Sund By Netværkets nyhedsbrev Juni Leder af Peter H. Vilstrup, formand for Sund By Netværket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund By Netværkets nyhedsbrev Juni 2012. Leder af Peter H. Vilstrup, formand for Sund By Netværket"

Transkript

1 Sund By Netværkets nyhedsbrev Juni 2012 Leder af Peter H. Vilstrup, formand for Sund By Netværket "Kommunerne skal ikke længere lade de tusind blomster blomstre på forebyggelsesområdet, men kun lave evidensbaserede indsatser." Det er en sætning, man ofte hører, når der bliver talt om den kommunale forebyggelsesindsats; bemærkningen kommer fra folk fra andre sektorer end den kommunale, eller fra folk, der har en dagsorden om, at der ikke skal flere penge til den kommunale forebyggelse men omprioriteres inden for rammen. I princippet kan man jo ikke være uenig i udsagnet; selvfølgelig skal både kommuner såvel som regioner ikke bare arbejde uden retning og uden evidens. Men man glemmer ofte, hvorfor det er kommunerne har arbejdet i mange forskellige retninger og uden evidens i samtlige indsatser. For det første fordi det kommunale forebyggelsesområde i høj grad har været finansieret af puljer med en kort tidshorisont og med forskellige fokusområder for de enkelte puljer. Det betyder, at kommunerne har været nødt til at skifte fokus. For det andet mangler der i den grad evidens på forebyggelsesområdet; man ved godt, at det er sundt at lave fysisk aktivitet men der er meget lidt evidens, når det kommer til, hvordan man så får den enkelte borgere til at bevæge sig mere. Hvad er så løsningen på ovenstående problemstilling? Her er et par bud: Forebyggelsespakkerne For det første har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række forebyggelsespakker, som har været i høring og nu kun mangler ministerens godkendelse. Den ser vi frem til. Forebyggelsespakkerne er, som jeg ser det, et forsøg på at matche de nationale kliniske retningslinjer man arbejder efter i det behandlende sundhedsvæsen. Det bliver ikke i første omgang et krav, at man skal arbejde efter forebyggelsespakkerne; men det bliver svært at argumentere for, hvorfor man ikke skal gøre det. Hermed får forebyggelses- og sundhedsområdet en tiltrængt legitimitet i de kommunale budgetforhandlinger. Sundhedsstyrelsen har lavet et godt stykke arbejde, som vi i Sund By Netværket er klar til at bakke op om. Så snart forebyggelsespakkerne bliver godkendt iværksætter Sund By Netværket et projekt, der skal understøtte en god implementering af forebyggelsespakkerne og uddrage den nødvendige læring i forhold til, hvordan man kan arbejde struktureret med pakker i den enkelte kommune. Overordnet set betyder forebyggelsespakkerne i kombination med forløbsprogrammer og sundhedsaftaler, at vi nu efterhånden har de rammer, der skal til for at løfte både det kommunale forebyggelses- og sundhedsarbejde, samt koblingen til andre sektorer. Økonomiaftalen Der er i år afsat midler til den kommunale forebyggelses- og sundhedsindsats i økonomiaftalen. Midlerne skal til dels kompensere for, at kronikerpuljen udløber i år. Denne har været med til at finansiere en væsentlig del af kommunernes arbejde på forebyggelsesområdet. Nu er det så op til den enkelte kommune at sørge for, at de nye midler fra økonomiaftalen også rent faktisk går til sundhedsområdet i kommunen og ikke bare i den store kasse. Med forebyggelsespakkerne er der i hvert fald gode forslag til, hvor de skal investeres. Samtidig kan man også sikre, at mange af de gode resultater fra projekterne finansieret af kronikerpuljen, rent faktisk kan overgå til almindelig drift. Derved undgår man endnu engang at skifte retning. 1

2 Benspænd for kommunernes arbejde for evidens Det er en myte, at kommuner ikke vil og ikke kan arbejde evidensbaseret. For det første har rigtig mange kommuner fået både dokumentations- og forskningsstrategier. For det andet indgår mange kommuner allerede i samarbejde med forskningsinstitutioner for at udvikle ny evidens på området.men der er også en række benspænd i form af lovgivning, som gør, at det ikke altid er så ligetil at arbejde med at udvikle ny evidens i kommunerne. For det første er registerlovgivningen på nogle områder ikke gearet til en kommunal sundhedsplanlægning; eksempelvis kan der være problemer med at koble sociale data om borgerne med sundhedsdata. Det er meget uhensigtsmæssigt, da man jo ved, at 8 ud af 10 af de vigtigste determinanter for ulighed i sundhed er sociale determinanter og ikke klassiske sundhedsdeterminanter. Det må der ryddes op i. Samtidig er der uklarhed om, hvorvidt kommunerne har pligt til at anmelde projekter til den Nationale Videnskabsetiske Komité. Det er nemlig sådan, at når en sundhedsfremmende indsats/kampagne udvides med en videnskabelig metode/måling med henblik på at opnå en mere generel viden om indsatsens effekt, skal projektet anmeldes. Sund By Netværket har iværksat et arbejde i samarbejde med KL og en række kommuner for at finde ud af, hvordan man skal forholde sig til dette i kommunerne. Du kan følge udviklingen om dette på hjemmesiden. WHO, Health 2020 og nationale mål for folkesundheden WHO s europæiske region er ved at lægge sidste hånd på et nyt grundlag for en ny europæisk ramme for arbejdet med sundhed i Europa frem mod Det forventes, at erklæringen bliver tiltrådt af de 53 medlemsstater på Malta i september; inkl. Danmark. Da Sund By Netværket jo er en del af WHO Healthy Cities Network Europe, kommer det selvfølgelig også til at have betydning for vores arbejde. Forslaget til Sund By Netværkets strategi stemmer heldigvis godt overens med temaerne i Health 2020, så vi er på den front godt klædt på til at komme ind i kampen. Regeringen har iværksat et arbejde med nationale mål for folkesundheden. Sund By Netværket har allerede bidraget til dette, og arbejder på at være med i den videre proces. Vi arbejder for, at målene bliver tværgående og et fælles projekt for regeringens ministre; Eksempelvis må mål for børns sundhed blive sat i fællesskab mellem ministeren for forebyggelse og sundhed, børne- og undervisningsministeren og socialministeren. Når vi i kommuner og regioner hele tiden bliver mindet om, at vi skal samarbejde på tværs, så må regeringen og ministerierne også begynde at gøre det. Sommer og ferietiden står for døren. Flere af efterårets arrangementer i netværket står allerede i kalenderen, så "på gensyn" efter en forhåbentlig god sommer. Peter Holm Vilstrup Formand for Sund By Netværket Health 2020 De seneste år har WHO arbejdet intenst på at formulere Health Health 2020 er en langsigtet strategi for Europas folkesundhedsarbejde, som regeringer i de 53 stater i den europæiske region kan stå inde for. En plan for folkesundheden, eller en fælles europæisk politisk ramme på tværs af regeringer og samfund, med mål om at 2

3 styrke borgernes sundhed og velvære. Health 2020 underskrives af alle (sundheds)ministre fra de 53 lande på Malta til september Herefter lanceres den både i en kort politisk version og i en længere version med baggrundsmateriale, evidens og dokumentation for planens fokusområder. Det lyder jo flot, at Europa har fælles pejlemærker for sundheden frem mod år Men ét er politik og noget andet er virkelighed. Så hvilken rolle kommer planen til at spille for dig, der arbejder for at fremme det lokale folkesundhedsarbejde, og hvilken rolle får planen for det danske Sund By Netværk? Det er netop i det nære, at udmøntningen af planen kommer til at foregå, så du kan med fordel her dykke med ned i den og blive skarpere på dens delelementer. I Health 2020 formuleres fire politiske prioriteringsområder: 1. Investering i sundhed gennem hele livet, og at gøre befolkningen i stand til at tage vare på eget liv samt træffe velovervejede valg til gavn for borgerens sundhed 2. Fokus på de største folkesundhedsudfordringer 3. Styrke et sundhedssystem, hvor borgeren er i centrum, og hvor der både er et stærkt og effektivt alarmberedskab og kapaciteter indenfor folkesundhed generelt 4. Sikre bæredygtige byer og støttende miljøer. Målet med at investere i sundhed hele livet er, at øge den forventede gennemsnitslevealder. Dette vil dels give en økonomisk gevinst for samfundet, men i høj grad også en social og individuel gevinst for borgeren. Ved at involvere befolkningen og give dem kompetencer til at tage vare på eget liv (empowerment), opnår de ejerskab til deres egen livsstil og sundhed. I forhold til at have fokus på de største sundhedsudfordringer er formålet, at hvert land kan have eget fokus på landets eller regionens største folkesundhedsudfordringer. Dette for at sikre, vedligeholde eller opbygge et overblik over sundhedsudfordringerne, og via et overvågningssystem give informationer om spredning og synliggøre trusler ift. både smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme. Ved at have politisk fokus på at sikre et stærkt sundhedssystem, sættes der mål om, at behandling skal være af højeste kvalitet, evidensbaseret, økonomisk overkommelig og være egnet til formålet. Det kan lyde banalt i dansk kontekst, men som beskrevet skal Health 2020 favne 53 lande, hvorfor nogle af indsatsområderne kan vægtes mere eller mindre i de forskellige lande. Endelig er fjerde prioriteringsområde at sikre bæredygtige byer. Der opfordres til at inddrage såvel børn, unge, voksne og ældre i dette arbejde med at skabe byer, der er gode at leve og være sammen i. Der skal tænkes i nye løsninger som fx teknologi, arbejdsformer, energi og urbanisering. Herigennem skal lokalbefolkningen opnå ejerskab til deres sundhed og i højere grad tage ansvar. Fra de brede politiske formuleringer til konkrete lokale handlinger, kan der for nogle være længere end for andre. Men et er sikkert, at det er i det lokale arbejde i kommunerne og regionerne, at målene realiseres. Sund By Netværket vil som del af WHOs Healthy Cities Network støtte op omkring Health 2020 planen. Fase VI, som vi skal akkrediteres til i 2013, vil tage afsæt i principperne bag Health 2020, og da vores nye strategi lægger op til tættere kobling til WHO-arbejdet vil Health 2020 blive et omdrejningspunkt, ligesom de nationale mål og forebyggelsespakkerne bliver det. Samarbejde Tankegangen bag Health 2020 er grundlæggende, at sundhedsopgaven skal løftes i fællesskab. Sundhed skal være et fælles ansvar, og WHO kalder det Health in all policies som beskriver, at alle politikområder skal overveje, hvordan deres opgaver har betydning for folkesundheden. Det skal tydeliggøres overfor alle sektorer, at hvis vi vil 3

4 flytte folkesundheden i en positiv retning på tværs af national- og lokalpolitikere og på tværs af landene, er vi nødt til at stå sammen og tage fælles ansvar. Ikke bare sundhedspersonalet, men i alle andre sektorer. Men ikke nok med, at den offentlige sektor i form af lands- og lokalpolitikere, regioner og kommuner skal tage fælles ansvar dette gælder også for den private sektor, det akademiske niveau, lokalsamfundet og dig selv! Målene i Health 2020 kan kun opnås ved en kombination af, at man både individuelt og kollektivt tager ansvar. WHO s vision for Health 2020 er, at alle har mulighed for at opnå sit fulde sundhedspotentiale og velvære dels i eget land, men også på tværs af Europa. Med andre ord har WHO fortsat fokus på lighed i sundhed. En kort en lang Den korte version af Health 2020 giver en overskuelig forklaring på de fire politiske prioriteringsområder, som uddybes yderligere med baggrundsdokumentation i den lange version. Den korte version Health 2020 A European policy framework supporting health and wellbeing across government and society er målrettet såvel nationale som regionale og lokale politikere og embedsmænd, der udformer politiker på tværs af Europa. Den lange version Health 2020 Policy framework and strategy er målrettet folkesundheds medarbejdere til mere lokalt brug i arbejdet med at planlægge indsatser og fastsætte rammerne. WHO har desuden lovet at udgive en superkort version i slutningen af september 2012 i et mere mundret sprog for almindelige mennesker, men altså først når planen er underskrevet af regeringerne. Der er på nuværende tidspunkt foreløbige versioner af Health 2020 planen og det er med udgangspunkt heri denne artikel tager sit afsæt. Der kan således komme enkelte ændringer frem til september, men det vil formentlig ikke have betydning for de overordnede satsninger beskrevet her. Når dokumentet er underskrevet vil vi i Sund By Netværket oversætte materialet til dansk WHO Healthy Cities årlige konference Healthy Cities Network er det netværk, der kan og vil tage ansvar for det videre arbejde med den europæiske Health 2020-plan på regionalt og lokalt niveau. Det blev besluttet på den årlige konference for WHO Healthy Cities Networks fra hele Europa. Mødet fandt sted den juni i Sankt Petersborg. Peter Vilstrup som formand og Christina Krog fra sekretariatet deltog som netværkets repræsentanter, i godt selskab med delegationer med både politikere og embedsfolk fra Horsens og Københavns Kommuner. Det er de to danske kommuner, der også er medlem af Healthy Cities som byer. Der var 365 deltagere fra hele Europa på konferencen, som havde titlen: Health and well-being: from an early start in life to healthy ageing. Oplæg af bl.a. Sir Michael Marmot: Life-course approaches to addressing inequalities early life to older age, hvor han præsenterede hovedkonklusionerne fra Fair society. Healthy lives - The Marmot Review, der udgives i sept Der var debatter om: Early life: investing in early childhood pays individual, social and economic dividends across the life course. Eller om: Tackling social determinants are we making progress?, hvor Michael Marmot og Mike Grady, Institute of Health Equity, University College London ledte debatten med den danske netværks formand Peter Vilstrup som aktiv deltager i panelet. Konferencens andet hovedtema var: Healthy cities take on a leading role in developing and implementing the new European policy for health and well-being Health Der var adskillige oplæg fra forskere, Agis Tsorous fra WHO og byer om, hvordan de ser Health 2020 som en anledning til at sætte nationalt, regionalt og lokalt fokus på at skabe rammer for borgernes gode liv, livskvalitet, bæredygtige byer/ kommuner og folkesundhed. 4

5 Christina Krog deltog i en rundbordsdiskussion med byer og eksperter om, hvordan Healthy Cities vil påtage sig et ansvar for at arbejde med Health 2020 på regionalt og lokalt niveau. Både som en selvskrevet samarbejdspartner mht. realisering af planens visioner, men også konkret ift. hvilke temagrupper og aktiviteter både byer og nationale netværk har behov for at blive understøttet i arbejdet. Det blev på politisk plan, og af by- og nationale netværk besluttet, at Healthy Cities Network vil bidrage proaktivt med at realisere visioner og mål i Health 2020 de kommende år. Både Horsens Kommune og det danske nationale netværk var på programmet med sessioner, ligesom Inge Kristensen fra Horsens Kommune deltog i en rundbordsdebat om: Building capacity for health and equity at subnational levels and intersectoral work. Agis Tsorous, leder af WHO Healthy Cities Network Agis Tsorous sagde bl.a. i sin velkomsttale til medlemmerne af netværket: Europa og europæere har i dag masse af bekymringer. Økonomiske, politiske, - hvor bevæger vores samfund sig hen? Bevægelser som Healthy Cities Network er ikke blot til tider med velstand. Når vi møder krise og nøjsomhed er vi mere end nogensinde nødt til at markere vores værdier, og stå sammen om at beskytte de svages rettigheder.. Evidens, eksempler og interventioner har bevist deres værd. Men vi må erkende, at tiderne skifter. Vi må forandre os, vi er nødt til at omformulere det vi laver til den nuværende situation. Nogle gange komplicerer vi vores måder at arbejde på. Vi bruger ord med speciel betydning for os.. At navigere i de komplekse systemer som de sociale determinanter er del af kræver, at vi bliver bedre til at forklare os. Agis og flere andre oplægsholdere talte om City Health Diplomacy, som kan have mål om at sætte standarder for, hvordan vi vil skabe rammer for borgerens gode liv i det 21. århundrede. Værktøjerne kan være at få tilrettelagt budgetter og processer på en smartere måde end i dag. Det er Mere for mindre -tankegangen eksemplificeret ved at gentænke tilgangen til opgaver og arbejdet, og ved at inddrage andre; forvaltninger, frivillige, partnerskaber, kommunens virksomheder m.fl. City Health Diplomacy er kendetegnet af langt mere strategiske tilvalg og prioriteringer. Og flere oplægsholdere talte om, at Healthy Cities Network med jævne mellemrum bør minde regeringer og kommunalbestyrelser om at genbesøge varetagelsen af befolkningens folkesundhed og se lovgivning og praksis efter i sømmene. Healthy Cities Network består af 96 akkrediterede byer, og ni som er i gang med akkreditering. Der er 20 akkrediterede 20 nationale netværk, 10 i ansøgningsproces. Her finder du samling af samtlige abstracts fra sessionerne - og de giver dig et hurtigt overblik over erfaringer og viden i en række europæiske byer og lande samt ikke mindst kontaktinfo til ressourcepersonerne: I lobbyen til hotellet mødte vi en gruppe danske turister på rundtur i Rusland. Vi fik en lang snak med særligt en af dem, - en pensioneret kvinde, tidligere skolelærer. Da hun hørte hvad konferencen handlede om, kom hun med en opfordring om at inddrage mere sund fornuft i vores arbejde. Hun undrede sig fx over, hvad børn i dag ikke har kendskab til af almindelig sund fornuft! Hendes eksempel var, at børn ikke har viden om, hvor maden kommer fra og hvad er sundt/usundt. Adspurgt hvem der skulle varetage denne opgave henviste hun til sin egen tid som lærer i folkeskolen, hvor hun hver dag var i kontakt med rigtig mange børn!

6 Et netværk med et værdifællesskab af Christina Krog, sekretariatschef Det er jo værdifællesskabet man skal samles om, og ikke om et fokus på what s in it for me. Ordene lød på engelsk med en solid græsk accent fra den græske nationale koordinator på det årlige møde for de nationale netværk. Dasy taler melodisk, sagte og på et langsomt engelsk, hvor hvert ord får lov til at indtage sin plads i sætningen. Kommentaren faldt midt i en diskussion om de nationale netværks udfordringer, hvor bl.a. jeg forklarede, at vi i det danske netværk desværre mistede syv medlemmer i Som et af de største nationale netværk i den europæiske region står vi i Danmark stort set alene om at miste medlemmer, idet flere af de andre netværk til en vis grad fortsat ekspanderer. Men flere andre nationale netværk gav mig ret i, at vi konstant må være bevidste om og bevise value for money overfor medlemmerne. Dasy slog fast, at måske netop på trods af Grækenlands svære økonomiske tider lykkes det at samle tre netværk om folkesundhed til et. Det nye er det nationale netværk i Healthy Cities Network, fordi det igennem tidligere europæiske kriser har vist sig at have stor effekt, at være en del af et stort internationalt netværk, hvor flere har samme fokus på sagen. Indrømmet jeg fnøs lidt i mit stille sind, for jeg ville så gerne have gode konkrete ideer på tiltag med hjem fra andre lande, som kunne komme danske medlemmer af Sund By Netværket til gavn. Og så blev jeg lidt provokeret på al den snak om værdifællesskab: Hvordan skulle jeg lige bringe det værdifuldt videre? Men hendes kommentar gav stof til eftertanken, og jeg blev nødt til at tænke nærmere over den. Jeg er opmærksom på, at i tider med påholdenhed og nøjsomhed er det muligt, at nogle måske sætter spørgsmålstegn ved merværdien af at investere i, at deltage i WHO Healthy Cities Network, - skrev lederen af Healthy Cities Network Agis Tsorous i en mail til koordinatorer i april Og han fortsatte: Og alligevel viser erfaringerne fra den 22 år lange historie af Healthy Cities-bevægelse i Europa, at tilslutning til værdier og principper for sunde byer kan være særligt nyttigt i tider med nedskæringer, fordi det henleder opmærksomheden på - og legitimerer handling for - at imødegå uligheder og behovene hos de mest sårbare. Til september underskriver de europæiske stater WHO s Health 2020 plan, der udstikker rammerne for de kommende års folkesundhedsopgaver. Healthy Cities Network diskuterede på det årlige møde d juni, hvordan netværket kan bidrage til at realisere den og skabe gode rammer for vores borgere. Rammer der gør sunde valg lettere, som tager særligt vare på de svagere og byder alle indenfor i et fællesskab præget af ambitionen om velfærd og livskvalitet. Den opgave bliver også hovedopgaven for Sund By Netværket, og sammen står vi stærkere både ift. de faglige løsninger, de menneskelige perspektiver og ift. at få mere for de penge vi har - ved at udnytte netværket, værdifællesskabet samt prioritere tid til at dele viden og erfaringer. Sammen sætter vi et tydeligere aftryk i arbejdet med at gøre vores samfund mere retfærdigt og bedre sted at leve for alle borgere skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Forestil dig, du sidder i læ i haven i den gode havestol. Sensommersolens eftermiddagsstråler rammer dig, fuglene pipper i træet over dig, og du nyder duften fra bedet, der strutter af roser i fuld flor gule, røde, hvide og i mange flere farver. I hænderne har du netværkets nyeste publikation: en revision af de 10 skridt til god tobaksforebyggelse. Du har høje forventninger. Loven er godkendt, og du skal i gang med at lave et udkast til din chef om, hvordan I griber opgaven med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak an, - du begynder med at dykke ned i samlingen af erfaringer fra Sund By Netværkets temagruppe 6

7 En ny version af 10 skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model er gået i trykken og udsendes til netværkets koordinatorer efter sommerferien. Første udgave blev udgivet i 2006, men efter at kommunerne i 2007 fik ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse er der sket en hel del på det tobaksforebyggende område. Både mht. forskning og ny viden, men også fra kommunale indsatser og erfaringer på området. Det gør, at den første udgave er forældet. Erfaringer, ny viden og den reviderede Lov og røgfri miljøer fra juni 2012, danner grundlag for tobakstemagruppens reviderede udgave af 10 skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Publikationen er inddelt i fem afsnit og beskriver best practise når det kommer til kommunale indsatser ift. tobaksforebyggelse og rygestop. Kommunale eksperter, der brænder for området, har sammen med nogle af netværkets samarbejdspartnere, bl.a. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, skrevet publikationen, der giver overblik over både det konkrete og konteksten. Tobaksrygning er fortsat den enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på folkesundheden i Danmark, og tager flest sunde leveår fra danskerne. Tobakstemagruppen vil med den reviderede udgave af de 10 skridt, i højere grad gøre kommunerne i stand til at planlægge og gennemføre en veldokumenteret og ensartet tobaksforebyggende indsats. Publikationen henvender sig både til det kommunalt administrative niveau i form af planlæggere og beslutningstagere samt til de praktikere, der skal gennemføre de konkrete indsatser. Som flere andre af Sund By Netværkets gode kommunale modeller, kan den nye model om tobaksforebyggelse tages i anvendelse, når I skal i gang med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak. Publikationen sendes til alle medlemskommuner og regioner efter sommerferien, og vil ligeledes på det tidspunkt være at finde i elektronisk form på netværkets hjemmeside Møderække om kommunal dokumentation Der er mange (forskellige) måder at dokumentere og registrere indsatser på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. I Sund By Netværkets regi mødtes 10 interesserede medlemmer i maj, for at diskutere indikatorer for effektmålinger i kommunale sundhedsindsatser hvad er det kommunerne skal og må gøre? De arbejdede med at besvare spørgsmålene: Hvilken dokumentation er den rigtige i forhold til at vise om en indsats virker eller ikke virker og hvilken effekt deltagerne opnår? Gruppen arbejder videre og nye interesserede kan være med. Følg med i kalenderen og se hvornår næste møde afholdes. Der bliver bl.a. arbejdet videre med en afklaring af, hvilke kriterier der er afgørende for at et kommunalt projekt Kontakt sekretariatet for yderligere info Fra godkendt strategi til projekter Processen med udvikling af ny strategi for Sund By Netværket afsluttes efter planen i efteråret Det sker på to møder; Den 30. august, hvor formænd for netværkets større aktiviteter og bestyrelsen samles til deres årlige møde Den 27. september, hvor koordinatorer er indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 7

8 Begge møder foregår i København, og tilmelding foregår via kalenderen. Samtidig tages næste skridt: Hvilke projekter kan i de kommende år være med til at skærpe netværkets profil og sikre, at strategien ikke bare er ord på papiret. Strategien Sund By Netværket er en del af WHO s Healthy Cities Network, og tager afsæt i WHO s brede sundhedsdefinition: Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun et fravær af sygdom. Mission Sund By Netværket er en del af WHO s Healthy Cities Network i Europa, og arbejder for at understøtte det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner og nationale aktører på folkesundhedsområdet. Vision Sund By Netværket skaber rammer for et godt liv for alle borgere ved at styrke kvaliteten i folkesundhedsarbejdet. Det udsendte udkast finder du i fuld version på netværkets hjemmeside, ligesom det er sendt til koordinatorerne med en opfordring til at debattere det lokalt. En særlig opfordring er sendt til koordinatorerne med mål om at afdække, hvad er vigtigt ift. at komme fra strategi til handling. Københavns Kommune har som de første fulgt opfordring, og indsendt følgende kommentar: Københavns Kommune har ikke yderligere kommentarer til strategien, som vi finder relevant og vigtig for det fremtidige arbejde i netværket. Vi vil dog opfordre til, at de enkelte temagrupper, som led i det fremtidige arbejde, arbejder med de enkelte strategiske indsatsområder i forhold til koble det nuværende arbejde i grupperne til indsatsområderne... Dette vil konkretisere områderne yderligere og sikre en sammenhæng med gruppernes kommissorium og handleplaner. Arbejdet vil ligeledes bidrage til overvejelserne om, om temagrupperne dækker de strategiske indsatsområder eller om der skal igangsættes yderligere gruppe. Det årlige møde mellem temagruppeformænd og bestyrelse tager i 2012 afsæt i, hvordan temagrupperne ser deres rolle og fremtidige fokus ift. strategien. Vel vidende, at strategien ikke er godkendt på tidspunktet for mødet, men ud fra en antagelse om, at de strategiske pejlinger ikke er anfægtet i høringsperioden efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Målet med mødet er at give input til bestyrelsen, der på deres møde i oktober fastlægger retningslinjerne for projektansøgningerne Repræsentantskabet er netværkets øverste myndighed, og det er repræsentantskabet, der kan godkende en ny strategi. Men repræsentantskabet bliver også spurgt på mødet den om at bidrage med idéer og behov, som de spotter lokalt og ser Sund By Netværket kan være med til at løse. Fx vha. eksisterende eller nye temagrupper, nye kommissorier, projekter og mødeformer. På den måde får bestyrelsen også fra repræsentantskabets input til at fastlægge retningslinjerne for projektansøgningerne Kort Nyt Nye temagruppeformænd I tre af netværkets temagrupper er der sket ændringer i formandskabet: 8

9 Sundhed på tværs har fået to i ét formandskab, nemlig Louise Theilgaard Nikolajsen fra Herning Kommune og Margit Andersen fra Ikast-Brande Kommune. Peter Vilstrup trak sig som formand, idet han nu er formand for Sund By Netværket. Lise Landgren har så godt som været synonym med tobakstemagruppen i mange år, men da Lise lader sig pensionere efter sommeren 2012 har nye kræfter budt sig til. Mie Møller Nielsen fra Gladsaxe Kommune er ny formand i tobakstemagruppen. Kurt Æbelø har også spillet en markant aktiv rolle i Sund By Netværket igennem mange år, men pga. jobskifte stopper Kurt også i det delte formandskab i arbejdspladsgruppen. Medformand Gitte Petersen fra Rødovre Kommune fortsætter i tjansen som formand. WHO udsender et nyhedsbrev jævnligt, og du kan tilmelde dig det. Der står meget forskelligt og man får et indtryk af hvor forskellige landenes udfordringer med folkesundhed er. Sidste nyhedsbrev bragte fx en nyhed om, at Tadzhikistan nu iværktsætter en kampagne mod orm, - og linket bibragte historien om, at over 50% af skolebørnene i landet lider af en maveorm! Mere hjemlige historier og nyheder kan interesse dine kollegaer: Overvej om du ikke kan tilmelde en eller flere kollegaer fra egen eller andre forvaltninger. Sommerlukket Sekretariatet holder lukket i uge 29 og 30, og er i ugerne før og efter ikke fuldt bemandet. Til gengæld møder vi udhvilede op igen efter ferien, klar til efterårets opgaver! 9

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Projekt Ung & Sund Fremdriftsmødet onsdag den 18. marts 2009 i Aarhus v/forebyggelseskonsulent Nina Povlsen, Bornholms Regionskommune Sund By Netværket

Læs mere

[Skriv tekst] ÅRSBERETNING 2012 FOR SUND BY NETVÆRKET

[Skriv tekst] ÅRSBERETNING 2012 FOR SUND BY NETVÆRKET ÅRSBERETNING 2012 FOR SUND BY NETVÆRKET INDHOLD Forord v/ sekretariatschef... Organisation.. Temagrupper... Temadage, netværksdage og andre aktiviteter... Internationalt arbejde... Netværkets økonomi...

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Orientering om Sund By

Orientering om Sund By Orientering om Sund By Orientering om Horsens Sund By WHO Healthy Cities Network, fase 5 2009 2013, afsluttes med international konference efteråret 2014 Orientering om Sund By i relation til WHO Healthy

Læs mere

Netværk for sundhed og lokalsamfund

Netværk for sundhed og lokalsamfund Netværk for sundhed og lokalsamfund Sund By Netværket, Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Steno Diabetes Center byder VELKOMMEN Charlotte Iisager Petersen, sekretariatschef i Sund By Netværket

Læs mere

Forbeholdt SBN Dokument modtaget den: Medlemsdato per den:

Forbeholdt SBN Dokument modtaget den: Medlemsdato per den: Forbeholdt SBN Dokument modtaget den: Medlemsdato per den: 2 Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner, som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhed og trivsel er noget vi skaber sammen! Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 9. november 2016

Sundhed og trivsel er noget vi skaber sammen! Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 9. november 2016 Sundhed og trivsel er noget vi skaber sammen! Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 9. november 2016 Ingunn S. Jacobsen Næstformand i bestyrelsen Sund By Netværket Viden om ulighed i sundhed Udviklingen

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Oplæg ved Sund By Netværksdagene 2013 Sundheds- og Omsorgsborgmester, Ninna Thomsen, Københavns Kommune København og Healthy City Netværket København

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle!

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Til jer, der ikke lige kender mig, så hedder jeg Otto Ohrt, og jeg er til daglig leder af vores Sundhedsudviklingsenhed i Aarhus Kommune.

Læs mere

Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter

Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter Sund By Netværket Christina Krog crk@kl.dk tlf. 3370 3375 / 22909105 D. 4. marts 2013 Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter Indeværende forslag er snarere en opdatering af vedtægterne end

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Sund By Netværksdage 2013 den 2. 3. maj. Scenen

Sund By Netværksdage 2013 den 2. 3. maj. Scenen Sund By Sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket.dk Tlf. 3370 3335 Sund By Netværksdage 2013 den 2. 3. maj Scenen Politikere om folkesundhed Horsens og København

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen Gitte Petersen - cn19175@rk.dk - 3637 7656 Kurt Æbelø - kurt.abelo@fredericia.dk - 7210 7236 18. februar 2013 Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012

Læs mere

Historisk tilbageblik og visionært

Historisk tilbageblik og visionært 10 år med forebyggelse i kommunerne Historisk tilbageblik og visionært fremsyn Astrid Blom, Sundhedsstyrelsen og Jørgen Falk, tidligere Sundhedsstyrelsen Vores disposition Milepæle i den tobaksforebyggende

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Referat af seminar og ordinært møde for Sund By Netværkets bestyrelse

Referat af seminar og ordinært møde for Sund By Netværkets bestyrelse Sund By Netværket Ref.: Christina Krog E-mail: crk@kl.dk D. 19. september 2011 Referat af seminar og ordinært møde for Sund By Netværkets bestyrelse Tid og sted: Schæffergården, den 1. 2. september 2011

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Status Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Evidens. Forebyggelsen

Evidens. Forebyggelsen Evidens i Forebyggelsen Udgangspunktet Rapporten sætter fokus på. centrale elementer, kvaliteter og udfordringer ved at omsætte idealet om evidensbaseret forebyggelse i praksis. Sundhedsstyrelsen, Evidens

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning London-Malaga-erklæring om investering i astmaforskning Introduktion Astma er en tilstand, som påvirker dagligdagen for 30 millioner europæere og 300 millioner mennesker på verdensplan med en global udbredelse,

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE IMPLEMENTERING CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS DECEMBER 2016 GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE HVAD KAN VI LÆRE AF DE KOMMUNER, DER HAR RYKKET SIG MEST I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere