tema om Wikileaks Hvad betyder det for demokratiet, når hemmeligheder siver ud i offentligheden?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tema om Wikileaks Hvad betyder det for demokratiet, når hemmeligheder siver ud i offentligheden?"

Transkript

1 BibliotekaR forbundets Fagmagasin FEBRUAR 2012 tema om Wikileaks Hvad betyder det for demokratiet, når hemmeligheder siver ud i offentligheden? 02 Læs også FREMTIDENS FORTÆLLING LOUISIANAS KUNST I SYSTEM FORRETNINGSFORSTÅELSE

2 Det har været det hele værd København fejrer 1 års jubilæum med Axiells Managed Services! Johny Forman - Aftalekoordinator - Københavns Biblioteker, udtaler i forbindelse med 1-årsdagen: Formålet med indgåelse af driftsaftalen som supplement til den eksisterende DDElibra supportaftale, var at opnå en garanti for tilgængelighed, samt at give bibliotekerne en mulighed for at få hjælp og vejledning på en hurtig og effektiv måde. Det har vi fået gennem veldefinerede servicemål, altså SLA(Service Level Agreements) og strukturerede serviceydelser efter internationale it-standarder(itil). Vores systemejere og administrative personale bruger langt færre ressourcer på at sikre, at bibliotekssystemet kører stabilt, og brugerne skal kun henvende sig ét sted for at få løst problemer eller for at få svar på spørgsmål. Aftalen har på alle punkter været meget tilfredsstillende og vi kan nu fremvise dokumentation på bibliotekssystemets performance og statistik på hændelser i perioden. Yderligere er det muligt at planlægge i forhold til kapacitets udvidelser, således at potentielle problemer, der skyldes utilstrækkelig computerkraft kan afbødes i god tid. En anden meget vigtig ting vi har fået gennem aftalen, er det månedlige statusmøde, hvor der hele tiden fokuseres på hændelser og diskuteres, hvordan disse kan undgås i fremtiden gennem at effektivisere forretningsgange og placere ansvar, hvad enten det er hos driftsleverandøren, hos brugerne eller hos det administrative personale i Kultur- og Fritidsforvaltningens servicecenter. Brugerundersøgelser både før og efter ikrafttrædelsestidspunktet har vist en stigende tilfredshed blandt bibliotekernes personale, og ligeledes blandt det administrative personale er der en øget tilfredshed, så det har været det hele værd., slutter Johnny Forman. Managed Services kører allerede med stor succés i flere kommuner - kontakt os, så fortæller vi mere! Axiell Scandinavia A/S Stamholmen 157, 4. sal 2650 Hvidovre tlf

3 Vi ved nok om regeringer til at vide, at de vil forhindre alt, hvad der kan sætte dem i dårligt lys. Argumentet om national sikkerhed er et figenblad, der dækker over massemord, korruption og overvågning. Gavin MacFadyen, leder af Center for Undersøgende Journalistik i London og gæsteprofessor på City University London, om modstanden mod Wikileaks. tema side 14

4 Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf: Mail: Hjemmeside: Ekspedition mandag-fredag kl Udgiver: Bibliotekarforbundet Redaktion: Konst. ansvarshavende redaktør: Anette Lerche Tlf: Mail: Journalist: Sabrine Mønsted Tlf: Mail: Studentermedhjælp/korrektur og Del din Viden: Laura Kjestrup Nielsen Mail: Annoncer: DG Media as, St. Kongensgade København K Tlf: fax: Mail: Kontaktperson: Morten Holm: Tryk: CO2-neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S, ISSN: , Danske Specialmedier 14 tema Wikileaks Skal vi vide alt? Wikileaks har ændret vores syn på verden og autoriteter. Design/Layout: Woer+Gregorius Abonnement: Årsabonnement 610 kr. Udland 980 kr. BF-medlemmer modtager automatisk bladet. Oplag: Distribueret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol: Dette nummer er trykt i eksemplarer. Adresseændring og uregelmæssigheder i leveringen meddeles til Bibliotekarforbundets medlemsafdeling: Forsiden: Pernille Mühlbach har illustreret temaet på side 14 om Wikileaks. 28 Gadgets Thomas Vigild præsenterer de nyeste gadgets.

5 i øvrigt Boganmeldelser 33 HB noter 40 Job og karriere 42 Nyt Job 47 Nye stillinger 48 Kalender 50 INDHOLD ting du kan lære af Albertslund Børnebibliotek Datadisciplin til Louisianas krøllede hjerner På kunstmuseet Louisiana har bibliotekar Sidse Buck måtte opfinde nye datasystemer og skabe tillid til de ansatte, så de turde overlade bøgerne til hende. 24 Jobsøgning Kvinder er for dårlige til at sælge sig selv Aktuelt Interview Formand for Bibliotekschefforeningen Mogens Vestergaard mener, det er vigtigt, at bibliotekerne står sammen. Foreningen har netop holdt årsmøde i Vejle. 08 Formandens leder 10 Overblik fra nettet 12 Forretningsforståelse skaber akademikerjob 22 Ni ting du bør vide om Fremtidens fortælling 34 Enebibliotekar i den katolske kirke Kate Toft Madsen passer en unik samling i den katolske kirkes bibliotek fra Resumeer fra Del Din Viden 38 Når homeparties bliver et bibliotekstilbud Artikel fra Del Din Viden Februar 2012 Perspektiv 5

6 Formand Mogens Vestergaard, Bibliotekschef for Roskilde Bibliotekerne. Bibliotekschefforeningens årsmøde og generalforsamling blev afholdt den 2-3. februar 2012 i Vejle. God ledelse kræver, at man skærer ind til kernevirksomheden, men det kan være svært at definere kerneopgaverne indenfor kultur og viden, mener Mogens Vestergaard. Jeg tror ikke, vi kan finde en samlet definition på bibliotekets kerneopgaver. Det enkelte bibliotek skal vælge, hvad det vil satse på. 06 Perspektiv Januar 2012

7 Tekst sabrine Mønsted Foto Jakob Boserup Hold fast i samarbejdet På Bibliotekschefforeningens årsmøde i februar var det»åbne biblioteker«, der fyldte mest i debatten, mens Danskernes Digitale Bibliotek blev forbigået i tavshed. Og så maner formand Mogens Vestergaard til at huske samarbejdet, selvom kommunerne kan trække cheferne i en anden retning. Aktuelt interview H Hvilket emne fik folk op ad stolene på årets møde i Bibliotekschefforeningen? Uden tvivl åbne biblioteker og hele begrebet om ubemandede biblioteker. De åbne biblioteker blev indført som en serviceudvidelse, men er nogle steder blevet et sparegreb. Men der er ingen tvivl om, at det er en serviceudvidelse for borgerne at kunne komme på biblioteket, når de vil. En undersøgelse fra Det Informationsvidenskabelige Akademi viser, at der er lige så stor efterspørgsel på bibliotekarernes kompetencer som før. Folk opdager, hvornår de er der, og kommer på de tidspunkter. Vi skal formå at få begge budskaber videre til det politiske niveau og omsætte den gode historie til politisk kapital. I stedet for at lade budskabet være, at det er at grave sin egen grav at holde ubemandet åbent, så skal vi se på det professionelt og koncentrere os om, hvordan vi tilrettelægger formidlingen i den ubemandede åbningstid. Diskussionen gik også på, om alle skal have adgang til de ubemandede biblioteker. Mange steder skal lånerne bruge sundhedskort og pinkode, og det udelukker mange børn. Stemningen var for at arbejde hen imod et kort, som alle kan bruge til at komme ind på biblioteket. På årsmødet i 2011 blev der talt meget om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Var det også til debat i år? Danskernes Digitale Bibliotek fyldte ikke så meget i debatten i år, fordi sagen skal behandles politisk i KL s kulturudvalg i februar. Så vi ved ikke, hvad der kommer til at stå i aftaledokumentet, og dermed kender vi heller ikke knasterne. Så der forelå ikke noget, vi som sådan kunne forholde os til og debattere, selvom Bibliotekschefforeningen (BCF) har efterlyst det mange gange. Men der var opbakning til, at BCF fortsat arbejder for rationelle løsninger og for en konkretisering, fordi det skal til for at fremme DDB lokalt. Hvilken indflydelse har Bibliotekschefforeningen på den endelige løsning? Lige nu har vi kun den indflydelse, vi har i Koordinationsudvalget for Netbibliotekerne, men vi forventer naturligvis at blive hørt dér. Lige nu er sektoren i en venteposition, men første marts skulle vi gerne være klogere på det endelige resultat. Men i ventetiden, indtil KL og Staten når til en aftale, gør BCF naturligvis vores synspunkter gældende alle de steder, hvor vi er repræsenterede. Hvordan håber I, det lander? Der er usikkerhed om mange ting lige nu: indhold, infrastruktur, økonomi og så videre, så det er svært at svare på. Men vi arbejder på, at alle borgere får adgang til et højkvalitets produkt. Forudsætningen for det er, at der etableres en fælles infrastruktur, hvilket støttes af BCF. Når DDB skal omsættes til virkelighed, har DBC fokus på brugervenlige løsninger, økonomi, copyrightproblemer og licensspørgsmål. Det er opgaver, der skal løses i fællesskab og på den mest rationelle måde. Hvad er den kommende tids største udfordringer for bibliotekerne? Hele det digitale område. Udviklingen af DDB og det at bibliotekerne skal være en aktiv del af den offentlige digitalisering. KL har for eksempel vedtaget en digitaliseringsstrategi, hvor bibliotekerne er en vigtig del. Vi skal hjælpe brugerne og være bagstoppere. Som én på årsmødet udtrykte det:»alle borgere får en digital postkasse, men har måske ikke nøglen, så vi er de digitale låsesmede.«mange biblioteker bekymrer sig om fremtidens udlån af digitale materialer. Hvad er Bibliotekschefforeningens holdning til forsøgsprojektet ereolen, hvor det koster bibliotekerne kroner at udlåne en e-bog? Ereolen er et forsøgsprojekt, og det var ikke et emne, vi diskuterede på årsmødet, men efter BCF s mening er 16 til 18 kroner for meget.»vi skal have fælles løsninger, der giver bedre service til borgerne«, lød det fra dig på sidste årsmøde. Hvad er der sket på det område? 2011 har været et forberedelsesår, blandt andet sender vi i år hele vores bibliotekssystemet fælles udbud. Palles Gavebod og Bib- Zoom er også eksempler på fælles løsninger. Udfordringen er, at vi er i en tid, hvor bibliotekerne bliver trukket mere og mere ind i den lokale udvikling. Bibliotekschefen er måske også chef for kulturhuset eller biografen. Det, at vores område udvider sig, er godt for den lokale politiske goodwill, men vi skal være varsomme med, at vores indbyrdes samarbejde ikke glider i baggrunden, når vi bliver trukket ind i lokalsamfundet og bliver en del af løsninger, der måske ikke hænger sammen med vores fælles mål i biblioteksvæsenet. Pointen er, at det lokale og det nationale hænger sammen og er hinandens forudsætninger. Februar 2012 Perspektiv 7

8 FORMANDENS leder OK13 i krisens tegn Bibliotekarforbundet er ligesom de andre AC-organisationer og resten af fagbevægelsen i gang med at overveje, hvilke overenskomstkrav vi skal stille til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, i daglig tale OK13. Vi nærmer os afslutningen på den toårige overenskomst, hvor vi dengang håbede, at den økonomiske krise ville være lettet, når vi skulle til forhandlingsbordet igen. Men det er desværre ikke tilfældet, og hvad kan der stilles i udsigt ved de kommende forhandlinger? Vi ved alle, at krisen er over os og ser ud til at fortsætte flere år endnu. Der sker store besparelser på samtlige offentlige budgetter, og afskedigelse af fastansat personale er desværre blevet daglig kost på mange arbejdspladser både i det private og det offentlige, hvor staten i øjeblikket skærer massivt i ressourcer og årsværk. Og formentlig har vi ikke set de sidste afskedigelser endnu. Arbejdet med at beslutte hvilke krav, der skal lægges på forhandlingsbordet, sker i øjeblikket med en række ukendte faktorer som»følgesvende«. I skrivende stund forhandles der på det private område og den økonomiske ramme, der aftales ved disse forhandlinger, bliver uden tvivl en rettesnor for de offentlige forhandlinger. Kendt er det Da of dog, omnias at selv aut LO hil op imodis til forhandlingerne re destemquam fandt ipsande det tvivlsomt, aut om enimusda reallønnen commolorem kunne sikres lam denne aut utemqua gang. Men teniati udover ipiciam forhandlingerne aciam sequis på det remporio private område conse secabor er der andre ficil magnias ukendte faktorer, estiasp hvor erspiciam de kommende adi ant liam trepartsforhandlinger lab id ut porehent. mellem arbejdsmarkedets Ciae inim parter atis og ipsa regeringen doluptatur? allerede Otatem fylder endus del dolo i avisspalterne, ulpa que hvor voluptatiam, der varmes tes op mellem estiasp parterne. erspiciam Diverse adi ant prøvebal- liam eum loner lab id bliver ut porehent. sendt afsted og desværre også af AC s formand, der sendte et forslag om femårige Ciae overenskomster inim atis ipsa doluptatur? uden lønfremgang Otatem endus afsted dolo i spalterne. eum Et forslag, ulpa que som voluptatiam, der hverken testibe er truffet ruptionet beslutning etur, om essi i AC, dolorem eller som et fugiae Bibliotekarforbundet as et res utaquis støtte. mosame nihil il idelignate quiam nus. kan Fagbevægelsen Ota niment autatenist har altid quasperume haft til opgave seque at sikre dolorrum medlemmerne alibusam de il ipsam mest optimale quis lønog exces ansættelsesvilkår. erepelibus aute Denne ducimus gang aut kan imillanisint vi måske ikke aut engang doluptatia sikre prepelitiate reallønnen. reicto Det er dog mit quaspe indtryk, velliam, at BF s quia medlemmer quia nos at. langt Ovidit hen ped ad vejen ullat labo. har forståelse Rum facepernam for, at krisen quam kradser. Men est, samtidigt corrum accaepero er forventningerne quassequod så også, quae at nosa vi gerne por atis skal eium kunne nam levere lacepudi nogle invent andre resultater. eumquaspis Resultater, id ut Ciae der inim på den atis ene ipsa eller doluptatur? anden måde Otatm kan estiasp gøre en erspiciam temmelig adi besværlig ant dagligdag liam lab lidt ut lettere porehent.ota for de offentligt niment autatenist ansatte, hvor quasperume arbejdsmiljø, seque kompetenceudvikling dolorrum alibu- samt ikke il ipsam mindst quis tryghedsfremmende exces erepelibus aute foranstaltninger ducimus aut imillanisint kan gøre en aut stor doluptatia forskel. prepelitiate Hovedbestyrelsen reicto quaspe vil i starten velliam, af marts quia quia 2012 nos udsende at. forslag til overenskomstkrav til medlemmerne, Ovidit ped ullat som labo. vi håber Rum facepernam vil blive livligt quam diskuteret est, corrum på arbejdspladserne, accaepero quassequod ved kaffebordet, quae nosa på por klubmøder atis eium og nam selvfølgelig lacepudi også invent i vores eumquaspis tillidsrepræsentantkollegier id ut Ciae inim atis ipsa frem til den doluptatur? 25. april 2012, Otatem hvor endus hovedbestyrelsen dolo eum ulpa mødes que voluptatiam, med forbundets testibe tillidsrepræsentanter ruptionet etur, til essi det dolorem traditionelle et quasperume OK-landsmøde. seque Herefter dolorrum træffer alibusam hovedbestyrelsen il ipsam tibe endelig ruptionet beslutning etur, om essi hvilke dolorem krav, et der fugiae stilles. as et res utaquis mosame nihil il idelignate quiam nus.dolorrum Vi ser frem til alibusam den kommende il ipsam medlemsdebat,. hvor alle gode forslag skal være mere end velkomne! Pernille Drost 8 Perspektiv Februar 2012

9 Disc-Go-Roboto reparerer op til 100 discs i én arbejdsgang. SPAR TID OG PENGE! LAD ROBOTO GØRE ARBEJDET... Forestil dig en robot, der hurtigt og effektivt reparerer hver og én af bibliotekets ridsede CD er og DVD er, så de bliver som nye til en utroligt lav pris... Du synes måske, at det lyder for godt til at være sandt, men det kan rent faktisk lade sig gøre! Disc-Go-Roboto er med sin unikke og banebrydende Hydra-Shine teknologi den absolut mest avancerede maskine på markedet og vil på ingen tid arbejde sig igennem jeres stakke af ridsede discs. 100% fuldautomatisk og med op til 100 discs i én arbejdsgang så du kan fokusere på alle de mange andre opgaver i en travl hverdag. Roboto er hurtig, effektiv og ren og desuden utroligt let at betjene. Se mere på sundsound.dk eller kontakt os for en uforpligtende demonstration. Se Roboto i brug hos blandt andre disse biblioteker: Albertslund, Herning, Roskilde, Helsingør, Holbæk, København, Frederiksberg, Egedal, Hjørring, Køge og Vordingborg. SUND SOUND APS ENDRUP BYVEJ FREDENSBORG TLF Februar 2011 Perspektiv 9

10 overblik fra nettet perspektiv.bf.dk 24. januar 23. januar 18. januar 17. januar Videngruppe for informationsspecialister Biblioteker skal udbrede europæisk kulturarv 3,7 millioner til medlemmerne Wikipedia lukker ned i protest Hvordan sikrer du dig spændende opgaver og udfylder din rolle i organisationen? En ny netværksgruppe for bibliotekarer og informationsspecialister kan hjælpe dig med at finde svarene. Netværket VidenDanmark er tovholder på gruppen, som seks gange om året skal mødes for at dele erfaringer og få faglige input. Og alle er velkomne til at blive medlem af gruppen i VidenDanmark. - For uanset om du er på et folkebibliotek, er statsansat eller sidder i en privat virksomhed, oplever mange at skulle kæmpe for sin berettigelse som bibliotekar eller informationsspecialist, siger Hanne Biehl Laursen, der arbejder som selvstændig bibliotekar. Hun har stået for at planlægge det faglige program, der overordnet handler om at blive bedre til at dokumentere, hvor og hvordan informationsspecialisterne gør en forskel i organisationen. Hanne Biehl Laursen understreger, at netværksgruppen skal ses som et supplement til andre kurser og faggrupper. - Når man mødes med de samme mennesker flere gange om året, kan man følge op på hinandens udfordringer, siger Hanne Biehl Laursen. Hun mener også, at det er en styrke at være en del af VidenDanmark, hvor der er mange relevante tilbud til informationsspecialister som for eksempel faglige oplæg om SharePoint og dokumenthåndtering. Mønsted Aarhus Kommunes Biblioteker har fået penge fra EU-kommissionen til et projekt, der skal få folk til at bruge og bidrage til Europeana. eu, der er et website for Europas kulturarv med digitaliserede bøger, malerier og museumsgenstande. Bibliotekerne skal blandt andet være med til at udbrede budskabet om, at det ikke kun er professionelle, der kan levere indhold til Europeana, men derimod alle borgere i Europa. I øjeblikket samler sitet eksempelvis billeder, breve og genstande fra borgere i Europa til et tema om 1. verdenskrig. - Når bibliotekerne i Aarhus går ind i dette projekt, er det fordi, vi kan være med til at fremme udviklingen af et stort og vigtigt, internationalt kulturprojekt, der passer fint med Aarhus ambitioner om at blive kulturhovedstad 2017, siger forvaltningschef Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune. Han mener, at det er meget vigtigt, at sitet har åbnet sig for borgernes egne bidrag til historien. - Co-creation og brugerskabt viden er ikke kun smarte buzzord, men en realitet i stadig flere digitale kulturprodukter - og det er en udvikling, vi i Aarhus Kommune meget gerne vil bidrage til, siger Rolf Hapel. På sitet er der bidrag fra 32 lande og 1500 institutioner. En opgørelse fra januar 2011 viser, at kun 0,11 procent af bidragene kommer fra Danmark. Og det vil Aarhus Kommunes Biblioteker og Europeana Awareness (EAwareness) nu prøve at ændre på. Bibliotekarforbundet har løbende sager, hvor medlemmer er blevet fyret, og hvor det viser sig, at en arbejdsgiver ikke har fulgt den korrekte procedure. Det kan i sidste ende betyde, at et fyret medlem kan få en økonomisk kompensation. Det sker også løbende, at forbundets forhandlingsafdeling konstaterer, at medlemmer er blevet indplaceret på forkerte løntrin, eller at der har været fejl i deres pensionsindbetalinger, så der er blevet indbetalt for lidt til deres pensionsordning. I alle sager af denne type går Bibliotekarforbundet ind i sagen, og som en konsekvens af den indgriben lykkedes det i 2011 forbundet at forhandle i alt kroner hjem til medlemmer, der altså enten havde ret til bod eller erstatning i forbindelse med en fyring. Eller som måske i flere år havde fået udbetalt for lidt i løn eller for lidt ind på pensionen. Du er altid velkommen til at henvende dig til Bibliotekarforbundet, hvis du har spørgsmål omkring løn eller ansættelsesforhold. Lerche Den engelske version af Wikipedia går i sort i 24 timer fra den 18. til den 19. januar. Det sker i protest over de amerikanske lovforslag Stop Online Piracy Act og Protectip. Hvis de to lovforslag, forkortet SOPA og PIPA, bliver en realitet, vil det skade det frie og åbne internet og give USA nye muligheder for censur i forhold til internationale websites, skriver Wikipedia i en pressemeddelelse. For at markere modstanden mod lovstramningerne har Wikipedia besluttet at lukke den engelske version ned i 24 timer. Desuden opfordrer folkene bag sitet alle til at kræve et åbent og frit internet af deres nationale politikere. På Wikipedia kan man se nedtællingen til, at siden går i sort. Wikipedias grundlægger, Jimmy Wales, udtaler:»today Wikipedians from around the world have spoken about their opposition to this destructive legislation. This is an extraordinary action for our community to take - and while we regret having to prevent the world from having access to Wikipedia for even a second, we simply cannot ignore the fact that SOPA and PIPA endanger free speech both in the United States and abroad, and set a frightening precedent of Internet censorship for the world.«mønsted Mønsted 10 Perspektiv Februar 2012

11 På disse sider får du et udpluk af de nyheder, der er blevet bragt på perspektiv.bf.dk 11. januar Bibliotekssystem skal i udbud Mere udvikling og mere indflydelse. Det er ønskerne, når bibliotekerne i fællesskab sender bibliotekssystemet i udbud i Vi kunne godt tænke os et system, der bliver opdateret flere gange om året og er mere kundedrevet, så bibliotekerne selv har mere indflydelse på, hvad der bliver udviklet på og hvornår, siger projektleder Per Kjær, der har ansvar for at sammenstykke de faglige krav i udbudsmaterialet. Økonomien er ikke afgørende, men spiller dog en rolle for, at bibliotekerne vil sende systemet i udbud. - Flere har haft en oplevelse af at betale for den samme udvikling flere gange, siger Per Kjær. Håbet er også, at når udviklingen sker mere centralt, vil det frigive ressourcer på de enkelte biblioteker. Kulturstyrelsen og Kombits (Kommunernes it-selskab) står bag bibliotekerne med input til at strikke udbuddet sammen. Forløbet starter i februar, og efter sommerferien regner Per Kjær med, at kravspecifikationerne er klar til at blive sendt ud. Læs mere om udbuddet på Se de kommuner, der er med i udbuddet, på: Mønsted 09. januar Fakta om den nye efterløn Finansloven for 2012 betyder, at efterlønsreformen nu er en realitet. Som en konsekvens vil efterlønsalderen blive hævet gradvis, og selve efterlønsperioden bliver nedsat. Er du for eksempel født før 1954, kan du gå på efterløn, når du fylder 60 og se frem til en efterlønsperiode på fem år. Mens dine kolleger fra 1963 må vente med at gå på efterløn til de er 65 (og det tal kan endda blive forhøjet), og så er deres efterlønsperiode forkortet til tre år. Samtidig stiger pensionsalderen også, jo yngre du er. Dertil kommer, at den måde, din pension modregnes i efterlønnen skærpes, så udbetalingerne vil blive mindre. Hvis efterlønsreformen har betydet, at dine muligheder for efterløn er væsentligt forringede, så kan du overveje at udnytte muligheden for at få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit fra april til oktober i år. AAK skriver i februar ud til alle a-kassens medlemmer om konsekvenserne af efterlønsreformen. Se mere om efterlønsreformen på Bibliotekarforbundets hjemmeside. Lerche Februar 2012 Perspektiv 11

12 FORRETNINGSFORSTÅELSE Forretningsforståelse skaber akademikerjob Der er et jobmarked i små og mellemstore virksomheder. Men mange akademikere mangler den forretningsforståelse, der skal få virksomhederne til at ansætte dem. Tekst Anette Lerche Mange af de akademikerjob, der bliver besat i små og mellemstore virksomheder, er aldrig blevet slået op. I stedet er de resultatet af en ledig akademikers målrettede indsats for at skabe sig en platform i den pågældende virksomhed. - Og det er en svær proces, for man kan ikke ramme rigtigt hver gang, og man bliver farvet af de afslag, man får. Men man skal ikke tro, at bare fordi man har fået afslag af en virksomhed i en bestemt branche, så er der ikke nogen job i branchen som helhed. En anden virksomhed kan have en helt anden strategi og vil gerne ansætte akademikere. Men du skal være offensiv, for de her job, dumper ikke bare ned fra himlen. Ordene er Louise Bjerregaards. Hun er konsulent i Akademikernes Centralorganisation, AC, og ansvarlig for den akademikerkampagne, der skal skabe jobs i de små og mellemstore virksomheder. Hun peger på, at en af barriererne for at få et job er, at de fleste nyuddannede akademikere ikke har forretningsforståelse. De mangler de termer, som virksomhedsejerne bruger, og kan derfor ikke spørge ind til, hvad det er for en type virksomhed, eller hvad dens vækstmuligheder er. Men ved at deltage i et kort kursusforløb vurderer Louise Bjerregaard, at de fleste akademikere kan lære at tale virksomhedernes sprog og få kendskab til de basale begreber inden for virksomhedsarbejde, som gør, at en virksomhedsejer vil lytte til dem. Herefter vil de kunne læse og arbejde sig til den grundlæggende forretningsforståelse. Fra drømmejob til virkelighed For nogle akademikere er det svært at udskifte drømmen om et job i et ministerium eller en stor virksomhed med virkeligheden i en mindre produktionsvirksomhed. Men det handler om at flytte fokus fra arbejdsstedets titel til arbejdsopgaverne. - Hvis man bliver ansat i en lille produktionsvirksomhed i Vestjylland, så er det oplagt at se sig selv som en brik i et større puslespil. Virksomheden i Vestjylland er måske underleverandør til Vestas, og udviklingen i den lille virksomhed har derfor betydning for Vestas udvikling, forklarer Louise Bjerregaard. Hun oplever, at der er interesse fra de små og mellemstore virksomheder i at ansætte akademikere, fordi en akademiker kan foretage den analyse, der kan flytte virksomheden fra drift til udvikling. Men det kræver, at man som akademiker kan omsætte sin teoretiske viden til konkrete handlinger og ikke mindst gøre det i et sprog, som også giver mening for en virksomhedsejer. Og karrieremæssigt kan det være ret fornuftigt at satse på små virksomheder. - Hvis du har lederambitioner, så vil du sandsynligvis hurtigt få personaleansvar i en mindre virksomhed. Omvendt, så venter mange akademikere, der fik drømmejobbet lige efter studiet, måske i årevis på, at de får lov til at arbejde med de sjoveste eller mest udfordrende opgaver, konstaterer Louise Bjerregaard. Samtidig vil du også hurtigt som akademiker i en lille virksomhed kunne aflæse, hvad dit arbejde betyder for bundlinjen, mens det er langt mere skjult på en stor arbejdsplads. Job i krisetid Om krisen gør det mere vanskeligt at få job i de små og mellemstore virksomheder er ikke entydigt. For nogle virksomheder vokser trods krisen, og andre ser måske et muligt opsving lige om hjørnet, og er derfor klar til at ansætte, mens der er mange ledige at vælge mellem. - Som akademiker skal du kunne fokusere på det, virksomhederne efterspørger. Lige nu er der mange virksomheder, der er interesserede i klyngedannelser og netværk. Det er de, fordi de vil byde ind på de opgaver, der opstår, når man etablerer Femern-forbindelsen. Det er opgaver, som normalt vil gå til store virksomheder, og som de små virksomheder kun kan få andel i, hvis de samler sig i klynger eller netværk, konstaterer Louise Bjerregaard. Et andet godt råd er, at jobsøgende akademikere skal holde øje med Børsens lister over gazelle-virksomheder, der er i høj vækst, og søge job der. Bibliotekarforbundet afholder den 21. marts i København og den 27. marts i Aarhus kurset»forstå forretningen og kommuniker effektivt«. Se mere i kalenderen på Læs mere om AC s akademikerkampagne på 12 Perspektiv Februar 2012

13 artesis Artesis gør det nemt at være biblioteksbruger og bibliotek Skal jeres bibliotek have markedets mest brugervenlige og fremtidssikrede formidlingsplatform og ønsker I samtidig at slippe for en kompliceret og tidskrævende udvikling og et usikkert budget? Så er Artesis Databrønd og Artesis Web svaret. Artesis Web integrerer optimalt med Artesis Databrønd og supplerende indholdsservices. Vi tilbyder også at hoste jeres løsning. Artesis Web bygger på ding2 og er en del af TING-fællesskabet, der nytænker og udvikler fremtidens biblioteksformidling og er et konkret eksempel på den merværdi, der udspringer af udvikling i fællesskab. Næste bibliotek.dk version medio 2012 vil, som besluttet af Center for Bibliotek og Medier, bygge på samme software kerne. Bedre biblioteksformidling med Artesis Web og databrønd Det skal være enkelt at søge i bibliotekets ressourcer. Artesis præsenterer brugeren for mange kilder i en og samme søgning og viser relaterede materialer, som brugeren måske ellers ikke ville have været opmærksom på. Det giver den mest optimale biblioteks formidling og eksponering af bibliotekets samlede ressourcer. Hør mere om Artesis på DB s årsmøde i Frederikshavn Mød os på DB s årsmøde i Frederikshavn og hør mere om Artesis redaktionsværktøjer, formidling og design. Artesis Web betyder, at I får: En nøgleklar løsning eller en pakkeløsning, som kan udbygges Adgang til kilder og relationer i databrønden Support, nye features og løbende forbedringer Et springbræt til TING med DBC som guide Kom nemt i gang Både Artesis Databrønd og Artesis Web er standardløsninger, som hverken kræver jeres it ressourcer, eller at I deltager i udviklingsprojekter. Vi leverer en nøgleklar løsning til jer. Har I lyst til at se og høre mere om Artesis, så kontakt Bente Schade Poulsen for en præsentation og en demo på / eller Mats Hernvall på / DBC A/S Tempovej Ballerup Tlf.: Mail: Januar 2012 Perspektiv 13

14 Wikileaks Folket må afgøre 14 Perspektiv Februar 2012

15 hvad der er vigtigt at vide»national sikkerhed«. Sådan lyder argumentet fra alverdens regeringer for at holde tusindvis af dokumenter om krig, terror og overvågning hemmelige. Gavin MacFadyen, leder af Center for Undersøgende Journalistik i London, kalder det en dårlig undskyldning, mens han ser Wikileaks som balsam for demokratiet. På de følgende sider sætter Perspektiv fokus på, hvad det betyder, når Wikileaks udstiller verdens beskidte vasketøj. Og hvordan du som professionel skal forholde dig til den massive mængde af»fortrolige«informationer. Februar 2012 Perspektiv 15

16 Wikileaks 2007 Wikileaks offentliggør dokumenter, der viser, at et antal fanger holdes hemmeligt for det Internationale Røde Kors i USA s fangelejr i Guantánamo Dokumenter, der viser, hvordan en schweizisk bank hjalp velhavende kunder med skattely, lækkes Censurlister over websites, der boykottes af myndigheder i Danmark, Australien og Thailand offentliggøres. Boykotten skal angiveligt hindre børnepornografi og støtte til terrorisme, men viser sig at være langt mere omfattende dokumenter om Irakkrigen lækkes, blandt andet om nordamerikanske drab på civile irakere, og informationer om, at det danske militær har overgivet flere fanger til det irakiske politi, end militæret hidtil har indberettet Første december holder Wikileaks pressekonference på City University London. Her bliver dokumenter, der afslører, hvilke virksomheder der udvikler teknologi til overvågning, logning og sporing af civile borgere, lagt frem, heriblandt tre danske virksomheder, og flere dokumenter om emnet vil følge. 16 Perspektiv Februar 2012

17 WTekst Sabrine Mønsted Illustration Pernille Mühlbach Wikileaks blev stiftet i 2006 af australieren Julian Assange med det erklærede mål at afsløre undertrykkende regimer i Asien, det tidligere Østeuropa, Afrika syd for Sahara og Mellemøsten.»Men vi forventer også at kunne yde assistance til mennesker i alle egne af verden, der ønsker at afsløre uetisk opførsel i deres regeringer eller virksomheder«, skrev organisationen. Og den assistance var der brug for. I dag er Wikileaks blevet tørresnor for hele verdens beskidte vasketøj. Perspektiv har interviewet lederen af Center for Undersøgende Journalistik i London og gæsteprofessor på City University London, Gavin MacFadyen, om, hvilken betydning organisationen har haft for demokratiet, og hvordan han ser fremtiden for Wikileaks. Gavin MacFadyen kalder sig uafhængig af Wikileaks, men beskriver sig som en støtte og beundrer af projektet, som han mener har styrket demokratiet på alle tænkelige måder. Hvordan ser du fremtiden for Wikileaks i lyset af, at flere centrale personer har forladt organisationen, den økonomiske boykot og Julian Assanges kommende retssag? - I kontroversielle organisationer vil folk altid komme og gå. Det er uundgåeligt i en organisation, der er under så stort et pres fra magtfulde folk og regeringer. Men i dag er der lige så mange, hvis ikke flere, der arbejder for Wikileaks som tidligere og i mange flere lande, så at skaffe medarbejdere er ikke et problem. Det er den økonomiske situation til gengæld. Hvor længe boykotten vil vare, afhænger blandt andet af en EU-undersøgelse af, om bankernes boykot er lovlig og en eventuel retssag mod de banker, der har boykottet Wikileaks. Men der kan også opstå alternative måder at donere penge på. I forhold til retssagen ved ingen, hvad der vil ske i Sverige, hvor Julian skal i retten, selv om advokaterne er optimistiske. Men ligesom en stor avis vil fortsætte, hvis chefredaktøren forsvandt, så gør Wikileaks det også. Gennemsigtighed påvirker udviklingen Hvilken indflydelse har Wikileaks haft på samfundet? - Den har haft en stor effekt på journalistikken, og det er blevet lettere at være whistleblower. Selv om det stadig er farligt og kan føre til mange problemer for dem, der lækker oplysninger, er mange af de store forhindringer væk. Og jo lettere og jo mere sikkert whistleblowere kan lække oplysninger, des mere kan vi lære om regeringers handlinger, hvilket er fantastisk for demokratiet. Februar 2012 Perspektiv 17

18 Wikileaks Note: Cabelgate: I slutningen af november 2010 offentliggjorde Wikileaks i samarbejde med fem store aviser fortrolige dokumenter med korrespondance mellem USA s regering og landets ambassadører rundt om i verden. Her kom blandt andet detaljer frem om, hvad ambassadørerne personligt mente om politikerne. Hvilken indflydelse har Wikileaks haft på vores tro på autoriteter? - Wikileaks dokumenterer det, som folk allerede mistænker. I Nordafrika havde Wikileaks en, om end ikke meget stor, så dog alligevel en indflydelse på det Arabiske Forår. Wikileaks bekræftede befolkningen i det, som den allerede mistænkte politikerne for, nemlig korruption og brutalitet i stor skala. Jeg tror især, det var den gennemgribende og åbne korruption, der chokerede folk. Generelt er konsekvensen af lækager mere dybtgående i tredjeverdenslande, fordi befolkningerne slet ikke er vant til at se regeringsdokumenter og observationer gjort af diplomater og politikere. Wikileaks kan på den måde få stor indflydelse på, hvordan de lande udvikler sig, og hvilke krav befolkningen begynder at stille. Hvilken indflydelse har Wikileaks haft på demokratiet i vores del af verden? - Demokratiet bliver styrket på alle mulige måder. I det omfang Wikileaks er med til at gøre regeringers handlinger mere gennemsigtige, spiller den en meget vigtig rolle. For eksempel ved at gøre folk opmærksomme på politisk vold og magtmisbrug. I USA var det for eksempel et chok for befolkningen at finde ud af, at landets soldater førte et katalog over civile drab. Magten går begge veje Wikileaks har selv fået meget magt. Hvem skal kontrollere den? - Det er et ekstremt vigtigt spørgsmål. På samme måde som spørgsmålet om, hvem der skal kontrollere pressen? Jeg har ikke et svar eller en løsning. Internettet kan»gøre«noget af det, ved at oplysninger bliver tilgængelige for alle, og at alle kan bidrage med oplysninger, men ikke det hele. Men alle, som Ingen wiki i Wikileaks Den oprindelige ide med Wikileaks i 2006 var, at brugerne anonymt kunne lægge dokumenter ud på sitet og redigere i dem, deraf wiki-delen. Men organisationen fandt hurtigt ud af, at det ikke fungerede, når målet er at afsløre ting, som magthaverne gerne vil holde hemmeligt. Fire år efter sin start var der ingen wiki-teknologi tilbage. Organisationen modtager dokumenter ad andre kanaler. Kilde bekymrer sig om demokratiet, skal arbejde for at skabe institutioner, der er mere gennemsigtige, for vi lever i et moderne samfund, men med attenhundredetalsinstitutioner. Det er blandt andet folk inden for dit felt (bibliotekarer og informationsspecialister, red.), der skal komme op med ideerne. Jeg har arbejdet for mainstreammedier i 30 år, og det er ikke dem, jeg helst vil have til det. Hvordan kan Wikileaks sikre sig, at dokumenterne er ægte? - Det er noget, der optager alle i organisationen. Indsendelsesproceduren ved dokumenter til Wikileaks gør, at man ikke ved, hvem afsenderen er. Det er en sikkerhed for whistlebloweren, men det gør det også svært at validere dokumentet, hvis det for eksempel kommer i en eller anden obskur kinesisk dialekt. Eller som i Pakistan, hvor falske dokumenter blev lækket i Wikileaks navn. Folk i organisationen er opmærksomme på det, og er der usikkerhed omkring et dokument, bruger de eksperter til at vurdere det. Da The Guardians graverredaktør i september 2011 ved en fejl offentliggjorde krypteringsnøglen til dokumenterne i den såkaldte Cabelgatesag (dokumenter fra amerikanske ambassadører), blev det enden på en omhyggelig vurderings- og udvælgelsesproces, hvor Wikileaks i stedet valgte at offentliggøre alle dokumenterne. Det var det eneste rigtige, fordi alle alligevel kunne få adgang til dem, men også frygteligt, fordi Wikileaks ikke kunne nå at vurdere de enkelte dokumenter. Det er en konstant bekymring, at den slags sker. Er det Wikileaks svage punkt, at det kan være svært at holde dokumenterne hemmelige, indtil de er verificerede, eller at der sker en fejl som i det her tilfælde? - Nej. Den største udfordring er at opretholde en unik organisation og beskytte den og dens whistleblowere. Det har vist sig at være meget svært. En organisation som Wikileaks er sårbar økonomisk, men også fysisk i forhold til dens servere og medarbejdere, når verdens mest magtfulde stater ønsker at gøre det af med den. For eksempel er nysgerrigheden over de personlige anklager mod Julian Assange chokerende. 18 Perspektiv Februar 2012

19 Tror du ikke på anklagerne? - Jeg vil ikke gå ind i anklagerne, det må en dommer afgøre, men jeg synes, det er mistænkeligt, at anklagerne kommer tre dage efter afsløringer af en stor mængde hemmelige dokumenter.»it doesn t smell right to me«. Må intet være hemmeligt? Er der ikke nogen oplysninger, der har bedst af at forblive hemmelige? - Lad folk bestemme, hvad der er vigtigt at vide. Vi ved nok om regeringer til at vide, at de vil forhindre alt, hvad der kan sætte dem i dårligt lys. Argumentet om»national sikkerhed«er et figenblad, der dækker over massemord, korruption og overvågning. Er det en god ide med flere organisationer a la Wikileaks? - Ja, jo flere jo bedre, men de skal være sikre for dem, der vil lække oplysninger. Og det er svært, for hvem kan du stole på? Du skal virkelig kende dem, der er med, så du ved, at du kan have tillid til dem. En regering vil altid kunne give de teknikere, der skal opbygge en sikker side, fire gange så mange penge, som du kan give dem, for at bygge en bagdør. Det er problemet. Medstifter af Wikileaks, Daniel Domscheit-Berg, brød i 2010 med Wikileaks og er i gang med at opbygge et lignende site kaldet Openleaks. Hvordan ser du fremtiden for det projekt? - Jeg ved ikke nok om det til at kommentere på det. Ifølge medierne skulle han være blevet fordømt af sin egen gruppe, fordi han øjensynligt skulle have ødelagt nogle dokumenter. I Wikileaks arbejder de fleste frivilligt, er det muligt at kende dem alle sammen personligt? - Jo, det skal du, nogle i organisationen skal i hvert fald kende dem og vide noget om dem, ellers er det en stor fare. Men selvfølgelig vil der altid være nogle, der ikke er dem, du troede, de var. Det sker alle steder; i ægteskaber, kærlighedsaffærer og i store private virksomheder. Det betyder, at organisationen skal være super forsigtig, for der er altid nogen, som vil skade whistleblowerne. Magtfulde folk med ressourcer. Hvad er din rolle i forhold til Wikileaks? - Jeg er ikke medlem af organisationen, men ven og støtte. Det er jeg stolt af. Jeg beundrer folk, der sætter deres liv på spil for at hjælpe befolkninger. Jeg er uafhængig og kunne sagtens kritisere dem, men jeg har ikke meget at kritisere dem for. I det store hele gør de det godt, de er en lille gruppe uden penge og under et stort pres. Mange organisationer ville ikke overleve det pres, de går gennem. Hvorfor overlever Wikileaks? - Fordi folk kæmper for det, de tror på.»wikileaks gjorde os blege computernørder, hvis begavelse ingen bemærkede, til offentlige personer, som lærte alverdens politikere, direktører og militærbosser, hvad det vil sige at frygte noget«daniel Domsscheit-Berg i sin bog Inside Wikileaks Februar 2012 Perspektiv 19

20 Wikileaks Hemmeligheder ikke kun af det onde Alt skal ikke afsløres for enhver pris, og der er himmelvid forskel på at afsløre diplomaters uheldige ordvalg og drab på civile. Wikileaks skal i højere grad tygge de hemmelige dokumenter igennem, før de offentliggør dem og tage stilling til, om det tjener et formål, mener Peter Viggo Jakobsen, lektor i statskundskab ved Forsvarsakademiet. - Der er ingen grund til at servere oplysninger om oplagte terrormål på et sølvfad til folk, der vil lege med tændstikker, siger Peter Viggo Jakobsen og refererer til oplysninger fra Wikileaks, der udpegede knudepunkter i infrastrukturen og andre oplagte terrormål blandt andet i Danmark. Ingen kan være uenig i Wikileaks formål, mener Peter Viggo Jakobsen, men måden det til tider bliver praktiseret på, sætter han spørgsmålstegn ved. Han mener for eksempel at»kæden hopper af«, når der bliver lækket klassificerede dokumenter uden, at Wikileaks egentlig ved, hvad der står i dem. Det er organisationens ansvar at vurdere om det, den offentliggør, er mere til skade end gavn, uanset hvor svær den vurdering er, mener han. - Det tjener ikke offentlighedens interesse at kende til en mail fra en diplomat, der omtaler en politiker i mindre flatterende termer. Det giver måske en underholdende historie i Ekstra Bladet eller i BT, men kan reelt ødelægge forbindelser mellem lande. Og organisationen skal vide, at den giver alle adgang til informationerne også terrorister, siger han. Wikileaks har til gengæld vurderet helt rigtigt, når organisationen er med til at kaste lys over CIA s hemmelige fængsler og basen på Guantánamo. Og når centrale dokumenter og filmklip kan bevise, at amerikanske helikoptersoldater har ramt civile i Irak, så giver det mening og er i tråd med Wikileaks ånd, mener Peter Viggo Jakobsen. Nødvendige hemmeligheder Ifølge Peter Viggo Jakobsen handler det altså meget om sondring. Der er information, der skal ud, men der er også oplysninger, der skader mere end de gavner, og der er ting, det er nødvendigt at holde hemmeligt i hvert fald for en tid. Peter Viggo Jakobsens eksempel er fredsaftalen i Oslo mellem Israel og Palæstina, der aldrig var kommet i stand, hvis ikke det var for hemmelige forhandlinger forud for mødet. Det danske regeringsgrundlag, hvor Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF forskansede sig på Hotel Crowne Plaza i flere uger, havde heller aldrig set hvid røg, hvis ikke det var for hemmelighedskræmmeri. I et demokrati som Danmark har vi tillid til, at politikerne kan forvalte hemmelighederne, for eksempel hvornår det er til fare for vores soldater at offentliggøre visse oplysninger. Til gengæld har vi to kontrolinstanser, Kontroludvalget og Udenrigspolitisk Nævn, der skal kontrollere henholdsvis efterretningstjenesten og regeringen. På den måde kan Folketinget kontrollere regeringen uden at ødelægge samarbejdet med andre stater eller bringe nogle i fare. Det er et rimeligt hensyn, vurderer Peter Viggo Jakobsen, men understreger, at alt jo ikke er sort og hvidt. Der kan jo ske ting og beslutninger bag lukkede døre også i Danmark som bør se dagens lys, og det er her, Wikileaks har sin berettigelse. Åbenhed og overvågning hånd i hånd Peter Viggo Jakobsen ser en generel bevægelse mod mere åbenhed og gratis informationer. For eksempel er ideen med Wikipedia et gratis leksikon i stedet for dyre indbundne leksika. Det er en positiv bevægelse, men man skal ikke være blind for, at det også fører til skærpet kontrol og kamp den anden vej fra, mener han. - Det amerikanske forsvar har for eksempel i kølvandet på Wikileaks afsløringer strammet op på kontrollen, og diktaturstater bruger rask væk de åbne sociale medier til propaganda. Et eksempel er Det Muslimske Broderskab, der har været eminent til at agere på de sociale medier, og dermed sikret sig sejren ved valget i Egypten. 20 Perspektiv Februar 2012

Lad andre tage sig af besværet...

Lad andre tage sig af besværet... BibliotekaR forbundets Fagmagasin september 2011 08 TEMA HVAD SKAL E-BOGEN KOSTE bibliotekerne? tænk som en digitalt indfødt optimisme på IVA bibliometri Åbne kontorlandskaber deler vandene Lad andre tage

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin januar 2012. Læs også om. Digitalisering Job i det private. tema Sådan ser de studerende på deres uddannelse

BibliotekaR. Fagmagasin januar 2012. Læs også om. Digitalisering Job i det private. tema Sådan ser de studerende på deres uddannelse BibliotekaR forbundets Fagmagasin januar 2012 Læs også om Digitalisering Job i det private Mobning 01 tema Sådan ser de studerende på deres uddannelse Drop alle dine bekymringer! Lad Axiells Managed Services

Læs mere

tema sætter spor i virksomheden Danmark digitaliserer for lidt Få styr på din kildekritik på nettet Har din arbejdsplads høj social kapital?

tema sætter spor i virksomheden Danmark digitaliserer for lidt Få styr på din kildekritik på nettet Har din arbejdsplads høj social kapital? BibliotekaR forbundets Fagmagasin december 2011 Danmark digitaliserer for lidt Få styr på din kildekritik på nettet 11 Har din arbejdsplads høj social kapital? tema Informationsspecialister sætter spor

Læs mere

Få greb om den digitale formidling. tema. Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil.

Få greb om den digitale formidling. tema. Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil. BibliotekaR forbundets Fagmagasin MAJ 2012 05 tema Få greb om den digitale formidling Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil Danmarks førende bibliotekssystem

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2012. Forført af Facebook Debat om fri og lige adgang. Bossen er gået af mode. tema De åbne biblioteker

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2012. Forført af Facebook Debat om fri og lige adgang. Bossen er gået af mode. tema De åbne biblioteker BibliotekaR forbundets Fagmagasin juni 2012 Forført af Facebook Debat om fri og lige adgang Bossen er gået af mode 06 tema De åbne biblioteker Drop alle dine bekymringer! Lad Axiells Managed Services tage

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2011

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2011 BibliotekaR forbundets Fagmagasin juni 2011 06 LÆS OGSÅ Misbrug af job med løntilskud Virksomheder bruger i stigende grad sociale medier Kan en dårlig roman blive bedre af at blive oversat? Axiell Arena

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin. Tema. Ledighed. hvordan er det at stå uden for jobmarkedet? IVA overvejer fusion med KU Hvordan ser lederne på din ansøgning?

BibliotekaR. Fagmagasin. Tema. Ledighed. hvordan er det at stå uden for jobmarkedet? IVA overvejer fusion med KU Hvordan ser lederne på din ansøgning? BibliotekaR forbundets Fagmagasin MARTS 2012 03 Tema Ledighed hvordan er det at stå uden for jobmarkedet? IVA overvejer fusion med KU Hvordan ser lederne på din ansøgning? ET KIG IND BAG FORTÆLLINGEN Scan

Læs mere

Taber vi næste generation?

Taber vi næste generation? BibliotekaR forbundets Fagmagasin AUGUST 2011 Høj ungdomsledighed i hele Europa: Taber vi næste generation? 07 Læs også Er du onlineafhængig? Nettet kender dig Forskningsbibliotekerne er truet 4? I AXIELL

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin november 2011. Lean din biblioteksservice: en rodet affære. Slip af med det overflødige. 300 millioner sparet med Lean

BibliotekaR. Fagmagasin november 2011. Lean din biblioteksservice: en rodet affære. Slip af med det overflødige. 300 millioner sparet med Lean BibliotekaR forbundets Fagmagasin november 2011 10 Lean din biblioteksservice: Slip af med det overflødige ESDH en rodet affære 300 millioner sparet med Lean Lad Axiell Arena stå for smidig integration

Læs mere

Fagmagasin August 2012. Kan en personlig forretningsplan. lykkelig? Er biblioteket en død sild? tema Borgerservice

Fagmagasin August 2012. Kan en personlig forretningsplan. lykkelig? Er biblioteket en død sild? tema Borgerservice BibliotekaR forbundets Fagmagasin August 2012 07 Kan en personlig forretningsplan gøre dig lykkelig? Er biblioteket en død sild? tema Borgerservice Axiell imødeser udbud med spænding Hos Axiell er vi i

Læs mere

Læring er dit eget ansvar

Læring er dit eget ansvar BibliotekaR forbundets Fagmagasin OKTOBER 2011 Læring er dit eget ansvar 09 9 ting du bør vide om din online profil Trivsel handler også om de små ting Digitalt Fagligt Landsmøde Ny arkitektur Nyt design

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin april 2012. Tema ophavsret. Kan karrieren være på deltid? Biblioteker tænker i lean Spot på ledertalenter

BibliotekaR. Fagmagasin april 2012. Tema ophavsret. Kan karrieren være på deltid? Biblioteker tænker i lean Spot på ledertalenter BibliotekaR forbundets Fagmagasin april 2012 Tema ophavsret 04 Kan karrieren være på deltid? Biblioteker tænker i lean Spot på ledertalenter ET KIG IND BAG FORTÆLLINGEN Scan QR-koden eller find app en

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin marts 2011 YTRINGSFRIHED

BibliotekaR. Fagmagasin marts 2011 YTRINGSFRIHED BibliotekaR forbundets Fagmagasin marts 2011 TEMA YTRINGSFRIHED 03 Vi har allerede Danmarks Digitale Bibliotek Tak for de mange besøg hos Hamlet og vores stand på Kulturværftet! Som demonstreret på Årsmødet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

VIDEN OG INFORMATiON Du bliver snydt af informationer. tidsoptimist? Forudsigelighed på Facebook

VIDEN OG INFORMATiON Du bliver snydt af informationer. tidsoptimist? Forudsigelighed på Facebook BibliotekaR forbundets Fagmagasin ma J 2011 Forudsigelighed på Facebook Det står sløjt til med formidlingen af skønlitteratur er du tidsoptimist? Mød en SDU-studerende i praktik 05 TEMA VIDEN OG INFORMATiON

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Kære kreds 1, Jeg indstiller hermed Klaus Buster Jensen, 26-årig journalist på Avisen.dk, til Kristian Dahls Mindelegat Lige fra vi lancerede Avisen.dk i september

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA:

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA: media partners Medieinfo 01 0 01 7 GODE TIPS FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 0 01 Frie FIND DIT NYE Det er Dig, Der bestemmer DRØMMEJOB ONLINE Christine Feldthaus om balance: Vil du være overskudsspelt-mor

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA TEMA: PAPIR tekst: CARINA KRÚNUFJALL MILLING (ckm@ga.dk) foto: HYLDAGER FOTOGRAFI TEMA Grundlaget for det hele s. 32-37 Jo, man kan trykke på mange ting, men for de fleste er det fortsat papir, der er

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere