tema om Wikileaks Hvad betyder det for demokratiet, når hemmeligheder siver ud i offentligheden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tema om Wikileaks Hvad betyder det for demokratiet, når hemmeligheder siver ud i offentligheden?"

Transkript

1 BibliotekaR forbundets Fagmagasin FEBRUAR 2012 tema om Wikileaks Hvad betyder det for demokratiet, når hemmeligheder siver ud i offentligheden? 02 Læs også FREMTIDENS FORTÆLLING LOUISIANAS KUNST I SYSTEM FORRETNINGSFORSTÅELSE

2 Det har været det hele værd København fejrer 1 års jubilæum med Axiells Managed Services! Johny Forman - Aftalekoordinator - Københavns Biblioteker, udtaler i forbindelse med 1-årsdagen: Formålet med indgåelse af driftsaftalen som supplement til den eksisterende DDElibra supportaftale, var at opnå en garanti for tilgængelighed, samt at give bibliotekerne en mulighed for at få hjælp og vejledning på en hurtig og effektiv måde. Det har vi fået gennem veldefinerede servicemål, altså SLA(Service Level Agreements) og strukturerede serviceydelser efter internationale it-standarder(itil). Vores systemejere og administrative personale bruger langt færre ressourcer på at sikre, at bibliotekssystemet kører stabilt, og brugerne skal kun henvende sig ét sted for at få løst problemer eller for at få svar på spørgsmål. Aftalen har på alle punkter været meget tilfredsstillende og vi kan nu fremvise dokumentation på bibliotekssystemets performance og statistik på hændelser i perioden. Yderligere er det muligt at planlægge i forhold til kapacitets udvidelser, således at potentielle problemer, der skyldes utilstrækkelig computerkraft kan afbødes i god tid. En anden meget vigtig ting vi har fået gennem aftalen, er det månedlige statusmøde, hvor der hele tiden fokuseres på hændelser og diskuteres, hvordan disse kan undgås i fremtiden gennem at effektivisere forretningsgange og placere ansvar, hvad enten det er hos driftsleverandøren, hos brugerne eller hos det administrative personale i Kultur- og Fritidsforvaltningens servicecenter. Brugerundersøgelser både før og efter ikrafttrædelsestidspunktet har vist en stigende tilfredshed blandt bibliotekernes personale, og ligeledes blandt det administrative personale er der en øget tilfredshed, så det har været det hele værd., slutter Johnny Forman. Managed Services kører allerede med stor succés i flere kommuner - kontakt os, så fortæller vi mere! Axiell Scandinavia A/S Stamholmen 157, 4. sal 2650 Hvidovre tlf

3 Vi ved nok om regeringer til at vide, at de vil forhindre alt, hvad der kan sætte dem i dårligt lys. Argumentet om national sikkerhed er et figenblad, der dækker over massemord, korruption og overvågning. Gavin MacFadyen, leder af Center for Undersøgende Journalistik i London og gæsteprofessor på City University London, om modstanden mod Wikileaks. tema side 14

4 Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf: Mail: Hjemmeside: Ekspedition mandag-fredag kl Udgiver: Bibliotekarforbundet Redaktion: Konst. ansvarshavende redaktør: Anette Lerche Tlf: Mail: Journalist: Sabrine Mønsted Tlf: Mail: Studentermedhjælp/korrektur og Del din Viden: Laura Kjestrup Nielsen Mail: Annoncer: DG Media as, St. Kongensgade København K Tlf: fax: Mail: Kontaktperson: Morten Holm: Tryk: CO2-neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S, ISSN: , Danske Specialmedier 14 tema Wikileaks Skal vi vide alt? Wikileaks har ændret vores syn på verden og autoriteter. Design/Layout: Woer+Gregorius Abonnement: Årsabonnement 610 kr. Udland 980 kr. BF-medlemmer modtager automatisk bladet. Oplag: Distribueret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol: Dette nummer er trykt i eksemplarer. Adresseændring og uregelmæssigheder i leveringen meddeles til Bibliotekarforbundets medlemsafdeling: Forsiden: Pernille Mühlbach har illustreret temaet på side 14 om Wikileaks. 28 Gadgets Thomas Vigild præsenterer de nyeste gadgets.

5 i øvrigt Boganmeldelser 33 HB noter 40 Job og karriere 42 Nyt Job 47 Nye stillinger 48 Kalender 50 INDHOLD ting du kan lære af Albertslund Børnebibliotek Datadisciplin til Louisianas krøllede hjerner På kunstmuseet Louisiana har bibliotekar Sidse Buck måtte opfinde nye datasystemer og skabe tillid til de ansatte, så de turde overlade bøgerne til hende. 24 Jobsøgning Kvinder er for dårlige til at sælge sig selv Aktuelt Interview Formand for Bibliotekschefforeningen Mogens Vestergaard mener, det er vigtigt, at bibliotekerne står sammen. Foreningen har netop holdt årsmøde i Vejle. 08 Formandens leder 10 Overblik fra nettet 12 Forretningsforståelse skaber akademikerjob 22 Ni ting du bør vide om Fremtidens fortælling 34 Enebibliotekar i den katolske kirke Kate Toft Madsen passer en unik samling i den katolske kirkes bibliotek fra Resumeer fra Del Din Viden 38 Når homeparties bliver et bibliotekstilbud Artikel fra Del Din Viden Februar 2012 Perspektiv 5

6 Formand Mogens Vestergaard, Bibliotekschef for Roskilde Bibliotekerne. Bibliotekschefforeningens årsmøde og generalforsamling blev afholdt den 2-3. februar 2012 i Vejle. God ledelse kræver, at man skærer ind til kernevirksomheden, men det kan være svært at definere kerneopgaverne indenfor kultur og viden, mener Mogens Vestergaard. Jeg tror ikke, vi kan finde en samlet definition på bibliotekets kerneopgaver. Det enkelte bibliotek skal vælge, hvad det vil satse på. 06 Perspektiv Januar 2012

7 Tekst sabrine Mønsted Foto Jakob Boserup Hold fast i samarbejdet På Bibliotekschefforeningens årsmøde i februar var det»åbne biblioteker«, der fyldte mest i debatten, mens Danskernes Digitale Bibliotek blev forbigået i tavshed. Og så maner formand Mogens Vestergaard til at huske samarbejdet, selvom kommunerne kan trække cheferne i en anden retning. Aktuelt interview H Hvilket emne fik folk op ad stolene på årets møde i Bibliotekschefforeningen? Uden tvivl åbne biblioteker og hele begrebet om ubemandede biblioteker. De åbne biblioteker blev indført som en serviceudvidelse, men er nogle steder blevet et sparegreb. Men der er ingen tvivl om, at det er en serviceudvidelse for borgerne at kunne komme på biblioteket, når de vil. En undersøgelse fra Det Informationsvidenskabelige Akademi viser, at der er lige så stor efterspørgsel på bibliotekarernes kompetencer som før. Folk opdager, hvornår de er der, og kommer på de tidspunkter. Vi skal formå at få begge budskaber videre til det politiske niveau og omsætte den gode historie til politisk kapital. I stedet for at lade budskabet være, at det er at grave sin egen grav at holde ubemandet åbent, så skal vi se på det professionelt og koncentrere os om, hvordan vi tilrettelægger formidlingen i den ubemandede åbningstid. Diskussionen gik også på, om alle skal have adgang til de ubemandede biblioteker. Mange steder skal lånerne bruge sundhedskort og pinkode, og det udelukker mange børn. Stemningen var for at arbejde hen imod et kort, som alle kan bruge til at komme ind på biblioteket. På årsmødet i 2011 blev der talt meget om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Var det også til debat i år? Danskernes Digitale Bibliotek fyldte ikke så meget i debatten i år, fordi sagen skal behandles politisk i KL s kulturudvalg i februar. Så vi ved ikke, hvad der kommer til at stå i aftaledokumentet, og dermed kender vi heller ikke knasterne. Så der forelå ikke noget, vi som sådan kunne forholde os til og debattere, selvom Bibliotekschefforeningen (BCF) har efterlyst det mange gange. Men der var opbakning til, at BCF fortsat arbejder for rationelle løsninger og for en konkretisering, fordi det skal til for at fremme DDB lokalt. Hvilken indflydelse har Bibliotekschefforeningen på den endelige løsning? Lige nu har vi kun den indflydelse, vi har i Koordinationsudvalget for Netbibliotekerne, men vi forventer naturligvis at blive hørt dér. Lige nu er sektoren i en venteposition, men første marts skulle vi gerne være klogere på det endelige resultat. Men i ventetiden, indtil KL og Staten når til en aftale, gør BCF naturligvis vores synspunkter gældende alle de steder, hvor vi er repræsenterede. Hvordan håber I, det lander? Der er usikkerhed om mange ting lige nu: indhold, infrastruktur, økonomi og så videre, så det er svært at svare på. Men vi arbejder på, at alle borgere får adgang til et højkvalitets produkt. Forudsætningen for det er, at der etableres en fælles infrastruktur, hvilket støttes af BCF. Når DDB skal omsættes til virkelighed, har DBC fokus på brugervenlige løsninger, økonomi, copyrightproblemer og licensspørgsmål. Det er opgaver, der skal løses i fællesskab og på den mest rationelle måde. Hvad er den kommende tids største udfordringer for bibliotekerne? Hele det digitale område. Udviklingen af DDB og det at bibliotekerne skal være en aktiv del af den offentlige digitalisering. KL har for eksempel vedtaget en digitaliseringsstrategi, hvor bibliotekerne er en vigtig del. Vi skal hjælpe brugerne og være bagstoppere. Som én på årsmødet udtrykte det:»alle borgere får en digital postkasse, men har måske ikke nøglen, så vi er de digitale låsesmede.«mange biblioteker bekymrer sig om fremtidens udlån af digitale materialer. Hvad er Bibliotekschefforeningens holdning til forsøgsprojektet ereolen, hvor det koster bibliotekerne kroner at udlåne en e-bog? Ereolen er et forsøgsprojekt, og det var ikke et emne, vi diskuterede på årsmødet, men efter BCF s mening er 16 til 18 kroner for meget.»vi skal have fælles løsninger, der giver bedre service til borgerne«, lød det fra dig på sidste årsmøde. Hvad er der sket på det område? 2011 har været et forberedelsesår, blandt andet sender vi i år hele vores bibliotekssystemet fælles udbud. Palles Gavebod og Bib- Zoom er også eksempler på fælles løsninger. Udfordringen er, at vi er i en tid, hvor bibliotekerne bliver trukket mere og mere ind i den lokale udvikling. Bibliotekschefen er måske også chef for kulturhuset eller biografen. Det, at vores område udvider sig, er godt for den lokale politiske goodwill, men vi skal være varsomme med, at vores indbyrdes samarbejde ikke glider i baggrunden, når vi bliver trukket ind i lokalsamfundet og bliver en del af løsninger, der måske ikke hænger sammen med vores fælles mål i biblioteksvæsenet. Pointen er, at det lokale og det nationale hænger sammen og er hinandens forudsætninger. Februar 2012 Perspektiv 7

8 FORMANDENS leder OK13 i krisens tegn Bibliotekarforbundet er ligesom de andre AC-organisationer og resten af fagbevægelsen i gang med at overveje, hvilke overenskomstkrav vi skal stille til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, i daglig tale OK13. Vi nærmer os afslutningen på den toårige overenskomst, hvor vi dengang håbede, at den økonomiske krise ville være lettet, når vi skulle til forhandlingsbordet igen. Men det er desværre ikke tilfældet, og hvad kan der stilles i udsigt ved de kommende forhandlinger? Vi ved alle, at krisen er over os og ser ud til at fortsætte flere år endnu. Der sker store besparelser på samtlige offentlige budgetter, og afskedigelse af fastansat personale er desværre blevet daglig kost på mange arbejdspladser både i det private og det offentlige, hvor staten i øjeblikket skærer massivt i ressourcer og årsværk. Og formentlig har vi ikke set de sidste afskedigelser endnu. Arbejdet med at beslutte hvilke krav, der skal lægges på forhandlingsbordet, sker i øjeblikket med en række ukendte faktorer som»følgesvende«. I skrivende stund forhandles der på det private område og den økonomiske ramme, der aftales ved disse forhandlinger, bliver uden tvivl en rettesnor for de offentlige forhandlinger. Kendt er det Da of dog, omnias at selv aut LO hil op imodis til forhandlingerne re destemquam fandt ipsande det tvivlsomt, aut om enimusda reallønnen commolorem kunne sikres lam denne aut utemqua gang. Men teniati udover ipiciam forhandlingerne aciam sequis på det remporio private område conse secabor er der andre ficil magnias ukendte faktorer, estiasp hvor erspiciam de kommende adi ant liam trepartsforhandlinger lab id ut porehent. mellem arbejdsmarkedets Ciae inim parter atis og ipsa regeringen doluptatur? allerede Otatem fylder endus del dolo i avisspalterne, ulpa que hvor voluptatiam, der varmes tes op mellem estiasp parterne. erspiciam Diverse adi ant prøvebal- liam eum loner lab id bliver ut porehent. sendt afsted og desværre også af AC s formand, der sendte et forslag om femårige Ciae overenskomster inim atis ipsa doluptatur? uden lønfremgang Otatem endus afsted dolo i spalterne. eum Et forslag, ulpa que som voluptatiam, der hverken testibe er truffet ruptionet beslutning etur, om essi i AC, dolorem eller som et fugiae Bibliotekarforbundet as et res utaquis støtte. mosame nihil il idelignate quiam nus. kan Fagbevægelsen Ota niment autatenist har altid quasperume haft til opgave seque at sikre dolorrum medlemmerne alibusam de il ipsam mest optimale quis lønog exces ansættelsesvilkår. erepelibus aute Denne ducimus gang aut kan imillanisint vi måske ikke aut engang doluptatia sikre prepelitiate reallønnen. reicto Det er dog mit quaspe indtryk, velliam, at BF s quia medlemmer quia nos at. langt Ovidit hen ped ad vejen ullat labo. har forståelse Rum facepernam for, at krisen quam kradser. Men est, samtidigt corrum accaepero er forventningerne quassequod så også, quae at nosa vi gerne por atis skal eium kunne nam levere lacepudi nogle invent andre resultater. eumquaspis Resultater, id ut Ciae der inim på den atis ene ipsa eller doluptatur? anden måde Otatm kan estiasp gøre en erspiciam temmelig adi besværlig ant dagligdag liam lab lidt ut lettere porehent.ota for de offentligt niment autatenist ansatte, hvor quasperume arbejdsmiljø, seque kompetenceudvikling dolorrum alibu- samt ikke il ipsam mindst quis tryghedsfremmende exces erepelibus aute foranstaltninger ducimus aut imillanisint kan gøre en aut stor doluptatia forskel. prepelitiate Hovedbestyrelsen reicto quaspe vil i starten velliam, af marts quia quia 2012 nos udsende at. forslag til overenskomstkrav til medlemmerne, Ovidit ped ullat som labo. vi håber Rum facepernam vil blive livligt quam diskuteret est, corrum på arbejdspladserne, accaepero quassequod ved kaffebordet, quae nosa på por klubmøder atis eium og nam selvfølgelig lacepudi også invent i vores eumquaspis tillidsrepræsentantkollegier id ut Ciae inim atis ipsa frem til den doluptatur? 25. april 2012, Otatem hvor endus hovedbestyrelsen dolo eum ulpa mødes que voluptatiam, med forbundets testibe tillidsrepræsentanter ruptionet etur, til essi det dolorem traditionelle et quasperume OK-landsmøde. seque Herefter dolorrum træffer alibusam hovedbestyrelsen il ipsam tibe endelig ruptionet beslutning etur, om essi hvilke dolorem krav, et der fugiae stilles. as et res utaquis mosame nihil il idelignate quiam nus.dolorrum Vi ser frem til alibusam den kommende il ipsam medlemsdebat,. hvor alle gode forslag skal være mere end velkomne! Pernille Drost 8 Perspektiv Februar 2012

9 Disc-Go-Roboto reparerer op til 100 discs i én arbejdsgang. SPAR TID OG PENGE! LAD ROBOTO GØRE ARBEJDET... Forestil dig en robot, der hurtigt og effektivt reparerer hver og én af bibliotekets ridsede CD er og DVD er, så de bliver som nye til en utroligt lav pris... Du synes måske, at det lyder for godt til at være sandt, men det kan rent faktisk lade sig gøre! Disc-Go-Roboto er med sin unikke og banebrydende Hydra-Shine teknologi den absolut mest avancerede maskine på markedet og vil på ingen tid arbejde sig igennem jeres stakke af ridsede discs. 100% fuldautomatisk og med op til 100 discs i én arbejdsgang så du kan fokusere på alle de mange andre opgaver i en travl hverdag. Roboto er hurtig, effektiv og ren og desuden utroligt let at betjene. Se mere på sundsound.dk eller kontakt os for en uforpligtende demonstration. Se Roboto i brug hos blandt andre disse biblioteker: Albertslund, Herning, Roskilde, Helsingør, Holbæk, København, Frederiksberg, Egedal, Hjørring, Køge og Vordingborg. SUND SOUND APS ENDRUP BYVEJ FREDENSBORG TLF Februar 2011 Perspektiv 9

10 overblik fra nettet perspektiv.bf.dk 24. januar 23. januar 18. januar 17. januar Videngruppe for informationsspecialister Biblioteker skal udbrede europæisk kulturarv 3,7 millioner til medlemmerne Wikipedia lukker ned i protest Hvordan sikrer du dig spændende opgaver og udfylder din rolle i organisationen? En ny netværksgruppe for bibliotekarer og informationsspecialister kan hjælpe dig med at finde svarene. Netværket VidenDanmark er tovholder på gruppen, som seks gange om året skal mødes for at dele erfaringer og få faglige input. Og alle er velkomne til at blive medlem af gruppen i VidenDanmark. - For uanset om du er på et folkebibliotek, er statsansat eller sidder i en privat virksomhed, oplever mange at skulle kæmpe for sin berettigelse som bibliotekar eller informationsspecialist, siger Hanne Biehl Laursen, der arbejder som selvstændig bibliotekar. Hun har stået for at planlægge det faglige program, der overordnet handler om at blive bedre til at dokumentere, hvor og hvordan informationsspecialisterne gør en forskel i organisationen. Hanne Biehl Laursen understreger, at netværksgruppen skal ses som et supplement til andre kurser og faggrupper. - Når man mødes med de samme mennesker flere gange om året, kan man følge op på hinandens udfordringer, siger Hanne Biehl Laursen. Hun mener også, at det er en styrke at være en del af VidenDanmark, hvor der er mange relevante tilbud til informationsspecialister som for eksempel faglige oplæg om SharePoint og dokumenthåndtering. Mønsted Aarhus Kommunes Biblioteker har fået penge fra EU-kommissionen til et projekt, der skal få folk til at bruge og bidrage til Europeana. eu, der er et website for Europas kulturarv med digitaliserede bøger, malerier og museumsgenstande. Bibliotekerne skal blandt andet være med til at udbrede budskabet om, at det ikke kun er professionelle, der kan levere indhold til Europeana, men derimod alle borgere i Europa. I øjeblikket samler sitet eksempelvis billeder, breve og genstande fra borgere i Europa til et tema om 1. verdenskrig. - Når bibliotekerne i Aarhus går ind i dette projekt, er det fordi, vi kan være med til at fremme udviklingen af et stort og vigtigt, internationalt kulturprojekt, der passer fint med Aarhus ambitioner om at blive kulturhovedstad 2017, siger forvaltningschef Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune. Han mener, at det er meget vigtigt, at sitet har åbnet sig for borgernes egne bidrag til historien. - Co-creation og brugerskabt viden er ikke kun smarte buzzord, men en realitet i stadig flere digitale kulturprodukter - og det er en udvikling, vi i Aarhus Kommune meget gerne vil bidrage til, siger Rolf Hapel. På sitet er der bidrag fra 32 lande og 1500 institutioner. En opgørelse fra januar 2011 viser, at kun 0,11 procent af bidragene kommer fra Danmark. Og det vil Aarhus Kommunes Biblioteker og Europeana Awareness (EAwareness) nu prøve at ændre på. Bibliotekarforbundet har løbende sager, hvor medlemmer er blevet fyret, og hvor det viser sig, at en arbejdsgiver ikke har fulgt den korrekte procedure. Det kan i sidste ende betyde, at et fyret medlem kan få en økonomisk kompensation. Det sker også løbende, at forbundets forhandlingsafdeling konstaterer, at medlemmer er blevet indplaceret på forkerte løntrin, eller at der har været fejl i deres pensionsindbetalinger, så der er blevet indbetalt for lidt til deres pensionsordning. I alle sager af denne type går Bibliotekarforbundet ind i sagen, og som en konsekvens af den indgriben lykkedes det i 2011 forbundet at forhandle i alt kroner hjem til medlemmer, der altså enten havde ret til bod eller erstatning i forbindelse med en fyring. Eller som måske i flere år havde fået udbetalt for lidt i løn eller for lidt ind på pensionen. Du er altid velkommen til at henvende dig til Bibliotekarforbundet, hvis du har spørgsmål omkring løn eller ansættelsesforhold. Lerche Den engelske version af Wikipedia går i sort i 24 timer fra den 18. til den 19. januar. Det sker i protest over de amerikanske lovforslag Stop Online Piracy Act og Protectip. Hvis de to lovforslag, forkortet SOPA og PIPA, bliver en realitet, vil det skade det frie og åbne internet og give USA nye muligheder for censur i forhold til internationale websites, skriver Wikipedia i en pressemeddelelse. For at markere modstanden mod lovstramningerne har Wikipedia besluttet at lukke den engelske version ned i 24 timer. Desuden opfordrer folkene bag sitet alle til at kræve et åbent og frit internet af deres nationale politikere. På Wikipedia kan man se nedtællingen til, at siden går i sort. Wikipedias grundlægger, Jimmy Wales, udtaler:»today Wikipedians from around the world have spoken about their opposition to this destructive legislation. This is an extraordinary action for our community to take - and while we regret having to prevent the world from having access to Wikipedia for even a second, we simply cannot ignore the fact that SOPA and PIPA endanger free speech both in the United States and abroad, and set a frightening precedent of Internet censorship for the world.«mønsted Mønsted 10 Perspektiv Februar 2012

11 På disse sider får du et udpluk af de nyheder, der er blevet bragt på perspektiv.bf.dk 11. januar Bibliotekssystem skal i udbud Mere udvikling og mere indflydelse. Det er ønskerne, når bibliotekerne i fællesskab sender bibliotekssystemet i udbud i Vi kunne godt tænke os et system, der bliver opdateret flere gange om året og er mere kundedrevet, så bibliotekerne selv har mere indflydelse på, hvad der bliver udviklet på og hvornår, siger projektleder Per Kjær, der har ansvar for at sammenstykke de faglige krav i udbudsmaterialet. Økonomien er ikke afgørende, men spiller dog en rolle for, at bibliotekerne vil sende systemet i udbud. - Flere har haft en oplevelse af at betale for den samme udvikling flere gange, siger Per Kjær. Håbet er også, at når udviklingen sker mere centralt, vil det frigive ressourcer på de enkelte biblioteker. Kulturstyrelsen og Kombits (Kommunernes it-selskab) står bag bibliotekerne med input til at strikke udbuddet sammen. Forløbet starter i februar, og efter sommerferien regner Per Kjær med, at kravspecifikationerne er klar til at blive sendt ud. Læs mere om udbuddet på Se de kommuner, der er med i udbuddet, på: Mønsted 09. januar Fakta om den nye efterløn Finansloven for 2012 betyder, at efterlønsreformen nu er en realitet. Som en konsekvens vil efterlønsalderen blive hævet gradvis, og selve efterlønsperioden bliver nedsat. Er du for eksempel født før 1954, kan du gå på efterløn, når du fylder 60 og se frem til en efterlønsperiode på fem år. Mens dine kolleger fra 1963 må vente med at gå på efterløn til de er 65 (og det tal kan endda blive forhøjet), og så er deres efterlønsperiode forkortet til tre år. Samtidig stiger pensionsalderen også, jo yngre du er. Dertil kommer, at den måde, din pension modregnes i efterlønnen skærpes, så udbetalingerne vil blive mindre. Hvis efterlønsreformen har betydet, at dine muligheder for efterløn er væsentligt forringede, så kan du overveje at udnytte muligheden for at få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit fra april til oktober i år. AAK skriver i februar ud til alle a-kassens medlemmer om konsekvenserne af efterlønsreformen. Se mere om efterlønsreformen på Bibliotekarforbundets hjemmeside. Lerche Februar 2012 Perspektiv 11

12 FORRETNINGSFORSTÅELSE Forretningsforståelse skaber akademikerjob Der er et jobmarked i små og mellemstore virksomheder. Men mange akademikere mangler den forretningsforståelse, der skal få virksomhederne til at ansætte dem. Tekst Anette Lerche Mange af de akademikerjob, der bliver besat i små og mellemstore virksomheder, er aldrig blevet slået op. I stedet er de resultatet af en ledig akademikers målrettede indsats for at skabe sig en platform i den pågældende virksomhed. - Og det er en svær proces, for man kan ikke ramme rigtigt hver gang, og man bliver farvet af de afslag, man får. Men man skal ikke tro, at bare fordi man har fået afslag af en virksomhed i en bestemt branche, så er der ikke nogen job i branchen som helhed. En anden virksomhed kan have en helt anden strategi og vil gerne ansætte akademikere. Men du skal være offensiv, for de her job, dumper ikke bare ned fra himlen. Ordene er Louise Bjerregaards. Hun er konsulent i Akademikernes Centralorganisation, AC, og ansvarlig for den akademikerkampagne, der skal skabe jobs i de små og mellemstore virksomheder. Hun peger på, at en af barriererne for at få et job er, at de fleste nyuddannede akademikere ikke har forretningsforståelse. De mangler de termer, som virksomhedsejerne bruger, og kan derfor ikke spørge ind til, hvad det er for en type virksomhed, eller hvad dens vækstmuligheder er. Men ved at deltage i et kort kursusforløb vurderer Louise Bjerregaard, at de fleste akademikere kan lære at tale virksomhedernes sprog og få kendskab til de basale begreber inden for virksomhedsarbejde, som gør, at en virksomhedsejer vil lytte til dem. Herefter vil de kunne læse og arbejde sig til den grundlæggende forretningsforståelse. Fra drømmejob til virkelighed For nogle akademikere er det svært at udskifte drømmen om et job i et ministerium eller en stor virksomhed med virkeligheden i en mindre produktionsvirksomhed. Men det handler om at flytte fokus fra arbejdsstedets titel til arbejdsopgaverne. - Hvis man bliver ansat i en lille produktionsvirksomhed i Vestjylland, så er det oplagt at se sig selv som en brik i et større puslespil. Virksomheden i Vestjylland er måske underleverandør til Vestas, og udviklingen i den lille virksomhed har derfor betydning for Vestas udvikling, forklarer Louise Bjerregaard. Hun oplever, at der er interesse fra de små og mellemstore virksomheder i at ansætte akademikere, fordi en akademiker kan foretage den analyse, der kan flytte virksomheden fra drift til udvikling. Men det kræver, at man som akademiker kan omsætte sin teoretiske viden til konkrete handlinger og ikke mindst gøre det i et sprog, som også giver mening for en virksomhedsejer. Og karrieremæssigt kan det være ret fornuftigt at satse på små virksomheder. - Hvis du har lederambitioner, så vil du sandsynligvis hurtigt få personaleansvar i en mindre virksomhed. Omvendt, så venter mange akademikere, der fik drømmejobbet lige efter studiet, måske i årevis på, at de får lov til at arbejde med de sjoveste eller mest udfordrende opgaver, konstaterer Louise Bjerregaard. Samtidig vil du også hurtigt som akademiker i en lille virksomhed kunne aflæse, hvad dit arbejde betyder for bundlinjen, mens det er langt mere skjult på en stor arbejdsplads. Job i krisetid Om krisen gør det mere vanskeligt at få job i de små og mellemstore virksomheder er ikke entydigt. For nogle virksomheder vokser trods krisen, og andre ser måske et muligt opsving lige om hjørnet, og er derfor klar til at ansætte, mens der er mange ledige at vælge mellem. - Som akademiker skal du kunne fokusere på det, virksomhederne efterspørger. Lige nu er der mange virksomheder, der er interesserede i klyngedannelser og netværk. Det er de, fordi de vil byde ind på de opgaver, der opstår, når man etablerer Femern-forbindelsen. Det er opgaver, som normalt vil gå til store virksomheder, og som de små virksomheder kun kan få andel i, hvis de samler sig i klynger eller netværk, konstaterer Louise Bjerregaard. Et andet godt råd er, at jobsøgende akademikere skal holde øje med Børsens lister over gazelle-virksomheder, der er i høj vækst, og søge job der. Bibliotekarforbundet afholder den 21. marts i København og den 27. marts i Aarhus kurset»forstå forretningen og kommuniker effektivt«. Se mere i kalenderen på Læs mere om AC s akademikerkampagne på 12 Perspektiv Februar 2012

13 artesis Artesis gør det nemt at være biblioteksbruger og bibliotek Skal jeres bibliotek have markedets mest brugervenlige og fremtidssikrede formidlingsplatform og ønsker I samtidig at slippe for en kompliceret og tidskrævende udvikling og et usikkert budget? Så er Artesis Databrønd og Artesis Web svaret. Artesis Web integrerer optimalt med Artesis Databrønd og supplerende indholdsservices. Vi tilbyder også at hoste jeres løsning. Artesis Web bygger på ding2 og er en del af TING-fællesskabet, der nytænker og udvikler fremtidens biblioteksformidling og er et konkret eksempel på den merværdi, der udspringer af udvikling i fællesskab. Næste bibliotek.dk version medio 2012 vil, som besluttet af Center for Bibliotek og Medier, bygge på samme software kerne. Bedre biblioteksformidling med Artesis Web og databrønd Det skal være enkelt at søge i bibliotekets ressourcer. Artesis præsenterer brugeren for mange kilder i en og samme søgning og viser relaterede materialer, som brugeren måske ellers ikke ville have været opmærksom på. Det giver den mest optimale biblioteks formidling og eksponering af bibliotekets samlede ressourcer. Hør mere om Artesis på DB s årsmøde i Frederikshavn Mød os på DB s årsmøde i Frederikshavn og hør mere om Artesis redaktionsværktøjer, formidling og design. Artesis Web betyder, at I får: En nøgleklar løsning eller en pakkeløsning, som kan udbygges Adgang til kilder og relationer i databrønden Support, nye features og løbende forbedringer Et springbræt til TING med DBC som guide Kom nemt i gang Både Artesis Databrønd og Artesis Web er standardløsninger, som hverken kræver jeres it ressourcer, eller at I deltager i udviklingsprojekter. Vi leverer en nøgleklar løsning til jer. Har I lyst til at se og høre mere om Artesis, så kontakt Bente Schade Poulsen for en præsentation og en demo på / eller Mats Hernvall på / DBC A/S Tempovej Ballerup Tlf.: Mail: Januar 2012 Perspektiv 13

14 Wikileaks Folket må afgøre 14 Perspektiv Februar 2012

15 hvad der er vigtigt at vide»national sikkerhed«. Sådan lyder argumentet fra alverdens regeringer for at holde tusindvis af dokumenter om krig, terror og overvågning hemmelige. Gavin MacFadyen, leder af Center for Undersøgende Journalistik i London, kalder det en dårlig undskyldning, mens han ser Wikileaks som balsam for demokratiet. På de følgende sider sætter Perspektiv fokus på, hvad det betyder, når Wikileaks udstiller verdens beskidte vasketøj. Og hvordan du som professionel skal forholde dig til den massive mængde af»fortrolige«informationer. Februar 2012 Perspektiv 15

16 Wikileaks 2007 Wikileaks offentliggør dokumenter, der viser, at et antal fanger holdes hemmeligt for det Internationale Røde Kors i USA s fangelejr i Guantánamo Dokumenter, der viser, hvordan en schweizisk bank hjalp velhavende kunder med skattely, lækkes Censurlister over websites, der boykottes af myndigheder i Danmark, Australien og Thailand offentliggøres. Boykotten skal angiveligt hindre børnepornografi og støtte til terrorisme, men viser sig at være langt mere omfattende dokumenter om Irakkrigen lækkes, blandt andet om nordamerikanske drab på civile irakere, og informationer om, at det danske militær har overgivet flere fanger til det irakiske politi, end militæret hidtil har indberettet Første december holder Wikileaks pressekonference på City University London. Her bliver dokumenter, der afslører, hvilke virksomheder der udvikler teknologi til overvågning, logning og sporing af civile borgere, lagt frem, heriblandt tre danske virksomheder, og flere dokumenter om emnet vil følge. 16 Perspektiv Februar 2012

17 WTekst Sabrine Mønsted Illustration Pernille Mühlbach Wikileaks blev stiftet i 2006 af australieren Julian Assange med det erklærede mål at afsløre undertrykkende regimer i Asien, det tidligere Østeuropa, Afrika syd for Sahara og Mellemøsten.»Men vi forventer også at kunne yde assistance til mennesker i alle egne af verden, der ønsker at afsløre uetisk opførsel i deres regeringer eller virksomheder«, skrev organisationen. Og den assistance var der brug for. I dag er Wikileaks blevet tørresnor for hele verdens beskidte vasketøj. Perspektiv har interviewet lederen af Center for Undersøgende Journalistik i London og gæsteprofessor på City University London, Gavin MacFadyen, om, hvilken betydning organisationen har haft for demokratiet, og hvordan han ser fremtiden for Wikileaks. Gavin MacFadyen kalder sig uafhængig af Wikileaks, men beskriver sig som en støtte og beundrer af projektet, som han mener har styrket demokratiet på alle tænkelige måder. Hvordan ser du fremtiden for Wikileaks i lyset af, at flere centrale personer har forladt organisationen, den økonomiske boykot og Julian Assanges kommende retssag? - I kontroversielle organisationer vil folk altid komme og gå. Det er uundgåeligt i en organisation, der er under så stort et pres fra magtfulde folk og regeringer. Men i dag er der lige så mange, hvis ikke flere, der arbejder for Wikileaks som tidligere og i mange flere lande, så at skaffe medarbejdere er ikke et problem. Det er den økonomiske situation til gengæld. Hvor længe boykotten vil vare, afhænger blandt andet af en EU-undersøgelse af, om bankernes boykot er lovlig og en eventuel retssag mod de banker, der har boykottet Wikileaks. Men der kan også opstå alternative måder at donere penge på. I forhold til retssagen ved ingen, hvad der vil ske i Sverige, hvor Julian skal i retten, selv om advokaterne er optimistiske. Men ligesom en stor avis vil fortsætte, hvis chefredaktøren forsvandt, så gør Wikileaks det også. Gennemsigtighed påvirker udviklingen Hvilken indflydelse har Wikileaks haft på samfundet? - Den har haft en stor effekt på journalistikken, og det er blevet lettere at være whistleblower. Selv om det stadig er farligt og kan føre til mange problemer for dem, der lækker oplysninger, er mange af de store forhindringer væk. Og jo lettere og jo mere sikkert whistleblowere kan lække oplysninger, des mere kan vi lære om regeringers handlinger, hvilket er fantastisk for demokratiet. Februar 2012 Perspektiv 17

18 Wikileaks Note: Cabelgate: I slutningen af november 2010 offentliggjorde Wikileaks i samarbejde med fem store aviser fortrolige dokumenter med korrespondance mellem USA s regering og landets ambassadører rundt om i verden. Her kom blandt andet detaljer frem om, hvad ambassadørerne personligt mente om politikerne. Hvilken indflydelse har Wikileaks haft på vores tro på autoriteter? - Wikileaks dokumenterer det, som folk allerede mistænker. I Nordafrika havde Wikileaks en, om end ikke meget stor, så dog alligevel en indflydelse på det Arabiske Forår. Wikileaks bekræftede befolkningen i det, som den allerede mistænkte politikerne for, nemlig korruption og brutalitet i stor skala. Jeg tror især, det var den gennemgribende og åbne korruption, der chokerede folk. Generelt er konsekvensen af lækager mere dybtgående i tredjeverdenslande, fordi befolkningerne slet ikke er vant til at se regeringsdokumenter og observationer gjort af diplomater og politikere. Wikileaks kan på den måde få stor indflydelse på, hvordan de lande udvikler sig, og hvilke krav befolkningen begynder at stille. Hvilken indflydelse har Wikileaks haft på demokratiet i vores del af verden? - Demokratiet bliver styrket på alle mulige måder. I det omfang Wikileaks er med til at gøre regeringers handlinger mere gennemsigtige, spiller den en meget vigtig rolle. For eksempel ved at gøre folk opmærksomme på politisk vold og magtmisbrug. I USA var det for eksempel et chok for befolkningen at finde ud af, at landets soldater førte et katalog over civile drab. Magten går begge veje Wikileaks har selv fået meget magt. Hvem skal kontrollere den? - Det er et ekstremt vigtigt spørgsmål. På samme måde som spørgsmålet om, hvem der skal kontrollere pressen? Jeg har ikke et svar eller en løsning. Internettet kan»gøre«noget af det, ved at oplysninger bliver tilgængelige for alle, og at alle kan bidrage med oplysninger, men ikke det hele. Men alle, som Ingen wiki i Wikileaks Den oprindelige ide med Wikileaks i 2006 var, at brugerne anonymt kunne lægge dokumenter ud på sitet og redigere i dem, deraf wiki-delen. Men organisationen fandt hurtigt ud af, at det ikke fungerede, når målet er at afsløre ting, som magthaverne gerne vil holde hemmeligt. Fire år efter sin start var der ingen wiki-teknologi tilbage. Organisationen modtager dokumenter ad andre kanaler. Kilde bekymrer sig om demokratiet, skal arbejde for at skabe institutioner, der er mere gennemsigtige, for vi lever i et moderne samfund, men med attenhundredetalsinstitutioner. Det er blandt andet folk inden for dit felt (bibliotekarer og informationsspecialister, red.), der skal komme op med ideerne. Jeg har arbejdet for mainstreammedier i 30 år, og det er ikke dem, jeg helst vil have til det. Hvordan kan Wikileaks sikre sig, at dokumenterne er ægte? - Det er noget, der optager alle i organisationen. Indsendelsesproceduren ved dokumenter til Wikileaks gør, at man ikke ved, hvem afsenderen er. Det er en sikkerhed for whistlebloweren, men det gør det også svært at validere dokumentet, hvis det for eksempel kommer i en eller anden obskur kinesisk dialekt. Eller som i Pakistan, hvor falske dokumenter blev lækket i Wikileaks navn. Folk i organisationen er opmærksomme på det, og er der usikkerhed omkring et dokument, bruger de eksperter til at vurdere det. Da The Guardians graverredaktør i september 2011 ved en fejl offentliggjorde krypteringsnøglen til dokumenterne i den såkaldte Cabelgatesag (dokumenter fra amerikanske ambassadører), blev det enden på en omhyggelig vurderings- og udvælgelsesproces, hvor Wikileaks i stedet valgte at offentliggøre alle dokumenterne. Det var det eneste rigtige, fordi alle alligevel kunne få adgang til dem, men også frygteligt, fordi Wikileaks ikke kunne nå at vurdere de enkelte dokumenter. Det er en konstant bekymring, at den slags sker. Er det Wikileaks svage punkt, at det kan være svært at holde dokumenterne hemmelige, indtil de er verificerede, eller at der sker en fejl som i det her tilfælde? - Nej. Den største udfordring er at opretholde en unik organisation og beskytte den og dens whistleblowere. Det har vist sig at være meget svært. En organisation som Wikileaks er sårbar økonomisk, men også fysisk i forhold til dens servere og medarbejdere, når verdens mest magtfulde stater ønsker at gøre det af med den. For eksempel er nysgerrigheden over de personlige anklager mod Julian Assange chokerende. 18 Perspektiv Februar 2012

19 Tror du ikke på anklagerne? - Jeg vil ikke gå ind i anklagerne, det må en dommer afgøre, men jeg synes, det er mistænkeligt, at anklagerne kommer tre dage efter afsløringer af en stor mængde hemmelige dokumenter.»it doesn t smell right to me«. Må intet være hemmeligt? Er der ikke nogen oplysninger, der har bedst af at forblive hemmelige? - Lad folk bestemme, hvad der er vigtigt at vide. Vi ved nok om regeringer til at vide, at de vil forhindre alt, hvad der kan sætte dem i dårligt lys. Argumentet om»national sikkerhed«er et figenblad, der dækker over massemord, korruption og overvågning. Er det en god ide med flere organisationer a la Wikileaks? - Ja, jo flere jo bedre, men de skal være sikre for dem, der vil lække oplysninger. Og det er svært, for hvem kan du stole på? Du skal virkelig kende dem, der er med, så du ved, at du kan have tillid til dem. En regering vil altid kunne give de teknikere, der skal opbygge en sikker side, fire gange så mange penge, som du kan give dem, for at bygge en bagdør. Det er problemet. Medstifter af Wikileaks, Daniel Domscheit-Berg, brød i 2010 med Wikileaks og er i gang med at opbygge et lignende site kaldet Openleaks. Hvordan ser du fremtiden for det projekt? - Jeg ved ikke nok om det til at kommentere på det. Ifølge medierne skulle han være blevet fordømt af sin egen gruppe, fordi han øjensynligt skulle have ødelagt nogle dokumenter. I Wikileaks arbejder de fleste frivilligt, er det muligt at kende dem alle sammen personligt? - Jo, det skal du, nogle i organisationen skal i hvert fald kende dem og vide noget om dem, ellers er det en stor fare. Men selvfølgelig vil der altid være nogle, der ikke er dem, du troede, de var. Det sker alle steder; i ægteskaber, kærlighedsaffærer og i store private virksomheder. Det betyder, at organisationen skal være super forsigtig, for der er altid nogen, som vil skade whistleblowerne. Magtfulde folk med ressourcer. Hvad er din rolle i forhold til Wikileaks? - Jeg er ikke medlem af organisationen, men ven og støtte. Det er jeg stolt af. Jeg beundrer folk, der sætter deres liv på spil for at hjælpe befolkninger. Jeg er uafhængig og kunne sagtens kritisere dem, men jeg har ikke meget at kritisere dem for. I det store hele gør de det godt, de er en lille gruppe uden penge og under et stort pres. Mange organisationer ville ikke overleve det pres, de går gennem. Hvorfor overlever Wikileaks? - Fordi folk kæmper for det, de tror på.»wikileaks gjorde os blege computernørder, hvis begavelse ingen bemærkede, til offentlige personer, som lærte alverdens politikere, direktører og militærbosser, hvad det vil sige at frygte noget«daniel Domsscheit-Berg i sin bog Inside Wikileaks Februar 2012 Perspektiv 19

20 Wikileaks Hemmeligheder ikke kun af det onde Alt skal ikke afsløres for enhver pris, og der er himmelvid forskel på at afsløre diplomaters uheldige ordvalg og drab på civile. Wikileaks skal i højere grad tygge de hemmelige dokumenter igennem, før de offentliggør dem og tage stilling til, om det tjener et formål, mener Peter Viggo Jakobsen, lektor i statskundskab ved Forsvarsakademiet. - Der er ingen grund til at servere oplysninger om oplagte terrormål på et sølvfad til folk, der vil lege med tændstikker, siger Peter Viggo Jakobsen og refererer til oplysninger fra Wikileaks, der udpegede knudepunkter i infrastrukturen og andre oplagte terrormål blandt andet i Danmark. Ingen kan være uenig i Wikileaks formål, mener Peter Viggo Jakobsen, men måden det til tider bliver praktiseret på, sætter han spørgsmålstegn ved. Han mener for eksempel at»kæden hopper af«, når der bliver lækket klassificerede dokumenter uden, at Wikileaks egentlig ved, hvad der står i dem. Det er organisationens ansvar at vurdere om det, den offentliggør, er mere til skade end gavn, uanset hvor svær den vurdering er, mener han. - Det tjener ikke offentlighedens interesse at kende til en mail fra en diplomat, der omtaler en politiker i mindre flatterende termer. Det giver måske en underholdende historie i Ekstra Bladet eller i BT, men kan reelt ødelægge forbindelser mellem lande. Og organisationen skal vide, at den giver alle adgang til informationerne også terrorister, siger han. Wikileaks har til gengæld vurderet helt rigtigt, når organisationen er med til at kaste lys over CIA s hemmelige fængsler og basen på Guantánamo. Og når centrale dokumenter og filmklip kan bevise, at amerikanske helikoptersoldater har ramt civile i Irak, så giver det mening og er i tråd med Wikileaks ånd, mener Peter Viggo Jakobsen. Nødvendige hemmeligheder Ifølge Peter Viggo Jakobsen handler det altså meget om sondring. Der er information, der skal ud, men der er også oplysninger, der skader mere end de gavner, og der er ting, det er nødvendigt at holde hemmeligt i hvert fald for en tid. Peter Viggo Jakobsens eksempel er fredsaftalen i Oslo mellem Israel og Palæstina, der aldrig var kommet i stand, hvis ikke det var for hemmelige forhandlinger forud for mødet. Det danske regeringsgrundlag, hvor Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF forskansede sig på Hotel Crowne Plaza i flere uger, havde heller aldrig set hvid røg, hvis ikke det var for hemmelighedskræmmeri. I et demokrati som Danmark har vi tillid til, at politikerne kan forvalte hemmelighederne, for eksempel hvornår det er til fare for vores soldater at offentliggøre visse oplysninger. Til gengæld har vi to kontrolinstanser, Kontroludvalget og Udenrigspolitisk Nævn, der skal kontrollere henholdsvis efterretningstjenesten og regeringen. På den måde kan Folketinget kontrollere regeringen uden at ødelægge samarbejdet med andre stater eller bringe nogle i fare. Det er et rimeligt hensyn, vurderer Peter Viggo Jakobsen, men understreger, at alt jo ikke er sort og hvidt. Der kan jo ske ting og beslutninger bag lukkede døre også i Danmark som bør se dagens lys, og det er her, Wikileaks har sin berettigelse. Åbenhed og overvågning hånd i hånd Peter Viggo Jakobsen ser en generel bevægelse mod mere åbenhed og gratis informationer. For eksempel er ideen med Wikipedia et gratis leksikon i stedet for dyre indbundne leksika. Det er en positiv bevægelse, men man skal ikke være blind for, at det også fører til skærpet kontrol og kamp den anden vej fra, mener han. - Det amerikanske forsvar har for eksempel i kølvandet på Wikileaks afsløringer strammet op på kontrollen, og diktaturstater bruger rask væk de åbne sociale medier til propaganda. Et eksempel er Det Muslimske Broderskab, der har været eminent til at agere på de sociale medier, og dermed sikret sig sejren ved valget i Egypten. 20 Perspektiv Februar 2012

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin januar 2012. Læs også om. Digitalisering Job i det private. tema Sådan ser de studerende på deres uddannelse

BibliotekaR. Fagmagasin januar 2012. Læs også om. Digitalisering Job i det private. tema Sådan ser de studerende på deres uddannelse BibliotekaR forbundets Fagmagasin januar 2012 Læs også om Digitalisering Job i det private Mobning 01 tema Sådan ser de studerende på deres uddannelse Drop alle dine bekymringer! Lad Axiells Managed Services

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Lad andre tage sig af besværet...

Lad andre tage sig af besværet... BibliotekaR forbundets Fagmagasin september 2011 08 TEMA HVAD SKAL E-BOGEN KOSTE bibliotekerne? tænk som en digitalt indfødt optimisme på IVA bibliometri Åbne kontorlandskaber deler vandene Lad andre tage

Læs mere

tema sætter spor i virksomheden Danmark digitaliserer for lidt Få styr på din kildekritik på nettet Har din arbejdsplads høj social kapital?

tema sætter spor i virksomheden Danmark digitaliserer for lidt Få styr på din kildekritik på nettet Har din arbejdsplads høj social kapital? BibliotekaR forbundets Fagmagasin december 2011 Danmark digitaliserer for lidt Få styr på din kildekritik på nettet 11 Har din arbejdsplads høj social kapital? tema Informationsspecialister sætter spor

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Kommunerne går glip af millionbesparelse

Kommunerne går glip af millionbesparelse Forsidehenvisning: Kommunerne går glip af millionbesparelse - erhvervslivet betaler 5 Danske kommuner mangler effektive selvbetjeningsløsninger. Det koster hvert år et beløb svarende til 1.300 pædagoger,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Få greb om den digitale formidling. tema. Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil.

Få greb om den digitale formidling. tema. Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil. BibliotekaR forbundets Fagmagasin MAJ 2012 05 tema Få greb om den digitale formidling Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil Danmarks førende bibliotekssystem

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2012. Forført af Facebook Debat om fri og lige adgang. Bossen er gået af mode. tema De åbne biblioteker

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2012. Forført af Facebook Debat om fri og lige adgang. Bossen er gået af mode. tema De åbne biblioteker BibliotekaR forbundets Fagmagasin juni 2012 Forført af Facebook Debat om fri og lige adgang Bossen er gået af mode 06 tema De åbne biblioteker Drop alle dine bekymringer! Lad Axiells Managed Services tage

Læs mere

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om ny EU-dom om udlån af e-bøger Åbent 8. december 2016 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

PROTEST. 8. januar 2015 Ref. nr Til: Odense Centralbibliotek Odense Banegård Center Østre Stationsvej Odense C

PROTEST. 8. januar 2015 Ref. nr Til: Odense Centralbibliotek Odense Banegård Center Østre Stationsvej Odense C PROTEST Mellem den 7. og 10. januar 2015 appellerede jeg til 136 1 biblioteker med breve efter følgende opskrift vedlagt en reklamefolder med Forlaget Genspejlings udgivelser, hvilket udover mine egne

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2011

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2011 BibliotekaR forbundets Fagmagasin juni 2011 06 LÆS OGSÅ Misbrug af job med løntilskud Virksomheder bruger i stigende grad sociale medier Kan en dårlig roman blive bedre af at blive oversat? Axiell Arena

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Taber vi næste generation?

Taber vi næste generation? BibliotekaR forbundets Fagmagasin AUGUST 2011 Høj ungdomsledighed i hele Europa: Taber vi næste generation? 07 Læs også Er du onlineafhængig? Nettet kender dig Forskningsbibliotekerne er truet 4? I AXIELL

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin. Tema. Ledighed. hvordan er det at stå uden for jobmarkedet? IVA overvejer fusion med KU Hvordan ser lederne på din ansøgning?

BibliotekaR. Fagmagasin. Tema. Ledighed. hvordan er det at stå uden for jobmarkedet? IVA overvejer fusion med KU Hvordan ser lederne på din ansøgning? BibliotekaR forbundets Fagmagasin MARTS 2012 03 Tema Ledighed hvordan er det at stå uden for jobmarkedet? IVA overvejer fusion med KU Hvordan ser lederne på din ansøgning? ET KIG IND BAG FORTÆLLINGEN Scan

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Læring er dit eget ansvar

Læring er dit eget ansvar BibliotekaR forbundets Fagmagasin OKTOBER 2011 Læring er dit eget ansvar 09 9 ting du bør vide om din online profil Trivsel handler også om de små ting Digitalt Fagligt Landsmøde Ny arkitektur Nyt design

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin DIGITALISERING. Aktuelt. Anker. 9 ting du bør vide om overenskomsten 2011. Stress: Balladen om efterlønnen.

BibliotekaR. Fagmagasin DIGITALISERING. Aktuelt. Anker. 9 ting du bør vide om overenskomsten 2011. Stress: Balladen om efterlønnen. BibliotekaR forbundets Fagmagasin Februar 2011 TEMA DIGITALISERING 02 9 ting du bør vide om overenskomsten 2011 Aktuelt Interview: Michael Anker Balladen om efterlønnen Stress: Stop op i tide Vil du være

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Smågruppe workshop om traditionerne

Smågruppe workshop om traditionerne Smågruppe workshop om traditionerne Traditionsbog-projekt - indsamling af bidrag fra mindre grupper Traditionsbog-projektet blev godkendt på Verdens Service Konferencen i 2012 som et tocyklus-projekt kørende

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Fagmagasin August 2012. Kan en personlig forretningsplan. lykkelig? Er biblioteket en død sild? tema Borgerservice

Fagmagasin August 2012. Kan en personlig forretningsplan. lykkelig? Er biblioteket en død sild? tema Borgerservice BibliotekaR forbundets Fagmagasin August 2012 07 Kan en personlig forretningsplan gøre dig lykkelig? Er biblioteket en død sild? tema Borgerservice Axiell imødeser udbud med spænding Hos Axiell er vi i

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS?

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? EN UNDERSØGELSE AF HVORDAN VI OPLEVER DIGITALISERING PÅ VORES ARBEJDSPLADSER 1 Det kan du blive klogere på: DIG OG DIGITALISERING Fortid, fremtidsønske eller skrækscenarie?

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere