Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet."

Transkript

1 BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe tænder og angiver, at apparatet er i drift (afhængigt af model) På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen Rumtemperaturen, antallet af gange døren åbnes samt placeringen af apparatet har betydning for temperaturen. Temperaturindstillingen skal stå i forhold til disse faktorer. Opbevaring af madvarer i køleskabet Anbring madvarerne som vist på tegningen. A Tilberedte madvarer B Kød og fisk C Frugt og grøntsager D Flasker E Ost Afstanden mellem hylderne og bagvæggen i køleafdelingen sikrer fri luftcirkulation. Madvarerne må ikke anbringes i direkte kontakt med skabets bagvæg. Læg ikke varme madvarer i køleafdelingen. Opbevar væsker i lukkede beholdere. Pas på Opbevaringen af grøntsager med et højt vandindhold kan medføre dannelse af kondens på glaspladen til frugt- og grøntsagsskuffen: Det har dog ingen betydning for apparatets korrekte funktion. Gourmetboks (afhængigt af model) Skuffe beriget med naturlige antibakterielle stoffer, der er egnet til kontakt med fødevarer. De forbedrer hygiejnen i skuffen og holder modne oste og kødpålæg friske i længere tid, samtidig med at de reducerer dårlig lugt. Funktionen "6th Sense" Funktionen 6th Sense, hvis den forefindes, aktiveres automatisk i følgende tilfælde: Når døren åbnes Funktionen aktiveres, hver gang døren åbnes, og temperaturen i produktet ændres væsentligt. Funktionen forbliver aktiv, til de optimale opbevaringsbetingelser er genoprettet. BEMÆRK: Varigheden af funktionen 6th Sense beregnes på basis af mængden af madvarer i produktet og rumtemperaturen. Derfor er det helt normalt, hvis større udsving i disse forhold påvirker produktets funktion. Funktionen "Fresh Control" (afhængigt af model) Giver mulighed for meget hurtigt at nå de optimale opbevaringsbetingelser med hensyn til temperatur og fugtighed i apparatet 54

2 BRUG AF FROSTBOKSEN Frostboksen er med, eller med. I bokse med eller kan der opbevares frostvarer i den periode, der er angivet på pakningen. Hvis frostboksen er med, kan der også indfryses friske madvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen. Frostboksen er i stand til at vedligeholde den nødvendige temperatur til opbevaring af madvarer, selv om der sker strømafbrydelse. Det anbefales dog at undlade at åbne frostboksens låge under strømafbrydelsen. Indfrysning af friske madvarer (kun i bokse med ) Vigtigt Pak madvarerne godt ind i et af følgende: Stanniol, plastfilm, vandtætte plastbeholdere, lågbeholdere i polyætylen eller fryseemballage, som er egnet til de pågældende madvarer. Varer, der skal indfryses, anbringes i øverste rum. Sørg for fri luftcirkulation mellem madvarerne. For at optimere indfrysningen skal termostatknappen drejes et halvt trin ned mod de lavere tal, hver gang der lægges madvarer i fryseren. Varerne vil være helt frosne efter 24 timer. Til apparater med frostboks med I den viste tabel ses det antal måneder, hvori friske, indfrosne varer kan opbevares. Ved køb af frostvarer skal man: Sikre sig, at emballagen eller pakken er intakt, da madvaren kan forringes. Hvis en pakke er bulet eller har fugtige pletter, har den ikke været opbevaret under optimale betingelser og kan have været udsat for delvis optøning. Bruge termoposer til transporten, og købe frostvarer som det sidste. Straks anbringe varerne i frostboksen ved hjemkomsten. Undlade at genindfryse delvist optøede varer, men anvende dem inden for 24 timer. Undgå eller begrænse temperaturudsving mest muligt. Overholde udløbsdatoen på emballagen. Altid følge anvisningerne på emballagen vedrørende opbevaring af frostvarer. MÅNEDER MADVARER Fremstilling af isterninger Fyld bakken 2/3 op med vand, og sæt den i frostboksen. Hvis isterningbakken sidder fast på bunden, må der ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne den med. Isterningerne kommer lettere ud, hvis bakken vrides let. 55

3 AFRIMNING OG RENGØRING AF Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen. Afrimningen af køleskabet er fuldautomatisk. Periodisk dannelse af vanddråber på køleskabets bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang. Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper. Hullet skal rengøres regelmæssigt med det medfølgende værktøj for at sikre konstant og korrekt udløb af afrimningsvandet. Afrimning af frostboksen Det anbefales at afrime frostboksen 1-2 gange årligt, eller så snart rimlaget bliver for tykt. Dannelse af rim er helt normalt. Mængden samt hastigheden, hvormed den dannes, er afhængig af de omgivende klimaforhold samt antallet af gange, døren åbnes. Dannelsen af rim især øverst i rummet er helt naturlig og har ingen betydning for apparatets korrekte funktion. Det anbefales at afrime fryseren, når der kun er få varer i den. Åbn døren, og tag madvarerne ud af fryseren. Pak dem ind i avispapir, og læg dem et køligt sted eller i en termopose. Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte. Rengør med en svamp, der er fugtet med lunkent vand og/eller sæbevand. Der må ikke anvendes slibemidler. Skyl, og tør godt efter. Læg varerne på plads. Luk døren. Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for apparatet. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen. Rengør køleskabet indvendigt med en svamp, der er fugtet med lunkent vand og/eller skånsomt rengøringsmiddel. Skyl og tør med en blød klud. Brug ikke skrappe rengøringsmidler. Skillepladerne må ikke lægges i blød i vand, men skal blot aftørres med en let fugtig svamp. Rengør fryseren indvendigt i forbindelse med afrimningen. Rengør ventilationsristene og kondensatoren bag på apparatet regelmæssigt med en støvsuger eller en børste. Rengør ydersiden med en fugtig klud. Benyt ikke slibepasta, paletknive, pletfjernere (eksempelvis acetone, triklorætylen) eller eddike. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid 1. Tøm køleskabet fuldstændigt. 2. Afbryd strømmen. 3. Afrim og rengør apparatet indvendigt. 4. Døren skal stå åben, når apparatet ikke anvendes. Herved hindres dannelsen af mug, generende lugt og rust. 5. Rengør apparatet. Rengør fryseren (afhængigt af modellen) indvendigt i forbindelse med afrimningen. Rengør regelmæssigt køleskabet indvendigt med en svamp, der er fugtet med lunkent vand og/eller skånsomt rengøringsmiddel. Skyl og tør med en blød klud. Brug ikke skrappe rengøringsmidler. 56

4 FEJLFINDINGSOVERSIGT Når man hører disse lyde..fungerer apparatet! 1. Apparatet virker ikke. Er der strømafbrydelse? Sidder stikket ordentligt i stikkontakten? Er den to-polede afbryder aktiveret? Virker relæet korrekt? Er elkablet beskadiget? 2. Skabet køler ikke tilstrækkeligt. Lukker dørene korrekt? Er apparatet opstillet tæt på en varmekilde? Er luftcirkulationen gennem ventilationsristene blokeret? 3. Der er vand i bunden af køleafdelingen. Er afløbskanalen for afrimningsvand blokeret? 4. Lyset virker ikke. Kontrollér først punkt 1, derefter: Tag stikket ud af stikkontakten. Hvis skabet har en pære: Se vejledningen og illustrationen på det medfølgende produktkort vedrørende kontrol og udskiftning af pæren Hvis skabet har lysdioder: Kontakt Servicecenteret. 5. Kraftig rimdannelse i fryseafdelingen. Er døren ordentligt lukket? Forhindrer madvarerne en korrekt lukning af døren? Gurglende og hvislende lyde stammer fra kølesystemet og er helt normale. 57

5 SERVICE Før Service kontaktes: 1. Undersøg, om det er muligt selv at løse problemet på baggrund af punkterne, der er beskrevet i Fejlfindingsoversigten. 2. Start apparatet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes strømmen igen, og operationen gentages efter en time. 3. Kontakt Service, hvis problemet fortsat ikke er afhjulpet. Oplys: Fejltypen, Modellen, Servicenummeret (tallet står efter ordet SERVICE på typeskiltet, der er anbragt inden i apparatet), Fulde navn og adresse, Telefonnummer. Hvis servicecenteret udfører vending af døren, regnes det ikke for et garantiindgreb. OPSTILLING Apparatet må ikke opstilles tæt på en varmekilde. Det må ikke opstilles i et varmt rum, udsættes for direkte sollys eller anbringes i nærheden af varmekilder (radiator, komfur), da dette forøger energiforbruget. Hvis ovenstående ikke er muligt, skal følgende regler om minimumafstande overholdes: - 30 cm fra kulfyrede eller petroleumsfyrede komfurer, - 3 cm fra el- og/eller gaskomfurer. For at opnå det bedste driftsresultat skal der være: - 5 cm fri plads over apparatet, - en afstand på mindst 4 cm fra væggen bagved, - og andre elementer skal anbringes med en afstand, der tillader et minimum af luftcirkulation. Det skal placeres på et tørt og godt ventileret sted. Justér om nødvendigt de forreste ben for at bringe apparatet i vater. Rengør skabet indvendigt. Montér tilbehøret. Eltilslutning Tilslutning skal foretages i henhold til gældende, lokal lovgivning. Netspændingen og strømforbruget fremgår af typepladen, der er anbragt inden i apparatet. Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen. Hvis stikproppen og den LOVLIGE stikkontakt ikke passer sammen, skal stikproppen udskiftes af en faguddannet tekniker. Der må ikke benyttes forlængerledninger eller multistikdåser. Afbrydelse af elektricitet Elektriciteten skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en topolet afbryder, der er anbragt før stikkontakten. 58

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug INDLEDNING Dækket er den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Det er derfor vigtigt at bevare dækkenes gode kvaliteter og præstationer. For at gøre

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere