Optra S. February

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optra S. February 1998. www.lexmark.com"

Transkript

1 Optra S February 1998

2 Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT, SOM DET ER OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER SÆRLIG BRUGBARHED. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkelige eller underforståede garantier for bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for Dem. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografisk fejl. Der foretages regelmæssige ændringer til oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer til de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Copyright Lexmark International, Inc All rights reserved.

3 Indhold Introduktion... xi Varemærker...xiii Introduktion Opsætningafprinteren...1 Identifikationafprinter,funktionerogoptioner...1 Optra S 1255 og Optra S Optra S Optra S Udpakningafprinteren...5 Beslutningom,hvaddersåskalinstalleres...7 Installationafdendobbelte500arkskuffe...7 Påsætningafoverføringsmærker...11 Fjernelseafindpakningenaftonerkassetten...12 Fjernelseaf250arkbakken...16 Tilføjelseafnavnetilpapirbakkegrebet...17 Ilæggelsei250arkbakken...20 Installationafkontrolpaneloverlay...25 Tilslutningafetparalleltkabel...26 Tilslutningafprinteren...28 Sådantænderduprinteren...28 Udskrivningafentestside...29 Installationafprinterdrivereogfunktioner...30 Indhold Indhold iii

4 Brugafprinterfunktioner...31 Opsætningsprogram...31 Installationafprinterfunktioner...32 Printerdrivere...34 Tovejskommunikation...35 MarkVision...36 MarkVisionvinduer...37 MarkVision understøttelse i forskellige miljøer...37 MarkVisiononlinehjælp...46 Toolkit...46 Netværksprinterprogram...47 Hentningafopdaterededrivereogprogrammer...47 Onlineservices...47 Indhold iv Indhold Brug af printeren Brugafkontrolpanelogmenuer...51 Strømindikatorlampe...52 Knapperpåkontrolpanelet...53 Printermeddelelser...54 Brug af kontrolpanelet til at ændre printerindstillinger...55 Eksempler på udskrivning af menuindstillingerne...57 Kontrolpanelmenuer...58 Oversigtoverprintermenuer...60 Papirmenu...61 Afslutningsmenu...71 Testmenu...78 Jobmenu...82 Kvalitetsmenu...85 Opsætningsmenu...87 PCLEmulmenu...95 PostScriptmenu...99 Parallelmenu...100

5 Serielmenu Netværksmenu Infrarødmenu LocalTalkMenu Faxmenu Deaktiveringafmenuerpåkontrolpanelet Brugafudskriftsmaterialer Udskriftsmaterialer Egenskaberforudskriftsmaterialet Retningslinjerforpapir Retningslinjerforkonvolutter Retningslinjerforetiketter Retningslinjerforkarton Retningslinjerfortransparenter Papirkilder Standardbakker Multifunktionsføder Valgfrieskuffer Valgfrikonvolutføder Specifikationafpapirkilde Specifikationerafpapirstørrelse Specifikationerafkonvolutstørrelser Sammenkædningafbakker Ilæggelseafpapir Ilæggelseafpapiripapirbakke Dupleksudskrivning(tosidetudskrivning) Papirudgange(udskriftbakker) Tipsomhvordanduundgårpapirstop Multifunktionsføder Retningslinierformultifunktionsføder Åbningafmultifunktionsføderen Ilægningimultifunktionsføderen Brugafmultifunktionsføderen Lukningafmultifunktionsføderen Indhold v Indhold

6 Kunmodtagefax Nødvendighardware OpsætningafKunmodtagefax DeaktiveringafKunmodtagefax Vedligeholdelse af printeren Indhold Printermeddelelser Statusmeddelelser Linje1meddelelser Linje2meddelelser Betjeningsmeddelelser Løsningafprinterproblemer Displayproblemer Udskriftproblemer Problemermedudskriftskvalitet Problemermedoptioner Netværksprinterproblemer Andreproblemerogspørgsmål Fjernelseafpapirstop Muligepapirstopområder Adgangtilpapirstopområder og201Papirstop-Fjernkassette Papirstop-Åbnbagdør Papirstop-KontrollérDupleks xPapirstop-Kontrollérbakkex Papirstop-KontrollérMParkføder Papirstop-Kontrollérkonvolutføder xPapirstop-Kontrollérbakkex vi Indhold

7 Vedligeholdelseafprinteren Bestilling af tonerkassette Bestilling af etiketfikseringsrenser Opbevaringaftonerkassetten Udskiftningaftonerkassette Bestilling af et ladevalsesæt Installations- indstillinger Tilføjelseafoptionertilprinteren Ekstraskuffer Installationafenekstraskuffe Ekstrakonvolutføder Installationafkonvolutføderen Retningslinjerforbrugafkonvolut-føderen Ilægningafpapirikonvolutføder Brugafkonvolutføderen Aftagningafkonvolutføderen Duplexenhed Installationafdupleksenhed Ændring af duplexindstillinger Duplex Duplexindbinding Valgafpapir Udskriftsudtræk Installationafetekstraudskriftsudtræk Fjernelseafudskriftsudtræksbakke Ændring af indstillinger for udskriftsbakker Sammenkædningafudskriftsbakker Indhold vii Indhold

8 Indhold Hukommelses-ogekstrakort Adgangtilprinterenssystemkort Lukningafprinterenssystemkort Ekstraprinterhukommelse Installationafekstraprinterhukommelse Fjernelseafekstrahukommelse EkstraFlashhukommelse InstallationafekstraFlashhukommelse FjernelseafekstraFlashhukommelse Ekstrakort Internt netværksadapterkort (InternalNetworkAdapter(INA) EkstraTri-Portinterfacekort Parallelt 1284C adapterkort Harddiskmedadapterkort Installationafetekstrakort Fjernelseafetekstrakort Infrarødadapter Tilslutning af kabel og brug af den infrarøde adapter Kontrolafinstallationafoptioner Tillæg viii Skrifttyper Skriftsnitogskrifttyper Tykkelseogtypografi Pitchogpunktstørrelse Symbolsæt Bitmappedeogskalerbareskrifttyper Residenteskrifttyper Udskrivningaflistemedskrifttypeeksempler Indhold

9 Forbedring af udskriftskvaliteten Definitioner Oversigtoverudskriftskvalitet Indstillinger af udskriftskvalitet Udskriftsopløsning Image Quality Udskriftskvalitet Reducértoner PQET PictureGrade Oversigt Printerspecifikationer Mål Driftscyklus Materialer Reference Indhold Bemærkninger Sikkerhed Ordliste Stikordregister Indhold ix

10 Indhold x Indhold

11 Introduktion Denne Brugerhåndbog indeholder oplysninger om Optra S laserprinterfamilien (Optra S 2455, Optra S 1855, Optra S 1625 og Optra 1255). Disse oplysninger omfatter printermenuer og - indstillinger, printermeddelelser, papirhåndteringsfunktioner og specifikationer af udskriftsmateriale. Lad altid denne bog ligge fremme, og brug den som reference, når du har et spørgsmål om printerfunktioner eller, hvis der opstår et printerproblem. Bemærk: Illustrationerne viser Optra S 2455 medmindre andet er angivet. Brugerhåndbogen er inddelt i følgende sektioner: Introduktion Afsnittet begynder med illustrationer af hver printermodel, hvor de mulige indstillinger er fremhævet. Der er også en detaljeret beskrivelse af, hvordan hver enkelt printer installeres. Introduktion Brug af printeren Afsnittet hjælper dig med forståelsen af printerfunktionerne og forklarer, hvordan printeren fungerer. Vedligeholdelse af printeren Afsnittet forklarer, hvordan du løser printerproblemer, rydder papirstop og udskifter materialer. Introduktion xi

12 Installation af optioner Afsnittet indeholder trin for trin oplysninger om, hvordan du installerer de optioner, der findes til printeren. Appendikser Afsnittet indeholder oplysninger om skrifttyper, udskriftskvalitet, printerspecifikationer, funktioner og optioner. Reference Afsnittet indeholder meddelelser, sikkerhedsoplysninger, garanti, ordliste og indeks. Introduktion Hvis du har brug for flere tekniske oplysninger om printersprog og kommandoer, interfacespecifikationer eller styring af printerhukommelsen, kandu få entechnical Reference fra Lexmark. Udfyld bestillingsformularen, der ligger sammen med printerens registreringskort, for at bestille en Technical Reference. Technical Reference findes kun på engelsk. xii Introduktion

13 Varemærker Lexmark, FontVision, MarkNet, MarkVision, Optra og Prebate er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. indregistreret i USA og/eller andre lande. PictureGrade og RAMSmart er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. Operation ReSource er et servicemærke tilhørende Lexmark International, Inc. Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker for disse virksomheder. Albertus Antique Olive Arial CG Omega CG Times Helvetica Intellifont ITC Bookman ITC Zapf Chancery Marigold The Monotype Corporation plc. Monsieur Marcel OLIVE The Monotype Corporation plc. Et produkt fra Bayer Corporation Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc, er et produkt fra Bayer Corporation Linotype-Hell AG og/eller selskabets datterselskaber Bayer Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation AlphaOmega Typography, Inc. Varemærker Varemærker xiii

14 Varemærker Palatino Times New Roman Univers Wingdings Linotype-Hell AG og/eller selskabets datterselskaber The Monotype Corporation plc. Linotype-Hell AG og/eller selskabets datterselskaber Microsoft Corporation AppleTalk, LocalTalk og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. indregistreret i USA og andre lande. TrueType er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL 5 og PCL 6 er beskrivelser af printerkommandoer (sprog) og funktioner inkluderet i Hewlett-Packard Company s produkter. Printeren er designet og fremstillet af Lexmark International, Inc. til at være kompatibel med PCL 5 og PCL 6 sprogene. Det betyder, at printeren anerkender PCL 5 og PCL 6 kommandoer, der bruges i forskellige applikationer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript Level 2 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets softwareprodukter. Denne printer er designet og fremstillet af Lexmark International, Inc. til at være kompatibel med sproget PostScript Level 2. Det betyder, at printeren anerkender kommandoer i PostScript Level 2, der bruges i forskellige applikationsprogrammer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. Detaljer om kompatibilitet er medtaget i Technical Reference. Andre varemærker ejes af deres respektive ejere. xiv Varemærker

15 Introduktion

16

17 Opsætning af printeren Introduktion Kapitel Gennemgå følgende afsnit i dette kapitel for at sætte printeren op. 1 Identifikation af printer, funktioner og optioner Brug de efterfølgende tre illustrationer på side 2 til 5 til at bestemme funktioner og optioner på Optra S 1255, Optra S 1625, Optra S 1855 og Optra S Optionerne er fremhævet med farve. Illustrationerne hjælper dig også med at fastslå installationsrækkefølgen for optioner og printer. Når du ser disse sider, skal du se i Udpakning af printeren på side 5 for at begynde opsætningen af printeren. Optioner, der er kompatible med Optra S 1855 vises med en farvet cirkel. Hvis optionen ikke vises med en farvet cirkel, bør du ikke installere den på en Optra S Se nedenstående tabel for placeringen af cirklen på hver option. Opsætning af printeren Option Alle papirbakker Konvolutføder Dupleks Udskriftsudtræk Placering af farvede cirkelmærker Venstre forhjørne oven på soklen Venstre baghjørne oven på føderen Venstre forhjørne oven på enheden Foran til venstre på enheden bagved bakkeudtrækket (bakken skal fjernes) Opsætning af printeren 1

18 Introduktion Optra S 1255 og Optra S 1625 Standard udskriftsbakke Valgfri konvolutarkføder Multifunktionsføder 250 ark indføringsskuffe Dupleksenhed Valgfri 500 ark skuffe Opsætning af printeren Valgfri 250 ark skuffe 2 Opsætning af printeren

19 Introduktion Optra S 1855 Valgfrit udskriftsudtræk Valgfri konvolutføder Standard udskriftsbakke Multifunktionsføder Valgfri 500 ark skuffe Valgfri 500 ark skuffe 250 ark indføringsbakke Dupleksenhed Opsætning af printeren Valgfri 500 ark skuffe Bemærk: Optioner, der er kompatible med Optra S 1855, er markeret med en farvet cirkel. Hvis optionen ikke er mærket med en farvet cirkel, skal du ikke installere det på en Optra S Se tabellen på side 1, hvor mærkaten sidder. Opsætning af printeren 3

20 Introduktion Optra S 2455 Valgfrie udskriftsudtræk Opsætning af printeren Valgfri konvolutføder Valgfri 500 ark skuffe Valgfri 250 ark skuffe 250 ark indføringsbakke Dupleksenhed Dobbelt 500 ark skuffe 4 Opsætning af printeren

21 Introduktion Udpakning af printeren 1 Vælg et godt udluftet område som det sted, hvor du vil installere printeren. Sørg for, at du har et hårdt, lavt bord eller eventuelt et printerbord, som du kan sætte printeren på. Der skal være mindst 304,8 mm plads til alle sider. Hvis du skal installere flere optioner til printeren eller den dobbelte standard 500 ark skuffe til Optra S 2455, skal der være 137,16 cm plads over printeren. 137,16 cm 304,8 mm 508 mm 304,8 mm 304,8 mm Opsætning af printeren Opsætning af printeren 5

22 Introduktion 2 Fjern alle enheder fra kassen, undtagen printeren. Kontrollér, at du har de viste enheder. Hvis der mangler noget, skal du henvende dig til printerforhandleren. Gem kassen og pakkematerialet i tilfælde af, du skal pakke printeren ind i forbindelse med service eller opmagasinering. Opsætning af printeren ADVARSEL: Lad printeren stå i kassen, indtil du er parat til at installere den. Brug derefter håndtagene på printeren, eller bed nogen hjælpe dig medatløfteden.kontrollér,atdinefingre ikke er under printeren, når du sætter den ned. CD-ROM Disketter (leveres med visse modeller.) Strømkabel Printeren Dobbelt 500 ark skuffe (kun Optra S 2455) 6 Opsætning af printeren

23 Introduktion Beslutning om, hvad der så skal installeres Installer følgende på grundlag af den printer, du købte. Hvis du har købt ekstra 250 ark skuffer, 500 ark skuffer, en 2000 ark skuffe eller dupleksenheden, skal du installere dem nu, før du sætter printeren på plads. Se tabellen i Tilføjelse af optioner til printeren på side 257, hvor der er yderligere oplysninger. Se illustrationerne på siderne 2, 4 og 5 for at afgøre den rækkefølge, optionerne skal installeres i. Hvis du har en Optra S 2455, skal du installere den dobbelt 500 ark skuffe. Se Installation af den dobbelte 500 ark skuffe herefter. Installation af den dobbelte 500 ark skuffe Den dobbelte 500 ark skuffe er standard på Optra S Den består af to sammenføjede sokler. Hver sokkel indeholder en 500 ark indføringsbakke. 1 Fjern den dobbelte 500 ark skuffe fra indpakningen. Fjern eventuel tape. 2 Skub skufferne ud af soklerne. Opsætning af printeren Sokler 500 ark indføringsbakker 3 Fjern al indpakning og tape fra bakkerne. Opsætning af printeren 7

24 Introduktion Bemærk: Optioner, der er kompatible med Optra S 1855, er markeret med en farvet cirkel. Hvis optionen ikke er mærket med en farvet cirkel, skal du ikke installere det på en Optra S Se tabellen på side 1, hvor mærkaten sidder. Bemærk: Beslut, hvor du vil have 500 ark skuffen stående. Printeren skal placeres oven på den, såderskalvære tilstrækkelig plads oven over. Stedet skal være hårdt og stort nok til den dobbelte 500 ark skuffe og printeren. Se side 6 for oplysninger om plads. 4 Grib fat i den dobbelte 500 ark skuffe på begge sider i hjørnerne, og flyt den til det bord eller printerbord, du valgte som installationsplacering. Opsætning af printeren 8 Opsætning af printeren

25 Introduktion 5 Find følgende dele på toppen af den øverste sokkel: tappen, det runde hul og de fire firkantede huller. Printerens bunddel har lignende huller eller fødder, der passer til tappen, det runde hul og de fire firkantede huller. Tap Firkantet hul Rundt hul Bemærk: Hvis du har købt de valgfrie skuffer eller dupleksenheden, skal du installere dem nu, før printeren sættes på plads. ADVARSEL: Pas på, at du ikke har fingrene under printeren, når du sætter den ned. Brug håndtagene på printeren, eller bed en anden person om hjælp til at løfte den. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 9

26 Introduktion 6 Løft og placer printeren oven på soklen. Kontrollér at printerens og soklens kanter flugter, så alle dele passer sammen. Højre side af printeren flugter med optionen. Håndtag Opsætning af printeren Sokkel 10 Opsætning af printeren

27 Introduktion Påsætning af overføringsmærker Der sidder overføringsmærker med tallet 1 på printeren og 250 ark bakken, som det ses på billedet. Disse overføringsmærker parrer 250 ark bakken med printeren. Hvis du har købt en Optra S 2455 eller en ekstra skuffe, har du også modtaget et ark med overføringsmærker. Træk overføringsmærkerne af arket og sæt dem på de tilbagerykkede områder på soklen og den tilhørende bakke, som det ses på billedet. Opsætning af printeren Brugen af overføringsmærkerne kan være en hjælp til at parre papirbakkerne med de tilhørende sokler. Brug af etiketter og opsætning af vinduet for papirstørrelse (se side 23) hjælper dig med at huske, hvilken papirstørrelse du har lagt i hver bakke. Disse oplysninger er vigtige at have, før du begynder at definere de værdier på kontrolpanelet, der svarer til papirkilde, -størrelse og -type. Opsætning af printeren 11

28 Introduktion Fjernelse af indpakningen af tonerkassetten 1 Skub den øvre dørudløser mod højre for at frigøre den øvre fordør. Opsætning af printeren 2 Løft den øvre fordør. Den forbliver på plads. 12 Opsætning af printeren

29 Introduktion 3 Grib udskriftskassetten i håndtaget. 4 Træk tonerkassetten op og ud. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 13

30 Introduktion 5 Træk i de V formede plasticender, og træk derefter indpakningsmaterialet lige ud. Kassér alt indpakningsmateriale, den V formede del, skumplasten og det papir, der sidder på skumplasten. Opsætning af printeren 14 Opsætning af printeren

31 Introduktion 6 Geninstaller tonerkassetten. Skinnerne på tonerkassetten skal være lige på åbningen på tonerkassettens leje. Brug de farvede pile i printeren under indplaceringen. 7 Før tonerkassetten ned samtidig med, at den falder på plads. Kassetten klikker selv på plads. Opsætning af printeren 8 Luk den øvre fordør. Opsætning af printeren 15

32 Introduktion Fjernelse af 250 ark bakken 250 ark bakken er printerens standardbakke. Fjern 250 ark bakken ved at trække den ud af printeren. Fjern eventuelt indpakningsmateriale. Opsætning af printeren 16 Opsætning af printeren

33 Introduktion Tilføjelse af navne til papirbakkegrebet Papirbakkegrebet viser gængse papirstørrelse. Der er plads til, at du kan skrive egne navne eller størrelser på. Hvis du vil tilpasse papirbakkegrebet, skal du gøre følgende. 1 Drej grebet på papirbakken, så stregen på grebet er parallelt med bakkens forside. 2 Sæt hånden ind under bakken, og tryk grebet op. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 17

34 Introduktion 3 Træk grebet ud af bakken. Bemærk etiketten på den nederste del af grebet. Opsætning af printeren Forkortelser for bestemte papirstørrelser er allerede skrevet på etiketten. Størrelsesnavnene er LGL for Legal papir, A4 for A4 papir og LTR for Letter papir. Bemærk de ekstra felter på etiketten. 4 Skriv dine egne forkortelser på etiketten i de tilgængelige felter. 18 Opsætning af printeren

35 Introduktion 5 Tilpas grebet, så stregen er parallel med forkanten af bakken, og tryk grebet ned. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 19

36 Introduktion Ilæggelse i 250 ark bakken 1 Tryk på udløseren til breddestyret, og skub breddestyret helt til højre i bakken. Breddestyr (tryk her) Opsætning af printeren Bemærk: Før du lægger papir i bakken, skal du tilpasse bakkens størrelse til papiret. Eksemplet viser, hvordan du tilpasser til Letter papir (LTR). Bemærk papirstørrelsesindikatorerne øverst til venstre på bakken. Forkortelserne angiver papirstørrelsen. Papirstørrelsesindikatorerne hjælper dig med at placere længdestyret. 20 Opsætning af printeren

37 Introduktion 2 Tryk på udløseren til længdestyret, og skub længdestyret til den korrekte position for den papirstørrelse, du lægger i bakken. Papirstørrelsesindikatorer Papirkapacitetsmarkering Udløser til længdestyreskinne Bemærk: Øvre kant Længdestyr Lad være med at lægge mere papir i end til kapacitetsmarkeringen (opfyldningsstregen) til venstre i bakken. Den øvre kant af længdestyret er også opfyldningsstreg. Hvis papiret overstiger stregen, bliver det overskydende papir skudt ud foran i bakken, når den skubbes på plads. Papiret kan også sidde fast i printeren. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 21

38 Introduktion 3 Bøj papiret frem og tilbage. Lad være med at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ud på en plan overflade. Opsætning af printeren 4 Placer papiret i bakken med den anbefalede udskriftsside nedad, og sidefoden først ind mod længdestyret. Lad være med at komme for meget papir i bakken. Se side 148 vedrørende ilæggelse af brevhovedpapir. Når papiret er lagt i bakken, ligger papiret med hældning. Papirbakkens kant fortil hælder, som det kan ses på tværsnittet nedenfor. Hvis du tilpasser udløseren til længdestyret igen, når papiret ligger i bakken, må du ikke skubbe den for langt. Hvis du skubber den for langt, medfører det, at papiret rykker op langs den hældende kant og sidder fast. 22 Opsætning af printeren

39 Introduktion 5 Tryk på udløseren til breddestyret, og skub breddestyret til venstre, indtil det støder let mod kanten af papiret. Breddestyr (tryk her) 6 Drej grebet for papirstørrelsesvinduet, så det viser den størrelse papir, du lægger i. F.eks. LTR. Det giver en synlig påmindelse om den aktuelle papirstørrelse. Greb Opsætning af printeren Papirstørrelsesvindue Opsætning af printeren 23

40 Introduktion 7 Skub papirbakken hele vejen ind, indtil den klikker på plads. Opsætning af printeren 8 Læg papir i de andre bakker, du tidligere installerede. Bemærk: Papiret lægges i alle bakkerne på samme måde som i 250 ark bakken. 9 Indsæt bakkerne i de tilsvarende sokler. Bemærk: Hvis du har købt andre optioner, skal de installeres nu. 24 Opsætning af printeren

41 Introduktion Installation af kontrolpaneloverlay Måske vil du installere et kontrolpaneloverlay på dit eget sprog. 1 Find det overlay, der kom sammen med printeren. 2 Tryk det nye overlay på plads i kontrolpanelet. Det klikker selv på plads. Bemærk: Se Displaysprog på side 92, hvis du vil ændre sproget på kontrolpanelet. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 25

42 Introduktion Tilslutning af et parallelt kabel Brug et kabel, der overholder IEEE 1284 reglerne. Vi anbefaler Lexmark varenummer (3 meter) eller (6 meter). 1 Tilpas og sæt kablet i det parallelle stik, som vist. Parallel stik Opsætning af printeren (Set bagfra) 26 Opsætning af printeren

43 Introduktion 2 Skub metalclipsene i begge ender af stikket ind i hakkene på det parallelle kabel. Clipsene klikker, når de skubbes ind i hakkene. Clips 3 Tilslut den anden ende af kablet til computeren. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 27

44 Introduktion Tilslutning af printeren 1 Stik printerens netledning ind i printeren. Opsætning af printeren 2 Stik den anden ende af ledningen ind i en korrekt jordet stikdåse. Sådan tænder du printeren Tænd for printeren ( ). 28 Opsætning af printeren

45 Introduktion Udskrivning af en testside Afslut Fjernelse af indpakningen af tonerkassetten på side 12, før du udskriver en side. 1 Kontrollér, at printeren er tændt ( ), og at statusmeddelelsen Klar ses på displayet. ADVARSEL: Bemærk: Se Brug af kontrolpanel og menuer på side 51 for at identificere displayet og kontrolpanelknapper, hvis du får brug for hjælp. 2 Tryk på Menu> eller <Menu for at flytte til menuerne. 3 Bliv ved med at trykke på og udløse Menu>, indtil du ser TESTMENU. 4 Tryk på Vælg for at vise listen over menupunkter til TESTMENU. Fortsæt med at trykke på og udløse Menu>, indtil du ser Udskriv menuer på den anden linje. 5 Tryk på Vælg for at vælge Udskriv menuer. Meddelelsen Udskriver menuindstillinger vises på displayet og forbliver der, indtil siden er udskrevet. Siden viser de aktuelle indstillinger for menuerne og installerede optioner. Du kan bruge siden til at kontrollere, om alle printerenhederne er korrekt installerede, og at printerindstillingerne er sat korrekt. Siden udskrives for at vise, at printeren fungerer. Hvis der imidlertid opstår fejl, henvises der til Printermeddelelser på side 179 for yderligere oplysninger. Printeren returnerer til statusmeddelelsen Klar, nårsideneller siderne er udskrevet. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 29

46 Introduktion Installation af printerdrivere og funktioner Opsætning af printeren 1 Find den CD, der blev leveret med printeren. Bemærk: Hvis du ikke har noget CD-ROM drev, kan du overføre oplysningerne på den til disketter. Find en computer med CD-ROM drev, start CD-ROM funktionen, og følg derefter vejledningen på skærmen for, hvordan du opretter disketter. 2 Følg vejledningen i den lille bog, der blev leveret med din CD, for at starte det printeropsætningsprogram, der passer til dit operativsystem. Opsætningsprogrammet installerer printerdrivere og - funktioner, der giver dig mulighed for at styre de Lexmark printere, der er tilsluttet netværket. Se Brug af printerfunktioner på side 31 for detaljer om printerdrivere og de kontrolværktøjer til netværk, der findes i MarkVision og andre printerfunktioner. 3 Om nødvendigt kan du bruge standard netværkssoftware til at angive printeren på et LAN og til at gennemføre eventuelle andre opsætninger, der måtte være nødvendige. Bemærk: Kig i dokumentationen til netværkssoftwaren for yderligere oplysninger. Se også Brug af printerfunktioner på side 31 for yderligere oplysninger. 30 Opsætning af printeren

47 Brug af printerfunktioner Introduktion Opsætningsprogram Kapitel 2 Den CD, der blev leveret med printeren, indeholder separate opsætningsprogrammer til Windows 95, Windows 3.1, Windows NT 4.0, Macintosh, OS/2 og DOS systemerne. Opsætningsprogrammet gør det muligt at installere printerdrivere og MarkVision printerfunktionen hurtigt. Bemærk: Der henvises til den dokumentation, der findes på disketterne og CD en, hvis du vil have oplysninger om installation. Disketterne findes kun sammen med bestemte printermodeller. Der findes hjælp til hvert skærmbillede i programmet. Fremhæv det punkt, du vil vide mere om, og tryk derefter på F1. Tryk på ESC for at afslutte onlinehjælpen. Brug af printerfunktioner Brug af printerfunktioner 31

48 Introduktion Installation af printerfunktioner Opsætningsprogrammet installerer de printerfunktioner, der hjælper dig med at styre printeren eller et printernetværk. De programmer, der installeres, afhænger af operativsystemet. Hvis du bruger Windows 95, Windows 3.1, Windows NT 4.0, Macintosh eller OS/2 Warp, kan du installere MarkVision programmet. Hvis du bruger andre versioner af OS/2, eller hvis du bruger DOS, kan du installere Printer Toolkit. Brug af printerfunktioner Bemærk: MarkVision til UNIX netværk findes på en separat CD og kan købes separat. Der henvises til de nedenfor angivne sider, hvis du vil have oplysninger om programmerne: Program MarkVision 36 Toolkit 46 Netværksprinterprogram 47 Se side 32 Brug af printerfunktioner

49 Introduktion MarkVision til netværk Følgende tabel viser de operativsystemer til arbejdsstationer, der kan understøtte MarkVision i forskellige netværksmiljøer. Afhængigt af netværkskonfigurationen, så findes alle de programmer, der er nødvendige, for at du kan installere MarkVision på arbejdsstationerne, på CD en. Se side 47, hvis du vil have yderligere oplysninger om netværksprinterprogrammet. Netværk, MarkVision understøtter Arbejdsstationens operativsystem Netværksoperativsystem Windows 95 Windows NT 4.0 Windows 3.1x OS/2 Warp 2 UNIX /AIX Mac Novell NetWare 3.x, 4.x Ja 4 Nej Ja Nej Nej Nej Windows NT Server 3.51 Ja 1 Ja Ja 1 Nej Nej Nej Windows NT Ja Ja Ja Nej Nej Nej Server 4.x 5 Windows 95 Ja Nej Nej Nej Nej Nej (En-til-en) OS/2 LAN Server Ja 3 Nej Ja 3 Ja Nej Nej og OS/2 Warp 2 Server TCP/IP 6 Ja Ja Ja Ja Ja Nej AppleTalk Nej Nej Nej Nej Nej Ja 1 Hvis du vil definere Windows NT serveren til at understøtte klienter, der bruger Windowsoperativsystemer, skal du vælge Server Utilities fra installationsvinduet, når du kører netværksprinterprogrammet. 2 Kræver en tovejsprinterspooler. Anmod om den seneste FixPak fra IBM. 3 Hvis du vil definere OS/2 serveren til at understøtte klienter, der bruger Windows-operativsystemer, skal du vælge Server and Workstation Utilities fra installationsvinduet, når du kører netværksprinterprogrammet. 4 Kræver en 32-bit Requester fra Novell. 5 Hvis du vil definere Windows NT serveren, skal du bruge MarkVision installationsprocedurerne fra CD en for netværksunderstøttelse. Vælg MarkVision Server Agent og installer den. 6 Uafhængig af værts-/netværksoperativsystem. Brug af printerfunktioner Brug af printerfunktioner 33

50 Introduktion Printerdrivere Brug af printerfunktioner Printerdrivere til de følgende operativsystemer og programmer findes på CD en: Windows 95 Windows 3.1 Windows til Workgroups 3.11 Windows NT 4.0 Macintosh OS/2 Warp OS/2 2.1 eller senere WIN-OS/2 til OS/2 2.1 eller senere DOS applikationer: - WordPerfect 5.1, Lotus x, 3.x Bemærk: Alle drivere findes også elektronisk. Se side 47, hvis du vil have yderligere oplysninger. Hvis du vælger installationsmetoden Server, når du kører opsætningsprogrammerne til Windows, kan det MarkVision program til Windows miljøer, der er installeret på systemet, hjælpe dig med at sikre, at alle netværksbrugere har de seneste printerdrivere. Når MarkVision startes, sammenligner det driverne på de lokale arbejdsstationer med dem, der ligger på netværket. Hvis arbejdsstationens drivere ikke er lige så nye, som dem på netværket, kan du få MarkVision til automatisk at opdatere driverne på arbejdsstationerne. Hentning af andre printerdrivere Yderligere printerdrivere kan være udviklet siden manualen blev trykt. Hvis den driver, du har brug for til dit operativsystem eller DOS program, ikke findes på CD en, kan du måske få den fra Lexmark eller fra softwareudvikleren. Lexmark bruger mange ressourcer på at skaffe de seneste drivere. Se Hentning af opdaterede drivere og programmer på side Brug af printerfunktioner

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

C720. Installationsvejledning. November 2000. www.lexmark.com.

C720. Installationsvejledning. November 2000. www.lexmark.com. C720 Installationsvejledning November 2000 www.lexmark.com. Udgave: November 2000 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL,

Læs mere

Første udgave (januar 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne forholdsregler ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning:

Første udgave (januar 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne forholdsregler ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning: Første udgave (januar 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne forholdsregler ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DETTE DOKUMENT SOM

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Printerstyringsprogrammet MarkVision

Printerstyringsprogrammet MarkVision Printerstyringsprogrammet MarkVision Printersoftware og -tilbehør 1 MarkVision til Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres sammen med printeren på cd'en Drivers, MarkVision and Utilities.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK C720 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260292

Din brugermanual LEXMARK C720 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260292 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Bekendtgørelse om version 2 Oktober 2001

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Avanceret fejlfinding

Avanceret fejlfinding Hvis du kontakter Lexmarks kundesupport for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer, leder de dig muligvis gennem en avanceret fejlfindingstilstand for at ændre en standardindstilling (f.eks.

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Udskrivningsvejledning Side 1 af 5 Udskrivningsvejledning Få det meste ud af din printer ved at lægge medier korrekt i skufferne og angive type og størrelse. Ilægning af papir Generelle retningslinjer

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Lexmark W820. Installationsvejledning. Marts 2001. www.lexmark.com

Lexmark W820. Installationsvejledning. Marts 2001. www.lexmark.com Lexmark W820 Installationsvejledning Marts 2001 www.lexmark.com Udgave: Marts 2001 Følgende afsnit er ikke gældende for lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med gældende lov: LEXMARK INTERNATIONAL,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Skrifttyper. Tykkelse og typografi. Udskrivning Skriftsnit og skrifttyper. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding.

Skrifttyper. Tykkelse og typografi. Udskrivning Skriftsnit og skrifttyper. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Skriftsnit og skrifttyper 1 En skrifttype er et sæt tegn og symboler, der er oprettet med et entydigt design. Det entydige design kaldes et skriftsnit. De skriftsnit, du vælger, gør et dokument mere personligt.

Læs mere

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177922-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning Sikre tilbageholdte udskriftsjob Administratorvejledning April 2013 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Konfigurering af sikre tilbageholdte udskriftsjob... 4 Konfiguration og sikring af programmet...4

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Brug til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option ). Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: 1 Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere