Optra S. February

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optra S. February 1998. www.lexmark.com"

Transkript

1 Optra S February 1998

2 Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT, SOM DET ER OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER SÆRLIG BRUGBARHED. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkelige eller underforståede garantier for bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for Dem. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografisk fejl. Der foretages regelmæssige ændringer til oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer til de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Copyright Lexmark International, Inc All rights reserved.

3 Indhold Introduktion... xi Varemærker...xiii Introduktion Opsætningafprinteren...1 Identifikationafprinter,funktionerogoptioner...1 Optra S 1255 og Optra S Optra S Optra S Udpakningafprinteren...5 Beslutningom,hvaddersåskalinstalleres...7 Installationafdendobbelte500arkskuffe...7 Påsætningafoverføringsmærker...11 Fjernelseafindpakningenaftonerkassetten...12 Fjernelseaf250arkbakken...16 Tilføjelseafnavnetilpapirbakkegrebet...17 Ilæggelsei250arkbakken...20 Installationafkontrolpaneloverlay...25 Tilslutningafetparalleltkabel...26 Tilslutningafprinteren...28 Sådantænderduprinteren...28 Udskrivningafentestside...29 Installationafprinterdrivereogfunktioner...30 Indhold Indhold iii

4 Brugafprinterfunktioner...31 Opsætningsprogram...31 Installationafprinterfunktioner...32 Printerdrivere...34 Tovejskommunikation...35 MarkVision...36 MarkVisionvinduer...37 MarkVision understøttelse i forskellige miljøer...37 MarkVisiononlinehjælp...46 Toolkit...46 Netværksprinterprogram...47 Hentningafopdaterededrivereogprogrammer...47 Onlineservices...47 Indhold iv Indhold Brug af printeren Brugafkontrolpanelogmenuer...51 Strømindikatorlampe...52 Knapperpåkontrolpanelet...53 Printermeddelelser...54 Brug af kontrolpanelet til at ændre printerindstillinger...55 Eksempler på udskrivning af menuindstillingerne...57 Kontrolpanelmenuer...58 Oversigtoverprintermenuer...60 Papirmenu...61 Afslutningsmenu...71 Testmenu...78 Jobmenu...82 Kvalitetsmenu...85 Opsætningsmenu...87 PCLEmulmenu...95 PostScriptmenu...99 Parallelmenu...100

5 Serielmenu Netværksmenu Infrarødmenu LocalTalkMenu Faxmenu Deaktiveringafmenuerpåkontrolpanelet Brugafudskriftsmaterialer Udskriftsmaterialer Egenskaberforudskriftsmaterialet Retningslinjerforpapir Retningslinjerforkonvolutter Retningslinjerforetiketter Retningslinjerforkarton Retningslinjerfortransparenter Papirkilder Standardbakker Multifunktionsføder Valgfrieskuffer Valgfrikonvolutføder Specifikationafpapirkilde Specifikationerafpapirstørrelse Specifikationerafkonvolutstørrelser Sammenkædningafbakker Ilæggelseafpapir Ilæggelseafpapiripapirbakke Dupleksudskrivning(tosidetudskrivning) Papirudgange(udskriftbakker) Tipsomhvordanduundgårpapirstop Multifunktionsføder Retningslinierformultifunktionsføder Åbningafmultifunktionsføderen Ilægningimultifunktionsføderen Brugafmultifunktionsføderen Lukningafmultifunktionsføderen Indhold v Indhold

6 Kunmodtagefax Nødvendighardware OpsætningafKunmodtagefax DeaktiveringafKunmodtagefax Vedligeholdelse af printeren Indhold Printermeddelelser Statusmeddelelser Linje1meddelelser Linje2meddelelser Betjeningsmeddelelser Løsningafprinterproblemer Displayproblemer Udskriftproblemer Problemermedudskriftskvalitet Problemermedoptioner Netværksprinterproblemer Andreproblemerogspørgsmål Fjernelseafpapirstop Muligepapirstopområder Adgangtilpapirstopområder og201Papirstop-Fjernkassette Papirstop-Åbnbagdør Papirstop-KontrollérDupleks xPapirstop-Kontrollérbakkex Papirstop-KontrollérMParkføder Papirstop-Kontrollérkonvolutføder xPapirstop-Kontrollérbakkex vi Indhold

7 Vedligeholdelseafprinteren Bestilling af tonerkassette Bestilling af etiketfikseringsrenser Opbevaringaftonerkassetten Udskiftningaftonerkassette Bestilling af et ladevalsesæt Installations- indstillinger Tilføjelseafoptionertilprinteren Ekstraskuffer Installationafenekstraskuffe Ekstrakonvolutføder Installationafkonvolutføderen Retningslinjerforbrugafkonvolut-føderen Ilægningafpapirikonvolutføder Brugafkonvolutføderen Aftagningafkonvolutføderen Duplexenhed Installationafdupleksenhed Ændring af duplexindstillinger Duplex Duplexindbinding Valgafpapir Udskriftsudtræk Installationafetekstraudskriftsudtræk Fjernelseafudskriftsudtræksbakke Ændring af indstillinger for udskriftsbakker Sammenkædningafudskriftsbakker Indhold vii Indhold

8 Indhold Hukommelses-ogekstrakort Adgangtilprinterenssystemkort Lukningafprinterenssystemkort Ekstraprinterhukommelse Installationafekstraprinterhukommelse Fjernelseafekstrahukommelse EkstraFlashhukommelse InstallationafekstraFlashhukommelse FjernelseafekstraFlashhukommelse Ekstrakort Internt netværksadapterkort (InternalNetworkAdapter(INA) EkstraTri-Portinterfacekort Parallelt 1284C adapterkort Harddiskmedadapterkort Installationafetekstrakort Fjernelseafetekstrakort Infrarødadapter Tilslutning af kabel og brug af den infrarøde adapter Kontrolafinstallationafoptioner Tillæg viii Skrifttyper Skriftsnitogskrifttyper Tykkelseogtypografi Pitchogpunktstørrelse Symbolsæt Bitmappedeogskalerbareskrifttyper Residenteskrifttyper Udskrivningaflistemedskrifttypeeksempler Indhold

9 Forbedring af udskriftskvaliteten Definitioner Oversigtoverudskriftskvalitet Indstillinger af udskriftskvalitet Udskriftsopløsning Image Quality Udskriftskvalitet Reducértoner PQET PictureGrade Oversigt Printerspecifikationer Mål Driftscyklus Materialer Reference Indhold Bemærkninger Sikkerhed Ordliste Stikordregister Indhold ix

10 Indhold x Indhold

11 Introduktion Denne Brugerhåndbog indeholder oplysninger om Optra S laserprinterfamilien (Optra S 2455, Optra S 1855, Optra S 1625 og Optra 1255). Disse oplysninger omfatter printermenuer og - indstillinger, printermeddelelser, papirhåndteringsfunktioner og specifikationer af udskriftsmateriale. Lad altid denne bog ligge fremme, og brug den som reference, når du har et spørgsmål om printerfunktioner eller, hvis der opstår et printerproblem. Bemærk: Illustrationerne viser Optra S 2455 medmindre andet er angivet. Brugerhåndbogen er inddelt i følgende sektioner: Introduktion Afsnittet begynder med illustrationer af hver printermodel, hvor de mulige indstillinger er fremhævet. Der er også en detaljeret beskrivelse af, hvordan hver enkelt printer installeres. Introduktion Brug af printeren Afsnittet hjælper dig med forståelsen af printerfunktionerne og forklarer, hvordan printeren fungerer. Vedligeholdelse af printeren Afsnittet forklarer, hvordan du løser printerproblemer, rydder papirstop og udskifter materialer. Introduktion xi

12 Installation af optioner Afsnittet indeholder trin for trin oplysninger om, hvordan du installerer de optioner, der findes til printeren. Appendikser Afsnittet indeholder oplysninger om skrifttyper, udskriftskvalitet, printerspecifikationer, funktioner og optioner. Reference Afsnittet indeholder meddelelser, sikkerhedsoplysninger, garanti, ordliste og indeks. Introduktion Hvis du har brug for flere tekniske oplysninger om printersprog og kommandoer, interfacespecifikationer eller styring af printerhukommelsen, kandu få entechnical Reference fra Lexmark. Udfyld bestillingsformularen, der ligger sammen med printerens registreringskort, for at bestille en Technical Reference. Technical Reference findes kun på engelsk. xii Introduktion

13 Varemærker Lexmark, FontVision, MarkNet, MarkVision, Optra og Prebate er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. indregistreret i USA og/eller andre lande. PictureGrade og RAMSmart er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. Operation ReSource er et servicemærke tilhørende Lexmark International, Inc. Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker for disse virksomheder. Albertus Antique Olive Arial CG Omega CG Times Helvetica Intellifont ITC Bookman ITC Zapf Chancery Marigold The Monotype Corporation plc. Monsieur Marcel OLIVE The Monotype Corporation plc. Et produkt fra Bayer Corporation Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc, er et produkt fra Bayer Corporation Linotype-Hell AG og/eller selskabets datterselskaber Bayer Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation AlphaOmega Typography, Inc. Varemærker Varemærker xiii

14 Varemærker Palatino Times New Roman Univers Wingdings Linotype-Hell AG og/eller selskabets datterselskaber The Monotype Corporation plc. Linotype-Hell AG og/eller selskabets datterselskaber Microsoft Corporation AppleTalk, LocalTalk og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. indregistreret i USA og andre lande. TrueType er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL 5 og PCL 6 er beskrivelser af printerkommandoer (sprog) og funktioner inkluderet i Hewlett-Packard Company s produkter. Printeren er designet og fremstillet af Lexmark International, Inc. til at være kompatibel med PCL 5 og PCL 6 sprogene. Det betyder, at printeren anerkender PCL 5 og PCL 6 kommandoer, der bruges i forskellige applikationer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript Level 2 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets softwareprodukter. Denne printer er designet og fremstillet af Lexmark International, Inc. til at være kompatibel med sproget PostScript Level 2. Det betyder, at printeren anerkender kommandoer i PostScript Level 2, der bruges i forskellige applikationsprogrammer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. Detaljer om kompatibilitet er medtaget i Technical Reference. Andre varemærker ejes af deres respektive ejere. xiv Varemærker

15 Introduktion

16

17 Opsætning af printeren Introduktion Kapitel Gennemgå følgende afsnit i dette kapitel for at sætte printeren op. 1 Identifikation af printer, funktioner og optioner Brug de efterfølgende tre illustrationer på side 2 til 5 til at bestemme funktioner og optioner på Optra S 1255, Optra S 1625, Optra S 1855 og Optra S Optionerne er fremhævet med farve. Illustrationerne hjælper dig også med at fastslå installationsrækkefølgen for optioner og printer. Når du ser disse sider, skal du se i Udpakning af printeren på side 5 for at begynde opsætningen af printeren. Optioner, der er kompatible med Optra S 1855 vises med en farvet cirkel. Hvis optionen ikke vises med en farvet cirkel, bør du ikke installere den på en Optra S Se nedenstående tabel for placeringen af cirklen på hver option. Opsætning af printeren Option Alle papirbakker Konvolutføder Dupleks Udskriftsudtræk Placering af farvede cirkelmærker Venstre forhjørne oven på soklen Venstre baghjørne oven på føderen Venstre forhjørne oven på enheden Foran til venstre på enheden bagved bakkeudtrækket (bakken skal fjernes) Opsætning af printeren 1

18 Introduktion Optra S 1255 og Optra S 1625 Standard udskriftsbakke Valgfri konvolutarkføder Multifunktionsføder 250 ark indføringsskuffe Dupleksenhed Valgfri 500 ark skuffe Opsætning af printeren Valgfri 250 ark skuffe 2 Opsætning af printeren

19 Introduktion Optra S 1855 Valgfrit udskriftsudtræk Valgfri konvolutføder Standard udskriftsbakke Multifunktionsføder Valgfri 500 ark skuffe Valgfri 500 ark skuffe 250 ark indføringsbakke Dupleksenhed Opsætning af printeren Valgfri 500 ark skuffe Bemærk: Optioner, der er kompatible med Optra S 1855, er markeret med en farvet cirkel. Hvis optionen ikke er mærket med en farvet cirkel, skal du ikke installere det på en Optra S Se tabellen på side 1, hvor mærkaten sidder. Opsætning af printeren 3

20 Introduktion Optra S 2455 Valgfrie udskriftsudtræk Opsætning af printeren Valgfri konvolutføder Valgfri 500 ark skuffe Valgfri 250 ark skuffe 250 ark indføringsbakke Dupleksenhed Dobbelt 500 ark skuffe 4 Opsætning af printeren

21 Introduktion Udpakning af printeren 1 Vælg et godt udluftet område som det sted, hvor du vil installere printeren. Sørg for, at du har et hårdt, lavt bord eller eventuelt et printerbord, som du kan sætte printeren på. Der skal være mindst 304,8 mm plads til alle sider. Hvis du skal installere flere optioner til printeren eller den dobbelte standard 500 ark skuffe til Optra S 2455, skal der være 137,16 cm plads over printeren. 137,16 cm 304,8 mm 508 mm 304,8 mm 304,8 mm Opsætning af printeren Opsætning af printeren 5

22 Introduktion 2 Fjern alle enheder fra kassen, undtagen printeren. Kontrollér, at du har de viste enheder. Hvis der mangler noget, skal du henvende dig til printerforhandleren. Gem kassen og pakkematerialet i tilfælde af, du skal pakke printeren ind i forbindelse med service eller opmagasinering. Opsætning af printeren ADVARSEL: Lad printeren stå i kassen, indtil du er parat til at installere den. Brug derefter håndtagene på printeren, eller bed nogen hjælpe dig medatløfteden.kontrollér,atdinefingre ikke er under printeren, når du sætter den ned. CD-ROM Disketter (leveres med visse modeller.) Strømkabel Printeren Dobbelt 500 ark skuffe (kun Optra S 2455) 6 Opsætning af printeren

23 Introduktion Beslutning om, hvad der så skal installeres Installer følgende på grundlag af den printer, du købte. Hvis du har købt ekstra 250 ark skuffer, 500 ark skuffer, en 2000 ark skuffe eller dupleksenheden, skal du installere dem nu, før du sætter printeren på plads. Se tabellen i Tilføjelse af optioner til printeren på side 257, hvor der er yderligere oplysninger. Se illustrationerne på siderne 2, 4 og 5 for at afgøre den rækkefølge, optionerne skal installeres i. Hvis du har en Optra S 2455, skal du installere den dobbelt 500 ark skuffe. Se Installation af den dobbelte 500 ark skuffe herefter. Installation af den dobbelte 500 ark skuffe Den dobbelte 500 ark skuffe er standard på Optra S Den består af to sammenføjede sokler. Hver sokkel indeholder en 500 ark indføringsbakke. 1 Fjern den dobbelte 500 ark skuffe fra indpakningen. Fjern eventuel tape. 2 Skub skufferne ud af soklerne. Opsætning af printeren Sokler 500 ark indføringsbakker 3 Fjern al indpakning og tape fra bakkerne. Opsætning af printeren 7

24 Introduktion Bemærk: Optioner, der er kompatible med Optra S 1855, er markeret med en farvet cirkel. Hvis optionen ikke er mærket med en farvet cirkel, skal du ikke installere det på en Optra S Se tabellen på side 1, hvor mærkaten sidder. Bemærk: Beslut, hvor du vil have 500 ark skuffen stående. Printeren skal placeres oven på den, såderskalvære tilstrækkelig plads oven over. Stedet skal være hårdt og stort nok til den dobbelte 500 ark skuffe og printeren. Se side 6 for oplysninger om plads. 4 Grib fat i den dobbelte 500 ark skuffe på begge sider i hjørnerne, og flyt den til det bord eller printerbord, du valgte som installationsplacering. Opsætning af printeren 8 Opsætning af printeren

25 Introduktion 5 Find følgende dele på toppen af den øverste sokkel: tappen, det runde hul og de fire firkantede huller. Printerens bunddel har lignende huller eller fødder, der passer til tappen, det runde hul og de fire firkantede huller. Tap Firkantet hul Rundt hul Bemærk: Hvis du har købt de valgfrie skuffer eller dupleksenheden, skal du installere dem nu, før printeren sættes på plads. ADVARSEL: Pas på, at du ikke har fingrene under printeren, når du sætter den ned. Brug håndtagene på printeren, eller bed en anden person om hjælp til at løfte den. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 9

26 Introduktion 6 Løft og placer printeren oven på soklen. Kontrollér at printerens og soklens kanter flugter, så alle dele passer sammen. Højre side af printeren flugter med optionen. Håndtag Opsætning af printeren Sokkel 10 Opsætning af printeren

27 Introduktion Påsætning af overføringsmærker Der sidder overføringsmærker med tallet 1 på printeren og 250 ark bakken, som det ses på billedet. Disse overføringsmærker parrer 250 ark bakken med printeren. Hvis du har købt en Optra S 2455 eller en ekstra skuffe, har du også modtaget et ark med overføringsmærker. Træk overføringsmærkerne af arket og sæt dem på de tilbagerykkede områder på soklen og den tilhørende bakke, som det ses på billedet. Opsætning af printeren Brugen af overføringsmærkerne kan være en hjælp til at parre papirbakkerne med de tilhørende sokler. Brug af etiketter og opsætning af vinduet for papirstørrelse (se side 23) hjælper dig med at huske, hvilken papirstørrelse du har lagt i hver bakke. Disse oplysninger er vigtige at have, før du begynder at definere de værdier på kontrolpanelet, der svarer til papirkilde, -størrelse og -type. Opsætning af printeren 11

28 Introduktion Fjernelse af indpakningen af tonerkassetten 1 Skub den øvre dørudløser mod højre for at frigøre den øvre fordør. Opsætning af printeren 2 Løft den øvre fordør. Den forbliver på plads. 12 Opsætning af printeren

29 Introduktion 3 Grib udskriftskassetten i håndtaget. 4 Træk tonerkassetten op og ud. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 13

30 Introduktion 5 Træk i de V formede plasticender, og træk derefter indpakningsmaterialet lige ud. Kassér alt indpakningsmateriale, den V formede del, skumplasten og det papir, der sidder på skumplasten. Opsætning af printeren 14 Opsætning af printeren

31 Introduktion 6 Geninstaller tonerkassetten. Skinnerne på tonerkassetten skal være lige på åbningen på tonerkassettens leje. Brug de farvede pile i printeren under indplaceringen. 7 Før tonerkassetten ned samtidig med, at den falder på plads. Kassetten klikker selv på plads. Opsætning af printeren 8 Luk den øvre fordør. Opsætning af printeren 15

32 Introduktion Fjernelse af 250 ark bakken 250 ark bakken er printerens standardbakke. Fjern 250 ark bakken ved at trække den ud af printeren. Fjern eventuelt indpakningsmateriale. Opsætning af printeren 16 Opsætning af printeren

33 Introduktion Tilføjelse af navne til papirbakkegrebet Papirbakkegrebet viser gængse papirstørrelse. Der er plads til, at du kan skrive egne navne eller størrelser på. Hvis du vil tilpasse papirbakkegrebet, skal du gøre følgende. 1 Drej grebet på papirbakken, så stregen på grebet er parallelt med bakkens forside. 2 Sæt hånden ind under bakken, og tryk grebet op. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 17

34 Introduktion 3 Træk grebet ud af bakken. Bemærk etiketten på den nederste del af grebet. Opsætning af printeren Forkortelser for bestemte papirstørrelser er allerede skrevet på etiketten. Størrelsesnavnene er LGL for Legal papir, A4 for A4 papir og LTR for Letter papir. Bemærk de ekstra felter på etiketten. 4 Skriv dine egne forkortelser på etiketten i de tilgængelige felter. 18 Opsætning af printeren

35 Introduktion 5 Tilpas grebet, så stregen er parallel med forkanten af bakken, og tryk grebet ned. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 19

36 Introduktion Ilæggelse i 250 ark bakken 1 Tryk på udløseren til breddestyret, og skub breddestyret helt til højre i bakken. Breddestyr (tryk her) Opsætning af printeren Bemærk: Før du lægger papir i bakken, skal du tilpasse bakkens størrelse til papiret. Eksemplet viser, hvordan du tilpasser til Letter papir (LTR). Bemærk papirstørrelsesindikatorerne øverst til venstre på bakken. Forkortelserne angiver papirstørrelsen. Papirstørrelsesindikatorerne hjælper dig med at placere længdestyret. 20 Opsætning af printeren

37 Introduktion 2 Tryk på udløseren til længdestyret, og skub længdestyret til den korrekte position for den papirstørrelse, du lægger i bakken. Papirstørrelsesindikatorer Papirkapacitetsmarkering Udløser til længdestyreskinne Bemærk: Øvre kant Længdestyr Lad være med at lægge mere papir i end til kapacitetsmarkeringen (opfyldningsstregen) til venstre i bakken. Den øvre kant af længdestyret er også opfyldningsstreg. Hvis papiret overstiger stregen, bliver det overskydende papir skudt ud foran i bakken, når den skubbes på plads. Papiret kan også sidde fast i printeren. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 21

38 Introduktion 3 Bøj papiret frem og tilbage. Lad være med at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ud på en plan overflade. Opsætning af printeren 4 Placer papiret i bakken med den anbefalede udskriftsside nedad, og sidefoden først ind mod længdestyret. Lad være med at komme for meget papir i bakken. Se side 148 vedrørende ilæggelse af brevhovedpapir. Når papiret er lagt i bakken, ligger papiret med hældning. Papirbakkens kant fortil hælder, som det kan ses på tværsnittet nedenfor. Hvis du tilpasser udløseren til længdestyret igen, når papiret ligger i bakken, må du ikke skubbe den for langt. Hvis du skubber den for langt, medfører det, at papiret rykker op langs den hældende kant og sidder fast. 22 Opsætning af printeren

39 Introduktion 5 Tryk på udløseren til breddestyret, og skub breddestyret til venstre, indtil det støder let mod kanten af papiret. Breddestyr (tryk her) 6 Drej grebet for papirstørrelsesvinduet, så det viser den størrelse papir, du lægger i. F.eks. LTR. Det giver en synlig påmindelse om den aktuelle papirstørrelse. Greb Opsætning af printeren Papirstørrelsesvindue Opsætning af printeren 23

40 Introduktion 7 Skub papirbakken hele vejen ind, indtil den klikker på plads. Opsætning af printeren 8 Læg papir i de andre bakker, du tidligere installerede. Bemærk: Papiret lægges i alle bakkerne på samme måde som i 250 ark bakken. 9 Indsæt bakkerne i de tilsvarende sokler. Bemærk: Hvis du har købt andre optioner, skal de installeres nu. 24 Opsætning af printeren

41 Introduktion Installation af kontrolpaneloverlay Måske vil du installere et kontrolpaneloverlay på dit eget sprog. 1 Find det overlay, der kom sammen med printeren. 2 Tryk det nye overlay på plads i kontrolpanelet. Det klikker selv på plads. Bemærk: Se Displaysprog på side 92, hvis du vil ændre sproget på kontrolpanelet. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 25

42 Introduktion Tilslutning af et parallelt kabel Brug et kabel, der overholder IEEE 1284 reglerne. Vi anbefaler Lexmark varenummer (3 meter) eller (6 meter). 1 Tilpas og sæt kablet i det parallelle stik, som vist. Parallel stik Opsætning af printeren (Set bagfra) 26 Opsætning af printeren

43 Introduktion 2 Skub metalclipsene i begge ender af stikket ind i hakkene på det parallelle kabel. Clipsene klikker, når de skubbes ind i hakkene. Clips 3 Tilslut den anden ende af kablet til computeren. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 27

44 Introduktion Tilslutning af printeren 1 Stik printerens netledning ind i printeren. Opsætning af printeren 2 Stik den anden ende af ledningen ind i en korrekt jordet stikdåse. Sådan tænder du printeren Tænd for printeren ( ). 28 Opsætning af printeren

45 Introduktion Udskrivning af en testside Afslut Fjernelse af indpakningen af tonerkassetten på side 12, før du udskriver en side. 1 Kontrollér, at printeren er tændt ( ), og at statusmeddelelsen Klar ses på displayet. ADVARSEL: Bemærk: Se Brug af kontrolpanel og menuer på side 51 for at identificere displayet og kontrolpanelknapper, hvis du får brug for hjælp. 2 Tryk på Menu> eller <Menu for at flytte til menuerne. 3 Bliv ved med at trykke på og udløse Menu>, indtil du ser TESTMENU. 4 Tryk på Vælg for at vise listen over menupunkter til TESTMENU. Fortsæt med at trykke på og udløse Menu>, indtil du ser Udskriv menuer på den anden linje. 5 Tryk på Vælg for at vælge Udskriv menuer. Meddelelsen Udskriver menuindstillinger vises på displayet og forbliver der, indtil siden er udskrevet. Siden viser de aktuelle indstillinger for menuerne og installerede optioner. Du kan bruge siden til at kontrollere, om alle printerenhederne er korrekt installerede, og at printerindstillingerne er sat korrekt. Siden udskrives for at vise, at printeren fungerer. Hvis der imidlertid opstår fejl, henvises der til Printermeddelelser på side 179 for yderligere oplysninger. Printeren returnerer til statusmeddelelsen Klar, nårsideneller siderne er udskrevet. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 29

46 Introduktion Installation af printerdrivere og funktioner Opsætning af printeren 1 Find den CD, der blev leveret med printeren. Bemærk: Hvis du ikke har noget CD-ROM drev, kan du overføre oplysningerne på den til disketter. Find en computer med CD-ROM drev, start CD-ROM funktionen, og følg derefter vejledningen på skærmen for, hvordan du opretter disketter. 2 Følg vejledningen i den lille bog, der blev leveret med din CD, for at starte det printeropsætningsprogram, der passer til dit operativsystem. Opsætningsprogrammet installerer printerdrivere og - funktioner, der giver dig mulighed for at styre de Lexmark printere, der er tilsluttet netværket. Se Brug af printerfunktioner på side 31 for detaljer om printerdrivere og de kontrolværktøjer til netværk, der findes i MarkVision og andre printerfunktioner. 3 Om nødvendigt kan du bruge standard netværkssoftware til at angive printeren på et LAN og til at gennemføre eventuelle andre opsætninger, der måtte være nødvendige. Bemærk: Kig i dokumentationen til netværkssoftwaren for yderligere oplysninger. Se også Brug af printerfunktioner på side 31 for yderligere oplysninger. 30 Opsætning af printeren

47 Brug af printerfunktioner Introduktion Opsætningsprogram Kapitel 2 Den CD, der blev leveret med printeren, indeholder separate opsætningsprogrammer til Windows 95, Windows 3.1, Windows NT 4.0, Macintosh, OS/2 og DOS systemerne. Opsætningsprogrammet gør det muligt at installere printerdrivere og MarkVision printerfunktionen hurtigt. Bemærk: Der henvises til den dokumentation, der findes på disketterne og CD en, hvis du vil have oplysninger om installation. Disketterne findes kun sammen med bestemte printermodeller. Der findes hjælp til hvert skærmbillede i programmet. Fremhæv det punkt, du vil vide mere om, og tryk derefter på F1. Tryk på ESC for at afslutte onlinehjælpen. Brug af printerfunktioner Brug af printerfunktioner 31

48 Introduktion Installation af printerfunktioner Opsætningsprogrammet installerer de printerfunktioner, der hjælper dig med at styre printeren eller et printernetværk. De programmer, der installeres, afhænger af operativsystemet. Hvis du bruger Windows 95, Windows 3.1, Windows NT 4.0, Macintosh eller OS/2 Warp, kan du installere MarkVision programmet. Hvis du bruger andre versioner af OS/2, eller hvis du bruger DOS, kan du installere Printer Toolkit. Brug af printerfunktioner Bemærk: MarkVision til UNIX netværk findes på en separat CD og kan købes separat. Der henvises til de nedenfor angivne sider, hvis du vil have oplysninger om programmerne: Program MarkVision 36 Toolkit 46 Netværksprinterprogram 47 Se side 32 Brug af printerfunktioner

49 Introduktion MarkVision til netværk Følgende tabel viser de operativsystemer til arbejdsstationer, der kan understøtte MarkVision i forskellige netværksmiljøer. Afhængigt af netværkskonfigurationen, så findes alle de programmer, der er nødvendige, for at du kan installere MarkVision på arbejdsstationerne, på CD en. Se side 47, hvis du vil have yderligere oplysninger om netværksprinterprogrammet. Netværk, MarkVision understøtter Arbejdsstationens operativsystem Netværksoperativsystem Windows 95 Windows NT 4.0 Windows 3.1x OS/2 Warp 2 UNIX /AIX Mac Novell NetWare 3.x, 4.x Ja 4 Nej Ja Nej Nej Nej Windows NT Server 3.51 Ja 1 Ja Ja 1 Nej Nej Nej Windows NT Ja Ja Ja Nej Nej Nej Server 4.x 5 Windows 95 Ja Nej Nej Nej Nej Nej (En-til-en) OS/2 LAN Server Ja 3 Nej Ja 3 Ja Nej Nej og OS/2 Warp 2 Server TCP/IP 6 Ja Ja Ja Ja Ja Nej AppleTalk Nej Nej Nej Nej Nej Ja 1 Hvis du vil definere Windows NT serveren til at understøtte klienter, der bruger Windowsoperativsystemer, skal du vælge Server Utilities fra installationsvinduet, når du kører netværksprinterprogrammet. 2 Kræver en tovejsprinterspooler. Anmod om den seneste FixPak fra IBM. 3 Hvis du vil definere OS/2 serveren til at understøtte klienter, der bruger Windows-operativsystemer, skal du vælge Server and Workstation Utilities fra installationsvinduet, når du kører netværksprinterprogrammet. 4 Kræver en 32-bit Requester fra Novell. 5 Hvis du vil definere Windows NT serveren, skal du bruge MarkVision installationsprocedurerne fra CD en for netværksunderstøttelse. Vælg MarkVision Server Agent og installer den. 6 Uafhængig af værts-/netværksoperativsystem. Brug af printerfunktioner Brug af printerfunktioner 33

50 Introduktion Printerdrivere Brug af printerfunktioner Printerdrivere til de følgende operativsystemer og programmer findes på CD en: Windows 95 Windows 3.1 Windows til Workgroups 3.11 Windows NT 4.0 Macintosh OS/2 Warp OS/2 2.1 eller senere WIN-OS/2 til OS/2 2.1 eller senere DOS applikationer: - WordPerfect 5.1, Lotus x, 3.x Bemærk: Alle drivere findes også elektronisk. Se side 47, hvis du vil have yderligere oplysninger. Hvis du vælger installationsmetoden Server, når du kører opsætningsprogrammerne til Windows, kan det MarkVision program til Windows miljøer, der er installeret på systemet, hjælpe dig med at sikre, at alle netværksbrugere har de seneste printerdrivere. Når MarkVision startes, sammenligner det driverne på de lokale arbejdsstationer med dem, der ligger på netværket. Hvis arbejdsstationens drivere ikke er lige så nye, som dem på netværket, kan du få MarkVision til automatisk at opdatere driverne på arbejdsstationerne. Hentning af andre printerdrivere Yderligere printerdrivere kan være udviklet siden manualen blev trykt. Hvis den driver, du har brug for til dit operativsystem eller DOS program, ikke findes på CD en, kan du måske få den fra Lexmark eller fra softwareudvikleren. Lexmark bruger mange ressourcer på at skaffe de seneste drivere. Se Hentning af opdaterede drivere og programmer på side Brug af printerfunktioner

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Brug til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option ). Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: 1 Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING Varemærker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart skaleringstkenologi er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Corporation.

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer ? 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Read Me First Lea esto primero Dansk HP Color LaserJet 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Copyright-oplysninger

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

iseries Client Access Express Kom godt i gang

iseries Client Access Express Kom godt i gang iseries Client Access Express Kom godt i gang iseries Client Access Express Kom godt i gang ii iseries: Client Access Express Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Del 1. Kom godt i gang med Client Access

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005 Lexmark C920 Brugervejledning Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser C530, C532 og C534 Vejledning til menuer og meddelelser Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START Novell GroupWise 6.5 HURTIG START www.novell.com Novell GroupWise 6.5 er et krydsplatformbaseret e-mail-system til virksomheder, der kan bruges til sikre meddelelser, som kalender, til planlægning af aftaler

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere