Optra S. February

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optra S. February 1998. www.lexmark.com"

Transkript

1 Optra S February 1998

2 Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT, SOM DET ER OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER SÆRLIG BRUGBARHED. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkelige eller underforståede garantier for bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for Dem. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografisk fejl. Der foretages regelmæssige ændringer til oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer til de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Copyright Lexmark International, Inc All rights reserved.

3 Indhold Introduktion... xi Varemærker...xiii Introduktion Opsætningafprinteren...1 Identifikationafprinter,funktionerogoptioner...1 Optra S 1255 og Optra S Optra S Optra S Udpakningafprinteren...5 Beslutningom,hvaddersåskalinstalleres...7 Installationafdendobbelte500arkskuffe...7 Påsætningafoverføringsmærker...11 Fjernelseafindpakningenaftonerkassetten...12 Fjernelseaf250arkbakken...16 Tilføjelseafnavnetilpapirbakkegrebet...17 Ilæggelsei250arkbakken...20 Installationafkontrolpaneloverlay...25 Tilslutningafetparalleltkabel...26 Tilslutningafprinteren...28 Sådantænderduprinteren...28 Udskrivningafentestside...29 Installationafprinterdrivereogfunktioner...30 Indhold Indhold iii

4 Brugafprinterfunktioner...31 Opsætningsprogram...31 Installationafprinterfunktioner...32 Printerdrivere...34 Tovejskommunikation...35 MarkVision...36 MarkVisionvinduer...37 MarkVision understøttelse i forskellige miljøer...37 MarkVisiononlinehjælp...46 Toolkit...46 Netværksprinterprogram...47 Hentningafopdaterededrivereogprogrammer...47 Onlineservices...47 Indhold iv Indhold Brug af printeren Brugafkontrolpanelogmenuer...51 Strømindikatorlampe...52 Knapperpåkontrolpanelet...53 Printermeddelelser...54 Brug af kontrolpanelet til at ændre printerindstillinger...55 Eksempler på udskrivning af menuindstillingerne...57 Kontrolpanelmenuer...58 Oversigtoverprintermenuer...60 Papirmenu...61 Afslutningsmenu...71 Testmenu...78 Jobmenu...82 Kvalitetsmenu...85 Opsætningsmenu...87 PCLEmulmenu...95 PostScriptmenu...99 Parallelmenu...100

5 Serielmenu Netværksmenu Infrarødmenu LocalTalkMenu Faxmenu Deaktiveringafmenuerpåkontrolpanelet Brugafudskriftsmaterialer Udskriftsmaterialer Egenskaberforudskriftsmaterialet Retningslinjerforpapir Retningslinjerforkonvolutter Retningslinjerforetiketter Retningslinjerforkarton Retningslinjerfortransparenter Papirkilder Standardbakker Multifunktionsføder Valgfrieskuffer Valgfrikonvolutføder Specifikationafpapirkilde Specifikationerafpapirstørrelse Specifikationerafkonvolutstørrelser Sammenkædningafbakker Ilæggelseafpapir Ilæggelseafpapiripapirbakke Dupleksudskrivning(tosidetudskrivning) Papirudgange(udskriftbakker) Tipsomhvordanduundgårpapirstop Multifunktionsføder Retningslinierformultifunktionsføder Åbningafmultifunktionsføderen Ilægningimultifunktionsføderen Brugafmultifunktionsføderen Lukningafmultifunktionsføderen Indhold v Indhold

6 Kunmodtagefax Nødvendighardware OpsætningafKunmodtagefax DeaktiveringafKunmodtagefax Vedligeholdelse af printeren Indhold Printermeddelelser Statusmeddelelser Linje1meddelelser Linje2meddelelser Betjeningsmeddelelser Løsningafprinterproblemer Displayproblemer Udskriftproblemer Problemermedudskriftskvalitet Problemermedoptioner Netværksprinterproblemer Andreproblemerogspørgsmål Fjernelseafpapirstop Muligepapirstopområder Adgangtilpapirstopområder og201Papirstop-Fjernkassette Papirstop-Åbnbagdør Papirstop-KontrollérDupleks xPapirstop-Kontrollérbakkex Papirstop-KontrollérMParkføder Papirstop-Kontrollérkonvolutføder xPapirstop-Kontrollérbakkex vi Indhold

7 Vedligeholdelseafprinteren Bestilling af tonerkassette Bestilling af etiketfikseringsrenser Opbevaringaftonerkassetten Udskiftningaftonerkassette Bestilling af et ladevalsesæt Installations- indstillinger Tilføjelseafoptionertilprinteren Ekstraskuffer Installationafenekstraskuffe Ekstrakonvolutføder Installationafkonvolutføderen Retningslinjerforbrugafkonvolut-føderen Ilægningafpapirikonvolutføder Brugafkonvolutføderen Aftagningafkonvolutføderen Duplexenhed Installationafdupleksenhed Ændring af duplexindstillinger Duplex Duplexindbinding Valgafpapir Udskriftsudtræk Installationafetekstraudskriftsudtræk Fjernelseafudskriftsudtræksbakke Ændring af indstillinger for udskriftsbakker Sammenkædningafudskriftsbakker Indhold vii Indhold

8 Indhold Hukommelses-ogekstrakort Adgangtilprinterenssystemkort Lukningafprinterenssystemkort Ekstraprinterhukommelse Installationafekstraprinterhukommelse Fjernelseafekstrahukommelse EkstraFlashhukommelse InstallationafekstraFlashhukommelse FjernelseafekstraFlashhukommelse Ekstrakort Internt netværksadapterkort (InternalNetworkAdapter(INA) EkstraTri-Portinterfacekort Parallelt 1284C adapterkort Harddiskmedadapterkort Installationafetekstrakort Fjernelseafetekstrakort Infrarødadapter Tilslutning af kabel og brug af den infrarøde adapter Kontrolafinstallationafoptioner Tillæg viii Skrifttyper Skriftsnitogskrifttyper Tykkelseogtypografi Pitchogpunktstørrelse Symbolsæt Bitmappedeogskalerbareskrifttyper Residenteskrifttyper Udskrivningaflistemedskrifttypeeksempler Indhold

9 Forbedring af udskriftskvaliteten Definitioner Oversigtoverudskriftskvalitet Indstillinger af udskriftskvalitet Udskriftsopløsning Image Quality Udskriftskvalitet Reducértoner PQET PictureGrade Oversigt Printerspecifikationer Mål Driftscyklus Materialer Reference Indhold Bemærkninger Sikkerhed Ordliste Stikordregister Indhold ix

10 Indhold x Indhold

11 Introduktion Denne Brugerhåndbog indeholder oplysninger om Optra S laserprinterfamilien (Optra S 2455, Optra S 1855, Optra S 1625 og Optra 1255). Disse oplysninger omfatter printermenuer og - indstillinger, printermeddelelser, papirhåndteringsfunktioner og specifikationer af udskriftsmateriale. Lad altid denne bog ligge fremme, og brug den som reference, når du har et spørgsmål om printerfunktioner eller, hvis der opstår et printerproblem. Bemærk: Illustrationerne viser Optra S 2455 medmindre andet er angivet. Brugerhåndbogen er inddelt i følgende sektioner: Introduktion Afsnittet begynder med illustrationer af hver printermodel, hvor de mulige indstillinger er fremhævet. Der er også en detaljeret beskrivelse af, hvordan hver enkelt printer installeres. Introduktion Brug af printeren Afsnittet hjælper dig med forståelsen af printerfunktionerne og forklarer, hvordan printeren fungerer. Vedligeholdelse af printeren Afsnittet forklarer, hvordan du løser printerproblemer, rydder papirstop og udskifter materialer. Introduktion xi

12 Installation af optioner Afsnittet indeholder trin for trin oplysninger om, hvordan du installerer de optioner, der findes til printeren. Appendikser Afsnittet indeholder oplysninger om skrifttyper, udskriftskvalitet, printerspecifikationer, funktioner og optioner. Reference Afsnittet indeholder meddelelser, sikkerhedsoplysninger, garanti, ordliste og indeks. Introduktion Hvis du har brug for flere tekniske oplysninger om printersprog og kommandoer, interfacespecifikationer eller styring af printerhukommelsen, kandu få entechnical Reference fra Lexmark. Udfyld bestillingsformularen, der ligger sammen med printerens registreringskort, for at bestille en Technical Reference. Technical Reference findes kun på engelsk. xii Introduktion

13 Varemærker Lexmark, FontVision, MarkNet, MarkVision, Optra og Prebate er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. indregistreret i USA og/eller andre lande. PictureGrade og RAMSmart er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. Operation ReSource er et servicemærke tilhørende Lexmark International, Inc. Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker for disse virksomheder. Albertus Antique Olive Arial CG Omega CG Times Helvetica Intellifont ITC Bookman ITC Zapf Chancery Marigold The Monotype Corporation plc. Monsieur Marcel OLIVE The Monotype Corporation plc. Et produkt fra Bayer Corporation Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc, er et produkt fra Bayer Corporation Linotype-Hell AG og/eller selskabets datterselskaber Bayer Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation AlphaOmega Typography, Inc. Varemærker Varemærker xiii

14 Varemærker Palatino Times New Roman Univers Wingdings Linotype-Hell AG og/eller selskabets datterselskaber The Monotype Corporation plc. Linotype-Hell AG og/eller selskabets datterselskaber Microsoft Corporation AppleTalk, LocalTalk og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. indregistreret i USA og andre lande. TrueType er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL 5 og PCL 6 er beskrivelser af printerkommandoer (sprog) og funktioner inkluderet i Hewlett-Packard Company s produkter. Printeren er designet og fremstillet af Lexmark International, Inc. til at være kompatibel med PCL 5 og PCL 6 sprogene. Det betyder, at printeren anerkender PCL 5 og PCL 6 kommandoer, der bruges i forskellige applikationer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript Level 2 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets softwareprodukter. Denne printer er designet og fremstillet af Lexmark International, Inc. til at være kompatibel med sproget PostScript Level 2. Det betyder, at printeren anerkender kommandoer i PostScript Level 2, der bruges i forskellige applikationsprogrammer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. Detaljer om kompatibilitet er medtaget i Technical Reference. Andre varemærker ejes af deres respektive ejere. xiv Varemærker

15 Introduktion

16

17 Opsætning af printeren Introduktion Kapitel Gennemgå følgende afsnit i dette kapitel for at sætte printeren op. 1 Identifikation af printer, funktioner og optioner Brug de efterfølgende tre illustrationer på side 2 til 5 til at bestemme funktioner og optioner på Optra S 1255, Optra S 1625, Optra S 1855 og Optra S Optionerne er fremhævet med farve. Illustrationerne hjælper dig også med at fastslå installationsrækkefølgen for optioner og printer. Når du ser disse sider, skal du se i Udpakning af printeren på side 5 for at begynde opsætningen af printeren. Optioner, der er kompatible med Optra S 1855 vises med en farvet cirkel. Hvis optionen ikke vises med en farvet cirkel, bør du ikke installere den på en Optra S Se nedenstående tabel for placeringen af cirklen på hver option. Opsætning af printeren Option Alle papirbakker Konvolutføder Dupleks Udskriftsudtræk Placering af farvede cirkelmærker Venstre forhjørne oven på soklen Venstre baghjørne oven på føderen Venstre forhjørne oven på enheden Foran til venstre på enheden bagved bakkeudtrækket (bakken skal fjernes) Opsætning af printeren 1

18 Introduktion Optra S 1255 og Optra S 1625 Standard udskriftsbakke Valgfri konvolutarkføder Multifunktionsføder 250 ark indføringsskuffe Dupleksenhed Valgfri 500 ark skuffe Opsætning af printeren Valgfri 250 ark skuffe 2 Opsætning af printeren

19 Introduktion Optra S 1855 Valgfrit udskriftsudtræk Valgfri konvolutføder Standard udskriftsbakke Multifunktionsføder Valgfri 500 ark skuffe Valgfri 500 ark skuffe 250 ark indføringsbakke Dupleksenhed Opsætning af printeren Valgfri 500 ark skuffe Bemærk: Optioner, der er kompatible med Optra S 1855, er markeret med en farvet cirkel. Hvis optionen ikke er mærket med en farvet cirkel, skal du ikke installere det på en Optra S Se tabellen på side 1, hvor mærkaten sidder. Opsætning af printeren 3

20 Introduktion Optra S 2455 Valgfrie udskriftsudtræk Opsætning af printeren Valgfri konvolutføder Valgfri 500 ark skuffe Valgfri 250 ark skuffe 250 ark indføringsbakke Dupleksenhed Dobbelt 500 ark skuffe 4 Opsætning af printeren

21 Introduktion Udpakning af printeren 1 Vælg et godt udluftet område som det sted, hvor du vil installere printeren. Sørg for, at du har et hårdt, lavt bord eller eventuelt et printerbord, som du kan sætte printeren på. Der skal være mindst 304,8 mm plads til alle sider. Hvis du skal installere flere optioner til printeren eller den dobbelte standard 500 ark skuffe til Optra S 2455, skal der være 137,16 cm plads over printeren. 137,16 cm 304,8 mm 508 mm 304,8 mm 304,8 mm Opsætning af printeren Opsætning af printeren 5

22 Introduktion 2 Fjern alle enheder fra kassen, undtagen printeren. Kontrollér, at du har de viste enheder. Hvis der mangler noget, skal du henvende dig til printerforhandleren. Gem kassen og pakkematerialet i tilfælde af, du skal pakke printeren ind i forbindelse med service eller opmagasinering. Opsætning af printeren ADVARSEL: Lad printeren stå i kassen, indtil du er parat til at installere den. Brug derefter håndtagene på printeren, eller bed nogen hjælpe dig medatløfteden.kontrollér,atdinefingre ikke er under printeren, når du sætter den ned. CD-ROM Disketter (leveres med visse modeller.) Strømkabel Printeren Dobbelt 500 ark skuffe (kun Optra S 2455) 6 Opsætning af printeren

23 Introduktion Beslutning om, hvad der så skal installeres Installer følgende på grundlag af den printer, du købte. Hvis du har købt ekstra 250 ark skuffer, 500 ark skuffer, en 2000 ark skuffe eller dupleksenheden, skal du installere dem nu, før du sætter printeren på plads. Se tabellen i Tilføjelse af optioner til printeren på side 257, hvor der er yderligere oplysninger. Se illustrationerne på siderne 2, 4 og 5 for at afgøre den rækkefølge, optionerne skal installeres i. Hvis du har en Optra S 2455, skal du installere den dobbelt 500 ark skuffe. Se Installation af den dobbelte 500 ark skuffe herefter. Installation af den dobbelte 500 ark skuffe Den dobbelte 500 ark skuffe er standard på Optra S Den består af to sammenføjede sokler. Hver sokkel indeholder en 500 ark indføringsbakke. 1 Fjern den dobbelte 500 ark skuffe fra indpakningen. Fjern eventuel tape. 2 Skub skufferne ud af soklerne. Opsætning af printeren Sokler 500 ark indføringsbakker 3 Fjern al indpakning og tape fra bakkerne. Opsætning af printeren 7

24 Introduktion Bemærk: Optioner, der er kompatible med Optra S 1855, er markeret med en farvet cirkel. Hvis optionen ikke er mærket med en farvet cirkel, skal du ikke installere det på en Optra S Se tabellen på side 1, hvor mærkaten sidder. Bemærk: Beslut, hvor du vil have 500 ark skuffen stående. Printeren skal placeres oven på den, såderskalvære tilstrækkelig plads oven over. Stedet skal være hårdt og stort nok til den dobbelte 500 ark skuffe og printeren. Se side 6 for oplysninger om plads. 4 Grib fat i den dobbelte 500 ark skuffe på begge sider i hjørnerne, og flyt den til det bord eller printerbord, du valgte som installationsplacering. Opsætning af printeren 8 Opsætning af printeren

25 Introduktion 5 Find følgende dele på toppen af den øverste sokkel: tappen, det runde hul og de fire firkantede huller. Printerens bunddel har lignende huller eller fødder, der passer til tappen, det runde hul og de fire firkantede huller. Tap Firkantet hul Rundt hul Bemærk: Hvis du har købt de valgfrie skuffer eller dupleksenheden, skal du installere dem nu, før printeren sættes på plads. ADVARSEL: Pas på, at du ikke har fingrene under printeren, når du sætter den ned. Brug håndtagene på printeren, eller bed en anden person om hjælp til at løfte den. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 9

26 Introduktion 6 Løft og placer printeren oven på soklen. Kontrollér at printerens og soklens kanter flugter, så alle dele passer sammen. Højre side af printeren flugter med optionen. Håndtag Opsætning af printeren Sokkel 10 Opsætning af printeren

27 Introduktion Påsætning af overføringsmærker Der sidder overføringsmærker med tallet 1 på printeren og 250 ark bakken, som det ses på billedet. Disse overføringsmærker parrer 250 ark bakken med printeren. Hvis du har købt en Optra S 2455 eller en ekstra skuffe, har du også modtaget et ark med overføringsmærker. Træk overføringsmærkerne af arket og sæt dem på de tilbagerykkede områder på soklen og den tilhørende bakke, som det ses på billedet. Opsætning af printeren Brugen af overføringsmærkerne kan være en hjælp til at parre papirbakkerne med de tilhørende sokler. Brug af etiketter og opsætning af vinduet for papirstørrelse (se side 23) hjælper dig med at huske, hvilken papirstørrelse du har lagt i hver bakke. Disse oplysninger er vigtige at have, før du begynder at definere de værdier på kontrolpanelet, der svarer til papirkilde, -størrelse og -type. Opsætning af printeren 11

28 Introduktion Fjernelse af indpakningen af tonerkassetten 1 Skub den øvre dørudløser mod højre for at frigøre den øvre fordør. Opsætning af printeren 2 Løft den øvre fordør. Den forbliver på plads. 12 Opsætning af printeren

29 Introduktion 3 Grib udskriftskassetten i håndtaget. 4 Træk tonerkassetten op og ud. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 13

30 Introduktion 5 Træk i de V formede plasticender, og træk derefter indpakningsmaterialet lige ud. Kassér alt indpakningsmateriale, den V formede del, skumplasten og det papir, der sidder på skumplasten. Opsætning af printeren 14 Opsætning af printeren

31 Introduktion 6 Geninstaller tonerkassetten. Skinnerne på tonerkassetten skal være lige på åbningen på tonerkassettens leje. Brug de farvede pile i printeren under indplaceringen. 7 Før tonerkassetten ned samtidig med, at den falder på plads. Kassetten klikker selv på plads. Opsætning af printeren 8 Luk den øvre fordør. Opsætning af printeren 15

32 Introduktion Fjernelse af 250 ark bakken 250 ark bakken er printerens standardbakke. Fjern 250 ark bakken ved at trække den ud af printeren. Fjern eventuelt indpakningsmateriale. Opsætning af printeren 16 Opsætning af printeren

33 Introduktion Tilføjelse af navne til papirbakkegrebet Papirbakkegrebet viser gængse papirstørrelse. Der er plads til, at du kan skrive egne navne eller størrelser på. Hvis du vil tilpasse papirbakkegrebet, skal du gøre følgende. 1 Drej grebet på papirbakken, så stregen på grebet er parallelt med bakkens forside. 2 Sæt hånden ind under bakken, og tryk grebet op. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 17

34 Introduktion 3 Træk grebet ud af bakken. Bemærk etiketten på den nederste del af grebet. Opsætning af printeren Forkortelser for bestemte papirstørrelser er allerede skrevet på etiketten. Størrelsesnavnene er LGL for Legal papir, A4 for A4 papir og LTR for Letter papir. Bemærk de ekstra felter på etiketten. 4 Skriv dine egne forkortelser på etiketten i de tilgængelige felter. 18 Opsætning af printeren

35 Introduktion 5 Tilpas grebet, så stregen er parallel med forkanten af bakken, og tryk grebet ned. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 19

36 Introduktion Ilæggelse i 250 ark bakken 1 Tryk på udløseren til breddestyret, og skub breddestyret helt til højre i bakken. Breddestyr (tryk her) Opsætning af printeren Bemærk: Før du lægger papir i bakken, skal du tilpasse bakkens størrelse til papiret. Eksemplet viser, hvordan du tilpasser til Letter papir (LTR). Bemærk papirstørrelsesindikatorerne øverst til venstre på bakken. Forkortelserne angiver papirstørrelsen. Papirstørrelsesindikatorerne hjælper dig med at placere længdestyret. 20 Opsætning af printeren

37 Introduktion 2 Tryk på udløseren til længdestyret, og skub længdestyret til den korrekte position for den papirstørrelse, du lægger i bakken. Papirstørrelsesindikatorer Papirkapacitetsmarkering Udløser til længdestyreskinne Bemærk: Øvre kant Længdestyr Lad være med at lægge mere papir i end til kapacitetsmarkeringen (opfyldningsstregen) til venstre i bakken. Den øvre kant af længdestyret er også opfyldningsstreg. Hvis papiret overstiger stregen, bliver det overskydende papir skudt ud foran i bakken, når den skubbes på plads. Papiret kan også sidde fast i printeren. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 21

38 Introduktion 3 Bøj papiret frem og tilbage. Lad være med at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ud på en plan overflade. Opsætning af printeren 4 Placer papiret i bakken med den anbefalede udskriftsside nedad, og sidefoden først ind mod længdestyret. Lad være med at komme for meget papir i bakken. Se side 148 vedrørende ilæggelse af brevhovedpapir. Når papiret er lagt i bakken, ligger papiret med hældning. Papirbakkens kant fortil hælder, som det kan ses på tværsnittet nedenfor. Hvis du tilpasser udløseren til længdestyret igen, når papiret ligger i bakken, må du ikke skubbe den for langt. Hvis du skubber den for langt, medfører det, at papiret rykker op langs den hældende kant og sidder fast. 22 Opsætning af printeren

39 Introduktion 5 Tryk på udløseren til breddestyret, og skub breddestyret til venstre, indtil det støder let mod kanten af papiret. Breddestyr (tryk her) 6 Drej grebet for papirstørrelsesvinduet, så det viser den størrelse papir, du lægger i. F.eks. LTR. Det giver en synlig påmindelse om den aktuelle papirstørrelse. Greb Opsætning af printeren Papirstørrelsesvindue Opsætning af printeren 23

40 Introduktion 7 Skub papirbakken hele vejen ind, indtil den klikker på plads. Opsætning af printeren 8 Læg papir i de andre bakker, du tidligere installerede. Bemærk: Papiret lægges i alle bakkerne på samme måde som i 250 ark bakken. 9 Indsæt bakkerne i de tilsvarende sokler. Bemærk: Hvis du har købt andre optioner, skal de installeres nu. 24 Opsætning af printeren

41 Introduktion Installation af kontrolpaneloverlay Måske vil du installere et kontrolpaneloverlay på dit eget sprog. 1 Find det overlay, der kom sammen med printeren. 2 Tryk det nye overlay på plads i kontrolpanelet. Det klikker selv på plads. Bemærk: Se Displaysprog på side 92, hvis du vil ændre sproget på kontrolpanelet. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 25

42 Introduktion Tilslutning af et parallelt kabel Brug et kabel, der overholder IEEE 1284 reglerne. Vi anbefaler Lexmark varenummer (3 meter) eller (6 meter). 1 Tilpas og sæt kablet i det parallelle stik, som vist. Parallel stik Opsætning af printeren (Set bagfra) 26 Opsætning af printeren

43 Introduktion 2 Skub metalclipsene i begge ender af stikket ind i hakkene på det parallelle kabel. Clipsene klikker, når de skubbes ind i hakkene. Clips 3 Tilslut den anden ende af kablet til computeren. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 27

44 Introduktion Tilslutning af printeren 1 Stik printerens netledning ind i printeren. Opsætning af printeren 2 Stik den anden ende af ledningen ind i en korrekt jordet stikdåse. Sådan tænder du printeren Tænd for printeren ( ). 28 Opsætning af printeren

45 Introduktion Udskrivning af en testside Afslut Fjernelse af indpakningen af tonerkassetten på side 12, før du udskriver en side. 1 Kontrollér, at printeren er tændt ( ), og at statusmeddelelsen Klar ses på displayet. ADVARSEL: Bemærk: Se Brug af kontrolpanel og menuer på side 51 for at identificere displayet og kontrolpanelknapper, hvis du får brug for hjælp. 2 Tryk på Menu> eller <Menu for at flytte til menuerne. 3 Bliv ved med at trykke på og udløse Menu>, indtil du ser TESTMENU. 4 Tryk på Vælg for at vise listen over menupunkter til TESTMENU. Fortsæt med at trykke på og udløse Menu>, indtil du ser Udskriv menuer på den anden linje. 5 Tryk på Vælg for at vælge Udskriv menuer. Meddelelsen Udskriver menuindstillinger vises på displayet og forbliver der, indtil siden er udskrevet. Siden viser de aktuelle indstillinger for menuerne og installerede optioner. Du kan bruge siden til at kontrollere, om alle printerenhederne er korrekt installerede, og at printerindstillingerne er sat korrekt. Siden udskrives for at vise, at printeren fungerer. Hvis der imidlertid opstår fejl, henvises der til Printermeddelelser på side 179 for yderligere oplysninger. Printeren returnerer til statusmeddelelsen Klar, nårsideneller siderne er udskrevet. Opsætning af printeren Opsætning af printeren 29

46 Introduktion Installation af printerdrivere og funktioner Opsætning af printeren 1 Find den CD, der blev leveret med printeren. Bemærk: Hvis du ikke har noget CD-ROM drev, kan du overføre oplysningerne på den til disketter. Find en computer med CD-ROM drev, start CD-ROM funktionen, og følg derefter vejledningen på skærmen for, hvordan du opretter disketter. 2 Følg vejledningen i den lille bog, der blev leveret med din CD, for at starte det printeropsætningsprogram, der passer til dit operativsystem. Opsætningsprogrammet installerer printerdrivere og - funktioner, der giver dig mulighed for at styre de Lexmark printere, der er tilsluttet netværket. Se Brug af printerfunktioner på side 31 for detaljer om printerdrivere og de kontrolværktøjer til netværk, der findes i MarkVision og andre printerfunktioner. 3 Om nødvendigt kan du bruge standard netværkssoftware til at angive printeren på et LAN og til at gennemføre eventuelle andre opsætninger, der måtte være nødvendige. Bemærk: Kig i dokumentationen til netværkssoftwaren for yderligere oplysninger. Se også Brug af printerfunktioner på side 31 for yderligere oplysninger. 30 Opsætning af printeren

47 Brug af printerfunktioner Introduktion Opsætningsprogram Kapitel 2 Den CD, der blev leveret med printeren, indeholder separate opsætningsprogrammer til Windows 95, Windows 3.1, Windows NT 4.0, Macintosh, OS/2 og DOS systemerne. Opsætningsprogrammet gør det muligt at installere printerdrivere og MarkVision printerfunktionen hurtigt. Bemærk: Der henvises til den dokumentation, der findes på disketterne og CD en, hvis du vil have oplysninger om installation. Disketterne findes kun sammen med bestemte printermodeller. Der findes hjælp til hvert skærmbillede i programmet. Fremhæv det punkt, du vil vide mere om, og tryk derefter på F1. Tryk på ESC for at afslutte onlinehjælpen. Brug af printerfunktioner Brug af printerfunktioner 31

48 Introduktion Installation af printerfunktioner Opsætningsprogrammet installerer de printerfunktioner, der hjælper dig med at styre printeren eller et printernetværk. De programmer, der installeres, afhænger af operativsystemet. Hvis du bruger Windows 95, Windows 3.1, Windows NT 4.0, Macintosh eller OS/2 Warp, kan du installere MarkVision programmet. Hvis du bruger andre versioner af OS/2, eller hvis du bruger DOS, kan du installere Printer Toolkit. Brug af printerfunktioner Bemærk: MarkVision til UNIX netværk findes på en separat CD og kan købes separat. Der henvises til de nedenfor angivne sider, hvis du vil have oplysninger om programmerne: Program MarkVision 36 Toolkit 46 Netværksprinterprogram 47 Se side 32 Brug af printerfunktioner

49 Introduktion MarkVision til netværk Følgende tabel viser de operativsystemer til arbejdsstationer, der kan understøtte MarkVision i forskellige netværksmiljøer. Afhængigt af netværkskonfigurationen, så findes alle de programmer, der er nødvendige, for at du kan installere MarkVision på arbejdsstationerne, på CD en. Se side 47, hvis du vil have yderligere oplysninger om netværksprinterprogrammet. Netværk, MarkVision understøtter Arbejdsstationens operativsystem Netværksoperativsystem Windows 95 Windows NT 4.0 Windows 3.1x OS/2 Warp 2 UNIX /AIX Mac Novell NetWare 3.x, 4.x Ja 4 Nej Ja Nej Nej Nej Windows NT Server 3.51 Ja 1 Ja Ja 1 Nej Nej Nej Windows NT Ja Ja Ja Nej Nej Nej Server 4.x 5 Windows 95 Ja Nej Nej Nej Nej Nej (En-til-en) OS/2 LAN Server Ja 3 Nej Ja 3 Ja Nej Nej og OS/2 Warp 2 Server TCP/IP 6 Ja Ja Ja Ja Ja Nej AppleTalk Nej Nej Nej Nej Nej Ja 1 Hvis du vil definere Windows NT serveren til at understøtte klienter, der bruger Windowsoperativsystemer, skal du vælge Server Utilities fra installationsvinduet, når du kører netværksprinterprogrammet. 2 Kræver en tovejsprinterspooler. Anmod om den seneste FixPak fra IBM. 3 Hvis du vil definere OS/2 serveren til at understøtte klienter, der bruger Windows-operativsystemer, skal du vælge Server and Workstation Utilities fra installationsvinduet, når du kører netværksprinterprogrammet. 4 Kræver en 32-bit Requester fra Novell. 5 Hvis du vil definere Windows NT serveren, skal du bruge MarkVision installationsprocedurerne fra CD en for netværksunderstøttelse. Vælg MarkVision Server Agent og installer den. 6 Uafhængig af værts-/netværksoperativsystem. Brug af printerfunktioner Brug af printerfunktioner 33

50 Introduktion Printerdrivere Brug af printerfunktioner Printerdrivere til de følgende operativsystemer og programmer findes på CD en: Windows 95 Windows 3.1 Windows til Workgroups 3.11 Windows NT 4.0 Macintosh OS/2 Warp OS/2 2.1 eller senere WIN-OS/2 til OS/2 2.1 eller senere DOS applikationer: - WordPerfect 5.1, Lotus x, 3.x Bemærk: Alle drivere findes også elektronisk. Se side 47, hvis du vil have yderligere oplysninger. Hvis du vælger installationsmetoden Server, når du kører opsætningsprogrammerne til Windows, kan det MarkVision program til Windows miljøer, der er installeret på systemet, hjælpe dig med at sikre, at alle netværksbrugere har de seneste printerdrivere. Når MarkVision startes, sammenligner det driverne på de lokale arbejdsstationer med dem, der ligger på netværket. Hvis arbejdsstationens drivere ikke er lige så nye, som dem på netværket, kan du få MarkVision til automatisk at opdatere driverne på arbejdsstationerne. Hentning af andre printerdrivere Yderligere printerdrivere kan være udviklet siden manualen blev trykt. Hvis den driver, du har brug for til dit operativsystem eller DOS program, ikke findes på CD en, kan du måske få den fra Lexmark eller fra softwareudvikleren. Lexmark bruger mange ressourcer på at skaffe de seneste drivere. Se Hentning af opdaterede drivere og programmer på side Brug af printerfunktioner

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013)

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1: ipad i grundtræk 7 Oversigt over ipad 9 Tilbehør 9 Multi-Touch-skærm 10 Knappen Vågeblus til/fra 10 Knappen Hjem 11 Lydstyrkeknapperne

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere