Til villa-,række- og sommerhuse i Hillerød Kommune. Affaldshåndbog Læs mere om affald og genbrug på hillerodforsyning.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til villa-,række- og sommerhuse i Hillerød Kommune. Affaldshåndbog 2015. Læs mere om affald og genbrug på hillerodforsyning.dk"

Transkript

1 Til villa-,række- og sommerhuse i Hillerød Kommune Affaldshåndbog 2015 Læs mere om affald og genbrug på hillerodforsyning.dk

2 Værsgo DIN NYE AFFALDSHÅNDBOG Her har du 2015-udgaven af den årlige affaldshåndbog. På de næste sider finder du en række nyttige oplysninger om affald og genbrug i Hillerød Kommune. Selvbetjening på hjemmesiden Vær opmærksom på Selvbetjening på vores hjemmeside. Her kan du for eksempel tilmelde dig vores affaldsløsninger, indberette manglende afhentning af affald og ændre størrelsen på din affaldsbeholder - læs mere på vores hjemmeside hillerodforsyning.dk. INDHOLD Din beholder i tal Hjælp din skraldemand Tak, fordi du sorterer dit affald Få en miljøboks til dit farlige affald Genbrugsstationen , haveaffald og flishugning datoer datoer Vejregister Hillerød Forsyning Ægirsvej Hillerød hillerodforsyning.dk Telefon Åbningstider: Mandag-torsdag kl Fredag kl Du er også velkommen til at henvende dig på mail eller via vores hjemmeside. Genbrugsstationen Rønnevangsallé Hillerød Åbningstider: Mandag-søndag kl Genbrugshuset lukker kl Lukket påskedag, pinsedag, st. bededag, Kr. himmelfartsdag, 24., 25., 26., 31. december og 1. januar Hillerød Forsyning tager forbehold for trykfejl. Ved tvivlsspørgsmål gælder Hillerød Kommunes regulativ for husholdningsaffald. AFFALDSGEBYRER 2015 Opkrævning af affaldsgebyrer for dagrenovation og genbrugsordninger bliver udsendt én gang. Derfor vil du i marts 2015 modtage en opkrævning, som gælder for hele året. NY GENBRUGSSTATION I løbet af 2015 tager vi første spadestik til Hillerøds nye genbrugsstation på Solrødgård. Når du besøger fremtidens genbrugsstation, bliver det et sted, hvor trafiksikkerheden er i top. Desuden bliver forholdene for dig som besøgende forbedret, når du skal aflevere dit affald. : Hillerød Forsyning Design: Tankegang A/S Tryk: Kailow Tryk, Rødovre : Cyclus Offset 2

3 Din beholder i tal I 2022 skal vi genanvende 50 % af vores husholdningsaffald. Det er den overordnede målsætning i regeringens ressourcestrategi. Det samme gælder i Hillerød Kommune, hvor vi også gerne vil genanvende de værdifulde ressourcer, der gemmer sig i vores affaldsbeholdere. Alle haveboliger i Hillerød sorterer nu papir- og madaffald i hver sin beholder, men der er stadig meget, vi kan genanvende fra dit restaffald. Se her fordelingen af ressourcerne i din beholder. 16% Forbrændingsegnet, f.eks. bleer 2% Glas og flasker 0-1% Elektronik, batterier, farligt affald 3% Div. ikke-forbrændingsegnet, f.eks. keramik, porcelæn 3% Metal, f.eks. øldåser, kapsler, foliebakker 12% Plast 41% 23% Madaffald Kilde: "Danmark uden affald", Miljøstyrelsen

4 Hjælp din skraldemand Det skal være nemt for skraldemanden at hente og tømme dine affaldsbeholdere. Her kan du se kravene til adgangsvejen på din grund og til standpladsen, hvor dine beholdere står. En fri højde over standplads på mindst 2,10 meter. Standpladsen og adgangsvejen Et jævnt og fast underlag af for eksempel asfalt, fliser eller beton. OBS! Græs, perlegrus og jord er IKKE godkendt som underlag. Et godt lys i den mørke tid. God plads omkring dine beholdere. Håndtaget skal vende udad. En fri højde over standplads på mindst 2,10 meter. Håndtaget på beholderen skal vende ud mod skralde manden. Der må højst være 25 meter fra dine beholdere til stedet, hvor skraldebilen holder. For koteletgrunde dog 45 meter. od plads omkring G dine beholdere. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der skal være fri passage hele vejen. Der må højst være én låge/port på adgangsvejen, og den skal kunne stå åben af sig selv. Der er specielle regler for stigninger, trin og trapper på adgangsvejen. Adgangsvejen skal være oplyst i den mørke tid. Adgangsvejen skal være ryddet for sne og is og saltet eller gruset i vinterperioden. Trapper og stigninger Der er specielle regler for stigninger, trin og trapper på adgangsvejen. Se mere på hillerodforsyning.dk. Kør selv dine beholdere frem Hvis din adgangsvej hen til beholderne ikke lever op til kravene, skal du selv køre dem frem til vejen, når de skal tømmes. Giv os besked på hillerodforsyning.dk, hvis du selv vil køre beholderne frem. Tilmeld dig sms-service og få automatisk besked, når vi tømmer dine beholdere. Låger skal kunne stå åbne af sig selv. Adgangsvejen må højst være 25 meter lang. BATTERIER OG SMÅT ELEKTRONIK Husk, at du kan aflevere batterier og småt elektronik i en klar frysepose på låget af din affaldsbeholder. Så tager skraldemanden den med, når han tømmer din beholder til restaffald. 4

5 Tak, fordi du sorterer dit affald I 2014 har vi kørt ca nye affaldsbeholdere ud til husejere i Hillerød Kommune, så madaffaldet kan sorteres fra til genanvendelse. Det er en gevinst for miljøet at sortere madaffald, så vi vil gerne sig dig tak, fordi du sorterer. Affaldsområdet er i en rivende udvikling, og fokus er på mere genanvendelse af ressourcerne fra vores affald. I 2015 går vi igang med at bygge en ny genbrugsstation. Hillerød Kommune skal over de næste år øge genanvendelsen af husholdningsaffald til 50% i I løbet af de næste par år skal etageboliger også igang med at sortere madaffald. Når det sker, kan vi øge genanvendelsen til cirka 44%. Hvad sker der med affaldet? Når vi har hentet dit madaffald, kører skraldebilen det til Biovækst i Holbæk, hvor det bliver til biogas og kompost. Biogassen bliver brugt til produktion af el og varme, og komposten bliver brugt som gødning og jordforbedring af landbrugsjord. VIDSTE DU... I 2014 har vi indsamlet cirka 700 ton madaffald. 1 ton madaffald bliver til cirka 80 kubikmeter biogas og 350 kg kompost til gødning. Dit restaffald bliver kørt til forbrænding på Vestforbrænding, hvor det bliver omdannet til el og varme. Dit madaffald og restaffald bliver således ikke blandet sammen, men indsamlet i hver sin bil og bliver kørt til hvert sit anlæg til efterbehandling. Læs mere om Biovækst på Få en miljøboks til dit farlige affald Det er blevet lettere at komme af med dit farlige affald. Du kan samle det i en miljøboks, og så sikrer vi, at det bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt. Miljøboksen er til énfamiliehuse. Miljøboksen er til farligt affald som f.eks. batterier, mobiltelefoner og småt elektronik samt energisparepærer, kemikalie-, olie- og malingrester og spraydåser. Det betyder, at du ikke må lægge medicinrester, kanyler, selvantændelige klude og væsker og spidse og skarpe genstande i miljøboksen. Boksen må maks. veje 10 kg. og bliver kun taget med, hvis der står navn og adresse på klistermærket på boksen. På tømmedagen skal boksen være synlig og let tilgængelig fx. på låget af din beholder til restaffald eller foran hoveddøren. Boksen kan også stilles frem til skel. Du kan også få tømt miljøboksen på genbrugsstationen. Læs mere om miljøboksen på hillerodforsyning.dk Tilmeld dig for at få afhentet boksen Du skal tilmelde dig via hjemmesiden eller ringe til os for at få afhentet din miljøboks. Vi samler boksen ind cirka hver tredje måned i forbindelse med storskrald, og bytter den til en ny. Tilmeld dig sms-service, så får du besked, når du skal bestille afhentning og/eller stille miljøboksen frem. 5

6 Genbrugsstationen På genbrugsstationen kan du aflevere alle typer sorteret affald undtagen dagrenovation. Kun biler på højst kg plus trailer må komme på pladsen. Inden du besøger genbrugsstationen Vi giver dig her et par gode råd til, hvordan du kan forberede dig, inden dit besøg på genbrugsstationen. Når du sorterer affaldet hjemmefra Det gør det lettere at aflevere affaldet i de rigtige containere på genbrugsstationen, når affaldet er sorteret. Du kan f.eks. sortere i disse fraktioner: Når du besøger genbrugsstationen Du kan gøre det nemmere for både os og dig, hvis du overholder et par gode råd, når du færdes på genbrugsstationen. Du skal selv læsse af Spørg personalet, hvis du er i tvivl om, hvor dit affald hører til. De kan guide og vejlede dig. Pak dit affald i klare plastsække Pladspersonalet kan afvise dit affald, hvis det ikke er pakket korrekt. Ryd op, hvis du spilder Vi har skovl og kost, du kan låne. Følg altid personalets anvisninger. Klunsning er ikke tilladt Du må ikke ikke tage ting fra containerne. Genbrugshuset Er dit affald for godt til at blive smidt ud? Så aflever det i Genbrugshuset. Det kan f.eks. være møbler, bøger, porcelæn og legetøj. Tingene kommer kommunens institutioner og lokale foreninger til gavn. Genbrugshuset har åbent dagligt kl BESØG DIN GENBRUGSSTATION Er du nysgerrig efter at lære, hvordan du kan sortere dit affald, så vi kan genbruge og genanvende det bedst muligt? Så tilbyder vi skoleklasser, børnehaver, boligselskaber og andre grupper at komme på rundvisning på genbrugsstationen. Læs mere på vores hjemmeside. 6

7 , haveaffald og flishugning DATOER 2015 Bestil afhentning af storskrald, haveaffald og flisning af grene senest mandag i ugen før, vi kører i dit distrikt. Du kan med fordel benytte selvbetjening på vores hjemmeside, når du tilmelder dig. Læs mere på hjemmesiden om de enkelte fraktioner og tilmeld dig sms-servicen. Ved bebyggelser med fælles affaldsløsninger skal du aftale tilmelding med administrator, udlejer eller vicevært. Stil og sorter affaldet rigtigt Stil storskrald, haveaffald og grene til flis ud til fortov eller rabat senest kl på afhentningsdagen og tidligst 2 dage før. Det må ikke genere fodgængere og biler. Dit affald og grene bliver kun taget med, hvis det ligger fri af husmure og luftledninger. : Stil hver type storskrald for sig fx. stort forbrændingsegnet affald, småt forbrændingsegnet affald, jern og metal, ting af plast og elektriske ting. Benyt klare plastsække til mindre genstande. Pap skal bundtes og bindes med holdbar snor af naturfibre. Usorteret storskrald bliver ikke taget med. : Læg dit haveaffald (f.eks. grene, græs, blade og ukrudt) i en bunke. Undgå at lægge det i rabatten eller på fortovet. Grene må maks. være 2 meter lange og have en diameter på 10 cm. et bliver ikke taget med, hvis det er træstammer- og rødder, eller hvis det ligger i kasser eller sække. Grene til flis: Grenene skal være friske og ligge med den tykke ende udad. De skal have en diameter på 1-10 cm og være minimum 1 meter lange. Må ikke indeholde rødder og bambus. Flis skal være fjernet senest 2 dage efter flisning. I vejregisteret på side 9-12 kan du finde dit vejnavn og se, hvilket distrikt du tilhører. I skemaet herunder kan du se, hvornår vi henter storskrald og haveaffald samt fliser grene i dit distrikt. DISTRIKT STORSKRALD 1 STORSKRALD 2 STORSKRALD 3 STORSKRALD DISTRIKT FLIS 1 FLIS 2 HAVEAFFALD 1 HAVEAFFALD

8 DATOER 2015 I skemaet herunder kan du se, hvornår vi tømmer din papirbeholder. Du finder dit vejnavn i vejregisteret på side Tallet i den grønne kolonne fortæller, hvilken rute du tilhører. RUTE JAN. FEB. MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC

9 Vejregister Sådan bruger du dit vejregister Først finder du dit vejnavn i registret. I den blå kolonne står dit distriktsnummer for storskrald, flishugning og haveaffald. I den grønne kolonne står dit rutenummer for papirindsamlingen. Agernvej 6 11 Agertoften 8 6 Ahornvej 3 16 Akacievej 6 13 Allekredsen 6 14 Almevej 7 1 Amalievej 4 20 Amtsmandsvej 8 7 Amtsvejen 4 21 Anders Uhrskovsvej 6 14 Anemonevej, 3330 Gørløse 4 20 Anemonevej, 3400 Hillerød 3 16 Ansgarvej 7 1 Arresvej 5 12 Arresøgårdsvej 4 18 Arresøvej 4 21 Aspehaven 1 4 Attemosevej 8 23 Axel Jarls Vej 6 15 Bag Haver 7 5 Bag Vænget 5 11 Bakkedraget 2 3 Bakkegade 7 4 Bakkegårdsvej 4 23 Bakkelyet 5 9 Bakkesvinget 3 16 Bakkevej 3 10 Baldersvej 7 11 Batzkes Bakke 7 24 Baunedalen 4 19 Baunehøjen 4 19 Baunetoften 4 19 Baunevej 3 25 Baunevænget 5 9 Begtrupvænget 6 15 Bellisvej, 3330 Gørløse 4 20 Bellisvej, 3400 Hillerød 3 16 Bendstrupvej 3 25 Bilidtsvej 1 1 Birgitte Gøyesvej 5 12 Birkebakken 6 13 Birkehaven 1 4 Birkehøjvej 4 21 Birkemosevej 7 1 Birkevej, 3320 Skævinge 4 19 Birkevænget 3 10 Bjørnebakken 2 3 Blismosen 8 16 Blytækkervej 7 7 Blåmejsevej 6 13 Bogfinkevej 6 13 Bolandsvang 8 7 Bolandsvej 4 17 Bolværket 1 4 Bombakken 4 19 Bondestien 4 20 Borupvej Borupvej Bragesvej 7 4 Bredevang 1 1 Bremerholmen 4 18 Bremertoften 4 18 Brennum Park 7 Brickasvej 5 12 Brogårdsvej 4 24 Brolandsvej 24 Brombærhaven 1 4 Brunebjerg 3 16 Brydetoften 4 22 Brygmestervej 6 12 Brødeskovparken 8 16 Brødeskovvej Brødeskovvej Buen 6 15 Buevej 7 7 Bukkardalen 3 10 Bybjerggårdsvej 3 25 Bygaden 8 13 Bygmarken 4 18 Bygvangen 6 15 Bymosegårds Allé 7 7 Byskellet 2 4 Byvej 4 17 Bæverdalen 8 6 Bøgebakkevej 3 17 Bøgekrogen 3 10 Bøgevej 6 15 Bøllemosevej 8 8 Carl Zahlmannsvej 1 2 Carlsbergvej 7 2 Centervænget 2 Christian IV s Vej 7 4 Christiansgade 7 5 Christianshave 7 5 Christians Torv 7 Clausensvej 1 4 Dalgårdsvej 3 10 Dalles Have 6 15 Dalsvinget 3 17 Damgårdsvej 4 20 Damhøjvej 8 8 Damtofteparken 8 8 Damvejen 3 25 Digemestervej 6 12 Drosselvej 6 13 Dyrehavevej 2 3 Dyrelunden 4 19 Dønnegårdsvej 8 13 Ebbas Allé 5 9 Eberlinsvej 1 2 Egebakken 5 9 Egerødvej 3 17 Egestedvej 4 21 Egevej 6 11 Egevænget 3 10 Egholm 4 23 Egholmen 8 6 Ellegårdsvej 6 13 Ellekildevej 4 21 Ellevej 1 1 Elmebakken 3 10 Elmegårdsallé 1 1 Elmevej 3 16 Elver Allé 6 15 Enebakken 3 25 Enggårdsvej 8 8 Enghavegårdsvej 8 13 Enghaven 8 8 Enghavevej 7 7 Engparken 8 8 Engstien 8 6 Engsvinget 8 6 Engvej 4 20 Erantisvej, 3330 Gørløse 4 20 Erantisvej, 3400 Hillerød 3 16 Falkevej 6 13 Fangekrogen 6 12 Fasanvej 6 13 Favrholmvænget 8 3 Firkløvervej 5 12 Fiskemestervej 6 12 Foderknægtvej 6 11 Folemestervej 6 11 Folevang 2 3 Fontænemestervej 6 12 Fredensborgvej 5 1 Fredensvej 7 7 Frederik d. VII s Vej 7 1 Frederik II s Vej 6 12 Frederiks Torv 7 Frederiksborg Slot 7 11 Frederiksgade 7 7 Frederikshave 7 5 Frederiksværksgade Frederiksværksgade Frederiksværksgade

10 10 Frederiksværksgade Fredskovhellet 2 Freersvangsvej 3 23 Frejasvej 5 11 Friborgvej 5 12 Fruebjergvej 3 25 Fruervadvej 3 18 Frydenborgvej 3 11 Frødalen 2 5 Fuglebjergvej 8 23 Fuglefængervej 6 12 Fuglekæret 1 3 Fuglsangsvej 3 9 Funkevej 8 6 Fyrrebakken 1 1 Fyrrekrogen 3 10 Fyrrestien 8 6 Fyrrevej 3 16 Føllegårdsvej 4 18 Føllesgårds Allé 4 18 Gadegårdsparken 4 18 Gadekærsvej, 3330 Gørløse 4 20 Gadekærvej, 3400 Hillerød 8 23 Gadeledsvej 3 10 Gadevang Huse 3 10 Gadevangsvej 3 10 Gadevænget 4 18 Gallerierne 7 4 Gammelvej 3 10 Gartnervænget 5 12 Geerslettevej 4 22 Gefionsvej 7 Gersehaven 4 20 Gl. Engvej 4 20 Gl. Frederiksborgvej 8 6 Gl. Helsingevej 5 1 Gl. Holmegårdsvej 7 1 Gl. Kurreholmvej 4 8 Gl.Skolevej 3 16 Glarborgvej 1 2 Glentevej 5 12 Godthåbsvej 7 7 Granbakken, 3330 Gørløse 4 20 Granbakken, 3400 Hillerød 1 1 Granhøj 8 6 Granstien 4 20 Granvej 3 16 Gribskov Parkvej 3 10 Gribskovvej 6 13 Gribskovvænget 3 10 Grønne Have 5 11 Grønne Tofte 7 2 Grønneager 5 11 Grønnegade 5 11 Grønskiftet 1 2 Gulspurvevej 6 13 Gydelandsvej 3 25 Gyvelvej 5 9 Gøgevænget 3 11 Gørløseparken 4 20 Gørløsevej 8 8 Haldbjergvej 3 25 Hammerholts Byvej 8 16 Hammersholt Erhvervspark 8 Hammersholtvej 8 6 Hanebjergvej 8 8 Hans Andersensvej 8 8 Hansensvej 7 5 Harestien 1 1 Harløsevej 3 Harløsevej Harløsevej Hasejevej 4 21 Hasselbakken 1 1 Havekrogen 2 3 Havremarken 4 18 Havrevangen 6 15 Heibergvej 6 14 Heimdalsvej 7 Hejrevej 6 13 Hellebakkevej 3 10 Helledammen 8 6 Helsevej 2 3 Helsingevej 3 10 Helsingørsgade 7 4 Helsingørsgade (Gågadedelen) 24 Herlevgårdsvej 8 13 Herluf Trollesvej 5 12 Herlufdalsvej 8 7 Hermann Justvej 1 2 Herredsvejen 7 Hestehavevej 8 23 Hillerødsholmsallé 5 11 Hillerødsholmsallé 139A 5 13 Hillerødvej Hillerødvej Hillerødvejen 5 9 Hjortekæret 3 10 Hjortespringet 1 1 Hjortevænget 8 6 Hjortholmvej 1 2 Hjulmagervej 6 11 Holmegårdsparken 4 18 Holmegårdsvang 7 1 Holmegårdsvej, 3320 Skævinge 4 21 Holmegårdsvej, 3400 Hillerød 7 1 Holmegårdsvænget 4 18 Holmetorvet 8 6 Holmevej 3 16 Horsevænget 8 6 Hostrupsvej 7 5 Hovedgaden 4 18 Hovedvejen 4 20 Hovmosevej 3 10 Hovsmedevej 6 11 Huginsvej 7 Hulebækvej 4 19 Hulvejen, 3320 Skævinge 4 21 Hulvejen, 3400 Hillerød 8 6 Humlegårdsvej 6 15 Humlehaven 7 4 Humlemosevej 4 21 Humletoften 8 8 Humlevænget 5 9 Hvedevangen 6 15 Hvidkløvervej 5 12 Hvilegårdsparken 4 20 Hyacintvej 3 16 Hyldevang 8 7 Hyrdebakken 1 2 Hyttebakken 1 1 Høgevej 6 Højager 1 4 Højdevej 3 16 Højlundevej 8 8 Højtoftevej 5 9 Hørbyvænget 8 3 Håndværkervænget 1 2 Ibsensvej 6 15 Indelukkevej 3 25 Industrivej 4 19 Industrivænget, 3320 Skævinge 4 21 Industrivænget, 3400 Hillerød 7 11 Ingemannsvej 6 14 Irisvej 4 20 Isterødvejen 2 4 Jacob Knudsensvej 6 14 Jagtstien 5 9 Jagtvej, 3400 Hillerød 8 6 Jagtvej, 3600 Frederikssund 4 22 Jensensvej 5 11 Jernbanevej 4 19 Jernvedvej 4 22 Jespervej Jespervej Jespervej Jægerbakken 4 22 Jægermestervej 6 12 Jægervænget 5 9 Jørgen Poulsens Have 6 Kagerupvej 3 25 Kaj Sommers Vej 4 19 Kalvehavevej 5 11 Kannikegade 7 5 Kapelvej 5 12 Kappelskovvej 4 25 Kastanie Allé 5 9 Kastaniehaven 1 4 Kastanievej 3 16 Kejserbakken 3 10 Kighusbakken 8 7 Kighusvænget 8 7 Kildedalen 8 3 Kildegårdsvej 3 25 Kildelunden 4 17 Kildemosevej 4 21 Kildeportvej 5 9 Kildetoften, 3320 Skævinge 4 17 Kildetoften, 3550 Slangerup 8 8 Kildevej, 3320 Skævinge 4 17 Kildevej, 3400 Hillerød 3 10 Kildevænget, 3320 Skævinge 4 17 Kildevænget, 3480 Fredensborg 5 9 Kingosvej 6 14 Kirkebakken 5 9 Kirkepladsen 8 13 Kirkestien 3 23 Kirkestræde 8 8 Kirkevej 5 9 Kirkevænget 3 25 Kirsebærallé 6 13 Kirsebærbakken 7 1 Kirstinehøj 5 9 Kjeldsvang 8 23 Klokkestøbervej 4 20 Klostervej 7 7 Kløvervej 3 16 Kløvervænget 5 12 Kobbelvangen 6 12 Kollerødvej 8 16 Kongens Have 5 9 Kongens Vænge 2 5 Kongstedvænge 8 8 Kornvænget, 3400 Hillerød 1 1

11 Kornvænget, 3550 Slangerup 8 8 Krakasvej 7 Krobakken 5 9 Krogtoften 4 19 Krogvej Krogvej Krohaven, 3320 Skævinge 4 18 Krohaven, 3480 Fredensborg 5 9 Krokusvej 3 16 Kromarken 5 9 Kronlundvej 4 24 Krostien 5 9 Kulsvier Huse 3 10 Kulsvierkrogen 3 25 Kulsviervej 2 4 Kurreholmvej Kurreholmvej Kærstykket 8 8 Kærvej, 3480 Fredensborg 5 9 Kærvej, 3550 Slangerup 8 8 Københavnsvej 7 2 Køgemestervej 6 12 Kaalundsvej 6 14 Ladegårdsvangen 6 12 Landsvinget 3 17 Langbjerg Park 6 15 Langebjergvej 4 8 Langelinievej 4 22 Langesvej 7 4 Langevang 1 2 Lauritzensvej 7 1 Leerbjerg Lod 8 Lejrskolevej 2 Lille Havelsevej 4 22 Lille Lyngbyvej 4 21 Lille Sveriges Vej 8 6 Lillevej 4 20 Lindealle 5 11 Lindebjergvej 4 24 Lindevej, 3320 Skævinge 4 19 Lindevej, 3400 Hillerød 7 7 Lindholm Bakkevej 8 8 Lindholmvej 8 8 Lodbrogvej 7 Lundegårdsvej 4 21 Lundholmvænget 8 7 Lykkesholmvej 3 17 Lyngbakken 3 17 Lyngevej, 3400 Hillerød 8 23 Lyngevej, 3550 Slangerup 8 8 Lystrupvej, 3330 Gørløse 4 8 Lystrupvej, 3550 Slangerup 8 8 Lütkensvej 5 12 Lærkebakken 1 2 Lærkevej 6 14 Løngangen 4 20 Løngangsgade 5 11 Løvspringet 1 1 Maglekærvej 4 20 Maltevang 2 3 Margrethevej 7 4 Marievej 8 6 Markebækvej 4 21 Markedsstræde 7 7 Markskellet 2 2 Marksvinget 3 17 Mathilde Parken 7 Mejsevej 8 6 Mellemvangen 8 6 Meløsevej 4 24 Mette Friis Have 6 Milnersvej 7 7 Mosebredden 5 9 Mosedraget 5 9 Moseholmsvej 6 14 Mosekrogen 3 10 Mosestien 4 24 Mosevej 8 6 Munkebuen 6 13 Mælkevejen 7 Møllebakken 1 1 Mølledalen 3 17 Møllehøjvej 3 25 Møllerisvej 4 17 Møllersvej 5 11 Møllestræde 7 7 Møllesvinget 3 17 Møllevang 7 4 Møllevej 6 13 Møllevænget, 3320 Skævinge 4 22 Møllevænget, 3400 Hillerød 6 13 Møntmestervej 6 12 Mågevej 6 13 Månevænget 4 18 Nattergalevej 6 13 Ndr. Jernbanevej 7 4 Nebbegårdsvej 3 24 Nejedevej 23,25,34,36,38,40,42, Nejedevej, resten af vejen 3 24 Nonnebuen 6 13 Nordbakken 8 6 Nordhøjvej 3 23 Nordskrænten 3 16 Nordstensvej 7 Nordvej 3 25 Nordvestvej 5 14 Ny Harløsevej 4 19 Nygade 4 19 Nyhusevej 5 Nysøgårdsvej 8 6 Nyvej 4 17 Nøddebjerget 1 1 Nøddehegnet 5 9 Nødebo Skovvænge 5 9 Nødebohave 5 Nødebovej 5 9 Nørre Herlevvej 8 8 Nørresøvej 3 10 Odderdamsvej 5 1 Odinsvej 7 11 Overdrevsvejen 2 5 P. Mogensensvej 7 7 Paradisvænget 5 14 Parallelvej 8 Parkvej 7 2 Peder Oxes Allé 7 Petersborgvej 7 5 Petersborgvænget 7 5 Petersgårdsvej 5 9 Pibe Møllevej 3 25 Pile Allé 5 9 Pilevangen 8 8 Pilevej, 3320 Skævinge 4 19 Pilevej, 3400 Hillerød 5 11 Plantagevej, 3330 Gørløse 4 20 Plantagevej, 3400 Hillerød 6 15 Plantevej 4 25 Platanhaven 1 4 Poppelgangen 2 3 Poppelvej, 3320 Skævinge 4 19 Poppelvej, 3400 Hillerød 3 16 Postmosen 1 4 Pottemagerbakken 7 1 Pramvejen 5 9 Præstehøjvej 4 21 Præstevej 3 25 Præstevænget 7 2 Rahbeksvej 6 14 Rankeskovvej 3 10 Ravnsbjergvej 3 25 Regnbuen 6 14 Regnholmvej 4 21 Rendelæggerbakken 7 1 Rentemestervej 6 12 Ridehusvej 6 11 Rideknægtsvej 6 11 Ringridervej 6 11 Rolighedsvej, 3320 Skævinge 4 18 Rolighedsvej, 3400 Hillerød 7 5 Rosenalle 4 20 Rosenbergalle 5 9 Rosenhøj 3 10 Rosenkildeparken 4 20 Rosenkildevej 4 25 Rosenvej, 3330 Gørløse 4 20 Rosenvej, 3400 Hillerød 3 16 Rosenvænget 1 2 Roskildevej Roskildevej Rugbjergvej 3 25 Rugvangen 6 15 Rugårdsvej, 3320 Skævinge 4 22 Rugårdsvej, 3400 Hillerød 6 13 Rylevænget 3 17 Rytterstien 2 3 Rævegravvej 3 25 Rødkildetoften 4 20 Rødkløvervej 5 12 Rønbjerg Allé 7 23 Rønnebærvej 6 13 Rønnekrogen 7 23 Rønnevangsalle 7 11 Rørdamsvej 5 11 Rørmosevej 3 16 Rørsangervej 7 7 Rådhusstræde 5 11 Rådyrvej 5 9 S. Kierkegårdsvej 7 7 Salpetermosevej 8 7 Sandviggårdsvej 2 3 Savværksvej 5 9 Sdr. Jernbanevej 7 5 Selskovvej 5 11 Selsvej 6 11 Sigrunsvej 6 Skanselyet 1 2 Skansevej 1 3 Skatmestervej 6 12 Skippermosen 1 2 Skolegade 5 Skolelodden 8 8 Skolestrædet 4 20 Skolevej, 3320 Skævinge 4 21 Skolevej, 3480 Fredensborg

12 Skovbakkevej 4 24 Skovbrynet, 3310 Ølsted 4 21 Skovbrynet, 3480 Fredensborg 5 9 Skovduevej 6 13 Skovfogedvej 8 8 Skovgærdet 5 9 Skovhegnet 6 11 Skovkrogen 8 16 Skovkæret 3 10 Skovledet Skovledet Skovledet Skovlyet 3 10 Skovstien 2 4 Skovsvinget 3 17 Skovvangvej 4 21 Skovvej 1 1 Skrænten 3 10 Skævinge Overdrevsvej 4 24 Skævingevej 4 21 Skåret 4 22 Slangerupgade 7 7 Slangerupvej 4 22 Slettebakken 8 6 Slettebjerget 8 6 Slotsarkaderne 7 Slotsgade 7 24 Slotsherrensvej 6 12 Slotshusene 7 Slotsvænget 7 1 Slåenbækken 8 6 Smedebakken 3 16 Smedevej 4 22 Smediehøj 2 5 Smedievej 2 5 Smørkildevej 8 3 Snoghøjvej 8 8 Solbakken 2 3 Solbuen 6 14 Solengen 8 7 Solparken 4 24 Solskrænten 2 3 Solsortvej 6 14 Solvej, 3330 Gørløse 4 20 Solvej, 3400 Hillerød 7 7 Solvænget, 3320 Skævinge 4 18 Solvænget, 3400 Hillerød 5 12 Sommersvej 6 13 Sophienborg Allé 6 15 Sophienborg Park 6 Sophienborgvænget 6 13 Sophienhaven 6 Sophienlund 6 15 Sophiero 6 15 Sporemagervej 6 11 Sportsvej, 3320 Skævinge 4 19 Sportsvej, 3480 Fredensborg 5 9 Spættevej 8 6 St. Stendamsvej 8 6 Staldskrivervej 6 11 Stationsvej, 3330 Gørløse 4 20 Stationsvej, 3400 Hillerød 8 13 Stenager 8 8 Stengårdsallé 5 9 Stenholtsvej 5 9 Stenholtsvænget 1 1 Stenvænget 3 10 Stjernevænget 4 18 Store Lyngbyvej 4 18 Strædet, 3320 Skævinge 4 19 Strædet, 3400 Hillerød 8 13 Strædet, 3550 Slangerup 8 8 Strøbjergvej 4 22 Strødam Mose 3 25 Strølillevej 4 22 Strøvej Strøvej Stubbevang 2 3 Stutmesterparken 5 Stutmestervej 5 11 Stutterivænget 5 11 Svalevej 8 6 Svanevej 6 13 Sydskrænten 3 16 Syrenvej 3 16 Sættedammen 8 6 Søbredden 5 9 Søbuen 6 14 Sødalen 8 6 Søengen 5 9 Søparken 5 9 Søskrænten 5 9 Søsvinget 3 17 Søvej, 3320 Skævinge 4 21 Søvej, 3480 Fredensborg 5 9 Søvej, 3550 Slangerup 8 8 Tammosevej 4 18 Tamsborgvej 1 2 Teglgården 3 10 Teglgårdslund 8 6 Teglværksvej 6 15 Tennisvej 7 7 Ternevej 6 13 Texasvej 2 5 Th. Petersensvej 4 20 Thomasmindevej 4 8 Thorsholmsallé 3 24 Thorsvang 7 11 Thurahsvej 6 11 Tietgensvej 5 12 Timorvej 6 15 Tirdagsvænget 7 11 Tjærebyvej 3 23 Tjørnevang 5 13 Toftevang 8 7 Toftevangen 4 24 Toftevænget 4 18 Tolvkarlevej 2 5 Tomsvej 2 Tornskadevej 6 13 Torpegårdsvej 4 19 Torsholmsallé 3 24 Torvet 7 24 Traneholmen 7 7 Travegårdsvej 4 17 Trekløvervej 5 12 Trollesmindealle 7 7 Trollesmindevænget 7 7 Trollesvej 7 7 Tulstrup Have 3 16 Tulstrupvej 6 13 Tvedsagervej Tvedsagervej 3, 7, 40, Tvedåsvej 4 18 Tværvej, 3320 Skævinge 4 17 Tværvej, 3400 Hillerød 3 16 Udridervej 6 11 Udsbjergvej 4 21 Uggeløsevej 8 8 Ullerødvej 6 15 Under Bakken 1 1 Utkesvej 6 13 Uvelse Byvej 8 8 Uvelse Have 8 8 Uvelse Park 8 8 Uvelsevej 8 Vandværksvej 3 10 Vangeledet 6 12 Vangemandsvej 6 12 Ved Egedam 2 Ved Freerslev Hegn Ved Freerslev Hegn Ved Kirken 4 20 Ved Skansebakken 1 Ved Skelbækken 8 6 Ved Skoven 5 9 Ved Skovgærdet 2 3 Ved Stengærdet 1 1 Ved Store Dyrehave 2 Vestskrænten 3 16 Vibekevej 7 5 Viemosevej 6 13 Vinkelvej, 3320 Skævinge 4 25 Vinkelvej, 3400 Hillerød 7 4 Vinkelvænget 4 20 Violvej, 3330 Gørløse 4 20 Violvej, 3400 Hillerød 3 16 Vipstjertvej 6 13 Voldmestervej 6 12 Vænget, 3400 Hillerød 3 18 Vænget, 3550 Slangerup 8 8 Vølundsvej 7 Wedells Vænge 1 2 Winthersvej 5 9 Ydunsvej 7 Zahlmannsvænget 1 2 Æbelholt 3 25 Æbelholtsdamvej 3 25 Æbelholtsvang 3 25 Æblehaven 1 2 Æblekrogen 5 9 Ægirsvej 7 Ærtelandsvej 3 17 Ødamsvej 5 11 Ørnevej 5 14 Østergade 7 Østervang 3 5 Østervangen 4 21 Østervej 4 19 Åbrinken 7 7 Åbuen 6 14 Ådalen 6 14 Åhaven 6 14 Åhøjen 6 14 Åkærvej 4 23 Ålholmparken 6 15 Åmosevej 7 7 Åsvinget 3 17 Åtoften 7 7 Åvang 6 14 Åvej /

Affaldshåndbog 2016 STORSKRALD GENBRUGS- STATIONEN HAR DU BYGGEAFFALD? Til villa-,række- og sommerhuse i Hillerød Kommune LÆS MERE PÅ SIDE 5

Affaldshåndbog 2016 STORSKRALD GENBRUGS- STATIONEN HAR DU BYGGEAFFALD? Til villa-,række- og sommerhuse i Hillerød Kommune LÆS MERE PÅ SIDE 5 Til villa-,række- og sommerhuse i Hillerød Kommune Affaldshåndbog 2016 STORSKRALD LÆS MERE PÅ SIDE 5 GENBRUGS- STATIONEN LÆS MERE PÅ SIDE 6 HAR DU BYGGEAFFALD? LÆS MERE PÅ SIDE 3 Værsgo DIN NYE AFFALDSHÅNDBOG

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Stabs- og fællesfunktioner Stabsfunktioner Byrådssekretariatet BYRÅDSSEK 5790000386048 Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Ejendomme EJDKONTRAK

Læs mere

Information om snerydning og glatførebekæmpelse vinteren 2015/16

Information om snerydning og glatførebekæmpelse vinteren 2015/16 Information om snerydning og glatførebekæmpelse vinteren 2015/16 Hillerød Kommune har ansvaret for 392 km offentlige veje. Vores opgave er at holde vejene farbare og trafiksikre, når der kommer snefald

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011 Den 31. oktober 2011 Cykelundersøgelse 2011 Indhold Forord... 4 Hvilken kommune bor du i?... 5 Angiv dit køn... 6 Angiv din alder... 7 Hvilken uddannelse har du?... 8 Hvordan er din beskæftigelsessituation?...

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Stifortegnelse - private stier Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 33

Stifortegnelse - private stier Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 33 Amt: 0 Region Midt Vejbestyrelse: 601 Init: LL Side 1 af 33 543-27-A Horsensvej, sti, Tebstrup 0.000-0.047 47 601 Side 2 af 33 360-2-B Blegsø Banke 14-16, 0.019-0.075 56 Voerladegård Fra kom.vej 360-4-B

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

Genbrugsguiden 2017 MADAFFALD GENBRUGS- STATIONEN STORSKRALD. Til villa-,række- og sommerhuse i Hillerød Kommune LÆS MERE PÅ SIDE 6

Genbrugsguiden 2017 MADAFFALD GENBRUGS- STATIONEN STORSKRALD. Til villa-,række- og sommerhuse i Hillerød Kommune LÆS MERE PÅ SIDE 6 Til villa-,række- og sommerhuse i Hillerød Kommune Genbrugsguiden 2017 MADAFFALD LÆS MERE PÅ SIDE 6 GENBRUGS- STATIONEN LÆS MERE FRA SIDE 10 STORSKRALD LÆS MERE FRA SIDE 8 Værsgo DIN NYE GENBRUGSGUIDE

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Bilag til bekendtgørelse om vejnavnes entydighed

Bilag til bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Bilag til bekendtgørelse om vejnavnes entydighed I dette bilag angives konflikter, som giver anledning til, at eksisterende vejnavne og adresser kan forveksles. For hver af de i alt 546 vejnavnekonflikter,

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Støjkortlægning 2010 Større veje

Støjkortlægning 2010 Større veje Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Støjhandlingsplan 2010 Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Dato: 08.04.2010 Notatnummer: 2219041.01 Rev: 1 Udarbejdet af: JaH/SFJ Kontrolleret / godkendt:

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Se mere på de næste sider Ny beholder til plast og metal Som led i Gentofte Kommunes ambitioner om at sende mere affald til genanvendelse

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

R-bus 380R: Helsinge - Annisse - Nejede - Alsønderup - Hillerød (DOT: Gyldig d.10.12.17)

R-bus 380R: Helsinge - Annisse - Nejede - Alsønderup - Hillerød (DOT: Gyldig d.10.12.17) 380R mandag - fredag lørdag søn- og helligdage Helsinge St. Annisse Nord Nejede Annisse (Hejeltevej) Vink - Pølebro Falkevej Alsønderup (Bøgebakkevej) Tulstrup Have Industrivænget (Øst) 6.09 6.16 6.19

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ S M GIV DIT AFFALD NYT LIV I D D E T R I G T U D I G T DU FÅR SNART EN NY GENBRUGSCONTAINER Hvis du har din egen papircontainer

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Byd velkommen til Madam Skrald

Byd velkommen til Madam Skrald Byd velkommen til Madam Skrald din nye genbrugsbeholder Herlev Kommune indfører en ny måde at sortere affald på. Du er en af de 100 husstande, der har meldt sig som ambassadører for ordningen i forsøgsperioden.

Læs mere

Afhentningsdage 2016 og 2017

Afhentningsdage 2016 og 2017 0 0 Afhentningsdage 0 og 0 soversigt ådan bruger du din kalender I distriktsoversigten finder du nummeret på dit distrikt. ind nummeret i kalenderen, så kan du se, hvornår der er fortovsindsamling hos

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt.

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Praktiske Oplysninger Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Foreningens opslagstavle. Renovation Hvad er dagrenovation? Dagrenovation

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

265 Roskilde Kommune Vejkodefortegnelse med skoledistrikt Vejkode Vejnavn L/U Fra Til Postnr. Postdistrikt Skoledist. Skolenavn 0001 Abildgården U 1

265 Roskilde Kommune Vejkodefortegnelse med skoledistrikt Vejkode Vejnavn L/U Fra Til Postnr. Postdistrikt Skoledist. Skolenavn 0001 Abildgården U 1 0001 Abildgården U 1 1 4040 Jyllinge 08 Baunehøjskolen 0001 Abildgården L 2 2 4040 Jyllinge 08 Baunehøjskolen 0030 Abildgårdsvej U 1 999Z 4000 Roskilde 16 Vor Frue Skole 0030 Abildgårdsvej L 2 998Z 4000

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Eftersyn af brandhaner i Hørsholm 07. - 18. maj 2012

Eftersyn af brandhaner i Hørsholm 07. - 18. maj 2012 Mandag den 07.05.2012 Fagerparken 24 Sandbjergvej - Fagerhøjvænge Fagerlunden 25 Strandvejen - Ved Vejen Immortellevej 8 E Strandvejen - Immortellevej Kong Georgsvej 5 Strandvejen - Egtoftevej Smidstruplund

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 2016 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger Bevaringsværdige bygninger Bilag til Kommuneplan 2013 Bevaringsværdige bygninger I dette bilag oplistes de bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune. Retningslinier, redegørelse og kriterierne

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ

Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ 1 Horsens Kommunes affaldssystem - Nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende system til bortskaffelse af husholdningsaffald. Kommunen

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune Affaldsordninger 1

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune Affaldsordninger 1 Information om affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Affaldsordninger 1 INDHOLD VIGTIGE INFORMATIONER... 3-4 DAGRENOVATION... 5-6 GENANVENDELIGT AFFALD... 7-9 STORSKRALD...

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Ny af dit køkkenaffald

Ny af dit køkkenaffald Ny sortering af dit køkkenaffald Beholder med sort låg er til restaffald, beholder med grønt låg er til bioaffald. Kære borger I løbet af 2012 skal alle husstande i den tidligere Ledøje Smørum Kommune

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Dit og Danmarks affald

Dit og Danmarks affald Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 15 Offentligt Danmark Fakta om Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder 1 bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Private fællesvej rådata

Private fællesvej rådata Private fællesvej Nedenstående liste er rådata, vejafdelingen gør opmærksom på at listen kan indeholde fejl. Listen indeholder gentagelser, hvilket betyder at nogle af sidevejene er private fællesvej,

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

2016 sortér for fremtiden

2016 sortér for fremtiden 2016 sortér for fremtiden Sortér for fremtiden Fremover skal vi blive meget bedre til at sortere affald til genbrug. Det slår regeringen fast i ressourcestrategien "Danmark uden affald". Det er nemlig

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere