Brugervejledning. Hybrid IP-PBX. Modellnr. KX-NS700

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Hybrid IP-PBX. Modellnr. KX-NS700"

Transkript

1 Brugervejledning Hybrid IP-PBX Modellnr. KX-NS700 Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt før brug af produktet og gemmes til fremtidig brug. Sørg især for at læse "1.1.1 Sikkerhedsvejledning (Side 14)", før du bruger dette produkt. KX-NS700: PFMPR-softwarefil, version eller senere Vejledninger og understøttende information er tilgængelig på Panasonics hjemmeside på:

2 Funktionsoversigt Funktionsoversigt IP-kommunikation Denne PBX understøtter IP-kommunikation via en række IP-telefoner, såsom KX-NT300/ KX-NT500-serierne med Egne indstillinger R og/eller trådløse Bluetooth-hovedsæt, Panasonic IP Softphones og SIP-telefoner. Enkel betjening Du kan lettere få adgang til den ønskede funktion, hvis du bruger en Panasonic-telefon, der er udstyret med en Navigationstast, et Jog-hjul og et display. Hvis der findes en indikator, bliver du også gjort opmærksom på indgående opkald eller ventende beskeder. IP Panasonic telefon ENTER IP Softphone SIP-telefon Navigationstast Jog-hjul Besked/ringer-indikator Kontakt forhandleren 1.1 Før betjening af telefonerne (Side 14) Fjernkontor Dette PBX-anlæg understøtter brugen af SIP-telefoner, der er tilsluttet fra et fjernkontor over et IP-netværk gennem en SBC (session border controller). SIP-telefoner kan sættes op ved blot at tilslutte telefonerne til det lokale netværk på fjernkontoret. Mobiltelefonfunktioner Denne PBX understøtter brugen af mobiltelefoner med PBX. Mobiltelefoner kan foretage og modtage opkald, hvis de har registrerede lokalnumre. IP-netværk Kontakt forhandleren 1.15 Mobiltelefonfunktioner (Side 264) 2 Brugervejledning

3 Funktionsoversigt Trådløst system Dette PBX-anlæg understøtter brug af en bærbar station (HS). Bærbare stationer (HS er) kan bruges på PBX-anlægget med andre tilsluttede telefoner. Indbygget Unified Messaging Du kan indstille indgående opkald til at blive omstillet til din postkasse, så personer, der ringer til dig, kan indtale en besked, når du ikke kan tage telefonen. Du kan få adgang til din postkasse og aflytte beskeder, også når du ikke er på kontoret. Hallo, dette er Peter Jensen. Indtal venligst en besked Brug af din HS med en tilsluttet telefon (Trådløs XDP-paralleltilstand) (Side 215) Opkaldscentralen Denne PBX har en indbygget opkaldscentralfunktion, som hedder distributionsgruppe for indgående opkald (ICD). Indgående opkald til en ICD-gruppe kan sættes i kø eller viderestilles til en forprogrammeret destination, besvares i prioritetsrækkefølge og overvåges fra et overordnet lokalnummer. ICD-gruppe 1.8 Brug af Unified Messaging-funktioner (Side 143) Communication Assistant (CA) Brugere af CA Client kan opnå adgang til PBXfunktioner uden brug af en ekstern server. Brugere af CA Client har adgang til at foretage opkald ved at klikke på en telefonbog på pc en foruden en masse andre funktioner. PC (Klient) Kunder Kø PC (Klient) 1.10 Brug af Opkaldscentralen (Side 219) Kontakt forhandleren Brugervejledning 3

4 Funktionsoversigt CA Call Accounting Denne applikation kan foretage opkaldsberegninger og spore opkaldsaktiviteter for opkald, der foretages gennem PBX-anlægget. Ved at installere CA Call Accounting-webserveren kan du få adgang til CA Call Accounting fra enhver pc ved at bruge en webklient. Du kan sortere og få vist, udskrive eller eksportere opkaldsoplysninger med webklienten. Derudover kan der oprettes rapporter ud fra eksporterede data. PC (Klient) PC (webserver) PC (Klient) Kontakt forhandleren I denne vejledning Følgende forkortelser anvendes: APT analog Panasonic-telefon Display PT Panasonic-telefon med display DPT digital Panasonic-telefon IP-PT IP Panasonic-telefon HS bærbar station PT Panasonic-telefon SIP-lokaltelefon/SIP-lokal. Lokaltelefoner i PBX-anlægget, der anvender Session Initiation Protocol (protokol for påbegyndelse af session) til kommunikation. SLT analogtelefon "PT" anvendes som en generisk betegnelse for IP-PT, DPT, APT og Display PT. Suffikset for hvert modelnummer (f.eks. KX-NS700NE) er udeladt. Der gøres brug af følgende symboler.!! Tips Betingelser Funktionel begrænsning Afhængigt af PBX-anlæggets softwareversion virker nogle funktioner muligvis ikke. Oplysninger om, hvilke versioner der understøtter disse funktioner, fås ved henvendelse til forhandleren. Anmærkning! Dette PBX-anlæg understøtter SIP-telefoner (Session Initiation Protocol (protokol for påbegyndelse af session)). Afhængigt af din telefontype er der imidlertid visse PBX-funktioner, der ikke er tilgængelige for SIP-telefoner. Under strømsvigt vil de tilsluttede telefoner måske ikke fungere. Du bedes sikre, at der er en separat telefon, der ikke er afhængig af lokal strømforsyning, som kan bruges i nødstilfælde. 4 Brugervejledning

5 Funktionsoversigt Før dette produkt tilsluttes, skal du sikre, at driftsmiljøet er understøttet. Tilfredsstillende ydeevne kan ikke garanteres for følgende: samkørsel og kompatibilitet med alle de enheder og systemer, der er tilsluttet dette produkt behørig betjening og kompatibilitet med tjenester, der leveres af telekommunikationsvirksomheder gennem tilsluttede netværk BEMÆRKNINGER Noget ekstra hardware, software og nogle ekstra funktioner er ikke tilgængelige i nogle lande/områder eller til nogle PBX-modeller. Henvend dig til en autoriseret Panasonic-forhandler for at få flere oplysninger. Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger om, hvordan du kan få adgang til hyppigt anvendte PBX-funktioner med Panasonic-telefoner (PT er), analogtelefoner (SLT er), bærbare stationer (HS er), SIP-telefoner og DSS-konsoller. Henvend dig til forhandleren for at få detaljerede oplysninger om hver funktion eller indstilling. I denne vejledning vises der adskillige typer Panasonic-telefoner (PT er) som følger: IP Panasonic-telefon (IP-PT) Digital Panasonic-telefon (DPT) Analog Panasonic-telefon (APT) Panasonic-telefon med display (Display PT) "PT" anvendes som en generisk betegnelse for alle disse Panasonic-telefoner (PT er). Hvis en PBX-funktion kun understøtter visse PT er, f.eks. IP-PT er, er de tilgængelige telefontyper tydeligt angivet. IP-PT er/sip-telefoner kan afhængigt af netværksstatus blive optaget, så du hverken kan foretage eller modtage opkald. Indholdet af denne vejledning vedrører PBX- anlæg med en bestemt softwareversion som anført på forsiden af denne vejledning. Henvend dig til forhandleren for at få bekræftet PBX-anlæggets softwareversion. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. De forudindstillede melodier i dette produkt anvendes med tilladelse fra 2010 Copyrights Vision Inc. Noter til brugere af SIP-telefoner Du bedes læse følgende bemærkninger, inden du tager din SIP-telefon i brug. For brugere af alle SIP-telefoner Afhængigt af, hvilken type SIP-telefon der bruges, høres der evt. ikke en tone under en betjening. Følgende betjening er et eksempel. For SIP-telefoner i KX-UT-serien høres der evt. en tone afhængigt af systemindstillingerne. Tal med administratoren angående flere oplysninger. Brugervejledning 5

6 Funktionsoversigt [Eksempel] Sådan bruges en kontokode (registrering af kontokode) PT/SLT/HS/SIP-telefon (Konto) 4 9 kontokode O.tone Røret af. eksternt telefonnummer Tryk på Konto eller tast 49. Indtast kontokode (maks. 10 cifre). Tast #. Brugere af SIPtelefoner vil ikke høre denne tone. Indtast eksternt telefonnummer. Den udgående linje skal findes, før det eksterne telefonnummer indtastes. For brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien a. Funktioner, der bruger funktionsnumre, er begrænsede. Derudover er fleksible knapper kun tilgængelige for bestemte SIP-telefonmodeller i KX-UT-serien. Se de telefontyper, der er vist øverst til venstre for hver funktion. b. Der kan maksimalt indtastes 32 tal på en SIP-telefon i KX-UT-serien ad gangen, inklusive funktionsnumre osv. c. Du skal muligvis trykke på knappen ENTER på en SIP-telefon i serien KX-UT under betjeningen for at udføre visse funktioner. Følgende 5 betjeninger er eksempler. [Eksempler] Sådan vælges en ledig udgående linje automatisk PT/SLT/HS/SIP-telefon (S-BY) 0 eksternt telefonnummer For KX-UT-serien: Tryk på ENTER. Røret af. Tryk på S-BY eller indtast automatisk linjeadgangsnummer. Indtast eksternt telefonnummer. Tal. 6 Brugervejledning

7 Funktionsoversigt Sådan foretages opkald med en bekræftelseskode PT/SLT/HS/SIP-telefon PIN-kode: Personlig id-kode 4 7 bekræftelseskode Røret af. Tast 47. Tast. Indtast bekræftelseskode (maks. 4 cifre). bekræftelseskode PIN-kode Indtast bekræftelseskode PIN-kode (maks. 10 cifre). Hvis der indtastes en forkert lokalnummer-pin-kode, hører du en alarmtone. B.tone & O.tone ønsket telefonnummer Indtast ønsket telefonnummer. Den udgående linje skal findes, før det eksterne telefonnummer indtastes. For KX-UT-serien: Tryk på ENTER. Sådan foretages omstilling til en ekstern modtager ved hjælp af PBX-tjenesten SIP-telefon Under en samtale For KX-UT-serien: Tryk på ENTER. XFER HOLD B.tone Kun KX-UTserien. udgående linje eksternt telefonnummer * KX-UT-serien: Tryk på OMSTILLING. Andet end KX-UT-serien: Tryk på HOLD. Vælg udgående linje. Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Dette trin kan udelades (kun KX-UT-serien). Røret på. Sådan oprettes et konferenceopkald KX-UT-serie Under en samtale For KX-UT-serien: Tryk på ENTER. B.tone ønsket telefonnummer B.tone Tryk på KONFERENCE. Indtast ønsket telefonnummer. Tal til den nye deltager. Tryk på KONFERENCE. Tal med flere deltagere. Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. For KX-UT670: Tryk på Conference Start. Brugervejledning 7

8 Funktionsoversigt Sådan indstilles/annulleres Viderestilling PT/SLT/HS/SIP-telefon 7 Røret af. Tast Begge opkald 1 Udgående opkald 2 Intercom-opkald Tast 0, 1 eller 2 (valgfrit) Fortryde Alle opkald Optaget Svarer ikke Optaget/Svarer ikke Indtast det krævede nummer. Når du har trykket på 0 for "Annuller", For KX-UT-serien: Tryk på ENTER. modtager lokalnummer bylinje eksternt nummer telefonnummer (maks. 32 cifre) B.tone "Annuller" ved at lægge røret på umiddelbart efter, at du har trykket på 0. Læg røret på. For KX-UT-serien: Tryk på ENTER. Indtast modtager lokalnummer. Eller indtast bylinje nummer, og indtast derefter det eksternt telefonnummer. Tast #. Røret på. For KX-UT-serien: maks. 26 cifre For brugere af SIP-telefoner uden for KX-UT-serien a. Følgende funktioner er tilgængelige for brugere af SIP-telefoner: Foretage opkald Besvare opkald Tilbageholde opkald Omstille opkald (du kan ikke lægge røret på, før den person, der stilles om, besvarer opkaldet). b. De funktioner, der er tilgængelige og som bruger funktionsnumre, er begrænsede. Se de telefontyper, der er vist øverst til venstre for hver funktion. c. De toner, der er anført i "5.4.1 Hvad betyder denne tone?", er ikke tilgængelige for brugere af SIP-telefoner. Toner eller tonetyper kan variere afhængigt af den telefontype, der bruges. Hvis du f.eks. tilbageholder et opkald, kan der enten høres en specifik tone for SIP-telefonen eller ingen tone. d. Hvis der trykkes et nummer, f.eks. et funktionsnummer til at aktivere Privat notering, mens der høres en optaget-/dnd-/genbestillingstone, vil det blive ignoreret. e. SIP-telefonens funktioner kan variere i forhold til trinene i denne vejledning, og de kan variere afhængigt af den telefontype, der bruges. f. For at udføre en betjening skal du på visse SIP-telefoner trykke på knappen OK, efter at du har trykket på alle knapperne til betjeningen. Bemærkninger til brugere af KX-WT115 HS Betjening af og displayet på KX-WT115 kan være anderledes end for HS er i KX-TCA-serien. Hvis f.eks. et opkald på KX-WT115 ikke besvares, når den bruges med en tilsluttet telefon, vises opkaldsloggen for indgående opkald på en anden måde end for HS er i KX-TCA-serien. Bemærkninger til brugere af KX-NT300-serien, KX-NT500-serien, KX-UT-serien Hvis det primære PBX-anlæg, som telefonen er tilsluttet, svigter, skifter lokaltelefonen muligvis over til et sekundært PBX-anlæg. 8 Brugervejledning

9 Funktionsoversigt Den tid, det kræver at skifte til det sekundære PBX-anlæg eller tilbage til det primære PBX-anlæg, er forskellig afhængigt af din telefon. Hvis du er i gang med et opkald, afbrydes det, når lokalnummeret skifter forbindelse til det sekundære PBX-anlæg. Selv hvis det primære PBX-anlæg bliver ledigt igen, skifter telefonen ikke tilbage under et opkald. For brugere af KX-NT300-serien og KX-NT500-serien: Hvis der afspilles baggrundsmusik (BGM) via telefonen, når den er tilsluttet det sekundære PBX-anlæg, skifter den ikke tilbage til det primære PBX-anlæg, når det bliver ledigt. Bemærkninger til brugere af KX-NT543, KX-NT546 og KX-NT560 IP-PT Når KX-NT543, KX-NT546 eller KX-NT560 IP-PT anvendes i Øko indstilling, er overførselshastigheden for IP-netværket relativt langsom, og den sekundære Ethernet-port kan ikke anvendes. Kontakt forhandleren for at deaktivere Øko indstilling. Varemærker Microsoft og Outlook er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Bluetooth -mærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og brugen af disse mærker af Panasonic Corporation er underlagt licens. Alle øvrige varemærker som er oplyst i dette dokument tilhører deres respektive ejere. Microsoft-skærmdumps genoptrykkes med tilladelse fra Microsoft Corporation. Open Source-software Dette produkt anvender Open Source-software. Klik på knappen Information i Konsol for webvedligeholdelse for at få yderligere oplysninger. Brugervejledning 9

10 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Betjening Før betjening af telefonerne Sikkerhedsvejledning Vigtig sikkerhedsvejledning Forholdsregler Datasikkerhed Før betjening af telefonerne Sådan foretages opkald Grundlæggende betjening i forbindelse med opkald Hurtig nummerindtastning Genkald Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares Adgang til ISDN-service Ændring af opkaldsmetode (Skift opkaldsannoncering Ringetone/Taleopkald) Opkald uden begrænsninger Direkte fjernadgang til en modtager (Direkte ekstern systemadgang [DISA]) Indstilling af telefonen fra et andet lokalnummer eller via DISA (Fjernindstilling) Modtagelse af opkald Besvarelse af opkald Håndfri besvarelse af opkald (Håndfri tilbagekald) Besvarelse af et opkald på en anden telefon (Hent opkald) Besvarelse af et opkald via en ekstern højttaler (Eksternt svar fra vilkårlig station [TAFAS]) Brug af knapperne SVAR/AFBRYD Identificering af chikanerende opkald (MCID) Under en samtale Omstilling af opkald (Omstilling) Tilbageholdelse af opkald Skift af taleretning (Opkaldsdeling) Besvarelse af Banke på Samtale med flere deltagere Mute Lade andre personer lytte med på samtalen (Medhør med røret taget af) Brug af hovedsæt (Betjening via hovedsæt) Brug af en PDN/SDN-knap Primary Directory Number (Primært Lokalnummer) (PDN)/Secondary Directory Number (Sekundært Lokalnummer) (SDN) Før du forlader din plads Viderestilling af opkald Visning af besked på opkalderens telefon (Besked ved fravær) Undgå, at andre personer bruger telefonen (Lokalnummerlås) Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Oprettelse/besvarelse af en meddelelse om opkald Personsøgning Besvarelse og afvisning af en personsøgning Foretag et konferencegruppeopkald Brug af Unified Messaging-funktioner Hvad er Unified Messaging-systemet? Indlogning til og konfigurering af din postkasse Afspilning af beskeder og lignende funktioner Afsendelse af beskeder Omstilling af opkald Brugervejledning

11 Indholdsfortegnelse Andre funktioner Kvikvejledning Tilpasning af telefonen efter dine behov Indstilling af alarmen (Tidsindstillet påmindelse) Afvisning af indgående opkald (Vil ikke forstyrres [DND]) Modtagelse af Banke på (Banke på/opkaldsannoncering med røret taget af [OHCA]/ Whisper OHCA) Visning af dit telefonnummer på modtagerens og opkalderens telefon (Id-begrænsning for opkalderen/modtageren [CLIP/COLP]) Sådan undgår du, at dit telefonnummer vises på opkalderens telefon (Id-begrænsning for modtageren [COLR]) Sådan undgår du, at dit nummer vises på modtagerens telefon (Id-begrænsning for opkalderen [CLIR]) Sådan undgår du, at andre personer slutter sig til din samtale (Afvis Tilsidesæt ved optaget) Sådan aktiveres Baggrundsmusikken (BGM) Beskyttelse af linjen mod beskedtoner (Sikkerhed på datalinje) Kontrol af status for Tidsservice Indstilling af paralleltelefonen til ringning (Paralleltelefon) Brug af din HS med en tilsluttet telefon (Trådløs XDP-paralleltilstand) Brug af din telefon med en tilsluttet telefon (telefon med ét nummer) Nulstilling af funktioner, der er indstillet for lokalnummeret (Nulstil lokalnummerfunktion) Brug af Opkaldscentralen Forlad en distributionsgruppe for indgående opkald (Log ind/log ud, Afslutte) Overvågning og kontrol af opkaldsstatus for en distributionsgruppe for indgående opkald (Overvågning af distributionsgruppe for indgående opkald) Viderestilling af et ventende opkald (Manuel omstilling af kø) Brug af Ekstraudstyr Hvis der er tilsluttet en Dørtelefon/Døråbner Hvis et eksternt relæ er tilsluttet Hvis en ekstern sensor er tilsluttet Hvis en PBX-vært er tilsluttet Hvis et telefonsvaresystem er tilsluttet Administrative funktioner Brug af telefonerne i et hotellignende miljø (Servicefunktioner) Indspilning af oplysninger ved hjælp af forprogrammerede beskeder (udskriver besked) Udveksling af indstillinger mellem lokalnumre Mobilt lokalnummer Udvidet mobilt lokalnummer Brug af en telefon med display Brug af opkaldslog Brug af telefonbøgerne Adgang til systemfunktioner (Funktionsadgang fra system) Egne indstillinger (kun KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/ KX-UT670) Mobiltelefonfunktioner Mobiltelefonfunktioner Betjening (for den ansvarlige) Kontrolfunktioner Styring af lokalnummer Kontrol af tidsservicetilstand Administration af niveau for begrænsning (Omstilling af opkaldstone) Brugervejledning 11

12 Indholdsfortegnelse Sådan aktiveres ekstern baggrundsmusik (BGM) Indspilning af udgående beskeder (OGM) Tillade brugere at vælge en utilgængelig udgående linje (Bylinje optaget) Afbryde medhør for netværkets direkte nummervalg (NDSS) Konfigurering af Unified Messaging-funktioner Funktioner for den systemansvarlige Funktioner for den beskedansvarlige Tilpasning af telefonen og systemet Tilpasning af telefonen (Personlig programmering) Tilpasning af telefonen (Personlig programmering) Indstillinger i programmeringstilstanden Tilpasning af knapperne Systemprogrammering vha. Konsol for webvedligeholdelse Brugerprogrammering Tilpasning af lokaltelefoner og systemet for managere Programmering for den ansvarlige Oplysninger om programmering Programmering for den ansvarlige Styring af overvågning (ACD) Bilag Liste over betjeningsmuligheder efter telefontype Liste over betjeningsmuligheder efter telefontype Fejlfinding Fejlfinding Skema over funktionsnumre Skema over funktionsnumre Hvad betyder denne tone? Hvad betyder denne tone? Redigeringshistorie PFMPR-softwarefil, version xxx PFMPR-softwarefil, version 004.1xxxx Brugervejledning

13 Afsnit 1 Betjening I dette afsnit finder du trinvis vejledning i betjeningen af de enkelte funktioner. Læs dette kapitel for at blive fortrolig med de mange nyttige funktioner i dette PBX-anlæg. Brugervejledning 13

14 1.1.1 Sikkerhedsvejledning 1.1 Før betjening af telefonerne Sikkerhedsvejledning Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå person- og/eller tingsskade. Følgende symboler klassificerer og beskriver risiko- og skadeniveauet ved ukorrekt betjening eller ukorrekt håndtering af denne enhed. ADVARSEL FORSIGTIG! Denne bemærkning betyder, at forkert brug kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. Denne bemærkning betyder, at forkert brug kan medføre tilskadekomst eller materiel skade. De følgende typer symboler bruges til at klassificere og beskrive typen af vejledninger, der skal følges. Dette symbol bruges til at advare brugere om, at en specifik betjeningsprocedure ikke må udføres. Dette symbol bruges til at advare brugere om, at en specifik betjeningsprocedure skal følges for at betjene enheden på sikker vis. 14 Brugervejledning

15 1.1.1 Sikkerhedsvejledning ADVARSEL For alt telefonudstyr Produktet må hverken udsættes for regn eller fugt. Produktet må ikke oversprøjtes med vand, olier eller andre væsker. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød og kan nedsætte produktets funktion. Produktet må ikke placeres på ustabile eller ujævne overflader. Hvis produktet vælter, kan det forårsage personskade eller beskadigelse af produktet. Lad ikke noget hvile på netledningen. Placer ikke produktet, hvor der er risiko for, at nogen træder på eller falder over netledningen. Tilfør ikke strøm til flere forskellige enheder, så stikkontakters eller forlængerledningers samlede kapacitet overskrides. Hvis kontakters, stikdåsers, forlængerledningers osv. kapacitet overskrides, udsender de en stor mængde varme, hvilket kan forårsage brand. Produktet må kun installeres og serviceres af kvalificerede serviceteknikere. Produktet bør bruges, som det forefindes på købstidspunktet. Det bør ikke skilles ad eller modificeres. Hvis produktet adskilles eller modificeres, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet. Følg alle advarsler og instruktioner på produktet. Produktet må kun tilsluttes den type elforsyning, der er angivet på produktmærkatet. Hvis du er i tvivl om, hvilken type elforsyning du har i hjemmet, skal du kontakte din forhandler eller dit lokale elselskab. Af sikkerhedsmæssige årsager er nogle produkter udstyret med en stikprop med jord. Hvis du ikke har en stikkontakt med jord, skal du få en installeret. Du må ikke omgå denne sikkerhedsforanstaltning ved at ændre stikproppen. Støv jævnligt alt udstyr af. Overdrevne mængder støv kan forårsage brand eller elektrisk stød og kan nedsætte produktets funktion. Tag produktet ud af stikkontakten og kontakt din forhandler i følgende tilfælde: a. Når netledningen eller stikproppen er beskadiget eller slidt. b. Hvis der er spildt væske i produktet. c. Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand. d. Hvis produktet ikke fungerer som beskrevet i betjeningsvejledningen. Foretag kun justering af de kontrolfunktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen. Forkert justering af andre kontrolelementer kan forårsage beskadigelse og vil muligvis kræve reparation af en kvalificeret tekniker for at få produktet til at fungere normalt igen. e. Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. f. Hvis produktets ydeevne forringes. For PBX-anlægget Stik ikke fremmedlegemer ind i dette produkt, da de kan komme i kontakt med farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, så der opstår risiko for brand eller elektrisk stød. Brugervejledning 15

16 1.1.1 Sikkerhedsvejledning Undgå at trække, bøje, lægge genstande oven på eller gnide netledningen eller stikket. Beskadigelse af netledningen kan forårsage brand eller elektrisk stød. Forsøg ikke at reparere netledningen eller stikket. Kontakt et autoriseret Panasonic-fabriksservicecenter, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller slidt for at få den/det udskiftet. Benyt kun monteringsudstyret til stativer på 19" (monteringsskinne, skruer), der er fremstillet til brug sammen med PBX-anlægget ved montering af anlægget på et stativ på 19". Hvis beskadigelse af enheden medfører, at der er adgang til de interne dele, skal du øjeblikkeligt afbryde strømmen og indlevere enheden til forhandleren. Tag enhedens stik ud af stikkontakten, hvis enheden udsender røg, unormal lugt eller usædvanlig støj. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontroller, at der ikke længere udsendes røg, og kontakt et autoriseret Panasonic-fabriksservicecenter. Denne enhed er udstyret med et jordet stik. Af sikkerhedshensyn må dette stik kun sættes i en jordet stikkontakt, der er installeret i overensstemmelse med gældende regler. Sæt netledningen helt ind i en stikkontakt. Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød. 16 Brugervejledning

17 1.1.1 Sikkerhedsvejledning FORSIGTIG! For alt telefonudstyr Produktet skal holdes ren for støv og fugt og må ikke udsættes for høje temperaturer (over 40 C), vibrationer og direkte sollys. Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring af produktet. Tør produktet af med en blød klud. Produktet må ikke rengøres med slibemidler eller kemiske stoffer, f.eks. benzen eller fortynder. Brug ikke rensemidler i væske- eller sprayform. For PBX-anlægget Hvis du flytter udstyret, skal telefonforbindelsen afbrydes, før du afbryder strømtilslutningen. Når enheden er installeret på det nye sted, skal du først tilslutte strømmen og derefter telefonforbindelsen. Netledningen bruges som hovedafbryder. Sørg for, at stikkontakten er placeret på et lettilgængeligt sted i nærheden af udstyret. Sprækker og åbninger på forsiden, bagsiden og i bunden af kabinettet bruges til ventilering. For at beskytte produktet mod overophedning må disse åbninger ikke blokeres eller tildækkes. Åbningerne må aldrig blokeres, ved at produktet anbringes på en seng, en sofa, et tæppe eller et tilsvarende underlag, mens det er i brug. Produktet må aldrig placeres i nærheden af eller over en radiator eller en anden varmekilde. Produktet må ikke placeres i et forseglet miljø, medmindre der er tilstrækkelig ventilation til stede. Sørg for at fjerne produktet fra stativet eller væggen, når det ikke længere skal bruges. Enheden skal beskyttes mod statisk elektricitet, og du må derfor ikke røre ved de stik, der findes uden på enheden. Brugervejledning 17

18 1.1.1 Sikkerhedsvejledning Anmærkning! For alt telefonudstyr Læs og overhold alle anvisninger. Brug kun det korrekte Panasonic-rør ved anvendelse af en Panasonic-telefon (PT). For PBX-anlægget Enheden må ikke stå i nærheden af varmeapparater og enheder, der genererer elektrisk støj, f.eks. lysstofrør, motorer og tv-apparater. Disse støjkilder kan påvirke PBX-anlæggets funktion. Følg nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere udgående linjer, hvis der er problemer med at ringe til eksterne destinationer: 1. Kobl PBX-anlægget fra alle udgående linjer. 2. Slut analogtelefoner (SLT er), du ved virker, til de pågældende udgående linjer. 3. Foretag et opkald til en eksternt destination ved hjælp af de pågældende analogtelefoner. Hvis du ikke kan foretage et opkald korrekt, kan det skyldes et problem med den udgående linje, som analogtelefonen er forbundet med. Kontakt dit teleselskab. Hvis alle SLT er fungerer korrekt, kan der være et problem med PBX-anlægget. Slut ikke PBX-anlægget til udgående linjer igen, indtil det er blevet serviceret af et autoriseret Panasonic-fabriksservicecenter. Bemærk For alt telefonudstyr Du må aldrig sætte ledninger, nåle, osv. i produktets åbninger eller huller. 18 Brugervejledning

19 1.1.2 Vigtig sikkerhedsvejledning Vigtig sikkerhedsvejledning Når du bruger telefonsystemet, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå brand, elektrisk stød og personskade. Nedennævnte sikkerhedsvejledninger bør følges: Brug ikke produktet i nærheden af vand, f.eks. et badekar, en vaskebalje, en køkkenvask eller en vaskemaskine, i en våd kælder eller i nærheden af et svømmebassin. Undgå at bruge tilsluttede telefoner i uvejr. Der er en lille risiko for elektrisk stød i forbindelse med lynnedslag. Brug ikke en telefon i nærheden af et gasudslip til at anmelde udslippet. Rack monterings instruktioner - De følgende eller tilsvarende instruktioner er inkluderet i installationsvejledningerne: a. Øget drift temperatur Når udstyret installeres i et lukket rack system eller i et rack system med flere enheder, kan temperaturen i racket blive større end i rummet. Derfor bør man overveje at installere udstyret i omgivelser, der er kompatible med den højeste temperatur (Tma), som er angivet af producenten. b. Pålidelig jordforbindelse man bør opretholde en pålidelig jordforbindelse af rack udstyret. Man bør være særlig opmærksom på forsyningsforbindelser uden direkte forbindelser til grenledninger (f. eks stikdåser). GEM DISSE INSTRUKTIONER Brugervejledning 19

20 1.1.3 Forholdsregler Forholdsregler Gælder kun brugere i EU Brugerinformation om indsamling og bortskaffelsse af elektronikskrot og brugte batterier Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg. Professionelle brugere i EU Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger. Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse. Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor): Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie. 20 Brugervejledning

21 1.1.3 Forholdsregler Model KX-NS700NE og KX-NS700UK er konstrueret til at kunne arbejde sammen med: Analogt PSTN (Public Switched Telephone Network) i europæiske lande Fælleseuropæisk ISDN (Integrated Services Digital Network) med ISDN-basishastighed Fælleseuropæisk ISDN (Integrated Services Digital Network) med ISDN-primær-hastighed Panasonic System Networks Co., Ltd. erklærer, at KX-NS700NE og KX-NS700UK er i overensstemmelse med væsentlige krav samt andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr. Overensstemmelseserklæringen for de relevante Panasonic-produkter beskrevet i denne vejledning kan hentes på adressen: Kontakt til autoriseret repræsentant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland Brugervejledning 21

22 1.1.4 Datasikkerhed Datasikkerhed Nedenstående sikkerhedskrav skal overholdes, for at PBX-anlægget kan bruges korrekt og på sikker vis. Sker det ikke, kan det medføre: Tab, lækage, forfalskning eller tyveri af brugeroplysninger. Ulovlig brug af PBX-anlægget af en tredjepart. Forstyrrende indgriben eller serviceafbrydelse forårsaget af en tredjepart. Hvad er brugeroplysninger? Brugeroplysninger defineres som: 1. Oplysninger, der er gemt i systemhukommelsen: Systemdata, fejldata og aktiveringsnøglefiler. 2. Oplysninger sendt fra PBX-anlægget til en pc eller en USB-hukommelsesenhed: Systemdata, lydfiler til MOH (musik på hold) og OGM (udgående beskeder) samt aktiveringsnøglefiler. Krav 1. Systemhukommelsen indeholder software til alle PBX-anlæggets processer og alle kundedata. Uautoriseret adgang til PBX-anlægget skal derfor forhindres for at undgå datalækage. 2. Opret altid sikkerhedskopier af data, der er gemt i systemhukommelsen, og/eller opret jævnligt sikkerhedskopier af systemdata på en USB-hukommelsesenhed eller en NAS. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte forhandleren. 3. Uautoriseret adgang via internettet skal forhindres ved at aktivere en brandvæg. 4. For at forhindre uautoriseret adgang til og eventuel misbrug af PBX-anlægget anbefaler vi stærkt at: a. Holde adgangskoden hemmelig. b. Vælge en kompleks, tilfældig adgangskode, der ikke er nem at gætte. c. Ændre adgangskoden med jævne mellemrum. 5. Gøre følgende, når PBX-anlægget sendes til reparation eller overlades til en tredjepart. a. Tag en sikkerhedskopi af data, der er gemt i systemhukommelsen. 6. Når der sendes brugeroplysninger fra PBX-anlægget til en pc eller en USB-hukommelsesenhed, bliver det kundens ansvar at sikre, at sådanne oplysninger holdes fortrolige. Inden pc en eller USB-hukommelsesenheden bortskaffes, skal det sikres, at dataene ikke kan hentes frem. Dette gøres ved at formatere harddisken og/eller ødelægge den rent fysisk. 22 Brugervejledning

23 1.1.5 Før betjening af telefonerne Før betjening af telefonerne Hvilken type telefon kan bruges? Følgende telefontyper kan bruges sammen med dette PBX-anlæg: IP Panasonic-telefon (IP-PT) (f.eks. KX-NT300-serien og KX-NT500-serien) Digital Panasonic-telefon (DPT) (f.eks. KX-T7600-serien, KX-DT300-serien, KX-DT500-serien) Analog Panasonic-telefon (APT) (f.eks. KX-T7700-serien) Panasonic bærbar station (HS) (f.eks. KX-TCA364, KX-WT115) SIP-telefon (f.eks. SIP-telefoner i serien KX-UT, SIP-telefoner fra tredjepart) Analogtelefon (SLT) (f.eks. impulstelefon med nummerskive) De funktioner, der er tilgængelige, afhænger af den telefontype, der bruges. Hvis du bruger en Panasonic-telefon, der har en knap til specialfunktioner, f.eks. og/eller et display, kan du følge betjeningerne med knapperne eller få vist meddelelser, der gør programmeringen lettere. Hvis du bruger en telefon med et stort display (f.eks. KX-NT346 eller KX-T7636), kan du følge de viste meddelelser om, hvordan funktionerne bruges. Hvis din telefon ikke har funktionsknapper og/eller et display, kan du betjene PBX-anlægget ved at taste et funktionsnummer i stedet. Følg den betjening, der gælder for den type telefon, du har. Hvis du bruger en Panasonic-telefon uden funktionsknapper, kan du ændre en af de ledige knapper til en funktionsknap. Yderligere oplysninger finder du under "3.1.3 Tilpasning af knapperne". Registrering af din bærbare station (HS)/SIP-telefon Før du bruger din HS- eller SIP-telefon, skal den registreres i PBX-anlægget og tildeles et lokalnummer via systemprogrammering. Du kan få bekræftet lokalnummeret på din HS under "Oplysninger om dit lokalnummer" i "3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden". Brugere af SIP-telefoner skal følge den vejledning, der gælder for deres telefoner. Funktionsnumre Nogle funktioner kræver indtastning af et bestemt funktionsnummer (og muligvis en ekstra parameter). Der findes to typer funktionsnumre: Fleksible funktionsnumre Faste funktionsnumre Faste funktionsnumre kan ikke ændres. Du kan dog godt ændre de fleksible numre til andre numre for lettere brug. I denne vejledning bruges standardnumrene (indstillet fra fabrikken) til betjeningen. Et fleksibelt nummer vises med dette symbol (en lys/mørk-tast). Hvis du har ændret funktionsnummeret, skal du bruge det nye nummer, som du har programmeret. Skriv det nye nummer i "5.3.1 Skema over funktionsnumre" (Appendiks). Brugervejledning 23

24 1.1.5 Før betjening af telefonerne Anmærkning! Standardværdien for et fleksibelt funktionsnummer varierer, afhængigt af land/område. Hvis du bruger en analogtelefon, der ikke har tasterne " " eller "#", kan du ikke få adgang til funktioner, hvis tegnene " " eller "#" indgår i funktionsnummeret. Tone Under eller efter en betjening høres der forskellige toner, der bekræfter handlingen. Yderligere oplysninger finder du under "5.4.1 Hvad betyder denne tone?" (Bilag). Display I denne vejledning refererer "displayet " til displayet på en Panasonic-telefon. Hvis din telefon ikke er en Panasonic-telefon med display, vises meddelelsen ikke. Hvis du bruger en Panasonic-telefon med display, hjælper displayet dig med at bekræfte indstillingerne. Nogle telefoner giver dig også let adgang til funktioner. Der vises meddelelser afhængigt af, hvilken funktion der bruges. Hvis du trykker på den tilsvarende knap ved siden af eller under displayet eller trykker på navigationstasten, får du adgang til de forskellige funktioner. Derudover kan du alt efter den telefon med display, der bruges, betjene funktioner eller foretage opkald ved hjælp af den viste meddelelse. Se "1.14 Brug af en telefon med display". Anmærkning! I denne vejledning vises meddelelserne på engelsk. Dit lokalnummer Hvis du bruger en Panasonic-telefon med display, kan du kontrollere dit lokalnummer i displayet. Tryk på knappen OMSTILLING, eller brug menutasten S1, mens røret er lagt på. Øko indstilling Hvis du bruger en KX-NT543, KX-NT546 eller KX-NT560 IP-PT i Øko indstilling, vises ikonet "Øko" i displayet i programmeringstilstanden (se "3.1.3 Tilpasning af knapperne"). Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forhandleren. Brug af navigationstasten/jog-hjulet/volumentasten Navigationstasten kan bruges til at indstille displaykontrasten og lydstyrken, eller du kan søge efter ønskede emner i displayet. Tryk på navigationstasten/volume tast, eller drej jog-hjulet i den ønskede retning. Kontrasten, lydstyrken eller emnerne ændres på følgende måde: Navigationstast Op (niveauet øges) Op (niveauet øges) Op (niveauet øges) Venstre ENTER Højre Venstre Højre Venstre Højre Ned (niveauet falder) Ned (niveauet falder) Ned (niveauet falder) 24 Brugervejledning

25 1.1.5 Før betjening af telefonerne Jog-hjul Volume tast Venstre (mod uret) Højre (med uret) Op (niveauet øges) Op (niveauet øges) Niveauet falder Niveauet øges Ned (niveauet falder) Ned (niveauet falder) Eksempler De viste displayeksempler og illustrationer er fra en telefon, der er sluttet til PBX-anlægget. Begrænsninger Nogle af funktionerne kan være blevet spærret for dit lokalnummer afhængig af systemprogrammeringen og den type telefon, der anvendes. Symbolforklaring Følgende symboler viser funktionens tilgængelighed, bemærkninger og handlinger, der skal udføres for at bruge funktionerne. Denne funktion kan ikke bruges på en analogtelefon. Yderligere oplysninger om lignende programmeringer finder du under "Programmering". Røret af (en af følgende fremgangsmåder). Løft røret. Tryk på knappen HÅNDFRI. Tryk på knappen MONITOR. (Du skal løfte røret for at starte en samtale.) Tryk på knappen TAL. Røret på (en af følgende fremgangsmåder). Læg røret på. Tryk på knappen HÅNDFRI. Tryk på knappen MONITOR. Tryk på knappen CANCEL. 8 (BY) 0 udgående linjegruppenummer Find en udgående linje (en af følgende fremgangsmåder). Tryk på knappen BY. Indtast det automatiske linjeadgangsnummer 0. Indtast gruppeadgangsnummeret og gruppenummeret for den udgående linje. Tryk på knappen Opkald på dørtelefonen. Tryk forsigtigt på afbryderen på telefonen. Brugervejledning 25

26 1.1.5 Før betjening af telefonerne ønsket nummer Tryk på den tilsvarende funktionsknap på Panasonic-telefonen eller SIP-telefonen i KX-UT-serien. Indtast det ønskede nummer. <Eksempel> kontokode Indtast kontokoden. Tal, eller læg en besked. Du hører en optagettone, en bekræftelse, et opkald, en ringetone eller en noteringstone. Opt. tone: Optagettone B. tone: Bekræftelsestone O. tone: Opkaldstone R. tone: Ringetone N. tone: Noteringstone lokalnummer Tast et lokalnummer. eksternt telefonnummer Tast et eksternt telefonnummer. telefonnummer Tast telefonnummer. tast Tryk på en vilkårlig tast (0 9,, #). HOLD Tryk på knappen HOLD på SIP-telefonen. GENKALD Tryk på knappen GENKALD på SIP-telefonen. Når du bruger en Panasonic-telefon eller SIP-telefon i serien KX-UT Panasonic-telefoner og SIP-telefoner i serien KX-UT har nyttige funktionsknapper, der gør nogle funktioner nemmere. For yderligere oplysninger henviser vi til "Placering af kontrolfunktioner" eller det tilsvarende afsnit i dokumentationen til telefonen. Brugertilpassede knapper Hvis et ord i denne vejledning står i parentes, f.eks. (Konto), betyder det, at der er tildelt en fleksibel knap til funktionen "Konto". Yderligere oplysninger kan findes i "3.1.3 Tilpasning af knapperne", hvis du bruger en PT eller HS, eller i "Tilpasning af de fleksible knapper", hvis du bruger Konsol for webvedligeholdelse. Bemærk For brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: KX-UT113/KX-UT123: Knapper kan ikke tilpasses. Andre end KX-UT113/KX-UT123: Følgende knapper kan tilpasses: Enkelt-BY (E-BY) DN Direkte opkald Log ind/log ud DSS Hovedsæt Afslutte Opkaldsparkering Opkaldsparkering (Automatisk parkering) Knap Sløjfe-BY (S-BY) Gruppe-BY (G-BY) Funktion Bruges til at etablere forbindelse til en udgående linje, så du kan foretage udgående opkald. Indgående opkald fra en ekstern linje modtages på denne knap. Bruges til at etablere forbindelse til en udgående linje i en bestemt udgående linjegruppe, så du kan foretage udgående opkald. Indgående opkald fra en ekstern linje i den tildelte udgående linjegruppe modtages på denne knap. 26 Brugervejledning

27 1.1.5 Før betjening af telefonerne Knap Enkelt-BY (E-BY) Direkte nummervalg (DSS) Direkte opkald Distributionsgruppe for indgående opkald (ICD-gruppe) Besked Besked til et andet lokalnummer Viderestilling (VK)/Vil ikke forstyrres (DND) begge opkald VK/DND udgående opkald VK/DND intercom-opkald Gruppe VK begge opkald Gruppe VK udgående opkald Gruppe VK intercom-opkald Konto Konference Afslut Ekstern feature-adgang (EFA) Opkalder betaler Opkaldsparkering Funktion Bruges til at etablere forbindelse til en bestemt udgående linje, så du kan foretage eller modtage udgående opkald. Bruges til at få direkte adgang til et lokalnummer med et tryk på en enkelt knap. Knappen kan tildeles en anden funktion. For SIP-telefoner i KX-UT-serien (undtagen KX-UT113/KX-UT123): Til forskel fra en opkaldsknap kan denne type knap ikke anvendes til at taste funktionsnumre. Bruges til at få direkte adgang til en bestemt modtager eller en systemfunktion med et tryk på en enkelt knap. Bruges til at få adgang til en bestemt distributionsgruppe for indgående opkald, så der kan foretages eller modtages opkald. Bruges til at lægge en besked eller ringe tilbage til den person, der har lagt en besked. Bruges som besked-knap for et andet lokalnummer. Bruges til at viderestille eller afvise alle opkald til en bestemt destination. Bruges til at viderestille eller afvise udgående opkald til en bestemt destination. Bruges til at viderestille eller afvise Intercom-opkald til en bestemt destination. Bruges til at viderestille alle opkald til din gruppe til en bestemt destination. Bruges til at viderestille alle udgående opkald til din gruppe til en bestemt destination. Bruges til at viderestille alle Intercom-opkald til din gruppe til en bestemt destination. Bruges til at angive en kontokode. Bruges til at etablere en samtale med flere deltagere. Bruges til at afbryde forbindelsen og foretage et nyt opkald uden at lægge røret på. Bruges til at få adgang til specialfunktioner, der udbydes af en PBX-vært eller et teleselskab. Bruges til at kontrollere det samlede samtalegebyr for dit eget lokalnummer. Bruges til at parkere eller hente et opkald, der er placeret i en forudindstillet parkeringszone. Brugervejledning 27

28 1.1.5 Før betjening af telefonerne Knap Opkaldsparkering (Automatisk parkering) Opkaldslog Opkaldslog for ICD-gruppe Log ind/log ud Log ind/log ud af en speciel gruppe Log ind/log ud af alle grupper Haster Afslutte Systemalarm Tidsservice (Dag/Nat/Frokost/Pause) Svar Afbryd Afgift/Opkaldsspærring ISDN Service Id-begrænsning for opkalderen (CLIR) Id-begrænsning for modtageren (COLR) ISDN-Hold Hovedsæt Tidsservicetilstand (Automatisk/Manuel) Tovejsoptagelse Tovejsomstilling Direkte tovejsomstilling Funktion Bruges til automatisk at parkere et opkald i en ledig parkeringszone. Hvis du trykker på denne knap på en SIP-telefon i KX-UT-serien (undtagen KX-UT113/KX-UT123), vælges der en ledig parkeringszone blandt knapperne til Opkaldsparkering (forudindstillet parkeringszone), som er konfigureret på telefonen. Indstil både knappen Opkaldsparkering (automatisk parkeringszone) og knappen Opkaldsparkering (forudindstillet parkeringszone). Bruges til at få vist oplysninger om indgående opkald. Bruges som en Opkaldslog-knap til en distributionsgruppe for indgående opkald. Bruges til at skifte mellem tilstanden Log ind og Log ud. Bruges som Log ind/log ud-knap til distributionsgruppen for indgående opkald. Bruges som Log ind/log ud-knap for alle grupper. Bruges til at omstille det opkald, der har ventet længst tid i køen til distributionsgruppen for indgående opkald, til destinationen for overløb. Bruges til at skifte status for Afslut mellem tilstanden Klar og Ikke klar. Bruges til at bekræfte en PBX-fejl. Bruges til at skifte tilstanden for tidsservice. Bruges til at besvare et indgående opkald. Bruges til at afbryde linjen under eller efter endt samtale eller til at omstille et opkald. Bruges til midlertidigt at ændre niveauet for Afgift/opkaldsspærring for de øvrige lokalnumre. Bruges til at etablere forbindelse til en ISDN-service. Bruges til at skifte mellem CLIP- og CLIR-tjenester. Bruges til at skifte mellem COLP- og COLR-tjenester. Bruges til at omstille et opkald via et telefonselskab. Bruges til håndfri samtaler. Bruges til at ændre tilstanden for tidsservice til Automatisk eller Manuel. Bruges til at indspille en samtale i din egen postkasse. Bruges til at indspille en samtale i en postkasse for et bestemt lokalnummer. Bruges til at indspille en samtale i et bestemt lokalnummers postkasse med et tryk på en enkelt knap. 28 Brugervejledning

29 1.1.5 Før betjening af telefonerne Medhør (LCS) Knap Viderestilling af svarservice Netværkets direkte nummervalg (NDSS) CTI Check-in Check-out Rengjort Primary Directory Number (Primært lokalnummer) (PDN) Secondary Directory Number (Sekundært lokalnummer) (SDN) Directory Number (Lokalnummer) (DN) (Kun SIP-telefoner i KX-UT-serien [undtagen KX-UT113/KX-UT123]). Funktion Bruges til at overvåge din postkasse for talebeskeder, mens en opkalder efterlader en besked. Du kan også besvare opkaldet. Bruges til at omstille et opkald til et bestemt lokalnummers postkasse. Bruges også til at få adgang til Unified Messaging-systemet eller svarservice-funktionerne for VPS med tryk på en enkelt knap. Bruges til at få direkte adgang til et lokalnummer, der er tilsluttet andre PBX-anlæg på netværket med et tryk på en enkel knap. Bruges til at få adgang til CTI-funktioner. Bruges til at skifte lokalnumres rumstatus fra Check-out til Check-in. Bruges til at skifte lokalnumres rumstatus fra Check-in til Check-out. Benyttes til at ændre lokalnumres rumstatus mellem Klar og Ikke klar. Bruges til at foretage og modtage såvel udgående- som intercom-opkald. Bruges til at vise den aktuelle status på et andet lokalnummer, ringe til lokalnummeret samt hente eller omstille opkald til det. Bruges til at foretage intercom- eller udgående opkald. Brugervejledning 29

30 1.1.5 Før betjening af telefonerne Sådan følges trinene Herunder vises et eksempel på betjening af systemet. Opkald til et andet lokalnummer Sådan ringes et lokalnummer op (Intercom-opkald) PT/SLT/HS/SIP-telefon lokalnummer Funktionsnavn Telefontyper Forkortelserne for telefontyperne er forklaret i "Procedurer for telefontyperne" nedenfor. Røret af. (DSS) Indtast lokalnummer eller tryk på DSS. Knappen DSS lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Lokalnummeret er ledigt. Rød (til): Linjen er i brug af dig eller et andet lokalnummer. Yderligere oplysninger om opkald ved hjælp af en telefonbog findes i " Brug af telefonbøgerne". Tips Hurtig betjening DSS-knapperne er nyttige, hvis dit nummer fungerer som omstilling, eller hvis du ofte gør brug af nogle bestemte lokalnumre. Håndfri betjening Knappen HÅNDFRI giver dig mulighed for at foretage et Intercom-opkald og foretage en håndfri samtale. Tilpasning af telefonen Tal Indstillinger i programmeringstilstanden Foretrukken linjetildeling udgående Vælg den linje, der er forbindelse til, når du løfter røret Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Direkte nummervalg (DSS)-knap. Betjening Symbolerne er beskrevet under "Symbolforklaring". Betingelser Programmeringsreferencer: Den tilknyttede eller påkrævede programmering noteres. Procedurer for telefontyperne Følgende forkortelser vises øverst til venstre for hver procedure og angiver hvilke telefontyper, der understøtter betjeningen. I nogle tilfælde gives der imidlertid et specifikt modelnummer i stedet (f.eks. KX-UT136- og KX-UT-serien). Forkortelse Telefontype PT Panasonic-telefon (f.eks. KX-NT300-, KX-NT500-, KX-NT265- og KX-T7700-serien) HS SIP-tlf. DPT Display PT Digital Panasonic-telefon (f.eks. KX-T7600-serien, KX-DT300-serien, KX-DT500-serien) Panasonic-telefon med display (f.eks. KX-NT346, KX-NT546, KX-DT346, KX-DT546, KX-T7636) Bærbar station (f.eks., KX-TCA364, KX-WT115) SIP-telefon (f.eks. SIP-telefoner i serien KX-UT, SIP-telefoner fra tredjepart) 30 Brugervejledning

31 1.1.5 Før betjening af telefonerne Forkortelse Telefontype SLT Analogtelefon (f.eks. KX-T7710) Eksempel på en forbindelse På denne tegning vises et eksempel på en forbindelse. Telefonselskab IP-PBX SLT Privat IP-netværk ITSP* 1 -netværk Fax WAN PC Router DCE* 2 (f.eks. ADSL - modem) Cellestation HS Fjern-pc Ekstern sensor IP-PT APT DSS-konsollen IP Softphone, CA* 3 Klient-pc Dørtelefon og Døråbner SIP-telefon DPT DSS-konsollen BGM/Musik på hold (MPH) CTI Server IP-CS HS Personsøger/ højttaler Forstærker PC Telefonsvaresystem *1 ITSP: Internettelefoniudbyder *2 DCE: Udstyr til datakredsløbsafbrydelse *3 CA: Communication Assistant Brugervejledning 31

32 1.2.1 Grundlæggende betjening i forbindelse med opkald 1.2 Sådan foretages opkald Grundlæggende betjening i forbindelse med opkald Opkald til et andet lokalnummer Udgående opkald Sådan foretages opkald til et privat netværk (Adgang til signalforbindelseslinje) Sådan bruges en kontokode (Registrering af kontokode) Opkald til et andet lokalnummer Sådan ringes et lokalnummer op (Intercom-opkald) PT/SLT/HS/SIP-telefon and lokalnummer Røret af. (DSS) (SDN) Indtast lokalnummer, eller tryk på DSS eller SDN. * Tal. Knappen DSS lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Lokalnummeret er ledigt. Rød (til): Linjen er i brug af dig eller et andet lokalnummer. * Du er nødt til at trykke på knappen SDN én eller to gange, afhængigt af knappens tilstand. Du kan finde yderligere oplysninger under "1.5.1 Primary Directory Number (Primært Lokalnummer) (PDN)/Secondary Directory Number (Sekundært Lokalnummer) (SDN)". Yderligere oplysninger om opkald ved hjælp af en telefonbog findes i " Brug af telefonbøgerne". Hurtig betjening DSS-knapperne er nyttige, hvis dit nummer fungerer som omstilling, eller hvis du ofte gør brug af nogle bestemte lokalnumre. Håndfri betjening Knappen HÅNDFRI giver dig mulighed for at foretage et Intercom-opkald og foretage en håndfri samtale. Tilpasning af telefonen Indstillinger i programmeringstilstanden Foretrukken linjetildeling udgående Vælg den linje, der er forbindelse til, når du løfter røret Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Direkte nummervalg (DSS)-knap. 32 Brugervejledning

33 1.2.1 Grundlæggende betjening i forbindelse med opkald Sådan ringes en omstilling op (Opkald til omstilling) Du kan ringe op til et lokalnummer eller en gruppe, der er tildelt som omstilling. PT/SLT/HS/SIP-telefon 9 Røret af. Tast 9. Omstillingens opkaldsnummer (standard) afhænger af land/område. Udgående opkald Før du kan ringe op til et eksternt telefonnummer, skal du have forbindelse til en udgående linje, da udgående opkald foretages via PBX-anlægget. Du kan vælge en af følgende fremgangsmåder: Sådan foretages automatisk valg af en ledig, udgående linje (Automatisk linjeadgang) PT/SLT/HS/SIP-telefon (S-BY) 0 eksternt telefonnummer Røret af. Tryk på S-BY eller indtast automatisk linjeadgangsnummer. Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Det automatiske linjeadgangsnummer (standard) afhænger af land/område. Sådan foretages automatisk valg af en ledig, udgående linje i den angivne gruppe for udgående linjer (Adgang til udgående linjegruppe) PT/SLT/HS/SIP-telefon (G-BY) 8 udgående linjegruppenummer eksternt telefonnummer Røret af. Tryk på G-BY, eller indtast adgangsnummeret til udgående linjegruppe og derefter det udgående linjegruppenummer (2 cifre). Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Brugervejledning 33

34 1.2.1 Grundlæggende betjening i forbindelse med opkald Sådan vælges den angivne, udgående linje PT/HS/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 (E-BY) eksternt telefonnummer Røret af. Tryk på E-BY. Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Knappen E-BY eller G-BY lyser og viser følgende status: Fra: Linjen er ledig. Rød (til): Linjen er optaget. Du kan muligvis ikke foretage opkald til en angiven, ekstern modtager. Yderligere oplysninger om hvordan du foretager opkald finder du under "1.2.7 Opkald uden begrænsninger". Hvis du vil bekræfte et nummer før opkald, skal du indtaste et telefonnummer og bekræfte det på displayet. Læg derefter røret på (Før opkald). Opkalder betaler Du kan bekræfte dit samlede opkaldsgebyr ved at trykke på knappen Opkalder betaler. Hvis du vil foretage et opkald til en modtager uden at lægge røret på, skal du trykke på knappen FLASH/GENKALD. Dette genetablerer forbindelsen til den udgående linje, og der høres en udgående opkaldstone. Hvis du trykker på knappen Afslut, høres en Intercomopkaldstone. Du kan ringe op til et nyt telefonnummer uden at lægge røret. Håndfri betjening Knappen HÅNDFRI giver dig mulighed for at foretage et udgående opkald og foretage en håndfri samtale. Tilpasning af telefonen Indstillinger i programmeringstilstanden Foretrukken linjetildeling udgående Vælg den linje, der er forbindelse til, når du løfter røret Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Sløjfe-BY (S-BY)-knap, en Gruppe-BY (G-BY)-knap, en Enkelt-BY (E-BY)-knap, en Afslut-knap eller en Opkalder betaler-knap. Sådan foretages opkald til et privat netværk (Adgang til signalforbindelseslinje) Du kan få adgang til lokalnumre, der er tilsluttet andre PBX-anlæg på et privat netværk. Sådan foretages opkald PT/SLT/HS/SIP-telefon lokalnummer * Røret af. 7 privat telefonnummer Indtast lokalnummeret eller 7 og herefter det private telefonnummer. * Tal. 34 Brugervejledning

35 1.2.1 Grundlæggende betjening i forbindelse med opkald * Det telefonnummer, der skal indtastes, afhænger af PBX-anlæggets indstillinger. Sådan ringes op med tryk på en enkelt knap PT PT/HS and SLT (NDSS) Røret af. Tryk på NDSS. Tal. Hvis du vil starte medhør på et andet PBX-lokalnummer efter tilpasning af en NDSSknap, skal du løfte røret, trykke på knappen NDSS og derefter lægge røret på. Knappen NDSS lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Lokalnummeret er ledigt. Rød (til): Lokalnummeret er optaget. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Netværkets direkte nummervalg (NDSS)-knap. Sådan bruges en kontokode (Registrering af kontokode) Du kan give lokalnumrene en bestemt kontokode og kontrollere deres brug af telefonen. Du kan angive en kontokode for hver klient og kontrollere opkaldets varighed. PT/SLT/HS/SIP-telefon (Konto) 4 9 kontokode O.tone Røret af. Tryk på Konto eller tast 49. Indtast kontokode (maks. 10 cifre). Tast #. eksternt telefonnummer Indtast eksternt telefonnummer. Den udgående linje skal findes, før det eksterne telefonnummer indtastes. Brugervejledning 35

36 1.2.1 Grundlæggende betjening i forbindelse med opkald En lokalnummerbruger med en Panasonic-telefon kan indtaste en kontokode under en samtale, og når modtageren har lagt røret, høres der en genbestillingstone. Kontokoden består af tal fra "0" til "9". Afhængig af indstillingerne i PBX-anlægget skal du muligvis indtaste en kontokode for at foretage et udgående opkald. Hvis du indtaster den forkerte kode, skal du trykke på tasten " " og genindtaste kontokoden. Du kan også gemme koden sammen med telefonnummeret i hukommelsen (f.eks. kortnummer). Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Konto-knap. 36 Brugervejledning

37 1.2.2 Hurtig nummerindtastning Hurtig nummerindtastning Denne funktion er praktisk, hvis du ofte ringer op til bestemte telefonnumre. Med en opkaldsknap (Direkte opkald) Brug af numre, der er gemt på dit lokalnummer (Privat kortnummer) Brug af numre, der er gemt i PBX-anlægget (Fælles kortnumre) Sådan foretages opkald til et forprogrammeret nummer (Direkte linje) Brug af et forprogrammeret nummer (Hurtigopkald) Med en opkaldsknap (Direkte opkald) Du kan gemme et telefonnummer på en fleksibel knap og bruge den som en knap til Direkte opkald. PT/HS/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 (Direkte opkald) Røret af. Tryk på Direkte opkald. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Direkte opkald-knap, det ønskede telefonnummer eller funktionsnummer. Brug af numre, der er gemt på dit lokalnummer (Privat kortnummer) Du kan gemme op til 100 numre på dit lokalnummer til eget brug. Denne funktion kaldes også Fælles kortnumre til station. Sådan gemmes et telefonnummer PT/SLT/SIP-telefon 3 0 privat kortnummer ønsket telefonnummer B.tone Røret af. Tast 30. Indtast privat kortnummer (2 cifre). Indtast ønsket telefonnummer (maks. 32 cifre). Indtast #. Røret på. Indtast bylinjenummer, før det eksternt telefonnummer indtastes. Brugervejledning 37

38 1.2.2 Hurtig nummerindtastning Sådan ringes der op PT/SLT/SIP-telefon privat kortnummer Røret af. Tryk på AUTO RING eller tast. Tast. Indtast privat kortnummer (2 cifre). Yderligere oplysninger om opkald ved hjælp af en telefonbog findes i " Brug af telefonbøgerne". For brugere af SIP-telefoner: Telefonerne viser kun private kortnumre. Brug af numre, der er gemt i PBX-anlægget (Fælles kortnumre) Du kan foretage opkald med kortnumre, der er gemt på PBX-anlægget. PT/SLT/HS/SIP-telefon fælles kortnummer Røret af. Tryk på AUTO RING eller tast. Indtast fælles kortnummer (3 cifre). Yderligere oplysninger om opkald ved hjælp af en telefonbog findes i " Brug af telefonbøgerne". For brugere af SIP-telefoner: Telefonerne viser kun fælles kortnumre. Sådan foretages opkald til et forprogrammeret nummer (Direkte linje) Hvis du har indstillet din telefon til det, kan du foretage et udgående opkald ved blot at løfte røret. Denne funktion kaldes også Hent opkald. Sådan gemmes et telefonnummer PT/SLT/HS ønsket telefonnummer B.tone Røret af. Tast 740. Tast 2. Indtast ønsket telefonnummer (maks. 32 cifre). Tast #. Røret på. Indtast bylinje nummer, før det eksternt telefonnummer indtastes. 38 Brugervejledning

39 1.2.2 Hurtig nummerindtastning Sådan indstilles/annulleres PT/SLT/HS Ringe Fortryde B.tone Røret af. Tast 740. Tast 1 for at ringe eller 0 for at fortryde. Røret på. Sådan ringes der op PT/SLT/HS Røret af. Hvis du vil ringe til en modtager, skal du indtaste det ønskede telefonnummer, før du indtaster det forprogrammerede nummer. Når du bruger røret, skal du vælge Intercom-linjen. (Foretrukken linjetildeling udgående) Det er muligt at øge forsinkelsen, før en direkte linje aktiveres, via systemprogrammering. Dette kan være nyttigt, hvis du har brug for mere tid efter at have løftet røret for at taste et andet telefonnummer eller lokalnummer. Tilpasning af telefonen Indstillinger i programmeringstilstanden Foretrukken linjetildeling udgående Vælg den linje, der er forbindelse til, når du løfter røret. Brug af et forprogrammeret nummer (Hurtigopkald) Du kan foretage et opkald, blot ved at trykke på det forprogrammerede nummer for hurtigopkald. PT/SLT/HS/SIP-telefon lynopkaldsnummer Røret af. Indtast lynopkaldsnummer (maks. 8 cifre). Denne funktion er praktisk i forbindelse med hotelomstillinger. Brugeren kan f.eks. ringe til Roomservice ved at indtaste tallet "3" i stedet for at skulle indtaste hele lokalnummeret. Brugervejledning 39

40 1.2.3 Genkald Genkald Denne funktion er praktisk, når brugeren vil foretage genkald til det samme eksterne nummer. Genkald til det sidst opkaldte nummer Genkald til det sidst opkaldte nummer PT/SLT/HS/SIP-telefon GENKALD Røret af. Tryk på GENKALD eller tast #. Der kan gemmes og foretages genkald til numre på op til 32 cifre. Hvis nummeret er optaget, når du trykker på GENKALD, skal du trykke på GENKALD igen. Hvis du ønsker at logge udgående Intercom-opkald i opkaldsloggen for udgående opkald, skal du kontakte din systeminstallatør. Hvis du har valgt en ekstern linje, vil et tryk på GENKALD-knappen blive ignoreret, hvis det seneste opkald var til et lokalnummer. Automatisk genkald Hvis du vil foretage automatisk genkald, skal du trykke på knappen HÅNDFRI og derefter trykke på knappen GENKALD. Du kan også trykke direkte på knappen GENKALD. Der ringes op til det optagede nummer, indtil modtageren svarer, eller indtil udløbet af en angivet tidsperiode. Du kan udføre andre opgaver, mens du foretager opkald. Tryk på knappen FLASH/GEN- KALD for at annullere. Denne funktion understøttes ikke af alle udgående linjer. Denne funktion er ikke tilgængelig på KX-T7665 eller HS en. 40 Brugervejledning

41 1.2.4 Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares Reservering af en optaget linje (Privat notering) Indstilling af notering på en ISDN-linje (Gennemfør opkald til optaget abonnent [CCBS]) Afsendelse af banke på-besked (Banke på) Afsendelse af tone for ventende besked/ringe tilbage til den opkalder, der lagde en besked (Ventende besked) Deltagelse i et eksisterende opkald (Tilsidesæt Optaget) Medhør på et andet lokalnummer (Opkaldsmedhør) Ved et lokalnummer, der afviser opkaldet (Tilsidesæt DND) Reservering af en optaget linje (Privat notering) Du kan indstille telefonen, så du modtager en noteringstone: Når linjen til en optaget modtager bliver ledig. Når den ønskede udgående linje, der bruges af et andet lokalnummer, bliver ledig. Privat notering kan ikke indstilles for en optaget modtager uden for PBX-anlægget. Når du besvarer en noteringstone: Ved et udgående opkald: Linjen er valgt. Ved et Intercom-opkald: Det kaldte lokalnummer ringer automatisk. Sådan foretages indstilling (både for lokalnummeret og den udgående linje) PT/SLT/HS Når der høres en optagettone 6 B.tone Tast 6. Røret på. Sådan besvares en noteringstone fra et ledigt lokalnummer PT/SLT/HS Når der høres en noteringstone N.tone Røret af. Tal. Brugervejledning 41

42 1.2.4 Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares Sådan besvares en noteringstone fra en ledig udgående linje PT/SLT/HS Når der høres en noteringstone eksternt telefonnummer Røret af. Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Hvis du ikke besvarer noteringstonen inden for 10 sekunder, annulleres funktionen. Sådan annulleres Privat notering (Annullér Privat notering) PT/SLT/HS 4 6 B.tone Røret af. Tast 46. Røret på. Indstilling af notering på en ISDN-linje (Gennemfør opkald til optaget abonnent [CCBS]) Du kan indstille telefonen til at modtage en noteringstone, når den optagede modtager på en ISDN-linje bliver ledig. Når du besvarer noteringstonen, ringes der automatisk op til modtagerens telefonnummer. PT/SLT/HS Når der høres en optagettone 6 B.tone Tast 6. Røret på. 42 Brugervejledning

43 1.2.4 Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares Sådan besvares, når der høres en noteringstone PT/SLT/HS Røret af. Sådan annulleres (Annullér CCBS) PT/SLT/HS 4 6 B.tone Røret af. Tast 46. Røret på. Hvis du ikke svarer inden for en angivet tidsperiode, annulleres funktionen. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af den ISDN-service, der tilbydes af teleselskabet. Afsendelse af banke på-besked (Banke på) Du kan informere modtageren om, at dit opkald venter. Denne funktion kaldes også Optaget station-signal (BSS). PT/SLT/HS Når der høres en optagettone 1 Tast 1. Afhængigt af typen af modtagerens telefon kan du tale med vedkommende ved hjælp af højttaleren og mikrofonen (Opkaldsannoncering med røret løftet [OHCA]). Hvis modtageren er optaget af en anden samtale ved hjælp af røret, kan du sende en opkaldsannoncering via røret (Whisper OHCA). Læs afsnit "1.9.3 Modtagelse af Banke på (Banke på/opkaldsannoncering med røret taget af [OHCA]/Whisper OHCA)". Afhængigt af systemets programmering og det kaldte lokalnummers indstilling kan en banke på-tone sendes automatisk uden at udføre ovenstående. Brugervejledning 43

44 1.2.4 Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares Afsendelse af tone for ventende besked/ringe tilbage til den opkalder, der lagde en besked (Ventende besked) Til et lokalnummer der lægger en ventende besked Når det kaldte lokalnummer er optaget eller ikke svarer, kan du lægge en besked, så modtageren kan ringe tilbage til dig. Til et lokalnummer der modtager en ventende besked Når knappen Besked lyser, eller når indikatoren Besked/ringer lyser, betyder det, at du har modtaget et opkald. Hvis du modtager en notering, kan du ringe tilbage til opkalderen med en enkel handling. For et lokalnummer, der lægger en besked Sådan lægges en besked PT/SLT/HS Når det kaldte lokalnummer er optaget eller ikke svarer 4 Tryk på BESKED eller tast 4. B.tone Røret på. Sådan lægges/annulleres en ventende besked PT/SLT/HS/SIP-telefon/KX-UT-serie Gemme Fortryde ønsket lokalnummer B.tone Røret af. Tast 70. Tast 1 for at beholde eller 0 for at annullere. Indtast ønsket lokalnummer. Røret på. 44 Brugervejledning

45 1.2.4 Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares Til et lokalnummer der modtager en ventende besked Sådan aflyttes beskeden, og sådan ringes tilbage PT/HS Med røret på Tryk på BESKED, indtil det ønskede lokalnummer vises. Røret af. Tal. Sådan ringes tilbage PT/SLT/HS/PS Røret af. Tryk på BESKED eller tast 70 og derefter 2. Tal. KX-UT-serie Med røret på Tryk på BESKED. Røret af. Tal. SIP-telefon Røret af. Tast 70. Tast 2. Tal. Hvis denne handling udføres efter modtagelse af flere meddelelser om ventende beskeder, ringes der tilbage til det lokalnummer, hvorfra den seneste besked kom. Brugervejledning 45

46 1.2.4 Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares Sådan slettes angivelser om ventende beskeder for dit lokalnummer PT/SLT/HS/SIP-telefon dit lokalnummer B.tone Røret af. Tast 70. Tast 0. Indtast dit Røret på. lokalnummer. Knappen Besked lyser, eller indikatoren Besked/ringer viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Ingen besked Rød (til): Der ligger en besked til dig. Beskederne vises i displayet med den nyeste som første besked. Når det er dig, der ringes op, kan du slette meddelelserne om ventende beskeder med knappen BESKED, hvis du ikke vil ringe tilbage. Tryk på knappen BESKED for at slette, og tryk derefter på menutasten. Denne handling kan ikke udføres med SIP-telefoner i KX-UT-serien. Du kan oprette en eller flere Besked til et andet lokalnummer-knapper på din Panasonic-telefon. Disse knapper kan acceptere en angivelse om ventende besked for andre lokalnumre eller til flere distributionsgrupper for indgående opkald. Du kan med andre ord overvåge angivelser om ventende beskeder, der sendes til andre telefoner. En lokalnummerbruger af en analogtelefon modtager en særlig opkaldstone, der angiver at der venter en besked, når vedkommende tager røret af. Indikatoren for ventende besked på en analogtelefon kan orientere dig om, at der ligger en besked til dig, på samme måde som knappen Besked. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Besked-knap eller Besked til et andet lokalnummer-knap. Deltagelse i et eksisterende opkald (Tilsidesæt Optaget) Det forprogrammerede lokalnummer kan ringe op til en person, der er optaget, og etablere en 3-på-linjen-samtale. Ved at trykke på en DSS-knap kan du i displayet kontrollere oplysninger om opkalderen til et andet lokalnummer, før du etablerer en 3-på-linjen-samtale. 46 Brugervejledning

47 1.2.4 Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares For at deltage i et Intercom-opkald PT/SLT/HS En person slutter sig til samtalen (DSS) Der høres en optagettone, og der vises oplysninger om opkalderen til et andet lokalnummer. Røret af. (SDN) lokalnummer Opt.tone 3 Tast 3. B.tone Tal. Deltagere i samtalen Tryk på den rode DSS eller SDN, eller indtast lokalnummer. Der er nu etableret en tre-på-linjen-samtale. Under en samtale B.tone Tal. For at deltage i et udgående opkald PT/HS En person slutter sig til samtalen (BY) Opt.tone 3 B.tone Røret af. Deltagere i samtalen (SDN) Tryk på den Røde BYeller SDN-knap. Tast 3. Tal. Der er nu etableret en tre-på-linjen-samtale. Under en samtale B.tone Tal. Brugere af SIP-telefoner kan ikke bruge denne funktion, men andre lokalnumre kan ringe til dem vha. Tilsidesæt ved optaget. For at deltage i en anden samtale skal funktionen Tilsidesæt Optaget være aktiv på lokalnummeret via programmering af servicekategori. Det er muligt for det lokalnummer, der har oprettet forbindelsen, at forlade en 3-på-linjensamtale med en ekstern deltager og lade de to andre deltagere tale ved ganske enkelt at lægge røret på. Brugervejledning 47

48 1.2.4 Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares For det lokalnummer, der har oprettet samtalen Sådan skiftes taleretning mellem to samtaler PT/HS Under en samtale For at fortsætte Tryk på OMSTILLING. Tal til den anden deltager. Du kan også afvise andres mulighed for at deltage i din samtale (Standard: Tillad). Yderligere oplysninger finder du under "1.9.7 Sådan undgår du, at andre personer slutter sig til din samtale (Afvis Tilsidesæt ved optaget)". 48 Brugervejledning

49 1.2.4 Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares Medhør på et andet lokalnummer (Opkaldsmedhør) Det forprogrammerede lokalnummer kan lytte med på et andet lokalnummer. Ved at trykke på en DSS-knap kan du i displayet kontrollere oplysninger om opkalderen til et andet lokalnummer. Derefter kan du vælge at lytte til opkalderen efter behov. Sådan aktiveres Medhør PT/SLT/HS (DSS) Der høres en optagettone, og der vises oplysninger om opkalderen til et andet lokalnummer. (PDN) 5 B.tone Medhør startes Røret af. (SDN) Opt.tone Tast 5. lokalnummer Tryk på den rode DSS, PDN eller SDN, eller indtast lokalnummer. Brugere af SIP-telefoner kan ikke bruge denne funktion, men de kan overvåges af andre lokalnumre. Ved et lokalnummer, der afviser opkaldet (Tilsidesæt DND) Det forudprogrammerede lokalnummer kan ringe op til en person, der har aktiveret DND-funktionen. PT/SLT/HS Røret af. lokalnummer Indtast lokalnummer. Vil ikke forstyrres-tonen (DND) 1 Tast 1. N.Tone Tal. Brugere af SIP-telefoner kan ikke bruge Tilsidesæt DND til at ringe nogen op, som har indstillet DND-funktionen, men de kan lade andre lokalnumre ringe til dem vha. Tilsidesæt DND, når DND-funktionen er indstillet. Brugervejledning 49

50 1.2.5 Adgang til ISDN-service Adgang til ISDN-service Du kan få adgang til ISDN-servicer. Sådan etableres der adgang PT/HS udgående linje (ISDN Service) (ISDN Service) servicekode (Hvis alle nødvendige cifre er gemt.) (ISDN Service) (Nødvendig for at kunne indtaste ekstra cifre.) Røret af. Vælg udgående linje. Tryk på ISDN service. Eller tryk på ISDN service, herefter indtastes servicekoden, herefter trykkes på ISDN service igen. Røret på. Tilgængelighed af funktionerne afhænger af den ISDN-service, der tilbydes af teleselskabet. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en ISDN Service-knap. 50 Brugervejledning

51 1.2.6 Ændring af opkaldsmetode (Skift opkaldsannoncering Ringetone/Taleopkald) Ændring af opkaldsmetode (Skift opkaldsannoncering Ringetone/Taleopkald) Når du foretager et Intercom-opkald, kan du ændre den lyd (ringetone eller tale), der fortæller modtageren, at der er et opkald. Alle lokalnumre kan indstille lyden for opkald til ringetone eller tale, når der modtages et Intercom-opkald. Ringetone (Standard): Du kan ringe op til en modtager med en ringetone. Taleopkald: Du kan tale til modtageren lige efter bekræftelsestonen. Sådan ændres opkaldsmetoden PT/SLT/HS Når nummeret er tastet Ring ring Goddag B.tone Tast. Tal. Funktionen Taleopkald er ikke tilgængelig fra SIP-telefoner. Hvis modtageren bruger en SIP-telefon, analogtelefon (SLT) eller bærbar station (HS), er funktionen Taleopkald ikke tilgængelig. Funktionen er heller ikke tilgængelig, når modtagerens telefon er sat til at afvise taleopkald. Tilpasning af telefonen Indstillinger i programmeringstilstanden Skift opkaldsmodtagelse Ringetone/ Taleopkald Vælg, om opkaldet skal annonceres med en ringetone eller med tale. Brugervejledning 51

52 1.2.7 Opkald uden begrænsninger Opkald uden begrænsninger Brug af opkaldsrettigheder på et andet lokalnummer (Fjernadgang til servicekategorier) Brug af opkaldsrettigheder på et andet lokalnummer (Fjernadgang til servicekategorier) Du kan bruge dine opkaldsrettigheder (servicekategorier) på et andet lokalnummer. Du kan tilsidesætte de begrænsninger, der er indstillet. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du have et originalt lokalnummer og en lokalnummer-pin-kode (personlig id-kode). Du kan foretage et opkald ved at indtaste en bekræftelseskode og en bekræftelses-pin-kode. Sådan foretages opkald (Mobil servicekategori) PT/SLT/HS PIN-kode: Personlig id-kode 4 7 dit lokalnummer lokalnummer- PIN-kode B.tone & O.tone ønsket telefonnummer Røret af. Tast 47. Indtast dit lokalnummer. Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). Indtast ønsket telefonnummer. Hvis der indtastes en forkert lokalnummer-pin-kode, hører du en alarmtone. Den udgående linje skal findes, før det eksterne telefonnummer indtastes. Sådan foretages opkald med en bekræftelseskode (Indtastning af bekræftelseskoden) PT/SLT/HS/SIP-telefon PIN-kode: Personlig id-kode 4 7 bekræftelseskode Røret af. Tast 47. Tast. Indtast bekræftelseskode (maks. 4 cifre). bekræftelseskode PIN-kode Indtast bekræftelseskode PIN-kode (maks. 10 cifre). Hvis der indtastes en forkert lokalnummer-pin-kode, hører du en alarmtone. B.tone & O.tone ønsket telefonnummer Indtast ønsket telefonnummer. Den udgående linje skal findes, før det eksterne telefonnummer indtastes. 52 Brugervejledning

53 1.2.8 Direkte fjernadgang til en modtager (Direkte ekstern systemadgang [DISA]) Direkte fjernadgang til en modtager (Direkte ekstern systemadgang [DISA]) Opkald via DISA Opkald via DISA Når udgående opkaldere ringer til et lokalnummer i PBXanlægget, hører de en indspillet meddelelse, der fortæller dem, hvordan de får adgang til et lokalnummer. Du kan gå uden om omstillingen. Afhængigt af sikkerhedstilstanden, har du adgang til systemfunktioner eller kan ringe op til en ekstern modtager med din adgangskode. Sådan foretages opkald til et lokalnummer Fra ekstern telefon PIN-kode: Personlig id-kode I tilstanden Ingen sikkerhed/tilstanden Trunkeret sikkerhed Røret af. DISAtelefonnummer Indtast DISAtelefonnummer. I tilstanden Alle sikkerhed DISAtelefonnummer * N.tone og DISA-besked N.tone og DISA-besked ønsket lokalnummer Indtast ønsket lokalnummer. 4 7 dit lokalnummer bekræftelseskode Røret af. Indtast DISAtelefonnummer. Tast 47. Indtast dit lokalnummer eller og herefter bekræftelseskoden. lokalnummer- PIN-kode bekræftelses- PIN-kode B.tone & O.tone ønsket lokalnummer Indtast lokalnummer-pin-koden eller en bekræftelses-pin-kode (maks. 10 cifre). Indtast ønsket lokalnummer. Brugervejledning 53

54 1.2.8 Direkte fjernadgang til en modtager (Direkte ekstern systemadgang [DISA]) Sådan foretages opkald til en ekstern modtager Fra ekstern telefon PIN-kode: Personlig id-kode I tilstanden Ingen sikkerhed Røret af. DISAtelefonnummer Indtast DISAtelefonnummer. N.tone og DISA-besked eksternt telefonnummer Indtast eksternt telefonnummer. Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. I tilstanden Trunkeret sikkerhed/i tilstanden Alle sikkerhed * dit lokalnummer Røret af. DISAtelefonnummer Indtast DISAtelefonnummer. lokalnummer-pin-kode bekræftelses-pin-kode N.tone og DISA-besked B.tone & O.tone 4 Tast eksternt telefonnummer Indtast eksternt telefonnummer. bekræftelseskode Indtast dit lokalnummer eller og herefter bekræftelseskoden. Indtast lokalnummer-pin-koden eller en bekræftelses-pin-kode (maks. 10 cifre). Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. * Opkaldere fra forprogrammerede eksterne numre kan få adgang til PBX-anlægget via DISA uden adgangskode (lokalnummer-pin-kode/bekræftet PIN-kode) (Automatisk mobil servicekategori DISA). Når der ringes op udefra vha. mobil fjernadgang via DISA, vil opkaldets CLIP-nummer være det lokalnummer, som den mobile fjernadgang har skabt forbindelse til. 54 Brugervejledning

55 1.2.8 Direkte fjernadgang til en modtager (Direkte ekstern systemadgang [DISA]) Sådan foretages genkald Fra ekstern telefon For at ringe op til et andet nummer under en samtale med en ekstern modtager, eller mens man hører noterings-, genbestillings- eller optaget-tone DISA-besked telefonnummer Tast. Indtast telefonnummer. Indtast et linjenummer som det første ciffer, når der foretages opkald til en ekstern modtager. FORSIGTIG! Der er risiko for, at der foretages uretmæssige opkald ved hjælp af DISA-funktionen Ekstern-til-udgående opkald. Omkostningerne til sådanne opkald faktureres PBX-anlæggets ejer/lejer. For at beskytte PBX-anlægget mod denne form for uretmæssig anvendelse anbefaler vi, at: a. DISA-sikkerhed aktiveres (Trunkeret sikkerhed eller Alle sikkerhed). b. Sådan holdes adgangskoder (bekræftelses-pin-kode/lokalnummer-pin-kode) hemmelige. c. Der vælges komplekse, tilfældige PIN-koder, der ikke er nemme at gætte. d. PIN-koderne ændres regelmæssigt. Tidsgrænse Begge parter hører en alarmtone, 15 sekunder før den angivne tidsgrænse. Forlæng tidsgrænsen ved at trykke på en vilkårlig opkaldsknap, undtagen. Hvis den integrerede tjeneste Automatisk tilslutning er indstillet, skal du blot vælge et enkelt ciffer (0 9) fra de muligheder, der angives i den indspillede meddelelse, for at få adgang til det ønskede lokalnummer. Brugervejledning 55

56 1.2.9 Indstilling af telefonen fra et andet lokalnummer eller via DISA (Fjernindstilling) Indstilling af telefonen fra et andet lokalnummer eller via DISA (Fjernindstilling) Følgende funktioner kan indstilles på telefonen fra et andet lokalnummer eller via DISA. Viderestilling (VK)/Vil ikke forstyrres (DND) Ændring af Log ind-/log ud-status for lokalnumre Besked ved fravær Lokalnummerlås Tidsservice Ændring af tidstilstanden (Dag/Nat/Frokost/Pause) Fra et andet lokalnummer PT/SLT/HS PIN-kode: Personlig id-kode Røret af. 4 Tast dit lokalnummer Indtast dit lokalnummer. lokalnummer- PIN-kode B.tone & O.tone Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). ønsket funktionsnummer extension no. Indtast ønsket funktionsnummer. Hvis der indtastes en forkert lokalnummer-pin-kode, høres der en alarmtone. Via DISA Fra ekstern telefon PIN-kode: Personlig id-kode DISAtelefonnummer N.tone og DISA-besked 4 7 dit lokalnummer Røret af. Tast 47. Indtast dit lokalnummer. Indtast DISAtelefonnummer. lokalnummer- PIN-kode Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). B.tone & O.tone ønsket funktionsnummer Indtast ønsket funktionsnummer. Hvis der indtastes en forkert lokalnummer-pin-kode, høres der en alarmtone. 56 Brugervejledning

57 1.3.1 Besvarelse af opkald 1.3 Modtagelse af opkald Besvarelse af opkald PT/SLT/HS/SIP-telefon Røret af. Tal. Vælg en af følgende fremgangsmåder: Løft røret for at få den ønskede linje. (Standard: Ringelinje) Tryk på HÅNDFRI-tasten. Tryk direkte på den blinkende BY-, INTERCOM-, ICD-gruppe-, PDN-, SDN- eller DN-knap. Tryk på SVAR-tasten. Håndfri betjening Du kan modtage et opkald og føre en samtale i tilstanden Håndfri ved hjælp af knappen HÅNDFRI. Brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248-telefoner kan føre en samtale i tilstanden Håndfri ved at trykke på den blinkende BY- eller DN-knap. Tilpasning af telefonen Indstillinger i programmeringstilstanden Foretrukken linjetildeling indgående Vælg den linje, der er forbindelse til, når du løfter røret. Skift opkaldsmodtagelse Ringetone/Taleopkald Vælg, om opkaldet skal annonceres med en ringetone eller med tale Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Distributionsgruppe for indgående opkald (ICD-gruppe)-, Primary Directory Number (Primært lokalnummer) (PDN)- eller Secondary Directory Number (Sekundært lokalnummer) (SDN)-knap. Brugervejledning 57

58 1.3.2 Håndfri besvarelse af opkald (Håndfri tilbagekald) Håndfri besvarelse af opkald (Håndfri tilbagekald) Du kan besvare et indgående opkald uden at løfte røret, så snart linjen er etableret. Når du modtager et Intercom-opkald, kan du høre opkalderen tale, uden at telefonen ringer. Når du modtager et udgående opkald, kan du høre opkalderen tale efter et forudprogrammeret antal ringninger. Håndfri tilbagekald til udgående opkald kræver systemprogrammering. Sådan indstilles/annulleres PT/KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Med røret på Tryk på AUTO SVAR. PT-brugere: Knappen AUTO SVAR lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Ikke indstillet Rød (til): Indstillet Brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien (undtagen KX-UT670): Når Håndfri tilbagekald er indstillet, vises ikonet AUTOSVAR på displayet. Brugere af HS og KX-UT670: Læs den dokumentation, der hører til telefonen. 58 Brugervejledning

59 1.3.3 Besvarelse af et opkald på en anden telefon (Hent opkald) Besvarelse af et opkald på en anden telefon (Hent opkald) Besvarelse af et opkald fra en anden telefon (Hent opkald) Afvis, at andre kan hente dine opkald (Afvis Hent opkald) Besvarelse af et opkald fra en anden telefon (Hent opkald) Du kan besvare et indgående opkald på et andet lokalnummer eller til en anden gruppe fra din telefon uden at skulle forlade skrivebordet. Der findes følgende former for hentning: Hent gruppeopkald: Henter et opkald inden for din gruppe. Hent styret opkald: Henter opkald til et bestemt lokalnummer. PT/SLT/HS/SIP-telefon (DSS) gruppenummer lokalnummer Gruppe Svar B.tone Røret af. Tryk på DSS (blinker). Tast 40, og indtast gruppenummer (2 cifre). Eller tast 41 efterfulgt af lokalnummer. Tal. Vis oplysninger om opkalderen med DSS-knappen, før opkaldet hentes Afhængigt af systemprogrammeringen kan du bekræfte oplysningerne om opkalderen til et andet lokalnummer ved hjælp af DSS-knappen, før du henter opkaldet. Hvis du trykker på den tilsvarende DSS-knap, ringer du til det lokalnummer, der modtager opkaldet, i stedet for at hente opkaldet. Du kan kontrollere oplysningerne om opkalderen på displayet, når du hører optagettonen. Du kan hente opkaldet ved at trykke på den samme DSS-knap igen. PT/HS (DSS) Der høres en optagettone, og der vises oplysninger om opkalderen til et andet lokalnummer. (DSS) Røret af. Tryk på DSS (blinker). Tryk på DSS igen. Tal. Hvis du hører en banke på-tone, kan du bede en kollega om at hente dit andet opkald med funktionen Hent styret opkald. Besvarelse af et opkald fra en anden telefon (Hent Group Monitor-opkald) Afhængigt af systemprogrammeringen kan brugere af PT, som f.eks. kollegaer, se oplysninger om opkalderen af et opkald til en anden telefon, som tilhører den samme gruppe til hentning af opkald. Brugeren kan se Brugervejledning 59

60 1.3.3 Besvarelse af et opkald på en anden telefon (Hent opkald) oplysninger om opkalderen på LCD-skærmen, mens deres PT er ledig. Du kan hente opkaldet ved at trykke på menutasten SVAR. Sådan hentes et opkald PT Under visning af overvågningsoplysninger til en gruppe til hentning af opkald ANSWER Tryk på SVAR. Tal. Du har følgende telefoner: IP-PT er *1 DPT er *1 *1 Undtagen modeller med et enkelt telefondisplay. Opkaldet bliver ikke besvaret, hvis du lægger røret, mens oplysninger om opkalderen vises på LCD-skærmen. Afvis, at andre kan hente dine opkald (Afvis Hent opkald) Du kan afvise eller tillade, at andre personer kan hente dine opkald. PT/SLT/HS/SIP-telefon Afvis Til B.tone Røret af. Tast 720. Tast 1 for at afvise eller 0 for at tillade. Røret på. 60 Brugervejledning

61 1.3.4 Besvarelse af et opkald via en ekstern højttaler (Eksternt svar fra vilkårlig station [TAFAS]) Besvarelse af et opkald via en ekstern højttaler (Eksternt svar fra vilkårlig station [TAFAS]) Du kan blive gjort opmærksom på indgående, udgående opkald via en højttaler. Disse opkald kan besvares fra et vilkårligt lokalnummer. Gennem en ekstern højttaler PT/SLT/HS Når der høres en tone 4 2 eksternt personsøgernummer B.tone Røret af. Tast 42. Indtast eksternt personsøgernummer (1 ciffer). Tal. Med denne funktion kan du også modtage en personsøgning via en højttaler. Brugervejledning 61

62 1.3.5 Brug af knapperne SVAR/AFBRYD Brug af knapperne SVAR/AFBRYD Knapperne SVAR og AFBRYD er praktiske for omstillingspersonale, der bruger hovedsæt. Knappen SVAR giver dig mulighed for at besvare alle indgående opkald. Knappen AFBRYD giver dig mulighed for at afbryde linjen under eller efter en samtale. Du kan også omstille et opkald. Sådan besvares PT ANSWER Tryk på SVAR. Tal. Sådan omstilles et opkald PT Under en samtale TRANSFER (DSS) ønsket telefonnummer Modtageren svarer. RELEASE Tryk på OMSTILLING. Tryk på DSS eller indtast ønsket telefonnummer. Tryk på AFBRYD. Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. Sådan tales der med en ventende opkalder PT Mens du hører en banke på-tone ANSWER Tryk på SVAR. Tal. 62 Brugervejledning

63 1.3.5 Brug af knapperne SVAR/AFBRYD Sådan foretages direkte omstilling af et udgående opkald til et lokalnummer PT Under en samtale (DSS) Modtageren svarer. RELEASE Tryk på DSS. Tryk på AFBRYD. Modparten parkeres, og der ringes omgående til modtagernummeret. Sådan afsluttes en samtale PT Under en samtale RELEASE Tryk på AFBRYD. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Svar-knap eller Afbryd-knap. Brugervejledning 63

64 1.3.6 Identificering af chikanerende opkald (MCID) Identificering af chikanerende opkald (MCID) Du kan bede dit telefonselskab opspore chikanerende opkaldere under en samtale, eller efter opkalderen har lagt røret på. Oplysningerne om opkaldet får du senere. Sådan anmodes om MCID PT/SLT/HS Under en samtale eller når der høres en genbestillingstone, når opkalderen har lagt på. 7 3 B.tone Tryk på OMSTILLING eller Genkald/afbryder. Tast 7 3. Tal eller læg røret på. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af den ISDN-service, der tilbydes af teleselskabet. 64 Brugervejledning

65 1.4.1 Omstilling af opkald (Omstilling) 1.4 Under en samtale Omstilling af opkald (Omstilling) Omstilling til et lokalnummer i PBX-anlægget Omstilling til en ekstern modtager ved hjælp af PBX-tjenesten Omstilling af et opkald med ISDN-servicen (Omstilling [CT] med ISDN) Omstilling til en ekstern modtager ved hjælp af SIP-tjenesten Du kan foretage håndfri omstilling af et parkeret opkald og lægge røret på, selvom den person, der stilles om, ikke besvarer opkaldet. Hvis et omstillet opkald ikke besvares inden for en bestemt tidsperiode, ringer det på et forudprogrammeret lokalnummer, hvis dette er indstillet, eller på dit lokalnummer igen. Hvis du har løftet røret på det tidspunkt, hører du en alarmtone. Hvis et udgående opkald ikke besvares inden for en bestemt tidsperiode, afbrydes forbindelsen automatisk. For brugere af SIP-telefoner uden for KX-UT-serien: Selvom telefonen har en OMSTILLINGS-knap, kan du ikke bruge den til at omstille opkald. Sørg for at bruge HOLD-knappen. For brugere af SIP-telefoner kan omstillingsfunktionen variere i forhold til trinene i dette afsnit og alt efter, hvilken telefontype der bruges. Blind omstilling Blind omstilling kan være tilgængelig på din telefon. Yderligere oplysninger om blind omstilling kan findes i dokumentationen, der hører til SIP-telefonen. (Denne funktion er ikke tilgængelig, når der omstilles til en ekstern modtager ved hjælp af SIP-tjenesten). Omstilling til et lokalnummer i PBX-anlægget Sådan foretages omstilling PT/HS Under en samtale B.tone (DSS) lokalnummer Tryk på OMSTILLING. Tryk på DSS eller indtast lokalnummer. Tal. Dette trin kan udelades. Røret på. Brugervejledning 65

66 1.4.1 Omstilling af opkald (Omstilling) SLT Under en samtale B.tone lokalnummer Tryk på Genkald/ afbryder. Indtast lokalnummer. Tal. Røret på. Dette trin kan udelades. SIP-telefon Under en samtale XFER HOLD B.tone Kun KX-UTserien. lokalnummer * KX-UT-serien: Tryk på OMSTILLING. Indtast lokalnummer. Tal. Røret på. Andet end KX-UT-serien: Tryk på HOLD. Dette trin kan udelades (kun KX-UT-serien). * For brugere af SIP-telefoner: I stedet for at lægge på kan du trykke en gang på knappen OMSTILLING (KX-UT-serien [undtagen KX-UT670]), knappen Transfer Cancel (KX-UT670) en gang eller knappen HOLD (telefoner uden for KX-UT-serien) en eller to gange (afhængigt af, hvilken telefon der benyttes) og vende tilbage til opkaldet på hold. Det omstillede opkald vil blive afbrudt. For alle typer telefonbrugere: Hvis opkaldet ikke omstilles inden for en bestemt tidsperiode, høres der en alarm (Omstil genkald). Vedr. omstilling ved hjælp af en SDN-knap henvises til "1.5.1 Primary Directory Number (Primært Lokalnummer) (PDN)/Secondary Directory Number (Sekundært Lokalnummer) (SDN)". Sådan foretages omstilling med tryk på en enkelt knap (Direkte omstilling) PT/HS Under en samtale med en ekstern modtager (DSS) Tryk på DSS. Tal. Røret på. Dette trin kan udelades. 66 Brugervejledning

67 1.4.1 Omstilling af opkald (Omstilling) Systemprogrammering er nødvendig for at kunne bruge funktionen Direkte omstilling under en samtale med en lokalnummerbruger. Omstilling til en ekstern modtager ved hjælp af PBX-tjenesten Denne funktion er ikke tilgængelig for alle lokalnumre. PT/HS Under en samtale B.tone udgående linje eksternt telefonnummer Tryk på OMSTILLING. Vælg udgående linje. Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Røret på. SLT Under en samtale B.tone udgående linje eksternt telefonnummer Tryk på Genkald/ afbryder. Vælg udgående linje. Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Røret på. SIP-telefon Under en samtale XFER HOLD B.tone Kun KX-UTserien. udgående linje eksternt telefonnummer * KX-UT-serien: Tryk på OMSTILLING. Andet end KX-UT-serien: Tryk på HOLD. Vælg udgående linje. Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Dette trin kan udelades (kun KX-UT-serien). Røret på. Brugervejledning 67

68 1.4.1 Omstilling af opkald (Omstilling) * For brugere af SIP-telefoner: I stedet for at lægge på kan du trykke en gang på knappen OMSTILLING (KX-UT-serien [undtagen KX-UT670]), knappen Transfer Cancel (KX-UT670) en gang eller knappen HOLD (telefoner uden for KX-UT-serien) en eller to gange (afhængigt af, hvilken telefon der benyttes) og vende tilbage til opkaldet på hold. Det omstillede opkald vil blive afbrudt. Tidsgrænse Både opkalderen og den person, der stilles om, hører en alarmtone femten sekunder før den angivne periode, og opkaldet vil blive afbrudt. Hvis du vil tilbage til det parkerede opkald, før modtageren svarer, skal du trykke på knappen OMSTILLING, den tilhørende BY-knap, knappen ICD-gruppe, INTERCOM, DN-knappen eller afbryderen. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Direkte nummervalg (DSS)-knap. Omstilling af et opkald med ISDN-servicen (Omstilling [CT] med ISDN) PT/HS Under en samtale (ISDN-Hold) telefonnummer Tryk på ISDN-Hold. Indtast telefonnummer. Tal. Røret på. Dette trin kan udelades. PT/HS Under en samtale B.tone 6 2 telefonnummer Tryk på OMSTILLING. Tast 62. Indtast telefonnummer. Tal. Røret på. Dette trin kan udelades. 68 Brugervejledning

69 1.4.1 Omstilling af opkald (Omstilling) SLT Under en samtale B.tone 6 2 telefonnummer Tryk på Genkald/ afbryder. Tast 62. Indtast telefonnummer. Tal. Røret på. Dette trin kan udelades. Hvis du vil hente et tilbageholdt opkald, skal du trykke på knappen OMSTILLING eller Genkald/afbryderen. Opkaldet stilles om, selvom du løfter røret under viderestillingen. Linjen bliver ledig, når opkaldet er stillet om. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en ISDN-Hold-knap. Omstilling til en ekstern modtager ved hjælp af SIP-tjenesten Sådan omstilles et opkald med annoncering (omstilling med din deltagelse) PT/HS Under en samtale TRANSFER B.tone udgående linje eksternt telefonnummer Tryk på OMSTILLING. Vælg udgående linje. Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Røret på. Brugervejledning 69

70 1.4.1 Omstilling af opkald (Omstilling) SIP-telefon Under en samtale TRANSFER B.tone udgående linje eksternt telefonnummer Kun KX-UTserien. Tryk på OMSTILLING. Vælg udgående linje. Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Røret på. SLT Under en samtale B.tone udgående linje eksternt telefonnummer Tryk på Genkald/afbryder. Vælg udgående linje. Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Røret på. Sådan omstilles et opkald uden annoncering (blind omstilling) PT/HS Under en samtale TRANSFER B.tone 6 1 eksternt telefonnummer Tryk på OMSTILLING. Tast 61. Indtast eksternt telefonnummer. Tast #. Røret på. 70 Brugervejledning

71 1.4.1 Omstilling af opkald (Omstilling) SLT Under en samtale B.tone 6 1 eksternt telefonnummer Tryk på Genkald/afbryder. Tast 61. Indtast eksternt telefonnummer. Tast #. Røret på. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af din SIP-tjenesteudbyder. Du kan ikke vende tilbage til opkaldet, efter du har indtastet telefonnummeret på destinationen. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller rediger en knap til direkte opkald til lagring af funktionsnummeret til den blinde omstilling. Brugervejledning 71

72 1.4.2 Tilbageholdelse af opkald Tilbageholdelse af opkald Tilbageholdelse Tilbageholdelse af opkald i en systemparkeringszone (Opkaldsparkering) For brugere af SIP-telefoner uden for KX-UT-serien: For brugere af SIP-telefoner kan funktionen Hold variere i forhold til trinene i dette afsnit og alt efter, hvilken telefontype der bruges. Tilbageholdelse Du kan tilbageholde opkald på to måder. Forskellen består i, om andre personer kan hente dine tilbageholdte opkald (Almindelig Hold) eller ej (Overordnet Tilbagehold opkald). Tilstandene kan ændres, så du bør spørge den ansvarlige om den aktuelle tilstand. Sådan tilbageholdes opkald (Tilbagehold opkald) PT/HS Under en samtale B.tone 5 0 B.tone Tryk på HOLD. Eller tryk på OMSTILLING, herefter tast 50. Røret på. SLT Under en samtale 5 0 B.tone Tryk på Genkald/ afbryder. Tast 50. Røret på. SIP-telefon Under en samtale HOLD Tryk på HOLD. Røret på. 72 Brugervejledning

73 1.4.2 Tilbageholdelse af opkald Sådan hentes et opkald (Hent tilbageholdt opkald) PT/SLT/HS Hvis du vil modtage et eksternt opkald fra et andet lokalnummer (Hent tilbageholdt opkald) (BY) 5 0 Du hører en bekræftelsestone. Røret af. Tryk på den blinkende BY-knap eller INTERCOM. Eller tast 50. Tal. Hvis du vil hente et udgående opkald fra et andet lokalnummer kun Almindelig Hold (Hent tilbageholdt opkald angivet med tilbageholdt linjenummer) (BY) 5 3 tilbageholdt Iinjenummer Du hører en bekræftelsestone. Røret af. Tryk på BY eller tast 53 og det tilbageholdt linjenummer (3 cifre). Tal. Hvis du vil hente et intercom-opkald eller udgående opkald fra et andet lokalnummer kun Almindelig Hold (Hent tilbageholdt opkald angivet med det lokalnummer, der tilbageholder opkaldet) (DSS) 5 1 lokalnummer, der tilbageholder opkaldet B.tone Røret af. Tast 51. Tryk på DSS eller indtast lokalnummer, der tilbageholder opkaldet. Tal. Brugervejledning 73

74 1.4.2 Tilbageholdelse af opkald SIP-telefon Hvis du vil modtage et eksternt opkald fra et andet lokalnummer (Hent tilbageholdt opkald) (E-BY) (DN) Røret af. HOLD KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670: Tryk på E-BY eller DN (blinker). Andet end KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670: Tryk på HOLD. Tal. Hvis du vil hente et udgående opkald fra et andet lokalnummer kun Almindelig Hold (Hent tilbageholdt opkald angivet med tilbageholdt linjenummer) 5 3 tilbageholdt Iinjenummer Du hører en bekræftelsestone. Røret af. Tast 53. Tast tilbageholdt linjenummer (3 cifre). Tal. Hvis du vil hente et intercom-opkald eller udgående opkald fra et andet lokalnummer kun Almindelig Hold (Hent tilbageholdt opkald angivet med det lokalnummer, der tilbageholder opkaldet) 5 1 lokalnummer, der tilbageholder opkaldet B.tone Røret af. Tast 51. Indtast lokalnummer, der tilbageholder opkaldet. Tal. 74 Brugervejledning

75 1.4.2 Tilbageholdelse af opkald For PT-brugere: Knappen BY eller INTERCOM lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Almindelig Hold Grøn (blinker langsomt): Et opkald, som du har tilbageholdt Rød (blinker): Et opkald, som et andet lokalnummer har tilbageholdt Tilstanden Overordnet Tilbagehold opkald Blinker grønt moderat: Et opkald, som du har tilbageholdt Rød (til): Et opkald, som et andet lokalnummer har tilbageholdt For brugere af KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 SIP-telefoner: Knappen E-BY lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Almindelig Hold Grøn (blinker langsomt): Et opkald, som du har tilbageholdt Rød (blinker): Et opkald, som et andet lokalnummer har tilbageholdt Hvis et opkald ikke hentes inden for en bestemt tidsperiode, mindes du om opkaldet med en alarm (Genkald tilbageholdt opkald). Hvis et udgående opkald ikke besvares inden for en bestemt tidsperiode, afbrydes forbindelsen automatisk. Skift tilstand for tilbageholdelse (kun Panasonic-telefoner) Hvis du trykker to gange på knappen HOLD, skifter statusen for Almindelig Hold til Overordnet Tilbagehold opkald eller omvendt. Hvis Automatisk Tilbagehold opkald er forprogrammeret, kan du automatisk tilbageholde det aktuelle opkald ved at trykke på en anden BY-, ICD-gruppe-, INTERCOM- eller DN-knap for at foretage eller besvare et andet opkald. Vedr. udførelse af funktionen Hent tilbageholdt opkald ved hjælp af en PDN/SDN-knap henvises til "1.5.1 Primary Directory Number (Primært Lokalnummer) (PDN)/Secondary Directory Number (Sekundært Lokalnummer) (SDN)". Tilbageholdelse af opkald i en systemparkeringszone (Opkaldsparkering) Du kan tilbageholde et opkald i en fælles parkeringszone i PBX-anlægget, så et hvilket som helst lokalnummer kan hente det parkerede opkald. Funktionen kan bruges som en omstillingsfunktion. Et opkald kan anbringes i en specificeret parkeringszone (Specificeret) eller i en ledig parkeringszone (Auto). Hvis du har oprettet en knap til Opkaldsparkering og Opkaldsparkering (Automatisk parkering), kan du vælge den måde, som opkaldet skal parkeres på ved at trykke på den tilsvarende knap. Når et opkald parkeres automatisk, eller når flere opkald er blevet parkeret på samme tid, skal du angive et bestemt parkeringszonenummer for at kunne hente det ønskede opkald. Sådan indstilles PT/HS/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 Under en samtale (Opkaldsparkering) Tryk på Opkaldsparkering. Brugervejledning 75

76 1.4.2 Tilbageholdelse af opkald PT/HS Under en samtale 5 2 parkeringszonenummer Specificeret Auto B.tone Tryk på OMSTILLING. Tast 52. Indtast et bestemt parkeringszonenummer (2 cifre), eller tryk på for automatisk at parkere i en ledig zone. Røret på. Hvis du hører en optagettone, skal du indtaste et andet parkeringszonenummer eller trykke på igen. SLT Under en samtale 5 2 parkeringszonenummer B.tone Tryk på Genkald/afbryder. Tast 52. Indtast et bestemt parkeringszonenummer (2 cifre). Røret på. Hvis du hører en optagettone, skal du indtaste et andet parkeringszonenummer. Sådan hentes opkald (Hent parkeret opkald) PT/HS/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 (Opkaldsparkering) Tryk på den blinkende knap Opkaldsparkering. PT/SLT/HS/SIP-telefon 5 2 gemt parkeringszonenummer B.tone Røret af. Tast 52. Indtast gemt parkeringszonenummer (2 cifre). Tal. 76 Brugervejledning

77 1.4.2 Tilbageholdelse af opkald Hvis et opkald parkeres automatisk, skal du bekræfte nummeret på parkeringszonen i displayet. Hvis et opkald ikke hentes inden for en bestemt tidsperiode, mindes du om opkaldet med en alarm (Genkald parkeret opkald). Hvis et udgående opkald ikke besvares inden for en bestemt tidsperiode, afbrydes forbindelsen automatisk. For brugere af SIP-telefoner: Alle brugere af en SIP-telefon kan hente et parkeret opkald, men kun brugere af SIP-telefoner i KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670-serien kan placere et opkald i en parkeringszone. Lyset på knappen Opkaldsparkering viser den aktuelle status på følgende måde: Blinker rødt (for PT): Du eller et andet lokalnummer har et parkeret opkald. Blinker rødt (for KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670): Et andet lokalnummer har et parkeret opkald. Blinker grønt (for KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670): Du har et parkeret opkald. Hvis du hører en genbestillingstone, når du vil hente et parkeret opkald, betyder det, at der ikke findes parkerede opkald. Bekræft nummeret for parkeringszonen. Når du har parkeret et opkald, kan du udføre andre handlinger. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Opkaldsparkering-knap eller Opkaldsparkering (Automatisk parkering)-knap. Brugervejledning 77

78 1.4.3 Skift af taleretning (Opkaldsdeling) Skift af taleretning (Opkaldsdeling) Når du besvarer det ene opkald, mens det andet opkald er parkeret, kan du skifte mellem opkaldene. Brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: Du kan ikke forlade samtalen og lade de to andre parter tale videre. Sådan skiftes mellem opkald - den ene part tilbageholdes PT/HS/KX-UT-serie Under en samtale (DSS) XFER B.tone lokalnummer XFER Tryk på OMSTILLING. Tryk på DSS, eller indtast til den anden deltagers lokalnummer. Tal til den anden deltager. Tryk på OMSTILLING. For KX-UT670: Tryk på Swap. Tal til den oprindelige deltager. Den anden deltager tilbageholdes. SLT Under en samtale B.tone lokalnummer Tryk på Genkald/ afbryder. Indtast til den anden deltagers lokalnummer. Tal til den anden deltager. Tryk på Genkald/ afbryder. Tal til den oprindelige deltager. Den anden deltager tilbageholdes. KX-UT113/KX-UT123 Under en samtale B.tone lokalnummer Tryk på HOLD. Indtast til den anden deltagers lokalnummer. Tal til den anden deltager. Tryk på HOLD. Tal til den oprindelige deltager. Den anden deltager tilbageholdes. 78 Brugervejledning

79 1.4.3 Skift af taleretning (Opkaldsdeling) KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 Under en samtalel B.tone lokalnummer Tryk på HOLD. Indtast til den anden deltagers lokalnummer. Tal til den anden deltager. Tryk på HOLD. Dette trin kan udelades, hvis Automatisk tilbagehold opkald er aktiveret på din telefon. (DN) (E-BY) Tryk på DN eller E-BY (blinker). Tal til den oprindelige deltager. Den anden deltager tilbageholdes. Sådan forlades samtalen, mens de andre to deltagere taler PT/HS Under en samtale (DSS) B.tone lokalnummer Tryk på OMSTILLING. Tryk på DSS, eller indtast den anden deltagers lokalnummer. Tal til den anden deltager. Tryk på OMSTILLING. Røret på. SLT Under en samtale B.tone lokalnummer Tryk på Genkald/ afbryder. Indtast den anden deltagers lokalnummer. Tal til den anden deltager. Tryk på Genkald/ afbryder. Røret på. Brugervejledning 79

80 1.4.4 Besvarelse af Banke på Besvarelse af Banke på Besvarelse af et opkald, der venter i PBX-anlægget (Banke på) Besvarelse af et Banke på fra teleselskabet Besvarelse af et opkald, der venter i PBX-anlægget (Banke på) Når du modtager et udgående opkald eller et opkald fra et andet lokalnummer, gøres du opmærksom på opkaldet med en tone eller med tale gennem højttaleren eller i røret. Hvis du vil bruge denne funktion, skal den aktiveres (Standard: Afbryd Ingen opkald [Intercom-opkald]/Ingen tone [udgående opkald]) Du kan besvare det andet opkald ved at afbryde (1) eller tilbageholde (2) det aktuelle opkald. 1. Sådan afbrydes det aktuelle opkald for at besvare det nye opkald PT/SLT/HS/KX-UT-serie Når der høres en tone Røret på. Røret af. Tal til den nye deltager. 2. Sådan tilbageholdes det aktuelle opkald for at besvare det nye opkald PT/HS Når der høres en tone (BY) (ICD-gruppe) (PDN) Tryk på HOLD. (SDN) Tal til den nye deltager. Se bort fra dette trin, hvis de to andre deltagere ringer fra et lokalnummer. Tryk på BY-, ICD-gruppe-, PDN-, SDN- eller INTERCOM-knappen. 80 Brugervejledning

81 1.4.4 Besvarelse af Banke på SLT Når der høres en tone 5 0 B.tone Tryk på Genkald/afbryder. Tast 50. Tal til den nye deltager. KX-UT113/KX-UT123 Når der høres en tone B.tone Tryk på HOLD. Tal til den nye deltager. KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 Når der høres en tone B.tone (DN) Tryk på HOLD. (E-BY) Tryk på DN eller E-BY (blinker). Tal til den nye deltager. Når du har talt med den nye opkalder (andet opkald), kan du afbryde (2.1) eller tilbageholde (2.2) opkaldet, og derefter hente det første opkald. Brugervejledning 81

82 1.4.4 Besvarelse af Banke på 2.1 Sådan afbrydes det andet opkald for at besvare det første opkald PT/HS Under en samtale (BY) (ICD-gruppe) (PDN) (SDN) Røret på. Røret af. Tal til den oprindelige deltager. Tryk på BY-, ICD-gruppe-, PDN-, SDN- eller INTERCOM-knappen. KX-UT113/KX-UT123 Under en samtale Røret på. Røret af. Tryk på HOLD. Tal til den oprindelige deltager. KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 Under en samtale (DN) (E-BY) Røret på. Røret af. Tryk på DN eller E-BY (blinker). Tal til den oprindelige deltager. PT/SLT/HS Under en samtale 5 0 B.tone Røret på. Røret af. Tast 50. Tal til den oprindelige deltager. 82 Brugervejledning

83 1.4.4 Besvarelse af Banke på 2.2 Sådan tilbageholdes det andet opkald for at besvare det første opkald Når du har tilbageholdt opkaldet, kan du tale med den første opkalder. Du kan derefter afbryde opkaldet for at genoptage samtalen med den nye opkalder. PT/HS Under en samtale (BY) (ICD-gruppe) (PDN) Tryk på HOLD. (SDN) Tal til den oprindelige deltager. Tryk på BY-, ICD-gruppe-, PDN-, SDN- eller INTERCOM-knappen. Se bort fra dette trin, hvis de to andre deltagere ringer fra et lokalnummer. (BY) (ICD-gruppe) (PDN) Røret på. Røret af. (SDN) Tal til den nye deltager. Tryk på BY-, ICD-gruppe-, PDN-, SDN- eller INTERCOM-knappen. KX-UT113/KX-UT123 Under en samtale Tryk på HOLD. Tal til den oprindelige deltager. Røret på. Røret af. Tryk på HOLD. Tal til den nye deltager. Brugervejledning 83

84 1.4.4 Besvarelse af Banke på KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 Under en samtale (DN) (E-BY) Tryk på HOLD. Tryk på DN eller E-BY (blinker). Tal til den oprindelige deltager. (DN) (E-BY) Røret på. Røret af. Tryk på DN eller E-BY (blinker). Tal til den nye deltager. SLT Under en samtale 5 0 B.tone Tryk på Genkald/afbryder. Tast 50. Tal til den oprindelige deltager. 5 0 B.tone Røret på. Røret af. Tast 50. Tal til den nye deltager. Afhængigt af din telefon kan du tale med vedkommende ved hjælp af højttaleren og mikrofonen (Opkaldsannoncering med røret løftet [OHCA]). Hvis du er optaget af en samtale ved hjælp af røret, kan du modtage en opkaldsannoncering via røret (Whisper OHCA). Læs afsnit "1.9.3 Modtagelse af Banke på (Banke på/opkaldsannoncering med røret taget af [OHCA]/Whisper OHCA)". Mens opkaldet venter, vises navnet og nummeret på opkalderen i fem sekunder med et interval på femten sekunder. 84 Brugervejledning

85 1.4.4 Besvarelse af Banke på Tilpasning af telefonen Indstillinger i programmeringstilstanden Valg af Banke på-tone Hvis du vælger "Tone 1", hører du den samme tone ved Ventende opkald fra en ekstern modtager og et lokalnummer. Hvis du vælger "Tone 2", hører du en anden tone ved Ventende opkald fra en ekstern modtager og et lokalnummer. Standard (Tone 1) 15 s Specialtoner (Tone 2) 5 s Kun tone 1 er tilgængelig for SIP-telefoner i KX-UT-serien. Besvarelse af et Banke på fra teleselskabet Dette er en ekstra telefontjeneste. Du kan modtage en banke på-tone og oplysninger om opkalderen. Yderligere oplysninger får du ved henvendelse til dit teleselskab. PT/HS/KX-UT-serie Når der høres en tone PT/SLT/HS Når der høres en tone (Ekstern feature-adgang) OR 6 0 Tryk på FLASH/GENKALD eller Ekstern feature-adgang. Tryk på OMSTILLING eller Genkald/afbryder. Tast 60. Hvis du vil stille om til den oprindelige samtale, skal du gentage handlingen. Knappen FLASH/GENKALD på en Panasonic-telefon eller en SIP-telefon i KX-UT-serien skal være indstillet til tilstanden Ekstern feature-adgang (EFA) via systemprogrammering. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Ekstern feature-adgang (EFA)-knap. Brugervejledning 85

86 1.4.5 Samtale med flere deltagere Samtale med flere deltagere Tilføjelse af flere deltagere under en samtale (Konference) Sådan forlades en konference (Konference uden din deltagelse) Sådan forlades en konference (Forlade en 3-på-linjen-samtale) Sådan tillades, at en tredje person deltager i dit opkald (Frigør Privat) Tilføjelse af en tredje person under en samtale med ISDN Service (3-på-linjen-samtale [3PTY] med ISDN) Tilføjelse af flere deltagere under en samtale (Konference) Du kan føje en eller flere deltagere til din samtale. For brugere af SIP-telefoner i serien KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670: Når du trykker på knappen KONFERENCE/CONF/Conference for første gang for at oprette et konferenceopkald, slukkes knappen DN/E-BY for opkaldet, og en ny DN-knap lyser grønt for konferenceopkaldet. Selvom du tilføjer flere deltagere, er det kun den sidst tændte DN-knap, der lyser for opkaldet. Sådan oprettes et konferenceopkald PT/HS Under en samtale B.tone ønsket telefonnummer B.tone Tryk på KONFERENCE eller OMSTILLING. Indtast ønsket telefonnummer. Tal til den nye deltager. Tryk på KONFERENCE. Tal med flere deltagere. Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. KX-UT-serie Under en samtale B.tone ønsket telefonnummer B.tone Tryk på KONFERENCE. Indtast ønsket telefonnummer. Tal til den nye deltager. Tryk på KONFERENCE. Tal med flere deltagere. Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. For KX-UT670: Tryk på Conference Start. 86 Brugervejledning

87 1.4.5 Samtale med flere deltagere PT/HS Under en samtale ønsket telefonnummer 3 B.tone Tryk på OMSTILLING. Indtast ønsket telefonnummer. Tal til den nye deltager. Tryk på OMSTILLING. Tast 3. Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. Tal med flere deltagere. SLT Under en samtale ønsket telefonnummer 3 B.tone Tryk på Genkald/ afbryder. Indtast ønsket telefonnummer. Tal til den nye deltager. Tryk på Genkald/ afbryder. Tast 3. Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. Tal med flere deltagere. Brugervejledning 87

88 1.4.5 Samtale med flere deltagere Sådan oprettes et konferenceopkald under en 2-på-linjen-samtale, når der modtages et eksternt opkald PT/HS Under en samtale (BY) (PDN) (SDN) Tryk på HOLD. Tryk på den blinkende BY-, PDN- eller SDN-knap. Tal til den nye deltager. Tryk på KONFERENCE eller OMSTILLING. (BY) (ICD-gruppe) (PDN) B.tone (SDN) 3 Tryk på den blinkende BY-, ICD-gruppe-, PDN-, SDN- eller INTERCOM-knap, der svarer til den oprindelige person. Tal til den oprindelige deltager. Tryk på KONFERENCE, eller tryk på OMSTILLING, og indtast derefter 3. Tal med flere deltagere. Sådan føjes fire eller flere deltagere til en konference PT/HS/KX-UT-serie Under en samtale For at fortsætte ønsket telefonnummer B.tone Tryk på KONFERENCE. Indtast ønsket telefonnummer. Tal. Tryk på KONFERENCE. Tal. Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. For KX-UT670: Tryk på Conference Start. 88 Brugervejledning

89 1.4.5 Samtale med flere deltagere For at tilføje en anden deltager, der er tilbageholdt, til en konference PT/HS Under en konference med 3 til 7 deltagere (BY) (ICD-gruppe) B.tone (PDN) Tryk på KONFERENCE. (SDN) Tryk på KONFERENCE. Tal med flere deltagere. Tryk på den blinkende BY-, ICD-gruppe-, PDN- eller SDN-knap, der svarer til den tilbageholdte person. Sådan skiftes mellem to deltagere i en 3-på-linjen-samtale PT/HS Under en samtale Tryk på OMSTILLING. SLT Under en samtale Tryk på Genkald/afbryder. Brugervejledning 89

90 1.4.5 Samtale med flere deltagere Sådan afbrydes forbindelsen til én deltager i en 3-på-linjen-samtale PT/HS Under en samtale (BY) (ICD-gruppe) (PDN) Tryk på OMSTILLING én eller to gange for at tale med den deltager, som forbindelsen skal afbrydes til. Tryk på FLASH/GENKALD.* (SDN) Tal. Den anden deltager tilbageholdes. Tryk på den blinkende BY-, ICD-gruppe-, PDN-, SDN- eller INTERCOM-knap, der svarer til den tilbageholdte person. * Knappen FLASH/GENKALD på Panasonic-telefonen skal være indstillet til tilstanden Flash/ Genkald via systemprogrammering. Når du trykker på OMSTILLING eller Genkald/afbryderen under en samtale med tre deltagere, kan du skifte mellem de andre deltagere i samtalen. Du kan oprette en konference med højst otte samtidige deltagere (herunder Intercom- og udgående linjer). Under en samtale mellem fire eller flere deltagere kan du ikke koble én deltager af og fortsætte samtalen med de andre deltagere. Brugere af SIP-telefoner uden for KX-UT-serien kan ikke etablere konferenceopkald, men kan tilføjes som medlem. Når en bruger af en SIP-telefon i KX-UT-serien etablerer et konferenceopkald, og en af de andre deltagere forlader konferencen, kan brugeren af SIP-telefonen i KX-UT-serien stadig tale med den deltager, der er tilbage, men kan ikke tilbageholde opkaldet. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Konference-knap. 90 Brugervejledning

91 1.4.5 Samtale med flere deltagere Sådan forlades en konference (Konference uden din deltagelse) Personen, der etablerede konferencen, kan forlade den, mens de andre deltagere fortsætter samtalen. Brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: Hvis du har etableret et konferenceopkald, kan du ikke forlade konferencen og lade de andre deltagere fortsætte samtalen. Når du lægger på, afsluttes konferencen, og forbindelsen til de andre deltagere afbrydes. Sådan forlades en konference PT/HS Under konference med 3-7 deltager Tryk på KONFERENCE. Røret på. Sådan vendes tilbage til konferencen, mens de andre taler PT/HS (BY) (ICD-gruppe) (PDN) (SDN) Tryk på den grønt blinkende BY-, ICD-gruppe-, PDN-, SDN- eller INTERCOM-knap. Sådan afsluttes en samtale PT/HS Under en samtale Røret på. Tidsgrænse Begge parter hører en alarmtone før udløbet af en bestemt tidsperiode. Brugeren på lokalnummeret, der har etableret konferencen, hører en alarmtone før den angivne tidsgrænse. Opkaldet afbrydes, når tiden er udløbet, medmindre opkalderen, der har etableret konferencen, vender tilbage til konferencen. Brugervejledning 91

92 1.4.5 Samtale med flere deltagere Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Konference-knap. 92 Brugervejledning

93 1.4.5 Samtale med flere deltagere Sådan forlades en konference (Forlade en 3-på-linjen-samtale) Personen, der etablerede en konference med to andre deltagere, kan forlade den, mens de andre deltagere fortsætter samtalen. For at forlade et konferenceopkald, der omfatter mindst ét andet lokalnummer PT/SLT/HS/KX-UT-serie Under en 3-på-linjen-samtale Røret på. For at forlade et konferenceopkald, der omfatter to eksterne deltagere PT/HS Under en 3-på-linjen-samtale Tryk på OMSTILLING. Røret på. SLT Under en 3-på-linjen-samtale Tryk på Genkald/afbryder. Røret på. For at forlade et konferenceopkald, der omfatter to eksterne deltagere, uden at afbryde konferencen, skal dit lokalnummer være i stand til at omstille opkald til udgående linjer ved hjælp af programmering af servicekategori. Brugervejledning 93

94 1.4.5 Samtale med flere deltagere Sådan tillades, at en tredje person deltager i dit opkald (Frigør Privat) Du kan lade en tredje part deltage i det aktuelle udgående opkald og etablere en 3-på-linjensamtale. Du kan også forlade samtalen, mens de to andre deltagere taler. Du kan lade en tredje part deltage i din samtale og etablere en 3-på-linjen-samtale PT/HS Dit lokalnummer (ved det udgående opkald) (E-BY) Vent på svar. Tryk på E-BY for at forlænge. B.Tone Tryk på den grønne E-BY-knap. Tal. Andet lokalnummer Knappen E-BY blinker for alle lokalnumre, der har E-BY-knappen. Der er nu etableret en tre-på-linjen-samtale. (E-BY) B.Tone Tryk på den blinkende E-BY-knap i 5 sekunder. Røret af. Tal. Funktionen kan kun betjenes med knappen E-BY. Du kan også forlade en 3-på-linjen-samtale, mens de to andre deltagere taler, ved ganske enkelt at lægge røret på. Tilføjelse af en tredje person under en samtale med ISDN Service (3-på-linjen-samtale [3PTY] med ISDN) PT/HS Under en samtale (ISDN-Hold) ønsket telefonnummer B.tone Tryk på ISDN-Hold. Indtast ønsket telefonnummer. Tal til den nye deltager. Tryk på KONFERENCE. Tal med flere deltagere. Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. 94 Brugervejledning

95 1.4.5 Samtale med flere deltagere PT/HS Under en samtale B.tone 6 2 ønsket telefonnummer Tryk på OMSTILLING. Tast 62. Indtast ønsket telefonnummer. Tal til den nye deltager. Tryk på OMSTILLING. Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. 3 B.tone Tast 3. Tal med flere deltagere. SLT Under en samtale B.tone 6 2 ønsket telefonnummer Tryk på Genkald/ afbryder. Tast 62. Indtast ønsket telefonnummer. Tal til den nye deltager. Tryk på Genkald/ afbryder. Den udgående linje skal findes, før der ringes op til det eksterne telefonnummer. 3 B.tone Tast 3. Tal med flere deltagere. Brugervejledning 95

96 1.4.5 Samtale med flere deltagere Sådan afsluttes en samtale PT/SLT/HS Under en samtale Røret på. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en ISDN-Hold-knap. 96 Brugervejledning

97 1.4.6 Mute Mute Du kan deaktivere mikrofonen på telefonen eller i telefonrøret, hvis du vil tale med andre i lokalet, mens du lytter til den anden part gennem højttaleren eller røret. Sådan indstilles/annulleres PT/KX-UT serie Under en samtale VOICE CALL MUTE Tryk på MUTE. Knappen AUTO SVAR/MUTE eller TALEOPKALD/MUTE lyser for PT er, eller knappen HÅNDFRI lyser for SIP-telefoner i KX-UT-serien, og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Normal Rød (blinker): Mute Hvis Mute bruges under OHCA, deaktiveres mikrofonen på telefonrøret. HS-brugere: Læs den dokumentation, der hører til telefonen. Brugervejledning 97

98 1.4.7 Lade andre personer lytte med på samtalen (Medhør med røret taget af) Lade andre personer lytte med på samtalen (Medhør med røret taget af) Du kan lade andre personer i lokalet lytte med på samtalen gennem højttaleren, mens du fortsætter samtalen ved hjælp af røret. Sådan indstilles/annulleres PT/KX-UT-serie Under en samtale via røret Tryk på HÅNDFRI. Knappen HÅNDFRI lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Stemmen høres gennem røret. Til: Stemmen høres gennem højttaleren og røret. Denne funktion kræver systemprogrammering. Håndfri betjening Knappen HÅNDFRI giver dig mulighed for at udføre en håndfri samtale. Du kan udføre andre opgaver, mens du taler i telefon. Nyttige tip til håndfri betjening: Hvis det er svært at høre den anden persons stemme, Skru op for lyden ved hjælp af Navigationstasten, Jog-hjulet eller Volume-tasten. Hvis modtageren har svært ved at høre dig, Skru ned for lyden. Hvis modtageren siger, at din stemme giver genlyd, Brug telefonen i et lokale, hvor der er gardiner og/eller gulvtæpper. Hvis dele af samtalen ikke kan høres, Hvis du og modtageren taler på samme tid, mister I eventuelt noget af samtalen. Vent derfor til den anden person har talt færdig. 98 Brugervejledning

99 1.4.8 Brug af hovedsæt (Betjening via hovedsæt) Brug af hovedsæt (Betjening via hovedsæt) Du kan tale ved hjælp af hovedsæt. Hvis du vil bruge hovedsæt, skal du vælge "Hovedsæt til" i programmeringstilstanden. Du kan også trykke på knappen Hovedsæt (rød) før samtalen. For KX-UT113/KX-UT123 aktiveres tilstanden Hovedsæt imidlertid automatisk, når der tilsluttes et hovedsæt i jackstikket til hovedsæt på telefonen. Denne funktion kaldes også Valg af røret/hovedsæt. Sådan tales ved hjælp af hovedsættet PT/KX-UT-serie Tryk på HÅNDFRI. Sådan bruges røret under en samtale via hovedsættet PT/KX-UT-serie Røret af. Sådan foretages en håndfri samtale ved hjælp af hovedsættet PT/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 (Hovedsæt) Tryk på den røde knap Hovedsæt. Knappen Hovedsæt lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Hovedsæt fra Rød (til): Hovedsæt til Denne funktion er ikke tilgængelig på model KX-T7665. Brugervejledning 99

100 1.4.8 Brug af hovedsæt (Betjening via hovedsæt) For brugere af KX-NT300-serien (undtagen KX-NT321)/KX-NT560/KX-DT343/ KX-DT346/KX-UT248-telefoner: Med telefoner i KX-NT300-serien (undtagen KX-NT321)/KX-NT560/KX-DT343/ KX-DT346/KX-UT248 kan du bruge et trådløst Bluetooth-hovedsæt, der er registreret på dit lokalnummer, som et hovedsæt. Funktionsafstand Telefoner med tilsluttede Bluetooth-moduler skal holdes i en afstand på mindst 3 m eller mere fra hinanden. Hvis et Bluetooth-hovedsæt er i brug i nærheden af en telefon med et tilsluttet Bluetooth-modul, det ikke er registreret til det, kan der muligvis forekomme støj. Gå væk fra telefonen og tættere på det modul, det er registreret til, for at forbedre signalet. Støj Signalerne transmitteres mellem dette modul og Bluetooth-hovedsættet ved hjælp af radiobølger. For at opnå maksimal afstand og støjfri drift anbefales det, at modulet ikke placeres i nærheden af elektriske apparater såsom telefaxer, radio, pc er eller mikrobølgeovne. Systemer, der anvender 2,4 GHz ISM-båndet (ISM: Industrial, Scientific and Medical), kan skabe interferens med dette produkt. Eksempler på sådanne systemer er trådløse telefoner, trådløst LAN, private trådløse netværk, mikrobølgeovne og andre ISM-apparater. Disse systemer kan forårsage mindre støjproblemer. For brugere af KX-UT248 og KX-NT560: Du kan måske ikke bruge alle funktionerne på Bluetooth-hovedsættet. F.eks. fungerer genkald ikke med en GENKALD-knap på et Bluetooth-headset, og i tilstanden Håndfri kan du ikke sende opkaldet til Bluetooth-hovedsættet med betjening via hovedsæt. Til brugere af telefoner i KX-NT500-serien (undtagen KX-NT551), KX-DT543, KX-DT546, KX-UT133, KX-UT136, KX-UT248, og KX-UT670: Du kan bruge hovedsæt med elektronisk rørløfter (EHS). De seneste oplysninger om hovedsæt, der er testet med dette apparat, kan fås ved henvendelse til forhandleren. Tilpasning af telefonen Indstillinger i programmeringstilstanden Betjening via hovedsæt Vælg det ønskede udstyr Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Hovedsæt-knap. 100 Brugervejledning

101 1.5.1 Primary Directory Number (Primært Lokalnummer) (PDN)/Secondary Directory Number (Sekundært Lokalnummer) (SDN) 1.5 Brug af en PDN/SDN-knap Primary Directory Number (Primært Lokalnummer) (PDN)/ Secondary Directory Number (Sekundært Lokalnummer) (SDN) Knapperne Primary Directory Number (Primært Lokalnummer) (PDN) og Secondary Directory Number (Sekundært Lokalnummer) (SDN) er praktiske, når lokalnummerbrugere ønsker at ekspedere opkald til andre lokalnumre. Eksempelvis kan en sekretær eller flere sekretærer ekspedere opkald og opkaldsstatus for en chef eller flere chefer. Knapperne PDN og SDN har følgende funktioner: PDN-knap: Denne knap kan bruges til at foretage og modtage alle opkald (herunder såvel eksterne som intercom-opkald). Med flere PDN-knapper er der mulighed for at stille flere opkald i kø på lokalnummeret. Lokalnumre, der har en PDN-knap, kaldes PDN-lokalnumre. Knappen SDN: Lyset i en SDN-knap viser den aktuelle opkaldsstatus for det registrerede lokalnummer, på samme måde som en DSS-knap. Desuden kan denne knap bruges til at udføre følgende funktioner: foretage opkald til PDN-lokalnummeret ( Direkte SDN) besvare opkald, der ringer på PDN-lokalnummeret tilbageholde opkald og hente opkald, der tilbageholdes på PDN-lokalnummeret ( Tilbagehold opkald, og Hent tilbageholdt opkald) omstille opkald til PDN-lokalnummeret ( Omstilling vha. SDN-knap) Lokalnumre, der har en SDN-knap, kaldes SDN-lokalnumre. Det lokalnummer, der er registreret som destination for en SDN-knap, skal have mindst én PDN-knap. Et lokalnummer kan have op til 8 PDN-knapper. Et lokalnummer kan kun have én SDN-knap for hvert PDN-lokalnummer. Lyset i hver PDN/SDN-knap viser den aktuelle status som følger: Lysmønster Status for PDN-knap Status for SDN-knap Fra Grøn (til) Blinker grønt langsomt Blinker grønt moderat Blinker grønt hurtigt Lokalnummeret er optaget af et opkald via PDN-knappen. PDN-lokalnummeret er ledigt. Et opkald er tilbageholdt på PDN-lokalnummeret (Almindelig Hold). Et opkald er midlertidigt tilbageholdt eller placeret som Overordnet Tilbageholdt opkald. PDN-lokalnummeret modtager et indgående opkald. Lokalnummeret er optaget af et opkald via SDN-knappen. Et opkald, der er besvaret vha. SDN-knappen, er tilbageholdt (Almindelig Hold). Et opkald, der besvares vha. SDN-knappen, er midlertidigt tilbageholdt eller placeret som Overordnet Tilbageholdt opkald. Et SDN-lokalnummer modtager et Genkaldt tilbageholdt opkald eller et noteringsopkald fra et opkald, der blev besvaret vha. SDN-knappen. Brugervejledning 101

102 1.5.1 Primary Directory Number (Primært Lokalnummer) (PDN)/Secondary Directory Number (Sekundært Lokalnummer) (SDN) Lysmønster Status for PDN-knap Status for SDN-knap Rød (til) Blinker rødt langsomt Blinker rødt hurtigt Et tilsvarende SDN-lokalnummer bruger linjen. Et tilsvarende SDN-lokalnummer tilbageholder et opkald. PDN-lokalnummeret modtager et indgående opkald til en distributionsgruppe for indgående opkald (ICD) gruppe. Det tilsvarende PDN-lokalnummer eller et anden tilsvarende SDN-lokalnummer bruger linjen. Et andet tilsvarende SDN-lokalnummer eller PDN-lokalnummeret selv tilbageholder et opkald. Det tilsvarende PDN-lokalnummer modtager et indgående opkald. Direkte SDN Ved hjælp af en SDN-knap kan du let ringe til det tilsvarende PDN-lokalnummer. SDN-knapperne er i én af to tilstande, afhængigt af systemprogrammeringen, og de afviger betjeningsmæssigt fra hinanden på følgende måde: Udvidet DSS-tasttilstand PT/HS (SDN) Røret af. Tryk på den tilsvarende SDN-knap. Tal. SDN-standardtasttilstand PT/HS (SDN) O.tone (SDN) Røret af. Tryk på den tilsvarende SDN-knap. Tryk på SDN igen. Tal. Når funktionen Direkte SDN bruges til at ringe til det tilsvarende PDN-lokalnummer, viser lyset i SDN-knappen den aktuelle status for destinationslokalnummeret på følgende måde: Grøn (til): Du bruger linjen. Rød (til): Linjen er i brug. (PDN-lokalnummeret eller et andet SDN-lokalnummer, såfremt flere lokalnumre har SDN-knapper til samme PDN-lokalnummer, bruger linjen.) Selvom et PDN-lokalnummer har aktiveret funktionen Vil ikke forstyrres (DND), kan du ringe til lokalnummeret på normal vis ved at trykke på SDN-knappen. 102 Brugervejledning

103 1.5.1 Primary Directory Number (Primært Lokalnummer) (PDN)/Secondary Directory Number (Sekundært Lokalnummer) (SDN) Når en SDN-knap er i SDN-standardtasttilstand, kan du indtaste et telefonnummer, mens opkaldstonen lyder, i stedet for at trykke på SDN-knappen igen. Afhængigt af systemprogrammeringen vil dit opkald blive foretaget enten i henhold til dine normale opkaldsrettigheder (servicekategorier) eller det tilsvarende PDN-lokalnummers (Mobil SDN-servicekategori). Brugervejledning 103

104 1.5.1 Primary Directory Number (Primært Lokalnummer) (PDN)/Secondary Directory Number (Sekundært Lokalnummer) (SDN) Tilbagehold opkald, og Hent tilbageholdt opkald Du kan tilbageholde opkald, der besvares med en PDN- eller SDN-knap, normalt ( Tilbageholdelse af opkald). Du kan også hente et opkald, der er tilbageholdt på dit lokalnummer/et andet lokalnummer, vha. en enkel funktion, uanset opkaldstypen. Hent tilbageholdt opkald PT/HS For at hente et opkald på det lokalnummer, hvor det er tilbageholdt (PDN) (SDN) Røret af. Tryk på den grønt blinkende PDN- eller SDN-knap. Tal. For at hente et opkald fra et andet lokalnummer kun Almindelig Hold (PDN) (SDN) Røret af. Tryk på den rødt blinkende PDN- eller SDN-knap. Tal. Hvis et opkald ikke hentes inden for en bestemt tidsperiode, mindes du om opkaldet med en alarm (Genkald tilbageholdt opkald). Hvis et udgående opkald ikke besvares inden for en bestemt tidsperiode, afbrydes forbindelsen automatisk. Hvis Automatisk Tilbagehold opkald er forprogrammeret, kan du automatisk tilbageholde det aktuelle opkald ved at trykke på en anden PDN-knap for at foretage eller besvare et andet opkald. 104 Brugervejledning

105 1.5.1 Primary Directory Number (Primært Lokalnummer) (PDN)/Secondary Directory Number (Sekundært Lokalnummer) (SDN) Omstilling vha. SDN-knap Du kan omstille et opkald til et PDN-lokalnummer vha. en enkel funktion, hvor du bruger en tilsvarende SDN-knap. Sådan omstilles opkald til et PDN-lokalnummer PT/HS Under en samtale (SDN) * Tryk på SDN. Tal. Røret på. Dette trin kan udelades. Systemprogrammering er nødvendig for at kunne bruge denne funktion under en samtale med en lokalnummerbruger. * Når en SDN-knap er i SDN-standardtasttilstand, er du nødt til at trykke på SDN-knappen to gange for at omstille opkaldet, medmindre du brugte denne SDN-knap til at besvare et indgående opkald. Tilpasning af telefonen Indstillinger i programmeringstilstanden Foretrukken linjetildeling indgående Vælg den linje, der er forbindelse til, når du løfter røret Indstillinger i programmeringstilstanden Foretrukken linjetildeling udgående Vælg den linje, der er forbindelse til, når du løfter røret Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Primary Directory Number (Primært lokalnummer) (PDN)- eller Secondary Directory Number (Sekundært lokalnummer) (SDN)-knap. Brugervejledning 105

106 1.6.1 Viderestilling af opkald 1.6 Før du forlader din plads Viderestilling af opkald Viderestilling af opkald (Viderestilling [VK]) VK/DND-indstillinger vha. den faste knap VK/DND Viderestilling af opkald med en ISDN Service (Viderestilling [VK] med ISDN) Viderestilling af opkald (Viderestilling [VK]) Du kan viderestille indgående opkald til en bestemt destination. Alle opkald: Alle opkald viderestilles. Forudindstillede lokalnumre kan også viderestille opkald fra deres egen modtagergruppe. Optaget: Alle opkald viderestilles, når dit lokalnummer er optaget. Svarer ikke: Alle opkald viderestilles, når du ikke besvarer opkaldet inden for en bestemt tidsperiode. Optaget/Svarer ikke: Alle opkald viderestilles, når du ikke besvarer opkaldet inden for en bestemt tidsperiode, eller når dit lokalnummer er optaget. Følg mig (fra): Hvis du har glemt at indstille "Alle opkald", kan du indstille funktionen fra det lokalnummer, som opkaldene skal viderestilles til. Indgående opkald kan viderestilles op til fire gange. 106 Brugervejledning

107 1.6.1 Viderestilling af opkald Du kan indstille det flydende lokalnummer for UM-gruppen som viderestillingsdestination. Du kan indstille det flydende lokalnummer på svarservice eller SVM-funktionen som en viderestillingsdestination. Du kan også viderestille opkald til din mobiltelefon. Funktionen Chef-Sekretær Det lokalnummer, der er angivet som destination, kan ringe op til det lokalnummer, hvorfra opkaldene viderestilles. <Eksempel> Samtale Lokalnummer, der skal Indstil Videresend modtager Sådan indstilles/annulleres PT/SLT/HS/SIP-telefon 0 Begge opkald 0 Fortryde 7 1 Udgående 1 opkald 2 Intercom-opkald Alle opkald Optaget Svarer ikke Optaget/Svarer ikke Røret af. Tast 71. modtager lokalnummer Tast 0, 1 eller 2 (valgfrit). Indtast det krævede nummer. "Annuller" ved at lægge røret på umiddelbart efter, at du har trykket på 0. bylinje nummer (maks. 32 cifre) eksternt telefonnummer B.tone Indtast modtager lokalnummer. Eller indtast bylinje nummer, og indtast derefter det eksternt telefonnummer. Tast #. Røret på. Brugervejledning 107

108 1.6.1 Viderestilling af opkald For at indstille funktionen Følg mig fra et andet lokalnummer PT/SLT/HS 0 Begge opkald Udgående opkald Intercom-opkald 7 8 Følg mig Følg mig Fortryde Røret af. Tast 71. Tast 0, 1 eller 2 (valgfrit). Indtast 7 eller 8. dit lokalnummer B.tone Indtast dit lokalnummer. Røret på. Når du bruger en Panasonic-telefon kan du indstille eller annullere Viderestilling ved at trykke på knappen VK/DND (fast knap) i stedet for at trykke " 710". Når du bruger en SIP-telefon i KX-UT-serien (undtagen KX-UT670), kan du også trykke på knappen VK/DND og derefter trykke op eller ned på navigationstasten for at indstille eller annullere Viderestilling for alle opkald. For KX-UT670 er der ingen fysisk VK/DND-knap på telefonen. Yderligere oplysninger kan fås i dokumentationen til telefonen. Sådan indstilles timeren "Svarer ikke" og "Optaget/Svarer ikke" PT/SLT/HS/SIP-telefon klokkeslæt B.tone Røret af. Tast 713. Indtast klokkeslæt Røret på. (sekunder [2 cifre]). 108 Brugervejledning

109 1.6.1 Viderestilling af opkald Sådan indstilles/annulleres (Viderestilling [VK] af opkald fra en distributionsgruppe for indgående opkald) PT/SLT/HS/SIP-telefon ICD-gruppe: Distributionsgruppe for indgående opkald 4 Begge opkald Udgående opkald Intercom-opkald 1 Ringe 0 Fortryde ICD-gruppelokalnummer Røret af. Tast 71. Tast 4, 5 eller 6 (valgfrit). Tast 1 for at ringe eller 0 for at fortryde. Indtast ICD-gruppelokalnummer. modtager lokalnummer "Annuller" ved at lægge røret på umiddelbart efter, at du har indtastet ICD-gruppens lokalnummer. bylinje nummer eksternt telefonnummer B.tone (maks. 32 cifre) Indtast modtager lokalnummer. Eller indtast bylinje nummer, og indtast derefter det eksternt telefonnummer. Tast #. Røret på. Når Viderestilling eller Vil ikke forstyrres er aktiveret på SIP-telefoner i KX-UT-serien (undtagen KX-UT670), vises VK/DND på displayet i standby-tilstand. Når Viderestilling eller Vil ikke forstyrres er aktiveret på KX-UT670, vises et statusikon i displayet. Yderligere oplysninger fås i dokumentationen til telefonen. Knappen VK/DND lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Funktionerne er ikke indstillet. Rød (til): VK-tilstand Rød (blinker langsomt): DND-tilstand På SIP-telefoner i KX-UT-serien kan du se den aktuelle status på displayet. Knappen Gruppe VK lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Ikke indstillet Rød (til): VK-tilstand Brugervejledning 109

110 1.6.1 Viderestilling af opkald Systemet har to tilstande: (1) VK/DND-skiftetilstand og (2) VK/DND-indstillingstilstand. Hvis du er i tvivl om systemtilstanden, skal du kontakte den systemansvarlige. På SIP-telefoner i KX-UT-serien understøttes kun VK/DND-indstillingstilstanden. (1) I VK/DND-skiftetilstand: Hvis du trykker på knappen VK/DND (fast knap) i ledig status, skifter indstillingen som vist nedenfor: VK DND Fra (2) I VK/DND-indstillingstilstand: Hvis du trykker på knappen VK/DND (fast knap) i ledig tilstand, kan du skifte VK/DND-status og indstille VK-destinationen VK/DND-indstillingen (se " VK/DND-indstillinger vha. den faste knap VK/DND"). Bemærk En VK/DND-knap (brugertilpasset knap) er altid i VK/DND-skiftetilstand: Tilstanden kan ikke ændres. Udgående opkald, der stilles om, sendes også videre til destinationen for udgående opkald. Vi anbefaler, at der oprettes knapper for VK/DND udgående opkald og VK/DND intercom-opkald og/eller Gruppe VK udgående opkald og Gruppe VK intercom-opkald, når Intercom-opkald skal behandles anderledes end udgående opkald (viderestillingstype, viderestillingsdestination), fordi: a. Lysmønstrene for knappen VK/DND begge opkald (herunder knappen VK/DND [fast knap]) og knappen Gruppe VK begge opkald angiver enten indstillingen for udgående opkald eller Intercom-opkald, men ikke begge. Bemærk VK-ikonet på displayet på den bærbare station angiver kun indstillingen for udgående opkald. b. Hvis du trykker på knappen VK/DND begge opkald (herunder knappen VK/DND [fast knap]) eller knappen Gruppe VK begge opkald, påvirker det ikke VK- eller DND-tilstanden for Intercom-opkald og udgående opkald. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en VK/DND-knapperne (begge opkald, udgående opkald, Intercom-opkald) eller Gruppe VK-knapperene (begge opkald, udgående opkald, Intercom-opkald). VK-indstillinger via fjernadgang ved hjælp af knappen Gruppe VK Ved brug af en Panasonic-telefon (PT) kan du nemt ændre VK-statussen for en anden telefon. Først skal den telefon, der skal tillade fjernviderestillingen, angive en telefon, hvortil fjernviderestillingen skal udføres. Den telefon, som skal udføre viderestillingen, kan derefter tildele en knap for Gruppe VK til dette formål. Viderestillingsstatussen for måltelefonen kan kontrolleres via knappens lysdiode. Med denne funktion kan brugere viderestille opkald til sig selv fra en anden telefon. 110 Brugervejledning

111 1.6.1 Viderestilling af opkald Sådan indstilles/annulleres (VK-indstilling via fjernadgang) PT Med røret på (Gruppe VK) Tryk på Gruppe VK. Viderestillingsstatussen for måltelefonen skifter i overensstemmelse hermed. På den anden telefon VK-statussen blev ændret via fjernadgang Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller rediger en Gruppe VK (begge opkald, udgående opkald, Intercom-opkald)-knap. VK/DND-indstillinger vha. den faste knap VK/DND Hvis du bruger en Panasonic-telefon (PT) eller en SIP-telefon i KX-UT-serien (undtagen KX-UT670), kan du let skifte VK/DND-statussen og indstille viderestillingsdestinationen for udgående opkald/intercom-opkald med VK/DND-knappen (fast knap). PT-brugere kan også indstille eksterne telefonnumre (f.eks. din mobiltelefon) som viderestillingsdestination for op til 4 virtuelle HS er* i en ICD-gruppe (Distributionsgruppe for indgående opkald), der skal ringe samtidigt med andre ICD-gruppemedlemmer ved opkald til gruppen. Følgende indstillinger er mulige: Skift af VK/DND-status og indstilling af VK-destination for udgående/intercom-opkald Timer for "Svarer ikke" og "Optaget/Svarer ikke" Viderestillingsstatus (til/fra) og eksterne destinationer, der skal ringe parallelt for udgående opkald for op til 4 virtuelle HS er i en ICD-gruppe * Virtuel HS En virtuel HS er et dedikeret lokalnummer, som tildeles en ikke-eksisterende bærbar station (HS) for at give adgang til udgående linjer, f.eks. en mobiltelefon. 3 Tal 2 Viderestil til udgående linje Lokalnr Ringer til 301 Virtuel HS (lokalnr. 301) For brugere af SIP-telefoner i serien KX-UT670: Der er ingen fysisk VK/DND-knap på telefonen. Yderligere oplysninger om at indstille og slette VK/DND-status findes i dokumentationen til telefonen. Brugervejledning 111

112 1.6.1 Viderestilling af opkald Sådan skiftes VK/DND-status for udgående opkald PT Med røret på (i VK/DND-indstillingstilstand) Den aktuelle VK/DND-status for udgående opkald vises. Tryk på den faste knap VK/DND. Tryk på den faste knap VK/DND igen for at skifte status. Sådan skiftes VK/DND-status for Intercom-opkald PT Med røret på (i VK/DND-indstillingstilstand) 2 Den aktuelle VK/DND-status for Intercom-opkald vises. Tryk på den faste knap VK/DND. Tast 2. Tryk på den faste knap VK/DND igen for at skifte status. Når du skifter VK/DND-status, slettes eventuelle tidligere indstillede VK-destinationer ikke. 112 Brugervejledning

113 1.6.1 Viderestilling af opkald Sådan indstilles og slettes VK/DND for udgående/intercom-opkald PT Med røret på (i VK/DND-indstillingstilstand) 1 Udgåendeopkald 2 Intercom-opkald * Tryk på den faste knap VK/DND. Indtast 1 eller 2. Tryk på GEM. 0 VK/DND fra 1 DND til Indtast 0 eller VK Alle opkald VK Optaget VK Svarer ikke VK Optaget/Svarer ikke Tast 2, 3, 4 eller 5. bylinje nummer modtager lokalnummer (maks. 32 cifre) eksternt telefonnummer Indtast modtager lokalnummer, eller bylinje nummer og derefter eksternt telefonnummer. Tryk på GEM for at indstille. Der høres en bekræftelsestone. * Dette trin kan udelades. Brugervejledning 113

114 1.6.1 Viderestilling af opkald Sådan indstilles og slettes VK/DND for alle opkald KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Med røret på FWD/DND Off : VK/DND fra Do Not Disturb : DND til Tryk på den faste knap VK/DND. FWD(All) FWD(BSY) FWD(NA) FWD(B/NA) : VK Alle opkald : VK Optaget : VK Svarer ikke : VK Optaget/Svarer ikke Tryk på OP eller NED med navigationstasten, indtil det ønskede punkt vises. modtager lokalnummer # bylinje eksternt nummer telefonnummer (maks. 32 cifre) Indtast modtager lokalnummer, eller bylinje nummer og derefter eksternt telefonnummer. Tast #. Tryk på ENTER for at indstille. Der høres en bekræftelsestone. Sådan indstilles timeren "Svarer ikke" og "Optaget/Svarer ikke" PT Med røret på (i VK/DND-indstillingstilstand) 3 klokkeslæt * Tryk på den faste knap VK/DND. Tast 3. Tryk på GEM. Indtast klokkeslæt (sekunder [0 120]). Tryk på GEM for at indstille. Der høres en bekræftelsestone. * Du kan indtaste tiden som et nummer med 1-3 cifre. 15 sekunder kan f.eks. indtastes som "15" eller "015". 114 Brugervejledning

115 1.6.1 Viderestilling af opkald Sådan indstilles viderestillingsstatus og eksterne destination til parallel ringning for udgående opkald for en ICD-gruppe PT Med røret på (i VK/DND-indstillingstilstand) Virtuel HS 1 Virtuel HS 2 Virtuel HS 3 Virtuel HS 4 Tryk på den faste knap VK/DND. Tast 4, 5, 6 eller 7. Tryk på GEM. Sådan annulleres opkald 0 VK fra Tast 0. Sådan indstilles opkald 1 VK Alle opkald Tast 1. bylinje nummer (maks. 32 cifre) eksternt telefonnummer Indtast bylinje nummer og derefter eksternt telefonnummer. Tryk på GEM for at indstille. Der høres en bekræftelsestone. Kun ét lokalnummer, der er tildelt som medlem 1 i hver ICD-gruppe, kan foretage indstillingerne for virtuelle HS er. Det er muligt at skifte viderestillingsstatus (til/fra) for en virtuel HS ved at indtaste nummeret (4-7) for dette lokalnummer og derefter trykke på den faste knap VK/DND i stedet for på knappen AUTO RING/GEM. Brugervejledning 115

116 1.6.1 Viderestilling af opkald Viderestilling af opkald med en ISDN Service (Viderestilling [VK] med ISDN) Alle opkald viderestilles til en ekstern modtager ved hjælp af ISDN. ISDN-servicen kan tilbyde følgende former for viderestilling. Ubetinget (Ubetinget viderestilling [CFU]) Når dit lokalnummer er optaget (Viderestilling ved optaget [CFB]) Når du ikke svarer (Viderestilling ved Svarer ikke [CFNR]) Sådan indstilles PT/SLT/HS 7 5 udgående linje # dit MSN nummer Røret af. # Tast Ubetinget Optaget Svarer ikke Indtast udgående linjenummer (3 cifre). ønsket telefonnummer Tast #. # Indtast flerabonnentnummer (MSN). B.tone Tast #. Indtast det krævede nummer. Indtast ønsket telefonnummer. Tast #. Røret på. Sådan annulleres PT/SLT/HS 7 5 udgående linje # dit MSN nummer Røret af. Tast 7 5. Indtast udgående linjenummer (3 cifre). Tast #. Indtast flerabonnentnummer (MSN). # 0 B.tone Tast #. Tast 0. Røret på. Sådan bekræftes betingelsen PT/HS udgående linje nummer 7 5 # dit MSN Røret af. Tast 7 5. Indtast udgående linjenummer (3 cifre). Tast #. Indtast flerabonnentnummer (MSN). # 1 B.tone Den valgte type vises på displayet. Tast #. Tast 1. Røret på. 116 Brugervejledning

117 1.6.2 Visning af besked på opkalderens telefon (Besked ved fravær) Visning af besked på opkalderens telefon (Besked ved fravær) Hvis opkalderen bruger en Panasonic-telefon, kan du angive, hvorfor du ikke svarer. Der er otte forprogrammerede beskeder og en, som du kan bruge til din egen personlige besked (16 tegn). Den valgte besked vises i displayet på din telefon. Personer, der ringer fra en SIP-telefon i KX-UT-serien, vil ikke kunne se beskeden på deres display. Beskednr. Besked (eksempel) 1 Will Return Soon 2 Gone Home 3 At Ext %%%% (lokalnummer) 4 Back at %%:%% (timer:minutter) 5 Out until %%/%% (måned/dag) 6 In a Meeting 7 8 Sådan indstilles 9 En besked for hvert lokalnummer. (Privatbesked ved fravær) PT/SLT/HS/SIP-telefon Røret af. Tast 750. # B.tone Will Return Soon Gone Home At Ext %%%% + lokalnummer Back at %%:%% + timer:minutter Out until %%/%% + måned/dag In a Meeting Indtast det krævede nummer. Tast #. Røret på. Sådan annulleres PT/SLT/HS/SIP-telefon B.tone Røret af. Tast 750. Tast 0. Røret på. Brugervejledning 117

118 1.6.2 Visning af besked på opkalderens telefon (Besked ved fravær) Erstat "%" med den ønskede værdi. Du skal indtaste præcis det antal tegn, der er angivet med procenttegnet ("%"), ved hjælp af tasterne 0 til 9 eller. De forprogrammerede beskeder kan ændres via systemprogrammering. Yderligere oplysninger om oprettelse af en personlig besked (Beskednr. 9) finder du i "3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden". 118 Brugervejledning

119 1.6.3 Undgå, at andre personer bruger telefonen (Lokalnummerlås) Undgå, at andre personer bruger telefonen (Lokalnummerlås) Du kan låse dit lokalnummer, så andre brugere ikke kan foretage uhensigtsmæssige opkald. Denne funktion kaldes også Elektronisk spærring af station. Sådan låses PT/SLT/HS/SIP-telefon B.tone Røret af. Tast 77. Tast 1. Røret på. Sådan låses op PT/SLT/HS/SIP-telefon PIN-kode: Personlig id-kode lokalnummer- PIN-kode B.tone Røret af. Tast 77. Tast 0. Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). Røret på. Hvis du glemmer lokalnummer-pin-kode eller ikke kan låse lokalnummeret op, skal du kontakte den ansvarlige. Den ansvarlige kan slette din PIN-kode. Du kan derefter angive en ny PIN-kode og låse lokalnummeret op ved at indtaste koden. Hvis dit lokalnummer er låst med denne funktion, kan du ikke: Foretage udgående opkald Ændre opkaldets viderestillingsdestination Hvis du ikke indstiller en lokalnummer-pin-kode, kan du ikke låse eller låse op. Sådan foretager du et udgående opkald, mens dit lokalnummer er låst PT/SLT/HS PIN-kode: Personlig id-kode Røret af. ønsket telefonnummer 4 7 dit lokalnummer extension no. Tast 47. Indtast dit lokalnummer. lokalnummer- PIN-kode B.tone & O.tone Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). Indtast ønsket telefonnummer. Hvis den forkerte PIN-kode til lokalnummeret er indtastet, hører du en alarmtone. Den udgående linje skal findes, før det eksterne telefonnummer indtastes. Brugervejledning 119

120 1.6.3 Undgå, at andre personer bruger telefonen (Lokalnummerlås) Når du har foretaget et udgående opkald, skal Lokalnummerlås automatisk aktiveres igen. 120 Brugervejledning

121 1.6.4 Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Dit PBX-anlæg kan indeholde en telefonsvarerservice. Dit lokalnummer tildeles en meddelelsesboks, hvori opkalderen kan efterlade talebeskeder. Når opkaldere har efterladt en besked i din meddelelsesboks, hører de din personlige velkomstbesked. Du kan indtale to typer personlig velkomsthilsen: en normal velkomstbesked og en velkomstbesked for hver tidstilstand. Du kan også afspille og slette dine velkomstbeskeder og de beskeder, der er indtalt af opkaldere. Indspilning af en normal velkomstbesked Indspilning af en velkomstbesked for hver tidstilstand Omdirigering af dine opkald til din meddelelsesboks Sådan indtales talebeskeder Aflytning af talebeskeder, der er indtalt af opkaldere Sådan får du adgang til din meddelelsesboks fra en ekstern telefon Sådan får du adgang til et andet lokalnummers meddelelsesboks fra dit lokalnummer Denne funktion er ikke tilgængelig for SIP-telefoner. Selv hvis en opkalder efterlader en talebesked på en SIP-telefon, lyser knappen Besked eller indikatoren Besked/ringer ikke for at angive, at der er modtaget en talebesked. Hvis for mange andre brugere allerede anvender deres meddelelsesboks, hører du en optagettone, når du forsøger at få adgang til din meddelelsesboks. Vent nogle minutter, og forsøg igen. Hvis den plads, der er allokeret til indspilning (herunder velkomstbeskeder og talebeskeder, der er indtalt af opkaldere) på SVM-funktionen, når en vis grænse, viser displayet, at pladsen næsten er fuld, og du hører opkaldstone 3, når du løfter røret. Opkaldstone 3 1 s Betjeningsmuligheder ved adgang til din meddelelsesboks Når du har indtastet SVM-funktionsnummeret ( 38), kan du benytte nedenstående betjeningsmuligheder ved at indtaste de cifre, der står ud for dem. Funktionsnummer Betjening 0 For at slette den normale velkomstbesked 1 For at indspille en normal velkomstbesked 2 For at afspille den normale velkomstbesked 3 For at lytte til de beskeder, der er indtalt af opkaldere 8 For at indstille en velkomstbesked for hver tidstilstand # 6 For at indtale en talebesked i et andet lokalnummers meddelelsesboks Brugervejledning 121

122 1.6.4 Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Indspilning af en normal velkomstbesked Sådan indspilles PT/SLT/HS Røret af. Tast 38. Tast 1. B.Tone Optag besked. Eksempel: "Du hører Johns telefonsvarer. Jeg kan desværre ikke besvare dit opkald lige nu. Læg venligst en besked." AUTO DIAL STORE tast B.Tone Velkomstbeskeden afspilles. 0 Slet 1 Du hører en bekræftelsestone. Genindspil * Tryk på GEM eller en vilkårlig tast (0 9,, #). Tryk på 0 eller 1, mens velkomstbeskeden afspilles. Røret på. Sådan afspilles PT/SLT/HS B.Tone Velkomstbeskeden afspilles. Røret af. Tast 38. Tast 2. 0 Slet 1 Du hører en bekræftelsestone. Genindspil * Tryk på 0 eller 1, mens velkomstbeskeden afspilles. Røret på. * Dette trin kan udelades. 122 Brugervejledning

123 1.6.4 Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Sådan slettes PT/SLT/HS B.Tone Røret af. Tast 38. Tast 0. Røret på. Indspilning af en velkomstbesked for hver tidstilstand Udover en normal velkomstbesked kan du indtale en specifik velkomstbesked for hver tidstilstand (dag/frokost/ pause/nat). Sådan indspilles PT/SLT/HS 0 Dag 1 Nat Frokost 3 Pause B.Tone Røret af. Tast 38. Tast 8. Indtast den ønskede tidstilstand. Tast 1. AUTO DIAL Optag besked. STORE tast Tryk på GEM eller en vilkårlig tast (0 9,, #). Eksempel: "Du hører Johns telefonsvarer. Jeg kan desværre ikke besvare dit opkald, da jeg er til frokost. Læg venligst en besked." B.Tone Velkomstbeskeden afspilles. 0 Slet Du hører en bekræftelsestone. * 1 Genindspil Tryk på 0 eller 1, mens velkomstbeskeden afspilles. Røret på. Brugervejledning 123

124 1.6.4 Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Sådan afspilles PT/SLT/HS 1 Nat Røret af. Tast 38. Tast 8. Indtast den ønskede tidstilstand Dag Frokost Pause Tast 2. B.Tone Velkomstbeskeden afspilles. 0 Slet 1 Du hører en bekræftelsestone. Genindspil Tryk på 0 eller 1, mens velkomstbeskeden afspilles. * Røret på. * Dette trin kan udelades. Sådan slettes PT/SLT/HS Dag Nat Frokost Pause Røret af. Tast 38. Tast 8. Indtast den ønskede tidstilstand. 0 B.Tone Tast 0. Røret på. Hvis både velkomstbeskeden for en bestemt tidstilstand og den normale velkomstbesked er indspillet, hører opkaldere velkomstbeskeden for den tidstilstand. Hvis der imidlertid ikke er indspillet nogen velkomstbesked til en bestemt tidstilstand, afspilles den normale velkomstbesked i stedet. 124 Brugervejledning

125 1.6.4 Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Omdirigering af dine opkald til din meddelelsesboks Du kan indstille indgående opkald til at blive omdirigeret til din meddelelsesboks, således at opkaldere kan efterlade talebeskeder, når du ikke kan besvare opkaldet. Sådan indstilles/annulleres PT/SLT/HS Begge opkald 1 2 Udgående opkald Intercom-opkald Fortryde Alle opkald Optaget Svarer ikke Optaget/Svarer ikke Røret af. Tast 71. Tast 0 eller 2 (valgfrit). Indtast det krævede nummer. Flydende lokalnummer til SVM-funktionen # B.Tone "Annuller" ved at lægge røret på umiddelbart efter, at du har trykket på 0. Tast det flydende lokalnummer til SVM-funktionen. Tast #. Røret på. Det flydende standardlokalnummer (591) for SVM-funktionen afhænger af systemprogrammeringen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren eller den systemansvarlige. Brugervejledning 125

126 1.6.4 Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Sådan indtales talebeskeder Hvis det lokalnummer, du har ringet til, ikke besvarer dit opkald, og dit opkald omdirigeres til meddelelsesboksen, hører du velkomstbeskeden. Du kan herefter indtale en besked til lokalnummeret. Det er også muligt at indtale en talebesked direkte i det ønskede lokalnummers meddelelsesboks ved at gøre følgende: Indtale en talebesked direkte i et andet lokalnummers meddelelsesboks PT/SLT/HS 3 8 # 6 lokalnummer Røret af. Tast 38. Tast #6. Indtast det lokalnummer. Du hører velkomstbeskeden. B.Tone tast Optag besked. Læg røret på, eller tryk på en vilkårlig tast (0 9,, #). Indspilning af talebeskeden stopper, du hører en beskedtone, og opkaldet afbrydes i følgende tilfælde: a. indspilningstiden for talebeskeden når den forprogrammerede grænse. (Standard: 120 sekunder) b. indspilningspladsen for SVM-funktionen når grænsen. Når du taler i telefon, kan du omstille opkaldet direkte til meddelelsesboksen hos et ønsket lokalnummer ved at parkere opkaldet midlertidigt og herefter trykke på 38 + #6 + det ønskede lokalnummer. Dette giver opkalderen mulighed for at indtale en talebesked i lokalnummerets meddelelsesboks. 126 Brugervejledning

127 1.6.4 Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Aflytning af talebeskeder, der er indtalt af opkaldere Når en opkalder indtaler en talebesked, registreres information om opkalderen også som en SVM-log. Du kan se SVM-loggen i displayet på Panasonic Telefonen (PT) eller på den bærbare station (HS) ved at trykke på knappen Besked. Sådan aflyttes talebeskeder PT/HS Med røret på MESSAGE Tryk på BESKED, indtil det ønskede SVM-log vises. Røret af. PT/SLT/HS Røret af. Tast 38. Tast 3. PT/SLT/HS MESSAGE Røret af Tryk på BESKED eller tast 702. Sådan slettes den besked, du lytter til PT/SLT/HS Mens du hører en talebesked AUTO DIAL 3 Tast 3. STORE 1 Tryk på GEM, eller indtast 1 for at bekrafte. Du kan få adgang til flere funktioner ved at indtaste numrene, mens du lytter til en indspillet talebesked ved at anvende de nedenfor beskrevne metoder. Du har følgende muligheder: Brugervejledning 127

128 1.6.4 Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Funktionsnummer Funktioner 1 / # Sådan afspilles talebeskeden fra begyndelsen 2 Sådan kommer du til den næste talebesked 3 Sådan slettes en besked (Tryk på knappen AUTO RING/GEM, eller indtast 1 for at bekræfte.) 4 Sådan ringer du tilbage til den opkalder, som har indtalt beskeden 5 Sådan kommer du tilbage til den tidligere talebesked # 6 # 8 Sådan indtaler du en talebesked direkte i et andet lokalnummers meddelelsesboks (indtast det ønskede lokalnummer.) Hvis du ikke kan indtaste det ønskede lokalnummer inden for den angivne tid, skal du afspille talebeskeden helt fra starten. Hvis du indtaster et forkert nummer til det ønskede lokalnummer, hører du en genbestillingstone. Sådan afspiller du din velkomstbesked og indtaler en talebesked i din egen meddelelsesboks # 9 Sådan afslutter du opkaldet Det er muligt at ændre ovenstående funktionsnumre til andre numre. Tal med systemadministratoren, hvis du ikke kan aktivere disse funktioner. Udover informationen om opkalderen, som er registreret i opkaldsloggen, registreres følgende information i SVM-loggen sammen med de talebeskeder, der er indtalt af opkaldere: Opkalderens navn Opkalderens telefonnummer Tiden for opkaldets start Status for talebeskeden "Ny" vises for talebeskeder, der ikke er blevet aflyttet. "Gammel" vises for talebeskeder, der er blevet aflyttet. Vær opmærksom på, at de viste oplysninger i displayet kan variere afhængig af de modtagne oplysninger og den anvendte telefontype. Det er kun brugere af en Panasonic-telefon (PT) med et display på 6 linjer (display PT), der kan se oplysningerne ovenfor. Du kan låse SVM-logdisplayet ved hjælp af en lokalnummer-pin-kode (personlig id-kode), så du kan forhindre, at andre får adgang til de oplysninger, som du har registreret, og til at afspille dine talebeskeder. (Display-lås). Yderligere oplysninger finder du under "3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden". Hvis din telefon har en Besked til et andet lokalnummer-knap, kan du få adgang til et andet lokalnummers meddelelsesboks og aflytte det pågældende lokalnummers talebeskeder. Hvis der er indtalt en ny besked i din meddelelsesboks, hører du opkaldstone 4, når du har løftet røret. Hvis din telefon har en Besked-knap eller en Besked/ringer-knap, vil den tilsvarende knap eller indikator lyse, når der er indtalt en besked. Opkaldstone 4 1 s 128 Brugervejledning

129 1.6.4 Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Sådan lytter du til talebeskeder, mens dit display er låst PT PIN-kode: Personlig id-kode 4 Røret af. Tast dit lokalnummer Indtast dit lokalnummer. lokalnummer- PIN-kode Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). B.tone & O.tone Hvis den forkerte PIN-kode til lokalnummeret er indtastet, hører du en alarmtone. Tast 38. Tast 3. Hvis du trykker på knappen Besked for at afspille talebeskeder, mens røret er lagt på, bliver funktionen Display-lås midlertidigt deaktiveret, efter at du har indtastet lokalnummer-pin-koden. Sådan slettes talebeskeder fra SVM-loggen PT Med røret på MESSAGE TRANSFER AUTO DIAL STORE Tryk på BESKED, indtil den ønskede SVM-log vises. Tryk på OMSTILLING. Tryk på GEM. Brugervejledning 129

130 1.6.4 Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Sådan får du adgang til din meddelelsesboks fra en ekstern telefon Du har fjernadgang til din meddelelsesboks og kan gennemføre alle SVM-funktionens handlinger via en ekstern linje, som om du var på dit eget lokalnummer. Fra ekstern telefon PIN-kode: Personlig id-kode ønsket telefonnummer Velkomstbeskeden afspilles 4 7 Røret af. Drej det ønskede telefonnummer på en destination, der har indstillet SVM-funktionen. Indtast 47, mens du hører velkomstbeskeden. dit lokalnummer lokalnummer- PIN-kode B.tone & O.tone 3 8 Du kan gennemføre alle handlinger ved at følge trinene i dette afsnit. Indtast dit lokalnummer. Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). Tast 38. Hvis du hører en indspilningstone, når du forsøger at indtale en besked direkte i et andet lokalnummers meddelelsesboks, vil den pågældende meddelsesboks være utilgængelig. Du kan indtaste et andet lokalnummer ved at trykke på " ". Når du får adgang til din meddelelsesboks fra en ekstern telefon, kan du ikke ringe tilbage til de opkaldere, som har indtalt beskeder, ved at trykke på 4, mens du hører talebeskeden. Sådan indtaler du en talebesked direkte i et andet lokalnummers meddelelsesboks Fra ekstern telefon PIN-kode: Personlig id-kode Mens du hører talebeskederne i din meddelelsesboks # 8 Velkomstbeskeden afspilles. 4 7 ønsket lokalnummer Tast #8. Tast 47. Indtast ønsket lokalnummer. lokalnummer- PIN-kode Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). B.tone & O.tone 3 Tast Tast 3. Hvis den forkerte PIN-kode til lokalnummeret er indtastet, hører du en alarmtone. 130 Brugervejledning

131 1.6.4 Brug af talebeskeder (indbygget, forenklet talebesked [SVM]) Sådan får du adgang til et andet lokalnummers meddelelsesboks fra dit lokalnummer Du kan få adgang til et andet lokalnummers meddelsesboks (f.eks. for at indspille en velkomstbesked til det pågældende lokalnummer) ved at gøre følgende: PT/SLT/HS PIN-kode: Personlig id-kode 4 7 ønsket lokalnummer Røret af. Tast 47. Indtast ønsket lokalnummer. lokalnummer- PIN-kode Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). B.tone & O.tone 3 Tast Du kan gennemføre alle handlinger ved at følge trinene i dette afsnit. Hvis den forkerte PIN-kode til lokalnummeret er indtastet, hører du en alarmtone. Brugervejledning 131

132 1.7.1 Personsøgning 1.7 Oprettelse/besvarelse af en meddelelse om opkald Personsøgning Gruppesøgning Personsøgning og omstilling af opkald Gruppesøgning Du kan foretage et taleopkald til Panasonic-telefoner og/eller til eksterne højttalere for en forudangivet gruppe samtidigt. Sådan foretages en personsøgning PT/SLT/HS/SIP-telefon 3 3 nummer på søgegruppe B.tone Vent på svar. Røret af. Tast 33. Indtast nummer på søgegruppe (2 cifre). Meddel. Tal. Hvis andre søger efter den samme gruppe, hører du en optagettone. 132 Brugervejledning

133 1.7.1 Personsøgning Personsøgning og omstilling af opkald PT/SLT/HS Under en samtale 3 3 nummer på søgegruppe Tast 33. Indtast nummer på søgegruppe (2 cifre). Tryk på OMSTILLING eller Genkald/afbryder. Den anden person placeres på Hold. B.tone Vent på svar. Meddel. Tal. Røret på. Den tilbageholdte opkalder og det søgte lokalnummer forbindes og kan begynde en samtale. SIP-telefon Under en samtale XFER 3 3 nummer på søgegruppe HOLD KX-UT-serien: Tryk på OMSTILLING. Tast 33. Indtast nummer på søgegruppe (2 cifre). Andet end KX-UT-serien: Tryk på HOLD. Den anden person placeres på Hold. B.tone Vent på svar. Meddel. Tal. Røret på. Den tilbageholdte opkalder og det søgte lokalnummer forbindes og kan begynde en samtale. Brugervejledning 133

134 1.7.1 Personsøgning Når du har lagt røret, kan opkalderen tale til den person, der besvarer personsøgningen. 134 Brugervejledning

135 1.7.2 Besvarelse og afvisning af en personsøgning Besvarelse og afvisning af en personsøgning Sådan besvares PT/SLT/HS/SIP-telefon 4 3 B.tone Røret af. Tast 43. Tal. KX-UT-serie tast Tryk på en vilkårlig tast (0 9,, #). Tal. Sådan tillades eller afvises en personsøgning (Afvis personsøgning) PT/KX-UT-serie Afvis Til B.tone Røret af. Tast 721. Tast 1 eller 0. Røret på. Følgende lokalnumre kan ikke modtage en personsøgning: Bærbar station Analogtelefon Panasonic-telefon, der ringer eller er optaget Panasonic-telefon i tilstanden Afvis personsøgning Panasonic-telefon i DND-tilstand SIP-telefon uden for KX-UT-serien Systemprogrammering kan være nødvendigt for de IP-PT-brugere, der ønsker at modtage paging announcements. Du kan besvare en meddelelse om personsøgning til din gruppe, selvom der ikke søges efter dit lokalnummer. Brugervejledning 135

136 1.7.3 Foretag et konferencegruppeopkald Foretag et konferencegruppeopkald Du kan ringe til flere deltagere, der er udpeget som medlemmer af en gruppe (konferencegruppe) og oprette en samtale med flere deltagere, som du har ringet op til. Du kan lave et konferencegruppeopkald til både lokalnumre og eksterne linjer (inklusive analoge linjer). De følgende to tilstande er tilgængelige: Tilstanden konference: Personerne, som du har ringet op til, kan automatisk deltage i samtalen. ( Tilstanden konference) Tilstanden broadcast: Modtagerne af opkaldet, kan høre opkalderens stemmeannoncering og herefter få tilladelse til at deltage i samtalen af opkalderen. ( Tilstanden broadcast) Hvis du taster et konferencegruppenummer, som er i brug ved en anden samtale, hører du en optagettone, og du kan derfor ikke oprette en samtale med flere deltagere. Hvis du ikke kan få ledige eksterne linjer til alle medlemmer i konferencegruppe, hører du en genbestillingstone, og du kan ikke foretage et konferencegruppeopkald. Når du laver et konferencegruppeopkald til en ekstern modtager, vil CLIP-nummeret for det opkald være det, som du vælger til at foretage opkald til en ekstern linje. Se "1.9.4 Visning af dit telefonnummer på modtagerens og opkalderens telefon (Id-begrænsning for opkalderen/modtageren [CLIP/COLP])". Tilstanden konference Hvis denne tilstand er valgt gennem systemprogrammering, kan modtagerne nemt deltage i samtalen ved at tage røret af. Opkalderen kan manuelt afslutte samtalen med en specifik deltager. Sådan foretages/besvares et konferencegruppeopkald PT/SLT/HS/SIP-telefon Opkalder 3 2 konferencegruppenr. indgangskode * Røret af. Tast 32. Tast konferencegruppenummer (1 ciffer). Indtast indgangskode (max. 8 cifre). Vent på svar. B.tone Tast #. Vilkårlig telefon Modtager Tal. En samtale med flere deltagere er nu oprettet. Telefonen ringer. Røret af. Tal. 136 Brugervejledning

137 1.7.3 Foretag et konferencegruppeopkald * Hvis du ikke indtaster en indgangskode, når du foretager konferencegruppeopkaldet, kan lokalnumre/eksterne telefoner deltage i samtalen uden at skulle indtaste en indgangskode. Indgangskoder kan bestå af tallene "0" til og med "9". Når " " bruges til indgangskode, kan ingen deltage i en igangværende samtale. " " skal bruges alene (dvs. du må ikke kombinere det med numeriske tal). Du kan finde yderligere oplysninger under " Deltag efter timeout". En samtale kan som maksimum omfatte 8 deltagere (herunder opkalderen). Hvis funktionen Håndfri tilbagekald er aktiveret, kan det kaldte lokalnummer besvare konferencegruppeopkaldet, uden at røret skal løftes. SIP-telefoner i serien KX-UT understøtter ikke funktionen Håndfri tilbagekald til et konferencegruppeopkald. Med PT er og KX-WT125 (kun Canada)/KX-TCA175/KX-TCA275/KX-TCA185/KX-TCA285/ KX-TCA385-HS er kan et konferencegruppeopkald besvares automatisk uden at lægge røret. Denne tilstand vælges via systemprogrammeringen. Hvis der anvendes en SLT eller en SIP-telefon, kan opkalderen kun etablere et konferencegruppeopkald og kan ikke styre deltagernes opkaldsstatus manuelt. Når det er dig, der ringer op Sådan afsluttes en samtale med en bestemt deltager PT/HS Under en samtale Sådan afsluttes en samtale med en bestemt deltager (DSS) Tryk på DSS. Sådan afsluttes en samtale med den deltager, der sluttede sig sidst til samtalen Tryk på OMSTILLING. Sådan afbrydes den deltager, der sidst sluttede sig til samtalen, fra konferencegruppeopkaldet. Tryk på FLASH/GENKALD. Knappen FLASH/GENKALD skal være indstillet til tilstanden Flash/Genkald via systemprogrammering. Tilstanden broadcast Hvis denne tilstand er valgt gennem systemprogrammering, kan opkalderen ringe til flere modtagere i en konferencegruppe, foretage en stemmeannoncering og derefter oprette en samtale med flere af modtagerne Brugervejledning 137

138 1.7.3 Foretag et konferencegruppeopkald af opkaldet. Denne samtale kan høres af alle modtagerne. Modtagerne kan nemt høre annonceringen ved at tage røret af. De kan sende en beskedtone, hvis de vil deltage i samtalen. Sådan foretages/besvares et konferencegruppeopkald PT/SLT/HS/SIP-telefon Opkalder 3 2 konferencegruppenr. indgangskode * Røret af. Tast 32. Tast konferencegruppenummer (1 ciffer). Indtast indgangskode (max. 8 cifre). Vent på svar. B.tone Tast #. Meddel. Vilkårlig telefon Modtager Telefonen ringer. Røret af. * Hvis du ikke indtaster en indgangskode, når du foretager konferencegruppeopkaldet, kan lokalnumre/eksterne telefoner deltage i samtalen uden at skulle indtaste en indgangskode. Indgangskoder kan bestå af tallene "0" til og med "9". Når " " bruges til indgangskode, kan ingen deltage i en igangværende samtale. " " skal bruges alene (dvs. du må ikke kombinere det med numeriske tal). Du kan finde yderligere oplysninger under " Deltag efter timeout". Med PT er og KX-WT125 (kun Canada)/KX-TCA175/KX-TCA275/KX-TCA185/KX-TCA285/ KX-TCA385-HS er kan et konferencegruppeopkald besvares automatisk uden at lægge røret. Denne tilstand vælges via systemprogrammeringen. Hvis funktionen Håndfri tilbagekald er aktiveret, kan det kaldte lokalnummer besvare konferencegruppeopkaldet, uden at røret skal løftes. SIP-telefoner i serien KX-UT understøtter ikke funktionen Håndfri tilbagekald til et konferencegruppeopkald. Hvis der anvendes en SLT eller en SIP-telefon, kan opkalderen kun etablere et konferencegruppeopkald og kan ikke styre deltagernes opkaldsstatus manuelt. Når det er dig, der ringer op 138 Brugervejledning

139 1.7.3 Foretag et konferencegruppeopkald Sådan afsluttes en samtale med en bestemt deltager PT/HS Under en annoncering (DSS) Tryk på DSS. Sådan etableres en samtale med en deltager i gruppens forudindstillede rækkefølge PT/HS Under en annoncering Tryk på KONFERENCE. Når du trykker på knappen CONFERENCE/CONF/konference, efter at du har trykket på en DSS Key, foretager du en samtale men den part, som blev registreret efter den nuværende part i opkaldet i konferencegruppen. Sådan afsluttes en samtale med en bestemt deltager PT/HS Under en samtale Sådan afsluttes en samtale med en bestemt deltager (DSS) Tryk på DSS. Sådan afsluttes en samtale med den deltager, der sluttede sig sidst til samtalen Tryk på OMSTILLING. Sådan afbrydes den deltager, der sidst sluttede sig til samtalen, fra konferencegruppeopkaldet. Tryk på FLASH/GENKALD. Brugervejledning 139

140 1.7.3 Foretag et konferencegruppeopkald Knappen FLASH/GENKALD skal være indstillet til tilstanden Flash/Genkald via systemprogrammering. Hvis det maksimale antal deltagere, der aktivt kan deltage i samtalen, angives til 32 i systemprogrammeringen, fungerer tasterne på konferencetelefonen (DSS, KONFERENCE, OMSTILLING, FLASH, etc.) ikke. Når du ringes op Sådan sendes en beskedtone til en opkalder, og sådan integreres opkalderen i samtalen PT/SLT/HS Modtager Under en annoncering (DSS) Tryk på den DSS, der svarer til opkalderen. Vent på svar. Tal. Tryk på Genkald/ afbryder. PT/HS Opkalder Under en annoncering Der høres en beskedtone, og displayet viser oplysninger om opkalderen. (DSS) Tryk på den tilknyttede DSS. Tal. Introducer opkalderen for de øvrige deltagere. Højst 32 personer (inklusive opkalderen) kan deltage i konferencen. Desuden kan højst 32 personer (inklusive opkalderen) deltage i samtalen, afhængigt af systemindstillingerne. Push-to-Talk for PT/SLT/HS-brugere Hvis tilstanden Broadcast og denne tilstand vælges, kan de kaldte PT/SLT/HS-brugere deltage i samtalen ved at trykke på en vilkårlig tast (0 9,, #) under taleopkaldet. Ved at tildele funktionen håndfri tilbagekald til HS er, som er aktiveret til en konferencegruppe, kan opkalderen oprette et trådløst personsøgningssystem. Alle de opkaldte HS-brugere, som har funktionen håndfri tilbagekald aktiveret, hører taleopkaldet. Derefter kan alle HS-brugere besvare opkaldet ved at trykke på en vilkårlig tast, og svaret overhøres af alle deltagerne. Deltag efter timeout Lokalnumre eller eksterne telefoner kan deltage i en samtale med flere personer, der allerede er startet, vha. denne funktion. Hvis medlemmerne af konferencegruppen f.eks. ikke svarer, når et konferencegruppeopkald 140 Brugervejledning

141 1.7.3 Foretag et konferencegruppeopkald foretages, kan de deltage i samtalen senere ved at benytte denne funktion. De kan deltage i samtalen fra eksterne telefoner (gennem DISA eller TIE-linje) eller lokalnumre. Denne funktion er tilgængelig for begge tilstande: Konference og Broadcast. Af sikkerhedsårsager kan du indstille en særlig kode for konferencegruppeopkaldet. For at deltage i samtalen skal lokalnumrene/eksterne telefoner indtaste den samme indgangskode. Du skal derfor på forhånd informere parterne, der skal tilføjes samtalen, om indgangskoden. For et lokalnummer, der starter samtalen Sådan foretages konferencegruppeopkald med en indgangskode PT/SLT/HS/SIP-telefon 3 2 konferencegruppenr. indgangskode * Røret af. Tast 32. Tast konferencegruppenummer (1 ciffer). Indtast indgangskode (max. 8 cifre). Vent på svar. B.tone Tast #. Tal. Brugervejledning 141

142 1.7.3 Foretag et konferencegruppeopkald For et lokalnummer, der deltager i samtalen Sådan deltager du i en samtale med en indgangskode PT/SLT/HS/SIP-telefon 3 2 konferencegruppenr. indgangskode * Røret af. Tast 32. Tast #. Tast konferencegruppenummer (1 ciffer). Indtast indgangskode (max. 8 cifre). B.tone Tast #. Tal. * Hvis du ikke indtaster en indgangskode, når du foretager konferencegruppeopkaldet, kan lokalnumre/eksterne telefoner deltage i samtalen uden at skulle indtaste en indgangskode. Indgangskoder kan bestå af tallene "0" til og med "9". Når " " bruges som indgangskode, kan ingen deltage i en igangværende samtale. Når du benytter en ekstern telefon (gennem DISA eller TIE-linje), er det muligt at deltage i samtalen, efter at du har fået adgang til dit lokalnummer, ved anvendelse af Mobil servicekategori. Lokalnumre/eksterne telefoner kan kun deltage i samtalen ved at bruge denne funktion, når konferencegruppeopkaldet allerede er blevet oprettet mellem det lokalnummer, der startede samtalen, og mindst en anden deltager. For at kunne deltage i en igangværende samtale skal lokalnumre/udgående telefoner bruge et ledigt lokalnummer uden tilbageholdte opkald. Hvis samtalen har nået det maksimale antal deltagere, kan denne funktion ikke bruges til at deltage i samtalen. Sådan starter du et konferencegruppeopkald med håndfri tilbagekald Hvis funktionen Håndfri tilbagekald er aktiveret hos mindst et medlem af konferencegruppen, kan opkaldet besvares automatisk, og samtalen begynder med kun en deltager (opkalderen). Derefter kan op til 6 deltagere anvende funktionen Deltag efter timeout til at deltage i samtalen. 142 Brugervejledning

143 1.8.1 Hvad er Unified Messaging-systemet? 1.8 Brug af Unified Messaging-funktioner Hvad er Unified Messaging-systemet? Introduktion til Unified Messaging-systemet Dit PBX-anlæg kan have en Unified Messaging-tjeneste. Du eller en ekstern modtager kan få adgang til Unified Messaging-systemet via en telefon. Hvis du er ejer af en postkasse, kan du: Sende en besked til en eller flere personer inden eller uden for dit kontor. Omstille beskeder til andre abonnenter og tilføje dine egne kommentarer. Få adgang til din postkasse og aflytte beskeder, også når du ikke er på kontoret. Få Unified Messaging-systemet til at ringe til dig eller sende dig en , når nogen har indtalt en besked til dig. Se, når der er nye beskeder i din postkasse vha. indikatoren for ventende besked. Bruge Medhør på opkald. Oprette muligheder og funktioner, som kun gælder for din postkasse (Personlig, brugerdefineret tjeneste), og som de, der ringer til dig, kan vælge. Talebeskeder og -meddelelser kan styres i en enkelt indbakke vha. en Communication Assistant-plug-in til Microsoft Outlook. Talebeskeder og -meddelelser kan administreres via en -klient, der understøtter IMAP4. Mange andre smarte beskedfunktioner. Før du går i gang Brugere af PBX-anlægget, som tildeles en postkasse i Unified Messaging-systemet, kaldes abonnenter. Servicetilstand: Hvis tjenestetilstanden er indstillet til "Servicetilstand", kan de funktioner, der er tilgængelige, f.eks. aflytning af beskeder, personlige velkomsthilsner osv., være begrænsede afhængigt af servicekategoriindstillingerne for din postkasse. For at bruge Unified Messaging-systemet som abonnent skal du have følgende oplysninger. Den systemansvarlige kan hjælpe dig, hvis du ikke har disse oplysninger. Det lokalnummer, du skal taste for at få adgang til Unified Messaging-systemet. Dit postkassenummer og lokalnummer (ofte det samme nummer, men de kan være forskellige). Adgangskoden til din postkasse (hvis en sådan er indstillet). Den systemansvarliges telefonnummer. Det er den systemansvarlige, du skal henvende dig til, hvis der er problemer med Unified Messaging-systemet. Prompter Prompter er indtalte vejledninger, der hjælper dig med at indstille og bruge funktionerne i Unified Messaging-systemet. Prompter hjælper også opkaldere, når systemet skal ekspedere deres opkald. Afhængigt af hvordan dit Unified Messaging-system er programmeret, kan abonnenter og opkaldere vælge det sprog, de helst vil have systemprompter på. <Eksempel på prompt> "To leave a message, press 1." "Please leave a message at the tone." "To end recording, hang up or press 1 for more features." Ikke alle prompter beskrives i hver funktion. Prompterne i hver funktion er ikke nøjagtigt de samme som de faktiske prompter, du hører i Unified Messaging-systemet. Følg anvisningerne i de indtalte vejledninger. Brugervejledning 143

144 1.8.2 Indlogning til og konfigurering af din postkasse Indlogning til og konfigurering af din postkasse Indlogning til din postkasse Introduktion for abonnenter (nem konfiguration af postkasse) Ændring eller sletning af personlige velkomstbeskeder Personlig velkomstbesked for opkalds-id Ændring af adgangskode Ændring eller sletning af abonnentnavn (ejer) Almindelige tjenestekommandoer og navigationskommandoer Indlogning til din postkasse for første gang Når du logger ind til din postkasse for første gang, er der visse postkasseindstillinger, du skal konfigurere, før du bruger andre abonnentservices. Disse indstillinger identificerer dig som ejeren af din postkasse og er beskrevet under " Indlogning til din postkasse". Adgangskode Abonnentens navn Personlige velkomstbeskeder Unified Messaging-systemet kan være programmeret til at starte en "introduktion for abonnenter", når du logger ind til din postkasse for første gang. Hvis abonnentintroduktionen er aktiveret, guider prompterne i Unified Messaging-systemet dig igennem konfigurationen af postkassen. Indlogning til din postkasse For at få adgang til abonnentservices (afspille beskeder, ændre postkasseindstillinger osv.) skal du først logge ind til din postkasse. Du kan logge ind til din postkasse på 2 måder: Manuel indlogning: Manuel indlogning er nødvendig, når du logger ind til din postkasse fra en anden persons lokalnummer, eller når Automatisk indlogning ikke er aktiveret for din postkasse. Automatisk indlogning: Når du logger ind til din postkasse fra dit eget lokalnummer, behøver du ikke taste specielle kommandoer eller dit postkassenummer. Det flydende standardlokalnummer for UM-gruppen afhænger af systemprogrammeringen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren eller den systemansvarlige. Advarsel om postkassekapacitet Når din postkasse er næsten fuld, modtager du en advarsel om postkassekapacitet kort tid efter, du har logget ind til din postkasse. Når du hører en advarsel om postkassekapacitet, bør du slette beskeder, du ikke har brug for, for at få mere indspilningstid i din postkasse. Hvor meget indspilningstid der er tilbage, når du hører advarslen om postkassekapacitet, afhænger af, hvordan postkassen er konfigureret. Denne funktion kan deaktiveres af systemadministratoren eller den systemansvarlige for din postkasse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren eller den systemansvarlige. For brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: Når du bruger knappen BESKED, skal du trykke på knappen BESKED, inden du løfter røret. 144 Brugervejledning

145 1.8.2 Indlogning til og konfigurering af din postkasse Manuel indlogning PT/SLT/HS/SIP-telefon Røret af. (Viderestilling af svarservice) Flydende lokalnummer for UM-gruppe # 6 Tast #6. Tryk på BESKED eller Viderestilling af svarservice, eller tast flydende lokalnummer for UM-gruppe. dit postkassenummer din adgangskode # Gå til din postkasse. Tast og dit postkassenummer. Tast din adgangskode og #. Du kan springe dette trin over, hvis din postkasse ikke har nogen adgangskode. Automatisk indlogning PT/SLT/HS/SIP-telefon din adgangskode # Gå til din postkasse. Røret af. (Viderestilling af svarservice) Flydende lokalnummer for UM-gruppe Tast din adgangskode og #. Du kan springe dette trin over, hvis din postkasse ikke har nogen adgangskode. Tryk på BESKED eller Viderestilling af svarservice, eller tast flydende lokalnummer for UM-gruppe. FORSIGTIG! Det anbefales på det kraftigste, at der anvendes en adgangskode på 16 tal for at opnå maksimal beskyttelse mod uberettiget adgang. Hold adgangskoden hemmelig for at undgå uberettiget adgang til PBX en. Hvis andre får kendskab til den, kan PBX en blive misbrugt. Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum. Anmærkning! Hvis du deaktiverer adgangskodekravet, skal du sikre, at en tredjepart ikke får uberettiget adgang til din telefon. Brugervejledning 145

146 1.8.2 Indlogning til og konfigurering af din postkasse Kun når hørbare prompter følges: Hvis Afspil nye beskeder automatisk er aktiveret for din postkasse, afspilles nye beskeder automatisk, hver gang du logger ind til din postkasse. Systemprogrammeringen afgør, hvorvidt nye beskeder afspilles automatisk en efter en. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Hvis Indikator for ventende besked er aktiveret for din postkasse, lyser beskedindikatoren på din telefon, når du modtager en ny besked. Du kan logge ind til din postkasse og afspille en ny besked automatisk ved at løfte røret og trykke på knappen Besked på telefonen. Unified Messaging-systemet afspiller kun den første nye besked. Hvis du vil afspille flere beskeder, skal du trykke på den relevante knap. Når du har logget ind, meddeler systemet, hvor mange beskeder der er i alt, hvor mange nye beskeder der er, eller længden på nye beskeder. Disse meddelelser afhænger af postkasseindstillingerne og servicekategoriindstillingerne for din postkasse. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Viderestilling af svarservice-knap eller Besked-knap. Introduktion for abonnenter (nem konfiguration af postkasse) Unified Messaging-systemet kan være forprogrammeret til at præsentere en "introduktion for abonnenter" for dig, når du logger ind til din postkasse for første gang. Hvis abonnentintroduktionen er aktiveret, guider prompterne i Unified Messaging-systemet dig igennem konfigurationen af postkassen. Ved blot af følge prompterne kan du konfigurere de følgende punkter. Du kan konfigurere disse punkter senere efter behov som forklaret senere i dette afsnit. Denne funktion kan deaktiveres af systemadministratoren eller den systemansvarlige for din postkasse. Adgangskode: Du bliver evt. bedt om at taste din adgangskode, når du har logget ind til din postkasse. Hvis du ikke kender adgangskoden, skal du spørge systemadministratoren. Abonnentintroduktionen kan være forenklet eller er evt. ikke tilgængelig afhængigt af dine servicekategoriindstillinger. Hvis din postkasse har en adgangskode, skal du indtaste den vha. opkaldstasterne (0 9), når du logger ind til din postkasse. Adgangskoden kan bestå af op til 16 tal. Abonnentens navn: Dette er en indspilning af dit navn. Andre abonnenter hører dit navn, når de aflytter beskeder, du har lagt til dem. Opkaldere kan også høre det, når de bruger funktionen Opkald efter navn. Personlige velkomstbeskeder: Følgende personlige velkomstbeskeder kan optages i abonnentintroduktionen. Efter velkomstbeskeden lyder der en tone, og opkalderen kan indtale en besked. Svarer ikke-velkomstbesked: Høres af opkaldere, når du ikke besvarer deres opkald. Et almindeligt eksempel kunne være: "Dette er (navn). Jeg kan ikke komme til telefonen lige nu ". Optaget-velkomstbesked: Høres af opkaldere, når du er i gang med et andet opkald. Et almindeligt eksempel kunne være: "Dette er (navn). Jeg er i gang med et andet opkald lige nu ". Velkomstbesked efter lukketid: Høres af opkaldere, når Unified Messaging-systemet er i tilstanden Nat. Et almindeligt eksempel kunne være: "Dette er (navn). Jeg er gået hjem for i dag ". Hvis du ikke optager en velkomstbesked, anvendes der en indspillet velkomstbesked. 146 Brugervejledning

147 1.8.2 Indlogning til og konfigurering af din postkasse Sådan startes Introduktion for abonnenter PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. Fra Unified Messaging-systemet høres følgende meddelelse: "Welcome to the Panasonic Unified Messaging System. This is the Subscriber Tutorial service.". Sådan indstilles adgangskoden for første gang din adgangskode # Tast din adgangskode og #. 2 Tast 2 for at godkende. Sådan ændres adgangskoden 1 Tast 1. din nye adgangskode # Tast din nye adgangskode og #. 2 Tast 2 for at godkende. Sådan optages ejerens navn (dit abonnentnavn) 1 2 B.tone Sig dit navn. Tast 1 for at stoppe optagelsen. Tast 2 for at godkende. Sådan optages velkomsthilsner B.tone Optag din velkomstbesked. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen Gennemgå Godkend Optag beskeden igen Tilføj Slet og afslut Tast den ønskede valgmulighed. Sådan bekræftes indstillingerne 1 Tast 1. Røret på. FORSIGTIG! Det anbefales på det kraftigste, at der anvendes en adgangskode på 16 tal for at opnå maksimal beskyttelse mod uberettiget adgang. Hold adgangskoden hemmelig for at undgå uberettiget adgang til PBX en. Hvis andre får kendskab til den, kan PBX en blive misbrugt. Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum. Brugervejledning 147

148 1.8.2 Indlogning til og konfigurering af din postkasse Ændring eller sletning af personlige velkomstbeskeder Når opkaldere får fat i din postkasse, hører de din personlige velkomstbesked. Du kan optage 6 typer personlige velkomstbeskeder den relevante velkomstbesked afspilles for opkalderne. Hvis du sletter eller ikke optager en velkomstbesked, anvendes der en indspillet velkomstbesked. Svarer ikke-velkomstbesked: Høres af opkaldere, når du ikke besvarer deres opkald. Et almindeligt eksempel kunne være: "Dette er (navn). Jeg kan ikke komme til telefonen lige nu ". Optaget-velkomstbesked: Optaget-velkomstbesked: Høres af opkaldere, når du er i gang med et andet opkald. Et almindeligt eksempel kunne være: "Dette er (navn). Jeg er i gang med et andet opkald lige nu ". Velkomstbesked efter lukketid: Velkomstbesked efter lukketid: Høres af opkaldere, når Unified Messaging-systemet er i tilstanden Nat. Et almindeligt eksempel kunne være: "Dette er (navn). Jeg er gået hjem for i dag ". Personlig velkomstbesked for opkalds-id: Høres af opkaldere, der ringer fra forprogrammerede telefonnumre. Yderligere oplysninger kan findes under " Personlig velkomstbesked for opkalds-id". Midlertidig velkomstbesked: En særlig velkomstbesked, som, hvis du optager en sådan, høres af opkaldere i stedet for de andre velkomstbeskeder. Et almindeligt eksempel kunne være: "Dette er (navn). Jeg er ikke på kontoret i denne uge ". Besked ved fravær: Høres af opkaldere, når Besked ved fravær er indstillet som personlig velkomstbesked i PBX-anlægget, og fraværsbeskeden er aktiveret. 148 Brugervejledning

149 1.8.2 Indlogning til og konfigurering af din postkasse Sådan optages eller slettes personlige velkomstbeskeder PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 4 1 Tast Svarer ikke-velkomstbesked Optaget-velkomstbesked Velkomstbesked efter lukketid Velkomstbesked for opkalds-id Midlertidig velkomstbesked Velkomstbesked ved fravær velkomstbesked for opkalds-id nr. besked ved fravær nr. Vælg den ønskede velkomstbesked. Når du vælger "Velkomstbesked for opkalds-id", skal du indtaste et nummer for velkomstbesked for opkaldsid (1 4). Når du vælger "Velkomstbesked ved fravær", skal du indtaste et nummer for Besked ved fravær (1 9). Se "Personlige velkomstbeskeder for opkalds-id" for velkomstbesked for opkalds-id. 1 Lav beskeden om 3 Slet den valgte besked Følg de relevante prompter. B.tone Optag din velkomstbesked.* Velkomstbeskeden vil blive slettet. Læg på for at afslutte. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen Gennemgå Godkend Optag velkomstbeskeden igen (gentag de relevante trin ovenfor) Føj til den velkomstbesked, du lige har optaget Slet velkomstbeskeden, og afslut Følg de relevante prompter Svarer ikke-velkomstbesked Optaget-velkomstbesked Velkomstbesked efter lukketid Velkomstbesked for opkalds-id Midlertidig velkomstbesked Velkomstbesked ved fravær Hvis du lægger på uden at godkende din nye velkomstbesked, gemmes den ikke. Røret af. Optag eller slet andre velkomstbeskeder efter behov ved at følge prompterne, eller læg på. Indholdet i prompten Velkomstbesked ved fravær og den fraværsbesked, der vises på telefonerne (se "1.6.2 Visning af besked på opkalderens telefon (Besked ved fravær)"), skal programmeres således, at de passer med hinanden via systemprogrammering. Brugervejledning 149

150 1.8.2 Indlogning til og konfigurering af din postkasse * Vi anbefaler, at du siger dit navn i dine velkomstbeskeder, så opkaldere ved, om de har fået fat i den rigtige persons postkasse. Den midlertidige, personlige velkomstbesked afspilles i stedet for alle dine andre velkomstbeskeder, indtil den slettes. Hver gang du logger ind til din postkasse, spørger Unified Messaging-systemet, om du vil slå din midlertidige, personlige velkomstbesked fra (slette den). Direkte adgang til tjeneste Hvis Direkte adgang til tjeneste er indstillet i postkasseindstillingerne, kan du få direkte adgang til funktionerne Optag Svarer ikke-velkomstbesked, Optag Optaget-velkomstbesked, Optag Velkomstbesked efter lukketid og Optag Midlertidig velkomstbesked ved at taste et angivet Unified Messaging-lokalnummer fra din telefon. Automatisk indlogning skal være aktiveret, før du kan bruge Direkte adgang til tjeneste (se "Automatisk indlogning"). Yderligere oplysninger om disse Unified Messaging-lokalnumre kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Personlig velkomstbesked for opkalds-id Du kan optage personlige velkomstbeskeder til bestemte opkaldere. Hvis du har tildelt deres telefonnumre (opkalds-id-numre) til en personlig velkomstbesked, hører de den pågældende besked, når de ringer til dig i stedet for dine andre velkomstbeskeder, der normalt afspilles for opkaldere. Du kan optage 4 personlige velkomstbeskeder og tildele 8 opkaldere til hver velkomstbesked. Optag de personlige velkomstbeskeder, før du tildeler opkalds-id-numre. Denne funktion kan deaktiveres af systemadministratoren eller den systemansvarlige for din postkasse. Sådan optages en personlig velkomstbesked for første gang PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. TRIN A Tast 414. personlig velkomstbesked nr. Tast nummeret på den personlige velkomstbesked (1 4). B.tone Optag din velkomstbesked. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. Gå til TRIN B i "Sådan tildeles opkaldsid-numre for første gang" for at tildele opkalds-id-numre for første gang. Sådan ændres en personlig velkomstbesked PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse personlig velkomstbesked nr. Tast 414. Tast nummeret på den personlige velkomstbesked (1 4). 1 Lav velkomstbeskeden om, og gå derefter til TRIN A i "Sådan optages en personlig velkomstbesked for første gang". 3 Slet beskeden. Røret på. 150 Brugervejledning

151 1.8.2 Indlogning til og konfigurering af din postkasse Sådan tildeles opkalds-id-numre for første gang PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse personlig velkomstbesked nr. 2 Tast 414. Tast nummeret på den personlige velkomstbesked (1 4). Tast 2 for at godkende. TRIN B opkalds-id-nummer # Tast opkalds-id-nummeret (telefonnummeret på opkalderen, maks. 20 tal) og #. * 2 Tast 2 for at godkende. For at fortsætte 1 Tilføj et andet opkalds-id-nummer. 2 Afslut Tast 1 eller 2. Røret på. Når du taster et opkalds-id-nummer, kan du trykke på for at indsætte et "jokertegn". Dette gør det muligt at have flere telefonnumre, der matcher det opkalds-id, du har tildelt. Hvis du f.eks. gemmer opkalds-id-nummeret som "012 " (indsæt det antal, som kræves for telefonnumre i dit område), vil alle telefonnumre, der starter med "012" (f.eks. alle opkaldere fra områdenummeret "012") høre din personlige velkomstbesked. Sådan tilføjes/slettes/gennemgås opkalds-id-numre senere PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Tast 414. Tilføj et opkalds-id-nummer, og gå derefter til TRIN B i "Sådan tildeles opkalds-id-numre for første gang". Slet et opkalds-id-nummer. Gennemgå alle tildelte opkalds-id-numre, og læg derefter på for at afslutte. Tast den ønskede valgmulighed. personlig velkomstbesked nr. Tast nummeret på den personlige velkomstbesked (1 4) Slet alle numre, og læg derefter på for at afslutte. Slet et nummer. Tast 1 eller 2. Tast 2 for at godkende. 1 2 Slet det meddelte nummer. Behold nummeret, og meddel det næste nummer. Gentag derefter dette trin. Tast 1 eller 2. Røret på. Ændring af adgangskode Du kan beskytte din postkasse mod uberettiget adgang ved at definere en adgangskode. Hvis din postkasse har en adgangskode, skal du taste den vha. opkaldstasterne (0 9), når du logger ind til postkassen. Adgangskoden kan bestå af op til 16 tal. Du kan ændre adgangskoden når som helst. Når du vælger en adgangskode, skal du undgå at bruge oplagte talkombinationer. Hvis du glemmer din adgangskode, kan du bede systemadministratoren eller den systemansvarlige om at nulstille adgangskoden. Du kan derefter indstille en ny. Brugervejledning 151

152 1.8.2 Indlogning til og konfigurering af din postkasse Sådan ændres adgangskoden PT/SLT/HS/SIP-telefon ønsket adgangskode Log på din postkasse # Tast 421. Tast den ønskede adgangskode og #. 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. FORSIGTIG! Det anbefales på det kraftigste, at der anvendes en adgangskode på 16 tal for at opnå maksimal beskyttelse mod uberettiget adgang. Hold adgangskoden hemmelig for at undgå uberettiget adgang til PBX en. Hvis andre får kendskab til den, kan PBX en blive misbrugt. Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum. Ændring eller sletning af abonnentnavn (ejer) Du kan optage dit navn i Unified Messaging-systemet. Systemet kan derefter meddele dit navn til opkaldere, så de ved, at de har fået fat i den rette persons postkasse. Sådan ændres/slettes abonnentnavnet PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Tast 431. B.tone Sig dit navn. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. Tast 433 for at slette dit abonnentnavn, og læg derefter på for at afslutte. 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. Almindelige tjenestekommandoer og navigationskommandoer Kommandoer til ændring af den aktuelle Unified Messaging-tjeneste Når du løfter røret og trykker på knappen BESKED *1, knappen Viderestilling af svarservice eller taster det flydende lokalnummer for UM-gruppen, kan du taste en tjenestekommando for at få hurtig adgang til funktionerne i Unified Messaging-systemet. Under vejledningen kan du også bruge tjenestekommandoer til f.eks. at skifte mellem forskellige tilstande i Unified Messaging-tjenesten. *1 For brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: Når du bruger knappen BESKED, skal du trykke på knappen BESKED, inden du løfter røret. 152 Brugervejledning

153 1.8.2 Indlogning til og konfigurering af din postkasse # 1 Opkald efter navn # 2 Brugerdefineret tjeneste Du bliver guidet til at taste et nummer på en brugerdefineret tjeneste (1 200). # 5 Log ind *1 # 6 Svarservice Du kan optage en besked til en anden abonnent ved at taste personens postkassenummer, når du guides til det. Du kan også logge ind til din postkasse ved at taste denne kommando efterfulgt af og dit postkassenummer. # 7 Start forfra (Gå tilbage til hovedmenu) *2 # 8 Tjenesten Automatisk tilslutning # 9 Afslut 0 Hjælp Gå tilbage til forrige menu # # Skift tjenestetilstand Hvis du har tilladelse fra systemadministratoren til at få adgang til en system- og/ eller beskedansvarligs postkasse, kan du skifte mellem tjenesterne således: Abonnentservice Beskedansvarlig-service Systemansvarlig-service *1 Hvis du taster dette i Abonnentservice, bliver du bedt om at taste det ønskede postkassenummer. *2 Hvis du taster dette i Abonnentservice, kommer du tilbage til hovedmenuen i Abonnentservice. Kommandoerne #5 og #7 er først tilgængelige, når du har fået adgang til Abonnentservice. Visse kommandoer er evt. ikke tilgængelige afhængigt af servicekategoriindstillingerne for din postkasse. Brug af taleprompter Følgende kommandoer kan bruges som en hjælp til at navigere rundt i menuerne i Unified Messaging-systemet. Tager dig tilbage til den forrige menu. 0 Gentager den aktuelle menu. # 7 Tager dig tilbage til hovedmenuen. Brugervejledning 153

154 1.8.3 Afspilning af beskeder og lignende funktioner Afspilning af beskeder og lignende funktioner Afspilning af beskeder Bogmærker (kun talebeskeder) Gendannelse af slettede beskeder Besvarelse af beskeder Omstilling af beskeder Fjernadgang Afspilning af beskeder Opkaldere og andre abonnenter kan lægge talebeskeder til dig, og du kan afspille dem senere, når du har logget ind til din postkasse. Beskeder i din postkasse inddeles i 3 typer: Nye beskeder: Beskeder i din postkasse, som du endnu ikke har afspillet. Gamle beskeder: Beskeder i din postkasse, som du har afspillet, men endnu ikke slettet. Slettede beskeder: Beskeder i din postkasse, som du har slettet. Du kan "gendanne" slettede beskeder, hvorefter de vil blive behandlet som gamle beskeder (se " Gendannelse af slettede beskeder"). Hvis du ikke gendanner slettede beskeder, slettes de permanent ved dagens udgang. Når en besked afspilles, kan Unified Messaging-systemet også meddele beskedens "konvolut" datoen og tidspunktet for beskeden samt beskedens afsenderoplysninger. Sådan afspilles beskeder PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Nye beskeder Gamle beskeder Slettede beskeder Tast 1, 3 eller # Talebeskeder Alle beskeder Følg de relevante prompter. * Aflyt beskeden. Hvis du trykker på under afspilning, kommer du tilbage til den forrige menu. Du kan derefter vælge en anden beskedtype at aflytte. * Dette trin udelades afhængigt af indstillingerne og servicekategoriindstillingerne for din postkasse. Yderligere funktioner er tilgængelige under/efter afspilning af talebeskeder. Se tabellen nedenfor, og tryk på den relevante opkaldstast. Beskedtyperne, der kan bruges med hver tast, er markeret med et ü. Bemærk, at visse funktioner ikke er tilgængelige afhængigt af beskedtypen (nye, gamle, slettede). Tast Funktion Beskedtype Nye Gamle Slettede 1 Gentag denne besked ü ü ü 154 Brugervejledning

155 1.8.3 Afspilning af beskeder og lignende funktioner Tast Funktion Beskedtype Nye Gamle Slettede 1 1 Afspil den forrige besked igen ü ü ü 2 Afspil den næste besked ü ü ü 3 (+ 1 *1 ) Slet denne besked Hvis der afspilles en bekræftelsesbesked, skal du trykke på 1 for at slette beskeden. ü ü 3 Gendan denne besked ü 4 Svar på denne besked ü ü 5 Omstil denne besked ü ü 6 *1 Afspil konvolutten til beskeden ü ü ü 7 <Kun under afspilning> Spol tilbage i talebeskeden 8 <Kun under afspilning> Afbryd/start afspilning af besked forfra 8 4 <Kun under afspilning> Skru op for afspilningslydstyrke 8 5 <Kun under afspilning af talebeskeder> Angiv et bogmærke for talebeskeden Tryk på 8 for at starte beskeden forfra. 8 6 <Kun talebeskeder> Start afspilning ved bogmærket for talebeskeden 9 <Kun under afspilning> Spol hurtigt frem # Gem denne besked som ny Når beskeden er gemt, afspilles den næste besked. ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü *1 Disse taster er kun tilgængelige, når de relevante servicekategoriindstillinger er tildelt til din postkasse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Brugervejledning 155

156 1.8.3 Afspilning af beskeder og lignende funktioner For talebeskeder afgør programmeringen af Unified Messaging-systemet, om konvolutten til en besked afspilles før hver besked, efter hver besked eller kun, når du trykker på 6. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Unified Messaging-systemet sletter automatisk både nye og gamle beskeder efter et angivet antal dage. Systemadministratoren eller den systemansvarlige bestemmer, hvor mange dage beskeder gemmes. Hver gang du afspiller en ny eller gammel besked, nulstilles lagringsperioden. Under afspilning kan du skrue op for afspilningslyden ved at taste 84. Hvis lydstyrken er på det højeste niveau, når du taster 84, vælges det laveste niveau som vist nedenfor. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 (standard) Niveau 4 Niveau 5 Bogmærker (kun talebeskeder) Når du aflytter en besked i din postkasse, kan du angive et bogmærke. Med et bogmærke kan du nemt genoptage afspilningen fra et bestemt sted i en bestemt besked senere. Du kan angive et enkelt bogmærke for hver besked i din postkasse. Hvis du angiver et nyt bogmærke, slettes det gamle. Du kan ikke angive eller bruge bogmærker for slettede beskeder. Sådan angives et bogmærke PT/SLT/HS/SIP-telefon Under afspilning af besked 8 5 Tast 85. Sådan startes afspilning fra et bogmærke PT/SLT/HS/SIP-telefon Under eller efter afspilning af besked 8 6 Tast 86. Gendannelse af slettede beskeder Du kan slette talebeskeder i din postkasse. Når en besked er blevet slettet, gemmes den indtil udgangen af dagen, hvorefter den slettes permanent. Slettede beskeder kan "gendannes", hvorefter de vil blive behandlet som gamle beskeder. 156 Brugervejledning

157 1.8.3 Afspilning af beskeder og lignende funktioner Sådan gendannes en slettet besked PT/SLT/HS/SIP-telefon Under eller efter afspilning af talebesked 3 Tast 3. Besvarelse af beskeder Du kan svare på beskeder i din postkasse enten ved at ringe tilbage til opkalderen eller ved at indtale en besked i opkalderens postkasse. Du kan ringe tilbage, når den person, der har lagt en besked til dig, er en anden abonnent. Du kan ringe tilbage til eksterne opkaldere, hvis systemet har modtaget oplysninger om deres opkalds-id, men denne funktion kan deaktiveres af systemadministratoren eller den systemansvarlige for din postkasse. Besvarelse ved at indtale en besked i opkalderens postkasse er kun mulig, hvis opkalderen er en anden abonnent (dvs. personen skal have sin egen postkasse). Når du svarer ved at indtale en besked i opkalderens postkasse, kan du indstille følgende: Prioritetsstatus: Modtageren vil høre beskeden før andre beskeder. Privatstatus: Modtageren vil ikke kunne viderestille beskeden af hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger. Automatisk kvittering: Du vil modtage en meddelelse (kvitteringsbesked), når modtageren har afspillet beskeden. Endelig kan du sende dit svar med det samme eller angive et leveringstidspunkt for beskeden. Bemærk dog, at du ikke kan svare på kvitteringsbeskeder. Du kan kun svare på nye og gamle beskeder. For at svare på en slettet besked skal du først gendanne beskeden (se " Gendannelse af slettede beskeder"). Sådan ringes tilbage til afsenderen af beskeden PT/SLT/HS/SIP-telefon Under eller efter afspilning af talebesked 4 1 Tast 4. Tast 1 for at ringe til afsenderen. Brugervejledning 157

158 1.8.3 Afspilning af beskeder og lignende funktioner Sådan indtales en besked til afsenderen PT/SLT/HS/SIP-telefon Under eller efter afspilning af talebesked 4 Tast 4. 2 Tast 2 for at begynde at optage. B.tone Optag din besked. Du kan afbryde eller genoptage optagelsen ved at trykke på 2. Hvis du afbryder optagelsen i mere end 20 sekunder, stopper den automatisk. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. 2 Tast 2 for at godkende Indstil leveringstidspunktet for beskeden Send beskeden med det samme Godkend, og læg på. Tast 11, 12 eller 2. Sådan indstilles leveringstidspunktet for beskeden ønsket leveringstidspunkt # * 1 1 AM 2 PM * 2 ønsket dag i måneden for levering # * 3 2 Tast det ønskede leveringstidspunkt og #. Tast 1 for AM, 2 for PM. Tast, hvilken dag i måneden beskeden skal leveres, og #. Tast 2 for at godkende. 1 Marker beskeden som prioritet 2 Fortsæt Tast 1 eller 2. 1 Marker beskeden som privat 2 Fortsæt Tast 1 eller 2. 1 Bed om kvittering 2 Fortsæt Tast 1 eller 2. Røret på. *1 Eksempel: For at angive 5:00, tast 5#. For at angive 5:15, tast 515#. *2 Denne mulighed er ikke tilgængelig, hvis Unified Messaging-systemet er programmeret til 24-timers format. *3 Eksempel: Hvis i dag er den 16. februar, og du taster 17#, leveres beskeden i morgen. Hvis i dag er den 16. februar, og du taster 5#, leveres beskeden den 5. marts. Automatisk kvittering er ikke aktiveret som standard. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Nye beskeder markeret som prioritet afspilles før andre beskeder. Gamle beskeder markeret som prioritet behandles dog som almindelige beskeder: Den ældste besked afspilles først. Omstilling af beskeder Du kan omstille (viderestille) beskeder i din postkasse til andre abonnenter. Bemærk dog, at du ikke kan omstille kvitteringsbeskeder eller beskeder, som afsenderen har markeret som "private". Når du omstiller en besked, kan du: angive modtageren ved at taste en anden abonnents postkassenummer 158 Brugervejledning

159 1.8.3 Afspilning af beskeder og lignende funktioner angive flere modtagere ved at taste et nummer på en personlig gruppedistributionsliste (se " Personlige gruppedistributionslister") eller et nummer på en postkassegruppe optage dine egne kommentarer og sende dem sammen med den omstillede besked. Du får ingen bekræftelse på, at beskeden er blevet omstillet. Du kan kun omstille nye og gamle beskeder. For at omstille en slettet besked skal du først gendanne beskeden (se " Gendannelse af slettede beskeder"). Sådan angives modtagerne efter nummer PT/SLT/HS/SIP-telefon Under eller efter afspilning af talebesked 5 Tast 5. postkassenummer nummer på personlig gruppedistributionsliste # 2 Tast 2 for at godkende. 1 Omstil beskeden uden at optag kommentarer 2 Optag kommentarer nummer på postkassegruppe Tast 1 eller 2. Tast postkassenummeret, et nummer på en personlig gruppedistributionsliste og #, eller tast et nummer på en postkassegruppe. Sådan optages kommentarer B.tone Optag dine kommentarer. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. Sådan angives modtagerne efter navn (opkald efter navn) PT/SLT/HS/SIP-telefon Under eller efter afspilning af talebesked 5 Tast 5. # 1 ønsket modtagers navn 2 Tast #1. Tast de første 3 eller 4 bogstaver af den ønskede modtagers navn. 1 Vælg det meddelte navn Hør det næste navn 3 Gentag det aktuelle navn Tast 1, 2 eller 3. 1 Omstil beskeden uden at optage kommentarer 2 Optag kommentarer Tast 1 eller 2. Sådan optages kommentarer B.tone Optag dine kommentarer. 1 Tast 1 for at Tast 2 for stoppe optagelsen. at godkende. 2 Røret på. Brugervejledning 159

160 1.8.3 Afspilning af beskeder og lignende funktioner Fjernadgang Du kan ringe til Unified Messaging-systemet, mens du er ude, og logge ind til din postkasse for at aflytte dine beskeder. Du kan logge ind til din postkasse via fjernindlogning på 2 måder: Automatisk indlogning: Når du logger ind til din postkasse via fjernindlogning fra et forprogrammeret, eksternt telefonnummer (tildelt som et opkalds-id-nummer), behøver du ikke taste nogen specielle kommandoer eller dit postkassenummer. Unified Messaging-systemet kan genkende det telefonnummer, du ringer fra, og kan således afgøre, at du er opkalderen (se " Tildeling af telefonnumre til Automatisk fjernindlogning og Takstbesparelse"). Denne funktion kan deaktiveres af systemadministratoren for din postkasse. Manuel indlogning: Manuel indlogning til din postkasse er nødvendig, hvis din postkasse ikke er programmeret til Automatisk indlogning, eller når du ringer fra et telefonnummer, som ikke er programmeret til Automatisk indlogning. Spørg systemadministratoren, hvilket telefonnummer du skal ringe til for at få fjernadgang til Unified Messaging-systemet. Automatisk fjernindlogning Fra ekstern telefon Ring til Unified Messaging-systemet fra det forprogrammerede eksterne din adgangskode # telefonnummer (tildelt som et opkalds-id-nummer). Tast din adgangskode og #. 1 Tast 1 for at afspille beskeder. Dette trin kan udelades, hvis din postkasse ikke har nogen adgangskode. # 8 Ring til en lokaltelefon # 8 0 Ring til telefonisten Følg prompterne, eller tast #8 eller #80. # 9 Tast #9, når du er færdig. Røret på. Det antal ring, du hører, før Unified Messaging-systemet besvarer dit opkald, kan fortælle dig, om du har nogen nye beskeder (funktionen Takstbesparelse). Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. 160 Brugervejledning

161 1.8.3 Afspilning af beskeder og lignende funktioner Manuel fjernindlogning Fra ekstern telefon Ring til Unified Messaging-systemet fra en ekstern telefon. # Tast #6. 6 dit postkassenummer Tast og dit indbakkenummer. din adgangskode # Tast din adgangskode og #. Dette trin kan udelades, hvis din postkasse ikke har nogen adgangskode. 1 Tast 1 for at afspille nye beskeder. # 8 Ring til en lokaltelefon # 8 0 Ring til telefonisten Følg prompterne, eller tast #8 eller #80. # 9 Tast #9, når du er færdig. Røret på. FORSIGTIG! Det anbefales på det kraftigste, at der anvendes en adgangskode på 16 tal for at opnå maksimal beskyttelse mod uberettiget adgang. Hold adgangskoden hemmelig for at undgå uberettiget adgang til PBX en. Hvis andre får kendskab til den, kan PBX en blive misbrugt. Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum. Anmærkning! Hvis du deaktiverer adgangskodekravet, skal du sikre, at en tredjepart ikke får uberettiget adgang til din telefon. Brugervejledning 161

162 1.8.4 Afsendelse af beskeder Afsendelse af beskeder Beskedlevering Personlige gruppedistributionslister Ekstern beskedlevering Eksterne beskedleveringslister Modtagelse af eksterne leveringsbeskeder Du kan optage beskeder og sende dem til andre abonnenter, til lokalnummerbrugere, der ikke har en postkasse, og også til eksterne modtagere. Beskeder kan sendes vha. en af følgende funktioner: Beskedlevering: Afsendelse af en besked til andre abonnenter (se " Beskedlevering"). Ekstern beskedlevering: Afsendelse af en besked til personer, der ikke har en postkasse i et Unified Messaging-system (lokalnummerbrugere og eksterne modtagere) (se " Ekstern beskedlevering"). Der er flere måder at angive modtagerne af dine beskeder på. Du kan angive modtagere efter: Postkassenummer eller abonnentnavn (angiver en enkelt modtager for Beskedlevering). Nummer på personlig gruppedistributionsliste eller nummer på postkassegruppe (angiver en gruppe af modtagere for Beskedlevering). Lokalnummer eller telefonnummer (angiver en enkelt modtager for Ekstern beskedlevering). Nummer på ekstern beskedleveringsliste (angiver en gruppe af modtagere for Ekstern beskedlevering). Beskedlevering Du kan sende beskeder til andre abonnenter. Du kan angive beskedmodtagere enten efter nummer eller efter abonnentnavn. Sådan angives modtagere efter nummer: Tast abonnentens postkassenummer. Tast et nummer på en personlig gruppedistributionsliste (se " Personlige gruppedistributionslister"). Tast et nummer på en postkassegruppe (disse skal oprettes af systemadministratoren. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren). Sådan angives modtagere efter navn: Tast de første par bogstaver i abonnentens navn (funktionen Opkald efter navn). Når du har angivet modtagerne, kan du optage en besked. Før du sender beskeden, kan du indstille følgende: Prioritetsstatus: Modtageren vil høre beskeden før andre beskeder. Privatstatus: Modtageren vil ikke kunne viderestille beskeden af hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger. Automatisk kvittering: Du vil modtage en meddelelse, når modtageren har afspillet beskeden. Endelig kan du sende beskeden med det samme eller indstille et leveringstidspunkt for beskeden. 162 Brugervejledning

163 1.8.4 Afsendelse af beskeder Sådan sendes en besked PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 2 Tast 2. Gå til "Sådan angives modtagere efter nummer" eller "Sådan angives modtagere efter navn (opkald efter navn)". Sådan angives modtagere efter nummer postkassenummer nummer på personlig gruppedistributionsliste # 2 Tast 2 for at godkende. Gå til "Sådan optages beskeder". nummer på postkassegruppe Tast postkassenummeret, et nummer på en personlig gruppedistributionsliste og #, eller tast et nummer på en postkassegruppe. Sådan angives modtagere efter navn (opkald efter navn) # 1 Tast #1. ønsket modtagers navn Tast de første 3 eller 4 bogstaver af den ønskede modtagers navn Vælg det meddelte navn Hør det næste navn Gentag det aktuelle navn Tast 1, 2 eller 3. Gå til "Sådan optages beskeder". Fortsættes på næste side Brugervejledning 163

164 1.8.4 Afsendelse af beskeder PT/SLT/HS/SIP-telefon Sådan optages beskeder 1 Tast 1 for at optage din besked. Fortsat fra forrige side B.tone Optag din besked. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. Tast 2 for at tilføje en anden modtager, og gå derefter til "Sådan angives modtagere efter nummer" eller "Sådan angives modtagere efter navn (opkald efter navn)". Der kan maksimalt angives 100 modtagere. Ellers tryk på 3 for at gennemgå modtagerne. Du kan afbryde eller genoptage optagelsen ved at trykke på 2. Hvis du afbryder optagelsen i mere end 20 sekunder, stopper den automatisk. 2 Tast 2 for at godkende Indstil leveringstidspunktet for beskeden Send beskeden med det samme Godkend, og læg på. Tast 11, 12 eller 2. Sådan indstilles leveringstidspunktet for beskeden ønsket leveringstidspunkt # Tast det ønskede leveringstidspunkt og #. * 1 1 AM * 2 2 PM Tast 1 for AM, 2 for PM. ønsket dag i måneden for levering Tast, hvilken dag i måneden beskeden skal leveres, og #. # * 3 2 Tast 2 for at godkende. 1 Marker beskeden som prioritet 1 Marker beskeden som privat 1 Bed om kvittering 2 Fortsæt 2 Fortsæt 2 Fortsæt Tast 1 eller 2. Tast 1 eller 2. Tast 1 eller 2. Røret på. *1 Eksempel: For at angive 5:00, tast 5#. For at angive 5:15, tast 515#. *2 Denne mulighed er evt. ikke tilgængelig, hvis systemet er programmeret til 24-timers format. *3 Eksempel: Hvis i dag er den 16. februar, og du taster 17#, leveres beskeden i morgen. Hvis i dag er den 16. februar, og du taster 5#, leveres beskeden den 5. marts. Automatisk kvittering er ikke aktiveret som standard. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Nye beskeder markeret som prioritet afspilles før andre beskeder. Gamle beskeder markeret som prioritet afspilles dog med andre beskeder, i den oprindelige rækkefølge. Personlige gruppedistributionslister Med personlige gruppedistributionslister kan du sende beskeder til flere abonnenter på en gang (se " Beskedlevering"). Du kan oprette og redigere 4 personlige gruppedistributionslister, og disse lister kan kun bruges af dig. Du kan tildele 40 gruppemedlemmer (abonnenter) til hver liste og indspille et navn for hver gruppe (f.eks. "Salgsteam", "Afdelingschefer" osv.). 164 Brugervejledning

165 1.8.4 Afsendelse af beskeder Sådan oprettes og redigeres personlige gruppedistributionslister PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 4 4 Tast 44. nummer på den ønskede personlige gruppedistributionsliste Tast nummeret på den ønskede personlige gruppedistributionsliste (1 4). 1 Tast 1 for at optage et navn til gruppen. B.tone Angiv gruppenavnet. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. 2 Tast 2 for at godkende. 2 Tast 2 for at tilføje gruppemedlemmer. For at fortsætte abonnentens postkassenummer Tast postkassenummeret for den abonnent, du vil føje til listen. 2 Tast 2 for at føje abonnenten til listen. 1 Føj flere abonnenter til listen 2 Afslut Tast 1 eller 2. Røret på. Sådan slettes medlemmer fra personlige gruppedistributionslister PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 4 4 Tast 44. nummer på den ønskede personlige gruppedistributionsliste Tast nummeret på den ønskede Tast 3 for at slette personlige gruppedistributionsliste (1 4). et gruppemedlem. 3 1 Slet alle medlemmer, og læg derefter på for at afslutte 2 Slet et medlem Tast 1 eller 2. 1 Slet det meddelte medlem 2 Behold medlemmet, og meddel det næste medlem Tast 1 eller 2. Røret på. Gentag dette trin for at slette andre medlemmer. Brugervejledning 165

166 1.8.4 Afsendelse af beskeder Sådan ændres navne på personlige gruppedistributionslister PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Lav listenavnet om (optag) Tast 44. nummer på den ønskede personlige gruppedistributionsliste Tast nummeret på den ønskede personlige gruppedistributionsliste (1 4). 1 Tast 1 for at ændre listenavnet. 3 Slet listenavnet, og læg derefter på for at afslutte Tast 1 eller 3. B.tone Sig listenavnet. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. Systemadministratoren kan oprette "postkassegrupper", som ligner personlige gruppedistributionslister, bortset fra at de kan bruges af andre abonnenter. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Ekstern beskedlevering Du kan sende beskeder til eksterne modtagere og til lokalnummerbrugere, der ikke har deres egen postkasse. Når du har optaget din besked, ringer systemet de pågældende telefonnumre og/eller lokalnumre op, og når modtageren i den anden ende besvarer opkaldet, afspilles den besked, du har optaget. Du kan angive beskedmodtagere vha.: Lokalnummer Eksternt telefonnummer Nummer på ekstern beskedleveringsliste (se " Eksterne beskedleveringslister") Til forskel fra modtagere, der har deres egen postkasse, har du ingen mulighed for at vide, hvem der besvarer opkaldet, når Unified Messaging-systemet sender en ekstern leveringsbesked. For at beskytte oplysningerne i dine beskeder kan du tildele en adgangskode, som den anden part skal taste, før din besked afspilles. Du kan indstille Automatisk kvittering, så du får en meddelelse, når modtageren har afspillet din besked. Du kan også sende beskeden med det samme eller indstille et leveringstidspunkt for beskeden. Endelig kan modtagere af en ekstern leveringsbesked svare på din besked, og de kan endda indstille prioritets- og privatstatus. Systemadministratoren eller den systemansvarlige for din postkasse skal aktivere denne funktion for din postkasse. 166 Brugervejledning

167 1.8.4 Afsendelse af beskeder Sådan sendes en ekstern leveringsbesked PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 9 3 Tast Gå til "Sådan angives en enkelt modtager" eller "Sådan angives flere modtagere (ekstern beskedleveringsliste)". Sådan angives en enkelt modtager 1 Tast 1. bylinje nummer Tast nummeret på den udgående linje til foretagelse af udgående opkald. ekstern parts telefonnummer Tast den eksterne parts telefonnummer (inkl. evt. områdenummer). * For at angive en lokaltelefon i stedet for et eksternt telefonnummer skal du taste lokalnummeret og derefter springe det næste trin over. 2 Tast 2 for at godkende. 4-cifret adgangskode Tast den 4-cifrede adgangskode for at aflytte beskeden. B.tone Sig modtagerens navn. Tryk på #, hvis du ikke vil indstille en adgangskode. 1 # Gå til "Sådan optages beskeder". Tast 1 for at stoppe optagelsen. Tast # for øjeblikkelig levering. Gå til "Sådan indstilles leveringstidspunktet for beskeder". Fortsættes på næste side * Hvis du bruger en ISDN- eller SIP-linje ved blokopkald skal du holde en lille pause, mens du taster telefonnummeret, for at indsætte en pause eller en særlig kommando midt i telefonnummeret. Du hører en liste over tilgængelige muligheder, f.eks. "To add more digits, press 4. To insert a pause, press 5.". Brugervejledning 167

168 1.8.4 Afsendelse af beskeder PT/SLT/HS/SIP-telefon Fortsat fra forrige side Sådan angives flere modtagere (ekstern beskedleveringsliste) 2 Tast 2. ønsket listenummer Tast det ønskede listenummer (1 eller 2). 4-cifret adgangskode Tast den 4-cifrede adgangskode for at aflytte beskeden. Tryk på #, hvis du ikke vil indstille en adgangskode. # Gå til "Sådan optages beskeder". Tast # for øjeblikkelig levering. Gå til "Sådan indstilles leveringstidspunktet for beskeder". Sådan indstilles leveringstidspunktet for beskeder ønsket leveringstidspunkt # Tast det ønskede leveringstidspunkt og #. * 1 1 AM * 2 2 PM Tast 1 for AM, 2 for PM. ønsket dag i måneden for levering # * 3 Gå til "Sådan optages beskeder". Tast, hvilken dag i måneden beskeden skal leveres, og #. Sådan optages beskeder 1 Bed om kvittering 2 Fortsæt Tast 1 eller 2. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. 2 Tast 2 for at godkende. 2 B.tone Tast 2 for at godkende. Røret på. Optag din besked. Du kan afbryde indspilningen midlertidigt og genoptage den ved at taste 2. Hvis afbrydelsen varer mere end 20 sekunder, stopper indspilningen automatisk. 168 Brugervejledning

169 1.8.4 Afsendelse af beskeder *1 Eksempel: For at angive 5:00, tast 5#. For at angive 5:15, tast 515#. *2 Denne mulighed er evt. ikke tilgængelig, hvis systemet er programmeret til 24-timers format. *3 Eksempel: Hvis i dag er den 16. februar, og du taster 17#, leveres beskeden i morgen. Hvis i dag er den 16. februar, og du taster 5#, leveres beskeden den 5. marts. Hvis du indstiller en adgangskode, som skal tastes, før beskeden kan aflyttes, skal du sørge for at fortælle hver modtager, hvad adgangskoden er. Hvis du bruger en PRI-linje, skal du evt. taste # til sidst i eksterne telefonnumre. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Automatisk kvittering er ikke aktiveret som standard. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Eksterne beskedleveringslister Med eksterne beskedleveringslister kan du sende beskeder til flere eksterne modtagere og lokalnummerbrugere, der ikke har deres egen postkasse, på en gang (se " Ekstern beskedlevering"). Du kan oprette og redigere 2 eksterne beskedleveringslister, og disse lister kan kun bruges af dig. Du kan tildele op til 8 medlemmer til hver liste og optage et navn for hvert medlem. Systemadministratoren skal aktivere denne funktion for din postkasse. Brugervejledning 169

170 1.8.4 Afsendelse af beskeder Sådan oprettes/tilføjes til en ekstern beskedleveringsliste PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Tast Listenummer 1 2 Listenummer 2 Tast 1 eller 2. 1 Tast 1. bylinje nummer eksternt telefonnummer * 2 Tast nummeret på den udgående linje til foretagelse af udgående opkald. Tast det eksterne telefonnummer (inkl. evt. områdenummer). Tast 2 for at godkende. For at gemme et lokalnummer skal du blot taste lokalnummeret og derefter springe det næste trin over. B.tone Sig medlemmets navn. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. 2 Tast 2 for at tilføje medlemmet. For at fortsætte 1 Tilføj flere medlemmer 2 Afslut Tast 1 eller 2. Røret på. * Hvis du bruger en ISDN- eller SIP-linje ved blokopkald skal du holde en lille pause, mens du taster telefonnummeret, for at indsætte en pause eller en særlig kommando midt i telefonnummeret. Du hører en liste over tilgængelige muligheder, f.eks. "To add more digits, press 4. To insert a pause, press 5.". Sådan slettes medlemmer fra en ekstern beskedleveringsliste PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Slet alle medlemmer, og læg derefter på 2 Slet et medlem Tast 1 eller 2. Tast Listenummer 1 2 Listenummer 2 Tast 1 eller 2. 1 Slet det meddelte medlem 2 Behold medlemmet, og meddel det næste medlem Tast 1 eller 2. Gentag dette trin for at slette andre medlemmer. 2 Tast 2. Røret på. 170 Brugervejledning

171 1.8.4 Afsendelse af beskeder Modtagelse af eksterne leveringsbeskeder Når du sender en ekstern leveringsbesked, ringer Unified Messaging-systemet til hver af de angivne modtagere. Når en modtager besvarer opkaldet, guider systemet ham eller hende igennem følgende procedure. Når modtageren har aflyttet en ekstern leveringsbesked, kan han eller hun sende dig et svar på din besked og endda indstille prioritets- eller privatstatus. Sådan modtages og besvares en besked PT/SLT/HS/SIP-telefon Når en modtager besvarer opkaldet 1 4-cifret adgangskode # Beskeden afspilles. Tast 1 for at modtage beskeden. Tast en 4-cifret adgangskode og # for at aflytte beskeden. Hvis du ikke har indstillet en adgangskode, springes dette trin over. 2 Tast 2 for at svare. B.tone Tryk på for at stoppe opkaldet, og læg på for at afslutte. Optag et svar. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. 2 Tast 2 for at godkende. 1 Marker beskeden som prioritet 2 Fortsæt Tast 1 eller 2. 1 Marker beskeden som privat 2 Fortsæt Tast 1 eller 2. Røret på. Hvis modtageren taster en forkert adgangskode 3 gange, giver systemet følgende oplysninger, hvis de er programmeret. Disse oplysninger kan hjælpe modtageren med at spore beskeden eller afsenderen af beskeden (dig). Virksomhedens navn Noteringstelefonnummer Dit abonnentnavn Unified Messaging-systemet kan evt. guide modtagerne på et andet sprog. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Brugervejledning 171

172 1.8.5 Omstilling af opkald Omstilling af opkald Omstilling Håndteringsservice for ubesvarede opkald Tildeling af alternativ lokaltelefon Fjernviderestilling Tildeling og annullering af telefonnumre for Omstilling til udgående linje Viderestilling af svarservice Omstilling Når et opkald kommer ind på din telefon via tjenesten Automatisk tilslutning, vil din telefon normalt ringe, og du kan besvare opkaldet. Hvis du bruger funktionen Omstilling kan Unified Messaging-systemet imidlertid håndtere opkaldet på forskellige måder. Den status, du indstiller for Omstilling, bestemmer, hvad der sker med opkaldet. Du kan indstille et af følgende: Blokering af opkald: Opkaldet vil blive håndteret af funktionen Håndteringsservice for ubesvarede opkald (se " Håndteringsservice for ubesvarede opkald"), som gør det muligt at få opkald til at ringe på en anden telefon, få opkald omstillet til din postkasse, få opkald omstillet til telefonisten osv. Opkaldet ringer ikke på din telefon. Opkaldet vil blive håndteret efter de indstillinger, du har konfigureret for Håndteringsservice for ubesvarede opkald for Svarer ikke. Opkaldsmedhør: Systemet beder opkalderen om at indtale sit navn. Hvis du har tid til at besvare opkald, ringer systemet til din telefon og afspiller navnet på opkalderen. Du kan derefter besvare opkaldet, hvis du vil. Hvis du ikke svarer eller ikke kan besvare opkaldet, håndteres opkaldet efter de indstillinger, du har konfigureret for Håndteringsservice for ubesvarede opkald for Svarer ikke. Personsøgning via intercom: Unified Messaging-systemet kalder dig vha. funktionen Personsøgning via intercom. Opkaldet ringer ikke på din telefon. Dit navn meddeles for at informere dig om opkaldet. Hvis du ikke svarer eller ikke kan besvare opkaldet, håndteres opkaldet efter de indstillinger, du har konfigureret for Håndteringsservice for ubesvarede opkald for Svarer ikke. Omstil til postkasse: Systemet omstiller opkalderen til din postkasse, hvor han eller hun kan indtale en besked til dig. Opkaldet ringer ikke på din telefon. Omstil til brugerdefineret tjeneste: Systemet omstiller opkalderen til den brugerdefinerede tjeneste, du angiver her. Opkaldet ringer ikke på din telefon. Deaktiver Omstilling: Slår funktionen Omstilling fra. Opkaldet ringer på din telefon. 172 Brugervejledning

173 1.8.5 Omstilling af opkald Sådan indstilles omstillingsstatus PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 5 1 Tast Blokering af opkald 2 Opkaldsmedhør 3 Personsøgning via intercom 4 Omstil til postkasse 5 Omstil til brugerdefineret tjeneste 6 Deaktiver Omstilling Tast den ønskede status for opkaldsomstilling. Følg de relevante prompter. De prompter, der afspilles, vil afhænge af den funktion, du har indstillet i det forrige trin. Røret på. Hvis Medhør eller Deaktiver vælges, omstilles opkald til en ekstern telefon, hvis der er programmeret et telefonnummer for omstilling til en udgående linje (se " Tildeling og annullering af telefonnumre for Omstilling til udgående linje"). Håndteringsservice for ubesvarede opkald Når et opkald omdirigeres til dit lokalnummer via tjenesten Automatisk tilslutning, håndteres opkald vha. Håndteringsservice for ubesvarede opkald, hvis: du ikke besvarer opkaldet (disse opkald betragtes som "svarer ikke"-opkald) du er i gang med et andet opkald (disse opkald betragtes som "optagede" opkald) du har indstillet Blokering af opkald (se " Omstilling"). Den status, du indstiller for Håndteringsservice for ubesvarede opkald, bestemmer, hvad der sker med disse opkald. Du kan indstille en eller flere af følgende for svarer ikke-opkald og for optagede opkald hver for sig. Hvis du vælger mere end en mulighed, vil opkalderen blive bedt om at vælge en mulighed. Indtaling af besked: Systemet omstiller opkalderen til din postkasse, hvor han eller hun kan indtale en besked til dig. Omstil til alternativ lokaltelefon: Systemet omstiller opkalderen til den alternative lokaltelefon (se " Tildeling af alternativ lokaltelefon"). Hvis du ikke har tildelt en alternativ lokaltelefon, er denne mulighed ikke tilgængelig. Personsøgning via intercom: Systemet kalder dig vha. funktionen Personsøgning via intercom. Dit navn meddeles for at informere dig om opkaldet. Omstil til brugerdefineret tjeneste: Systemet omstiller opkalderen til den brugerdefinerede tjeneste, du angiver her. Omstil til telefonist: Systemet omstiller opkalderen til telefonisten. Brugervejledning 173

174 1.8.5 Omstilling af opkald Gå tilbage til topmenu: Opkalderen kommer tilbage til topmenuen i tjenesten Automatisk tilslutning og kan derefter vælge at ringe til et andet lokalnummer. Sådan indstilles Håndteringsservice for ubesvarede opkald PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 5 Følg de relevante prompter. Tast 5. De prompter, der afspilles, vil afhænge af den funktion, du har indstillet i det forrige trin. 4 Svarer ikke-opkald 5 Optagede opkald Tast 4 eller 5. 1 Rediger 2 Godkend Tast 1 eller 2. 1 Indtaling af besked 2 Omstil til alternativ lokaltelefon 3 Personsøgning via intercom 4 Omstil til brugerdefineret tjeneste 5 Omstil til telefonist 6 Gå tilbage til topmenu Tast den ønskede status for Håndteringsservice for ubesvarede opkald. For at fortsætte Vælg en yderligere status. Læg på, hvis du er færdig. Røret på. Når Blokering af opkald er aktiveret, behandles blokerede opkald vha. Håndteringsservice for ubesvarede opkald for svarer ikke-opkald. Tildeling af alternativ lokaltelefon En alternativ lokaltelefon er en telefon, der modtager dine opkald i stedet for dig. Dine opkald kan omstilles til den alternative lokaltelefon på 2 måder: Vha. funktionen Håndteringsservice for ubesvarede opkald: Når funktionen Håndteringsservice for ubesvarede opkald håndterer opkaldet (dvs. hvis du ikke svarer, hvis du er i gang med et andet opkald, eller hvis du har indstillet Blokering af opkald), omstilles opkaldet til din alternative lokaltelefon, hvis du har indstillet Håndteringsservice for ubesvarede opkald til "Omstil til alternativ lokaltelefon" (se " Håndteringsservice for ubesvarede opkald"). Ved at trykke på den angivne opkaldstast (0, 3 9): Hvis opkalderen trykker på den tildelte tast for "Omstil til den angivne telefon", mens din velkomstbesked afspilles, eller mens personen indtaler en besked til dig, omstilles opkaldet til den alternative lokaltelefon. Du kan ændre den opkaldstast, der omstiller opkaldere til din alternative lokaltelefon. Hvis du tildeler muligheden "Omstil til telefonist" i din personlige, brugerdefinerede tjeneste til en opkaldstast, omstilles opkaldere, der trykker på den pågældende opkaldstast, til din alternative lokaltelefon (se " Personlig, brugerdefineret tjeneste"). Hvis du ikke tildeler din alternative lokaltelefon, omstilles opkaldere til telefonisten i stedet. 174 Brugervejledning

175 1.8.5 Omstilling af opkald Sådan tildeles den alternative lokaltelefon PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 5 2 Tast 52. ønsket lokalnummer Tast det ønskede lokalnummer. Hvis du i forvejen har tildelt en alternativ lokaltelefon og vil tildele en anden lokaltelefon, skal du trykke på 1, før du taster det ønskede lokalnummer. 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. Når du tildeler en alternativ lokaltelefon, skal du huske at fortælle opkaldere i din velkomstbesked, at de kan trykke på den tast, du har tildelt for omstilling til din alternative lokaltelefon. F.eks.: "For at tale med min assistent tast 0". Fjernviderestilling Du kan programmere Unified Messaging-systemet til at viderestille dine opkald til en anden lokaltelefon eller til en ekstern telefon (hvis du har tilladelse til det). Det kan du gøre, selvom du ikke er på kontoret. Denne funktion kan deaktiveres af systemadministratoren eller den systemansvarlige for din postkasse. Der er 6 indstillinger for viderestilling: VK alle: Viderestiller alle indgående opkald til et angivet lokalnummer. VK optaget: Viderestiller alle indgående opkald til et angivet lokalnummer, når du er i gang med et andet opkald. VK svarer ikke: Viderestiller alle indgående opkald til et angivet lokalnummer, når du ikke tager din telefon. VK optaget eller svarer ikke: Videresender alle indgående opkald til et angivet lokalnummer, når du er i gang med et andet opkald eller ikke tager din telefon. VK til ekstern: Viderestiller alle indgående opkald til det angivne eksterne telefonnummer, hvis du har tilladelse til at bruge denne funktion. VK annuller: Annullerer indstillingen for viderestilling. Brugervejledning 175

176 1.8.5 Omstilling af opkald Sådan tildeles eksterne telefonnumre til fjernviderestilling PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 4 8 Tast Rediger telefonnummer 1 2 Rediger telefonnummer 2 Tast 1 eller 2. Hvis du i forvejen har indstillet et telefonnummer og vil ændre det, skal du trykke på 1, når du har valgt telefonnummer 1 eller 2. bylinje nummer ekstern parts telefonnummer 2 Tast nummeret på den udgående linje til foretagelse af udgående opkald. Tast den eksterne parts telefonnummer (maks. 32 tegn inkl. bylinjenummer). Tast 2 for at godkende. Røret på. Før du kan viderestille dine opkald til en ekstern telefon, skal du først gemme de telefonnumre, du vil bruge med denne funktion. Du kan gemme 2 telefonnumre til Fjernviderestilling. Hvis du ændrer et af de eksterne telefonnumre for Fjernviderestilling, skal du indstille Fjernviderestilling til "VK til ekstern" igen, før det nye eksterne telefonnummer vil blive anvendt som viderestillingsdestination. Hvis du ikke gør det, vil det gamle telefonnummer fortsat blive anvendt. Sådan indstilles/annulleres Fjernviderestilling Fra ekstern telefon Log på din postkasse. 9 4 Tast lokalnummeret på Tast VK alle VK optaget VK svarer ikke VK optaget eller svarer ikke lokalnummer på modtageren af det omstillede opkald modtageren af det omstillede opkald, og gå derefter til TRIN B. TRIN A 1 Indstil telefonnummer 1 2 Indstil telefonnummer 2 5 VK til ekstern, og gå derefter til TRIN A.* 6 Annuller VK af opkald, og gå derefter til TRIN B. Indtast det krævede nummer. 3 Indstil et andet telefonnummer Indtast det krævede nummer. bylinje nummer Tast nummeret på den udgående linje til foretagelse af udgående opkald. ekstern parts telefonnummer Tast den eksterne parts telefonnummer (maks. 32 tegn inkl. bylinjenummer). TRIN B 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. 176 Brugervejledning

177 1.8.5 Omstilling af opkald * Denne mulighed meddeles kun, hvis du har tilladelse til at bruge den via systemprogrammering til servicekategoriindstillinger for PBX-anlægget og til servicekategoriindstillinger for Unified Messaging. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Tildeling og annullering af telefonnumre for Omstilling til udgående linje Når du tildeler et telefonnummer for Omstilling til ekstern linje, omstilles dine opkald til det tildelte telefonnummer, når: Du har indstillet Opkaldsmedhør (se " Omstilling"). Du har indstillet Deaktiver Omstilling (se " Omstilling"). Sådan tildeles telefonnumre for omstilling til ekstern linje PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 5 6 Tast 56. bylinje nummer Tast nummeret på den udgående linje til foretagelse af udgående opkald. Hvis du i forvejen har gemt et telefonnummer og vil ændre det, skal du trykke på 1, inden du fortsætter. ekstern parts telefonnummer Tast den eksterne parts telefonnummer (maks. 32 tegn inkl. bylinjenummer). 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. Sådan annulleres telefonnumre for omstilling til ekstern linje PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Tast 563. Røret på. Systemadministratoren skal aktivere denne funktion for din postkasse. Hvis du bruger en PRI-linje, skal du evt. taste # til sidst i eksterne telefonnumre. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Viderestilling af svarservice Hvis du ikke kan besvare opkald, kan du sende dem videre til din postkasse. Du kan vælge den type indgående opkald (Intercom-opkald/eksterne opkald/begge opkald), der viderestilles. Hvis du har en Besked-knap på telefonen, lyser den for at vise, at der ligger en besked til dig i postkassen. Selvom der ikke er en Besked-knap på telefonen, hører du en beskedtone*, når du løfter røret. Du kan også oprette en knap til Viderestilling af svarservice på din telefon til omstilling af modtagne udgående opkald til et andet lokalnummers postkasse, så opkalderen kan indtale en besked. Med knappen Viderestilling af svarservice kan du også udføre handlinger med et tryk (kun for PT og HS). Brugervejledning 177

178 1.8.5 Omstilling af opkald Sådan viderestilles opkald til postkassen PT/SLT/HS/SIP-telefon Begge opkald 1 Udgående opkald 2 Intercom-opkald Fortryde Alle opkald Optaget Svarer ikke Optaget/Svarer ikke Røret af. Tast 71. Tast 0, 1 eller 2 (valgfrit). Indtast det krævede nummer. Flydende lokalnummer for UM-gruppe # B.tone "Annuller" ved at lægge røret på umiddelbart efter, at du har trykket på 0. Tast flydende lokalnummer for UM-gruppe. Tast #. Røret på. Sådan viderestiller du et opkald til din postkasse, mens telefonen ringer PT/HS Med røret på (Viderestilling af svarservice) Tryk på Viderestilling af svarservice. Sådan omstilles opkald til en postkasse PT/HS Under en samtale (Viderestilling af svarservice) (DSS) det ønskede lokalnummer Tryk på Viderestilling af svarservice. Tryk på DSS, eller ring op til det ønskede lokalnummer. 178 Brugervejledning

179 1.8.5 Omstilling af opkald Sådan viderestiller du dit eget opkald til det kaldte lokalnummers postkasse PT PT/HS og SLT Røret af. lokalnummer (DSS) Indtast lokalnummer eller tryk på den ønskede DSS. N.Tone Opt. tone Vil ikke forstyrres-tonen (DND) (Viderestilling af svarservice) Tryk på Viderestilling af svarservice. *Beskedtone, når røret løftes 1 s Hvis en HS anvendes parallelt med en PT eller SLT (i trådløs XDP-paralleltilstand), kan du ikke anvende knappen Viderestilling af svarservice til at viderestille et opkald til din postkasse, mens telefonen ringer. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Viderestilling af svarservice-knap eller Besked-knap. Brugervejledning 179

180 1.8.6 Andre funktioner Andre funktioner Interviewpostkasse Meddelelse om ventende besked Personlig meddelelse om opkalders navn Medhør (LCS) Optagelse af en samtale Tildeling af telefonnumre til Automatisk fjernindlogning og Takstbesparelse Personlig, brugerdefineret tjeneste Indstilling af alarmen (Tidsindstillet påmindelse) Fjernindstilling af Besked ved fravær Direkte opkaldsservice Communication Assistant-plugin til Microsoft Outlook IMAP Interviewpostkasse En interviewpostkasse er en postkasse, der er beregnet til at stille spørgsmål til opkaldere og optage deres svar. Hvis du har en interviewpostkasse (ikke alle abonnenter har det), kan du optage op til 10 spørgsmål og indstille en individuel svaroptagelsestid for hvert spørgsmål fra 1 til 60 sekunder. Du kan bruge interviewpostkassen til f.eks. at gøre det muligt for opkaldere at afgive ordrer eller anmode om oplysninger fra din virksomhed. Du kan bede dem indtale deres navn, adresse samt ordreoplysninger eller de oplysninger, de har brug for, og så kan du notere oplysningerne senere, når du afspiller beskederne. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først tildeles en interviewpostkasse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Sådan optages spørgsmål PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Tast Rediger dette spørgsmål (optag eller optag igen). 2 Spring til det næste spørgsmål, og gentag derefter dette trin. 3 Spring til det forrige spørgsmål, og gentag derefter dette trin. 4 Vælg et bestemt spørgsmål. Tast spørgsmålsnummeret og #, og gentag derefter dette trin. Tast den ønskede valgmulighed. For at fortsætte B.tone Optag spørgsmålet. 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. 2 Tast 2 for at godkende. Rediger et andet spørgsmål. Læg på, hvis du er færdig. Røret på. 180 Brugervejledning

181 1.8.6 Andre funktioner Sådan ændres svarlængder PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Tast Rediger svarlængden. 2 Spring til det næste spørgsmål, og gentag derefter dette trin. 3 Spring til det forrige spørgsmål, og gentag derefter dette trin. 4 Vælg et bestemt spørgsmål. Tast spørgsmålsnummeret og #, og gentag derefter dette trin. Tast den ønskede valgmulighed. For at fortsætte svarlængde Tast svarlængden (1 60) i sekunder. Rediger svarlængden for et andet spørgsmål. Læg på, hvis du er færdig. Røret på. Sådan slettes spørgsmål PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Tast Slet det aktuelle spørgsmål. 2 Spring til det næste spørgsmål, og gentag derefter dette trin. 3 Spring til det forrige spørgsmål, og gentag derefter dette trin. 4 Vælg et bestemt spørgsmål. Tast spørgsmålsnummeret og #, og gentag derefter dette trin. Tast den ønskede valgmulighed. Læg på, hvis du er færdig. Røret på. Beskedmodtagelsestilstand Hvis du har en interviewpostkasse ud over din almindelige postkasse, bestemmer beskedmodtagelsestilstanden, hvilken postkasse der bruges, når: opkald sendes til din postkasse med indstillingen "Indtaling af besked" i funktionen Håndteringsservice for ubesvarede opkald (se " Håndteringsservice for ubesvarede opkald") din telefon er en logisk telefon (dvs. din postkasse modtager dine opkald automatisk, måske fordi du ikke har din egen telefon til almindelig brug). Sådan indstilles en beskedtilstand PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 5 3 Tast Tast 1 for at skifte mellem interviewtilstand (interviewpostkasse) og beskedindtalingstilstand (almindelig postkasse). Røret på. Brugervejledning 181

182 1.8.6 Andre funktioner Ikke alle abonnenter har interviewpostkasser. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Meddelelse om ventende besked Funktionen Angivelse om ventende besked fortæller dig, når du har modtaget nye beskeder i din postkasse vha.: Indikator for ventende besked: Beskedindikatoren på din telefon (hvis den har en) lyser, når du modtager en ny besked. Hvis du har et PT-display på 6 linjer, kan du også se antallet af nye beskeder på displayet. Hvis din telefon har en Besked-knap, lyser beskedlyset også, når du modtager en ny besked. Meddelelse via enhed: Meddelelse via en "enhed", dvs. en ekstern telefon, en anden PBX-telefon, din mobiltelefon osv. Du kan tildele tre forskellige enheder. For hver enhed har du mulighed for kun at modtage meddelelser om beskeder markeret som prioritet eller om alle beskeder. Du kan også vælge kun at modtage meddelelser inden for et bestemt tidsrum (kaldet "planlægning"), hvilket er praktisk, hvis du f.eks. ikke vil forstyrres om aftenen. Yderligere oplysninger om planlægning kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Hvis du slår meddelelse via enhed til for mere end en enkelt enhed, bruges enheden med det mindste tal (1, 2 eller 3) først. Hvis det ikke er muligt at aflevere meddelelsen (f.eks. hvis din eksterne telefon er optaget), bruges den næste enhed. Meddelelse om besked via er evt. også muligt for din postkasse. Når du modtager nye beskeder i din postkasse, kan du få tilsendt en meddelelse om det via . Den indtalte besked kan også tilføjes til en som en vedhæftet fil. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Visning af antallet af nye beskeder er kun mulig på Panasonic-telefoner (PT er), der har et display på 6 linjer. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Sådan slås indikatoren om ventende besked til/fra PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 6 1 Tast Tast 1 for at slå lampemeddelelse til/fra. Røret på. 182 Brugervejledning

183 1.8.6 Andre funktioner Sådan slås meddelelse via enhed til/fra PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Send meddelelse for alle beskeder 2 Tast 62. Send kun meddelelse for beskeder markeret som prioritet Tast 1 eller 2. ønsket enhedsnummer Tast det ønskede enhedsnummer (1 6). 1 Brug en forprogrammeret tidsplan 2 Modtag altid meddelelse (løbende) 3 Slå meddelelser fra Tast 1, 2 eller 3. Røret på. Enhedsnummer 4, 5 eller 6 bruges til at angive et enhedsnummer, som er "Device No. 1, 2 eller 3" for " /Text Message Device" i Konsol for webvedligeholdelse. For at bruge funktionen Meddelelse via enhed for enhedsnummer 1, 2 eller 3 skal telefonnummeret for hver enhed først tildeles. Sådan ændres enhedsnumre PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 6 3 Tast 63. ønsket enhedsnummer Tast det ønskede enhedsnummer (1 3). 1 Tast 1 for at ændre det tildelte nummer. Tryk på 3 for at slette det tildelte nummer, og læg derefter på for at afslutte. bylinje nummer Tast nummeret på den udgående linje til foretagelse af udgående opkald. eksternt telefonnummer * Tast det eksterne telefonnummer (inkl. evt. områdenummer). For at gemme et lokalnummer skal du blot taste lokalnummeret og derefter springe det næste trin over. 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. Brugervejledning 183

184 1.8.6 Andre funktioner * Hvis du bruger en ISDN- eller SIP-linje ved blokopkald skal du holde en lille pause, mens du taster telefonnummeret, for at indsætte en pause eller en særlig kommando midt i telefonnummeret. Du hører en liste over tilgængelige muligheder, f.eks. "To add more digits, press 4. To insert a pause, press 5.". Hvis du bruger en PRI-linje, skal du evt. taste # til sidst i eksterne telefonnumre. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Personlig meddelelse om opkalders navn Ved at gemme telefonnumre på opkaldere og indtale deres navne kan Unified Messaging-systemet meddele navnet på opkalderen til dig, når: du afspiller en besked fra en af de tildelte opkaldere systemet omstiller et opkald til dig fra en af de tildelte opkaldere systemet kalder dig via personsøgning for at fortælle dig, at der er et opkald til dig fra en af de tildelte opkaldere. Denne funktion kan deaktiveres af systemadministratoren eller den systemansvarlige for din postkasse. Sådan tildeles opkalds-id-numre og indtales navne PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse opkalds-id-nummer # Tast opkalds-id-nummeret (telefonnummeret på opkalderen, maks. 20 tal) og #. TRIN B 1 Tast 1 for at stoppe optagelsen. 2 Indtast 2 for at tilføje. Tast 451. For at fortsætte 1 2 Tast 2 for at godkende. Sådan tilføjes flere opkalder-id-numre. Afslut TRIN A 2 Tast 1 eller 2. B.tone Røret på. Sig navnet på opkalderen. 184 Brugervejledning

185 1.8.6 Andre funktioner Sådan ændres opkalds-id-numre og indtalte navne PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Tast Rediger opkalds-id-nummeret, og gå derefter til TRIN A i "Sådan tildeles opkalds-id-numre og indtales navne". Rediger navnet på opkalderen, og gå derefter til TRIN B i "Sådan tildeles opkalds-id-numre og indtales navne". Godkend det aktuelle punkt, som det er, og spring til det næste punkt. Gentag derefter dette trin. Røret på. Sådan slettes opkalds-id-numre og indtalte navne PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Slet alle numre, og læg derefter på for at afslutte. Røret på. Tast Slet et nummer. Tast 1 eller Slet det meddelte nummer. Behold nummeret, og meddel det næste nummer. Gentag derefter dette trin. Tast 1 eller 2. Læg på, når du er færdig. Røret på. Det antal opkaldere, du kan tildele for denne funktion, styres af systemadministratoren. Medhør (LCS) Når en opkalder lægger en besked i din postkasse, kan du lytte til opkalderen uden at besvare opkaldet. Du kan også besvare opkaldet, mens du lytter. Følgende metoder er tilgængelige (Standard: Tilstanden Håndfri). Tilstanden Håndfri: Du kan aktivere funktionen, så du automatisk kan lytte til beskeden over højttaleren. Tilstanden Privat: Du hører en alarmtone, mens opkalderen indtaler en besked. Brugervejledning 185

186 1.8.6 Andre funktioner Før betjening Opret en knap til Medhør (LCS) (Personlig programmering). Vælg tilstanden Håndfri eller Privat (Personlig programmering). Angiv lokalnummer-pin-kode (Personlig id-kode). Aktiver funktionen Medhør. Sådan indstilles Medhør PT/HS PIN-kode: Personlig id-kode (Medhør) lokalnummer- PIN-kode Tryk på Medhør. Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). Kun nødvendig, når der er gemt en lokalnummer-pin-kode. Sådan annulleres Medhør PT/HS (Medhør) Tryk på den røde knap Medhør. 186 Brugervejledning

187 1.8.6 Andre funktioner Betjeningsoversigt Handlinger i de grå områder kan udføres håndfri. PT PT/HS Tilstanden Håndfri Tilstanden Privat (Alarmtone) Overvågning Ikke i brug Afbrydelse af overvågning Besvarelse Overvågning (håndfri) MONITOR (Medhør) Tryk på HÅNDFRI, MONITOR eller Medhør. Overvågning (med rør) Røret af. (Medhør) Tryk på Medhør. Afbrydelse af overvågning Besvarelse af opkald Afbrydelse af overvågning Besvarelse af opkald MONITOR Tryk på HÅNDFRI eller MONITOR. Røret af. MONITOR Tryk på HÅNDFRI eller MONITOR. Røret af. Røret på. (Medhør) Tryk på Medhør. Knappen Medhør (LCS) lyser og viser funktionens status på følgende måde: Fra: LCS er slået fra. Grøn (blinker hurtigt): Alarm i tilstanden Privat. Grøn (blinker langsomt): Overvågning. Rød (til): LCS er slået til. Den ansvarlige kan slette et lokalnummers PIN-kode. Denne funktion er tilgængelig for en analogtelefon, hvis den er parallelt tilsluttet en Panasonic-telefon (kun i tilstanden Privat). Hvis du vil besvare opkaldet, mens du lytter, skal du trykke på Genkald/afbryderen. HS-brugere kan kun aktivere medhør via rør i tilstanden Privat. Tilpasning af telefonen Indstillinger i programmeringstilstanden Indstilling af Medhør Vælg den tilstand, hvor du automatisk kan høre beskeden i højttaleren eller besvare opkaldet, mens opkalderen indtaler en besked Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Medhør (LCS)-knap. Brugervejledning 187

188 1.8.6 Andre funktioner Optagelse af en samtale Du kan optage en samtale i en postkasse, mens du taler i telefonen. Du kan vælge postkassen, hver gang du optager en samtale. Sådan optages en besked i din postkasse (Tovejsoptagelse) PT/HS Under en samtale (Tovejsoptagelse) Tryk på tasten igen for at afbryde optagelsen. Tryk på Tovejsoptagelse. Sådan optages en besked i en anden postkasse (Tovejsomstilling) PT/HS Under en samtale (DSS) (Tovejsomstilling) et andet lokalnummer Tryk på Tovejsomstilling. Tryk på DSS eller indtast et andet lokalnummer. Tryk på tasten igen for at afbryde optagelsen. Sådan optages en besked i en anden postkasse med et tryk på en enkelt knap (Direkte tovejsomstilling) PT/HS Under en samtale (Direkte tovejsomstilling) Tryk på Direkte tovejsomstilling. 188 Brugervejledning

189 1.8.6 Andre funktioner Knappen Tovejsoptagelse, Tovejsomstilling eller Direkte tovejsomstilling lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Optager ikke. Til: Optager samtalen. Bemærk Før du optager en tovejstelefonsamtale, bør du spørge den person, du taler med, om det er i orden. Hvis alle portene på Unified Messaging-systemet er optagede, når du forsøger at bruge en af disse funktioner, vil du høre en advarselstone, opkaldstone eller optaget-tone, afhængigt af hvilken funktion du forsøger at bruge. Indspilningstiden ved brug af disse funktioner kan være begrænset. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Tovejsoptagelse-knap, en Tovejsomstilling-knap og en Direkte tovejsomstilling-knap. Tildeling af telefonnumre til Automatisk fjernindlogning og Takstbesparelse Når du logger ind til din postkasse via fjernindlogning (dvs. fra en ekstern telefon) for at aflytte beskeder, genkender funktionerne Automatisk fjernindlogning (se " Fjernadgang") og Takstbesparelse dig vha. dit telefonnummer (Opkalds-id). For at bruge disse funktioner skal du først gemme de telefonnumre, du vil bruge til at få fjernadgang til din postkasse. Automatisk fjernindlogning og Takstbesparelse kan deaktiveres af systemadministratoren for din postkasse. Sådan tildeles PT/SLT/HS/SIP-telefon 1 Rediger telefonnummer 1 Log på din postkasse. 4 9 Tast Rediger telefonnummer 2 Tast 1 eller 2. Hvis du i forvejen har indstillet et telefonnummer og vil ændre det, skal du trykke på 1, når du har valgt telefonnummer 1 eller 2. eksternt telefonnummer # 2 Tast dit eksterne telefonnummer (maks. 20 tal, inkl. evt. områdenummer) og #. Tast 2 for at godkende. Røret på. Systemadministratoren skal aktivere Automatisk indlogning og Takstbesparelse for din postkasse, før det kan bruges. Brugervejledning 189

190 1.8.6 Andre funktioner Personlig, brugerdefineret tjeneste En personlig, brugerdefineret tjeneste er et sæt muligheder, du kan give dine opkaldere, så de kan trykke på knapper på deres telefon for at få adgang til bestemte funktioner. Du bør forklare de muligheder, opkalderne har, i hver af dine personlige velkomstbeskeder. F.eks.: "Dette er (navn). Jeg kan ikke komme til telefonen lige nu. Tast 3 for at indtale en besked. Tast 4 for at tale med min assistent. Tast 5 for at ringe til et andet lokalnummer ". Yderligere oplysninger om optagelse af velkomstbeskeder kan findes under " Ændring eller sletning af personlige velkomstbeskeder" eller " Personlig velkomstbesked for opkalds-id". Du kan oprette din egen personlige, brugerdefinerede tjeneste og give opkaldere adgang til følgende funktioner: Omstil til postkasse: Systemet omstiller opkalderen til din postkasse (eller en anden postkasse, som du har angivet), hvor han eller hun kan indtale en besked. Omstil til lokalnummer: Systemet omstiller opkalderen til det lokalnummer, du angiver, når du opretter den brugerdefinerede tjeneste. Omstil til ekstern: Systemet omstiller opkalderen til det eksterne telefonnummer, du angiver, når du opretter den brugerdefinerede tjeneste. Systemadministratoren eller den systemansvarlige for din postkasse skal aktivere denne funktion for din postkasse. Omstil til brugerdefineret tjeneste: Systemet omstiller opkalderen til den brugerdefinerede tjeneste, du angiver her. Svarservice: Systemet beder opkalderen taste et postkassenummer og indtale en besked. Tjenesten Automatisk tilslutning: Systemet beder opkalderen taste et lokalnummer for at tale med en anden person. Personsøgning via intercom: Systemet kalder dig vha. funktionen Personsøgning via intercom. Dit navn meddeles for at informere dig om opkaldet. Gentag velkomstbesked: Opkalderen kan afspille din velkomstbesked forfra for at høre de personlige, brugerdefinerede tjenester, der kan vælges, igen. Omstil til telefonist: Systemet omstiller opkalderen til telefonisten eller til din alternative lokaltelefon, hvis du har tildelt en sådan (se " Tildeling af alternativ lokaltelefon"). Du kan også vælge, hvad der sker, når en opkalder ikke foretager et valg (Handling ved intet DTMF-input), mens personen hører din velkomstbesked, måske fordi opkalderen bruger en telefon med drejeskive. Opkalderen kan enten blive omstillet til din postkasse, eller opkaldet kan afbrydes. Følgende opkaldstaster er som standard tildelt følgende funktioner og kan ikke ændres. 1 Stop optagelse 190 Brugervejledning

191 1.8.6 Andre funktioner 2 Begynd optagelse under aflytning af personlig velkomstbesked Afslut Sådan oprettes en personlig, brugerdefineret tjeneste PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Tast 461. ønsket opkaldstast Tryk på den ønskede opkaldstast (0, 3 9), som du vil tildele en valgmulighed til. 1 Tast Omstil til en postkasse, og tast derefter det ønskede postkassenummer. Omstil til en lokaltelefon, og tast derefter det ønskede lokalnummer. Omstil til en ekstern telefon (er muligvis ikke tilgængelig). Tast derefter nummeret på den udgående linje og det ønskede eksterne telefonnummer (inkl. evt. områdenummer). Omstil til en brugerdefineret tjeneste, og tast derefter nummeret på den ønskede brugerdefinerede tjeneste. Aktiver Svarservice. Aktiver tjenesten Automatisk tilslutning (opkaldsomstillingstjeneste). Aktiver personsøgning. Gentag velkomstbeskeden. Omstil til telefonisten. Tast den ønskede valgmulighed. Spring dette trin over, hvis du er ved at oprette din personlige, brugerdefinerede tjeneste for første gang. 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. Sådan slettes muligheder fra en personlig, brugerdefineret tjeneste PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Tast 461. ønsket opkaldstast Tryk på den ønskede opkaldstast (0, 3 9), som du vil slette en valgmulighed fra. 3 Tast 3. Røret på. Brugervejledning 191

192 1.8.6 Andre funktioner Sådan vælges Handling ved intet DTMF-input PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse Tast Tast 1 for at vælge Handling ved intet DTMF-input. 1 Tast Besked optages. Afbryd forbindelsen til opkalderen. Afbryd forbindelsen til opkalderen, hvis opkaldet blev modtaget efter lukketid (besked optages for alle andre tidspunkter). Tast den ønskede valgmulighed. 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. Sådan bekræftes indstillingerne for den personlige, brugerdefinerede tjeneste PT/SLT/HS/SIP-telefon Log på din postkasse. 4 6 Tast Tast 2 for at gennemgå. Røret på. Systemadministratoren eller den systemansvarlige skal aktivere Omstil til ekstern for din postkasse, før det kan bruges. Muligheden Omstil til ekstern kan bruges op til 4 gange i din personlige, brugerdefinerede tjeneste. Hvis du bruger en PRI-linje, skal du evt. taste # til sidst i eksterne telefonnumre. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Indstilling af alarmen (Tidsindstillet påmindelse) Du kan få telefonen til at ringe til dig for at minde dig om et møde, en aftale eller en påmindelse. Alarmen kan indstilles til at lyde én gang eller dagligt på et forudindstillet klokkeslæt (ringer hver dag, indtil funktionen annulleres). Selvom du besvarer alarmopkaldet, hører du en speciel opkaldstone eller en indspillet besked. 192 Brugervejledning

193 1.8.6 Andre funktioner Sådan indstilles/annulleres PT/SLT/SIP-telefon Log på din postkasse. 9 5 Tast Rediger indstillingen. Godkend den aktuelle indstilling, og læg derefter på for at afslutte. Annuller (sluk) den tidsindstillede påmindelse, og læg derefter på for at afslutte. Tast den ønskede valgmulighed. ønsket tidspunkt # Tast det ønskede tidspunkt og #. 1 AM 1 Én gang * 1 * 2 2 PM 2 Daglig Tast 1 for AM, 2 for PM. Tast 1 for én gang eller 2 for dagligt. 2 Tast 2 for at godkende. Røret på. *1 Eksempel: For at angive 5:00, tast 5#. For at angive 5:15, tast 515#. *2 Denne mulighed er evt. ikke tilgængelig, hvis systemet er programmeret til 24-timers format. Fjernindstilling af Besked ved fravær Du kan indstille en fraværsbesked ved at gå ind på menuen for abonnentservices. Yderligere oplysninger om, hvordan du logger ind til din postkasse fra en ekstern telefon, kan findes under " Fjernadgang". Sådan indstilles/annulleres Fra ekstern telefon Log på din postkasse Rediger indstillingen Godkend den aktuelle indstilling, og læg derefter på for at afslutte. Tast 7. 3 Annuller din fraværsbesked, og læg derefter på for at afslutte. Tast den ønskede valgmulighed. besked ved fravær nr. Indtast et nummer for Besked ved fravær (1 9). Røret på. Brugervejledning 193

194 1.8.6 Andre funktioner Direkte opkaldsservice Du kan foretage udgående opkald ved at gå ind på menuen for abonnentservices (fra en ekstern telefon) og ringe til en ekstern modtager. Yderligere oplysninger om, hvordan du logger ind til din postkasse fra en ekstern telefon, kan findes under " Fjernadgang". Sådan foretages opkald til en ekstern modtager Fra ekstern telefon Log på din postkasse. 8 Tast 8. bylinje nummer Tast nummeret på den udgående linje til foretagelse af udgående opkald. eksternt telefonnummer # Tast det eksterne telefonnummer og #. Tal. Systemadministratoren skal aktivere denne funktion for din postkasse. Communication Assistant-plugin til Microsoft Outlook Hvis Communication Assistant-plug-in til Microsoft Outlook er installeret på din pc, kan du få adgang til din postkasse fra din pc via Microsoft Outlook. Talebeskeder vises i abonnenters indbakker som -meddelelser. Med denne plug-in til Outlook kan du gøre følgende: Afspille talebeskeder på en pc eller via en telefon Optage og sende talebeskeder fra en pc eller telefon Viderestille og svare på beskeder til en anden abonnent Ringe hurtigt tilbage til afsenderen af en besked, når beskeden indeholder oplysninger om opkalderen Eksportere data fra talebeskeder Vedhæfte talebeskeder til andre -meddelelser Oplysninger om brug af denne plug-in til Outlook kan findes i Communication Assistant-dokumentationen. IMAP Hvis din -klient understøtter IMAP4, kan du få adgang til din postkasse via en -klient, og du kan gøre følgende: Afspille talebeskeder Gemme data fra talebeskeder på din pc Slette talebeskeder 194 Brugervejledning

195 1.8.6 Andre funktioner Oplysninger om konfigurering af en IMAP-konto kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. UM IMAP Session-controller for Microsoft Outlook Hvis du får adgang til Unified Messaging-data via en IMAP-forbindelse, skal du installere IMAP Session Controller-softwaren. Denne software er en plug-in til Microsoft Windows. Når den er installeret, vises den i meddelelsesområdet. Softwaren ændrer den valgte konto i Outlook-brugergrænsefladen fra Unified Messaging IMAP-kontoen til standardindbakken i Outlook efter et bestemt tidsrum. Dette gør det muligt for flere brugere at interagere effektivt med PBX-anlægget via Microsoft Outlook. Sådan downloades IMAP Session Controller Du kan downloade IMAP Session Controller-softwaren fra Konsol for webvedligeholdelse: 1. Log ind på Konsol for webvedligeholdelse. 2. Klik på fanen Unified Message på skærmen Edit User. 3. Klik på Download for Unified Messaging Plug in for at få adgang til webstedet for download af IMAP Session Controller-softwaren. Se "3.2 Systemprogrammering vha. Konsol for webvedligeholdelse" for yderligere oplysninger om Konsol for webvedligeholdelse. Sådan installeres IMAP Session Controller Dobbeltklik på UmicSetup.exe, og følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. Sådan afinstalleres IMAP Session Controller Afinstaller denne software med funktionen til afinstallation af programmer i kontrolpanelet. Yderligere oplysninger findes i dokumentationen til operativsystemet. Sådan konfigureres indstillinger og se oplysninger Mens denne software kører, kan du konfigurere indstillinger og se oplysninger om softwaren. Højreklik på ikonet i meddelelsesområdet, og vælg et punkt. Ikon for meddelelsesområde Funktion Settings Beskrivelse Language Vælg det sprog, der skal bruges til dialogboksen for indstillinger og menuen for meddelelsesområdet. No Operation Timer Indtast det tidsrum, hvorefter den valgte konto skifter fra Unified Messaging-kontoen til standardindbakken i Outlook, hvis der ikke har været nogen brugeraktivitet. Timerværdi: 30 til 600 sekunder (Anbefalet timerværdi: 30 til 60 sekunder) Brugervejledning 195

196 1.8.6 Andre funktioner Funktion About Exit Beskrivelse Account for UM Angiv din Unified Messaging- -konto. Maksimumstørrelsen er 256 tegn. Hvis der ikke angives noget, formodes det, at alle -konti, der bruger IMAP, er Unified Messaging-konti. Du kan kopiere -kontoen fra Mail Account i fanen General fra dialogboksen Internet Settings. For at åbne dialogboksen Internet Settings: I Outlook 2007 skal du klikke på menuen Tools Account Settings Change knappen More Settings. I menuen Outlook 2010 skal du klikke på File Info Account Settings Change knappen More Settings. Vis ophavsret og softwareversion. Afslut denne software. 196 Brugervejledning

197 1.8.7 Kvikvejledning Kvikvejledning Diagrammet nedenfor viser alle topmenumuligheder og hyppigt anvendte funktioner. Kun mulighed 1 4 og 0 meddeles i topmenuen, når den åbnes. Hvis du taster 0 (hjælpemenu), kan du høre hele topmenuen (mulighed 1 9). Hjælpemenuen er evt. ikke tilgængelig fra topmenuen afhængigt af servicekategoriindstillingerne for din postkasse. Sådan oprettes adgang til en postkasse fra en ekstern placering: Tast: #6 + postkassenummer Adgangskode # Hovedmenu: Du har nye beskeder. 1 Aflyt nye beskeder 2 Send en besked 3 Aflyt gamle beskeder 4 Postkasseadministration 5 Indstil status for automatisk tilslutning (AT) 6 Meddelelse om besked 7 Rediger fraværsbesked 8 Direkte opkaldsservice 9 Andre funktioner Læg på 1 2 Aflyt nye beskeder: 1 Talebesked # Alle beskeder Send en besked: Tast postkassenummer 1 Optag besked 2 Tilføj en anden postkasse 3 Gennemgå mailingliste 1 2 # Modtag ny besked (under og efter afspilning): 1 Gentag besked 1.1 Forrige besked 2 Næste besked 3 Slet besked 4 Send svar 5 Omstil besked 6 Konvolut til meddelelse 7 Spol tilbage (kun under afspilning) 8 Afbryd/start forfra (kun under afspilning) 8.4 Lyd op (kun under afspilning) 8.5 Angiv bogmærke (kun under afspilning af talebeskeder) 8.6 Genoptag fra bogmærke (kun talebeskeder) 9 Spol hurtigt frem (kun under afspilning) # Gem denne besked som ny 0 Hjælp 3 Aflyt gamle beskeder: 1 Talebesked # Alle beskeder Fortsættes på næste side 1 2 # Modtag gammel besked (under og efter afspilning): 1 Gentag besked 1.1 Forrige besked 2 Næste besked 3 Slet besked 4 Send svar 5 Omstil besked 6 Konvolut til meddelelse 7 Spol tilbage (kun under afspilning) 8 Afbryd/start forfra (kun under afspilning) 8.4 Lyd op (kun under afspilning) 8.5 Angiv bogmærke (kun under afspilning af talebeskeder) 8.6 Genoptag fra bogmærke (kun talebeskeder) 9 Spol hurtigt frem (kun under afspilning) 0 Hjælp Brugervejledning 197

198 1.8.7 Kvikvejledning Fortsat fra forrige side 4 Postkasseadministration: 1 Optag personlige velkomstbeskeder 2 Indstil adgangskode 3 Tast ejers navn 4 Indstil gruppedistributionsliste 5 Optag opkalders navn/nummer 6 Indstil personlig, brugerdefineret tjeneste 8 Indstil VK af fjernopkald til Ekstern 9 Indstil numre for automatisk login og Takstbesparelse 1 Optag personlige velkomstbeskeder: 1 Svarer ikke 2 Optaget-signal 3 Efter lukketid 4 Opkalds-id 5 Midlertidig 6 Besked ved fravær 5 Indstil AT-status: 1 Indstil status for opkaldsomstilling 2 Indstil alternative lokaltelefoner 3 Indstil beskedmodtagelsestilstand 4 Indstil Håndteringsservice for ubesvarede opkald for Svarer ikke 5 Indstil Håndteringsservice for ubesvarede opkald for Optaget 6 Indstil telefonnummer for Omstil 1 4 Indstil status for opkaldsomstilling: 1 Blokering af opkald 2 Opkaldsmedhør 3 Personsøgning via intercom 4 Omstil til postkasse 5 Omstiller til angivet brugerdefineret tjeneste 6 Slå alle fra Status for Håndteringsservice for ubesvarede opkald: For Svarer ikke 1 Indtaling af besked 2 Alternativ lokaltelefon 3 Personsøgning via intercom 4 Indstil Omstiller til Brugerdefineret tjeneste 5 Telefonist 6 Gå tilbage til topmenu for AT-tjeneste 5 Status for Håndteringsservice for ubesvarede opkald: For Optaget 1 Indtaling af besked 2 Alternativ lokaltelefon 3 Personsøgning via intercom 4 Indstil Omstiller til Brugerdefineret tjeneste 5 Telefonist 6 Gå tilbage til topmenu for AT-tjeneste 6 Meddelelse om besked: 1 Indikator for ventende besked 2 Enhedsstatus 3 Tildel telefonnumre 7 Rediger fraværsbesked 8 Direkte opkaldsservice Fortsættes på næste side 198 Brugervejledning

199 1.8.7 Kvikvejledning Fortsat fra forrige side 9 Indstil andre funktioner: 1 Aflyt slettet besked 2 Indstil Interviewpostkasse 3 Indstil Ekstern leveringsbesked 4 Indstil Fjernviderestilling 5 Indstil Tidsindstillet påmindelse 1 Aflyt slettede beskeder: 1 Talebesked # Alle beskeder 1 Modtag slettet besked (under eller efter afspilning): 2 1 Gentag besked # 1.1 Forrige besked 2 Næste besked 3 Gendan besked 6 Konvolut til meddelelse 7 Spol tilbage (kun under afspilning) 8 Afbryd/start forfra (kun under afspilning) 8.4 Lyd op (kun under afspilning) 9 Spol hurtigt frem (kun under afspilning) 0 Hjælp 2 Administration af interviewpostkasse: 1 Optag spørgsmål 2 Indstil svarlængde 3 Slet spørgsmål 3 Ekstern beskedlevering: 1 Optag besked 2 Indstil en mailingliste 4 Indstilling af Fjernviderestilling: 1 VK Alle opkald 2 VK Optaget 3 VK Svarer ikke 4 VK Optaget/Svarer ikke 5 VK til ekstern linje 6 VK annuller Brugervejledning 199

200 1.9.1 Indstilling af alarmen (Tidsindstillet påmindelse) 1.9 Tilpasning af telefonen efter dine behov Indstilling af alarmen (Tidsindstillet påmindelse) Du kan få telefonen til at ringe til dig for at minde dig om et møde, en aftale eller en påmindelse. Alarmen kan indstilles til at lyde én gang eller dagligt på et forudindstillet klokkeslæt (ringer hver dag, indtil funktionen annulleres). Selvom du besvarer alarmopkaldet, hører du en speciel opkaldstone eller en indspillet besked. Sådan indstilles PT/SLT/SIP-telefon Røret af. 0 1 Én gang Daglig Tast 0 for én gang eller 1 for dagligt Tast 760. Tast 1. B.tone Røret på. 12-timersformat: 24-timersformat: * * timer:minutter timer:minutter AM PM Indtast timer (01 12) og minutter (00 59), og. angiv derefter AM med 0 eller PM med 1. Eller indtast timer (00 23) og minutter (00 59). 0 1 * Indtast tidspunktet i det format, der er tildelt dit PBX-anlæg (12 eller 24 timer). Sådan annulleres PT/SLT/SIP-telefon B.tone Røret af. Tast 760. Tast 0. Røret på. Sådan stoppes eller besvares alarmopkaldet PT/SLT/SIP-telefon Tryk på INTERCOM eller røret af. 200 Brugervejledning

201 1.9.1 Indstilling af alarmen (Tidsindstillet påmindelse) Sådan bekræftes PT Tryk på flere gange på OMSTILLING. En Tidsindstillet påmindelse kan bekræftes ved hjælp af en menutast. Alarmen ringer i et forudindstillet antal sekunder. Hvis du modtager et indgående opkald under alarmopkaldet, ringer telefonen, når alarmopkaldet stopper. Hvis du er i gang med en samtale, der varer længere end alarmen, starter alarmopkaldet, når du har afsluttet samtalen. Brugervejledning 201

202 1.9.2 Afvisning af indgående opkald (Vil ikke forstyrres [DND]) Afvisning af indgående opkald (Vil ikke forstyrres [DND]) Vil ikke forstyrres (DND) Skift af VK/DND-status vha. den faste knap VK/DND Vil ikke forstyrres (DND) Du kan indstille denne funktion for at forhindre indgående opkald i at ringe til dit lokalnummer. Hvis du sidder i møde eller er optaget, er denne funktion nyttig. Sådan indstilles/annulleres PT/SLT/HS/SIP-telefon 0 Begge opkald Udgående opkald Intercom-opkald 1 0 Ringe Fortryde B.tone Røret af. Tast 71. Tast 0, 1 eller 2 (valgfrit). Tast 1 for at ringer eller 0 for at fortryde. Røret på. Når du bruger en Panasonic-telefon kan du indstille eller annullere Vil ikke forstyrres ved at trykke på knappen VK/DND (fast knap) i stedet for at trykke " 710". Når du bruger en SIP-telefon i KX-UT-serien (undtagen KX-UT670), kan du også trykke på knappen VK/DND og derefter trykke op eller ned på navigationstasten for at indstille eller annullere Vil ikke forstyrres for alle opkald. For KX-UT670 er der ingen fysisk VK/DND-knap på telefonen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forhandleren. Når Viderestilling eller Vil ikke forstyrres er aktiveret på SIP-telefoner i KX-UT-serien (undtagen KX-UT670), vises VK/DND på displayet i standby-tilstand. Når Viderestilling eller Vil ikke forstyrres er aktiveret på KX-UT670, vises et statusikon i displayet. Yderligere oplysninger fås i dokumentationen til telefonen. Knappen VK/DND lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Funktionerne er ikke indstillet. Rød (til): VK-tilstand Rød (blinker langsomt): DND-tilstand På SIP-telefoner i KX-UT-serien kan du se den aktuelle status på displayet. 202 Brugervejledning

203 1.9.2 Afvisning af indgående opkald (Vil ikke forstyrres [DND]) Systemet har to tilstande: (1) VK/DND-skiftetilstand og (2) VK/DND-indstillingstilstand. Hvis du er i tvivl om systemtilstanden, skal du kontakte den systemansvarlige. På SIP-telefoner i KX-UT-serien understøttes kun VK/DND-indstillingstilstanden. (1) I VK/DND-skiftetilstand: Hvis du trykker på knappen VK/DND (fast knap) i ledig status, skifter indstillingen som vist nedenfor: VK DND Fra (2) I VK/DND-indstillingstilstand: Hvis du trykker på knappen VK/DND (fast knap) i ledig tilstand, kan du skifte VK/DND-status og indstille VK-destinationen VK/DND-indstillingen (se " Skift af VK/DND-status vha. den faste knap VK/DND"). Bemærk En VK/DND-knap (brugertilpasset knap) er altid i VK/DND-skiftetilstand: Tilstanden kan ikke ændres. Hvis denne funktion er indstillet for dit lokalnummer, hører opkalderen en DND-tone. Hvis denne funktion er indstillet, fungerer viderestillingsfunktionen (VK) muligvis ikke. Nogle lokalnumre kan tilsidesætte denne funktion og foretage opkald til DND-lokalnumre (Tilsidesæt DND). Hvis der foretages et opkald vha. en SDN-knap til et PDN-lokalnummer, hvor funktionen DND (Vil ikke forstyrres) er aktiveret, vil denne funktion midlertidigt blive deaktiveret. Vi anbefaler, at der oprettes knapper for både VK/DND udgående opkald og VK/DND intercom-opkald, når Intercom-opkald skal behandles anderledes end udgående opkald, fordi: a. Lysmønstrene for knappen VK/DND begge opkald (herunder knappen VK/DND [fast knap]) angiver enten indstillingen for udgående opkald eller Intercom-opkald, men ikke begge. Bemærk DND-ikonet på displayet på den bærbare station (HS) angiver kun indstillingen for udgående opkald. b. Hvis du trykker på knappen VK/DND begge opkald (herunder knappen VK/DND [fast knap]) har dette ingen særskilt indflydelse på VK- eller DND-tilstanden for Intercom-opkald og udgående opkald. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en VK/DND (begge opkald, udgående opkald, Intercom-opkald)-knap. Skift af VK/DND-status vha. den faste knap VK/DND Hvis du bruger en Panasonic-telefon (PT) eller en SIP-telefon i KX-UT-serien (undtagen KX-UT670), kan du let skifte VK/DND-status for udgående/intercom-opkald uden at slette en tidligere indstillet VK-destination. Brugervejledning 203

204 1.9.2 Afvisning af indgående opkald (Vil ikke forstyrres [DND]) For brugere af SIP-telefoner i serien KX-UT670: Der er ingen fysisk VK/DND-knap på telefonen. Yderligere oplysninger om at indstille og slette VK/DND-status findes i dokumentationen til telefonen. Sådan skiftes VK/DND-status for udgående opkald PT Med røret på (i VK/DND-indstillingstilstand) Den aktuelle VK/DND-status for udgående opkald vises. Tryk på den faste knap VK/DND. Tryk på den faste knap VK/DND igen for at skifte status. Sådan skiftes VK/DND-status for Intercom-opkald PT Med røret på (i VK/DND-indstillingstilstand) 2 Den aktuelle VK/DND-status for Intercom-opkald vises. Tryk på den faste knap VK/DND. Tast 2. Tryk på den faste knap VK/DND igen for at skifte status. Sådan indstilles og slettes VK/DND for udgående/intercom-opkald PT Med røret på (i VK/DND-indstillingstilstand) 1 Udgåendeopkald* 2 Intercom-opkald Tryk på den faste knap VK/DND. Indtast 1 eller 2. Tryk på GEM. 0 VK/DND fra 1 DND til Indtast 0 eller 1. Tryk på GEM for at indstille. Der høres en bekræftelsestone. 204 Brugervejledning

205 1.9.2 Afvisning af indgående opkald (Vil ikke forstyrres [DND]) * Dette trin kan udelades. Sådan indstilles og slettes VK/DND for alle opkald KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Med røret på FWD/DND Off : VK/DND fra Do Not Disturb : DND til Tryk på den faste knap VK/DND. Tryk på OP eller NED med navigationstasten, indtil det ønskede punkt vises. Tryk på ENTER for at indstille. Der høres en bekræftelsestone. Brugervejledning 205

206 1.9.3 Modtagelse af Banke på (Banke på/opkaldsannoncering med røret taget af [OHCA]/Whisper OHCA) Modtagelse af Banke på (Banke på/opkaldsannoncering med røret taget af [OHCA]/Whisper OHCA) Under en samtale kan du blive gjort opmærksom på et ventende opkald. Du hører en banke på-tone eller et taleopkald gennem den indbyggede højttaler eller i røret. (Standard: Afbryd Ingen opkald [Intercomopkald]/ Ingen tone [udgående opkald]) Banke på-tone: En ventetone, der sendes ud gennem den indbyggede højttaler på Panasonic-telefonen (PT) eller røret på en analogtelefon (SLT). Yderligere oplysninger om ændring af tonen på en Panasonic-telefon (PT) finder du under "3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden". OHCA: Et taleopkald, der sendes ud gennem den indbyggede højttaler Whisper OHCA: Et taleopkald, der sendes ud i røret Sådan indstilles/annulleres for intercom-opkald (Manuelt banke på) PT/SLT/HS/SIP-telefon Røret af. Tast Ingen opkald Tone OHCA Whisper OHCA B.tone Røret på. Tast 0, 1, 2 eller 3 (valgfrit). Sådan indstilles/annulleres for udgående opkald (Automatisk banke på) PT/SLT/HS/SIP-telefon Ingen tone Tone B.tone Røret af. Tast 732. Tast 0 eller 1. Røret på. OHCA kan kun fås på bestemte digitale Panasonic-telefoner. Whisper OHCA kan kun fås på bestemte digitale Panasonic-telefoner og IP Panasonic-telefon. Herudover skal både du og den anden part bruge understøttede telefoner. 206 Brugervejledning

207 1.9.4 Visning af dit telefonnummer på modtagerens og opkalderens telefon (Id-begrænsning for opkalderen/ modtageren [CLIP/COLP]) Visning af dit telefonnummer på modtagerens og opkalderens telefon (Id-begrænsning for opkalderen/modtageren [CLIP/ COLP]) CLIP: Når du foretager et udgående opkald, kan du indstille telefonen, så dit telefonnummer vises på modtagerens telefon. COLP: Når du modtager et udgående opkald, kan du indstille telefonen, så dit telefonnummer vises på opkalderens telefon. Du kan vælge, om du vil vise hovednummeret eller dit lokalnummer. Hvis du vælger "Offentlig", får modtageren eller opkalderen vist hovednummeret (abonnentens nummer). Hvis du vælger "Dit lokalnummer", vises dit lokalnummer. Sådan vises hovednummeret eller lokalnummeret PT/SLT/HS/SIP-telefon Offentlig Dit lokalnummer B.tone Røret af. Tast 7 2. Tast 1 for offentlig eller 2 for dit lokalnummer. Røret på. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af den ISDN-service, der tilbydes af teleselskabet. Når du viderestiller et opkald til en ekstern modtager, vil CLIP-nummeret for dette opkald være det samme som opkalderen eller det viderestillende lokalnummer afhængig af systemprogrammeringen. Hvis du foretager opkald ved hjælp af knappen ICD-gruppe, vises det telefonnummer, der er tilknyttet ICD-gruppen. Brugervejledning 207

208 1.9.5 Sådan undgår du, at dit telefonnummer vises på opkalderens telefon (Id-begrænsning for modtageren [COLR]) Sådan undgår du, at dit telefonnummer vises på opkalderens telefon (Id-begrænsning for modtageren [COLR]) Når du modtager et udgående opkald, kan du vælge, om opkalderen skal se dit telefonnummer. Sådan vises/skjules PT/SLT/HS/SIP-telefon 0 Vis Skjules B.tone Røret af. Tast 7 0. Tast 0 for at vise eller 1 for at skjules. Røret på. Du kan skifte tilstand ved at trykke på en forudindstillet COLR-knap, mens røret er lagt på (der er ingen COLR-knap på SIP-telefoner i KX-UT-serien). Knappen COLR lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Dit telefonnummer vises. Rød (til): Dit telefonnummer skjules. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af den ISDN-service, der tilbydes af teleselskabet. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Id-begrænsning for modtageren (COLR)-knap. 208 Brugervejledning

209 1.9.6 Sådan undgår du, at dit nummer vises på modtagerens telefon (Id-begrænsning for opkalderen [CLIR]) Sådan undgår du, at dit nummer vises på modtagerens telefon (Id-begrænsning for opkalderen [CLIR]) Når du foretager et udgående opkald, kan du vælge om modtageren skal have vist dit telefonnummer. Sådan vises/skjules PT/SLT/HS/SIP-telefon Vis Skjules B.tone Røret af. Tast 7 1. Tast 0 for at vise eller 1 for at skjule. Røret på. Du kan skifte tilstand ved at trykke på en forudindstillet CLIR-knap, mens røret er lagt på (der er ingen CLIR-knap på SIP-telefoner i KX-UT-serien). Knappen CLIR lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Dit telefonnummer vises. Rød (til): Dit telefonnummer skjules. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af den ISDN-service, der tilbydes af teleselskabet. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Id-begrænsning for opkalderen (CLIR)-knap. Brugervejledning 209

210 1.9.7 Sådan undgår du, at andre personer slutter sig til din samtale (Afvis Tilsidesæt ved optaget) Sådan undgår du, at andre personer slutter sig til din samtale (Afvis Tilsidesæt ved optaget) PT/SLT/HS/SIP-telefon Skjules Til B.tone Røret af. Tast 733. Tast 1 for at skjule eller 0 for at tillade. Røret på. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle lokalnumre. 210 Brugervejledning

211 1.9.8 Sådan aktiveres Baggrundsmusikken (BGM) Sådan aktiveres Baggrundsmusikken (BGM) Du kan lytte til baggrundsmusik gennem telefonens højtaler, mens røret er lagt på. En ekstern musikkilde, f.eks. en radio, kan tilsluttes. Hvis du bruger dit lokalnummer (hvis du f.eks. løfter røret for at foretage eller besvare et opkald, osv.), standser musikken midlertidigt. Musikken begynder igen, når du har lagt røret. Sådan vælges og indstilles/annulleres PT BGM-nummer Røret af. 7 Tast Fortryde Indtast BGM-nummer (1 ciffer) eller 0 for at fortryde. B.tone Røret på. Systemprogrammering kan være nødvendig for de IP-PT-brugere, der ønsker at lytte til baggrundsmusik: Brugervejledning 211

212 1.9.9 Beskyttelse af linjen mod beskedtoner (Sikkerhed på datalinje) Beskyttelse af linjen mod beskedtoner (Sikkerhed på datalinje) Du kan beskytte linjen mod beskedtoner, f.eks. banke på-tonen under en samtale. Hvis dit lokalnummer er sluttet til en datakommunikationsenhed, f.eks. en pc eller fax, skal du indstille denne funktion for at opnå sikker datatransmission. Sådan indstilles/annulleres PT/SLT/HS/SIP-telefon Ringe Fortryde B.tone Røret af. Tast 730. Tast 1 for at ringer eller 0 for at fortryde. Røret på. 212 Brugervejledning

213 Kontrol af status for Tidsservice Kontrol af status for Tidsservice Du kan kontrollere den aktuelle status for Tidsservice i displayet. PT Med røret på (Tidsservice (Dag/ Nat/Frokost/Pause)) Tryk på OMSTILLING eller Tidsservice (Dag/Nat/Frokost/Pause). Knappen Tidsservice (Dag/Nat/Frokost/Pause) lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Tilstanden Dag Grøn (til): Tilstanden Frokost Grøn (blinker): Tilstanden Pause Rød (til): Tilstanden Nat Rød (blinker): Tilstanden Ferie Alle lokalnummerbrugere (undtagen den ansvarlige) kan kontrollere den aktuelle status ved at trykke på knappen Tidsservice (Dag/Nat/Frokost/Pause). Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Tidsservice (Dag/Nat/Frokost/Pause)-knap. Brugervejledning 213

214 Indstilling af paralleltelefonen til ringning (Paralleltelefon) Indstilling af paralleltelefonen til ringning (Paralleltelefon) Hvis en analogtelefon er parallelforbundet med din digitale Panasonic-telefon, kan du vælge om den parallelforbundne analogtelefon skal ringe, når der modtages indgående opkald. (Standard: Ring) DPT Ring Ring ikke B.tone Røret af. Tast 39. Tast 1 for at ringe eller 0 for ikke at ringe. Røret på. Selvom du vælger "Ring ikke", kan du foretage og besvare opkald på analogtelefonen ved at løfte røret. Hvis du lægger røret, når paralleltelefonen er i brug, stilles opkaldet om til dig. Denne funktion er ikke tilgængelig på model KX-T Brugervejledning

215 Brug af din HS med en tilsluttet telefon (Trådløs XDP-paralleltilstand) Brug af din HS med en tilsluttet telefon (Trådløs XDP-paralleltilstand) Du kan bruge din bærbare station (HS) med en PT, en SLT eller en SIP-telefon. Når telefonen er sat til denne tilstand, ringer den bærbare station (HS), når der modtages indgående opkald på den tilsluttede telefon. Sådan indstilles HS lokalnummer B.tone Tryk på TAL. Tast 48. Tast 1. Indtast lokalnummer for den tilsluttede telefon. Tryk på CANCEL. Sådan annulleres HS B.tone Tryk på TAL. Tast 48. Tast 0. Tryk på CANCEL. Ikke alle tilsluttede telefoner kan bruge denne funktion. Hvis du lægger røret på, når paralleltelefonen er i brug, stilles opkaldet om til dig (undtagen SIP-telefoner). Brugervejledning 215

216 Brug af din telefon med en tilsluttet telefon (telefon med ét nummer) Brug af din telefon med en tilsluttet telefon (telefon med ét nummer) To telefoner, der er tilsluttet PBX-anlægget, kan indstilles til at dele 1 lokalnummer, og begge telefoner kan indstilles til at ringe (funktionen Telefon med ét nummer). Du kan vælge, om det sekundære lokalnummer, der er tilknyttet det primære lokalnummer, ringer, når der modtages et opkald. Sådan indstilles PT/SLT/SIP-telefon lokalnummer phone no. B.tone Røret af. Tast 48. Tast 1. Indtast lokalnummer for den tilsluttede telefon. Røret på. Sådan annulleres PT/SLT/SIP-telefon B.tone Røret af. Tast 48. Tast 0. Røret på. Sådan hentes et opkald under en samtale PT/SLT/SIP-telefon (DSS) 4 1 lokalnummer B.tone Røret af. Tryk på DSS (lyser) for den tilsluttede telefon. Eller tast 41 efterfulgt af lokalnummer for den tilsluttede telefon. Tal. 216 Brugervejledning

217 Nulstilling af funktioner, der er indstillet for lokalnummeret (Nulstil lokalnummerfunktion) Nulstilling af funktioner, der er indstillet for lokalnummeret (Nulstil lokalnummerfunktion) Du kan gendanne lokalnummerets indstillinger for følgende funktioner til standardværdierne i én handling. Denne funktion kaldes også Nulstil program for station. For brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: Du kan nulstille indstillingerne for følgende funktioner på din lokaltelefon. Ventende besked Viderestilling (VK) Tidsindstillet påmindelse Vil ikke forstyrres (DND) Banke på for intercom-opkald Banke på for udgående opkald Sikkerhed på datalinje Log ind/log ud Direkte linje *1 Funktion Ventende besked (Alle beskeder, der er blevet lagt af andre lokalnummerbrugere) Afvis Hent opkald Viderestilling (VK) *1 Besked ved fravær Afvis personsøgning Tidsindstillet påmindelse Vil ikke forstyrres (DND) *1 Banke på for Intercom-opkald *1 Banke på for udgående opkald *1 Afvis Tilsidesæt ved optaget BGM Sikkerhed på datalinje Paralleltelefon Log ind/log ud Fra Fra Til Fra Fra Til Nulstillet Fra Standardindstilling Afbryd (ingen opkald) Afbryd (ingen tone) Til Fra Fra Den parallelt tilsluttede telefon ringer. Log ind *1 Disse funktioner kan muligvis ikke nulstilles, afhængigt af systemprogrammeringen. Brugervejledning 217

218 Nulstilling af funktioner, der er indstillet for lokalnummeret (Nulstil lokalnummerfunktion) PT/SLT/HS/SIP-telefon B.tone Røret af. Tast 790. Røret på. Gælder kun brugere i Canada: Når du har nulstillet lokalnummerfunktioner, ændres indstillingen for Banke på til "Aktiver (Tone)". I dette tilfælde høres opkaldstone 2 høres, når du løfter røret. 218 Brugervejledning

219 Forlad en distributionsgruppe for indgående opkald (Log ind/log ud, Afslutte) 1.10 Brug af Opkaldscentralen Forlad en distributionsgruppe for indgående opkald (Log ind/log ud, Afslutte) Du kan kontrollere statussen for en distributionsgruppe for indgående opkald. I Log ud-tilstand ringer indgående opkald til gruppen ikke på dit lokalnummer. Når du vender tilbage, ringer opkaldene igen på dit lokalnummer. (Standard: Log ind) Selvom du har logget ind, er der en bestemt tidsperiode (afviklingstid), hvor du ikke modtager opkald, når du har afsluttet et tidligere opkald. Den mellemliggende tid kan bruges til rapportskrivning eller lignende. Du kan også selv aktivere tilstanden "Ikke klar" for at forlade en distributionsgruppe midlertidigt. Tal. Klar Log ind Log ud Afslutte Ikke klar Sådan indstilles Log ind/log ud PT/SLT/HS/SIP-telefon ICD-gruppe: Distributionsgruppe for indgående opkald Log ud Log ind Røret af. Tast 736. Tast 0 eller 1. ICD-gruppelokalnummer Specificeret B.tone Alle Indtast ICD-gruppe-lokalnummer eller. Røret på. Brugervejledning 219

220 Forlad en distributionsgruppe for indgående opkald (Log ind/log ud, Afslutte) PT/HS ICD-gruppe: Distributionsgruppe for indgående opkald Med røret på ICD-gruppelokalnummer Specificeret (Log ind/log ud) Alle Tryk på Log ind/log ud. Indtast ICD-gruppe-lokalnummer eller. KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 Med røret på (Log ind/log ud af alle grupper) (Log ind/log ud af en speciel gruppe) Tryk på Log ind/log ud af alle grupper eller Log ind/log ud af en speciel gruppe. PT/HS Med røret på (Log ind/log ud af en speciel gruppe) Tryk på Log ind/log ud af en speciel gruppe. Sådan aktiveres/deaktiveres tilstanden Ikke klar PT/SLT/HS/SIP-telefon Ikke klar Klar B.tone Røret af. Tast 735. Tast 1 eller 0. Røret på. 220 Brugervejledning

221 Forlad en distributionsgruppe for indgående opkald (Log ind/log ud, Afslutte) Sådan indstilles/annulleres tilstanden Ikke klar, og sådan forlades tilstanden Afslutte (for at gå til tilstanden Klar) PT/HS/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 Med røret på (Afslutte) Tryk på den røde eller røde blinkende knap Afslutte.* * Statussen vises på følgende måde: Klar Ikke klar Ikke klar Klar Afslutte Ikke klar Knappen Log ind/log ud for en speciel gruppe lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Tilstanden Log ind Rød (til): Tilstanden Log ud Knappen Afslutte skifter indstillingen for tilstanden Afslutte, Ikke klar eller Klar. Knappen Afslutte lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Tilstanden Klar Rød (til): Tilstanden Ikke klar Rød (blinker): Tilstanden Afslutte Når lokalnummeret er i tilstanden Afslutte/Ikke klar, modtages der ikke opkald gennem en gruppe, selvom nummeret tilhører flere grupper. Det sidste lokalnummer, der er logget ind, kan muligvis ikke logge ud, afhængigt af systemprogrammeringen. Det overordnede lokalnummer kan kontrollere Log ind- og Log ud-statussen for de øvrige lokalnumre. Yderligere oplysninger finder du under " Overvågning og kontrol af opkaldsstatus for en distributionsgruppe for indgående opkald (Overvågning af distributionsgruppe for indgående opkald)". Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Log ind/log ud-knap, en Log ind/log ud af en speciel gruppe-knap eller en Afslutte-knap. Brugervejledning 221

222 Overvågning og kontrol af opkaldsstatus for en distributionsgruppe for indgående opkald (Overvågning af distributionsgruppe for indgående opkald) Overvågning og kontrol af opkaldsstatus for en distributionsgruppe for indgående opkald (Overvågning af distributionsgruppe for indgående opkald) Overvågning af status for ventende opkald Overvågning og ændring af Log ind-/log ud-status for lokalnumre Det lokalnummer, der er tildelt rollen som overordnet lokalnummer kan overvåge og kontrollere statussen for de øvrige lokalnumre i en distributionsgruppe for indgående opkald. Til dette formål skal det overordnede lokalnummer bruge en Panasonic-telefon (PT) med 6-linje-display. Displayet og knapperne DSS viser følgende: Basisdisplay <Display> Dato/klokkeslæt & lokalnummer <DSS> Overvågning af status for optaget 739 ICD-gruppelokalnummer "EXIT" Overvågning af opkaldsstatus <Display> Overvågning af kø <DSS> Overvågning af status for optaget "SPRVS" "EXIT" Overvågning af opkaldsstatus og Log ind-/log ud-status <Display> Overvågning af kø <DSS> Overvågning af Log ind/log ud "EXIT" "LOG" <Display> Historik for opkaldslog ICD-gruppe: Distributionsgruppe for indgående opkald <DSS> Overvågning af status for optaget Overvågning af status for ventende opkald Det overordnede lokalnummer kan overvåge statussen for ventende opkald i køen. Hvis en distributionsgruppe for indgående opkald har for mange opkald, vises statussen automatisk i displayet. Følgende oplysninger vises. <Overvågning af kø> Dato/klokkeslæt Lokalnummer/navn på ICD-gruppe Antal ventende opkald Den linje, der har ventet i længst tid <Historik for opkaldslog> Dato/klokkeslæt for sidste sletning Det samlede antal modtagne opkald Antal opkald over grænsen Antal ubesvarede opkald Den gennemsnitlige ventetid for opkald i kø 222 Brugervejledning

223 Overvågning og kontrol af opkaldsstatus for en distributionsgruppe for indgående opkald (Overvågning af distributionsgruppe for indgående opkald) Sådan aktiveres Medhør Display PT ICD-gruppe: Distributionsgruppe for indgående opkald ICD-gruppelokalnummer B.tone Røret af. Tast 739. Indtast ICD-gruppelokalnummer. Røret på. Sådan nulstilles Historik for opkaldslog Display PT LOG CLEAR Tryk på "LOG". Tryk på "CLEAR". Alle data nulstilles. "****" hvis det antal, der vises, overskrider det maksimale antal cifre. Overvågning og ændring af Log ind-/log ud-status for lokalnumre Indikatoren i knappen DSS giver det overordnede lokalnummer mulighed for at overvåge Log ind-/log udstatussen for medlemmer af distributionsgruppen for indgående opkald. Deres log ind- eller log ud-status kan ændres efter behov. Sådan aktiveres Medhør Display PT Når der er vist status for banke på SPRVS Tryk på "SPRVS". Brugervejledning 223

224 Overvågning og kontrol af opkaldsstatus for en distributionsgruppe for indgående opkald (Overvågning af distributionsgruppe for indgående opkald) Sådan ændres tilstanden Log ind/log ud Display PT (DSS) Tryk på den ønskede knap DSS. Knappen DSS lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Lokalnummeret er ikke logget på gruppen. Grøn (til): Tilstanden Log ind (Klar) Grøn (blinker): Tilstanden Log ind (Ikke klar) Rød (til): Tilstanden Log ud 224 Brugervejledning

225 Viderestilling af et ventende opkald (Manuel omstilling af kø) Viderestilling af et ventende opkald (Manuel omstilling af kø) Når din distributionsgruppe for indgående opkald er optaget, og der ankommer andre udgående opkald, placeres de ankomne opkald i en kø. Lokalnumre kan kontrollere statussen for køen med lyset i knappen Haster. Et lokalnummer kan derefter manuelt viderestille det opkald, der har ventet længst tid i køen, til en forudindstillet destination. Denne funktion kaldes også Haste-omstilling. Sådan viderestilles et ventende opkald PT/HS (Haster) Tryk på den røde eller røde blinkende knap Haster. Knappen Haster lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Ingen ventende opkald. Rød (til): Der er ventende opkald. Rød (blinker): Antallet af ventende opkald overskrider det niveau, der er angivet for manuel omstilling af kø. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Haster-knap. Brugervejledning 225

226 Hvis der er tilsluttet en Dørtelefon/Døråbner 1.11 Brug af Ekstraudstyr Hvis der er tilsluttet en Dørtelefon/Døråbner Du kan tale med en person ved døren via dørtelefonen. Opkald fra dørtelefonen kan modtages af et forprogrammeret lokalnummer eller en ekstern modtager. Du kan åbne døren. Opkald på dørtelefonen Åbning af døren (Døråbner) Opkald på dørtelefonen Sådan foretages opkald fra dørtelefonen Dørtelefonen B.tone Tryk på dørtelefonknap. Tal. Sådan besvares et opkald fra dørtelefonen PT/SLT/HS/SIP-telefon Røret af. Til brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: Hvis nummeret og navnet for dørtelefonen er gemt i telefonbogen i din telefon, vises oplysningerne om dørtelefonen på din telefon, når der kommer et opkald fra dørtelefonen. Til brugere af KX-UT670 SIP-telefoner: Videofeedet fra et netværkskamera kan vises på telefonens display, når der kommer et opkald fra en dørtelefon, og følgende indstillinger er konfigureret på din telefon: Netværkskameraet registreres til en kontaktperson. Nummeret for dørtelefonen registreres til kontaktpersonen, og "Doorphone" vælges som mærkaten for det telefonnummer. Yderligere oplysninger om indstillingerne fås i dokumentationen til telefonen. 226 Brugervejledning

227 Hvis der er tilsluttet en Dørtelefon/Døråbner Sådan foretages opkald til dørtelefonen PT/SLT/HS/SIP-telefon 3 1 dørtelefonnummer B.tone Røret af. Tast 31. Indtast dørtelefonnummer (2 cifre). Tal. Hvis opkaldet på dørtelefonen ikke besvares inden for en bestemt tidsperiode, annulleres opkaldet. Åbning af døren (Døråbner) Denne funktion er ikke tilgængelig for alle lokalnumre. Fra et bestemt lokalnummer PT/SLT/HS/SIP-telefon 5 5 dørtelefonnummer B.tone Røret af. Tast 55. Indtast dørtelefonnummer (2 cifre). Røret på. Fra et vilkårligt lokalnummer, mens der tales med personen ved dørtelefonen PT/SLT/HS/SIP-telefon 5 B.tone Tast 5. Røret på. Døråbner er åben i en bestemt tidsperiode. Brugervejledning 227

228 Hvis et eksternt relæ er tilsluttet Hvis et eksternt relæ er tilsluttet Forprogrammerede lokalnumre kan tilkoble et relæ (f.eks. alarm), der er tilsluttet PBX-anlægget. Sådan tilkobles relæet PT/SLT/HS 5 6 relæ nr. B.Tone Røret af. Tast 56. Indtast relænummer (2 cifre). Røret på. Relæet kobles fra efter den angivne periode. 228 Brugervejledning

229 Hvis en ekstern sensor er tilsluttet Hvis en ekstern sensor er tilsluttet Forprogrammerede lokalnumre kan modtage et alarmopkald fra en ekstern sensor (f.eks. sikkerhedsalarm), der er tilsluttet PBX-anlægget. Sådan besvares et sensoropkald PT/SLT/HS/SIP-telefon O.Tone Røret af. Røret på. Hvis du ikke besvarer et sensoropkald inden for det angivne tidsrum, standses sensoropkaldet. Definitioner af Opkaldstone 5.4 Hvad betyder denne tone? Brugervejledning 229

230 Hvis en PBX-vært er tilsluttet Hvis en PBX-vært er tilsluttet Adgang til eksterne tjenester (Ekstern feature-adgang [EFA]) Adgang til eksterne tjenester (Ekstern feature-adgang [EFA]) Du kan få adgang til specialtjenester (f.eks. Banke på), der tilbydes af PBX-værten eller teleselskabet. Denne funktion er kun tilgængelig i forbindelse med et udgående opkald. <Eksempel> Sådan tilbageholdes det aktuelle opkald for at besvare det nye opkald PT/HS/KX-UT serie Under en samtale med en ekstern modtager SLT Under en samtale med en ekstern modtager (Ekstern feature-adgang) ønsket servicekode 6 0 ønsket servicekode 6 0 Tryk på FLASH/GENKALD eller Ekstern feature-adgang. Eller tryk på OMSTILLING, og tast derefter 60. Indtast ønsket servicekode. Tryk på Genkald/afbryder. Tast 60. Indtast ønsket servicekode. For KX-UT-serien, tryk på FLASH/GENKALD. Knappen FLASH/GENKALD på en Panasonic-telefon eller en SIP-telefon i KX-UT-serien skal være indstillet til tilstanden Ekstern feature-adgang (EFA) via systemprogrammering. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Ekstern feature-adgang (EFA)-knap. 230 Brugervejledning

231 Hvis et telefonsvaresystem er tilsluttet Hvis et telefonsvaresystem er tilsluttet Du eller en ekstern modtager kan få adgang til telefonsvaresystemet via telefonen. Viderestilling til Svarservice (Integrering af svarservice) Hvis PBX-anlægget er tilsluttet et Panasonic-telefonsvaresystem (f.eks. KX-TVM-serien), der understøtter digital integration, er følgende funktioner tilgængelige: Opkaldsmedhør (Medhør [LCS]) Optagelse af en samtale Telefonsvaresystemets funktioner er ikke tilgængelige for brugere af SIP-telefoner. Viderestilling til Svarservice (Integrering af svarservice) Sådan viderestilles opkald til postkassen Sådan omstilles opkald til en postkasse Sådan aflyttes beskeder Hvis du ikke kan besvare opkald, kan du sende dem videre til din postkasse. Du kan vælge den type indgående opkald (Intercom-opkald/eksterne opkald/begge opkald), der viderestilles. Hvis du har en Besked-knap på telefonen, lyser den for at vise, at der ligger en besked til dig i postkassen. Selvom der ikke er en Besked-knap på telefonen, hører du en beskedtone*, når du løfter røret. Du kan også oprette en knap til Viderestilling af svarservice på din telefon til omstilling af modtagne udgående opkald til et andet lokalnummers postkasse, så opkalderen kan lægge en besked (Viderestilling af svarservice). Varigheden af indspilningen afhænger af telefonsvaresystemet. Med knappen Viderestilling af svarservice kan du også udføre følgende handlinger med et tryk (kun for digital integration): Sådan viderestiller du et opkald til din postkasse, mens telefonen ringer Sådan viderestiller du dit eget opkald til det kaldte lokalnummers postkasse Sådan aflyttes beskeder Brugervejledning 231

232 Hvis et telefonsvaresystem er tilsluttet Sådan viderestilles opkald til postkassen PT/SLT/HS Begge opkald 1 Udgående opkald 2 Intercom-opkald Fortryde Alle opkald Optaget Svarer ikke Optaget/Svarer ikke Røret af. Tast 71. Tast 0, 1 eller 2 (valgfrit). Indtast det krævede nummer. Flydende lokalnummer på svarservice # B.tone "Annuller" ved at lægge røret på umiddelbart efter, at du har trykket på 0. Indtast Flydende lokalnummer på svarservice. Tast #. Røret på. Sådan viderestiller du et opkald til din postkasse, mens telefonen ringer PT/HS Med røret på (Viderestilling af svarservice) Tryk på Viderestilling af svarservice. Sådan omstilles opkald til en postkasse PT/HS Under en samtale (Viderestilling af svarservice) (DSS) det ønskede lokalnummer Tryk på Viderestilling af svarservice. Tryk på DSS, eller ring op til det ønskede lokalnummer. 232 Brugervejledning

233 Hvis et telefonsvaresystem er tilsluttet Sådan viderestiller du dit eget opkald til det kaldte lokalnummers postkasse PT PT/HS og SLT Røret af. lokalnummer (DSS) Indtast lokalnummer eller tryk på den ønskede DSS. N.Tone Opt. tone Vil ikke forstyrres-tonen (DND) (Viderestilling af svarservice) Tryk på Viderestilling af svarservice. Sådan aflyttes beskeder PT/SLT/HS MESSAGE Røret af. (Viderestilling af svarservice) Flydende lokalnummer på svarservice Tryk på BESKED eller tryk på Viderestilling af svarservice, eller indtast Flydende lokalnummer på svarservice. *Beskedtone, når røret løftes 1 s Hvis en HS anvendes parallelt med en PT eller SLT (i trådløs XDP-paralleltilstand), kan du ikke anvende knappen Viderestilling af svarservice til at viderestille et opkald til din postkasse, mens telefonen ringer. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Viderestilling af svarservice-knap eller Besked-knap. Opkaldsmedhør (Medhør [LCS]) Når en opkalder lægger en besked i din postkasse, kan du lytte til opkalderen uden at besvare opkaldet. Du kan også besvare opkaldet, mens du lytter. Følgende metoder er tilgængelige (Standard: Tilstanden Håndfri). Tilstanden Håndfri: Du kan aktivere funktionen, så du automatisk kan lytte til beskeden over højttaleren. Tilstanden Privat: Du hører en alarmtone, mens opkalderen indtaler en besked. Brugervejledning 233

234 Hvis et telefonsvaresystem er tilsluttet Før betjening Opret en knap til Medhør (LCS) (Personlig programmering). Vælg tilstanden Håndfri eller Privat (Personlig programmering). Angiv lokalnummer-pin-kode (Personlig id-kode). Aktiver funktionen Medhør. Sådan indstilles Medhør PT/HS PIN-kode: Personlig id-kode (Medhør) lokalnummer- PIN-kode Tryk på Medhør. Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). Kun nødvendig, når der er gemt en lokalnummer-pin-kode. Sådan annulleres Medhør PT/HS (Medhør) Tryk på den røde knap Medhør. 234 Brugervejledning

235 Hvis et telefonsvaresystem er tilsluttet Betjeningsoversigt Handlinger i de grå områder kan udføres håndfri. PT/HS Tilstanden Håndfri Tilstanden Privat (Alarmtone) Overvågning Ikke i brug Overvågning (håndfri) SP-PHONE MONITOR (Medhør) Tryk på HÅNDFRI, MONITOR eller Medhør. Overvågning (med rør) Røret af. Afbrydelse af overvågning Besvarelse SP-PHONE (Medhør) Tryk på Medhør. Afbrydelse af overvågning Besvarelse af opkald Afbrydelse af overvågning Besvarelse af opkald MONITOR Tryk på HÅNDFRI eller MONITOR. Røret af. SP-PHONE MONITOR Tryk på HÅNDFRI eller MONITOR. Røret af. Røret på. (Medhør) Tryk på Medhør. Knappen Medhør (LCS) lyser og viser funktionens status på følgende måde: Fra: LCS er slået fra. Grøn (blinker hurtigt): Alarm i tilstanden Privat. Grøn (blinker langsomt): Overvågning. Rød (til): LCS er slået til. Den ansvarlige kan slette et lokalnummers PIN-kode. Denne funktion er tilgængelig for en analogtelefon, hvis den er parallelt tilsluttet en Panasonic-telefon (kun i tilstanden Privat). Hvis du vil besvare opkaldet, mens du lytter, skal du trykke på Genkald/afbryderen. HS-brugere kan kun aktivere medhør via rør i tilstanden Privat. Tilpasning af telefonen Indstillinger i programmeringstilstanden Indstilling af Medhør Vælg den tilstand, hvor du automatisk kan høre beskeden i højttaleren eller besvare opkaldet, mens opkalderen indtaler en besked Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Medhør (LCS)-knap. Brugervejledning 235

236 Hvis et telefonsvaresystem er tilsluttet Optagelse af en samtale Du kan optage en samtale i en postkasse, mens du taler i telefonen. Du kan vælge postkassen, hver gang du optager en samtale. Sådan optages en besked i din postkasse (Tovejsoptagelse) PT/HS Under en samtale (Tovejsoptagelse) Tryk på tasten igen for at afbryde optagelsen. Tryk på Tovejsoptagelse. Sådan optages en besked i en anden postkasse (Tovejsomstilling) PT/HS Under en samtale (DSS) (Tovejsomstilling) et andet lokalnummer Tryk på Tovejsomstilling. Tryk på DSS eller indtast et andet lokalnummer. Tryk på tasten igen for at afbryde optagelsen. Sådan optages en besked i en anden postkasse med et tryk på en enkelt knap (Direkte tovejsomstilling) PT/HS Under en samtale (Direkte tovejsomstilling) Tryk på Direkte tovejsomstilling. Knappen Tovejsoptagelse, Tovejsomstilling eller Direkte tovejsomstilling lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Optager ikke. Til: Optager samtalen. 236 Brugervejledning

237 Hvis et telefonsvaresystem er tilsluttet Bemærk: Før du optager en tovejstelefonsamtale, bør du spørge den person, du taler med, om det er i orden. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Tovejsoptagelse-knap, en Tovejsomstilling-knap og en Direkte tovejsomstilling-knap. Brugervejledning 237

238 Brug af telefonerne i et hotellignende miljø (Servicefunktioner) 1.12 Administrative funktioner Brug af telefonerne i et hotellignende miljø (Servicefunktioner) I et hotelmiljø kan der bruges et lokalnummer, der er tildelt hotelomstillingen, til at se og indstille status for check-ind/check-ud/rengjort (klar eller ikke-klar) for det enkelte værelses lokalnummer. Når hotelomstillingen trykker på en fleksibel knap, der er tildelt som "Check-in", "Check-out" eller "Rengjort" på dets lokalnummer, skifter lokalnummeret til tilstanden Rum Status funktion, og knappen DSS lyser og viser lokalnumres aktuelle rumstatus. Dette gør det muligt for hotelomstillingen at betjene gæster og værelser med blot en telefon. Herudover kan hotelomstillingen oprette automatiske vækningskald på gæsternes. Bemærk: Servicefunktioner kan ikke bruges samtidigt med Supervisory Monitor (ACD) Control-funktionen. (Se "4.1.3 Styring af overvågning (ACD)".) Nærmere oplysninger kan indhentes hos din systemadministrator. Check-in Check-out Indstilling af en tidsindstillet påmindelse til et værelses lokalnummer (fjernstyret vækningskald) Rengjort Hotelomstillingen skal bruge en Panasonic-telefon (PT) med et display på 6 linjer (display PT) for at kunne bruge funktionerne Check-in, Check-out og Rengjort. I tilstanden Rum Status Kontrol-funktion: a. Hotelomstillingen kan fra sit lokalnummer kun tjekke ind-/udgående opkald til/fra lokalnumre, og om nummeret er ledigt/optaget. Ingen andre funktioner kan bruges. b. Knappen DSS lyser og viser den aktuelle rumstatus for de tilsvarende lokalnumre på følgende måde: Fra: Tjekket ud og klar Blinker rødt: Tjekket ud og ikke klar Rød (tændt): Tjekket ind c. De andre knapper viser muligvis ikke deres sædvanlige display. d. Hotelomstillingens lokalnummer anses for optaget. Opkaldere til lokalnummeret hører en optagettone. Check-in Hotelomstillingen kan ændre lokalnumres rumstatus til check-in ved at bruge knappen Check-in, der er tildelt lokalnummeret. 238 Brugervejledning

239 Brug af telefonerne i et hotellignende miljø (Servicefunktioner) Sådan checkes ind Display PT Med røret på (Check-in) lokalnummer ENTER YES EXIT (DSS) (Check-in) Tryk på Check-in. Indtast lokalnummer, og tryk derefter på "ENTER", eller tryk på ønsket DSS. Tryk på "YES". Tryk på "EXIT" eller Check-in. Efter check-in deaktiveres funktionen Fjernbetjening af lokalnummerlås, og gæsten kan foretage udgående opkald fra værelsets lokalnummer. (Se "2.1.1 Styring af lokalnummer".) Efter check-in bliver alle faktureringsdata tidligere pålagt lokalnummeret slettet automatisk. Når lokalnumres rumstatus er ændret, registreres detaljerede oplysninger om værelsets status automatisk. Dette kræver systemprogrammering. <Eksempel> Date Time Ext CO Dial Number 02/02/00 03:07PM 1234 Check in Check-out Hotelomstillingen kan ændre lokalnumres rumstatus til check-out ved at bruge knappen Check-out, der er tildelt lokalnummeret. Afhængigt af konfigurationen af PBX-anlægget kan hotelomstillingen gøre følgende: Registrere/redigere opkrævninger for minibar/diverse Udskrive en faktura med opkrævningsoplysninger Brugervejledning 239

240 Brug af telefonerne i et hotellignende miljø (Servicefunktioner) Sådan checkes et værelse ud med/uden udskrivning af en faktura Display PT Med røret på (Check-out) Tryk på Check-out. lokalnummer (DSS) ENTER Indtast lokalnummer, og tryk derefter på "ENTER", eller tryk på ønsket DSS. For at foretage check-out med en faktura PRINT Tryk på "PRINT". NEXT NEXT Tryk på "NEXT". For at foretage check-out uden en faktura YES EXIT Tryk på "NEXT". Tryk på "YES". (Check-out) Tryk på "EXIT" eller Check-out. Sådan registreres/redigeres værelsesopkrævninger og checkes et værelse ud med/uden udskrivning af en faktura Display PT Når røret er lagt på (Check-out) Tryk på Check-out. lokalnummer (DSS) ENTER Indtast lokalnummer, og tryk derefter på "ENTER", eller tryk på ønsket DSS. minibarregning Indtast minibarregning. Tryk på Ned. For at foretage check-out med en faktura PRINT NEXT andre gebyrer Indtast andre gebyrer. Tryk på "PRINT". Tryk på "NEXT". For at foretage check-out uden en faktura NEXT YES Tryk på "YES". Tryk på "NEXT". EXIT (Check-out) Tryk på "EXIT" eller Check-out. 240 Brugervejledning

241 Brug af telefonerne i et hotellignende miljø (Servicefunktioner) Efter check-out aktiveres funktionen Fjernbetjening af lokalnummerlås, og udgående opkald fra værelsets lokalnummer begrænses. (Se "2.1.1 Styring af lokalnummer".) Efter check-out slettes påmindelser (vækningskald) og oplysninger i opkaldsloggen for værelsets lokalnummer automatisk. Herudover gendannes standardindstillingerne for de funktioner, der er indstillet på værelsets lokalnummer, efter check-out. Se " Nulstilling af funktioner, der er indstillet for lokalnummeret (Nulstil lokalnummerfunktion)" for at få en liste over de funktioner, der nulstilles. Når lokalnumres rumstatus er ændret, registreres detaljerede oplysninger om værelsets status automatisk. Dette kræver systemprogrammering. <Eksempel> Date Time Ext CO Dial Number 02/03/00 08:08AM 1234 Check out For at udskrive en faktura skal en printer være tilsluttet PBX-anlægget. Hvis værelsets lokalnummer bruges, kan en faktura ikke udskrives. <Eksempel> **************************************** * Hotel * **************************************** Check in : 01.JAN.00 06:31PM Check out : 03.JAN.00 07:03AM Room : 202 : Mr. Smith 01/01/00 06:52PM Call amount: /01/00 06:07PM /01/00 07:30PM /01/00 08:45PM :24'30 FR :10'12 FR :06'36 FR :03'00 FR Telephone (Tax % = 9.48) Minibar 4.00 (Tax % = 0.36) Others 0.00 (Tax % = 0.00) Total FR (Tax Total = 9.84) Sheet : 002 ======= Hotel PBX ======= Tel: Fax: hotelpbx.ch PBX-anlægget kan lagre en begrænset mængde værelsesoplysninger. Når dette lager bliver næsten fuldt, udskrives automatisk oplysningerne om det lokalnummer, der foretog de fleste opkald. I dette tilfælde ligner udskriften eksemplet herover, men uden kategoriserede opkrævningsoplysninger og totalen. PBX-anlægget har derefter plads til nye værelsesoplysninger. "Call amount:0012" i eksemplet herover angiver, at oplysninger om 12 telefonopkald tidligere er blevet udskrevet automatisk. Brugervejledning 241

242 Brug af telefonerne i et hotellignende miljø (Servicefunktioner) Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Check-in-knap eller Check-out-knap. Indstilling af en tidsindstillet påmindelse til et værelses lokalnummer (fjernstyret vækningskald) Hotelomstillingen kan fjernindstille eller annullere en tidsindstillet påmindelse til et værelses lokalnummer. Dette giver gæsterne mulighed for at anmode om vækningskald uden selv at skulle foretage programmeringen. Hotelomstillingen kan også bekræfte den aktuelle tidsindstillede påmindelse for et værelses lokalnummer. Sådan indstilles PT lokalnummer Røret af. Tast 76. Tast 1. (DSS) Indtast lokalnummer eller tryk på den ønskede DSS. 12-timers-* format: 24-timers-* format: timer:minutter timer:minutter AM PM Indtast timer (01 12) og minutter (00 59), og. angiv derefter AM med 0 eller PM med 1. Eller indtast timer (00 23) og minutter (00 59) Én gang Daglig Tast 0 for én gang eller 1 for dagligt. B.Tone Røret på. * Indtast tidspunktet i det format, der er tildelt dit PBX-anlæg (12 eller 24 timer). Sådan annulleres PT Røret af. 7 6 Tast Tast 0. lokalnummer (DSS) Indtast lokalnummer eller tryk på den ønskede DSS. B.Tone Røret på. 242 Brugervejledning

243 Brug af telefonerne i et hotellignende miljø (Servicefunktioner) Sådan bekræftes Display PT lokalnummer (DSS) Røret af. Tast 76. Tast 2. Indtast lokalnummer eller tryk på den ønskede DSS. B.Tone Displayet viser oplysninger fra tidsindstillet påmindelse. Røret på. En tidsindstillet påmindelse kan også indstilles fra værelsets lokalnummer. (Yderligere oplysninger om tidsindstillet påmindelse finder du under "1.9.1 Indstilling af alarmen (Tidsindstillet påmindelse)".) Den seneste indstilling er gældende, uanset hvilket lokalnummer der foretog indstillingen. Når en tidsindstillet påmindelse starter, og når den besvares eller ikke besvares, registreres detaljerede oplysninger om påmindelsen automatisk. Dette kræver systemprogrammering. <Eksempel> Date Time Ext CO Dial Number 02/02/00 02/02/00 02:45PM 02:47PM Timed Reminder/Start Timed Reminder/Answer Brugere af Panasonic-telefoner (PT er) uden display kan kun bekræfte, hvorvidt en tidsindstillet påmindelse er indstillet eller ej, ved at følge trinene anført ovenfor. Hvis en sådan er indstillet, høres en bekræftelsestone. Rengjort Hotelomstillingen kan ændre lokalnumres rumstatus afhængig af, om rummet er blevet rengjort eller ej ved hjælp af knappen Rengjort, der er tildelt lokalnummeret. Dermed er det muligt for hotelomstillingen at bekræfte, at rummet er rengjort og klart til den næste gæst. Sådan ændres rengøringsstatus på et rum Display PT Med røret på lokalnummer ENTER EXIT (Rengjort) (DSS) (Rengjort) Tryk på Rengjort. Indtast lokalnummer, og tryk derefter på "ENTER", eller tryk på ønsket DSS. Tryk på "EXIT" eller Rengjort. Brugervejledning 243

244 Brug af telefonerne i et hotellignende miljø (Servicefunktioner) Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Rengjort-knap. 244 Brugervejledning

245 Indspilning af oplysninger ved hjælp af forprogrammerede beskeder (udskriver besked) Indspilning af oplysninger ved hjælp af forprogrammerede beskeder (udskriver besked) Værelsesoplysninger kan registreres fra et værelses lokalnummer ved hjælp af op til 8 forprogrammerede meddelelser. Beskedinformation fra alle lokalnumre registres i PBX-anlægget. Det er f.eks. muligt at bruge denne funktion som en tidsseddel ved at vælge forprogrammerede "ind"- og "udtjeknings"-beskeder. I et hotelmiljø kan denne funktion bruges til at registrere værelsesoplysninger fra et lokalnummer. En liste over forprogrammerede meddelelser kan fås ved at kontakte forhandleren. Sådan indspilles PT/SLT beskednr. parameter * B.Tone Røret af. Tast 761. Indtast beskednr. (1 8). Indtast parameter om nødvendigt. Tast #. Røret på. * Afhængig af indholdet af den valgte besked kan du blive anmodet om at indtaste et heltalsparameter såsom en pris eller et tidspunkt. Indtast det korrekte antal tegn, som kræves til beskeden. Yderligere oplysninger om de krævede parametre fås ved henvendelse til forhandleren. <Eksempel> Hvis "Snack %%.%%" er blevet programmeret som meddelelse nummer 1 (til registrering af indtagne snacks), skal hotelpersonalet indtaste data som vist i eksemplet herunder ved hjælp af værelsets lokalnummer: # beskednr. parameter (Betaling for snack) Når en forprogrammeret besked er valgt, registreres detaljerede oplysninger automatisk som vist nedenfor: Date Time Ext CO Dial Number 02/02/00 10:45AM 1234 Snack EUR03.00 Alle opkrævninger, der registreres her, er ikke knyttet til opkrævninger, som hotelomstillingen registrerer, når der checkes ud af et værelse. Brugervejledning 245

246 Mobilt lokalnummer 1.13 Udveksling af indstillinger mellem lokalnumre Mobilt lokalnummer Du kan udveksle indstillinger, der er indstillet på et andet lokalnummer, med dine egne indstillinger. Dette giver dig mulighed for at bruge dine egne indstillinger, herunder dit lokalnummer, på en anden persons lokalnummer. Indstillinger, f.eks. et lokalnummer og hukommelse til direkte opkald, er tilgængelige på det nye lokalnummer. Det er også muligt at udveksle DSS-konsol-indstillinger sammen med lokalnummerindstillinger. Funktionen Mobilt lokalnummer er nyttig, f.eks. når du flytter til en anden placering. Denne funktion kaldes også Mobil station. Sådan udskifter du dine indstillinger med et andet lokalnummer PT/SLT PIN-kode: Personlig id-kode dit lokalnummer Røret af. Tast 727. Indtast dit lokalnummer. lokalnummer- PIN-kode O.tone Indtast lokalnummer- PIN-kode (maks. 10 cifre). Røret på. Der kræves en personlig id-kode (PIN) for at bruge denne funktion. Læs afsnittet " Tildeling af lokalnummer-pin-kode til dit lokalnummer (Lokalnummer-PIN-kode [personlig id-kode])" i "3.1.1 Tilpasning af telefonen (Personlig programmering)". Dit tidligere lokalnummer får de gamle indstillinger fra dit nye lokalnummer. Lokalnummerindstillinger kan udveksles mellem SLT og SLT, PT og PT eller SLT og PT. Hvis du bruger en telefon i KX-NT300-serien (undtagen KX-NT321)/KX-NT560/KX-DT343/ KX-DT346 med et trådløst Bluetooth-hovedsæt og udveksler indstillinger med en bruger af en telefon i KX-NT300-serien (undtagen KX-NT321)/KX-NT560/KX-DT343/KX-DT346, kan du ikke bruge dit trådløse Bluetooth-hovedsæt på et andet lokalnummer. Trådløse Bluetooth-hovedsæt er registreret på selve lokalnumrene. Du skal derfor registrere et trådløst, Bluetooth-hovedsæt på de ønskede lokalnumre. Læs afsnittet "Registrering af Bluetooth" i "3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden" for at få flere oplysninger om registrering. 246 Brugervejledning

247 Udvidet mobilt lokalnummer Udvidet mobilt lokalnummer Ud over at udveksle indstillinger mellem lokalnumrene (Mobilt lokalnummer) kan du ændre status for dit lokalnummer til "Aktiveret" eller "Deaktiveret" (Udvidet mobilt lokalnummer). Aktiveret: Et lokalnummer er i brug (normal status). Deaktiveret: Lokalnummerlås ( Undgå, at andre personer bruger telefonen (Lokalnummerlås)), Vil ikke forstyrres (DND) ( Afvisning af indgående opkald (Vil ikke forstyrres [DND])) og Display-lås ( Indstillinger i programmeringstilstanden) er aktiveret på et lokalnummer. Hvis lokalnummeret er indstillet til "Deaktiveret", kan brugeren af lokalnummeret ikke udføre følgende: Fortage uautoriserede eksterne opkald Modtage opkald Se deres personlige telefonbog, opkaldslog eller SVM-log Denne funktion er nyttig når: a. en anden person anvender samme lokalnummerindstillinger på forskellige placeringer, så som en anden afdeling eller hjemme b. to eller flere personer benytter samme telefonnummer på skift <Eksempel (a)> Der benyttes lokalnummerindstillinger på en anden placering Hovedafdeling Aktiveret Deaktiveret Deaktiveret Lokalnummer for telefon A Lokalnummer 101 aktiveret Deaktiveret Lokalnummer 101 deaktiveret Lokalnummer 102 deaktiveret Lokalafdeling Lokalnummer 102 deaktiveret Lokalnummer 102 deaktiveret Aktiveret Lokalnummer 101 aktiveret Lokalnummer for telefon B Deaktiveret Deaktiveret Aktiveret I dette eksempel indstillinger bruger A sit eget lokalnummer til "Deaktiveret" i hovedafdelingen. Dernæst kan han/hun indstille et andet lokalnummer til "Aktiveret" på lokalafdelingen, således at han/hendes egne lokalnummerindstillinger er tilgængelige på det nye sted. Brugervejledning 247

248 Udvidet mobilt lokalnummer <Eksempel (b)> To brugere deler en telefon Bruger A Lokalnummer 101 aktiveret Deaktiveret Lokalnummer 101 deaktiveret Lokalnummer 101 deaktiveret Status for lokalnumre Aktiveret Deaktiveret Aktiveret Bruger B Lokalnummer 102 deaktiveret Lokalnummer 102 deaktiveret Aktiveret Lokalnummer 102 aktiveret Lokalnummerbruger A og B kan f.eks. arbejde på skift og bruge det samme lokalnummer på skift. Bruger A indstiller lokalnummerstatus til "Deaktiveret", når han/hun afslutter dagens arbejde. Bruger B kan herefter indstille lokalnummerstatus til "Aktiveret" og have sine egne indstillinger tilgængelige på lokalnummeret. For at indstille et lokalnummer til Deaktiveret PT/SLT B.tone Røret af. Tast 727. Tast #. Røret på. For at indstille et lokalnummer til Aktiveret og have egne indstillinger til rådighed PT/SLT PIN-kode: Personlig id-kode dit lokalnummer. Røret af. Tast 727. Tast. Indtast dit lokalnummer. lokalnummer- PIN-kode B.tone Indtast lokalnummer-pin-kode (maks. 10 cifre). Røret på. Der kræves en personlig id-kode (PIN) for at bruge denne funktion. Læs afsnittet " Tildeling af lokalnummer-pin-kode til dit lokalnummer (Lokalnummer-PIN-kode [personlig id-kode])" i "3.1.1 Tilpasning af telefonen (Personlig programmering)". Lokalnummerindstillinger kan udveksles mellem SLT og SLT, PT og PT eller SLT og PT. 248 Brugervejledning

249 Brug af opkaldslog 1.14 Brug af en telefon med display Brug af opkaldslog Dette er tilgængeligt på Panasonic-telefoner med display, bærbare stationer og SIP-telefoner i KX-UT-serien. Opkald med opkaldslog for indgående opkald Opkald med opkaldslog for udgående opkald HS-brugere: Læs den dokumentation, der hører til telefonen. Brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: Både oplysninger om udgående opkald og oplysninger om intercom-opkald registreres automatisk i opkaldsloggen for indgående opkald. Se dokumentationen for din SIP-telefon i KX-UT-serien for at få nærmere oplysninger om brug af opkaldsloggen. De følgende HS er kan bruge den indgående opkaldslog på samme måde som en tilsluttet PT, når de modtager et opkald fra andre lokalnumre (herunder TIE). KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 HS er udover disse kan måske ikke vise de samme logoplysninger om indgående opkald som en PT, der er tilsluttet PBX-anlægget. Yderligere oplysninger om reference til opkaldsloggen for indgående opkald kan findes i dokumentationen til HS en. Opkald med opkaldslog for indgående opkald Når du modtager et opkald, herunder eksterne sensoropkald, registreres oplysningerne om opkaldet automatisk i opkaldsloggen for indgående opkald. Et forudprogrammeret antal opkald kan registreres for hvert lokalnummer. Hvis opkaldsloggen er fuld, når der modtages andre opkald, slettes det ældste opkald. Du kan ændre det antal telefonnumre, der kan registreres. Når knappen Opkaldslog lyser, betyder det, at der findes et ubesvaret opkald. Følgende oplysninger logføres. Opkalderens navn Dato/klokkeslæt for opkaldets modtagelse Besvaret eller Ikke besvaret Bekræftet eller Ikke bekræftet Opkalderens telefonnummer Sådan bekræftes logoplysningerne med knappen Opkaldslog Display PT Med røret på (Opkaldslog) Tryk på Opkaldslog, indtil den ønskede deltager vises. Brugervejledning 249

250 Brug af opkaldslog Sådan bekræftes logoplysningerne med navigationstasten KX-NT300/KX-NT500/KX-DT300/KX-DT500/KX-T7600 Med røret på Tryk to gange på Venstre. Tryk på Op eller Ned, indtil den ønskede deltager vises. Sådan slettes logoplysningerne Display PT Mens logoplysningerne bekræftes (Opkaldslog) Tryk på Opkaldslog, eller Op eller Ned, indtil den ønskede deltager vises. Tryk på OMSTILLING. Sådan foretages opkald Display PT Mens logoplysningerne bekræftes (Opkaldslog) Tryk på Opkaldslog, eller Op eller Ned, indtil den ønskede deltager vises. Røret af. Sådan gemmes opkaldsoplysninger i et privat kortnummer Display PT Mens logoplysningerne bekræftes (Opkaldslog) Tryk på Opkaldslog, eller Op eller Ned, indtil den ønskede deltager vises. Tryk på GEM. 250 Brugervejledning

251 Brug af opkaldslog Knappen Opkaldslog lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Ingen indgående opkald, eller du har allerede fået vist opkaldslog. Rød (til): Du har ikke fået vist opkaldslog. Hvis dine opkald er besvaret af et andet lokalnummer, registreres opkalderens oplysninger i displayet, både på dit lokalnummer og på det lokalnummer, der besvarede opkaldet. Du kan låse din opkaldslogvisning med en lokalnummer-pin-kode (personlig id-kode), så du kan forhindre, at andre får adgang til de oplysninger, som du har registreret (Display-lås). Yderligere oplysninger finder du under "3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden". Du kan også oprette en Opkaldslog-knap for en ICD-gruppe (Distributionsgruppe for indgående opkald). Hvis du modtager et opkald, mens du bruger opkaldsloggen, erstattes opkaldslogvisningen med oplysninger om opkalderen. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Opkaldslog-knap eller Opkaldslog for ICD-gruppe-knap. Opkald med opkaldslog for udgående opkald Du kan ringe tilbage til opkalderen ved hjælp af opkaldslog for udgående opkald. Sådan foretages opkald KX-NT300/KX-NT500/KX-DT300/KX-DT500/KX-T7600 Med røret på Tryk på Venstre. Tryk på Op eller Ned, indtil den ønsket nummer vises. Røret af. Følgende HS er kan anvende logoplysninger om udgående opkald til andre lokalnumre (herunder TIE-linjer) med samme information som en PT, der er tilsluttet PBX-anlægget. KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 HS er udover disse kan måske ikke vise de samme logoplysninger om udgående opkald som en PT, der er tilsluttet PBX-anlægget. Yderligere oplysninger om reference til opkaldsloggen for udgående opkald kan findes i dokumentationen til HS en. Brugervejledning 251

252 Brug af opkaldslog Sådan foretages opkald med knappen GENKALD Display PT Med røret på REDIAL REDIAL Tryk på GENKALD for at få vist log for udgående opkald.* Tryk på GENKALD. Tryk på Op eller Ned, indtil den ønsket nummer vises. Røret af. * Denne handling kræver systemprogrammering. Denne handling er kun tilgængelig for PT med display. Sådan gemmes opkaldsoplysninger i et privat kortnummer Display PT Når den ønskede part vises Tryk på GEM. Du kan låse din opkaldslogvisning med en lokalnummer-pin-kode (personlig id-kode), så du kan forhindre, at andre får adgang til de oplysninger, som du har registreret (Display-lås). Yderligere oplysninger finder du under "3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden". Hvis du modtager et opkald, mens du bruger opkaldsloggen, erstattes opkaldslogvisningen med oplysninger om opkalderen. 252 Brugervejledning

253 Brug af telefonbøgerne Brug af telefonbøgerne Du kan foretage opkald med følgende telefonbøger (Telefonbog for private kortnumre, Telefonbog for fælles kortnumre og Telefonbog for lokalnumre). Du kan kun gemme, redigere eller slette i telefonbøgerne, der tilhører dit lokalnummer. Hvis du modtager et opkald, mens du bruger en telefonbog, erstattes telefonbogsvisningen med oplysninger om opkalderen. Opkald med telefonbogen Sådan gemmes navne og numre Indtastning af tegn HS-brugere: Læs den dokumentation, der hører til HS en. Opkald med telefonbogen Sådan vælges og foretages opkald KX-NT300/KX-NT500/KX-DT300/KX-DT500/KX-T7600 Med røret på Tryk på Højre, indtil den ønskede telefonbog vises.* Tryk på Op eller Ned, indtil den ønskede deltager vises. Røret af. * Visningsrækkefølgen er som følger: Tryk én gang: Telefonbog for private kortnumre Tryk to gange: Telefonbog for fælles kortnumre Tryk tre gange: Telefonbog for lokalnumre Tryk på knappen CANCEL eller FLASH/GENKALD for at annullere eller afslutte. Du kan låse din telefonbog for private kortnumre med en lokalnummer-pin-kode (personlig id-kode), så du kan forhindre, at andre får adgang til de oplysninger, som du har registreret (Display-lås). Yderligere oplysninger finder du under "3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden". Telefonbogsregistreringerne skal generelt indeholde navn og nummer. Du kan ikke få vist en registrering, hvis navnet ikke registreres. Du kan få vist telefonbogen for fælles kortnumre ved at trykke på knappen AUTO RING/GEM, mens røret er lagt på. Brugervejledning 253

254 Brug af telefonbøgerne Sådan gemmes navne og numre Sådan gemmes et Privat kortnummer i telefonbogen Display PT Med røret på PROG. telefonnummer navn PAUSE Indtast telefonnummer (maks. 32 cifre). Tryk på ENTER eller GEM. Indtast navn (maks. 20 tegn). Tryk på ENTER eller GEM. Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. De telefonnumre og navne, der vises i displayet, gemmes ved hjælp af den første ledige hukommelse til private kortnumre. Yderligere oplysninger finder du under "Sådan gemmes navne og numre for privat kortnummer" i "3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden". 254 Brugervejledning

255 Brug af telefonbøgerne Indtastning af tegn Du kan indtaste følgende tegn. Skemaerne viser de tegn, der er tilknyttet de forskellige knapper. Skema 1 eller 2 kan programmeres. Bemærk For NE-modeller varierer skemaerne til ekstra tilstanden afhængigt af systemindstillingerne. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte forhandleren. Skema 1 (standardtilstand) Brugervejledning 255

256 Brug af telefonbøgerne Skema 2 (ekstra tilstand) 256 Brugervejledning

257 Brug af telefonbøgerne Skema 2 (ekstra tilstand til NE-model) Brugervejledning 257

258 Brug af telefonbøgerne Skema 2 (ekstra tilstand til Grækenland) 258 Brugervejledning

259 Adgang til systemfunktioner (Funktionsadgang fra system) Adgang til systemfunktioner (Funktionsadgang fra system) Du kan få adgang til en funktion med menuen "Funktionsadgang". Sådan åbnes menuen "Funktionsadgang", og sådan vælges funktionen KX-NT300/KX-NT500/KX-DT300/KX-DT500/KX-T7600 Med røret på Tryk fire gange på Højre. Tryk på Op eller Ned, indtil funktionen vises. Funktion Annullér Privat notering Hent gruppeopkald Hent styret opkald Personsøgning Opkald på dørtelefonen Døråbner Eksternt relæ Ekstern baggrundsmusik Læs afsnit Når modtageren er optaget, eller når opkaldet ikke besvares Besvarelse af et opkald på en anden telefon (Hent opkald) Besvarelse af et opkald på en anden telefon (Hent opkald) Personsøgning Hvis der er tilsluttet en Dørtelefon/Døråbner Hvis der er tilsluttet en Dørtelefon/Døråbner Hvis et eksternt relæ er tilsluttet Sådan aktiveres ekstern baggrundsmusik (BGM) KX-UT-serie Med røret på Menu Tryk på "Menu". Tryk på Op eller Ned, indtil funktionen vises.* Funktion Gruppesøgning Hent styret opkald Hent styret gruppeopkald Sikkerhed på datalinje Personsøgning Læs afsnit Besvarelse af et opkald på en anden telefon (Hent opkald) Besvarelse af et opkald på en anden telefon (Hent opkald) Beskyttelse af linjen mod beskedtoner (Sikkerhed på datalinje) Brugervejledning 259

260 Adgang til systemfunktioner (Funktionsadgang fra system) *For brugere af KX-UT670: Tryk på "Funktionens adgangskode" i stedet for at trykke på Op eller Ned. 260 Brugervejledning

261 Egne indstillinger (kun KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670) Egne indstillinger (kun KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/ KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670) KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560 IP-PT KX-UT248/KX-UT670 SIP-telefonen har fleksible knapper med en LCD-skærm ved siden af knapperne. For KX-NT366: KX-NT366 IP-PT har 12 fleksible knapper, og displayet på telefonen viser, hvilken funktion, telefonnummer eller lokalnummer, der er tildelt hver knap. Du kan trykke på tasten NEXT PAGE (NÆSTE SIDE) for at få vist tildeling af 3 andre sæt (sider) med 12 fleksible knapper. Der kan tildeles en anden funktion, et andet telefonnummer eller et andet lokalnummer til den enkelte knap for hvert sæt. Dette betyder, at 48 fleksible knapper er tilgængelige. Side 4 Side 3 Side 1 Side 2 Bank CO 6 Home CO 5 Sales CO 4 LCS CO 3 PDN CO 2 For KX-NT553/KX-NT556: KX-NT553/KX-NT556 IP-PT har 12 fleksible knapper, og displayet på telefonen viser, hvilken funktion, telefonnummer eller lokalnummer, der er tildelt hver knap. Du kan trykke på tasten NEXT PAGE (NÆSTE SIDE) for at få vist tildeling af andre sæt (sider) med 12 fleksible knapper som nedenfor. Sider Knappen Total fleksibel KX-NT KX-NT Eksempel: KX-NT556 Side 3 Side 1 Side 2 Bank CO 6 Home CO 5 Sales CO 4 LCS CO 3 PDN CO 2 For KX-NT560: KX-NT560 IP-PT har 8 fleksible knapper, og displayet på telefonen viser, hvilken funktion, telefonnummer eller lokalnummer, der er tildelt hver knap. Du kan trykke på Tasten til sideskift for at få vist 3 andre sæt (sider) med Brugervejledning 261

262 Egne indstillinger (kun KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670) 8 fleksible knapper. Der kan tildeles en anden funktion, et andet telefonnummer eller lokalnummer til den enkelte knap for hvert sæt. Dette betyder, at 32 fleksible knapper er tilgængelige. Side 4 Side 1 Bank Home Sales-1 Sales-2 DN-1 DN-2 DN-3 DN-4 Side 3 Headset Company-A Wrap-up Company-B Side 2 Headset Company-A Log-in Company-C Wrap-up Company-B S-CO1 Log-out Company-D Log-in S-CO5 Company-C S-CO2 Log-out S-CO6 Company-D S-CO3 S-CO7 S-CO4 S-CO8 For KX-UT248: KX-UT248 SIP-telefonen har 8 fleksible knapper, og displayet på telefonen viser, hvilken funktion, telefonnummer eller lokalnummer, der er tildelt hver knap. Du kan trykke på Taster til sideskift for at få vist 2 andre sæt (sider) med 8 fleksible knapper. Der kan tildeles en anden funktion, et andet telefonnummer eller lokalnummer til den enkelte knap for hvert sæt. Dette betyder, at 24 fleksible knapper er tilgængelige. Side 1 Bank Home Sales-1 Sales-2 DN-1 DN-2 DN-3 DN-4 Side 3 Headset Company-A Wrap-up Company-B Side 2 Headset Company-A Log-in Company-C Wrap-up Company-B S-CO1 Log-out Company-D Log-in S-CO5 Company-C S-CO2 Log-out S-CO6 Company-D S-CO3 S-CO7 S-CO4 S-CO8 For KX-UT670: KX-UT670 SIP-telefonen har 24 fleksible knapper. Hver knap kan tildeles en funktion, et telefonnummer, et lokalnummer osv., med en tilpasset etiket til hver. Du kan skifte mellem visning med enkelt række og fuld skærmvisning. I visning med enkelt række vises 6 fleksible knapper, og du kan trykke på Tasten til sideskift for at få vist en ny række knapper. I fuld skærmvisning vises alle 24 fleksible knapper på én gang. Række 1 Bank Home Sales-1 Sales-2 Række 4 Række 3 Række 2 DN-1 DN-1 DN-3 DN-4 For at ændre display KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/ KX-UT248/KX-UT670 Tryk på tasten NEXT PAGE (NÆSTE SIDE) eller Tasten til sideskift for at få vist den ønskede side. 262 Brugervejledning

263 Egne indstillinger (kun KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670) For brugere af KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560: Når du besvarer et indgående opkald, eller når du vælger en udgående linje, skifter displayet automatisk, så det viser den oplyste grønne knap. Efter tilpasning af den enkelte knap kan du angive hvilken tekst, der skal vises for knappen. Du kan finde yderligere oplysninger om tilpasning af knapper, se "3.1.3 Tilpasning af knapperne". For brugere af KX-UT248 og KX-UT670: Du kan tilpasse de fleksible knapper og indstille den viste tekst for hver knap med Konsol for webvedligeholdelse. Yderligere oplysninger om tilpasning af knapper findes i "Tilpasning af de fleksible knapper" i " Redigering af indstillinger i Konsol for webvedligeholdelse" i "3.2.1 Brugerprogrammering". På KX-UT248 viser displayet maksimalt 10 tegn for hver knap. På KX-UT670 kan du angive op til 12 tegn, men nogle tegn vises muligvis ikke afhængigt af de brugte tegn. Brugervejledning 263

264 Mobiltelefonfunktioner 1.15 Mobiltelefonfunktioner Mobiltelefonfunktioner Når du ikke er ved dit skrivebord eller på kontoret og modtager et viderestillet opkald udefra på din mobiltelefon, kan du bruge de følgende funktioner, hvis de er aktiveret via systemprogrammering. Omstilling til et lokalnummer i PBX-anlægget Sådan viderestilles et opkald til et privat netværk (Adgang til signalforbindelseslinje) Sådan viderestiller du et opkald til et eksternt telefonnummer Tilføjelse af flere deltagere under en samtale (Konference) Skift af taleretning (Opkaldsdeling) Personsøgning og omstilling af opkald Nogle funktioner kan være utilgængelige på mobiltelefoner afhængigt af den anvendte eksterne linjetype. Omstilling til et lokalnummer i PBX-anlægget Sådan foretages omstilling Mobiltelefon Under en samtale O.Tone lokalnummer Tast #. Indtast lokalnummer. Tal. Røret på. Dette trin kan udelades. Når du stiller et opkald om fra en analog trunk, kan du ikke tale med modtageren efter at have indtastet det eksterne nummer. Du kan ikke omstille et opkald til et DISA flydende lokalnummer. Sådan viderestilles et opkald til et privat netværk (Adgang til signalforbindelseslinje) Under en samtale kan du foretage et opkald til et lokalnummer, der er tilsluttet et andet PBX-anlæg i et privat netværk, og du kan også viderestille et opkald til det. 264 Brugervejledning

265 Mobiltelefonfunktioner Sådan foretages omstilling Mobiltelefon Under en samtale lokalnummer * O.Tone 7 privat telefonnummer * Tast #. Indtast lokalnummeret eller 7 og herefter det private telefonnummer. Tal. Røret på. Personen sættes på hold. Dette trin kan udelades. * Når du stiller et opkald om fra et eksternt fastnetnummer, kan du ikke tale med modtageren efter at have indtastet et lokalnummer eller 7 + privattelefonnummer. Sådan viderestiller du et opkald til et eksternt telefonnummer Under en samtale kan du foretage et opkald til et eksternt telefonnummer, og du kan også viderestille et opkald til det. Sådan foretages omstilling Mobiltelefon Under en samtale Tast #. O.Tone 8 0 udgående linjegruppenummer eksternt telefonnummer Indtast eksternt telefonnummer. Tal. Røret på. Personen sættes på hold. Indtast automatisk linjeadgangsnummer, eller indtast adgangsnummeret til udgående linjegruppe og derefter det udgående linjegruppenummer. Dette trin kan udelades. Når du viderestiller et opkald fra et eksternt fastnetnummer, kan du ikke tale med modtageren efter at have indtastet det eksterne telefonnummer. Brugervejledning 265

266 Mobiltelefonfunktioner Tilføjelse af flere deltagere under en samtale (Konference) Sådan oprettes et konferenceopkald Mobiltelefon Under en samtale O.Tone lokalnummer 3 B.tone Tast #. Indtast lokalnummer. Tal til den Tast #. nye deltager. Tast 3. Tal med flere deltagere. Skift af taleretning (Opkaldsdeling) Mobiltelefon Under en samtale O.Tone lokalnummer Tast #. Indtast lokalnummer. Tal til den Tast #. anden deltager. Tal til den oprindelige deltager. Den anden deltager tilbageholdes. 266 Brugervejledning

267 Mobiltelefonfunktioner Personsøgning og omstilling af opkald Mobiltelefon Under en samtale O.Tone 3 3 nummer på søgegruppe B.tone Tast #. Tast 33. Indtast nummer på søgegruppe (2 cifre). Meddel. Personen sættes på hold. Vent på svar. Tal. Røret på. Den tilbageholdte opkalder og det søgte lokalnummer forbindes og kan begynde en samtale. Brugervejledning 267

268 Mobiltelefonfunktioner 268 Brugervejledning

269 Afsnit 2 Betjening (for den ansvarlige) I dette afsnit kan den ansvarlige finde oplysninger om betjening af andre lokalnumre eller af PBX-anlægget. Brugervejledning 269

270 2.1.1 Styring af lokalnummer 2.1 Kontrolfunktioner Styring af lokalnummer Den ansvarlige kan styre indstillingerne for andre lokalnumre. Ændring af indstillinger for andre lokalnumre Ændring af indstillinger for andre lokalnumre Sådan låses/frigøres andre lokalnumre (Fjernbetjening af lokalnummerlås) Denne funktion kaldes også Fjernstyret låsning af station. PT/SLT/HS/SIP-telefon Låses op Lås lokalnummer B.tone Røret af. Tast 78. Tast 2 for at låse op eller 3 for at låse. Indtast lokalnummer. Røret på. Den ansvarlige kan bruge Fjernbetjening af lokalnummertastlås til at låse lokalnumre op med, selvom det pågældende lokalnummer var låst ved hjælp af fjernindstilling (Fjernbetjening af lokalnummerlås) eller af selve lokalnummeret (Lokalnummerlås). 270 Brugervejledning

271 2.1.2 Kontrol af tidsservicetilstand Kontrol af tidsservicetilstand Det ansvarlige eller det forprogrammerede lokalnummer kan ændre tidstilstanden (Dag, Frokost, Pause eller Nat). Tidstilstanden kan ændres på to måder (automatisk eller manuelt). Automatisk: Tidstilstanden for hver dag i ugen kan ændres automatisk. Du kan også ændre tilstanden manuelt. Manuelt: En tilstand kan ændres manuelt på følgende måde. Sådan ændres tidstilstanden (Dag/Nat/Frokost/Pause) PT/HS Med røret på (Tidsservice (Dag/ Nat/Frokost/Pause)) Tryk på Tidsservice (Dag/ Nat/Frokost/Pause), indtil den ønskede tilstand vises. PT/SLT/HS/SIP-telefon Dag Nat Frokost Pause B.tone Røret af. Tast 780. Tast 0, 1, 2 eller 3 (valgfrit). Røret på. Sådan vælges tidsservicetilstanden (Automatisk/Manuel) PT/HS Med røret på (Tidsservicetilstand (Automatisk/Manuel)) Tryk på Tidsservicetilstand (Automatisk/Manuel). Brugervejledning 271

272 2.1.2 Kontrol af tidsservicetilstand Udover tidstilstanden findes også tilstanden Ferie. Denne tilstand kan ændres på en bestemt dato. Knappen Tidsservice (Dag/Nat/Frokost/Pause) lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Tilstanden Dag Grøn (til): Tilstanden Frokost Grøn (blinker): Tilstanden Pause Rød (til): Tilstanden Nat Rød (blinker): Tilstanden Ferie Knappen Tidsservicetilstand (Automatisk/Manuel) lyser og viser den aktuelle status på følgende måde: Fra: Automatisk Rød (til): Manuel Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Tidsservice (Dag/Nat/Frokost/Pause)-knap eller Tidsservicetilstand (Automatisk/Manuel)-knap. 272 Brugervejledning

273 2.1.3 Administration af niveau for begrænsning (Omstilling af opkaldstone) Administration af niveau for begrænsning (Omstilling af opkaldstone) Det ansvarlige lokalnummer kan ændre niveauet for begrænsninger og give et lokalnummer mulighed for at foretage opkald. PT/HS Under en samtale med brugeren af lokalnummeret (Afgift/ Opkaldsspærring) Tryk på Afgift/ Opkaldsspærring. B.tone Røret på. Lokalnummerets bruger hører opkaldstonen, og foretager derefter et opkald. Niveauet for begrænsning ændres til det forprogrammerede niveau for knappen Afgift/Opkaldsspærring. Niveauet for begrænsning af SIP-telefoner kan ikke ændres. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Afgift/Opkaldsspærring-knap. Brugervejledning 273

274 2.1.4 Sådan aktiveres ekstern baggrundsmusik (BGM) Sådan aktiveres ekstern baggrundsmusik (BGM) Det ansvarlige lokalnummer kan vælge og udsende baggrundsmusik gennem eksterne højttalere i kontoret. Sådan vælges og startes/stoppes baggrundsmusikken PT/SLT/HS/SIP-telefon 3 5 eksternt personsøgernummer BGM-nummer 0 B.tone Røret af. Tast 35. Indtast eksternt personsøgernummer (1 ciffer) eller for alle. Indtast BGM-nummer (1 ciffer) eller 0 for at stoppe. Røret på. Direkte netværk I et direkte netværk er personsøgere nummereret fortløbende baseret på stednummer og personsøgerens port (2 cifre). Kontakt din systemadministrator, hvis du vil have flere oplysninger. 274 Brugervejledning

275 2.1.5 Indspilning af udgående beskeder (OGM) Indspilning af udgående beskeder (OGM) Det ansvarlige lokalnummer kan indspille følgende tre beskeder (OGM): 1. DISA-besked: Bruges som velkomst til opkalderen og som vejledning, så opkalderen kan få forbindelse til en lokalnummergruppe eller ekstern modtager uden hjælp fra omstillingen. 2. Besked til distributionsgruppe for indgående opkald: Bruges som velkomst til opkalderen og som vejledning, så opkalderen kan få forbindelse til en distributionsgruppe for indgående opkald. 3. Besked ved tidsindstillet påmindelse: Bruges som påmindelsesbesked, når lokalnummeret besvarer den tidsindstillet påmindelse. Alle beskeder har deres egne lokalnumre. Vælg den ønskede besked. Du kan indspille en besked på to måder. Den ene indspilles ved hjælp af røret, og den anden indspilles fra en ekstern BGM-port (MOH). Sådan indspilles PT 3 6 Røret af. Tast Tast 1. OGM flydende lokalnummer Aktivitetstone & B.tone B.tone Optag besked. Indtast OGM flydende lokalnummer. Optag besked. Tryk på GEM. Når tidsgrænsen overskrides, stopper den automatisk. Røret på. Sådan afspilles PT Røret af. Tast 36. Tast 2. OGM flydende lokalnummer B.tone Optag besked. Indtast OGM flydende lokalnummer. Røret på. Brugervejledning 275

276 2.1.5 Indspilning af udgående beskeder (OGM) Sådan indspilles fra en ekstern BGM-port (MOH) PT nummer på BGM-port Røret af. Tast 36. Tast 3. Indtast nummer på BGM-port (1 ciffer). OGM flydende lokalnummer Indtast OGM flydende lokalnummer. Beskeden høres. Aktivitetstone & B.tone B.tone Tryk på KONFERENCE. Beskeden indspilles. Tryk på GEM. B.tone Optag besked. Når tidsgrænsen overskrides, stopper den automatisk. Røret på. Sådan slettes en besked PT Røret af. Tast 36. Tast 0. OGM flydende lokalnummer Indtast OGM flydende lokalnummer. Aktivitetstone & B.tone Røret på. De flydende standard-ogm-lokalnumre afhænger af systemprogrammeringen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren eller den systemansvarlige. 276 Brugervejledning

277 2.1.6 Tillade brugere at vælge en utilgængelig udgående linje (Bylinje optaget) Tillade brugere at vælge en utilgængelig udgående linje (Bylinje optaget) Når der opstår et problem på en bestemt udgående linje, gør PBX-anlægget automatisk linjen midlertidigt utilgængelig. Den ansvarlige kan manuelt aktivere den udgående linje og lade brugerne benytte den igen. Sådan aktiveres en udgående linje igen PT/SLT/HS ekstern linje nummer B.Tone Røret af. Tast 785. Indtast eksternt linjenummer (3 cifre). Røret på. I nogle lande/områder kan PBX-anlægget muligvis ikke automatisk gøre en fejlbehæftet udgående linje utilgængelig. Brugervejledning 277

278 2.1.7 Afbryde medhør for netværkets direkte nummervalg (NDSS) Afbryde medhør for netværkets direkte nummervalg (NDSS) NDSS-knapper kan tilpasses af brugeren for alle lokalnumre, som er tilsluttet PBX-anlægget. En NDSS-knap gør det muligt for en bruger på et lokalnummer at anvende medhør på et andet lokalnummer, som er tilsluttet et andet PBX-anlæg i et privat netværk. Lyset i NDSSknappen viser den aktuelle status for lokalnummeret, der er medhør på, på samme måde som det er tilfældet med en DSS-knap. Når det ikke længere er nødvendigt med medhør på et lokalnummer tilsluttet et andet PBX-anlæg, kan den ansvarlige forhindre medhør via PBXanlægget. Hvis andre NDSS-knapper er indstillet til medhør på det pågældende nummer, afbrydes deres medhør også. PT PT/HS and SLT Røret af. andet PBX lokalnummer Tast 784. (NDSS) Indtast et andet PBX lokalnummer, og indtast derefter # eller tryk på NDSS. B.Tone Røret på. Hvis man efter denne handling ønsker at genstarte medhør på et lokalnummer, skal man løfte røret, trykke på den relevante NDSS-knap og lægge røret igen. Tilpasning af telefonen Tilpasning af knapperne Opret eller indstil en Netværkets direkte nummervalg (NDSS)-knap. 278 Brugervejledning

279 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige 2.2 Konfigurering af Unified Messaging-funktioner Funktioner for den systemansvarlige Den systemansvarlige kan konfigurere postkasser, ændre servicekategoriindstillinger for abonnenter osv. Log ind til den systemansvarliges postkasse Opsætning af postkasser Indstilling af parametre for servicekategorier Fjernindstilling af tidsservicetilstand Ændring af velkomstbesked for virksomhed og indstilling af indgående opkaldstjeneste Broadcasting-beskeder Ændring af den systemansvarliges adgangskode Log ind til den systemansvarliges postkasse De procedurer, der er beskrevet i dette afsnit, kræver, at den systemansvarlige bruger en telefon, men mange af procedurerne kan også udføres fra en pc med Konsollen for webvedligeholdelse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forhandleren. For at udføre disse procedurer med en telefon skal den systemansvarlige logge ind, før opgaver, der hører under den systemansvarlige, kan udføres. For at logge ind som systemansvarlig skal du have 3 oplysninger: Det flydende lokalnummer for UM-gruppen til at få adgang til Unified Messaging-systemet, den systemansvarliges postkassenummer og adgangskoden til den systemansvarliges postkasse. Den systemansvarliges postkassenummer er 999 (standard) afhængigt af den længde for postkassenumre, der er angivet via systemprogrammering. Den systemansvarliges adgangskode kan tildeles af systemadministratoren vha. konsollen for webvedligeholdelse eller af den systemansvarlige vha. hans eller hendes lokaltelefon (se " Ændring af den systemansvarliges adgangskode"). Før den systemansvarlige kan udføre opgaver, der hører under den systemansvarlige, skal "System Manager Access from Telephone" være aktiveret, og "Password for System Manager (Up to 16 numeric digits)" skal indstilles af systemadministratoren vha. konsollen for webvedligeholdelse. Når du har logget ind, meddeler systemet, hvor mange beskeder der er i alt, hvor mange nye beskeder der er, eller længden på nye beskeder. Disse meddelelser afhænger af postkasseindstillingerne og servicekategoriindstillingerne for den systemansvarlige. Hvis der er nye beskeder i postkassen, afspilles beskederne automatisk. Den systemansvarlige kan aflytte dem uden afbrydelse, uden at høre systemprompterne. Denne funktion er kun tilgængelig, når "Afspil ny besked automatisk" er aktiveret i servicekategoriindstillingerne for den systemansvarlige. Hvis Unified Messaging-systemet programmeres via konsollen for webvedligeholdelse, kan den systemansvarlige ikke oprette eller redigere postkasser. Beskeden "Sorry, this function is not available" meddeles af systemet. Brugervejledning 279

280 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige Yderligere oplysninger om, hvordan du logger ind, kan findes under "Indlogning til din postkasse for første gang". Managerservicekobling Du kan skifte postkasse ved blot at taste ## fra menuen for abonnentservices, i følgende rækkefølge: Abonnentservice Beskedansvarlig-service Systemansvarlig-service For brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: Når du bruger knappen BESKED, skal du trykke på knappen BESKED, inden du løfter røret. Manuel indlogning PT/SLT/HS/SIP-telefon Røret af. (Viderestilling af svarservice) Flydende lokalnummer for UM-gruppe # Tast #6. Tryk på BESKED eller Viderestilling af svarservice, eller tast flydende lokalnummer for UM-gruppe. 6 Systemansvarligs postkassenummer Tast og den systemansvarliges postkassenummer (standard: 999). Systemansvarligs adgangskode # Gå til den systemansvarliges postkasse Tast den systemansvarliges adgangskode og #. Automatisk fjernindlogning Fra ekstern telefon Ring til Unified Messaging-systemet fra det forprogrammerede eksterne telefonnummer (tildelt som et opkalds-id-nummer). Systemansvarligs adgangskode # Tast den systemansvarliges adgangskode og #. Gå til den systemansvarliges postkasse 280 Brugervejledning

281 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige FORSIGTIG! Det anbefales på det kraftigste, at der anvendes en adgangskode på 16 tal for at opnå maksimal beskyttelse mod uberettiget adgang. Hold adgangskoden hemmelig for at undgå uberettiget adgang til PBX en. Hvis andre får kendskab til den, kan PBX en blive misbrugt. Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum. Anmærkning! Hvis du deaktiverer adgangskodekravet, skal du sikre, at en tredjepart ikke får uberettiget adgang til din telefon. Opsætning af postkasser Den systemansvarliges primære funktion er at oprette postkasser til nye abonnenter og at vedligeholde systemet ved at slette adgangskoder og postkasser, som der ikke længere er brug for. Hvis Unified Messaging-systemet programmeres via konsollen for webvedligeholdelse, kan den systemansvarlige ikke oprette eller redigere postkasser. Beskeden "Sorry, this function is not available" meddeles af systemet. Oprettelse og redigering af postkasser Den systemansvarlige kan oprette og redigere abonnentpostkasser ved at følge trinene nedenfor. Ved oprettelse af en ny postkasse eller redigering af parametre for en postkasse kan følgende parametre indstilles: Postkassenummer Abonnentens navn: Systemet tillader op til 10 sekunder for hvert navn. Navnet skal siges langsomt og tydeligt. (Vi anbefaler, at abonnentens efternavn bruges). Lokalnummer Første 4 bogstaver i abonnentens efternavn: Tast kun de første 4 bogstaver i ejerens efternavn. Første 4 bogstaver i abonnentens fornavn: Tast kun de første 4 bogstaver i abonnentens fornavn. Servicekategorinummer: Tast et servicekategorinummer (1 64). Nummer på interviewpostkasse: Numre på interviewpostkasser må ikke være de samme som en eksisterende postkasse. Omstilling af alle opkald til postkasse (skift logisk lokaltelefonstatus): Hvis denne parameter er valgt, opfattes lokaltelefonen som en logisk lokaltelefon, og derfor viderestilles opkald, der omstilles til lokaltelefonen via tjenesten Automatisk tilslutning, automatisk til lokaltelefonens postkasse. Lokaltelefonen ringer ikke, når der modtages et opkald. Indikator for ventende besked: Hvis denne parameter er valgt, tændes indikatoren for ventende besked på abonnentens telefon, når der indtales en ny besked. Ekstern beskedlevering: Gør det muligt for en abonnent at sende en besked til flere abonnenter og ikke-abonnenter (herunder eksterne modtagere). Hvis den aktiveres, bestemmer prompttilstandsindstillingen, hvilket sprog der høres, når systemet ringer til modtageren. Automatisk viderestilling: Flytter eller kopierer uafspillede beskeder fra en postkasse til en anden efter et angivet tidsrum. Brugervejledning 281

282 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige Sådan oprettes/redigeres/slettes postkasseparametre TRIN A TRIN B For at afslutte Log på til den systemansvarliges postkasse. 5 1 Tast Tast 1 for at tildele eller redigere. abonnents postkassenummer Tast abonnentens postkassenummer. 2 Tast 2 for at godkende. Tast. Følg systemprompterne, og indstil hvert parameter nedenfor. Parametre Trin Abonnentens navn 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling. 2. Optag abonnentens navn for at godkende. Lokalnummer 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling. 2. Tast abonnentens lokalnummer for at godkende. Første 4 bogstaver i abonnentens efternavn Første 4 bogstaver i abonnentens fornavn 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling. 2. Tast de første 4 bogstaver i abonnentens efternavn for at godkende for at ændre den aktuelle indstilling. 2. Tast de første 4 bogstaver i abonnentens fornavn for at godkende. Servicekategorinummer 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling. 2. Tast servicekategorinummeret (1 64) for at godkende. Nummer på interviewpostkasse Omstilling af alle opkald til postkasse (skift logisk lokaltelefonstatus) Indikator for ventende besked Meddelelse via enhed for ikke-modtagne beskeder 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling. 2. Tast nummeret på interviewpostkassen for at godkende for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. 282 Brugervejledning

283 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige Parametre Trin Ekstern beskedlevering 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere). Prompttilstand 1. 1 for Primær. Gå til "Prompttilstand", hvis "Aktiver" er valgt for at godkende. 2 for System. 3 for Opkaldervalg. For System, tast systempromptnummeret (1 8) for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til trin "Ekstern beskedlevering". Automatisk viderestilling 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere). Hvis "Deaktiver" vælges: a. Følgende postkasseindstillinger er udeladt. Nummer på viderestillingspostkasse Viderestillingsforsinkelse Viderestillingstilstand b. Parameteren for Automatisk viderestilling er den sidste parameter, der tastes. c. Gå tilbage til TRIN B, hvis du vil fortsætte med at tildele eller redigere andre postkasser. d. Tast for at afslutte for at godkende. Nummer på viderestillingspostkasse 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling. 2. Tast nummeret på viderestillingspostkassen for at godkende. Viderestillingsforsinkelse 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling. 2. Tast forsinkelsestiden og # for at godkende. Viderestillingstilstand 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (Kopier eller Flyt) for at acceptere. Gå derefter til "Automatisk viderestilling". Sådan slettes en postkasse Den systemansvarlige bør slette postkasser, som der ikke længere er brug for. Når en ny person får adgang til Unified Messaging-systemet, annulleres handlingen automatisk. 1. Log ind til den systemansvarliges postkasse Tast postkassenummeret for at slette postkassen. Brugervejledning 283

284 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige Sådan nulstilles en adgangskode til en postkasse Hvis en adgangskode glemmes, skal den systemansvarlige nulstille adgangskoden, før abonnenten kan tildele en ny. 1. Log ind til den systemansvarliges postkasse Tast postkassenummeret for at slette adgangskoden. Den systemansvarliges adgangskode kan ikke nulstilles her. Systemadministratoren kan nulstille den systemansvarliges adgangskode vha. Konsollen for webvedligeholdelse. Når adgangskoden er nulstillet, indstilles adgangskoden til standardadgangskoden, hvis systemadministratoren har indstillet "Default Password for New Mailboxes" til "Enable". Hvis den er indstillet til "Disable", vil der ikke være nogen adgangskode for postkassen. Indstilling af parametre for servicekategorier En servicekategori definerer det sæt af systemtjenester, der er tilgængeligt for de postkasser, der er tildelt til den. Der er 66 servicekategorier, og de kan tildeles til postkasser af systemadministratoren vha. Konsollen for webvedligeholdelse eller af den systemansvarlige vha. en telefon. Servicekategorinumrene 65 og 66 tildeles som standard til henholdsvis den beskedansvarlige og den systemansvarlige. Hvis Unified Messaging-systemet programmeres via konsollen for webvedligeholdelse, kan den systemansvarlige ikke indstille servicekategoriparametre. Beskeden "Sorry, this function is not available" meddeles af systemet. Sådan indstilles servicekategoriparametre Følg trinene nedenfor for at indstille følgende servicekategoriparametre: Log på til den systemansvarliges postkasse. 5 2 servicekategorinummer Følg systemprompterne, og indstil hvert parameter nedenfor. Tast 52. Tast servicekategorinummeret (1 66). Parametre Trin Længde på personlig velkomstbesked 1. 1 for at ændre længden på velkomstbeskeden. *1 2 for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til den næste parameter. 2. Tast længden på velkomsthilsnen (1 360 sek.) for at godkende. 284 Brugervejledning

285 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige Parametre Opbevaringsperiode for nye beskeder Opbevaringsperiode for gemte beskeder Trin 1. 1 for at ændre opbevaringsperioden. 2 for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til den næste parameter. 2. Tast opbevaringsperioden (op til 30 dage eller 0: Ubegrænset) for at godkende for at ændre opbevaringsperioden. 2 for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til den næste parameter. 2. Tast opbevaringsperioden (op til 30 dage eller 0: Ubegrænset) for at godkende. Beskedlængde 1. 1 for at ændre beskedlængden. 2 for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til den næste parameter. 2. Tast beskedlængden (1 60 min. eller 0: Ubegrænset) for at godkende. Samlet tilgængelig beskedtid pr. postkasse Rækkefølge for hentning af beskeder 1. 1 for at ændre den samlede beskedtid. 2 for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til den næste parameter. 2. Tast den samlede beskedtid (1 600 min. eller 0: Ubegrænset) for at godkende for at ændre den aktuelle indstilling (SIFU [Sidste Ind Første Ud] eller FIFU [Første Ind Første Ud]). 2 for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til den næste parameter for at godkende. Prompttilstand 1. 1 for Primær. 2 for System. For System, tast systempromptnummeret (1 8) for at godkende. Bekræftelse på sletning af besked 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. Brugervejledning 285

286 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige Parametre Trin Tilstand for afspilning af konvolutter til beskeder 1. 1 for Før. 2 for Efter. 3 for Krav. 4 for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til den næste parameter for at godkende. Opkalds-id-notering 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. Afspil systemprompt efter 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere). personlig velkomstbesked * for at godkende. Brug Banke på for Optaget * for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. Beskedannullering for Medhør 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere). * for at godkende. Personsøgegruppe via intercom 1. 1 for at ændre søgegruppen. *1 2 for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til den næste parameter. 2. Tast gruppenummeret (1 33) for at godkende. Maks. antal opkalds-id er for Meddelelse om opkalders navn * for at ændre den aktuelle indstilling. 2 for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til den næste parameter. 2. Tast det antal meddelelser, der kan programmeres af abonnenter (1 30/0: Ingen) for at godkende. Advarsel om postkassekapacitet 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling. 2 for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til den næste parameter. 2. Tast tærskelværdien (1 60 min. eller 0: Ingen) for at godkende. Personlig velkomstbesked 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere). for opkalds-id * for at godkende. Opkalds-id-skærm * for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. 286 Brugervejledning

287 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige Parametre Trin Omstilling til ekstern * for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. Abonnentintroduktion * for normal tilstand. 2 for forenklet tilstand. 3 for at deaktivere. Meddel omstilling 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. Telefonbogsprofil * for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. Automatisk kvittering 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. Afspil ny besked automatisk Afspil først beskeder markeret som prioritet Meddel oplysninger om omstillet besked 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. Meddelelse om opkalds-id 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. Meddel menu med muligheder efter sletning af beskeder Meddelelse om ny beskedlængde 1. 1 for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende for at ændre den aktuelle indstilling (aktivere eller deaktivere) for at godkende. *1 Ikke tilgængelig for servicekategorinummer 65 (beskedansvarlig) og servicekategorinummer 66 (systemansvarlig) Fjernindstilling af tidsservicetilstand Du kan indstille tidsservicetilstanden fra en ekstern telefon, også når du ikke er på kontoret. Brugervejledning 287

288 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige Sådan indstilles tilstanden Tidsservice 1. Log ind til den systemansvarliges postkasse Tast Tenant-nummer og # for at ændre. 5. Vælg den ønskede Tidsservicetilstand. 1 for at indstille tilstanden Dag. 2 for at indstille tilstanden Nat. 3 for at indstille tilstanden Frokost. 4 for at indstille tilstanden Pause. Ændring af velkomstbesked for virksomhed og indstilling af indgående opkaldstjeneste Når Unified Messaging-systemet besvarer opkald, hilser det opkaldere med virksomhedens velkomstbesked og aktiverer derefter en indgående opkaldstjeneste. Den systemansvarlige eller systemadministratoren kan vælge: Den relevante velkomstbesked for virksomheden for hver tidstilstand (Dag, Nat, Frokost og Pause) i hver opkaldstjeneste. Velkomstbeskeden er som standard Virksomhedsvelkomst 1. Hvis Virksomhedsvelkomst 1 ikke optages, afspilles der ingenting. Den ønskede indgående opkaldstjeneste for hver tidstilstand i hver opkaldstjeneste. Standardtjenesten er Brugerdefineret tjeneste 1 for tilstanden Dag/Frokost/Pause og Brugerdefineret tjeneste 2 for tilstanden Nat. Hvis der ikke er optaget en brugerdefineret tjeneste, afspilles tjenesten Automatisk tilslutning. Tildeling af tjenestegruppe for hvert Unified Messaging-lokalnummer/hver eksterne linje Hvis Unified Messaging-systemet programmeres via konsollen for webvedligeholdelse, kan den systemansvarlige ikke ændre velkomsthilsnen for virksomheden og indstillingen af den indgående opkaldstjeneste. Beskeden "Sorry, this function is not available". 288 Brugervejledning

289 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige Sådan ændres tjenestegruppeindstillingen 1. Log ind til den systemansvarliges postkasse for at ændre tjenestegruppeindstillingen. 4. Tast tjenestegruppenummeret (1 64). 5. Vælg den ønskede Tidsserviceperiode. 1 for tidsservicen Dag. 2 for tidsservicen Nat. 3 for tidsservicen Frokost. 4 for tidsservicen Pause for at ændre velkomstbeskeden for virksomheden. 2 for at ændre den indgående opkaldstjeneste. Gå derefter til trin for at ændre indstillingen. 2 for at godkende. 8. Vælg den ønskede indstilling. 1 for at ændre nummeret på velkomstbeskeden for virksomheden. 2 for at ændre systemvelkomstbeskeden. Gå derefter til trin for at deaktivere. Gå derefter til trin Tast et nummer for en velkomstbesked for virksomheden (1 32). Gå derefter til trin for at ændre indstillingen. 2 for at godkende. 11. Vælg den ønskede indstilling. 1 for at indstille Svarservice. Gå derefter til trin for at indstille tjenesten Automatisk tilslutning. Gå derefter til trin for at indstille Brugerdefineret tjeneste. 4 for at indstille Interviewservice. 6 for at indstille Omstil til postkasse. 12. Tast nummeret på den brugerdefinerede tjeneste (1 200) eller postkassenummeret for at godkende. Sådan ændres tjenstegruppetildelingen 1. Log ind til den systemansvarliges postkasse for at ændre tjenestegruppetildelingen. 4. Tast Unified Messaging-lokalnummeret for at ændre tjenestegruppen. Gå derefter til trin 6. 2 for at godkende. 6. Tast tjenestegruppenummeret (1 64) for at godkende. Brugervejledning 289

290 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige Broadcasting-beskeder Den systemansvarlige kan levere en besked til flere abonnenter i en enkelt handling. Beskeder kan sendes til alle abonnenter (funktionen Broadcasting-besked) eller kun til bestemte abonnenter. Når en besked leveres til bestemte abonnenter, kan den systemansvarlige få en bekræftelse, når modtagerne aflytter beskeden. Den systemansvarlige kan indstille en dato og et tidspunkt for, hvornår en besked skal leveres. Datoen kan indstilles op til en måned i forvejen. Sådan leveres beskeder til alle postkasser (Broadcasting-beskeder) Funktionen Broadcasting-beskeder gør det muligt for den systemansvarlige at levere en besked til flere abonnenter i en enkelt handling. Broadcast-beskeder har fortrinsstilling i forhold til andre almindelige beskeder eller beskeder markeret som prioritet, men behandles i øvrigt som almindelige beskeder. Denne funktion er nyttig, når abonnenter skal informeres om den aktuelle systemstatus, f.eks. resterende kapacitet, ved anmodning om sletning af beskeder, som der ikke længere er brug for osv. 1. Log ind til den systemansvarliges postkasse for at optage en broadcast-besked for at stoppe optagelsen for at godkende. Sådan leveres beskeder til bestemte postkasser Brug denne funktion til at levere den samme besked til en eller flere abonnenter ved at angive deres postkassenumre. 290 Brugervejledning

291 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige 1. Log ind til den systemansvarliges postkasse Tast den ønskede modtagers postkassenummer. Tast navnet ved at trykke på # 1 først. Brug en postkassegruppe ved at angive dens nummer for at godkende for at optage en besked. Tast 2 for at tilføje postkassenumre. Tast 3 for at gennemgå mailinglisten. Tast for at annullere beskedomstillingen for at stoppe optagelsen for at godkende for at angive leveringstidspunktet. Tast 1 2 for at sende beskeden med det samme, og gå derefter til trin Tast det ønskede leveringstidspunkt og derefter # for AM. 2 for PM. Denne mulighed er evt. ikke tilgængelig, hvis systemet er programmeret til 24-timers format. 11. Tast den ønskede dag i måneden for levering og derefter #. Eksempel: Hvis i dag er den 16. februar, og du taster 1 7 #, leveres beskeden i morgen. Hvis i dag er den 16. februar, og du taster 5 #, leveres beskeden den 5. marts for at godkende for at markere beskeden som prioritet. 2 for at fortsætte for at markere beskeden som privat. 2 for at fortsætte. Ændring af den systemansvarliges adgangskode Den systemansvarlige skal indtaste Adgangskode for systemansvarlig for at logge ind, før opgaver, der hører under den systemansvarlige, kan udføres. Af hensyn til systemsikkerheden anbefaler vi, at der vælges en lang adgangskode (maks. 16 tegn), som ikke umiddelbart kan gættes. Hvis Unified Messaging-systemet programmeres via konsollen for webvedligeholdelse, kan den systemansvarlige ikke ændre den systemansvarliges adgangskode. Beskeden "Sorry, this function is not available" meddeles af systemet. Brugervejledning 291

292 2.2.1 Funktioner for den systemansvarlige Sådan ændres den systemansvarliges adgangskode 1. Log ind til den systemansvarliges postkasse for at ændre adgangskoden til postkassen. 2 for at godkende den aktuelle indstilling. 4. Tast den ønskede adgangskode og derefter # for at godkende. 292 Brugervejledning

293 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Funktioner for den beskedansvarlige Den beskedansvarlige kan vedligeholde den generelle leveringspostkasse, ændre meddelelsesindstillinger, optage/slette prompter osv. Indlogning til den beskedansvarliges postkasse Administration af den generelle leveringspostkasse Indstilling af meddelelse om ventende besked Tilpasning af den beskedansvarliges postkasse Optagelse af beskeder Indstilling af Fjernviderestilling Indstilling af Tidsindstillet påmindelse Dag-/Nat-optagelsesmenu Nødtelefonsvarerhilsen Liste over prompter for VM- og AT-tjeneste Indlogning til den beskedansvarliges postkasse De procedurer, der er beskrevet i dette afsnit, kræver, at den beskedansvarlige bruger en telefon, men mange af procedurerne kan også udføres fra en pc med Konsollen for webvedligeholdelse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forhandleren. For at udføre disse procedurer med en telefon skal den beskedansvarlige logge ind, før opgaver, der hører under den beskedansvarlige, kan udføres. For at logge ind som beskedansvarlig skal du have 3 oplysninger: Det flydende lokalnummer for UM-gruppen til at få adgang til Unified Messaging-systemet, den beskedansvarliges postkassenummer og adgangskoden til den beskedansvarliges postkasse. Den beskedansvarliges postkassenummer er 998 (standard) afhængigt af længden for postkassenumre, der er angivet i systemprogrammering. Den beskedansvarliges adgangskode kan tildeles af systemadministratoren vha. Konsollen for webvedligeholdelse eller af den beskedansvarlige vha. hans eller hendes lokaltelefon (se " Tilpasning af den beskedansvarliges postkasse"). Før den beskedansvarlige kan foretage beskedadministration (optage brugerdefinerede tjenestemenuer, beskeder osv.), skal "Message Manager Access from Telephone" være aktiveret, og "Password for Message Manager (Up to 16 numeric digits)" skal indstilles af systemadministratoren vha. konsollen for webvedligeholdelse. Når du har logget ind, meddeler systemet, hvor mange beskeder der er i alt, hvor mange nye beskeder der er, eller længden på nye beskeder. Disse meddelelser afhænger af postkasseindstillingerne og servicekategoriindstillingerne for den beskedansvarlige. Hvis der er nye beskeder i postkassen, afspilles beskederne automatisk. Den beskedansvarlige kan aflytte dem uden afbrydelse, uden at høre systemprompterne. Denne funktion er kun tilgængelig, når "Autoplay New Message" er aktiveret i servicekategoriindstillingerne for den beskedansvarlige. Yderligere oplysninger om, hvordan du logger ind, kan findes under " Indlogning til din postkasse". Managerservicekobling Du kan skifte postkasse ved blot at taste ## fra menuen for abonnentservices, i følgende rækkefølge: Abonnentservice Beskedansvarlig-service Systemansvarlig-service Brugervejledning 293

294 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige For brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: Når du bruger knappen BESKED, skal du trykke på knappen BESKED, inden du løfter røret. Manuel indlogning PT/SLT/HS/SIP-telefon (Viderestilling af svarservice) # 6 Beskedansvarligs postkassenummer Røret af. Flydende lokalnummer for UM-gruppe Tast #6. Tast og den beskedansvarliges postkassenummer (standard: 998). Tryk på BESKED eller Viderestilling af svarservice, eller tast flydende lokalnummer for UM-gruppe. Beskedansvarligs adgangskode Tast den beskedansvarliges adgangskode og #. # Gå til den beskedansvarliges postkasse Automatisk indlogning PT/SLT/HS/SIP-telefon Beskedansvarligs adgangskode # Gå til den beskedansvarliges postkasse Røret af. (Viderestilling af svarservice) Flydende lokalnummer for UM-gruppe Tast den beskedansvarliges adgangskode og #. Tryk på BESKED eller Viderestilling af svarservice, eller tast flydende lokalnummer for UM-gruppe. Denne funktion kan deaktiveres af systemadministratoren for din postkasse. 294 Brugervejledning

295 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Automatisk fjernindlogning Fra ekstern telefon Ring til Unified Messaging-systemet fra det forprogrammerede eksterne telefonnummer (tildelt som et opkalds-id-nummer). Beskedansvarligs adgangskode # Tast den beskedansvarliges adgangskode og #. Gå til den beskedansvarliges postkasse FORSIGTIG! Det anbefales på det kraftigste, at der anvendes en adgangskode på 16 tal for at opnå maksimal beskyttelse mod uberettiget adgang. Hold adgangskoden hemmelig for at undgå uberettiget adgang til PBX en. Hvis andre får kendskab til den, kan PBX en blive misbrugt. Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum. Anmærkning! Hvis du deaktiverer adgangskodekravet, skal du sikre, at en tredjepart ikke får uberettiget adgang til din telefon. Administration af den generelle leveringspostkasse En af den beskedansvarliges funktioner er at kontrollere, om der er beskeder i den generelle leveringspostkasse og omstille dem til den rigtige postkasse eller de rigtige postkasser (postkassegrupper kan bruges). Dette kan gøres når som helst vha. telefonen. Sådan aflyttes beskeder Den beskedansvarlige kan overvåge statussen for den generelle leveringspostkasse via sin egen postkasse. Han eller hun kan aflytte beskederne i den generelle leveringspostkasse og omstille dem til de tiltænkte modtagere efter behov. Brugervejledning 295

296 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse for at modtage beskeden. 3. Tast det ønskede nummer. 1 for at aflytte nye beskeder. 2 for at aflytte gamle beskeder. 3 for at aflytte slettede beskeder. 4. Systemet afspiller hver besked og meddeler, hvem afsenderen er, samt hvornår beskeden blev indtalt. 1 for at gentage denne besked. 1 1 for at afspille den forrige besked igen. 2 for at afspille den næste besked. 3 for at slette denne nye/gamle besked eller gendanne denne slettede besked. 4 for at svare på denne nye/gamle besked. 5 for at omstille denne nye/gamle besked. 6 for at afspille konvolutten til beskeden. Systemprogrammeringen afgør, om konvolutten til en besked afspilles før hver besked, efter hver besked eller kun, når du trykker på 6. 7 for at spole en talebesked tilbage under afspilning. 8 for at afbryde eller starte beskeden forfra under afspilning. 8 4 for at skrue op for lyden under afspilning. 8 5 for at angive et bogmærke for talebeskeden under afspilning. 8 6 for at starte afspilningen ved bogmærket for talebeskeden. 9 for at spole hurtigt frem under afspilning. # for at gemme som ny (når beskeden er blevet aflyttet). 0 for at høre hele menuen. Sådan omstilles beskeder Beskeder, der lægges i den generelle leveringspostkasse, bør jævnligt omstilles til de tiltænkte modtagere. Den beskedansvarlige kan tilføje egne kommentarer efter behov. Når en besked omstilles, slettes den oprindelige besked ikke fra den generelle leveringspostkasse. Den skal slettes manuelt. 1. Start med trin 1 5 i "Sådan aflyttes beskeder" ovenfor. 5 under aflytning af beskeden for at omstille. 2. Tast nummeret på den ønskede modtagers postkasse for at godkende for at optage en kommentar. Tast 1 for at omstille beskeder uden kommentarer. Tast 3 for at tilføje et postkassenummer. Tast 4 for at gennemgå mailinglisten for at stoppe optagelsen for at godkende. 296 Brugervejledning

297 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Indstilling af meddelelse om ventende besked Unified Messaging-systemet kan meddele den beskedansvarlige om uafspillede beskeder, der venter i hans eller hendes postkasse, ved at tænde indikatoren for ventende besked og/eller ringe til en ekstern enhed (dvs. telefon). Unified Messaging-systemet kan også sende en meddelelse via , hvis systemadministratoren har aktiveret denne funktion. Sådan indstilles meddelelse via indikatoren for ventende besked Systemet tænder indikatoren for ventende besked på den beskedansvarliges lokaltelefon, når der er indtalt en ny besked i den beskedansvarliges postkasse. Lokalnumre, der er tildelt som telefonister, kan ringes op ved at taste "9 (standard)". Ved indstilling af denne funktion skal lokalnummeret (ikke "9 [standard]") imidlertid angives. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Hvis der bruges en Panasonic-telefon (PT) med et display på 6 linjer, vises antallet af nye (uafspillede) beskeder, når indikatoren for ventende besked er tændt. Hvis telefonen har en Besked-knap, tændes beskedlyset også, når du modtager en ny besked. 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse for at ændre meddelelsesstatussen for indikatoren for ventende besked for at ændre. 2 for at godkende. Indstilling af meddelelse via ekstern enhed Systemet ringer til det forprogrammerede telefonnummer, når der er indtalt en ny besked i den beskedansvarliges postkasse. Indstil de følgende parametre efter behov. Sådan tildeles meddelelsesnumre Der kan indstilles op til 3 telefonnumre for meddelelser om beskeder. Det er også muligt at lade opkalderen vælge, om han eller hun vil indtaste et noteringsnummer. Brugervejledning 297

298 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse for at tildele et telefonnummer. 4. Tast det ønskede nummer. 1 for at ændre det første telefonnummer. 2 for at ændre det andet telefonnummer. 3 for at ændre det tredje telefonnummer for at ændre. 6. Tast telefonnummer for at godkende for at ændre telefonnummeret. 2 for at godkende. 3 for at gennemgå. 4 for at tilføje flere tal. 5 for at indsætte en pause. 6 for at indsætte en "Vent på opkaldstone". Sådan indstilles enhedsstatus Meddelelsen aktiveres eller deaktiveres for hver enhed efter en forudindstillet tidsplan. Den beskedansvarlige kan aktivere en enhed efter en tidsplan. Systemadministratoren skal dog først tildele et destinationsnummer til den ønskede enhed. 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse Tast enhedsnummeret (1 6). Enhedsnummer 4, 5 eller 6 bruges til at angive et enhedsnummer, som er "Device No. 1, 2 eller 3" for " /Text Message Device" i Konsol for webvedligeholdelse. Hvis der ikke er tildelt et telefonnummer til det valgte enhedsnummer 1, 2 eller 3, kan du ikke indstille enhedsstatussen. Se "Sådan tildeles meddelelsesnumre" for at tildele et telefonnummer. 4. Vælg den ønskede beskedtype. 1 for at give meddelelse om alle beskeder. 2 for at give meddelelse om beskeder markeret som prioritet. 5. Vælg, hvornår enheden skal bruges til at give meddelelse om beskeder. 1 for tidsplan (der sendes en meddelelse, hver gang der modtages en besked, men kun på de tidspunkter, som systemadministratoren har programmeret). 2 for løbende. 3 for at deaktivere (meddelelser sendes ikke). Tilpasning af den beskedansvarliges postkasse Postkassen for den beskedansvarlige kan tilpasses af den beskedansvarlige ved at ændre følgende parametre. Adgangskoden til den beskedansvarliges postkasse 298 Brugervejledning

299 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Lokalnumrene på Telefonist 1, 2 og 3 Telefonnumrene 1 og 2 bruges til viderestillingsdestinationer, når Fjernviderestilling er indstillet til en udgående linje Hvis Unified Messaging-systemet programmeres via konsollen for webvedligeholdelse, kan den beskedansvarlige ikke tilpasse sin postkasse. Beskeden "Sorry, this function is not available" meddeles af systemet. Adgangskode for beskedansvarlig: Den beskedansvarlige skal indtaste Adgangskode for beskedansvarlig for at logge ind, før opgaver, der hører under den beskedansvarlige, kan udføres. Af hensyn til systemsikkerheden anbefaler vi, at der vælges en lang adgangskode (maks. 16 tegn), som ikke umiddelbart kan gættes. Telefonistlokalnumre: Når opkaldere har brug for hjælp, kan de taste omstillingens opkaldsnummer for at blive omstillet til en telefonist. Der kan programmeres op til 3 telefonister for hver tidstilstand. Disse telefonister er ikke nødvendigvis de samme som de telefonistlokalnumre, der er programmeret for PBX-anlægget. Det lokalnummer, der er tildelt som Telefonist 1 for tilstanden Dag, udpeges som den beskedansvarlige. Telefonnumrene 1 og 2 for Fjernviderestil til ekstern: Efter programmering/ændring af de telefonnumre, der bruges til Fjernviderestil til ekstern, skal den beskedansvarlige nulstille indstillingen for fjernviderestilling (se " Indstilling af Fjernviderestilling"), også selvom den var aktiveret i forvejen. De telefonnumre, der er indstillet her, aktiveres ikke, før Fjernviderestilling nulstilles. Hvis du ikke nulstiller Fjernviderestilling, viderestilles opkald til de gamle telefonnumre. Brugervejledning 299

300 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Sådan tilpasses den beskedansvarliges postkasse 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse for at ændre adgangskoden. 2 for at godkende. 4. Tast adgangskoden og derefter # for at godkende. 6. Tast det ønskede nummer. 1 for at ændre eller tildele lokalnummeret til telefonisten. 2 for at godkende. 3 for at slette. Gå derefter til trin 9. Lokalnummeret for Telefonist 1 kan ikke slettes. 7. Tast lokalnummeret for at godkende. 9. Gentag trin 6 8 for at tildele eller slette lokalnummeret for tilstandene Dag, Nat, Frokost og Pause for hver telefonist. 10. Tast det ønskede nummer. 1 for at ændre eller tildele indstillingen Telefonnummer 1. 2 for at godkende den aktuelle indstilling. Gå derefter til trin Tast telefonnummeret ( 0 9, [maks. 32 tal]). Sørg for at starte telefonnummeret med et nummer på en udgående linje (for at ringe op til udgående linje) for at godkende. 13. Tast det ønskede nummer. 1 for at ændre eller tildele indstillingen Telefonnummer 2. 2 for at godkende den aktuelle indstilling. 14. Tast telefonnummeret ( 0 9, [maks. 32 tal]) for at godkende. Optagelse af beskeder Det er den beskedansvarliges ansvar at optage forskellige systembeskeder (menuer, taleetiketter, systemprompter og systemopkaldernavne) samt at vedligeholde følgende: Velkomstbeskeder for virksomheden: Der kan vælges, optages eller slettes op til 32 velkomstbeskeder til virksomheds-/ ikke-virksomhedsmæssige formål samt frokoster/pauser og ferier efter behov. Virksomhedens navn Brugerdefinerede tjenestemenuer: Der kan optages op til 200 brugerdefinerede tjenestemenuer. Disse menuer guider opkaldere til de tjenester, der har brug for, uden at de skal tale med en telefonist. Taleetiketter: Systemadministratoren kan oprette op til 20 postkassegrupper. Hver liste kan have en taleetiket. Systemprompter: Den beskedansvarlige kan ændre systemprompter ved at optage nye prompter og gendanne dem. 300 Brugervejledning

301 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Flersproget valgmenu: Med denne menu kan opkaldere vælge det sprog, de vil høre de indtalte vejledninger på. Den beskedansvarlige kan f.eks. optage en menu, der meddeler: "For dansk, tast 7." "For engelsk, tast 8." Systemopkaldernavne: Systemadministratoren kan registrere op til 200 opkalds-id-numre. Den beskedansvarlige er ansvarlig for at indtale et navn for hvert opkalds-id-nummer. Meddelelsesmenu for tilbageholdte opkald: Med denne menu kan opkaldere, der venter i kø, høre meddelelsen eller musik, mens de venter. Hvis Unified Messaging-systemet programmeres via konsollen for webvedligeholdelse, kan den beskedansvarlige ikke optage beskeder. Beskeden "Sorry, this function is not available" meddeles af systemet. Sådan optages menuer og taleetiketter 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse for at optage beskeder. 3. Tast det ønskede nummer, der skal optages. 1 for velkomstbeskeder for virksomheden. 2 for virksomhedens navn. 3 for brugerdefinerede tjenestemenuer. 4 for taleetiketter til postkassegrupper. 5 for systemprompter. 6 for flersproget valgmenu. 7 for systemopkaldernavne. 8 for meddelelsesmenu for tilbageholdte opkald. 4. Følg disse trin for det punkt, der vælges i trin 3: a. For velkomstbeskeder for virksomheden: Tast nummeret på velkomstbeskeden (1 32). b. For virksomhedens navn: Gå til trin 5. c. For brugerdefinerede tjenestemenuer: Tast et nummer på en brugerdefineret tjeneste (1 200). Tast 0 for at opgave den brugerdefinerede afslutningsprompt. d. For taleetiketter: Tast nummeret på den postkassegruppe, der skal have en etiket. (Systemadministratoren tildeler listenumre). e. For den flersprogede valgmenu: Gå til trin 5. f. For meddelelsesmenuen for tilbageholdte opkald: Gå til trin for at ændre beskeden. Gå til trin 7, hvis der endnu ikke er optaget en besked for at optage en besked. 2 for at slette den aktuelle besked. Gå derefter til trin 3 eller for at stoppe optagelsen for at godkende. 9. Gentag trin 4 8 for at optage andre velkomstbeskeder for virksomheden, brugerdefinerede tjenestemenuer og/eller taleetiketter. Brugervejledning 301

302 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Sådan optages systemprompter 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse for at optage beskeder. 3. Tast nummeret på den systemprompt, du vil ændre. 4. Gå til trin 5 for at ændre bestemte prompter. Gå til trin 6 for at ændre alle prompter en ad gangen uden at gennemgå den aktuelle optagelse. 5. Sådan ændres bestemte prompter: a. 1 b. Tast nummeret på den prompt, du vil ændre (se " Liste over prompter for VM- og AT-tjeneste"). c. Systemet afspiller nummeret på prompten og selve prompten. Hvis der endnu ikke er optaget en prompt, afspiller systemet systemprompten. Hvis en prompt er slået fra, afspilles beskeden "The prompt is now turned off" før prompten. d. 1 for at optage. e. 1 for at stoppe optagelsen. f. 2 for at godkende. g. Gentag trin 5b til 5f for at optage andre prompter. 6. Sådan ændres alle prompter en ad gangen: a. 2 b. Tast nummeret på den prompt, du vil ændre. c. 1 for at ændre. d. 1 for at stoppe optagelsen. e. 2 for at godkende. f. Systemet afspiller nummeret på den næste prompt. g. Gentag trin 6c til 6f for at optage andre prompter. De oprindelige systemprompter i systemet kan gendannes. Yderligere oplysninger om denne funktion kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Sådan optages systemopkaldernavne Inden systemopkaldernavne optages, skal de tilknyttede telefonnumre først programmeres vha. Konsollen for webvedligeholdelse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. 302 Brugervejledning

303 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse for at ændre systemopkaldernavne. 4. Tast nummeret på opkalds-id-listen (1 200). Vejledning: "Nummer på meddelelse om opkalders navn". Tast for at gå til trin for at ændre navnet. Gå til trin 6, hvis der endnu ikke er optaget et navn for dette opkalds-id-nummer. Tast 2 for at godkende eller 3 for at slette det aktuelle navn, og gå derefter til trin for at stoppe optagelsen for at godkende. 8. Gentag trin 4 7 for at optage navne for andre numre på opkalds-id-lister. Indstilling af Fjernviderestilling Den beskedansvarlige kan programmere sit lokalnummer fra et eksternt sted for at viderestille forskellige typer opkald til det ønskede lokalnummer eller en ekstern telefon. Der er 6 indstillinger for viderestilling: VK alle: Viderestiller alle indgående opkald til et angivet lokalnummer. VK optaget: Viderestiller alle indgående opkald til et angivet lokalnummer, når linjen er optaget. VK svarer ikke: Viderestiller alle indgående opkald til et angivet lokalnummer, når opkaldet ikke besvares. VK optaget eller svarer ikke: Viderestiller alle indgående opkald til et angivet lokalnummer, når linjen er optaget, eller opkaldet ikke besvares. VK til ekstern: Viderestiller alle indgående opkald til telefonnummer 1 eller 2 (forprogrammeret i postkasseindstillingen) eller til et andet telefonnummer. VK annuller: Annullerer indstillingen for viderestilling. Denne funktion er ikke tilgængelig, når den beskedansvarliges lokalnummer (tildelt for Telefonist 1 i tilstanden Dag) er "standard". I dette tilfælde skal det ændres til telefonistens lokalnummer. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. For at kunne bruge VK til ekstern skal muligheden for opkald til eksterne linjer aktiveres via systemprogrammering. Før Fjernviderestilling til Fjernviderestil til ekstern indstilles, skal du først gemme op til 2 destinationstelefonnumre (se " Tilpasning af den beskedansvarliges postkasse"). Brugervejledning 303

304 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Sådan tildeles indstilling af Fjernviderestilling 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse Vælg den ønskede indstilling for viderestilling. 1 for VK alle. 2 for VK optaget. 3 for VK svarer ikke. 4 for VK optaget eller svarer ikke. 5 for VK til ekstern. Gå derefter til trin 6. 6 for VK annuller. Gå derefter til trin Tast lokalnummeret for at godkende lokalnummeret. Gå derefter til trin 10. Tast 1 for at ændre lokalnummeret, og gå derefter til trin Tast det ønskede nummer. 1 for telefonnummer 1. Gå derefter til trin 8. 2 for telefonnummer 2. Gå derefter til trin 8. 3 for et andet telefonnummer. Før du kan viderestille dine opkald til telefonnummer 1 eller 2, skal du først gemme de telefonnumre, du vil bruge med denne funktion. 7. Tast telefonnummeret ( 0 9, ) (maks. 32 tal). Sørg for at starte telefonnummeret med et nummer på en udgående linje (for at ringe op til udgående linje) for at godkende. Gå derefter til trin 10. Tast 1 for at ændre telefonnummeret, og gå derefter til trin for at godkende. 10. De nye indstillinger transmitteres til systemet. Hvis indstillingen er fuldført korrekt, hører du beskeden: "Call forwarding accepted" eller "Call forwarding is cancelled". Hvis beskeden "Call forwarding not accepted. Please check the destination number." meddeles af systemet, er indstilling af viderestilling ikke fuldført korrekt, muligvis fordi der er indtastet et lokalnummer, som ikke findes, som destination. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Indstilling af Tidsindstillet påmindelse Den beskedansvarlige kan indstille eller annullere den tidsindstillede påmindelse. Telefonen ringer på det indstillede tidspunkt efter den tilstand, der er indstillet (En gang/dagligt). Denne funktion er ikke tilgængelig for HS er. Denne funktion er ikke tilgængelig, når den beskedansvarliges lokalnummer (tildelt for Telefonist 1 i tilstanden Dag) er "standard". I dette tilfælde skal det ændres til telefonistens lokalnummer. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. 304 Brugervejledning

305 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Sådan indstilles/annulleres 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse Tast det ønskede nummer. 1 for at ændre indstillingen. 2 for at godkende, og læg derefter på for at afslutte. 3 for at annullere (slå fra), og læg derefter på for at afslutte. 4. Tast det ønskede tidspunkt og derefter #. 5. Tast det ønskede nummer.* 1 for AM. 2 for PM. 6. Tast det ønskede nummer. 1 for En gang. 2 for Dagligt for at godkende. * Denne mulighed er evt. ikke tilgængelig, hvis systemet er programmeret til 24-timers format. Tidsformatet (12 eller 24 timer) bestemmes af "AM/PM"-position i indstillingen "Tidsstempel". Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Dag-/Nat-optagelsesmenu Der kan optages en Dag- og Nat-menu som "Brugerdefineret tjeneste 1 2" direkte fra topmenuen. Sådan indspilles 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse for Brugerdefineret tjeneste 1 Menu (Dag). 8 for Brugerdefineret tjeneste 2 Menu (Nat) for at ændre beskeden for at optage en besked. 5. Optag beskeden for at stoppe optagelsen for at godkende. Denne funktion er ikke tilgængelig, når indstillingen "Quick Menu and Greeting Recording" er deaktiveret for den beskedansvarliges postkasse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Brugervejledning 305

306 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Direkte adgang til tjeneste Hvis Direkte adgang til tjeneste er indstillet i postkasseindstillingerne, kan du få direkte adgang til denne funktion ved et ringe til et angivet Unified Messaging-lokalnummer fra din telefon. Automatisk indlogning skal være aktiveret, før du bruge Direkte adgang til tjeneste (se "Automatisk indlogning"). Yderligere oplysninger om disse Unified Messaging-lokalnumre kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Nødtelefonsvarerhilsen Der kan optages en nødtelefonsvarerhilsen som "Virksomhedsvelkomst 1" direkte fra topmenuen. Nødtelefonsvarerhilsnen kan bruges, når det f.eks. er nødvendigt at lukke virksomheden på grund af dårligt vejr. Sådan indspilles 1. Log ind til den beskedansvarliges postkasse for at ændre beskeden for at optage en besked. 5. Optag hilsnen for at stoppe optagelsen for at godkende. Denne funktion er ikke tilgængelig, når indstillingen "Quick Menu and Greeting Recording" er deaktiveret for den beskedansvarliges postkasse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Direkte adgang til tjeneste Hvis Direkte adgang til tjeneste er indstillet i postkasseindstillingerne, kan du få direkte adgang til denne funktion ved et ringe til et angivet Unified Messaging-lokalnummer fra din telefon. Automatisk indlogning skal være aktiveret, før du bruge Direkte adgang til tjeneste (se "Automatisk indlogning"). Yderligere oplysninger om disse Unified Messaging-lokalnumre kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Liste over prompter for VM- og AT-tjeneste Der er over 1000 systemprompter i Unified Messaging-systemet. Disse prompter kan tilpasses ved at genindspille dem for at ændre indholdet i dem, eller de kan indspilles på forskellige sprog. Den maksimale længde for en prompt ligger fast på 6 minutter. Når prompterne indspilles på andre sprog, er det som regel ikke nødvendigt at genindspille alle prompter i Unified Messaging-systemet. Det er en stor opgave at overspille over 1000 systemprompter. Når en opkalder forbindes til AT-tjenesten eller VM-tjenesten, hører han eller hun sandsynligvis kun et lille udpluk af følgende prompter. Derfor er det kun nødvendigt at indspille (eller ændre) de prompter, som opkalderen kommer til at høre. Prompterne skal ændres, så de passer til formålet. Prompt nr kan f.eks. genindspilles til: "Tak, fordi du har ringet til ABCD Rejser" i stedet for "Welcome to the Unified Messaging System". Det er muligt at indspille de prompter, du vil ændre, på din computer i.wav-format og overføre dem til Unified Messaging-systemet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. 306 Brugervejledning

307 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Almindelige prompter for VM- og AT-tjenester Prompt nr. Prompter, der kan ændres 363 Good afternoon 364 Good evening 365 Good morning 1211 Welcome to the Unified Messaging System 973 To enter by name, press the hash sign and To enter by name, press the pound sign and Enter the first 3 or 4 letters of the person s last name 326 For 'Q', press For 'Z', press Sorry, there are no more matching names 701 Sorry, this name cannot be found 392 Incorrect entry 842 To call the operator, press 0 90 Calling the operator 599 Please wait a moment 1201 Welcome to the general delivery mailbox 596 Please leave a message at the tone 966 To end recording, hang up or press 1 for more features 1026 To pause and restart recording, press To review, press To accept, press To erase and try again, press To add, press To erase and exit, press 1018 To make this message private, press Otherwise, press Thank you for calling VM-prompter Prompt nr. Prompter, der kan ændres 593 Please enter your party s mailbox number 219 Enter the first 3 or 4 letters of the person s first name Brugervejledning 307

308 2.2.2 Funktioner for den beskedansvarlige Prompt nr. Prompter, der kan ændres 220 Enter the first 3 or 4 letters of the person s first or last name 1019 To make this message urgent, press 1 AT-prompter Prompt nr. Prompter, der kan ændres 592 Please enter your party s extension 1224 You have a call 690 Sorry, no one is available to answer the call 1006 To leave a message, press To enter another extension, press 698 Sorry, this line is busy 388 If you would like to hold, press To cancel holding, press 2 now. Otherwise, I ll try your party again. 308 Brugervejledning

309 Afsnit 3 Tilpasning af telefonen og systemet I dette afsnit finder du oplysninger om, hvordan du tilpasser den enkelte telefon eller PBX-anlægget, så de passer til dine behov. Find den ønskede indstilling og programmering. Brugervejledning 309

310 3.1.1 Tilpasning af telefonen (Personlig programmering) 3.1 Tilpasning af telefonen (Personlig programmering) Tilpasning af telefonen (Personlig programmering) Telefonfunktionerne kan tilpasses. Du kan f.eks. ændre de grundlæggende indstillinger eller knapfunktioner, så de passer til dine behov. Tildeling af lokalnummer-pin-kode til dit lokalnummer (Lokalnummer-PIN-kode [personlig id-kode]) Yderligere oplysninger om, hvad du skal gøre i forbindelse med flytning af arbejdsplads og lokalnummer, finder du under " Mobilt lokalnummer". Tildeling af lokalnummer-pin-kode til dit lokalnummer (Lokalnummer-PIN-kode [personlig id-kode]) Du kan tildele hvert lokalnummer en adgangskode. Følgende funktioner kræver brug af en lokalnummer-pin-kode. 1. Opkaldsmedhør (Medhør [LCS]) 2. Undgå, at andre personer får adgang til din private telefonbog over kortnumre, opkaldslog og SVMlog samt til at afspille talebeskederne i din meddelelsesboks (Display-lås) 3. Brug af de samme indstillinger, som du brugte for det tidligere lokalnummer, på andre lokalnumre (Mobilt lokalnummer) 4. Fjernstyring (Mobil servicekategori) 5. Sletning af lokalnummerlås Sådan indstilles PT/SLT/HS/SIP-telefon PIN-kode: Personlig id-kode Røret af. Tast Tast 1. lokalnummer- PIN-kode Indtast lokalnummer-pin-kode (maks. 10 cifre). # Tast #. samme lokalnummer- PIN-kode # Indtast samme lokalnummer-pin-kode (maks. 10 cifre). Tast #. B.tone Røret på. 310 Brugervejledning

311 3.1.1 Tilpasning af telefonen (Personlig programmering) Sådan annulleres PT/SLT/HS/SIP-telefon PIN-kode: Personlig id-kode gemt lokalnummer- PIN-kode B.tone Røret af. Tast 799. Tast 0. Indtast gemt lokalnummer- PIN-kode. Røret på. FORSIGTIG! Der er risiko for, at der foretages uretmæssige opkald, hvis en tredjeperson opdager din adgangskode (lokalnummer-pin-kode). Omkostningerne til sådanne opkald faktureres PBX-anlæggets ejer/lejer. For at beskytte PBX-anlægget mod denne form for uretmæssig anvendelse anbefaler vi, at: a. PIN-koden holdes hemmelig. b. Der vælges en kompleks, tilfældig PIN-kode, der ikke er nem at gætte. c. PIN-koden ændres regelmæssigt. En lokalnummer-pin-kode skal bestå af cifrene "0" til "9". Hvis du indtaster den forkerte lokalnummer-pin-kode et bestemt antal gange, låses PIN-koden. Hvis du glemmer lokalnummer-pin-koden, eller hvis lokalnummer-pin-koden er låst, kan den ansvarlige nulstille lokalnummer-pin-koden og låsen til lokalnummer-pin-koden. Brugervejledning 311

312 3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden Indstillinger i programmeringstilstanden Funktioner kan programmeres i programmeringstilstanden for en Panasonic-telefon (PT) eller en bærbar station (HS). Indstilling af funktioner Nulstilling af funktioner Du kan til enhver tid afslutte ved at løfte røret. Yderligere oplysninger om aktivering af programmeringstilstanden ved brug af en bærbar station (HS) kan findes i dokumentationen, der hører til HS en. For brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: Du kan ikke programmere følgende funktioner ved hjælp af en SIP-telefon i KX-UT-serien. Disse funktioner skal programmeres via konsollen for webvedligeholdelse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Indstilling af funktioner Standardindstillingerne vises med fede bogstaver. Sæt et kryds i felterne nedenfor ud for den tilpassede indstilling, så du kan finde den senere. Anmærkning! Standardværdien varierer, afhængigt af land/område. For at komme ind i programmeringsfunktionen PROG. For at programmere For at afslutte PROG. Programmeringsinput valg og parameter PAUSE PAUSE Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. Følg programmeringsinput. Tryk på ENTER eller GEM. Følg valg og parameter. Tryk på ENTER eller GEM. Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. Funktion Programmering Valg og parameter Oplysninger om dit lokalnummer 0 0 Displayet viser lokalnummeret for din PT eller HS. <Eksempel> Lokal Lys Valg af kontrast i display *1 Kontrasten i displayet kan indstilles til 4 niveauer Lidt lys 3 Lidt mørk 4 Mørk 312 Brugervejledning

313 3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden Funktion Programmering Valg og parameter 1 Engelsk Valg af sprog i display Hvilket sprog skal vises i displayet? sprog 3 3. sprog 4 4. sprog 5 5. sprog Tilstand for displayskift Skal opkaldets varighed vises automatisk på displayet, når du besvarer et udgående opkald? Nej Manuel (Displayet viser alle oplysningerne om den udgående opkalder, indtil funktionen ændres manuelt til opkaldets varighed.) Ja Automatisk (Den første linje i displayet skifter automatisk til at vise opkaldets varighed, når du besvarer et udgående opkald.) Valg af baggrundsbelysning på display *1*2 Vil du aktivere telefondisplayets baggrundsbelysning? Egne indstillinger af kontrast i display Det foretrukne niveau ud af 4 niveauer for displaykontrast er tilgængeligt for funktionen Egne indstillinger (kun KX-NT366/KX-NT553/ KX-NT556) Direkte linje Skal der ringes op til et forudindstillet nummer, når du tager telefonrøret? Id-begrænsning for opkalderen (CLIR) Vil du undgå, at dit nummer vises på modtagerens telefon? Ja Automatisk 1 Ja altid Til 2 Nej altid Fra 1 Lys 2 Lidt lys 3 Lidt mørk 4 Mørk ønsket nr. (maks. 32 cifre) Tilgængelige tegn: 0 9,, #, P (Pause) 0 Skal ikke bruges 1 Brug funktion 0 Nej dit nummer vises 1 Ja dit nummer vises ikke Brugervejledning 313

314 3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden Funktion Programmering Valg og parameter Id-begrænsning for opkalderen/modtageren (CLIP/ COLP) Hvilket nummer skal vises på modtagerens og opkalderens telefon? Opkalds-id for dit lokalnummer 1 Opkalds-id for by-linje 0 Ingen linje 1 En ledig, udgående linje 2 + Foretrukken linjetildeling udgående Hvilken linje skal vælges, når du løfter røret for at foretage opkald? 1 9 Det nummer på BY-linjen, der er tildelt den fleksible knap eller (BY) En tildelt BY-/ICD-gruppeknap 3 eller (PDN) Intercom (På et PDNlokalnummer vælges en ledig PDN-knap, når røret løftes.) 0 Ingen linje 1 Den linje, der har ventet længst (når flere opkald ankommer) Foretrukken linjetildeling indgående Hvilken linje skal besvares, når du løfter røret? Det nummer på BY-linjen, der er tildelt den fleksible knap eller En tildelt BY-/ICD-gruppeknap (BY) 3 (PDN) En PDN-knap Skift opkaldsmodtagelse Ringetone/Taleopkald *1 Hvordan ønsker du at modtage et Intercom-opkald? Ringetone (Toneopkald) 1 2 Direkte opkalderens stemme høres uden forudgående ringetone. Kun ringetone undgå, at opkalderen skifter til taletilstand. 314 Brugervejledning

315 3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden Funktion Programmering Valg og parameter Paralleltelefon *1*3 Skal den parallelt tilsluttede analogtelefon ringe? Valg af tvungen tilbagekald *1 Vil du besvare et opkald uden at løfte røret, uanset om knappen AUTOSVAR er slået til eller fra? Indstilling af Medhør *1 Hvilken tjeneste foretrækker du, når en opkalder lægger en besked i din postkasse? Indstilling af tilstanden LCS (Efter svar) Vil du fortsætte optagelsen, når opkaldet er besvaret i LCS-tilstanden? Automatisk banke på *4 Vil du helst høre en banke på-tone automatisk, når du modtager et opkald, mens du allerede taler i telefonen? Manuelt banke på Hvordan vil du helst modtage banke-på-beskeder for Intercom-opkald? Valg af Banke på-tone Hvilken type banke på-tone foretrækker du? Besked ved fravær Skal der vises en besked på opkalderens telefondisplay? Nej telefonen ringer ikke. 1 Ja telefonen ringer. 0 Nej - deaktiver 1 Ja aktiver 0 1 Du kan aktivere funktionen, så du automatisk kan lytte til beskeden over højttaleren. (Tilstanden Håndfri) Der høres kun en alarmtone (Tilstanden Privat) 0 Nej stop optagelse 1 Ja fortsæt optagelse 0 Nej fra 1 Ja til 0 Ingen opkald (Fra) 1 Tone (BSS) Tone 1 1 Tone 2 Taleopkald gennem den indbyggede højttaler (OHCA) *5 Taleopkald via røret (Whisper OHCA) *6 0 Nej fra besked nr. (1 8) Ja den valgte besked vises. 9 Ja privatbeskeden vises. Privatbesked ved fravær Oprettelse af en privatbesked 4 1 besked (maks. 16 tegn) Brugervejledning 315

316 3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden Funktion Programmering Valg og parameter 0 Fra Viderestilling (VK)/Vil ikke forstyrres (DND) Sådan viderestilles eller afvises nogle eller alle indgående opkald VK N/A-timer Sådan indstilles timeren "Svarer ikke" og "Optaget/Svarer ikke" Afvis Hent opkald Vil du undgå, at andre henter dine opkald? 5 0 / (for begge opkald) 5 1 (for udgående opkald) 5 2 (for Intercom-opkald) Vil ikke forstyrres (DND) 2 + ønskede nr. (maks. 32 cifre) 3 + ønskede nr. (maks. 32 cifre) 4 + ønskede nr. (maks. 32 cifre) 5 + ønskede nr. (maks. 32 cifre) Alle viderestil alle opkald Optaget viderestil opkald, når mit lokalnummer er optaget. Svarer ikke viderestil, når jeg ikke svarer. Optaget/Svarer ikke viderestil, når jeg ikke svarer, eller når mit lokalnummer er optaget. (0 120) sekunder (Standard: 15 sekunder) 0 Nej tillad 1 Ja afvis Betjening via hovedsæt *1*3 Vil du bruge hovedsæt? Afvis Tilsidesæt ved optaget Vil du undgå, at andre personer deltager i din samtale? Afvis personsøgning *1 Vil du afvise personsøgninger? Nej hovedsæt slået fra 1 Ja hovedsæt slået til 0 Nej tillad 1 Ja afvis 0 Nej tillad 1 Ja afvis Indstil nøgletone *1 Vil du have afspillet nøgletonen? Nej fra 1 Ja til Baggrundsmusik (BGM) *1 Vil du høre baggrundsmusikken gennem telefonens højttaler, mens røret er lagt på? Nej fra 1 + BGMnummer (1 ciffer) Ja til 316 Brugervejledning

317 3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden Funktion Programmering Valg og parameter Registrering af Bluetooth *7 For at registrere et trådløst Bluetooth-hovedsæt på dit lokalnummer 6 6 Adgangsnøgle (maks. 16 cifre) *8 Bluetooth-fjernelse *7 For at annullere registreringen af trådløst Bluetooth-hovedsæt 6 7 *8 på dit lokalnummer Bekræft, at ID et på dit trådløse Bluetooth-hovedsæt vises. Lokalnummer-PIN-kode (Personlig id-kode) For at indstille din lokalnummer-pin eller ændre en lagret lokalnummer-pin 9 0 lokalnummer-pin-kode (maks. 10 cifre) + ENTER/GEM + gentag lokalnummer-pin-kode gemt lokalnummer-pin-kode + ny lokalnummer-pin-kode (maks. 10 cifre) + ENTER/GEM + gentag lokalnummer-pin-kode Sådan indstilles en lokalnummer-pin-kode For at ændre den lagrede lokalnummer-pin lokalnummer-pin-kode (maks. 10 cifre) + Sådan låses op Lokalnummerlås Sådan undgår du, at andre personer bruger din telefon lokalnummer-pin-kode (maks. 10 cifre) Sådan låses + 1 Display-lås *1 For at forhindre, at andre personer får adgang til din private telefonbog over kortnummer, opkaldslog og SVM-log samt til at afspille talebeskederne i din meddelelsesboks 9 2 lokalnummer-pin-kode (maks. 10 cifre) + 0 lokalnummer-pin-kode (maks. 10 cifre) + 1 Sådan låses op Sådan låses Brugervejledning 317

318 3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden Funktion Programmering Valg og parameter Valg af tildelingstilstand for knap til direkte opkald Vil du kun indstille opkald med knappen til direkte opkald? # 0 1 Nej Normal (enhver fleksibel knap kan ændres). Ja Det er kun knapper til direkte opkald, der kan ændres. Du behøver dog ikke indtaste "2" før nummeret for at ændre dem. *1 Ikke til rådighed for en HS. *2 Kun til rådighed for KX-T7633/KX-T7636/IP-PT er (undtagen KX-NT265/KX-NT321)/KX-DT343/KX-DT346/KX-DT543/ KX-DT546-telefoner. *3 Ikke til rådighed for KX-T7665. *4 Denne indstilling gælder både udgående opkald og Intercom-opkald. For intercom-opkald skal denne funktion aktiveres vha. systemprogrammering. *5 Kun tilgængelig på bestemte digitale Panasonic-telefoner. *6 Kun tilgængelig på IP-PT er og bestemte digitale Panasonic-telefoner. *7 Kun tilgængelig på KX-NT300-serien (undtagen KX-NT321)/KX-NT560/KX-DT343/KX-DT346-telefoner. *8 Registrering og annullering af det trådløse Bluetooth-hovedsæt kan tage tid. Undgå afbrydelse i denne tidsperiode ved f.eks. at løfte røret. FORSIGTIG! Der er risiko for, at der foretages uretmæssige opkald, hvis en tredjeperson opdager din adgangskode (lokalnummer-pin-kode). Omkostningerne til sådanne opkald faktureres PBX-anlæggets ejer/lejer. For at beskytte PBX-anlægget mod denne form for uretmæssig anvendelse anbefaler vi, at: a. PIN-koden holdes hemmelig. b. Der vælges en kompleks, tilfældig PIN-kode, der ikke er nem at gætte. c. PIN-koden ændres regelmæssigt. Når programnummeret er angivet, vises programmets titel. Programmeringsskærmbilledet kan ændres med navigationstasten (op eller ned). Du kan vælge parameteren med navigationstasten (op eller ned) i stedet for at indtaste et nummer. 318 Brugervejledning

319 3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden Sådan gemmes navne og numre for privat kortnummer PROG. 1 0 privat kortnummer PAUSE Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. Tast 10, og tryk på ENTER. Eller tryk på GEM. Indtast privat kortnummer (2 cifre). telefonnummer navn Indtast telefonnummer (maks. 32 cifre). PROG. Tryk på ENTER eller GEM. Indtast navn * (maks. 20 tegn). Tryk på ENTER eller GEM. PAUSE Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. * Yderligere oplysninger om indtastning af tegn finder du under " Indtastning af tegn". Brugervejledning 319

320 3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden Sådan redigeres navne og numre for privat kortnummer PROG. PAUSE 1 0 privat kortnummer Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. Tast 10, og tryk på ENTER. Eller tryk på GEM. Indtast privat kortnummer (2 cifre). Sådan slettes et tal eller et tegn CLEAR Tryk på Venstre eller Højre for at vælge en ønsket modtager. Tryk på "CLEAR". Sådan indsættes et tal eller et tegn tal/tegn Tryk på ENTER eller GEM. Tryk på Venstre eller Højre for at vælge en ønsket modtager. Indtast et tal eller et tegn. Indsættes foran den valgte modtager. Nulstilling af funktioner Du kan nulstille eller ændre følgende funktioner: Funktion Tilstand for displayskift Direkte linje Id-begrænsning for opkalderen (CLIR) Id-begrænsning for opkalderen/modtageren (CLIP/COLP) Foretrukken linjetildeling udgående Foretrukken linjetildeling indgående Skift opkaldsmodtagelse Ringetone/Taleopkald Paralleltelefon Valg af tvungen tilbagekald Automatisk Fra Til Standardindstilling Opkalds-id tildelt dit lokalnummer Intercom Den linje, der har ringet i længst tid Ringetone (Toneopkald) Den parallelt tilsluttede analogtelefon (SLT) ringer Deaktiver 320 Brugervejledning

321 3.1.2 Indstillinger i programmeringstilstanden Funktion Standardindstilling Indstilling af Medhør Indstilling af tilstanden LCS (Efter svar) Automatisk banke på Manuelt banke på Intercom-opkald Valg af Banke på-tone Tone 1 Besked ved fravær Privatbesked ved fravær Viderestilling (VK)/Vil ikke forstyrres (DND) Intercom-opkald/eksterne opkald VK N/A-timer Afvis Hent opkald Betjening via hovedsæt Afvis Tilsidesæt ved optaget Afvis personsøgning Indstil nøgletone Baggrundsmusikken (BGM) Sikkerhed på datalinje Id-begrænsning for modtageren [COLR] Log ind/log ud Ventende besked Tidsindstillet påmindelse Tilstanden Håndfri Stop optagelse Fra Fra (ingen opkald/ingen tone) Fra Nulstillet Fra 15 sekunder Til Hovedsæt slået fra Til Til Til Fra Fra Til Log ind Fra Nulstillet Sådan nulstiller du ovennævnte funktioner til deres standardindstillinger PROG. PROG. PAUSE PAUSE Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. Tast ##. Tryk på ENTER eller GEM. Tryk på ENTER eller GEM. Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. Hvis du ikke ønsker, at Banke på, VK/DND eller Direkte linje skal nulstilles af denne funktion, skal du kontakte forhandleren. Brugervejledning 321

322 3.1.3 Tilpasning af knapperne Tilpasning af knapperne Du kan brugertilpasse de fleksible knapper og/eller programmerbare funktionsknapper (PF), ekstra tastemoduler og HS er. De kan bruges til at foretage eller modtage udgående opkald, eller som funktionsknapper. Yderligere oplysninger om aktivering af programmeringstilstanden ved brug af en bærbar station (HS) kan findes i dokumentationen, der hører til HS en. Knapperne i skemaet nedenfor kan kun indstilles på bestemte fleksible knapper, som følger: Fleksible knapper på PT er/ekstra tastemoduler/hs er: samtlige knapper kan indstilles. Fleksible knapper på DSS-konsoller: alle knapper, undtagen knapperne CTI og Primary Directory Number (Primært lokalnummer) (PDN), kan indstilles. Programmerbare funktionsknapper (PF): kun knappen til direkte opkald kan indstilles. For brugere af SIP-telefoner i KX-UT-serien: Du kan ikke tilpasse de fleksible knapper ved hjælp af følgende metode fra din SIP-telefon. Du kan tilpasse de fleksible knapper ved hjælp af konsollen for webvedligeholdelse. Du kan finde yderligere oplysninger under "Tilpasning af de fleksible knapper". For at komme ind i programmeringsfunktionen For at programmere For at afslutte PROG. For at fortsætte PROG. Programmeringsinput PAUSE PAUSE Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. Tryk på den ønskede, fleksible knap. Følg programmeringsinput. Tryk på ENTER eller GEM. Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. Knap Programmering Sløjfe-BY (S-BY) Gruppe-BY (G-BY) # + nummer på gruppe på udgående linje (2 cifre) Enkelt-BY (E-BY) 0 + nummer på udgående linje (3 cifre) Direkte nummervalg (DSS) 1 + lokalnummer *12 Direkte opkald *1 2 *2 + ønsket nr. (maks. 32 cifre) Distributionsgruppe for indgående opkald (ICD-gruppe) lokalnummer på distributionsgruppe for indkommende opkald (+ # + forsinket ringetid [0 7]) *3 Besked 4 0 Besked til et andet lokalnummer Viderestilling (VK)/Vil ikke forstyrres (DND) begge opkald lokalnummer/lokalnummer på distributionsgruppe for indgående opkald Brugervejledning

323 3.1.3 Tilpasning af knapperne Knap Programmering VK/DND udgående opkald 4 2 VK/DND intercom-opkald 4 3 Gruppe VK begge opkald Gruppe VK udgående opkald Gruppe VK intercom-opkald lokalnummer på distributionsgruppe for indgående opkald lokalnummer på distributionsgruppe for indgående opkald lokalnummer på distributionsgruppe for indgående opkald Konto 4 8 Konference 4 9 Afslut 5 0 Ekstern feature-adgang (EFA) 5 1 Opkalder betaler 5 2 Opkaldsparkering nummer på parkeringszone linje (2 cifre) Opkaldsparkering (Automatisk parkering) 5 3 Opkaldslog *4 5 4 Opkaldslog for ICD-gruppe lokalnummer på distributionsgruppe for indgående *4 opkald Log ind/log ud 5 5 Log ind/log ud af en speciel gruppe Log ind/log ud af alle grupper Haster lokalnummer på distributionsgruppe for indgående opkald lokalnummer på distributionsgruppe for indgående opkald Afslutte 5 7 Systemalarm *4 5 8 Tidsservice (Dag/Nat/Frokost/Pause) /1/2/3 *5 (+ # + Tenant-nr.) Svar *4 6 0 Brugervejledning 323

324 3.1.3 Tilpasning af knapperne Knap Programmering Afbryd *4 6 1 Afgift/Opkaldsspærring niveau for afgift/opkaldsspærring (1 7) ISDN Service * ønsket nr. (maks. 32 cifre) Id-begrænsning for opkalderen (CLIR) Id-begrænsning for modtageren (COLR) ISDN-Hold 6 6 Hovedsæt *4*7 6 7 Tidsservicetilstand (Automatisk/Manuel) 6 8 (+ Tenant-nr.) Netværkets direkte nummervalg (NDSS) * Andet PBX-lokalnummer CTI 7 0 Primary Directory Number (Primært lokalnummer) (PDN) Secondary Directory Number (Sekundært lokalnummer) (SDN) lokalnummer + # + forsinket ringetid (0 7) *9 Check-in *4 8 0 Check-out *4 8 1 Rengjort *4 8 2 Tovejsoptagelse * flydende lokalnummer for UM-gruppen. *11 /Flydende lokalnummer på svarservice. Tovejsomstilling * flydende lokalnummer for UM-gruppen. *11 /Flydende lokalnummer på svarservice. Direkte tovejsomstilling * flydende lokalnummer for UM-gruppen. *11 /Flydende lokalnummer på svarservice. + # + Lokalnummer/Lokalnummer på distributionsgruppe for indgående opkald. Medhør (LCS) * Viderestilling af svarservice *10 lokalnummer på flydende lokalnummer for UM-gruppen. *11 /Flydende svarservice. 324 Brugervejledning

325 3.1.3 Tilpasning af knapperne *1 " ", "#", FLASH/GENKALD, PAUSE, Fortrolig (INTERCOM) og OMSTILLING kan også gemmes. Hvis du vil skjule det gemte nummer, når du foretager opkald, skal du trykke på knappen Fortrolig (INTERCOM) før og efter de numre, som du vil skjule. Hvis du gemmer et nummer på en ekstern modtager, skal du først gemme et linjeadgangsnummer. Hvis du skal indtaste en kontokode, skal den angivne kontokode indtastes, før du indtaster linjeadgangsnummeret. <Eksempel> # 0 FORTROLIG [ ] Kundekodens funktionsnummer Kontokode Skilletegn i kundekode Automatiske linjeadgangsnummer Telefonnummer *2 Ved en PF-knap er det ikke nødvendigt at indtaste "2" før det ønskede nummer. *3 Afhængigt af PBX-anlæggets indstillinger kan du blive anmodet om at indtaste forsinket ringetid (0: Straks, 1: 1 opkald, 2: 2 opkald, 3: 3 opkald, 4: 4 opkald, 5: 5 opkald, 6: 6 opkald, 7: Ingen opkald). I dette tilfælde kan du automatisk deltage i en nye ICD-gruppe ved at oprette en knap for den gruppe. *4 Denne knap er ikke tilgængelig på en bærbar station (HS). *5 0: Dag/Nat/Frokost/Pause, 1: Dag/Nat/Pause, 2: Dag/Nat/Frokost, 3: Dag/Nat *6 Tilgængeligheden af denne knap afhænger af den ISDN-service, der tilbydes af teleselskabet. Læs afsnit "1.2.5 Adgang til ISDN-service". *7 Denne knap er ikke tilgængelig på model KX-T7665. *8 Afhængigt af den anvendte netværksmetode eller indstillingerne for PBX-anlægget er knappen muligvis ikke tilgængelig. *9 Det er muligt at aktivere forsinket ringning for hver SDN-knap. *10 Denne knap bruges til de integrerede svarservice-funktioner. *11 Det flydende lokalnummer for UM-gruppen er som standard 500. Du kan til enhver tid afslutte ved at løfte røret. For brugere af KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560: Efter tilpasning af en fleksibel knap kan du indstille den viste tekst for Egne indstillinger. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn finder du under " Indtastning af tegn". *12 Du kan angive et lokalnummer til Unified Messaging-porten som et lokalnummer til DSS-knappen. Du kan vælge parameteren med navigationstasten (op eller ned) i stedet for at indtaste et nummer. Brugervejledning 325

326 3.1.3 Tilpasning af knapperne Sådan angives ringetonerne for hver BY-, ICD-gruppe-, PDN-, SDN- og INTERCOM-knap (kun DPT/IP-PT) For at fortsætte (BY) (BY) (ICD-gruppe) (ICD-gruppe) PROG. (PDN) (PDN) tone type nummer R.tone PROG. (SDN) (SDN) Tryk på PROGRAMMERING. INTERCOM INTERCOM Indtast tone type nummer. Tryk på ENTER eller GEM. Tryk på PROGRAMMERING. Tryk på BY-, ICD-gruppe-, PDN-, SDN- eller INTERCOMknappen. Tryk på BY-, ICD-gruppe-, PDN-, SDN- eller INTERCOMknappen. * Tilgængelige toner varierer, afhængigt af den telefon du bruger: KX-NT300-serien (undtagen KX-NT321)/KX-NT500-serien/KX-DT300-serien (undtagen KX-DT321)/KX-DT500-serien/KX-T7600-serien (undtagen KX-T7665): Tone "01" til "30" (01 20: tone, 21 30: melodi) er tilgængelige. KX-NT265/KX-NT321/KX-DT321/KX-T7665: Kun tone "01" til "08" er tilgængelige. Det er muligt at indtaste et tonenummer mellem "09" og "30", men du hører kun tone "01". Andre telefoner: Du kan kun bruge tone "01" til "08". Det er muligt at indtaste et tonenummer mellem "09" og "30", men du hører kun tone "02". Der kan kun vælges en enkelt ringetone for alle PDN-knapperne på dit lokalnummer. Sådan nulstilles knappen For at fortsætte PROG. PROG. 2 PAUSE PAUSE Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. Tryk på den ønskede, fleksible knap. Tast 2. Tryk på ENTER eller GEM. Tryk på PROGRAMMERING eller PAUSE. 326 Brugervejledning

327 3.2.1 Brugerprogrammering 3.2 Systemprogrammering vha. Konsol for webvedligeholdelse Brugerprogrammering Du kan redigere dine personlige oplysninger samt indstillinger for lokalnumre og postkasser i begrænset omfang vha. Konsollen for webvedligeholdelse. (Du kan se menuer og indstillingspunkter, men du kan kun redigere et begrænset antal punkter). Derudover kan du downloade UM IMAP Session Controller for Microsoft Outlook. Yderligere oplysninger kan findes i " IMAP" i "1.8.6 Andre funktioner". Adgang til Konsol for webvedligeholdelse for første gang Indlogning til Konsol for webvedligeholdelse Skærmen Edit User Redigering af indstillinger i Konsol for webvedligeholdelse Automatisk tovejsoptagelse for manager Log af Indhold og design af softwaren kan ændres uden varsel. Adgang til Konsol for webvedligeholdelse for første gang Dette trin er kun obligatorisk, når du opretter adgang til Konsollen for webvedligeholdelse for første gang. IP-adressen på PBX-anlægget, loginnavn og adgangskode kan fås ved henvendelse til systemadministratoren. Hvis webbrowserens eller pc ens konfiguration ændrer sig, skal certifikatet evt. installeres igen. Når et certifikat er installeret, vises Konsollen for webvedligeholdelse efter trin Åbn din webbrowser, og indtast IP-adressen på PBX-anlægget efterfulgt af portnummeret for Konsollen for webvedligeholdelse i adresselinjen, og tryk derefter på Enter. 2. Hvis du opretter forbindelse til Konsol for webvedligeholdelse ved hjælp af SSL, vises der et vindue med en sikkerhedsadvarsel. Følg prompterne for at installere et sikkerhedscertifikat. Proceduren kan variere afhængigt af, hvilken browser du bruger. Indlogning til Konsol for webvedligeholdelse Når der er etableret forbindelse til Konsollen for webvedligeholdelse, vises indlogningsvinduet, hvor du skal indtaste et brugernavn og en adgangskode. Brugervejledning 327

328 3.2.1 Brugerprogrammering Hvis du forsøger at logge ind, men indtaster en forkert adgangskode tre gange, skal du vente i 5 minutter, før du kan forsøge at logge ind igen. FORSIGTIG! Du bør for en sikkerheds skyld ændre adgangskoden første gang, du programmerer PBX en. Det anbefales på det kraftigste, at der anvendes en adgangskode på 16 tal eller karakterer for at opnå maksimal beskyttelse mod uberettiget adgang. Hold adgangskoden hemmelig for at undgå uberettiget adgang til PBX en. Hvis andre får kendskab til den, kan PBX en blive misbrugt. Du bør ændre adgangskoden med regelmæssige mellemrum. Skærmen Edit User Skærmen Edit User vises, når du logger ind på Konsol for webvedligeholdelse. På denne skærm kan du redigere forskellige brugerindstillinger. Klik på OK for at afslutte redigeringen. Redigering af indstillinger i Konsol for webvedligeholdelse Ændring af brugernavn og visningssprog Du kan ændre fornavnet, efternavnet og visningssproget på din konto i fanen User Information på skærmen Edit User. De oplysninger, der er indtastet i First Name og Last Name vises på din telefon. 1. Rediger dit First Name (fornavn) (maks. 20 tegn) og Last Name (efternavn) (maks. 20 tegn) i fanen User Information (brugeroplysninger), og vælg visningssproget på rullelisten Change Language (skift sprog). Ændring af kontaktoplysninger 2. Klik på OK. Du kan ændre PIN-koden til dit lokalnummer og dine kontaktoplysninger (privatnummer, mobilnummer, faxnummer og -adresse) i fanen Contact på skærmen Edit User. -adresser, der er angivet i 1 3 i fanen Contact, benyttes til meddelelse via for ubesvarede opkald. 328 Brugervejledning

329 3.2.1 Brugerprogrammering 1. Rediger Extension PIN (PIN-kode til lokalnummer) (maks. 10 tegn), Fax, Phone (Home) (telefon (privat)), Phone (Mobile) (telefon (mobil)) og 1 3 i fanen Contact (kontakt). Bemærk Klik på Edit for at redigere lokalnummer-pin-koden. PIN-koden til lokalnummeret er skjult og vises som prikker " ". Ændring af adgangskode til postkasse 2. Klik på OK. Du kan ændre adgangskoden til din postkasse i fanen Unified Message (talebeskeder) på skærmen Edit User (rediger bruger). 1. Klik på Edit i fanen Unified Message for Mailbox Password. Klik på Edit for Mailbox Password (Message Client) for at ændre adgangskoden til din beskedklient. 2. Indtast en adgangskode i feltet Enter new password, og indtast den igen i feltet Confirm new password. Bemærk Adgangskoden er skjult og vises som prikker " ". Registrering af prompter til postkassen 3. Klik på OK. Følgende prompter kan vises, afspilles, optages eller slettes: Navn på postkasseejer (se " Ændring eller sletning af abonnentnavn (ejer)") Personlige velkomstbeskeder (se " Ændring eller sletning af personlige velkomstbeskeder") Svarer ikke-velkomstbesked, Optaget-velkomstbesked, Velkomstbesked efter lukketid, Velkomstbesked for opkalds-id *1, Midlertidig velkomstbesked og Besked ved fravær Spørgsmål i interviewpostkasse *2 (se " Interviewpostkasse") Personligt navn på opkalds-id *1 (se " Personlig meddelelse om opkalders navn") Personlig taleetiket for distributionsliste *2 (se " Personlige gruppedistributionslister") *1 Denne funktion er evt. deaktiveret afhængigt af dine servicekategoriindstillinger. *2 Denne funktion er evt. deaktiveret afhængigt af dine systemprogrammeringsindstillinger eller postkasseindstillinger. 1. Klik på Prompt Registration (promptregistrering) i fanen Unified Message (talebeskeder). 2. Vælg en fane for den ønskede type prompt i feltet Prompt Registration (promptregistrering). Brugervejledning 329

330 3.2.1 Brugerprogrammering Tilpasning af din postkasseindstilling Sådan optages en prompt Vælg et Prompt No. (promptnummer), og klik på Play/ Record (afspil/optag). Når "Record from extension" (importer fra optaget fil) er valgt: a. Angiv lokalnummeret på den telefon, der skal bruges til optagelsen, og klik derefter på Connect (opret forbindelse). b. Læg på, når den angivne lokaltelefon ringer. c. Klik på Record (optag), Stop eller Play (afspil) for at optage eller afspille en systemprompt. d. Klik på Disconnect. Når "Import from recorded file" (importer fra optaget fil) er valgt: a. Klik på Browse. Dialogboksen Open vises. b. Naviger til mappen med den WAV-fil, du vil importere. c. Vælg den ønskede WAV-fil. d. Klik på Open (åbn) for at importere filen. e. Klik på OK. Sådan startes og stoppes afspilning af prompter a. Vælg den ønskede prompt. b. Klik på Play/Record (afspil/optag). c. Klik på Play (afspil) eller Stop. Sådan slettes en bestemt prompt a. Vælg den ønskede prompt. b. Klik på Delete. c. Klik på OK. Du kan ændre din postkasseindstilling i fanen Unified Message på skærmen Edit User. 1. Klik på Advanced setting (adgangskode til postkasse) i fanen Unified Message (talebeskeder). 2. Dialogboksen Mailbox Settings vises. Følgende elementer kan redigeres. 330 Brugervejledning

331 3.2.1 Brugerprogrammering Mailbox Parameters Funktion Mailbox Password Mailbox Password (Message Client) Covering Extension Interview Mailbox All Calls Transfer to Mailbox Call Transfer Sequence (Selection), Call Transfer Sequence (Other) No Answer Time (Selection), No Answer Time (Other) Beskrivelse Angiver den adgangskode, der skal bruges for at få adgang til postkassen. Hvis en administrator har programmeret en standardadgangskode, tildeles den pågældende adgangskode automatisk ved oprettelse af alle postkasser. Sådan ændres en adgangskode til en postkasse: 1. Klik på Edit. 2. Indtast den nye adgangskode (4-16 tegn) i det vindue, der vises, og indtast den derefter igen for at bekræfte den. 3. Klik på OK Angiver den adgangskode, der skal bruges for at få adgang til postkassen, når du bruger et klientsoftwareprogram. Hvis en administrator har programmeret en standardadgangskode, tildeles den pågældende adgangskode automatisk ved oprettelse af alle postkasser. Sådan ændres en adgangskode til en postkasse: 1. Klik på Edit. 2. Indtast den nye adgangskode (4-16 tegn) i det vindue, der vises, og indtast den derefter igen for at bekræfte den. 3. Klik på OK. Tast et lokalnummer, som du vil tildele for omstilling til den alternative lokaltelefon, i feltet (1-8 cifre). Tast et nummer på en interviewpostkasse, som du vil tildele for din postkasse, i feltet (2-8 tal [det maksimale antal cifre kan være mindre end 8 afhængigt af systemprogrammeringen]). Vælg Yes eller No. Hvis Yes vælges, viderestilles opkald automatisk til din postkasse. Angiver den omstillingsrækkefølge, som postkassen anvender. Hver postkasse kan få tildelt sin egen omstillingsrækkefølge (personlig omstillingsrækkefølge). 1. Vælg System eller Other. 2. Hvis "Other" angives, skal du indtaste op til 16 tegn bestående af 0-9,, # og specialkoder: D: Afbryder F: Flash (Genkald) R: Registrering af noteringstone T: Registrering af opkaldstone,: Opkaldspause (standard 1 sek.) ;: Opkaldspause (standard 3 sek.) X: Opkald til lokalnummer 0 9,, #: Opkaldspræfiks Angiver den tid, Unified Messaging-systemet venter, før det håndterer ubesvarede opkald til lokalnummeret. 1. Vælg System eller Other. 2. Hvis "Other" vælges, skal du angive sek. Brugervejledning 331

332 3.2.1 Brugerprogrammering Funktion Call Transfer Status Incomplete Call Handling for No Answer Beskrivelse Bestemmer, hvordan Unified Messaging-systemet håndterer et opkald til dit lokalnummer. 1. Klik på Edit. 2. Vælg en indstilling blandt følgende muligheder. None: Ringer til dit lokalnummer. Call blocking: Håndterer opkaldet efter indstillingen Incomplete Call Handling for No Answer for dit lokalnummer. Dit lokalnummer ringer ikke. Call screening: Opkalderen bliver bedt om at indtale sit navn. Unified Messaging-systemet ringer derefter til dig og afspiller opkalderens navn. Du kan vælge, om du vil besvare opkaldet. Intercom Paging: Kalder dig via intercom. Transfer to Mailbox: Omstiller opkalderen til postkassen. Transfer to specified Custom Service Menu: Omstiller opkalderen til den angivne brugerdefinerede tjeneste. Transfer to specified telephone number 1 5: Omstiller opkalderen til et af de angivne telefonnumre prioriteret i numerisk rækkefølge. 3. Klik på OK for at afslutte. Angiver, hvordan Unified Messaging-systemet håndterer et opkald, når der ikke er noget svar. 1. Klik på Edit. 2. Vælg en indstilling blandt følgende muligheder. Der kan vælges mere end én mulighed. Leave a Message: Giver opkalderen mulighed for at indtale en besked. Transfer to a covering extension: Omstiller opkalderen til en alternativ lokaltelefon. Page the mailbox owner by intercom paging: Kalder dig via intercom. Transfer to operator: Omstiller opkaldet til en telefonist. Return to top menu: Lader opkalderen gå tilbage til topmenuen og prøve et andet lokalnummer. Transfer to specified Custom Service Menu: Omstiller opkalderen til den angivne brugerdefinerede tjeneste. 3. Klik på OK for at afslutte. 332 Brugervejledning

333 3.2.1 Brugerprogrammering Funktion Incomplete Call Handling for Busy Call Transfer Anytime in Incomplete Handling Menu Beskrivelse Angiver, hvordan Unified Messaging-systemet håndterer et opkald, når lokalnummeret er optaget. 1. Klik på Edit. 2. Vælg en indstilling blandt følgende muligheder. Der kan vælges mere end én mulighed. Leave a Message: Giver opkalderen mulighed for at indtale en besked. Transfer to a covering extension: Omstiller opkalderen til en alternativ lokaltelefon. Page the mailbox owner by intercom paging: Kalder dig via intercom. Transfer to operator: Omstiller opkaldet til en telefonist. Return to top menu: Lader opkalderen gå tilbage til topmenuen og prøve et andet lokalnummer. Transfer to specified Custom Service Menu: Omstiller opkalderen til den angivne brugerdefinerede tjeneste. 3. Klik på OK for at afslutte. Angiver, om opkaldere kan indtaste et lokalnummer for at omstille deres opkald, mens tjenesten Automatisk tilslutning afspiller menuen Håndteringsservice for ubesvarede opkald. Advanced Call Transfer Setting Funktion Advanced Call Transfer Setting Beskrivelse Ved at kombinere indstillingerne for Omstilling og Håndteringsservice for ubesvarede opkald kan du oprette "scenarier" for opkaldshåndtering for dit lokalnummer. Der kan oprettes op til 20 scenarier, og der kan tildeles et scenarie til hver fraværsbesked i Scenario Setting. 1. Klik på Edit for at oprette scenarier. 2. Vælg et scenarienummer (1 20) på rullelisten. 3. Indtast navnet på scenariet i feltet Scenario Name. 4. Tildel følgende muligheder i hver sektion. Klik på OK bagefter. Call Transfer Status Bestemmer, hvordan Unified Messaging-systemet håndterer opkald i det valgte scenarie. Brugervejledning 333

334 3.2.1 Brugerprogrammering Funktion Beskrivelse Selection Bestemmer, hvordan Unified Messaging-systemet håndterer opkald i det valgte scenarie. Vælg en indstilling blandt følgende muligheder. None: Ringer til dit lokalnummer. Call blocking: Håndterer opkaldet efter indstillingen Incomplete Call Handling for No Answer for dit lokalnummer. Dit lokalnummer ringer ikke. Call screening: Opkalderen bliver bedt om at indtale sit navn. Unified Messaging-systemet ringer derefter til dig og afspiller opkalderens navn. Du kan vælge, om du vil besvare opkaldet. Leave a Message: Omstiller opkalderen til postkassen. Intercom Paging: Kalder dig via intercom. Transfer to specified Custom Service Menu: Omstiller opkalderen til den angivne brugerdefinerede tjeneste. VIP Filter Hvis "Leave a Message" vælges for Selection og "Enable" vælges for denne indstilling, omstilles opkald fra bestemte telefonnumre til dit lokalnummer eller specificerede telefonnummer. Telephone Number 1, 2, 3: Angiver det telefonnummer, som indstillingen VIP Filter gælder for. Når der modtages et opkald fra et af de numre, der er angivet her, omstilles opkaldet med det samme til den destination, der er angivet i Transfer to (Selection). Transfer to (Selection): Angiver omstillingsdestinationen for omstillede opkald i henhold til indstillingen VIP Filter. Extension: Opkaldet omstilles til dit lokalnummer. Other: Opkaldet omstilles til telefonnummeret, der er angivet i Transfer to (Other). Transfer to specified Custom Service Menu Vælg en brugerdefineret tjeneste på rullemenuen, hvis "Transfer to specified Custom Service Menu" er valgt for Selection. Transfer to specified telephone number - 1 Hvis "None" eller "Call screening" er valgt for Selection, og der angives et telefonnummer her, omstilles opkalderen til det pågældende telefonnummer. Indtast maks. 32 tegn bestående af 0 9, og #. Bemærk Hvis "Call screening" er valgt, hører overførselsdestinationen opkaldsscreeningsprompten, før opkaldet overføres. 334 Brugervejledning

335 3.2.1 Brugerprogrammering Funktion Beskrivelse Transfer to specified telephone number 2, 3, 4, 5 (Selection/Other) Hvis "None" eller "Call screening" er valgt for Selection, og opkaldet ikke kan omstilles til det nummer, der er angivet i Transfer to specified telephone number - 1, omstilles opkaldet i overensstemmelse med disse indstillinger for dette scenarie, i numerisk rækkefølge. Bemærk Hvis "Call screening" er valgt, hører overførselsdestinationen opkaldsscreeningsprompten, før opkaldet overføres. 1. Select Other, Extension eller Covering Extension. 2. Hvis "Other" er angivet, skal du indtaste maks. 32 tegn bestående af 0 9, og #. Incomplete Call Handling for No Answer Angiver, hvordan opkaldet håndteres, når der ikke er noget svar. Der kan vælges mere end én mulighed. Leave a Message: Giver opkalderen mulighed for at indtale en besked. Transfer to a covering extension: Omstiller opkalderen til en alternativ lokaltelefon. Page the mailbox owner by intercom paging: Kalder dig via intercom. Transfer to operator: Omstiller opkaldet til en telefonist. Return to top menu: Lader opkalderen gå tilbage til topmenuen og prøve et andet lokalnummer. Transfer to specified Custom Service Menu: Omstiller opkalderen til den angivne brugerdefinerede tjeneste. Incomplete Call Handling for Busy Angiver, hvordan scenariet håndterer et opkald, når destinationen er optaget. Der kan vælges mere end én mulighed. Leave a Message: Giver opkalderen mulighed for at indtale en besked. Transfer to a covering extension: Omstiller opkalderen til en alternativ lokaltelefon. Page the mailbox owner by intercom paging: Kalder dig via intercom. Transfer to operator: Omstiller opkaldet til en telefonist. Return to top menu: Lader opkalderen gå tilbage til topmenuen og prøve et andet lokalnummer. Transfer to specified Custom Service Menu: Omstiller opkalderen til den angivne brugerdefinerede tjeneste. Brugervejledning 335

336 3.2.1 Brugerprogrammering Funktion Scenario Setting Beskrivelse Du kan vælge scenarier, der er indstillet i Advanced Call Transfer Setting. Et scenarie kan vælges midlertidigt, eller scenarier kan vælges til brug i overensstemmelse med indstillingen for Besked ved fravær for lokalnummeret. Current Scenario: Det scenarie, der er tildelt fraværsbeskeden, som aktuelt er indstillet for dit lokalnummer, vises her. Hvis et scenarie indstilles til Temporary Scenario, vil scenariet blive anvendt på ubestemt tid. Et scenarie, der er indstillet her, vil blive anvendt uanset lokaltelefonens status. Hvis "None" vælges, fjernes indstillingen. Absent Message 1 9: Det valgte scenarie bruges, når den tilsvarende fraværsbesked er indstillet for dit lokalnummer. Notification Parameters Funktion Message Waiting Lamp Telephone Device Device No. 1, 2, 3 Beskrivelse Hvis "Enable" er valgt, tændes indikatoren for ventende besked på din telefon, når der indtales en ny besked. Angiver tidspunktet for meddelelse om ventende besked for hver enhed. Følgende parametre kan angives for enhed 1, 2 og 3. Klik på Edit for at ændre lokaltelefonen, indstil Device Notification for Unreceived Message til "Yes", og programmér indstillingerne, og klik derefter på OK for at afslutte. Only Urgent Messages Angiver, om meddelelser kun sendes for beskeder, der er markeret som prioritet. Dial Number [0-9 * # T X, ;] Tildeler et telefonnummer til enhed 1, 2 eller 3. Du kan også angive det nummer, der skal ringes til, ved at taste det fra din telefon, hvilket giver dig mulighed for at indstille denne funktion fra gang til gang. Indtast maks. 32 tegn bestående af 0 9,, # og specialkoder:,: Opkaldspause (standard 1 sek.) ;: Opkaldspause (standard 3 sek.) T: Registrering af opkaldstone X: Indgangskode til noteringsnummer 0 9,, #: Opkaldspræfiks Bemærk Hvis du bruger en PRI-linje, skal du evt. taste # til sidst i eksterne telefonnumre. No. of Retries Angiver, hvor mange gange Unified Messaging-systemet vil forsøge at sende en meddelelse, hvis enheden er optaget, eller hvis der ikke er noget svar. Busy Delay Time (min) Angiver, hvor lang tid (i minutter) Unified Messaging-systemet venter, før det forsøger at sende meddelelsen igen, hvis den opkaldte enhed er optaget. 336 Brugervejledning

337 3.2.1 Brugerprogrammering Funktion Beskrivelse No Answer Delay Time (min) Angiver, hvor lang tid (i minutter) Unified Messaging-systemet venter, før det forsøger at sende meddelelsen igen, hvis den opkaldte enhed ikke svarer. Use Mode Angiver, om og hvordan hver enhed bruges til meddelelse om beskeder. Du kan også angive tilstanden for brug på din telefon: Not use: Den valgte enhed bruges ikke til meddelelse om beskeder. Continuously: Der ringes til enheden, når der indtales en besked i postkassen. Hvis Only Urgent Messages er indstillet til "Yes", ringes der til enheden, når der indtales en besked i postkassen, der er markeret som prioritet. Scheduled: Der ringes kun til den valgte enhed inden for de valgte tidspunkter. Tidsrum: Hvis Scheduled vælges her, skal du følge trinene nedenfor for at angive tidsrummet: 1. Klik på en dagsfane (Sunday Saturday). 2. Klik på Enable Time Frame No. 1 eller Indtast start- og sluttiderne i felterne "Start At (HH:MM)" og "End At (HH:MM)". 4. Gentag trin 1 til 3 for hver dag, der skal programmeres, og klik derefter på OK. Telephone Device Device Notification Timer Device Start Delay Time (0-120 min) Telephone Device Device Notification Timer Device Interval Time between Device 1, 2, 3 and Next Device /Text Message Device Device No. 1, 2, 3 Angiver, hvor lang tid systemet venter, efter en ny besked er blevet modtaget, før det sender en meddelelse om ventende besked. Angiver, hvor lang tid PBX-anlægget venter efter at have sendt en meddelelse om ventende besked til enhed 1, 2 eller 3, før det sender en meddelelse til den næste enhed. Du kan få besked via , når der indtales en ny besked i din postkasse. Klik på Edit for at angive tidspunkter for lokalnummeret, programmér indstillingerne, og klik på OK for at afslutte. Bemærk Du kan få besked via , når et udgående opkald ikke besvares. Yderligere oplysninger findes i "Ændring af kontaktoplysninger" under "3.2.1 Brugerprogrammering". User Name Angiver navnet på brugeren af enheden. Address Angiver -adressen på enheden. Only Urgent Messages Angiver, om meddelelse om ventende besked kun sendes for beskeder, der er markeret som prioritet. Brugervejledning 337

338 3.2.1 Brugerprogrammering Funktion Beskrivelse Title Order Angiver formatet på meddelelsestitlen. Title String Angiver den tekststreng, der skal medtages som en del af meddelelsestitlen. Callback Number Angiver det noteringsnummer, der skal medtages i meddelelsen (maks. 32 cifre). Send Wait Time [0-120 min] Angiver forsinkelsen mellem den besked, der indtales, og afsendelsen af meddelelsen om ventende besked. Attach Voice File Angiver, om der skal vedhæftes en stemmefil til meddelelses- en. Use Mode Angiver, om og hvordan hver enhed bruges til meddelelse om ventende besked: Not use: Den valgte enhed bruges ikke til meddelelse om beskeder. Continuously: Der ringes til enheden, når der indtales en besked i postkassen. Hvis Only Urgent Messages er indstillet til "Yes", ringes der til enheden, når der indtales en besked i postkassen, der er markeret som prioritet. Scheduled: Der ringes kun til den valgte enhed inden for de valgte tidspunkter. Tidsrum: Hvis Scheduled vælges her, skal du følge trinene nedenfor for at angive tidsrummet: 1. Klik på en dagsfane (Sunday Saturday). 2. Klik på Enable Time Frame No. 1 eller Indtast start- og sluttiderne i felterne "Start At (HH:MM)" og "End At (HH:MM)". 4. Hvis du vil angive, om afsendte talebeskeder skal slettes på Unified Messaging-systemet, når de er blevet sendt via , skal du vælge "Yes" for Delete After Send (Voice File) eller Delete After Send (Fax File). 5. Gentag trin 1 til 3 for hver dag, der skal programmeres, og klik derefter på OK. External Message Delivery Funktion External Message Delivery Active External Message Delivery Prompt Mode Beskrivelse Hvis "Yes" er valgt, kan du bruge funktionen Ekstern beskedlevering. Når der leveres en ekstern besked, taler systemet til modtageren på det angivne sprog. Hvis "Primary" er valgt, bruges standardsproget. Hvis "Selective" er valgt, kan modtageren vælge blandt prompterne. 338 Brugervejledning

339 3.2.1 Brugerprogrammering Auto Forwarding Funktion Auto Forwarding Active Auto Forwarding Mailbox Number Auto Forwarding Delay Time Beskrivelse Hvis "Yes" er valgt, videresender Unified Messaging-systemet automatisk beskeder, der ikke er blevet afspillet inden for et angivet tidsrum, til en anden postkasse. Angiver den postkasse, beskederne videresendes til. Bemærk Et nummer på en postkassegruppe kan ikke angives som destination. Angiver, hvor lang tid i timer og minutter systemet venter, før det videresender uafspillede beskeder. Den maksimale forsinkelsestid er 99 timer, 59 min. Bemærk Forsinkelsestiden skal være kortere end Opbevaringsperiode for nye beskeder, da beskederne ellers slettes, før de kan blive videresendt. Auto Forwarding Mode Auto Forwarding Mode - Message Remains New Auto Forwarding Expires Angiver, om videresendte beskeder skal gemmes i den oprindelige postkasse. Hvis "Copy" er valgt, gemmes der en kopi af beskederne i den oprindelige postkasse, når de er blevet videresendt. Hvis "Move" er valgt, videresendes beskederne til modtagerpostkassen og gemmes ikke i den oprindelige postkasse. Angiver, om de videresendte beskeder stadig skal være markeret som nye. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Auto Forwarding Mode er indstillet til "Copy". Angiver datoen og tidspunktet for, hvornår videresendelse af beskeder udløber. Brugervejledning 339

340 3.2.1 Brugerprogrammering Personal Custom Service Funktion Personal Custom Service Beskrivelse Angiver den personlige, brugerdefinerede tjeneste. Bemærk Husk at tilføje et eksternt linjeadgangsnummer, når du lagrer et eksternt telefonnummer. Hvis du bruger en PRI-linje, skal du evt. taste # til sidst i eksterne telefonnumre. Følg trinene nedenfor for at redigere en personlig, brugerdefineret tjeneste. 1. Klik på Edit. 2. Angiv en Assigned Operation for hver Key. 3. Angiv en Value blandt følgende muligheder for hver Assigned Operation. Transfer to specified mailbox: Giver opkalderen mulighed for at lægge beskeder i en angivet postkasse. Transfer to specified extension: Omstiller opkalderen til en angivet lokaltelefon. Transfer to Voice Mail Service: Giver opkalderen mulighed for at få adgang til svarservice. Transfer to Automated Attendant Service: Giver opkalderen mulighed for at få adgang til tjenesten Automatisk tilslutning. Transfer to specified Custom Service Menu: Omstiller opkalderen til den brugerdefinerede tjeneste, der er angivet her. Transfer to operator: Forbinder opkalderen til en telefonist. Transfer to outside (specified number): Omstiller opkalderen til det angivne eksterne telefonnummer. Indtast indekslisten Outside Numbers (1-4). Page the party: Kalder dig. Repeat greeting: Gentager velkomstbeskeden. None: Ingen handling tildelt. 4. Klik på OK bagefter. Outside Numbers No DTMF Input Operation Angiver de eksterne telefonnumre, der kan bruges til "Transfer to outside (specified number)" i indstillingerne for Personal Custom Service. 1. Klik på Edit. 2. Tast eksternt nummer #1 #4: Maks. 32 tegn bestående af 0 9,, # og specialkoder: T: Registrering af opkaldstone,: Opkaldspause (standard 1 sek.) ;: Opkaldspause (standard 3 sek.) 0 9,, #: Opkaldspræfiks 3. Klik på OK bagefter. Angiver, hvad der skal ske, når der ikke modtages noget DTMF-input (opkalderen taster ingenting) efter den personlige velkomstbesked: Recording: Opkalderen får at vide, at han/hun kan lægge en besked. Disconnect (All Day): Forbindelsen afbrydes, uanset hvad tid på dagen det er. Disconnect (Only After Hours): Forbindelsen afbrydes kun efter lukketid. 340 Brugervejledning

341 3.2.1 Brugerprogrammering Funktion No DTMF Input Operation Wait Time Beskrivelse Angiver, hvor længe der ventes på DTMF-input, før handlingen i No DTMF Input Operation udføres (0 10 sek.). Personal Distribution List Funktion List 1 4 Members Beskrivelse Personlige distributionslister bruges til at sende den samme besked til flere postkasser på én gang. Der kan være op til 4 lister, og hver liste kan have op til 40 postkasser. Angiver de postkassenumre, der hører til listen. Følg trinene nedenfor for at redigere listemedlemmer. 1. Klik på Edit for et element under personlige distributionslistemedlemmer (1 4). 2. Under Subscribers To Add skal du klikke på afkrydsningsfeltet i No. for hver postkasse, der skal tilføjes ved at henvise til postkassenumrene og postkasseejernes navne. 3. Klik på Add. 4. Klik på OK. Følg trinene nedenfor for at fjerne medlemmer fra en liste. 1. Klik på Edit for et element under personlige distributionslistemedlemmer (1 4). 2. Under Distribution skal du klikke på afkrydsningsfeltet i No. for hver postkasse, der skal tilføjes ved at henvise til postkassenumrene og postkasseejernes navne. 3. Klik på Delete. 4. Klik på OK. Remote Call Funktion Remote Call Telephone Number 1, 2 [0 9, *] Beskrivelse Angiver telefonnumre til destinationer, som opkaldere viderestilles til, når du indstiller Fjernviderestilling. Der kan angives 2 telefonnumre pr. postkasse. Sørg for at starte telefonnummeret med et nummer på en udgående linje (for at ringe op til udgående linje). Bemærk Denne funktion kan deaktiveres via systemprogrammering for din postkasse. Automatic Login funktion Auto Login Extension Beskrivelse Når denne funktion er indstillet til "Enable", kan du få adgang til din postkasse direkte uden at skulle indtaste postkassenummeret. Du kan logge ind automatisk fra dine lokaltelefoner ved at ringe fra en ekstern telefon, hvis nummer er gemt som et opkalds-id-nummer, eller ved at taste et telefonnummer, der er tildelt til et bestemt DID-nummer eller eksternt nummer. Når du logger ind fra en ekstern telefon, er funktionen Takstbesparelse også tilgængelig. Brugervejledning 341

342 3.2.1 Brugerprogrammering funktion Auto Login Extension Password Entry Requirement Auto Login Caller ID 1, 2 Auto Login Caller ID Password Entry Requirement Beskrivelse Angiver, om der kræves en adgangskode til funktionen Automatisk indlogning via lokaltelefon. Anmærkning! Hvis "No" er valgt, skal du sikre, at uautoriserede tredjeparter ikke får adgang til den pågældende postkasse. Angiver det telefonnummer, som du kan logge ind automatisk fra. Når der modtages opkalds-id-oplysninger, der matcher et af disse numre, logges opkalderen (dig) automatisk ind til postkassen. Bemærk, at dette telefonnummer skal være forskelligt for hver postkasse. Angiver, om der kræves en adgangskode for at få adgang, når der logges ind automatisk ved hjælp af opkalds-id et for det nummer, der er angivet i Auto Login Caller ID 1 eller Auto Login Caller ID 2. Anmærkning! Hvis "No" er valgt, skal du sikre, at uautoriserede tredjeparter ikke får adgang til den pågældende postkasse ved hjælp af det nummer, der er tildelt for Auto Login Caller ID 1 eller Auto Login Caller ID 2. Auto Login Toll Saver Giver dig mulighed for at ringe til Unified Messaging-systemet og få at vide, om der er blevet indtalt nye beskeder i din postkasse ud fra det antal ringninger, du hører, inden Unified Messaging-systemet besvarer dine opkald. Takstbesparelse er tilgængelig under de samme omstændigheder som Automatisk indlogning. Du kan bruge Takstbesparelse, når du ringer fra en ekstern telefon, hvis nummer er gemt som et opkalds-id-nummer, eller ved at taste et telefonnummer, der er tildelt for et bestemt DID-nummer eller eksternt nummer: Disable: Deaktiverer funktionen Takstbesparelse. DID: Takstbesparelse fungerer, når systemet modtager det forprogrammerede DID-nummer fra PBX-anlægget. Caller ID: Takstbesparelse fungerer, når der modtages opkalds-id-oplysninger, der matcher et af de forprogrammerede numre (Opkalds-id1 eller 2). Trunk: Takstbesparelse fungerer, når systemet modtager et opkald på det forprogrammerede eksterne nummer. 342 Brugervejledning

343 3.2.1 Brugerprogrammering Direct Service Funktion Direct Service UM Extension Beskrivelse Angiver, om funktionerne kan tilgås direkte ved at taste et Unified Messaging-lokalnummer: Record No Answer Greeting: Du kan indspille den velkomstbesked, der skal afspilles, når der ikke er noget svar. Record Busy Greeting: Du kan indspille den velkomstbesked, der skal afspilles, når lokalnummeret er optaget. Record After Hours Greeting: Du kan indspille den velkomstbesked, der skal afspilles, når systemet er i tilstanden Nat. Record Temporary Greeting: Du kan indspille en velkomstbesked, der udelukkende skal bruges, indtil du deaktiverer den. Change Day Main Menu: Rediger velkomstbeskeden for Dag Hovedmenu. Kun den beskedansvarlige kan foretage denne ændring. Change Night Main Menu: Rediger velkomstbeskeden for Nat Hovedmenu. Kun den beskedansvarlige kan foretage denne ændring. Change Emergency Greeting: Rediger velkomstbeskeden for Nødtelefonsvarer. Kun den beskedansvarlige kan foretage denne ændring. Announce Number of Messages Bemærk Automatisk indlogning skal være aktiveret, før du bruger Direkte adgang til tjeneste. Funktion Subscriber Service - All New Messages Subscriber Service - All Messages Subscriber Service - New Voice Messages Subscriber Service - New Urgent Messages Receiving Message Service - All New Messages Receiving Message Service - All Messages Receiving Message Service - New Voice Messages Receiving Message Service - New Urgent Messages Beskrivelse Angiver, om systemet kun meddeler dig om antallet af nye beskeder i din postkasse, når du logger ind. Angiver, om systemet meddeler dig om antallet af alle beskeder i din postkasse, når du logger ind. Angiver, om systemet kun meddeler dig om antallet af nye talebeskeder i din postkasse, når du logger ind. Angiver, om systemet kun meddeler dig om antallet af nye beskeder i din postkasse, der er markeret som prioritet, når du logger ind. Angiver, om systemet kun meddeler dig om antallet af nye beskeder i din postkasse, når du har valgt at aflytte beskeder. Angiver, om systemet meddeler dig om antallet af alle beskeder i din postkasse, når du har valgt at aflytte beskeder. Angiver, om systemet kun meddeler dig om antallet af nye talebeskeder i din postkasse, når du har valgt at aflytte beskeder. Angiver, om systemet kun meddeler dig om antallet af nye beskeder i din postkasse, der er markeret som prioritet, når du har valgt at aflytte beskeder. Brugervejledning 343

344 3.2.1 Brugerprogrammering Message Client Funktion Message Client Display Language Beskrivelse Angiver det sprog, UM-systemet genererer information på til -klienten (IMAP). Ændring af indstillingen for Viderestilling/Vil ikke forstyrres Du kan ændre indstillingerne for Viderestilling/Vil ikke forstyrres på din lokaltelefon for udgående opkald og intercom-opkald i fanen Telephony Feature (telefonifunktion) på skærmen Edit User (rediger bruger). 1. Indstil Viderestilling/Vil ikke forstyrres som følger i fanen Telephony Feature (telefonifunktion): For udgående opkald: Vælg en type på rullelisten For external calls, og tast derefter telefonnummeret for at angive viderestillingstypen, eller vælg Phone (Home) *1 eller Phone (Mobile) *1 for at angive viderestillingsdestinationen. For intercom-opkald: Vælg en type på rullelisten For internal calls, og tast derefter telefonnummeret for at angive viderestillingstypen, eller vælg Phone (Home) *1 eller Phone (Mobile) *1 for at angive viderestillingsdestinationen. *1 Disse telefonnumre indstilles i fanen Contact på skærmen Bemærk 2. Klik på OK. Lagring af navne og numre i private kortnumre Edit User. Klik på For both internal calls and external calls for at anvende indstillingerne på både udgående opkald og intercom-opkald. Når du vælger dette, anvendes indstillingen For external calls (for eksterne opkald) på både udgående opkald og intercom-opkald. Du kan angive hyppigt tastede numre ved hjælp af tocifrede kortnumre (00 99). Der kan programmeres op til 100 private kortnumre på din lokaltelefon til personlig brug. 1. Klik på Speed Dialling View/Edit (adgangskode til postkasse) i fanen Telephony Feature (talebeskeder). 2. De tilgængelige kortnumre vises i sæt af 20. Vælg det ønskede sæt fra Index. 3. Tast navnet på det private kortnummer, der skal ringes til i Speed Dialling - Personal Name (maks. 20 tegn). 344 Brugervejledning

345 3.2.1 Brugerprogrammering Tilpasning af de fleksible knapper 4. Tast det nummer, der skal ringes til af det private kortnummer i Speed Dialling - Personal Number (maks. 32 cifre bestående af 0 9,, #, T [omstil], [ ] [hemmelig], P [pause] og F [flash]). 5. Klik på OK. Du kan tilpasse de fleksible knapper på PT er, ekstra tastemoduler, HS er og SIP-telefoner i KX-UT133/ KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670-serien. De kan bruges til at foretage eller modtage udgående opkald, eller som funktionsknapper. 1. Klik på Flexible Button View/Edit (adgangskode til postkasse) i fanen Telephony Feature (talebeskeder). 2. Angiv hver knap på skærmen Flexible Button for at indstille de fleksible knapper. Brug tabellen nedenfor for at angiv hver parameter. Når du er færdig, skal du klikke på OK. Knap Sløjfe-BY (S-BY) Gruppe-BY (G-BY) Enkelt-BY (E-BY) Direkte nummervalg (DSS) Trin Vælg Loop CO fra Type. Vælg ringetonetypen fra Optional Parameter (Ringing Tone Type Number) for at angive ringetonen. Vælg Group CO fra Type. Angiv derefter det udgående linjegruppenummer i Parameter Selection. Vælg ringetonetypen fra Optional Parameter (Ringing Tone Type Number) for at angive ringetonen. Vælg Single CO fra Type. Angiv derefter det udgående linjenummer i Parameter Selection. Vælg ringetonetypen fra Optional Parameter (Ringing Tone Type Number) for at angive ringetonen. Vælg DSS fra Type. Tast derefter lokalnummeret i Extension Number. Brugervejledning 345

Brugervejledning. Hybrid IP-PBX. Modellnr. KX-NS700

Brugervejledning. Hybrid IP-PBX. Modellnr. KX-NS700 Brugervejledning Hybrid IP-PBX Modellnr. KX-NS700 Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt før brug af produktet og gemmes til fremtidig brug. Sørg især for at læse

Læs mere

KX-NSX1000 KX-NSX2000

KX-NSX1000 KX-NSX2000 Brugervejledning Business Communication Server Modelnr. KX-NSX1000 KX-NSX2000 Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt før brug af produktet og gemmes til fremtidig

Læs mere

KX-NS1000. Brugervejledning. Ren IP-PBX. Modelnr.

KX-NS1000. Brugervejledning. Ren IP-PBX. Modelnr. Brugervejledning Modelnr. Ren IP-PBX KX-NS1000 Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt før brug af produktet og gemmes til fremtidig brug. Sørg især for at læse

Læs mere

Brugervejledning KX-TDE100/KX-TDE200/KX-TDE600. Ren IP-PBX. Modelnr KX-NCP500/KX-NCP1000

Brugervejledning KX-TDE100/KX-TDE200/KX-TDE600. Ren IP-PBX. Modelnr KX-NCP500/KX-NCP1000 Brugervejledning Ren IP-PBX Modelnr KX-NCP500/KX-NCP1000 KX-TDE100/KX-TDE200/KX-TDE600 Tak, fordi du har købt en Panasonic Ren IP-PBX. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug.

Læs mere

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556. Modelnr.

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556. Modelnr. Modelnr. Kvikvejledning Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. Se PBX-dokumentationen

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. Ren IP-PBX. Modelnr. KX-NS1000

Brugervejledning. Ren IP-PBX. Modelnr. KX-NS1000 Brugervejledning Ren IP-PBX Modelnr. KX-NS1000 Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt før brug af produktet og gemmes til fremtidig brug. Sørg især for at læse

Læs mere

Brugervejledning KX-TDA30/KX-TDA100 KX-TDA200/KX-TDA600. Hybrid IP-PBX. Modellnr.

Brugervejledning KX-TDA30/KX-TDA100 KX-TDA200/KX-TDA600. Hybrid IP-PBX. Modellnr. Brugervejledning Hybrid IP-PBX Modellnr. KX-TDA30/KX-TDA100 KX-TDA200/KX-TDA600 Tak, fordi du købte Panasonics, Hybrid IP-PBX. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. KX-TDA30:

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modelnr.

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modelnr. Modelnr. Kvikvejledning Panasonic IP-telefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Tak, fordi du har købt en Panasonic IP-telefon (IP-PT). Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. Se PBX-dokumentationen

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Modelnr. KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Softwarefil, version 01.250 eller senere

Modelnr. KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Softwarefil, version 01.250 eller senere Modelnr. Betjeningsvejledninger SIP-telefon KX-UT113/KX-UT123 KX-UT133/KX-UT136 KX-UT248 Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning CAP (Central Answering Position) Brugervejledning Artikelnr. N0068928 November 2005 CAP-enheden (Central Answering Position) CAP-enheden (Central Answering Position) består af en T7316E-telefon og fra

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere