Orientering om brug af IFC model i konkurrence program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om brug af IFC model i konkurrence program"

Transkript

1 Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Projektkonkurrence om Universitetscampus Ballerup Februar 2011

2 1 Formål Formålet med aflevering af IFC modellen er at den skal give forståelse for hvordan rumfunktionerne er placeret i bygningen. Desuden udarbejdes der optælling af rum og arealer baseret på funktion samt statistik over fordeling af typerne af rumfunktioner. IFC modellen skal således bruges til at lave forskellige udtræk af bygningen. I det følgende vil eksempler på udtrækkene blive beskrevet. BIPS bygningen er i dette dokument brugt som eksempel (Læs mere om BIPS bygningen her Der er lagt UBST rumkategorier på rummene i BIPS bygningen. Der er links til video eksempler på hvordan kategorier sættes på rummene i Appendix 1 (side 6). Detaljeringsniveauet på BIPS bygningen er dog højere end nødvendigt for at opfylde formålet. Før IFC filen afleveres skal den testes vha. IDM checker programmet som er tilgængeligt på Ud over rumfunktioner vil 3D modellen blive brugt til Be10 beregningen og økonomi beregningen. 2 Krav til IFC-filen 2.1 Generelle krav Skal være i IFC version 2x3 eller højere IFC-filen skal minimum indeholde én bygning En bygning i IFC-filen skal indeholde præcis det antal etager (IfcBuildingStorey), som angivet i forslaget 2.2 Krav til arealer og rum Med property menes der et felt i et vilkårligt property set, som er relateret til det specifikke rum med IfcRelDefinesByProperties Rummets nettoareal skal angives som property: NetArea Rummets kategori skal angives som property: Category Rummets kategori skal navngives præcis som anført i bilag 15.2 og Rummets objektmæssige relation til en etage i IFC-filen, skal passe med den etage, som rummet fysisk er placeret. Summen af rummenes nettoarealer per bygning, per etage og per kategori skal passe med det i forslaget fremsatte rumprogram. Alle nettoarealer skal optegnes som rum/ifcspace s. Også fordelingsarealer. Etaper, bygningsområder eller lign. bør angives for rum som property. Brug af IFC model i konkurrenceprogram side 2 af 9

3 2.3 Krav til Be10 Klimaskærmsdelene skal kunne trækkes ud til Be10 beregninger. Angivelse af værdier skal følge sædvanlig praksis mht. Be10. Bygningsdele der er en del af klimaskærmen skal have en u-værdi med property: UValue Bygningsdele der er en del af klimaskærmen som indeholder glas skal yderligere have glasandel og g-værdi som property: FfValue og GValue DBK kodningen skal følge nedenstående tabel og sættes på property: DBKClassification Klimaskærms del Kælderydervægge, beton DBK kode -205.D01 Facade uden glas/alu Tagdæk Terrændæk Yderdøre Glas/Alufacader -215.AD01 -A EC L01 Solafskærmning Krav til økonomiberegning Med henblik på nærmere vurdering af konkurrenceforslagenes evne til at overholde den økonomiske ramme, skal konkurrencedeltagerne udfylde vedlagte bilag Bilaget indeholder 2 faneblade, henholdsvis Kalkulationsoversigt og Entrepriseudgifter, som begge skal udfyldes. Det skal bemærkes, at det alene er konkurrencedeltagernes ansvar, at kalkulationsskabelonens indsatte formler og formater er korrekte. Det udfyldte bilag skal afleveres i såvel papirformat som digitalt. Bemærkninger til fanebladet Kalkulationsoversigt : Kalkulationsoversigten er baseret på Byggesagsrapport for statslige byggearbejder. Nærmere information herom kan eventuelt fås via linket: Samtlige markerede felter i arket skal udfyldes af konkurrencedeltagerne. Entrepriseudgifter (konto 90, 19-69) overføres fra faneblad 2 Entrepriseudgifter. Nøgletal for brutto- og nettoarealer skal korrespondere med arealopgørelserne i IFCmodellen. Bemærkninger til fanebladet Entrepriseudgifter : I dette ark sammenfattes konkurrencedeltagernes vurdering af de til konkurrenceforslaget hørende entrepriseudgifter (håndværkerudgifter). Samtlige de markerede felter i arket skal udfyldes af konkurrencedeltagerne. Brug af IFC model i konkurrenceprogram side 3 af 9

4 Entrepriseudgifterne skal sammenfattes under de fordefinerede Entrepriser/ydelser. Såfremt konkurrencedeltagerne ikke finder disse dækkende i forhold til det konkrete konkurrenceforslag, kan de Disponible Entrepriser/ydelser anvendes. I givet fald skal de supplerende entreprisers indhold beskrives kort. De samlede entrepriseudgifter (konto 90, 19-69) overføres fra faneblad 1 Kalkulationsoversigt. 2.5 Brutto/netto kalkulation I byggebranchen er der forskellige definitioner af hvordan brutto og netto arealer defineres. For at gøre det entydigt her benyttes definitionen i bilag Definitionen af brutto og netto arealer er derfor: Bruttoareal = Nettoareal (af alle rum) + Konstruktions areal Nettoareal = Primære arealkategorier + Sekundært areal Brutto/netto faktor = Bruttoareal/Nettoareal Brug af IFC model i konkurrenceprogram side 4 af 9

5 3 Udtræk Rumlister Følgende er et eksempel på de rumlister der vil blive trukket ud af IFC filen: Areal Navn Kategori Areal Navn Kategori 45 m² Adgangsrum FO1 16 m² Gang FO2 9 m² Entré FO1 355 m² Udstillingsrum FA3 9 m² Reception FO1 4 m² Rengøringsrum/depot SE2 18 m² Projektrum A2 2 m² Forrum FO1 9 m² Kontor A1 2 m² Toilet B1 9 m² Kontor A1 2 m² Toilet B1 9 m² Kontor A1 2 m² Forrum FO1 9 m² Kontor A1 2 m² Toilet B1 46 m² Gang FO2 2 m² Forrum FO1 18 m² Tavlerum SE1 1 m² Installationsskakt K2 2 m² Toilet B1 1 m² Installationsskakt K2 2 m² Toilet B1 1 m² Installationsskakt K2 2 m² Forrum FO1 27 m² Møderum A2 1 m² Forrum FO1 10 m² Depot SE2 33 m² Teknikrum SE1 Brug af IFC model i konkurrenceprogram side 5 af 9

6 4 Eksempler på farvelagte etage oversigter i 2D og 3D 2D og 3D rumoversigterne vil blive brugt til at vurdere hvordan funktionerne er fordelt over etagerne. Farvelægningen af rummene følger rumkategorierne. Primære arealer Sekundære arealer Administrationsareal (Fællesadm.) (A1-A4) Forskningsareal (F1-F10) Undervisningsareal (U1-U7) Studenterareal (S1-S4) Fællesareal (FA1-FA4) Øvrigearealer (Ø1-Ø6) Konstruktionsareal (K1-K2) Sekundært areal (SE1-SE6) Birumsareal (B1-B4) Fordelingsareal (FO1-FO4) Udtræk i 3D Udtræk i 2D Brug af IFC model i konkurrenceprogram side 6 af 9

7 5 Rum statistik For at vurdere hvor meget primært areal bygningen indeholder i forhold til sekundært areal laves der en sammenligning af summen af arealerne. For BIPS huset giver det følgende arealer: Primære arealer Fællesareal 355 Administrationsareal (Fællesadm.) 81 Sekundære arealer Konstruktion 61 Sekundært areal 66 Birumsareal 11 Fordelingsareal Energiberegning med Be10 Modellen skal kun indeholde klimaskærmsdele og ikke installationer. I den afleverede Be10 beregning skal klimaskærmsarealer og varmetabsværdier kunne valideres ud fra IFC modellen. Brug af IFC model i konkurrenceprogram side 7 af 9

8 7 FAQ Spørgsmål: Skal alle rum have en kategori? Svar: Ja, alle rum skal have en kategori også fordelingsarealer. Hvis ikke alle rum får en kategoribetegnelse vil areal funktionsstatistikken ikke blive korrekt. Farvelægningen af etage oversigterne vil også vise blanke områder. Spørgsmål: Skal vægge have en kategori? Svar: Nej, det er ikke nødvendigt. I IFC repræsenteres en væg som en ifcwall hvilket altid vil være et konstruktionsareal og det er derfor ikke nødvendigt at angive det nærmere. Spørgsmål: Et rum indeholder flere funktioner. Hvordan markeres dette? Svar: Dette løses ved at man neddeler rummet. Hvis det f.eks. er et gangområde som også indeholder studiepladser kan man definere området med studiepladser som et selvstændigt rum. Dvs. der må ikke lægges flere rum oven i hinanden. Der må heller ikke laves rum med flere kategoribetegnelser f.eks. F1/F2. Dette vil være en fejlkategorisering som vil vise sig som fejl i både farvelægning og rumstatistikkerne. Spørgsmål: Hvordan skal et rum afgrænses op til en væg? Svar: Rummet skal være defineret som nettoarealet af rummet. Dvs. rummet skal afgrænses af væggen. (I IFC svarer et rum til et ifcspace) Spørgsmål: Hvor detaljeret skal modellen være? Svar: Modellen bruges til at forstå arealstørrelser og sammenhænge med arealer. Der skal derfor ikke være facadedetaljer, materialer, inventar osv. Vinduer og døre i et lavt detaljeringsniveau bør være med for at illustrere flowet i bygningen. Brug af IFC model i konkurrenceprogram side 8 af 9

9 Appendix 1 Eksempel på påsætning af kategori i ArchiCAD (42 sekunders video): Eksempel på påsætning af kategori i Revit (45 sekunders video): Eksempel på påsætning af kategorier og farvelagte oversigter i Revit (94 sekunders video): Eksempel på interaktiv walk through model af IFC bips huset. Gulvflader er farvelagt med kategorifarver IFC modellen som er brugt til alle udtræk i dette dokument: Program til check af IFC fil (IDM Check) (Der vil på denne hjemmeside også være anvisning i Be10 beregning og økonomiudtræk) Brug af IFC model i konkurrenceprogram side 9 af 9

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde.

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. Med INDICATA ved hånden får du en nem og overskuelig adgang til viden om det

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere