Introduktion - Modul 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion - Modul 2"

Transkript

1 Introduktion - er det andet forløb af 4 og er i materialet sat til to dage. handler om at få nye ideer, at drømme om hvad der er muligt og blive klogere på kreativitet og hvordan man kan tænke nye tanker. At tænke kreativt, ud af boksen, innovativt eller hvad man ellers kalder det er ikke noget man bare kan gøre uden videre. Kreativitet kræver fokus, regler og styring. Refleksion til læreren: hvornår var du sidst kreativ? Hvilke forudsætninger gjorde, at du kunne være kreativ? Formålet med materialet i drømme/idefasen er at give nogle bud på: Hvordan man kan træne sig til at tænke mere kreativt Den kreative process frem til en god ide. Den ideudviklingsproces som materialet her bruger, bygger på følgende model: Fokus punkt Brainstorming 1 nye ideer Kategorisering Sortering Valg 1 Brainstorm 2/ Udvikling af ideer Kategorisering Sortering Valg 2 Dag 1 - Dag 2 - Fokus punkt: Hvad kan gøre vores lokale område grøn mobilt? Brainstorming 1: Udviklingen af en hel masse nye ideer Kategorisering/sortering: Ud fra forskellige parametre kategoriseres/grupperes og sorteres ideerne Valg 1: Valg af hvilke ideer man vil arbejde videre med på dag 2 Brainstorming 2: Videreudvikling af de ideer man allerede har, Fokus punkt: Hvordan gør vi ideerne bedre? Kategorisering/sortering/analyse: Ud fra forskellige parametre kategoriseres/grupperes og sorteres ideerne Valg 2: Valg af de 10 ideer der er med i idekataloget. Til slut påbegyndes analyse og udvikling af de 10 ideer. har to overordnede projektmål: At generere nye ideer At opsætte parametre for hvad en god ide er (Idéanalyse)

2 , projekt produkter Fra projektets side er der valgt følgende produkter, som hver klasse skal producere: Idebank med min. 300 ideer Idekatalog med 10 analyserede ideer Idebank med min. 300 ideer er et bi-produkt af dette modul. Idebanken indeholder alle de ideer man vælger fra under forløbet. Det er vigtigt ikke at smide dem væk af to grunde: For det første fordi ideerne i idebanken kan bruges som inspirationsmaterialet, hvis man går i stå senere i forløbet. Altså, hvis en gruppe sidder og har svært ved at finde en løsning på et problem,, kan de evt. finde inspiration til løsningen i idebanken. For det andet er, det en dokumentation og fastholdelse af den kreative process, der er gået forud for de ideer man er endt med. Selv hvis det ender med at man vælger nogle af de første ideer man fik, så har processen med at tænke helt nye og skøre tanker, været med til at kvalificere ens slutprodukt. Idekatalog med 10 ideer (inklusiv en idéanalyse) sikrer at man har 10 veldokumenterede og belyste ideer at arbejde videre med i Modul 3. Det gør at eleverne får lov til at drømme mange forskellige projekter frem, hvilket i den sidste ende sikrer at den ide(er) man går videre med, er valgt ud fra et velbegrundet helhedsbillede af flere ideer. I kan enten vælge at Idekataloget skal være med udgangspunkt i et fysisk katalog eller et digitalt, alt efter resourcer. Hvis I vælger at lave et fysisk, så husk at dokumentere det via Iphone eller andet og hvis det er digitalt så husk at dokumentere det med symboler eller andet på projektvæggen.

3 ROADMAP - Der er i modul 2 regnet med ca. to arbejds/undervisningsdage Følgende læringsmål er sat for modul 2: At reflektere over: Hvordan tænker man kreativt? Undersøge hvad innovation er. Vurdere en ide kritisk. Træne hvordan man bygger videre på andres ideer. Dag 1 Formål: At træne kreativitet Ønsket Resultat (produkt): 300 nye ideer. Forløb: Check In, 1/2 time Idéstjernen, 1/2 time Kreativitet: introduktion, 10min - 1/2 time Brainstorming (i grupper)1 1/2 time Kategoriseringer af ideer, 1/2 time Sortering af kategoriserede ideer 1 1/2 time Debrief af dagen, 10 min HJEMMEOPGAVE Hver elev skal finde et billede af en kendt person og 3 ord hun/han forbinder med billedet - klip og klister det ind til et kort. Se skabelon i APPENDIX. Kortet skal bruges som inspiration i Brainstorm 2, 2. arbejdsdag i modul 2. Dag 2 Formål: At vælge, videreudvikle og an analysere de ideer man har Ønsket Resultat (produkt): Et idekatalog med analyserede 10 ideer Forløb: Check in, 1/2 time Ideudvikling/Brainstorm 2, 1 time Sortering af ideer, 1 1/2 time Gruppering og sammensætning af ideer inden valg, 1/2 time Afstemning om ideer - vælg de 10 bedste ideer. 1/2 time Idekataloget, 2 timer + hjemmeopgave. Debrief, 10 min HJEMMEOPGAVE: Eleverne laver hver deres del af idekataloget færdigt til næste gang.

4 Dag 1 - Formål: At træne kreativ tænkning Ønsket Resultat (produkt): 300 nye ideer. Check In, 1/2 time Start med en runde i klassen hvor alle elverne giver deres bud på: Hvad er en god ide? Noter mens eleverne bidrager. Idéstjernen, 1/2 time Opfølgning på Check In: Lad alle eleverne lave en 5 takket idestjerne. I midten af stjernen står: En god ide. I takkerne skal eleven notere de 5 vigtigste forudsætninger/karakteristika for en god ide (ud fra check in) Gør godt Når der ikke er noget der kan stoppe den En god ide brugbart Noget nyt Spændende Kreativitet: opvarmning, 10 min - 1/2 time For at varme op til brainstorms og bryde de tankemønstre vi er vant til, er de næste to øvelser medtaget for at sætte gang i den højre hjernehalvdel. Den første er en øvelse hvor man står to og to over for hinanden. Den ene elev starter legen ved at begynde at imitere en sportsgren, fx. badminton. Imens skal eleven sige at hun/han gør en anden ting, eksempelvis: Jeg spiller fodbold, jeg spiller fodbold, så skal den anden begynde at imitere at spille fodbold også sige en helt ny ting, fx. Jeg svømmer jeg svømmer. Således fortsætter legen nogle runder. Den anden øvelse laves fælles på klassen. Alle elever stille sig op med plads omkring hinanden så alle kan se læreren, som leder øvelsen. I første runde er der følgende bevægelser: Højre = gå til højre

5 Venstre = gå til venstre Frem = gå fremad Tilbage = gå tilbage Hop = hop Ned = gå ned i knæ. Gør det et par gange, alle følger med. SÅ bytter i om: Højre: Gå til venstre og omvendt Frem = gå tilbage osv. 3 runde laver man helt om; fx. Hop = gå til venstre, osv. Brainstorming 1 (i grupper) 1 1/2 timer Brainstorming er som I kan se i introduktionen til en del af en større proces. Det vigtigt når man brainstormer at man virkelig indstiller sig på at give slip på sine forbehold og fordomme. Regler De følgende regler er ment som hjælp til processen: 1. JA OG - Ingen Nej, men... a. Det er en indgroet vane hos de fleste, at svare på en ide med noget forbehold. Sådan en sætning starter for det meste med Nej, men... For at komme vanen til livs må man derfor kun starte en sætning med: JA, OG Kvantitet over kvalitet. b. Vi prøver først og fremmest at få en masse ideer, gode som dårlige. Dette skyldes blandt andet, at det er en kollektiv proces, og når man tænker en skør ide højt, så kan det give anledning til at andre, eller en selv kommer på en rigtig god ide - med den skøre ide som inspiration. 3. Hold fokus c. Det er vigtigt at fokusere på det oprindelige spørgsmål. Kan I mærke at I forsvinder ud af en helt anden linje, så vend tilbage til fokuspunktet. Det kan være en god ide at udvælge en person, der har ansvar for det. Byg selv på herfra med elevernes og dine egne pointer til en god brainstorm session. Forløb Brainstormen er bygget op omkring 3 sessions af ca. 20 minutters varighed, og i grupper af omkring 5-10 elever. Det er muligt at variere med længere tid, hvis energien er til det. En brainstorm session bør ikke vare under 20 minutter og ikke over 50 min. Forløbet som er anbefalet her bygger på ca. 5 grupper i en klasse, der sidder ved gruppeborde, med et stykke papir, hvor fokuspunktet for brainstormen er skrevet på. Derudover skal hver elev have noget at skrive med samt lapper af papir at skrive ideer på - I kan evt købe post-it lapper. Det kan i f.eks. gøre billigt i Tiger Butikker i Danmark: skole_vaerelse/memoblokke_5_stk_ html I hver gruppe kan der udpeges en som er tidsansvarlig. ALternativt kan læreren holde tiden, og sige til når man skal skifte. Fokuspunktet for denne brainstorm er: Hvad kan gøre vores lokalområde mere grøn mobilt?

6 Forskellige måder at brainstorme på: Helt almindelig brainstorm (20-45 min) tager kun udgangspunkt i fokuspunktet, de regler man har sat op og i at gruppen finder på flest mulige ideer. Negativ brainstorm (30-45 min) handler om at vende fokuspunktet om: hvad kan gøre vores lokalområde så U-grønt mobilt som overhovedet muligt?. Efter 15 min stopper man op, og begynder at vende sine ideer om: hvad er det modsatte af vores negative ideer? Associations brainstorm laves ved først at tage en associationsrunde i gruppen. En starter med at sige et helt tilfældigt ord, eks: Appelsin. Så siger den næste det ord som hun/han kommer til at tænke på: fx. Orange. og sådan forsætter det. Alle ordene skrives ned. Disse associationsord bruges nu som udgangspunkt for en ny brainstorm, sammen med fokuspunktet. Idol brainstorm vælger man en kendt person eller flere og spørger eks: hvis Madonna skulle bevæge sig grønt her i området, hvad så? Stafet brainstorm er en associationsbrainstorm kombineret med fysisk aktivitet og konkurrenceelementer. Lad hver gruppe lave en associationsrunde. Lav små sedler med ordene, bland dem alle sammen, og put så fem sedler i fem forskellige skåle. Nu stilles op til en slags løbestafet, hvor hver gruppe er et hold. Hvert hold skal løbe op til deres skål med de 5 ord, trække et ord og løbe tilbage til sin gruppe. Gruppen skal nu hurtigst muligt finde på 5 nye ideer, som skrives på små lapper. Når man har fundet 5 ideer, må den næste på holdet, løbe op efter et nyt ord. Det første hold der har tømt skålen, og fundet 5 ideer til det sidste ord i skålen, har vundet. Kategoriseringer af ideer, 1/2 time Når brainstormen er færdig, skal eleverne dele alle de ideerne, som de har fået, ind i kategorier. Det er en god ide for læreren at gå rundt under brainstormen og lytter/spørger efter relevante kategorier hos eleverne, - lav så 5 kategoriseringer/grupperinger forslag: Biltrafik, Mad, offentlig transport, Cykel, Gå Kampagne, web, fysiske tiltag,.. Når eleverne har kategoriseret, samles ideerne i nye grupper efter kategoriseringer. Lad en elev fra hver af de oprindelige brainstormingsgrupper gå i de nye grupper. Sortering af kategoriserede ideer, 1 1/2 time I de nye 5 grupper af kategoriseringer laves nu en sortering af ideerne. Lav et koordinatsystem med en y og en x akse: Y=Realistisk, X=Innovativt,

7 Realistisk Ide 15 Ide 1 Ide 8 Ide 19 Ide 14 Ide 9 Ide 18 Ide 17 Ide 2 Ide 10 Ide 16 Ide 12 Ide 20 Ide 11 Ide 13 Innovativt Vælg til slut de 5 bedste ideer fra hver kategori, f.eks. de ideer, der er mest innovative, men samtidigt realistiske at udføre. Resten af ideerne lægges i en ide-bank (se projektvæggen i har hængende. Alle ideerne klistres ind i banken eller hæng en plastiklomme op med alle ideerne i. I kan evt. lave en låge til idebanken, og på den måde gøre projektvæggen lidt sjovere. Slut sorteringen af med en kort præsentation af de 5 valgte ideer: Lad hver gruppe præsentere deres 5 bedste ideer kort, brug ca. 1/2 minut til hver ide. Debrief af dagen og introduktion af hjemmeopg., 10 min Dagen har været meget intens, så afrund gerne dagen med en runde, hvor hver elev siger et ord om den forgangne dag. HJEMMEOPGAVE Hver elev skal finde et billede af en kendt person og 3 ord hun/han forbinder med billedet - klip og klister det ind til et kort. Se skabelon i APPENDIX. Kortet skal bruges som inspiration i Brainstorm 2, 2. arbejdsdag i modul 2.

8 Dag 2 - Formål: At vælge, videreudvikle og analysere de ideer man har Ønsket Resultat (produkt): Et idekatalog med 10 analyserede ideer Check in, 1/2 time Check in med spørgsmålet: Hvad glæder I jer mest til idag? Brainstorm 2, 1 time Brainstorm sessionen på dag 2, handler om at videreudvikle de ideer man allerede har fået og valgt at gå videre med. Fokusspørgsmål til brainstormen er: Hvilke nye ideer kan gøre denne ide bedre? Start med at opsummere de regler og den proces I havde sidst I brainstormede. Evt. lav nye regler, hvis det er nødvendigt. Saml derefter alle hjemeopgave-kortene sammen og bland dem sammen. Fordel 5 kort til hver gruppe (kategorigruppe - den gruppe som eleverne endte i på forrige arbejdsdag. I kan også vælge at lave helt nye grupper). Lav billed/ord-associations brainstorm: Træk et kort og træk en ide (af de 5 som blev valgt den forrige dag) og find nu på en (ny) ide ud fra billedet og ordene på kortet. Sortering af ideer, 1 1/2 time Lav en sortering ligesom dagen forinden. I stedet for parametrene: Realistisk/Innovativ, brug da: Y = Laver GM Forandring, X = Spændende. (både nye og gamle/oprindelige ideer er med i sorteringen) Vælg til sidst de 5 bedste ideer ligesom sidst, og lav en kort præsentation af de 5 valgte ideer. 1/2 minut til hver ide. Når en ide er præsenteret, hænges den op på tavlen, så de til sidst alle er samlet. Gruppering og sammensætning af ideer inden valg 1, 1/2 time Inden klassen nu skal til at udvælge de 10 bedste ideer, som man vil gå videre med og inkludere i sit idekatalog, kan man nu for overblikkets skyld, lave en gruppering og eventuelle sammensætninger af ideer, så der kommer bredde og sammenhæng i de ideer som bliver valgt. Dette kan gøres ved en Fiskebowle. Det går ud på at 3-5 repræsentanter skal gå sammen og gøre arbejdet med at gruppere og eventuelt sammensætte ideer. Repræsentanterne skal tænke højt mens de arbejder, altså når de eksempelvis flytter en ide hen til en anden og giver dem en overskrift: Hmm.. jeg tror den om fodgængerfeltet læner sig meget op af lys-kryds ideen. Den kommer derhen, og de får overskriften: Fodgænger GM. Repræsentanterne skal også snakke sammen højt, så alle kan følge processen mens den foregår. Man kan udvide det med at dem udefra kan gå op, prikke en af repræsentanterne på skulderen og udskifte hende/ham, hvis man selv har nogle input.

9 Processen kaldes en fiskebowle fordi der foregår en gennemsigtig proces mellem nogle få repræsentanter. Alt aktivitet foregår inden i bowlen, og hvis man vil bidrage må man gå ind i bowlen. Øvelsen kan også bruges hvis et emne skal diskuteres i klassen. Man kan sætte 5 stole op i midten af klassen, resten sidder rundt om og lytter Afstemning om ideer - vælg de 10 bedste ideer. 1/2 time Giv alle elever 3 stemmer. De kan vælge at bruge én stemme på 3 ideer, fordele 2 stemmer på en ide og 1 stemme på en anden ide eller bruge alle 3 stemmer på én ide. En stemme kan afgives ved at man afgiver en prik med en tusch, ved den ide man stemmer på. Alle har dermed 3 prikker at afgive. Idekataloget, 2 timer + hjemmeopgave. I grupper (evt. de seneste brainstorm grupper, eller nye) vælger man nu to ideer ud af de 10, som hver gruppe går i dybden med, for at inkludere i Ide-Kataloget. Det er op til jer hvad der skal med i kataloget, men her er et format man kan bruge til hver ide: Beskriv ideen på 3 linjer Lav en collage Lav en spørgerunde hvor forkellige målgrupper vurderer ideen på en skala fra 1-10 Hvorforanalyse: en hvorforanalyse er en analyse hvor man kommer ind til kernen i projektets mission og forbinder mission med det output projektet har. Eksempel: på en hvorforanalyse til: Kampagne: Kørʼ mere på cykel -ide Hvorforanalyse: Nævn alle de argumenter I kan komme i tanke om hvorfor det er en god idé af køre på cykel. Når dette er gjort stilles der yderligere spørgsmål til de nævnte argumenter F. eks.: Argument: Det er godt at køre på cykel, fordi det er CO2 neutralt Hvorfor: Hvorfor er det godt at en kørselsform er CO2-neutralt? Hvorfor lige cykel og ikke f.eks. et løbehjul? Argument: Et løbehjul er ikke lige så hurtigt som en cykel Analysen forsættes ned til 5 7 led i analysen. Til slut kan I så vurdere om ideen er den rigtige eller den skal justeres i forhold til jeres intentioner Man kan også variere papirformatet med andre muligheder. I så fald er det vigtigt at huske at dokumentere det man laver, eks. optage det med. Iphone: - Lav en sketch, der viser ideen - Interview hinanden om ideen. Enten om det I er ved lige nu eller som om ideen var gennemført. Debrief, 10 min Runde hvor alle siger 1 ord om den forgangne dag. HJEMMEOPGAVE: Eleverne laver hver deres del af idekataloget færdigt til næste gang.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

Introduktion - Modul 1

Introduktion - Modul 1 Introduktion - er det første forløb af i alt 4 moduler indenfor projektet første Tema: Bæredygtig By-Udvikling, Grøn Mobilitet. handler om at researche og undersøge feltet omkring Grøn Mobilitet (GM),

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 DREJEBOG Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 Program 09.00 Møde i Foredragssalen, Porthusvej 71, 5700 Svendborg 09.10 Morgenmad 09.40 Introduktion til dagen 10.00 Idéudvikling 12.30 Frokost 13.00 Klargøring

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING AGENDA Divergent vs. Konvergent tænkning Idéudvikling Kickstart kreativiteten Kreative metoder til idé- & konceptudvikling Konceptudvikling DIVERGENT VS. KONVERGENT Divergent

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Psykiatrisk Center Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Maglevænget 2 2750 Ballerup Dato: 26.11.2013 Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Øvelsesvejledning november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar.

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Bordet rundt Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Efter tur giver eleverne deres svar på arket, og giver pen og papir videre

Læs mere

Tre forløb der opsøger og udforsker kultur

Tre forløb der opsøger og udforsker kultur Tre forløb der opsøger og udforsker kultur Temaer for alle tre forløb er kulturforståelse og interkulturel kommunikation. Hensigten er, at der tages afsæt i lokalsamfundet, således at spejderne oplever

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

LISE - Camp Fase2 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase2 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase2 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 2 fem lektioner Materialer: Post - It, LISE Øvelser

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 0. 3. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Hvad er børns rettigheder? Modulet indledes med en snak om ordet rettigheder. Her arbejdes med elevernes forforståelse i forhold

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Undervisningsmateriale til STATSMINISTEREN + DEMOKRATI-WORKSHOP Egnet til 0.-3. klasse. af Marie Kilsgaard Møller

Undervisningsmateriale til STATSMINISTEREN + DEMOKRATI-WORKSHOP Egnet til 0.-3. klasse. af Marie Kilsgaard Møller D E -M O-K R A-T I Undervisningsmateriale til STATSMINISTEREN + DEMOKRATI-WORKSHOP Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller www.quasite ater.dk INDHOLD SIDE 2 Kap. 1: At bestemme - Hvem bestemmer

Læs mere

PV5: Kreativitetsworkshop idéer til projektopstart Hvad skal vi i dag? Billede:

PV5: Kreativitetsworkshop idéer til projektopstart Hvad skal vi i dag? Billede: PV5: Kreativitetsworkshop idéer til projektopstart Hvad skal vi i dag? Finde svar på spørgsmålene: Hvad er kreativitet? Brainstorms er det så simpelt? og anvende metoderne til: Udvikling af jeres problemformuleringer

Læs mere

IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE

IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE FORMÅL MED DAGEN Få forståelse for innovationsbegrebet i undervisningen Kompetencer og fagfaglige mål Fire-modellen Case vi skal prøve det selv! Vigtigst: At I som team omkring

Læs mere

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet At lære mere om hinanden og få deltagerne til at snakke sammen. 6 eller flere Papir Blyant eller kuglepen Før aktiviteten skal du vælge 3 personer og bede

Læs mere

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme.

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme. Vejledning Begrebet vold leder ofte tankerne hos børn og unge hen på historier fra nyhedsmedierne og til vold i film. Episoder fra skolegården og klubben kan også være noget af det de tænker på. At voldsbegrebet

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

INNOVATION I ADMINISTRATIONEN

INNOVATION I ADMINISTRATIONEN AGENDA Et lille oplæg «Innovation i øjenhøjde» Introduktion Idéudvikling Tematisering Udvælgelse 2 INNOVATION i øjenhøjde 3 EN KREATIV OPGAVE Tegn en hund 4 HJERNEN ER MØNSTERDANNER 5 LÆS DETTE: Igføle

Læs mere

FUCKING FLINK FOREVER

FUCKING FLINK FOREVER FUCKING FLINK FOREVER SIDE 68: SKAB BEVÆGELSE SKAB BEVÆGELSE flink i tredje Nogle kloge mennesker forsker i det, vi kalder netværk og ved en masse om, hvordan mennesker forbinder sig med hinanden. De ved,

Læs mere

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1.

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1. 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1 StÆrke fællesskaber Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? Skab stærke fællesskaber Indhold I denne øvelsesrække får deltagerne opgaven: Hvad vil I gøre for

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

Velkommen til webinaret. Sådan skaber du din drømmebusiness ud fra dit unikke formål i 5 enkle trin

Velkommen til webinaret. Sådan skaber du din drømmebusiness ud fra dit unikke formål i 5 enkle trin Velkommen til webinaret Sådan skaber du din drømmebusiness ud fra dit unikke formål i 5 enkle trin Program Velkommen De 5 trin Hvis du vil mere Q & A De 5 trin 1. Kom i kontakt med din unikke historie

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

FRA SKØR IDÉ TIL TILLØBSSTYKKE GYMDANMARK OG DANSK SVØMMEUNION BERNSTORFFSMINDE EFTERSKOLE, 10. APRIL 2016

FRA SKØR IDÉ TIL TILLØBSSTYKKE GYMDANMARK OG DANSK SVØMMEUNION BERNSTORFFSMINDE EFTERSKOLE, 10. APRIL 2016 FRA SKØR IDÉ TIL TILLØBSSTYKKE GYMDANMARK OG DANSK SVØMMEUNION BERNSTORFFSMINDE EFTERSKOLE, 10. APRIL 2016 PROGRAM 12.45-12.55: Velkommen og dagens program 12.55-13.00: Øvelse: Opvarmning 13.00-13.10:

Læs mere

kreativ produktudvikling 3D leg Partnerskab for Vækst Fyn

kreativ produktudvikling 3D leg Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn kreativ produktudvikling give gaver der har samme sko som dig selv. 3. den med længst hår 4. giv hinanden gaver ved at mime. Vis gaven med dit kropssprog uden at sige, hvad det

Læs mere

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET.

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. 1 REDEGØRELSE AF REFLECT-METODE-FORLØBET: 1) OPSTART

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING 8 MODUL 148 Modul 8 - AFSLUTNING Modul 8 - AFSLUTNING 149 AFSLUTNING MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN: Børn har ret til at gå i skole

Læs mere

Introduktion. Arbejde med indstilling

Introduktion. Arbejde med indstilling Introduktion Arbejde med indstilling Vertikal tænkning Hvis jeg havde spurgt mine kunder hvad de ønskede sig, ville de have bedt om en hurtigere hest. Henry Ford Hvad sker der i hjernen når man får en

Læs mere

Arbejdsmiljøkortet som brikker

Arbejdsmiljøkortet som brikker Arbejdsmiljøkortet som brikker De næste 6 sider er udklipningsark til brug for mødeledere på kortlægnings workshop. Du kan med fordel hente en print version i A4-format fra www.nfa.dk/sam eller kopiere

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op ISBN 978-87-92167-15-6 Copyright 2017 Fotografisk, mekanisk eller anden

Læs mere

Årsplan til samfundsfag sporfag 15/16 Demokratisk iværksætteri.

Årsplan til samfundsfag sporfag 15/16 Demokratisk iværksætteri. Årsplan til samfundsfag sporfag 15/16 Demokratisk iværksætteri. Deltagelse i et: 9.kl Samfundsfag er en af tre linjer, som elever i 9.kl. kan vælge på Glamsdalens Idrætsefterskole. Tema: Frivillighed Tid

Læs mere

METODE 1 RUNDEN RUNDT

METODE 1 RUNDEN RUNDT METODE RUNDEN RUNDT På et teammøde/personalemøde fortæller alle om følgende: En relation, jeg er lykkedes med i den forgangne uge/måned En opgave, der var svær Noget jeg ville ønske, at vi som arbejdsplads

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Introduktion - Modul 3

Introduktion - Modul 3 Introduktion - Modul 3 Modul 3 Modul 3 handler om at kvalificere, udvikle og vælge ideer, samt at lave planer for gennemførelsen af ideer. Overordnet hedder modul 3 derfor også designmodulet - design af

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

KREATIV PRODUKTUDVIKLING 3D LEG

KREATIV PRODUKTUDVIKLING 3D LEG KREATIV PRODUKTUDVIKLING Partnerskab for Vækst Fyn GIVE GAVER DER HAR SAMME SKO SOM DIG SELV. 3. DEN MED LÆNGST HÅR 4. GIV HINANDEN GAVER VED AT MIME. VIS GAVEN MED DIT KROPSSPROG UDEN AT SIGE, HVAD DET

Læs mere

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten Du skal se en film om emnet familie o Drengen i kufferten Du skal lære o At tale på dansk om emnet familie. o At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene. o At læse og forstå tekster om emnet familie

Læs mere

Et æble i madkassen - event for 2. klasse

Et æble i madkassen - event for 2. klasse Et æble i madkassen - event for 2. klasse Introduktion Ideen med Et æble i madkassen er at sætte fokus på, hvordan en sund madpakke er skruet sammen. Eleverne skal i eventugen arbejde med fødevarestyrelsens

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om depression. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm,

Læs mere

Skoletilbud. Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden. Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden. Copyright Legeskibet 2016

Skoletilbud. Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden. Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden. Copyright Legeskibet 2016 Skoletilbud Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden Copyright Legeskibet 2016 Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden Legeskibets Skoletilbud Legeskibet samarbejder med skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Skibet er ladet med rettigheder O M

Skibet er ladet med rettigheder O M Skibet er ladet med rettigheder T D A O M K E R I Indhold Dilemmaøvelse. Eleverne forestiller sig, at de skal sejle til et nyt kontinent, men for at nå frem må de vælge, hvilke nødvendige eller unødvendige

Læs mere

Instruktion : I denne uge skal vi arbejde med at løse et problem, ved at udvikle et nyt produkt eller en anden form for løsning.

Instruktion : I denne uge skal vi arbejde med at løse et problem, ved at udvikle et nyt produkt eller en anden form for løsning. Drejebog, ugeforløb Herunder finder du en drejebog til et ugeforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for, hvordan processen kan se ud og du har måske lidt mere eller lidt mindre tid til rådighed med din

Læs mere

HOP-IN Lærerkursus mandag d. 4/9 2017

HOP-IN Lærerkursus mandag d. 4/9 2017 HOP-IN 2017 Lærerkursus mandag d. 4/9 2017 Dagens program 13.15-14.00 14.00-14.15 PAUSE 14.15-15.30 Gruppedannelse Samme farve sko Fortæl om din dag - baglæns. Du har ét minut Den som har den ældste søskende

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? cand.oecon cand. mag. cand merc Cand. mag. i samfundsfag og historie International markedsføringsøkonom, HD afsætning, merit lærer, innovation

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen Social kapital Kortlægning af faggruppernes bidrag Drejebog til lederen Fakta Mål: Varighed: Kortlægning: Deltagere: At få en fælles forståelse af kerneopgaven og opgaveløsningen. At få indblik i samspillet

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere

Du skal se en film om en gris, der har en stor drøm. Den lille gris flyver

Du skal se en film om en gris, der har en stor drøm. Den lille gris flyver Du skal se en film om en gris, der har en stor drøm o Den lille gris flyver Har du en drøm? Min drøm Fortæl eleverne, at den næste film handler om en gris, der har en drøm om at flyve. Tal om, hvad det

Læs mere

Gymnasiedage 30. september 2009 Innovativ pædagogik og didaktik

Gymnasiedage 30. september 2009 Innovativ pædagogik og didaktik Gymnasiedage 30. september 2009 Innovativ pædagogik og didaktik Irmelin Funch Jensen, HanneHeimbürger Innovation 1.Innovation som fag 2.Innovativ pædagogik og didaktik i alle fag 3.Innovationsledelse Irmelin

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012 BYENS MØDE Inspirationshæfte Severin Seminar, maj 2012 1 Dette lille hæfte samler et par af de modeller og skabeloner, som vi har brugt på Byens Møde på Severin Seminaret. Den skal gøre det let for dig

Læs mere

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Vejen til gode møder og bedre resultater HVORNÅR ER DU SIDST GÅET FRA ENDNU ET NYTTELØST MØDE? Slukøret, fordi I egentlig ikke kom frem til noget.

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

DANMARKS STØRSTE POLITISKE SAMTALE

DANMARKS STØRSTE POLITISKE SAMTALE DANMARKS STØRSTE POLITISKE SAMTALE Socialdemokratiet skal have nyt principprogram. Derfor indleder vi nu Danmarks største politiske samtale, og den starter i jeres partiforening. Her kan I læse mere om,

Læs mere

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse.

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. 0. klasse Job UEA i 0. klasse UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. I UU København opfordrer vi alle skoler og klasser til at arbejde

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING Formål og værdier VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING KERNEFORTÆLLING At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange måder helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden

Læs mere

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer.

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. v/ Paul Natorp og David Storkholm, KaosPiloterne 2011 Hvad er innovation? Innovation er processen, der frembringer nye idéer og gør dem værdiskabende for samfundet.

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

Skole med vilje - En højtpræsterende og skabende skole. Onsdag den 29.august 2012 - En håndsrækning til K&K grupperne

Skole med vilje - En højtpræsterende og skabende skole. Onsdag den 29.august 2012 - En håndsrækning til K&K grupperne Skole med vilje - En højtpræsterende og skabende skole Onsdag den 29.august 2012 - En håndsrækning til K&K grupperne Formål med dagen At skabe en fælles referenceramme for skolens visionsproces forankring

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

TANKE-EKSPERIMENTER:

TANKE-EKSPERIMENTER: TANKE-EKSPERIMENTER: Samfundsfilosofisk og etisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 2 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Forslag til program vedr. det innovative projekt

Forslag til program vedr. det innovative projekt Forslag til program vedr. det innovative projekt Forarbejde Hvis det er en hel årgang, som arbejder med forløbet, kan I starte med et danskfagligt forløb på tværs af klasserne med en varighed på 4 lektioner

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Innovationsforløb. Modul 2

Innovationsforløb. Modul 2 Innovationsforløb Modul 2 Dagens underviser Webinarets program Velkommen: Gennemgang af forløbet, forventninger, praktiske informationer. Undervisningsmodel: KU-modellen 2 første rum Mål og værdier: Hvad

Læs mere

Fase 3 Co-creation analyse

Fase 3 Co-creation analyse Fase 3 I n gennemgår I seks trin. Det varer minimum en hel dag at gennemgå analysen. Hvis I ikke bliver færdige med analysen i dag, så gå videre med den i morgen. Hvis nogle af trinene er mere udfordrende

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

KREATIVITET - OG FILOSOFI

KREATIVITET - OG FILOSOFI P r o j e k t 2 01 2. 1 O k t. 1 2 fe b. 1 3 KREATIVITET - OG FILOSOFI Dagtilbuddet Riisvangen i samarbejde med Louise NabeNielsen Hvor skal vi hen? Opsamling - konklusioner Vidensdeling Evaluering Næste

Læs mere

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4 Goddag til fremtiden Indledning Undervisningsmodul 4 fremtidsperspektiverer og viser fremtidens energiproduktion. I fremtiden er drømmen hos både politikere

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1: De 24 styrker... s. 5 Øvelse 2: Styrkespillet... s. 9 Øvelse 3: Find styrker i personerne

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere