1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november /10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige mark-up Figurer. Grafisk illustration af udviklingen i faste og variable priser for detailmarkedet for el samt omkostninger Udledning af et tillæg efter mark-up metoden Tabel med oversigt over hvilke selskaber, der opnåede bevilling ved udbudsrunden samt deres fastsatte tillæg.

2 Bilag 1. Produktsorteringer 1. For produktsorteringerne nedenfor gælder, at der er tilføjet en eller flere søgekriterier til de generelle søgekriterier i tabel Generelt gælder der for sorteringerne, at der er beregnet en gennemsnitspris på daglig basis for DK1 og DK2. For samme dag er der fratrukket prisen for en finansiel kontrakt for systemprisen og CfD-kontrakt samt profilomkostninger. For perioden 1. kvartal 2012 til og med 4. kvartal 2013 er der således for hver handelsdag to mark-up observationer, som er indekseret. Medianen af disse observationer giver mark-up værdien i de enkelte tabeller nedenfor. 3. Produktsorteringerne er defineret ud fra et generelt princip om at finde el-handelsprodukter med forskellige produktspecifikationer, som dækker og udtrykker et samlet prisniveau for detailmarkedet for elprodukter. 4. Produktsorteringerne tager udgangspunkt i både faste og variable priser. Herefter bliver der tilføjet søgekriterier som leverings- og kontraktperiode, bindingsperiode og såkaldte klimavalg. El-handelsprodukter, som udbydes af ikke-koncernforbundne selskaber bliver også medtaget. pris og leverings- og kontraktperiode Produktsortering 1 5. I Produktsortering 1 er der valgt alle produkter med faste priser, som bliver udbudt på Elpristavlen. Et el-produkt med faste priser er karakteriseret ved, at kunden kender prisen i leveringsperioden. Der sondres ikke mellem kontrakt- og leveringsperioder. Begrundelsen for denne produktsortering er at få et samlet billede af hele markedet for fastprisprodukter. Tabel 1.1. El-handelsprodukt. Produktsortering 1 59,12 kr./mwh Produktsortering 2 6. I produktsortering 2 er der valgt alle produkter med faste priser og leverings- og kontraktperiode på højest to måneder. Dette er en præcisering af produktsortering 1, hvor der nu sorteres efter leverings- og kontraktperiode på højest to måneder. Produktsorteringen er medtaget for at få en beregning af fastprisprodukter med relativ kort leverings- og kontraktperiode med henblik på at undersøge, hvorledes leverings- og kontraktperioden påvirker mark-up værdien. Side 2 af 16

3 Tabel 1.2. El-handelsprodukt. Produktsortering 2 Leverings-/kontraktperiode Højest 2 måneder 39,39 kr./mwh Produktsortering 3 7. I produktsortering 3 er der valgt alle produkter med faste priser og leverings-og kontraktperiode på højest fire måneder. Dette er en ændring af produktsortering 2, hvor der nu sorteres efter leverings- og kontraktperiode på højest fire måneder. Produktsorteringen er medtaget for at få en beregning af fastprisprodukter med relativ kort leverings- og kontraktperiode, men med en længere periode end i produktsortering 2. Tabel 1.3. El-handelsprodukt. Produktsortering 3 Leverings-/kontraktperiode Højest 4 måneder 14,86 kr./mwh Produktsortering 4 8. I produktsortering 4 til og med 8 er der valgt alle produkter med faste priser og leverings- og kontraktperioder, som alle varierer i periode. Dette er en ændring af produktsortering 2 og 3, hvor der nu sorteres efter andre leverings- og kontraktperioder. Produktsorteringerne 4 til og med 8 er medtaget for at få en beregning af fastprisprodukter med relativ kort leverings- og kontraktperiode, men med en forskellig periode end i produktsortering 2 og 3. Ved at variere længden af leverings- og kontraktperioden kan der beregnes forskellige mark-up værdier. 9. Tabellerne viser, hvordan mark-up værdierne for fastpris el-produkter varierer afhængigt af leverings- og kontraktperioden. Tabel 1.4. El-handelsprodukt. Produktsortering 4 Leverings-/kontraktperiode Over 4 og højest 6 måneder 69,17 kr./mwh Produktsortering 5 Tabel 1.5. El-handelsprodukt. Produktsortering 5 Leverings-/kontraktperiode Under 6 måneder 20,60 kr./mwh Side 3 af 16

4 Produktsortering 6 Tabel 1.6. El-handelsprodukt. Produktsortering 6 Leverings-/kontraktperiode Præcis 6 måneder 71,75 kr./mwh Produktsortering 7 Tabel 1.7. El-handelsprodukt. Produktsortering 7 Leverings-/kontraktperiode Under 12 måneder 55,39 kr./mwh Produktsortering 8 Tabel 1.8. El-handelsprodukt. Produktsortering 8 Leverings-/kontraktperiode Præcis 12 måneder 56,79 kr./mwh pris og bindingsperiode Produktsortering I produktsortering 9 og 10 er der valgt alle produkter med faste priser og bindingsperiode. Dette er en ændring af produktsorteringerne 1-8, hvor der nu sorteres efter bindingsperiode i stedet for leverings- og kontraktperiode. I produktsortering 9 og 10 bliver sorteret på alle elhandelsprodukter med fast pris og en bindingsperiode på hhv. nul til 4 måneder og mellem fire og seks måneder. Produktsorteringerne er medtaget for at få en beregning af fastprisprodukter med relativ kort bindingsperiode med henblik på at undersøge, hvorledes bindingsperioden påvirker mark-up værdien. Tabel 1.9. El-handelsprodukt. Produktsortering 9 Bindingsperiode 0 til 4 måneder 31,30 kr./mwh Side 4 af 16

5 Produktsortering 10 Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 10 Bindingsperiode Mellem 4 til 6 måneder 62,95 kr./mwh Produktsortering I produktsortering 11 og 12 er der valgt alle produkter med faste priser og bindingsperiode. Dette er en ændring af produktsorteringerne 9 og 10, hvor der nu sorteres efter bindingsperiode på hhv. under 6 måneder og præcis 6 måneder. Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 11 Bindingsperiode Under 6 måneder 32,57 kr./mwh Produktsortering 12 Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 12 Bindingsperiode Præcis 6 måneder 63,10 kr./mwh Produktsortering I produktsortering 13 er der valgt alle produkter med faste priser og bindingsperiode under seks måneder samt leverings- og kontraktperiode på højest 12 måneder. Produktsortering 13 kombinerer søgekriterierne bindingsperiode og leverings- og kontraktperiode for fastprisprodukter. Formålet med produktsortering 13 er at beregne en mark-up værdi for elhandelsprodukter med faste priser og leverings- og kontraktperioder på højest 12 måneder, hvor der til el-produktet er en bindingsperiode på under seks måneder. Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 13 Bindingsperiode Under 6 måneder Lev- og kontraktperiode Højest 12 måneder 9,09 kr./mwh Side 5 af 16

6 Variabel pris og leverings- og kontraktperiode Produktsortering Under Produktsortering 14 betragtes alle kommercielle elhandelsprodukter med variabel pris. Denne sortering er valgt for at have et sammenligningsgrundlag med estimationer af fastprisprodukter. Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 14 Variabel 60,10 kr./mwh Produktsortering I produktsortering 15 udvælges el-handelsprodukter med variabel pris og løbende leverings- og kontraktperiode. Denne beregning for produkter med variable priser er medtaget som sammenligning til sorteringerne med faste priser. Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 15 Variabel Leverings-/kontraktperiode Løbende 59,65 kr./mwh Variabel pris og bindingsperiode Produktsortering Produktsortering 16 medtager el-handelsprodukter med variabel pris og en bindingsperiode på én måned. Denne beregning for produkter med variable priser er medtaget som sammenligning til sorteringerne med faste priser. Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 16 Variabel Bindingsperiode 1 måned 58,14 kr./mwh Generelle søgekriterier Produktsortering I Produktsortering 17 er der valgt el-handelsprodukter med løbende leverings- og kontraktperiode. Denne sortering er uafhængig af faste eller variable priser og medtager alle el-handelsprodukter med løbende le- Side 6 af 16

7 verings- og kontraktperiode. Produktsortering 17 er medtaget for at dække alle el-handelsprodukter med en relativ kort leveringsperiode. Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 17 Leverings-/kontraktperiode Løbende 61,00 kr./mwh Produktsortering I Produktsortering 18 er der valgt el-handelsprodukter med en bindingsperiode på en måned. Sorteringen medtager alle el-handelsprodukter med en relativ kort bindingsperiode. Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 18 Bindingsperiode 1 måned 58,14 kr./mwh Ikke-koncernforbundne selskaber Produktsortering I produktsortering 19 bliver der foretaget en beregning af elhandelsprodukter, som bliver udbudt af ikke-koncernforbundne elselskaber. Dvs. elselskaber, der ikke er ejet af en eller flere koncerner, der også ejer et net-selskab. Blandt elselskaber findes der kun syv handelsselskaber, som er ikke-koncernforbundne med net-selskaber. Disse syv selskaber må ligeledes forventes ikke at have direkte økonomiske interesser i forsyningspligtprodukterne, da forsyningspligtprodukter typisk bliver udbudt af selskaber, som har koncernrelationer til et net-selskab. De ikkekoncernforbundne selskaber er medtaget for at undersøge priserne på elhandelsprodukter udbudt af selskaber, der må forventes at være uafhængige af udbuddet af forsyningspligtprodukter. Tabel Ikke-koncernforbundne selskaber NettoPower Vindstød A/S Switch.dk Modstrøm Danmark A/S Nordjysk Elhandel A/S OK A.m.b.a. Natur-Energi A/S Side 7 af 16

8 Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 19 Selskab Ikke-koncernforbundne selskaber 73,46 kr./mwh Produktsortering I produktsortering 20 vises en beregning af el-handelsprodukter med variable priser, som bliver udbudt af ikke-koncernforbundne selskaber. Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 20 Selskab Ikke-koncernforbundne selskaber Variabel pris 62,47 kr./mwh Klimaprodukter Produktsortering Produktsortering 21 medtager alle el-handelsprodukter med klimavalg. Produktsorteringen er medtaget for at undersøge mark-up en for alle klimaprodukter. Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 21 Produktkategori Klimaprodukter 81,05 kr./mwh Produktsortering I forhold til produktsortering 21 er sorteringen begrænset til kun at omhandle fastprisprodukter med klimavalg. Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 22 Produktkategori Klimaprodukter pris 83,64 kr./mwh Produktsortering Produktsortering 23 er begrænset til kun at omhandle elhandelsprodukter med variable priser og klimavalg. Side 8 af 16

9 Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 23 Produktkategori Klimaprodukter Variabel pris 82,49 kr./mwh Produktsortering I produktsortering 24 er søgekriteriet leverings- og kontraktperiode tilføjet til fasprisprodukter med klimavalg. I forhold til produktsortering 22 er der kun medtaget el-handelsprodukter med en leverings- og kontraktperiode over seks og op til 12 måneder. Tabel El-handelsprodukt. Produktsortering 24 Produktkategori Klimaprodukter pris Leverings-/kontraktperiode Over 6 til 12 mdr. 70,57 kr./mwh Side 9 af 16

10 Bilag 2. Figurer for produktsorteringer 24. Figur 2.1 og 2.2 viser prisudviklingen for alle el-handelsprodukter med faste priser for hhv. DK1 og DK2 i perioden 1. oktober 2009 til og med 15. august Denne periode omfatter de to perioder, som danner grundlag for mark-up estimationerne for hhv og Figur 2.1. e priser DK1 Note: Den stiplede linje angiver startdatoen for beregning af mark-up for Figur 2.2. e priser DK2 Note: Den stiplede linje angiver startdatoen for beregning af mark-up for Figur 2.3 og 2.4 viser prisudviklingen for alle el-handelsprodukter med variable priser for hhv. DK1 og DK2 i perioden 1. oktober 2009 til og med 15. august Denne periode omfatter de to perioder, som danner grundlag for mark-up estimationerne for hhv og Side 10 af 16

11 Figur 2.3. Variable priser DK1 Note: Den stiplede linje angiver startdatoen for beregning af mark-up for Figur 2.4. Variable priser DK2. Note: Den stiplede linje angiver startdatoen for beregning af mark-up for Side 11 af 16

12 Bilag 3. Udledning af et tillæg efter mark-up metoden 26. De bevillinger, der ikke har været omfattet af udbuddet, er omfattet af den kvartalsvise priskontrol med anmeldelse af forsyningspligtpriser. De anmeldte forsyningspligtpriser bliver fortsat reguleret efter markup grænsen. For ikke-udbudte bevillinger fortsætter den eksisterende mark-up regulering som udgangspunkt frem til den enkelte bevillings udløb. Størstedelen af disse bevillinger udløber i Mark-up reguleringen tager udgangspunkt i følgende udtryk: (3.1) Mark-up grænse selskabsspecifik mark-up 28. Den selskabsspecifikke mark-up må ikke overstige mark-up grænsen, jf. (3.1). Den selskabsspecifikke mark-up, der bliver beregnet i forbindelse med priskontrollen, er givet ved: (3.2) Selskabsspecifik mark-up = anmeldt pris grundlast ex ante profilomkostninger 29. Med udgangspunkt i, at et selskab vil have maksimalprisen for sit el-produkt, kan anmeldt pris blive beregnet til den højeste tilladte godkendte pris (maksimalprisen) ved at sætte den selskabsspecifikke mark-up lig mark-up grænsen i (3.2). Maksimalprisen er nu givet ved: (3.3) Godkendt pris (maksimalpris) = mark-up grænse + grundlast + ex ante profilomkostninger 30. Mark-up grænsen bliver fremskrevet forud for et kvartal med et gennemsnit af to prisindeks. 31. Grundlasten indgår i beregningen af den maksimale pris for både udbudte og ikke-udbudte bevillinger. Grundlasten bliver beregnet hvert kvartal til brug for tilsynet med begge kategorier af forsyningspligtprodukter. 32. Ex ante profilomkostninger bliver i priskontrollen for de bevillinger, der ikke har været omfattet af et udbud, anvendt som et estimat for en realiseret profilomkostning. Da realiserede profilomkostninger hørende til et kvartal i sagens natur ikke er kendte på forhånd, bliver der beregnet et omkostningselement, der udtrykker denne størrelse, dvs. ex ante profilomkostninger. Ex ante profilomkostninger bliver beregnet på grundlag af bl.a. realiserede profilomkostninger fra kvartalet tidligere. Forsyningspligtpriser skal anmeldes og godkendes forud for et kvartal, og profilomkostninger kan blive opgjort efter et kvartals afslutning. Selskaberne kan i Side 12 af 16

13 stedet for en realiseret profilomkostning indregne en ex ante profilomkostning i priserne for det kommende kvartal Da der i denne sammenhæng bagudrettet beregnes en pris for det hidtidige forsyningspligtprodukt, er det ikke nødvendigt at estimere en ex ante profilomkostning og foretage den efterfølgende procedure med opgørelse af en over-/underdækning for denne omkostning i forhold til de realiserede profilomkostninger. Der kan i stedet estimeres en realiseret profilomkostning, da estimationen af prisen på et forsyningspligtprodukt til brug for denne analyse er bagudrettet. 34. Med udgangspunkt i udtrykket (3.3) kan der nu udledes en maksimalpris, hvor ex ante profilomkostningen erstattes af et estimat for en profilomkostning: (3.4) Maksimalpris = mark-up grænse + grundlast + profilomkostninger 35. I udtrykket (3.4) er det alene profilomkostningerne, som er ukendte. Mark-up og grundlast bliver fortsat beregnet. Et estimat for en profilomkostning kunne være en beregning baseret på realiserede profilomkostninger fra tidligere kvartaler. Nedenfor vil der blive estimeret en profilomkostning på grundlag af realiserede profilomkostninger, som selskaberne tidligere har indberettet i forbindelse med den kvartalsvise priskontrol før udbudsrunderne. 36. For selskaber, hvis bevillinger har været i udbud, bliver forsyningspligtprisen i bevillingsområdet fastsat som grundlast tillagt det ved udbuddet fastsatte tillæg. Selskabet anmelder kun sin pris. Selskabet foretager således ikke anmeldelse af ex ante profilomkostninger. 37. På baggrund af udtrykket (3.4) kan mark-up grænsen og ex ante profilomkostninger sættes lig et tillæg. Dvs. for udtrykket (3.5) gælder, at tillæg = mark-up grænse + ex ante profilomkostninger. Maksimalprisen for et nyt forsyningspligtprodukt i et udbudt forsyningspligtområde kan omformuleres til følgende: (3.5) Godkendt pris (maksimalpris) = grundlast + tillæg 1 Den økonomiske intuition i metoden for beregning af ex ante profilomkostninger er, at der sker en opgørelse af en over-/underdækningssaldo af de realiserede profilomkostninger i forhold til tidligere fastsatte ex ante profilomkostninger. Denne overdækning bliver videreført i beregningen af ex ante profilomkostningen for det kommende kvartal. Således sker der bagudrettet en opgørelse af et selskabs profilomkostninger. Selskaberne får derved dækning for de faktisk afholdte profilomkostninger i tidligere kvartaler og får samtidig mulighed for at indregne de profilomkostninger, der modelteknisk hører til det kommende kvartal, dvs. ex ante profilomkostninger. Side 13 af 16

14 38. Udtrykket (3.5) viser, at maksimalprisen for en ny bevillingsindehaver kvalitativt svarer til maksimalprisen ved mark-up reguleringen (3.4), når tillægget sættes lig mark-up grænsen og et estimat for profilomkostninger. 39. Grundlasten for de enkelte kvartaler er beregnet efter samme metode som den grundlast, der i forvejen kendes fra reguleringen af de eksisterende bevillinger og de nye bevillinger. Grundlasten har derfor samme størrelse for et givent kvartal for både de nye og eksisterende bevillinger. Et estimat for tillægget i (3.5) kan sammenlignes med tillæggene, der blev fastsat ved udbuddet, se bilag 4, tabel SET har estimeret realiserede profilomkostninger og mark-up grænsen. Mark-up grænsen er imidlertid estimeret som et simpelt gennemsnit af de indeksregulerede mark-ups fra de seneste fire kvartaler. Dette skyldes, at mark-up grænsen er fastsat for to år ad gangen og kun indeksreguleres mellem kvartalerne, mens profilomkostningerne mellem kvartalerne kan svinge markant pga. timeforbruget og spotprisen. 41. SET har i forbindelse med de kvartalsvise priskontroller af forsyningspligtprodukterne modtaget realiserede profilomkostninger. SET har beregnet et gennemsnit af realiserede profilomkostninger for perioden fra og med 2. kvartal 2008 til og med 4. kvartal SET har ikke de realiserede profilomkostninger fra samtlige områder og selskaber efter 4. kvartal 2012, da priskontrollen ikke omfatter alle selskaber efter 2. kvartal 2013, men kun de bevillinger, der ikke har været omfattet af udbudsrunderne 2. SET vurderer, at en periode på 19 kvartaler udgør et tilstrækkeligt datagrundlag for at kunne beregne et estimat for realiserede profilomkostninger for perioden. 42. De realiserede profilomkostninger er estimeret som et gennemsnit af selskabernes realiserede profilomkostninger i perioden for hhv. DK1 og DK2. Ved at estimere en gennemsnitlig profilomkostning for hvert prisområde bliver der udledt et gennemsnitligt niveau for en profilomkostning. Betydningen i udsving i enkelte selskabers profilomkostninger bliver derved mindsket. De estimerede profilomkostninger udgør hhv. 15,15 og 17,38 DKK/MWh for DK1 og DK2. Mark-up grænsen har i gennemsnit været 46,81 DKK/MWh for perioden fra og med 1. kvartal 2013 til og med 4. kvartal Tabel 3.1 viser beregningerne for tillæggene efter mark-up metoden. 2 I forbindelse med prisanmeldelsen af forsyningspligtpriser for et kvartal bliver de realiserede profilomkostninger fra to kvartaler tidligere indberettet. Det betyder, at de realiserede profilomkostninger fra 4. kvartal 2012 blev indberettet i forbindelse med priskontrollen for 2. kvartal Fra og med 3. kvartal 2013 vil SET med to kvartalers forsinkelse kun modtage realiserede profilomkostninger fra de 13 bevillingsindehavere, hvis bevillinger ikke har været omfattet af et udbud. Side 14 af 16

15 Tabel 3.1. Estimation af tillæg DK1 DK2 Mark-up DKK/MWh 46,81 46,81 Profilomkostninger 15,15 17,38 DKK/MWh I alt DKK/MWh 61,96 64,19 Tillæg i alt øre/kwh 6,20 6,42 Side 15 af 16

16 Bilag 4. Oversigt over udbudte forsyningspligtområder og nye bevillingsindehavere 44. I tabel 4.1 er der opstillet en oversigt over de forsyningspligtområder, der har været omfattet af udbuddet og de selskaber, som efterfølgende har opnået en bevilling. Tabel 4.1 viser også de tillæg, der blev fastsat for skabelonproduktet. Tabel 4.1. Udbudte forsyningspligtområder Bevillingsindehaver Udbudt forsyningspligtområde Skabelonprodukt Tillæg i øre pr. kwh DK1 Energi Fyn Handel A/S Paarup 3,90 Energi Fyn Handel A/S Brenderup 3,90 Energi Fyn Handel A/S Rolfsted 3,90 Energi Fyn Handel A/S Ideelle 2,60 Energi Nord A/S Frederikshavn 2,50 Energi Viborg Forsyning A/S Viborg 7,24 Jysk Energi A/S Jysk Energi 2,40 Jysk Energi A/S Scanenergi 2,50 Jysk Energi A/S VOS 3,00 LEF A/S (Langelands Forsyning) LEF (Langeland) 4,00 Lokalenergi Forsyning A/S Lokalenergi 3,54 Nyfors Energi A/S ELRO 4,50 Nyfors Energi A/S EnergiMidt 4,50 Nyfors Energi A/S EnergiNord 2,80 Nyfors Energi A/S Hirtshals 2,80 Nyfors Energi A/S Hornum 2,80 Nyfors Energi A/S Nibe 2,80 Nyfors Energi A/S Nyfors 2,50 Nyfors Energi A/S Thy-Mors 2,80 Nyfors Energi A/S Taars 2,80 Nyfors Energi A/S Aars 2,80 Sydenergi Salg A/S Hjerting 8,90 Ærø Elforsyning Elsalg A/S Ærø 4,00 DK2 DONG Energy El & Gas A/S DONG 8,38 ScanEnergi Elsalg A/S Helsingør 17,00 SEAS-NVE Strømmen A/S SEAS-NVE 16,10 Side 16 af 16

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT FORMANDSAFGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter ENERGITILSYNET Punkt 5 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Sag: 13/11008 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter i elforsyningspligtområder

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr.

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr. S i d e 74 Bilag Bilag 1 Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ 305.595,9 kr. *100 = 2,44 % Øre-besparelse forventet per kwh S i d e 75 Bilag 2 Forbrugernes

Læs mere

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission RESUMÉ

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden Punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 2. oktober 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2015 April 2015 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2015 April 2015 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2014 Marts 2014 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2014 Marts 2014 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET AUGUST 2016 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 3 Indhold Hovedkonklusioner 4 Baggrund

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2012-2013

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2012-2013 Punkt Energitilsynets møde den 26-10-2011 Engros & Transmission 4/0720-0401-0004 /LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2012-2013 Resumé 1. Energitilsynet skal i denne

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 28. november 2011

Referat Energitilsynsmøde den 28. november 2011 Referat Energitilsynsmøde den 28. november 2011 16-12-2011 Dagsorden: I mødet deltog: 1. Inhabilitet på møde nr. 127 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 4. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 3. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne Til elnetselskaberne 30. oktober 2014 Deres ref. / LIC 2. høring af udkast til afgørelse om til elnetselskaberne for 2015 Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse om " til elnetselskaberne

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser Marts 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S ELPRISER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B.

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016

BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 BILAG TIL PUNKT 5 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 23. februar 2016 Engros & Transmission 15/10917 SLRS BILAGS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2012/1 LSV 58 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0126 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

(Elforsyning) 20. oktober 2008 J.nr.: 1011-240 Eksp.nr.: 41997 TML-EKN

(Elforsyning) 20. oktober 2008 J.nr.: 1011-240 Eksp.nr.: 41997 TML-EKN (Elforsyning) Hirtshals Elforsyningsselskab A/S, EnergiMidt Forsyning A/S, Viborg Forsyning A/S, Scanenergi Elsalg A/S, AKE Forsyning A/S, Korsør Forsyning A/S, Energi Fyn Forsyningspligt A/S, Hillerød

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 11. november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 11. januar 2016 Engros & Transmission /10917 SLRS RESUMÉ 1. Denne

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering. Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af

Læs mere

Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet

Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet 31-01-2013 MT, SB Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet Indhold Baggrund Generelle betragtninger Disposition af brevet Forslag til brevets delelementer Bilag: Vurdering af mulige medier

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006

Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006 ENERGITILSYNET Energitilsynets møde den 23. juni 2008 23-06-2008 EL 4/0720-0200-0073 HNJ Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006 Resumé 1. Prisen for forsyningspligtig

Læs mere

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Stigning i elforbruget for 4. kvartal 2012. Efter adskillige

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes

Læs mere

Kick off for høring af ny elprisportal

Kick off for høring af ny elprisportal Kick off for høring af ny elprisportal Energitilsynet 6. november 2014 Partner Per Schultz Eeg Dagsorden 1. Formål, rammer og tidsplan v/ kontorchef Rune Moesgaard, Energitilsynet 2. Temaer i høringen

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 1. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2-1 01-2 -3-5 -6 Procent 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1.

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el Sekretariatet for Energitilsynet post@energitilsynet.dk Dok. ansvarlig: HGB Sekretær: Sagsnr: 2003-209 Doknr: d2012-6272-3.0 31-08-2012 Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Elpristavlen Bilagsrapport om købsstrategier og udenlandske erfaringer

Elpristavlen Bilagsrapport om købsstrategier og udenlandske erfaringer Elpristavlen Bilagsrapport om købsstrategier og udenlandske erfaringer 27-03-2013 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 1/13 ENERGITILSYNET UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 2. KVARTAL 215 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/9 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit:

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit: Bilag 1 Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2015-11698-7.0 14-09-2015 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Gasprisstatistik første halvår 2017

Gasprisstatistik første halvår 2017 Notat med resultater af pilotprojekt om ny gasprisstatistik Gasprisstatistik første halvår 2017 Nærværende notat er en del af et pilotprojekt, der er startet i 2017 med henblik på en forbedret opgørelse

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Nordjysk Elhandel A/S

Nordjysk Elhandel A/S Dagens program Kort præsentation af Nordjysk Elhandel A/S (herefter NE A/S) Baggrund for NE A/S samarbejde med Vindenergi Danmark Uheldige karakteristika for vind Udfordringer for NE A/S ved prissikringer

Læs mere

Observationer i el-markedet set med grønne øjne

Observationer i el-markedet set med grønne øjne Observationer i el-markedet set med grønne øjne Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Vilje til at betale mere... Forbrugeren står med en ekstra 10-øre i hånden, når hun køber el. Hvordan skaber hun størst

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3. kvartal 2010 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars tlf 98624000 fax 98621333 Aut. bobestyrer E-mail: advokat@bindslev-kjeldsen.dk Giro nr. 8 34 40 00 CVR nr. 30525965 RKI autoriseret

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING DEN 25. MA J 2016

FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING DEN 25. MA J 2016 FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING DEN 25. MA J 2016 ORGANISATION Frederikshavn Byråd Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. januar 2012 for AffaldVarme. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus. Den 2.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. januar 2012 for AffaldVarme. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus. Den 2. Indstilling Til Byråd via Magistraten Den 2. november 2011 AffaldVarme Teknik og Miljø Kommune 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. januar 2012 for Affald- Varme. AffaldsCenter (Forbrændingsanlægget)

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav Sekretariatsafgørelse 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LAA, LIC, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2014 1 1. Energitilsynet traf

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Bilag 3 Beskrivelse af betalingsmekanisme 18. november 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål... 4 2. Definitioner...

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2.

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere