Alle Udvalg driftsoverførsler fra 2013 til 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle Udvalg driftsoverførsler fra 2013 til 2014"

Transkript

1 Intern Service - Budget Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg driftsoverførsler fra 0 til 0 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler i alt 0-0 Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget Driftsoverførsler - skattefinansierede omr Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler I alt.80 Samleark f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

2 Intern Service - Budget Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 Driftsoverførsler, skattefinansieret område Teknik & Miljø 050 Udviklingsplanen for Holsted Anlæg Udvalget for teknik og miljø driftsoverførsler fra 0 til 0 Der er et merforbrug på projektet på.000 kr., som skal finansieres af ekstern partner, hvorfor beløbet søges overført til Natura 000 aktiviteter Som følge af forsinkelse af projekternes gennemførelse søges restbudgettet overført til Vandløbsvæsen Restbudget vedr. regulativ iht. vandplaner søges overført til 0, idet det afventer den endelige vedtagelse af Miljøbeskyttelse mv. vandhandleplanerne. Restbudget vedr. planlægning søges overført til 0 til klimatilpasningsplan. Arbejdet er igangsat ultimo 0 bl.a. med ekstern rådgiver Pct. Kate i hele.000 kr Udvalget for teknik og miljø, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler UTM f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

3 Intern Service - Budget Beskæftigelsesudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Arbejdsmarked BUC Jf. drifts- og udviklingsaftalen Projekt På Vej Ønskes overført til videreførsel af projektet i Psykologbistand kr. ønskes overført til videreførsel af projektet i 0. Resten kr. ønskes overført til Projekt På Vej. Der overføres alene kr. til psykologbistand, jf. direktionsmødet / Beskæftigelsesudvalget, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler BU f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

4 Intern Service - Budget Udvalget for skoler og børn driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler Dagtilbud & Skoler Andst Skole Underskud på hinanden følgende år Askov-Malt Skole Brørupskolen Underskud på hinanden følgende år Brørupskolen, Byager Skole og Nørbølling Skole lagt sammen til Brørupskolen pr Bække Skole Føvling Skole Gesten Centralskole Grønvangskolen inkl. 0. kl.center Højmarkskolen Jels Skole Tidl. overførsler inkl. Øster Lindet Skole Holmeåskolen Lindknud Skole og Hovborg Skole lagt sammen til Holmeåskolen pr Rødding Skole Tidl. overførsler inkl. Sdr. Hygum Skole Skodborg Skole inkl. specialkl Østerbyskolen inkl. spec.uv.center Skoler i alt Lintrup Børnecenter Glejbjerg Børne- og Skolecenter Børnecentre i alt SFO Andst Skole SFO Askov-Malt Skole SFO Brørupskolen Brørupskolen, Byager Skole og Nørbølling Skole lagt sammen til Brørupskolen pr SFO Bække Skole SFO Føvling Skole SFO Gesten Skole SFO Grønvangskolen SFO Højmarkskolen SFO Jels Skole Overførslen er reduceret med kr. pga % 9 0% grænsen. Inkl. SFO Øster Lindet Skole SFO Holmeåskolen Lindknud Skole og Hovborg Skole lagt 0 5 sammen til Holmeåskolen pr SFO Rødding skole Tidl. overførsler inkl. Sdr. Hygum Skole SFO Skodborg Skole SFO Østerbyskolen Skal ses i sammenhæng med specialundervisningscentrets SFO SFO Specialundervisningscentret Skal ses i sammenhæng med Østerbyskolens SFO. Skolefritidsordninger i alt Kostskolen Assersbølgård Ungdommens Overførslen er reduceret med kr % 8 Uddannelsesvejledning pga. 0% grænsen Ungdomsskolen Basen Ungdomsklubber i ungdomssk Juniorklubber - Ungdomsskolen Øvrige i alt Områdeledede børnehaver: Område Brørup, inst Område Vejen/Askov, inst Område Skodborg, inst Område Jels, inst. Vedr. Spiloppen er overførslen beregnet af korrigeret budget, da instiutionen er overgået til flex-inst i løbet af året og har fået tilført væsentlige budgetmidler USB f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

5 Intern Service - Budget Udvalget for skoler og børn driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr Område Vejen by, inst. Reduceret med kr., jf. max. 0% overførselsadgang +0% Område Lindknud/Hovborg, inst Område Rødding, inst Enkeltinstitutioner: 5009 Billingland, Vejen Overførslen er beregnet af korrigeret budget, da institutionen er udvidet i løbet af året og har fået tilført væsentlige budgetmidler. Overførslen er reduceret med.000 jf. max. 0% overførselsadgang % 5096 Veerst-Bække Børnehave Tumlehøj i Holsted Børnehaven Solhøj Føvling Børnehave Overskredet -5% overførselsadgang % Gesten Børnehave Særlige dagtilbud Sløjfen, Brørup Reduceret jf. max. 0% overførselsadgang 9 +0% 80 Dagtilbud i alt Sundhed & Familie Pædagogisk Psyk. Rådgivning Reduceret med kr., jf. max. 0% 75 overførselsadgang % Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Dagtilbud & Skoler 000 Fælles udgifter og indtægter Skolerne har i 0 afholdt udgifter på, mio. kr. til uddannelse, der skal finansieres af kompetenceudviklingsbudgettet. Midlerne er ikke budgetomplaceret til skolerne i 0 og ønskes derfor overført. 000 Fælles udgifter og indtægter Udgifter til kommunalt arrangerede kurser. Udgifterne finansieres af skolerne i Pædagogisk Servicecenter Udgifter til digitale læremidler, tilskuddet kommer i Fælles udgifter og indtægter Udgifter til kompetenceudvikling afholdt af daginstitutionerne i 0, men kompensation er ikke tilført institutionerne i 0 (er en andel af 500 mio. kr. til dagtilbud) 5000 Fælles udgifter og indtægter IT-midler til fælles kommunikationsløsning mellem forældre og institution - implementering mv. sker først i 0 (er en andel af 500 mio. kr. til dagtilbud) Øvrige driftsoverførsler i alt Udvalget for skoler og børn, driftsoverførsler fra i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler. Øvrige overførsler USB 5 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

6 Intern Service - Budget Udvalget for sundhed, kultur og fritid driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Udvikling & Erhverv Folkebiblioteker Museer Underskud på hinanden følgende år Musikskolen Sundhed & Familie Den Kommunale Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Udvikling & Erhverv 80 Renovering af boldbaner mv. Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renovering af boldbaner mv. flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til Vedligeholdelsesprojekter på/i kommunens idrætshaller Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renoveringsprojekter vedr. kommunens idrætshaller flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til Egnsmuseet på Sønderskov Arbejdet med renoveringen af vinduerne er igangsat i 0 og fortsætter i 0, hvorfor beløbet søges overført Andre kulturelle opgaver Restbudgettet vedr. tilskud til forsamlingshuse søges overført til 0, idet der ikke er indsendt regnskab/dokumentation for godkendte projekter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Restbeløbet vedr. værtsskaber for DM mv. søges overført til 0, da der allerede nu er givet tilsagn til arrangementer i Sundhed & Familie 8008 Forstærket indsats for kronikere Eksternt finansieret projekt. Projektet er afsluttet, men der skal tilbagebetales kr. til ministeriet Hjerneskadepuljen Eksternt finansieret projekt Projekt Børn i Balance Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning Projekt styrket indsats på kost- og bevægelsesområdet. Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning Projekt Sund i job Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 7 7 USKF 6 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

7 Intern Service - Budget Udvalget for sundhed, kultur og fritid driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (Sund Ung) Øvrige driftsoverførsler Eksternt finanseret projekt Udvalget for sundhed, kultur og fritid, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USKF 7 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

8 Intern Service - Budget Udvalget for social og ældre driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingaftaler Social & Ældre Projekt Botræning, Fredensvej Inkl. Botilbud Søndergade Lille Veum Eksterne Tidligere Blomsterengen 8A Vejen Støttecenter Inkl. Bofællesskabet Kirsebærvej en del af underskudet fra Nørrevang fra Bakkehuset, Bakkegårdsparken Socialpsyk.Center- Bostøtteteam Bostøtte KMJ-projekt Nørregadehus Bostøtte Nørregade 79 A Bostøtte Kærhøjparken 6 BP Botilbud Lille Veum /5 Åhaven - botilbud og enketmandsprojekt Åhaven Fra 0 Nørrevang Botilbud + overførsler fra 00-0 fra Nørrevang / Dagcenter Lille Veum og Gartneriet Lille Veum Værkstedet Elmegade Inkl. dækning af en del af underskudet fra 0 på Nørrevang Socialpsyk.C. ABS- Regnbuen Cafe noget særligt Dagcenter Kærhøj Inkl. Dækning af en del af underskudet fra 0 på Nørrevang Åhaven - Beskæftigelse Fra 0 Nørrevang Aktivitetstilbud Bo- og beskæftigelsestilbud i alt Ældrecenter Birkely, Askov Underskud på hinanden følgende ,% Ældrecenter Blomsterengen, år Holsted Brørup Hjemmepleje ,% Ældrecenter Dixensminde / Nørrevang Ældrecenter Enghaven, Rødding Underskud på hinanden følgende ,% Ældrecenter Kærdalen, Vejen år Underskud på hinanden følgende ,5% Område Øst år Underskud på hinanden følgende ,% Ældrecenter Lundtoft, Brørup år Ældrecenter Åparken / Åstruplund Reduceret med kr., jf. max overførsel på 0 pct % Madservice Vejen Særskilt ansøgning om overførsel af overskud ud over de 0% på kr. 0 pct. = kr. 0,5% 67 Ældrecentre i alt Dagcentre og aktivitetscentre Dagcentre i alt Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Social & Ældre Støtte til frivilligt socialt arbejde Af den politisk godkendte frivillighedspolitik fremgår under pkt. - Vision, at uforbrugte midler skal overføres til næste år USÆ 8 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

9 Intern Service - Budget Udvalget for social og ældre driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Øvrige driftsoverførsler 58 8 Udvalget for social og ældre, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USÆ 9 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

10 Intern Service - Budget Økonomiudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler som følge af lønsumsstyring 6.5 Sekretariat og forvaltninger Teknik & Miljø Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 Naturbeskyttelse, 6.55 Miljøbeskyttelse, 6.56 Byggesagsbehandling uden BBRprojektet Bygningsservice Som følge af lønsumsstyring. Inkl. kantineområdet og 6.50 Administrationsbygninger Dagtilbud & Skole Som følge af lønsumsstyring. Inkl Det specialiserede børneområde (Ungekontakten) Sundhed & Familie Som følge af lønsumsstyring. Inkl Det specialiserede børneområde Borgerservice Som følge af lønsumsstyring. Ekskl. udgifter til Udbetaling Danmark Intern Service Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 IT Udvikling & Erhverv Som følge af lønsumsstyring. 6.5 Jobcentre Jobcenter Som følge af lønsumsstyring Social & Ældre Social & Ældre Som følge af lønsumsstyring. - Øvrige driftsoverførsler 0.0 Faste ejendomme Planlagt vedligehold Mindreforbrug i Energimærkning af kommunale Regning vedrørende energimærkning for ejendomme 0 er først modtaget i 0. Budgettet overføres derfor til dækning af regningen i Beredskab Vandforsyningskonto Byrådsbeslutning d...0: Der overføres kr. til delfinansiering af leasing af tankvogn til Jels Frivillige Brandværn Uddannelse Pga. manglende kursuskapacitet kan uddannelsen af en holdleder først gennemføres i 0. Budgettet til kurset søges overført Udbud af kurser i ABA-anlæg I budgettet er afsat midler til afholdelse af forebyggende kurser i ABA-anlæg. I 0 er der kun afholdt to kurser og det vurderes, at der er basis for yderligere kurser i 0. Restbudgettet på kr. søges overført. Overføres ikke, jf. direktionsmødet / Brandværn Det samlede merforbrug for Jels, Rødding og Skodborg FB søges overført til Brandværn En aftalt leverance er udskudt pga. fejl i varens udformning. Budget søges overført til leverancen. 6.5 Sekretariat og forvaltninger ØU 0 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

11 Intern Service - Budget Økonomiudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr Harmonisering af service- og turismevejledning 6506 Projekt Forebyggelseskommuner Projekt vedr. harmonisering af serviceog turismevejledning er blevet igangsat senere end forventet, og budgettet ønskes overført til 0. Overførsel af uforbrugte midler til projekter samt eventuel tilbagebetaling af projektmidler Det lokale beskæftigelsesråd Restbudgettet overføres til projekter i IT 6500 KMD Betalingsaftale Erstatning fra monopolsystemerne kommer først i 0 og indtægten overføres Digitaliseringspulje Den resterende pulje overføres til projekter, som er godkendt i 0, men hvor udgifterne først afholdes i Byggesagsbehandling BBR-projekt Resterende budget overføres til 0. Der overføres kr. til personaleudgifter og kr. i indtægter Innovation og ny teknologi 6.66 Markedsføring Afsat budget til markedsføring søges overført til indgåelse af kampagne for at tiltrække flere studerende til virksomhederne i Vejen Kommune, jf. Økonomiudvalget Erhvervsservice og iværksætteri 6.67 Markedsføring Restbudgettet på kr. ønskes overført til projekter i 0. Overføres ikke, jf. direktionsmødet / Interne forsikringspuljer 6.7 Risikostyringspuljen Der er et restbudget på,55 mio. kr. 0,85 mio. kr. vedr. projekter, som der er givet bevilling til. Heraf er projekter for 0,85 mio. kr. igangsat men endnu ikke helt afsluttet. Herudover ønskes overført 0,696 mio. kr. til igangsætning af udsat brandsikring på skoleområdet. 6.7 Arbejdsskader Restbudget på,09 mio. kr. ønskes overført til arbejdsskadebudgettet for 0. Restbudgettet overføres til opbygning af en pulje, der kan være med til at imødekomme fremtidige udbetalinger til arbejdsskader Økonomiudvalget, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler ØU f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2014 til 2015

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 Intern Service - Budget 07-0-05 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 0 til 05 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler

Læs mere

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2015 til 2016

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler i alt Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø

Læs mere

Områdeklassificering. Brørup

Områdeklassificering. Brørup Brørup Føvling Gesten Glejbjerg Holsted Hovborg Jels Lindknud Lintrup Øster Lindet Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Hovborg. Bække. Lindknud. Glejbjerg. Gesten. Holsted Brørup. St. Andst. Askov. Vejen. Føvling. Skodborg. Lintrup. Rødding Jels. Sdr.

Hovborg. Bække. Lindknud. Glejbjerg. Gesten. Holsted Brørup. St. Andst. Askov. Vejen. Føvling. Skodborg. Lintrup. Rødding Jels. Sdr. Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding Jels Øster Lindet Områder, hvor jord er klassificeret som lettere forurenet Jf.

Læs mere

AKTIVITETS / BO- OG BESKÆFTIGELSESCENTRE

AKTIVITETS / BO- OG BESKÆFTIGELSESCENTRE Søg med Ctrl F EAN Navn Adresse Postnr & by Kontaktperson AKTIVITETS / BO- OG BESKÆFTIGELSESCENTRE 5798005435006 Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang Skodborg Nørregade 6 6630 Rødding Birgit Petersen

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 1 BAGGRUND Analyserne beskriver alle de mindre byer og samfund i kommunens landområder, som har et lokalråd. Nogle steder dækker ét lokalråd over én by og ét sogn, der passer

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Alle Udvalg Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

Alle Udvalg Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Alle Udvalg Overførsel fra 2016 til 2017 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 15.564 15.904 340 - salg af jord

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Tabel 1. Driftsmidler i alt Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 02-03-2015 Tabel 1. Ansøgte overførsler

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Virksomhed Årets resultat 2015

Virksomhed Årets resultat 2015 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre 1 i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme -169-169 -169-169 11 Beboelse -169-169 -169-169 02.32 Kollektiv trafik 1.189 1.189 1.189

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindelig uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt 851 9.146 3.995

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

VEJEN KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL

VEJEN KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL VEJEN KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 1.0 MARTS 2014 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017 Allerød Kommune Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab til 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Opgørelse af driftsoverførsel fra -2017 samt udvikling... 2

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Opgørelse af over/underskud til overførsel til næste år vedrørende året 2014: Tillægsbev/ omplac. Korr. budget Regnskab Afvigelse At overføre

Opgørelse af over/underskud til overførsel til næste år vedrørende året 2014: Tillægsbev/ omplac. Korr. budget Regnskab Afvigelse At overføre Føvling børnehave 000 Puljer m.v. 0-296 -296 0-296 -296 200 Ledelse og administration 271 19 290 231 59 59 400 Personaleudgifter 1.533 260 1.792 1.836-43 -43 500 Materiale- og aktivitetsudg. 84 15 99 71

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Overførsler fra 2014 til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Sundhed og ældre Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Sundhedsområdet Rehabiliteringsenheden 423,8 19.348,1

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere