Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark"

Transkript

1 Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR kvartal ÅRGANG

2 Oldermanden informerer Vores dejlige forening har det seneste år været gennem en meget stor forandring, måske ikke så meget ud af til, men på det organitoriske plan har det været en turbulent tid, med problemer at alle tænkelige slags. Men nu kan vi fra bestyrelsens side sig, at alt er ved at være på plads, og vi kan begynde at se frem, så vi kan lave nogle arrangementer, med lidt fagligt indhold, men den helt store tur, vil der højt sandsynlig gå en rum tid med, da vi har vores messe i 2009, men en masse nye tiltag. Vi har i på det seneste fået nogle ny medlemmer, og vi arbejder også på at få andre ind i vores forening, men hvis der er nogle af vores medlemmer, som kender til virksomheder der vil være til gavn for vores forening, er i velkommende til at kontakte sekretariatet. Jeg håber at, vores medlemmer vil bakke op om vores kommende tiltag, så vi i fællesskab kan gøre Landslauget mere synlig og til glæde for alle. De bedste hilsner Oldermand Michael Schmidt. I forrige fagblad var der sneget sig en beklagelige fejl ind. Under bowling arrangementet, afholdt af Københavns Laug, skulle der være en tak til vores sponsorer, for uden dem og deres donation, ville denne dejlige aften ville ikke været blevet til noget. Københavns laug siger tak til: Sørensen Læder - Camo Leather - Kvadrat Danish Art Weaving - Svend Rep Jensen - Poul Madsen Århus Possement - C.Olesen - Nevotex Redaktionen beklager manglen. ORIENTERING OM FLYTNINGEN AF MEDARBEJDERNE FRA INDUSTRIENS PENSION TIL PENSIONDANMARK Som bekendt blev Landslauget og TIB ved overenskomstforhandlingerne 2008 enige om, at flytte medarbejderne fra Industriens Pension til PensionDanmark. PensionDanmarks velkomstpakke til medarbejderne er blevet en smule forsinket, men det har ingen indholdsmæssig betydning for medarbejderne. Medarbejderne vil inden for en overskuelig fremtid have mulighed for, at flytte indestående pension fra Industriens Pension til PensionDanmark. Spørgsmål herom kan rettes til Landslauget på telefon eller PensionDanmark på telefon

3 ADMINISTRATION & SERVICE A/S OPKRÆVER FRA 1. OKTOBER 2008 BIDRAG TIL DE OVERENSKOMSTMÆSSIGE FONDE Ved Landslaugets overenskomstforhandlinger 2008 blev der som på det øvrige område indført en styrkelse af det lokale samarbejde samt en kompetencefond, der kan yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Opkrævning til de overenskomstmæssige fonde bliver nu endnu lettere for medlemmer af Landslauget. Landslauget, TIB og Administration & Service A/S har indgået samarbejde om opkrævning til de overenskomstmæssige fonde, således at Administration & Service A/S opkræver bidrag til: DA/LO Uddannelsesfond (31 øre pr. arbejdstime) Kompetenceudviklingsfond (16 øre pr. arbejdstime fra 1. juli 2008) Auto- og Boligmonteringsfagenes Uddannelsesfond (20 øre pr. arbejdstime) Det lokale samarbejde (20 øre pr. arbejdstime fra 1. juli 2008) Aftalen med Administration & Service A/S (der er et søsterselskab til PensionDanmark) indebærer, at bidrag til ovennævnte fonde opkræves af Administration & Service A/S på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag pr. medarbejder. Bemærk: Der er tale om en vejledende opkrævning (via girokort), således at virksomheden selv har mulighed for at regulere det opkrævede beløb. Det er Landslaugets opfattelse, at elever ikke er omfattet af bidragspligten til ovenstående fonde. Bidragene forfalder til betaling halvårligt bagud den 1. august (1. halvår) og 1. februar (2. halvår året før). Første forfald er særligt fastlagt til november Bidrag til DA/LO Uddannelsesfond og Auto- og Boligmonteringsfagenes Uddannelsesfond vil blive opkrævet af Landslauget til og med 4. kvartal Spørgsmål vedrørende uddannelsesfonde m.v. kan rettes til Landslauget på telefon Spørgsmål vedrørende selve opkrævningen kan rettes til Administration & Service A/S på telefon eller via hjemmesiden 3

4 Nye møbelpolstrer, gardindekoratører og en enkelt autosadelmager Torsdag den 19. juni 2008 var det igen tid til at bedømme, hvad vores fags elever havde kreeret til deres svendeprøve. Skuemesterne blev præsenteret for 7 flotte øreklapstole, 1 lækkert autosæde og 3 opstillinger med gardiner, og vi kunne med det samme konstaterer, at der var en stor kreativitet på holdet. Skuemesterne som bestod af 3 gange 2 personer gik til sagen med stor iver og som det kan ses, var der nogle som gik mere i dybden med opgaven. Efter ca. 8 timer var vi kommet frem til dette resultat, at der var blevet givet nogle ganske høje og ensartet karakterer, som de dygtige elever kunne være stolte af. I alt blev der giver 8 gange ros. Den højeste antal point blev giver til en gardindekoratøren 4

5 Fredag den 20. juni 2008 kunne endnu et hold møbelpolstrere, gardindekoratører og en enkelt autosadelmager fejre svendeprøve på Skive Tekniske Skole. De nye svende er Matilde Bonde Nielsen, Louise Larsen, Camilla Ninn Rasmussen, Ditte Maretti, Helle Elisabeth Ohnemus, Sonja Ulrika Jeanette Persson, René Hviid Tønnesen, Heidi Meyer, Susanne Lindgaard Christensen, Annie Hadbjerg og Stefan Robin Ødis. 5

6 Læderaften i København landbrug (kobrug), slagteri, råhudhandel osv. til kunden/slutbrugeren. Hele præsentationen blev suppleret med fine billeder - dog uden den naturlige lugt der er ved slagtning og garvning af huder. Under hele præsentationen blev der svaret på mange spørgsmål fra salen. Det må siges, at denne aften i læderets tegn var en aften, hvor alle fremmødte fik noget med hjem. Jeg kan derfor kun anbefale at man deltager på denne slags kurser, som Sørensen Læder normalt afholder i deres egne lokaler i Tilst ved Århus. Og vi kan håbe, at de også i fremtiden vil afholde kurser i København. Torsdag den 19. juni 2008 havde Sørensen Læder inviteret til læderaften i København. Sadelmager- og Tapetsererlauget i København lagde derfor lokaler til et arrangement i læderets tegn, hvor ca. 30 medlemmer og ikke medlemmer var inviteret. Mads Sørensen og Lasse bød velkommen, og fortalte om firmaet Sørensen Læder. Firmaet blev grundlagt i 1973 af Arne Sørensen, og rummer i dag et stort og moderne lager med ca huder. Firmaet eksporterer til de fleste verdenslande. Slagterhuder Skrevet af Webmaster Kim Christensen Mads Sørensen gennemgik diverse lædertyper og de forskellige læderkvaliteter lige fra tykkelse, udseende, overflade, shine, touch, råvare, navstruktur og åndbarhed til sortering, råvarevalg og naturmærker. Dernæst fra ko til møbel: En meget interessant gennemgang af læderets gang fra 6

7 MEDALJEFEST 2008 på Københavns Rådhus Onsdag, den 14. maj 2008 hædrede Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn de bedste blandt årets nyudlærte svende med medaljer og legater. Københavns Sadelmager & Tapetsererlaug var repræsenteret ved Oldermand Leif Helbo Olsen, som nød den succes, det er at være et lille erhverv, med så mange og flotte svendeprøve resultater. Det var en dejlig dag, som de unge nye svende vil huske i mange år. MEDALJEFEST 2008 Onsdag, den 14. maj hædrede Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn de bedste blandt årets nyudlærte svende me Hædersbevisningerne blev overrakt på Københavns Rådhus med deltagelse af blandt andet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hans kongelige højhed Prins Henrik. Advokat Merethe Stagetorn som er administrator af Vilhelm Andersen og hustru s legat overrækker de meget generøse legater til Marie Koch Nielsson og Sabina Jagd Cvetnanovski LANDSLAUGET s bestyrelse vil benytte lejligheden til, at ønske de 2 dygtige nye svende tillykke med det fine resultat samt al held og lykke i tiden fremover. 7

8 Uforpligtende forpraktik bliver permanent Kilde: Sofie Billekop, Håndværksrådet DST og Landslauget forsøg med en forpraktik for lærlinge bliver nu en permanent ordning. Dermed får virksomheder og lærlinge fortsat mulighed for at se hinanden an i en periode inden uddannelsesaftalen skrives under. Rigtig dyrt og rigtig frustrerende. Sådan oplever mange uheldige håndværksvirksomheder lærlingeforholdet, og alt for ofte er resultatet, at lærlingen ikke gennemfører sin elevtid. Men det må ikke være frygten for fejlansættelser, der afholder mindre virksomheder fra at tage en lærling. De sidste par år har Landslauget og DST, derfor afprøvet en ordning, hvor unge er i en slags forpraktik i en virksomhed, inden der indgås en egentlig uddannelsesaftale. Ordningen giver de unge en chance for at snuse til snedkerfaget og boligmonterings området, og den giver virksomhederne et bedre grundlag for at vælge en engageret lærling. Bedre lærlingeforløb efter en uforpligtende forsmag. Forsøgsordningen blev bl.a. sat i værk for at give virksomheder mulighed for nogle måneders uforpligtende forsmag på et elevforhold, inden man binder sig til et langt lærlingeforløb. Og da der generelt har været stor ros til konceptet, har DST og Landslauget besluttet at gøre ordningen permanent. Det giver simpelthen bare bedre lærlingeforhold, når man har mulighed for at se hinanden an i nogle måneder, inden man indgår endelige aftaler. De unge ved allerede fra starten af et lærlingeforløb, at arbejdet og branchen er noget for dem og virksomhederne kan sikre sig engagerede og lærenemme lærlinge. På den måde håber jeg, at vi i fremtiden kan se langt færre afbrudte lærlingeforløb blandt de virksomheder, der vælger at tage en forpraktikant, før de indgår lærlingeaftaler. Nu gælder ordningen for alle unge. Erfaringerne fra forsøgsordningen har gjort det muligt at tilpasse ordningen præcist til det, virksomhederne efterspørger. Med erfaringerne fra forsøgsordningen har DST og Landslauget, kunnet skræddersy den permanente ordning, så den matcher behovene virksomhederne bedst muligt. Enkelte ændringer i den permanente ordning i forhold til forsøgsordningen har udvidet gruppen af unge og virksomheder, der kan deltage. Hvor forsøgsordningen rettede sig særligt mod unge af anden etnisk baggrund, er den permanente ordning for alle unge, der ønsker at finde ud af, hvad det vil sige at blive autopolstrer, møbelpolstrer, gardindekoratør eller snedker. Alle statistikker viser, at det er sværere for indvandrere at få en praktikplads efter grundforløbet. Vi ønskede med forsøgsordningen at give unge indvandrere en ekstra hjælp til at få en fod indenfor i branchen. Vi er glade for, at DST og Landslauget har valgt at lade den permanente ordning omfatte alle unge. Indvandrere er jo ikke de eneste, der er i tvivl om, hvorvidt den valgte uddannelse reelt er noget for dem. Og virksomhederne har jo også brug for at kunne se en eventuelt kommende lærling lidt an, når lærlingen er dansker. Fakta. Den tidligere Trainee-ordning er nu blevet permanent under betegnelsen forpraktik. Ordningen er trådt i kraft og kan anvendes allerede nu. Det betyder, at den unge kan være ca. et halvt år i en virksomhed, inden nogen af parterne beslutter, om forløbet skal overgå til et egentlig lærlingeforløb efter grunduddannelsen. Ordningen henvender sig til alle unge mellem år, der ønsker at se nærmere på boligmonterings og snedkerbranchen, inden de starter på en uddannelse. Kontakt sekretariatet/dst for yderligere oplysninger på tlf

9 10 grunde til at droppe kopier De ligner originalerne og koster det halve. Føler du dig fristet til at hoppe på en billig kopi af en møbelkla-s-si-ker, så læs med her, inden du køber katten i sækken. Af: Signe Lund-Jensen Metroxpress d.6/ »Se mit nye Æg jeg mener min nye stol, der ligner Ægget.«Synes du selv, det lyder fedt? Glæden ved at flashe dit nye (kopi)møbel er bare ikke den samme, som hvis du kan blære dig med den ægte vare 2. Kopister hugger andre folks ideer, og designerne bag får ikke anerkendelse for de værker, de har brugt år og måneder på at udvikle. 3. Producenterne har brug for indtægterne fra de gamle klassikere for at kunne satse på nye designere og udvikle fremtidens klassikere. 4. Selv om du køber din nye stol til at sidde i, gør det jo ikke noget, at den også er en god investering. Den ægte vare holder værdien og hvis du er heldig, stiger den måske oven i købet. 5. Du ved, hvad du får, når du køber den ægte vare. Køber du en kopi, risikerer du, at stoffet er grimt, syningerne skæve, og at stellet ligner rester fra en metalsmed. 6. Kopisterne er blevet dygtige, men kigger du efter, kan du altid se forskel på den ægte vare og kopien. Og hvis du kan se forskel, kan dine gæster nok også Der er forskel på den synlige og den usynlige kvalitet. Selv om kopien umiddelbart ligner originalen, er der i detaljer som samlinger, materialer og konstruktioner ofte stor forskel på kvaliteten. Plagiaternes materialer kan være så billige (og dårlige), at stolens konstruktion knækker. 8. Der er altid en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Du kan ikke købe en designklassiker for prisen på en Ikea-stol. 9. I Danmark er det ulovligt at kopiere og sælge kopier 70 år efter designerens død, og kopister risikerer både erstatningskrav og fængselsstraf. 10. Jeg køber kopier. Det er ikke et fedt signal at sende. Det fandt statsministerfruen også ud af, da hun side om side med George Bush svingede med sin falske Louis Vuitton-taske. Kopi eller inspiration Der er forskel på at kopiere et produkt og så være inspireret af det. Fritz Hansen kører over 100 retssager årligt, hvor det afgøres, om der er tale om en efterligning. I så fald skal produktionen stoppes. Den ægte vare Er varen for billig, er det sandsynligvis en kopi. Se efter logo og lignende. Under Syveren og Ægget står der for eksempel Fritz Hansen og et stelnummer. Tjek detaljer som samlinger, konstruktion og så videre. Det er ofte her, kopisterne går på kompromis. Se varen, før du køber. Det kan være farligt at købe på internettet, hvor man ikke kan se varen ordentligt. Vil du være helt sikker på, at dit nye møbel er en original, bør du købe det hos de for-handlere, som producenten henviser til på sin hjemmeside. På kan du læse mere om møbelkopiering og reglerne. 9

10 LANDSLAUGET Støt vores leverandører. Uden deres støtte, kan vi ikke lave et godt fagblad. ELMO LÆDER BIL & MØBEL Ole Madsen Strandvej 49, 5700 Svendborg Tlf: mobil: Erhvervsparken 3, 8400 Ebeltoft Tlf: Industri Maskiner & Tilbehør Til. Sy-& læder industrien HUSHOLDNINGS & INDUSTRISYMASKINER WAMA TEKNIK A/S Visbyvej Bredebro. Danmark Tlf Fax Eksklusive møbelstoffer v/peter Bach tlf: Her er der plads til din annonce. BeA tilbyder 90 års erfaring af udvikling samt produktion af polsterværktøj. BeA Danmark. Rørgangen Karlslunde. Tlf: Her er der plads til din annonce. Her er der plads til din annonce. 10

11 LANDSLAUGET Støt vores leverandører. Uden deres støtte, kan vi ikke lave et godt fagblad. Langhof Hestehår og velour I Eksklusiv kvalitet. Sdr. tangvej Dragør Tlf Skum til alle formål K. Balling-Engelsen a/s : Dyrehegnet 2 : 4930 Maribo Tel.: : : Ole Pfeiffer Læderagentur Bülowsvej 7A 1870 Frederiksberg C Tlf: Svend Repp Jensen Poul Madsen Engros Tlf Piloma Marianne Lynge Tlf: mail: BY APPOINTMENT TO THE COURT OF THE NETHERLANDS 11

12 Danske møbelarkitekter. Poul M. Volther ( ) tilhørte en generation af arkitekter med rødder i møbelhåndværket. Han var udlært møbelsnedker og studerede senere på Kunsthåndværkerskolens Snedkerskole. Kilde: BO Bedre 2005 Som funktionalist elskede han den enkle forarbejdning af fine materialer. Han efterfulgte Børge Mogensen som arkitekt for FDB Møbler, som han tegnede en række møbler for, men hans mest kendte stol er uden sammenligning Coronastolen. Corona blev lanceret i 1964 af møbelfabrikken Erik Jørgensen. Men det viste sig, at den var lidt for dristig i danskernes øjne, for den solgte ikke specielt godt. Måske var den bare forud for sin tid, for i dag er den ikke alene Erik Jørgensens mest solgte stol, den er også blevet lidt af et design ikon - fx sad EU's statsledere i Corona under topmødet i København i december Corona fra 1694 Stolen er opbygget af fuldpolstrede skaller, som referencer til menneskets anatomi med rygsøjle og ribben. Stellet, som er drejeligt, er udført i forkromet stål. Poul M. Volther. Til højre et eksemplar af Volther s tidligere arbejder udført i egetræ og betrækket er udført i natur vegetabilsk kernelæder som er snøret sammen med en spånen hørsnøre. Selve stolen kom aldrig rigtig i produktion og er derfor kun fremstillet i ganske få eksemplarer. 12

13 Arbejdsgiver dømt for at glemme arbejdsskade Klide: Vibeke Lyngklip Svansø Søndag den 27. juli 2008, 22:30 Arbejdsgivere, der bevidst eller ubevidst glemmer at anmelde en arbejdsskade, risikerer at måtte gribe dybt i lommerne. En principiel dom fra Vestre Landsret slår nemlig fast, at arbejdsgiveren i givet fald skal betale erstatning. Hvert år går omkring danskere glip af erstatning, fordi deres arbejdsskade ikke bliver anmeldt. I de fleste tilfælde skyldes det sløseri fra arbejdsgiverens side, og det kan have fatale konsekvenser for den ansatte. For hvis en arbejdsgiver glemmer at anmelde en arbejdsskade i tide, mister medarbejderen nemlig retten til at få arbejdsskadeerstatning. Konsekvenserne for arbejdsgiveren derimod har hidtil været små. En ny, principiel dom fra Vestre Landsret ændrer imidlertid på det forhold. Dommen betyder, at arbejdsgivere, der ikke får anmeldt en arbejdsskade inden for tidsfristen på ét år, har en reel risiko for at blive dømt til at betale erstatning i hundredtusinde kroners klassen. Jern på skulderen Den konkrete sag handler om en 44-årige klejnsmed, som lever med daglige smerter, efter at han i 2001 blev ramt at et stykke jern på skulderen på sin arbejdsplads i Fredericia. For at få erstatning fra den arbejdsskadeforsikring, som alle arbejdsgivere skal tegne for deres medarbejdere, skulle arbejdsgiveren anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskabet senest 12 måneder efter, at uheldet indtraf. Det gjorde arbejdsgiveren imidlertid ikke. Det betød, at den 44-årige mistede sin ret til at få sin sag behandlet i Arbejdsskadestyrelsen og dermed få den erstatning, han har ret til ifølge loven. Via sin fagforening, Dansk Metal, sagsøgte manden arbejdsgiveren for den erstatning, som han burde have fået udbetalt. Det har nu resulteret i, at arbejdsgiveren er blevet dømt til at betale en erstatning på knap en halv million kroner samt sagens omkostninger. Det er første gang, en arbejdsgiver bliver dømt til at betale erstatning, fordi han har undladt at anmelde en arbejdsskade, og dommen kan få stor betydning for de danskere, der står i en lignende situation.»dommen giver håb for de mennesker, der hvert år får den sørgelige besked fra Arbejdsskadestyrelsen, at de ikke kan få erstatning, fordi arbejdsgiveren ikke har anmeldt skaden inden for fristen på et år«, siger Peter Poulsen, faglig sekretær i Dansk Metal. Hold selv øje med det Hos Dansk Industri noterer man sig dommen, men mener ikke at problemet er voldsomt stort.»i vores sind er der ikke tvivl om, at arbejdsgiveren naturligvis skal sørge for at anmelde en arbejdsskade. Vi opfordrer virksomhederne til at udfylde skadesanmeldelsen, så snart ulykken er sket, også selvom det i første omgang ikke betyder fravær for medarbejderens vedkommende. Så har man papiret parat, hvis skaden viser sig at være så alvorlig, at den skal anmeldes«, siger Susanne Linhart, chefkonsulent i Dansk Industri. Der anmeldes årligt omkring arbejdsskader heraf er cirka halvdelen deciderede arbejdsulykker, mens resten handler om anmeldelse af erhvervssygdomme. Årligt afvises i snit ca sager på grund af for sen anmeldelse. Det er muligt at få dispensation, men det faktum, at en arbejdsgiver ikke har anmeldt skaden, er ikke grund nok i sig selv. Medarbejdere har selv mulighed for at anmelde en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen eller arbejds-giverens forsikringsselskab. Dansk Metal opfordrer derfor folk, der har været udsat for en arbejdsskade til at holde øje med, om arbejdsgiveren får anmeldt skaden, og selv anmelde skaden, hvis man er i tvivl om, hvorvidt arbejdsgiveren har gjort, hvad han skulle

14 Endnu en grund til at være medlem af Landslauget. Læderindtræk er igen ved at blive populært i bilerne, men det er ikke helt ligegyldigt, hvilken kvalitet og forhandler du vælger. Du kan spare op mod kr. Skal læderindtrækket matche den dyre bil, må det også gerne se dyrt ud, når kilometertælleren viser femcifrede tal. Der er nemlig stor forskel i pris og kvalitet. Men de to ting hænger ikke nødvendigvis sammen. Tværtimod. Når der skal læder i kabinen, kan du enten købe det som fabriksmonteret, eftermonteret hos forhandleren, eller du kan selv få det eftermonteret hos en sadelmager. Den sidste udvej kan ofte betale sig i forhold til forhandlernes priser. Hos Auto Comfort koster en skræddersyet 5-personers kabine godt kr., mens BMW tager hele kr. for fabriksmonteret læderindtræk i en 5-serie, fordi der skal lægges registreringsafgift oveni. Eftermonteret hos BMW koster det kr. Hos bilforhandleren er det heller ikke helt nemt at gennemskue, hvor læderet stammer fra, og om der er tale om ægte autolæder. Den stigende efterspørgsel har åbnet markedet for færdigsyet indtræk af tvivlsom kvalitet og oprindelse. Det skal være autolæder og ikke møbellæder. Autolæder er lidt tyndere og blegner ikke i forhold til møbellæder. Det modtager og afgiver ikke fugt, og så er det behandlet med antiflammemiddel, forklarer Brian Boserup. I Danmark er der knap 20 sadelmagere, der betrækker biler. Det kan være en god idé at kontakte dem for priser, inden du vælger, hvem der skal montere din bils læderindtræk. Find din nærmeste sadelmager på Udvalget af typer og farver af læder er stort, viser Brian Boserup. Det tager knap fire dage at betrække en hel kabine. Syningerne ved airbaggen er tynde, så den ikke forhindres i at komme ud. Sådan plejer du læderet Autolæder kan tåle de fleste rengøringsmidler fra sulfo til rense- benzin. Men vær opmærksom på, at læder også skal have fugt for at bevare sin smidighed, så det ikke knækker. FDM anbefaler følgende behandling: 1) En deciliter hvide sæbespåner røres op i to litervarmt vand, indtil alle spåner er opløst. 2) Blandingen skal stå i 20 minutter, så overfladen får en grødet konsistens. 3) Smør et lag på med en blød bomuldsklud og fjern eventuelle misfarvninger og snavs. 4) Tør efter med en absorberende klud og sørg for at fjerne alle plamager af sæbespåner. 5) Kabinen skal tørre et par timer. Kilde: 8/2008 MOTOR 63 Af Anders Wendt Jensen Her justerer Elisa betrækket til et sæde. Efterfølgende har indehaveren af Auto Comfort i Søborg kontaktet Landslaugets webmaster, da han mente at der ikke var særlig mange autopolstrer på vores hjemmeside, og da vi nu havde fået denne gode reklame, kunne vi godt skrive flere ind på vores hjemmeside. Men vores hjemmeside er for vores faglærte kollegaer, som er medlem af lauget og ikke til en selvlært autopolstrer, som har været heldig, at få lidt omtale i et månedsblad. 14

15 UDDRAG FRA JAPANSK BO BEDRE Her er et par eksempler på at vores gamle håndværkstradition er kendt i hele verden. I dette tilfælde er det et japansk firma, Kohseki, som have en stor artikel om dansk håndværk i et japansk udgave af Bo Bedre og 2 af vores medlemmer blev omtalt, forhåbentligt pænt, for vi har desværre ikke en oversættelse. 15

16 HVEM RINGER VI TIL? Præsentation af Århus Possementfabrik. Hos Århus Possementfabrik A/S er vi leveringsdygtige i alle typer possement til møbler, gardiner og indretning. Vi klare både kundedefinerede specialopgaver i små og store mængder, samt dag til dag levering fra vores omfattende lager af standard possement. Møbelsnor - Agraman - keder - Kvaster - Afspærringssnor - Gardinstænger - Knapper - Indlægssnor Vi glæder os til at høre fra dig. Jesper Medejer Udvikling, salg & ekspedition Sanne Medejer Salg & ekspedition Henrik Possementmager Specialordre, frynser & flet Susanne Håndarbejde, lager & ekspedition Karin Snore & konfektionering Rita Flet & væv Præsentation af Svend Repp Jensen & Poul Madsen Engro. Hos Svend Repp Jensen og Poul Madsen Engro er vi leveringsdygtige i alt til møbel- og autoområdet. Vi klare både dag til dag levering fra vores omfattende lager og specialmaterialer i små og store mængder, gør vi alt for at klare. Vores medarbejder er specialister inden for alt til auto og bolig. Møbelstoffer - Autostoffer - Autoplast - Læder - Grovvare - Possement - Skum - Værktøj - Alt til bådkalecher Vi glæder os til at høre fra dig. Carsten Ejer Udvikling, salg & ekspedition Steffan Udvikling, salg & ekspedition Helle Regnskab, Salg & ekspedition Joachim Udvikling, salg & ekspedition Brian Lager & forsendelse Alice Salg & ekspedition Inga Regnskab 16

17 C24 Scan Aprima C25 C26 C24-C25 Sørensen Læder C SRJ Poul Madsen C Jab Bramming C8 Sanderson C22 KB Engelsen C19 Elmo Scanteam B2-4 NU ER CA 3/4 AF UDSTILLINGSAREALET RESERVERET Camo B3 Skole B6-B7 Carlsen textil C14 Vævergården C7 Landslauget C1 Nevotex B1 Er solgt: Vi vil forhåbentligt igen, gentage succesen med fagmesse i Lillebæltshallerne. Som det kan ses er der allerede nu deltager, som har lagt sig fast på, hvor deres stand skal ligge. Vi kan kun opfordre andre interesserede til at allerede nu, at reserverer den ønskede stand. Reservation kan ske på 17

18 Har du problemer med dine medarbejders løn: Så skift til ProLøn på tlf ellers Ny sekretariatsmedarbejder. Pr. 1. juni har vi ansat Anne Bisgaard Madsen som juridisk/faglig konsulent. Anne er uddannet cand.merc.(jur) fra Copenhagen Business School og har tidligere været ansat i en mindre virksomhed, hvor hun var beskæftiget med bl.a. arbejdsmiljø og jura. Hos DST skal Anne varetage en række opgaver, herunder besvarelse af medlemmernes spørgsmål og sagsbehandling. Laugseffekter til salg. Hvis du mangler nogle laugseffekter, er du velkommende at gå ind på Landslaugets hjemmeside, her finder du en oversigt. T-shirt 60 kr. Målebånd 30 kr. Plastposer 1 kr. Cap 150 kr. Velkommen til Hvornår har du sidst været inde og besøge Landslaugets hjemmeside? Sidste nyt fra hjemmesiden er, at nye/kommende medlemmer kan udfylde og udskrive ansøgningsskemaet om optagelse i Landslauget direkte fra Landslaugets hjemmeside. Det letter både arbejdsgangen for sekretariatet og er med til at alle oplysningerne er let læselige. Du finder linket på under om lauget nederst på siden ansøgning om optagelse i Landslauget Jeg vil endnu engang opfordre til at alle medlemmer tjekker deres profil på Landslaugets hjemmeside for fejl og mangler. Er der fejl eller mangler, kan dette skyldes, at sekretariatet ikke har modtaget oplysninger om nye telefonnummer, nye adresser osv. Ved henvendelse til sekretariatet eller direkte til webmaster vil oplysningerne blive opdateret. Du er altid velkommen med konstruktiv kritik til webmaster Kim Bille Christensen på 18

19 PERSONALIA Auto- og Boligmonteringsfagets institutioner Mærkedage: 19/ Tapetserermester Bruno Nedell Kolding Fødselsdag 50 år 31/ Autosadelmagermester Ib Vonge Lillehøjvej 26, Silkeborg Åbent hus fra kl Fødselsdag og forretningsjubilæum 50 år Landslauget Organisation for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark JEG HÅBER AT ALLE HAR HAFT EN GOD SOMMER. Landsoldermand: Michael Schmidt, Sekretariat: Landslauget DST/Håndværkets Hus, Islands Brygge 28, postboks København S, tlf.: , Bestyrelsesmedlemmer: Viceoldermand Jan Christiansen, Hedehusene Tapetserermester Mona Yde Dahl, Svendborg Tapetserermester Bruno Nedell, Kolding Tapetserermester Tanja Fuglsang, Silkeborg Sadelmager- og Tapetsererlauget i København Oldermand: Leif Helbro Olsen, tlf.: , Kontor: Fortunstræde 5, 1065 København K, tlf.: Kontortid: torsdag: Storken er kommet til Sjælland. Fællesudvalget for Auto-, Ortopædi-, Boligmontering og Polstermøbelindustrien: Landslaugets repræsentant: Michael Schmidt Sekretariat: TMK, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, tlf: Deadline til næste nummer: 1. NOVEMBER Fagbladet for Landslauget s ansvarshavende redaktør: Jan Christiansen, Birkelundsvej 14, 2640 Hedehusene Redaktionelt stof indsendes inden 1. februar, 1. maj, 1. august & 1. november direkte til redaktøren. Kassererkontor for Fagbladet: Fortunstræde 5, 1065 København K, Giro:

20 MØBELSTOFFER POSSEMENT GROVVARER TÆPPER SVEND REPP JENSEN s EFTF A/S V/ POUL MADSEN ENGROS Håndværksvej - Store Darum 6740 Bramming Tlf Fax

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1074-4. kvartal 2008 110. ÅRGANG Oldermanden informerer Kontingent til Landslauget Af Michael Schmidt,

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1080-2. kvartal 2010 112. ÅRGANG Bestyrelsen Landslauget blev momsregistreret den 1. januar 2010 hvad

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1083-1. kvartal 2011 113. ÅRGANG Bestyrelsen Kære medlem, Landslauget har indgået forlig med Fælles Fagligt

Læs mere

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK NR. 1086-1. kvartal 2012 114. ÅRGANG Bestyrelsen informere Det er os en stor glæde at byde dig velkommen i Dansk Håndværk. Sammen tager vi nu det første

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1071 1. kvartal 2008 110. ÅRGANG 2 Nye møbelpolstrere og autosadelmagere Fredag den 14. december 2007

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1075-1. kvartal 2009 111. ÅRGANG Bestyrelsen informerer Nu er alle forhåbentlig godt i gang med 2009.

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1084-2. kvartal 2011 113. ÅRGANG Sammenhold gør os stærkere - Landslauget og Dansk Håndværk Af Michael

Læs mere

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK NR. 1089-1. halvår 2013 115. ÅRGANG Bestyrelsen informere Dansk Håndværk og Polstrersektionen har være ud for et meget turbulent år. Der har været forhandlinger

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1077-3. kvartal 2009 111. ÅRGANG Bestyrelsen informerer Nu er en knap så varm sommer snart overstået,

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1085-3. kvartal 2011 113. ÅRGANG Bestyrelsen informerer Landslauget og Dansk Håndværk fusionerer Det

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK NR. 1087-1. halvår 2012 114. ÅRGANG Bestyrelsen informere Københavns Tekniske Skole ønsker at udbyde hovedforløb på polstrerområdet Mange polstrervirksomheder

Læs mere

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK OG RØR Aftalen om forpraktik er indgået mellem TEKNIQ Installatørernes Organisation og henholdsvis Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk EI-Forbund. Spørgsmål til

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING GRand Prix Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i 1957. Senere samme år blev stolen udstillet på

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 16 11. december 2014: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse På vej mod en (næsten) printerfri Stab Læs mere på næste side Printerfri Stab Kursus i App Oprydning i Designer ESDH og julefesten ramte

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Hvad skal jeg skrive?

Hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? I dette kapitel lærer du: I. At booke møder via email II. At tænke sociale medier ind i dit opsøgende salg 26 Telefonen er død! I gamle dage - dvs. før internet, sociale medier og

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere