MEDIEARBEJDSGIVERNE TIL MEDLEMSVIRKSOMHEDER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING (DMA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIEARBEJDSGIVERNE TIL MEDLEMSVIRKSOMHEDER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING (DMA)"

Transkript

1 TIL MEDLEMSVIRKSOMHEDER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING (DMA) MEDIEARBEJDSGIVERNE RAMMEAFTALE MED ADGANG TIL PRODUKTER OG SERVICES LEVERET AF DANICA PENSION, DANSKE BANK, SWISS LIFE OG SUNDHEDSDOKTOR

2 INDHOLD 03 VELKOMMEN TIL DANICA PENSION 04 AFTALEN MED DANICA PENSION 06 LANGTIDSSYGE MEDARBEJDERE 08 VIP- OG LEDELSESRÅDGIVNING 09 ARBEJDSMARKEDSPENSIONSORDNINGER 10 SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 12 FLYTNING TIL OG FRA UDLANDET 16 ERHVERVSTILBUD FRA DANSKE BANK 18 KONTAKT DANICA PENSION LOKALT 2

3 TIL MEDLEMMER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING KÆRE MEDLEMSVIRKSOMHED Danica Pension og Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) har indledt et spændende samarbejde, der giver medlemsvirksomheder adgang til en attraktiv pensionsordning for medarbejderne. Danica Pension, der er kendt som en seriøs og kompetent samarbejdspartner, har kreeret et pensionstilbud, der kan matche såvel arbejdsgiveres som medarbejderes krav til kvalitet og pris. En pensionsaftale med Danica Pension giver blandt andet adgang til en af markedets bredeste og mest fleksible produkt- og servicepaletter inden for forsikring og pension. Derudover til en bred finansiel rådgivning, som giver både virksomhed og medarbejder mulighed for at få et samlet overblik over pension, forsikring, bank og realkredit. Venlig hilsen Thomas Rønnow Forhandlingsdirektør

4 < TILBAGE TIL INDHOLD AFTALEN MED DANICA PENSION Danica Pension tilbyder DMA s medlemsvirksomheder en attraktiv pensions- og serviceaftale med en række produkter og rådgivning, som skaber værdi for både jer og jeres medarbejdere. PENSION SYGDOM DØD SUNDHED > FRI KONSULTATIONSSERVICE DMA s medlemsvirksomheder er velkomne til at kontakte specialisterne, som er nævnt på disse sider, for at søge assistance og råd. Denne service fra Danica Pension koster ikke ekstra. Beslut sammen med Danica Pension, hvordan jeres virksomheds sundheds- og pensionspolitik skal se ud, få optimeret dækningerne og få det meste ud af jeres medarbejderudgifter. 4

5 TIL MEDLEMMER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING RAMMEAFTALEN MED DANICA PENSION TILBYDER MEDLEMS- VIRKSOMHEDER betydelige økonomiske fordele i form af rabatter på risikopriser og omkostninger de produkter og ydelser, der er behov for hjælp i tilfælde af langtidssyge medarbejdere rådgivning omkring overenskomsternes indflydelse og de særlige regler og forhold, der gør sig gældende rådgivning til alle funktionærer KONTAKT Poul Have Chefkonsulent Danica Pension Telefon Thomas Falck Pensionsfaglig chef Danica Pension Telefon

6 < TILBAGE TIL INDHOLD LANGTIDSSYGE MEDARBEJDERE Med Danica Pension er jeres virksomhed godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere. Vi stiller os til rådighed med information, støtte og rådgivning, når en medarbejder er syg i længere tid eller er i risiko for at blive det. KONTAKT Jette Kierkegaard Falck Socialrådgiver Danica Pension Telefon

7 TIL MEDLEMMER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING En del af hjælpen er rådgivning fra en socialrådgiver: VIRKSOMHED MEDARBEJDER Vi er sparringspartnere for jeres virksomhed og rådgiver om hvilke støttemuligheder, der er i det offentlige, når man gerne vil fastholde en syg medarbejder. Som en del af rådgivningen tages der højde for muligheden for økonomisk kompensation via pensionsordningen. Jeres medarbejdere kan få svar på en lang række spørgsmål, der trænger sig på, når man bliver syg. Gennem rådgivning om de offentlige ydelser som for eksempel sygedagpenge og fleksjob, får jeres medarbejdere et overblik over de mulige veje tilbage til arbejde. Se mere på danicapension.dk Se mere på danicapension.dk 7 7

8 < TILBAGE TIL INDHOLD VIP- OG LEDELSESRÅDGIVNING Står I over for mere komplekse forhold omkring den pensionsrelevante planlægning, er der en række vigtige ting, I skal være opmærksomme på. I den forbindelse stiller Danica Pension og Danske Bank, Private Banking de nødvendige eksperter til rådighed. Skatteoptimering Formuepleje Investering Udlandsrådgivning/emigration Dobbeltbeskatningsaftaler Arveregler i pågældende lande Testamente, særeje til livsarvinger Arveplanlægning Generationsskifte Daglig økonomi, kreditkort og boligrådgivning. Komplekse skattelove, internationalisering og ønsket om at få mest mulig afkast af løn/ formue gør, at Danica Pension, Danske Bank og RD stiller med de nødvendige eksperter, der langt hen ad vejen opfylder behovet. KONTAKT Henrik Loller Chefrådgiver Danica Pension Mobil Rikke Christensen Private Banker Danske Bank Telefon

9 TIL MEDLEMMER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING ARBEJDSMARKEDS- PENSIONSORDNINGER Sparring omkring overenskomster Tæt samarbejde mellem DMA, medlemsvirksomhederne og Danica Pension om overenskomstmæssige spørgsmål i relation til arbejdsmarkedspensionsordninger Danica Pension sikrer overholdelse af overenskomsternes bestemmelser Løbende tilpasning af pensionsordningerne ved overenskomstfornyelse Maksimal fleksibilitet indenfor rammerne af overenskomsten Pensionsfaglig støtte ved uover enstemmelser. KONTAKT Thomas Falck Pensionsfaglig chef Danica Pension Telefon

10 < TILBAGE TIL INDHOLD SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Sundhed forebygger fravær Sundhed giver øget produktivitet, færre sygedage, bedre trivsel og besparelser på bundlinjen Sundhed betaler sig. Sygefravær koster en gennemsnitlig virksomhed med eksempelvis 150 medarbejdere ca kroner om året i rene lønudgifter. Dertil kommer eventuelle effektivitetstab, øget pres på kollegaer, der skal overtage opgaverne under et kort eller længere sygdomsforløb, udgifter til vikar m.v. DANICA PENSION OG SUNDHEDSDOKTOR TILBYDER FEM PRODUKTPAKKER FOR VIRKSOMHEDER Standard sundhedstjek Udvidet sundhedstjek/danica Sundhedsfremmer BodyAge test Forebyggende helbredsundersøgelse inkl. BodyAge test Øvrige ydelser: Massage- og fysioterapiordning APV og ergonomisk rådgivning Vejledning om vægttab og kost Foredrag om kost, motion og psykisk arbejdsmiljø. 10

11 TIL MEDLEMSVIRKSOMHEDER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING KONTAKT Søren Agerskov Direktør Sundhedsdoktor Telefon

12 < TILBAGE TIL INDHOLD FLYTNING TIL OG FRA UDLANDET Står en udenrigskorrespondent eller en anden medarbejder over for et længerevarende udlandsophold, eller er tiden inde til at vende hjem til Danmark, samt bliver de indstationeret i Danmark og aflønnet under sektion 48E i Forskerloven, er der en række vigtige økonomiske forhold, de skal være opmærksomme på. Udstationerings- og emigrationsservice Bolig Daglig økonomi Investering Pension Skadesforsikringer Diverse: Framelding af folkeregistret? Bevarelse af valgret? Kan jeg medtage sociale ydelser? Kan jeg få refunderet moms på indkøb foretaget i et EU-land til udførsel til et ikke EU-land? 12

13 TIL MEDLEMSVIRKSOMHEDER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING Repatrieringsservice rådgivning til personer, der står for at vende tilbage til Danmark Bolig Daglig økonomi Investering Pension Skadesforsikringer Diverse: Tilmelding til folkeregistret, offentlig sygesikring m.m. Indstationeringsservice Rådgivning til ledere og deres familier, som bliver indstationeret i Danmark og aflønnet under sektion 48 E i Forskerloven Lønkonto Forsikring Investering Lån Praktiske anliggender: Tilmelding til folkeregistret for at få et CPR nummer, skoler, bolig, kørekort osv. Denne information erstatter ikke den detaljerede rådgivning og hjælp, som generelt bliver tilbudt virksomheder med indstationerede medarbejdere. KONTAKT Danske Bank International Private Clients Holmens Kanal 2 DK-1090 København K Telefon

14 < TILBAGE TIL INDHOLD Ønsker jeres virksomhed en indog udstationeringsløsning hos én udbyder, kan Danica Pension gennem Swiss Life tilbyde individuelle løsninger for jeres medarbejdere rundt om i verden. 14 INDIVIDUELLE LØSNINGER FOR MEDARBEJDERE Pensionering Pensionsopsparing med fleksible investerings- og udbetalingsmuligheder Ved dødsfald og tab af erhvervsevne Mulighed for pension til efterladte (ægtefælle/børn) i forbindelse med dødsfald Ved tab af erhvervsevne er der mulighed for fleksibilitet i forsikringsdækningens størrelse Overtagelse af dækning fra anden ordning, det vil sige minimum det samme, som man har i forvejen.

15 TIL MEDLEMMER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING KONTAKT Sygesikring Fleksible muligheder for grad af dæk ninger (basic-, optimal-, maximum protection) Assistance Adgang til mere end serviceudbydere (herunder hospitaler) over hele verden Dækker blandt andet ambulance/ hos pitalsservice, evakuering, retshjælp, psykologhjælp, skoler m.m. Flersprogede call centre åbent hele døgnet. Se Swiss Life brochure her Swiss Life Network Ulrik Jørgensen Sales Executive Telefon Mobil Pooling Har jeres virksomhed internationale forretninger og datterselskaber i udlandet eller er I selv et datterselskab kan I med fordel samle jeres forsikrings- og pensionsaftaler i en pooling-aftale. En pooling-aftale går på tværs af landegrænser, kan sidestilles med en fælles indkøbsaftale og giver både moder- og datterselskaber mulighed for tilbagebetaling af en del af indbetalingen penge der ellers ikke er adgang til. Læs mere her om internationale løsninger, herunder nordiske løsninger. 15

16 < TILBAGE TIL INDHOLD ERHVERVSTILBUD FRA DANSKE BANK FRA FORRETNINGSSTRATEGI TIL VÆRDISKABELSE Danske Executive Navigator Danske Executive Navigator bygger på virksomhedens forventninger til udvikling i omsætning, indtjeningsmargin, arbejdskapital og investeringer og belyser konsekvenserne af den valgte forretningsstrategi. På baggrund af virksomhedens forventninger til ovenstående områder tegnes et billede af det frie cash flow, som virksomheden forventes at skabe og udviklingen i virksomhedens kapitalstruktur samt mulighederne for fremskaffelse af finansiering via egenkapital og/ eller fremmedkapital belyses. Værdi Danske Executive Navigator er et eksklusivt tilbud fra Danske Bank. 16

17 TIL MEDLEMMER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING KONTAKT Dialogen mellem virksomhedens ledelse og banken hviler på en omfattende finansiel analyse. Der opnås indsigt i, hvordan den valgte forretningsstrategi påvirker virksomhedens finansielle fundament. Der skabes et overblik over de finansielle konsekvenser af den valgte strategi. Der opnås indsigt i, hvordan selv mindre budgetafvigelser påvirker helt centrale nøgletal. Danske Executive Navigator understøtter beslutningsgrundlaget, når der skal træffes små som store finansielle valg i virksomheden. Githa Jensen Erhvervskundechef Danske Bank Finanscenter København Telefon Lars Windolf-Nielsen Erhvervskundechef Danske Bank Finanscenter Aarhus Telefon

18 < TILBAGE TIL INDHOLD KONTAKT DANICA PENSION LOKALT Sammen med Danica Pension kan I beslutte, hvordan jeres pensionsog sundhedspolitik skal se ud, få optimeret dækningerne og få det bedste ud af jeres medarbejderudgifter. Jylland Nord og Midt Torben S. Pedersen Pensionschef Telefon Jylland Syd og Fyn Torben S. Pedersen Pensionschef Telefon Sjælland København Kim Filges Pensionschef Telefon Søren Warburg Salgschef Telefon Jens Dahlgaard Salgschef Telefon Henrik Nielsen Chefkonsulent Telefon

19 TIL MEDLEMMER AF DANSKE MEDIERS ARBEJDSGIVERFORENING 19

20 Danica Pension Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby Telefon danicapension.dk Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, CVR-nr , København DK Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, CVR-nr , København DK

PENSION, DER HANDLER OM MEGET MERE END PENSION

PENSION, DER HANDLER OM MEGET MERE END PENSION PENSION, DER HANDLER OM MEGET MERE END PENSION RAMMEAFTALE FOR MEDLEMMER AF AUTOBRANCHEN DANMARK MED ADGANG TIL PRODUKTER OG SERVICES LEVERET AF DANICA PENSION, DANSKE BANK, SWISS LIFE OG SUNDHEDSDOKTOR.

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

home - en del af Danske Bank koncernen

home - en del af Danske Bank koncernen home - en del af Danske Bank koncernen Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde Siden starten i 1990 har home præget den danske ejendomsmæglerbranche med innovative produkter, der gør det trygt at købe

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere