Årsmøde Motorhistorisk Samråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde Motorhistorisk Samråd"

Transkript

1 Referat Hotel Comwell i Middelfart november 2013 Side: 1/12 Årsmøde Motorhistorisk Samråd Dagsorden Punkt 1 - Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen (Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening) som dirigent, og sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen som referent. Begge valgt. Som stemmeoptællere blev foreslået og valgt: Dorte Stadil (DVK) og Dorte Mark (Dansk Karmann Ghia Klub) Punkt 2 - Kontrol af foreningernes stemmer Er foretaget forud for årsmødet Punkt 3 - Formandens beretning v/ Søren Jacobsen: Søren Jacobsen opdelte sin formandsberetning i følgende tre punkter: Det motorhistoriske politiske arbejde Den motorhistoriske kommunikation Den motorhistoriske forening Politisk arbejde: Vi har arbejdet målrettet med at sikre, at Motorhistorisk Samråd bliver set som en troværdig partner. i 2013 har vi møder med politikere og ordførere fra: Socialdemokratiet Venstre Liberal Alliance Dansk Folkeparti Enhedslisten EU-parlamentarikere Nordisk råd Vi har ikke kun arbejdet med et nationalt trafik-fokus, men også blandt andet haft fokus på Skat og de internationale perspektiver og EU. Overordnet politisk har vi haft fem fokuspunkter, hvor vi har arbejdet med at en langsigtet indsats og sikker timing giver resultaterne: Mulighed for fortsat frit at anvende veterankøretøjer på danske veje Ændring af veterangrænsen til løbende 30 år En rummelig definition af veterankøretøjer En fast enhedsafgift ved import som afspejler de faktiske administrationsomkostninger Et brændstoftillæg som afspejler den faktiske miljøpåvirkning

2 Efter vores indsats i 2013, kan vi nu sætte hak ved en lang række markante trafikpolitiske sager: Ændring af danske toldregler for import af veterankøretøjer per 1. januar: Fra 25% til 5% moms og fra 10% til 0% told, en løbende 30 års grænse og lempeligere regler. Ændring af historiske nummerplader til motorcykler fra før 1918 og version 5.5: Muligt at få den korrekte størrelse. SKAT vil drøfte fejl og mangler på nummerplader påpeget af Motorhistorisk Samråds nummerpladeudvalg. EU s køretøjssikkerhedspakke: Via FIVA og danske EU-parlamentarikere har vi fået MhS s definitioner af veterankøretøjer med i forhandlingerne. Trafikpolitikerne fra de største partier ser Motorhistorisk Samråd som en interessent samarbejdspartner. Side: 2/12 Kommunikation: Vi har også i 2013 haft et stort fokus på at kommunikere vores arbejde ud til medlemmerne, ud fra devisen Hvis vi ikke fortæller hvad vi laver, så laver vi ikke noget Vi har satset på en lang række nye kommunikations kanaler, her under en fast side i Veteranposten hvert nummer, og vores Facebook side. Der ud over har vi i 2013 forsøgt at udbrede vores deltagelse i forskellige arrangementer f. eks i Græsted og på messen i Fredericia. Der har været jævnlige opdateringer af vores hjemmeside, som har fået et andet indhold end tidligere set, således den fremstår mere attraktiv for de besøgende, med relevante nyheder og informationer. Det har endvidere været et ønske fra klubberne at det nyhedsbrev de modtager fra MhS, er mere relevant og at indholdet nemmere skal kunne tilpasses til klubbladene. Nyhedsbrevene udsendes hver anden måned til 1200 modtagere. Status på foreningen: Motorhistorisk Samråd er i dag 92 klubber og medlemmer. Trods at vi ved dette årsmøde siger farvel til MKP-klubben, Mopar-klubben og Jaguar-klubben, som vi takker for samarbejdet, så vil vi med de seks nye klubber se en stigning medlemsantallet med i alt 2834 nye medlemmer. Nyt samlet medlemstal på eller en fremgang på 2,5%. Også inden for arbejdet med foreningen kan vi efter 2013 sætte hak ved en række markante mål: Etablering af udvalg under Motorhistorisk Samråd Målet har været at engagere flere dygtige og vidende medlemmer fra klubberne, i eksempelvis arbejdet med nummerpladerne og vedtægterne Inddragelse af klubber i forbindelse med høringssvar, udvalgsarbejder mv. I det omfang vi har fået henvendelser fra ministerier og andre som ligger i yderkanten af vores vidensfelt, har vi inddraget den specialviden der er i specifikke klubber Ny nummerpladekontaktperson Michael Deichmann overtager posten fra Erik Mieth der har været engageret som vores nummerpladespecialist i mange år, desværre er Erik Mieth blevet syg, og har valgt at frasige sig posten. Vores nummerplade ordning vil vi komme tilbage til senere i programmet.

3 Motorhistorisk Samråd repræsenteret i FIVA s Legislative Commission, som arbejder med vilkårene for motorhistoriske køretøjer i EU Lars Genild, som vi nu har fået valgt ind i denne kommission vil senere berette om det arbejde der foregår der. Side: 3/12 Søren Jacobsen afsluttede sin beretning med at samle op, og se på perspektiverne for det næste år. Politik: Fokus på vores mærkesager og sikre flere politiske kontakter. Politisk timing. EU parlamentsvalg. Skabe flere fakta om den motorhistoriske hobby. Kommunikation: Nyhedsbrevet er styrket og det skal vi arbejde videre med. Nye kommunikationsformer fortsættes. Foreningen: Motorhistorisk Samråd vokser fortsat. Der er en god involvering fra klubberne til udvalg, høringssvar og i deling af viden tak for det. MhS er mere end bare bestyrelsen. Det er alle jer her, alle dem som arbejder i udvalg, skriver nyhedsbreve, artikler, deltager på stande, dem der siger deres mening, klubberne som bringer nyhedsbrevene videre ud. Søren Jacobsen afsluttede med at takke for et godt år i Motorhistorisk Samråd Spørgerunde: Michael Deichmann : medlemstallet på er det korrigeret for dobbeltmedlemskaber? Søren Jacobsen : Nej der er ikke korrigeret, det er det antal som klubberne har meldt ind. Svenskerne opgør deres medlemstal på samme måde. Henrik Thostrup (Ford A) : Ret det fra "medlemmer" til "medlemskaber", så er det i orden.??: Toldreglerne gælder det kun uden for EU? Søren Jacobsen: Ja det er kun uden for EU, der ikke told mellem EU landende Poul Gråkjær (Rover) : Hvor ligger kørsel uden for landets veje politisk set? Lars Genild: Vores slogan dækker alle veje, det er bredt. Søren Jacobsen: EU's miljøzoner har vi også fokus på, og alle de forskellige regler som der opstår i den forbindelse Michael Almind (Mustang) : I gør det rigtig godt og er i en god gænge. Lars Klitgaard (DVM) : Kan vi bevare vores troværdighed, med tanke på artiklen om bilen med identiske nummerplader i sidste nummer af VeteranPosten? Søren Jacobsen: Vi havde møde med Skat om afgifter, om hvordan de i praktiken vurderede køretøjer, hvor vi blandt andet havde en snak om dette. De var godt klar over at der er brodne kar i branchen, men for Skat der er det en politisag, og der har Skat et samarbejde med Politiet på de områder. Lars Klitgaard (DVM) : Hvordan er det med de her ønskenumre. Jørgen Kjær: I starten af ordningen kunne man få næsten hvad man ville have Michael Deichmann: Ved udarbejdelsen havde man glemt en detalje i specifikationen der umuliggjorde dette. Nu er det desværre sådan at man kan gå ned hos den lokale nummerpladeoperatør, for at bestille det nummer man gerne vil have. Ordet "korrekt" er fjernet fra teksten i vejledningen om "historisk korrekte nummerplader", nu ligger numrene inden for nogle intervaller.

4 Ole Willumsen : Tak til Søren Jacobsen for gennemgang Punkt 4 - Årsregnskab v/søren Jacobsen: Resultatopgørelse Side: 4/12 Realiseret 2012/13 Budget 2012/13 Realiseret 2011/12 Kontingenter Salg af nummerplader Renteindtægter Indtægter i alt Sekretariat Administration Kommunik./markedsfør Admin. af nummerplader Mødeaktiviteter FIVA NMHF Forsikringer Finansielle omkostninger Udgifter i alt Årets resultat Balance pr. 30. juni Aktiver Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Passiver Foreningskapital Egenkapital Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig moms Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Balance Vi har et mindre overskud på kr. 2314,- i stedet for det budgetterede minus på kr Vi har eksempelvis ikke brugt den glittede kampagne, mod politikerne som vi havde regnet med. Vi er kommet frem til at det er bedre at kontakte dem personligt og trykke hænder i stedet for at sende dem informationer på pænt papir. Vi har holdt en del flere møder. FIVA er blevet lidt billigere, det hænger dog sammen med hvor møderne afholdes.

5 Spørgerunde: Lars Skotte (TR register): Er der et formål med formuen? Søren Jacobsen: Nogle af pengene er låst på en spærret konto frem til næste år, hvor vi skal finde ud hvad der skal ske med dem. Pengene er fordelt på to banker. Det er ikke mening at vi skal samle til bunke, men vi budgetterer således også i år med et underskud. Side: 5/12 Steen Rode-Møller (VW Veteran) : Der er en gæld på og vi har samtidig formue, hvorfor det? Søren Jacobsen : Det meste af gælden er udestående FIVA kontingent på opgørelsestidspunktet Henrik Thostrup (Ford A) : Også i år fremgår det af regnskabets tekst at der er tale om "Salg af nummerplader" Det har været nævnt før, men man bør slette "salg af nummerpladeer" det er reelt "erklæringer" der sælges. Søren Jacobsen : Det rettes til. Regnskabet godkendes Punkt 5 - Budget v/ Søren Jacobsen: Indtægter Budget 2013/2014 Årsregnskab 2012/2013 Kontingenter Salg af nummerplader Salg af FIVA pas - - Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Budget 2013/2014 Årsregnskab 2012/2013 Sekretariat Administration Kommunikation og markedsføring Admin. af nummerplader Mødeaktiviteter FIVA NMHF Forsikringer Finansielle omkostninger Udgifter i alt Årets resultat Spørgerunde: Søren Jacobsen: Her rettes "salg af nummerplader" også Carsten Justesen (Rootes) : Sekretariatet koster kr ? Søren Jacobsen : Der har været lidt mere stigning i kørsel, grundet højere mere mødeaktivitet, og så koster det lidt at bo hos Ole Sommer, men det ser vi som et plus.

6 Carsten Justesen (Rootes) : Kommunikation og markedsføringsdelen øges igen? Søren Jacobsen : Vi regner med at vi bliver nød til at revidere hjemmesiden, som ikke fungerer optimalt, og den er heller ikke helt sikker. Der vil være et behov for flere foldere når vi skal ud på flere udstillinger, og der med også mere udstillingsmateriale. Vi påtænker også eventuelt at tage til Folkemødet på Bornholm Side: 6/12 Punkt 6 - Optagelse af nye klubber Henning Thomsen har gennemgået materialet fra de seks nye klubber. Klubbernes formålsparagraffer passer ikke helt, men for de flestes vedkommende handler det mere om at mødes og køre sammen. Vi tager hellere imod disse klubber, da vi regner med at når de søger optagelse i MhS, at så accepterer de også vores formålsparagraf. Klubber med nye køretøjer kan man jo heller ikke bede om at indordne sig. Sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen fortalte om Mercedes Benz Klub Danmark, da de ikke havde mulighed for selv at være tilstede denne dag - Klubben blev derpå optaget med klapsalver. Steffen Höög og John Lund Jensen fortalte om Austin Healey Club Denmark, og om deres samarbejde med den med den anden Austin Healey klub, som allerede er medlem - Klubben blev derpå optaget med klapsalver. På vegne af Dansk Lancia Register fortalte Johnny B. Rasmussen om den klub - Klubben blev derpå optaget med klapsalver. Paul Bjerring fra Volvo Offroad Klub Danmark viste en præsentation omkring klubbens virke - Klubben blev derpå optaget med klapsalver. Dansk Landrover Klub's Niels Lysebjerg fortalte om at der er en stor stigning i veteran Landrovere. Han fortalte også de ikke kun er til offroad, men kan godt holde på en nyklippet græsplæne - Klubben blev derpå optaget med klapsalver. Lisa Mikkelsen fortalte om Bornholms Motorveteraner - Klubben blev derpå optaget med klapsalver. Punkt 7 - Indkomne forslag: Der var enighed om at tage SAAB-klubbens forslag før frokost SAAB-klubben fremlagde et forslag om at rykke datoen for årsmødet en måned tilbage, således vi kunne tage de gamle køretøjer når vi skulle til årsmøde. Henrik Thostrup (Ford A) : Det tager for lang tid at komme her i gammel bil. Oktober er også en dårlig tid, da der er flere arrangementer, det vil kunne falde sammen med. Det var sådan vi så på det i sin tid da beslutningen om datoen for årsmødet blev fastlagt. Svend Carstensen (MHF) : Jeg har tænkt over det samme som Henrik siger, Jeg vil hellere foreslå at vi bruger tiden på at forberede indholdet af mødet, frem for at forberede et køretøj på en tur til årsmødet. Ole Aaen (MG) : Tilslutter sig det de to andre har udtalt Lars Genild : FIVAS årsmøde var i sidste weekend, hvis vi rykker vores årsmøde en måned, så vil vi ikke være up-to-date på det punkt. SAAB klubben trækker dermed forslaget.

7 Bestyrelsens og vedtægtsgruppens forslag til ændring af samrådets vedtægter: Lars Genild fremlægger forslaget med gennemgribende ændringer af praktisk talte alle paragraffer i samrådets vedtægter. der til et par enkelte nye paragraffer. Side: 7/12?? : Kan vi ændre på forslagene? Michael Almind (Mustang): Foreningsretligt kan man godt give den mulighed. Henrik Thostrup (Ford A) : normalt kan man ikke stille ændringsforslag, jeg mener hvis vi stemmer og forslaget falder, så skal vi beholde den oprindelige. Svend Carstensen (MHF) : Almindelig praksis gør at der skal være muligt at ændre på selve mødet, og det var også udgangspunktet for sidste årsmøde. Alle har vist at mødet her ville indeholde alle ændringer. SAAB-klubben, der er forskel på at stille væsentlig ændringer, eller ændringer der kun er komma fejl eller lignende. Michael Almind (Mustang) : Der er retslig hjemmel for at ændre på forslagene Jørgen Kjær : Vi er et flertal til stede i dag Ole Willumsen : Vi kan godt flytte kommaer. Lars Genild: Vi skal videre med nye vedtægter i Motorhistorisk Samråd. Frokost Punkt 7 - Indkomne forslag (fortsat): Ole Willumsen : Hvis en tredjedel er i mod, så falder forslaget. For at få det overstået, så tager vi en mundtlig afstemning i starten, med mindre nogle forlanger skriftlig afstemning. Vi stemmer om der er nogen der er imod, eller ikke vil stemme. Lars Genild præsenterede vedtægtsudvalget. Svend Carstensen (MHF) udpeges til ordstyrer i gruppen. Stén-Erik Brandt : Foreninger er normalt ikke skattepligtige, men de kan være det, hvis de har skattemæssige indtægter efter erhvervsmæssige forhold. Man er ikke skattepligtig hvis man handler med foreningens medlemmer, men det er man hvis man handler med medlemmer i foreningens medlemmer. Man opererer med almennyttighedsbegrebet, der er derfor indført flere af hensyntagen til dette begreb i de nye vedtægter. Allan Nyborg (Nimbus) : Hvem er foreningens medlemmers medlemmer? Svend Carstensen (MHF) Det er eksempelvis Nimbusklubbens medlemmer Ændringer til 1 Ingen kommentarer Ændringer til 2 Der var en kort debat om at vi ikke skal stille krav til medlemmernes køretøjer Henrik Thostrup (Ford A) : Kan ikke lide den ordlyd med "der for uden", det skal være "desuden" Ændringer til 3 Jørgen Kjær : Der står vi skal sende til "den adresse", der bør står "de adresser" (flertal)

8 Lars Skotte (TR register) : Hvorfor den begrænsning på afholdelse af årsmøde i en bestemt landsdel? Henrik Thostrup (Ford A) : For at undgå "Københavneri" og ud fra et solidaritetsprincip Side: 8/12 Ændringer til 4 Om titler (formand + kasserer) det skal formuleres i vedtægterne, i forhold til konstitueringen "Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder" tilføjes Ændringer til 5 Ingen kommentarer Ændringer til 6 Henrik Thostrup (Ford A) : Fuldmagt eller ikke? Det er der tilladelse til år. Der bør tilføjes at der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dorte Stadil (DVK) : Der bør tilføres "ikke ved fuldmagt" Ændringer til 7 Ingen kommentarer Ændringer til 8 Der er debat om hvornår der skal indberettes medlemstal og hvornår klubberne senest skal betale kontingent Ændringer til 9 Michael Deichmann : Flytning af budgetår og regnskabsår det første år, hvordan gør man det? Paul Bjerring (Volvo offroad) : Man laver en overgangsbestemmelse, med et regnskabsår på 14 måneder Jørgen Kjær : Vi bør ændre forklaring fra "Klubber" til "foreninger"? Henrik Thostrup (Ford A) : Ja der er jo tale om forenings-danmark Nordisk Morris Minor: Det er lidt mystisk med at flytte det to måneder. Steen Rode-Møller VW-Veteran) : 98% af medlemmerne hedder nok klubber Ole Willumsen : Vi tager den diskussion bagefter det med budgettet og regnskabet. Vi skal bede bestyrelsen om at lave et administrativt budget på 14 måneder.

9 Henrik Thostrup (Ford A) : Der skal stå det samme alle steder i teksten, altså "Klubber" Side: 9/12 Ændringer til 10 Michael Almind (Mustang) : Der bør stå MhS i alle forhold i vedtægterne, ikke "samrådet" Ændringer til 11 Citroen Klubben: Tilbagebetales der kontingent ved eksklusion? Henrik Thostrup (Ford A) : Bør det ikke hedde at eksklusion skal være enstemmigt i bestyrelsen??? : Hvis der sidder en fra den klub i bestyrelses så vil man kunne man så modsætte sig. Dorte Stadil (DVK) : Der kan være lang tid til næste årsmøde??? : Bestyrelsen har mulighed for at indkalde til ekstraordinær GF. Ændringer til 12 Ingen kommentarer Ændringer til 13 Ingen kommentarer Punkt 8 - Valg af bestyrelse Der blev ikke opstillet modkandidater til de foreslåede, hvorefter alle blev stemt ind med klapsalver Der skulle findes to personer som suppleanter til bestyrelsen. Sten Rode-Møller (VW- Veteran) og H.C. Thing (SAAB-Klubben) stiller op og vælges. Punkt 9 - Valg af revisor Da vores hidtidige revisor Lisa Mikkelsen dermed er indvalgt i bestyrelsen, så skal der vælges en ny til denne post. Paul Bjerring, Volvo Offroad Klub Danmark, stiller op og vælges dermed til posten.

10 På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstitueres den nye bestyrelse således: Formand Søren Jacobsen Kasserer Lisa Mikkelsen Side: 10/12 Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Suppleant Suppleant Revisor Niels Jonassen Henning Thomsen Lars Genild Jørgen Kjær Michael Deichmann Steen Rode-Møller H. C. Thing Paul Bjerring Punkt 10 - Eventuelt: Nordisk møde: Lars Genild orienterer om årets møde i Helsingfors, hvor der blandt andet var besøg fra Estland og Letland. De nordiske organisationer samledes blandt andet om et forslag til FIVA om at landende via vores hjemmesider med videre, skal oplyse mere om hvorfor vi er en del af vores fælles kulturarven. Foretræde på Nordisk Råds møde på Island foregik også i nordisk regi. Nummerpladeudvalg: Johnny B. Rasmussen orienterede om det arbejde som det nedsatte nummerpladeudvalg har samlet sammen i det forgangne år. Intentionen er at dokumentere de oprindelige nummerplader og deres udseende således vi i fællesskab med Skat kan komme nærmere "Historisk korrekte" nummerplader, i det der ses mange fejl, ved det produkt der leveres lige nu. Der er behov for at gentænke hele ordningen. FIVA: Henning Thomsen orienterede om FIVA's arbejde i året der er gået, og om nogle af de projekter der skal have mere fokus i de kommende år. Det er i kommissioner som "Trade and Skills" om bevarelse af de gamle håndværk, og FIVA's Utilitarian and Commercial Vehicle Commission, der handler om bevarelse af nyttekøretøjer som eksempelvis traktorer og lastbiler. I sidstnævnte kommission håber vi at kunne placere en dansk repræsentant. Legislation Commision: Lars Genild berettede om arbejde i den kommission under FIVA der har særligt fokus på lovgiverne i EU, og hvor til vi på det netop afholde FIVA årsmøde fik indvalgt Lars Genild. FIVA s Legislation Commission har haft en række store opgaver i 2013: Roadworthiness Testing på dansk kaldet "Køretøjssikkerhedspakken" Custom s Code Explanatory Note on historic vehicles Toldkoderne Vehicle Registration - registrering på tværs af grænserne Arbejdet for at nurse EU Parlamentets Historic vehicle group en vigtig uformel gruppe Revideret Sociologisk og økonomisk køretøjsundersøgelse Sikre en stadig overvågning af trusler og muligheder ved den politiske udvikling: REACH, Urban transport, Low Emission Zones (miljøzoner)

11 Køretøjssikkerhedspakken: Formålet med Køretøjssikkerhedspakken er at revidere det gældende RWT Direktiv (direktiv om periodisk syn af køretøjer) fra 1996, og sikre en større ensartethed i testforløbet ved anvendelse af automatiserede testmetoder. FIVA har derfor arbejdet med EU institutionen for at sikre at undtagelsen forbliver, og at man kommer tæt på FIVA s egen definition. Side: 11/12 Forhandlingerne imellem EU institutionerne er kørende, implementering forventes tidligt næste år. Forklarende bemærkninger til toldkode 97.05: Komiteen har i oktober adopteret en ny tekst I deres forklarende bemærkninger til toldkode Forskellen mod tidligere er at kriterierne for et samlerobjekt anses opfyldt om følgende tre kriterier er opfyldt Køretøjet er: A. i original stand, uden væsentlige ændringer i chassiset, karosseriet, styretøjet, bremserne, transmissions- eller affjedringssystemet og motoren. B. mindst 30 år gammelt C. af en model eller type, som ikke længere produceres. Registrering af køretøjer over grænserne: Formålet er at få lavet et regelsæt, der gør det nemmere at få registreret køretøjer på tværs af grænser. Nogle historiske køretøjer har ikke nogen papirer og når disse sælges behandles disse ikke ens i de enkelte EU medlemslande. Medlemslandene har desværre beslutte at lægge sagen på køl til efter næste års valg. REACH (registration, evaluation and authorisation of chemicals) : En forbudsliste for kemikalier og stoffer brugt i industrien og dermed også køretøjsrestaurering Der arbejdes konstruktivt for at få undtaget produktion af reservedele til HV fra at blive adopteret i REACH Direktivet, så man også fremover vil kunne producere reservedele efter de originale specifikationer. Low Emission Zones (miljøzoner): Generelt er LEZ et broget marked med uens lokale direktiver, der grundlæggende forhindrer borgernes fri bevægelse Løbende overvågning af lovgivning og kontinuerlig debat med MEP ere: Blandt andet med Europa Parlamentets Historiske Køretøjs Gruppe, der består af mere end 25 MEP ere inklusiv 2 Kommissionsformænd og 1 Politisk Gruppe Leder FIVA Socioøkonomiske køretøjsundersøgelse: En revidering og opdatering af FIVA undersøgelsen fra 2006 Undersøgelsen har vist sig at være et rigtigt godt værktøj overfor politikerne For at data skal betragtes valide, skal de være relevante, opdaterede og gerne gentagne Til forskel fra sidst bliver undersøgelsen en ren elektronisk eksekveret undersøgelse Undersøgelsen kommer til at forløbe i tre grupper: Køretøjsejere, klubber og virksomheder der arbejder indenfor hobbyen.

12 Spørgerunde: Mini Klubben : Den gamle FIVA undersøgelse var vel ikke nogen stor succes? Lars Genild : Vi bruger den gamle en hel del, men den er dog uddateret på flere punkter og der er et behov for at være helt fremme i skoene med disse informationer til politikere og beslutningstagere.??: I England omsattes for 7 milliarder engelske pund sidste år, inden for klassiske køretøjer. Lars Genild : Jeg vil godt appellere til at man tager del i undersøgelsen, og opfordrer i klubberne til at deltage Side: 12/12 Allan Nyborg (Nimbus): Unge der restaurerer en motorcykel må ikke køre på den. Der er forskellige hestekraftsgrænser, ved forskellige aldre på chaufføren, er det noget MhS kender noget til og hvad vil i gøre ved det. Det er jo et problem hvis vi skal udbrede dette til de yngre generationer? Søren Jacobsen: Den har ikke været forbi MhS, vi forsøger at finde ud af hoved og hale i det her, men vil opfordre til at hvis man i klubberne hører om nye tiltag, at man melder det til organisationen. Vestjysk Motorveteran: Opfordrer til at bytte blade indbyrdes i klubberne. Brug også vores hjemmeside, for at se nærmere på klubbernes aktiviteter. Dirigent Ole Willumsen takkede af for i år og takkede for et godt og konstruktivt årsmøde Ref.: Johnny B. Rasmussen Godkendt af : Ole Willumsen

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de

Læs mere

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Beretning 2015 25 år I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter Årets bil var Renault 19 En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Intro Hvordan har det motorhistoriske område det? 1. Det motorhistoriske

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren.

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren. VEDTÆGTER for Spækhugger Klubben Del 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Spækhugger Klubben. 1.2 Klubbens adresse er formandens. Del 2 Spækhugger Klubbens formål 2.1 Det er Spækhugger Klubbens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune.

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. VEDTÆGTER FOR LMCK 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. 2. FORENINGENS FORMÅL: Foreningens formål er drive motocross-klubben

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense.

Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Sdr. Boulevard 15 5000 Odense C 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmeoptællere.

Læs mere

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl Den 18. april 2017 Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl.18.30. Tilstede: Torben Skjødt, Gunnar Skjødt, Jørgen Larsen, Gunnar Hansen

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen! GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C REFERAT Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

1. Navn, hjemsted og formål. JERNENE er etableret 1999 og hjemmehørende i Brøndby Golfklub, Nybovej 46, 2605 Brøndby.

1. Navn, hjemsted og formål. JERNENE er etableret 1999 og hjemmehørende i Brøndby Golfklub, Nybovej 46, 2605 Brøndby. Vedtægter for Jernene (Herreklubben i Brøndby Golfklub) Revideret og godkendt 4. april 2017 1 Indeks 1. Navn, hjemsted og formål 2. Optagelse 3. Eksklusion 4. Medlemsforpligtigelser 5. Generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Formål: 1: Foreningens navn er Køreforeningen YTCC. 2: Foreningens formål er at varetage kørernes interesser og udbrede kendskabet til YTCC i Danmark. Foreningen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem.

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem. Vedtægter 1 Bevægelsens navn Stk. 1. Bevægelsens navn er Pornofrit Miljø 2 Bevægelsens adresse Stk. 1. Bevægelsens hjemsted er Hovedkontoordinators adresse. 3 Bevægelsens formål Stk. 1. Pornofrit Miljø

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER FC SKANDERBORG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. MAJ 2016 kl. 19.00 SKANDERBORG PARK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering og fremtid Underskuddets

Læs mere