En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kort orientering om dine muligheder og rettigheder"

Transkript

1 Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk

2 Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om dine muligheder og rettigheder som ældre i Danmark. Her kan du finde nyttige informationer, og samtidig få lidt at vide om, hvilke aktiviteter Dansk Flygtningehjælp og Ældre Sagen tilbyder for ældre. I pjecen kan du læse om: En aktiv hverdag Pension og økonomi Hjælp i hverdagen Ældreboliger Pjecen kan ikke svare på alle dine spørgsmål, men vi håber at, når du har læst den, ved du mere om dine rettigheder og muligheder i Danmark. Hvis du har spørgsmål udover denne pjece, kan du altid henvende dig i din kommune eller hos en af vores rådgivere. Med venlig hilsen Dansk Flygtningehjælp og Ældre Sagen 2

3 En aktiv hverdag Som ældre har du stadig mulighed for at holde dig frisk og være i kontakt med andre. Dansk Flygtningehjælp og Ældre Sagen er begge organisationer med gode traditioner indenfor frivilligt arbejde med mange tilbud om aktiviteter for ældre. Mange arbejder frivilligt, fordi de gerne vil være med til at gøre noget for andre uden at få penge for det. Der er meget mere, der samler os, end der adskiller os Eva Bovien, Frivillig i Ældre Sagen 3

4 Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp er en privat humanitær organisation, som blandt andet arbejder for at sikre en god integration af etniske minoriteter i Danmark. Både danske og etniske frivillige er med deres engagement og lyst med til at skabe en bedre integration af flygtninge i landet. Her er nogle eksempler på, hvilke aktiviteter der foregår: Let sprogtræning Fællespisning/madlavning Udflugter og ture It-værksteder Kvindeklubber Besøgsordninger Samvær Hvis du vil høre nærmere om, hvad der foregår i dit lokalområde, kan du kontakte Dansk Flygtningehjælps lokale frivilliggruppe. Du kan finde adresserne på frivilliggrupperne på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: Mit sprog er blevet bedre, og jeg slapper af i deres selskab Faezha Boka Aktiviteter for og med ældre flygtninge og indvandrere Ældre Sagen og Dansk Flygtningehjælp tilbyder aktiviteter for og sammen med ældre flygtninge og indvandrere. Her får du mulighed for at møde ældre med samme eller forskellig etnisk baggrund og indgå i et socialt fællesskab. Kontakt din lokale komite i Ældre Sagen eller din lokale frivilliggruppe i Dansk Flygtningehjælp, hvis du vil vide mere om, hvad der sker i dit lokalområde. 4

5 Ældre Sagen Ældre Sagen er en medlemsforening, der arbejder for, at alle ældre i Danmark har det godt, og at deres interesser bliver varetaget. I Ældre Sagen er det frivillige arbejde organiseret i lokale komiteer, som tager sig af aktiviteterne ude i dit lokalområde. Medlemsaktiviteter: Det er forskelligt hvilke medlemsaktiviteter, der foregår i lokalområderne. Det kunne fx være: Til en ældre ville jeg sige: Kom og vær sammen med os. Hav det hyggeligt, få venner og lær Sajida Mohamed Said Motionsaktiviteter (fx motionshold, petanque m.m.) Grupper hvor man laver håndarbejde It-værksteder Samvær Aktiviteter der kan støtte dig i din hverdag: I Ældre Sagen foregår der også aktiviteter, hvor du kan få støtte, hjælp og møde andre. Alle disse aktiviteter er gratis, og du behøver ikke være medlem. Det kunne fx være: Samvær med andre ældre En der følger dig til lægen, tandlægen og sygehuset En ven at gå tur med En der kommer og besøger dig Hjælper dig med at læse breve fra kommunen Vil du vide mere om Ældre Sagens aktiviteter i dit lokalområde, skal du kontakte den lokale komite. Du kan finde adresser og telefonnumre på Ældre Sagens hjemmeside eller i den lokale telefonbog. På hjemmesiden kan du få en oversigt over hvilke etniske foreninger, der findes i dit lokalområde og kontakte dem for at høre nærmere om lokale frivillige aktiviteter. 5

6 Pension og økonomi Folkepension I Danmark kan du søge om folkepension, når du fylder 65 år. Du vil forinden modtage et ansøgningsskema fra din kommune, som du skal huske at udfylde og aflevere til kommunen. Hvis du er førtidspensionist overgår du automatisk til folkepension. 6

7 Betingelser for at få folkepension For at få folkepension skal du normalt være dansk statsborger, have fast bopæl her i Danmark og have boet i Danmark i mindst 3 år mellem det fyldte 15. år og det fyldte 65. år. Hvis du er godkendt flygtning og ankommet før 2011 er du automatisk berettiget til den maksimale folkepension. Er du kommet efter 1. januar 2011 gælder der nye regler. Spørg i din kommune. Er du ikke dansk statsborger, har du mulighed for at få dansk folkepension, hvis du kommer fra et land, som Danmark har en konventionsaftale med. En konventionsaftale er en aftale om pensioner, som Danmark har indgået med en række lande. Det betyder, at udenlandske statsborgere som kommer fra et konventionsland, kan modtage dansk folkepension. I 2010 har Danmark konventionsaftaler med Australien, Bosnien-Herzegovina, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Makedonien, Marokko, New Zealand, Pakistan, Serbien, Montenegro, Tyrkiet, USA, og Schweiz. Kommer du fra et andet land, som Danmark ikke har en konventionsaftale med, skal du have boet mindst 10 år i Danmark fra det fyldte 15 år, hvoraf de sidste 5 år skal være op til, at du fylder 65 år. Hvis du er fra et EU-land, EØS-land eller Schweiz, skal du ikke være dansk statsborger for at få ret til dansk pension. Optjening og bopæl For at få den maksimale folkepension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år mellem dit 15. år og dit 65 år. Der er således kun bopælskrav og ikke krav om, at du skal have arbejdet i Danmark. Hvis du har boet i Danmark i mindre end 40 år får du en nedsat folkepension - en såkaldt brøkpension. Brøkpensionens størrelse afhænger af, hvor længe du har boet i Danmark. Hvis du fx har boet i Danmark i 12 år, vil du få en brøkpension på 12/40 dele af den maksimale folkepension på 40/40 dele. For flygtning der er ankommet efter 1. januar 2011 kan der gælde andre regler. Kontakt din kommune. 7

8 Til udlandet med din folkepension Hvis du tænker på at flytte til udlandet og gerne vil have din folkepension med, skal du være opmærksom på følgende: 1. Er du dansk statsborger og har boet mindst 10 år i Danmark efter det fyldte 15. år, kan du flytte til udlandet med din folkepension. Du mister dog dit pensionstillæg (se dog pkt. 3). 2. Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du undersøge, om du kommer fra et land som Danmark har en konventionsaftale med. Gør du det, kan du tage dit grundbeløb med. Det betyder, at du mister dit pensionstillæg (se dog pkt. 3). 3. Flytter du derimod til et af de nordiske lande, til et EU/EØS-land eller til Liechtenstein eller Schweiz, kan du tage både dit grundbeløb og dit pensionstillæg med. Er du flygtning og gerne vil flytte til udlandet med din folkepension, skal Du skal kontakte Pensionsstyrelsen, du være opmærksom på, at din pension bliver omregnet på ny. Hvor me- Landemærket 11, 1119 København K, tlf , hvis du vil vide mere get du får afhænger af, hvor mange om flytning til udlandet med din pension år du har boet i Danmark mellem dit 15. år og dit 65 år, før du fik din folkepension. Det vil sige, at du ikke kan få den fulde folkepension med til udlandet, men derimod en nedsat folkepension - en brøkpension. Da reglerne for flytning til udlandet med folkepension er komplicerede, skal du altid kontakte enten din kommune eller Pensionsstyrelsen for at høre nærmere. Midlertidigt ophold i udlandet Hvis du har et midlertidigt ophold af mere end to måneders varighed i et land udenfor EU/EØS, Schweiz, Grønland og Færøerne, har du pligt til at meddele dette til kommunen. Før afrejsen skal du oplyse kommunen om afrejsedato og forventet dato for hjemkomst, og umiddelbart efter hjemkomsten har du pligt til at fortælle kommunen, hvornår du kom hjem. Der gælder særlige regler, hvis du er flygtning og rejser til dit hjemland, f.eks. på ferieophold eller besøg hos familie. Søg derfor rådgivning inden du rejser, da det kan have konsekvenser for din opholdstilladelse. 8 Helbredstillæg Ikke alle kan få helbredstillæg. Du må kun have en lille indtægt og

9 lille formue udover folkepensionen. Du kan søge kommunen om helbredstillæg til medicin, behandling og undersøgelse hos tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Tillægget ydes til de udgifter, der også gives tilskud til efter sundhedsloven. Du kan også søge om helbredstillæg til briller, tandprotese og fodpleje, selvom der ikke gives tilskud til udgifterne efter sundhedsloven. Personlige tillæg Hvis du får udbetalt en brøkpension og har svært ved at klare dig økonomisk, kan du søge kommunen om et personligt tillæg. Kommunen vil så lave en opgørelse over dine indtægter, udgifter og formueforhold. Hvis kommunen vurderer, at du har behov for et personligt tillæg, kan det i nogle tilfælde ende med, at dine samlede udbetaling svarer til den fulde folkepension. Udbetaling af personlige tillæg kan være meget forskelligt fra kommune til kommune. Personlige tillæg kan ikke kun udbetales kom et supplement til din folkepension, men kan også udbetales som enkeltydelser efter ansøgning. Hvis du er særlig vanskeligt stillet økonomisk, kan du også søge om et tillæg til dine varmeudgifter - et varmetillæg. Du skal selv søge om både personlige tillæg og varmetillæg i din kommune. Supplerende pensionsydelse Ældrechecken udbetales automatisk en gang om året sammen med pensionen sidst i januar måned. For at kunne få ældrechecken må du kun have en lille indtægt og lille formue udover folkepensionen. Hvis du ikke har fået ældrechecken og mener, at du har ret til den, skal du henvende dig til pensionskontoret i din kommune. Boligydelse Modtager du folkepension, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligydelse. Hvor meget, du kan få i boligydelse, afhænger af, hvor stor din husleje er, hvor stor din bolig er, hvor mange der bor i boligen og husstandens samlede indkomst. Formue over en vis størrelse har også betydning for, hvor meget du kan få i boligydelse. Du skal selv søge om boligydelse i din kommune. 9

10 Hjælp i hverdagen Har du svært ved at klare dig selv i hverdagen, men stadig gerne vil bo i dit eget hjem, er der hjælp at hente i kommunen. Hjemmehjælp Hvis du gerne vil blive boende i dit eget hjem, men har svært ved at klare nogle af de daglige opgaver selv, kan du søge om hjemmehjælp. Du kan få hjælp til bad og påklædning m.m. og hjælp til de praktiske opgaver i hjemmet - fx rengøring, tøjvask, indkøb og levering af middagsmad. 10

11 Hvis du har permanent behov for hjemmehjælp, er hjælpen gratis. Hvis du har et midlertidigt behov, skal du måske betale en del af hjælpen selv. Det afhænger af, hvor stor din indkomst er. Du skal selv søge om hjemmehjælp i din kommune, som vurderer ud fra dine behov, hvor meget hjælp du kan få. Træning Hvis du i forbindelse med sygdom eller ulykke har fået nedsat din funktionsevne, er der mulighed for at få gratis genoptræning, så du kan genvinde den mistede funktionsevne helt eller mest muligt. Hvis du har været på hospitalet, er det afdelingens læge, som tager stilling til, om du kan få en genoptræningsplan, som giver dig ret til gratis genoptræning i kommunen eller på hospitalet efter udskrivningen. Hvis du ikke har været på hospitalet, er det kommunen, som skal tilbyde dig gratis genoptræning. Kommunen skal også sørge for tilbud om hjælp til at vedligeholde dine færdigheder, hvis du har fået nedsat din funktionsevne. Hjemmesygeplejerske Hjemmesygeplejerske kan hjælpe dig med pleje, medicin, støtte og vejledning til både dig og din familie. Det er en læge, der vurderer, om du har brug for at få besøg af en hjemmesygeplejerske i dit hjem. Det kan være både din egen læge, en vagtlæge eller en sygehuslæge. Det er gratis at få besøg af hjemmesygeplejersken. Hjælpemidler og boligændringer Kommunen yder støtte til hjælpemidler. Hjælpemidlet skal kunne lette din daglige tilværelse derhjemme, hvis du har varige fysiske problemer. Hjælpemidler kan være mange forskellige ting, fx støttestrømper, kørestol, badebænk, stokke og meget andet. Du har også mulighed for at få hjælp til boligændring som fx fjernelse af dørtrin, opsætning af gelændere og håndtag, ændringer af toiletforhold m.m. Hjælpemidler og boligændring er gratis. Du skal henvende dig i din kommune, hvis du mener, du har brug for et hjælpemiddel eller ønsker boligændring. 11

12 Hjemmebesøg Alle borgere i Danmark, som er fyldt 75 år, skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg, som foretages af en medarbejder fra kommunen. Formålet med besøgene er at tale med dig om din hverdag som ældre og orientere dig om, hvilke aktiviteter for ældre der foregår i kommunen eller i foreninger i dit lokalområde. Hjemmebesøget giver dig mulighed for at stille spørgsmål om fx hjemmehjælp, hjælpemidler, ældreboliger eller andre spørgsmål til livet som ældre i Danmark. Din kommune sender dig et brev med tilbuddet om hjemmebesøg, når du er fyldt 75 år. Kommunen behøver ikke at tilbyde dig forebyggende hjemmebesøg, hvis du modtager både personlig og praktisk hjælp fra kommunen (hjemmehjælp). 12

13 Ældreboliger Hvis du er svækket eller vanskeligt kan blive boende i din nuværende bolig, kan du søge om en selvstændig ældrebolig. Det kan være lejligheder i et boligkompleks med elevator eller små rækkehuse med en lille have. Du skal rette henvendelse til kommunen, som tager stilling til, om du kan blive godkendt/visiteret til en sådan bolig. Der skal betales indskud og husleje, og du kan søge om støtte til huslejen (boligydelse). Plejeboliger Hvis du ikke kan klare dig selv i egen bolig og har brug for hjælp døgnet rundt, kan du søge om en plejebolig. Her er der personale døgnet rundt, som kan hjælpe dig. Du kan få hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og servering af mad. Når du bor i en plejebolig beholder du din folkepension og skal selv betale husleje, el og varme som i en almindelig bolig. Mad og de ting, du ellers har brug for i din hverdag, skal du også selv betale for. Du skal derimod ikke betale for den hjælp og pleje, du får. 13

14 I en plejebolig har du din egen bolig med adgang til nogle fællesarealer. Hvis din kommune har godkendt dig til en ældrebolig eller plejebolig, kan du flytte til en tilsvarende bolig i en anden kommune. Det forudsætter dog, at den kommune, du gerne vil flytte til, også godkender dig. Tolkning Hvornår kan du få en professionel tolk? Reglerne for hvornår du kan få en tolk betalt af det offentligt afhænger af, hvor længe du har været i Danmark. Når du for eksempel henvender dig til kommunen, hos lægen, på hospitalet eller andre steder, er det dem, der vurderer om der skal være en tolk til stede under samtalen. De vurderer, om du har behov for tolk og om du skal betale for det. Men det gælder for alle myndigheder, at de har pligt til at gøre sig selv forståelige overfor dig. De har også pligt til at sikre sig, at du har forstået budskabet. På samme måde har de pligt til at sikre sig, at de selv har forstået hvad du siger. Derfor er det altid en god idé at undersøge, om du har mulighed for at få en professionel tolk stillet til rådighed. Tilbage til hjemlandet? Din kommune kan måske støtte dig økonomisk, hvis du ønsker at vende hjem - også selvom du ikke har mulighed for at medtage dansk pension. Der kan være tale om støtte til rejseudgifter, transport af ejendele, sygesikring, medicin og medicinske hjælpemidler. Herudover kan du få et støttebeløb til at genetablere dig i hjemlandet. Støtten til genetablering er på godt kr., og pengene udbetales i 2 portioner, første del ved udrejsen og anden del efter 1 år i hjemlandet. Hvis du ikke har økonomiske midler til at forsørge dig selv efter hjemkomsten, er der endelig mulighed for at få udbetalt et fast månedligt beløb. 14

15 Hvis du vil vide mere om mulighederne for støtte, så kontakt Dansk Flygtningehjælp på telefon eller læs på: Rådgivning Det er altid en god idé at kontakte en rådgivning, hvis man er i tvivl om noget. Fælles for Dansk Flygtninghjælps og Ældre Sagens rådgivninger er, at vi har god ekspertise indenfor henholdsvis ældreområdet og flygtninge/indvandrerområdet. Det er gratis at henvende sig til rådgivningen, og vi arbejder uafhængigt af myndighederne. Du kan henvende dig anonymt til begge rådgivninger. Dansk Flygtningehjælps rådgivninger for flygtninge og indvandrere Du kan få rådgivning om forskellige sider af livet i Danmark - blandt andet i spørgsmål om afgørelser truffet efter udlændingeloven (familiesammenføring, permanent opholdstilladelse m.v.), integrationsloven, sociallovgivningen (økonomisk hjælp og anden støtte), dansk statsborgerskab, pension, familieret og andre juridiske afgørelser. Der ydes også rådgivning om psykosociale forhold: Familieproblemer, behandlingsmuligheder m.v. Rådgivningen laver ikke konkret sagsbehandling, men tilbyder råd og vejledning. Rådgivningen er en åben, uafhængig og anonym rådgivning. Rådgivningen er gratis, og udføres af frivillige med professionel baggrund. Dansk flygtningehjælp har rådgivninger flere steder i landet, i både store og mellemstore byer. Du kan finde adresser og åbningstider på 15

16 Ældre Sagens medlemsrådgivning Rådgivningen kan hjælpe dig med spørgsmål indenfor sociale og juridiske områder. Eksempelvis vedrørende din pension, bolig, pleje osv. Rådgivningen kan ikke hjælpe dig med konkret sagsbehandling, men tilbyder råd og vejledning. Rådgivningen ydes af socialrådgivere og jurister. Du kan kun rette telefonisk henvendelse til rådgivningen. Opkaldet er gratis, og rådgivning foregår på dansk. Åbningstid: Mandag, tirsdag og onsdag fra kl Torsdag kl Ring på tlf Ældre Sagen udgiver hvert år bogen Værd at vide med oplysninger om sociale, juridiske og økonomiske forhold for ældre. Du kan få online adgang på 2. udgave, 1. oplag 2011/5000/Dansk. Grafik/Design: Ida Magdalene. Tryk: TopTryk Borgergade 10, Postboks København K Tlf.: Holmens Kanal København K Tlf.: Nørregade København K Tlf.:

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig Enlige og gifte pensionisters Økonomiske forhold ved flytning til anvist plejebolig November 2013 DLCHE 1 NOTAT Resumé og oversigt over de 5 beregningseksempler: Eksempel 1: Økonomiske forhold for en enlig

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold Vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold Som borger i Kolding Kommune kan du søge et rehabiliteringsophold. Opholdet har til formål at hjælpe dig til at genvinde og vedligeholde dine daglige funktioner,

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Bevilling af repatrieringsydelser

Bevilling af repatrieringsydelser Udkast: Bevilling af repatrieringsydelser Du har den 26. marts. 2013 ansøgt om økonomisk hjælp jævnfør Repatrieringsloven i forbindelse med, at du har besluttet at repatriere til LAND den 28.04.2013, Vejle

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Arbejdsgang ved repatrieringssager

Arbejdsgang ved repatrieringssager Arbejdsgang ved repatrieringssager Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning Udarbejdet af: Katrine Buus Nielsen og Trine Engrob Birkmose Særligt om niveau eller beslutninger : Dansk Flygtningehjælp(DFH)

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 1 Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Tlf.

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

En aktiv hverdag Frivillig indsats sammen med ældre etniske minoriteter

En aktiv hverdag Frivillig indsats sammen med ældre etniske minoriteter En aktiv hverdag Frivillig indsats sammen med ældre etniske minoriteter I de kommende år vil gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk stige. Rapporter og erfaringer viser, at de er sårbare

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1005. Bekendtgørelse af lov om social pension Herved bekendtgøres lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009,

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere