En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kort orientering om dine muligheder og rettigheder"

Transkript

1 Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk

2 Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om dine muligheder og rettigheder som ældre i Danmark. Her kan du finde nyttige informationer, og samtidig få lidt at vide om, hvilke aktiviteter Dansk Flygtningehjælp og Ældre Sagen tilbyder for ældre. I pjecen kan du læse om: En aktiv hverdag Pension og økonomi Hjælp i hverdagen Ældreboliger Pjecen kan ikke svare på alle dine spørgsmål, men vi håber at, når du har læst den, ved du mere om dine rettigheder og muligheder i Danmark. Hvis du har spørgsmål udover denne pjece, kan du altid henvende dig i din kommune eller hos en af vores rådgivere. Med venlig hilsen Dansk Flygtningehjælp og Ældre Sagen 2

3 En aktiv hverdag Som ældre har du stadig mulighed for at holde dig frisk og være i kontakt med andre. Dansk Flygtningehjælp og Ældre Sagen er begge organisationer med gode traditioner indenfor frivilligt arbejde med mange tilbud om aktiviteter for ældre. Mange arbejder frivilligt, fordi de gerne vil være med til at gøre noget for andre uden at få penge for det. Der er meget mere, der samler os, end der adskiller os Eva Bovien, Frivillig i Ældre Sagen 3

4 Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp er en privat humanitær organisation, som blandt andet arbejder for at sikre en god integration af etniske minoriteter i Danmark. Både danske og etniske frivillige er med deres engagement og lyst med til at skabe en bedre integration af flygtninge i landet. Her er nogle eksempler på, hvilke aktiviteter der foregår: Let sprogtræning Fællespisning/madlavning Udflugter og ture It-værksteder Kvindeklubber Besøgsordninger Samvær Hvis du vil høre nærmere om, hvad der foregår i dit lokalområde, kan du kontakte Dansk Flygtningehjælps lokale frivilliggruppe. Du kan finde adresserne på frivilliggrupperne på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: Mit sprog er blevet bedre, og jeg slapper af i deres selskab Faezha Boka Aktiviteter for og med ældre flygtninge og indvandrere Ældre Sagen og Dansk Flygtningehjælp tilbyder aktiviteter for og sammen med ældre flygtninge og indvandrere. Her får du mulighed for at møde ældre med samme eller forskellig etnisk baggrund og indgå i et socialt fællesskab. Kontakt din lokale komite i Ældre Sagen eller din lokale frivilliggruppe i Dansk Flygtningehjælp, hvis du vil vide mere om, hvad der sker i dit lokalområde. 4

5 Ældre Sagen Ældre Sagen er en medlemsforening, der arbejder for, at alle ældre i Danmark har det godt, og at deres interesser bliver varetaget. I Ældre Sagen er det frivillige arbejde organiseret i lokale komiteer, som tager sig af aktiviteterne ude i dit lokalområde. Medlemsaktiviteter: Det er forskelligt hvilke medlemsaktiviteter, der foregår i lokalområderne. Det kunne fx være: Til en ældre ville jeg sige: Kom og vær sammen med os. Hav det hyggeligt, få venner og lær Sajida Mohamed Said Motionsaktiviteter (fx motionshold, petanque m.m.) Grupper hvor man laver håndarbejde It-værksteder Samvær Aktiviteter der kan støtte dig i din hverdag: I Ældre Sagen foregår der også aktiviteter, hvor du kan få støtte, hjælp og møde andre. Alle disse aktiviteter er gratis, og du behøver ikke være medlem. Det kunne fx være: Samvær med andre ældre En der følger dig til lægen, tandlægen og sygehuset En ven at gå tur med En der kommer og besøger dig Hjælper dig med at læse breve fra kommunen Vil du vide mere om Ældre Sagens aktiviteter i dit lokalområde, skal du kontakte den lokale komite. Du kan finde adresser og telefonnumre på Ældre Sagens hjemmeside eller i den lokale telefonbog. På hjemmesiden kan du få en oversigt over hvilke etniske foreninger, der findes i dit lokalområde og kontakte dem for at høre nærmere om lokale frivillige aktiviteter. 5

6 Pension og økonomi Folkepension I Danmark kan du søge om folkepension, når du fylder 65 år. Du vil forinden modtage et ansøgningsskema fra din kommune, som du skal huske at udfylde og aflevere til kommunen. Hvis du er førtidspensionist overgår du automatisk til folkepension. 6

7 Betingelser for at få folkepension For at få folkepension skal du normalt være dansk statsborger, have fast bopæl her i Danmark og have boet i Danmark i mindst 3 år mellem det fyldte 15. år og det fyldte 65. år. Hvis du er godkendt flygtning og ankommet før 2011 er du automatisk berettiget til den maksimale folkepension. Er du kommet efter 1. januar 2011 gælder der nye regler. Spørg i din kommune. Er du ikke dansk statsborger, har du mulighed for at få dansk folkepension, hvis du kommer fra et land, som Danmark har en konventionsaftale med. En konventionsaftale er en aftale om pensioner, som Danmark har indgået med en række lande. Det betyder, at udenlandske statsborgere som kommer fra et konventionsland, kan modtage dansk folkepension. I 2010 har Danmark konventionsaftaler med Australien, Bosnien-Herzegovina, Canada, Chile, Israel, Kroatien, Makedonien, Marokko, New Zealand, Pakistan, Serbien, Montenegro, Tyrkiet, USA, og Schweiz. Kommer du fra et andet land, som Danmark ikke har en konventionsaftale med, skal du have boet mindst 10 år i Danmark fra det fyldte 15 år, hvoraf de sidste 5 år skal være op til, at du fylder 65 år. Hvis du er fra et EU-land, EØS-land eller Schweiz, skal du ikke være dansk statsborger for at få ret til dansk pension. Optjening og bopæl For at få den maksimale folkepension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år mellem dit 15. år og dit 65 år. Der er således kun bopælskrav og ikke krav om, at du skal have arbejdet i Danmark. Hvis du har boet i Danmark i mindre end 40 år får du en nedsat folkepension - en såkaldt brøkpension. Brøkpensionens størrelse afhænger af, hvor længe du har boet i Danmark. Hvis du fx har boet i Danmark i 12 år, vil du få en brøkpension på 12/40 dele af den maksimale folkepension på 40/40 dele. For flygtning der er ankommet efter 1. januar 2011 kan der gælde andre regler. Kontakt din kommune. 7

8 Til udlandet med din folkepension Hvis du tænker på at flytte til udlandet og gerne vil have din folkepension med, skal du være opmærksom på følgende: 1. Er du dansk statsborger og har boet mindst 10 år i Danmark efter det fyldte 15. år, kan du flytte til udlandet med din folkepension. Du mister dog dit pensionstillæg (se dog pkt. 3). 2. Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du undersøge, om du kommer fra et land som Danmark har en konventionsaftale med. Gør du det, kan du tage dit grundbeløb med. Det betyder, at du mister dit pensionstillæg (se dog pkt. 3). 3. Flytter du derimod til et af de nordiske lande, til et EU/EØS-land eller til Liechtenstein eller Schweiz, kan du tage både dit grundbeløb og dit pensionstillæg med. Er du flygtning og gerne vil flytte til udlandet med din folkepension, skal Du skal kontakte Pensionsstyrelsen, du være opmærksom på, at din pension bliver omregnet på ny. Hvor me- Landemærket 11, 1119 København K, tlf , hvis du vil vide mere get du får afhænger af, hvor mange om flytning til udlandet med din pension år du har boet i Danmark mellem dit 15. år og dit 65 år, før du fik din folkepension. Det vil sige, at du ikke kan få den fulde folkepension med til udlandet, men derimod en nedsat folkepension - en brøkpension. Da reglerne for flytning til udlandet med folkepension er komplicerede, skal du altid kontakte enten din kommune eller Pensionsstyrelsen for at høre nærmere. Midlertidigt ophold i udlandet Hvis du har et midlertidigt ophold af mere end to måneders varighed i et land udenfor EU/EØS, Schweiz, Grønland og Færøerne, har du pligt til at meddele dette til kommunen. Før afrejsen skal du oplyse kommunen om afrejsedato og forventet dato for hjemkomst, og umiddelbart efter hjemkomsten har du pligt til at fortælle kommunen, hvornår du kom hjem. Der gælder særlige regler, hvis du er flygtning og rejser til dit hjemland, f.eks. på ferieophold eller besøg hos familie. Søg derfor rådgivning inden du rejser, da det kan have konsekvenser for din opholdstilladelse. 8 Helbredstillæg Ikke alle kan få helbredstillæg. Du må kun have en lille indtægt og

9 lille formue udover folkepensionen. Du kan søge kommunen om helbredstillæg til medicin, behandling og undersøgelse hos tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Tillægget ydes til de udgifter, der også gives tilskud til efter sundhedsloven. Du kan også søge om helbredstillæg til briller, tandprotese og fodpleje, selvom der ikke gives tilskud til udgifterne efter sundhedsloven. Personlige tillæg Hvis du får udbetalt en brøkpension og har svært ved at klare dig økonomisk, kan du søge kommunen om et personligt tillæg. Kommunen vil så lave en opgørelse over dine indtægter, udgifter og formueforhold. Hvis kommunen vurderer, at du har behov for et personligt tillæg, kan det i nogle tilfælde ende med, at dine samlede udbetaling svarer til den fulde folkepension. Udbetaling af personlige tillæg kan være meget forskelligt fra kommune til kommune. Personlige tillæg kan ikke kun udbetales kom et supplement til din folkepension, men kan også udbetales som enkeltydelser efter ansøgning. Hvis du er særlig vanskeligt stillet økonomisk, kan du også søge om et tillæg til dine varmeudgifter - et varmetillæg. Du skal selv søge om både personlige tillæg og varmetillæg i din kommune. Supplerende pensionsydelse Ældrechecken udbetales automatisk en gang om året sammen med pensionen sidst i januar måned. For at kunne få ældrechecken må du kun have en lille indtægt og lille formue udover folkepensionen. Hvis du ikke har fået ældrechecken og mener, at du har ret til den, skal du henvende dig til pensionskontoret i din kommune. Boligydelse Modtager du folkepension, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligydelse. Hvor meget, du kan få i boligydelse, afhænger af, hvor stor din husleje er, hvor stor din bolig er, hvor mange der bor i boligen og husstandens samlede indkomst. Formue over en vis størrelse har også betydning for, hvor meget du kan få i boligydelse. Du skal selv søge om boligydelse i din kommune. 9

10 Hjælp i hverdagen Har du svært ved at klare dig selv i hverdagen, men stadig gerne vil bo i dit eget hjem, er der hjælp at hente i kommunen. Hjemmehjælp Hvis du gerne vil blive boende i dit eget hjem, men har svært ved at klare nogle af de daglige opgaver selv, kan du søge om hjemmehjælp. Du kan få hjælp til bad og påklædning m.m. og hjælp til de praktiske opgaver i hjemmet - fx rengøring, tøjvask, indkøb og levering af middagsmad. 10

11 Hvis du har permanent behov for hjemmehjælp, er hjælpen gratis. Hvis du har et midlertidigt behov, skal du måske betale en del af hjælpen selv. Det afhænger af, hvor stor din indkomst er. Du skal selv søge om hjemmehjælp i din kommune, som vurderer ud fra dine behov, hvor meget hjælp du kan få. Træning Hvis du i forbindelse med sygdom eller ulykke har fået nedsat din funktionsevne, er der mulighed for at få gratis genoptræning, så du kan genvinde den mistede funktionsevne helt eller mest muligt. Hvis du har været på hospitalet, er det afdelingens læge, som tager stilling til, om du kan få en genoptræningsplan, som giver dig ret til gratis genoptræning i kommunen eller på hospitalet efter udskrivningen. Hvis du ikke har været på hospitalet, er det kommunen, som skal tilbyde dig gratis genoptræning. Kommunen skal også sørge for tilbud om hjælp til at vedligeholde dine færdigheder, hvis du har fået nedsat din funktionsevne. Hjemmesygeplejerske Hjemmesygeplejerske kan hjælpe dig med pleje, medicin, støtte og vejledning til både dig og din familie. Det er en læge, der vurderer, om du har brug for at få besøg af en hjemmesygeplejerske i dit hjem. Det kan være både din egen læge, en vagtlæge eller en sygehuslæge. Det er gratis at få besøg af hjemmesygeplejersken. Hjælpemidler og boligændringer Kommunen yder støtte til hjælpemidler. Hjælpemidlet skal kunne lette din daglige tilværelse derhjemme, hvis du har varige fysiske problemer. Hjælpemidler kan være mange forskellige ting, fx støttestrømper, kørestol, badebænk, stokke og meget andet. Du har også mulighed for at få hjælp til boligændring som fx fjernelse af dørtrin, opsætning af gelændere og håndtag, ændringer af toiletforhold m.m. Hjælpemidler og boligændring er gratis. Du skal henvende dig i din kommune, hvis du mener, du har brug for et hjælpemiddel eller ønsker boligændring. 11

12 Hjemmebesøg Alle borgere i Danmark, som er fyldt 75 år, skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg, som foretages af en medarbejder fra kommunen. Formålet med besøgene er at tale med dig om din hverdag som ældre og orientere dig om, hvilke aktiviteter for ældre der foregår i kommunen eller i foreninger i dit lokalområde. Hjemmebesøget giver dig mulighed for at stille spørgsmål om fx hjemmehjælp, hjælpemidler, ældreboliger eller andre spørgsmål til livet som ældre i Danmark. Din kommune sender dig et brev med tilbuddet om hjemmebesøg, når du er fyldt 75 år. Kommunen behøver ikke at tilbyde dig forebyggende hjemmebesøg, hvis du modtager både personlig og praktisk hjælp fra kommunen (hjemmehjælp). 12

13 Ældreboliger Hvis du er svækket eller vanskeligt kan blive boende i din nuværende bolig, kan du søge om en selvstændig ældrebolig. Det kan være lejligheder i et boligkompleks med elevator eller små rækkehuse med en lille have. Du skal rette henvendelse til kommunen, som tager stilling til, om du kan blive godkendt/visiteret til en sådan bolig. Der skal betales indskud og husleje, og du kan søge om støtte til huslejen (boligydelse). Plejeboliger Hvis du ikke kan klare dig selv i egen bolig og har brug for hjælp døgnet rundt, kan du søge om en plejebolig. Her er der personale døgnet rundt, som kan hjælpe dig. Du kan få hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og servering af mad. Når du bor i en plejebolig beholder du din folkepension og skal selv betale husleje, el og varme som i en almindelig bolig. Mad og de ting, du ellers har brug for i din hverdag, skal du også selv betale for. Du skal derimod ikke betale for den hjælp og pleje, du får. 13

14 I en plejebolig har du din egen bolig med adgang til nogle fællesarealer. Hvis din kommune har godkendt dig til en ældrebolig eller plejebolig, kan du flytte til en tilsvarende bolig i en anden kommune. Det forudsætter dog, at den kommune, du gerne vil flytte til, også godkender dig. Tolkning Hvornår kan du få en professionel tolk? Reglerne for hvornår du kan få en tolk betalt af det offentligt afhænger af, hvor længe du har været i Danmark. Når du for eksempel henvender dig til kommunen, hos lægen, på hospitalet eller andre steder, er det dem, der vurderer om der skal være en tolk til stede under samtalen. De vurderer, om du har behov for tolk og om du skal betale for det. Men det gælder for alle myndigheder, at de har pligt til at gøre sig selv forståelige overfor dig. De har også pligt til at sikre sig, at du har forstået budskabet. På samme måde har de pligt til at sikre sig, at de selv har forstået hvad du siger. Derfor er det altid en god idé at undersøge, om du har mulighed for at få en professionel tolk stillet til rådighed. Tilbage til hjemlandet? Din kommune kan måske støtte dig økonomisk, hvis du ønsker at vende hjem - også selvom du ikke har mulighed for at medtage dansk pension. Der kan være tale om støtte til rejseudgifter, transport af ejendele, sygesikring, medicin og medicinske hjælpemidler. Herudover kan du få et støttebeløb til at genetablere dig i hjemlandet. Støtten til genetablering er på godt kr., og pengene udbetales i 2 portioner, første del ved udrejsen og anden del efter 1 år i hjemlandet. Hvis du ikke har økonomiske midler til at forsørge dig selv efter hjemkomsten, er der endelig mulighed for at få udbetalt et fast månedligt beløb. 14

15 Hvis du vil vide mere om mulighederne for støtte, så kontakt Dansk Flygtningehjælp på telefon eller læs på: Rådgivning Det er altid en god idé at kontakte en rådgivning, hvis man er i tvivl om noget. Fælles for Dansk Flygtninghjælps og Ældre Sagens rådgivninger er, at vi har god ekspertise indenfor henholdsvis ældreområdet og flygtninge/indvandrerområdet. Det er gratis at henvende sig til rådgivningen, og vi arbejder uafhængigt af myndighederne. Du kan henvende dig anonymt til begge rådgivninger. Dansk Flygtningehjælps rådgivninger for flygtninge og indvandrere Du kan få rådgivning om forskellige sider af livet i Danmark - blandt andet i spørgsmål om afgørelser truffet efter udlændingeloven (familiesammenføring, permanent opholdstilladelse m.v.), integrationsloven, sociallovgivningen (økonomisk hjælp og anden støtte), dansk statsborgerskab, pension, familieret og andre juridiske afgørelser. Der ydes også rådgivning om psykosociale forhold: Familieproblemer, behandlingsmuligheder m.v. Rådgivningen laver ikke konkret sagsbehandling, men tilbyder råd og vejledning. Rådgivningen er en åben, uafhængig og anonym rådgivning. Rådgivningen er gratis, og udføres af frivillige med professionel baggrund. Dansk flygtningehjælp har rådgivninger flere steder i landet, i både store og mellemstore byer. Du kan finde adresser og åbningstider på 15

16 Ældre Sagens medlemsrådgivning Rådgivningen kan hjælpe dig med spørgsmål indenfor sociale og juridiske områder. Eksempelvis vedrørende din pension, bolig, pleje osv. Rådgivningen kan ikke hjælpe dig med konkret sagsbehandling, men tilbyder råd og vejledning. Rådgivningen ydes af socialrådgivere og jurister. Du kan kun rette telefonisk henvendelse til rådgivningen. Opkaldet er gratis, og rådgivning foregår på dansk. Åbningstid: Mandag, tirsdag og onsdag fra kl Torsdag kl Ring på tlf Ældre Sagen udgiver hvert år bogen Værd at vide med oplysninger om sociale, juridiske og økonomiske forhold for ældre. Du kan få online adgang på 2. udgave, 1. oplag 2011/5000/Dansk. Grafik/Design: Ida Magdalene. Tryk: TopTryk Borgergade 10, Postboks København K Tlf.: Holmens Kanal København K Tlf.: Nørregade København K Tlf.:

معلومات موجزة عن خياراتك وحقوقك

معلومات موجزة عن خياراتك وحقوقك إلى كبار السن من الالجئين والمهاجرين: معلومات موجزة عن خياراتك وحقوقك ARABISK المقدمة قامت منظمة مساعدة الالجئين الدنماركية / Flygtningehjælp Dansk بالتعاون مع رابطة المسنين الدنماركية / Sagen Ældre بإعداد

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 2 Indholdsfortegnelse 3 I BorgerServiceCenter kan du bl.a. få hjælp til: Boligstøtte og pension, hjælp til selvhjælp Skatteopgaver (mindre opgaver) Indskudslån Folkeregister Vielse Valg Nem-id Indefrysning

Læs mere

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister HELBREDSTILLÆG TIL PENSIONISTER 10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister FÅ SVARET KLIK HER Hvad er helbredstillæg? Hvem kan få helbredstillæg? Hvilke udgifter dækker helbredstillægget?

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension 1. november 2010 Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension J.nr. 2010-2010710 JØP 1 Indledning Baggrunden for denne analyse vedrørende flygtninges optjening af ret til pension

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Genoptræning Kvalitetsstandard 2017

Genoptræning Kvalitetsstandard 2017 Genoptræning Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Formålet med genoptræningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er, at du genvinder dine færdigheder i så høj grad

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 24. januar 2003 Kontor: 1. økonomisk kontor J. nr.: 2003-2542-1 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: orientering/januar2003 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Januar 2014 Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person,

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Aktiviteter og træning Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Aktiviteter og træning Om denne pjece Randers Kommune

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem August 2016 Plejeorlov og -vederlag Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du

Læs mere