Fremtidens sundhedsforsikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens sundhedsforsikringer"

Transkript

1 K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr ,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser vi i markedet og produkterne for sundhedsforsikringer? Hvad har vi lært angående prissætning og lønsomhed? Hvad er den samfundsøkonomiske case på sundhedsforsikringer? Hvilken rolle spiller sundhedsforsikringer i det offentlige sundhedsvæsen? Hvordan skaber vi velfærd til alle i fremtidens samfund hvilke naturlige snitflader er der imellem det offentlige og det private? Og hvem skal betale for hvad i fremtidens samfund? Hvilken type samfund ønsker vi i fremtiden skaber det private sundhedsforsikringsmarked en skævvridning af kvaliteten af behandlingen af borgerne? Seminar: Skatteregler for sundhedsordninger Hør talere fra: Codan RSA Scandinavia Danske Regioner Fredensborg Kommune AS3 Work & Care PFA Pension ihi BUPA Skandinavien Socialdemokraterne Venstre DEA Statens Institut for Folkesundhed PensionDanmark Privathospitalet Hamlet Falck Healthcare Finanssektorens Arbejdsgiverforening FOA Syddansk Universitet Tilmeld dig direkte på:

2 T a l e r l i s t e : Director Larry Björkqvist Nordic Care, Codan RSA Scandinavia Cheføkonom Kristian Heunicke Danske Regioner Centerchef for politik og personale Mads Toftegaard Madsen Fredensborg Kommune Tina Post Aagaard AS3 Work & Care Annette Damgaard PFA Pension Dan Landt ihi BUPA Skandinavien Lars Ellehave-Andersen PFA Pension Sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen Socialdemokraterne Sundhedsordfører Birgitte Josefsen Venstre Cand. mag., ph.d., projektleder Sigurd Lauridsen DEA Finn Kamper-Jørgensen Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Adm. direktør Torben Möger Pedersen PensionDanmark Vinni Breuning Privathospitalet Hamlet Kent Jensen Falck Healthcare Underdirektør Mariane Dissing Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forbundsformand Dennis Kristensen FOA Sundhedsøkonom, professor Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Forskningsleder Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet O r d s t y r e r : Partner Helle Hølmer PA Consulting Group A/S U n d e r v i s e r p å s e m i n a r e t: Senior Manager, statsautoriseret revisor Niels Sonne, Deloitte M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n er, underdirektører, sundhedsforsikringsdirektører, forretningsudviklingschefer, aktuarer, Underwriters, produktchefer, produktudviklingschefer, pensionschefer, forebyggelseschefer, m.fl. i henholdsvis forsikringsbranchen og liv & pensionssektoren, hospitalsdirektører, direktører og afdelingschefer i den offentlige sundhedssektor samt andre med interesse i og ansvar for sundhedsforsikringer.

3 H v a d h a r v i l æ r t, o g h v o r s k a l v i h e n? Det er nu ca. 10 år siden, at sundhedsforsikringer kom på banen, og både kunder såvel som selskaber har været igennem en læringskurve i denne periode, hvor kunderne i stigende omfang har taget produkterne til sig og er begyndt at benytte dem. Tilsvarende har selskaberne oplevet en stigning i udbetalinger i forbindelse med brugen af ydelserne, hvilket har medført nogle prisstigninger. Hvad har vi lært indtil nu, og hvilke trends og tendenser er på spil? Der sker en stadig udvikling i sundhedsforsikringsprodukterne, der ud over hospitalsophold også i stigende grad knytter forebyggende ydelser til produktet. Befolkningen udvikler sig; der bliver flere ældre, og fremtidens ældre vil stille anderledes krav til pleje og behandling end dem, vi kender i dag. Så hvordan udvikler markedet sig, og hvilke produkter vil i fremtiden blive udbudt? Samtidig er der en samfundsøkonomisk ligning, vi skal have til at gå op med hensyn til betaling af ydelserne hvor meget skal henholdsvis samfundet, og hvor meget skal brugeren betale, evt. via sin overenskomst, af ydelserne i fremtiden, og hvad skal forsikringsselskabets rolle være? En række etiske/politiske spørgsmål rejser sig i forbindelse med, hvordan vi skal få pengene til at slå til. Hvordan giver vi alle lige adgang til samme kvalitet af behandlinger? Eller hvordan minimerer vi forskellen på den behandling, borgerne får? Hvem skal behandles af det private, og hvem skal behandles af det offentlige? Eller hvilken type behandlinger skal det offentlige stå for, og hvilken type skal det private stå for? Hvem skal afgøre, hvem der skal behandles hvor? Og hvem skal afgøre, hvad vi i fremtiden vil og ikke vil behandle i offentligt regi? Der er mange spørgsmål, der søger svar, og denne konference vil søge at komme omkring dem alle og give dig indblik i svarmulighederne og et praj om, hvilken vej vinden blæser. Post-konference seminar om skattereglerne Skatteregler for sundhedsforsikringer er et tåget område for mange, og vi har derfor valgt at lægge et seminar om skattemæssige fradragsregler for sundhedsforsikringer efter konferencen. Her har du mulighed for at blive sat grundigt ind i reglerne og få et klart overblik. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til en spændende og indholdsrig konference. Med venlig hilsen Helle Bévort Teamleder IBC Euroforum

4 Dag 1 M a n d a g d e n 2 3. n o v e m b e r F r e m t i d e n s s u n d h e d s f o r s i k r i n g e r Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te Åbning af konferencen Teamleder Helle Bévort, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Partner Helle Hølmer, PA Consulting Group A/S Det forretningsmæssige perspektiv Developments in the health insurance market the learning curve What developments have taken place within the health insurance market during the past 10 years regarding products, pricing, competition and customers? What were the implications of the nurses strike in 2008 for the public as well as the private sector? What are the expectations to the future health insurance market? Director Larry Björkqvist, Nordic Care, Codan RSA Scandinavia Pause med kaffe/te og frugt Sundhedsforsikringer i det offentlige rum Hvilken udvikling finder sted hos de offentlige arbejdsgivere? Hvilken rolle spiller sundhedsforsikringer i det offentlige sundhedsvæsen? Hvad er udfordringerne, og hvad byder fremtiden på? Cheføkonom Kristian Heunicke, Danske Regioner Pause med kaffe/te Fredensborg Kommune C A S E Fredensborg Kommune har indgået aftale med Codan Care for en tre-årig periode om at levere et sundhedskoncept til alle Fredensborg Kommunes medarbejdere med virkning fra 1. august Hvad er Fredensborg Kommunes bevæggrund for at etablere dette sundhedskoncept for medarbejderne? Vejen mod en sundhedsforsikring Skattetekniske og juridiske udfordringer Udbudsprocessen hvad har Fredensborg Kommune lagt vægt på i valg af produkt? Hvorfor bruge forsikringsmægler? Hvilke udfordringer har der været i at tilbyde medarbejderne dette koncept? Hvad er forventningerne/kravene til medarbejdernes brug af aftalen? Er der en fremtid for sundhedsforsikringer i kommunerne? Centerchef for politik og personale Mads Toftegaard Madsen, Fredensborg Kommune

5 Dag 1 M a n d a g d e n 2 3. n o v e m b e r F r e m t i d e n s s u n d h e d s f o r s i k r i n g e r Frokost Trends og tendenser fra udlandet Hvilke trends og tendenser er på spil i udlandet på sundhedsforsikringsområdet og forebyggende ydelser? Dokumentation af effekten af forebyggende ydelser? Hvilke produkter har set dagens lys i andre lande men ikke i Danmark endnu? Tina Post Aagaard, AS3 Work & Care Pause med kaffe/te Udviklingen i produktudbud og -efterspørgsel Hvilken udvikling er der sket i produkterne? Hvad påvirker produktudviklingen? Hvem er fremtidens sundhedsforsikringskunde? Hvilke typer produkter vil fremtidens sundhedsforsikringskunder efterspørge? PFA forebygger hvad er tankerne bag? Hvordan er det bygget op, og hvad indeholder det? Hvordan er det prissat? Hvilke erfaringer har PFA med produktet indtil nu? Annette Damgaard, PFA Pension Pause med kaffe/te og frugt Prissætning og lønsomhed i sundhedsforsikringer Produktdesign hvilke elementer efterspørges, og hvilke restriktioner kan anvendes? Prissætning principper og udfordringer Lønsomhed hvad påvirker lønsomheden? Forsikringsselskabets rolle fra sygekasse til patientrådgiver Er sundhedsforsikringer en reel fordel for virksomhederne eller bare et simpelt medarbejdergode på linie med en vingave til jul? Hvordan udvikler såvel produkter som udgifter sig i fremtiden hvilke erfaringer kan vi hente fra mere modne markeder? Dan Landt, ihi BUPA Skandinavien Konferencens første dag slutter

6 Dag 2 T i r s d a g d e n 2 4. n o v e m b e r F r e m t i d e n s s u n d h e d s f o r s i k r i n g e r Kaffe/te Ordstyreren introducerer dagens indlæg Det politiske/etiske perspektiv Hvilket samfund ønsker vi? Er private sundhedsforsikringer kommet for at blive er processen kørt så langt, at den D E B AT ikke kan køres baglæns? Hvor meget skal det private supplere det offentlige i fremtiden? Giver tilstedeværelse af både det offentlige og det private en skæv fordeling af sygehuskvaliteten for borgerne? - dem, der er i arbejde og har forsikring vs. dem, der er i arbejde og ikke har forsikring? - dem, der er i arbejde og har forsikring vs. dem, der ikke er i arbejde og ikke har forsikring? Sker der en overbehandling i det private sygehusvæsen, når forsikringen alligevel betaler? Hvad stiller vi op med de syge, som typisk er over 65 eller kronisk syge, og som ikke længere er på erhvervsmarkedet og derfor ikke er omfattet af sundhedsforsikringer? Hvordan vælger vi de patienter ud, som er berettiget til behandling i det private? Skal det offentlige betale fertilitetsbehandling eller operere ældre, som har røget cigaretter hele livet? Lægens rolle midt imellem det private og det offentlige en klemme? Hvilke patienter skal udvælges til behandling i det private? Vil vi fortsat i fremtiden kunne fratrække sundhedsforsikringer i skatten? O r d s t y r e r : Lars Ellehave-Andersen, PFA Pension Sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokraterne Sundhedsordfører Birgitte Josefsen, Venstre Cand.mag., ph.d., projektleder Sigurd Lauridsen, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi DEA Finn Kamper-Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Pause med kaffe/te og frugt Det samfundsøkonomiske perspektiv Sundhed, forebyggelse og pension PensionDanmark Sundhedsordning Hvorfor er der brug for forebyggelsesindsatser i pensionsordningen? Hvad indeholder PensionDanmark Sundhedsordning? Hvordan anvendes PensionDanmark Sundhedsordning af medlemmerne? Forebyggelse et win-win projekt Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark

7 Dag 2 T i r s d a g d e n 2 4. n o v e m b e r F r e m t i d e n s s u n d h e d s f o r s i k r i n g e r Pause med kaffe/te Snitflader imellem det offentlige og det private D E B AT Hvilke snitflader er der allerede i dag imellem det offentlig og det private? Hvad tager det offentlige sig af, og hvad tager det private sig af? Hvordan kan vi udbygge disse snitflader i fremtiden til gavn for velfærdssamfundet? Hvad bør det offentlige tage sig af, og hvad bør det private tage sig af? Hvilken opdeling vil vi se fremover i, hvad der er offentligt betalte ydelser, og hvad der er arbejdsgiver betalte/egen-betalte ydelser? Internationale eksempler på velfungerende snitflader O r d s t y r e r : Vinni Breuning, Privathospitalet Hamlet Kent Jensen, Falck Healthcare Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark Underdirektør Mariane Dissing, Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forbundsformand Dennis Kristensen, FOA Sundhedsøkonom Professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Frokost Sygdomsforebyggelse og sundhed Hvad er sundhed og forebyggelse? Hvad er et godt helbred, og hvad er livskvalitet? Hvad afgør, om fok er syge eller raske? Hvordan forebygger vi i dag? Og hvad er resultatet deraf hvad virker, og hvad virker ikke? Forskningsleder Tine Curtis, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Pause med kaffe/te og frugt Det samfundsøkonomiske perspektiv Er sundhedsforsikringer nogen reel hjælp for samfundet, når størstedelen af de syge er over 65 eller udgøres af kronisk syge, mens det er de erhvervsaktive, der er dækket af sundhedsforsikringer? Hvad betyder skattesubsidieringer for efterspørgslen efter forsikringer? Dobbeltforsikring: Sundhedsforsikring og medlemskab af Danmark? Aflaster sundhedsforsikringer sundhedsvæsenet, eller fører det til øget efterspørgsel? Hvordan finansieres sundhedsvæsenet i fremtiden i lyset af den demografiske udvikling? Hvad bør en god supplerende og frivillig sundheds- eller sygeforsikring indeholde? Sundhedsøkonom, professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter

8 Seminar O n s d a g d e n 2 5. n o v e m b e r P o s t - k o n f e r e n c e s e m i n a r Skatteregler for sundhedsordninger Få overblik over, hvilke skatteregler som gælder i hvilke situationer, når arbejdsgiver betaler for og stiller forskellige sundhedstiltag til rådighed for medarbejderne. Arbejdsgivere har som hovedregel altid fradrag for udgifter afholdt over for personale, uanset om der er tale om sundhedsudgifter så det skattemæssige spørgsmål er, om medarbejderne skal beskattes eller ej. Sundhedsforsikringer er som udgangspunkt omfattet af ligningslovens 30 og er derfor skattefrie for medarbejderne, men hvor går grænsen for, hvilke ydelser som er omfattet af skattefriheden, og hvilke ydelser der vil medføre skattepligt? Seminaret giver dig mulighed for at blive sat grundigt ind i reglerne og få et klart overblik. Seminarets indhold: Generelt om skat på arbejdsgiverbetalt sundhed Overblik over skatteregler på sundhedsområdet - Hvad er forskellen på arbejdsrelaterede og ikke-arbejdsrelaterede sundhedsydelser? - Hvad er forskellen på generelle og individuelle sundhedsordninger? Fradragsregler for arbejdsgiver Beskatningsregler for medarbejderne Muligheder for finansiering via en fleksibel lønpakke (ved reduktion af kontantlønnen) Sundhedsforsikringer Generelle ordninger skal som udgangspunkt tilbydes alle på ens vilkår - Hvem kan holdes ude? Sundhedsbehandling skal være lægefagligt begrundet - Hvilke behandlingsformer er omfattet? - Er forebyggende behandling omfattet?

9 Seminar O n s d a g d e n 2 5. n o v e m b e r P o s t - k o n f e r e n c e s e m i n a r Program: Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te Seminaret starter Frokost Seminaret slutter Der indlægges pauser undervejs Underviser: Senior Manager, statsautoriseret revisor Niels Sonne, Deloitte Statsautoriseret revisor Niels Sonne arbejder i skatteafdelingen hos Deloitte og er underviser på kurser inden for emnet fleksibel løn. Niels har speciale inden for medarbejderbeskatning, herunder skatteforhold omkring aflønning og personalegoder, og han har de seneste år stort set kun arbejdet med rådgivning i forbindelse med fleksible lønpakker. Niels Sonne er forfatter til en række artikler om fleksible lønpakker og personalegoder og er ofte citeret i dagspressen vedrørende disse emner. Andre spændende arrangementer: Forsikring 2009 Konference den september 2009 i København Risk Management i den finansielle sektor Konference den september 2009 i København Solvency II Konference den 21. oktober 2009 i København Intern Revision Konference den november 2009 i København

10 IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller 10

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Fremtidens sundhedsforsikringer afholdes den 23. og 24. november 2009 med efterfølgende seminar om Skatteregler for sundhedsordninger den 25. november 2009 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson SAS Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Vælg alternativ Tilmelding senest 2. oktober Spar Tilmelding senest 6. november Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 6. november Konference & seminar , , , , ,- Konference , , , , ,- Seminar 3.995, , ,- 500, ,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Er du forhindret i at deltage på konferencen? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms). Spar Vi tager forbehold for ændringer i programmet og eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Team Manager Helle Bévort, IBC Euroforum, telefon , 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen Fremtidens sundhedsforsikringer København Konference den 23. og 24. november 2009 Seminar den 25. november Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Alle priser er ekskl. moms. Sæt X Vælg alternativ Tilmelding senest 2. oktober Spar Tilmelding senest 6. november Spar Tilmelding efter 6. november Konference & seminar , , , , ,- Konference , , , , ,- Seminar 3.995, , ,- 500, ,- S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 18146

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser DET PROFESSIONELLE KØKKEN KØBENHAVN KONFERENCE DEN 23. - 24. AUGUST 2011 RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Tilmeld dig på www.fyi.dk/ pro1 KOLDING KONFERENCE DEN 16. - 17. NOVEMBER 2011 HOTEL KOLDINGFJORD

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst #1 14.-16. januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side 08-09 DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN -

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen?

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? Private sundhedsforsikringer - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Disposition over kapitlerne... 4 1.2 Problemanalyse... 5

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere