Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52"

Transkript

1 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. Telefon

2 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder i pensionsplanlægningen Seniorkurser side 2

3 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder i pensionsplanlægningen Seniorkurser side 3

4 Livrente, ratepension og kapitalpension Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling Ubegrænset til livsvarig livrente kr kr. Maksimal fradragsværdi Topskat 51,5 % Topskat 51,5 % 37,5 % Udbetalingsform Løbende Løbende Engangsbeløb Beskatning Indkomstskat Indkomstskat Afgift 40% Kan oprettes efter 60 år Ja Ja Ja Kan forhøjes efter 60 år Ja Ja Ja Kan ændres til - Livrentepension Ratepension og livrentepension Seneste udbetaling fra Ingen grænse 75 år 75 år Pensionstyper side 4

5 Fordele og ulemper ved de tre pensionsformer Livrente Ratepension Kapitalpension Fordele Du får en fast indtægt resten af livet Fordele Du må gerne have flere ratepensioner også med forskelligt udløb Fordele Du får udbetalt et stort beløb en eller flere gange Kan omfatte en eller to personer Ulemper Er ufleksibel - du kan ikke ændre en livrente Når du har valgt udbetalingsperiode, kan den senere forlænges pr. en 1/1 Ulemper Skal udbetales i min. 10 år Kan kun udbetales, til du fylder 85 år Du kan ændre den til en ratepension eller livrentepension Ulemper Kun fradrag i bundskat side 5

6 Sådan optimerer du din opsparing bedst Hvis du betaler topskat, anbefaler vi, at: du vælger ratepension for de første kr. af din årlige indbetaling du vælger livspension for resten af indbetalingerne du supplerer med en kapitalpension, hvis du har brug for et større engangsbeløb, når du går på pension eller efterløn På den måde betaler du mindst muligt i skat Hvis du ikke betaler topskat, anbefaler vi, at: du vælger kapitalpension op til du vælger ratepension for resten af indbetalingerne Sådan får du størst muligt fleksibilitet *Pensionsformen kan være fastlagt i jeres pensionsaftale, og det kan begrænse dine valgmuligheder Pensionstyper side 6

7 Folkepension Folkepension 2011 Gælder for Årlig maksimal sats Grundbeløb Alle kr. Gifte (Begge med folkepension) Pensionstillæg* Enlige kr kr. Indtægt før modregning kr kr kr. Indtægter der indgår i modregning Kun personlige arbejdsindtægter Alle ekskl. folkepension Alle ekskl. folkepension Modregningssats 30 % 16 % 30,9 % Ydelse bortfalder ved kr kr kr. *Bundfradrag på kr. ved personligt arbejde Hvis du forlænger din rateudbetaling, får du måske mere i pensionstillæg. Du får også mere i tillæg, hvis du indbetaler til kapital- eller ratepension Folkepension, ATP og LD side 7

8 ATP Hvordan fungerer ATP? Du får udbetalt et beløb hver måned, fra du fylder 65 år og resten af livet Du skal betale indkomstskat af beløbet Du vil cirka få udbetalt kr. om året Hvis du venter med at få pensionen udbetalt, vil beløbet blive højere Der er udbetaling til dine nærmeste, hvis du dør inden du fylder 70. år Ægtefæller Børn under 21 år Samlever, du har delt adresse med i mindst 2 år (skal registreres) Folkepension, ATP og LD side 8

9 Lønmodtagernes dyrtidsfond Indefrosne dyrtidsportioner fra Bliver udbetalt som et engangsbeløb Der betales 40 % i afgift til staten ved udbetaling Kan udbetales, fra du fylder 60 år Kan blive stående, så længe du ønsker det Udbetales til boet ved dødsfald Folkepension, ATP og LD side 9

10 Andre muligheder - indefrysning af ejendomsskatter Du har mulighed for at indefryse ejendomsskatter, hvis du: er fyldt 65 år eller modtager efterløn, social pension eller delpension har tilstrækkelig friværdi i din bolig har et pantebrev i boligen Markedsrente som pt. udgør 3,08 % (fradragsberettiget) Forfalder ved dødsfald eller salg (dog ikke uskiftet bo) Andre muligheder side 10

11 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder i pensionsplanlægningen Seniorkurser side 11

12 Arv og testamente Arveberettigede Testamenter Pensions- og livsforsikringer Afgifter side 12

13 Ægtefælles arveret Ægtefællens arveret efter loven er 1/2, når der er livsarvinger - ellers arver ægtefællen det hele Fælleseje H s boslod M s boslod Fuldstændigt særeje Ægtefællens arveret omfatter både afdødes boslod (andel af fællesboet) og et eventuelt særeje Det, der falder i arv side 13

14 Arveklasserne Mormor Morfar 3. arveklasse Farmor Farfar Morbror eller moster Mor 2. arveklasse Far Farbror eller faster Fætter eller kusine Arver ikke Bror eller søster Nevøer/niecer Osv. Arvelader Barn Barnebarn Bror eller søster Nevøer/niecer Osv. Fætter eller kusine Arver ikke Osv. 1. arveklasse side 14

15 Tvangsarvinger Ægtefæller Livsarvinger, hvilket vil sige: - børn (børnebørn, oldebørn m.v.) - adoptivbørn - børn udenfor ægteskab Tvangsarvinger Tvangsarven udgør en fjerdedel af arvelodden. Den kan begrænses til kr. (2011) pr. barn. side 15

16 Uskiftet bo Betingelser: Fælles livsarvinger (eller tilladelse fra afdødes egne børn) Fælleseje/skilsmissesæreje Længstlevende skal være solvent Fordele: Beholder det fælles hjem med næsten fuld rådighed Ulemper: Overtager afdødes gældsansvar Forøgelse af længstlevendes bodel indgår i det uskiftede bo - for eksempel prisstigninger på ejendomme, arv eller gave side 16

17 Papirløses formueforhold Udfordringer for papirløst samlevende: Samlever kan ikke kræve bodeling (samejeoverenskomst) Samlever har ingen arveret (testamente/udvidet samlevertestamente) side 17

18 Testamenter Notartestamente Notaren påser, at testator er ved sin fornufts fulde brug Vanskeligt at anfægte gyldigheden Kopi opbevares hos skifteretten Retsafgift 300 kr. Vidnetestamente To uvildige vidner Arvingen har bevisbyrden for gyldighed Kopi opbevares ikke i skifteretten Indbofordelingsliste Datering Underskrift Testamenter skal tilbagekaldes i testamentsform side 18

19 Med eller uden testamente Ugift, ingen børn Ugift, med 3 børn Gift, ingen børn Gift, med 3 børn Uden testamente Forældre Søskende Nevøer/niecer Bedsteforældre Tanter og Onkler Hvert barn arver lige meget Ægtefælle arver Hvert barn arver lige meget Ægtefæl-le arver Med Fri testationsret Hvert barn arver lige meget Fri testationsret Ægtefælle arver Fri testationsret Hvert barn arver lige meget testamente Ægtefælle arver Fri testationsret side 19

20 Udvidet samlevertestamente Mulighed for at testere 7/8 til længstlevende samlever i stedet for 3/4, hvis der er børn. Samlever stilles næsten som ægtefælle ved fuldstændigt særeje. Hovedbetingelser: Ved oprettelse: Ingen ægteskabshindring (nært slægtskab, ikke skilt, uskiftet bo) Ved førstafdødes død: Fælles bopæl (eller institution) og enten ægteskabslignende samliv de sidste to år eller venter/har/har haft fælles barn side 20

21 Dine børn - Mine børn - Vores børn Kvinde (K) Mand (M) K s barn Fællesbarn M s barn M s barn Overvejelser: Skal længstlevende kunne sidde i uskiftet bo? (tilladelse) Bør længstlevende tilgodeses, så børnene må vente på deres arv? (testamente og evt. ægtepagt) Hvordan skal børnene indbyrdes arve i sidste ende? (testamente) side 21

22 Pensionsordning og livsforsikring Andre regler end ved arv Udbetalinger fra pensionsordninger og forsikringer går uden om dødsboet, når der er indsat begunstiget Nærmeste pårørende får udbetalingerne efter loven side 22

23 Nærmeste pårørende før 1. januar Ægtefælle/registreret partner 2. Livsarvinger (børn, børnebørn mv.) 3. Arvinger ifølge testamente 4. Øvrige arvinger side 23

24 Nærmeste pårørende efter 1. januar Ægtefælle/registreret partner 2. Samlever: Fælles bopæl (eller institution) og enten ægteskabslignende samliv de sidste to år eller venter/har/har haft fælles barn 3. Livsarvinger (børn, børnebørn mv.) 4. Arvinger ifølge testamente 5. Øvrige arvinger side 24

25 Hvem kan begunstiges? Fradragsberettigede pensionsordninger og forsikringer: Nærmeste pårørende Ægtefælle og fraskilt ægtefælle Samlever (navngivet person, der har fælles bopæl med forsikringstager ved indsættelsen) Børn, stedbørn og samlevers børn og deres livsarvinger (børn, børnebørn mv.) Ikke-fradragsberettigede pensionsordninger og forsikringer: ALLE såvel personer som foreninger Krav til begunstigelsen: Skriftlig meddelelse til pensionsinstitut (få en blanket) side 25

26 Boafgift Arv mellem ægtefæller er afgiftsfri 15 % boafgift af de efterladte værdier og udbetalinger fra pensionsordninger og forsikringer Afgiftsfri bundgrænse på kr. (2011) i boet 25 % tillægsboafgift for fjernere beslægtede eller andre helt ubeslægtede side 26

27 Boafgift Hvem skal betale boafgift på 15 %? Børn/stedbørn og deres livsarvinger Forældre Barns/stedbarns ægtefælle Fælles bopæl med afdøde (eller institution) de sidste to år Fælles bopæl med afdøde (eller institution) og venter/har/har haft fælles barn Fraskilte eller fraseparerede ægtefæller Plejebørn Andre betaler tillægsboafgift på 25 % (36,25 %) side 27

28 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder i pensionsplanlægningen Seniorkurser side 28

29 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Drømme side 29

30 Hvordan hænger drømmene sammen med økonomien? Hvordan er dine muligheder for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? Hvordan er samspillet med efterløn og folkepension? Hvilke penge skal du bruge først? Har du sikret dig indtægter, der svarer til dine forventninger som pensionist? Kan det betale sig, at du bruger en større del af din indkomst til pension? Alt dette og meget mere ved I, når dagen er omme Drømme side 30

31 Indkomstskat efter AM-bidrag Personfradrag kr. Beskæftigelsesfradrag 4,25 % (maks kr.) Skat og fradragsregler i 2011 Bundfradrag kr. Bundskat 3,76 % Topskat 15 % Maksimalt 51,5 % (ekskl. kirkeskat) Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat 34,2 % 37,5 % hvis der kun betales bundskat Arbejdsmarkedsbidrag 8 % Indkomst Undgå at betale topskat som pensionist ved at tilrettelægge din pensionsudbetaling, så du har en indkomst på maksimalt kr. Udligningsskat udgør 6 % af pensionsudbetaling over kr. i årene Nedsættes med 1 % i årene % fra Bundfradrag forhøjes med op til kr., hvis ægtefælles personlige indkomst er under kr. PFA har beregner. Skat side 31

32 Her får du overblik - se dine personlige oplysninger online pfa.dk Se dine personlige oplysninger, forsikringer og opsparing på Min Pension pensionsinfo.dk Her kan du se alle dine pensionsordninger samlet Du kan ringe til PFA Din a-kasse Din kommune Dit pensionsselskab penst.dk/beregnere/efterlon Her kan du regne på din efterløn Overblik side 32

33 Sådan kan et overblik fra Min Pension se ud - du kan selv tilrettelægge og ændre udbetalingsforløbet Gør dig nogle overvejelser Hvilke penge skal jeg bruge først? Hvor længe skal pengene vare? Ønsker jeg stor sikkerhed eller fleksibilitet? Skal der være noget tilovers til arvingerne? Overblik side 33

34 Sådan kan et overblik fra Min Pension se ud - se dit rådighedsbeløb år for år Overblik side 34

35 Saml dine pensionsopsparinger i PFA - og få et bedre overblik Du sparer penge Det koster kun et lille gebyr, men til gengæld sparer du gebyrer på hvilende policer i de andre selskaber Der er intet omkostningsfradrag i PFA, hvis du er med i en firmaaftale Du får bedre overblik Det er nemmere at pensionsplanlægge, når det er samlet Få seniorrådgivning, hvis du har ordninger med høj grundlagsrente (3 eller 5 procent). Det kan måske være en fordel for dig at beholde dem Overblik side 35

36 Statistikken taler sit tydelige sprog - vi lever længere og længere Danskerne bliver ældre og ældre, og udviklingen ser ud til at fortsætte Den forlængede levealder betyder, at mange risikerer at løbe tør for pension, hvis de kun har en ratepension Ratepension 75 Alder Mand Gns. levetid 83,6 83,3 83,0 82,5 82,6 82,4 82,4 82,5 Kvinde Gns. levetid 86,7 86,5 86,2 86,0 85,8 85,6 85,5 85, ,9 85, ,5 86, ,5 87, ,0 88, ,1 89,8 Hvis man kombinerer ratepensionen med en livrente, fjerner man risikoen for at løbe tør for penge Forventninger side 36

37 Hvad skal du leve af, når du går på pension? Pensionsopsparing gennem arbejdsgiver Livrente Rate Kapital Arbejdsgiver Pensionsopsparing, fx i banken, Rate & Kapital Friværdi Frie midler Privat Det offentlige Efterløn Folkepension ATP Det er ikke ligegyldigt i hvilken rækkefølge, du bruger dine penge, hvis du vil have mest muligt ud af dem Pensionstyper side 37

38 Livrente - kan sikre dig en udbetaling hele livet Du kan vælge en tidsbegrænset eller livsvarig udbetaling Den skal mindst udbetales over ti år Den kan omfatte en eller to personer Op til 90 procent kan sikres til arvingerne Tag en taxa - og lad arvingerne gå Lone Kühlmann Livrente side 38

39 Sådan virker en livsvarig livrente med ægtefælledækning Udbetales fra det aftalte tidspunkt, så længe man selv eller ens ægtefælle er i live Livsvarig livrente fra 65 år med ægtefælledækning Pensionering Udbetalingen starter Dødsfald Ægtefællen modtager udbetalingen Ægtefællens dødsfald Udbetalingen stopper Alder Eksklusive årlig regulering af udbetalingerne Livrente side 39

40 Sådan virker en livsvarig livrente med ægtefælledækning og garantiperiode Udbetales fra det aftalte tidspunkt, så længe man selv eller ens ægtefælle er i live. Livrente udbetales dog minimum i en aftalt garantiperiode Livsvarig livrente fra alder 65 med ægtefælledækning og 20 årig garantiperiode fra det 65. år Pensionering Udbetalingen starter Dødsfald Ægtefællen modtager udbetalingen Ægtefællens dødsfald Udbetalingen fortsætter i den resterende garanti-periode til efterladte Garantiperioden udløber Udbetalingen stopper Alder Eksklusiv årlig regulering af udbetalingerne Livrente side 40

41 Kapitalpension kan ændres til en livrentepension eller ratepension Kapitalpension kan helt eller delvist overføres til livrentepension - før afgift - efter afgift med skattefradrag Eksempel En mand overfører fra sin kapitalpension den 1. juni, til livrente eller rate, som bliver udbetalt fra 1. juli. Han er 65 år, og hustru er 63 år. Grundpension årligt før skat 10-årig livrente Livsvarig livrente Ingen ægtefællepension Ingen garanti til arvinger 100 % ægtefælle pension Ingen garanti til arvinger 100 % ægtefællepension Garanti til arvinger Ratepension i 10 år kr kr kr. 9 år kr kr kr kr. 15 år Kapitalpension og frie midler side 41

42 Friværdi - hvornår skal den i spil? Som indbetaling på pensionsordning inden pensionering Som skattefradrag i lønindkomsten Typisk lavere indtægt ved udbetaling efter pensionering og derfor lavere beskatning Arven bliver reduceret Se på renteniveau og skattefordele Hvis du har for lidt i pension, kan du bruge noget af din friværdi til at øge din pensionsopsparing Friværdi side 42

43 Kontakt en seniorrådgiver, hvis du har spørgsmål eller trænger til et overblik Du kan få tilpasset dine forsikringsdækninger rådgivning om skattemæssige konsekvenser et overblik over din pensionsindkomst optimeret din pensionsopsparing rådgivning om opsparings- og investeringsform Du kan booke møde på telefon Seniorrådgivning side 43

44 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder i pensionsplanlægningen Seniorkurser side 44

45 Kursuskoncept side 45

46 Kursuskonceptet omfatter bl.a. 2-dages seniorkurser Afholdes typisk for medarbejdere med ægtefæller Vi kommer omkring: Gennemgang af forskellige pensionsformer - private som offentlige Arv og testamente Drømme og planer Interesser og familie Kost, motion og livskvalitet Eventuelt Vi kommer rundt i krogene, og derfor indrages ofte både jurister, psykologer og andre indlægsholdere i arbejdet. side 46

47 Kontakt vedrørende seniorkurser rettes til: Kursusleder Pia Bay PFA Pension Sundkrogsgade København Ø Tlf.: (direkte) Tlf.: (mobil) Kursusleder Jens Lassen PFA Pension Prismet Silkeborgvej 2, Århus C Tlf.: (direkte) Tlf.: (mobil) side 47

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere