Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14"

Transkript

1 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst s. 21

2 Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Reformer Nyt fra A-kassen Af Søren Becher, a-kasseleder Tlf: Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2013: 18. august 06. oktober 17. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Katja Knudsen Claus K. Hertz Forsidefoto: Peter Lykke Nielsen Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. Regeringen er kommet med flere reformudspil og et af dem er i forhold til beskæftigelsen. Der har været nedsat et Carsten Koch-udvalg som skulle se på, hvordan man kunne gøre beskæftigelsespolitikken mere effektiv i Danmark. Carsten Koch-udvalget ville lægge flere opgaver ud til jobcentrene, hvilket absolut ikke faldt i vores smag, da vi synes, at a-kasserne i fremtiden skal have en større rolle at spille i beskæftigelsespolitikken. Da reformudspillet fra regeringen så kom, viste det sig heldigvis, at regeringen ikke havde fulgt udvalgets indstillinger med hensyn til a-kassernes rolle. Tværtimod havde regeringen fastslået, at a-kasserne har en stor fremtidig rolle i beskæftigelsespolitikken men, at dette skal ske sammen med jobcentrene, da det er vigtigt, at beskæftigelsespolitikken sætter de ledige i centrum og også sørger for at formidle de nye job, som opstår på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er det vigtigt at notere sig, at regeringens reformudspil også har afsat penge til uddannelse, især til de ufaglærte således, at de kan opnå faglært status. For de faglærte er efteruddannelse også et vigtigt element, så de kan følge med i udviklingen indenfor deres arbejdsområder. I reformudspillet er der også ting, som vi kunne ønske os bedre. For selvom regeringen i deres udspil siger, at ledige kan tage en faglært uddannelse på 80 % af dagpengeniveauet (hvor de ikke samtidig skal være jobsøgende), anser vi det for at være problemetisk, da mange af vores medlemmer ikke har råd til at uddanne sig på 80 % af dagpengeniveauet. Det positive i denne problemstilling kan være, at mange af vores medlemmer vil kunne opnå merit i forhold til at tage en faglært uddannelse (da de jo allerede har de nødvendige færdigheder, som de har tilegnet sig i deres arbejdsliv). Reformen omhandler mange andre fornuftige ting. Bl.a. at rådgivningen i forhold til beskæftigelsespolitikken nu ikke kun vil være koncentreret ved den enkelte kommune, men vil komme til at dække et større regionalt område. 3F s hovedbestyrelse har samtidig med dette reformudspil besluttet sig for, at a-kassen/fagforeningen skal blive meget bedre til at formidle arbejde i forhold til ledige eller andre, der ønsker de job, der hele tiden opslås. 3F København er blevet udpeget til at være pilotafdeling, så vi opfordrer alle vores medlemmer og især tillidsrepræsentanterne til at henvende sig til os i afdelingen, såfremt at de har kendskab til job, der skal besættes. Sporskifte - Kommentar til regeringens reformudspil På den sidste dag i april fremlagde regeringen sit længe ventede arbejdsmarkedspolitiske reformudspil. Det bærer overskriften: Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Udspillet kommer ikke mindst som resultat af det stærke krav, der blev rejst fra fagbevægelsen før, under og efter folketingsvalget et krav om et opgør med den borgerlige regerings klapjagt på de arbejdsløse, med dens mistro og kontrolregime og ikke mindst et opgør med den nytteløse og hovedløse pipfugleaktivering. Regeringens udspil lægger op til et sporskifte og den har således på vigtige spørgsmål lyttet til fagbevægelsens kritik og forslag. Det er tilfældet på (i det mindste) 3 områder: For det første......lægger reformudspillet op til, at der skal prioriteres uddannelse til de ufaglærte. Det er på tide, at den del af arbejderklassen, der har trukket mindst på samfundets uddannelseskonto får adgang til uddannelse og dermed en mere sikker plads på arbejdsmarkedet. For det andet......kommer a-kasserne i fremtiden til at spille en central rolle i arbejdsmarkedspolitikken. I de første 6 måneder har a-kasserne således enekontakten til de arbejdsløse medlemmer. Der betyder, at a-kassens og fagforeningernes kendskab til arbejdspladser og brancher kan udnyttes aktivt i formidlingen af arbejde. Det betyder også, at der kan gennemføres en målrettet uddannelsesvisitation til områder, der har brug kvalificeret arbejdskraft. For det tredje......fastslår regeringsudspillet, at vurderingen af de lediges rådighed fortsat skal forankres i a-kasserne. Spørgsmålet er centralt især fordi en række kommuner har rejst krav om, at overtage rådighedskontrollen og dermed reelt bestemme hvilke ledige, der kan få udbetalt dagpenge. En imødekommelse af dette krav ville på kort tid resultere i en kommunal afvikling af a-kasserne. Ikke alt i reformudspillet flugter imidlertid fagbevægelsens krav og forventninger. Forslaget om en 2 årig uddannelsesorlov på 80 procent af dagpengene, kommer næppe til at fungere som en afgørende løftestang, når ufaglærte skal uddannes til faglærte. Den almindelige dagpengesats er i forvejen udhulet og en yderligere nedsættelse til 80 procent vil for mange ufaglærte familier være en økonomisk blokering i et presset budget. For nogle kan der sammensættes forløb, der kan levere kompensation for de 80 procent, hvis der trækkes på uddannelsesfonde, meritordninger osv. Men der skal hekses for at gøre ordningen attraktiv. Reformudspillet lægger op til, at alle ledige skal til samtale i deres a-kasse hver måned i det første halve år. Nogle arbejdsløse har brug for mange samtaler og andre har ikke brug for samtaler i det hele taget. Med parolen den enkelte i centrum giver det ikke mening, at alle uanset behov skal til det samme antal samtaler eller møder. I værste fald er der tale om spild af ressourcer og tid. Med reformudspillet introduceres en helt ny IT plaform, som skal bruges af de arbejdsløse, a-kasserne og jobcentrene. Der er i den forbindelse brug for et sæt spilleregler, der bygger på respekt og tillid til den arbejdsløse, så der ikke udvikles et nyt rigidt IT kontrolsystem, der i værste fald udløser noget, der ligner 24 timers overvågning. Regeringen satser på at indgå en aftale med Venstre. Om det lykkes og i så fald til hvilken pris, er i skrivende stund det rene gætteri.

3 Af Margrethe Martinsen, faglig sekretær Nyt fra A-kassen Af Bendt A. Larsen, sagsbehandler 200 medlemmer i 3F København på arbejdsmarkedsydelse Tillidsrepræsentanter organiserer I 3F København er næsten 200 arbejdsløse medlemmer kommet på den nye arbejdsmarkedsydelse. Du kan få arbejdsmarkedsydelse, hvis du taber din dagpengeret eller har opbrugt din ret til Den Særlige Uddannelsesydelse. Arbejdsmarkedsydelsen er på 60 % eller 80% af den maksimale dagpengeydelse. Hvis du er forsørger, får du kr ,- om måneden før skat. Hvis du er ikke-forsørger, får du kr ,- om måneden før skat. Ydelsen aftrappes over de følgende år. De, som taber dagpengeretten i første halvdel af 2014, kan modtage arbejdsmarkedsydelse i op til 1 år og tre måneder. De, som taber dagpengeretten i anden halvdel af 2014, får ret til ydelsen i 1 år. Og således fortsætter det frem til midten af Husk! Det sker ikke hver dag, men forleden kunne vi i a-kassen ønske et medlem tillykke med, at hun var færdiguddannet som sygeplejerske. Medlemmet havde fulgt uddannelsen i flere år, mens hun var i arbejde. Da hun blev ledig, kunne hun i de første 12 uger fortsat følge uddannelsen på dagpenge. A-kassen kontaktede jobcentret i Arbejdsløse på Den Særlige Uddannelsesydelse skal søge om arbejdsmarkedsydelse. Blanketten findes på eller kan fås i a-kassen. Hvis du er på arbejdsmarkedsydelse, skal du aktiveres, søge job, være tilmeldt jobnet.dk og møde frem til møder i a-kassen og på jobcentret. Aktivering i begyndelsen er virksomhedspraktik, løntilskud, nyttejob eller jobrotation. Senere er der ret til kurser i en kortere periode. Det er en betingelse, at du er heltidsforsikret medlem af a-kassen, for at få arbejdsmarkedsydelse. Hvis du har meldt dig ud, skal du melde dig ind igen. Hvis du er deltidsforsikret, skal du overgå til heltidsmedlemsskab. Arbejdsløshedsklubben mødes i a-kassens store mødelokale hver tirsdag kl Fra 3Fer til sygeplejerske medlemmets kommune. Jobcentret indvilligede i at lave en jobplan, så medlemmet, efter de første 12 ugers ledighed, fik lov til at fortsætte med sin uddannelse som sygeplejerske. Hun manglede et år, før hun var færdig. 1. maj 2014 begyndte vores medlem som sygeplejerske på et hospital i hovedstadsregionen. Da Pernille Aalborg Parker og Trine Vandel Pedersen for 1 ½ år siden stillede op som tillidsrepræsentanter, var det også med ønsket om, at påvirke kollegerne og ikke mindst arbejdspladsen i en positiv retning. Pernille og Trine fortæller; Der var ikke store overvejelser om dette altså at stå stærkt og at organisere sig, før efter vi var på den faglige grunduddannelse modulerne 1-4. Her lærte vi om, hvilken stor betydning det har, at stå sammen på arbejdspladsen. Helt konkret lærte vi om positiv kommunikation om vigtigheden af ærlig og ligefrem snak med kollegerne. Sammenhold er vigtigt Når vi kom tilbage på arbejdspladsen (mellem modulerne) oplyste og talte vi om betydningen af, at stå sammen. Hvor vigtigt det er, at stå sammen for at undgå social dumping. Vi talte også om, at det er nødvendigt at have en fælles bevidsthed om, hvad det betyder, at have en overenskomst og et stærkt sammenhold og hvad det kan betyde, når man ikke har overenskomst - hvor en konsekvens kan være social dumping. Tænk langsigtet Børnefamilier og folk mellem 30 og 40 år er svære at fastholde. Her må vi ind og fortælle om, at vi må tænke langsigtet: hvad er det for Trine (tv.) og Pernille under samfundsugen på Langsøhus (3F s kursusejendom i Silkeborg) et arbejdsmarked, vi overlader til vores børn? Mange har argumentet om, at det koster penge, men mange forstår også vigtigheden af, at vi investerer. Fællesskabet koster penge at holde kørende en fagforening, der servicerer professionelt. Medlemmerne modtager dette positivt og vi får altid en god snak. Fællesskab står øverst: Det er lykkes at organisere både nye kolleger og de kolleger, der har været på arbejdspladsen længere tid. Man er nødt til at tro på, at fagforeningen gør en forskel - at det at være medlem af 3F gør en forskel. Vi har hele tiden overvejelser om, hvad der skal til, for at vi alle er organiserede. Det tager tid Kollegerne skal inddrages i beslutningerne og information skal ud til alle. Vi har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at stå sammen. Det tager jo tid at få alle sammenhænge på arbejdspladsen, fagforeningen eller arbejdsmarkedet på plads. Derfor må vi bruge den tid, det tager, i snakken med vores kolleger. 4 5

4 Af Pia S. Petersen socialrådgiver Af Betina Lund næstformand Digital post Hvad er forskellen? Fra den 1. november 2014 får alle, der ikke allerede har det, automatisk en digital postkasse. Det betyder, at alle breve fra det offentlige kommer der. Du kan dog blive fritaget, men kun i særlige tilfælde. Det kan være hvis: Du har svært ved at forstå og læse dansk Du har et fysisk handicap, der gør det svært for dig f.eks. hvis du er blind Du har et kognitivt handicap det betyder, at du f.eks. er dement, har en hjerneskade eller er psykisk udviklingshæmmet, men det kan også være, hvis du har store problemer med at huske eller lære nye ting eller koncentrere dig Du er hjemløs Ikke har mulighed for at få et nem-id Ikke har adgang til computer med internet i dit hjem eller der hvor du opholder dig Du bliver fritaget ved at kontakte din lokale borgerservice, hvor du skal skrive under på, at du opfylder mindst et af kriterierne. Du skal kunne fremvise gyldig legitimation. Hvis du ikke selv kan møde op, så kan du give en anden en fuldmagt med, som først skal hentes i borgerservice. Fritagelsen er som udgangspunkt tidsbegrænset du vil få en kvittering, hvor der vil stå hvornår den udløber. I særlige tilfælde, hvor medarbejderen i borgerservice kan se, at grunden til fritagelsen aldrig vil ændre sig, kan man få fritagelsen uden tidsbegrænsning. Du kan også give et familiemedlem adgang til din digitale postkasse for dig. Det gør du også ved at møde op på borgerservice med gyldig legitimation og familiemedlemmets cpr-nummer. Hvis du ikke selv kan møde op, så skal den pårørende hente en fuldmagt på borgerservice, som I skal udfylde. Arbejdsskader opdeles groft sagt i to typer: Arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser. En arbejdsulykke er den situation, hvor man fra det ene øjeblik til det andet eller over en kort periode er udsat for en hændelse, som påvirker en fysisk eller psykisk. En erhvervsbetinget lidelse er en fysisk eller psykisk sygdom, som opstår over kortere eller længere tid og ikke nødvendigvis refererer til én bestemt hændelse eller situation. Arbejdsulykke Hvis du er udsat for en arbejdsulykke, skal du altid sikre dig, at ulykken bliver anmeldt. Anmeldelsen foregår til og af nærmeste leder. Du bør også kontakte din arbejdsmiljørepæsentant så hurtigt som muligt, for at informere om ulykken. Årsagen til ulykken skal altid fremgå af skadesanmeldelsen. Få altid en kopi/udskrift af anmeldelsen. anderledes. Anmeldelsen af en erhvervsbetinget lidelse skal som udgangspunkt anmeldes af den behandlende læge, der blot ved mistanke om, at en given sygdom skyldes dit arbejde, har pligt til at anmelde lidelsen til arbejdsskadestyrelsen. Af anmeldelsen og især af de efterfølgende spørgeskemaer skal det meget præcist fremgå, hvad dit arbejde bestod i. Få fagforeningen til at hjælpe dig med at udfylde skemaerne. Hvad sker der i en arbejdsskadesag? Arbejdsskadestyrelsen modtager anmeldelsen og tager stilling til, om skaden/sygdommen kan anerkendes som en arbejdsskade. Arbejdsskadestyrelsen baserer sin konklusion på lægelige vurderinger sammenholdt med ulykkessituationen/arbejdets karakter samt dine svar på deres spørgsmål. Hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade, kan der være mulighed for at få erstatning for varigt mén og/eller erhvervsevnetab samt dokumenterede udgifter. Hvis man kan gøre en tredje part ansvarlig for arbejdsskaden, f.eks. arbejdsgiveren, kan der endvidere være mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og/eller svie og smerte samt andre dokumenterede behandlingsudgifter. Infomøde - Brug af sociale medier Facebook og Twitter er da private ting det rager ikke min arbejdsgiver, hvad jeg skriver der! Eller gør det? Hvad er det i orden at skrive om sin arbejdsgiver eller arbejdsplads eller om firmajulefrokosten? Og må arbejdsgiveren tjekke din arbejdsmail og sms erne, der er sendt fra din arbejdstelefon? Lige nu kører 3 fyrede havnearbejdere sag på, om det er lovligt, at deres arbejdsgiver tjekkede sms erne på sim-kortet i forbindelse med udskiftning af en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon. Vi har invitereret jurist Rune Asmussen fra 3F s juridiske sekretariat til at gøre os klogere på lovgivningen og dommene på dette område. Hvis du har lyst til at høre med, så sker det den 19. juni 2014 kl her i fagforeningen. Sørg endvidere for at få dokumentation af ulykken, f.eks. i form af vidner eller billeder. Hvis ulykken medfører behandling hos læge/ skadestue/hospital, så få en journaludskrift. Vær opmærksom på, at alle skader er registreret/noteret. Hvis ulykken kræver øjeblikkelig behandling på skadestue/hospital, bør transporten altid foregå i ambulance. Hvis du får følgeudgifter efter skaden, f.eks. udgifter til medicin, gem dine kvitteringer. Du kan muligvis få refunderet dine udgifter senere. Endelig bør du altid kontakte din fagforening med henblik på hjælp til at besvare spørgsmål mv., som Arbejdsskadestyrelsen stiller dig i det efterfølgende forløb. Erhvervsbetinget sygdom Hvis du får en erhvervsbetinget sygdom er arbejdsgangen lidt Hvis du får en arbejdsskade, kontakt altid din fagforening, da det er en lang og kompliceret proces, der sættes i gang, når Arbejdsskadestyrelsen bliver involveret. I fagforeningen har vi en afdeling - social og miljø - som har specialviden om og lang erfaring i behandling af arbejdsskadesager. 6 7

5 Af Jens Kristian Jensen, faglig sekretær Omkring 100 tillidsfolk fra de forskellige brancher i 3F København var den 7. april 2014 forsamlet til fagforeningens årlige brancheårsmøde, hvor alle medlemsgrupperne får mulighed for at blive inddraget i fagforeningens arbejde i månederne frem til afdelingens generalforsamling, der afholdes til efteråret. 3F København i stadig udvikling Mødet blev indledt med en beretning fra formand Bjarne Høpner, som startede med at give en kort status på fagforeningens udvikling siden den første ordinære generalforsamling i efteråret. Budskabet var, at det stort set er lykkedes at indfri de forventninger til Omkring 100 tillidsfolk fra de forskellige brancher i 3F København var mødt op til årsbranchemødet Brancheårsmøde 2014 fagforeningens daglige virke, som opstod i forbindelse med etableringen af 3F København. De største udfordringer vi er støt på, er kommet udefra i forbindelse med indførelsen af nye IT-systemer i forbundet, som har givet og stadigvæk giver - problemer i forbindelse med især indmeldelser, kontingentopkrævninger og dagpengeudbetalinger. At få afdelingen til at fungere optimalt i det daglige, stiller store krav til personalet. Derfor har 3F København startet en talentfabrik med det formål at kunne udvikle på egne medlemmer, så de kan komme i betragtning til jobansøgninger, i forbindelse med det store generationsskifte, som vil foregå i de kommende år. Kampen for overenskomster Et specielt tema for beretningen var gennemgangen af de overenskomstkonflikter, vi har været involveret i. Her var det især konflikten med restaurationskæden Letz Sushi, som blev behandlet. På initiativ fra de ansatte i virksomheden, har 3F København siden efteråret forsøgt at få en overenskomst på plads, men da det efter flere måneders forhandling ikke var lykkedes, gik konflikten i gang i februar måned Igennem en energisk indsats er det lykkedes at skaffe bred opbakning til konflikten blandt almindelige borgere i København. Dette skyldes især ejernes modvilje mod at indgå en overenskomst, som ligger på samme niveau med andre overenskomster indenfor restaurationsbranchen og fyringen af de ansattes talsmand Ulrik Frost. Fordi modviljen mod at tegne en overenskomst virker til at være dybt forankret hos ejerne, forventes konflikten at vare længe, men vi har heldigvis mange aktive medlemmer og sympatisører, der kan videreføre de aktioner, som kan få ejerne til at skifte mening. Letz Sushi er desværre ikke den eneste virksomhed, der forsøger at undgå at tegne en overenskomst. Tværtimod er der både indenfor hotel- og restaurationsbranchen, men også andre brancher, mange eksempler på arbejdsgivere, der spekulerer i at undgå overenskomster, for at kunne dumpe løn- og ansættelsesforhold. En stor udfordring i overenskomstarbejdet er, at overenskomstdække de tiltagende kulturevents, som bygger på en blanding af frivillig og ordinær arbejdskraft. Frem til det Internationale Melodi Grand Prix, har der således været gennemført overenskomstforhandlinger med alt fra restaurationer til stilladsfirmaer. Der blev også berørt en række andre emner, herunder blev der samlet op på det overståede valg til kommuner og regioner, hvor flere af 3F Københavns medlemmer blev valgt, hvilket giver os gode muligheder for at påvirke nogle af de politiske beslutninger, der har betydning for 3F ere. Ikke mindst planerne for at kunne sende ledige i såkaldte nyttejobs, hvor man ikke modtager løn, er der sat fokus på, fordi vi har en klar interesse i at undgå, at nyttejobs kommer til at erstatte ordinær arbejdskraft på samme måde, som vi har set det i forbindelse med andre former for støttede jobs. Nyansættelser i 3F København Jane Christiansen Ansat 1. november 2013 Jane er ansat i a-kassen og sidder i modtageteamet. Astrid Brügge Nielsen Ansat 1. april 2014 Astrid er ansat i a-kassen og sidder i modtageteamet. Overenskomstfornyelsen 2014 Formanden redegjorde for bestyrelsens behandling af overenskomstforliget på det private arbejdsmarked. Anbefalingen til medlemmerne var, at stemme nej til resultatet på grund af den meget snævre ramme, der er aftalt over en tre-årig periode. Hovedpunkterne i de enkelte områders resultater blev gennemgået og efterfølgende debatteret ivrigt i forsamlingen. Der var blandt andet et udbredt ønske om, at der bliver sat fokus på, at få inddraget medlemmerne mere i forløbet frem til overenskomstfornyelserne og at det bliver muligt at tage specifikke branchehensyn, som ikke indgår i de centrale forlig. Lønsystemer under lup Deltagerne blev efter beretningen sendt i workshops, hvor de 3 dominerende lønsystemer blandt afdelingens medlemmer minimalløn, normalløn og akkord, blev gennemgået. Formålet var at skabe en fælles viden blandt de tillidsvalgte om de forskellige systemer. Det lykkedes over alt forventning og ved den efterfølgende opsamling gav flere deltagere udtryk for det givtige i, at få indblik i andre lønsystemer end det, der anvendes på deres egne arbejdspladser. Martina Röth Ansat 28. april 2014 Martina er ansat i a-kassen og sidder i modtageteamet 8 9

6 Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København Postseniorerne Program Tirsdag d. 26/8 kl Summemøde - betaling af kontingent. Tilmelding bowling. Tirsdag d. 2/9 kl Bo Flint fra Røde Kors fortæller om det internationale arbejde i Røde Kors. Tirsdag d. 9/9 kl times bowling og efterfølgende spisning. Worldcup Hallen, Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre. Pris kr. 100,00 (kr. 200,00). E. P. Klubben i 3F København ønsker alle i 3F København en rigtig god og varm sommer. Vi har første møde efter sommeren den 26. august 2014 kl Erik Jørgensen, klubformand Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Program Tirsdag d. 16/9 kl Senior-volontør i Nepal, Annie Qvistgaard fortæller om sit arbejde i Nepal. Tilmelding biograftur. Tirsdag d. 23/9 kl Vivian Rønne underholder med musik i den store sal - fælles med HR og Post. Tirsdag d. 30/9 kl Biograftur + kaffe. Filmen oplyses 26/8-14. Gl. Jernbanevej 36, 2500 Valby. Kr. 50,00 (kr. 100,00). Tirsdag d. 7/10 kl Banko. Tilmelding DKT. Tirsdag d. 14/10 kl Christian Bech fortæller om GL. Strand og fiskekonerne. Tilmelding gule ærter. Tirsdag d. 21/10 kl Det Kgl. Teater, Gl. Scene. Hardy Kai tager os en tur bag scenen. Bournonvilles Passage (tidl. Tordenskjoldsgade) v. Kunstnerindgangen. Pris kr. 50,00 (kr. 100,00). Tirsdag d. 28/10 kl Gule ærter. Sundby Sejl. Amager Strandvej 15. Metro til Øresund. kr. 150,00 (kr. 300,00). Program Onsdag d. 9/ The Spirit of New Orleans spiller rigtig glad jazzmusik i Hvide Hest, musik man også kan nynne med på. Københavns Post-Seniorer har reserveret et antal pladser og tilbyder stegt flæsk med persillesovs, ½ fadøl og en kop kaffe og så dejlig jazzmusik for kun kr. 130,00 pr. deltager. Stegt flæsk m.m. fra kl Jazz fra kl Tilmelding snarest og senest den 1. juli Lørdag d. 19/ Få en sjov lørdag - tag med til Nykøbing Falster Revyen og spis den store revybuffet og kagebord og få et godt grin i revyen, hvor vi har de bedste pladser på de første rækker på balkonen. Prisen er inkl. bustransport, buffet, kagebord og Skovtur Afdelingen afholder som sædvanligt en skovtur for HR-klubbens medlemmer og i år er det torsdag den 28. august revy - kun kr. 725,00 pr. deltager. Tilmelding snarest og senest den 1. juni /12 9/ Juletur til Pronstorfer Krug ved Lübeck. Her vil vi besøge det lokale bryggeri, hvor vi drikker øl og spiser fedtemadder, besøger det store julemarked i Lübeck, ser det lokale julemarked og på hjemvejen foretager vi juleindkøb ved grænsen. ½ pension med et glas vin til aftensmaden. Deltagerprisen er kun kr ,00 pr. deltager i dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse er kr. 300,00. 30/ / Nytårstur til Låsby Kro. Afrejse fra København med bus den 30. december 2014 kl Efter indkvartering er der kaffeslabberas med stort kagebord. Efter kaffen er der pakkespil. Hver deltager medbringer en pakke (max kr. 25,00) 2 retters menu. 31. december 2014 er der en lille udflugt, eftermiddagskaffe og senere nytårsaften med en 3 retters menu, hatte, underholdning og dans, champagne og natmad og 1. januar en stor morgenbuffet inden turen går tilbage til København. Deltagerprisen er kun kr ,00 pr. deltager. Tillæg for enkeltværelse kr. 345,00. Tilmelding til alle arrangementerne skal ske til Jacob Christiansen tlf eller pr. mail til Bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en rigtig god sommer. P.b.v. Jacob Christiansen Det endelige mål (hvor vi spiser frokost), er som altid en hemmelighed, men udgangspunktet er Sjælør Station, hvorfra der er afgang kl Skovturen er gratis for medlemmer. Der vil i begrænset omfang være mulighed for deltagelse af gæster/ledsagere. Disse skal dog betale kr. 300,00 (som betales på dagen). Tilmelding skal ske til Katja Knudsen på tlf eller pr. mail senest den 13. august Husk at oplyse cpr.nr. Torsdag d. 28/ kl Afdelingen afholder skovtur se overfor. Lørdag d. 6/ kl Musik i gården. Peter Ipsens Allé 27. Bindende tilmelding og betaling til Gerda på tlf senest den 27. august Torsdag d. 11/ kl Summemøde Sæsonstart med banko. Tirsdag d. 23/ kl Fællesarrangement. Klaverpianist Vivian Brøndum Rønne kommer og spiller klassiske populærmelodier af Kaj Norman Andersen og filmmelodier. Torsdag d. 25/ kl Vi tager en tur til Frederiksborg Slot i Hillerød. Vi mødes på Københavns Hovedbanegård, under uret, kl Pris kr. 80,00. Husk mimrekort. Bindende tilmelding og betaling til Gerda på tlf Torsdag d. 9/ kl Summemøde. Torsdag d. 23/ kl Medicinsk Museion, Bredgade 62. Bus 1A. Vi mødes udenfor kl Bindende tilmelding og betaling til Gerda på tlf

7 Af Tom Elnes Christensen faglig sekretær Af Søren Grønberg, tillidsrepræsentant Der brygges stadig øl på Valby Bakke Letz Sushi - Efter 162 år besluttede Carlsberg i 2008 at lukke bryggeriet på den historiske grund i Valby, bortset fra Husbryggeriet Jacobsen og Hestestalden. Man ville samle den danske produktion på bryggeriet i Fredericia, kun for at spare flere penge i produktionen i Danmark. Det er sandsynligvis ikke nogen hemmelighed for dig, at afdelingen er i konflikt med kæden Letz Sushi - hvis du altså har været medlem af 3F København i mere end tre måneder. Så længe har vi nemlig kæmpet for de ansattes ønske om en overenskomst. Kæden, der er halvt ejet af JYSK Holding med Lars Larsen i spidsen, har siden konflikten startede, nægtet at mødes med 3F København og indgå i reelle forhandlinger. Bryggere og heste Der er stadigvæk en lille flok af stolte bryggeriarbejdere på Husbryggeriet Jacobsen og i Hestestalden der holder sammen, samt kæmper for de goder og rettigheder kammerater har kæmpet for at få i snart 200 år. Vi er ca. 20 bryggeriarbejdere fordelt på bryggeriet, hvor der på skiftehold produceres Carlsbergs specialøl og i Hestestalden, hvor bryggerheste og kuske kører ud i byen hver dag, samt til arrangementer i det danske land. Uundværlige bryggere Selv om teknologien har afskaffet mange af vores kollegers arbejdspladser gennem årene, kan ølproduktionen dog ikke gennemføres uden anvendelse af bryggeriarbejdere. Det daglige arbejde på bryggeriet består i, at vi brygger, filtrerer og tapper alt Carlsbergs specialøl her i Danmark, men der bryggers også anselige mængder til eksport. Der er bryggeriarbejdere på arbejde fra kl om morgenen til kl på diverse skift og produktionen ligger på ca hl. om året - en mængde, der har været støt stigende gennem de ca. 10 år vi snart har arbejdet på Husbryggeriet. God reklame I Hestestalden er der otte bryggerheste tilbage og vores kolleger, der er beskæftiget i stalden, har deres daglige gøremål med at passe godt på dem og køre ud for at gøre reklame for bryggeriet i København. De arbejder på alle årets dage, da der også skal muges ud og gives foder til hestene f.eks. juleaften - kuskene får derfor et virkelig tæt forhold til deres heste. 12 Reklameværdien i, at bruge hestene til sportsarrangementer eller i tv-reklamer, kan Carlsberg ikke betale for penge. Når hestene triller ned af Valby Langgade, Strøget eller Langelinje og hundredvis af mennesker ser hestevognene og tager billeder, taler med de rare kuske, så kan der bare ikke gøres bedre reklame for bryggeriets eksistens og produkter. Denne gode reklame fra Hestestaldens side af, samt det gode specieløl der brygges i Valby, ved Carlsbergs ledelse godt, er en rigtig god forretning - ellers var vi der ikke. Det er, som alt andet i Carlsberg, en forretning - vel og mærke en forretning, der skal tjene mange penge hjem. Også selv om vi er en del at et museum, der bliver besøgt at over mennesker fra ind og udland hvert år. Gæsterne vægter heldigvis stadigvæk højt, at de kan se og tale med bryggeriarbejderne i stalden og på Husbryggeriet, så de får en helhedsindtryk omkring et bryggeri besøg, med sig hjem. Kampen for overenskomst er stadig i gang! 1. maj arrangementet Efterhånden som vejret bliver varmere, bliver opfindsomheden også større. F.eks. var konflikten det gennemgående tema i afdelingens del af 1. maj optoget i år. Iklædt røde trøjer og hvid balloner, gjorde 3F s medlemmer opmærksom på det uretfærdige i, at virksomheden betragter studerende og unge som mindre værd end andre på det danske arbejdsmarked. Den fyrede talsmand, Ulrik Frost, der blev fyret efter Letz Sushi løb fra deres underskrift på en færdig overenskomst, holdt tale i afdelingen for de mange fremmødte medlemmer. Stor opbakning Efter et konstant pres fra afdelingen, var der endelig udsigt til forhandlinger den 5. maj Vi valgte at markere overfor virksomheden, at vi mener kravet alvorligt og at når medlemmerne beder om overenskomst, får de vores opbakning. Derfor holdt vi en 5 ½ timer lang demonstration foran Letz Sushi, Nørre Farimagsgade lørdag den 3. maj I offentligheden bliver det altid godt modtaget, at arbejderkampen ikke er død og der kommer mange positive tilkendegivelser fra de mange Københavnere, der kommer forbi. Med deltagere fra bl.a. København, Hillerød, Vejle, Fredericia, Kolding, Århus og Skagen samt fra HK, FOA Ungdom, Kommunistisk Ungdom, omdelerne, stilladsarbejderne og mange, mange flere, viste 250 mennesker i løbet af dagen, at de bakkede de ansattes ønske om en overenskomst op. Da der var flest deltagere, var der over 100 mennesker på en gang, der sammen sang Sushi-sangen for at gøre opmærksom på kravet om overenskomst. I offentligheden bliver det altid godt modtaget, at arbejderkampen ikke er død og der kommer mange positive tilkendegivelser fra de mange Københavnere, der kommer forbi. Konflikten er vigtigt, og den rækker langt ud over København. Det var en rørt faglig sekretær, der mod- tog kr ,- fra medlemmerne af 3F, der havde deltaget i 1. maj arrangementet i Hillerød. Pengene vil blive brugt til støtte til medlemmerne på virksomheden og deres kamp for ordnede og værdige ansættelsesforhold. Vi er klar til forhandling Forhandlingerne den 5. maj 2014 blev aflyst af Letz Sushi s organisation, Dansk Erhverv, på grund af sygdom. De indbød istedet til forhandlinger den 22. maj 2014, men aflyste endnu engang. Det er derfor uvist hvad der efterfølgende sker. 3F er mere end klar til forhandlinger og håber, at vi kan droppe de fine markedsføringsord og lave reelle forhandlinger. Det har de ansatte fortjent! 13

8 Af Tanja Fynbo, faglig sekretær Af Mette Paulisen 3F Forbundet Hurtig diagnose via sundhedsordningen #FastFoodForward I ungdomsnetværket i 3F København er vi mange unge. En af dem er 21 årige Louise Marie Rantzau. Hun er tillidsrepræsentant på Mc- Donald s Nørreport. I begyndelsen af maj måned tog hun et smut til New York for at deltage i en fastfood konference. Her er Louises fortælling om konferencen: Vi mødte både fagforeningsfolk og fastfood medarbejdere fra hele verden. De fortalte hvordan de så på McDonald s, Burger King, KFC og andre. Den overraskende forskel var bl.a. forskellen mellem lønnen på $7.50 mod mine $21. Samtidig havde de ingen garantitimer og de blev sat på pause, når der ikke var brug for dem. Onsdag den 7. maj 2014 var der en mindre demonstration. Vi gik ned til den lokale McDonald s, der var kampsange og råb, der blev holdt peptalks, hvor jeg bl.a. opfordrede andre McDonald s til at Jobpatruljen I uge 28 og 29 kører sommerens Jobpatrulje i Hovedstadsområdet. Uge 28 er det Nordsjælland der bliver besøgt og i uge 28 foregår det i København. Louise røg i verdenspressens søgelys, da hun holdt tale på gaden ved fastfood-konferencen i New York. (foto: Peter Lykke Nielsen) følge McDonald s Danmarks eksempel. Her blev der givet et brev til manageren på McDonald s, hvor repræsentanter fra hele verden havde skrevet under på, at de Jobpatruljen besøger hvert år unge under 18 år på deres arbejdsplads og fortæller dem om deres rettigheder. Det er unge frivillige, der tager ud og taler med de unge fritidsjobbere. Sidste år slog Jobpatruljen i Hovedstaden alle rekorder. Der blev besøgt langt over 3000 virksomheder og talt med 670 unge mennesker under 18 år. Heldigvis fandt Jobpatruljen ingen seriøse problemer i området. støttede kampen for $15 det giver McDonald s Danmark unge under 18 år. Jeg håber, McDonald s kan mærke presset og sikrer deres ansatte en bedre fremtid. I år satser vi naturligvis på at slå sidste års rekord og du kan hjælpe os! Der er altid plads til nye unge mennesker, der vil give en hånd med. Har du lyst til at vide mere, så kontakt den lokale koordinator på Jobpatruljen: Tanja Fynbo, tanja. eller på I starten af marts måtte Anita Rodian, som til dagligt arbejder i en kantine, smide håndklædet i ringen og sygemelde sig med rygsmerter. Mødet med PensionDanmark s sundhedsordning blev et vendepunkt. Efter et besøg hos sin egen læge, stod Anita med en henvisning til fysioterapi og et glas smertestillende piller i hånden. Udsigten til at gå hjemme gjorde Anita både modløs og frustreret. Efter en uges tid kom jeg i tanke om, at min tillidsrepræsentant havde fortalt, at vi er omfattet af en aftale, som hedder hurtig diagnose via Falck Healthcare. Dagen efter ringede jeg og forklarede min situation og gav Falck Healthcare ret til at arbejde videre med min henvendelse. fortæller Anita. En plan Senere på dagen ringede Falck Healthcare til Anita. Der var nu lagt en plan og første stop var hos en reumatolog på Hamlet to uger senere. Derudover fik Anita lov til at fortsætte sit behandlingsforløb hos sin fysioterapeut og betalingen ville ikke komme til at berøre Anita. Det er noget, der giver ro på bagsmækken, for når man går og har ondt og ikke ved, hvor alvorligt det er, gør man sig mange bekymringer om, hvordan det kommer til at påvirke fremtiden også økonomisk, fortæller Anita. Værst tænkelige Besøget hos reumatologen var en positiv oplevelse. De foretog en scanning og kun fire dage efter fik Anita svar på, hvorfor hun havde smerter. Det viste sig at være en diskusprolaps - noget Anita havde frygtet. Mødet med Falck Healthcare var en positiv oplevelse, da Anita måtte melde sig syg med rygsmerter (modelfoto) Reumatologen foreslog Anita en særlig rygtræning sideløbende med behandlingerne hos fysioterapeuten og de aftalte at følge op på planen seks uger senere. På job igen I starten af maj meldte Anita sig klar til at gå på arbejde igen og i samråd med sin leder begyndte hun på deltid. Jeg var rigtig glad for at kunne starte op igen, for jeg havde savnet mit arbejde og mine kolleger rigtig meget undervejs, fortæller Anita. Men selv om Anita passede på sin ryg, tog smerterne til og efter seks arbejdsdage måtte hun sygemelde sig fuld tid igen. I gode hænder Jeg var meget frustreret og opfølgningsaftalen hos reumatologen var først tre uger senere, så jeg ringede til Falck Healthcare igen. Sygeplejersken var god til at lytte til mig, besvarede mine spørgsmål, fortalte mig om mine muligheder og i det hele taget støttede mig undervejs, fortæller Anita. Sygeplejersken sørgede for, at opfølgningsmødet med Hamlet blev rykket frem, så Anita hurtigere kunne komme til. Desværre forværredes Anitas smerter og hendes egen læge indlagde hende akut på Glostrup Hospital. Takket være en CD-rom, som indeholdt røntgenbilleder og scanninger fra reumatologen på Hamlet, blev processen ved indlæggelsen og diagnosticeringen noget nemmere. Anita fik en blokade og efter otte dage blev hun udskrevet. Efterfølgende aftalte Anita og Falck Healthcare at lukke sagen. Mødet med Falck Healthcare har uden tvivl været en positiv oplevelse og en stor støtte gennem mit sygdomsforløb og jeg kan kun anbefale at tage kontakt til dem, hvis uheldet er ude slutter Anita

9 Af Bjarne Høpner, formand Overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked 2014 Sådan fordelte stemmerne sig Den 11. april 2014 offentliggjorde forligsmanden urafstemningen. Alt efter temperament så viste afstemningen et tydeligt resultat, nemlig at 77% havde stemt ja til det fremlagte mæglingsforslag, med de underliggende indgåede forlig. Den samlede stemmeprocent var på 38, hvilket er en betydelig fremgang. Der er ingen tvivl om, hvad det samlede medlemsbillede under LO og DA ville have. Nemlig at man godkendte de indgåede forlig - og dermed var overenskomsten godkendt for de næste 3 år. Det betyder, at de medlemmer vi har indenfor minimallønsområdet nu skal ud og forhandle lokalt for at få hevet lønstigninger hjem således, at medlemmerne får en (efter deres opfattelse) acceptabel lønstigning. Dette har allerede medført arbejdsnedlægger indenfor området, bl.a. på Danfoss, da man her er utilfredse med arbejdsgiverens tilbud. Hvad der kommer ud af disse arbejdsnedlæggelser, ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men vi håber selvfølgelig på, at medlemmernes krav bliver opfyldt tilfredsstillende for dem. I 3F København anbefalede bestyrelsen (i modsætning til mange andre, bl.a. 3F s hovedbestyrelse), at medlemmerne skulle stemme nej. Da vi så resultatet på vores områder kunne vi konstatere, at medlemmerne havde fulgt bestyrelsens anbefaling og at resultatet samlet var, at 71% havde stemt nej og vi havde en samlet stemmeprocent på 36, altså kun 2% lavere end resten. Selvom 3F Københavns medlemmer stemte nej, er det det samlede resultat der tæller, da alle overenskomstområderne er sammenkædet med mæglingsforslaget. Vi må derfor indstille os på, at de opnåede resultater er gældende de næste år. Der vil i visse brancher dog være mulighed for lokalforhandlinger, hvor medlemmerne kan hente ekstra løn og eventuelt andre arbejdsgoder. Du kan i tabellen se, hvor 3F København har haft medlemmer, der kunne stemme og hvordan de har stemt. Afdeling: 3F København Stemmer i alt Stemmeprocent Navn St. -berr Ja Nej Ja Nej Stemme % 10 Bygge- og Anlægsoverenskomsten ,595 97,405 77, Murere og Murerarbejdsmandsoverenskomsten Maleroverenskomst TIB Bygningsoverenskomsten - Dansk Byggeri Industriområdet ,242 75,758 47, DS håndværk & Industri Fiskefiletfrabrikker Bryggeri overenskomsten ,15 74,85 44,18 27 DI, Træ og Møbel overenskomst Beklædning og Tekstil overenskomsten ,182 81,818 26, Emballage- og Grafiskoverenskomst Post/Industri ,995 77,005 46, Posttjenestemænd m.v ,86 59,14 51, Benzin/Olie Chauffører og lagerarbejdere , Fællesoverenskomst ,851 78,149 35, Falck Chaufføroverenskomst DI/ATL , Rutebilchaffører med tillægsok privat i HT området Taxikørsel ,667 33, Turistvognmændenes Arb.g Lager, DE , Vinduespolerer , Lufthavne Arbg. af Danske Vaskerier ,333 66, Danske dagblade, København ,333 91,667 28, Danske Medier ,943 49,057 35, Søfart Mæglingsforslag ,51 75,49 30, Rutebilchauffører i provinsen Bude Anlægsgartnere Gartnerisk arbejde ISS DI/SBA ,679 57,321 32, Rengøringsområdet, uoplyste ,847 49,153 29, Handicaphjælper , Kantine Øvrige HORESTA-Øvrige HH-Ø ,5 62,5 28, Tivoli , Film og forlystelsesarbejdere , HORESTA-Hoved, HHG ,037 52,963 16, HORESTA-Hoved, HH-TJ ,099 55,901 20, HORESTA-Hoved, HHM ,563 48,438 24, HORESTA-Offshore SBA, KAN-G , Andre ,5 62,5 30, Scanlines og HH Ferries DFDS og Fjordline ,957 13,043 29, Uden Overenskomst-reng.-serv ,75 56,25 27, Uden Overenskomst, H&R området ,364 63,636 21,086 Samlet % 71% 36% 16 17

10 Af Michael Klockmann Nielsen, PensionDanmark Få hjælp til at finde rundt i sundhedsvæsenet Pensionsordningen sikrer dine efterladte, når du dør Op mod hver femte dansker har problemer med at finde vej i sundhedsjunglen. Det konkluderer forskere fra Aarhus Universitet i et nyt studie af befolkningens såkaldte sundhedskompetence. For medlemmer af 3F med pensionsordning i PensionDanmark er der hjælp at hente. Du har nemlig adgang til en telefonrådgivning, der bl.a. indeholder en guide til sundhedsvæsenet. Her kan du f.eks. ringe og få vejledning om ventetider og frit sygehusvalg, genoptræning, medicintilskud og klageprocedurer. Det kan være vanskeligt at overskue de muligheder og rettigheder, man har som patient i sundhedsvæsenet. Derfor kan medlemmerne ringe og spørge os til råds. Og vi kan f.eks. hjælpe, hvis man har svært ved at forstå, hvad der står i et brev fra sygehuset, siger sygeplejerske Pia Willers Lauersen, Falck. Telefonrådgivningen i PensionDanmark giver desuden medlemmer mulighed for at tale med en psykolog eller en misbrugsrådgiver. Telefonrådgivning i PensionDanmark Alle medlemmer med pensionsordning i PensionDanmark - herunder også ledige, syge, førtidspensionerede og pensionerede - kan få telefonrådgivning på tlf Guide til sundhedsvæsenet Her kan medlemmer få vejledning om muligheder, rettigheder og regler i det offentlige sundhedsvæsen. Du kan ringe alle hverdage mellem kl og Psykologhjælp Medlemmer kan tale med en psykolog om problemer på jobbet eller derhjemme. Du kan ringe døgnet rundt. I ikke-akutte tilfælde vil du få rådgivning inden for tre dage i akutte tilfælde inden for fire timer. Hvis et medlem med pensionsordning i PensionDanmark får en kritisk sygdom eller dør, kan pårørende også benytte den telefoniske psykologrådgivning. Misbrugsrådgivning Medlemmer kan få rådgivning om misbrugsproblemer og vejledning om muligheder for hjælp i offentligt og privat regi. Du kan ringe døgnet rundt, og vil normalt få en telefonisk konsultation senest den førstkommende hverdag efter henvendelsen. Din pensionsordning i PensionDanmark sikrer, at dine efterladte får penge fra din opsparing, hvis du dør. Og du kan selv bestemme, hvor meget de skal have udbetalt. Som medlem i PensionDanmark kan du glæde dig over en pensionsordning, der er med til at give dig økonomisk tryghed i pensionsalderen. Og dør du før pensionsalderen, så er din pensionsordning skruet sådan sammen, at dine efterladte får de penge, som du har sparet op fratrukket skatter og afgifter. I pensionsordningen er dine efterladte dog garanteret et skattefrit mindstebeløb på typisk kr. Du kan selv skrue op eller ned for mindstebeløbet. På den måde kan du tilpasse beløbet til de behov, du og din familie har. Hvis du fx bliver gift, får børn eller køber hus, kan det være en god idé at sætte beløbet op, så din familie kan blive boende i huset. Du kan også sænke beløbet og i stedet spare ekstra op til alderdommen. Du bestemmer selv. Også penge til de efterladte, hvis du dør som pensionist Som medlem i PensionDanmark har du også en pensionssikring. Den sikrer dine efterladte en udbetaling, hvis du dør, inden der er gået ti år, fra du er gået på pension. Sådan ændrer du dine forsikringer I PensionDanmark kan du på dine personlige sider på pension.dk/dinpension se, hvordan du er forsikret i pensionsordningen fx i forbindelse med dødsfald. Og du kan nemt hæve eller sænke beløbet på forsikringerne. Du logger blot ind med NemID på pension.dk/dinpension. Du kan også tjekke pensionen via PensionDanmarks app, der fås til iphones og Android-mobiltelefoner. App en aktiveres på pension.dk/dinpension. Fakta: Her er de nærmeste pårørende, som arver din pensionsopsparing Ægtefælle eller registreret partner Samlever Børn (herunder adoptivbørn) eller disses efterkommere Arvinger ifølge testamente Øvrige arvinger ifølge lovgivning. Få en SMS, hvis der ikke er indbetalt til din pension Som medlem i PensionDanmark kan du tilmelde dig en SMS-service, så du automatisk får en SMS, hvis indbetalingerne til din pensionsordning stopper. På den måde kan du med SMS-servicen undgå at miste penge, hvis din arbejdsgiver fx ikke indbetaler pension en enkelt måned. Normalt går der to måneder, før du modtager et brev om, at pensionsindbetalingerne er stoppet. Du kan tilmelde dig SMS-servicen via din personlige side på pension.dk/dinpension, hvor du logger på med NemID. Under Dine kontaktdata oplyser du dit mobilnummer. På din personlige side kan du også hente PensionDanmarks app, hvor du kan se de vigtigste oplysninger om din pensionsordning. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte PensionDanmarks kundeservice på tlf alle hverdage ml. kl og

11 AF Michael Skov 3F Københavns Mangfoldighedsudvalg Af Caja Bruhn, faglig sekretær Copenhagen Pride 2014 I 2013 vandt Danmark, Emily de Forrest og Only Teadrops i Malmø. Fra d maj var der så fest i København. Melodi Grand Prix - European Song Contest -nu med overenskomst I år blev det såkaldte regnbueprotokollat forhandlet igennem i industriens overenskomst og vedtaget. At vores forhandlere har fået ligestilling igennem for regnbuefamilier i Industriens overenskomst er noget, vi skal være stolte af og noget vi skal fejre. 3F er det eneste seriøse alternativ til at være uorganiseret og alene på arbejdsmarkedet. Det ved du der modtager dette blad godt, men hvorfor ikke hjælpe til med at sprede det gode budskab til folk der ikke ved det? Vi har lejet et telt på Pride Square i år. Fra det telt vil vi oplyse om alt, man som seksuel minoritet kan bruge 3F til. Vi skal have spredt det gode budskab om, at 3F går foran med rettigheder i overenskomsten for ALLE og vi håber du vil være med. Om lørdagen fejrer Copenhagen Pride mangfoldigheden ved, at marchere festligt gennem byens gader og på den måde markere, at Danmark er et åbent samfund, hver der er plads til alle - både bøsser, lesbiske, biseksuelle, queer og transpersoner. Der skal vi også være med som fagforening. Vi skal markere, at vi har plads til alle og vores motto i år er Du er OK i LO. Vi håber, at du vil gå med og markere, at i 3F er mangfoldighed en kerneværdi. Har du lyst til at være frivillig i vores telt på Rådhuspladsen, så kontakt næstformand Betina Lund: eller Michael Skov: Har du lyst til at gå med i Paraden, så mødes vi på Frederiksberg Rådhusplads kl. 12:00 den 30. august Arrangørerne var Danmarks Radio og Host City Copenhagen (Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Refshale Holding og Wonderful Copenhagen). 3F København har i forvejen overenskomst med DR, Københavns Kommune og Region Hovedstaden, så vi holdt øje med hvornår, der skete noget - for så tidligt som muligt, at sikre et overenskomstdækket Melodi Grand Prix. Vi kontaktede arrangørerne og der var enighed om at sikre ordnede forhold hvilket betød, at vi tjekkede leverandørlister fra DR og HCC - og krævede overenskomst, så snart vi kendte leverandører udenfor 3F s naturlige områder. Vi havde forståelse for, at det skulle være en folkefest i København, så vi lavede aftaler med HCC om hvornår opgaver kunne betegnes Takken er vel også til 3F København som frivilligt arbejde. Det blev kun på de områder, der ikke kunne betegnes som et normalt arbejde; såsom vejviser og glædesspreder i køen etc. Samtidig oplyste vi resten af den københavnske fagbevægelse om hvad vi gjorde og opfordrede dem til at gøre det samme. Der var konstant en fin dialog med arrangørerne, men der var også en del knaster og langvarige forhandlinger med de forskellige underleverandører. Stilladsarbejderne markerede deres holdning om et par genstridige arbejdsgivere ved at blokere adgangsvejene en morgen på Refshalevej. Helt konkret fik vi 4 overenskomster i 3F København og er forsat i forhandlinger med to firmaer. Det var et imponerende arrangement, der var under opsejling, med ombygning af to gamle skibshaller på B&W til en koncertsal og det lykkes må vi erkende. Et flot skue og ærgerligt, at det hele bare skal fjernes igen. Men når DR siger tak for indsatsen så er vi overbeviste om, at det også gælder 3F København og resten af den københavnske fagbevægelse, der var med til at sikre et overenskomstdækket Melodi Grand Prix. Sommerhus til salg Dejligt sommerhus for enden af blind stikvej, på vandsiden af Lyngvej i Vig. Tæt på minigolf, flere spisesteder samt indkøbsmuligheder i området. Grunden er med randbeplantning og en dejlig plæne. Der er en stor terrasse med overdækning. Huset er med entré, hvorfra der er adgang til 2 værelser og badeværelse. Rummelig stue med alkove samt delvist åbent køkken med pæne hvide elementer. Endvidere er der indbygget udhus med plads til grill, hynder m.m. Pris: Seriøse bud modtages Bolig areal (BBR): 56 m² Grunden: 1200 m² Rum: 3 Byggeår: F København oplever nye tider i øjeblikket. Kan det blive en trend? Vi er blevet kontaktet af ansatte på en café, som har hørt om Letz Sushi konflikten og derfor også gerne ville have en overenskomst. Vi samlede størstedelen af medarbejderne til et møde her i afdelingen og fik en snak om, hvad en overenskomst er og hvad en sådan ville få af betydning for dem. Dem der deltog i mødet meldte sig ind i fagforeningen og gik tilbage og snakkede med deres kolleger. Efterfølgende tog de en debat med deres chef på et personalemøde, vi blev kontaktet af caféen og i skrivende stund er vi tæt på at indgå en overenskomst. Vi håber, at det er en tendens, der vil sprede sig. Tåstrup here we come Et andet fokusområde vi har i øjeblikket, er Tåstrup-området. Her ligger der en del caféer, restauranter og værtshuse. Vi vil i det næste stykke tid besøge disse steder, med henblik på at kontakte medlemmer og ejerne for at indgå overenskomst - så man også i dette område kan arbejde under ordnede forhold. Hvis du arbejder på en af caféerne, restauranterne eller værtshusene i Tåstrup-området, må du meget gerne kontakte os på mail eller telefon. I juni vil vi igen besøge de københavnske hoteller om aftenen og natten. Datoerne for disse besøg er ikke fastlagt endnu, men vi vil informere på hjemmesiden, når vi kender datoerne. Flemming kan kontaktes på Mail: Telefon: Brian kan kontaktes på Mail: Telefon: Af Brian Arlofelt og Flemming Kristensen, faglige sekretær 20 21

12 Af Fredrik Winger, norsk journalist og tillidsvalgt hos Ahlsell Gardermoen 3 tillidsfolk blev spurgt: 1. Hvad kan du lide ved midtvejskonferencen? 2. Hvad ser du som hovedudfordringerne i branchen? HTS branchens midtvejskonference Stian Kvalvaag, NTF Midtnor, ASKO, tillidsvalgt 1. Det er godt at få talt om fælles problemer og sammenligne aftaler. 2. Uorganiserede og arbejdsgivernes ønske om at udvide arbejdstiden. Midtvejskonferencen (som blev afholdt den april 2014) er en udløber af Skandinavisk Transportarbejderkonference, hvor vi i grossist, lager og terminalgruppen har erkendt, at vi må stå sammen ved at dele problemer og løsninger med hinanden - det er det, vi gør under midtvejskonferencen. Vi mødtes 25 tillidsvalgte; 2 fra Sverige, 9 fra Norge, 9 fra 3F København, 1 fra 3F Storkøbenhavn og 4 fra Randers. Gensynsglæden var stor og der var små drillerier og klappen på skuldrene. Efter velkomsten ved Flemming Stabell, fortalte Bjørn fra Norge, Ole fra Danmark og Anders fra Sverige om overenskomsterne i deres lande. Det viser sig, at alle har problemer med, at der er toneangivende grupper som først forhandler. Dette følges af de efterfølgende overenskomstgrupper (i Danmark Industrigruppen). Specielt i Norge er der problemer med akkordlønninger, de er meget attraktive for unge mennesker, men ældre kan ikke følge med. Et generelt problem er også gratispassagerer i bussen (red. uorganiserede) I Sverige sort fødder - altså nassere på overenskomsten. Også ulovlig kapotagekørsel og tiltagende sociale dumping som følger den ulovlige import af arbejdstagere, er et problem. Akkordløn ødelægger det sociale sammenhold, giver tidlig nedslidning og tager arbejde fra andre. Overenskomstforhandling i grupper (Industrigruppen først) giver det indtryk, at alt er aftalt på forhånd, efterfølgende grupper bliver ikke hørt, heller ikke selv om de kan Deltagerne nyder solen udenfor store sal i 3F København blive enige med deres arbejdsgivere, de bliver banket på plads af de store. Håvard fra Norge fortalte om de problemer som rører sig i branchen i Norge. Man har problemer med, at EU direktiver om vikarer, ikke følges af arbejdsgiverne. Der har været succes med at gøre mange til faglærte og dermed at få tillæg til lønnen. De store udfordringer er for tiden akkordløn og gratispasagerer i bussen. Erik Back kom på besøg for at lave et oplæg om EU, han er opstillet for Folkebevægelsen mod EU. Erik fortalte om EU og den liberale lovgivning som EU står for, vi kan ikke opretholde den nordiske model og samtidig være medlem af EU. I Norge har EU også fingrene på arbejdsmarkedsmodellen gennem EØS. Bjørn fra Norge holdt oplæg om hvordan det er lykkedes norsk fagbevægelse at hæmme og udelukke KIM JOHANSEN fra Norge. Vi have en diskussion om gratister i bussen, hvordan får vi fordele som kun kommer organiserede til gode og hvordan skrues en sådan aftale sammen, tarif afgift, tarif tillæg. Vi aftalte mellem landene at udveksle navne på tillidsfolk i de firmaer, der arbejder i flere lande samtidigt, så kan vi samarbejde om fællesregler. Søndagen sluttede med et vemodigt farvel til kammeraterne samt et tak til servicepersonalet for god behandling. Allan Jensen, Randers 3F, Boldsen AS, tillidsvalgt 1. At man får indblik i og bedre kan forstå, hvad der foregår i branchen på tværs af landegrænserne. Jeg får idéer til, hvordan jeg kan løse problemer på min arbejdsplads. 2. Uorganiserede, helt klart! Vinderen er fundet Det er ikke altid surt og gråt når man møder på arbejde. Billedet afspejler hvor smuk en morgen på Havnen kan være, når man møder på arbejde. Billedet er taget af Max Michel Mann - havnearbejder. Vi siger tillykke med førstepræmien i 3F Københavns fotokonkurrence. Samtidig vil vi gerne takke alle jer der indsendte billeder til konkurrencen. Der var rigtig mange gode motiver fra jeres hverdag ude på arbejdspladserne. Anders Kotorman, STF Avd. 5, DSV Solutions, ordførende i terminal/lager og tillidsvalgt 1. At man kan opbygge et netværk, som jeg kan bruge i min job som tillidsvalgt. 2. Vikaransatte erstatter fast ansatte. Det er bl.a. med til at ødelægge fagforeningerne lokalt

13 Tak for en dejlig dag Det startede koldt, men vejret blev bedre og bedre. Rigtig mange medlemmer var i fagforeningen for at festligholde 1. maj i år. Mere end 300 medlemmer med familie og venner var med til at gøre det til en god og festlig dag i 3F København. Ulrik Frost, fyret talsmand fra Letz Sushi og Ninna Olsen, Enhedslisten i Københavns borgerrepræsentation, holdt taler om solidaritet og sammenhold, både nationalt og internationalt. Tak til jer allesammen for en god 1. maj. Reception for Karin Schlichting Der afholdes reception i 3F København fredag 27. juni 2014 kl Anledningen er, at Karin netop er fyldt 60 år og derfor har valgt at gå på pension. Det vil derfor glæde Karin og os at se tidligere kolleger, samarbejdspartnere, medlemmer og andre til reception, for at sige pænt farvel. Karin har været ansat i afdelingen i 27 år. Karin kommer oprindeligt fra KAD, hvor hun beskæftigede sig med det sociale- og arbejdsmiljømæssige område. Siden fusionen i 2005 (med KAD) har Karin primært beskæftiget sig med det faglige arbejde indenfor rengøringsbranchen. Peter Ipsens Allé København NV Tlf.: Mail: Web:

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Jeg vil gerne bede forsamlingen om at holde et minuts stilhed for at vise respekt til vores kammerater, der er faldet bort i årets løb. Fagligt: Jeg vil

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Orientering fra DM-branche - Medarbejder Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Orientering fra DM-branche - Medarbejder Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 13 September 2012 Håndværkerbiler skal mærkes fra den 1. januar 2013 Fra den 1. januar 2013, skal det være muligt for alle at kunne identificere alle firmakøretøjer. Det gælder især de mange kassevogne,

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere