Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6"

Transkript

1 Indhold Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 døgnnetto omtankevand...6 Medlemmer...6 Hjernesagen som organisation...7 Øverste ledelse og hovedbestyrelse...7 Nyt domicil...7 Ekspertudvalget...8 Ærespris...8 Sekretariat...9 Hjernesagsforeningerne...9 Hjernesagens forum for yngre ramte...9 Hjernespiren Hjernsagens medlemsrådgivning og legatstøtte Rådgivning indenfor social- og sundhedsområdet Neuropsykologisk rådgivning Lægebrevkassen Zangger Fonden Hjernesagens medlemsaktiviteter Rejser og kurser.. 13 Bladet Hjernesagen Hjernesagens oplysningsaktiviteter Det nye design Hjemmesiden Facebook Pjecer Huskekalender Hjernesagens kampagnedage, temadage og konferencer Kampagnedagen den 10. maj Folkemøde Symptomkampagne i Region Sjælland Temadag Konference Giv tid kampagnen Hjernesagens interessepolitiske arbejde

2 Udviklingen på hjerneskadeområdet Fokus på pårørende Høringssvar m.m Deltagelse i eksterne bestyrelser m.m Brugerrådet under Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri - VIHS Det Centrale Handicapråd Følgegruppe vedr. udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fysioterapi og ergoterapi til personer med nedsat funktionsevne Arbejdsgruppe om strategi for udviklingsindsatser på handicapområdet Medieomtale Hjernesagens eksterne samarbejde Nationalt Internationalt Nordisk Afasiråd SAFE Stroke Alliance For Europe

3 Indledning 2012 har været et begivenhedsrigt år for Hjernesagen. Et stort og vigtigt højdepunkt var, da Hjernesagens protektor Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary i forsommeren 2012 aflagde besøg på Glostrup Hospital. Kronprinsessen fulgte en apopleksiramts vej fra ambulance via udredning, skanning, behandling til genoptræning på hospitalet. Glostrup Hospital har som de første i Danmark indført topmoderne metoder inden for taletræning og fysisk genoptræning metoder som Kronprinsessen fik demonstreret i forbindelse med rundvisningen. Det var også en begivenhed, der gjorde et meget stort indtryk på de apopleksiramte patienter og pårørende, som Kronprinsessen hilste på har også været præget af mange udadvendte aktiviteter. Hjernesagens store 3-årige Giv tid kampagne, der blev påbegyndt på Afasidagen den 10. oktober 2010 med deltagelse af Kronprinsesse Mary, har udviklet sig i De personlige Giv tid materialer kan nu rekvireres gratis af Hjernesagens medlemmer, ligesom materialet blev sendt ud til ca. 100 taleinstitutter, voksenspecialskoler og apopleksiafsnit med opfordring til, at man bruger det i genoptræningen/undervisningen af afasiramte. De 6 Giv tid OBS spots er blevet vist i DR s OBS udsendelse, ligesom Giv tid kampagnen er at finde på Facebook og på Hjernesagen gennemførte den 10. oktober 2012 en Giv tid event på Københavns Hovedbanegård. På pladsen Under uret var der opstillet en stand, hvorfra der blev uddelt poser med Giv tid informationsmateriale. Nordjyllands Trafikselskab, der fra kampagnens begyndelse har været Giv tid partner, afholdt også en Giv tid event i 120 af regionens busser, hvor chaufførerne ligeledes uddelte Giv tid poser. Et vigtigt omdrejningspunkt i kampagnen er private og offentlige virksomheder, der som Giv tid partner kan være med til at skabe forståelse for og udbrede Giv tid budskabet. I 2012 er der kommet en række nye Giv tid partnere til. Også i 2012 satte Hjernesagen fokus på sammenhængen mellem for højt blodtryk og apopleksi. På kampagnedagen den 10. maj målte Hjernesagens lokale foreninger blodtryk rundt om i butikscentre m.m., ligesom der blev gennemført et arrangement på Glostrup Hospital. Hjernesagen deltog for første gang i Folkemødet på Bornholm med en stand, hvorfra der blev tilbudt blodtryksmåling, uddelt en række oplysningsmaterialer og afholdt et debatarrangement. Region Sjælland gennemførte i 2012 i et samarbejde med Hjernesagen centralt og de lokale Hjernesagsforeninger i regionen en stor mediebaseret symptomkampagne Blodprop eller blødning i hjernen? Ring straks 112. Kampagnen blev fulgt op af temadagen Patientens vej gennem et apopleksiforløb, der blev gennemført i et samarbejde mellem Hjernesagens lokale foreninger i regionen og Region Sjælland. Der deltog 100 fagpersoner og andre interesserede i temadagen. Hjernesagen gennemførte i 2012 en temadag målrettet fagfolk. Temaet var Pårørende en vigtig ressource. Der deltog 200 fagfolk i temadagen. Herudover gennemførte Hjernesagen - i samarbejde med Dansk Selskab for Apopleksi - på Verdensapopleksidagen den 29. oktober konferencen Apopleksiens brændpunkter. Også her deltog der 200 fagfolk, ramte og pårørende og andre interesserede. 3

4 Igen i 2012 har der været fokus på udviklingen på hjerneskadeområdet. Hjernesagen har gang på gang overfor relevante politikere, i medierne og ved forskellige debatarrangementer tilkendegivet det uacceptable i, at dygtige højt specialiserede tværfaglige hjerneskadetilbud er lukningstruede, fordi kommunerne hjemtager rehabiliteringsopgaven til trods for, at de ikke har tilsvarende tilbud. Hjernesagen har også i 2012 gennemført en række medlemsrejser og kurser rejse til Holland og Mallorca og netværksmøder/kurser for Forum for yngre ramte og unge pårørende. Hjernesagen har i samarbejde med Kommunikationscentret i Hillerød fortsat det 3 årige projekt IT frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning. Hjernesagen tilbyder telefonisk rådgivning inden for social- og sundhedsområdet 20 timer om ugen og neuropsykologisk rådgivning 2 timer om ugen. Begge rådgivningstilbud er meget efterspurgte. Der har været 506 henvendelser på mail og telefon til den sociale rådgivning, og der er sket egentlig sagsbehandling i knap 20 personsager på grund af disses kompleksitet og medlemmets følgevirkninger. Den neuropsykologiske rådgivning har i 2012 haft 75 rådgivnings/støttesamtaler. Hjernesagens blad og hjemmeside er meget læst. Bladet udkommer 4 gange årligt med 40 sider og sendes til alle medlemmer. Bladet indeholder artikler med fagligt indhold, personhistorier, orientering om hvad der foregår i de lokale Hjernesagsforeninger m.m. På hjemmesiden forsøger vi løbende at informere om nyheder af faglig karakter, målrettet information til ramte og pårørende, opdaterede opslagsbøger om medicinske fagudtryk og den sociale lovgivning m.m. Hjernesagens hjemmeside blev i 2012 besøgt af knap besøgende, heraf er halvdelen unikke besøgende. Hjernesagen er også at finde på Facebook et sted foreningen i stigende grad vil være til stede på. Hjernesagen har ved årsskiftet udgivet en huskekalender målrettet mennesker med kognitive og sproglige følgevirkninger. Huskekalenderen er magnetisk og består af en plade med ugekalender og brikker med tekst og billedsymboler. Huskekalenderen fungerer som en whiteboard. Hjernesagen har i beretningsåret fortsat det gode samarbejde med en række pensionsselskaber, der tilbyder et års gratis medlemskab til de af deres forsikrede kunder, der rammes af apopleksi. Hjernesagens medlemstal udgør nu ca medlemmer, hvilket er en fremgang. Hjernesagen har i 2012 tilbudt ramte og pårørende, der ikke tidligere har været medlem af HjerneSagen, et gratis medlemskab. Et tilbud der fortsætter i Hjernesagen har gennem året modtaget støtte fra en række enkeltpersoner, fonde og som arv. Hjernesagen takker mange gange for denne uundværlige støtte, som indebærer, at vi kan udvikle og fortsætte vores mange aktiviteter til gavn for ramte og deres pårørende. Hjernesagen flyttede i december 2012 fra Hvidovre til Høje Taastrup, hvor vi sammen med 16 andre handicapforeninger flyttede ind i verdens mest tilgængelige kontorhus. Hjernesagen indfører i foråret 2013 en nyt grafisk design/identitet og et nyt logo. Begrundelsen er et ønske om en større visuel sammenhæng mellem vores pjecer m.m. Det nye logo udspringer af hovedformen ovalen. Stedet, hvor ovalerne mødes, kan både symbolisere det ramte område men også det fællesskab, som er i Hjernesagen, hvor ramte og pårørende kan møde ligestillede i vores 4

5 mange lokale foreninger. Logoet suppleres med sætningen Livet med hjerneskade, som skal understrege, at uanset årsagen til hjerneskaden er skaden en realitet både for den ramte og de pårørende er også året, hvor Hjernesagen overtager formandskabet i 2 år for Nordisk Afasiråd. Den økonomiske situation Hjernesagens økonomi hviler på kontingentindtægter, tips/lottotilskud, arv, gavebidrag, bidrag fra fonde og indtægtsskabende virksomhed bl.a. 2 årlige skrabelotterier. Hjernesagen kom i 2012 ud med et overskud på kr. Overskuddet skyldes indtægter fra arv. Gennem de sidste 10 år har årets resultat udviklet sig således: Resultat i de seneste 10 år år Landsforeningen udbetaler en andel af de indkomne kontingentmidler til foreningens ca. 40 lokale Hjernesagsforeninger. I 2012 har der været udbetalt 50 kr. pr. medlem svarende til, at der i 2012 er udbetalt kr. Udbetaling af kontingentandel til de lokale Hjernesagsforeninger skal opfattes som en hjælp til at drive de lokale foreninger. Hjernesagsforeningerne modtager også en del af indtægten ved salg af skrabelodder. Hjernesagens egenkapital udgør kr. Igennem de sidste 10 år har udviklingen været således. 5

6 Egenkapital i de seneste 10 år Fundraising aktiviteter Run for Charity Hjernesagen har i beretningsåret været inviteret til at deltage i Run for Charity projektet om salg af løbetrøjer med valg af eget slogan. Hjernesagens slogan er Run for Brains. Hjernesagen modtager ca. 100 kr. for hver solgt løbetrøje. døgnnetto omtankevand døgnnetto gennemfører i 2013 et velgørende projekt, hvor man kan støtte en af tre organisationer bl.a. Hjernesagen ved at købe Omtankevand. For hver vand der sælges, modtager organisationen 1 kr. Medlemmer Hjernesagens medlemstal udgjorde ved årsskiftet 2012/2013 i alt medlemmer fordelt på enkeltmedlemskab, husstandsmedlemskab, støttemedlemskab og institutionsmedlemskab. Institutionsmedlemskab tegnes typisk af apopleksiafsnit, genoptræningssteder og lign. Fordelen ved et institutionsmedlemskab er bl.a., at man kan rekvirere en del af foreningens pjecer gratis. Foreningen havde ved årsskiftet 115 institutionsmedlemmer. Hjernesagens medlemsgruppe er karakteriseret ved, at gennemsnitsalderen er høj, og at der derfor er et frafald af medlemmer hvert år. Hjernesagen har i beretningsåret samarbejdet med PensionDanmark, Nordea Liv og Pension, Danica Pension, AP Pension, Industriens Pension og Topdanmark. Det forventes, at der indgås aftale med PFA i foråret Samarbejdet indebærer, at de af deres medlemmer, der får udbetalt kritisk sygdomsforsikring pga. apopleksi, får tilbudt et års gratis medlemskab af Hjernesagen. Denne enestående mulighed betyder, at apopleksiramte kan benytte foreningens viden og ekspertise og hurtigt i forløbet få mulighed for råd og vejledning samt få mulighed for at møde ligestillede i de lokale Hjernesagsforeninger og i forbindelse med kurser m.m. 6

7 Hjernesagen har fra 1. januar 2012 indført et tilbud om et gratis medlemskab resten af året for ramte og pårørende, der ikke tidligere har været medlem af Hjernesagen. Oprindeligt var tilbuddet gældende i 2012, men det er besluttet at fortsætte tilbuddet også i Formålet med tilbuddet er et forsøg på at nå endnu flere ramte og pårørende, således at de får kendskab til Hjernesagens mange medlemstilbud. Medlemstal i de sidste 10 år År Hjernesagen som organisation Øverste ledelse og hovedbestyrelse Hjernesagen er organiseret med et repræsentantskab, der er foreningen øverste ledelse. Repræsentantskabet består af repræsentanter for de lokale Hjernesagsforeninger samt medlemmerne af hovedbestyrelsen, der er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger hovedbestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Repræsentantskabet mødes 1 gang årligt. Hovedbestyrelsens medlemmer er ulønnede og består i alt overvejende grad af ramte og pårørende. Hovedbestyrelsen har i beretningsåret holdt 6 hovedbestyrelsesmøder, hvoraf et var et weekendmøde. På hovedbestyrelsesmøderne drøftes strategi, udvikling og nye tiltag med udgangspunkt i det vedtagne budget og den på repræsentantskabsmødet vedtagne handlingsplan. Hovedbestyrelsen har i beretningsåret haft følgende sammensætning: Landsformand Bruno Christiansen, Aalborg Næstformand Lene Jensen, Hornslet HB-medlem Lisbeth Larsen, Kalundborg HB-medlem Jens Barfoed, Bagsværd HB-medlem Anne Grethe Martens, Aalborg HB-medlem Lisbet Kragh, Snekkersten HB-medlem Lillian Knudsen, Dragør Nyt domicil Hjernesagen er flyttet fra Hvidovre til Høje Taastrup. Foreningen har siden 1996 boet til leje i Hvidovre hos vores paraplyorganisation - Danske Handicaporganisationer DH. DH og 16 andre handicapforeninger flyttede i december 2012 sammen i et nybygget kontorhus verdens mest tilgængelige kontorhus i Høje Taastrup. Udover at være arbejdsplads og mødested for en række handicapforeninger skal det nye domicil også vise, hvordan tilgængelige løsninger kan fungere i en helhed, hvis de tænkes ind fra starten. Huset vil således være åbent for nationale og internationale interessenter. 7

8 Det har kun været muligt at opføre verdens mest tilgængelige kontorhus, fordi en række af landets største fonde har stået for finansieringen af opførelsen og indretningen. Driften herunder husleje betales af lejerne. Formålet med sammenflytningen er også øgede muligheder for fælles drift, og den synergi der ligger i, at handicapforeningerne kan arbejde tæt sammen i hverdagen. Det nye domicil blev indviet den kl. 12 af Hendes Majestæt Dronning Margrethe ved en festlig begivenhed med taler, musik og mange gæster. Ekspertudvalget Hjernesagen nedsatte i 2010 et ekspertudvalg, hvis opgave er at rådgive Hjernesagen i videnskabelige og kliniske spørgsmål indenfor apopleksiområdet. Ekspertudvalget består af følgende fagpersoner: Hanne Christensen, overlæge, neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Formand for Dansk Selskab for Apopleksi Palle Petersen, klinikchef, Rigshospitalet Hans Ibsen, overlæge, dr. med., kardiologisk afsnit, Holbæk sygehus. Medlem af bestyrelsen i Dansk Hypertensionsselskab Helle Iversen, overlæge, dr. med. leder af enhed for klinisk apopleksiforskning, Glostrup Hospital Hysse Forchhammer, ledende neuropsykolog, Glostrup Hospital. Ekspertudvalget mødes typisk 2-3 gange årligt. Ekspertudvalgets medlemmer yder en stor og uundværlig hjælp i form af formidling af viden og faglige input i forbindelse med temadage og konferencer, bl.a. konferencen i forbindelse med Verdensapopleksidagen den 29. oktober, hvor Hjernesagen og Danske Selskab for Apopleksi i fællesskab arrangerer en konference målrettet fagpersonale og medlemmer af Hjernesagen. Formålet med konferencen er at sætte fokus på ny viden indenfor forebyggelse, behandling og rehabilitering. Ærespris Hjernesagen stiftede i 2010 en ærespris med det formål at hædre personer, institutioner og virksomheder, der gør en særlig indsats på apopleksiområdet. Hjernesagens ærespris i 2012 gik til ledende neuropsykolog Hysse Forchhammer, Glostrup Hospital. På en lang række fronter har Hysse Forchhammer kæmpet for en bedre rehabilitering af hjerneskaderamte. Hun har forsket indenfor området og skrevet bøger og artikler om emner som livskvalitet, patient- og pårørendeinddragelse, effekt af patientskoler og træthed. Hjernesagen ønskede med tildeling af æresprisen at takke Hysse Forchhammer for hendes utrættelige engagement og vedholdende indsats for apopleksiramte og deres pårørende. Hendes store viden og brede berøringsflader på området kommer også foreningen til gavn, når der skal tilrettelægges temadage m.m., hvor Hysse Forchhammer ofte er oplægsholder. Æresprisen bestod af et forskningslegat på kr. og et akvarelbillede med solsikker malet af den fynske kunstner Nina Ferlov. 8

9 Hjernesagen har tidligere uddelt æresprisen til: 2010 Hans Ibsen, overlæge, dr. med., kardiologisk afsnit, Holbæk sygehus og tidligere formand for Dansk Hypertensionsselskab nu medlem af bestyrelsen PensionDanmark. Sekretariat Hjernesagens sekretariat består på nuværende tidspunkt af 6 medarbejdere direktør, 2 administrative medarbejdere (deltid), regnskabsmedarbejder (fuld tid), rådgiver (deltid), neuropsykologisk rådgiver (deltid) og journalist (fuld tid). Det samlede antal medarbejdere svarer i 2013 til 5,2 årsværk. Herudover har vi 4 frivillige hjælpere, der hver kommer nogle timer om ugen for at hjælpe med forefaldende arbejde. Hjernesagen er primo 2013 blevet godkendt som praktiksted forbindelse med uddannelse af socialrådgivere. HjerneSagen har i februar måned indgået aftale om et 5 måneders praktikophold for en socialrådgiverstuderende. Herudover har vi indgået aftale med firmaet Contra om i foråret 2013 at modtage en praktikant i et 13 ugers arbejdsafklaringsforløb indenfor kontorfaget. Hjernesagsforeningerne Hjernesagen har 40 lokale foreninger dækkende hele landet. Den overvejende del af de lokale bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige (besøgsvenner, bisiddere, aktivitetsansvarlige m.m.) er ramte og pårørende. På landsplan har foreningen frivillige. Hjernesagsforeningerne er rygraden i kontakten til medlemmerne. Det er her, medlemmerne kan møde ligestillede, og her de kan deltage i en lang række aktiviteter hyggeaftner med spil og sang, foredrag, oplevelsesture m.m. Nogle Hjernesagsforeninger har egne væresteder med værkstedsaktiviteter, ligesom man flere steder tager på ferierejser. Flere af de lokale bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivillige stiller sig til rådighed som oplægsholdere på fx social- og sundhedsskoler, ved kurser og lign. Der er også flere lokale aktive, der er medlem af diverse kommunale/regionale råd og nævn ofte som repræsentant for Danske Handicaporganisationer. Hovedbestyrelsen gennemførte den 22. februar d.å. et åbent hus arrangement i det nye domicil for bestyrelsesmedlemmerne i de lokale Hjernesagsforeninger. Der deltog 87 lokale bestyrelsesmedlemmer fordelt på 22 Hjernesagsforeninger. Dagen bød på fortælling om tankerne bag det nye domicil og rundvisning, introduktion til Hjernesagens nye visuelle identitet og oplæg om de aktiviteter landsforeningen planlægger at gennemføre i Hjernesagens forum for yngre ramte Forum for yngre ramte er et forum for hjerneskaderamte i den erhvervsaktive alder. Forummet har organiseret sig med en styregruppe, der binder de forskellige aktiviteter sammen, og som fungerer som kontaktforum til landsforeningen. Forummet er meget aktiv på Facebook. Forum for yngre ramte oplever en stigende tilgang af aktive. 9

10 Landsforeningen gennemførte et netværksmøde for gruppen af yngre ramte i november 2012 med 28 deltagere. Mødet blev gennemført som et weekendmøde med oplæg, fysisk aktivitet/fægtning under instruktion af den tidligere verdensmester Pernille Svarre og hyggeligt samvær. Forum for yngre ramte på Fyn gennemførte den 9. marts 2013 et hjerneevent i Rosengårdscentret i Odense. I forbindelse med eventen blev der holdt en række miniforedrag om Hjernesagens Giv tid kampagne, om rehabilitering efter en hjerneskade og om Forum for yngre ramte. Herudover blev der tilbudt blodtryksmåling og uddelt oplysningsmaterialer. Marianne Kampmann, der er en af initiativtagerne og primus motor i Forum for yngre ramte, modtog i 2012 TV 2 Øst Lev Livet Prisen for hendes engagement og arbejde med at hjælpe andre hjerneskaderamte. Prisen blev overrakt af studievært Sille Roulund fra TV2 Øst ved en festlig sammenkomst i Hjernesagen i Købehavn/Frederiksbergs lokaler i Valby. Hjernespiren Er et tilbud til børn og unge med hjerneskaderamte forældre. Tilbuddet varetages af to yngre kvinder, som begge har en hjerneskaderamt forælder. Hjernespiren kan træffes på telefon eller mail. Hjernespiren er også aktiv på Facebook. Hjernesagen gennemførte i september måned et netværksmøde for børn og unge med hjerneskaderamte forældre. Mødet blev ledet af neuropsykolog Line Kirstine Hauptmann, der redegjorde for de problemstillinger der er, når ens mor eller far bliver ramt af en hjerneskade. Der deltog 24 unge i alderen fra år. Tilbagemeldingerne viste tydeligt, at der er behov for den slags møder. Hjernsagens medlemsrådgivning og legatstøtte Rådgivning indenfor social- og sundhedsområdet Hjernesagen tilbyder rådgivning indenfor social- og sundhedsområdet. Rådgivningen ydes 20 timer ugentligt. Halvdelen af tiden bruges på rådgivning ved telefon og henvendelser. De øvrige timer bruges bl.a. på sagsopfølgning, udarbejdelse af høringssvar m.v. Rådgivningen har i perioden fra april 2012 til og med marts 2013 haft 506 henvendelser. Juli måned skiller sig særligt ud grundet sommerferie. De fleste af samtalerne tager typisk mellem 1-30 minutter, og de emner som hyppigst er kommet op det seneste år handler om genoptræning/rehabilitering, bil/kørsel, kommunikation med myndighederne eller mangel på samme samt erhvervsafklaring/forsørgelse. 10

11 Antal henvendelser 2012/13 Antal henvendelser 2012/13 Henvendelser fordelt på alder under 20 år år år år år år år over 80 år 11

12 Antal henvendelser fordelt på regioner Hovedstaden Syddanmark Sjælland Midtjylland Nordjylland Hjernesagen har haft succes med at hjælpe flere medlemmer i form af egentlig sagsbehandling. Hjernesagens rådgivning mærker tydeligt, at kommunerne presser vores medlemmer meget og er meget sparsomme med at give de råd og den vejledning, som de er forpligtiget til. Et eksempel på det er et medlem, som sammen med sin pårørende igennem 5 år har forsøgt at få et møde med kommunen i stand uden held. Efter Hjernesagens indblanding har medlemmerne haft tre møder med kommunen inden for det sidste år. Det endelig resultat af dialogen afventes stadig. Et andet afasiramt medlem var ikke blevet vejledt om, at han kunne få befordringsfradrag som handicappet. Med Hjernesagens hjælp fik han kontaktet SKAT og indsendt de relevante sagsakter, hvilket førte til at han fik ændret sin skatteopgørelse for de sidste 3 år. Dette betød, at medlemmet fik tilbagebetalt en stor sum penge. Et tredje medlem valgte at melde sig helt ud af samfundet, fordi han ikke følte sig hørt af kommunen. Resultatet var, at medlemmet kom til at stå uden forsørgelse. Medlemmet er sårbart og dybt frustreret, fordi han aldrig har fået råd og vejledning i forhold til sin apopleksi hverken af kommunen eller af sundhedsvæsnet. Efter hjælp fra Hjernesagen er han nu i et 2 måneders forløb på Rehabiliteringscenter Vejlefjord. Et fjerde medlem oplever efter 1 års kamp den glæde at kunne fraflytte et plejehjem, og vedkommende er i stedet blevet visiteret til en ældre- og handicapegnet bolig. Neuropsykologisk rådgivning Hjernesagen etablerede i januar 2011 en telefonisk rådgivning ved en neuropsykolog 2 timer ugentligt, Der var i 2011 tale om en forsøgsordning. Da det har vist sig, at der er behov for neuropsykologisk rådgivning, har foreningen besluttet at fortsætte denne også i 2012 og Der har i perioden fra januar 2012 til marts 2013 været i alt 75 henvendelser langt de fleste af henvendelser er fra pårørende. Henvendelserne har drejet sig om parforhold (7 henvendelser), følgevirkninger (34 henvendelser), behandling (18 henvendelser) og andre spørgsmål (16 henvendelser). 12

13 Fordeling mellem ramte og pårørende Samlet antal henvendelser - 75 Parforholdsproblemer/pår ørendereaktioner Følgevirkninger Ramte Pårørende Fagperson Behandling/genoptræning Andet Lægebrevkassen Hjernesagen tilbyder svar på spørgsmål af lægefaglig karakter indenfor apopleksiområdet. Spørgsmålene besvares skriftligt af overlæge Hanne Christensen. Der kommer ca. 10 henvendelse om året. Henvendelserne spænder vidt fra spørgsmål om betonallergi, symptomer ved apopleksi, varighed af symptomer og tomater, kaffe og vitaminers gavnlige forebyggede virkning m.m. Zangger Fonden Hjernesagen har gennem flere år modtaget generøs støtte fra Zangger Fonden målrettet patientlegater primært til rekreation, genoptræning og hjælpemidler. Hjernesagen uddelte i legater svarende til ca kr. Der blev bevilget støtte til følgende formål dæk og slanger til kørestol, flybillet til genoptræningsophold på Montebello i Spanien, delvis dækning af udgift til køb af el-scooter, genoptræningsforløb, rekreationsophold, psykologhjælp, køb af specialmadras, egenbetaling til trehjulet knallert, computer og træningsprogrammer, hjælpemidler og el-cykel. Foreningens udgangspunkt for tildeling af et patientlegat er, at der foreligger afslag på hjælp efter den sociale lovgivning, eller at der er tale om ydelser, som der ikke kan opnås støtte til. Vores rådgiver på social- og sundhedsområdet yder hjælp og vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte efter lovgivningen. Ansvarlig for tildeling er Hjernesagens rådgiver på social- og sundhedsområdet og direktøren. Hjernesagens medlemsaktiviteter Rejser og kurser Hjernesagen gennemfører hvert år rejser og kurser målrettet vores medlemmer. I beretningsperioden har vi gennemført følgende rejser og kurser: Tidspunkt Aktivitet april Bustur til Tyskland/Holland. Floriaden (18 deltagere) september Flyrejse til Mallorca (26 deltagere) 13

14 22. september Netværksmøde for børn og unge med forældre der er ramt (24 deltagere) november Netværksmøde Forum for yngre ramte (28 deltagere) april Flyrejse til Tenerife (26 deltagere) Hjernesagens rejser er karakteriseret ved, at der på alle rejserne deltager frivillige ulønnede hjælpere en rejseleder og faguddannede hjælpere typisk falckreddere og sosu-uddannet personale. Hjernesagen har et utroligt godt og stabilt hjælperkorps og rejseledere uden hvis hjælp og engagement rejserne ikke kunne gennemføres. Med Hjernesagens kurser og netværksmøder forsøger vi at dække nogle behov, som ikke bliver dækket andetsteds fra og at give mulighed for at møde ligestillede med håb om, at det kan give mulighed for netværksdannelse. Bladet Hjernesagen Hjernesagens blad udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer. Bladet udgives også på CD af hensyn til de af foreningens medlemmer, der har svært ved at læse. Denne ydelse koster ikke ekstra. Hjernesagens godt 100 institutionsmedlemmer modtager 8 eksemplarer af bladet, således at dette kan cirkulere blandt personalet, lægges i venterum m.m. I beretningsperioden har der været bragt temaartikler om følgende emner. Tema om sund livsstil og forebyggelse Brugbar teknologi til afasiramte Børn og unge Hjernesagens oplysningsaktiviteter Det nye design Hjernesagens nye visuelle design og logo vil præge foreningens blad, hjemmeside og pjecer. Blad 2 i 2013 er det første blad med den nye visuelle identitet. Den nye grafiske linje skal medvirke til at skabe sammenhæng i foreningens udtryk udadtil. Hjemmesiden har i første omgang få et makeover med nyt logo og nye farver. I løbet af 2013 vil foreningen få en helt ny hjemmeside. 14

15 Hjernesagens pjecer vil løbende blive tilpasset det nye design efterhånden som det eksisterende oplag bliver brugt. Hjemmesiden - Hjernesagens hjemmeside er foreningens ansigt udadtil. Samtidig er den en vigtig informationskilde både til medlemmer, andre interesserede og fagfolk. Det er målet, at hjemmesiden skal være det sted man søger hen, når man søger oplysning om apopleksi og hjerneskadeområdet. Hjemmesiden indeholder en opdateret faglig/medicinsk opslagsbog og en social opslagsbog. Hjemmesiden fungerer også som butik, hvor man kan bestille pjecer, købe blodtryksapparat, skridttæller m.m. Antallet af besøgende på Hjernesagens hjemmeside var i 2012 på knap besøgende, heraf ca. halvdelen unikke besøgende. Dette er et fald i forhold til 2011, hvor besøgsantallet var på godt besøgende. Grunden til det faldende besøgstal er, at der er sket en teknisk fejl i begyndelsen af 2012, der har medført, at en række søgeord er blevet slået fra. Konsekvensen af dette er, at folk, der fx har søgt på ordet apopleksi, hjerneblodprop og lignende, ikke er blevet ledt hen til Hjernesagens hjemmeside. Efter at fejlen er blevet rettet er besøgstallet for opadgående. Således var der februar måned ca besøgende. Facebook I 2013 har Hjernesagen øget sin tilstedeværelse på Facebook i anerkendelse af, at det er et vigtigt sted at være aktiv, hvis man vil kommunikere med mange mennesker, både medlemmer og ikkemedlemmer. Vi har både en lukket pårørendegruppe, hvor medlemmer af gruppen kan skrive til hinanden uden at offentligheden kan læse med, og en stor Facebook-gruppe samt en officiel Hjernesagen Facebook-side. Dertil kommer en lang række lokale grupper, som de lokale Hjernesagsforeninger bestyrer. 15

16 Antallet af siden Synes Godt Om er stigende. 1. januar d.å. var antallet af Synes Godt Om klik 792. I midten af marts var det 845. Vi kan også se, at det indhold, vi lægger på vores Facebookside, bliver delt det vil sige, at læserne synes så godt om det, at de deler det med deres egne venner, således at det kommer ud i en endnu bredere kreds. Vi bruger Facebook til at skabe opmærksomhed om vores arbejde det vil blandt andet sige, at vi skriver om debatter, vi deltager i, om nye tiltag i foreningen, om tilbud til medlemmer og opfordrer til at støtte vores arbejde. Hjernesagens tilstedeværelse på Facebook vil blive intensiveret i tiden fremover. Pjecer Hjernesagen udgiver i foråret 2013 en række (nye) pjecer: Kærlighed og seksualitet efter en apopleksi (erstatter Apopleksi og Sex). Pjecen Arv og testamente ny. Velkommen til Hjernesagen præsentationspjecen i nyt design. Pjecen Når hjertet er ude af takt hjerteflimmer øger risiko for blodprop i hjernen ny forebyggelsespjece. De 3 eksisterende forebyggelsespjecer udkommer i nyt design. Pjecerne Orientering om apopleksi og Orientering til pårørende vil ligeledes udkomme i nyt design i løbet af medio Pjecen Afasi sprogvanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade er nu oversat til følgende sprog: de nordiske sprog, engelsk, grønlandsk, samisk, somali, urdu, bosnisk-kroatisk, serbisk, arabisk og senest kurdisk, polsk, persisk og tyrkisk, Pjecen findes ikke i en trykt udgave, men kan downloades fra Pjecen er et samarbejdsprojekt mellem medlemmerne af Nordisk Afasiråd. Forebyggelsespjecen Beskyt din hjerne kend dit blodtryk er blevet oversat til følgende sprog: engelsk, bosnisk, kroatisk tyrkisk, arabisk, urdu, persisk, somali, kurdisk, polsk. Også denne pjece kan downloades på Huskekalender Hjernesagen har i beretningsåret udgivet en huskekalender, der kan hjælpe ramte med læseproblemer og problemer med at skabe overblik og huske. Huskekalenderen er lavet i et magnetisk materiale, der gør at den kan fastgøres på et køleskab. Magneterne er ligeledes flytbare. Kalenderen fungerer også som et whiteboard, som man kan skrive på. Magneterne viser billeder af en række dagligdags situationer som indkøb, rengøring, tandbørstning, hjemmehjælp, træning, havearbejde m.m. Hjernesagens kampagnedage, temadage og konferencer Kampagnedagen den 10. maj Den 10. maj er Hjernesagens tilbagevendende kampagnedag, hvor der sættes fokus på sammenhængen mellem forskellige risikofaktorer og apopleksi. Traditionen tro er omdrejningspunktet sam- 16

17 menhængen mellem for højt blodtryk og risikoen for apopleksi. Hjernesagens lokale foreninger markerer dagen ved at tilbyde blodtryksmåling i butikscentre og lignende steder. I lighed med de tidligere år fik de lokale Hjernesagsforeninger en materialekasse med pjecer og lign. til uddeling. Som en ekstra gimmick var der fremstillet en kuglepen, hvor man kan trykke en række forebyggelsesbudskaber frem. Hjernesagen fik i 2012 fremstillet et nyt TV OBS spot med fokus på risikofaktorer. OBS spottet blev vist i DR s OBS udsendelser i ugerne omkring 10. maj og i forbindelse med Folkemødet medio juni måned. OBS spottet er i tegneserieform. Hjernesagen havde også i 2012 et samarbejde med Dansk Hypertensionsselskab i forbindelse med kampagnedagen den 10. maj og den internationale blodtryksdag den 17. maj, hvor vi igen i år opfordrede kommunerne i Region Sjælland til at måle blodtryk. I den forbindelse stillede vi vores blodtrykspjece og et lille blodtrykskort gratis til rådighed for de deltagende kommuner. Folkemøde 2012 Hjernesagen deltog for første gang i 2012 i Folkemødet på Bornholm. Folkemødet er en slags politisk festival, hvor ministre, lands- og lokalpolitikere og interesseorganisationer debatterer med hinanden og folket. Man regner med, at Folkemødet blev besøgt af ca Hjernesagen havde en stand, hvorfra vi tilbød blodtryksmåling og uddeling af materialer. Der blev målt i alt godt 300 blodtryk. Herudover gennemførte vi et debatarrangement Apopleksi hvorfor halter forebyggelsesindsatsen?. Endvidere deltog vi i en række debatarrangementer afholdt af andre, hvor vi spurgte ind til forskellige problemstillinger på hjerneskadeområdet. Symptomkampagne i Region Sjælland Regions Sjælland gennemførte i 2012 i et samarbejde med Hjernesagen symptomkampagnen - Blodprop eller blødning i hjernen? Ring straks 112. Kampagnen byggede på en række personhistorier med medlemmer af Hjernesagen. Kampagnen blev gennemført via store avisannoncer og annoncering i TV2 Øst. Som opfølgning på kampagnen gennemførte Hjernesagsforeningerne i Region Sjælland og Region Sjælland den 18. september 2012 temadagen Patientens vej gennem et apopleksiforløb med 100 deltagere fordelt på fagfolk og ramte og pårørende. Temaerne var: Apopleksipatient i Region Sjælland - Den præhospitale indsats - Apopleksipatientens vej på Roskilde Sygehus og på Nykøbing Falster Sygehus og Behandling og genoptræning på sygehus - erfaringer fra Geriatrisk Afsnit på Holbæk Sygehus. Temadag Hjernesagen gennemførte den 13. september 2012 temadagen: Pårørende en vigtig ressource i rehabiliteringen. Temadagens formål var at give en sammenfatning af de nyeste forskningsresulta- 17

18 ter vedr. patient- og pårørendeinddragelse. Temaerne var: Pårørende en vigtig og overset ressource i hjerneskaderehabilitering - Apopleksi set ud fra et pårørendeperspektiv - Omsorgssamtale med børn af forældre indlagt med apopleksi - Den inddragende stuegang - Inddragelse af pårørende i afasirehabiliteringen og Pårørendeinddragelse. Temadagen var målrettet fagfolk. Der var 200 deltagere til temadagen. Konference I anledning af Verdensapopleksidagen den 29. oktober gennemførte Hjernesagen og Dansk Selskab for Apopleksi konferencen Apopleksiens brændpunkter lige nu. Konferencen forgik på Glostrup Hospital med deltagelse af 200 fagpersoner samt ramte og pårørende. Temaerne på dagen var: Forebyggelse fup eller fakta TCI hvorfor er akut udredning nødvendig? Apopleksi hurtig behandling Når hjertet er ude af takt sammenhæng mellem atrieflimren og apopleksi og Hjernesagens projekt IT frivillige hjælper afasiramte. Dagen sluttede med en veloplagt Peter Lund Madsen, der satte hjernen på spidsen. Giv tid kampagnen Hjernesagen 3 årige Giv tid kampagne har til formål at sætte fokus på de vanskeligheder mennesker med et kommunikationshandicap fx afasi har, når de færdes i det omgivende samfund. Kampagnen har 3 målgrupper: - de afasiramte - befolkningen - virksomheder og myndigheder Giv tid partnere Siden lanceringen på Afasidagen den 10. oktober 2010 har vi igangsat og gennemført en hel række initiativer, som har medvirket til at udbrede kampagnens budskab: Personlige Giv tid elementer HjerneSagen har fået fremstillet en række personlige Giv mig tid elementer målrettet mennesker med afasi: Plastikkort til lomme/pung nøglesnor nøglering - badge og download til mobiltelefonforside med budskabet Giv mig tid. De personlige Giv tid materialer er også sendt til talepædagogerne på ca. 100 taleinstitutter, voksenspecialskoler og apopleksiafsnit med opfordring til, at man bruger det i genoptræningen/undervisningen af afasiramte. Informationsmaterialer Der er fremstillet en pjece, der kort fortæller om formålet med kampagnen og med 10 gode råd, som kan gøre det lettere at tale med et menneske, der er afasiramt. Endvidere er der fremstillet et bogmærke og en plakat. Disse informationsmaterialer er distribueret til Giv tid partnerne, som har anvendt materialerne til lokal informationsindsats over for fx kommunens borgere eller virksomhedens kunder. Desuden er materialerne sendt ud til Hjernesagens 40 lokale foreninger med henblik på, at materialerne opstilles i medborgerhuse/frivillighedscentre og lignende steder. OBS-spot på DR Der er produceret 6 TV spot, hvor en række afasiramte fortæller, hvordan det er at begå sig med 18

19 afasi. De 6 spots vises løbende i DR s OBS udsendelser, ligesom de kan ses på kampagnens hjemmeside. Website Giv tid kampagnen har sin egen hjemmeside: og en Facebook-side. Events Hjernesagen afholdt den 10. oktober 2012 en Giv tid event på Københavns Hovedbanegård. På pladsen Under uret havde vi opstillet en stand, hvorfra der blev uddelt Giv tid informationsmateriale, som var pakket i en speciel Giv tid pose med pjecer, bogmærker, et hjernevriderkort, Giv tid vognmønter samt lidt mundgodt. To gange i løbet af dagen var der musikalsk optræden af et gospelkor, der sang en til begivenheden komponeret Giv tid sang. I løbet af eventen blev der uddelt ca Giv tid poser med info om Giv tid kampagnen. Nordjyllands Trafikselskab, der er Giv tid partner, afholdt en tilsvarende event i 120 af regionens busser, hvor chaufførerne uddelte Giv tid kampagnematerialer samlet i en speciel Giv tid pose til passagererne. Giv tid partnere Et vigtigt omdrejningspunkt i kampagnen er private og offentlige virksomheder, der som Giv tid partner kan være med til at skabe forståelse for og udbrede Giv tid budskabet. Følgende er primo 2013 Giv tid partnere: Nordjyllands Trafikselskab døgnnetto - Jyske Bank - BL Danmarks Almene Boliger og følgende kommuner: Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Horsens, Randers, Vejle, Frederiksberg, Roskilde, Hillerød, Holbæk, Kolding og København. I foråret 2013 forventes det at indgå partnerskab med en række nye kommuner bl.a. Næstved, Haderslev og Frederikshavn kommuner. Lokale Hjernesagsforeninger En del af de lokale Hjernesagsforeninger har selv afholdt Giv tid arrangementer, nogle i samarbejde med de kommunale Giv tid partnere, andre ved events i forbindelse med kommunale sundhedsuger eller foran indkøbscentre. Bl.a. har flere lokale foreninger uddelt vognmønter med Giv tid logoet og Giv tid pjecen ved indkøbsvognene i de lokale supermarkeder. Hjernesagens interessepolitiske arbejde Udviklingen på hjerneskadeområdet Hjernesagen har også i dette beretningsår været stærkt optaget af udviklingen på hjerneskadeområdet. Nogle specialiserede hjerneskadetilbud er lukket ned og andre er lukningstruede, fordi kommunerne hjemtager borgerne til egne tilbud. Det er en udvikling, der bekymrer Hjernesagen. Vi arbejder for, at den hjerneskaderamte borger skal have den bedst mulige rehabilitering båret af faglighed og ikke af det til en hver tid værende kommunale serviceniveau med deraf uens tilbud landet over. Senest er det Taleinstituttet i Aalborg, der er lukningstruet, fordi kommunerne i Region Nordjylland ikke i tilstrækkelig grad benytter den tværfaglige kompetence, som såvel Hjerneskadecentret som Taleinstituttet besidder. En udvikling der er stærkt bekymrende. Hjernesagen har derfor skrevet til samtlige kommunalbestyrelser i Region Nordjylland, hvor vi har advaret mod at lægge Taleinstituttets opgaver ud til de enkelte kommuner. Vi erindrer om, at strukturkommissionen i en betænkning forud for kommunalreformen i 2007 fastslog, at specialiserede 19

20 ydelser til personer med særlige behov kræver et befolkningsgrundlag, der er større end mennesker. Hjernesagen har i beretningsperioden også deltaget i møder med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, hvor vi har drøftet udviklingen på hjerneskadeområdet. Foreningen har også forholdt sig til KL s udspil fra september 2012 om hjerneskadeområdet. Vi er kritiske overfor KL s udspil, bl.a. fordi der kun er lagt op til, at kommunerne skal indgå frivillige aftaler om opgaveløsningen. Herudover har vi i august måned 2012 skrevet til minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag, hvor vi ligeledes har udtrykt vores bekymring for udviklingen på hjerneskadeområdet. Hjernesagen har i september 2012 været til møde med social- og integrationsminister Karen Hækkerup. Også her udtrykte vi vores bekymring for udviklingen. Samtidig afleverede vi en 14 meter lang rulle indeholdende en kort beskrivelse af 250 medlemshenvendelser, der er kommet til Hjernesagens telefoniske rådgivning i første halvdel af Henvendelserne dokumenterer med al tydelighed, at mange ramte oplever store problemer med at få genoptræning efter sygehusindlæggelsen og at få råd og vejledning om støttemuligheder, fx aflastning og socialpædagogisk støtte. Hjernesagen glæder sig over, at der i disse år sker en udvikling på hjerneskadeområdet i kommunerne. Takket været de 150 mio. kr. der er afsat til hjerneskadeprojekter i kommunerne, er der gang i mange tiltag. Bl.a. har de fleste kommuner nu ansat hjerneskadekoordinatorer. Hjernesagen vil følge udviklingen nøje, idet vores bekymring går på, hvordan det vil gå med de mange projekter herunder hjerneskadekoordinatorerne, når projektpengene er opbrugt om et par år. Fokus på pårørende Flere kommuner sætter i disse år fokus på tilbud til pårørende. Hjernesagen er med i et samarbejde med en række klyngekommuner (bl.a. Frederiksberg, Rødovre, Gladsaxe, Gentofte, Ballerup og Furesø kommuner), hvor man drøfter, hvilke pårørendetilbud der er behov for, og under hvilken form de kan afvikles. Som opfølgning på dette arbejde er Kommunernes Landsforening på initiativ fra Hjernesagen gået med ind i arbejdet med henblik på at udarbejde en række opmærksomhedspunkter til kommunerne vedr. pårørendeindsatsen. Hjernesagen er også med i et samarbejde om udvikling af pårørendetilbud i Københavns Kommune som led i kommunens projekt Helhed for hjerneskaderamte. Vi har dels bidraget med et oplæg på en workshop i januar måned 2013, dels er vi inviteret med i en arbejdsgruppe, der skal stå for udvikling, afprøvning og etablering af tilbud. Høringssvar m.m. Hjernesagen bidrager, i det omfang det er relevant, med input til Danske Handicaporganisationer i forbindelse med høringsrunder om lovforslag og lign. I beretningsperioden har vi bidraget med: - forslag til en model til hvordan man kan skabe flere job til folk med nedsat arbejdsevne - input til spørgsmålet om digital fuldmagt i forbindelse med digitaliseringen af det offentlige system 20

Indledning... 2 Den økonomiske situation... 3 Medlemmer... 4 HjerneSagen som organisation... 5 Øverste ledelse og hovedbestyrelsen...

Indledning... 2 Den økonomiske situation... 3 Medlemmer... 4 HjerneSagen som organisation... 5 Øverste ledelse og hovedbestyrelsen... Indledning... 2 Den økonomiske situation... 3 Medlemmer... 4 HjerneSagen som organisation... 5 Øverste ledelse og hovedbestyrelsen... 5 Nyt domicil... 6 Ekspertudvalget... 6 Projekter... 7 Ærespris...

Læs mere

Hjernesagen Årsberetning for perioden Maj 2013 til maj 2014

Hjernesagen Årsberetning for perioden Maj 2013 til maj 2014 Hjernesagen Årsberetning for perioden Maj 2013 til maj 2014 Apopleksidagen maj 2013 Pårørendekursus november 2013 Afasidag oktober 2013 Folkemødet juni 2013 1 Indhold Indledning... 3 Udadvendte aktiviteter...

Læs mere

IT-frivillige støtter afasiramte

IT-frivillige støtter afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte Navn: HjerneSagen har fået midler fra Socialministeriets Civilsamfundsstrategipulje til at gennemføre projekt IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv HjerneSagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen v/ Lise Beha Erichsen, direktør. Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv De sidste måneder har

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Om at være pårørende til et menneske med hjerneskade

Om at være pårørende til et menneske med hjerneskade Om at være pårørende til et menneske med hjerneskade Information til internt brug for det sundhedsfaglige personale på hospitaler, genoptræningssteder, botilbud m.m. Udarbejdet af Hjernesagen september

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Indledning 3 Landsforeningens organisation, økonomi og medlemmer 5

Indledning 3 Landsforeningens organisation, økonomi og medlemmer 5 Hjernesagen Årsberetning for 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Landsforeningens organisation, økonomi og medlemmer 5 Organisation 5 Ærespris 2016 5 Ny præsentationsfilm 5 De lokale Hjernesagsforeninger

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Socialministeren har i sit brev af 18. august 2010 besluttet, at de 13 videnscentre og 3 vidensnetværk på området for handicap

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

Hjernesagen Årsberetning for perioden. Maj 2015 til foråret 2016

Hjernesagen Årsberetning for perioden. Maj 2015 til foråret 2016 Hjernesagen Årsberetning for perioden Maj 2015 til foråret 2016 Folkemødet 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hjernesagens økonomi 5 Indtægtsskabende aktiviteter 7 Medlemmer 7 Hjernesagen som forening

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Kryds fingre for din hjerneskadekoordinator

Kryds fingre for din hjerneskadekoordinator 18 Hjernesagen nr. 4 2014 Kryds fingre for din hjerneskadekoordinator Netop nu slår kommunerne de sidste streger under næste års budget. I år er resultatet ekstra vigtigt for mennesker med hjerneskade,

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

HjerneSagens anbefalinger til handling på apopleksiområdet.

HjerneSagens anbefalinger til handling på apopleksiområdet. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 227 Offentligt HjerneSagens anbefalinger til handling på apopleksiområdet. Indledning Nærværende anbefalinger har deres udgangspunkt i et tværfagligt konsensusmøde

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Baggrund Med strukturreformen blev myndigheds- og finansieringsansvar for de specialiserede

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgningen sendes til: Hørsholm Kommune Center for Politik og Borgerservice Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Mail: pob-post@horsholm.dk

Læs mere

Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift

Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift Nordisk Afasiråd (NAR) fejrer i 2014 sit 20 års jubilæum. I et historisk perspektiv er det kort tid, men der er alligevel grund til at knytte nogle refleksioner

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Samrådsspørgsmål AU, AV, AW, AX, AZ og AÆ

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Samrådsspørgsmål AU, AV, AW, AX, AZ og AÆ Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE REHABILITERING AF BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE VELFÆRD OG SUNDHED FOKUS PÅ HJERNESKADE I Horsens Kommune får ca. 90 voksne borgere årligt en hjerneskade heraf er ca. 50 borgere i den erhvervsaktive

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Center for Neurorehabilitering Næstved

Center for Neurorehabilitering Næstved Center for Neurorehabilitering Næstved CNN Fotograf: Henrik Johansen Rehabilitering efter hjerneskade Center for Neurorehabilitering (CNN) er et tilbud om specialiseret neuro-rehabilitering til patienter

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2 Dagsorden til Kampagneudvalget Tid og sted: 4. februar på sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Justin, Malene, Marie og Troels (ref.) Afbud: Niels Punkter på dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Side

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund Indledning Handicaprådet i Albertslund udgiver hermed sin første årsberetning. Årsberetningen skal være med til at sætte fokus på Handicaprådets arbejde generelt og i 2016. Handicaprådet i Albertslund

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de Marialise Rømer, MB 6. november 2012 Sagsnr. 2012-156912 Dokumentnr. 2012-881023 Kære Marialise Rømer Tak for din henvendelse af 24. oktober 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 NOTAT KKR SYDDANMARK Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 Den 3. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00642 Dok.ID: 2035424 Mødested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Mødetid: Den 3. juni kl.

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere