Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende"

Transkript

1 Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1

2 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af en innovativ faggruppe på ca aktive ergoterapeuter. I denne folder finder du relevant information for dig som nyuddannet med eller uden job. Du kan læse om de forhold, du skal være særlig opmærksom på, hvis du er ledig, hvordan du får et autorisationbevis og et overblik over dine kompetencer fra starten samt løn- og ansættelsesvilkår mm. Du modtager også din nål fra Ergoterapeutforeningen. Jeg vil opfordre dig til at bære nålen, når du arbejder. Så kan både kolleger og borgere se, at du er ergoterapeut. Jeg glæder mig altid over at byde nye ergoterapeuter velkommen til arbejdet i det danske social- og sundhedsvæsen. Du har som nyuddannet noget at give til din første arbejdsplads. Vær derfor klar til at øse af din teoretiske viden og til at tage imod det, de mere erfarne kan lære dig om praksis. Held og lykke med jobsøgningen og rigtig god fornøjelse derude. Vi sætter pris på ergoterapi! Gunner Gamborg Formand 2

3 Det første job Du finder stillingsannoncer i fagbladet Ergoterapeuten og på etf.dk/nytjob Stillingsannoncer kan også findes på diverse jobsites på internettet og i aviser, dagblade og andre fagblade. I social- og sundhedsvæsenet er der mange tværfaglige stillinger, projektstillinger og stillinger, hvor arbejdsgiveren ikke søger en bestemt faggruppe. Hold dig endelig ikke tilbage med at søge også disse stillinger. Også selvom der ikke står ergoterapeut i overskriften. Ergoterapeutforeningen står klar med råd og vejledning både om det ergoterapifaglige i stillingen og i forbindelse med forhandling af din løn og øvrige ansættelsesvilkår. Du kan læse mere om jobsøgning på etf.dk/ jobsogning, hvor du også får gode råd i forbindelse med din ansøgning og ansættelsessamtale. Find ud af, hvem der har brug for dig og skab dit eget job Vejen til et arbejde og til at beholde det, man har hænger sammen med ens evne til at påvise over for en arbejdsplads, at man kan skabe værdi. For eksempel ved at løse et problem eller et behov. Mange arbejdspladser har skuffeprojekter liggende, de ikke har tid til at tage sig af eller de har ikke tænkt på, at man kan gøre tingene på en anden måde og derved enten spare penge, frigøre medarbejderressourcer, gøre brugerne mere selvhjulpne eller mere tilfredse. Nye borgertilbud opstår, og i de sammenhænge skal ergoterapeuter gøre opmærksom på sig selv, også selvom de ikke er nævnt i stillingsannoncen eller projektbeskrivelsen. Henvendelse til potentielle arbejdsgivere kan suppleres med viden om mulighed for løntilskud. Husk at opdatere din medlemsprofil på https:// medlemsnettet.etf.dk/, når du får dit første job. Du kan læse mere på etf.dk/vejen-til-job Her finder du relevant information, hvis du 3

4 4

5 er ledig. Det er blandt andet også her, du kan læse om de tilbud, Etf har. Få overblik over dine kompetencer fra starten Seks ugers selvvalgt uddannelse Som ledig har du mulighed for at deltage i op til seks ugers uddannelse, som du selv vælger. Du skal have gennemført uddannelsen inden for de første ni måneder, du er ledig. Deltagerbetalingen klarer dit jobcenter, og du får uddannelsesydelse fra DSA på samme sats som dagpenge, når de har godkendt, at du kan deltage i uddannelsen. Prisen på et kursus må være op til kr. pr. uge, og det svarer til kr. for et kursus, der varer alle seks uger. Du kan læse mere om muligheder og kriterier på dsa.dk Det er en god idé allerede fra starten af arbejdslivet at få styr på dine kompetencer og indsamle dokumentation af alle uddannelses- og kursusbeviser, konferencebekræftelser, samt dokumentation for tillidsposter, frivilligt arbejde, sidemandsoplæring etc. Om to eller ti år får du brug for at dokumentere din kompetenceudvikling, og så er det en fordel, hvis du har sørget for en løbende opdatering. Den kan du få brug for, når du skal søge et nyt job, skal optages på en efter- eller videreuddannelse, skal specialistgodkendes eller andet. Undervisningsministeriet har lavet en kompetencemappe, som man kan bruge til at få et samlet overblik over ens kompetencer. Du kan oprette din egen mappe på minkompetencemappe.dk. Der er skemaer, som du kan udfylde, printe ud og vedlægge kursusbeviser mm. Husk at opdatere den! Du kan kontakte Etf s fagpolitiske konsulenter på tlf , hvis du har yderligere spørgsmål. 5

6 Løn- og ansættelsesvilkår I forbindelse med ansættelse i et job er der udover din interesse for det faglige i stillingen også den løn- og ansættelsesmæssige side af sagen. Ergoterapeutforeningen har indgået overenskomst med regioner og kommuner. Overenskomsterne rummer en række grundlønninger for forskellige stillinger og mulighed for lokal forhandling af tillæg. Overenskomsterne findes på etf.dk under Løn & Ansættelse, OK13. Etf s konsulenter og tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen er klar til at vejlede dig ved ansættelse og lønforhandling. På statens område har Etf indgået overenskomst for lærere ved uddannelsesinstitutionerne og for konsulenter ansat i Arbejdstilsynet m.fl. Overenskomsterne findes på etf.dk under Løn & Ansættelse, OK13. Etf s konsulenter og lokale tillidsrepræsentanter er klar til at vejlede dig i forbindelse med ansættelse og lønforhandling. På det private område ansættes ergoterapeuter på individuelle kontrakter. Etf s konsulenter kan rådgive dig omkring lønniveau og tilbyder dig en gennemgang af kontrakten, inden du skriver under. Arbejdsløshedskasse Etf anbefaler, at du melder dig ind i a-kassen, mens du læser - eller straks efter dimission. Det giver dig ret til dagpenge i arbejdsløshedsperioder. Ergoterapeuter kan være medlem af Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA). På dsa.dk kan du finde oplysninger om, hvilke tilbud DSA har til dig. Der finder du også de aktuelle dagpengesatser og information om temamøder for ledige. Du kan kontakte DSA på tlf Som nyuddannet skal du ikke bruge for lang tid på at overveje dit medlemskab. For at få adgang til a-kassens ydelser og få økonomisk 6

7 sikkerhed har du kun 14 dage til at melde dig ind. 14-dages-fristen gælder fra den sidste eksamensdato. Melder du dig ind, inden de 14 dage er gået, kan du allerede en måned efter sidste eksamensdag få dagpenge, hvis du ikke har fundet dit første job endnu. Melder du dig ikke ind inden fristen på 14 dage, kan du først melde dig ind, når du får arbejde. Derfra går der mindst et år, før du har ret til ydelser fra DSA. Du skal ikke alene være medlem i et helt år, du skal også arbejde, hvad der svarer til fuld tid, før du kan få dagpenge. 7

8 8

9 Autorisationsbevis Studerende, der bliver færdiguddannede i januar, skifter automatisk status til aktiv medlem i Etf pr. 1. april, mens studerende der bliver færdiguddannede i juni automatisk skifter status til aktiv medlem i Etf pr. 1. oktober. Fra de datoer opkræves fuldt kontingent. Er du ledig, kan du søge om nedsat kontingent. Aktiv kontingent i 2013 er kr. pr. kvartal. Nedsat kontingent i 2013 er 771 kr. pr. kvartal. Vær opmærksom på, at nedsat kontingent for oktober kvartal 2013 (oktober-november-december) skal søges efter den 1. oktober og inden den 8. oktober Du kan benytte den vedlagte formular eller finde den elektronisk på etf.dk under Medlemsskab, hvor du også kan læse mere om kontingent. Du skal have autorisation for at kunne arbejde som ergoterapeut i Danmark. Du skal selv søge Sundhedsstyrelsen om autorisation. Det koster 313 kr. at få sin ansøgning behandlet. Information om betaling og ansøgning får du på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk. Fagdatabase På etf.dk findes en fagdatabase, hvor du blandt andet kan finde bacheloropgaver, artikler og rapporter skrevet af ergoterapeuter og studerende. Hvis du ikke allerede har indsendt din opgave, opfordres du til at gøre det, så andre kan drage faglig nytte af din viden. Du kan indsende dit materiale på etf.dk/fagdatabase 9

10 Ergoterapifaglighed Selv om du nu er uddannet, er det ikke slut med at lære eller at udvikle dig fagligt. kommuner og regionerne. Har du spørgsmål vedrørende dette, så kontakt sekretariatet. Det er en grunduddannelse, du har fået, og der er stadig meget at lære. Det gælder både med hensyn til fagområdet, du vælger, det tværfaglige arbejde, samarbejdet med patienterne, klienterne og udviklingen inden for social- og sundhedsområdet. De fleste nyuddannede vælger at søge arbejde, hvor der er andre erfarne kolleger, som kan give dem supervision. Nogle nyuddannede kommer dog ud på arbejdssteder, hvor de er alene. Måske tillige med et meget bredt arbejdsområde. Her er det en god idé at søge kontakt til andre ergoterapeuter i området, for eksempel i nabokommunen eller på sygehuset, så du kan hente hjælp og erfaringer derfra. Hvis du som nyuddannet får ansættelse som ledende ergoterapeut, vil vi opfordre dig til at benytte Etf s tilbud for ledere og søge kontakt til andre ledende ergoterapeuter. Der er flere steder lokale netværk mellem ledende ergoterapeuter i Faglig inspiration kan du også finde i Etf s fagblad Ergoterapeuten, som bringer artikler med baggrundsstof og ny viden inden for ergoterapi. På etf.dk kan du orientere dig om ny forskning og udvikling inden for ergoterapi. I Ergoterapeuten og på etf.dk kan du også følge med i Etf s aktivitetskalender og melde dig til arrangementer, som har din interesse. I Etf findes også en række faglige netværk og selskaber. Her mødes ergoterapeuter, der brænder for det samme faglige område, for eksempel håndterapi, geriatri, neurorehabilitering eller psykiatri. Du kan melde dig ind i et eller flere faglige netværk, også selvom du ikke arbejder på området. Du skal blot have lyst til at deltage i og følge udviklingen på området. På etf.dk under Netværk kan du se, hvilke faglige netværk der findes og melde dig ind. Nogle af dem kan du også finde på Facebook. 10

11 11

12 Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen organiserer mere end ergoterapeuter og studerende. Det er foreningens formål at udvikle og sikre ergoterapeuters roller og vilkår på arbejdsmarkedet samt at styrke ergoterapiens faglige profil og værdi i samfundet og for borgerne. Vi beskæftiger os med at servicere medlemmerne i forbindelse med ansættelse, lønforhold og ergoterapifaglige spørgsmål. Vi arbejder med en lang række områder, der har betydning for os som faggruppe og for faget, herunder at udvikle ergoterapi på det offentlige og det private arbejdsmarked, blande os i den social- og sundhedspolitiske debat, udføre arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse og skabe samt bevare internationale relationer til ergoterapeuter verden over. i foreningens sociale netværk på facebook. dk/ergoterapeutforeningen. Fordelen ved at være en mindre fagforening er, at bureaukratiet er begrænset. Der er ikke langt mellem top og bund, og der er ikke så langt fra idé til handling. Det giver gode muligheder for at få indflydelse, hvis man har en god idé og energi til det frivillige foreningsarbejde. Udover rådgivning ved ansættelse giver Etf også penge til forskning og praksisudvikling samt understøtter muligheden for at blive specialistgodkendt. Der er også mulighed for at indgå i faglige netværk, klubber og selskaber, hvor du kan vidensdele med andre ergoterapeuter med samme faglige interessefelt. Etf er en forening med mange aktiviteter. I medlemsbladet Ergoterapeuten og på etf. dk kan du finde information om, hvilke initiativer og fokusområder der arbejdes med. Udover at holde dig opdateret på etf.dk kan du også abonnere på nyhedsmails og tage del Etf ønsker til alle tider at fremme dialogen med medlemmerne og involvere dem i væsentlige debatter. Det sker blandt andet gennem lokale medlemsmøder. Foreningen hilser enhver form for dialog velkommen blandt andet på foreningens side på Facebook. 12

13 Din region Ergoterapeutforeningen er opdelt i tre regioner. Region Øst (Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm), Region Syd (Fyn og det sydlige Jylland) og Region Midt-Nord (Midt- og Nordjylland). Du er lige nu medlem af den region, hvor din uddannelse ligger. Det kan ændres, når du får arbejde. Så hører du til i den region, hvor din arbejdsplads ligger. Regionsformanden og Regionsbestyrelsen har det lokale kendskab til både regionen, kommunerne og arbejdspladserne. Det er et nødvendigt og godt udgangspunkt for det fagpolitiske arbejde og lønforhandlingerne for den enkelte. I Etf s regioner arbejdes der også med, hvordan ergoterapi kan organiseres til gavn for brugerne/borgerne. Der arrangeres møder med ergoterapifagligt indhold og kurser. Regionerne arbejder udover medlemsservice også med lokale nomeringsforhold, ledelse og sundhedsplanlægning. Etf s regioner er et godt sted at få faglig inspiration og for at deltage i det frivillige politiske arbejde. Det er samtidig et oplagt sted at få kontakt med andre ergoterapeuter, hvis du flytter til en ny region. Regionale arrangementer annonceres i fagbladet og på kalenderen på etf.dk/ kalender. Hvis du har spørgsmål om faget og arbejdet som ergoterapeut, kan du kontakte Etf på tlf Du kan finde mere om regionerne og kontaktinformation på etf.dk under Regioner. 13

14 Din tillidsrepræsentant Hvis du bliver ansat på en arbejdsplads, hvor der er fem eller flere ergoterapeuter, er der en tillidsrepræsentant. Det er tillidsrepræsentanten, der godkender og underskriver lønaftaler for ergoterapeuter i basisstillinger. Læs mere på etf.dk under Løn & Ansættelse. Tillidsrepræsentanten er din lokale talsmand, der varetager dine interesser på arbejdspladsen. Det er tillidsrepræsentanten, du skal gå til, hvis du har brug for hjælp til for eksempel at tyde lønsedlen, få oplysninger om barselsregler eller ansættelsesregler. Hvis ikke du har en tillidsrepræsentant, er det konsulenterne i Etf, du skal henvende dig til. 14

15 Meld ændringer til Etf Etf s rådgivning til medlemmerne i blandt andet løn- og ansættelsessager er afhængig af, at vi har de rigtige oplysninger om medlemmerne altid! Med andre ord: Brug fem minutter på at opda tere dine oplysninger så kan vi give dig den service, du betaler for. Derfor er det vigtig for dig og for os, at dine medlemsoplysninger altid er så opdaterede som muligt. Du kan opdatere din medlemsprofil på medlemsnettet. Det er også vigtigt, at du tjekker din mailadresse, så vi i fremtiden kan målrette og skræddersy den information og det materiale, der er relevant for dig at modtage i din indbakke. Meld dig ind Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade København K etf.dk 15

16 Ergoterapeutforeningen organiserer mere end ergoterapeuter og studerende. Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters roller og vilkår på arbejdsmarkedet, samt styrker den faglige profil og værdi for borgerne og samfundet. Ergoterapeuter analyserer og identificerer det enkelte menneskes ressourcer, og bidrager på den måde til et samfund, hvor alle kan være inkluderede, aktive borgere i deres hverdag, uanset hvor og hvordan den foregår. Læs mere på etf.dk 1. udgave, 2013 Design 16 og produktion: Datagraf. Foto: Chili/Lars Horn og Søren Holm og Colorbox Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade København K etf.dk

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere