Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:"

Transkript

1 Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig om: KEAs værdier og ordensregler Praktiske informationer Studiemiljøet på KEA Mulighed for faglig fordybelse på KEA Studieteknik Til gengæld indeholder studiehåndbogen ikke ret meget om din uddannelse. De oplysninger finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om moduler og fag på de enkelte semestre, eksaminer og prøver og love og bekendtgørelser om uddannelserne, orlov, merit og studieophold i udlandet med mere. Indhold Værdier på tværs af KEA... 3 Kom godt igennem din uddannelse... 3 Praktiske informationer... 4 Studiemiljø... 8 Forskning og Innovation Bibliotek og materiale Praktik Ophold i udlandet Studentermålinger Tilbud på KEA Studieteknik Under og efter uddannelse Struktur på KEA KEA Code of Conduct Uddannelsesjura

2 Adresser på KEA Kantiner

3 Værdier på tværs af KEA Som studerende har du en interesse i at få en god uddannelse og en god studietid. Den interesse deler du med KEA, og for at markere dette har bestyrelsen vedtaget en strategi og defineret en række værdier, der skal gælde for KEA. Ambitionerne er høje, og målet er, at KEA i tæt samarbejde med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner skal udvikle og udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser på et fagligt højt, praksisnært niveau, der imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft til et globalt orienteret arbejdsmarked. FOKUS KEA vil være i stand til at fortolke og formidle omverdens kompetencebehov og trends og udkrystallisere dette i hensigtsmæssige uddannelsesløsninger for erhvervene på et fagligt højt niveau. Dette kombineres med en evne til at kunne tilpasse institutionen benhårdt til at understøtte dette formål. SKABE MENING OG GLÆDE KEA vil skabe glæde og meningsfuldhed for den enkelte studerende og ansatte. Der er altid fokus på dialog og handling med stor respekt for det hele menneske. GRIBE MULIGHEDER OG (AN)SVAR KEA vil være proaktiv i forhold til erhvervenes uddannelsesbehov. Behovene definerer uddannelsernes indhold og form. Dermed understøttes en kultur af risikovillighed, nytænkning og ansvarlighed. UDFORDRE VANETÆNKNING KEA vil være med helt fremme når det kommer til innovation og trends. Derfor udforskes hele tiden nye muligheder og måder at gøre tingene på. KEA vil således gå forrest og bryde med vanetænkning i de erhverv, som vi uddanner til. Kom godt igennem din uddannelse Målet med dit studieforløb er at opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområder med erhvervsmæssig relevans for din uddannelse. Udgangspunktet er, at undervisningen foregår på videregående niveau. Viden, færdigheder og kompetencer bruges i studieordningen til at beskrive de konkrete mål i uddannelsen, det vil sige dit udbytte i form af det du lærer. Begreberne viden, færdigheder og kompetencer bruges også i EU som en fælles referenceramme, der skal bidrage til at sammenligne uddannelser, så det for eksempel bliver muligt at give merit. I din studieordning kan du se læringsmålene for din uddannelse, som er inddelt i viden, færdigheder og kompetencer. Viden og færdigheder kan læres og er grundlaget for kompetence. Viden opnår vi ved at sætte os ind i noget gennem undervisning, læsning og så videre, mens færdighederne kommer gennem øvelser og derfor svarer til praksis. 3

4 Kompetence opnås, når ny viden og nye færdigheder smelter sammen og bliver det samlede grundlag for at handle kompetent, betydende at vi er i stand til at bruge både teori og praksis til løse en opgave. 1 I din studieordning kan du se, at der til de forskellige fag er knyttet et antal ECTS-point. ECTS er en forkortelse af European Credit Transfer System. Det er en EU-standard, som blandt andet bruges til at overføre merit for moduler, der ligger på samme uddannelsesniveau, men er gennemført på forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. ECTS-point angiver, hvad en uddannelse og et uddannelseselement er normeret til i arbejdstid. Et semester svarer til 30 ECTS. Det er en målestok for det arbejde, du som studerende skal lægge i dit studie. Da der er tale om en fuldtidsuddannelse kan ECTS omskrives til en indsats på 37 timer pr. uge fordelt på forberedelse, opgaver og undervisning. På et år indgår også normal ferietid for en fuldtidsmedarbejder. Derimod siger ECTS-point IKKE noget om fagligt niveau, sværhedsgrad eller antal undervisningstimer. Praktiske informationer Det praktiske Der er nogle praktiske ting, du skal sørge for, når du starter: Du skal have et studiekort i administrationen på den uddannelse, du er optaget på. Kortet skal forsynes med et foto. Med dette kort kan du komme og gå, som du har brug for, mens du læser på KEA. Der kommer nærmere information herom, når du starter NB: Studiekortet giver studenterrabat til for eksempel bøger, bus og tog. Har du ikke en bærbar pc, har du mulighed for at lease eller købe en pc gennem KEA. Med denne ordning, får du en pc, som er installeret med alle de programmer, der er relevante på dit studie se nærmere på Fronter. Det er et tilbud - ikke et krav. Du får en KEA-mail, der blandt andet skal bruges til at hente den software, du skal bruge på uddannelsen. Din KEA mail er den mailadresse, der vil blive brugt i forbindelse med aflysninger, IT- nedlukninger, eksamen og tilfredshedsundersøgelser. Det vil ikke være muligt at registrere en privat mailadresse i KEAs systemer. Når du starter, får du et unilogin. Unilogin giver dig adgang til de programmer, som KEA har licens til og til bibliotekets online adgang hvor det giver dig adgang døgnet rundt i hele din studietid. Når du starter, får du adgang til en pensumliste, dvs. en liste over de bøger, du skal anskaffe. Vent med at købe bøger, til underviseren har bekræftet listen. På kan du se, hvor bøgerne er på lager, og hvor de er billigst. NB: Nogle boghandlere har specialiseret sig i studiebøger og giver rabat til studerende, blandt andet: 1 Erhvervs- og Byggestyrelsen, Arbejdspapir: Bygherrer skaber værdier kompetencer, videndeling og partnering ( ). 4

5 og Du kan købe bøgerne på nettet. Hvis du i stedet vil i butikken, skal du huske at medbringe din pensumliste og dit studiekort, så du kan få rabat. Gå ikke glip af information Følg med i hvad der sker på dit studie. Tjek derfor: Fronter, som er din uddannelses informationsplatform, når du starter. Her finder du oplysninger om undervisningens forløb, herunder aflysninger og ændrede tider, infomøder, afleveringer, eksaminer og gæsteundervisning. Her skal du bruge dit unilogin. Infoskærmene oplyser om lokale aktiviteter og arrangementer på KEA, for eksempel foredrag og temamøder, hvor også virksomheder er inviteret. Skærmene findes ved indgangene på alle campus-adresser. er hjemmesiden hvor du kan finde nyheder, studieordning og en række andre oplysninger om din uddannelse. Som studerende er det muligt at modtage post på KEA aftal det i studieadministrationen, hvis du har behov for at få din post adresseret til KEA. Vejledning Studievejlederne giver dig professionel vejledning om valg af uddannelse, før du starter og vejledning om studie- og karriererelaterede emner i løbet af studiet. KEA HR står for studievejledningen i bred forstand. Studievejlederne har tavshedspligt, og du kan altid komme til en personlig og anonym samtale hos studievejledningen. Studievejlederne er placeret ved uddannelserne, men du kan kontakte en studievejleder efter eget valg. Det kan være praktisk, hvis du har behov for et hurtigt svar. Drejer det sig om din uddannelse, får du mest ud af at kontakte din lokale studievejleder. Studievejlederne yder vejledning, rådgivning og hjælp inden for forskellige områder. Så vent ikke, hvis du for eksempel vil have vejledning i forbindelse med: PLANLÆGNING af dit uddannelsesforløb STUDIETEKNIK: Det kan for eksempel være, hvordan du/i får mere ud af undervisningen og studietiden MOTIVATION: At sætte og nå mål NETVÆRK: Hvordan får du dannet et godt netværk både på dit hold og på tværs af uddannelserne GRUPPEARBEJDE: Metoder til at få mest muligt ud af gruppearbejdetfx roller i gruppen. TRIVSEL PÅ STUDIET: Ønsker du at være buddy eller at få en buddy; ønsker til studiemiljøet 5

6 DISPENSATION OG MERITANSØGNING: Har du allerede noget med fra en anden uddannelse, kan du måske få merit ORLOV: For eksempel i forbindelse med barsel. HVORDAN KLARER MAN EKSAMEN: Metoder til at præstere bedre til eksamen KARRIEREVEJLEDNING: At sætte og nå karrieremål før og under studiet, hjælp til jobsøgning Når du er ved at være færdig med din uddannelse og have rådgivning om at søge job, at starte egen virksomhed eller at bygge videre på din uddannelse. Du kan altid finde opdaterede oplysninger om vejledningen på fronter. Du kan også få hurtigt svar på listen over ofte stillede spørgsmål her: Studievejledningen kan kontaktes på mail: Husk at oplyse, hvilken uddannelse, du går på. Find din studievejleder på hjemmesiden: Studieaktivitet Et godt uddannelsesforløb og en god eksamen kræver, at du er studieaktiv og bidrager til at skabe et godt samarbejde på holdet, og at du sørger for at få hjælp, når det er nødvendigt. Det er vigtigt, at du er aktiv og deltager i undervisningen, afleverer dine opgaver til tiden og går til eksamen. Hvis du ikke er aktiv eller ikke aktiv nok, kan du få svært ved at finde studerende, der vil være i gruppe med dig. Hvis du ikke er studieaktiv kan du risikere ikke at kunne bestå dine eksamener, eller i værste fald blive frameldt eksamener. Du kan med fordel lave en ugekalender over dels semestrets oplæg, større opgaver og eksaminer dels dit studiearbejde, erhvervsarbejde og din ferie. Der skal være plads til fridage, der giver gode oplevelser med kæreste, venner og familie. Sådanne dage får du ny energi og lyst til at vende tilbage til bøgerne. Planlægningen skaber overblik, så du kan nå det hele og undgå stress. Sygdom, barsel eller andet kan betyde, at du har brug for en orlovsperiode. Sørg for at få talt med studievejledningen. Bliver du bare væk, kan du risikere at miste din studieplads. Studieøkonomi For en ung, enlig studerende uden børn er der meget, der tyder på, at den bedste kombination består af SU suppleret med 10 timers erhvervsarbejde pr. uge og et kollegieværelse. Så vil der være plads i studiebudgettet til både mad, bøger, transport mv. hvor også studierabatter kan regnes med. Mange vil gerne supplere deres SU og forbedre deres CV ved at have et studiejob. Uddannelsen er et fuldtidsstudie, men det er muligt at arbejde timer ved siden af dit studie. På SU s hjemmeside kan du bruge beregneren til at undersøge, hvor meget du har mulighed for at tjene ved siden af SU. 6

7 Der tegner sig også et billede 2 af en positiv sammenhæng mellem et vist omfang af erhvervsarbejde, lavt frafald, kort studietid, god startløn og høj beskæftigelse. Her er lidt til overvejelse: Det optimale er erhvervsarbejde i 10 ugentlige timer (ved 100 kr. pr. time) Studerende med moderat erhvervsarbejde har lavt frafald Jo mere studierelevant erhvervsarbejdet er, desto bedre påvirker det gennemførelsen Et studierelevant arbejde året før uddannelsens færdiggørelse betyder generelt mere i løn i året efter dimission. Forskellen udlignes dog over tid. Rådgivning om statens uddannelsesstøtte (SU) Du kan finde svar på det meste på Har du spørgsmål, kan du også henvende dig til en SU-medarbejder på dit uddannelsessted. Det kan fx være spørgsmål om: din SU eller SU-forhold brug af minsu reglerne på su.dk Specialpædagogisk støtte (SPS): Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det kan være, at du har en skade i ryggen, som gør at du har brug for en ergonomisk stol, eller at du er ordblind og har brug for særligt PC udstyr. Du kan læse mere om SPS på Skal du bruge styrelsen i anden sammenhæng, kan den kontaktes på: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade København K. Telefon: Mail: Studievejlederne Fag Vejleder Kontakt Automationsteknolog Ole Brandt (man. til tor.) Byggetekniker Bygningskonstruktør BA of Architectural Technology & Construction Management Datamatiker Computer Science Gitte Jul Anne-Birgitte Damgaard Gitte Jul Anne-Birgitte Damgaard Synne Juhl (mandag) (tir. til fre.) (mandag) (tir. til fre.) (tir., ons., fre.) 2 Undersøgelse af de studerendes erhvervsarbejde og sammenhængen med frafald, studietid, startløn og beskæftigelse udarbejdet af Rambøll management sammen med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på grundlag af data fra Danmarks Statistik/IDA Databasen ( ) og UNI-C (2004) om studerendes indtjening. 7

8 Design & Business Pernille Jøker Johnsen (tir., ons., tor.) Designteknolog Pernille Jøker Johnsen (tir. til tor.) E-Concept Development Daniel Benjamin Lyhning Jensen (man. til fre.) E-design Daniel Benjamin Lyhning Jensen (man. til fre.) Energiteknolog Ole Brandt (ons. til tor.) Installatør, El & VVS Ole Brandt (ons. til tor.) Institut for ædelmetal Daniel Benjamin Lyhning Jensen (man.til fre.) IT-teknolog IT Technology Ole Brandt (ons. til tor.) Kort- og Landmålingstekniker Multimedia designer & communication Multimediedesigner Gitte Jul Anne-Birgitte Damgaard Peter Askov (mandag) (tir. til fre.) (man. til fre.) Optometrist Daniel Benjamin Lyhning Jensen (man. til fre.) Produktionsteknolog Daniel Benjamin Lyhning Jensen (man. til fre.) Produktudvikling, Design & Teknisk Daniel Benjamin Lyhning Jensen (man. til fre.) Integration Smykker, teknologi & business Jewellery, Technology & Business Pernille Jøker Johnsen (tir. til tor.) Software development Synne Juhl (tir. til ons., fre.) Web development Synne Juhl (tir. til ons., fre.) Økonomi og IT Business, economics and IT Studiemiljø Synne Juhl (mandag) Studiemiljøet Det sociale liv spiller en vigtig rolle for studiemiljøet. Selvom uddannelserne ligger på forskellige adresser, er det et mål for KEA, at der er et studiemiljø på tværs af uddannelserne, som gør det muligt at mødes og arbejde sammen om tværfaglige opgaver. Her kan du hente viden og erfaringer og deltage i innovative processer. Du har mulighed for at skabe dig et godt netværk på tværs af uddannelser og kulturer. Som studerende har du derfor adgang til hele KEA. Biblioteket og MaterialConnexion kan for eksempel bruges af alle studerende. Det er også muligt at smutte ind i den nærmeste kantine til frokost. 8

9 Forskellige typer events bidrager også til at skabe fælles viden og nye relationer. Her er et par eksempler: Kulturmøder Omtrent halvdelen af de studerende på KEA kommer fra udlandet, og mange undervisere har en multinational profil. Dette er med til at skabe en særlig atmosfære, der stiller krav til fleksibilitet. Det udfordrer dine interkulturelle evner og forbereder dig til en fremtid med globale muligheder. Vi er faste i troen på, at enhver, der tager en videregående uddannelse, på et tidpunkt i sin karriere vil have brug for at samarbejde med andre professionelle ude i verden. Professionelt samarbejde er ikke kun et spørgsmål om sprogkundskaber. Det kalder også på både lysten og evnen til at sætte sig ind i andre kulturers professionelle, kulturelle og historiske rammer. Sådanne evner styrkes, når studerende arbejder sammen på tværs af nationaliteter. In short: We think globally we act globally! KEA Connect KEA Connect er en STUDENT EXPO, hvor KEAs studerende præsenterer deres projekter for virksomheder og kommende studerende. Projekterne udspringer af et tæt samarbejde med erhvervslivet. Formålet er, at studerende og virksomheder kan mødes med henblik på at skabe gensidig interesse, praktik- og jobmuligheder - og ikke mindst give kommende studerende en smagsprøve på, hvad en uddannelse på KEA kan føre med sig. Programmet for KEA Connect omfatter: KEA WEEK Oplæg ved inviterede erhvervsfolk, der har erfaring i samarbejde med studerende fra KEA. Udstilling af studerendes projekter inkl. fysisk eller digital præsentation af produktet. I 2012 benyttede Ledernes Hovedorganisation lejligheden til at uddele en pris for de bedste afgangsprojekter inden for HR og ledelse. Under KEA Week tager KEA et afbræk fra hverdagen og udfordrer vanetænkning i en intensiv uge. Med udgangspunkt i KEA Forskning og Innovation afvikles ugen på tværs af uddannelser og centre for at løfte KEAs kompetencer inden for et felt. En lang række workshopforløb i samarbejde med virksomheder, foredrag med eksperter og events sætter rammen for ugen. Denne tværfaglige uge for hele KEA bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, som afholdes for første gang i 2014 med temaet innovation. Temaet vil skifte fra år til år. Charette Charette er en årlig event i København, som har form af en intens tidsbegrænset samarbejdsproces om innovative løsninger på komplekse opgaver, der gennemføres årligt. Deltagerne er studerende fra forskellige uddannelser og forskellige lande og kulturer. Udfordringen findes i KEAs omgivelser på Nørrebro i København og finder sted i efteråret. Konceptet giver gode rammer for kombinationen af at lære, at samarbejde og at være innovativ i et kulturmøde. Det består af tre bærende elementer: At lytte til projektets ejere og øvrige interessenter 9

10 At forestille sig, hvordan alle synspunkter kan forenes, så resultatet stadig er bæredygtigt, økonomisk forsvarligt osv. At tegne hurtige skitser, der åbner for kreativ tænkning og løbende dialog KEAs studerende har en tredjedel af pladserne i charetten og gæstestuderende fra partnerinstitutioner i udlandet har to-tredjedele af pladserne. Hvis man som studerende er interesseret i at deltage, skal der derfor søges om en plads. Læs mere om Charette på dette link: https://www.kea.dk/en/kea-life/charrette/ Faglige caféer Rundt omkring på KEA etableres faglige caféer efter behov. Her kan du arbejde med dine opgaver og få hjælp. Det kan være: CAD-café om brug af tegneprogrammer på Prinsesse Charlottes Gade onsdage kl , start- og slutdato annonceres i starten af semestret Matematik-café Er der på uddannelsen interesse blandt de studerende for en faglig café, skal I henvende jer til uddannelseschefen. Fredagsbar De studerende organiserer lokalt en fredagsbar ved at sørge for bevilling, og sammen med KEA stå inde for, at reglerne overholdes. Blandt andet skal der tages hensyn til naboerne, baren skal lukke til tiden, og der skal ryddes op. Fredagsbar skal aftales med den ansvarlige uddannelseschef. KEAbration KEAbration er de studerendes årsfest, der finder sted i efteråret. Hold øje med invitationen, for dette er en meget populær begivenhed: Du møder medstuderende fra hele KEA. Der er masser af live musik og dans hele natten! Priser er rimelige både for adgang og drikkevarer, garderobe mv. Se program for sidste årsfest her: https://www.kea.dk/da/kea-life/keabration/ Hold dig orienteret om events løbende på dette link https://www.kea.dk/da/nyheder/det-sker/naeste-maaned/ 10

11 Forskning og Innovation Bibliotek og materiale Forskning og Innovation arbejder dagligt med at tænke i og igangsætte aktiviteter målrettet dig som studerende på KEA. Vi udvikler konkrete undervisningsforløb af kortere og længere varighed, tilbyder kurser, workshops og rådgivning, deltagelse i faglige netværk og tværfaglige projektforløb, samt brug af vore forskellige labs. Alle vore aktiviteter og udviklingsprojekter er skræddersyet til KEAs studerende og sker i tæt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, både nationalt og internationalt samt KEAs egne undervisere og ikke mindst dig som studerende. Samtlige projekter og aktiviteter, der søsættes i centeret, har til formål at udvikle og styrke dine innovative og entreprenante evner med fokus på at fremme din faglige handlekraft. Forskning & Innovations opgaveportefølje omfatter bl.a. Kvalificeret rådgivning inden for bl.a. entreprenørskab. Udvikling og afvikling af seminarer, konferencer og foredrag. Ph.d. aktiviteter og videnformidling. Udviklingsprojekter med undervisere og studerende på KEA. Identificering af behov hos og ønsker fra undervisere og studerende på KEA. Identificering af behov hos og ønsker fra eksterne miljøer via partnerskaber. KEA BIBLIOTEK SAMLINGER OG KURSER En essentiel del af centerets arbejde er bibliotekstjenesten. Bibliotekspersonalet fungerer som sparringspartnere for studerende, undervisere og eksterne aktører indenfor informationssøgning, opgaveskrivning m.m. Bibliotekstjenesten har til opgave at støtte op om dig som studerende gennem hele din uddannelse. Biblioteket har en stor samling af fagbøger, tidsskrifter, publikationer, ipads og centrale opslagsværker målrettet KEAs uddannelser. Biblioteket afholder kurser i informationssøgning og opgaveskrivning, hvor alle studerende på KEA kan tilmelde sig. Hold øje med kursusdatoerne på Fronter samt facebook.com/keabibliotek, hvor du også kan finde litteraturtips, events, konkurrencer m.m. Du kan når som helst søge online i bibliotekets Digital Library og database på kea.dk. For at logge ind, har du brug for et særligt brugernavn og kode. Dette findes på Fronter i biblioteksrummet. NORDENS STØRSTE MATERIALE BIBLIOTEK KEA bliver fra efteråret sæde for nordens største materialebibliotek, et projekt som udføres i samarbejde med Material ConneXion i New York. Som studerende på KEA er du automatisk medlem af Material ConneXion og har dermed adgang til deres materialebiblioteker i byer som New York, Bangkok, Tokyo og flere andre steder. 11

12 Materialebiblioteket har ca fysiske prøver udstillet og giver online adgang til i alt materialer. For at få adgang til materialerne online, skal du logge ind via bibliotekets Digital Library. Bibliotekets personale arrangerer løbende introduktion til samlingerne og til Material ConneXion i samarbejde med underviserne. Du kan finde mere information om vore projekter og øvrige aktiviteter og hvordan du kan bruge os på Fronter og på kea.dk. FORSKNING & INNOVATION: KEA Campus Empire, Guldbergsgade 29N, 2200 KBH N Kontakt biblioteket og Material ConneXion på telefon eller på Praktik I praktik og tæt på praksis Praktikken er obligatorisk på alle KEAs uddannelser. Den giver dig blandt andet mulighed for at opleve sammenhængen mellem teori og erfaring, mens du studerer. Du kan udveksle viden, afprøve dine færdigheder og værdier i et erhvervsmiljø, der er relevant for din uddannelse. Det er alt sammen med til at gøre dig til en attraktiv medarbejder den dag, du er færdiguddannet - desuden er du blevet en kendt person i praktikvirksomheden. At komme tæt på praksis spiller en stor rolle på den enkelte uddannelse. Praktikken er normalt ét sammenhængende forløb, men har forskellig varighed: Erhvervsakademiuddannelsernes praktik udgør mindst tre måneder (svarende til 10 uger). På top-up-uddannelserne, der som overbygning på en erhvervsakademiuddannelse giver et professionsbachelorniveau, varer praktikken mindst tre måneder (svarende til 10 uger). På professionsbacheloruddannelserne varer praktikken mindst seks måneders (20 uger). Du er selv med til at finde din praktikplads, og det er vigtig at være ude i god tid, da mange virksomheder allerede tidligt på året budgetterer med årets praktikanter og afsætter tid og ressourcer, så du som praktikant kan få hjælp og vejledning. Praktikaftale Praktikken involverer foruden dig selv en virksomhed, praktikkoordinatoren på din uddannelse og dine vejledere. Praktikken skal aftales med praktikvirksomheden. Aftalen skal være skriftlig og skal godkendes af KEA. Du får de blanketter, du skal bruge, af praktikkoordinatoren. Koordinatoren vil også vejlede om, hvordan du kan forberede praktikken og kontakten med virksomhederne. Aftalen skal beskrive dine arbejdsopgaver under praktikken og læringsmål for praktikken, og det skal være sandsynligt, at du kan indfri læringsmålene og få tilstrækkelig praksiserfaring. 12

13 Det er vigtigt, at der beskrives mål for praktikken, som er relevante for det erhvervsområde, din uddannelse fører frem til også når det gælder behovet for professionelle kompetencer. Praktikken skal med andre ord føre dig tæt på at kunne arbejde selvstændigt. Der er tale om et give-and-take forhold mellem dig og virksomheden, og derfor er praktikken ulønnet. Dette gælder dog ikke for studerende på PBA i optometri, hvor der er lønnet praktik, for mere information spørg den lokale studievejleder. Under praktikopholdet skal virksomheden forsikre dig på samme måde som virksomhedens øvrige ansatte. Der ligger også et samarbejde i praktikken mellem dig, virksomheden og KEA. Rent praktisk skal det derfor også fremgå af aftalen: Hvor du skal gennemføre praktikken i virksomheden, over internettet? Hvem der er praktikvejleder. Hvem praktikkontrakten skal indgås med - en aftagervirksomhed eller KEA som mellemled mellem dig og virksomheden. Efter praktikken vil du blive bedt om at evaluere dit praktikophold, så KEA kan få et indblik i, om det, du lærte i praktikken, passer til de mål, der er for uddannelsen og om vejledningen undervejs har været tilfredsstillende. Praktikkens tidslinje Her er de helt overordnede fokuspunkter for praktikken: ET PRAKTIKFORLØB SER SÅLEDES UD: FORHÅNDSAFTALE AFTALE PRAKTIK PRAKTIKRAPPORT BEDØMMELSE Praktikkoordinatorer I forbindelse med praktikaftaler og praktikforløb er der tilknyttet en praktikkoordinator på dit studie. De kan på dit studie informere dig om hvem dette er, såfremt du har nogle spørgsmål i forbindelse med praktikophold med mere. Ophold i udlandet Som studerende på KEA har du mulighed for at tage enten et studiesemester eller din praktik i udlandet. Et udlandsophold giver dig et bredere udsyn både personligt og fagligt. At leve i et andet land skærper dine interkulturelle kompetencer og forsyner dig med et internationalt netværk. Med andre ord: Dine internationale erfaringer gør dit CV mere farverigt og gør dig mere attraktivt på nutidens arbejdsmarked. KEA har aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner i hele verden, og KEA Global kan hjælpe med at arrangere: Udvekslingsophold 13

14 Studieophold Praktikophold Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvordan du søger et udlandsophold. Hvis du er interesseret i at komme til udlandet, skal du kontakte din Internationale Koordinator du finder kontaktinformation på KEA s hjemmeside eller i det Internationale Fronterrum. Studentermålinger Som studerende bliver du involveret i evalueringer, hvor din deltagelse gør en forskel. Når du deltager i en evaluering, er du med til at vise, hvad du er tilfreds med, og hvor KEA kan forbedre sig. Som forholdsvis ny uddannelsesinstitution udvikler vi os løbende, og til det formål har vi brug for at kende de studerendes forventninger og deres oplevelse af KEA. Evalueringerne gennemføres af KEA Kvalitet. Oversigt over målinger Hvem Introundersøgelse Nye fuldtidsstuderende på danske linjer. Studenter- Trivsel Alle studerende. Hvornår Ved studiestart Opstart midt oktober. Hvad Spørgsmål om de studerendes baggrund og motivation, deres forældres uddannelsesniveau og årsagen til valg af KEA. Spørgsmål omkring de studerendes oplevelse af det fysiske og psykiske undervisnings- og studiemiljø. Alle studerende undtagen dem i praktik eller på afsluttende opgave. Undervisningsevaluering Praktikevaluering De studerende i praktik og praktikværten. Dimittendundersøgelse Udvalgte dimittender. I foråret. Efter praktik. Efter afsluttet eksamen. En vurdering af de studerendes oplevelse af undervisningen. En vurdering af praktikopholdet og om de erhvervede kompetencer passer til arbejdsopgaver. Undersøgelsen viser for eksempel hvilke jobs dimittenderne får og deres tilfredshed med uddannelsen. Tilbud på KEA Iværksætter på vej Alle studerende på KEA, som overvejer at blive iværksætter, får en platform til at: Validere idéen kan den skærpes Prioritere idéen hvad er vigtigst Eksekvere på idéen/konceptet Det overordnede mål er ikke at lære om iværksætteri, men at gøre iværksætteri. Formålet er derfor, at de studerende får omsat idéer til bæredygtige virksomheder og det kommer til at ske igennem en strømlinet proces af følgende byggeklodser: Inspirationsarrangementer og workshops - blandt andet baseret på ideation, inspiration og Pretotyping Accelerator - et intensivt forløb over flere uger med det mål, at de studerende udvikler deres ide til et forretningskoncept Inkubator - et kontorlignende miljø, hvor de studerende arbejder videre med deres forretningskoncept og realiserer det med hjælp fra de tilknyttede mentorer 14

15 Gæsteforelæsninger Som led i indsatsen for et tværgående studiemiljø arrangeres åbne gæsteforelæsninger, hvor der er fri adgang, så længe der er pladser. Gæsteforelæsere kommer både fra erhvervslivet og forskningen og bidrager med nye perspektiver, blandt andet til de opgaver, som du som studerende skal udarbejde. Der kan i særlige tilfælde være begrænsning. Det vil fremgå af annonceringen. Repræsentanter fra producerende og udførende erhverv gæsteunderviser også fra tid til anden på de enkelte uddannelser, og på de enkelte hold. Det giver gode muligheder for at få en god diskussion om udviklingen på feltet. KEA Business Forum KEA Business Forum er et forum for erhvervsfolk og studerende, der mødes til skiftende temaer med oplæg og debat. Det vil sige, at gæstetalere indgår i programmet, der normalt omfatter kendte erhvervsfolk, der kan perspektivere et tema fra nye sider, for eksempel teknologisk, designmæssigt og kommunikationsmæssigt. Erhvervsfolkene matches med studerende, der præsenterer et projekt, som passer til temaet. Et eksempel inden for temaet design og markedsføring er en projektgruppe, der i 2012 sammen havde lavet et projekt for Vespa, der havde til formål at relancere den italienske scooter i et nutidigt design. Præsentationen omfattede såvel overvejelserne over, hvordan man kan redesigne og samtidig være tro over for det oprindelige udtryk, og hvordan et nyt design kan kommunikeres, så kunderne tager det nye design til sig. Faktisk var Vespa så tilfreds, at gruppen blev inviteret til Italien. KEA opfordrer virksomheder til at give studerende opgaver. Det sker primært efter to modeller: Opgaven stilles til en projektgruppe. Udgangspunktet er i dette tilfælde, at projektgruppen bruger et helt semester på at lave et projekt, der går ud på at løse virksomhedens problem. Projektarbejdet sker i samarbejde med virksomheden, der som oftest har rollen som kunde hos projektgruppen. Virksomheden får en gennemarbejdet løsning, der kan løse virksomhedens problem. Opgaven stilles til en hel årgang på en relevant uddannelse. Årgangen har typisk 14 dage til at løse opgaven, hvorefter virksomheden giver feedback på løsningsforslagene. Denne måde at samarbejde på giver mange løsninger, men den korte tidsramme gør, at løsningerne ofte ikke er helt færdige. Der kan indgås aftale om at afslutte de projekter, virksomheden er interesseret i at se færdige. Kurser på KEA+ Som et særligt tilbud til de studerende gennemfører KEA kurser inden for en række felter. Det er kurser, der ligger uden for eksamenspensum, men som kan være vigtige for dig. Kurserne oprettes on demand, og i nogle tilfælde vil du skulle betale for at deltage. Har du brug for et kursus, skal du forhøre dig hos studievejledningen. Eksempler på kurser: Læse- og skrivekurser for ordblinde Eksamenskurser. 15

16 KEA Kompetence I KEA Kompetence udbyder KEA en række erhvervsrettede deltidsuddannelser på videregående niveau, som bl.a. kan supplere en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse. KEA udbyder bl.a.: Videregående Voksenuddannelser (VVU) Diplomuddannelser Enkeltfag og videregående uddannelser, der indeholder enkeltfag efter eget valg Disse uddannelser kan styrke dine kompetencer inden for bl.a. økonomi, ledelse og drift af virksomhed og ruste dig til et godt job eller til at starte egen virksomhed. KEA Kompetence Baltorpvej 20 A, 2750 Ballerup Telefon Videregående voksenuddannelser og akademiuddannelser på deltid Diplomuddannelser Enkeltfag, fagspecifikke kurser og virksomhedskurser Studieteknik Find din studieteknik Vi trives ikke alle med de samme rammer og teknikker, når vi skal lære eller arbejde. Nogle skal have ro, andre fokuserer til musik eller skriver ihærdigt noter find frem til det, der fastholder din koncentration og indret dig efter det. Det, der er værd at gøre, er værd at gøre godt! Og en drivkraft for god studieteknik er at undre sig og være nysgerrig. Det samme gælder i forhold til at være velforberedt og stille spørgsmål. Det giver dig gode forudsætninger for at lære mere og huske mere, end du ellers ville. Forskere 3 har gennem en årrække undersøgt, hvornår vi lærer og husker mest: 10% af det vi læser og kun læser, husker vi. 20% af det vi hører til for eksempel et foredrag uden billeder, husker vi. Når vi ser et forsøg eller ser en video, husker vi 30%. 70% af det vi både ser og hører som i traditionel undervisning, husker vi. Vi husker 90%, når vi selv arbejder med stoffet. Tests tyder på, at vi husker 95% af det vi formidler til andre - derfor er eksamen ikke bare en måling, men også en effektiv læringsform. 3 Ole Lauridsen: Fokus på læring om læringsstile i dagligdagen, Akademisk Forlag,

17 Læsegrupper - den velfungerende gruppe På KEA kommer du til at arbejde i grupper med typisk tre til fem deltagere om opgaver der ofte løses i samarbejde med en virksomhed. Det giver plads til, at I selv arbejder med opgaven, og der er frit spil til at bringe gode huske- og lærestrategier i anvendelse, for eksempel ved at formidle til de øvrige i gruppen i form af oplæg til dele af den fælles opgave. Når opgaven er problembaseret, kan I bringe jeres undren og nysgerrighed i spil i gruppen og få nogle lærerige diskussioner undervejs mod den eller de løsninger. I vælger. I skal selv organisere, planlægge og overholde tidsfrister. Undervejs kan samarbejdet knirke. Måske tænker du, at de andre er for ukoncentrerede. De synes måske til gengæld, at du kører dit eget løb. Det kan være et udtrykt for, at jeres foretrukne læringsstile er forskellige. Nogle får mest fokus på opgaven ved at kunne bevæge sig og har en tilbøjelighed til rastløshed, når de har siddet stille længe, mens den, der taler meget, er i gang med en af sine mest effektive husketeknikker. Lad ikke dette ødelægge en god gruppe brug i stedet hinandens læringsstile og forskellighed på en produktiv måde, som man også gør på en arbejdsplads. Det anbefales, at I laver aftaler fra start og undervejs evaluerer, hvordan det går. En aftale kan handle om: Hvor tit I skal mødes? Det at komme for sent, og om man skal sende afbud, hvis man er syg? Hvor skal I mødes på KEA, privat, online eller over telefonen? Hvornår sygdom ændrer ansvars- og opgavefordelingen i gruppen? Hvordan gruppen skal arbejde laver I fælles formuleringer fra starten eller fordeler I opgaver og sammenskriver jeres individuelle bidrag til slut? Skal I have en plan og en målsætning for jeres møder? Og hvor meget det sociale må fylde? Læseteknikker Det kan være en fordel at kunne læse hurtigt, MEN det tager tid at læse om et svært emne. Formålet med det du læser, skal hænge sammen med måden, du læser på: OVERBLIKKET se på titel, kapitler og overskrifter, forord, modeller og konklusioner for at finde ud af, hvad det handler om, hvor let eller svær teksten er eller, du læser med et særligt fokus på en bestemt problemstilling, og holder teksten op mod din opgaveformulering. SKIMMING blikket løber hurtigt ned over siderne, og du bemærker især nøgleord og vigtige passager for at finde steder i teksten, du vil læse grundigere, eller når du skal finde bestemte oplysninger. NORMAL LÆSNING du læser det hele for at få fat i problemstillingen, helheden, tankegangen, argumentationen og resultaterne Det kan for eksempel være en af dine grundbøger på studiet. INTENSIV LÆSNING du læser ord for ord, får alle detaljer med og gentager måske læsningen senere for at kunne genkalde indholdet og hente præcise informationer. Kan anvendes, når der stilles krav om nuanceret paratviden. 17

18 Du får mest ud af din læsning, hvis du læser i etaper og holder 10 minutters pause hver time og opdeler læsningen i tre faser: ORIENTERING Brug 5-15 minutter på at danne dig et hurtigt overblik over, hvad det er for en tekst og hvad du skal have ud af den LÆSNING Vælg den læsemåde, der giver bedst mening i forhold til dit formål med teksten: Skimming Normal læsning Intensiv læsning BEARBEJDNING Bearbejd det du har læst på en måde, der passer dig, for eksempel: skriv noter undervejs tegn modeller lav mindmaps gentag for dig selv diskutér det med andre Notater At skrive notater er for de fleste en stor hjælp. Det er din første umiddelbare bearbejdning af en tekst eller en undervisningslektion. At notere undervejs gør det lettere at koncentrere sig, og det fastholder indholdet. Det kræver lidt træning og organisering. Det kan vise sig praktisk at lave markeringerne med forsigtighed eller vente med at markere til efter gennemlæsningen. Det er også en god idé at finde enkle tegn, f.eks. at markere et uklart afsnit med en bølgelinje eller en vigtig tekst med udråbstegn. Noter kan have forskellige former, for eksempel modeller, tabeller eller mindmaps, som kan være lidt komplicerede at udøve samtidigt med, at man lytter, men som kan være udmærkede redskaber, når du skriver opgaver eller læser til eksamen. Du kan læse mere om mindmaps på Gratis programmer kan du google. Hvis du skal have rigtig meget gavn af dine noter, skal du organisere dem, så du, uanset om de er skrevet i hånden eller på en fil, kan finde dem igen: Skriv fag, emne, dato, sidetal eller andet, der giver mening. Der findes også digitale redskaber til notater. Skriftlige opgaver På KEA vil du komme til at skrive en del rapporter. En god metode til rapportskrivning 4, går ud på, at du starter med at skrive løs og venter med at redigere. På den måde starter du ikke med at censurere dig selv, og du undgår skriveblokering. Denne metode gør, at der normalt vil være tekst, der skal strammes op eller smides ud i løbet af skriveprocessen. Du skal med andre ord ikke have alt på plads, inden du begynder at skrive. 4 Der er i dette afsnit brugt følgende kilder: Den gode opgave. Lotte Rienecker og Peter Stray, Forlaget Samfundslitteratur, 2008 Vejledning i rapportskrivning, Jens Borum, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, Per Salling,

19 Fremgangsmåden er følgende: SPØRG DIG SELV SKRIV DERUDAF REDIGER SKRIV IGENNEM LÆS KORREKTUR RIENTERIN Hvad skriver du om Hvem skriver du til Hvorfor skriver du det - og skriv netop det, så er du allerede i gang! Tænk kun på indholdet og brug dine data, citater, noter, kildereferater med mere, i en fornuftig rækkefølge Find nu en meningsfuld rækkefølge ved at flytte rundt, inddele i afsnit, supplere og give overskrifter Tjek kilder og fodnoter Nu skal du tænke på sprog og sammenhæng i teksten det skal lyde rigtigt. Brug dine egne ord og undgå snørklede formuleringer, der virker kunstige Tjek stavning så godt du kan brug ordbog og stavekontrol. Få også en anden til at læse teksten igennem man bliver selv blind for fejl undervejs, fordi man har været gennem teksten flere gange Indholdet kan groft sagt deles ind i nogle få typer: Det relevante stof, som er det, opgaven handler om, og som du skal forholde dig til i opgaven. Baggrundsviden, som kan indgå i teksten eller i et bilag afhængig af, hvor vigtigt det er for opgaven. Det, der ikke er relevant, og som skal fjernes også selv om det er en af dine darlings, og det gør ondt! Rapporten sammensættes af forskellige elementer, der udgør den overordnede disposition. Hvilke elementer, der skal med, afhænger af opgaven og de krav, der er stillet til den. Her er elementer til overvejelse: TITEL der er kort og dækkende for indholdet. RESUMÉ på en halv side om formål, metoder, de vigtigste resultater og konklusioner. INDHOLDSFORTEGNELSE især hvis rapporten er lang. INDLEDNING der giver læseren problemformuleringen og den viden, der skal til for at forstå de spørgsmål og hypoteser, rapporten bygger på. MATERIALER OG METODER kan omfatte en beskrivelse af din måde at løse opgaven på. RESULTATER i form af bearbejdet data (rådata kan placeres i et bilag), suppleret med modeller, tabeller statistik eller anden relevant information, der støtter teksten. DISKUSSION med tolkning af dine resultater, dine konklusioner i forhold til det oprindelige spørgsmål eller de anvendte hypoteser. LITTERATURLISTE der oplister den litteratur, du har anvendt for at løse opgaven, inklusive kildehenvisninger. 19

20 Kildekritik og kildehenvisning Brug aldrig en falsk kilde. Det, du skriver i rapporter eller siger til eksamen, skal være pålideligt. Tjek altid dine kilder. Hvis kilden er usikker bør du kun bruge den, hvis du skriver om problemet med kilden og forholder dig kildekritisk til den. Du skal henvise til hver eneste kilde, du har brugt, efter bestemte regler: Bruger du en andens tekst som citat, skal teksten markeres med gåseøjne, så det tydeligt fremgår, hvad der er citeret. Kilden til citatet oplyses enten i en parentes efter selve citatet eller i en fodnote nederst på siden. Alle kilder oplistes i en litteraturliste sidst i rapporten, for eksempel bøger, artikler, hjemmesider, lovstof, fodnoter mv., som oplistes alfabetisk efter forfatter. Opdel gerne kilderne efter type, for eksempel hjemmesiderne for sig. Henvisningen skal oplyse følgende: Forfatter (efternavn, fornavn), titel, forlag, udgivelsesår. Henvisning til digitale kilder skrives på samme måde som trykte kilder med tilføjelse af et link til internetadressen, og hvis siden hyppigt skifter indhold, også en dato, der oplyser hvornår du brugte denne kilde. Dette arbejde er en obligatorisk del af en god rapport. Det viser også, at du har styr på rapportskrivning. Omvendt gælder, at citater uden kildehenvisning regnes som snyd, der udløser sanktioner, for eksempel at man bliver bortvist fra eksamen. Digital aflevering af opgaver og projekter Opgaver afleveres digitalt, print og kopi skal ske i begrænset omfang. På KEA er der en betalingsordning for print og kopiering. Under og efter uddannelse Tænk fremad undervejs De resultater du opnår på studiet, kan bruges når du skal ud at søge arbejde. Resultaterne kan blandt andet fremvises i en portfolio, for eksempel en online mappe, der får værdi, når du lægger materiale i den. Arkitekter, kunstnere og fotomodeller har brugt portfolio i mange år til at præsentere dem selv og deres værker og arbejder. Nu bruger man også portfolio i forbindelse med uddannelsesforløb, hvor den kan anvendes som: ARBEJDSPORTFOLIO hvor du kan lagre dine noter, refleksioner og kommentarer, målsætninger, udkast, billeder med mere. FREMVISNINGSPORTFOLIO hvor du placerer udvalgte arbejder, der repræsenterer dine mål, dit fokus på en måde, der dokumenterer dine kompetencer. Med portfolio kan du skabe system i de opgaver og projekter, du gennemfører. Hvis systematikken omfatter oplysninger om tid og sted, og for praktikkens vedkommende i hvilken 20

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger

Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger I medfør af 14, stk. 9, i Universitetsloven (Lbk. nr. 695 af 22.6.2011) fastsættes følgende reglement: 1. Reglerne

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus

STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus STORE FORVENTNINGER Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 Indhold Velkommen... 3 Vores værdier... 4 Din studiestart... 5 At studere hos os... 6 Støtte til dig under

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Mødet afholdt den: 29. april 2015 Deltagere: Lars Kvist, Steffen Bruun Andresen, Thomas Stokke Nielsen, Peter John Andersen, Gorm Guldmann, Michael Royal Petersen,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER STUDERER IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ FORDI............................................................................\

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Grundkursus: akademisk skriveproces

Grundkursus: akademisk skriveproces Grundkursus: akademisk skriveproces Gry Sandholm Jensen, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING AAU CPH

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING AAU CPH STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING AAU CPH STUDIEVEJLEDNING I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN PÅ AAU CPH STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING INTERNATIONAL

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Fælles!studieordning!for!uddannelse!i!energiteknologi!(energiteknolog!AK)! Version:!1/8!2013! ! Studieordning! for!uddannelsen!til!

Fælles!studieordning!for!uddannelse!i!energiteknologi!(energiteknolog!AK)! Version:!1/8!2013! ! Studieordning! for!uddannelsen!til! Fællesstudieordningforuddannelseienergiteknologi(energiteknologAK) Version:1/82013 Studieordning 1 foruddannelsentil energiteknologak Fællesstudieordningforuddannelseienergiteknologi(energiteknologAK)

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2015 Revideret 6. februar 2015 Målet

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere