Guide til studieophold i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til studieophold i udlandet"

Transkript

1 Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole

2 Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige bekendtskab med smukke landskaber og eksotiske skikke. Som international studerende får du mulighed for at komme helt ind under huden på sundhedssystemet og kulturen i et helt andet land og herigennem sætte din egen uddannelse og faglighed i perspektiv. I de senere år har de studerendes interesse for studieophold i udlandet udviklet sig betydeligt. Et stigende antal studerende rejser ud og tager en del af deres uddannelse i udlandet. Det kan være en del af såvel den teoretiske som den kliniske undervisning. Et internationalt studieophold er en del af dit ordinære uddannelsesforløb og det forudsætter derfor forhåndsgodkendelse og aftale om merit for opholdet, inden du tager af sted. Sundhedsfaglig Højskole samarbejder med mange forskellige udenlandske uddannelsesinstitutioner over hele verden og du har et væld af spændende muligheder for studieophold i udlandet uanset indenfor hvilken uddannelsesretning i Sundhedsfaglig Højskole, du befinder dig! 2

3 Der findes mange forskellige måder for uddannelsesinstitutioner at samarbejde på om studieophold for studerende. Internationale studieophold i Sundhedsfaglig Højskole er primært reguleret af bilaterale aftaler mellem Sundhedsfaglig Højskole og en anden international samarbejdspartner samt af forskellige netværks-aftaler, hvor Sundhedsfaglig Højskole indgår i et samarbejde med en gruppe af andre institutioner. Disse aftaler og netværk er reguleret af forskellige programmer, og det er disse programmer, der bestemmer ansøgningsprocedurer, ansøgningsfrister, krav til form og gennemførelse, samt hvor du kan søge økonomisk støtte til studieopholdet. (Se mere i afsnittet Rammer/programmer for studieophold i udlandet). Sundhedsfaglig Højskole indeholder mange forskellige sundhedsuddannelser og dermed også mange forskellige traditioner for internationale studieophold. Med denne folder ønsker vi både at gøre det lettere for dig som studerende at finde rundt i tilbud, muligheder og krav i forbindelse med internationale studieophold og at skabe et fælles udgangspunkt for rådgivning om studieophold i udlandet. Har du spørgsmål, som ikke besvares i denne folder, er du altid meget velkommen til at kontakte din internationale koordinator. 3

4 Jeg vil af sted hvordan kommer jeg i gang? Uanset hvilken uddannelse du studerer på - og uanset hvor du vælger at søge hen - skal du være forberedt på, at det kræver meget arbejde og forberedelse, inden du kan stille dig op i boardingkøen til din drømme-destination. Ansøgningsprocedurerne for de forskellige programmer og internationale studieopholdssteder er forskellige; men de har dét til fælles, at der er rigtigt meget papir, der skal udfyldes. Du opfordres derfor til at forberede dine ønsker om studier i udlandet mindst et år i forvejen. Og gerne før. Du skal overveje hvor i udlandet du ønsker at studere hvor længe du ønsker at være udenlands hvilket tidspunkt, du mener, det er bedst at rejse ud hvornår i studiet. Dvs. hvilket speciale eller fagområde du ønsker at studere i udlandet. om du vil studere i teori eller praktik eller begge dele. Derefter kontakter du den internationale koordinator på din uddannelsesenhed med henblik på afklaring af det videre forløb. Vær opmærksom på, at visse uddannelser har faste deadlines for indlevering af ansøgninger en eller to gange om året mens andre løbende modtager ansøgninger. 4

5 Herefter tager den internationale koordinator og/eller de internationale medarbejdere i Sundhedsfaglig Højskoles ledelsessekretariat kontakt til det eller de steder, hvortil du har ønsket at komme hen. Her afklares mulighederne for dit ophold, og din uddannelsesenhed får fremsendt de gældende ansøgningsdokumenter for den institution, du søger optagelse på. Din ansøgning fremsendes derefter til behandling hos optagelsesmyndigheden på den institution, hvor du søger om optagelse. Når din ansøgning er godkendt, skal du udfylde yderligere dokumenter i forbindelse med dit ophold. Afhængigt af hvilken ramme/program aftalen med det studiested, du har valgt, er lavet under, varierer det lidt, hvad disse dokumenter består i. 5

6 Rammer/programmer for udveksling Det internationale samarbejde i Sundhedsfaglig Højskole er organiseret ved hjælp af programmer og selvstændigt indgåede aftaler. Overskrifterne er: ERASMUS Nordplus Andre aftaler Free Movers ERASMUS er et EU-program under Livslang Læring. Erasmus giver tilskud til samarbejde mellem universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner i Europa og giver mulighed for stipendier til studenter- og underviserudveksling mellem institutioner, der har indgået aftaler under Erasmus. Et Erasmus-stipendium kan variere i størrelse fra år til år. Der kan gives støtte til studieophold af 3-12 måneders varighed. Du skal minimum være af sted 12 uger. Du kan søge om et Erasmusstipendium, hvis du: Gennem din internationale koordinator har fået tilsagn om optagelse hos en samarbejdspartner i udlandet. Som minimum har gennemført 1 års studier forud for dit studieophold. Proceduren for ansøgning om studieophold under Erasmus og ansøgning om stipendier er som følger: 1. Undersøg i din studieordning, hvornår du tidligst eller senest har mulighed for at komme på studium i udlandet og hvilke krav, der stilles for at få merit for studiet i udlandet. 6

7 2. Den internationale koordinator vil have en oversigt over de muligheder, du har for at komme på et relevant studieophold samt information om, hvordan du ansøger om at blive accepteret på den modtagende uddannelsesinstitution. 3. Student Application Form - Studies Abroad Når du har fundet frem til den eller de relevante muligheder, skal du udfylde en Student Application Form, Studies Abroad. Den skal afleveres til den internationale koordinator for din uddannelse. 4. Studieophold: -Der skal samtidig med udfyldelse af Study Application Form udfyldes og underskrives en LLP(Erasmus) Learning Agreement (SMS) med angivelse af detaljer om studieop-holdet, merit mv. Dette skema afleveres til den internationale koordinator for din uddannelse. Når Learning Agreement er færdigbehandlet, vil den sammen med Study Application Form blive sendt til modtagende uddannelsesinstitution til deres godkendelse og underskrift. 5. Efter endt behandling af din ansøgning vil du få tilsagn eller afslag fra den internationale koordinator på dine muligheder for at komme på det ønskede studieophold. Tilsagnet vil samtidig være en forhåndsmerit for dit studium i udlandet såfremt du får godkendt/består alle de kurser, du er tilmeldt på værtsinstitutionen. Ved accept af studieopholdet fra såvel din uddannelse/internationale koordinator og den modtagende uddannelsesinstitution vil du få tilsendt yderligere materiale til udfyldelse. I Sundhedsfaglig Højskole anvender vi kun Erasmusstipendier til studieophold (SMS). Du skal være opmærksom på, at du kun kan få 1 Erasmusstipendium til studieophold gennem hele din uddannelsestid også selv om du skifter uddannelse. Har du fået et Erasmus stipendium, er der ingen krav til dokumentation af udgifter. Gennemført ophold skal selvfølgelig dokumenteres. 7

8 Rammer/programmer for udveksling Nordplus er et program under Nordisk Ministerråd, som har til formål at fremme mobilitet mellem de nordiske lande. Under Nordplus samarbejder uddannelsesinstitutioner i forskellige netværk, som tildeles midler til stipendier til aktivitet mellem netværkets medlemmer. Nogle af netværkene i Sundhedsfaglig Højskole hedder Nordhelse, Nordman, Nordlink og Danosfi. De giver dig mulighed for at søge om studieophold til netværksmedlemmerne. Det er forskelligt, hvilke midler de forskellige Nordplusnetværk tildeles til studentermobilitet fra år til år. Et Nordplus stipendium kan variere i størrelse, og det er forskelligt hvor mange stipendier der findes i hvert netværk fra år til år. Kontakt din lokale internationale koordinator for at høre mere om, hvad dine muligheder er inden for Norden. Du skal minimum være af sted 12 uger. Andre aftaler I Sundhedsfaglig Højskole findes der udover aftaler under ovenstående programmer - forskellige andre muligheder og aftaler. Det kan f.eks. være aftaler om valgfag, sommerskole eller 12 ugers studieophold på udvalgte destinationer udenfor Europa, hvor der er indgået særlige aftaler om studieophold. Hvis du rejser under disse andre aftaler, skal du som udgangspunkt selv sørge for at søge legater og stipendier, der kan dække dine udgifter. 8 F.eks.: 1:1 aftaler med institutioner i lande udenfor EU/EEC: Visse af uddannelserne i SFH har såkaldte 1:1 aftaler med institutioner i lande udenfor EU. Disse aftaler bygger på gensidighed; altså at man modtager en studerende for hver studerende, man sender ud. Når man rejser under 1:1 aftaler, skal man minimum være af sted i et helt semester (min. 30 ECTS point) Man betaler dog ikke tuition fee til værtsinstitutionen, hvis man rejser under 1:1 aftalerne, eks. aftale med Deakin University, Australien.

9 ERASMUS Intensive programmes (IP): er et kort studieprogram (fra 2 til 6 uger), som samler studerende og undervisere fra mindst 3 forskellige lande. IP erne har til formål at skabe multinational undervisning indenfor emner, som ellers kun ville blive udbudt meget smalt. Når man har fået tilsagn om optagelse på et IP, vil man kunne få refunderet mellem 80 og 100% af de faktiske udgifter til rejse og ophold. Undervisningen er gratis. Det er i øjeblikket Psykomotorikuddannelsen, der udbyder IP men spørg din internationale koordinator, om din uddannelse deltager i IP er, som kan være interessante for dig. Valgfag og/eller studieture Nogle af uddannelserne i SFH har aftaler om valgfag (ca. 3 ECTS) enten i form korte kliniske ophold eller som studietur til samarbejdspartnere i udlandet. Kontakt din internationale koordinator for at høre mere om mulighederne på din uddannelse. ENM/ European Nursing Module: er studieopholdsmuligheder i et netværk af institutioner spredt over hele Europa forbeholdt sygeplejerstuderende, uddannede sygeplejersker og underviserne på sygeplejerskeud-dannelserne. Du kan komme på studieophold under ENM efter modul 4. Modulet består af 4 uger, hvoraf de 2 af ugerne foregår som studieophold i udlandet. Hvis du rejser under ENM, skal du selv sørge for at søge legater og stipendier, der kan dække dine udgifter. Læs mere om ENM modulet på: og ttp://www2.viauc.dk/sygeplejerske/nuvaerendestuderende/internationalemuligheder/forviastuderende/sider/europeannursingmodule.aspx 9

10 Rammer/programmer for udveksling Free Movers Du kan i visse særlige tilfælde have mulighed for at rejse som såkaldt Free Mover. Da det er et meget omfattende arbejde - både for dig, din internationale koordinator og din studievejleder at sammensætte et Free Mover ophold, er det dog helt op til den enkelte uddannelse og vejleder at afgøre, hvilke muligheder du har for at rejse som Free Mover. Der findes i SFH ikke faste standarder for, hvordan studieophold som Free Mover skal foregå men for at du kan tildeles merit, skal dokumentationen for dit ophold og læringsudbytte være i orden. 10

11 Verden forandrer sig Vær opmærksom på, at det internationale område er meget dynamisk og foranderligt. Det betyder, at nogle netværk og aftaler nedlægges/løber ud mens andre fornyes og nye indgås. Kontakt altid din internationale koordinator for at få de allernyeste informationer om eksisterende samarbejdspartnere og studieopholdsmuligheder. Hvis man ikke har hjemve en gang imellem, er det fordi man aldrig har flyttet sig en tomme Klaus Rifbjerg 11

12 Økonomi & bolig Det er naturligvis ikke helt gratis at komme ud og rundt omkring i verden men det er det jo på den anden side heller ikke, selv om man bliver hjemme. Vi opfordrer til, at du sætter dig grundigt ind i, hvilke muligheder du har for at søge støtte til dit studieophold, og til at du laver et budget som en del af dine forberedelser til studieopholdet. Du skal bl.a. være opmærksom på: Hvis du er SU berettiget, kan du tage SU med dig under godkendt studieophold i udlandet. Hvis din uddannelsesenhed godkender studieopholdet, skal du ikke søge særskilt SU til det. Hvis du allerede får SU til din danske uddannelse, vil din SU fortsat blive udbetalt som normalt under studieopholdet. SU-medarbejderen på dit uddannelsessted skal dog vide, at du er på studieophold, så din SU ikke stoppes, og du skal sende dokumentation for din studieaktivitet. Spørg SU-medarbejderen på dit uddannelsessted. Hvis du skal være af sted i længere tid, er det en fordel at kontakte SKAT inden din afrejse, for at afklare forhold, som kan have stor betydning for din skat i Danmark som f.eks.: Har du stadig bolig i Danmark? Har du indtægter fra Danmark eller fra udlandet under opholdet uden for Danmark? For at undgå problemer senere anbefaler SKAT, at du kontakter dem inden din afrejse på telefon Du kan også læse mere på Hvis du vil tage en videregående uddannelse i udlandet (hel/delvis), kan du søge om at få udlandsstipendium i op til to år. Stipendiet dækker helt eller delvist studieafgiften på en række godkendte uddannelser i udlandet. Du skal som minimum have ret til SU for at få udlandsstipendium. Inden for de europæiske udvekslingsprogrammer er undervisningsafgiften (tuition fee) allerede betalt. Hvis du rejser til lande, der står udenfor disse aftaler, skal du selv i første omgang betale det opkrævede tuition fee, men kan søge om at få beløbet refunderet. Se Sider/default.aspx for mere information og/eller kontakt din lokale SU-medarbejder. Hvis du modtager uddannelsesydelse eller anden støtte, skal du have afklaret de økonomiske forhold med din kommune, Jobcentret, A-kasse eller lignende inden studieopholdet. 12

13 Du betaler selv for rejse, ophold, sprogkurser, forsikringer, vaccinationer, visa mv. Du SKAL have tegnet en ansvarsforsikring som dækker dig under dit ophold i udlandet. Med ansvarsforsikringen, skal du være forsikret mod skade på patienter. Derudover skal du selv sørge for syge- og hjemrejseforsikring samt rejseforsikring. Vær opmærksom på, at flere fagforeninger har et samarbejde med forskellige forsikringsselskaber, og at du gennem et studiemedlemsskab evt. er gratis forsikret på forskellig måde ifm. internationalt studieophold. Kontakt din fagforening for at høre nærmere. Rejser du til steder uden for netværk/aftaler, bør du kontakte ambassaden for at få flere oplysninger, da betingelserne kan variere fra land til land. I forbindelse med Erasmus-, Nordplus- og ENM-studieophold er uddannelsesinstitutionen i modtagerlandet i mange tilfælde behjælpelig med at skaffe en bolig. Nogle skaffer helt automatisk bolig, andre steder skal du søge universitetet centralt. Den internationale koordinator har eller skaffer oplysninger herom. Det kan desuden være en god idé at undersøge leveomkostninger og transportudgifter på dit studieopholdssted. Sundhedsfaglig Højskole kan ikke hjælpe med legater, men du kan selv søge støtte ved diverse private fonde, der ønsker at fremme internationale aktiviteter. Der er bl.a. følgende muligheder for oplysninger: - Biblioteket: Kraks fonds- og legatvejviser - Statsbiblioteket: Her kan du gratis søge efter legater og fonde på deres legatvejviserbaser på CD-ROM. - Internettet: er et gratis site, medens der i er forskellige muligheder for mod gebyr at modtage oplysninger og lister over fonde. - Se endvidere på - Se også 13

14 Husk! Pas, Penge og billetter er ikke det eneste, du skal tænke på og huske inden din rejse. Vi har derfor herunder samlet vigtige emner. Du kan læse endnu mere i vejledningen Guide to safeguard, som udleveres til alle studerende, der er blevet godkendt til et internationalt ophold. Kultur Når du kommer til et andet land, kommer du også til en anden kultur. Kultur kan beskrives som de linser eller briller, vi hver især ser verden igennem. På den måde er det kulturen, der gør, at verden giver mening på en bestemt måde for danskere og på en anden måde for tyskere, nordmænd, indere, polakker osv. Alle mennesker har en tendens til at tolke deres egen kultur (deres egne linser/briller), som om de var almengyldige. Vi glemmer let, at den måde, vi forstår verden på, er kulturspecifik og hverken er universel eller sand men jo mere man rejser, og særligt jo dybere man kommer ind i en anden kultur, jo mere vil man opleve, at der findes mange måder at se og forstå verden på. Virkeligheden kan være mange ting. Så forbered dig inden du rejser hjemmefra. Læs om, hvad du kan forvente at møde og husk, at du rejser ud netop for at møde noget, der er anderledes. Anderledes er ikke nødvendigvis dårligere, end det du kender. Sprog Det er vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser omkring det sprog, de taler i det pågældende land. Du skal kunne kommunikere og få et højt fagligt udbytte af dit ophold, så du må sikre dig, at undervisningen og kommunikationen foregår på et sprog, du kan forstå. Det kan være en god ide at tage et sprogkursus enten inden du rejser eller som en del af dit ophold. Derudover er det altid en god idé at læse bøger og se film på det sprog, du skal bruge i udlandet. Visse af vores samarbejdspartnere har helt specifikke krav til sprogkundskaber (niveau og karakterer) for ansøgere. Mange steder skal du inden eller under ansøgningen gennemgå en sprogtest. Kontakt din internationale koordinator for at høre, hvilke krav der stilles der, hvor du gerne vil hen. 14

15 Opholdstilladelse og visum Kontakt ambassaden her i Danmark eller i Norden for det land, du skal rejse til. De kan informere dig om regler for såvel opholdtilladelse som visum. Igen er reglerne forskellige fra land til land, ligesom de skifter over tid. Vær i god tid - udstedelse af visum kan tage lang tid! Oplysninger om danske ambassader og konsulater kan findes på Se endvidere Vaccinationer og helbredsattester Undersøg om der kræves specielle vaccinationer eller helbredsattester, inden du tager af sted. Det kan du få at vide ved at kontakte din egen uddannelsesinstitution og Statens Serum Institut, udlandsvaccinationen Tlf. nr eller den private udbyder Du skal være opmærksom på, at der hvis du skal i klinik/ praktik kan være særlige krav til vaccinationer og tests, som ikke fremgår på de førnævnte hjemmesider (f.eks. Hepatitis eller TB). I flere lande kræves helbredsattest vedrørende MRSA. Du skal også være opmærksom på, at du efter studieophold udenfor Skandinavien skal kunne fremvise en negativ MRSA-test efter din hjemkomst, inden du får lov til at fortsætte din kliniske uddannelse i det danske sundhedsvæsen. Spørg din internationale koordinator og læs mere på Statens Serum- Institus s hjemmeside Straffeattest Visse partnere kræver, at der med ansøgningen følger en ren straffeattest. På engelsk. Studielitteratur Uanset om dit ophold har teoretisk eller klinisk praktisk fokus, kan det være en god idé at overveje, om en lille del af den sparsomme plads i kufferten skal bruges på en god grundbog inden for det emne/område, din studieophold finder sted. På siden finder du et vocabular, som er anvendeligt, når du under dit ophold skal kunne præsentere det danske sundhedsvæsen. 15

16 Husk! Materiale om Danmark og din studieby Det er en god ide at have forskelligt materiale med om Danmark og om den by, du studerer i og/eller kommer fra. Det kan være materiale, som spænder fra oplysninger om kongehuset til oplysningspjecer om det politiske, det sociale og det sundhedsmæssige system. Desuden kan det være relevant at have et Danmarkskort og et kort over Europa med, så du kan vise, hvor du kommer fra. er en officiel, international portal om Danmark. Alle oplysninger findes på engelsk og en stor del også på tysk, fransk og spansk Mere information kan du finde på disse websider:

17 Gaver Du vil, under dit studieophold, møde mange spændende og flinke mennesker. Mange steder er folk meget mere åbne, end vi er vant til herhjemme og du vil måske blive inviteret med til forskellige sociale aktiviteter både ude og hjemme hos studiekammeraterne. Det kan være rart at have lidt små gaver med hjemmefra - som tak for invitationerne og oplevelserne. Uniform Hvis du under dit ophold skal deltage i klinisk undervisning/praktik, skal du evt. have en eller flere uniformer med hjemmefra. Spørg din internationale koordinator om, hvad der gælder for din destination. 17

18 Hjemme igen... Når du kommer hjem fra dit studieophold, har du kufferten fuld af beskidte sokker, kameraet spækket med gode billeder, og hovedet pumpet med gode oplevelser og ny viden. Snavsetøjet og billederne overlader vi til dig men vi vil meget gerne have del i, hvad du har oplevet, og hvad du har lært under dit ophold. Hvis du har været ude at rejse under Erasmus, er der krav om, at du afleverer en Student Report senest 1 måned efter hjemkomsten. Rapporten afleveres til din internationale koordinator, som læser og viderebefordrer den til International Relations i VIA (afdelingen som håndterer Erasmusstipendierne for VIA s studerende). Aflevering af en sådan rapport er forudsætningen for, at du får udbetalt dit Erasmusstipendium/ikke bliver pålagt at tilbagebetale eventuelt allerede tildelte midler. Derudover er det forskelligt, hvad der kræves, og hvilken form for afrapportering der arbejdes med på de forskellige uddannelsesenheder i Sundhedsfaglig Højskole snak med din internationale koordinator om, hvad der gælder for dig. Både i forhold til hvad du skal aflevere og hvornår, og undersøg hvilke eventuelle formidlingsopgaver du har efter din hjemkomst. Du skal måske (en eller flere af nedenstående): skrive en rapport/rejsebrev om dine oplevelser mens du er af sted, og/eller når du kommer hjem udfylde en kort webbaseret evaluering stå til rådighed som oplægsholder på de internationale dage, der afholdes på din uddannelse og informere andre studerende om dine oplevelser være Host-student for udefrakommende internationale studerende Eventuelle rejsebreve anvendes til løbende evaluering af vores internationale samarbejdspartnere hvad fungerer godt/dårligt, er der forbedringspunkter, og hvad skal vi arbejde videre på. Derudover bruges rejsebrevene til inspiration og til forberedelse for andre studerende, som er interesserede i samme destination som dig. Den webbaserede evaluering er en del i det samlede statistiske arbejde i Sundhedsfaglig 18

19 Højskole og vil blive brugt i forbindelse med eksterne afrapporteringer og interne evalueringer. Dit rejsebrev vil kunne blive brugt i sin fulde form på de internationale web-sider under din uddannelse. Du er velkommen til at indsætte billeder i dit rejsebrev men husk at få tilladelse til at bruge billedet af de personer, som evt. er portrætteret. 19

20

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.. 4 Forsikringsforhold under udveksling. 4 Fagbeskrivelse for udveksling i netværket ENM. 5 Fagbeskrivelse

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION - Udveksling til Bangkok (12 uger) KORT OM THAILAND Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske tro og er meget forskellig

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne

Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne Udveksling på 8. semester Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne Opdateret 19. september 2012 Kresten Roland Johansen Danmarks Medie-

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Udveksling til: Thailand Navn: Louise Andersen E-mail: louiseandersenn@gmail.com Evt. rejsekammerat: Pernille Jensen Hjem-institution:

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udlandsophold University of California, San Diego

Udlandsophold University of California, San Diego Udlandsophold University of California, San Diego Personlige oplysninger Navn: Nicolai Heidemann Semester for ophold: Forår 2012 Universitet: University of California, San Diego E-mail: nicolaiheidemann@hotmail.com

Læs mere