Guide til studieophold i udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til studieophold i udlandet"

Transkript

1 Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole

2 Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige bekendtskab med smukke landskaber og eksotiske skikke. Som international studerende får du mulighed for at komme helt ind under huden på sundhedssystemet og kulturen i et helt andet land og herigennem sætte din egen uddannelse og faglighed i perspektiv. I de senere år har de studerendes interesse for studieophold i udlandet udviklet sig betydeligt. Et stigende antal studerende rejser ud og tager en del af deres uddannelse i udlandet. Det kan være en del af såvel den teoretiske som den kliniske undervisning. Et internationalt studieophold er en del af dit ordinære uddannelsesforløb og det forudsætter derfor forhåndsgodkendelse og aftale om merit for opholdet, inden du tager af sted. Sundhedsfaglig Højskole samarbejder med mange forskellige udenlandske uddannelsesinstitutioner over hele verden og du har et væld af spændende muligheder for studieophold i udlandet uanset indenfor hvilken uddannelsesretning i Sundhedsfaglig Højskole, du befinder dig! 2

3 Der findes mange forskellige måder for uddannelsesinstitutioner at samarbejde på om studieophold for studerende. Internationale studieophold i Sundhedsfaglig Højskole er primært reguleret af bilaterale aftaler mellem Sundhedsfaglig Højskole og en anden international samarbejdspartner samt af forskellige netværks-aftaler, hvor Sundhedsfaglig Højskole indgår i et samarbejde med en gruppe af andre institutioner. Disse aftaler og netværk er reguleret af forskellige programmer, og det er disse programmer, der bestemmer ansøgningsprocedurer, ansøgningsfrister, krav til form og gennemførelse, samt hvor du kan søge økonomisk støtte til studieopholdet. (Se mere i afsnittet Rammer/programmer for studieophold i udlandet). Sundhedsfaglig Højskole indeholder mange forskellige sundhedsuddannelser og dermed også mange forskellige traditioner for internationale studieophold. Med denne folder ønsker vi både at gøre det lettere for dig som studerende at finde rundt i tilbud, muligheder og krav i forbindelse med internationale studieophold og at skabe et fælles udgangspunkt for rådgivning om studieophold i udlandet. Har du spørgsmål, som ikke besvares i denne folder, er du altid meget velkommen til at kontakte din internationale koordinator. 3

4 Jeg vil af sted hvordan kommer jeg i gang? Uanset hvilken uddannelse du studerer på - og uanset hvor du vælger at søge hen - skal du være forberedt på, at det kræver meget arbejde og forberedelse, inden du kan stille dig op i boardingkøen til din drømme-destination. Ansøgningsprocedurerne for de forskellige programmer og internationale studieopholdssteder er forskellige; men de har dét til fælles, at der er rigtigt meget papir, der skal udfyldes. Du opfordres derfor til at forberede dine ønsker om studier i udlandet mindst et år i forvejen. Og gerne før. Du skal overveje hvor i udlandet du ønsker at studere hvor længe du ønsker at være udenlands hvilket tidspunkt, du mener, det er bedst at rejse ud hvornår i studiet. Dvs. hvilket speciale eller fagområde du ønsker at studere i udlandet. om du vil studere i teori eller praktik eller begge dele. Derefter kontakter du den internationale koordinator på din uddannelsesenhed med henblik på afklaring af det videre forløb. Vær opmærksom på, at visse uddannelser har faste deadlines for indlevering af ansøgninger en eller to gange om året mens andre løbende modtager ansøgninger. 4

5 Herefter tager den internationale koordinator og/eller de internationale medarbejdere i Sundhedsfaglig Højskoles ledelsessekretariat kontakt til det eller de steder, hvortil du har ønsket at komme hen. Her afklares mulighederne for dit ophold, og din uddannelsesenhed får fremsendt de gældende ansøgningsdokumenter for den institution, du søger optagelse på. Din ansøgning fremsendes derefter til behandling hos optagelsesmyndigheden på den institution, hvor du søger om optagelse. Når din ansøgning er godkendt, skal du udfylde yderligere dokumenter i forbindelse med dit ophold. Afhængigt af hvilken ramme/program aftalen med det studiested, du har valgt, er lavet under, varierer det lidt, hvad disse dokumenter består i. 5

6 Rammer/programmer for udveksling Det internationale samarbejde i Sundhedsfaglig Højskole er organiseret ved hjælp af programmer og selvstændigt indgåede aftaler. Overskrifterne er: ERASMUS Nordplus Andre aftaler Free Movers ERASMUS er et EU-program under Livslang Læring. Erasmus giver tilskud til samarbejde mellem universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner i Europa og giver mulighed for stipendier til studenter- og underviserudveksling mellem institutioner, der har indgået aftaler under Erasmus. Et Erasmus-stipendium kan variere i størrelse fra år til år. Der kan gives støtte til studieophold af 3-12 måneders varighed. Du skal minimum være af sted 12 uger. Du kan søge om et Erasmusstipendium, hvis du: Gennem din internationale koordinator har fået tilsagn om optagelse hos en samarbejdspartner i udlandet. Som minimum har gennemført 1 års studier forud for dit studieophold. Proceduren for ansøgning om studieophold under Erasmus og ansøgning om stipendier er som følger: 1. Undersøg i din studieordning, hvornår du tidligst eller senest har mulighed for at komme på studium i udlandet og hvilke krav, der stilles for at få merit for studiet i udlandet. 6

7 2. Den internationale koordinator vil have en oversigt over de muligheder, du har for at komme på et relevant studieophold samt information om, hvordan du ansøger om at blive accepteret på den modtagende uddannelsesinstitution. 3. Student Application Form - Studies Abroad Når du har fundet frem til den eller de relevante muligheder, skal du udfylde en Student Application Form, Studies Abroad. Den skal afleveres til den internationale koordinator for din uddannelse. 4. Studieophold: -Der skal samtidig med udfyldelse af Study Application Form udfyldes og underskrives en LLP(Erasmus) Learning Agreement (SMS) med angivelse af detaljer om studieop-holdet, merit mv. Dette skema afleveres til den internationale koordinator for din uddannelse. Når Learning Agreement er færdigbehandlet, vil den sammen med Study Application Form blive sendt til modtagende uddannelsesinstitution til deres godkendelse og underskrift. 5. Efter endt behandling af din ansøgning vil du få tilsagn eller afslag fra den internationale koordinator på dine muligheder for at komme på det ønskede studieophold. Tilsagnet vil samtidig være en forhåndsmerit for dit studium i udlandet såfremt du får godkendt/består alle de kurser, du er tilmeldt på værtsinstitutionen. Ved accept af studieopholdet fra såvel din uddannelse/internationale koordinator og den modtagende uddannelsesinstitution vil du få tilsendt yderligere materiale til udfyldelse. I Sundhedsfaglig Højskole anvender vi kun Erasmusstipendier til studieophold (SMS). Du skal være opmærksom på, at du kun kan få 1 Erasmusstipendium til studieophold gennem hele din uddannelsestid også selv om du skifter uddannelse. Har du fået et Erasmus stipendium, er der ingen krav til dokumentation af udgifter. Gennemført ophold skal selvfølgelig dokumenteres. 7

8 Rammer/programmer for udveksling Nordplus er et program under Nordisk Ministerråd, som har til formål at fremme mobilitet mellem de nordiske lande. Under Nordplus samarbejder uddannelsesinstitutioner i forskellige netværk, som tildeles midler til stipendier til aktivitet mellem netværkets medlemmer. Nogle af netværkene i Sundhedsfaglig Højskole hedder Nordhelse, Nordman, Nordlink og Danosfi. De giver dig mulighed for at søge om studieophold til netværksmedlemmerne. Det er forskelligt, hvilke midler de forskellige Nordplusnetværk tildeles til studentermobilitet fra år til år. Et Nordplus stipendium kan variere i størrelse, og det er forskelligt hvor mange stipendier der findes i hvert netværk fra år til år. Kontakt din lokale internationale koordinator for at høre mere om, hvad dine muligheder er inden for Norden. Du skal minimum være af sted 12 uger. Andre aftaler I Sundhedsfaglig Højskole findes der udover aftaler under ovenstående programmer - forskellige andre muligheder og aftaler. Det kan f.eks. være aftaler om valgfag, sommerskole eller 12 ugers studieophold på udvalgte destinationer udenfor Europa, hvor der er indgået særlige aftaler om studieophold. Hvis du rejser under disse andre aftaler, skal du som udgangspunkt selv sørge for at søge legater og stipendier, der kan dække dine udgifter. 8 F.eks.: 1:1 aftaler med institutioner i lande udenfor EU/EEC: Visse af uddannelserne i SFH har såkaldte 1:1 aftaler med institutioner i lande udenfor EU. Disse aftaler bygger på gensidighed; altså at man modtager en studerende for hver studerende, man sender ud. Når man rejser under 1:1 aftaler, skal man minimum være af sted i et helt semester (min. 30 ECTS point) Man betaler dog ikke tuition fee til værtsinstitutionen, hvis man rejser under 1:1 aftalerne, eks. aftale med Deakin University, Australien.

9 ERASMUS Intensive programmes (IP): er et kort studieprogram (fra 2 til 6 uger), som samler studerende og undervisere fra mindst 3 forskellige lande. IP erne har til formål at skabe multinational undervisning indenfor emner, som ellers kun ville blive udbudt meget smalt. Når man har fået tilsagn om optagelse på et IP, vil man kunne få refunderet mellem 80 og 100% af de faktiske udgifter til rejse og ophold. Undervisningen er gratis. Det er i øjeblikket Psykomotorikuddannelsen, der udbyder IP men spørg din internationale koordinator, om din uddannelse deltager i IP er, som kan være interessante for dig. Valgfag og/eller studieture Nogle af uddannelserne i SFH har aftaler om valgfag (ca. 3 ECTS) enten i form korte kliniske ophold eller som studietur til samarbejdspartnere i udlandet. Kontakt din internationale koordinator for at høre mere om mulighederne på din uddannelse. ENM/ European Nursing Module: er studieopholdsmuligheder i et netværk af institutioner spredt over hele Europa forbeholdt sygeplejerstuderende, uddannede sygeplejersker og underviserne på sygeplejerskeud-dannelserne. Du kan komme på studieophold under ENM efter modul 4. Modulet består af 4 uger, hvoraf de 2 af ugerne foregår som studieophold i udlandet. Hvis du rejser under ENM, skal du selv sørge for at søge legater og stipendier, der kan dække dine udgifter. Læs mere om ENM modulet på: og ttp://www2.viauc.dk/sygeplejerske/nuvaerendestuderende/internationalemuligheder/forviastuderende/sider/europeannursingmodule.aspx 9

10 Rammer/programmer for udveksling Free Movers Du kan i visse særlige tilfælde have mulighed for at rejse som såkaldt Free Mover. Da det er et meget omfattende arbejde - både for dig, din internationale koordinator og din studievejleder at sammensætte et Free Mover ophold, er det dog helt op til den enkelte uddannelse og vejleder at afgøre, hvilke muligheder du har for at rejse som Free Mover. Der findes i SFH ikke faste standarder for, hvordan studieophold som Free Mover skal foregå men for at du kan tildeles merit, skal dokumentationen for dit ophold og læringsudbytte være i orden. 10

11 Verden forandrer sig Vær opmærksom på, at det internationale område er meget dynamisk og foranderligt. Det betyder, at nogle netværk og aftaler nedlægges/løber ud mens andre fornyes og nye indgås. Kontakt altid din internationale koordinator for at få de allernyeste informationer om eksisterende samarbejdspartnere og studieopholdsmuligheder. Hvis man ikke har hjemve en gang imellem, er det fordi man aldrig har flyttet sig en tomme Klaus Rifbjerg 11

12 Økonomi & bolig Det er naturligvis ikke helt gratis at komme ud og rundt omkring i verden men det er det jo på den anden side heller ikke, selv om man bliver hjemme. Vi opfordrer til, at du sætter dig grundigt ind i, hvilke muligheder du har for at søge støtte til dit studieophold, og til at du laver et budget som en del af dine forberedelser til studieopholdet. Du skal bl.a. være opmærksom på: Hvis du er SU berettiget, kan du tage SU med dig under godkendt studieophold i udlandet. Hvis din uddannelsesenhed godkender studieopholdet, skal du ikke søge særskilt SU til det. Hvis du allerede får SU til din danske uddannelse, vil din SU fortsat blive udbetalt som normalt under studieopholdet. SU-medarbejderen på dit uddannelsessted skal dog vide, at du er på studieophold, så din SU ikke stoppes, og du skal sende dokumentation for din studieaktivitet. Spørg SU-medarbejderen på dit uddannelsessted. Hvis du skal være af sted i længere tid, er det en fordel at kontakte SKAT inden din afrejse, for at afklare forhold, som kan have stor betydning for din skat i Danmark som f.eks.: Har du stadig bolig i Danmark? Har du indtægter fra Danmark eller fra udlandet under opholdet uden for Danmark? For at undgå problemer senere anbefaler SKAT, at du kontakter dem inden din afrejse på telefon Du kan også læse mere på Hvis du vil tage en videregående uddannelse i udlandet (hel/delvis), kan du søge om at få udlandsstipendium i op til to år. Stipendiet dækker helt eller delvist studieafgiften på en række godkendte uddannelser i udlandet. Du skal som minimum have ret til SU for at få udlandsstipendium. Inden for de europæiske udvekslingsprogrammer er undervisningsafgiften (tuition fee) allerede betalt. Hvis du rejser til lande, der står udenfor disse aftaler, skal du selv i første omgang betale det opkrævede tuition fee, men kan søge om at få beløbet refunderet. Se Sider/default.aspx for mere information og/eller kontakt din lokale SU-medarbejder. Hvis du modtager uddannelsesydelse eller anden støtte, skal du have afklaret de økonomiske forhold med din kommune, Jobcentret, A-kasse eller lignende inden studieopholdet. 12

13 Du betaler selv for rejse, ophold, sprogkurser, forsikringer, vaccinationer, visa mv. Du SKAL have tegnet en ansvarsforsikring som dækker dig under dit ophold i udlandet. Med ansvarsforsikringen, skal du være forsikret mod skade på patienter. Derudover skal du selv sørge for syge- og hjemrejseforsikring samt rejseforsikring. Vær opmærksom på, at flere fagforeninger har et samarbejde med forskellige forsikringsselskaber, og at du gennem et studiemedlemsskab evt. er gratis forsikret på forskellig måde ifm. internationalt studieophold. Kontakt din fagforening for at høre nærmere. Rejser du til steder uden for netværk/aftaler, bør du kontakte ambassaden for at få flere oplysninger, da betingelserne kan variere fra land til land. I forbindelse med Erasmus-, Nordplus- og ENM-studieophold er uddannelsesinstitutionen i modtagerlandet i mange tilfælde behjælpelig med at skaffe en bolig. Nogle skaffer helt automatisk bolig, andre steder skal du søge universitetet centralt. Den internationale koordinator har eller skaffer oplysninger herom. Det kan desuden være en god idé at undersøge leveomkostninger og transportudgifter på dit studieopholdssted. Sundhedsfaglig Højskole kan ikke hjælpe med legater, men du kan selv søge støtte ved diverse private fonde, der ønsker at fremme internationale aktiviteter. Der er bl.a. følgende muligheder for oplysninger: - Biblioteket: Kraks fonds- og legatvejviser - Statsbiblioteket: Her kan du gratis søge efter legater og fonde på deres legatvejviserbaser på CD-ROM. - Internettet: er et gratis site, medens der i er forskellige muligheder for mod gebyr at modtage oplysninger og lister over fonde. - Se endvidere på - Se også 13

14 Husk! Pas, Penge og billetter er ikke det eneste, du skal tænke på og huske inden din rejse. Vi har derfor herunder samlet vigtige emner. Du kan læse endnu mere i vejledningen Guide to safeguard, som udleveres til alle studerende, der er blevet godkendt til et internationalt ophold. Kultur Når du kommer til et andet land, kommer du også til en anden kultur. Kultur kan beskrives som de linser eller briller, vi hver især ser verden igennem. På den måde er det kulturen, der gør, at verden giver mening på en bestemt måde for danskere og på en anden måde for tyskere, nordmænd, indere, polakker osv. Alle mennesker har en tendens til at tolke deres egen kultur (deres egne linser/briller), som om de var almengyldige. Vi glemmer let, at den måde, vi forstår verden på, er kulturspecifik og hverken er universel eller sand men jo mere man rejser, og særligt jo dybere man kommer ind i en anden kultur, jo mere vil man opleve, at der findes mange måder at se og forstå verden på. Virkeligheden kan være mange ting. Så forbered dig inden du rejser hjemmefra. Læs om, hvad du kan forvente at møde og husk, at du rejser ud netop for at møde noget, der er anderledes. Anderledes er ikke nødvendigvis dårligere, end det du kender. Sprog Det er vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser omkring det sprog, de taler i det pågældende land. Du skal kunne kommunikere og få et højt fagligt udbytte af dit ophold, så du må sikre dig, at undervisningen og kommunikationen foregår på et sprog, du kan forstå. Det kan være en god ide at tage et sprogkursus enten inden du rejser eller som en del af dit ophold. Derudover er det altid en god idé at læse bøger og se film på det sprog, du skal bruge i udlandet. Visse af vores samarbejdspartnere har helt specifikke krav til sprogkundskaber (niveau og karakterer) for ansøgere. Mange steder skal du inden eller under ansøgningen gennemgå en sprogtest. Kontakt din internationale koordinator for at høre, hvilke krav der stilles der, hvor du gerne vil hen. 14

15 Opholdstilladelse og visum Kontakt ambassaden her i Danmark eller i Norden for det land, du skal rejse til. De kan informere dig om regler for såvel opholdtilladelse som visum. Igen er reglerne forskellige fra land til land, ligesom de skifter over tid. Vær i god tid - udstedelse af visum kan tage lang tid! Oplysninger om danske ambassader og konsulater kan findes på Se endvidere Vaccinationer og helbredsattester Undersøg om der kræves specielle vaccinationer eller helbredsattester, inden du tager af sted. Det kan du få at vide ved at kontakte din egen uddannelsesinstitution og Statens Serum Institut, udlandsvaccinationen Tlf. nr eller den private udbyder Du skal være opmærksom på, at der hvis du skal i klinik/ praktik kan være særlige krav til vaccinationer og tests, som ikke fremgår på de førnævnte hjemmesider (f.eks. Hepatitis eller TB). I flere lande kræves helbredsattest vedrørende MRSA. Du skal også være opmærksom på, at du efter studieophold udenfor Skandinavien skal kunne fremvise en negativ MRSA-test efter din hjemkomst, inden du får lov til at fortsætte din kliniske uddannelse i det danske sundhedsvæsen. Spørg din internationale koordinator og læs mere på Statens Serum- Institus s hjemmeside Straffeattest Visse partnere kræver, at der med ansøgningen følger en ren straffeattest. På engelsk. Studielitteratur Uanset om dit ophold har teoretisk eller klinisk praktisk fokus, kan det være en god idé at overveje, om en lille del af den sparsomme plads i kufferten skal bruges på en god grundbog inden for det emne/område, din studieophold finder sted. På siden finder du et vocabular, som er anvendeligt, når du under dit ophold skal kunne præsentere det danske sundhedsvæsen. 15

16 Husk! Materiale om Danmark og din studieby Det er en god ide at have forskelligt materiale med om Danmark og om den by, du studerer i og/eller kommer fra. Det kan være materiale, som spænder fra oplysninger om kongehuset til oplysningspjecer om det politiske, det sociale og det sundhedsmæssige system. Desuden kan det være relevant at have et Danmarkskort og et kort over Europa med, så du kan vise, hvor du kommer fra. er en officiel, international portal om Danmark. Alle oplysninger findes på engelsk og en stor del også på tysk, fransk og spansk Mere information kan du finde på disse websider:

17 Gaver Du vil, under dit studieophold, møde mange spændende og flinke mennesker. Mange steder er folk meget mere åbne, end vi er vant til herhjemme og du vil måske blive inviteret med til forskellige sociale aktiviteter både ude og hjemme hos studiekammeraterne. Det kan være rart at have lidt små gaver med hjemmefra - som tak for invitationerne og oplevelserne. Uniform Hvis du under dit ophold skal deltage i klinisk undervisning/praktik, skal du evt. have en eller flere uniformer med hjemmefra. Spørg din internationale koordinator om, hvad der gælder for din destination. 17

18 Hjemme igen... Når du kommer hjem fra dit studieophold, har du kufferten fuld af beskidte sokker, kameraet spækket med gode billeder, og hovedet pumpet med gode oplevelser og ny viden. Snavsetøjet og billederne overlader vi til dig men vi vil meget gerne have del i, hvad du har oplevet, og hvad du har lært under dit ophold. Hvis du har været ude at rejse under Erasmus, er der krav om, at du afleverer en Student Report senest 1 måned efter hjemkomsten. Rapporten afleveres til din internationale koordinator, som læser og viderebefordrer den til International Relations i VIA (afdelingen som håndterer Erasmusstipendierne for VIA s studerende). Aflevering af en sådan rapport er forudsætningen for, at du får udbetalt dit Erasmusstipendium/ikke bliver pålagt at tilbagebetale eventuelt allerede tildelte midler. Derudover er det forskelligt, hvad der kræves, og hvilken form for afrapportering der arbejdes med på de forskellige uddannelsesenheder i Sundhedsfaglig Højskole snak med din internationale koordinator om, hvad der gælder for dig. Både i forhold til hvad du skal aflevere og hvornår, og undersøg hvilke eventuelle formidlingsopgaver du har efter din hjemkomst. Du skal måske (en eller flere af nedenstående): skrive en rapport/rejsebrev om dine oplevelser mens du er af sted, og/eller når du kommer hjem udfylde en kort webbaseret evaluering stå til rådighed som oplægsholder på de internationale dage, der afholdes på din uddannelse og informere andre studerende om dine oplevelser være Host-student for udefrakommende internationale studerende Eventuelle rejsebreve anvendes til løbende evaluering af vores internationale samarbejdspartnere hvad fungerer godt/dårligt, er der forbedringspunkter, og hvad skal vi arbejde videre på. Derudover bruges rejsebrevene til inspiration og til forberedelse for andre studerende, som er interesserede i samme destination som dig. Den webbaserede evaluering er en del i det samlede statistiske arbejde i Sundhedsfaglig 18

19 Højskole og vil blive brugt i forbindelse med eksterne afrapporteringer og interne evalueringer. Dit rejsebrev vil kunne blive brugt i sin fulde form på de internationale web-sider under din uddannelse. Du er velkommen til at indsætte billeder i dit rejsebrev men husk at få tilladelse til at bruge billedet af de personer, som evt. er portrætteret. 19

20

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Studieophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studieophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studieophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt Internationalt netværk

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY PRAKTISK INFORMATION SYDNEY FORBEREDELSE PAKKEN Der vil i god tid inden afrejse blive inviteret til en forberedelsesdag, hvor du vil få lejlighed til at møde både studerende, der tidligere har været på

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Praktisk information bangkok

Praktisk information bangkok Praktisk information bangkok Praktisk information - BangkoK Praktisk information - Udveksling til Bangkok (12 uger) Kort om Thailand Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION - Udveksling til Bangkok (12 uger) KORT OM THAILAND Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske tro og er meget forskellig

Læs mere

Studie-/ praktik ophold i udlandet

Studie-/ praktik ophold i udlandet Studie-/ praktik ophold i udlandet Marts 2009 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland www.ucn.dk ucn@ucn.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Indholdsfortegnelse Forord..............................................

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende VELKOMMEN Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende En rejse på tusind mil, må begynde med et enkelt skridt Lao-tse, kinesisk filosof Alt taget i betragtning,

Læs mere

UDLANDSOPHOLD WHAT TO DO?

UDLANDSOPHOLD WHAT TO DO? WHAT TO DO? BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI UNI VERSITET 1. Afklaring 8. Ansøgning om merit 2. Forhåndsgodkendelse 7. Under udlandsopholdet 3. Ansøgning til AU 6. Housing

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende VELKOMMEN Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende En rejse på tusind mil, må begynde med et enkelt skridt Lao-tse, kinesisk filosof Alt taget i betragtning,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS PROGRAM HVAD ER ITT? ITT OG UDLANDSOPHOLD SÅDAN GØR DU HJÆLP OG VEJLEDNING 2 FORVENTNINGER? Hvad vil jeg gerne have med hjem herfra i dag? Skriv et kort

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College FASE 1 - Ansøgning - Vejledning og procedurer Information

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III Land: Frankrig Periode: Fra:07.01.2013 Til:08.04.2013 Udvekslingsprogram: Jura

Læs mere

Udkast til lokalt tillæg

Udkast til lokalt tillæg Udkast til lokalt tillæg 6. Internationalisering August 2010 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 5 Internationalisering i fysioterapeutuddannelsen i VIA UC Formålet med internationalisering

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

AU STUDY ABROAD FAIR 6. OKTOBER 2016

AU STUDY ABROAD FAIR 6. OKTOBER 2016 STUDY ABROAD FAIR DAGENS PROGRAM Er du forberedt på at studere i udlandet? Hvor kan du komme på udlandsophold? Hvordan kan du tage på udlandsophold? Opfylder du kravene for at få tildelt en udvekslingsplads?

Læs mere

MEDICIN UDLANDSOPHOLD

MEDICIN UDLANDSOPHOLD 3. NOVEMBER 2014 MEDICIN RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Regler, frister og procedurer Muligheder Finansiering Spørgsmål Reformen Forhåndsgodkendelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

OPLÆG OM UDLANDSOPHOLD

OPLÆG OM UDLANDSOPHOLD OPLÆG OM UDLANDSOPHOLD PLANLÆGNING TO MÅDER AT REJSE UD PÅ s udvekslingsaftaler Ud på egen hånd / freemover 1. Find en udvekslingsaftale 1. Find relevante fag i udlandet 2. Søg ud via en udvekslingsaftale

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 26. oktober 2016 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER

AARHUS UNIVERSITY MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER abroad Study PROGRAM Forhåndsgodkendelse af fag. Søge optagelse ved det udenlandske universitet. BSS Travel Grant

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Bogazici University Land: Tyrkiet Periode: Fra: 09-08-2012 Til:17-01-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Som led i kvalitetssikringen af de uddannelser, som udbydes i samarbejde med udenlandske universiteter, har universitetets ledelse besluttet

Læs mere

US AARH. Architectural Engineering. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet:

US AARH. Architectural Engineering. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Land: Spanien Periode: Fra:17.09.13 Til:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Bilkent University Land: Tyrkiet Periode: Fra: januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Salamanca Land: Spanien Periode: Fra:10/2

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon.) Navn på universitet i udlandet: University of Southampton Land: United Kingdom Periode: Fra: September 2011 Til: Januar

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science) Master i udlandet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Begrebsafklaring og definitioner... 3 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 3 2.2 MBA: Master of Business Administration... 3 3. Hvilken

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 3. november 2015 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2012 Til:

Læs mere

MEDICIN UDLANDSOPHOLD

MEDICIN UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2014 MEDICIN RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Regler, frister og procedurer Muligheder Finansiering Spørgsmål Reformen Forhåndsgodkendelse

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk psykologi (IUP) Navn på universitet i udlandet: Institute of Education University of London Land: UK Periode: Fra:1 okt (29. sep)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: 02.08.11 Til: 31.01.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Montana Land: USA Periode: Fra:1/9-2010 Til:20/12-2010 Udvekslingsprogram: Statskundskab

Læs mere

INSTAGRAM - KONKURRENCE -

INSTAGRAM - KONKURRENCE - VELKOMMEN INSTAGRAM - KONKURRENCE - Vind et gavekort på 1000 kr til gavekortet.dk 1. Følg @edudanmark 2. Tag et billede fra EDU Days 3. #edudays & #edudanmark INDHOLD Hvem er EDU? Hvordan hjælper EDU?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich Land: United Kingdom Periode: Fra: 9/1/2012 Til: 23/6/2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Marts, 2015 Indhold 1. Forord... 1 2. Indhold, ECTS-omfang,

Læs mere

Udvekslingsophold. Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende. Mandag den 24. oktober 2016

Udvekslingsophold. Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende. Mandag den 24. oktober 2016 Udvekslingsophold Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende Mandag den 24. oktober 2016 Mig Linda Schmidt Holmstrøm International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning 1443,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik VELKOMMEN EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik INDHOLD Hvem er EDU? Hvordan hjælper EDU? EDU vs. Udveksling Hvilke universiteter repræsenterer EDU? Hvordan gør du? HVEM ER EDU?

Læs mere

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Unversity of London, Institute

Læs mere

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold.

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Bogazici University Land: Tyrkiet Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Utrech University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Utrech University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Utrech University Land: Holland Periode: Fra:1. februar 2013 Til: 30. juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: september 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering, civilingeniør

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering, civilingeniør US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering, civilingeniør Navn på universitet i udlandet: Universidade do Porto Land: Portugal Periode: Fra: 30.06.2012 (inkl.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Biologi. Navn på universitet i udlandet: University of the Sunshine Coast

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Biologi. Navn på universitet i udlandet: University of the Sunshine Coast US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of the Sunshine Coast Land: Australien Periode: Fra:Juli 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28 januar 2013 Til:7 juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvis ja, hvordan vil du bedømme den modtagne vejledning? Begrund venligst

Hvis ja, hvordan vil du bedømme den modtagne vejledning? Begrund venligst Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: IT Produkt Udvikling Navn på universitet i udlandet: University of Technology Eindhoven Land: Holland Periode: Fra: 15-08-2012 Til: 01-02-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Periode: Fra:Marts (Var på sprogkursus hos Uni Leipzig i marts, men studiestart var i april) Til:August

Periode: Fra:Marts (Var på sprogkursus hos Uni Leipzig i marts, men studiestart var i april) Til:August US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, litteratur og kultur - erhvervslinje Navn på universitet i udlandet: Universität Leipzig Land: Tyskland Periode: Fra:Marts (Var på

Læs mere

Praktik i udlandet. Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet

Praktik i udlandet. Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet Praktik i udlandet Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet Februar 2013 Indhold Elevens tjekliste inden udrejse:... 2 Elevens ophold i praktik i udlandet:... 4 Ved tilbagekomst til Danmark...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University Land: Italien Periode: Fra: 5/9 2012 Til: 20/12 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat. Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat. Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: sep. 2013 Til: feb. 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg så det som en god mulighed for at prøve at læse på et andet universitet og få snakket spansk.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg så det som en god mulighed for at prøve at læse på et andet universitet og få snakket spansk. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik Navn på universitet i udlandet: Universitat de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: feb 2012 Til: juli 2012 Udvekslingsprogram: ERASMUS Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Historie Tilvalg i Europastudier. På udveksling med tilvalg, 6. semester.

Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Historie Tilvalg i Europastudier. På udveksling med tilvalg, 6. semester. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Historie Tilvalg i Europastudier. På udveksling med tilvalg, 6. semester. Navn på universitet i udlandet: Universität Leipzig Land:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna Land: Italien Periode: Fra: Februar 2014 Til: Juni 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bacheloruddannelsen på Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University College London Land: England Periode: Fra:september 2011 Til:juni

Læs mere

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Rejsebrev Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Louise Winther Larsen E-mail: louisewintherlarsen@gmail.com Hjem-institution: VIA University College Aarhus Hold: 11IID Værtsinstitution/Universitet:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering. Navn på universitet i udlandet: University of Western Ontario

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering. Navn på universitet i udlandet: University of Western Ontario US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University of Western Ontario Land: Canada Periode: Fra: Januar 2013 Til: April 2013

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:11/01/2013 Til: 14/05/2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere