Guide til studieophold i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til studieophold i udlandet"

Transkript

1 Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole

2 Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige bekendtskab med smukke landskaber og eksotiske skikke. Som international studerende får du mulighed for at komme helt ind under huden på sundhedssystemet og kulturen i et helt andet land og herigennem sætte din egen uddannelse og faglighed i perspektiv. I de senere år har de studerendes interesse for studieophold i udlandet udviklet sig betydeligt. Et stigende antal studerende rejser ud og tager en del af deres uddannelse i udlandet. Det kan være en del af såvel den teoretiske som den kliniske undervisning. Et internationalt studieophold er en del af dit ordinære uddannelsesforløb og det forudsætter derfor forhåndsgodkendelse og aftale om merit for opholdet, inden du tager af sted. Sundhedsfaglig Højskole samarbejder med mange forskellige udenlandske uddannelsesinstitutioner over hele verden og du har et væld af spændende muligheder for studieophold i udlandet uanset indenfor hvilken uddannelsesretning i Sundhedsfaglig Højskole, du befinder dig! 2

3 Der findes mange forskellige måder for uddannelsesinstitutioner at samarbejde på om studieophold for studerende. Internationale studieophold i Sundhedsfaglig Højskole er primært reguleret af bilaterale aftaler mellem Sundhedsfaglig Højskole og en anden international samarbejdspartner samt af forskellige netværks-aftaler, hvor Sundhedsfaglig Højskole indgår i et samarbejde med en gruppe af andre institutioner. Disse aftaler og netværk er reguleret af forskellige programmer, og det er disse programmer, der bestemmer ansøgningsprocedurer, ansøgningsfrister, krav til form og gennemførelse, samt hvor du kan søge økonomisk støtte til studieopholdet. (Se mere i afsnittet Rammer/programmer for studieophold i udlandet). Sundhedsfaglig Højskole indeholder mange forskellige sundhedsuddannelser og dermed også mange forskellige traditioner for internationale studieophold. Med denne folder ønsker vi både at gøre det lettere for dig som studerende at finde rundt i tilbud, muligheder og krav i forbindelse med internationale studieophold og at skabe et fælles udgangspunkt for rådgivning om studieophold i udlandet. Har du spørgsmål, som ikke besvares i denne folder, er du altid meget velkommen til at kontakte din internationale koordinator. 3

4 Jeg vil af sted hvordan kommer jeg i gang? Uanset hvilken uddannelse du studerer på - og uanset hvor du vælger at søge hen - skal du være forberedt på, at det kræver meget arbejde og forberedelse, inden du kan stille dig op i boardingkøen til din drømme-destination. Ansøgningsprocedurerne for de forskellige programmer og internationale studieopholdssteder er forskellige; men de har dét til fælles, at der er rigtigt meget papir, der skal udfyldes. Du opfordres derfor til at forberede dine ønsker om studier i udlandet mindst et år i forvejen. Og gerne før. Du skal overveje hvor i udlandet du ønsker at studere hvor længe du ønsker at være udenlands hvilket tidspunkt, du mener, det er bedst at rejse ud hvornår i studiet. Dvs. hvilket speciale eller fagområde du ønsker at studere i udlandet. om du vil studere i teori eller praktik eller begge dele. Derefter kontakter du den internationale koordinator på din uddannelsesenhed med henblik på afklaring af det videre forløb. Vær opmærksom på, at visse uddannelser har faste deadlines for indlevering af ansøgninger en eller to gange om året mens andre løbende modtager ansøgninger. 4

5 Herefter tager den internationale koordinator og/eller de internationale medarbejdere i Sundhedsfaglig Højskoles ledelsessekretariat kontakt til det eller de steder, hvortil du har ønsket at komme hen. Her afklares mulighederne for dit ophold, og din uddannelsesenhed får fremsendt de gældende ansøgningsdokumenter for den institution, du søger optagelse på. Din ansøgning fremsendes derefter til behandling hos optagelsesmyndigheden på den institution, hvor du søger om optagelse. Når din ansøgning er godkendt, skal du udfylde yderligere dokumenter i forbindelse med dit ophold. Afhængigt af hvilken ramme/program aftalen med det studiested, du har valgt, er lavet under, varierer det lidt, hvad disse dokumenter består i. 5

6 Rammer/programmer for udveksling Det internationale samarbejde i Sundhedsfaglig Højskole er organiseret ved hjælp af programmer og selvstændigt indgåede aftaler. Overskrifterne er: ERASMUS Nordplus Andre aftaler Free Movers ERASMUS er et EU-program under Livslang Læring. Erasmus giver tilskud til samarbejde mellem universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner i Europa og giver mulighed for stipendier til studenter- og underviserudveksling mellem institutioner, der har indgået aftaler under Erasmus. Et Erasmus-stipendium kan variere i størrelse fra år til år. Der kan gives støtte til studieophold af 3-12 måneders varighed. Du skal minimum være af sted 12 uger. Du kan søge om et Erasmusstipendium, hvis du: Gennem din internationale koordinator har fået tilsagn om optagelse hos en samarbejdspartner i udlandet. Som minimum har gennemført 1 års studier forud for dit studieophold. Proceduren for ansøgning om studieophold under Erasmus og ansøgning om stipendier er som følger: 1. Undersøg i din studieordning, hvornår du tidligst eller senest har mulighed for at komme på studium i udlandet og hvilke krav, der stilles for at få merit for studiet i udlandet. 6

7 2. Den internationale koordinator vil have en oversigt over de muligheder, du har for at komme på et relevant studieophold samt information om, hvordan du ansøger om at blive accepteret på den modtagende uddannelsesinstitution. 3. Student Application Form - Studies Abroad Når du har fundet frem til den eller de relevante muligheder, skal du udfylde en Student Application Form, Studies Abroad. Den skal afleveres til den internationale koordinator for din uddannelse. 4. Studieophold: -Der skal samtidig med udfyldelse af Study Application Form udfyldes og underskrives en LLP(Erasmus) Learning Agreement (SMS) med angivelse af detaljer om studieop-holdet, merit mv. Dette skema afleveres til den internationale koordinator for din uddannelse. Når Learning Agreement er færdigbehandlet, vil den sammen med Study Application Form blive sendt til modtagende uddannelsesinstitution til deres godkendelse og underskrift. 5. Efter endt behandling af din ansøgning vil du få tilsagn eller afslag fra den internationale koordinator på dine muligheder for at komme på det ønskede studieophold. Tilsagnet vil samtidig være en forhåndsmerit for dit studium i udlandet såfremt du får godkendt/består alle de kurser, du er tilmeldt på værtsinstitutionen. Ved accept af studieopholdet fra såvel din uddannelse/internationale koordinator og den modtagende uddannelsesinstitution vil du få tilsendt yderligere materiale til udfyldelse. I Sundhedsfaglig Højskole anvender vi kun Erasmusstipendier til studieophold (SMS). Du skal være opmærksom på, at du kun kan få 1 Erasmusstipendium til studieophold gennem hele din uddannelsestid også selv om du skifter uddannelse. Har du fået et Erasmus stipendium, er der ingen krav til dokumentation af udgifter. Gennemført ophold skal selvfølgelig dokumenteres. 7

8 Rammer/programmer for udveksling Nordplus er et program under Nordisk Ministerråd, som har til formål at fremme mobilitet mellem de nordiske lande. Under Nordplus samarbejder uddannelsesinstitutioner i forskellige netværk, som tildeles midler til stipendier til aktivitet mellem netværkets medlemmer. Nogle af netværkene i Sundhedsfaglig Højskole hedder Nordhelse, Nordman, Nordlink og Danosfi. De giver dig mulighed for at søge om studieophold til netværksmedlemmerne. Det er forskelligt, hvilke midler de forskellige Nordplusnetværk tildeles til studentermobilitet fra år til år. Et Nordplus stipendium kan variere i størrelse, og det er forskelligt hvor mange stipendier der findes i hvert netværk fra år til år. Kontakt din lokale internationale koordinator for at høre mere om, hvad dine muligheder er inden for Norden. Du skal minimum være af sted 12 uger. Andre aftaler I Sundhedsfaglig Højskole findes der udover aftaler under ovenstående programmer - forskellige andre muligheder og aftaler. Det kan f.eks. være aftaler om valgfag, sommerskole eller 12 ugers studieophold på udvalgte destinationer udenfor Europa, hvor der er indgået særlige aftaler om studieophold. Hvis du rejser under disse andre aftaler, skal du som udgangspunkt selv sørge for at søge legater og stipendier, der kan dække dine udgifter. 8 F.eks.: 1:1 aftaler med institutioner i lande udenfor EU/EEC: Visse af uddannelserne i SFH har såkaldte 1:1 aftaler med institutioner i lande udenfor EU. Disse aftaler bygger på gensidighed; altså at man modtager en studerende for hver studerende, man sender ud. Når man rejser under 1:1 aftaler, skal man minimum være af sted i et helt semester (min. 30 ECTS point) Man betaler dog ikke tuition fee til værtsinstitutionen, hvis man rejser under 1:1 aftalerne, eks. aftale med Deakin University, Australien.

9 ERASMUS Intensive programmes (IP): er et kort studieprogram (fra 2 til 6 uger), som samler studerende og undervisere fra mindst 3 forskellige lande. IP erne har til formål at skabe multinational undervisning indenfor emner, som ellers kun ville blive udbudt meget smalt. Når man har fået tilsagn om optagelse på et IP, vil man kunne få refunderet mellem 80 og 100% af de faktiske udgifter til rejse og ophold. Undervisningen er gratis. Det er i øjeblikket Psykomotorikuddannelsen, der udbyder IP men spørg din internationale koordinator, om din uddannelse deltager i IP er, som kan være interessante for dig. Valgfag og/eller studieture Nogle af uddannelserne i SFH har aftaler om valgfag (ca. 3 ECTS) enten i form korte kliniske ophold eller som studietur til samarbejdspartnere i udlandet. Kontakt din internationale koordinator for at høre mere om mulighederne på din uddannelse. ENM/ European Nursing Module: er studieopholdsmuligheder i et netværk af institutioner spredt over hele Europa forbeholdt sygeplejerstuderende, uddannede sygeplejersker og underviserne på sygeplejerskeud-dannelserne. Du kan komme på studieophold under ENM efter modul 4. Modulet består af 4 uger, hvoraf de 2 af ugerne foregår som studieophold i udlandet. Hvis du rejser under ENM, skal du selv sørge for at søge legater og stipendier, der kan dække dine udgifter. Læs mere om ENM modulet på: og ttp://www2.viauc.dk/sygeplejerske/nuvaerendestuderende/internationalemuligheder/forviastuderende/sider/europeannursingmodule.aspx 9

10 Rammer/programmer for udveksling Free Movers Du kan i visse særlige tilfælde have mulighed for at rejse som såkaldt Free Mover. Da det er et meget omfattende arbejde - både for dig, din internationale koordinator og din studievejleder at sammensætte et Free Mover ophold, er det dog helt op til den enkelte uddannelse og vejleder at afgøre, hvilke muligheder du har for at rejse som Free Mover. Der findes i SFH ikke faste standarder for, hvordan studieophold som Free Mover skal foregå men for at du kan tildeles merit, skal dokumentationen for dit ophold og læringsudbytte være i orden. 10

11 Verden forandrer sig Vær opmærksom på, at det internationale område er meget dynamisk og foranderligt. Det betyder, at nogle netværk og aftaler nedlægges/løber ud mens andre fornyes og nye indgås. Kontakt altid din internationale koordinator for at få de allernyeste informationer om eksisterende samarbejdspartnere og studieopholdsmuligheder. Hvis man ikke har hjemve en gang imellem, er det fordi man aldrig har flyttet sig en tomme Klaus Rifbjerg 11

12 Økonomi & bolig Det er naturligvis ikke helt gratis at komme ud og rundt omkring i verden men det er det jo på den anden side heller ikke, selv om man bliver hjemme. Vi opfordrer til, at du sætter dig grundigt ind i, hvilke muligheder du har for at søge støtte til dit studieophold, og til at du laver et budget som en del af dine forberedelser til studieopholdet. Du skal bl.a. være opmærksom på: Hvis du er SU berettiget, kan du tage SU med dig under godkendt studieophold i udlandet. Hvis din uddannelsesenhed godkender studieopholdet, skal du ikke søge særskilt SU til det. Hvis du allerede får SU til din danske uddannelse, vil din SU fortsat blive udbetalt som normalt under studieopholdet. SU-medarbejderen på dit uddannelsessted skal dog vide, at du er på studieophold, så din SU ikke stoppes, og du skal sende dokumentation for din studieaktivitet. Spørg SU-medarbejderen på dit uddannelsessted. Hvis du skal være af sted i længere tid, er det en fordel at kontakte SKAT inden din afrejse, for at afklare forhold, som kan have stor betydning for din skat i Danmark som f.eks.: Har du stadig bolig i Danmark? Har du indtægter fra Danmark eller fra udlandet under opholdet uden for Danmark? For at undgå problemer senere anbefaler SKAT, at du kontakter dem inden din afrejse på telefon Du kan også læse mere på Hvis du vil tage en videregående uddannelse i udlandet (hel/delvis), kan du søge om at få udlandsstipendium i op til to år. Stipendiet dækker helt eller delvist studieafgiften på en række godkendte uddannelser i udlandet. Du skal som minimum have ret til SU for at få udlandsstipendium. Inden for de europæiske udvekslingsprogrammer er undervisningsafgiften (tuition fee) allerede betalt. Hvis du rejser til lande, der står udenfor disse aftaler, skal du selv i første omgang betale det opkrævede tuition fee, men kan søge om at få beløbet refunderet. Se Sider/default.aspx for mere information og/eller kontakt din lokale SU-medarbejder. Hvis du modtager uddannelsesydelse eller anden støtte, skal du have afklaret de økonomiske forhold med din kommune, Jobcentret, A-kasse eller lignende inden studieopholdet. 12

13 Du betaler selv for rejse, ophold, sprogkurser, forsikringer, vaccinationer, visa mv. Du SKAL have tegnet en ansvarsforsikring som dækker dig under dit ophold i udlandet. Med ansvarsforsikringen, skal du være forsikret mod skade på patienter. Derudover skal du selv sørge for syge- og hjemrejseforsikring samt rejseforsikring. Vær opmærksom på, at flere fagforeninger har et samarbejde med forskellige forsikringsselskaber, og at du gennem et studiemedlemsskab evt. er gratis forsikret på forskellig måde ifm. internationalt studieophold. Kontakt din fagforening for at høre nærmere. Rejser du til steder uden for netværk/aftaler, bør du kontakte ambassaden for at få flere oplysninger, da betingelserne kan variere fra land til land. I forbindelse med Erasmus-, Nordplus- og ENM-studieophold er uddannelsesinstitutionen i modtagerlandet i mange tilfælde behjælpelig med at skaffe en bolig. Nogle skaffer helt automatisk bolig, andre steder skal du søge universitetet centralt. Den internationale koordinator har eller skaffer oplysninger herom. Det kan desuden være en god idé at undersøge leveomkostninger og transportudgifter på dit studieopholdssted. Sundhedsfaglig Højskole kan ikke hjælpe med legater, men du kan selv søge støtte ved diverse private fonde, der ønsker at fremme internationale aktiviteter. Der er bl.a. følgende muligheder for oplysninger: - Biblioteket: Kraks fonds- og legatvejviser - Statsbiblioteket: Her kan du gratis søge efter legater og fonde på deres legatvejviserbaser på CD-ROM. - Internettet: er et gratis site, medens der i er forskellige muligheder for mod gebyr at modtage oplysninger og lister over fonde. - Se endvidere på - Se også 13

14 Husk! Pas, Penge og billetter er ikke det eneste, du skal tænke på og huske inden din rejse. Vi har derfor herunder samlet vigtige emner. Du kan læse endnu mere i vejledningen Guide to safeguard, som udleveres til alle studerende, der er blevet godkendt til et internationalt ophold. Kultur Når du kommer til et andet land, kommer du også til en anden kultur. Kultur kan beskrives som de linser eller briller, vi hver især ser verden igennem. På den måde er det kulturen, der gør, at verden giver mening på en bestemt måde for danskere og på en anden måde for tyskere, nordmænd, indere, polakker osv. Alle mennesker har en tendens til at tolke deres egen kultur (deres egne linser/briller), som om de var almengyldige. Vi glemmer let, at den måde, vi forstår verden på, er kulturspecifik og hverken er universel eller sand men jo mere man rejser, og særligt jo dybere man kommer ind i en anden kultur, jo mere vil man opleve, at der findes mange måder at se og forstå verden på. Virkeligheden kan være mange ting. Så forbered dig inden du rejser hjemmefra. Læs om, hvad du kan forvente at møde og husk, at du rejser ud netop for at møde noget, der er anderledes. Anderledes er ikke nødvendigvis dårligere, end det du kender. Sprog Det er vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser omkring det sprog, de taler i det pågældende land. Du skal kunne kommunikere og få et højt fagligt udbytte af dit ophold, så du må sikre dig, at undervisningen og kommunikationen foregår på et sprog, du kan forstå. Det kan være en god ide at tage et sprogkursus enten inden du rejser eller som en del af dit ophold. Derudover er det altid en god idé at læse bøger og se film på det sprog, du skal bruge i udlandet. Visse af vores samarbejdspartnere har helt specifikke krav til sprogkundskaber (niveau og karakterer) for ansøgere. Mange steder skal du inden eller under ansøgningen gennemgå en sprogtest. Kontakt din internationale koordinator for at høre, hvilke krav der stilles der, hvor du gerne vil hen. 14

15 Opholdstilladelse og visum Kontakt ambassaden her i Danmark eller i Norden for det land, du skal rejse til. De kan informere dig om regler for såvel opholdtilladelse som visum. Igen er reglerne forskellige fra land til land, ligesom de skifter over tid. Vær i god tid - udstedelse af visum kan tage lang tid! Oplysninger om danske ambassader og konsulater kan findes på Se endvidere Vaccinationer og helbredsattester Undersøg om der kræves specielle vaccinationer eller helbredsattester, inden du tager af sted. Det kan du få at vide ved at kontakte din egen uddannelsesinstitution og Statens Serum Institut, udlandsvaccinationen Tlf. nr eller den private udbyder Du skal være opmærksom på, at der hvis du skal i klinik/ praktik kan være særlige krav til vaccinationer og tests, som ikke fremgår på de førnævnte hjemmesider (f.eks. Hepatitis eller TB). I flere lande kræves helbredsattest vedrørende MRSA. Du skal også være opmærksom på, at du efter studieophold udenfor Skandinavien skal kunne fremvise en negativ MRSA-test efter din hjemkomst, inden du får lov til at fortsætte din kliniske uddannelse i det danske sundhedsvæsen. Spørg din internationale koordinator og læs mere på Statens Serum- Institus s hjemmeside Straffeattest Visse partnere kræver, at der med ansøgningen følger en ren straffeattest. På engelsk. Studielitteratur Uanset om dit ophold har teoretisk eller klinisk praktisk fokus, kan det være en god idé at overveje, om en lille del af den sparsomme plads i kufferten skal bruges på en god grundbog inden for det emne/område, din studieophold finder sted. På siden finder du et vocabular, som er anvendeligt, når du under dit ophold skal kunne præsentere det danske sundhedsvæsen. 15

16 Husk! Materiale om Danmark og din studieby Det er en god ide at have forskelligt materiale med om Danmark og om den by, du studerer i og/eller kommer fra. Det kan være materiale, som spænder fra oplysninger om kongehuset til oplysningspjecer om det politiske, det sociale og det sundhedsmæssige system. Desuden kan det være relevant at have et Danmarkskort og et kort over Europa med, så du kan vise, hvor du kommer fra. er en officiel, international portal om Danmark. Alle oplysninger findes på engelsk og en stor del også på tysk, fransk og spansk Mere information kan du finde på disse websider:

17 Gaver Du vil, under dit studieophold, møde mange spændende og flinke mennesker. Mange steder er folk meget mere åbne, end vi er vant til herhjemme og du vil måske blive inviteret med til forskellige sociale aktiviteter både ude og hjemme hos studiekammeraterne. Det kan være rart at have lidt små gaver med hjemmefra - som tak for invitationerne og oplevelserne. Uniform Hvis du under dit ophold skal deltage i klinisk undervisning/praktik, skal du evt. have en eller flere uniformer med hjemmefra. Spørg din internationale koordinator om, hvad der gælder for din destination. 17

18 Hjemme igen... Når du kommer hjem fra dit studieophold, har du kufferten fuld af beskidte sokker, kameraet spækket med gode billeder, og hovedet pumpet med gode oplevelser og ny viden. Snavsetøjet og billederne overlader vi til dig men vi vil meget gerne have del i, hvad du har oplevet, og hvad du har lært under dit ophold. Hvis du har været ude at rejse under Erasmus, er der krav om, at du afleverer en Student Report senest 1 måned efter hjemkomsten. Rapporten afleveres til din internationale koordinator, som læser og viderebefordrer den til International Relations i VIA (afdelingen som håndterer Erasmusstipendierne for VIA s studerende). Aflevering af en sådan rapport er forudsætningen for, at du får udbetalt dit Erasmusstipendium/ikke bliver pålagt at tilbagebetale eventuelt allerede tildelte midler. Derudover er det forskelligt, hvad der kræves, og hvilken form for afrapportering der arbejdes med på de forskellige uddannelsesenheder i Sundhedsfaglig Højskole snak med din internationale koordinator om, hvad der gælder for dig. Både i forhold til hvad du skal aflevere og hvornår, og undersøg hvilke eventuelle formidlingsopgaver du har efter din hjemkomst. Du skal måske (en eller flere af nedenstående): skrive en rapport/rejsebrev om dine oplevelser mens du er af sted, og/eller når du kommer hjem udfylde en kort webbaseret evaluering stå til rådighed som oplægsholder på de internationale dage, der afholdes på din uddannelse og informere andre studerende om dine oplevelser være Host-student for udefrakommende internationale studerende Eventuelle rejsebreve anvendes til løbende evaluering af vores internationale samarbejdspartnere hvad fungerer godt/dårligt, er der forbedringspunkter, og hvad skal vi arbejde videre på. Derudover bruges rejsebrevene til inspiration og til forberedelse for andre studerende, som er interesserede i samme destination som dig. Den webbaserede evaluering er en del i det samlede statistiske arbejde i Sundhedsfaglig 18

19 Højskole og vil blive brugt i forbindelse med eksterne afrapporteringer og interne evalueringer. Dit rejsebrev vil kunne blive brugt i sin fulde form på de internationale web-sider under din uddannelse. Du er velkommen til at indsætte billeder i dit rejsebrev men husk at få tilladelse til at bruge billedet af de personer, som evt. er portrætteret. 19

20

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Studie-/ praktik ophold i udlandet

Studie-/ praktik ophold i udlandet Studie-/ praktik ophold i udlandet Marts 2009 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland www.ucn.dk ucn@ucn.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Indholdsfortegnelse Forord..............................................

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY PRAKTISK INFORMATION SYDNEY FORBEREDELSE PAKKEN Der vil i god tid inden afrejse blive inviteret til en forberedelsesdag, hvor du vil få lejlighed til at møde både studerende, der tidligere har været på

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION - Udveksling til Bangkok (12 uger) KORT OM THAILAND Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske tro og er meget forskellig

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Rejsebrev Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Louise Winther Larsen E-mail: louisewintherlarsen@gmail.com Hjem-institution: VIA University College Aarhus Hold: 11IID Værtsinstitution/Universitet:

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik VELKOMMEN EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik INDHOLD Hvem er EDU? Hvordan hjælper EDU? EDU vs. Udveksling Hvilke universiteter repræsenterer EDU? Hvordan gør du? HVEM ER EDU?

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6

Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6 Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6 Navn: Tina Heiberg Olsen Uddannelsessted: UC Diakonissestiftelsen, København Hold nr.: s2013 Email: tinaolsen19@gmail.com Tlf. nr.: 28746646 Værts-institution:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B Rejsebrev Tines rejsebrev fra Málaga, Spanien - modul 6 Udvekslingsperiode 28. januar 28. april 2013 Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University Evalueringsbrev Trimester 1 Deakin University S12 Hold K, Julie Bredsdorff-Larsen Udvekslingsland: Australien Værtsinstitution: Deakin University Udvekslingsperiode: 10/3-2014 - 11/7 2014 Modul: Modul

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Land: Tyskland Periode: Fra: 01.09.2012 Til:28.02.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Udveksling til: Thailand Navn: Louise Andersen E-mail: louiseandersenn@gmail.com Evt. rejsekammerat: Pernille Jensen Hjem-institution:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 17. februar 2014. Udlandsophold. Mette G. Thomsen International koordinator

AARHUS UNIVERSITET 17. februar 2014. Udlandsophold. Mette G. Thomsen International koordinator Udlandsophold International koordinator UNI VERSITET STEP BY STEP 1. Afklaring 2. Forhåndsgodkendelse 3. Ansøgning til AU 4. Ansøgning til gæsteuniversitet 5. Før afrejse 6. Når du kommer hjem 2 PROGRAM

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Udlandsophold University of California, San Diego

Udlandsophold University of California, San Diego Udlandsophold University of California, San Diego Personlige oplysninger Navn: Nicolai Heidemann Semester for ophold: Forår 2012 Universitet: University of California, San Diego E-mail: nicolaiheidemann@hotmail.com

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: Marts 2013 Juli 2013 Udveksling til: Melbourne, Australien Navn: Linda Lindholm Email: 165580@viauc.dk Hjem-institution: VIA University College, Viborg Holdnummer:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok. Navn: Pernille Jensen E-mail: pernillejensen51@gmail.com Evt. rejsekammerat: Louise Andersen Hjem-institution: Bornholms Sundheds-

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Udlandsophold 2009/2010

Udlandsophold 2009/2010 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole. Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel Email: charlottegabel@gmail.com tlf: 51902492 Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk

Læs mere

Udlandsrapport Georgia Institute of Technology

Udlandsrapport Georgia Institute of Technology Udlandsrapport Georgia Institute of Technology Af Adam R. Jensen, efteråret 2014 Side 1 af 4 Motivation og planlægning Jeg havde længe haft lyst til at tage et semester i udlandet, og USA var et oplagt

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Studieophold i Thailand 9/9-10-29/10-10: Sygeplejerskeuddannelsen s09v

Studieophold i Thailand 9/9-10-29/10-10: Sygeplejerskeuddannelsen s09v Kontaktoplysninger Navn: Skole: University College Nordjylland, Aalborg, Hold: s09v Studieland: Bangkok, Thailand, Ramathibodi Hospital, pediatric wards. Motivation for praktikplads i udlandet Min motivation

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

Guide til udlandsophold

Guide til udlandsophold Institut for elektroniske systemer Guide til udlandsophold Udarbejdet af: Martin Møller Sørensen Niels Lovmand Pedersen 24. august 2008 Denne guide er udarbejdet af Martin Møller Sørensen og Niels Lovmand

Læs mere

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Navn: Stine Pedersen Motivation: Der var flere årsager til, at jeg ansøgte om at komme et semester på udveksling. En af grundene var,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard

Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard Persondata Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard Stud.Ing Bo Galsgaard, elektroingeniør studerende ved Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Udarbejdet december 2012 Forord Dette lokale

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere FUETS Konference den 17. november 2010 Birtha Theut, Euroguidance Tlf: 33 95 70 02, mail: bt@iu.dk Mandag d. 27.september: Flere men

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: 3. februar 2014 26. april 2014 Udveksling til: Australien, Sydney Navn: Sabrina Bjørch Christensen Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Holdnummer:

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit?

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS-point Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere