Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse"

Transkript

1 Velkommen til Campus Roskilde Nye rammer for uddannelse

2 Tillykke til alle studerende og medarbejdere, der får deres daglige gang her på Campus Roskilde og til alle andre, der i fremtiden vil bruge huset. I får glæde af husets mange muligheder. Campus Roskilde tilbyder fleksible, digitale og fremtidssikrede rammer for alle uddannelser og giver muligheder for et godt studenter- og medarbejdermiljø. Når fem uddannelser flytter sammen, giver det grobund for tværprofessionelt samarbejde. Allerede på studiet kan kommende lærere, pædagoger og socialrådgivere for eksempel udvikle faglige fællesskaber om børns trivsel. Når studerende fra fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen deler faciliteter og møder hinanden i dagligdagen, lærer de hinandens professioner bedre at kende, og det skaber et godt fundament for fremtidigt samarbejde efter endt uddannelse. De mange nye faciliteter som multisportshallen, teaterscenen, science-zonen og fysiologiske testrum åbner for en lang række udfoldelsesmuligheder både faglige og sociale. For Campus Roskilde er ikke kun et hus til undervisning. Uden for undervisningstid kan alle bruge huset til at dyrke idræt eller til sociale arrangementer. Et godt socialt miljø bidrager til et godt studieliv og til interessen for at lære og at lære sammen. Fra tanken om et fælles campus spirede og planer og ideer groede, til nu hvor huset fremstår som et samlet udtryk, har målet været at skabe fantastiske rammer for uddannelse. Vi synes, at det er lykkedes. Hans Stige, bestyrelsesformand Ulla Koch, rektor

3 Her har vi skabt fremtidens rammer for uddannelse På det nye Campus Roskilde har University College Sjælland samlet professionsbacheloruddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut. Vi har etableret fysiske og teknologiske rammer, der kan danne fundament for moderne og studenteraktiverende undervisningsformer. Rammer, hvor et fremadskuende studiemiljø kan blomstre og sikre, at de studerende opnår de nødvendige faglige, almene, sociale og personlige kompetencer. Det arkitektoniske helhedsindtryk for området er bevaret, idet Campus Roskilde, University College Sjælland, hænger arkitektonisk sammen med området, der også rummer Roskilde Universitet. Campus Roskilde består af mere end 50 undervisningslokaler, værkstedszone, science-zone, klinisk zone, musik-, drama- og bevægelseszone, konferencerum, auditorium med plads til 200, bibliotek, multihaller, kantine, cafe, studieservicecenter, gruppe- og møderum, studiepladser, arbejdspladser og meget mere.

4 Om University College Sjælland University College Sjælland udbyder 9 professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland. Cirka studerende og 600 medarbejdere er fordelt på 9 professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland. Om Campus Roskilde På Campus Roskilde har University College Sjælland samlet fem professionsbacheloruddannelser til pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut under mottoet Mange hjerner - én puls. Campus Roskilde huser cirka studerende. Faktuelle oplysninger Tegnet af Henning Larsen Architects Arkitekten bag Operahuset, IT-Universitetet og Frederiksberg Gymnasium har tegnet Campus Roskilde, University College Sjælland, ud fra 3 klare principper givet af University College Sjælland: 1. Et inspirerende, velfungerende og dynamisk studiemiljø. 2. En bygning med en klar hovedorganisering og fleksible indretningsmuligheder. 3. En enkel og transparent bygning med stor stoflighed og klar identitet. Fakta om byggeriet Beliggenhed: Trekroner i Roskilde på adressen Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Bygherre: University College Sjælland Arkitekt: Henning Larsen Architects Totalentreprenørteam: Enemærke & Petersen A/S Landskabsarkitekt: Thing & Wainø Landskabsarkitekter ApS Ingeniør: Cowi A/S Fordelene ved et samlet campus Campus Roskilde, University College Sjælland samler de studerende på gennemtænkte, fleksible kvadratmeter uden lange gangarealer og med faciliteter, der er tænkt til, at flere forskellige studieretninger kan benytte dem i løbet af en dag. Kantine, cafe, bibliotek og øvrige faciliteter er til rådighed for alle studerende. Det fleksible campus stiller store krav til planlægning af undervisning og lokalebrug, men det lægger også op til innovative nye undervisningsformer. Den gennemtænkte udnyttelse af kvadratmeter og de grønne løsninger i arkitekturen betyder driftsbesparelser på i alt 4 mio. kr. om året. Areal Campus Roskilde vil fuldt udbygget komme til at omfatte op til m². I første fase er etableret et bruttoareal på m², der var klar til indflytning i sensommeren Vigtige datoer Byggestart: December 2010 Første spadestik: 11. januar 2010 Rejsegilde: 30. september 2011 Indflytning: Sommeren 2012 Officiel åbning: 23. august 2012 Byggeudvalg - Rektor Ulla Koch, University College Sjælland - Uddannelseschef Kim Petersen, University College Sjælland - Ressourcedirektør Niels Benn Sørensen, University College Sjælland - Indkøbs- og logistikchef Bernt Overmark, University College Sjælland - Bygherrerådgiver Poul Andersen, Holte Projekt

5 Visionen for Campus Roskilde Det nye campusbyggeri er lyst og åbent i sit udtryk og flest mulige rum er knyttet ud mod det åbne landskab og de udemiljøer, der kendetegner dette. Der er fleksible rum, som kan tilpasses forskellige behov i løbet af ugen og året, og som kan give plads til den variation af undervisningsformer, som kendetegner professionsuddannelserne. Det vil sige rum til brainstorm, rum til stormøder, rum til projektgrupper, rum til fordybelse, rum til udfoldelse kropsligt og kreativt, rum til holdundervisning i varierede størrelser etc. I det hele taget skal det nye campus genspejle den tid, vi lever i og gerne være et sted, som er kendetegnet ved at være et humant hus, der er tilpasset de humanuddannelser, vi først og fremmest uddanner til. Lokalerne skal afspejle professionerne. Ved at samle de fem studieretninger under samme tag får både studerende og medarbejdere helt nye muligheder for tværfagligt samarbejde. Husets mange faciliteter og rum åbner for et væld af udfoldelsesmuligheder, og samtidig er der store besparelser i et nyt, samlet og energieffektivt campus. Rektor Ulla Koch Arkitektens tanker om byggeriet I oplægget fra University College Sjælland var der en central formulering for vores videre arbejde. Der blev nemlig talt om det ikke-intenderede møde. Den sætning gav mening i forhold til vores tidligere erfaringer med lignende byggeri, og vi har set vores opgave som at tegne et hus, der giver muligheder for, at folk kan komme hinanden ved så meget som muligt. Det handler jo også om, at fem forskellige uddannelser skal møde hinanden her og have en hverdag sammen. Vi har forsøgt at skabe noget, der visuelt er meget let at overskue. Samtidig har vi også tænkt i energiforbrug og har skabt en energismart bygning, der eksempelvis udnytter dagslyset mest muligt. En tredje vigtig ting er bygningens forhold til RUC og det omkringliggende miljø. Der har vi åbnet bygningen med åbne glasfacader mod RUC og omverdenen, mens den krummer ryg mod motorvejen og banearealet. Michael Sørensen, Henning Larsen Architects.

6 Campus Roskilde er bygget til fremtidens studerende På Campus Roskilde, University College Sjælland, integreres uddannelse og professionalisme i fremtidens byggeri til fremtidens studerende. Ud over de fem professionsbacheloruddannelser skaber Campus Roskilde, University College Sjælland, også videnformidling i bredere forstand. Campus Roskilde, University College Sjælland, er ramme for udveksling og formidling af viden inden for eksempelvis forskning og udvikling, efter- og videreuddannelse, internationalisering og digitalisering både for studerende, færdiguddannede, undervisere og fagpersoner. På Campus Roskilde, University College Sjælland, mødes uddannelse, videnformidling og praksis i en integreret udveksling og udvikling af viden og erfaringer. Professionsuddannede mødes omkring faglig og praktisk fordybelse og viden, samt udvikling af fagligheder, mellem fagligheder og på tværs af fagligheder og professioner. Studerende på Campus Roskilde Mads Andersen er pædagogstuderende på Campus Roskilde, University College Sjælland, og har siddet i styregruppen for byggeriet. Campus Roskilde har været en omvæltning for de studerende, idet her er samlet så mange studieretninger. Men her har vi mulighed for at komme hinandens uddannelser ved og blive klogere på hinandens fagligheder. Vi kan fjerne fordomme, og igennem mødet med andre fagligheder bliver vi mere afklarede omkring vores egne. Og dermed højnes niveauet. Derudover er den tværfaglige sparring af stor værdi. På Campus Roskilde, University College Sjælland er der etableret tværfaglige udvalg, der arbejder med kulturelle arrangementer, samt faglige arrangementer og foredrag. Det multifunktionelle og transparente hus skaber visuelt liv, og selve husets indretning lægger op til tværfaglighed og samarbejde. Man kan sige, at vi løbende er i gang med at finde ud af, hvad vi kan bruge hinanden til. Jeg ser personligt det kommunikative element som den største fordel. Vi er jo startet fra scratch her, og det handler om at finde ud af, hvad der vil ske af sig selv, og hvad vi selv skal gøre. I hvert fald er der rammer her for en fantastisk synergi mellem de forskellige studieretninger, og jeg ser frem til at have mulighed for at dele viden.

7 Hvorfor samle fem uddannelser under samme tag? Campus Roskilde, University College Sjælland, skaber rammerne for helt nye tværfaglige muligheder. I de nye bygninger har fem forskellige studieretninger adgang til faciliteter, der åbner for et væld af nye udfoldelsesmuligheder. Hermed lever Campus Roskilde, University College Sjælland, op til University College Sjællands koncernstrategi: UCSJ s fokus på det tværprofessionelle skal udvikle og understøtte en realisering af det innovationspotentiale, der ligger i et samspil mellem professioner. Gennem en tværprofessionel indsats skal UCSJ bidrage til at skabe innovation, vækst, nye produkter og job. UCSJ vil invitere til intensiveret samarbejde med kommuner, erhvervsliv, andre uddannelsesinstitutioner og andre relevante partnere. Det møder de unge også i fremtiden. Transparens er en del af husets fortælling Campus Roskilde, University College Sjælland, er designet åbent og inviterende i forhold til omverdenen. Huset i sig selv understøtter nøglebegreber som transparens og fleksibilitet i de enkelte rum og imellem husets rum. Det er et handicapvenligt hus, der samtidig også er miljø- og energirigtigt. Selve byggeriets udformning understøtter et godt arbejdsmiljø for videndeling, videnformidling og videnopbygning. Transparens er afgørende for at styrke og udvikle UCSJ s konkurrenceevne, faglige kvalitet og skabe høje standarder på alle uddannelser og i forsknings- og udviklingsprojekter. UCSJ s faglige standarder skal være synlige, tilgængelige og positionerede, så UCSJ bliver det kendte og naturlige valg i Region Sjælland og et konkurrencedygtigt og attraktivt valg for studerende og samarbejdspartnere i og uden for regionen. (fra UCSJ s koncernstrategi)

8 Campus Roskilde Trekroner Foskerpark Roskilde Tlf.: BLIV EN DEL AF DANMARKS PÆDAGOGISKE FÆLLESSKAB Få studieorganisation, a-kasse og fagforening fra: 88 kr./md. Læs mere om de mange gode tilbud på: bupl.dk/88 Få mest muligt ud af studietiden for 46 kr. pr. måned (2012) kan du blive en del af et stærkt, fagligt fællesskab med fokus på sygepleje. Dansk Sygeplejeråd (DSR) er Danmarks eneste faglige organisation for sygeplejersker og sygeplejestuderende. Som studerende har du fra din første studiedag mulighed for at melde dig ind i DSR s studenterorganisation, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS). Læs om de mange faglige og økonomiske fordele på eller kontakt Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland på eller Vi sikrer University College Sjælland Concept: JS Media Tools A/S 8452

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

En spændende arbejdsplads

En spændende arbejdsplads ANNONCETILLÆG OM VIBORG KOMMUNE En spændende arbejdsplads Flyvestation Karup 16 Verdens navle Mark Film er en iværksættersucces midt i det levende og kreative miljø i Viborg. Optimismen er stor, og Anders

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis PRAKSIS I TEORIEN 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Indhold 1. At flytte uddannelsen ud til

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Faxe Kommune i udvikling

Faxe Kommune i udvikling - i udvikling Faxe Kommune i udvikling Faxe Kommune har meget at byde på. Ikke mindst en smuk natur og en central placering, tæt på hovedstaden. Området har derfor mange gode udviklingsmuligheder. På trods

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere