3. Befolkningens brug af it

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Befolkningens brug af it"

Transkript

1 Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af internettet Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it, herunder befolkningens it-produkter i hjemmet, adgang til og brug af internettet samt private formål med brug af internettet. I hovedtræk kan der tegnes følgende billede: 77 pct. af befolkningen har en stationær pc, 46 pct. har en bærbar pc, 10 pct. har en håndholdt computer, og 95 pct. har adgang til mobiltelefon i hjemmet. 88 pct. af befolkningen har adgang til pc i deres hjem, og 83 pct. har adgang til internettet. 76 pct. af befolkningen har benyttet internettet i hjemmet i den seneste måned. De fleste benytter nettet fra hjemmet og arbejdsplads/uddannelsessted uanset beskæftigelsesgruppe. Inden for den sidste måned anvender brugerne i gennemsnit internettet til ni private formål. Den største andel for mere end 11 private formål findes i Region Hovedstaden med 30 pct. To ud af tre af dem, som har brugt internettet inden for den sidste måned, har prøvet at e-handle. Rejseprodukter, andre underholdningsformål samt tøj, sports- og fritidsudstyr er de mest foretrukne varer og tjenester ved handel over internettet. Danskere, der har e-handlet inden for de sidste 12 måneder, har i gennemsnit handlet over tre varer eller tjenester via internettet. Næsten fire ud af ti af dem, der har e-handlet i den sidste måned, har handlet via fremmedsprogede hjemmesider på internettet. Andelen for Region Hovedstaden er 45 pct., mens Region Nordjylland ligger lavest med 28 pct. Internationale tal Befolkningens brug af internetbank er mest udbredt i de nordiske lande og i Holland. Danmark ligger lavest i denne gruppe af lande med en andel på 49 pct. Betragtes køb via internettet inden for de sidste tre måneder, ligger Danmark med en andel på 26 pct. på en syvendeplads blandt EU-landene. De nordiske lande er sammen med Holland, Tyskland og UK i front med befolkningens e-handel. 3.2 Befolkningens it-produkter Befolkningens it-produkter Næste hver anden har adgang til bærbar pc Befolkningen har adgang til en lang række forskellige it-produkter, som de enten selv ejer, eller som de har adgang til i deres hjem. Figur 3.1 viser udbredelsen af udvalgte it-produkter. Tv, mobiltelefon og stationær pc er i 2006 ret udbredt hos befolkningen med så høje andele som henholdsvis 98 pct., 95 pct. og 77 pct. Der er 46 pct., som har adgang til bærbar pc, mens 31 pct. har adgang til en spillekonsol i hjemmet. 10 pct. har adgang til en håndholdt computer. Med undtagelse af håndholdt computer er der ikke den store forskel imellem kønnene, hvad angår adgang til it-produkter, jf. bilagstabel 3.3.

2 36 Befolkningens brug af it Figur 3.1 Befolkningens it-produkter Procent Tv Tv via parabol Tv via kabel Digital tv Mobiltelefon Spillekonsol Stationær pc Bærbar pc Håndholdt computer (palmtop) Udbredelse af it-produkter over tid Mobiltelefon og cd-afspiller mest almindeligt Seks ud af ti familier har nu digitalkamera Tabel 3.1 Udviklingen i udbredelsen af udvalgte it-produkter kan ses af tabel 3.1. I modsætning til figur 3.1, hvor adgangen er opgjort i pct. af befolkningen, er tallene i tabellen opgjort på familier. Tallene viser dog samme tendens. 1 For de produkter, hvor der er tal for flere år, har der været en markant stigning i udbredelsen. Næsten alle familier har en mobiltelefon (93,5 pct.) og/eller en cdafspiller (94,2 pct.) i Fra 2000 til 2006 er andelen af familier med pc/hjemmecomputer steget med 31 pct. I samme periode er andelen af familier med mobiltelefon steget med 38 pct. Dvd-afspillere har haft en meget hurtig udbredelse, således havde 82,9 pct. af familierne dvd-afspiller i 2006 mod 67,8 pct. i 2005 og 53,6 pct. i Digitalkamera er også populært blandt familierne med en andel på 61 pct. i 2006, hvilket er en stigning på 75 pct. i forhold til It-produkter i hjemmet pct. af familier Pc/hjemmecomputer 64,7 66,9 72,5 78,8 81,1 83,8 85,0 Mobiltelefon 67,6 73,0 84,4 84,6 90,5 92,3 93,5 Cd-afspiller 83,9 89,1 91,7 91,3 92,0 92,7 94,2 Dvd-afspiller 6,5 9,4 21,2 37,1 53,6 67,8 82,9 Dvd-optager 5,4 7,6 13,1 Video 77,8 82,4 81,8 80,5 85,0 83,9 82,7 Videokamera 20,3 22,5 21,5 23,7 23,0 24,4 32,2 Digitalt videokamera 10,2 11,7 17,8 Digitalkamera 34,9 48,1 61,0 Telefonsvarer 41,7 46,6 46,3 48,3 48,2 46,7 50,5 Cd-rom 53,0 59,4 61,5 68,6 72,5 79,9 77,9 Fladskærms-tv 19,4 MP3-afspiller 39,6 MP4-afspiller 2,9 DAB-radio 13,7 GPS-navigation 14,6 Kilde: Danmarks Statistik, Varige forbrugsgoder. 1 Når der her i kapitlet tales om befolkningen, er der tale om befolkningen i alderen år, således som befolkningen er opgjort i Det Centrale Personregister (CPR). En familie defineres som én eller flere personer i alderen år, der bor i samme bolig og er i familie med hinanden (herunder også samlevende par) samt disses børn, idet der dog kun kan være ét ægtepar eller samlevende par i familien. Pr. 1. januar 2006 er der i alt personer i Danmark, hvoraf er i alderen år. Der er i alt familier. Se afsnit 10.1 for en mere uddybende forklaring.

3 Befolkningens brug af it 37 Antal SMS-beskeder stiger fortsat Tabel 3.2 Stigningen i antallet af SMS-beskeder har ligeledes været særdeles mærkbar, som det ses af tabel 3.2. Befolkningen sendte næsten seks gange så mange SMS-beskeder i 1. halvår 2006 i forhold til 1. halvår Antal sendte SMS- og MMS-beskeder halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår mio. beskeder Antal sendte SMS beskeder Antal sendte MMS Kilde: IT- og Telestyrelsen, Næsten 13 mio. MMS-beskeder i 1. halvår 2006 Antal sendte billedbeskeder (MMS-beskeder) via mobiltelefonen ligger på næsten 13 mio. beskeder i 1. halvår Efter eksplosive stigninger i de første år har antallet af beskeder nu stabiliseret sig, jf. tabel Befolkningens adgang til pc og internettet 88 pct. af befolkningen har adgang til pc hjemme Figur pct. af befolkningen har i 2006 adgang til en pc i hjemmet. Det er fortsat dem, der lever i familier med børn og dem, som lever i parforhold, der i størst omfang har adgang til pc i hjemmet. Således har 97 pct. af dem, der lever i parforhold med børn adgang til pc i hjemmet, hvorimod enlige uden børn har en andel på 72 pct. Befolkningens adgang til pc og internettet i hjemmet Procent I alt Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn Øvrige Adgang til pc i hjemmet Adgang til internettet i hjemmet Mere end otte ud af ti har adgang til internettet hjemme Næsten to ud af tre over 60 år har internetadgang i hjemmet 83 pct. af befolkningen har i 2006 adgang til internettet i hjemmet mod 79 pct. i 2005 og 75 pct. i De, som lever i familier med parforhold og børn, har den højeste andel med 94 pct. I lighed med udbredelsen af pc er andelen af befolkningen, som har internet i hjemmet, højere blandt par uden børn end blandt enlige uden børn og højere blandt par med børn end blandt enlige med børn. Adgang til internettet i hjemmet er langt højere for aldersgrupperne under 60 år end for aldersgruppen 60 til 74 år. I 2006 har 93 pct. af de årige adgang til internettet i hjemmet, mens den tilsvarende andel er på 62 pct. for personer over 60 år. I 2005 havde halvdelen (52 pct.)af personer over 60 år adgang til internettet i hjemmet.

4 38 Befolkningens brug af it Figur 3.3 Befolkningens adgang til internettet fra hjemmet Mænd Kvinder år år år år 62 Grundskole 73 Gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse 84 Videregående uddannelse 92 Studerende 90 Arbejder 84 Funktionær Selvstændig Uden for erhverv Procent Ni ud af ti med en videregående uddannelse har adgang til internettet i hjemmet Ni ud af ti funktionærer har adgang til internettet i hjemmet 92 pct. af befolkningen med en videregående uddannelse har adgang til internettet i hjemmet. Personer med en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse ligger lavere med 84 pct. Af personer med grundskole som højest fuldførte uddannelse har 73 pct. adgang til internettet fra hjemmet. 92 pct. af funktionærerne har adgang til internettet i hjemmet. Den tilsvarende andel for studerende og selvstændige ligger på 90 pct. For arbejdere er andelen på 84 pct. I gruppen uden for erhverv er der 62 pct., som har adgang til internettet i hjemmet. I forhold til 2005 er der tale om en stigning for alle beskæftigelsesgrupper. 3.4 Befolkningens brug af internettet Hvorfra internettet bruges 76 pct. på nettet i hjemmet i den seneste måned I forrige afsnit blev befolkningens adgang til internettet i hjemmet belyst. Dette afsnit omhandler, hvor og hvor meget befolkningen bruger internettet. I 2006 har 76 pct. af befolkningen brugt internettet i hjemmet i den seneste måned. 47 pct. af befolkningen har brugt internettet på arbejdet i den seneste måned, mens 13 pct. af befolkningen har brugt internettet på deres uddannelsessted i den seneste måned. Befolkningens brug af internettet andre steder ligger også på 13 pct. 2. Der er samtidig 19 pct., som kun har brugt internettet i deres hjem i den seneste måned og 3 pct., som kun har brugt det på deres arbejde. 2 Andre steder kan være biblioteker, posthuse, offentlige kontorer, internet-cafeer, frivillige organisationer, familie og venner og lignende.

5 Befolkningens brug af it 39 Seks ud af ti arbejdere har brugt internettet på arbejdet i den seneste måned Figur pct. af de studerende har brugt internettet hjemme i den seneste måned, 90 pct. på deres uddannelsessted/arbejdsplads og 29 pct. fra andre steder. Funktionærerne har ligeledes høje andele med 90 pct., der har benyttet internettet fra deres hjem og 89 pct. fra deres arbejde. Blandt arbejdere er der henholdsvis 76 pct. og 60 pct., der har brugt internettet i henholdsvis hjemmet og på arbejdet i den seneste måned. Steder hvorfra befolkningen har brugt internettet i den seneste måned Procent Hjemme Arbejde/uddannelsessted Andre steder Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv De årige hyppigst på nettet Figur 3.5 Figur 3.5 nedenfor viser hyppigheden i brugen af internettet uanset sted, fordelt på forskellige befolkningsgrupper. Betragtes de forskellige aldersgrupper, er det fortsat de årige, som i størst omfang benytter internettet. Således benytter 94 pct. af de årige internettet dagligt eller ugentligt, mens det gælder 89 pct. af de årige og 81 pct. af de årige. Det er de årige, der har den højeste andel, hvad enten der betragtes daglige eller ugentlige internetbrugere. Hyppighed i befolkningens brug af internettet år år år år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv Dagligt Ugentligt Pct. af befolkningen

6 40 Befolkningens brug af it 86 pct. af funktionærerne er på nettet dagligt Ses der på beskæftigelsesgrupperne, er 95 pct. af de studerende på internettet ugentligt og 81 pct. dagligt. Funktionærerne og de selvstændige benytter ligeledes hyppigt internettet. Her er henholdsvis 94 pct. og 82 pct. på nettet ugentligt og henholdsvis 86 pct. og 74 pct. dagligt. Der er 77 pct. af arbejderne, som bruger internettet ugentligt. 44 pct. af dem uden for erhverv er på nettet ugentligt. 3.5 Befolkningens formål med brug af internettet 3 Informationssøgning er stadigvæk det mest udbredte 46 pct. bruger nettet til at læse gratis aviser/tidsskrifter Figur 3.6 De private formål, som flest benytter internettet til i 2006, er fortsat relateret til informationssøgning og online services samt til kommunikation. Med undtagelse af formålene søgning efter job eller sende jobansøgninger, kurser og uddannelse samt helbredsmæssig information har kvinderne lavere andele end mændene ved private formål med brug af internettet. 80 pct. af befolkningen har inden for den seneste måned benyttet internettet til at søge information og benytte online services. I denne gruppe er det særligt informationssøgning om varer og tjenester (68 pct.) og søgning af adresser eller telefonnumre (66 pct.), som nettet er blevet brugt til. Brug af internettet til at læse gratis aviser/tidsskrifter og brug relateret til rejser/overnatninger nævnes også hyppigt (46 pct. og 44 pct.). Se bilagstabel 3.6 for detaljerede data omkring de enkelte grupper. Private formål som internettet er brugt til inden for den sidste måned Pct. af befolkningen Kommunikation Informationssøgning og online services Køb/salg, bankforretninger Kurser og uddannelse Mænd Kvinder I alt Tre ud af fire benytter nettet til at sende og modtage s Hver tredje køber/bestiller varer på internettet En ud af fem bruger internettet til kurser og uddannelse Lille forskel på mænd og kvinders andele på kurser og uddannelse 74 pct. har benyttet internettet den seneste måned med det formål at kommunikere. 74 pct. benytter internettet til at sende og modtage s, hvorimod blot 17 pct. benytter internettet til at deltage i diskussionsgrupper eller chatte. 61 pct. benytter internettet med det formål at købe/sælge varer eller tjenester eller ordne bankforretninger. 56 pct. benytter internettet til at ordne bankforretninger og 31 pct. til at købe eller bestille varer eller tjenester. 19 pct. benytter internettet til kurser og uddannelse. Heraf benytter 14 pct. internettet til formaliserede uddannelsesmæssige aktiviteter, mens 7 pct. benytter internettet til efteruddannelseskurser. Der er kun en lille forskel på andelen af mænd og kvinder, der har brugt internettet til formål relateret til kurser og uddannelse. Der er derimod store forskelle mellem aldersgrupperne, som det også kan ses af nedenstående figur Formålene er ændret i forhold til tidligere undersøgelser pga. ønsket om at afspejle ændringer hos internetbrugerne. Derfor kan data vedrørende formål ikke direkte sammenlignes bagud i tid.

7 Befolkningens brug af it 41 Figur 3.7 Privat brug af internettet til kurser og uddannelse Procent Kurser og uddannelse Formaliserede uddannelsesmæssige aktiviteter Efteruddannelseskurser Andre kurser relateret til beskæftigelse I alt år år år år Brug af nettet til kurser og uddannelse er mest udbredt blandt unge Typen af kursus og uddannelse afhænger af alderen Alsidighed i brug af internettet Figur 3.8 Andelen, der benytter internettet til formål relateret til kurser og uddannelse, er størst blandt de årige (49 pct.) De årige har også en høj andel (28 pct.) Der er henholdsvis 15 pct. af de årige og 4 pct. af de årige, som har benyttet internettet til kurser og uddannelse. Det er særligt de årige (48 pct.) og de årige (22 pct.), som bruger internettet til formaliserede uddannelsesmæssige aktiviteter. 9 pct. af de årige og 8 pct. af de årige benytter internettet til efteruddannelseskurser, mens det kun gælder 2 pct. af de årige. Der er 8 pct. af de årige, som har benyttet internettet til andre kurser relateret til beskæftigelse. Betragtes private formål med brug af internettet inden for den seneste måned under ét, er det muligt at se på alsidigheden af befolkningens brug af internet. Alsidigheden måles ved at beregne, hvor mange af 22 forskellige private formål personerne i undersøgelsen har anvendt internettet til inden for den seneste måned. I Figur 3.8 er fordelingen af antallet af private formål i hele landet og i regionerne opgjort for de internetbrugere, der er på nettet mindst én gang om måneden. Private formål med brug af internettet, regionalt fordelt Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland formål 3-7 formål 8-11 formål 12- formål Pct. af internetbrugere Anm.: Formålene svarer til de i bilagstabel 3.6 angivne plus 3 formål relateret til kontakt med offentlige myndigheder. Resultater på regionalt niveau er forbundet med større stikprøveusikkerhed end resultater for hele landet.

8 42 Befolkningens brug af it Begrænset brug af internettet: 1 eller 2 formål I gennemsnit 9 formål med brug af internettet Multibrugere af internettet: 11 formål eller mere De årige er de mest avancerede brugere af internettet Figur 3.9 Det ses af figuren, at det er ret få internetbrugere, som anvender internettet til kun 1 eller 2 private formål om måneden. På landsplan er der tale om 5 pct. af alle internetbrugere, mens fordelingen i regionerne ligger mellem 4 pct. og 8 pct. Den største andel for begrænset internetbrug findes i Region Nordjylland (8 pct.). De fleste internetbrugere anvender internettet til mellem 3 og 11 formål om måneden. Gennemsnittet for hele landet ligger på 9 formål. Der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem personer, som anvender internettet til henholdsvis 3 til 7 og 8 til 11 formål. Det er dog kun i Region Hovedstaden, at der er en tendens til, at der er flere brugere med 8 til 11 formål end brugere med 3 til 7 formål, jf. figuren. Hver fjerde danske internetbruger i den seneste måned har brugt nettet til mere end halvdelen af de 22 formål. I Region Hovedstaden er andelen oppe på 30 pct. Region Midtjylland og Region Nordjylland har de laveste andele, hvor henholdsvis 22 pct. og 23 pct. har benyttet internettet til mere end 11 formål. Ved sammenligning af de forskellige aldersgrupper og deres antal af private formål med internettet, fremgår det, at de årige er de mest avancerede internet-brugere (figur 3.9). Således anvender hver tredje bruger mellem 20 og 39 år internettet til mere end 11 formål om måneden. Det tilsvarende tal for de årige er nede på 14 pct. svarende til hver syvende bruger i denne aldersgruppe. Aldersfordeling af antal private formål med brug af internettet I alt år år år år formål 3-7 formål 8-11 formål 12- formål Pct. af internetbrugere Anm.: Formålene svarer til de i bilagstabel 3.6 angivne plus 3 formål relateret til kontakt med offentlige myndigheder. Befolkningens e-handel Fire ud af ti har e-handlet i den sidste måned I 2006 har 38 pct. af dem, som har benyttet internettet inden for den sidste måned, købt eller bestilt varer eller tjenester via internettet. Dertil kommer, at 28 pct. af dem, som har benyttet internettet inden for den sidste måned, ikke har e-handlet inden for den sidste måned, men har e-handlet tidligere. Samlet set er det således 66 pct. af dem, som har benyttet internettet inden for den sidste måned, som har e-handlet.

9 Befolkningens brug af it 43 Figur 3.10 Befolkningens køb af varer eller tjenester via internettet i sidste måned Mænd 43 Kvinder år år år år 22 Grundskole 32 Gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse 36 Videregående uddannelse 47 Studerende 42 Arbejder 35 Funktionær 45 Selvstændig 35 Uden for erhverv Pct. af dem der har brugt internettet inden for den sidste måned En ud af tre kvinder e-handlede i sidste måned En ud af fem årige har e-handlet i sidste måned Fem ud af ti med videregående uddannelse har e-handlet i sidste måned Tre ud af fire funktionærer e-handler Der er stadigvæk flere mænd end kvinder, som handler via internettet. I 2006 er det 43 pct. af de mænd, som har brugt internettet, der har e-handlet inden for den sidste måned, mens det gælder 33 pct. af kvinderne. De årige udgør den største andel af internetbrugere, som har e-handlet mindst en gang inden for den sidste måned (43 pct.). I alt er der 75 pct. af de årige, som har prøvet at e-handle. Hos de årige og årige internetbrugere er det henholdsvis 37 pct. og 38 pct., der har e-handlet inden for den sidste måned, og henholdsvis 64 pct. og 67 pct., som har prøvet at e-handle i alt. Derimod har kun 22 pct. af de årige internetbrugere e-handlet mindst en gang den sidste måned. 40 pct. af denne aldersgruppe har prøvet at e-handle. Andelen, der har e-handlet, stiger med længden af uddannelsen. Det er således fortsat gruppen af internetbrugere med en videregående uddannelse, der handler mest via internettet. I 2006 har således 47 pct. af denne uddannelsesgruppe e-handlet mindst en gang sidste måned, og 76 pct. har prøvet at e-handle. Til sammenligning har 32 pct. af internetbrugerne med grundskole som højest fuldførte uddannelse e-handlet sidste måned, og 58 pct. har prøvet at e-handle. 42 pct. af de studerende, der bruger internettet, har e-handlet mindst en gang i løbet af den sidste måned i Andelen af funktionærer, som har e-handlet sidste måned, er med 45 pct. ligeledes høj. Hos de studerende og funktionærer, som har brugt internettet inden for den sidste måned, er der hhv. 70 pct. og 74 pct., som har prøvet at e-handle. Blandt de arbejdere og selvstændige, som har brugt internettet, er der 35 pct., der har e-handlet den sidste måned, og henholdsvis 64 pct. og 65 pct. som har prøvet at e-handle.

10 44 Befolkningens brug af it Rejseprodukter mest populært Figur 3.11 De tre produkter, som de fleste har handlet via internettet i 2006, er rejseprodukter, andre underholdningsformål og tøj, sports- og fritidsudstyr. Når der ses på, hvilke ting der er blevet handlet via internettet, er det kun den del af befolkningen, som har e-handlet inden for den sidste måned eller det sidste år, der betragtes (figur 3.11). Varer og tjenester befolkningen har handlet via internettet Rejseprodukter Andre underholdningsformål Tøj, sports- og fritidsudstyr Optankning af mobiltelefon Bøger, tidsskrifter, aviser mv. Film, musik mv Computer software Elektronik (kamera, musikanlæg, tv) 6 17 Computer hardware 8 16 Andet 6 7 Møbler og andre ting til hjemmet 4 9 Finansielle ydelser Dagligvarer Bookmaker, casino o.l Inden for den sidste måned Inden for det sidste år Pct. af dem der har e-handlet En ud af tre e-handler tøj, sports- og fritidsudstyr Hver tredje tanker mobilen op på nettet Flere handler film, musik etc. via nettet Alsidighed i køb af varer via internettet Den type varer og tjenester, som flest har købt via internettet, er rejseprodukter såsom hotelreservation, flybilletter, andre billetter, leje af bil etc. Således har 49 pct. e-handlet disse varer og tjenester. Andre underholdningsformål, såsom billetter til teater, koncerter, biografer og sport, ligger tilsvarende højt med 47 pct. Der er 33 pct., som har e-handlet tøj, sports- og fritidsudstyr. Det er blevet meget populært at tanke mobiltelefonen op på internettet. Denne mulighed benytter 33 pct. af befolkningen i pct. har købt bøger, tidsskrifter og aviser mm, og 30 pct. har købt film, musik etc. via internettet. Der er 29 pct., som har købt computer software. De tilsvarende andele for disse produkter lå i 2005 på henholdsvis 22 pct., 23 pct. og 17 pct. Der er endvidere flere, der e-handler elektronik (kamera, musikanlæg, tv) i 2006 (24 pct.) end i 2005 (17 pct.). I lighed med private formål med internettet er det interessant at se på, hvor mange slags køb internetbrugerne foretager på nettet. I figur 3.12 er fordelingen af antal forskellige købstyper på internettet vist for hele landet og regionerne på grupperingerne 1-2 køb, 3-6 køb og mere end 6 køb.

11 Befolkningens brug af it 45 Figur 3.12 Alsidighed i køb af varer og tjenester via internettet, regionalt fordelt Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland køb 3-6 køb 7- køb Pct. af dem der har e-handlet i de sidste 12 mdr. Anm.: De købte varer og tjenester svarer til de nævnte i figur Resultater på regionalt niveau er forbundet med større stikprøveusikkerhed end resultater for hele landet. Danskerne køber i gennemsnit over 3 varer eller tjenester Større alsidighed i køb i Region Hovedstaden En ud af syv årige har e-handlet mere end 6 varer eller tjenester Figur 3.13 Det ses af figuren, at halvdelen af dem, som har handlet på internettet inden for det sidste år, har købt mellem 3 og 6 varer eller tjenester. Kun 11 pct. eller hver tiende har købt mere end 6 varer eller tjenester. I gennemsnit har de e-handlende købt 3 ½ varer eller tjenester. Det er overvejende i Region Hovedstaden, at folk handler forskellige ting over nettet. 15 pct. eller hver sjette i hovedstadsområdet har købt mere end 6 varer eller tjenester inden for det sidste år. Den tilsvarende andel i Region Midtjylland er eksempelvis kun på 7 pct. 66 pct. eller to ud af tre i Region Hovedstaden har købt mere end 2 varer eller tjenester, hvilket er væsentlig højere end i de andre regioner. Ved sammenligning af de forskellige aldersgrupper og deres køb over internettet, fremgår det, at de årige har den største andel for køb af 7 eller flere varer eller tjenester (14 pct.). 46 pct. af de årige, der har e-handlet inden for de sidste 12 måneder, har købt 1 eller 2 varer eller tjenester (figur 3.13). Alsidighed i køb af varer og tjenester via internettet, fordelt på aldersgrupper I alt år år år år køb 3-6 køb 7- køb Pct. af dem der har e-handlet i de sidste 12 mdr.

12 46 Befolkningens brug af it Handel på fremmedsprogede hjemmesider mest udbredt i Hovedstaden Figur pct. af dem, der har e-handlet i den sidste måned, har benyttet dansksprogede hjemmesider til at handle. Tilsvarende har 38 pct. benyttet fremmedsprogede hjemmesider. Det er i hovedstadsregionen, at den største andel for handel på fremmedsprogede sider er (45 pct.), mens kun 28 pct. af de e-handlende i Region Nordjylland handlede på fremmedsprogede hjemmesider. Køb på fremmedsprogede hjemmesider, regionalt fordelt Procent Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Anm.: Resultater på regionalt niveau er forbundet med større stikprøveusikkerhed end resultater for hele landet. Barrierer for køb via internettet Figur 3.15 I 2006 er de vigtigste årsager til ikke at handle via internettet, at de adspurgte ikke føler, at de har brug for det med 39 pct., og et ønske om at handle personligt/se varen med 29 pct. En tredje årsag til ikke at e-handle er bekymring for sikkerheden ved betaling med 16 pct. I 2005 var der en væsentligt større andel, der var bekymret for sikkerheden ved betaling, nemlig 26 pct. Vigtigste grund til ikke at købe varer eller tjenester via internettet Andet 15 pct. Bekymret for sikkerheden ved betaling 16 pct. Ønsker at handle personlig/se varen 29 pct. Har ikke brug for det 39 pct. 3.6 Internationalt perspektiv Dette afsnit præsenterer kort en række internationale tal med det formål at belyse, hvor Danmark befinder sig med hensyn til befolkningens brug af internettet i forhold til de andre nordiske lande og udvalgte EU-lande. De nordiske lande og Holland skiller sig ud Det fremgår af figur 3.16, at Danmark i 2005 lå i front sammen med de andre nordiske lande og Holland, både hvad angår brug af internettet og brug af internetbank.

13 Befolkningens brug af it 47 Blandt de betragtede lande i figuren befinder Danmark sig med 77 pct. på en femteplads med hensyn til andel af befolkningen, der bruger internettet. De nordiske lande og Holland adskiller sig væsentligt fra de andre lande både i brug af internettet og i brug af internetbank, jf. figuren. Med en andel på 49 pct. af befolkningen lå Danmark i 2005 på en sjetteplads, hvad angår brug af internetbank. Figur 3.16 Befolkningens brug af internet og internetbank i de sidste 3 måneder Brug af internettet Slovakiet Belgien Ungarn Spanien Irland Polen Italien Østrig UK Gennemsnit Holland Danmark Sverige Finland Island Norge Brug af internetbank Anm.: Figuren viser 15 udvalgte EU-lande. De nordiske lande indgår så vidt muligt. Derudover er de 10 bedst placerede lande udvalgt blandt de 15 største lande udover Norden. Der er ikke tal for brug af internetbank for Tyskland. Kilde: Eurostat, oktober 2006 ( Billedet for e-handel mere broget I nedenstående figur 3.17 er brugen af internettet og køb af varer eller tjenester via internettet i 2005 vist for 15 lande. Hvad angår køb via nettet befinder Danmark sig nede på en syvendeplads med 26 pct. De nordiske lande og Holland er igen førende, dog ikke i samme grad som ved befolkningens brug af internetbank. Finland var det land i Norden, hvor befolkningen havde den laveste andel for e-handel i 2005.

14 48 Befolkningens brug af it Figur 3.17 Befolkningens brug af internet og køb via internettet i de sidste 3 måneder Brug af internettet Slovakiet Polen Belgien Ungarn Spanien Island Holland Danmark Finland Gennemsnit Tyskland Østrig Irland Sverige Norge UK Køb via internettet Anm.: Figuren viser 15 udvalgte EU-lande. De nordiske lande indgår så vidt muligt. Derudover er de 10 bedst placerede lande udvalgt blandt de 15 største lande udover Norden. Kilde: Eurostat, oktober 2006 (

15 Befolkningens brug af it Bilagstabeller Tabel 3.3 Befolkningens it-produkter i hjemmet Mænd Kvinder I alt pct. af befolkningen Mobiltelefon Tv Tv via parabol Tv via kabel Digital tv Spillekonsol Stationær pc Bærbar pc Håndholdt computer (palmtop, pda) Tabel 3.4 Befolkningens adgang til pc og internettet i hjemmet Adgang til pc i hjemmet Adgang til internettet i hjemmet pct. af befolkningen I alt Familietype Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn Øvrige

16 50 Befolkningens brug af it Tabel 3.5 Hyppighed i brug af internettet I alt Jævnlig brug Daglig brug Ugentlig brug Månedlig brug Mindre end en gang pr. måned Hjemme På arbejde Uddannelses- I alt Kun I alt Kun på sted hjemme arbejde Andre steder pct. af befolkningen I alt , Køn Mænd , Kvinder , Alder år år , år , år , Uddannelse Grundskole , Gymnasial og erhvervsfaglig udd , Videregående uddannelse , Uoplyst Beskæftigelse Studerende , Arbejder , Funktionær , Selvstændig , Uden for erhverv , Landsdel Øst for Storebælt , Vest for Storebælt ,

17 Befolkningens brug af it 51 Tabel 3.6 Private formål med brug af internettet inden for den sidste måned Mænd Kvinder I alt pct. af befolkningen Kommunikation Sende og modtage Telefonere via internettet/videokonference Deltage i diskussionsgrupper (chatte) Informationssøgning og online services Søge efter information om varer og tjenester Bruge services relateret til rejser og overnatninger Lytte til web-radio/se web-tv Spille/downloade spil, billeder eller musik Downloade software Læse/downloade online aviser/tidsskrifter Søge efter adresse eller telefonnummer Søge efter job eller sende jobansøgninger Søge helbredsmæssig information Anden informationssøgning eller online services Køb/salg, bankforretninger Internetbank Køb/bestilling af varer eller tjenester Salg af varer eller tjenester Kurser og uddannelse Formaliserede uddannelsesmæssige aktiviteter Efteruddannelseskurser Andre kurser relateret til beskæftigelse Tabel 3.7 Varer og tjenester handlet via internettet inden for de sidste 12 måneder Mænd Kvinder I alt pct. af dem der har e-handlet i de sidste 12 måneder Dagligvarer Film, musik (Videokassetter DVD'er CD'er etc.) Bøger, tidsskrifter, aviser Tøj, sports- og fritidsudstyr Computer software Computer hardware Elektronik (kamera, musikanlæg, tv) Finansielle ydelser Rejseprodukter Andre underholdningsformål Bookmaker, casino o.l Møbler og andre ting til hjemmet Optankning af mobiltelefon Andet

18 52 Befolkningens brug af it Tabel 3.8 Hyppighed i køb via internettet Har købt inden for den sidste måned Har tidligere købt Har aldrig købt pct. af dem der har brugt internettet i den sidste måned I alt Køn Mænd Kvinder Alder år år år år Uddannelse Grundskole Gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst Beskæftigelse Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv Landsdel Øst for Storebælt Vest for Storebælt Tabel 3.9 Barrierer for køb af varer/tjenester via internettet Vigtigste barrierer Næstvigtigste barrierer pct. af dem der har adgang til internettet, men aldrig har e-handlet I alt Har ikke brug for det Ønsker at handle personligt, se varen inden køb, vane/loyalitet over for butikker/eller leverandør Det er for vanskeligt/har ikke tid til at sætte sig ind i det Levering af varer er et problem (for lang tid, problemer med at være hjemme, når varerne leveres) Bekymret for sikkerheden ved betaling/bekymret for at give personlige oplysninger over internettet Har ikke et betalingskort, der giver mulighed for betaling over internettet Tillid/bekymret for, om man modtager varen eller muligheden for at kunne returnere den Internetforbindelsen er for langsom Andet Ingen anden grund... 62

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 29 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. Første afsnit belyser hvilke it-produkter befolkningen

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

6. It-sikkerhed Introduktion

6. It-sikkerhed Introduktion It-sikkerhed 99 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion It-sikkerhed 95 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet Indledning 9 1. Indledning Danmark er blevet et informationssamfund Status over udviklingen Publikationens indhold Danmark kan i dag med god ret betegnes som et informationssamfund. Digital behandling

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

4. Virksomhedernes brug af it

4. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 53 4. Virksomhedernes brug af it 4.1 Introduktion Virksomhederne er en afgørende drivkraft bag informationssamfundet Kapitlets indhold Figur 4.1 It-anvendelse har stor betydning

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2003

Informationssamfundet Danmark. It-status 2003 Informationssamfundet Danmark It-status 2003 Information Society Denmark ICT Status 2003 Informationssamfundet Danmark It-status 2003 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

8. Familiernes IT-anvendelse

8. Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 113 8. Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De seneste tal fra Eurostat viser, at arbejdsløsheden i EU er på ca. 26 mio. personer. Det svarer til, at,6 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. I Euroområdet

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 17 Foto omslag:

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere