Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk"

Transkript

1 Officerernes Fagblad 06 december 2013 Debatkulturen i forsvaret Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!...

2 2 nr. 05/2012 Leder Brug af militære billeder betyder ikke nødvendigvis, at det amerikanske forsvarsministerium anbefaler Lockheed Martin, deres produkter eller serviceydelser. AVANCERET TEKNOLOGI TIL DANMARKS FREMTID F-35 lightning ii Det repræsenterer højdepunktet af teknologi, men formålet med det er enkelt. Sikkerhed for den danske nation, det danske folk, og sikkerhed for det danske forsvar. Et fly, der er så avanceret, at det sætter nye globale standarder for kapacitet til multimissionsindsats samt for interoperabilitet. F-35 Lightning II. Mere end et jagerfly. En platform for partnerskab, der skal sikre Danmarks sikkerhed i de kommende årtier. the F-35 lightning ii team NORTHROP GRUMMAN BAE SYSTEMS PRATT & WHITNEY lockheed martin F35.com/dAnmArk danmark

3 Leder nr. 06/ Han har ikke jo ikke noget tøj på!... Dette var overskriften på en debatartikel i forrige nummer af Danske Officerer. I særdeleshed denne og to tilsvarende debatartikler om ansøgningssystemet og den manglende forståelse mellem myndigheder fik Forsvarskommandoens Personelstrategiske afdeling til at reagere med ønsket om en dialog mellem de tre skribenter, HOD og FKO. Debatkultur i forsvaret. Har vi en sådan? Hvis ja, hvor foregår den i så fald? Vi har et antal faglige tidsskrifter og mødefora, der håndteres af officersstyrede foreninger; hertil kommer de faglige organisationers blade samt Facebook, men en egentlig meningsudveksling forekommer efter min opfattelse sjældent. Det Krigsvidenskabelige Selskabs initiativ centreret omkring en aktiv hjemmeside kan muligvis fremme debatten i forhold til nogle temaer i forsvaret, men ellers synes jeg, det ser sparsomt ud. Jeg skal dog her understrege, at jeg som formand har alle muligheder for diskussioner med forsvarets ledelse, og det er svært at være kritisk over for denne dialog, der løbende pågår i en åben og konstruktiv form. Men det er jo desværre ikke ensbetydende med, at tilsvarende debatter foregår mellem chefer, ledere og medarbejdere andre steder i forsvaret. Hvorfor er det sådan? Vi har vel ytringsfrihed? En FTF undersøgelse om ytringsfrihedens kår fra 2012 talte imidlertid et tydeligt sprog om, at det ikke står så godt til endda i det offentlige. Gennem årene har jeg ofte hørt sætningen, at man ikke hænger sit snavsede vasketøj til offentlig beskuelse. Talemåden, tror jeg, er særdeles kendt i forsvaret og på rigtig mange andre arbejdspladser. Tydeligere kan det vel ikke siges, at man ganske vist har ytringsfrihed, men ikke ytringspligt, og at man bør holde diskussionerne inden døre, ja helst undgå dem. Hvis det så løser konkrete problemer, er det vel OK set fra HOD s side. Men skatteborgerne får dermed ikke et specielt godt indblik i den del af det offentlige, som de trods alt betaler skat til. Skatteborgerne og demokratiet er alt andet lige bedst tjent med åbenhed og i tilknytning hertil en offentlig debat. Også om de ømme tæer, som der naturligt altid vil være i en stor dynamisk virksomhed. Forsvarets ledelse understreger, at der naturligvis er ytringsfrihed i forsvaret, hvilket jeg bestemt ikke betvivler, at de faktisk mener. Desto mere smerter det mig, når jeg erfarer, at konstruktivt kritiske artikler i vort fagblad faktisk får negative konsekvenser i form af som minimum kammeratlige samtaler. Jeg erindrer tydeligt et forløb for år tilbage, hvor unge skribenter trak deres artikler fra bladet efter kammeratlige samtaler med deres chefer. En general udbrød bestyrtet, da jeg foreholdt ham oplevelsen, at HOD vel ikke troede, at han ville knægte ytringsfriheden. Mit svar var den gang - og vil være det samme i dag -, at det troede jeg ikke et sekund, men at vi i forsvaret har et rockwool-lag (et udtryk fra general Christian Hvidts tid som forsvarschef), der ikke bryder sig om denne konstruktive kritik. Jeg kender ikke baggrunden, men den bunder vel i en oplevelse af, at kritikken er rettet specielt mod dem, eller af frygt for deres fremtidige karriere, når de ikke har bedre styr på underlagt personel. Ligeledes er det trist at opleve, at nylige ytringer i det offentlige rum også får konsekvenser, hvis mediernes beskrivelse står til troende. Uanset hvad der måtte være op eller ned i denne sag, er der ingen tvivl om, at det får mange til at besinde sig. Eller sagt i klart sprog. Denne mediesag fremmer ikke ytringsfrihedens tarv i forsvaret eller debatkulturen for den sags skyld. Derfor var det så befriende at opleve FKO s respons på de tre unge debattørers artikler. Artikler, som er skrevet i et oprigtigt ønske om et bedre forsvar. Et oprigtigt ønske om at påpege nogle uhensigtsmæssigheder, som ledelsen måske endnu ikke selv havde erfaret. At det præcis var i den ånd, FKO s repræsentant agerede, vidner om et ærligt og oprigtigt ønske om dels at forstå debattørernes synspunkter, men da også om et lige så ærligt ønske om at fremlægge ledelsens syn på de forskellige områder og perspektiverne i f.eks. den nye HR-strategi. Jeg er sikker på, at deltagerne i debatmødet ikke var hundrede procent enige om alting, men de var i al fald enige om behovet for ærlig kommunikation, hvor der ikke tales ned til medarbejderne, behovet for en bedre forståelse for hinandens synspunkter, samt at der muligvis kan være problemer med ansøgningssystemet i søværnet (og muligvis andre steder), men at disse problemer indledningsvis skal håndteres inden for rammerne af HR-strategien, idet ledelsen ikke ønsker at ændre bemandingssystemet fra dag til dag, men vil indhøste nogle erfaringer først. Alt i alt en rigtig god dag - eller som man formulerer det i orlogsflåden: BRAVO ZULU til de fire debattører. Hilsen Bent Fabricius Officerernes Fagblad Nr. 6/2013, 22. årgang ISSN Udgivet af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) Olof Palmes Gade København Ø. Tlf Fax: m.hod.dk Facebook: Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Redaktionens adresse: Redaktion: Henning Lahrmann, Djfb. Mobil: Privat tlf.: Kommandør Bent Fabricius (ansv.h.) Mobil: Privat tlf.: Grafisk design: Woer+Gregorius Tryk: Zeuner Grafisk A/S, Odder Annoncer: Kontaktansvarlig: Ocean Media G.A. Hagemannsvej 29A 3070 Snekkersten Telefon: Annoncechef: Casper Aistrup Annoncepriser: 1/1 side: kr /2 side: kr /4 side: kr /8 side: kr Priserne er inkl. 4 farver. Redaktionen forbeholder sig at kunne afvise annoncer, der strider mod bladets tone og ånd. Abonnement: 497,- kr. pr. år. Deadline for indlæg og annoncer: Blad nr. 1/2014: 20. januar Som udkommer: 19. februar Blad nr. 2/2014: 24. marts Som udkommer: 16. april Blad nr. 3/2014: 16. juni Som udkommer: 9. juli Blad nr. 4/2014: 4. august Som udkommer: 27. august Dette blad er afleveret til postekspedition den 16. december Kontrolleret oplag: i perioden 1, juli juni Danske Officerer er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen, fordi vi tænker på miljøet. Svanen er en garanti for, at fagbladet er produceret under miljøkontrollerede forhold, og at der kun er anvendt materialer, som lever op til skrappe miljøkrav. HOD yder ikke økonomisk støtte til politiske partier eller partipolitiske formål.

4 4 nr. 06/2013 Brug a-kassen HOD samarbejder med Akademikernes om indsatsen for jobsøgende medlemmer af HOD. Med inspiration fra bank- og forsikringsbranchen vil a-kassen for de højtuddannede. - Akademikernes - gøre op med synet på ledighed og drive den nye a-kasse som enhver anden ordentlig virksomhed. Akademikere bliver opfattet som vindere af både dem selv og deres familie. De skal jo ikke afskrækkes ved at møde op hos en a-kasse, hvor det hele lugter af død og elendighed. Vi vil ikke ligne en traditionel a-kasse. Vores medlemmer motiveres af erhvervslivets professionalisme, så vi skal være drevet som en toptunet, moderne virksomhed. Vi vil lugte af business, ikke af a-kasse, siger direktør Michael Valentin. A-kassen er dit sikkerhedsnet. Ikke kun økonomisk, men i høj grad også når det handler om at finde nyt job eller at skifte spor. HOD anbefaler, at medlemmerne kontakter Akademikernes for medlemskab, hvis man ønsker en forsikring, eller hvis man skulle havne mellem to job. Akademikernes er med godt medlemmer Danmarks største a-kasse for højtuddannede. Akademikernes er naturligvis underlagt de samme regler og reguleringer som alle andre a-kasser, men filosofien er, at det ofte er alt det udenom, som ender med at gøre en forskel i den sidste ende: Indretning, påklædning, sprog og fremtoning. Alt det, man tager for givet i professionelle virksomheder, men som der er for lidt fokus på hos jobcentre og a-kasser. Stort og Småt Vores HOD Legater Den af Hærens Faste Officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening har som formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer af hæren og hærhjemmeværnet og til enker/enkemænd eller børn efter disse. Legater uddeles efter motiveret ansøgning og trang og kan f.eks. ydes som hjælp ved sociale forhold, posttraumatiske lidelser, hjælpemidler ved invaliditet, begravelseshjælp, uddannelse m.m. Udnævnelser Følgende løjtnanter-r fra GRO hold 2011/2013, klasse Hellfire, Flyvevåbnets Officersskole, er pr. den 31. oktober 2013 blevet udnævnt til premierløjtnanter: Kristian Danielsen Kenett Nikolai Petersen Folke Andreas Lavrsen Kasper Fryd Jensen Joachim Christian Hannesbo Ved udnævnelsesceremonien modtog premierløjtnant Kristian Danielsen HOD-Legatet. Legatet, i form af et herreur med indgravering og et diplom, blev overrakt af major Allan Møller- Petersen på HOD s vegne. HOD s plankalender 2014 Indlagt i dette blad finder du HOD s plankalender for Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til foreningens sekretær: Major Jørgen Larsen Digterparken Ballerup adr.: NB: Alt andet lige vil medlemskab ved modtagelse af flere ansøgninger have fortrinsret! Kristian Danielsen ses yderst til venstre. Foto: FLOS HOD repræsenteret i Strukturudvalget De politiske partier bag Aftale om redningsberedskabet i har besluttet, at der skal gennemføres et udvalgsarbejde med at fastlægge redningsberedskabets fremtidige struktur. Udvalget, som skal være færdig med sit oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab i foråret 2014, sammensættes af embedsmænd, beredskabsfolk og faglige eksperter. Et af udvalgets medlemmer er en HOD-repræsentant fra det statslige redningsberedskab. Det er kolonnechef Niels Bonde Jensen, som er værnsformand for Beredskabsstyrelsen og medlem af HOD s hovedbestyrelse. Kommissoriet for strukturudvalgets arbejde fastlægger meget præcist, hvilke opgaver der skal tages fat på. Udgangspunktet er konsulentfirmaet Deloittes budgetanalyse, som indebærer, at der skal udarbejdes et konkret oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab, der kan påbegyndes implementeret primo Oplægget skal bl.a. indeholde: 1. En konkret model for en ny struktur for beredskabet. Modellen kan baseres på evt. tilpasninger og justeringer af én af de fire modeller for en ny struktur for beredskabet, der fremgår af Deloittes budgetanalyse. Udvalget kan ligeledes overveje at inddrage alternative fagligt og økonomisk forsvarlige modeller, jf. nedenstående kriterier. Modellen skal bl.a. angive den geografiske afgrænsning af enhedernes ansvarsområde, fremtidige opgavesplit mellem myndigheder, konkret overblik over den fremtidige organisering, fordeling af opgaver, styrings- og ledelsesstruktur, personelsammensætning, herunder brug af værnepligtige m.v. 2. Et konsolideret beslutningsgrundlag for en evt. strukturreform. Dette indebærer evt. opdatering af Deloittes analyse i forhold til den konkrete model. 3. Konkrete implementeringsplaner, herunder overblik over indfasning af en evt. ny struktur, proces for evt. overflytning af medarbejdere og materiel, omkostninger forbundet med de enkelte implementeringsaktiviteter m.v.

5 Stort og Småt Vores HOD nr. 06/ Nordisk møde om officerskorpsets vilkår HOD var vært for årets 2. samling i Nordisk Officerers Alliance (NOA) i dagene oktober. I alt deltog 23 repræsentanter fra de seks officersforeninger fra henholdsvis Norge, Sverige, Finland og Danmark. I sin velkomsttale fortalte HOD s formand, Bent Fabricius, om den politiske aftale om forsvarsforliget, besparelserne på 2,7 mia. kroner og konsekvenserne af Moderniseringsstyrelsens krav om, at ansættelsesvilkårene for alle statens medarbejdere skal være ens. Han oplyste bl.a., at nye officerer bliver ansat på kontrakt og ikke mere som tjenestemænd, samt at den danske officersuddannelse ændres radikalt. Bent Fabricius forklarede også de nordiske kolleger om udviklingen af begrebet Den sociale Kapital, der som et element indgår i de periodiske HR Early Warning-målinger for alle ansatte i det danske forsvar. Traditionelt begyndte mødet med udveksling af erfaringer inden for bl.a. landenes forsvarspolitik, personelforvaltning og økonomi. Til dette møde var nedsat tre arbejdsgrupper, som beskæftigede sig med: En sammenligning mellem landenes vilkår for f.eks. flyttegodtgørelse, tjenesterejser o.s.v. Hvordan er dagens officer? Hans baggrund, samleverforhold, uddannelse o.s.v. Hvilken indvirkning har de decentrale HR-forhold på organisationernes forhandlingsvilkår i de fire lande? Fordele og ulemper? Jule- og nytårslukket i HOD HOD s sekretariat er lukket for henvendelser i perioden 23. december 2013 til 1. januar 2014 (begge dage incl.). Formand Bent Fabricius og sekretariatschef Morten B. Nielsen kan kontaktes ved særlige hændelser. Sekretariatet takker alle for et godt samarbejde i det forgangne år, og vi ønsker organisationens medlemmer, venner, forhandlingspartnere, tillidsrepræsentanter, lokalafdelingsbestyrelser, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, leverandører, pressen m.fl. en glædelig jul og et godt nytår. Fregatten med grønne motorer Chefen for fregatten PE- TER WILLEMOES, kommandørkaptajn Kristian Haumann, lagde ikke skjul på sin begejstring for forsvarets nye fregatter, da han orienterede om Iver-klassen, som består af fregatterne IVER HUIT- FELDT, PETER WILLE- MOES og NIELS JUEL. Det er nok verdens bedste fregat, sagde han i sin præsentation af skibsklassen og PETER WILLEMOES, som en dag i oktober sejlede en testsejlads fra Flådestation Korsør til farvandet ud for Gniben på Sjællands Odde. Her blev der prøveskudt med skibets 35 mm Millennium Gun. Kristian Haumann fortalte bl.a. om fregattens kapacitet. Den er primært et krigsskib, der har en dobbeltfunktion som primært AAW (Anti-Air) og ASuW (Anti-Surface) samt sekundært ASW (Anti-Submarine). Når det fungerer som kommandoskib kan det varetage kommandoen af et antal skibe primært inden for AAW og ASUW. Han fortalte videre om de tre fregatter og deres fædrene ophav samt følgende emner: Produktionsplanen, fakta om skibene, sensorer og våben bl.a. ny AAW-kapacitet, kommando/kontrol og maskinen, som har et reduceret brændstofforbrug. Man taler om grønne motorer. En benchmarking med andre landes fregat-typer faldt ud til fordel for Iver-klassen. Kommandørkaptajn Kristian Haumann sluttede sin orientering med at fortælle om den tentative operative opkøringsplan af PETER WILLEMOES s besætning, som påregnes afsluttet ved udgangen af 2015.

6 6 nr. 06/2013 Debatkulturen i forsvaret Et bud på en fri og nuanceret debat Tre HOD-medlemmer mødte Forsvarskommandoen til en diskussion om forsvarets mangelfulde kommunikation om bl.a. HR-strategien. Af redaktør Henning Lahrmann Fotos: Peter Eilertsen I midten af november lagde HOD hus til, da Forsvarskommandoen (FKO) ønskede at tale - faceto-face - med de tre officerer, som i forrige nummer af Danske Officerer kritiserede Forsvarets ledelse for at tegne et alt for lyserødt billede af konsekvenserne af forsvarsforliget og besparelserne på 2,7 mia. kroner samt indførelsen af ansøgningssystemet. ficerernes debatindlæg i fagbladet var: Brian Lundberg Kristensen kritiserede ledelsens Road Show, hvor størstedelen af briefingerne har bygget på tesen om, at vi nu har en enestående mulighed for at lave et endnu bedre forsvar samtidig med en besparelse på 2,7 milliarder. Han kritiserede også den måde budskabet blev solgt på: Hvis jeg har ret i, at det ikke kan lade Min intension med mødet er åbent og ærligt at debattere Forsvarets evne til at kommunikere. Jeg forstår og anerkender, at forliget og HR-strategien til tider har været mere eller mindre heldigt kommunikeret og dermed ikke altid har været det bedste eksempel på en markedsføringskampagne. Derfor ønsker jeg at mødes med de unge officerer og forklare, hvilke rationaler FKO ønskede at forklare baggrunden sig gøre, er det decideret useriøst, at der ligger til grund for, at vi har valgt for HR-strategien og Forsvarets bidrag en række af Forsvarets øverste office- at gøre, som vi gør, skrev Peter Wass til statens moderniseringsprogram. rer forsøger at glorificere de uundgå- som svar på HOD s invitation, og han Formanden for HOD, Bent Fabri- elige omvæltninger ved det nye forlig, understregede, at Personalestrategisk cius, bød velkommen til debatmødet skrev han. Afdeling gerne vil vise, at man er en mellem på den ene side chefen for Personalestrategisk Afdeling, oberst Peter Wass og på den anden side de Konsekvenser for officerskorpset Anders Puck Nielsen påpegede i sit hårdt arbejdende afdeling i FKO, som står på mål for HR-strategien og faktisk kan se perspektiverne i strategien tre officerer: Kaptajn Christian Friis, debatindlæg, at det med afskaffelsen og derfor ser mange af tiltagene som kaptajnløjtnant Anders Puck Nielsen af tjenesteplanerne og reduktionerne i en god fremtidssikring. og premierløjtnant Brian Lundberg Kri- midlertidig tjeneste vil være svært at En del af HR-strategien er inten- stensen. Konsulent i HOD, Carl Hen- løfte Forsvarets bemandingsbehov. sionen om mest mulig gennemsigtig- ning G. Johnsen, var mødets ordstyrer. Christian Friis, som i dag er elev hed, og det vil vi gerne leve op til ved Alle skal have en fair behandling, på Operations- og føringsuddannelsen at svare og forklare så åbent og ærligt, sagde HOD s formand, som understre- ved Forsvarsakademiet (FAK), mener vi kan. Vi vil også gerne lytte til de gede, at debatmødet havde til formål at have oplevet en mindre krig mel- unge officerers perspektiver, bekym- at uddybe de tre officerers synspunk- lem forskellige niveauer og myndig- ringer og betragtninger for forhåbentlig ter samt baggrunden for Forsvarskom- heder i Forsvaret, og han skrev bl.a. i at komme hjem med ideer til, hvordan mandoens reaktion på debatindlæg- sit debatindlæg:... mange i Forsvaret vi kan kommunikere bedre fremadret- gene. har afgørende indflydelse på, hvordan tet, skrev Peter Wass. Som en indledende kommentar vores profession, vores uddannelse På debatmødet fortalte han, at han til Bent Fabricius ønske om en bedre og vores struktur skal se ud. I mine er relativ ny chef for Personelstrate- debatkultur i Forsvaret, ønskede Brian øjne har man netop på disse niveauer gisk Afdeling, og at han har erfaring Lundberg Kristensen at fremhæve, at et endnu større ansvar for at anstille fra både operativ tjeneste, bl.a. som det er dybt problematisk for den frie sig nysgerrig på andre vinkler end sin udsendt samt fra flere års stabstjene- debat i Forsvaret, at vi har eksempler egen. For til trods for, at man selv ste. som cheferne for henholdsvis HO og mener, at man har ret, så træffer man Da jeg fik fagbladet ind ad brev- HOK, der blev fjernet, fordi de var kri- beslutninger, der har konsekvenser for sprækken hjemme, blev jeg fanget tiske og sagde deres mening. de fleste ansatte i Forsvaret og for of- af de tre læserindlæg, som sammen Jeg har ikke nogen løsningen på ficerskorpsets fremtid. med andre indlæg i bladet var meget problemet, men de nævnte eksempler fremmer bestemt ikke lysten til at udtrykke sig, hvilket jo også tydeliggøres Ingen facitliste at forholde sig til Peter Wass mødte til debatmødet i kritiske over for den nye HR-strategi. Selvom jeg synes, at der er gjort rigtig meget, må vi konstatere, at når ved, at en officer finder det nødvendigt HOD med et ønske om en mere nuan- der er så mange kritiske indlæg, så at være anonym, når man sender et ceret dækning af HR-strategien, end har vi ikke formået at kommunikere indlæg ind til fagbladet. tilfældet var i det seneste nummer af HR-strategien godt nok. Jeg deler også De væsentligste synspunkter i of- Danske Officerer: opfattelsen af, at besparelserne på

7 Debatkulturen i forsvaret nr. 06/ En kamp om argumenter Forsvarsavisen er ikke god som eneste kommunikationsmiddel. 2,7 mia. ikke skal kommunikeres som rene forbedringer af Forsvaret, sagde Peter Wass, men det er vigtigt at holde fast i, at der også er meget positivt at sige om HR-strategien, når en af de største udfordringer i øjeblikket er, at Forsvarets medarbejdere er usikre på, hvad fremtiden bringer. Meget er i spil, og de færreste har en klar fornemmelse af at kunne gennemskue spillereglerne for karrieremuligheder og ansættelsesforhold på nuværende tidspunkt. En forstærkende faktor er, at ingen har alle svar i øjeblikket, og der er ingen facitliste at forholde sig til. Det er en fælles udfordring på alle niveauer at forklare og forsvare de mange nye tiltag og sammenhænge. I al beskedenhed vil jeg under dagens møde gøre et forsøg. Kaptajnløjtnant Anders Puck Nielsen er uddannelsesofficer ved Søværnets Officersskole. - Jeg har været lærer på HO i et par år. På skolen har vi talt meget om ledelse, kommunikation og forandring. Det er min oplevelse, at forskellige myndigheder i Forsvaret har haft svært at forstå hinandens synspunkter. Men folk gør ofte det, der giver mening for dem selv, sagde Christian Friis, som indledte rækken af spørgsmål til FKO. Jeg har undret mig over, at hvis folk vil opnå det samme, at de ikke kommunikerer om det. Tværtimod er det blevet til en kamp om argumenter. Jeg synes, at der mangler en god debatkultur i Forsvaret. F.eks. fungerer Forsvarsavisen ikke, da folk ikke læser den, sagde han og fortsatte: Historien går i hæren på, at chefen for HOK blev flyttet, fordi han var kritisk. Det samme er oplevelsen flere steder vedrørende chefen for HO. Der er noget, som ikke har været tacklet hensigtsmæssigt i processen. Som organisation bør vi blive bedre til at håndtere de uimodsagte fortællinger, der er fremherskende omkring sådanne episoder. F.eks. kunne man adressere sine kritikpunkter mere direkte. Der bør ligeledes i højere grad være nuancer i kommunikationen. Han ville gerne have FKO s svar på, om man med den nye struktur og omlægning af officersuddannelserne er gået for hurtigt frem, når det kan få så gennemgribende en indvirkning på officersprofessionen? Er de unge officerer klar til at løse opgaverne i fremtiden, spurgte han. Peter Wass forklarede, at HR-strategien blev udviklet før hans tid i FKO, men ofte er der den gode forklaring på at vælge en lukket proces, at det er en simpel nødvendighed for at nå til enighed ved meget store omlægninger, hvilket også gælder HR-strategien. Men han er enig i, at ejerskabet har lidt skade ved den lukkede proces. Udmøntningen af del-strategierne har også haft konsekvenser i f.t. myndighederne. Men i betragtning af mængden af synspunkter og følelser, som vanskeliggør implementeringen nu hvor beslutningen er truffet, så tvivler jeg ærlig talt på, at man f.eks. med del-strategi 6 (officersuddannelsen) var blevet enige, hvis processen var kørt i åbenhed, sagde Peter Wass. Christian Friis var enig med Anders Puck Nielsen i at det var forkert at iværksætte ansøgningssystemet efter et år og ikke fire år, som konsulenterne havde anbefalet. Han er i det hele taget bekymret over den måde man har valgt at lede denne forandringsproces på. Der mangler nuancer i informationsstrømmen. Forsvarsavisen er ikke god som anvendelse til debat og som det eneste kommunikationsmiddel for Forsvaret. Der er simpelthen for få, der læser den og indholdet for ensidigt positivt. Mange ansatte i Forsvaret sammenligner Forsvarsavisen med sovjettidens partiaviser, sagde Christian Friis. Det virker som om, at den tillid, som er basis for vores operative virke ikke er til stede. Forsvarets ledelse må overveje hvor og hvordan mistilliden er opstået, så vi kan håndtere den. fortsættes /////

8 8 nr. 06/2013 Debatkulturen i forsvaret Kaptajn Christian Friis er elev på Operations- og føringsuddannelse ved FAK. Vand skal kunne løbe opad... Forventer saglige argumenter og en åben dialog. Brian Lundberg Kristensen, som i øjeblikket er elev på hold Lunding, VUT-1/L, Hærens Officersskole, er bekymret for, om de operative kapaciteter vil lide skade ved dette forsvarsforlig. Jeg har skrevet flere gange i Danske Officerer om bl.a. manglen på personel, uddannelse og materiel, og en af gangene fangede dagspressen mit budskab, hvilket resulterede i, at vores enhed pludselig blev tildelt den mængde materiel og uddannelseskapaciteter, vi havde brug for. Ved en anden lejlighed protesterede jeg mod en oberst, som ikke mente, at sådan nogle som mig skulle have lov til at kritisere systemet. I mit seneste indlæg, som blev bragt i forrige nummer af fagbladet, kritiserer jeg den måde forsvarsledelsen sælger budskabet om besparelserne på 2,7 mia. kroner. Det bekymrer mig, at en række af Forsvarets øverste officerer forsøger at tale vand til at løbe op ad... Det er decideret useriøst. Jeg havde forventet saglige argumenter fra ledelsen og en åben og ærlig dialog. Jeg føler at mit mål er at skaffe de bedst mulige vilkår for de operative enheder. Jo bedre materiel og uddannelse de har, jo mere tryg er jeg, for når vi står i de skarpe missioner, er folkene og deres evne til at kæmpe det samme som min livsforsikring, fastslog Brian Lundberg Kristensen. Der bliver for tiden lagt rigtig meget fokus på de civile kompetencer og det gavnlige ved et større flow ind og ud af Forsvaret. Under en briefing talte en oberst om det lyksalige i, at en officer f.eks. gik ud og arbejdede nogle år for Ecco. Jeg kan simpelthen ikke se fordelen ved dette flow, når man isoleret ser på den operative struktur, sagde Brian Lundberg Kristensen og spurgte: Hvordan bliver en officer, der har solgt sko i en periode, en bedre underafdelingschef eller stabsofficer, når han vender tilbage til Forsvaret? Christian Friis mente til gengæld, at man burde gøre det attraktivt for cheferne, at sende sine folk på uddannelse. Brian Lundberg Kristensen spurgte om, hvad Forsvaret forventer sig, hvis der kommer et serviceeftersyn på HR-strategien om 2-3 år. Og om man ikke frygter, at det så er for sent, når nu FKO s egen undersøgelse viser, at omkring 20 pct. af alle officerer aktivt søger job uden for Forsvaret. Han synes, at det er bekymrende, at der ikke findes nogle beregninger/ business cases, der beviser, at de nye tiltag rent faktisk giver besparelser. Mange mener jo, at på den lange bane bliver den nye HR-strategi dyrere for systemet, og FKO modbeviser det ikke. Hertil svarede Peter Wass: Vi tror på, at den samlede HRstrategi kommer til at virke. Der er så mange rigtige og langtidsholdbare elementer i HR-strategien. Men som det er med enhver plan, vil der være behov for justeringer efter mødet med virkeligheden. Så selvfølgelig kommer vi til at justere på et tidspunkt gennem et serviceftersyn. Det er imidlertid for tidligt at sige noget meget præcist allerede nu om eventuelle justeringer. Vi skal lige have en periode med erfaringsindhentning, sagde Peter Wass. Premierløjtnant Brian Lundberg Kristensen er elev på hold Lunding, VUT-1/L, Hærens Officersskole.

9 Debatkulturen i forsvaret nr. 06/ Det nye bemandingssystem FKO s urealistiske budskaber ødelægger troværdigheden. Oberst Peter Wass er chef for Personalestrategisk Afdeling i Forsvarskommandoen. For Anders Puck Nielsen, som er uddannelsesofficer ved Søværnets Officersskole, drejer det sig om et konkret problem i HR-strategien, nemlig indførelsen af det nye bemandingssystem (ansøgningssystem): Det er en dårlig beslutning, som betyder, at søværnet om få år står i en vanskelig situation, hvor det blive svært at få bemandet stillingerne. Det er svært at få øje på, om der et provenu i systemet. Jeg undrer mig over, hvordan indførelsen af et ansøgningssystem er kommet med på en liste over sparetiltag, for umiddelbart virker det ikke dyrere at have en udstikker til at klare stillingsbesættelse uformelt end at have stabe til at skrive stillingsannoncer og gennemføre jobsamtaler, forklarer Anders Puck Nielsen. Som det er i dag, kan der ikke spares en masse penge ved at indføre det. McKinsey har foreslået tre modeller, hvor både model 1 og 2 kunne have bibeholdt udstikkersystemet for M312 og M321. Provenuet ved model 3 i forhold til model 2 er forventeligt ni millioner kroner årligt, hvilket er et så lille beløb at der ikke skal meget afledt bøvl til faktisk at ændre det til en nettoudgift. McKinsey påpeger selv at gennemførelse af model 3 er en så gennemgribende ændring af Forsvarets interne rekruttering, at en nærmere konsekvensanalyse er påkrævet for at konstatere om det overhovedet kan lade sig gøre. Anders Puck Nielsen mener, at det ødelægger troværdigheden, hvis ikke man påviser konkrete besparelser. Det er et problem, når FKO kommer ud med urealistiske budskaber. Min opmærksomhed er også blevet skærpet ved at læse Anders Puck Nielsen indlæg, sagde Peter Wass. Om den nye officersuddannelse på Søværnets Officersskole, sagde Anders Puck Nielsen, at han og kollegaerne generelt er positive. - Men vi spørger, om der er besparelser ved at ændre officersuddannelserne? Peter Wass understreger, at ændringerne ikke kun sker på grund af økonomien. En række forskellige hensyn gjorde det. F.eks. er det for mange forbi med livslang ansættelse i Forsvaret. Derfor skal de unge have en uddannelse, som er anerkendt uden for Forsvaret. Udfordringen består altså i at lave en uddannelse, som er anerkendt, fagligt forsvarlig, attraktiv også for interne ansøgere, og som er en effektiv anvendelse af de mange ressourcer, som Forsvaret anvender på uddannelse, sagde Peter Wass, som går ind for at komme hurtigt i gang med de nye uddannelser, hvor de tre skoler samles under Forsvarsakademiet, men med hver sin studieordning. Det var et krav om et provenu Peter Wass tror på, at Forsvaret på mange områder - bl.a. i forhold til omstillingsparatheden - vil få udbytte af en øget udveksling af medarbejdere med det civile samfund. Det handler om at nyttiggøre de mange civile og militære kompetencer på fleksibel måde til gavn for Forsvaret og resten af samfundet. Når ansøgningssystemet indføres tidligere end oprindeligt anbefalet, er det på grund af provenukravet. Og ja, der er en række usikkerheder, herunder at få besat stillinger i yderområderne. Udfordringerne ændrer dog ikke på, at ansøgningssystemet grundlæggende er en god ide, og vi skal nok få det til at virke. Det giver rigtig god mening at den enkelte får øget indflydelse på og ansvar for egen karriere og chefen øget indflydelse på egen organisering og bemanding. Og uden at kritisere det gamle system, så vil jeg for god ordens skyld minde om, at det gennem årene har knebet voldsomt med tilfredsheden med udstikkerne. Usikkerheden omkring bemandingssystemet er opstået ved at politikerne har forceret processen, fastslår HOD s formand. Anders Puck Nielsen havde set nærmere på budgetanalysen, og han undrede sig over, at FKO ikke har defineret kaptajnsniveauet, der i P-83 er hængt op på eksistensen af en VUT I/L. Hertil svarede Peter Wass, at stillingsindholdet er det samme som i dag. Men uddannelsesmæssigt er vi endnu ikke nået frem til en beskrivelse. Det nye er jo, at det afhænger af hvilken stilling (321) vedkommende skal bestride, sagde han. Under en diskussion om de nye officersuddannelser, mente Anders Puck Nielsen, at Forsvaret er noget særligt, fordi man ikke rekrutterer til specielle stillinger, men til en uddannelse. Og man er ikke færdiguddannet efter officersskolen. Jeg kan se at ansøgningssystemet kun virker for ældre officerer på kaptajnløjtnantsniveauet. Forsvaret kan ikke bare lade markedskræfterne råde, sagde Anders Puck Nielsen. fortsættes /////

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 REFERAT Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. juli 2009 2. Orientering fra formanden 3. Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 7 Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Indholdsfortegnelse Resume 3 Indledning

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen?

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen? ISSN 1901- Nr. 9 2007 Tema: Kompetenceudvikling - målrettet og systematisk Fokus på den enkelte! Der har eksisteret kompetenceudvikling lige så længe, som der har eksisteret mennesker man har bare brugt

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere