Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk"

Transkript

1 Officerernes Fagblad 06 december 2013 Debatkulturen i forsvaret Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!...

2 2 nr. 05/2012 Leder Brug af militære billeder betyder ikke nødvendigvis, at det amerikanske forsvarsministerium anbefaler Lockheed Martin, deres produkter eller serviceydelser. AVANCERET TEKNOLOGI TIL DANMARKS FREMTID F-35 lightning ii Det repræsenterer højdepunktet af teknologi, men formålet med det er enkelt. Sikkerhed for den danske nation, det danske folk, og sikkerhed for det danske forsvar. Et fly, der er så avanceret, at det sætter nye globale standarder for kapacitet til multimissionsindsats samt for interoperabilitet. F-35 Lightning II. Mere end et jagerfly. En platform for partnerskab, der skal sikre Danmarks sikkerhed i de kommende årtier. the F-35 lightning ii team NORTHROP GRUMMAN BAE SYSTEMS PRATT & WHITNEY lockheed martin F35.com/dAnmArk danmark

3 Leder nr. 06/ Han har ikke jo ikke noget tøj på!... Dette var overskriften på en debatartikel i forrige nummer af Danske Officerer. I særdeleshed denne og to tilsvarende debatartikler om ansøgningssystemet og den manglende forståelse mellem myndigheder fik Forsvarskommandoens Personelstrategiske afdeling til at reagere med ønsket om en dialog mellem de tre skribenter, HOD og FKO. Debatkultur i forsvaret. Har vi en sådan? Hvis ja, hvor foregår den i så fald? Vi har et antal faglige tidsskrifter og mødefora, der håndteres af officersstyrede foreninger; hertil kommer de faglige organisationers blade samt Facebook, men en egentlig meningsudveksling forekommer efter min opfattelse sjældent. Det Krigsvidenskabelige Selskabs initiativ centreret omkring en aktiv hjemmeside kan muligvis fremme debatten i forhold til nogle temaer i forsvaret, men ellers synes jeg, det ser sparsomt ud. Jeg skal dog her understrege, at jeg som formand har alle muligheder for diskussioner med forsvarets ledelse, og det er svært at være kritisk over for denne dialog, der løbende pågår i en åben og konstruktiv form. Men det er jo desværre ikke ensbetydende med, at tilsvarende debatter foregår mellem chefer, ledere og medarbejdere andre steder i forsvaret. Hvorfor er det sådan? Vi har vel ytringsfrihed? En FTF undersøgelse om ytringsfrihedens kår fra 2012 talte imidlertid et tydeligt sprog om, at det ikke står så godt til endda i det offentlige. Gennem årene har jeg ofte hørt sætningen, at man ikke hænger sit snavsede vasketøj til offentlig beskuelse. Talemåden, tror jeg, er særdeles kendt i forsvaret og på rigtig mange andre arbejdspladser. Tydeligere kan det vel ikke siges, at man ganske vist har ytringsfrihed, men ikke ytringspligt, og at man bør holde diskussionerne inden døre, ja helst undgå dem. Hvis det så løser konkrete problemer, er det vel OK set fra HOD s side. Men skatteborgerne får dermed ikke et specielt godt indblik i den del af det offentlige, som de trods alt betaler skat til. Skatteborgerne og demokratiet er alt andet lige bedst tjent med åbenhed og i tilknytning hertil en offentlig debat. Også om de ømme tæer, som der naturligt altid vil være i en stor dynamisk virksomhed. Forsvarets ledelse understreger, at der naturligvis er ytringsfrihed i forsvaret, hvilket jeg bestemt ikke betvivler, at de faktisk mener. Desto mere smerter det mig, når jeg erfarer, at konstruktivt kritiske artikler i vort fagblad faktisk får negative konsekvenser i form af som minimum kammeratlige samtaler. Jeg erindrer tydeligt et forløb for år tilbage, hvor unge skribenter trak deres artikler fra bladet efter kammeratlige samtaler med deres chefer. En general udbrød bestyrtet, da jeg foreholdt ham oplevelsen, at HOD vel ikke troede, at han ville knægte ytringsfriheden. Mit svar var den gang - og vil være det samme i dag -, at det troede jeg ikke et sekund, men at vi i forsvaret har et rockwool-lag (et udtryk fra general Christian Hvidts tid som forsvarschef), der ikke bryder sig om denne konstruktive kritik. Jeg kender ikke baggrunden, men den bunder vel i en oplevelse af, at kritikken er rettet specielt mod dem, eller af frygt for deres fremtidige karriere, når de ikke har bedre styr på underlagt personel. Ligeledes er det trist at opleve, at nylige ytringer i det offentlige rum også får konsekvenser, hvis mediernes beskrivelse står til troende. Uanset hvad der måtte være op eller ned i denne sag, er der ingen tvivl om, at det får mange til at besinde sig. Eller sagt i klart sprog. Denne mediesag fremmer ikke ytringsfrihedens tarv i forsvaret eller debatkulturen for den sags skyld. Derfor var det så befriende at opleve FKO s respons på de tre unge debattørers artikler. Artikler, som er skrevet i et oprigtigt ønske om et bedre forsvar. Et oprigtigt ønske om at påpege nogle uhensigtsmæssigheder, som ledelsen måske endnu ikke selv havde erfaret. At det præcis var i den ånd, FKO s repræsentant agerede, vidner om et ærligt og oprigtigt ønske om dels at forstå debattørernes synspunkter, men da også om et lige så ærligt ønske om at fremlægge ledelsens syn på de forskellige områder og perspektiverne i f.eks. den nye HR-strategi. Jeg er sikker på, at deltagerne i debatmødet ikke var hundrede procent enige om alting, men de var i al fald enige om behovet for ærlig kommunikation, hvor der ikke tales ned til medarbejderne, behovet for en bedre forståelse for hinandens synspunkter, samt at der muligvis kan være problemer med ansøgningssystemet i søværnet (og muligvis andre steder), men at disse problemer indledningsvis skal håndteres inden for rammerne af HR-strategien, idet ledelsen ikke ønsker at ændre bemandingssystemet fra dag til dag, men vil indhøste nogle erfaringer først. Alt i alt en rigtig god dag - eller som man formulerer det i orlogsflåden: BRAVO ZULU til de fire debattører. Hilsen Bent Fabricius Officerernes Fagblad Nr. 6/2013, 22. årgang ISSN Udgivet af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) Olof Palmes Gade København Ø. Tlf Fax: m.hod.dk Facebook: Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Redaktionens adresse: Redaktion: Henning Lahrmann, Djfb. Mobil: Privat tlf.: Kommandør Bent Fabricius (ansv.h.) Mobil: Privat tlf.: Grafisk design: Woer+Gregorius Tryk: Zeuner Grafisk A/S, Odder Annoncer: Kontaktansvarlig: Ocean Media G.A. Hagemannsvej 29A 3070 Snekkersten Telefon: Annoncechef: Casper Aistrup Annoncepriser: 1/1 side: kr /2 side: kr /4 side: kr /8 side: kr Priserne er inkl. 4 farver. Redaktionen forbeholder sig at kunne afvise annoncer, der strider mod bladets tone og ånd. Abonnement: 497,- kr. pr. år. Deadline for indlæg og annoncer: Blad nr. 1/2014: 20. januar Som udkommer: 19. februar Blad nr. 2/2014: 24. marts Som udkommer: 16. april Blad nr. 3/2014: 16. juni Som udkommer: 9. juli Blad nr. 4/2014: 4. august Som udkommer: 27. august Dette blad er afleveret til postekspedition den 16. december Kontrolleret oplag: i perioden 1, juli juni Danske Officerer er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen, fordi vi tænker på miljøet. Svanen er en garanti for, at fagbladet er produceret under miljøkontrollerede forhold, og at der kun er anvendt materialer, som lever op til skrappe miljøkrav. HOD yder ikke økonomisk støtte til politiske partier eller partipolitiske formål.

4 4 nr. 06/2013 Brug a-kassen HOD samarbejder med Akademikernes om indsatsen for jobsøgende medlemmer af HOD. Med inspiration fra bank- og forsikringsbranchen vil a-kassen for de højtuddannede. - Akademikernes - gøre op med synet på ledighed og drive den nye a-kasse som enhver anden ordentlig virksomhed. Akademikere bliver opfattet som vindere af både dem selv og deres familie. De skal jo ikke afskrækkes ved at møde op hos en a-kasse, hvor det hele lugter af død og elendighed. Vi vil ikke ligne en traditionel a-kasse. Vores medlemmer motiveres af erhvervslivets professionalisme, så vi skal være drevet som en toptunet, moderne virksomhed. Vi vil lugte af business, ikke af a-kasse, siger direktør Michael Valentin. A-kassen er dit sikkerhedsnet. Ikke kun økonomisk, men i høj grad også når det handler om at finde nyt job eller at skifte spor. HOD anbefaler, at medlemmerne kontakter Akademikernes for medlemskab, hvis man ønsker en forsikring, eller hvis man skulle havne mellem to job. Akademikernes er med godt medlemmer Danmarks største a-kasse for højtuddannede. Akademikernes er naturligvis underlagt de samme regler og reguleringer som alle andre a-kasser, men filosofien er, at det ofte er alt det udenom, som ender med at gøre en forskel i den sidste ende: Indretning, påklædning, sprog og fremtoning. Alt det, man tager for givet i professionelle virksomheder, men som der er for lidt fokus på hos jobcentre og a-kasser. Stort og Småt Vores HOD Legater Den af Hærens Faste Officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening har som formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer af hæren og hærhjemmeværnet og til enker/enkemænd eller børn efter disse. Legater uddeles efter motiveret ansøgning og trang og kan f.eks. ydes som hjælp ved sociale forhold, posttraumatiske lidelser, hjælpemidler ved invaliditet, begravelseshjælp, uddannelse m.m. Udnævnelser Følgende løjtnanter-r fra GRO hold 2011/2013, klasse Hellfire, Flyvevåbnets Officersskole, er pr. den 31. oktober 2013 blevet udnævnt til premierløjtnanter: Kristian Danielsen Kenett Nikolai Petersen Folke Andreas Lavrsen Kasper Fryd Jensen Joachim Christian Hannesbo Ved udnævnelsesceremonien modtog premierløjtnant Kristian Danielsen HOD-Legatet. Legatet, i form af et herreur med indgravering og et diplom, blev overrakt af major Allan Møller- Petersen på HOD s vegne. HOD s plankalender 2014 Indlagt i dette blad finder du HOD s plankalender for Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til foreningens sekretær: Major Jørgen Larsen Digterparken Ballerup adr.: NB: Alt andet lige vil medlemskab ved modtagelse af flere ansøgninger have fortrinsret! Kristian Danielsen ses yderst til venstre. Foto: FLOS HOD repræsenteret i Strukturudvalget De politiske partier bag Aftale om redningsberedskabet i har besluttet, at der skal gennemføres et udvalgsarbejde med at fastlægge redningsberedskabets fremtidige struktur. Udvalget, som skal være færdig med sit oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab i foråret 2014, sammensættes af embedsmænd, beredskabsfolk og faglige eksperter. Et af udvalgets medlemmer er en HOD-repræsentant fra det statslige redningsberedskab. Det er kolonnechef Niels Bonde Jensen, som er værnsformand for Beredskabsstyrelsen og medlem af HOD s hovedbestyrelse. Kommissoriet for strukturudvalgets arbejde fastlægger meget præcist, hvilke opgaver der skal tages fat på. Udgangspunktet er konsulentfirmaet Deloittes budgetanalyse, som indebærer, at der skal udarbejdes et konkret oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab, der kan påbegyndes implementeret primo Oplægget skal bl.a. indeholde: 1. En konkret model for en ny struktur for beredskabet. Modellen kan baseres på evt. tilpasninger og justeringer af én af de fire modeller for en ny struktur for beredskabet, der fremgår af Deloittes budgetanalyse. Udvalget kan ligeledes overveje at inddrage alternative fagligt og økonomisk forsvarlige modeller, jf. nedenstående kriterier. Modellen skal bl.a. angive den geografiske afgrænsning af enhedernes ansvarsområde, fremtidige opgavesplit mellem myndigheder, konkret overblik over den fremtidige organisering, fordeling af opgaver, styrings- og ledelsesstruktur, personelsammensætning, herunder brug af værnepligtige m.v. 2. Et konsolideret beslutningsgrundlag for en evt. strukturreform. Dette indebærer evt. opdatering af Deloittes analyse i forhold til den konkrete model. 3. Konkrete implementeringsplaner, herunder overblik over indfasning af en evt. ny struktur, proces for evt. overflytning af medarbejdere og materiel, omkostninger forbundet med de enkelte implementeringsaktiviteter m.v.

5 Stort og Småt Vores HOD nr. 06/ Nordisk møde om officerskorpsets vilkår HOD var vært for årets 2. samling i Nordisk Officerers Alliance (NOA) i dagene oktober. I alt deltog 23 repræsentanter fra de seks officersforeninger fra henholdsvis Norge, Sverige, Finland og Danmark. I sin velkomsttale fortalte HOD s formand, Bent Fabricius, om den politiske aftale om forsvarsforliget, besparelserne på 2,7 mia. kroner og konsekvenserne af Moderniseringsstyrelsens krav om, at ansættelsesvilkårene for alle statens medarbejdere skal være ens. Han oplyste bl.a., at nye officerer bliver ansat på kontrakt og ikke mere som tjenestemænd, samt at den danske officersuddannelse ændres radikalt. Bent Fabricius forklarede også de nordiske kolleger om udviklingen af begrebet Den sociale Kapital, der som et element indgår i de periodiske HR Early Warning-målinger for alle ansatte i det danske forsvar. Traditionelt begyndte mødet med udveksling af erfaringer inden for bl.a. landenes forsvarspolitik, personelforvaltning og økonomi. Til dette møde var nedsat tre arbejdsgrupper, som beskæftigede sig med: En sammenligning mellem landenes vilkår for f.eks. flyttegodtgørelse, tjenesterejser o.s.v. Hvordan er dagens officer? Hans baggrund, samleverforhold, uddannelse o.s.v. Hvilken indvirkning har de decentrale HR-forhold på organisationernes forhandlingsvilkår i de fire lande? Fordele og ulemper? Jule- og nytårslukket i HOD HOD s sekretariat er lukket for henvendelser i perioden 23. december 2013 til 1. januar 2014 (begge dage incl.). Formand Bent Fabricius og sekretariatschef Morten B. Nielsen kan kontaktes ved særlige hændelser. Sekretariatet takker alle for et godt samarbejde i det forgangne år, og vi ønsker organisationens medlemmer, venner, forhandlingspartnere, tillidsrepræsentanter, lokalafdelingsbestyrelser, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, leverandører, pressen m.fl. en glædelig jul og et godt nytår. Fregatten med grønne motorer Chefen for fregatten PE- TER WILLEMOES, kommandørkaptajn Kristian Haumann, lagde ikke skjul på sin begejstring for forsvarets nye fregatter, da han orienterede om Iver-klassen, som består af fregatterne IVER HUIT- FELDT, PETER WILLE- MOES og NIELS JUEL. Det er nok verdens bedste fregat, sagde han i sin præsentation af skibsklassen og PETER WILLEMOES, som en dag i oktober sejlede en testsejlads fra Flådestation Korsør til farvandet ud for Gniben på Sjællands Odde. Her blev der prøveskudt med skibets 35 mm Millennium Gun. Kristian Haumann fortalte bl.a. om fregattens kapacitet. Den er primært et krigsskib, der har en dobbeltfunktion som primært AAW (Anti-Air) og ASuW (Anti-Surface) samt sekundært ASW (Anti-Submarine). Når det fungerer som kommandoskib kan det varetage kommandoen af et antal skibe primært inden for AAW og ASUW. Han fortalte videre om de tre fregatter og deres fædrene ophav samt følgende emner: Produktionsplanen, fakta om skibene, sensorer og våben bl.a. ny AAW-kapacitet, kommando/kontrol og maskinen, som har et reduceret brændstofforbrug. Man taler om grønne motorer. En benchmarking med andre landes fregat-typer faldt ud til fordel for Iver-klassen. Kommandørkaptajn Kristian Haumann sluttede sin orientering med at fortælle om den tentative operative opkøringsplan af PETER WILLEMOES s besætning, som påregnes afsluttet ved udgangen af 2015.

6 6 nr. 06/2013 Debatkulturen i forsvaret Et bud på en fri og nuanceret debat Tre HOD-medlemmer mødte Forsvarskommandoen til en diskussion om forsvarets mangelfulde kommunikation om bl.a. HR-strategien. Af redaktør Henning Lahrmann Fotos: Peter Eilertsen I midten af november lagde HOD hus til, da Forsvarskommandoen (FKO) ønskede at tale - faceto-face - med de tre officerer, som i forrige nummer af Danske Officerer kritiserede Forsvarets ledelse for at tegne et alt for lyserødt billede af konsekvenserne af forsvarsforliget og besparelserne på 2,7 mia. kroner samt indførelsen af ansøgningssystemet. ficerernes debatindlæg i fagbladet var: Brian Lundberg Kristensen kritiserede ledelsens Road Show, hvor størstedelen af briefingerne har bygget på tesen om, at vi nu har en enestående mulighed for at lave et endnu bedre forsvar samtidig med en besparelse på 2,7 milliarder. Han kritiserede også den måde budskabet blev solgt på: Hvis jeg har ret i, at det ikke kan lade Min intension med mødet er åbent og ærligt at debattere Forsvarets evne til at kommunikere. Jeg forstår og anerkender, at forliget og HR-strategien til tider har været mere eller mindre heldigt kommunikeret og dermed ikke altid har været det bedste eksempel på en markedsføringskampagne. Derfor ønsker jeg at mødes med de unge officerer og forklare, hvilke rationaler FKO ønskede at forklare baggrunden sig gøre, er det decideret useriøst, at der ligger til grund for, at vi har valgt for HR-strategien og Forsvarets bidrag en række af Forsvarets øverste office- at gøre, som vi gør, skrev Peter Wass til statens moderniseringsprogram. rer forsøger at glorificere de uundgå- som svar på HOD s invitation, og han Formanden for HOD, Bent Fabri- elige omvæltninger ved det nye forlig, understregede, at Personalestrategisk cius, bød velkommen til debatmødet skrev han. Afdeling gerne vil vise, at man er en mellem på den ene side chefen for Personalestrategisk Afdeling, oberst Peter Wass og på den anden side de Konsekvenser for officerskorpset Anders Puck Nielsen påpegede i sit hårdt arbejdende afdeling i FKO, som står på mål for HR-strategien og faktisk kan se perspektiverne i strategien tre officerer: Kaptajn Christian Friis, debatindlæg, at det med afskaffelsen og derfor ser mange af tiltagene som kaptajnløjtnant Anders Puck Nielsen af tjenesteplanerne og reduktionerne i en god fremtidssikring. og premierløjtnant Brian Lundberg Kri- midlertidig tjeneste vil være svært at En del af HR-strategien er inten- stensen. Konsulent i HOD, Carl Hen- løfte Forsvarets bemandingsbehov. sionen om mest mulig gennemsigtig- ning G. Johnsen, var mødets ordstyrer. Christian Friis, som i dag er elev hed, og det vil vi gerne leve op til ved Alle skal have en fair behandling, på Operations- og føringsuddannelsen at svare og forklare så åbent og ærligt, sagde HOD s formand, som understre- ved Forsvarsakademiet (FAK), mener vi kan. Vi vil også gerne lytte til de gede, at debatmødet havde til formål at have oplevet en mindre krig mel- unge officerers perspektiver, bekym- at uddybe de tre officerers synspunk- lem forskellige niveauer og myndig- ringer og betragtninger for forhåbentlig ter samt baggrunden for Forsvarskom- heder i Forsvaret, og han skrev bl.a. i at komme hjem med ideer til, hvordan mandoens reaktion på debatindlæg- sit debatindlæg:... mange i Forsvaret vi kan kommunikere bedre fremadret- gene. har afgørende indflydelse på, hvordan tet, skrev Peter Wass. Som en indledende kommentar vores profession, vores uddannelse På debatmødet fortalte han, at han til Bent Fabricius ønske om en bedre og vores struktur skal se ud. I mine er relativ ny chef for Personelstrate- debatkultur i Forsvaret, ønskede Brian øjne har man netop på disse niveauer gisk Afdeling, og at han har erfaring Lundberg Kristensen at fremhæve, at et endnu større ansvar for at anstille fra både operativ tjeneste, bl.a. som det er dybt problematisk for den frie sig nysgerrig på andre vinkler end sin udsendt samt fra flere års stabstjene- debat i Forsvaret, at vi har eksempler egen. For til trods for, at man selv ste. som cheferne for henholdsvis HO og mener, at man har ret, så træffer man Da jeg fik fagbladet ind ad brev- HOK, der blev fjernet, fordi de var kri- beslutninger, der har konsekvenser for sprækken hjemme, blev jeg fanget tiske og sagde deres mening. de fleste ansatte i Forsvaret og for of- af de tre læserindlæg, som sammen Jeg har ikke nogen løsningen på ficerskorpsets fremtid. med andre indlæg i bladet var meget problemet, men de nævnte eksempler fremmer bestemt ikke lysten til at udtrykke sig, hvilket jo også tydeliggøres Ingen facitliste at forholde sig til Peter Wass mødte til debatmødet i kritiske over for den nye HR-strategi. Selvom jeg synes, at der er gjort rigtig meget, må vi konstatere, at når ved, at en officer finder det nødvendigt HOD med et ønske om en mere nuan- der er så mange kritiske indlæg, så at være anonym, når man sender et ceret dækning af HR-strategien, end har vi ikke formået at kommunikere indlæg ind til fagbladet. tilfældet var i det seneste nummer af HR-strategien godt nok. Jeg deler også De væsentligste synspunkter i of- Danske Officerer: opfattelsen af, at besparelserne på

7 Debatkulturen i forsvaret nr. 06/ En kamp om argumenter Forsvarsavisen er ikke god som eneste kommunikationsmiddel. 2,7 mia. ikke skal kommunikeres som rene forbedringer af Forsvaret, sagde Peter Wass, men det er vigtigt at holde fast i, at der også er meget positivt at sige om HR-strategien, når en af de største udfordringer i øjeblikket er, at Forsvarets medarbejdere er usikre på, hvad fremtiden bringer. Meget er i spil, og de færreste har en klar fornemmelse af at kunne gennemskue spillereglerne for karrieremuligheder og ansættelsesforhold på nuværende tidspunkt. En forstærkende faktor er, at ingen har alle svar i øjeblikket, og der er ingen facitliste at forholde sig til. Det er en fælles udfordring på alle niveauer at forklare og forsvare de mange nye tiltag og sammenhænge. I al beskedenhed vil jeg under dagens møde gøre et forsøg. Kaptajnløjtnant Anders Puck Nielsen er uddannelsesofficer ved Søværnets Officersskole. - Jeg har været lærer på HO i et par år. På skolen har vi talt meget om ledelse, kommunikation og forandring. Det er min oplevelse, at forskellige myndigheder i Forsvaret har haft svært at forstå hinandens synspunkter. Men folk gør ofte det, der giver mening for dem selv, sagde Christian Friis, som indledte rækken af spørgsmål til FKO. Jeg har undret mig over, at hvis folk vil opnå det samme, at de ikke kommunikerer om det. Tværtimod er det blevet til en kamp om argumenter. Jeg synes, at der mangler en god debatkultur i Forsvaret. F.eks. fungerer Forsvarsavisen ikke, da folk ikke læser den, sagde han og fortsatte: Historien går i hæren på, at chefen for HOK blev flyttet, fordi han var kritisk. Det samme er oplevelsen flere steder vedrørende chefen for HO. Der er noget, som ikke har været tacklet hensigtsmæssigt i processen. Som organisation bør vi blive bedre til at håndtere de uimodsagte fortællinger, der er fremherskende omkring sådanne episoder. F.eks. kunne man adressere sine kritikpunkter mere direkte. Der bør ligeledes i højere grad være nuancer i kommunikationen. Han ville gerne have FKO s svar på, om man med den nye struktur og omlægning af officersuddannelserne er gået for hurtigt frem, når det kan få så gennemgribende en indvirkning på officersprofessionen? Er de unge officerer klar til at løse opgaverne i fremtiden, spurgte han. Peter Wass forklarede, at HR-strategien blev udviklet før hans tid i FKO, men ofte er der den gode forklaring på at vælge en lukket proces, at det er en simpel nødvendighed for at nå til enighed ved meget store omlægninger, hvilket også gælder HR-strategien. Men han er enig i, at ejerskabet har lidt skade ved den lukkede proces. Udmøntningen af del-strategierne har også haft konsekvenser i f.t. myndighederne. Men i betragtning af mængden af synspunkter og følelser, som vanskeliggør implementeringen nu hvor beslutningen er truffet, så tvivler jeg ærlig talt på, at man f.eks. med del-strategi 6 (officersuddannelsen) var blevet enige, hvis processen var kørt i åbenhed, sagde Peter Wass. Christian Friis var enig med Anders Puck Nielsen i at det var forkert at iværksætte ansøgningssystemet efter et år og ikke fire år, som konsulenterne havde anbefalet. Han er i det hele taget bekymret over den måde man har valgt at lede denne forandringsproces på. Der mangler nuancer i informationsstrømmen. Forsvarsavisen er ikke god som anvendelse til debat og som det eneste kommunikationsmiddel for Forsvaret. Der er simpelthen for få, der læser den og indholdet for ensidigt positivt. Mange ansatte i Forsvaret sammenligner Forsvarsavisen med sovjettidens partiaviser, sagde Christian Friis. Det virker som om, at den tillid, som er basis for vores operative virke ikke er til stede. Forsvarets ledelse må overveje hvor og hvordan mistilliden er opstået, så vi kan håndtere den. fortsættes /////

8 8 nr. 06/2013 Debatkulturen i forsvaret Kaptajn Christian Friis er elev på Operations- og føringsuddannelse ved FAK. Vand skal kunne løbe opad... Forventer saglige argumenter og en åben dialog. Brian Lundberg Kristensen, som i øjeblikket er elev på hold Lunding, VUT-1/L, Hærens Officersskole, er bekymret for, om de operative kapaciteter vil lide skade ved dette forsvarsforlig. Jeg har skrevet flere gange i Danske Officerer om bl.a. manglen på personel, uddannelse og materiel, og en af gangene fangede dagspressen mit budskab, hvilket resulterede i, at vores enhed pludselig blev tildelt den mængde materiel og uddannelseskapaciteter, vi havde brug for. Ved en anden lejlighed protesterede jeg mod en oberst, som ikke mente, at sådan nogle som mig skulle have lov til at kritisere systemet. I mit seneste indlæg, som blev bragt i forrige nummer af fagbladet, kritiserer jeg den måde forsvarsledelsen sælger budskabet om besparelserne på 2,7 mia. kroner. Det bekymrer mig, at en række af Forsvarets øverste officerer forsøger at tale vand til at løbe op ad... Det er decideret useriøst. Jeg havde forventet saglige argumenter fra ledelsen og en åben og ærlig dialog. Jeg føler at mit mål er at skaffe de bedst mulige vilkår for de operative enheder. Jo bedre materiel og uddannelse de har, jo mere tryg er jeg, for når vi står i de skarpe missioner, er folkene og deres evne til at kæmpe det samme som min livsforsikring, fastslog Brian Lundberg Kristensen. Der bliver for tiden lagt rigtig meget fokus på de civile kompetencer og det gavnlige ved et større flow ind og ud af Forsvaret. Under en briefing talte en oberst om det lyksalige i, at en officer f.eks. gik ud og arbejdede nogle år for Ecco. Jeg kan simpelthen ikke se fordelen ved dette flow, når man isoleret ser på den operative struktur, sagde Brian Lundberg Kristensen og spurgte: Hvordan bliver en officer, der har solgt sko i en periode, en bedre underafdelingschef eller stabsofficer, når han vender tilbage til Forsvaret? Christian Friis mente til gengæld, at man burde gøre det attraktivt for cheferne, at sende sine folk på uddannelse. Brian Lundberg Kristensen spurgte om, hvad Forsvaret forventer sig, hvis der kommer et serviceeftersyn på HR-strategien om 2-3 år. Og om man ikke frygter, at det så er for sent, når nu FKO s egen undersøgelse viser, at omkring 20 pct. af alle officerer aktivt søger job uden for Forsvaret. Han synes, at det er bekymrende, at der ikke findes nogle beregninger/ business cases, der beviser, at de nye tiltag rent faktisk giver besparelser. Mange mener jo, at på den lange bane bliver den nye HR-strategi dyrere for systemet, og FKO modbeviser det ikke. Hertil svarede Peter Wass: Vi tror på, at den samlede HRstrategi kommer til at virke. Der er så mange rigtige og langtidsholdbare elementer i HR-strategien. Men som det er med enhver plan, vil der være behov for justeringer efter mødet med virkeligheden. Så selvfølgelig kommer vi til at justere på et tidspunkt gennem et serviceftersyn. Det er imidlertid for tidligt at sige noget meget præcist allerede nu om eventuelle justeringer. Vi skal lige have en periode med erfaringsindhentning, sagde Peter Wass. Premierløjtnant Brian Lundberg Kristensen er elev på hold Lunding, VUT-1/L, Hærens Officersskole.

9 Debatkulturen i forsvaret nr. 06/ Det nye bemandingssystem FKO s urealistiske budskaber ødelægger troværdigheden. Oberst Peter Wass er chef for Personalestrategisk Afdeling i Forsvarskommandoen. For Anders Puck Nielsen, som er uddannelsesofficer ved Søværnets Officersskole, drejer det sig om et konkret problem i HR-strategien, nemlig indførelsen af det nye bemandingssystem (ansøgningssystem): Det er en dårlig beslutning, som betyder, at søværnet om få år står i en vanskelig situation, hvor det blive svært at få bemandet stillingerne. Det er svært at få øje på, om der et provenu i systemet. Jeg undrer mig over, hvordan indførelsen af et ansøgningssystem er kommet med på en liste over sparetiltag, for umiddelbart virker det ikke dyrere at have en udstikker til at klare stillingsbesættelse uformelt end at have stabe til at skrive stillingsannoncer og gennemføre jobsamtaler, forklarer Anders Puck Nielsen. Som det er i dag, kan der ikke spares en masse penge ved at indføre det. McKinsey har foreslået tre modeller, hvor både model 1 og 2 kunne have bibeholdt udstikkersystemet for M312 og M321. Provenuet ved model 3 i forhold til model 2 er forventeligt ni millioner kroner årligt, hvilket er et så lille beløb at der ikke skal meget afledt bøvl til faktisk at ændre det til en nettoudgift. McKinsey påpeger selv at gennemførelse af model 3 er en så gennemgribende ændring af Forsvarets interne rekruttering, at en nærmere konsekvensanalyse er påkrævet for at konstatere om det overhovedet kan lade sig gøre. Anders Puck Nielsen mener, at det ødelægger troværdigheden, hvis ikke man påviser konkrete besparelser. Det er et problem, når FKO kommer ud med urealistiske budskaber. Min opmærksomhed er også blevet skærpet ved at læse Anders Puck Nielsen indlæg, sagde Peter Wass. Om den nye officersuddannelse på Søværnets Officersskole, sagde Anders Puck Nielsen, at han og kollegaerne generelt er positive. - Men vi spørger, om der er besparelser ved at ændre officersuddannelserne? Peter Wass understreger, at ændringerne ikke kun sker på grund af økonomien. En række forskellige hensyn gjorde det. F.eks. er det for mange forbi med livslang ansættelse i Forsvaret. Derfor skal de unge have en uddannelse, som er anerkendt uden for Forsvaret. Udfordringen består altså i at lave en uddannelse, som er anerkendt, fagligt forsvarlig, attraktiv også for interne ansøgere, og som er en effektiv anvendelse af de mange ressourcer, som Forsvaret anvender på uddannelse, sagde Peter Wass, som går ind for at komme hurtigt i gang med de nye uddannelser, hvor de tre skoler samles under Forsvarsakademiet, men med hver sin studieordning. Det var et krav om et provenu Peter Wass tror på, at Forsvaret på mange områder - bl.a. i forhold til omstillingsparatheden - vil få udbytte af en øget udveksling af medarbejdere med det civile samfund. Det handler om at nyttiggøre de mange civile og militære kompetencer på fleksibel måde til gavn for Forsvaret og resten af samfundet. Når ansøgningssystemet indføres tidligere end oprindeligt anbefalet, er det på grund af provenukravet. Og ja, der er en række usikkerheder, herunder at få besat stillinger i yderområderne. Udfordringerne ændrer dog ikke på, at ansøgningssystemet grundlæggende er en god ide, og vi skal nok få det til at virke. Det giver rigtig god mening at den enkelte får øget indflydelse på og ansvar for egen karriere og chefen øget indflydelse på egen organisering og bemanding. Og uden at kritisere det gamle system, så vil jeg for god ordens skyld minde om, at det gennem årene har knebet voldsomt med tilfredsheden med udstikkerne. Usikkerheden omkring bemandingssystemet er opstået ved at politikerne har forceret processen, fastslår HOD s formand. Anders Puck Nielsen havde set nærmere på budgetanalysen, og han undrede sig over, at FKO ikke har defineret kaptajnsniveauet, der i P-83 er hængt op på eksistensen af en VUT I/L. Hertil svarede Peter Wass, at stillingsindholdet er det samme som i dag. Men uddannelsesmæssigt er vi endnu ikke nået frem til en beskrivelse. Det nye er jo, at det afhænger af hvilken stilling (321) vedkommende skal bestride, sagde han. Under en diskussion om de nye officersuddannelser, mente Anders Puck Nielsen, at Forsvaret er noget særligt, fordi man ikke rekrutterer til specielle stillinger, men til en uddannelse. Og man er ikke færdiguddannet efter officersskolen. Jeg kan se at ansøgningssystemet kun virker for ældre officerer på kaptajnløjtnantsniveauet. Forsvaret kan ikke bare lade markedskræfterne råde, sagde Anders Puck Nielsen. fortsættes /////

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem

Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem Bilag 3 til FKO skr. 2012/011844-703240 Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem INDLEDNING Forsvaret står over for forandringer, og forsvaret skal vedvarende tilpasse sig. Det stiller krav

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl. 0930

REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl. 0930 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl. 0930 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel: MJ Claus Rohde OK Peter Holgersen FULDM Kristian Brobæk

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. Værnsfælles Forsvarskommando Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen?

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen? ISSN 1901- Nr. 9 2007 Tema: Kompetenceudvikling - målrettet og systematisk Fokus på den enkelte! Der har eksisteret kompetenceudvikling lige så længe, som der har eksisteret mennesker man har bare brugt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 4. september 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Karriereudviklingskoncept Med HR-strategien følger en ny modus for karriereudvikling i Forsvaret og Hjemmeværnet. Det nye bemandingssystem

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV FOKUS BEDØMMELSE Bedømmer 0.1 Grad/stilling *: MJ 0.2 Efternavn, fornavn(e) *: Christensen, Finn 0.3 Stillingsbetegnelse og CH A5 tjenestested *: 0.4 MA-nr. *: 152977 1. Bedømte 1.1 Efternavn, fornavn(e)

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER Politiet påbegyndte i 2012 en omfattende reform af lederstrukturen på tværs af koncernen. Man har på den baggrund skabt fundamentet for at øge ledelseskvaliteten og samtidig

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel: OK Peter Holgersen (Formand) MJ Claus Rohde FULDM

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder.

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 92 Offentligt Talepapir 24. februar 2016 Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE HØRINGSNOTAT 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE Indledning Forsvarsministeriet sendte den 2. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om Forsvarets militære masteruddannelse

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME

FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME AUGUST 2015 Forsvarsakademiet Ryvangs Allé 1 Svanemøllens Kaserne 2100 København Ø Kontakt: Dekanat, Anne-Marie Sikker Sørensen de-03@fak.dk 1. udgave august 2015 INDHOLD

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Udgangspunkter: De 16 udsagn er:

Udgangspunkter: De 16 udsagn er: Foreløbige undersøgelsesresultater 21 september 2015 HOD s kvalificerende undersøgelse HOD s undersøgelse til kvalificering af HR-målingernes resultater har basis i såvel Forsvarets nyligt gennemførte

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse Bilag 9.1 20150618 Dato 29. maj 2015 lazw og riba Initialer Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse i Sikring og sikkerhed 1.0 Beslutning Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere