HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER - HSK

2

3 Nedenstående personer har bidraget med indlæg til håndbogen: Studiekoordinator Willy Aastrup, Aarhus Universitet / Cand.jur. Anders J. Andersen / Socialrådgiver Karen Antonius / Handicapvejleder Jette Avlund, ivu*c / Stud.psyk. Vinnie Carass, Københavns Universitet / Arkitekt, m.a.a. Claus Bjarne Christensen, Handiplan Plus / Cand.merc.jur. Jan Fristrup, tidligere projektleder, Dansk Blindesamfund / Forhenværende undervisningsinspektør Jørgen Hansen / Studievejleder Palle Steen Hansen, Aalborg Universitet / Centermedarbejder Dorthe Haven, Dansk Videnscenter for Ordblindhed / Områdeleder Ole Krarup Jensen, Københavns Universitet, Amager / Specialkonsulent Ingrid Skovsmose Jensen, Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Københavns Universitet / Direktør Jan Johansen, Mercuri Urval / Cand.psyk. Christina Jørck / Landsdommer Holger Kallehauge, formand for PTU / Anita Kruse, praktiserende aut. klinisk psykolog, specialist i sundhedspsykologi og psykoterapi / Socialrådgiver Lise Kristensen, Studenterrådgivningen, Københavns Universitet, Amager / Kontorchef Jakob Lange, Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Københavns Universitet / Cand.psyk. Gitte Lindeløv / Håndarbejdslærer Anne Thede Lorenzen, formand for Hørehæmmet Ungdom / Konsulent Kai Lundsteen, AF-Storkøbenhavn / Socialrådgiver Gitte Madsen, Spastiker-foreningen / Ergoterapeut Dorthe Mathiassen / Studievejleder Lene Mortensen, Syddansk Universitet / Fuldmægtig Karin Klitgaard Møller, Det internationale Kontor, Københavns Universitet / Stud.mag. Thorkild Olesen, Aarhus Universitet / Cand.jur. René Olsen, Rødovre Ret / Cand.jur. Lene Maj Pedersen, Center for Ligebehandling af Handicappede / Konsulent Torben Pehrsson, Handicapidrættens Videnscenter / Fuldmægtig Mads Løkke Rasmussen, Roskilde Universitetscenter / Pædagogstuderende Joan Seneka, Hørehæmmet Ungdom / BA Nina Salmi Sommer, Udenrigsministeriet / Afdelingschef Neel Sylvest, Akademikernes Arbejdsløshedskasse / Cand.jur. Janus Tarp / Cand.jur. Anne Vikkelsø, Center for Ligebehandling af Handicappede Udgivet af: Handicappede Studerende & Kandidater Redaktion: Cand.psyk. Gitte Lindeløv og BA Nina Salmi Sommer Produktion: Handicappede Studerende & Kandidater Udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

4 Håndbog for Handicappede Studerende og Kandidater 1. udgave, udgivet af Handicappede Studerende & Kandidater - HSK, marts udgave, udgivet af Handicappede Studerende & Kandidater - HSK, oktober Redaktion: Gitte Lindeløv og Nina Salmi Sommer Produktion: Handicappede Studerende & Kandidater Tryk: Stougaard Jensen / Scantryk A/S Håndbogen kan rekvireres mod betaling af forsendelsesudgifterne hos: Handicappede Studerende & Kandidater Københavns Universitet, Njalsgade 130, lokale (pr ) 2300 København S Tlf.: Hjemmeside: ww w.hsknet.dk

5 INDHOLD REDAKTIONELT FORORD HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER FORORD Ved forhenværende undervisningsinspektør, Jørgen Hansen, Undervisningsministeriet vii ix xi 1. DEL STUDERENDE 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING 1 Ved specialkonsulent Ingrid Skovsmose Jensen, Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Københavns Universitet 2. HANDICAPVEJLEDER VED CENTER FOR INFORMATION OM VIDEREGÅENDE UDDANNELSER (Ivu*C) 12 Ved handicapvejleder Jette Avlund, Center for Information om Videregående Uddannelser, København 3. SÆRLIGT OM UNIVERSITETERNE STUDENTERRÅDGIVNINGEN 23 Ved socialrådgiver Lise Kristensen, Studenterrådgivningen, Københavns Universitet, Amager 5. HANDICAPKOMPENSERENDE DISPENSATIONER VED EKSAMEN 26 Ved BA Nina Salmi Sommer og i

6 cand.psyk. Gitte Lindeløv, Handicappede Studerende & Kandidater 6. STATENS UDDANNELSESSTØTTE 33 Ved kontorchef Jakob Lange, Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Københavns Universitet 7. STUDIER OG ERHVERVSARBEJDE 37 Ved stud.psyk. Vinnie Carass, Københavns Universitet 8. FORSØRGELSESGRUNDLAG SOM STUDERENDE 40 Ved socialrådgiver Lise Kristensen, Studenterrådgivningen, Københavns Universitet, Amager 9. AT STUDERE MED REVALIDERINGSYDELSE 59 Ved BA Nina Salmi Sommer, Udenrigsministeriet 10. STUDIEVILKÅR FOR STUDERENDE MED SYNSHANDICAP 62 Ved stud.mag. Thorkild Olesen, Aarhus Universitet 11. AT STUDERE MED ET SYNSHANDICAP 69 Ved cand.merc.jur. Jan Fristrup, tidligere projektleder, Dansk Blindesamfund 12. HVAD ER ET HØREHANDICAP? 73 Ved håndarbejdslærer Anne Thede Lorenzen, formand for Hørehæmmet Ungdom 13. STUDIEVILKÅR FOR STUDERENDE MED ET HØREHANDICAP 75 Ved håndarbejdslærer Anne Thede Lorenzen, formand for Hørehæmmet Ungdom 14. AT STUDERE MED ET HØREHANDICAP 79 Ved pædagogstuderende Joan Seneka, ii

7 Hørehæmmet Ungdom. 15. KØBENHAVNS TOLKECENTER 82 Ved cand.psyk. Gitte Lindeløv, Handicappede Studerende & Kandidater 16. AT STUDERE MED ET BEVÆGEHANDICAP 85 Ved stud.psyk. Vinnie Carass, Københavns Universitet 17. AT STUDERE MED ET SKJULT FYSISK HANDICAP 91 Ved BA Nina Salmi Sommer, Udenrigsministeriet 18. AT STUDERE MED DYSLEKSI 95 Ved centermedarbejder Dorthe Haven, Dansk Videnscenter for Ordblindhed 19. STUDIEOPHOLD I UDLANDET - DET INTERNATIONALE KONTOR 99 Ved fuldmægtig KarIn Klitgaard Møller, Det internationale Kontor, Københavns Universitet 20. HANDICAPPEDES MULIGHEDER FOR AT FÅ STØTTE UNDER STUDIEOPHOLD I UDLANDET 103 Ved cand.jur. Anne Vikkelsø, Center for Ligebehandling af Handicappede 21. STUDIEOPHOLD I DUBLIN 107 Ved cand.psyk. Christina Jørck 22. STUDIER I IND- OG UDLAND SOM REVALIDERING 114 Ved landsdommer Holger Kallehauge, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede 2. DEL KANDIDATER iii

8 1. ARBEJDSLØSHEDSKASSE 124 Ved afdelingschef Neel Sylvest, Akademikernes Arbejdsløshedskasse 2. PENSIONSKASSE 128 Ved cand.jur. Anders J. Andersen 3. JOBSØGNING 131 Ved direktør Jan Johansen, Mercuri Urval 4. JOBVALG: ORDINÆRE ELLER SÆRLIGE VILKÅR? 135 Ved cand.jur. Lene Maj Pedersen, Center for Ligebehandling af Handicappede 5. JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR 146 Ved konsulent Torben Pehrsson, Handicapidrættens Videnscenter 6. HANDICAPKONSULENT I ARBEJDSFORMIDLINGEN (AF) 148 Ved konsulent Kai Lundsteen, AF-Storkøbenhavn 7. SYNSHANDICAPPEDE PÅ ARBEJDSMARKEDET 152 Ved cand.merc.jur. Jan Fristrup, tidligere projektleder, Dansk Blindesamfund 8. AT ARBEJDE MED ET SYNSHANDICAP 156 Ved cand.merc.jur. Jan Fristrup, tidligere projektleder, Dansk Blindesamfund 9. AT ARBEJDE MED ET HØREHANDICAP 160 Ved håndarbejdslærer Anne Thede Lorenzen, Formand for Hørehæmmet Ungdom 10. JOB PÅ ORDINÆRE VILKÅR 163 Ved cand.jur. René Olsen, Rødovre Ret 11. SKÅNEJOB 166 iv

9 Ved cand.jur. Janus Tarp 12. FLEKSJOB - FORDELE OG ULEMPER 171 Ved ergoterapeut Dorthe Mathiassen 13. START AF EGEN VIRKSOMHED 175 (Omarbejdet telefoninterview) Ved arkitekt, m.a.a. Claus Bjarne Christensen, Handiplan Plus 14. FRAVALG AF ARBEJDE 180 (Omarbejdet telefoninterview) Ved cand.jur. Anders J. Andersen 3. DEL STUDERENDE OG KANDIDATER 1. HJÆLPEORDNINGER 187 Ved socialrådgiver Gitte Madsen, Spastikerforeningen 2. TRANSPORT 190 Ved socialrådgiver Karen Antonius 3. HJÆLPEMIDLER OG FORBRUGSGODER 196 Ved socialrådgiver Gitte Madsen, Spastikerforeningen 4. PSYKOLOGISKE OG SOCIALE FORHOLD VED STUDIER OG ERHVERVSARBEJDE 202 Ved Anita Kruse, praktiserende aut. klinisk psykolog, specialist i sundhedspsykologi og psykoterapi 4. DEL NYTTIGE ADRESSER DEL REGISTER 224 v

10 vi

11 REDAKTIONELT FORORD "Håndbog for Handicappede Studerende og Kandidater" henvender sig til handicappede, der ønsker at påbegynde, er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, samt til andre personer, der måtte have interesse i at kende til de uddannelses- og arbejdsmæssige vilkår inden for handicapområdet. Da vi af egen erfaring ved, hvor umådeligt vanskeligt det som handicappet kan være at indhente oplysninger om et givent område, har vi i håndbogen forsøgt at samle relevant information om diverse emner inden for uddannelse og erhverv i en kort og overskuelig form. Der er således tale om et nyttigt opslagsværk, hvis formål ud over at formidle viden er at hjælpe folk videre i deres søgen. Håndbogen falder i fire dele: Første del omhandler studiemæssige forhold, anden del arbejdsmæssige, mens tredje del indeholder emner af interesse for såvel studerende som kandidater. Fjerde del er en liste over nyttige adresser. De enkelte emner er dels beskrevet af fagfolk med stor ekspertise på deres respektive områder, dels af handicappede studerende og kandidater, der videregiver deres personlige erfaringer. De enkelte indlæg udgør selvstændige enheder, der kan læses uafhængigt af rækkefølge og sammenhæng, og er karakteriseret ved forfatterens individuelle udtryksform i den emnemæssige behandling. Som følge heraf har overlapninger og gentagelser ikke fuldstændigt kunnet undgås, men disse er bibeholdt af forståelsesmæssige hensyn. Desuden sker der i disse år omfattende ændringer på blandt andet det sociale område, hvorfor det ikke kan udelukkes, at visse af håndbogens oplysninger muligvis allerede er forældede. I denne anden udgave har vi udvidet emneområdet. Det har været svært at vægte alle emner ens; ej heller har vi kunnet foretage en udtømmende geografisk dækning af disse. Hovedvægten er fortsat lagt på handicappedes studie- og arbejdsmæssige forhold i Københavnsområdet. Til trods herfor håber vi, at mange vil finde håndbo- vii

12 gen nyttig, og at den må gøre sin gavn landet over. Ydermere er håndbogen nu tilgængelig på HSK s Hjemmeside ww w.hsknet.dk Oprindelig var det vores hensigt at foretage en løbende ajourføring og revidering af indholdet, hvilket desværre har vist sig ikke at være muligt grundet manglende personlige ressourcer. Vi kan derfor ikke længere påtage os at videreføre og udvikle arbejdet med håndbogen, men vil gerne her opfordre andre til at fortsætte hermed, idet første udgave var en stor succes. Vi håber, at dette også vil være tilfældet med denne udgave. Sidst men ikke mindst skal vi her benytte lejligheden til at takke alle de uden hvis velvilje, anden udgave af håndbogen aldrig var blevet en realitet: Hermed en stor tak til Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der har ydet os den fornødne økonomiske støtte; ligeledes en stor tak til forfatterne, som har anvendt megen tid på at udfærdige kompetente og informative indlæg; endelig en stor tak til alle de øvrige personer, der på den ene eller anden vis har hjulpet os i vort arbejde med håndbogen. København, oktober 2002 Cand.psyk. Gitte Lindeløv og BA Nina Salmi Sommer Handicappede Studerende & Kandidater viii

13 HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER En gruppe bevægelseshandicappede studerende ved Københavns Universitet, Indre By, startede i 1985 foreningen med det formål at forbedre lokale- og adgangsforhold på universitetet. I februar 1992 blev foreningen landsdækkende og udvidet til også at omfatte kandidater fra andre videregående uddannelser, heraf navnet Handicappede Studerende & Kandidater (HSK). Medlemstallet i januar 2002 er ca. 90 fordelt ligeligt mellem studerende og kandidater. HSK repræsenterer såvel forskellige handicapgrupper som uddannelsesretninger og har i kraft heraf stor viden inden for mange områder. Foreningens mål Det er HSK s overordnede formål at arbejde for en ligestilling af personer med handicap med ikke-handicappede i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Foreningen er baseret på frivillig arbejdskraft og har åbent for råd og vejledning mandag, onsdag og fredag kl , Tlf Arbejdsopgaverne for studerende og kandidater er forskellige, derfor arbejdes der i HSK med følgende: Studerende At rådgive og vejlede uddannelsessøgende med hensyn til valg af studium. At anskueliggøre økonomien (Statens Uddannelsesstøtte, revalideringsydelse kontra førtidspension) i forbindelse med studiet. At gøre adgangsforholdene på de videregående uddannelser og de dertil knyttede institutioner (f.eks. biblioteker) fuldt tilgængelige for personer med handicap. ix

14 At forbedre studieforholdene således at handicappede får mulighed for at studere på lige vilkår med ikke-handicappede og hvor der ydes en reel kompensation for handicappet. At påvirke udarbejdelsen af love og bekendtgørelser, sådan at studerende med handicap bliver tilgodeset. At få fleksible hjælpeordninger i forbindelse med studiet. Kandidater At handicappede med en videregående uddannelse kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked. At ligestille arbejdsløse handicappede i forbindelse med optagelse i såvel A-kasse som pensionskasse. At gøre opmærksom på særordningerne for handicappede i erhverv og gøre dem mere anvendelige. At nedbryde de normer, der findes på arbejdsmarkedet for handicappede arbejdstagere. At medvirke til en forbedring af handicappedes muligheder for efteruddannelse. HSK er aktiv og udadvendt. Der afholdes jævnligt kurser og temadage med relevante emner, som f.eks. jobsøgning, handicap og uddannelse, handicap og arbejde. Arrangementerne finansieres primært ved fondsmidler. x

15 FORORD Ved forhenværende specialpædagogisk konsulent Jørgen Hansen, Undervisningsministeriet I Danmark er der bred politisk enighed om, at alle skal have mulighed for at få en uddannelse, og at for eksempel en funktionsnedsættelse ikke i sig selv må stille sig hindrende i vejen. Det indebærer selvsagt, at der på en række områder er behov for en særlig støtte med henblik på at kompensere for de studiemæssige vanskeligheder, som funktionsnedsættelsen medfører. Dette gælder alle uddannelser og altså også på de videregående. Endvidere kan der i nogle tilfælde, afhængig af handicappets art og omfang, være behov for en forsørgelsesydelse, som overstiger, hvad Statens Uddannelsesstøtte (SU) i almindelighed giver mulighed for. I en lang årrække har disse kompensationsydelser været administreret af de sociale myndigheder og under den sociale lovgivning, idet en uddannelse helt eller delvist blev betragtet som en revalidering. Denne ordning har der i stigende omfang været fremsat kritik af fra de studerendes side, en kritik, som bakkes op af de handicappedes organisationer og måske ikke mindst af Det Centrale Handicapråd, herunder Center for Ligebehandling af Handicappede. Kritikken har især samlet sig om to forhold: Det opleves diskriminerende, at en videregående uddannelse for en lille gruppe studerende forudsætter en status som social klient, og at retten til en revalideringsydelse endvidere forudsætter, at den ønskede uddannelse med en høj grad af sandsynlighed kan føre til beskæftigelse. Undervisningsministeriet har i samråd med Socialministeriet taget denne utilfredshed til efterretning, og pr. 1. januar 2001 gælder nu en ny ordning for så vidt angår tildeling af specialpædagogisk støtte til studerende med særligt behov herfor ved de videregående uddannelser. Denne nye ordning er stadfæstet og beskrevet i en særlig lov, som omfatter alle videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, hvilke i øvrigt er et meget bredt og varieret aktivitetsområde, som egentlig kun har overskriften til fælles. I ministeriet vare- xi

16 tager SU-styrelsen administrationen af ordningen, men det sker i tæt samarbejde med de fire regionale ivu*c (centre for information om videregående uddannelser), hvor rådgivningsvirksomheden primært er placeret. For de studerende, som ikke ser sig i stand til at klare sig med Statens Uddannelsesstøtte, vil det fortsat være nødvendigt at ansøge om revalideringsstøtte i den kommunale socialforvaltning. Dette forhold er næppe tilfredsstillende i forhold til den kritik, der har været fremsat, men SU-systemet er et kompliceret og sårbart system, hvor undtagelser fra de grundlæggende regler kan være særdeles uoverskuelige i deres konsekvenser. Der skal derfor være et optimalt beslutningsgrundlag for at gennemføre f.eks. en særlig forhøjet SUydelse til handicappede studerende. Men som undervisningsministeren ved flere lejligheder har tilkendegivet, så vil problemet blive løst, og der foregår grundige sonderinger og overvejelser om en fremtidig ordning, hvor videregående uddannelse alene er en sag for uddannelsessystemet også for studerende med særlige behov. Allerede nu er der tale om et stort fremskridt, og om få år vil Danmark på dette område have en ordning, der er second to none, også på det internationale plan. Presset fra de unge handicappede og fra deres baggrundsorganisationer har været en meget væsentlig faktor i processen. Jeg ønsker af mit ganske hjerte alle sagens ildsjæle tillykke med resultatet. xii

17 1. DEL STUDERENDE 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING Ved specialkonsulent Ingrid Skovsmose Jensen, Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Københavns Universitet

18 Valg af uddannelse Når man står overfor at skulle vælge uddannelse, er det vigtigt, at man først og fremmest vælger det, man for alvor har lyst til at beskæftige sig med. Mangler lysten, kan det være nærmest umuligt at gennemføre en lang videregående uddannelse på mellem 3 og 6 år. Det er lysten, der driver værket! Men lysten alene kan naturligvis ikke bringe én hverken ind på drømmestudiet eller gennem det. Man skal have den faglige ballast i orden. Hvordan bærer man sig ad med at træffe et kvalificeret valg på et så vigtigt område som valg af uddannelse? Det spørgsmål er der sandsynligvis næsten lige så mange svar på, som der er mennesker, der drømmer om at søge ind på en videregående uddannelse. Men vi råder til, at man sørger for at få omfattende information og viden om studierne, inden man søger ind, f.eks. ved at læse informationsmateriale, se hvordan de præsenterer sig på hjemmesiden, deltage i Åben Hus Arrangementer og besøge uddannelsesinstitutionernes studievejledninger. Selv om adgangsbegrænsningen ikke er så omfattende, som den var for nogle år siden, gælder det stadig, at man ikke kan være helt sikker på at blive optaget på ønskestudiet. Nogle handicappede studerende skal ydermere gennem et slags dobbeltoptagelsessystem, hvor de dels skal passere den almindelige adgangsbegrænsning og dels skal overbevise socialforvaltningen i deres kommune om, at de bør modtage revaliderings- ydelse som studerende. I den forbindelse skal der udarbejdes en 2

19 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING forud fastlagt realistisk erhvervsplan, hvor målet er, at den studerende på kortest mulig tid, normalt allerhøjest 5 år, kan færdiggøre sine studier og blive i stand til at klare sig selv økonomisk. Man skal ikke forvente, at kommunens sagsbehandler nødvendigvis har viden om det studium, man ønsker at søge ind på, og det er heller ikke sikkert, at de vil acceptere, at det er en uddannelse, der realistisk set vil føre frem til, at man kan forsørge sig selv. Man skal regne med at skulle tale godt for sin sag. Før man henvender sig til kommunen for at undersøge mulighederne for at få revalideringsydelse, vil det derfor være en rigtig god idé at gøre det nødvendige forarbejde selv ved at skaffe sig så mange og så fyldestgørende oplysninger om det pågældende studium og ikke mindst dets erhvervsmuligheder som overhovedet muligt. Specialpædagogisk støtte hvad og hvordan? Når man er blevet optaget, kan man søge om kompenserende studiestøtte (specialpædagogisk støtte, også kaldet SPS). Administrationen heraf er reguleret af Lov om Specialpædagogisk Støtte til Handicappede på Videregående uddannelser (Lov nr. 484 af 31.maj 2000). Pr. 1. januar 2001 blev administrationen således lagt i hænderne på SU-styrelsen, og de enkelte uddannelsesinstitutioner medvirker ved indstillinger, anskaffelse af hjælpemidler etc. Det gælder, uanset om man studerer på SU eller på revalideringsydelse. Loven omhandler udelukkende tildeling af nødvendige specialpædagogiske hjælpemidler, som forudsættes for at kunne følge undervisningen og gå til eksamen, og ikke spørgsmål om leveomkostninger, tilgængelighed, transport m.v. Målgruppen er i loven defineret bredt og inkluderer bl.a. bevægelseshandicap, blinde, døve, psykisk syge, dysleksi m.v. Ansøgere med funktionsnedsættelse søger i første omgang optagelse på lige fod med andre ansøgere. Det anbefales dog allerede før ansøgningen at tage kontakt til en studievejleder på uddannelsesstedet for at afklare valg af uddannelse og muligheder for at kompensere for den givne funktionsnedsættelse. Samtidig kan det her undersøges, om der måske er mulighed for dispensation i forbindelse med optagelse, såfremt funktionsnedsættelsen har haft indflydelse på karaktergennemsnittet i gymnasiet / HF eller på muligheden for at kvalificere sig via kvote 2. Jeg vil opfordre 3

20 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING til, at man benytter sig af denne mulighed, hvis man mener, at man har været dårligere stillet end andre ansøgere. Samtidig er det en god idé allerede at søge den 15. marts, selv om man har et højt gennemsnit, da det vil give uddannelsesstedet bedre mulighed for at forberede eventuel specialpædagogisk støtte. Uddannelsesinstitutionerne har følgende opgaver i forbindelse med SPS: Før optagelse Orientering om den nye lov og dens implikationer Vejledning m.h.t. realistiske studievalg for den individuelle ansøger Information om muligheder for at kompensere for funktionsnedsættelse v.h.a. specialpædagogisk støtte generelt Universitetets eksisterende forhold, f.eks. adgangsforhold, teleslyngeanlæg m.v. (se i øvrigt: w w.tgu.dk/ ) Efter optagelse Kontakt til relevante vidensinstanser m.h.t. specialpædagogisk støtte Kontakt til relevante institutter / fag vedrørende nuværende forhold og forberedelse af nye tiltag Udformning af indstilling til SU-styrelsen Kontaktperson til den studerende gennem studieforløbet p.g.a. indsigt i særlige forhold for denne gruppe studerende som helhed samt specifik viden om den aktuelle studerendes særlige forhold Vil man vide mere om specialpædagogisk støtte, kan man gå ind på SU-styrelsens Hjemmeside: w w.su.dk/sps/. Her kan man downloade ansøgningsskemaet og se eksempler på, hvad man kan få som støtte. Man skal bare huske, at der ikke er tale om en udtømmende liste, så man skal aldrig opgive, før man har talt med uddannelsesinstitutionens specialpædagogiske medarbejder eller med en af ivu*c s handicapvejledere. SÅDAN FOREGÅR DET I PRAKSIS 4

21 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING Trin 1: Informationssøgning Hvis du føler, at du har behov for støtte i forbindelse med dit studium, kan du henvende dig til flere instanser: Handicapvejlederne på ivu*c, studievejleder eller studieleder på det fag, du enten allerede går på, eller som du forventer at skulle starte på, eller uddannelsesinstitutionernes SPS-ansvarlige. De kan hver især give dig et indblik i, hvad du kan forvente dig af studiet og hvilken form for hjælp, du kan søge om. Trin 2: Ansøgning din del Du rekvirerer et ansøgningsskema på uddannelsesinstitutionen eller via SU-styrelsens hjemmeside, se ovenfor. Du udfylder skemaet og sender det til den SPS-ansvarlige på din uddannelsesinstitution. Du skal desuden huske at sende dokumentation for din funktionsnedsættelse samt gerne et brev, hvori du forklarer, hvilke problemer du oplever og gerne et forslag til, hvordan du mener, de kan løses. Trin 3: Ansøgning uddannelsesinstitutionens del Uddannelsesinstitutionen udfylder resten af skemaet og sender dette med bilag til SU-styrelsen. SU-styrelsen behandler ansøgningen og skriver efter endt sagsbehandling direkte til dig. 5

22 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING Trin 4A: Bevillingen foreligger hvad så? Får du bevillingen, skal du kontakte uddannelsesinstitutionens SPSansvarlige, som du sikkert på nuværende tidspunkt har talt med en del gange. Du skal fortælle, om du stadig ønsker den SPS, du har fået bevilget. Hvis du ikke henvender dig, får du ikke støtten. Derefter kan uddannelsesinstitutionen sørge for at rekvirere støtten til dig, og du kan blot vente på, at den ankommer, f.eks. i form af studiestøttetimer, tolkebistand, pc eller hvad det nu måtte være, du har søgt om. Trin 4B: Støtten bliver ikke bevilget Hvis SU-styrelsen ikke bevilger dig støtten, eller kun delvist bevilger støtten, kan du enten acceptere dette og lære at leve med det eller klage over afgørelsen. Beslutningen og initiativpligten er din. Trin 5: Derfra fortsætter studielivet Bemærk at det kan være nødvendigt at søge flere gange i løbet af et studieår. Udgangspunktet er, at der ikke kan søges om noget som helst, uden at man afleverer et SPS-ansøgningsskema. Husk at holde den SPS-ansvarlige underrettet om større ændringer i dine studieplaner, så der kan søges om mere støtte eller på anden måde ændres i støtten løbende. Vær aktiv og opsøgende og helst forud for din tid! Opsøg vejledere, og ikke mindst undervisere, så du får pensumlister m.v. i rigtig god tid! Du skal desuden huske at holde øje med, hvornår din støtte udløber. Det vil være temmelig surt, hvis støtten udløber midt i en eksamensperiode, eller lige før du afleverer dit speciale. Der er en del papirarbejde og andet praktisk forbundet med at søge om specialpædagogisk støtte, men forhåbentlig medfører det, at du får en fagligt udbytterig studietid. I Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning findes en kontaktperson for handicappede studerende og ansøgere, som kan hjælpe med såvel generelle som mere specifikke spørgsmål / problemer vedrørende SPS-loven m.v.: 6

23 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING Per Krabbe Mølgaard Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning Fiolstræde 22, 3. etage 1171 København K Tlf Optagelsessystemet Uddannelsesinstitutioner, der hører under Den Koordinerede Tilmelding, optager generelt ansøgere gennem to kvoter, nemlig kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 Studiepladserne i kvote 1 tildeles ansøgere med en dansk gymnasial eksamen eller en studentereksamen fra andre EU-lande samt fra Norge, Schweiz og Island. For alle ansøgere gælder, at man skal opfylde de evt. specifikke adgangskrav på den pågældende uddannelse, og for ansøgere fra ikke-nordiske lande gælder desuden, at de skal have bestået en danskprøve. Uddannelsesinstitutionerne godkender den statskontrollerede studieforberedende Danskprøve 2. Til visse studier kræves dog Danskprøve 3. Ansøgningsfristen i kvote 1 er den 1. juli. Kvote 2 Studiepladserne i kvote 2 tildeles ansøgere, som har ovennævnte eksaminer, men som ikke har et tilstrækkeligt højt gennemsnit til at blive optaget i kvote 1. Ansøgerne optages ud fra en helhedsvurdering af deres kvalifikationer. Denne vurdering er baseret på særlige kriterier, som de enkelte uddannelser har fastlagt. Der er tale om forskellige aktiviteter, som hver især omregnes til et antal point, afhængig af aktivitetens art og varighed. Hvilke aktiviteter, der kan regnes for kvalificerende, varierer fra uddannelse til uddannelse. Det er derfor særdeles vigtigt, at man un- 7

24 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING dersøger præcist hvad, der bliver lagt vægt på ved den eller de uddannelser, man vil søge ind på. En del uddannelser ønsker endvidere, at man afleverer en motiveret ansøgning, når man søger om optagelse gennem kvote 2. I den motiverede ansøgning skal man gøre rede for, hvorfor man søger ind på netop dette studium og for de af ens aktiviteter, man mener, er relevante for netop dette studium. Det kan sammenlignes lidt med en ansøgning om drømmejobbet; også her skal man forsøge at bevise, at man er en af de bedst egnede og demonstrere, at man har gjort sig tanker omkring valg af studium og har forsøgt at kvalificere sig hertil. Den motiverede ansøgning indgår i helhedsvurderingen af ansøgningen. Derudover tildeles kvote 2-pladserne til ansøgere som: Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra andre lande end de ovennævnte Har afsluttet en videregående uddannelse af 3 års varighed eller mere uden at have en dansk adgangsgivende eksamen Hverken har en dansk adgangsgivende eksamen eller en af de uddannelser, der er nævnt ovenfor. Disse ansøgere kan søge om at få universitetets særlige tilladelse (dispensation) For alle ansøgere gælder, at man skal opfylde de evt. specifikke adgangskrav på den pågældende uddannelse, og for alle udenlandske, ikke-nordiske ansøgere kræves desuden en bestået danskprøve. Ansøgningsfristen i kvote 2 er den 15. marts. De enkelte uddannelsesinstitutioner udgiver hvert år informationsmateriale, der beskriver optagelsessystemet nærmere. De kan fås ved henvendelse i studievejledningerne på uddannelsesinstitutionerne eller på det nærmeste ivu*c. Det er meget vigtigt at få fat på den pjece, der handler om optagelsen på præcis det studium / uddannelsessted og det år, man rent faktisk søger om optagelse. Der er nemlig forskel på, hvad man lægger vægt på på den enkelte uddannelse, og så sker der hvert år ændringer i optagelsessystem og kriterier. 8

25 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING Dispensation i forbindelse med ansøgning Ansøgere med en adgangsgivende eksamen har mulighed for at søge om dispensation, hvis de mener, at særlige forhold har haft negativ indvirkning på deres muligheder for at blive optaget. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man p.g.a. et handicap ikke har haft mulighed for at kvalificere sig ved erhvervsarbejde eller andre aktiviteter, eller hvis særlige forhold f.eks. ordblindhed har haft indflydelse på eksamensgennemsnittet. Dispensationsansøgningen skal vedlægges den almindelige ansøgning og skal indeholde dokumentation for de forhold, man vil søge om dispensation for. Det kan f.eks. ske i form af lægeerklæring eller skoleudtalelse. Det anbefales, at man søger i kvote 2, hvis man søger om dispensation i forbindelse med optagelse. Vejledning Forudsætningen for at foretage et kvalificeret studievalg er, at man har den nødvendige information om det studium, som har ens interesse. Hvor man skal henvende sig, afhænger af, hvilken type information man ønsker. Universitetet har dels en central vejledning på Fiolstræde 22, 3. etage (elevator i gården) og dels de decentrale faglige vejledere, som geografisk er placeret ved de enkelte fag / institutter. I Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning på Københavns Universitet kan man få: Generelle informationer om alle universitetets fag Information om optagelse på universitetet Information om den fysiske tilgængelighed for handicappede på de enkelte fag Oplysninger om mulighed for dispensation ved eksamen for handicappede studerende Oplysning om hvor man kan få mere uddybende information, hvis man ønsker at få særlige forhold undersøgt før studiestart 9

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER - HSK Nedenstående personer har bidraget med indlæg til håndbogen: Studiekoordinator Willy Aastrup, Aarhus Universitet

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej?

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Kørt fast i studiet? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Har du problemer af psykisk eller social karakter,

Læs mere

www.srg.dk www.srg.dk

www.srg.dk www.srg.dk www.srg.dk Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: Stress Eksamen Barsel* Perfektionisme Et godt studieliv Revalidering og handicaptillæg*

Læs mere

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst...

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst... Indhold Hvad er Studenterrådgivningen?... 2 Hvordan kan vi hjælpe dig?... 2 Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med?... 3 Angst... 3 Nedtrykthed og depression... 3 Turde tale... 3 Ensomhed...

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

Eksempler på tilpasning, kompensation og støtte på uddannelsesområdet

Eksempler på tilpasning, kompensation og støtte på uddannelsesområdet Eksempler på tilpasning, kompensation og støtte på uddannelsesområdet Af Mere end almindelig hensyntagen? Borgere med psykiske lidelser en udfordring for arbejdsmarkedet. Landsforeningen af psykiatribrugere,

Læs mere

Kørt fast i studiet? 12

Kørt fast i studiet? 12 www.srg.dk Besøg vores website og få flere detaljerede oplysninger om den hjælp, vi kan tilbyde dig. Få samtidig overblik over, hvor vores rådgivninger ligger. Kørt fast i studiet? På websitet har du også

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP Dit samarbejde med offentlige myndigheder på vejen til uddannelse og arbejde 18 Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 JOB Denne guide informerer om nogle

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden!

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Udarbejdet af Studievejleder Anni Bendtsen Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

SEKRETÆRBISTAND. Vejledning i brug af sekretærbistand for studerende med synshandikap.

SEKRETÆRBISTAND. Vejledning i brug af sekretærbistand for studerende med synshandikap. SEKRETÆRBISTAND Vejledning i brug af sekretærbistand for studerende med synshandikap. 1 OM SEKRETÆRBISTAND DEFINITION PÅ SEKRETÆRBISTAND Sekretæren bevilges som kompensation til de studerende, som ikke

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet IV. De studerende 1. Adgangen til universitetet Bestand og tilgang af studerende Bestanden af studerende ved universitetet i oktober 1983 var ialt 25.048, hvilket er en stig ning på godt 350 personer i

Læs mere

Studiestart 2015. Velkommen til Syddansk Universitet campus Kolding

Studiestart 2015. Velkommen til Syddansk Universitet campus Kolding Studiestart 2015 Velkommen til Syddansk Universitet campus Kolding Program 09.00 Velkomst v. leder af Studieservice Ann Marie Sindt Lauridsen 09.05 Tale v. campusleder Per Krogh Hansen 09.15 Musikalsk

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid

perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid Indhold Forord............................................................ 3 Hvad er perfektionisme..............................................

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Ministeriet for Børn og Undervisning. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Dispensation ved eksamen

Dispensation ved eksamen Dispensation ved eksamen Dispensationener kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk/deltid Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden! Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2013

ergoterapeut Optagelse 2013 ergoterapeut Optagelse 2013 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en stærk

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2012

ErgotErapEut optagelse 2012 Ergoterapeut Optagelse 2012 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R

REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R S T U D E T E R R Å D G I V I G E REVALIDE- RIG en mulighed for studerende? Revalidering - en mulighed for studerende? Studenterrådgivningen 5 Revalidering - en mulighed for studerende? 2000 Studenterrådgivningen

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende 22. november 2010 J.nr. 2008-7602-02 RA Præambel De otte danske universiteter ønsker at forbedre og styrke internationalt

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Indholdsfortegnelse Studievejledning... 2 Lovgrundlag... 2 Vision for studievejledningen... 3

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser

Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser Udarbejdet af Jane Nørgaard Øhle, analysekonsulent Baggrund For at nå regeringens mål om at 60 % af en ungdomsårgang

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2014

ergoterapeut Optagelse 2014 ergoterapeut Optagelse 2014 1 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Ledelsessekretariatet Februar 2014 Ref.: KAHO FUNDAMENTET FOR UCC'S HANDICAPPOLITIK UCC's handicappolitik bygger på de 4 grundprincipper, som er

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

SPS. SpecialPædagogisk Støtte. Robert Schunck UU København

SPS. SpecialPædagogisk Støtte. Robert Schunck UU København SPS SpecialPædagogisk Støtte Robert Schunck UU København SPS Specialpædagogisk Støtte SPS skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, uanset funktionsnedsættelsen

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

SPS på DTU. Christina Busk Marner 3. juni 2014. På konferencen: Støt de unge med særlige behov på vejen til uddannelse og job

SPS på DTU. Christina Busk Marner 3. juni 2014. På konferencen: Støt de unge med særlige behov på vejen til uddannelse og job SPS på DTU Christina Busk Marner 3. juni 2014 På konferencen: Støt de unge med særlige behov på vejen til uddannelse og job 06-06-2014 SPS på DTU SPS-teamet på DTU Liza Schmidt, studievejleder og SPS-medarbejder,

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere