HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER - HSK

2

3 Nedenstående personer har bidraget med indlæg til håndbogen: Studiekoordinator Willy Aastrup, Aarhus Universitet / Cand.jur. Anders J. Andersen / Socialrådgiver Karen Antonius / Handicapvejleder Jette Avlund, ivu*c / Stud.psyk. Vinnie Carass, Københavns Universitet / Arkitekt, m.a.a. Claus Bjarne Christensen, Handiplan Plus / Cand.merc.jur. Jan Fristrup, tidligere projektleder, Dansk Blindesamfund / Forhenværende undervisningsinspektør Jørgen Hansen / Studievejleder Palle Steen Hansen, Aalborg Universitet / Centermedarbejder Dorthe Haven, Dansk Videnscenter for Ordblindhed / Områdeleder Ole Krarup Jensen, Københavns Universitet, Amager / Specialkonsulent Ingrid Skovsmose Jensen, Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Københavns Universitet / Direktør Jan Johansen, Mercuri Urval / Cand.psyk. Christina Jørck / Landsdommer Holger Kallehauge, formand for PTU / Anita Kruse, praktiserende aut. klinisk psykolog, specialist i sundhedspsykologi og psykoterapi / Socialrådgiver Lise Kristensen, Studenterrådgivningen, Københavns Universitet, Amager / Kontorchef Jakob Lange, Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Københavns Universitet / Cand.psyk. Gitte Lindeløv / Håndarbejdslærer Anne Thede Lorenzen, formand for Hørehæmmet Ungdom / Konsulent Kai Lundsteen, AF-Storkøbenhavn / Socialrådgiver Gitte Madsen, Spastiker-foreningen / Ergoterapeut Dorthe Mathiassen / Studievejleder Lene Mortensen, Syddansk Universitet / Fuldmægtig Karin Klitgaard Møller, Det internationale Kontor, Københavns Universitet / Stud.mag. Thorkild Olesen, Aarhus Universitet / Cand.jur. René Olsen, Rødovre Ret / Cand.jur. Lene Maj Pedersen, Center for Ligebehandling af Handicappede / Konsulent Torben Pehrsson, Handicapidrættens Videnscenter / Fuldmægtig Mads Løkke Rasmussen, Roskilde Universitetscenter / Pædagogstuderende Joan Seneka, Hørehæmmet Ungdom / BA Nina Salmi Sommer, Udenrigsministeriet / Afdelingschef Neel Sylvest, Akademikernes Arbejdsløshedskasse / Cand.jur. Janus Tarp / Cand.jur. Anne Vikkelsø, Center for Ligebehandling af Handicappede Udgivet af: Handicappede Studerende & Kandidater Redaktion: Cand.psyk. Gitte Lindeløv og BA Nina Salmi Sommer Produktion: Handicappede Studerende & Kandidater Udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

4 Håndbog for Handicappede Studerende og Kandidater 1. udgave, udgivet af Handicappede Studerende & Kandidater - HSK, marts udgave, udgivet af Handicappede Studerende & Kandidater - HSK, oktober Redaktion: Gitte Lindeløv og Nina Salmi Sommer Produktion: Handicappede Studerende & Kandidater Tryk: Stougaard Jensen / Scantryk A/S Håndbogen kan rekvireres mod betaling af forsendelsesudgifterne hos: Handicappede Studerende & Kandidater Københavns Universitet, Njalsgade 130, lokale (pr ) 2300 København S Tlf.: Hjemmeside: ww w.hsknet.dk

5 INDHOLD REDAKTIONELT FORORD HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER FORORD Ved forhenværende undervisningsinspektør, Jørgen Hansen, Undervisningsministeriet vii ix xi 1. DEL STUDERENDE 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING 1 Ved specialkonsulent Ingrid Skovsmose Jensen, Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Københavns Universitet 2. HANDICAPVEJLEDER VED CENTER FOR INFORMATION OM VIDEREGÅENDE UDDANNELSER (Ivu*C) 12 Ved handicapvejleder Jette Avlund, Center for Information om Videregående Uddannelser, København 3. SÆRLIGT OM UNIVERSITETERNE STUDENTERRÅDGIVNINGEN 23 Ved socialrådgiver Lise Kristensen, Studenterrådgivningen, Københavns Universitet, Amager 5. HANDICAPKOMPENSERENDE DISPENSATIONER VED EKSAMEN 26 Ved BA Nina Salmi Sommer og i

6 cand.psyk. Gitte Lindeløv, Handicappede Studerende & Kandidater 6. STATENS UDDANNELSESSTØTTE 33 Ved kontorchef Jakob Lange, Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Københavns Universitet 7. STUDIER OG ERHVERVSARBEJDE 37 Ved stud.psyk. Vinnie Carass, Københavns Universitet 8. FORSØRGELSESGRUNDLAG SOM STUDERENDE 40 Ved socialrådgiver Lise Kristensen, Studenterrådgivningen, Københavns Universitet, Amager 9. AT STUDERE MED REVALIDERINGSYDELSE 59 Ved BA Nina Salmi Sommer, Udenrigsministeriet 10. STUDIEVILKÅR FOR STUDERENDE MED SYNSHANDICAP 62 Ved stud.mag. Thorkild Olesen, Aarhus Universitet 11. AT STUDERE MED ET SYNSHANDICAP 69 Ved cand.merc.jur. Jan Fristrup, tidligere projektleder, Dansk Blindesamfund 12. HVAD ER ET HØREHANDICAP? 73 Ved håndarbejdslærer Anne Thede Lorenzen, formand for Hørehæmmet Ungdom 13. STUDIEVILKÅR FOR STUDERENDE MED ET HØREHANDICAP 75 Ved håndarbejdslærer Anne Thede Lorenzen, formand for Hørehæmmet Ungdom 14. AT STUDERE MED ET HØREHANDICAP 79 Ved pædagogstuderende Joan Seneka, ii

7 Hørehæmmet Ungdom. 15. KØBENHAVNS TOLKECENTER 82 Ved cand.psyk. Gitte Lindeløv, Handicappede Studerende & Kandidater 16. AT STUDERE MED ET BEVÆGEHANDICAP 85 Ved stud.psyk. Vinnie Carass, Københavns Universitet 17. AT STUDERE MED ET SKJULT FYSISK HANDICAP 91 Ved BA Nina Salmi Sommer, Udenrigsministeriet 18. AT STUDERE MED DYSLEKSI 95 Ved centermedarbejder Dorthe Haven, Dansk Videnscenter for Ordblindhed 19. STUDIEOPHOLD I UDLANDET - DET INTERNATIONALE KONTOR 99 Ved fuldmægtig KarIn Klitgaard Møller, Det internationale Kontor, Københavns Universitet 20. HANDICAPPEDES MULIGHEDER FOR AT FÅ STØTTE UNDER STUDIEOPHOLD I UDLANDET 103 Ved cand.jur. Anne Vikkelsø, Center for Ligebehandling af Handicappede 21. STUDIEOPHOLD I DUBLIN 107 Ved cand.psyk. Christina Jørck 22. STUDIER I IND- OG UDLAND SOM REVALIDERING 114 Ved landsdommer Holger Kallehauge, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede 2. DEL KANDIDATER iii

8 1. ARBEJDSLØSHEDSKASSE 124 Ved afdelingschef Neel Sylvest, Akademikernes Arbejdsløshedskasse 2. PENSIONSKASSE 128 Ved cand.jur. Anders J. Andersen 3. JOBSØGNING 131 Ved direktør Jan Johansen, Mercuri Urval 4. JOBVALG: ORDINÆRE ELLER SÆRLIGE VILKÅR? 135 Ved cand.jur. Lene Maj Pedersen, Center for Ligebehandling af Handicappede 5. JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR 146 Ved konsulent Torben Pehrsson, Handicapidrættens Videnscenter 6. HANDICAPKONSULENT I ARBEJDSFORMIDLINGEN (AF) 148 Ved konsulent Kai Lundsteen, AF-Storkøbenhavn 7. SYNSHANDICAPPEDE PÅ ARBEJDSMARKEDET 152 Ved cand.merc.jur. Jan Fristrup, tidligere projektleder, Dansk Blindesamfund 8. AT ARBEJDE MED ET SYNSHANDICAP 156 Ved cand.merc.jur. Jan Fristrup, tidligere projektleder, Dansk Blindesamfund 9. AT ARBEJDE MED ET HØREHANDICAP 160 Ved håndarbejdslærer Anne Thede Lorenzen, Formand for Hørehæmmet Ungdom 10. JOB PÅ ORDINÆRE VILKÅR 163 Ved cand.jur. René Olsen, Rødovre Ret 11. SKÅNEJOB 166 iv

9 Ved cand.jur. Janus Tarp 12. FLEKSJOB - FORDELE OG ULEMPER 171 Ved ergoterapeut Dorthe Mathiassen 13. START AF EGEN VIRKSOMHED 175 (Omarbejdet telefoninterview) Ved arkitekt, m.a.a. Claus Bjarne Christensen, Handiplan Plus 14. FRAVALG AF ARBEJDE 180 (Omarbejdet telefoninterview) Ved cand.jur. Anders J. Andersen 3. DEL STUDERENDE OG KANDIDATER 1. HJÆLPEORDNINGER 187 Ved socialrådgiver Gitte Madsen, Spastikerforeningen 2. TRANSPORT 190 Ved socialrådgiver Karen Antonius 3. HJÆLPEMIDLER OG FORBRUGSGODER 196 Ved socialrådgiver Gitte Madsen, Spastikerforeningen 4. PSYKOLOGISKE OG SOCIALE FORHOLD VED STUDIER OG ERHVERVSARBEJDE 202 Ved Anita Kruse, praktiserende aut. klinisk psykolog, specialist i sundhedspsykologi og psykoterapi 4. DEL NYTTIGE ADRESSER DEL REGISTER 224 v

10 vi

11 REDAKTIONELT FORORD "Håndbog for Handicappede Studerende og Kandidater" henvender sig til handicappede, der ønsker at påbegynde, er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, samt til andre personer, der måtte have interesse i at kende til de uddannelses- og arbejdsmæssige vilkår inden for handicapområdet. Da vi af egen erfaring ved, hvor umådeligt vanskeligt det som handicappet kan være at indhente oplysninger om et givent område, har vi i håndbogen forsøgt at samle relevant information om diverse emner inden for uddannelse og erhverv i en kort og overskuelig form. Der er således tale om et nyttigt opslagsværk, hvis formål ud over at formidle viden er at hjælpe folk videre i deres søgen. Håndbogen falder i fire dele: Første del omhandler studiemæssige forhold, anden del arbejdsmæssige, mens tredje del indeholder emner af interesse for såvel studerende som kandidater. Fjerde del er en liste over nyttige adresser. De enkelte emner er dels beskrevet af fagfolk med stor ekspertise på deres respektive områder, dels af handicappede studerende og kandidater, der videregiver deres personlige erfaringer. De enkelte indlæg udgør selvstændige enheder, der kan læses uafhængigt af rækkefølge og sammenhæng, og er karakteriseret ved forfatterens individuelle udtryksform i den emnemæssige behandling. Som følge heraf har overlapninger og gentagelser ikke fuldstændigt kunnet undgås, men disse er bibeholdt af forståelsesmæssige hensyn. Desuden sker der i disse år omfattende ændringer på blandt andet det sociale område, hvorfor det ikke kan udelukkes, at visse af håndbogens oplysninger muligvis allerede er forældede. I denne anden udgave har vi udvidet emneområdet. Det har været svært at vægte alle emner ens; ej heller har vi kunnet foretage en udtømmende geografisk dækning af disse. Hovedvægten er fortsat lagt på handicappedes studie- og arbejdsmæssige forhold i Københavnsområdet. Til trods herfor håber vi, at mange vil finde håndbo- vii

12 gen nyttig, og at den må gøre sin gavn landet over. Ydermere er håndbogen nu tilgængelig på HSK s Hjemmeside ww w.hsknet.dk Oprindelig var det vores hensigt at foretage en løbende ajourføring og revidering af indholdet, hvilket desværre har vist sig ikke at være muligt grundet manglende personlige ressourcer. Vi kan derfor ikke længere påtage os at videreføre og udvikle arbejdet med håndbogen, men vil gerne her opfordre andre til at fortsætte hermed, idet første udgave var en stor succes. Vi håber, at dette også vil være tilfældet med denne udgave. Sidst men ikke mindst skal vi her benytte lejligheden til at takke alle de uden hvis velvilje, anden udgave af håndbogen aldrig var blevet en realitet: Hermed en stor tak til Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der har ydet os den fornødne økonomiske støtte; ligeledes en stor tak til forfatterne, som har anvendt megen tid på at udfærdige kompetente og informative indlæg; endelig en stor tak til alle de øvrige personer, der på den ene eller anden vis har hjulpet os i vort arbejde med håndbogen. København, oktober 2002 Cand.psyk. Gitte Lindeløv og BA Nina Salmi Sommer Handicappede Studerende & Kandidater viii

13 HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER En gruppe bevægelseshandicappede studerende ved Københavns Universitet, Indre By, startede i 1985 foreningen med det formål at forbedre lokale- og adgangsforhold på universitetet. I februar 1992 blev foreningen landsdækkende og udvidet til også at omfatte kandidater fra andre videregående uddannelser, heraf navnet Handicappede Studerende & Kandidater (HSK). Medlemstallet i januar 2002 er ca. 90 fordelt ligeligt mellem studerende og kandidater. HSK repræsenterer såvel forskellige handicapgrupper som uddannelsesretninger og har i kraft heraf stor viden inden for mange områder. Foreningens mål Det er HSK s overordnede formål at arbejde for en ligestilling af personer med handicap med ikke-handicappede i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Foreningen er baseret på frivillig arbejdskraft og har åbent for råd og vejledning mandag, onsdag og fredag kl , Tlf Arbejdsopgaverne for studerende og kandidater er forskellige, derfor arbejdes der i HSK med følgende: Studerende At rådgive og vejlede uddannelsessøgende med hensyn til valg af studium. At anskueliggøre økonomien (Statens Uddannelsesstøtte, revalideringsydelse kontra førtidspension) i forbindelse med studiet. At gøre adgangsforholdene på de videregående uddannelser og de dertil knyttede institutioner (f.eks. biblioteker) fuldt tilgængelige for personer med handicap. ix

14 At forbedre studieforholdene således at handicappede får mulighed for at studere på lige vilkår med ikke-handicappede og hvor der ydes en reel kompensation for handicappet. At påvirke udarbejdelsen af love og bekendtgørelser, sådan at studerende med handicap bliver tilgodeset. At få fleksible hjælpeordninger i forbindelse med studiet. Kandidater At handicappede med en videregående uddannelse kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked. At ligestille arbejdsløse handicappede i forbindelse med optagelse i såvel A-kasse som pensionskasse. At gøre opmærksom på særordningerne for handicappede i erhverv og gøre dem mere anvendelige. At nedbryde de normer, der findes på arbejdsmarkedet for handicappede arbejdstagere. At medvirke til en forbedring af handicappedes muligheder for efteruddannelse. HSK er aktiv og udadvendt. Der afholdes jævnligt kurser og temadage med relevante emner, som f.eks. jobsøgning, handicap og uddannelse, handicap og arbejde. Arrangementerne finansieres primært ved fondsmidler. x

15 FORORD Ved forhenværende specialpædagogisk konsulent Jørgen Hansen, Undervisningsministeriet I Danmark er der bred politisk enighed om, at alle skal have mulighed for at få en uddannelse, og at for eksempel en funktionsnedsættelse ikke i sig selv må stille sig hindrende i vejen. Det indebærer selvsagt, at der på en række områder er behov for en særlig støtte med henblik på at kompensere for de studiemæssige vanskeligheder, som funktionsnedsættelsen medfører. Dette gælder alle uddannelser og altså også på de videregående. Endvidere kan der i nogle tilfælde, afhængig af handicappets art og omfang, være behov for en forsørgelsesydelse, som overstiger, hvad Statens Uddannelsesstøtte (SU) i almindelighed giver mulighed for. I en lang årrække har disse kompensationsydelser været administreret af de sociale myndigheder og under den sociale lovgivning, idet en uddannelse helt eller delvist blev betragtet som en revalidering. Denne ordning har der i stigende omfang været fremsat kritik af fra de studerendes side, en kritik, som bakkes op af de handicappedes organisationer og måske ikke mindst af Det Centrale Handicapråd, herunder Center for Ligebehandling af Handicappede. Kritikken har især samlet sig om to forhold: Det opleves diskriminerende, at en videregående uddannelse for en lille gruppe studerende forudsætter en status som social klient, og at retten til en revalideringsydelse endvidere forudsætter, at den ønskede uddannelse med en høj grad af sandsynlighed kan føre til beskæftigelse. Undervisningsministeriet har i samråd med Socialministeriet taget denne utilfredshed til efterretning, og pr. 1. januar 2001 gælder nu en ny ordning for så vidt angår tildeling af specialpædagogisk støtte til studerende med særligt behov herfor ved de videregående uddannelser. Denne nye ordning er stadfæstet og beskrevet i en særlig lov, som omfatter alle videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, hvilke i øvrigt er et meget bredt og varieret aktivitetsområde, som egentlig kun har overskriften til fælles. I ministeriet vare- xi

16 tager SU-styrelsen administrationen af ordningen, men det sker i tæt samarbejde med de fire regionale ivu*c (centre for information om videregående uddannelser), hvor rådgivningsvirksomheden primært er placeret. For de studerende, som ikke ser sig i stand til at klare sig med Statens Uddannelsesstøtte, vil det fortsat være nødvendigt at ansøge om revalideringsstøtte i den kommunale socialforvaltning. Dette forhold er næppe tilfredsstillende i forhold til den kritik, der har været fremsat, men SU-systemet er et kompliceret og sårbart system, hvor undtagelser fra de grundlæggende regler kan være særdeles uoverskuelige i deres konsekvenser. Der skal derfor være et optimalt beslutningsgrundlag for at gennemføre f.eks. en særlig forhøjet SUydelse til handicappede studerende. Men som undervisningsministeren ved flere lejligheder har tilkendegivet, så vil problemet blive løst, og der foregår grundige sonderinger og overvejelser om en fremtidig ordning, hvor videregående uddannelse alene er en sag for uddannelsessystemet også for studerende med særlige behov. Allerede nu er der tale om et stort fremskridt, og om få år vil Danmark på dette område have en ordning, der er second to none, også på det internationale plan. Presset fra de unge handicappede og fra deres baggrundsorganisationer har været en meget væsentlig faktor i processen. Jeg ønsker af mit ganske hjerte alle sagens ildsjæle tillykke med resultatet. xii

17 1. DEL STUDERENDE 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING Ved specialkonsulent Ingrid Skovsmose Jensen, Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, Københavns Universitet

18 Valg af uddannelse Når man står overfor at skulle vælge uddannelse, er det vigtigt, at man først og fremmest vælger det, man for alvor har lyst til at beskæftige sig med. Mangler lysten, kan det være nærmest umuligt at gennemføre en lang videregående uddannelse på mellem 3 og 6 år. Det er lysten, der driver værket! Men lysten alene kan naturligvis ikke bringe én hverken ind på drømmestudiet eller gennem det. Man skal have den faglige ballast i orden. Hvordan bærer man sig ad med at træffe et kvalificeret valg på et så vigtigt område som valg af uddannelse? Det spørgsmål er der sandsynligvis næsten lige så mange svar på, som der er mennesker, der drømmer om at søge ind på en videregående uddannelse. Men vi råder til, at man sørger for at få omfattende information og viden om studierne, inden man søger ind, f.eks. ved at læse informationsmateriale, se hvordan de præsenterer sig på hjemmesiden, deltage i Åben Hus Arrangementer og besøge uddannelsesinstitutionernes studievejledninger. Selv om adgangsbegrænsningen ikke er så omfattende, som den var for nogle år siden, gælder det stadig, at man ikke kan være helt sikker på at blive optaget på ønskestudiet. Nogle handicappede studerende skal ydermere gennem et slags dobbeltoptagelsessystem, hvor de dels skal passere den almindelige adgangsbegrænsning og dels skal overbevise socialforvaltningen i deres kommune om, at de bør modtage revaliderings- ydelse som studerende. I den forbindelse skal der udarbejdes en 2

19 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING forud fastlagt realistisk erhvervsplan, hvor målet er, at den studerende på kortest mulig tid, normalt allerhøjest 5 år, kan færdiggøre sine studier og blive i stand til at klare sig selv økonomisk. Man skal ikke forvente, at kommunens sagsbehandler nødvendigvis har viden om det studium, man ønsker at søge ind på, og det er heller ikke sikkert, at de vil acceptere, at det er en uddannelse, der realistisk set vil føre frem til, at man kan forsørge sig selv. Man skal regne med at skulle tale godt for sin sag. Før man henvender sig til kommunen for at undersøge mulighederne for at få revalideringsydelse, vil det derfor være en rigtig god idé at gøre det nødvendige forarbejde selv ved at skaffe sig så mange og så fyldestgørende oplysninger om det pågældende studium og ikke mindst dets erhvervsmuligheder som overhovedet muligt. Specialpædagogisk støtte hvad og hvordan? Når man er blevet optaget, kan man søge om kompenserende studiestøtte (specialpædagogisk støtte, også kaldet SPS). Administrationen heraf er reguleret af Lov om Specialpædagogisk Støtte til Handicappede på Videregående uddannelser (Lov nr. 484 af 31.maj 2000). Pr. 1. januar 2001 blev administrationen således lagt i hænderne på SU-styrelsen, og de enkelte uddannelsesinstitutioner medvirker ved indstillinger, anskaffelse af hjælpemidler etc. Det gælder, uanset om man studerer på SU eller på revalideringsydelse. Loven omhandler udelukkende tildeling af nødvendige specialpædagogiske hjælpemidler, som forudsættes for at kunne følge undervisningen og gå til eksamen, og ikke spørgsmål om leveomkostninger, tilgængelighed, transport m.v. Målgruppen er i loven defineret bredt og inkluderer bl.a. bevægelseshandicap, blinde, døve, psykisk syge, dysleksi m.v. Ansøgere med funktionsnedsættelse søger i første omgang optagelse på lige fod med andre ansøgere. Det anbefales dog allerede før ansøgningen at tage kontakt til en studievejleder på uddannelsesstedet for at afklare valg af uddannelse og muligheder for at kompensere for den givne funktionsnedsættelse. Samtidig kan det her undersøges, om der måske er mulighed for dispensation i forbindelse med optagelse, såfremt funktionsnedsættelsen har haft indflydelse på karaktergennemsnittet i gymnasiet / HF eller på muligheden for at kvalificere sig via kvote 2. Jeg vil opfordre 3

20 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING til, at man benytter sig af denne mulighed, hvis man mener, at man har været dårligere stillet end andre ansøgere. Samtidig er det en god idé allerede at søge den 15. marts, selv om man har et højt gennemsnit, da det vil give uddannelsesstedet bedre mulighed for at forberede eventuel specialpædagogisk støtte. Uddannelsesinstitutionerne har følgende opgaver i forbindelse med SPS: Før optagelse Orientering om den nye lov og dens implikationer Vejledning m.h.t. realistiske studievalg for den individuelle ansøger Information om muligheder for at kompensere for funktionsnedsættelse v.h.a. specialpædagogisk støtte generelt Universitetets eksisterende forhold, f.eks. adgangsforhold, teleslyngeanlæg m.v. (se i øvrigt: w w.tgu.dk/ ) Efter optagelse Kontakt til relevante vidensinstanser m.h.t. specialpædagogisk støtte Kontakt til relevante institutter / fag vedrørende nuværende forhold og forberedelse af nye tiltag Udformning af indstilling til SU-styrelsen Kontaktperson til den studerende gennem studieforløbet p.g.a. indsigt i særlige forhold for denne gruppe studerende som helhed samt specifik viden om den aktuelle studerendes særlige forhold Vil man vide mere om specialpædagogisk støtte, kan man gå ind på SU-styrelsens Hjemmeside: w w.su.dk/sps/. Her kan man downloade ansøgningsskemaet og se eksempler på, hvad man kan få som støtte. Man skal bare huske, at der ikke er tale om en udtømmende liste, så man skal aldrig opgive, før man har talt med uddannelsesinstitutionens specialpædagogiske medarbejder eller med en af ivu*c s handicapvejledere. SÅDAN FOREGÅR DET I PRAKSIS 4

21 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING Trin 1: Informationssøgning Hvis du føler, at du har behov for støtte i forbindelse med dit studium, kan du henvende dig til flere instanser: Handicapvejlederne på ivu*c, studievejleder eller studieleder på det fag, du enten allerede går på, eller som du forventer at skulle starte på, eller uddannelsesinstitutionernes SPS-ansvarlige. De kan hver især give dig et indblik i, hvad du kan forvente dig af studiet og hvilken form for hjælp, du kan søge om. Trin 2: Ansøgning din del Du rekvirerer et ansøgningsskema på uddannelsesinstitutionen eller via SU-styrelsens hjemmeside, se ovenfor. Du udfylder skemaet og sender det til den SPS-ansvarlige på din uddannelsesinstitution. Du skal desuden huske at sende dokumentation for din funktionsnedsættelse samt gerne et brev, hvori du forklarer, hvilke problemer du oplever og gerne et forslag til, hvordan du mener, de kan løses. Trin 3: Ansøgning uddannelsesinstitutionens del Uddannelsesinstitutionen udfylder resten af skemaet og sender dette med bilag til SU-styrelsen. SU-styrelsen behandler ansøgningen og skriver efter endt sagsbehandling direkte til dig. 5

22 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING Trin 4A: Bevillingen foreligger hvad så? Får du bevillingen, skal du kontakte uddannelsesinstitutionens SPSansvarlige, som du sikkert på nuværende tidspunkt har talt med en del gange. Du skal fortælle, om du stadig ønsker den SPS, du har fået bevilget. Hvis du ikke henvender dig, får du ikke støtten. Derefter kan uddannelsesinstitutionen sørge for at rekvirere støtten til dig, og du kan blot vente på, at den ankommer, f.eks. i form af studiestøttetimer, tolkebistand, pc eller hvad det nu måtte være, du har søgt om. Trin 4B: Støtten bliver ikke bevilget Hvis SU-styrelsen ikke bevilger dig støtten, eller kun delvist bevilger støtten, kan du enten acceptere dette og lære at leve med det eller klage over afgørelsen. Beslutningen og initiativpligten er din. Trin 5: Derfra fortsætter studielivet Bemærk at det kan være nødvendigt at søge flere gange i løbet af et studieår. Udgangspunktet er, at der ikke kan søges om noget som helst, uden at man afleverer et SPS-ansøgningsskema. Husk at holde den SPS-ansvarlige underrettet om større ændringer i dine studieplaner, så der kan søges om mere støtte eller på anden måde ændres i støtten løbende. Vær aktiv og opsøgende og helst forud for din tid! Opsøg vejledere, og ikke mindst undervisere, så du får pensumlister m.v. i rigtig god tid! Du skal desuden huske at holde øje med, hvornår din støtte udløber. Det vil være temmelig surt, hvis støtten udløber midt i en eksamensperiode, eller lige før du afleverer dit speciale. Der er en del papirarbejde og andet praktisk forbundet med at søge om specialpædagogisk støtte, men forhåbentlig medfører det, at du får en fagligt udbytterig studietid. I Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning findes en kontaktperson for handicappede studerende og ansøgere, som kan hjælpe med såvel generelle som mere specifikke spørgsmål / problemer vedrørende SPS-loven m.v.: 6

23 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING Per Krabbe Mølgaard Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning Fiolstræde 22, 3. etage 1171 København K Tlf Optagelsessystemet Uddannelsesinstitutioner, der hører under Den Koordinerede Tilmelding, optager generelt ansøgere gennem to kvoter, nemlig kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 Studiepladserne i kvote 1 tildeles ansøgere med en dansk gymnasial eksamen eller en studentereksamen fra andre EU-lande samt fra Norge, Schweiz og Island. For alle ansøgere gælder, at man skal opfylde de evt. specifikke adgangskrav på den pågældende uddannelse, og for ansøgere fra ikke-nordiske lande gælder desuden, at de skal have bestået en danskprøve. Uddannelsesinstitutionerne godkender den statskontrollerede studieforberedende Danskprøve 2. Til visse studier kræves dog Danskprøve 3. Ansøgningsfristen i kvote 1 er den 1. juli. Kvote 2 Studiepladserne i kvote 2 tildeles ansøgere, som har ovennævnte eksaminer, men som ikke har et tilstrækkeligt højt gennemsnit til at blive optaget i kvote 1. Ansøgerne optages ud fra en helhedsvurdering af deres kvalifikationer. Denne vurdering er baseret på særlige kriterier, som de enkelte uddannelser har fastlagt. Der er tale om forskellige aktiviteter, som hver især omregnes til et antal point, afhængig af aktivitetens art og varighed. Hvilke aktiviteter, der kan regnes for kvalificerende, varierer fra uddannelse til uddannelse. Det er derfor særdeles vigtigt, at man un- 7

24 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING dersøger præcist hvad, der bliver lagt vægt på ved den eller de uddannelser, man vil søge ind på. En del uddannelser ønsker endvidere, at man afleverer en motiveret ansøgning, når man søger om optagelse gennem kvote 2. I den motiverede ansøgning skal man gøre rede for, hvorfor man søger ind på netop dette studium og for de af ens aktiviteter, man mener, er relevante for netop dette studium. Det kan sammenlignes lidt med en ansøgning om drømmejobbet; også her skal man forsøge at bevise, at man er en af de bedst egnede og demonstrere, at man har gjort sig tanker omkring valg af studium og har forsøgt at kvalificere sig hertil. Den motiverede ansøgning indgår i helhedsvurderingen af ansøgningen. Derudover tildeles kvote 2-pladserne til ansøgere som: Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra andre lande end de ovennævnte Har afsluttet en videregående uddannelse af 3 års varighed eller mere uden at have en dansk adgangsgivende eksamen Hverken har en dansk adgangsgivende eksamen eller en af de uddannelser, der er nævnt ovenfor. Disse ansøgere kan søge om at få universitetets særlige tilladelse (dispensation) For alle ansøgere gælder, at man skal opfylde de evt. specifikke adgangskrav på den pågældende uddannelse, og for alle udenlandske, ikke-nordiske ansøgere kræves desuden en bestået danskprøve. Ansøgningsfristen i kvote 2 er den 15. marts. De enkelte uddannelsesinstitutioner udgiver hvert år informationsmateriale, der beskriver optagelsessystemet nærmere. De kan fås ved henvendelse i studievejledningerne på uddannelsesinstitutionerne eller på det nærmeste ivu*c. Det er meget vigtigt at få fat på den pjece, der handler om optagelsen på præcis det studium / uddannelsessted og det år, man rent faktisk søger om optagelse. Der er nemlig forskel på, hvad man lægger vægt på på den enkelte uddannelse, og så sker der hvert år ændringer i optagelsessystem og kriterier. 8

25 1. DEN CENTRALE STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING Dispensation i forbindelse med ansøgning Ansøgere med en adgangsgivende eksamen har mulighed for at søge om dispensation, hvis de mener, at særlige forhold har haft negativ indvirkning på deres muligheder for at blive optaget. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man p.g.a. et handicap ikke har haft mulighed for at kvalificere sig ved erhvervsarbejde eller andre aktiviteter, eller hvis særlige forhold f.eks. ordblindhed har haft indflydelse på eksamensgennemsnittet. Dispensationsansøgningen skal vedlægges den almindelige ansøgning og skal indeholde dokumentation for de forhold, man vil søge om dispensation for. Det kan f.eks. ske i form af lægeerklæring eller skoleudtalelse. Det anbefales, at man søger i kvote 2, hvis man søger om dispensation i forbindelse med optagelse. Vejledning Forudsætningen for at foretage et kvalificeret studievalg er, at man har den nødvendige information om det studium, som har ens interesse. Hvor man skal henvende sig, afhænger af, hvilken type information man ønsker. Universitetet har dels en central vejledning på Fiolstræde 22, 3. etage (elevator i gården) og dels de decentrale faglige vejledere, som geografisk er placeret ved de enkelte fag / institutter. I Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning på Københavns Universitet kan man få: Generelle informationer om alle universitetets fag Information om optagelse på universitetet Information om den fysiske tilgængelighed for handicappede på de enkelte fag Oplysninger om mulighed for dispensation ved eksamen for handicappede studerende Oplysning om hvor man kan få mere uddybende information, hvis man ønsker at få særlige forhold undersøgt før studiestart 9

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser

Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser Udarbejdet af Jane Nørgaard Øhle, analysekonsulent Baggrund For at nå regeringens mål om at 60 % af en ungdomsårgang

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R

REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R S T U D E T E R R Å D G I V I G E REVALIDE- RIG en mulighed for studerende? Revalidering - en mulighed for studerende? Studenterrådgivningen 5 Revalidering - en mulighed for studerende? 2000 Studenterrådgivningen

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Pædagogisk

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Ledelsessekretariatet Februar 2014 Ref.: KAHO FUNDAMENTET FOR UCC'S HANDICAPPOLITIK UCC's handicappolitik bygger på de 4 grundprincipper, som er

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Fysioterapeut optagelse 2012

Fysioterapeut optagelse 2012 Fysioterapeut Optagelse 2012 Velkommen Indholdsfortegnelse Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst til en uddannelse

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

HSK - NYT Nr. 1 marts 2004

HSK - NYT Nr. 1 marts 2004 HSK - NYT Nr. 1 marts 2004 Siden sidst Af Gitte Lindeløv HSK afholder sin årlige generalforsamling fredag 16. april kl. 17.00-21.00 i Valby Medborgerhus. Generalforsamlingen vil blive indledt med et oplæg

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Pitstop-undersøgelse 2014:

Pitstop-undersøgelse 2014: Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer At profilere de sundhedsfaglige uddannelser med henblik på øget rekruttering og rigtigt studievalg At uddannelserne i SFH er synlige for interessenter. Strategien udføres i et tæt samarbejde mellem studievejlederne

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere