RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser"

Transkript

1 RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser Version J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2014 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og skoler for Arkitektur, Design og Konservering tager ansvar for at uddanne deres kandidater til beskæftigelse 1. De 3 institutioner giver elitære kunstneriske og kulturelle uddannelser. De optager studerende via optagelsesprøver og/eller via høje eksamenskrav. De studerende bliver optaget på en forudsætning om at have et talent. Uddannelserne er ramme om, at den enkelte studerende udfolder dette talent i løbet af en uddannelse, der giver den studerende de kvalifikationer og kompetencer, der skal til for at fungere i sin profession. Ansøgere og studerende skal have adgang til viden om udsigten til beskæftigelse. Skolerne uddanner dimittenderne til at søge beskæftigelse på et arbejdsmarked for kunstneriske og kulturelle kandidater, der er mere konjunkturfølsomt end størstedelen af det øvrige arbejdsmarked. For arkitekter og designere er konjunkturudviklingen i samfundet, udviklingen i byggeriet og tilliden til overskud i samfundet med til at afgøre, om samfundet efterspørger dem. Det kunstneriske og kulturelle arbejdsmarked er karakteriseret ved, at kandidaten ofte skal gøre sig gældende og opnå anerkendelse, inden den lønnede beskæftigelse når et højt niveau. Det er derfor vigtigt at vurdere overgangen fra kandidat til beskæftigelse som en gradvis indtrængning på arbejdsmarkedet. Det er realistisk at vurdere målet om at opnå en høj grad af beskæftigelse i et 3-4-årigt perspektiv. Uddannelserne uddanner deres kandidater til et internationalt arbejdsmarked. Internationaliseringen kan give kandidaterne nye muligheder for at arbejde internationalt men kan også betyde, at udenlandske kandidater i stigende grad konkurrerer om beskæftigelsen i Danmark. Konservatoruddannelsen er elitær kulturuddannelse på et videnskabeligt, men ikke et kunstnerisk grundlag. Arbejdsmarkedet for deres dimittender er mere stabilt og overgangen til beskæftigelse kan sammenlignes med det øvrige arbejdsmarked. Denne oversigt er baseret på de senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik 2. Oversigten skal informere om dimittendernes overgang til en høj grad af beskæftigelse med særlig fokus på det 3-årige perspektiv. Oplysninger om indkomst er en væsentlig faktor, fordi der på det kunstneriske og kulturelle område ikke er en entydig sammenhæng mellem graden af beskæftigelse og indkomsten. Oversigten belyser de 3 institutioners uddannelse til beskæftigelse ud fra disse kriterier: 1. Ledighedsprocenten 2. Beskæftigelsesgraden 3. Arbejdsmarkedsstatus 4. Indkomst 5. Erhvervsfrekvens. Dimittender, der opnår beskæftigelse i udlandet (herunder nordiske kandidater), indgår ikke i de normale ledighedstal. Godt 20 % af RKUs dimittender rejser til udlandet (Universiteterne 10 %). Dette betyder, at RKUs ledighedstal undervurderer den faktisk beskæftigelse oversigten indeholder nu for første gang beregning, der viser, at dimittendledigheden falde med hele 2 procentpoint, når man indregner dimittender i udlandet. 1 RKUs 2014-oversigt ligger i forlængelse af 2013-oversigten og disse i forlængelse af de årlige beskæftigelsesrapporter, som de i alt 11 kunstneriske og kulturelle uddannelser udgav i perioden Flytningen af de 3 RKU-institutioners i 2011 fra Kulturministeriet til Uddannelsesministeriet gør, at der ikke længere er grundlag for at udgive én samlet rapport for samtlige kunst- og kulturuddannelser. 2 Se: Danmarks Statistik, Statistikbanken, indgangen Kultur og Kirke og her kulturlivets økonomi, uddannelse og beskæftigelse på kulturområdet : RKU. Philip de Langes Allé 10. DK-1435 København K. Tlf

2 Side 2 af 8 1. Ledighedsprocenten Ledighedsprocenten: Udviklingen i kandidaternes ledighed. Ledighed er beregnet som fuldtidsledige (bruttoledige) 3. Hver enkelt dimittends grad af ledighed i løbet af et år bliver således summeret og omregnet til fuldtidsledige. Ledighedsprocenten viser ikke, om ledigheden berører få meget eller mange lidt. Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Skoler for Arkitektur, Design og Konservering uddanner tilsammen ca. 300 kandidater om året. 4 Tabel 1 gør det muligt at vurdere ledighed opgjort i procenter i forhold til det antal personer, som bliver uddannet. Tabel 1 viser også, at ca. 60 % af kandidaterne er kvinder og dermed, at ledigheden også kan vurderes i forhold til dette aspekt. Antal dimittender uddannet pr. årgang og i alt for de 10 år * Tabel 1 Institutution \ år mæn d % kvinder % Arkitektskolen Aarhus Arkitektskole Designskolen Kolding Designskole KADK- Designskole - Kunsthåndværk i alt Konservatorskole Dimittender i alt *Antal konservatorer i 3 og 5 her sat til 3 pga. diskretionering (under 5 personer). Tabel 2 viser ledighedsprocenten målt i 2013 for dimittender fra årgangene Tabellen viser dermed, hvorledes dimittendledigheden er høj men dog falder mærkbart i løbet af 3-4 år (Ledighedsprocenterne for 9 og 2010 er fremhævet). Dimittenderne fra f.eks. Arkitektskolen Aarhus i 2012 har således i 2013 en gennemsnitlig ledighed på 39,1 %, mens 8,3 % af dimittenderne fra 9 er ledige i For hele 10-årsperioden ligger den gennemsnitlig ledighed for dimittenderne inden for arkitektur og design således på %. Alene dimittender fra Konservatorskole har en ledighed på niveau med det øvrige arbejdsmarked. Bruttoledighed i 2013 pr. dimittendårgang og samlet for 10 år Tabel 2 Ledighedsprocenter Arkitektskolen Aarhus 6,3 8,0 8,1 7,5 9,1 10,1 8,3 15,9 13,5 39,1 11,7 Arkitektskole 7,4 10,7 8,3 6,5 9,8 10,2 12,3 18,5 20,5 31,7 13,0 Designskolen Kolding 5,1 9,0 15,8 6,4 8,9 8,0 16,5 18,4 19,6 45,9 16,2 Designskole 10,0 12,3 9,1 11,8 11,4 7,2 15,8 19,3 23,2 41,8 16,1 Designskole - Kunsthåndværk 7,0 2,6 18,0 31,8 19,5 8,7 18,0 9,6 32,1 54,4 20,3 Konservatorskole.. 5,7.. 0,0 4,2 5,4 8,7 2,4 2,0 17,5 5,8 3 DST opgør ledige som bruttoledige, dvs.: Nettoledige (personer, der modtager dagpenge fra en a-kasse eller personer der er jobklare kontanthjælpsmodtagere) plus personer i jobaktivering (de registrerede aktiverede, som skønnes jobklare). I de tabeller fra DST, som ligger til grund for denne RKU-oversigt, angiver dobbeltprik.. at et tal enten ikke findes - eller at antallet i kategorien er under 5 (den såkaldte diskretioneringsgrænse (personhensyn)). 4 Beskæftigelsesoversigterne medtager tal for professionsbacheloruddannelse i glas og i keramikhåndværk. Omtalen af dimittender i disse oversigter sigter alene på kandidater.

3 Side 3 af 8 Tabel 2 bekræfter den generelle tendens til, at arkitekter har en lidt lavere ledighed end designere. Ledigheden på de enkelte uddannelser kan være udtryk for de generelle konjunkturer i samfundet, herunder i den region, en institutionen ligger i. Ledigheden kan også være et udsagn om de enkelte uddannelser og deres erhvervsretning. Det er skolernes vurdering, at ledigheden også kan siger noget om dimittenderne og deres villighed til at søge helt nye jobmuligheder og herunder flytte efter jobmuligheder. Konservatorskole har optag hvert 3. år og antallet af dimittender er lille. Ledighedsprocenten kan derfor nemt udvise store udsving. Konservatorerne har dog konsekvent den klart laveste ledighed. Tabel 3 viser brutto- og nettoledighed for de 10 årgange. Denne beskæftigelsesoversigt opgør ledighed som bruttoledighed, men det er værd at bemærke, at nettoledigheden er hele 3 procentpoint lavere end bruttoledigheden. Nettoledighed opgør personer, der modtager dagpenge fra en a-kasse eller personer der er jobklare kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledighed medtager også personer i jobaktivering (de registrerede aktiverede, som skønnes jobklare). Tabel 3 viser også, hvorledes kvindelige arkitekter, designere og konservatorer har en signifikant højere ledighed end mandlige kandidater. Forskellen er på ca. 2,5 pct.points. Alene de kunsthåndværkeruddannede har en højere ledighed blandt mænd end kvinder. Ledighedsprocent (året 2013) for dimittender årgangene Tabel 3 Bruttoledighed og nettoledighed Mænd brutto Kvinder brutto Bruttoledige Nettoledige Arkitektskolen Aarhus 10,5 12,6 11,7 8,4 Arkitektskole 11,6 14,2 13,0 10,0 Designskolen Kolding 13,9 17,2 16,2 13,6 Designskole 14,2 17,0 16,1 12,8 Designskole - Kunsthåndværk 23,8 19,2 20,3 16,6 Konservatorskole 4,1 6,2 5,8 4,8 RKU-ledighedsprocent (året 2013) for dimittender, årgange ,7 10,6 Dimittender i udlandet: Uddannelsesstyrelsen har i 2014 opgjort, at ca. 20 % af dimittenderne fra arkitekt- og designskolerne befinder sig i udlandet 5. For universiteterne er i gennemsnit 10 % i udlandet. Arkitekt- og designskolerne ved fra dimittendopfølgning m.v., at samtlige, eller så godt som samtlige dimittender i udlandet er i beskæftigelse. Institutionerne har dog ikke formel dokumentation for dette. Da den offentlige ledighedsstatisk ikke medtager dimittender i udlandet, viser statistikken ikke det resultat, som kandidater i beskæftigelse i udlandet er udtryk for. Under den forudsætning, at samtlige RKU-dimittender i udlandet er i beskæftigelse, bliver dimittendledigheden hele 2 procentpoint lavere. Eksempel: Arkitektskolen Aarhus haf en officiel bruttoledighed på 11,7 %. Medregnet skolens dimittender i udlandet er ledighedsprocenten 9,7 %. Tabel 4 Ledighedsprocent (året 2013) for dimittender årgangene inkl. udlandsdimittender Dimittender i udlandet forudsat i 100 % beskæftigelse Bruttoledige Nettoledige Arkitektskolen Aarhus 9,7 7,0 Kunstakademeiets Arkitetkskole 10,8 8,3 Designskolen Kolding 14,1 11,9 Designskole 13,5 10,7 Designskole - Kunsthåndværk 13,1 10,5 Konservatorskole 5,8 4,8 RKU i alt 11,3 8,8 5 UFM-notat af 25. marts 2014: #Aktuelle ledighedstal Metode, begreber og datagrundlag, med tilhørende tabelværk. 2011tal: Arkitektskolen Aarhus 24 %; KADK 17 %; Designskolen Kolding 19 %.

4 Side 4 af 8 Beskæftigelsesgraden uddannelse til en høj grad af beskæftigelse Beskæftigelsesgraden: Ledighedens spejlbillede er beskæftigelsesgraden, dvs. graden af beskæftigelse for de kandidater, der er på arbejdsmarkedet. For de kunstneriske og kulturelle uddannelser er målsætningen om at uddanne dimittender til fuld beskæftigelse i praksis en målsætning om at uddanne dem til en høj grad af beskæftigelse: For kunstneriske dimittender er beskæftigelse er følsomt over for konjunkturer. På tvær af konjunkturforløb kan det tage nogle år at etablere sig i sit fag. Dimittenderne vil derfor ofte opleve, at de starter på en lavere grad af beskæftigelse end f.eks. mange universitetskandidaters. Det afgørende er så, at deres grad af beskæftigelse stiger over tid. RKU-institutionerne definerer graden af beskæftigelse 6 således: dimittender i fuld beskæftigelse: 0 % ledige; dimittender i næsten fuld beskæftigelse: Ledighedsgrad på 1-20 %; dimittender i delvis beskæftigelse: Ledighedsgrad på %; helt eller delvist ledige: Ledighedsgrad på over 60 %. Beskæftigelsesgraden er derfor et mere positivt udtryk for dimittendernes indgang på arbejdsmarkedet (end ledighedsgrad). RKU-uddannelserne vurderer, at for institutionerne er summen af fuld beskæftigelse og næsten fuld beskæftigelse udtryk for den høje grad af beskæftigelse, som institutionerne kan forvente. Dette svarer til, at en gennemsnitlig ledighed på op til 20 %. Tabel 5 viser beskæftigelsesgraden i 2012 for dimittender i beskæftigelse fra årgangene : Beskæftigelsesgrad (2012) for dimittender i beskæftigelse årgangene fordelt efter skole Tabel 5 Sum: Fuld + Procentberegning Fuld beskæftigelse Næsten fuld beskæftigelse næsten fuld besk. Delvis beskæftigelse Hel eller delvis ledighed I alt Arkitektskolen Aarhus 81,0 7,3 88,3 8,3 3,4 100,0 Arkitektskole 77,4 7,9 85,3 10,4 4,3 100,0 Designskolen Kolding 70,3 10,9 81,2 12,4 6,4 100,0 Designskole 71,2 9,6 80,8 12,6 6,7 100,0 KADK Designskole - Kunsthåndværk 67,4 14,0 81,4 15,1 3,5 100,0 Konservatorskole 89,2 4,3 93,5 5,4 1,1 100,0 Tabel 6 viser, at andelen af dimittender med en høj grad af beskæftigelse er stedet væsentligt fra 9 til RKU tager i høj grad dette som udtryk for disse uddannelsers konjunkturfølsomhed. Andel i høj grad af beskæftigelse* Tabel Arkitektskolen Aarhus ,3 Arkitektskole ,3 Designskolen Kolding ,2 Designskole ,8 KADK Designskole - Kunsthåndværk ,4 Konservatorskole ,5 6 Danmarks Statistik (DST) kan ikke opgøre graden af beskæftigelse direkte. Opgørelsen forudsætter derfor, at personer, der er i arbejdsstyrken og ikke er ledige, er i beskæftigelse. Sådanne personer kan dog teoretisk - også være uden for arbejdsstyrken (f.eks. på førtidspension eller i aktivering uden løn). 7 Danmarks Statistik har tal for beskæftigelsesgraden mål i 2012 og dermed for de foregående 10 dimittendårgange

5 Side 5 af 8 Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus: Om kandidaten er lønmodtager - og her om privat ansat eller offentligt ansat eller er selvstændig. Tabel 7 viser at omkring 80 % af RKUs dimittenderne, der er i beskæftigelse, er i privat beskæftigelse (som selvstændige eller som ansatte i den private sektor) og 20 % er i offentlig ansættelse: Arkitekterne: Ca. 80 % ansat i den private sektor (heraf er ca. 10 % er selvstændige) og ca. 20 procent er ansat i den offentlige sektor. Designerne: Ca. 80 % ansat i den private sektor (heraf er hele % selvstændige) og ca. 20 procent er ansat i den offentlige sektor. Konservatorer: Ca. 65 % ansat i den offentlige sektor og ca. 35 % i den private sektor. Arbejdsmæssig status i2013 for dimittender i beskæftigelse, sammenholdt med Tabel 7 antal dimittender procentfordeling Arkitektskolen Aarhus % privat 2013 % privat Lønmodtager offentlige sektor Lønmodtager private sektor ,7 Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle ,8 I alt KADK-Arkitektur Lønmodtager offentlige sektor Lønmodtager private sektor Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle I alt Designskolen Kolding Lønmodtager offentlige sektor Lønmodtager private sektor Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle I alt KADK-Design Lønmodtager offentlige sektor Lønmodtager private sektor Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle I alt KADK-Kunsthåndværk Lønmodtager offentlige sektor ,24 40 Lønmodtager private sektor ,33 40 Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle ,43 19 I alt KADK-Konservering Lønmodtager offentlige sektor Lønmodtager private sektor Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle I alt Kvalitets- og Relevansudvalget lægger i sin første delrapport 9 til grund, at videregående uddannelser fremover bør blive målt på, om hele 75 % af deres dimittender opnår privat beskæftigelse (selvstændige eller privatansatte). Tabel 7 viser derfor, at arkitekt- og designuddannelserne til fulde opfylder dette mål. 8 Arbejdsmæssig status i 2013 er opgjort for dimittender i beskæftigelse fra årgangene Arbejdsmæssig status for 2012 er opgjort for dimittender i beskæftigelse fra årgangene Nye veje Fremtidens videregående uddannelsessystem Analyserapport, 3. april 2014.

6 Side 6 af 8 Det er høje tal, når % af dimittenderne er selvstændige. Det er normalt et mål, at videregående uddannelser skal motivere deres studerende til at blive selvstændige. Kunst- og kulturuddannelserne har imidlertid i deres vejledning af de studerende fokus på, at det kan være bedre for mange at etablere sig på arbejdsmarkedet, som ansat, inden de - efter nogle år - tager stilling til, om de vil etablere sig som selvstændige. En start som selvstændig, der ikke lykkedes, kan have store økonomiske og personlige konsekvenser. 2. Indkomst Indkomst: Opgjort dels som erhvervsindkomst og dels som personindkomst Den indkomst, som dimittenderne opnår, er et væsentligt mål for uddannelsernes indsats: Det tager 3-4 år for dimittenderne at opnå en rimelig høj grad af beskæftigelse på et arbejdsmarked, der er mere konjunkturfølsomt end det generelle arbejdsmarked. Nogle dimittender bliver ansat på tidsbegrænsede opgaver, på projekter eller på andre måder, der ikke i de første år på arbejdsmarkedet svarer til en fuldtidsansat lønmodtager. En stor andel etablerer sig som nævnt som selvstændige og har dermed de først år ofte en lav indkomst. I tabel 8 er indkomsten efter 3-4 år på arbejdsmarkedet fremhævet. Dimittenderne har dermed ikke samme enkle korrelation mellem ansættelse/ledighed og deres løn som det øvrige arbejdsmarked. De studerende har via de tidligere års beskæftigelsesrapporter og seneste denne 2014-oversigten adgang til oplysninger om de gennemsnitlige indtægter. Erhvervsindkomst: Løn som ansat eller som overskud fra selvstændig virksomhed. Personindkomst: Omfatter alle indkomster (undtagen formueindkomst), dvs. erhvervsindkomst plus evt. dagpenge, andre overførsler (inkl. boligstøtte og børnetilskud og anden personlig indkomst (legater m.v.). Arkitekternes indkomst i et 10-årigt perspektiv: Tabel 8 Institution/ Dimittendårgang Erhvervsindkomst Personindkomst Arkitektskolen Aarhus Arkitektskole Tabel 8 viser, at arkitekter fra de 2 arkitektuddannelser har nogenlunde samme løn og lønudvikling.

7 Side 7 af 8 Designeres samt kunsthåndværkeres indkomst i et 10-årigt perspektiv: Tabel 8 fortsat Institution/ Dimittendårgang Erhvervsindkomst Personindkomst Designskolen Kolding Designskole Kunstakademiet - Kunsthåndværk Tabel 8 viser, at designerne fra begge designuddannelser tjener noget mindre end arkitekterne. Også designerne har indbyrdes en ganske ens løn og lønudvikling. Dimittenderne fra kunsthåndværkeruddannelsen har som professionsbachelorer den klart laveste løn.

8 Side 8 af 8 Konservatorernes indkomst i et 10-årigt perspektiv: Tabel 8 fortsat Dimittendårgang Erhvervsindkomst Personindkomst Konservatorskole Tabel 8 er udtryk for, at lønnen for konservatorer følger den almindelige AC-udvikling. Det begrænsede antal personer, der indgår, kan give store forskelle i de anførte tal (jf. at dimittender fra 7 i 2012 havde en indkomst på kr., medens dimittender fra 8 havde en indkomst på kr.). 3. Summary: Educating to employability Denmark s institutions of higher education in the fields of architecture, design and conservation are: The Aarhus School of Architecture, Designskolen Kolding & The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation These art schools share a commitment to educate their graduates to a high level of employment. However, for architects and designers conditions for employment differ somewhat from the general labour market: Architects and designers enter a labour market that is highly dependent on the general economic climate. Specifically, the level of activity in the building sector may fluctuate between periods of boom and bust. Many graduates also seek to start as self-employed and thus often with a low income. Thus, the employment achieved and incomes earned have to be assessed in a long-term perspective. This report has data for 10 years, with a focus on the first 3-4 years after graduation. For architects and designers the level of unemployment the first year after graduation (2012) is very high. As graduates enter the labour market, unemployment is gradually reduced. After 3-4 years (9; 2010), it is still at a high level. Graduate from the R.A. School of Conservation are few in numbers and quickly reach full employment. Graduate unemployment in 2013 pr. year of graduation and combined for 10 year of graduates Tabel 1 Graduation year, % unemployed Aarhus School of Architecture 6,3 8,0 8,1 7,5 9,1 10,1 8,3 15,9 13,5 39,1 11,7 R.A. School of Architecture 7,4 10,7 8,3 6,5 9,8 10,2 12,3 18,5 20,5 31,7 13,0 Designskolen Kolding 5,1 9,0 15,8 6,4 8,9 8,0 16,5 18,4 19,6 45,9 16,2 R.A. Design School 10,0 12,3 9,1 11,8 11,4 7,2 15,8 19,3 23,2 41,8 16,1 R.A. Design School BA in glass & ceramics 7,0 2,6 18,0 31,8 19,5 8,7 18,0 9,6 32,1 54,4 20,3 R. A.. School of Conservation.. 5,7.. 0,0 4,2 5,4 8,7 2,4 2,0 17,5 5,8 The incomes graduates earn are an important indicator for their general employability. Incomes 3 years after graduation (pre-taxation) thus: In 2012, architects average an income of D.kr. (ca Euros). Designers earn roughly D.kr. (ca Euros). Design Bachelors in the crafts of glass and pottery average ca..000 D.kr. (ca Euros). Graduates in conservation average an income of kr. (ca Euros). These levels of income lave been reported since 5 and are fairly stable.

Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder

Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder OM UNDERSØGELSEN Hvem undersøger vi? Undersøgelsen tager udgangspunkt i kandidater med en lang videregående uddannelse, som dimitterede i perioden 2001

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark WOLIWEB www.wageindicator.org The socio-economic determinants of citizens work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European Wage Indicator Survey Project

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Resume Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet OM UNDERSØGELSEN Analysen følger uddannelsesadfærden i perioden fra 2000 til 2010

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO Løn som fortjent? Man kan ikke se det, hvis man ikke lige ved det, men der er desværre stadig forskel på mænds og kvinders løn i dagens Danmark. Og det, selv om vi den 4. februar 2001 kan fejre 25 års

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere