DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG. OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG. OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal"

Transkript

1 DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal

2 Informationspjece udgivet af Dansk Generalkonsulat i Flensborg. Trykt af Flensborg Avis Forsidefoto: Martina Metzger

3 ANSØGNING OM OPHOLDSTILLADELSE Hvor kan jeg ansøge om en opholdstilladelse, når jeg flytter til Danmark? Hvis du har fundet en studieplads og tillige en bolig i Danmark, skal du huske at søge om opholdstilladelse til Danmark. Dette kan du gøre på Generalkonsulatet i Flensborg. Derefter kan du tilmelde din nye bopæl på Borgerservice i Danmark. De efterfølgende sider beskriver, hvad du præcis skal gøre for at få en opholdstilladelse til Danmark samt besvarer ofte stillede spørgsmål i forbindelse med opholdstilladelser, CPR-nummer o. lign. Kontaktadresse: Generalkonsulatet i Flensborg Nordergraben Flensborg Tel (0)

4 ANSØGNING OM OPHOLDSTILLADELSE Hvornår og hvordan kan jeg ansøge om en opholdstilladelse, når jeg flytter til Danmark? Tyske statsborgere, der er bosiddende i Sydslesvig og som tilhører det danske mindretal, kan på Generalkonsulatet i Flensborg få udstedt opholdstilladelse i op til 12 måneder, hvis de skal på uddannelsesophold, højskole, efterskole eller lignende i Danmark. Du skal have en bopæl i Danmark, før du kan anmelde indrejse til Danmark. Så snart du har modtaget brevet fra Generalkonsulatet om opholdstilladelse og senest 5 dage efter indrejsen til Danmark, skal du anmelde din indrejse ved personligt at møde op hos Borgerservice på rådhuset tæt på din nye bopæl. Her gælder der flere forskellige regler om før og efter indrejse til Danmark. Herom senere i denne pjece. 2

5 5 TRIN TIL ET OPHOLDSKORT I DK 5 trin til et sygesikringskort og et opholdskort til Danmark 1) Du bedes møde personligt op på Generalkonsulatet et par dage (tidligst 6-8 uger), før du skal benytte opholdstilladelsen samt medbringe følgende dokumentation: a) Et gyldigt tysk rejsepas eller et tysk «Personalausweis». Den fremviste legitimation skal have en gyldighed på mindst 1 år og 3 måneder. b) Dokumentation for dansk skolegang i Sydslevig f.eks. et afgangsbevis fra A. P. Møller Skolen eller Duborg-Skolen. c) Optagelsesskrivelse fra den uddannelsesinstitution, hvor du skal studere (dit navn skal fremgå af optagelsesbrevet). Uddannelsesinstitutionen kan være et dansk universitet eller anden højere læreanstalt, dansk højskole, efterskole eller lign. d) Udfyldt ansøgningsformular SG3. Ansøgningsformularen SG3 kan fås og udfyldes på Generalkonsulatet eller evt. downloades fra udlændingemyndighedernes hjemmeside: 2) På Generalkonsulatet skal man ved samme lejlighed have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk) samt afgive sin underskrift. 3

6 5 TRIN TIL ET OPHOLDSKORT I DK 3) Herefter modtager du med det samme (dog med forbehold for tekniske problemer) en skrivelse fra os om, at du har ret til et opholdskort i Danmark. 4) Du skal derefter - helst inden for 5 dage - tilmelde bopæl i Danmark. Dette skal du gøre på Borgerservice i den kommune, som du skal bo i. På Borgerservice skal du medbringe tysk rejsepas eller tysk id-kort ( Personal-ausweis ) samt den fra Generalkonsulatet modtagne opholdsskrivelse. 5) Herefter vil du efter ca. 2 uger modtage et sygesikringkort, og efter ca. 4-6 uger vil du modtage et opholdskort. Sygesikringsog opholdskortet vil blive sendt til den bopælsadresse, som du har angivet ved Borgerservice. Hvis du flytter til en anden bopæl i Danmark, skal du blot anmelde din nye bopæl til CPRregistret (Borgerservice). 4

7 VIGTIGT! ANMELD DIN BOPÆL PÅ FOLKEREGISTRET Vigtige oplysninger om anmeldelse af bopæl på Folkeregistret Det nemmeste for dig er, at du tilmelder bopæl ved Borgerservice senest 5 dage efter opholdstilladelsens udstedelsesdato - især hvis vi har udstedt en opholdstilladelse til dig med en samlet gyldighed på ét år. Ligeledes er det meget vigtigt for dig som sydslesvigsk studerende i Danmark senest dagen inden studiestarten at tilmelde flytning til Danmark for at kunne modtage dagpenge direkte efter uddannelsens afslutning. I Danmark er det et lovkrav, at man skal være tilmeldt folkeregistret senest dagen før studiestarten for at kunne modtage dagpenge, den såkaldte dimittendsats, når studiet er slut. Yderligere skal man melde sig ind i en a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning, for at man kan modtage dagpenge. Du skal også være opmærksom på, at der er en karenstid på en måned (kilde: Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenters hjemside: Hvis din opholdstilladelse er gyldig i et år (dvs. du forventes at være tilmeldt Folkeregistret også kaldet CPR-registret i 12 måneder), kan du søge om permanent opholdstilladelse efter 10 måneders ophold i Danmark. Hvis du tilmelder dig senere end 5 dage efter din 5

8 VIGTIGT! RETTIDIG ANSØGNING OM PERMANENT OPHOLD opholdstilladelses udstedelsesdato, kan du «kun» søge om forlængelse af din opholdstilladelse og du må derfor vente til senere med at søge om permanent opholdstilladelse. I andre tilfælde - hvis din opholdstilladelse - blev udstedt med en kortere varighed end 1 år (f.eks. ved ansøgning pga. suppleringskurser) - skal du også først søge om forlængelse af din opholdstilladelse. Ved ansøgning af samtlige disse opholdstilladelser, skal der optages biometri. På Generalkonsulatet udsteder vi også gerne en opholdstilladelse med en senere «gyldig fra» dato, så du har tid til at flytte eller finde en bopæl i Danmark. Rettidig ansøgning om forlængelse af din opholdstilladelse. Du skal huske - rettidigt inden din opholdstilladelse udløber - at ansøge om en permanent (ubefristet) opholdstilladelse eller en forlængelse af din opholdstilladelse. Hvis du skulle have glemt, at forlænge din opholdstilladelse til tiden, opholder du dig illegalt i Danmark, og du mister indtil videre muligheden for at søge om permanent opholdstilladelse. Du kan dog kontakte Generalkonsulatet i Flensborg, så hjælper vi dig med at få udstedt en ny opholdstilladelse. 6

9 VIGTIGT! TAB AF PERMANENT OPHOLD Tab af permanent opholdstilladelse ved fraflytning fra Danmark. Hvis du flytter fra Danmark, skal du huske at afmelde bopæl på CPRregistret. Du mister da automatisk din permanente opholdstilladelse. Udlandssemester Hvis du tager på udlandssemester mister du automatisk din permanente opholdstilladelse i Danmark. Når du kommer tilbage fra udlandet, skal du derfor starte forfra med at ansøge om en ét-årig opholdstilladelse. Du kan derefter igen ansøge om en permanent opholdstilladelse. Her forudsættes det, at du ved, at du kommer tilbage til Danmark efter 1-2 udlandssemestre. Så kan du søge om dispensation fra at miste din permanente opholdstilladelse. Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse INDEN du forlader Danmark kan du søge om en dispensation. Formularen: «Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse» kaldes for tiden en B1-formular og kan fås hos «Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering» eller hos Generalkonsulatet, hvis du skriver en til Generalkonsulatet: FORUDSÆTNINGER for dispensation: Hvis du har opholdt dig sammenhængende i Danmark i under 2 år, gælder dispensationen i op til 6 måneder. Hvis du har opholdt dig i Danmark sammenhængende i over 2 år lige 7

10 VIGTIGT! TAB AF PERMANENT OPHOLD inden ansøgningen, kan du opholde dig uden for Danmark i op til 12 måneder. Man kan også søge om dispensation efter, at man er kommet tilbage til Danmark igen, men kun hvis man kan bevise, at man i forvejen vidste, at man ville vende tilbage til Danmark efter 6 eller 12 måneder. Denne ansøgningsproces er dog langvarig, og resultatet af ansøgningen er mere usikker. 8

11 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Ofte stillede spørgsmål Vi vil på de efterfølgende sider, forsøge at svare på mange af de mest typiske spørgsmål, som Generalkonsulatet er blevet stillet af sydslesvigere i forbindelse med en opholdstilladelse til Danmark. Hvad koster en opholdstilladelse? Opholdtilladelsen er gebyrfri. Skal man aftale en tid før man besøger Generalkonsulatet for at få en opholdstilladelse? Nej, det behøver du ikke, hvis du kommer indenfor vores åbningstider, som er fra mandag til fredag fra kl. 9:00-12:00. Dog kan det være en fordel at «medbringe lidt ekstra tid», hvis du ansøger om opholdstilladelse i de første 2 uger i august, når de fleste studerende har fået svar på deres ansøgning om en studieplads og påbegynder flytning til Danmark. Du kan også aftale en tid mandag til torsdag mellem kl. 12:00-15:00. Hvorfor skal man søge om opholdstilladelse i Danmark som tilhørende det danske mindretal og ikke som EUborger? Man kan også søge om opholdstilladelse i Danmark hos Statsforvaltningen. Du får da en opholdstilladelse i Danmark efter EUreglerne og vil derfor ikke få del i de fordele, som gælder for Sydslesvigere, der tilhører det danske mindretal. Du kan for eksempel ansøge om permanent (ubefristet) opholdstilladelse allerede efter et års ophold i Danmark (ellers kan man først gøre det efter 5 år). 9

12 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Du er i mange tilfælde ligestillet med danske statsborgere. Hvis du ansøger om opholdstilladelse som tilhørende det danske mindretal, behøver du blandt andet ikke at fremlægge dokumentation for, at du er i stand til at finansiere dit ophold i Danmark. Er der en grænse for, hvor gammelt mit rejsepas eller tyske «Personalausweis» kan være? Ja, rejsepasset eller det tyske id-kort (»Personalausweis») skal være gyldigt mindst 1 år og tre måneder fra opholdstilladelsens udstedelsesdato, ellers kan vi ikke udstede en opholdstilladelse for ét år. I enkelte tilfælde udsteder vi opholdstilladelser med en kortere varighed - dog mindst af 4 måneders varighed. Rejsepasset eller "Personalausweis" skal altid være gyldigt mindst tre måneder udover opholdstilladelsens gyldighed. Eksempel: En person skal kun studere et semester altså seks måneder i Danmark. Passet behøver da kun at være gyldigt i 9 måneder (6 plus 3 mdr.). 10

13 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Hvad er Biometri? Biometri er den samlede betegnelse for en række teknikker til identifikation og genkendelse af personer ved hjælp af unikke biologiske kendetegn hos personerne. De biometriske teknikker bygger for eksempel på elektronisk genkendelse af ansigt, øjne (iris) og fingre (fingeraftryk). På Generalkonsulatet optager vi dine biometriske data i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse. Vi optager da et foto, dine fingeraftryk samt din underskrift. De biometriske data benyttes ved udstedelsen af dit opholdskort til Danmark. Danske statsborgere skal iøvrigt også afgive biometriske data i forbindelse med ansøgning om rejsepas. Hvad er et CPR-nummer? Et CPR-nummer er et entydigt og individuelt nummer, som alle personer, der står i det centrale personregister er forsynet med. Du beholder det samme nummer hele livet også selv om, at du er flyttet fra Danmark op til flere gange. Oftest får man første gang dette nummer, hvis man vil bo i Danmark, og derfor skal anmelde bopæl i Danmark. CPR-nummeret består af i alt 10 cifre. De første 6 cifre er din fødselsdag, det næste ciffer angiver hvilket århundrede man er 11

14 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL født i, derefter kommer to løbenumre og det sidste ciffer angiver dit køn (lige tal for hunkøn, ulige tal for hankøn) samtidig fungerer det sidste ciffer oftest som et kontrolciffer ved kontrol af CPR-nummerets matematiske rigtighed. Hvor får jeg et CPR-nummer? Et CPR-nummer kan man få på flere måder. Den mest almindelige måde er, at du tilmelder din nye bopæl i den kommune, du skal bo i. Du tilmelder bopæl på kommunens Borgerservice (nærmere betegnet Folkeregistret også kaldet CPR-registret). Du kan for eksempel også få dette nummer, hvis du bor i Tyskland, men får SU (statens uddannelsesstøtte) i Danmark, eller hvis du bor i Tyskland, men arbejder i Danmark. Det er da skattevæsenet, som tildeler dig et CPR-nummer. Hvordan tilmelder jeg mig på mit kommende studie uden CPR-nummer? Hvis du endnu ikke har fået et CPR-nummer, kan du kigge på websiden for at se, hvordan man tilmelder sig uden et CPR-nummer. Jeg har allerede et CPR-nummer, hvorfor skal jeg så anmelde min bopæl på CPR-registret igen? Man skal altid anmelde sin bopæl, hver gang man flytter indenfor Danmarks grænser, eller hver gang man flytter til Danmark igen. Man skal huske at afmelde sig på CPR-registret, hvis man forlader Danmark længere end seks måneder eller forlader landet helt. 12

15 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Kan jeg beholde min bopæl i Tyskland? I Danmark kan man officielt kun have én bopæl svarende til den bopæl du har angivet på Borgerservice (CPR-registret). Hvordan finansierer jeg mit studieophold i Danmark? Generalkonsulatet kan kun besvare spørgsmål vedrørende opholdstilladelser i Danmark, vi kan derfor ikke besvare spørgsmål vedrørende ret og økonomi i Danmark. Der må du spørge hos andre instanser. Et par er nævnt i det følgende. Du kan få SU - Statens Uddannelsesstøtte, hvis du er dansk statsborger eller er ligestillet med en dansk statsborger. Du kan for eksempel blive ligestillet, hvis du er tysk statsborger, men tilhører det danske mindretal i Sydslesvig. Du skal kunne godtgøre dit tilhørsforhold til Danmark. Det gør du f.eks. ved at dokumentere at have gået på en dansk mindretalsskole i Sydslesvig, f.eks. A. P. Møller Skolen eller Duborg-Skolen. Hvis du ikke har et CPR-nummer, kan du ikke benytte den elektroniske ansøgning på "minsu", så derfor kan det være nødvendigt at skrive en til for at få tilsendt et ansøgningsskema. Læs venligst på SU s hjemmeside for at få nærmere oplysninger om dette emne. Hvis du ønsker flere oplysninger om SU, kan du spørge din studievejleder eller informere dig på SU s hjemmeside: Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter er et 13

16 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL infomationskontor i Padborg, der giver information om forskelle i det tyske og danske system inden for private økonomiske forhold, forsikring, løn, skat osv. Du kan læse mere her: Jeg har endnu ikke fået en studieplads og skal på suppleringskursus, kan jeg søge om en opholdstilladelse? Vi kan kun udstede en opholdstilladelse fra 4 måneder til 1 år. Du skal derfor kunne fremvise dokumentation for et ophold på længere end tre måneder. Mange studerende afventer resultatet af suppleringskurset og søger derefter en opholdstilladelse på 1 år. Det er dog afhængigt af din personlige situation. Hvis du allerede har en bolig, og du er sikker på at blive i Danmark, kan du også søge om en opholdstilladelse uden optagelsesskrivelse. Ansøgningen bliver da indsendt til Udlændingestyrelsen. Vi optager da biometri og indsender ansøgningen elektronisk. Du må vente nogle uger på resultatet af ansøgningen. Hvis suppleringskurset er kortere end 3-4 måneder, kan det oftest betale sig, at afvente resultatet fra supperingskurset, for derefter at få udleveret en opholdsskrivelse direkte og med det samme fra Generalkonsulatet. Jeg har fået en studieplads i Danmark, men jeg ved ikke, hvor jeg skal bo i Danmark. Skal jeg så vente med at ansøge om en opholdstilladelse? På Generalkonsulatet i Flensborg siger vi som regel, at det er bedst, hvis du ved, hvor du skal bo. Da kan vi udstede en opholdstilladelse, som er gyldig i et år, hvorefter du straks kan tilmelde dig Folkeregistret. Du kan da også rettidigt modtage SU. Efter ca. 10 måneders ophold kan du søge om en permanent opholdstilladelse. 14

17 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Desværre lykkes det ikke alle, at få en bopæl til tiden. Du har da følgende muligheder: 1) Du venter med at besøge Generalkonsulatet, til du har fundet en bolig. Det er det nemmeste set på langt sigt, da du allerede efter et års ophold og registrering på CPR-registret, kan søge om permanent opholdstilladelse. 2) Du modtager opholdstilladelsen og tilmelder din bopæl senere, når du har fundet en bopæl (dog senest 6 måneder efter opholdstilladelsens udstedelse). Ulempe: Ved opholdstilladelsens udløb kan du kun søge om forlænget opholdstilladelse og først senere om permanent opholdstilladelse. 3) Du kommer op på Generalkonsulatet og søger om opholdstilladelse, får taget biometri og du får opholdstilladelsen tilsendt nogle uger senere. Vi fraråder denne metode, da du hvis du får en skrivelse om optagelse i samme øjeblik kan få en opholdstilladelse på Generalkonsulatet og behøver derfor ikke at afvente en evt. opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen. Jeg ved, at jeg skal bo i Danmark jeg ved også hvornår, men jeg har ikke fået en studieplads endnu hvad kan jeg gøre? 1) Det nemmeste er også her, hvis du venter, til du har fået et brev eller en fra universitetet eller den uddannelsesinstitution, som du skal gå på. 2) Du kan også vælge at besøge Generalkonsulatet med det samme for at ansøge om en opholdstilladelse. Du medbringer da dit tyske rejsepas eller «Personalausweis» samt eksa15

18 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL menspapirer fra den danske skole du har gået på i Sydslesvig. Vi kan ikke udstede opholdstilladelsen med det samme, men indsender dine biometriske data samt en kopi af dine papirer til Udlændingestyrelsen. Du vil da modtage en opholdstilladelse efter nogle uger. Også her skal du regne med at skulle flytte til Danmark senest 6 måneder efter opholdstilladelsens udstedelse. Er der mulighed for at søge om opholdstilladelse i Danmark som ikke-studerende? Måske vil du gerne bo i Danmark for at arbejde. I modsætning til en EU-borger - kan du som sydslesviger tilhørende det danske mindretal - ansøge om opholdstilladelse uden at skulle fremlægge dokumentation for finansielle forhold el. lign. Du skal blot kunne fremvise dokumentation for, at du har gået på en dansk skole i Sydslesvig samt et tysk rejsepas eller "Personalausweis". Vi optager dine biometriske data og indsender ansøgningen elektronisk. Du vil da modtage opholdstilladelsen efter nogle uger. Dette er alment gældende for alle sydslesvigere også ældre generationer. Hvordan dokumenterer jeg, at jeg tilhører det danske mindretal i Sydslesvig? For at vi på Generalkonsulatet må lave en opholdsskrivelse til dig, skal vi have et afgangsbevis eller en skrivelse fra den danske skole, som du har gået på i Sydslesvig. Hvis du ikke har gået på en dansk skole i Sydslesvig, men er medlem af SSF, må vi på Generalkonsulatet ikke udstede en opholdstilladelse til dig. Din ansøgning bliver da indsendt til Udlændingestyrelsen. Myndigheden foretager da en vurdering om medlemsskabets 16

19 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL varighed o. lign. Resultatet er usikkert. Hvis du har gået på en dansk skole og efterfølgende har skiftet til et tysk gymnasium i Tyskland eller Aabenraa, må vi heller ikke lave en opholdstilladelse. Undtaget er dog skift til tyske erhvervsuddannelser eller uddannelser, som det danske mindretal ikke tilbyder i Sydslesvig. Kan jeg være dansk statsborger uden at vide det? Hvis du er dansk statsborger kan du tilmelde din bopæl direkte på en Borgerservice i Danmark. Du kan for ekvi har på Generalkonsulatet erfaret sempel godt være båat nogle sydslesvigere er danske og tyske statsborgere, uden de dansk og tysk, hvis at være klar over det. du har en dansk mor og en tysk far eller omvendt, men kun er i besiddelse af et tysk «Personalausweis». Hvis du er i tvivl, om du også er dansk statsborger, kan du rette henvendelse til Generalkonsulatet i Flensborg, så hjælper vi dig med at finde ud af det. Du kan også informere dig om dansk indfødsret (gammelt ord for statsborgerskab) her: 17

20 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Hvad er forskellen på en forlænget opholdstilladelse og en permanent opholdstilladelse? Du kan som sydslesviger tilhørende det danske mindretal få en permanent opholdstilladelse, hvis du har fået udstedt en opholdstilladelse for ét år og har været tilmeldt CPR-registret i ét år. Du kan allerede ansøge om permanent opholdstilladelse efter 10 måneders ophold i Danmark. Hvis din opholdstilladelse kun har været gyldig fra 4 måneder til knap 12 måneder, eller hvis du har en opholdstilladelse med en varighed på ét år, men tilmeldte dig CPR-registret for sent, kan du ansøge om en forlængelse af din opholdstilladelse, men ikke en permanent opholdstilladelse. Først derefter kan du søge om permanent opholdstilladelse. Hvor søger man om permanent opholdstilladelse (evt. forlængelse af min opholdstilladelse)? Du kan søge om permanent opholdstilladelse el. forlængelse af din opholdstilladelse hos følgende instanser: - Du kan søge om permanent opholdstilladelse hos flere større politistationer rundt om i landet, men du kan kun ansøge på politistationer, som også kan optage biometriske data (se liste på modstående side). - Hvis du bor i København, kan du ansøge direkte hos Udlændingestyrelsen i København. - Hvis du er på ferie i Slesvig-Holsten, kan du ansøge via Generalkonsulatet i Flensborg. 18

21 PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE Når du skal ansøge om permanent opholds lladelse, skal du huske at fortælle poli et eller Udlændingestyrelsen, at du lhører det danske mindretal i Sydslesvig. Hvis du holder ferie i Sydslesvig er du også velkommen l at ansøge via Generalkonsulatet igen. Pol ets betjeningssteder for ansøgninger om opholdskort med biometri: Nordjyllands Poli : Ålborg; Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Midt- og Vestjyllands Poli : Holstebro, Skivevej 2, 7500 Holstebro Østjyllands Poli : Århus; Fredensgade 41, 1. sal, 8000 Aarhus C Syd- og Østjyllands Poli : Horsens; Holmeboes Alle 2, 8700 Horsens Syd- og Østjyllands Poli : Kolding; Birkemose Allé 23-25, 6000 Kolding Syd- og Sønderjyllands Poli : Esbjerg; Kirkegade 76, 6700 Esbjerg Syd- og Sønderjyllands Poli : Sønderborg; Ringridervej 37, 6400 Sønderborg Fyns Poli : Odense; Odense Banegårdscenter, Østre Sta onsvej 27, 1 sal, 5000 Odense C. Nordsjællands Poli : Hillerød; Østergade 1, 3400 Hillerød Midt- og Vestsjællands Poli : Roskilde; Skovbogade 1, 4000 Roskilde Sydsjællands Poli : Næstved; Parkvej 50, 4700 Næstved Sydsjællands Poli : Nykøbing Falster; Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster Bornholms Poli : Rønne; Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne Hvis du bor i København skal du henvende dig hos: Udlændingestyrelsens Borgerservice Ryesgade København Ø 19

22 NYTTIGE LINKS Din adgang til det offentlige. Svarer på alle de spørgmål, som har at gøre med det offentlige, boligstøtte, flytning, sygesikringskort og meget mere. På borger.dk finder du offentlig selvbetjening, Post, NemSMS, NEM-ID og Min Side. Her kan du finde din politikreds samt finde oplysninger om f.eks. tilladelser, kørekort og færdsel. Alt om Statens Uddannelsesstøtte. Infocentret er et servicetilbud fra Region Sønderjylland-Schleswig, som vejleder personer på begge sider af grænsen om især privatøkonomi og forskelle i de to landes økonomiske systemer. Skat, årsopgørelse, nummerplader mm. Information om opholdstilladelser. Information og ansøgning om dansk statsborgerskab. Digital ansøgning om ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Kollegieværelser og lejligheder for unge. 20

23

24 Hvis du har yderligere spørgsmål til opholdstilladelser eller statsborgerskab, som ikke blev besvaret her i pjecen, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Generalkonsulatet. Vores adresse: samt telefonnr. +49 (0)

OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal

OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal i ny udgave 2015 Informationspjece udgivet af Dansk Generalkonsulat i Flensborg,

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Velkommen til Aalborg... 3 BorgerServiceCenter... 4 Forsyningsvirksomhederne... 4 Flytning EU statsborgere... 5 Flytning øvrige... 5 Midlertidigt arbejde...

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

MENTORGUIDE M GENTOR MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET

MENTORGUIDE M GENTOR MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET MENTORGUIDE 1 M GENTOR U IDE MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET 2 MENTORGUIDE CHECKLISTE Good to know: Før ankomst... 3 Ankomsten Lejekontrakt og nøgle... 3 Afhentning og indkvartering... 3 4 Faglig

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Ansøgningsskema ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede Erfaringer fra Forenede Service A/S Altansagen Et ægtepar boede på en altan i 3 år. De arbejdede 12-20 timer dagligt til 3000 kr. pr. måneden, kontant. De 2 slaver Bagmænd havde stjålet ægteparrets identitet.

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring TU1_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del Ansøgningsskema Grundforløbet 2. del Uddannelsesstart: 10. august 2015 Ansøgningsfrist: 20. maj 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet, er du velkommen til at sende en ansøgning alligevel. Der vil i

Læs mere

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Informationspakke om indvandringsprøven

Informationspakke om indvandringsprøven Informationspakke om indvandringsprøven Til ansøgere om ægtefællesammenføring i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om indvandringsprøven er udarbejdet til ansøgere om ægtefællesammenføring

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere