Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen"

Transkript

1 Lokalrapport Lolland Falster 2000 Udarbejdet af Rene Christensen

2 Indledning. Dette er rapport nummer 14 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. Det er den første rapport som udelukkende bygger på data fra DOF Basen og den første som ikke er udarbejdet af Uffe B. Nielsen, som hermed takkes for mange års tro tjeneste. For at få et fuldstændigt billede af fuglelivet på Lolland og Falster er der medtaget oplysninger fra følgende rapporter: Maribosøerne, ynglefugle Status og udvikling siden 1977 af Hans Erik Jørgensen og Overvågning af ynglende fugle på øer og holme 2007 af Michael Thelander Rapporten er ikke et forsøg på en egentlig bearbejdning af de enkelte arters forekomst, men et forsøg på give et overblik over de vigtigste observationer fra DOFbasen. En egentlig bearbejdning af enkelte arters forekomst i regionen må komme senere. Der i DOF-basen indtastet observationer af 227 arter på 112 lokaliteter (se appendiks II). 29 personer (se appendiks I) valgte at registrere deres observationer i DOF basen. Blandt det indsendte materiale er der flere sjældne fugle og bemærkelsesværdige observationer. Blandt det indsendte kan nævnes landsdelens første Hvidrygede Ryle, det 3. fund af Hvidøjet and og det 5. fund af Nathejre i regionen. Begge er SUarter. Observationer som ikke er forelagt og godkendt af Sjældenhedudvalget er ikke medtaget i rapporten. Af andre spændende fund kan nævnes: Hvidnæbbet Lom (LF s 2. Fund), 2 Sølvhejrer, Damklire, Thorshane, Biæder, Slørugle, Grønspætte, flere Bjergpibere og Fuglekongesanger. I den mere triste ende kan nævnes at Høgesanger trods eftersøgning ikke er fundet ynglende i rapportområdet. Der er ved gennemgangen af arterne brugt de lokalitetsnavne der forekommer i DOF-basen i enkelte tilfælde er der afveget fra dette som f.eks. ved Hyllekrog, hvor alt træk er nævnt under Hyllekrog. De mest besøgte lokaliteter var Gedser Odde, Bøtø Nor og Majbølle Nor. De mest ivrige observatører var Michael B. Grell 905 observationer, Simon Vikstrøm 458, Kurt Bonde 296, Uffe B. Nielsen 290, René Christensen 241 og Leif H. Jacobsen 204. Disse 6 personer står for observationer af i alt (65 %). Preben Berg takkes for konstruktiv kritik og gode forslag.

3 ARTSGENNEMGANG Rødstrubet Lom Gavia stellata Sidste fugl i 1 halvår sås Ingen sommerfund. Første fugl i efteråret var Eneste fund af mere end en fugl er T Gedser Odde Rød/Sortstrubet Lom og Lom sp. Gavia stellata/arctica Fund af over 5 fugle: Gedser Odde: , , og , alle T Sortstrubet Lom Gavia arctica Der er 3 fund af 16 fugle fra første halvår, resten er fra andet halvår, af disse er 3 sommerfund ( ) af 9 fugle. Fund af over 5 fugle: Bøtø Strand: , IMM. Gedser Odde: T, T. 1: Rødstrubet Lom, 2: Sortstrubet Lom 3: Ubestemte smålommer Observationer: 34 Total: 152 Lokaliteter: 7 Observatører: 8 For begge arter af smålom gælder, at det indsendte materielle er meget mangelfuldt Hvidnæbbet Lom Gavia adamsii Ø Gedser Odde (Arne Ruohenen via SVI). Det blot andet fund. Det første er T Gedser Odde Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis Fund af over 20 fugle: Guldborgsund Vildtreservat: , , Nakskov Indrefjord: Ynglefund (antal par): 5 par fundet. Maribosøerne 5.

4 Observationer: 10 Total: 118 Lokaliteter: 4 Observatører: Toppet Lappedykker Podiceps cristatus Gedser Odde: T, flest S og SV. Ynglefund (antal par): 290 par fundet. Maribosøerne 289, Saksfjed Inddæmning Observationer: 17 Total: 39 Lokaliteter: 6 Observatører: Gråstrubet Lappedykker Podiceps grisegena Gedser Odde: T, flest SV. Fund af over 10 fugle: Vester Kippinge Mader: , , Nakskov Inderfjord: Ynglefund (antal par): 39 par fundet. Maribosøerne 30, Saksfjed Inddæmning 5, Barup Sø 3, Albuen Observationer: 26 Total: 120 Lokaliteter: 12 Observatører: Nordisk Lappedykker Podiceps auritus Rødbyhavn, Nakskov Inderfjord, Bøtø Strand Sorthalset Lappedykker Podiceps nigricollis 6 fund af 11 fugle på 3 lokaliteter Maribo Søndersø, op til 5 fugle Nakskov Inderfjord og Kalløgrå. Ynglefund (antal par): 0-1 par fundet. Maribosøerne 0-1.

5 00720/00722 Skarv/Mellemskarv Phalacrocorax carbo/carbo sinensis Fund af over fugle: Gedser Odde: , , Ynglefund (antal par): par fundet. Maribosøerne Observationer: 12 Total: Lokaliteter: 6 Observatører: Rørdrum Botaurus stellaris op til 2 Listrup Lyng. Der er ved Maribosøerne hørt 49 territoriale hanner Nathejre Nycticorax nycticorax** Øster Toreby Havn (ROB). Landsdelens 5. fund og det første siden Sølvhejre Egretta alba Maribo Søndersø: og Guldborgsund Vildtreservat: og Fiskehejre Ardea cinerea Gedser Odde: T, flest S, S + 1 TI. Fund af over 10 fugle: Hesnæs, Kalløgrå. Ynglefund (antal par): 240 par fundet. Maribosøerne Observationer: 31 Total: 90 Lokaliteter: 14 Observatører: 9

6 01340 Hvid Stork Ciconia ciconia Våbensted, Saksfjed Inddæmning, N kl Bøtø Nor, N Elkenøre Strand, Borremose/Listrup Lyng/Virket Lyng, OF Sundby/Lolland, overnattende på elmast Marrebæk, SV Gedser Odde og K SSØ Gedser Odde. Fuglene den sås udtrækkende ved Falsterbo og indtrækkende ved Stevns samme dag. Fuglene bar ring og stammer fra det svenske storkeprojekt Knopsvane Cygnus olor Fund af over 500 fugle: Vålse Vesterskov, Bredningen, Guldborgsund, Guldborgsund Vildtreservat, Hjelm Ø. Gedser Odde: T, ingen dage over 100 fugle. Ynglefund (antal par): par fundet. Bedste lokaliteter er: Storeager og Lilleager 56-61, Maribosøerne 31 og Lindholm 10. jan Feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Observationer: 33 Total: Lokaliteter: 15 Observatører: Pibesvane Cygnus colombianus og AD + 2 1K alle Bøtø Nor Pibe-/Sangsvane Cygnus colombianus/cygnus S Gedser Odde Sangsvane Cygnus cygnus Et sommerfund bør nævnes: Nakskov Indrefjord. Fund af over 100 fugle: AD K Klodskov Nor, Valnæs, AD K Tågense, AD K Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø, Gundslev. Klodskov Nor: , AD + 2 3K R K, Observationer: 56 Total: Lokaliteter: 21 Observatører: 8

7 01570 Sædgås Anser fabalis Sidste: Bøtø Nor EF-lokalitet. Sommerfund: ingen. Første: T Gedser Odde. Lokaliteter med over 250 fugle: Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø: , Bøtø Nor/Bøtø Nor EF-lokalitet 82: , jan Feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Observationer: 16 Total: Lokaliteter: 9 Observatører: Tundrasædgås Anser fabalis rossicus Bøtø Nor Kortnæbbet Gås Anser branhyrhyncus Bøtø Nor: , , Søholt: Gedesby: , Blisgås Anser albifrons Forårets sidste: Guldborgsund Vildtreservat. Sommerfund: ingen. Efterårets første: Bøtø Nor. Fund over 250 fugle: op til 330 mellem Idestrup og Elkenøre. Ingen større træktal er indberettet Observationer: 37 Total: Lokaliteter: 13 Observatører: Grågås Anser anser Fund af over 500 fugle: Majbølle Nor: , Fladet Vildtreservat: , SV Næsby Strand, Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø.

8 Ynglefund (antal par): par fundet. Bedste lokalitet var: Maribosøerne Observationer: 58 Total: Lokaliteter: 17 Observatører: Canadagås Branta canadensis Fund af over 250 fugle: Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø, Vennerslund. Der er et sommerfund: Hejrede Sø Der er ikke tegn på at arten yngler på Lolland-Falster Observationer: 22 Total: Lokaliteter: 18 Observatører: Bramgås Branta leucopsis Forårets sidste: NØ Albuen. Sommerfund: (jun. - aug.): ingen. Efterårets første: S Elkenøre Strand. Fund af over 500 fugle: T kl Høkke Sø, NØ Albuen, Kalløgrå. Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø: , Månedsfordeling af samtlige obs Observationer: 25 Total: Lokaliteter: 12 Observatører: /01681 Knortegås/Mørkbuget Knortegås Branta bernicla/bernicla bernicla Fund af over 250 fugle: V kl Næsby Strand. Gedser Odde T, T. Der er ingen sommer- eller vinterfund. Månedsfordeling af samtlige fund

9 Observationer: 25 Total: Lokaliteter: 11 Observatører: Rajgås sp. Branta sp SV Bøtø Nor Gås sp. Anser/branta sp Næsby Strand. Lå langt fra land. Kan være Bramgæs da der samme dag trak mange af disse Gravand Tadorna tadorna Vinterfund (jan. - feb. og dec.) af over 50 fugle: Vester Mader Kippinge: , , , , Kalløgrå: , Fund af over 50 fugle: Kalløgrå: , Hyllekrog, Majbølle Nor. Ingen større træktal indberettet. Ynglefund (antal par): par fundet. Maribosøerne 30, Kalløgrå 1, Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassin Observationer: 40 Total: Lokaliteter: 15 Observatører: Pibeand Anas penelopa Rastefund af over 250 fugle: V. Kippinge Mader, Bøtø Nor, Klodskov Nor, V. Kippinge Mader, Hjelm Ø. Gedser Odde: T, flest , Sildestrup Strand.: T, flest T. Herudover er der ingen større træktal. Der er set fugle i sommerperioden, men der er ingen tegn på at arten har ynglet på Lolland-Falster.

10 Observationer: 47 Total: Lokaliteter: Observatører: Knarand Anas strepera Vinterfund (jan. - feb., dec.) af over 10 fugle: Nakskov Indrefjord, Fladet ved Tårs. Fund af over 25 fugle: Fladet Vildtreservat: , Majbølle Nor: , Ynglefund (antal par): 25 par fundet. Maribosøerne 25. Herudover er der ikke fundet nogen sikre ynglende fugle, men da der er set Knarand i yngleperioden, tyder det på at, der gemmer sig nogle ynglepar rundt om på Lolland- Falster Observationer: 60 Total: 381 Lokaliteter: 14 Observatører: Krikand Anas crecca Gedser Odde: T, flest Ingen andre lokaliteter havde træk af betydning. Fund af over 250 fugle: Bøtø Nor: , , , , Ingen andre lokaliteter havde fund over 250 fugle. Ynglefund (antal par): 10 par fundet. Maribosøerne Observationer: 76 Total: Lokaliteter: 16 Observatører: Gråand Anas platyrhynchos

11 Fund af over 500 fugle: Bøtø Nor, Hjelm Ø. Der er ikke indberettet større træktal. Ynglefund (antal par): par fundet. Maribosøerne min. 207, Saksfjed Inddæmning 5-8, Storeager og Lilleager Observationer: 54 Total: Lokaliteter: 21 Observatører: Spidsand Anas acuta Fund af over 50 fugle: Kalløgrå, Bøtø Nor, Næsby Strand. Gedser Odde: T, flest Ingen tegn på at arten yngler på Lolland-Falster Observationer: 35 Total: Lokaliteter: 13 Observatører: Atlingand Anas querquedula Første: Saksfjed Inddæmning. Sidste: T Gedser Odde. Fund af over 5 fugle: Majbølle Nor: Bøtø Nor: , , , , Ynglefund (antal par): 11 par fundet. Maribosøerne 8, Saksfjed Inddæmning Observationer: 31 Total: 97 Lokaliteter: 7 Observatører: Skeand Anas clypeata

12 Fund af over 25 fugle: Hjelm Ø, og Bøtø Nor. Gedser Odde: T, flest , Ynglefund (antal par): 33 par fundet Maribosøerne 31, Majbølle Nor 1, Nykøbing Falster Sukkerfabriks slambassiner Observationer: 72 Total: 640 Lokaliteter: 18 Observatører: Rødhovedet And Netta rufina Der er ved Maribosøerne (Søndersø) set op til 3 og 2. Par med kurtisering er set i maj. Der dog ikke set ungeførende hunner og det vurderes derfor at der ikke er nogle par der har forsøgt at yngle Taffeland Aythya ferina Nakskov Inderfj. er største fund. Ynglefund (antal par): 158 par fundet. Maribosøerne 156, Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner 1, Skejten Observationer: 7 Total: 539 Lokaliteter: 6 Observatører: Hvidøjet And Aythya nyroca Nakskov Indrefjord (MTH). Det 3. fund for LF Troldand Aythya fuligula Rastefund af over fugle: Nakskov Indrefjord Hejrede Sø Maribo Søndersø. Ingen større træktal er indberettet. Ynglefund (antal par): par fundet. Maribosøerne 56, Nykøbing Falster Sukkerfabriks slambassiner 3-5.

13 Observationer: 23 Total: Lokaliteter: 12 Observatører: Bjergand Aythya marila Gedser Odde T, flest SV. To sommerfund nævnes: S og S begge Sildestrup Strand. Ingen større rasttal er indberettet Observationer: 15 Total: 505 Lokaliteter: 7 Observatører: Edderfugl Somateria mollissima Gedser Odde: T, flest , Sildestrup Strand.: T, flest Rastefund af over fugle: Næsby Strand. Ynglefund (antal par): par fundet. Storeager og Lilleager , St. Skåne 91-95, Lindholm 60-65, Kroghage Observationer: 35 Total: Lokaliteter: 6 Observatører: Kongeedderfugl Somateria spectabilis K V Gedser Odde (SVI) Havlit Clangula hyemalis Sidste: R Næsby Strand. Sommerfund: ingen. Første: SV Gedser Odde. Gedser Odde: T, flest SV.

14 Observationer: 13 Total: 331 Lokaliteter: 6 Observatører: Sortand Melanitta nigra Rastefund af over 500 fugle: Sildestrup Strand. Sildestrup Strand: T, flest SV. Gedser Odde: T, flest , Observationer: 26 Total: Lokaliteter: 3 Observatører: Fløjlsand Melanitta fusca Set på 2 lokaliteter af 8 observatører. Sildestrup Strand: S, S. Gedser Odde: T, flest T, SV Hvinand Bucephala clangula Rastfund af over 100 fugle: Hyllekrog. Herudover er der ingen indberetninger af betydning Observationer: 14 Total: 350 Lokaliteter: 8 Observatører: Lille Skallesluger Mergus albellus R Lergraven, Guldborgsund Vildtreservat. Det er ikke meget!!! Toppet Skallesluger Mergus serrator Rastefund af over 50 fugle: Vester Kippinge Mader, Bøtø Strand. Gedser Odde: T, flest T. Ynglefund (antal par): 2-3 par fundet.

15 Lindholm Observationer: 19 Total: 750 Lokaliteter: 11 Observatører: Stor Skallesluger Mergus merganser Største fund i 1. halvår: Vålse Vig. Største fund i 2. halvår: Guldborgsund Vildtreservat. Der er ingen sikre ynglefund, men Vester Kippinge Mader kunne være en ynglefugl Observationer: 7 Total: 179 Lokaliteter: 6 Observatører: Hvepsevåge Pernis apivorus Første: T Vennerslund Sønderskov. Sidste: T Gedser Odde. Første fund er tidlig, mens sidste fund er normal. Der er ingen ynglefund. Elkenøre Strand: T, flest SV, SV. Gedser Odde: T, flest S. Sundby, Lolland: T, T Observationer: 26 Total: 494 Lokaliteter: 10 Observatører: Sort Glente Milvus migrans S Bøtø Nor, Bøtø Nor, Ø Nagelsti. Fuglene og kan være de samme, mens sidste fund er sent. Oktoberfund forekommer sjældent Rød Glente Milvus milvus

16 Vinterobs. (jan. - feb. og dec.): Idestrup, S Elkenøre Strand, Gedesby. Alle fund kan dreje sig om samme fugl. Sommerfund (juni - juli)/ynglefund: ingen. Lokaliteter med over 10 fugle. Vindeholme/Næsby Strand: T + 4 R, flest T. Gedesby: T, flest T. Gedser Odde: T, flest S Observationer: 47 Total: 156 Lokaliteter: 13 Observatører: Havørn Haliaetus albicilla Udover yngleparret er der 4 fund af 2 fugle. Ynglefund (antal par): 1 par fundet. Maribosøerne 1. Parret lagde æg ca som klækkedes ca , hvorefter de 2 unger er flyvefærdige Det er 4 år med et par ved Maribosøerne Observationer: 29 Total: 34 Lokaliteter: 17 Observatører: Rørhøg Circus aeruginosus Første: T Nykøbing Falster. Sidste: Næsby Strand. Gedser Odde: T, flest Ynglefund (antal par): 38 par fundet. Maribosøerne 35, Barup Sø 2, Bøtø Nor 1. Månedsfordeling af samtlige fund Observationer: 72 Total: 132 Lokaliteter: 19 Observatører: Blå Kærhøg Circus cyanus

17 Forårets sidste: Vålse. Sommerfund: Ulslev Strand. Efterårets første: T + 1 R Gedser Odde. Blå kærhøg oversomrer og yngler meget fåtalligt i Danmark. Gedser Odde: T, flest T /BR Bøtø Nor er eneste fund af mere end 2 rastende fugle Observationer: 38 Total: 49 Lokaliteter: 11 Observatører: Hedehøg Circus pygargus AD kl Søllested, Gedesby, K N Gedser Odde Duehøg Accipiter gentilis Alle fund nævnes: N Hesnæs, TH Søholt Storskov, Bøtø Nor Marielyst, Bøtøskoven, S Sildestrup Strand., S Bøtø Spurvehøg Accipiter nisus Der er ingen større tal fra forårstrækket. Der er ingen oplysninger om ynglefund!! Gedser Odde: T, flest , Næsby Strand: T, flest R Næsby Strand nævnes Observationer: 43 Total: 1027 Lokaliteter: 15 Observatører: Musvåge Buteo buteo Saksfjed Inddæmning: TI, flest TI. Gedser Odde: T, flest , TF. Næsby Strand.: T, flest , TF.

18 Der er ingen større rasteforekomster Observationer: 49 Total: Lokaliteter: 16 Observatører: Fjeldvåge Buteo lagopus Forårets sidste: T Saksfjed Inddæmning. Sommerfund: ingen. Efterårets første: T Gedser Odde. Gedser Odde: T, flest Observationer: 22 Total: 134 Lokaliteter: 4 Observatører: Våge sp. Buteo sp Vester Kippinge Mader. Årstiden og antal fugle sandsynliggør at det drejer sig om Musvåger Ørn sp. Aquila sp TI Saksfjed Inddæmning (UBN). Observatør bemærker lyse vingedækfjer, mørk bagtil, måske Skrigeørn Fiskeørn Pandion haliaetus Første: N Gedesby Sommerfund: S Marielyst Strand. Sidste: SV Næsby Strand. Gedser Odde: T. Årets største fund er T kl Flintinge Å ved Nystedvej Det er overraskende at der ingen fund er fra Maribosøerne.

19 Observationer: 34 Total: 52 Lokaliteter: 14 Observatører: Tårnfalk Falco tinnunculus Største rastforekomst er og Bøtø Nor. Disse fund kan dreje sig om et lokalt ynglepar. Dette fremgår dog ikke af det indsendte materiale. Gedser Odde: T + 4 TF, flest TF og S. Ynglepar (antal par): Listrup Lyng Observationer: 34 Total: 65 Lokaliteter: 10 Observatører: Dværgfalk Falco columbarius Gedser Odde: T + 8 TF, flest S + 3 TF, T + 5 TF, T. Elkenøre Strand: T, flest Den forlod observatøren Gedser Odde kl og mener derfor at der formodentlig er trukket flere fugle end det indsendte. De øvrige indsendte fund er af færre end 5 fugle Observationer: 33 Total: 117 Lokaliteter: 11 Observatører: Lærkefalk Falco subbuteo Første: Ø Kroghage. Sidste: T Gedser Odde. Gedser Odde: S, T, T + 2 TF, T, T. Se i øvrigt kommentar under Dværgfalk.

20 Observationer: 14 Total: 47 Lokaliteter: 6 Observatører: Vandrefalk Falco peregrinus Der er 16 fund af 16 fugle set på 11 lokaliteter af 10 observatører. Sidste forår: Søholt. Sommerfund: SV Lergraven, Nykøbing Falster. Første efterår: TF Gedser Odde. Eneste dag med mere end en fugl på en lokalitet er: K + 1 AD Majbølle Nor. På de øvrige lokaliteter er der ikke set mere end en fugl ad gangen Vagtel Coturnix coturnix og Elkenøre Strand, Bøtø Nor, alle syngende Vandrikse Rallus aquaticus Ynglefund (antal par): Barup Sø 13, Maribosøerne Plettet Rørvagtel Porzana porzana SY Høkke Sø Engsnarre Crex crex SY mose ved Vester Kippinge Grønbenet Rørhøne Gallinula chlorups 13 fund af 37 fugle fordelt på 7 lokaliteter, set af 12 observatører. De største fund er: Nykøbing Falster Zoo og 7 Marrebæk Kanal. Ynglefund (antal par): Maribosøerne 150, Storeager og Lilleager 1-3, Lindholm Blishøne Fulica atra

21 De største flokke er set i Nakskov Indrefjord og i Guldborgsund og er de eneste lokaliteter med flokke på over fugle. Første halvårs største flok er Vålse Vig. Sommerens største fund er Nakskov Indrefjord. I 2. halvår er der flere store flokke bl.a.: Nakskov Indrefjord, og Guldborgsund v. Klodskov Nor, Guldborgsund v. Hjelm Ø, Guldborgsund Vildtreservat. Disse tal taget i betragtning er det rimeligt at antage at der raster fugle i Guldborgsund i okt. - dec. Ynglefund (antal par): 534 par fundet. Maribosøerne 532, Storeager og Lilleager Observationer: 31 Total: Lokaliteter: 18 Observatører: Trane Grus grus Første: S Marielyst. Oversomrende (jun. - aug.): Bøtø Nor op til 7 fugle set. Sidste: S Gedser Odde. De første sydtrækkende fugle er S Horreby Lyng eller er det oversomrende fugle. Det kan også være ungfugle på udkik efter nye ynglelokaliteter. I Mecklenburg yngler der traner i selv meget små moser, så Horreby Lyng er ikke udelukket, og ikke en meget besøgt lokalitet. Forårets største trækdag er N Sundby, Lolland og 32 NV Sildestrup Strand, mens efterårets største trækdag er SØ Næsby Strand. Gedser Odde: T + 20 TF, flest Ynglefund (antal par): 1 par fundet. Maribosøerne min. 1. Årets ynglefund er det første i nyere tid Observationer: 35 Total: 770 Lokaliteter: 15 Observatører: Strandskade Haematopus ostralegus

22 Rastefund af over 50 fugle: Søholt. Ynglefund (antal par): Storeager og Lilleager 1, Lindholm 5, Ludvigsgave, Bøtø Observationer: 40 Total: 439 Lokaliteter: 17 Observatører: Klyde Recurvirostra avosetta Første: Vester Kippinge Mader. Sidste: Majbølle Nor. Vinterfund (jan. - feb., dec.): Majbølle Nor. Der er 11 fund af mere end 50 fugle, heraf er 2 over 100 fugle og begge Majbølle Nor. Ynglefund (antal par): ynglepar fundet. Bedste lokaliteter var: Rødsand 86, Vigsø 56, Lindholm 26, Kalvø 20, Vejlø 12, Rågø Kalv og Sand Observationer: 44 Total: Lokaliteter: 8 Observatører: Lille Præstekrave Charadrius dubius Nørre Tåstrup Grusgrav: Kalløgrå: , , Kroghage: NV. Majbølle Nor: , (min. 1 AD + 1 1K), Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner: AD. + 4 juv. Bøtø Nor: AD, K, Ad + 3 1K, K. Ud fra ovenstående tyder det på at der er ynglepar ved 3 lokaliteter: Majbølle Nor, Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner og Bøtø Nor, 3-4 par i alt Stor Præstekrave Charadrius hiaticula

23 Første Kalløgrå. Sidste T Gedser Odde. Fund af over 50 fugle: Kalløgrå: , Majbølle Nor: , , , Ynglefund (antal par): 1-2 par fundet. Ludvigsgave, Bøtø 1, Bøtø Nor 0-1. Der ikke set træk af betydning Observationer: 42 Total: 662 Lokaliteter: 11 Observatører: Hjejle Pluvialis apricaria Første: Gedser Odde. Sidste: Bøtø Nor. Vinterfund (jan. - feb., og dec.): Klodskov Nor, TF Gedser Odde og Birkemose. De to sidste obs. kan være de samme fugle. Bedste lokaliteter: Bøtø Nor , 6 dage over 500, flest Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejle (eneste fund) Observationer: 38 Total: Lokaliteter: 9 Observatører: Strandhjejle Pluvialis squatarola Vinterfund (jan., feb., dec): Birkemosen, Hyllekrog, Bøtø Strand. Forårets sidste: Kalløgrå. Efterårets første: Kalløgrå. Områdets bedste lokalitet er Kalløgrå, hvor de største fund er: og Der er ingen større træktal.

24 Observationer: 21 Total: 140 Lokaliteter: 9 Observatører: Vibe Vanellus vanellus Årets største fund er: Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø. Majbølle Nor havde 5 fund af mere end 250 fugle, maks og Bøtø Nor havde 4 dage med mere end 250 fugle, flest Ingen andre lokaliteter havde mere end 250 fugle. Der er set ganske få trækkende fugle. Ynglefund (antal par): par fundet. Saksfjed Inddæmning Observationer: 55 Total: Lokaliteter: 20 Observatører: Islandsk Ryle Calidris canutus 8 fund af 34 fugle på 5 lokaliteter Kalløgrå, Majbølle Nor, Vester Kippinge Mader, R + 1 S Sildestrup Strand, op til 5 Bøtø Nor Sandløber Calidris alba Der er 16 fund af 198 fugle set af 7 observatører. En art der kun er set på strandene ved Sildestrup, Marielyst og Bøtø. Af de 16 fund er de tre forårsfund med Marielyst Strand. I alt sås 40 fugle i foråret. Den første på returtræk er AD Bøtø Nor. Herefter er der fund jævnlig resten af året med Bøtø Strand. som den største Dværgryle Calidris minutus Bøtø Nor er eneste forårsfund. Returtrækket starter Majbølle Nor og er sammen med Bøtø Nor eneste lokalitet med fund fra efteråret. Største fund ved Majbølle er , mens det største ved Bøtø Nor er

25 Observationer: 17 Total: 60 Lokaliteter: 3 Observatører: Dværg/Temmincksryle Calidris minutus/temminckii Bøtø Nor Temmincksryle Calidris temminckii 11 fund af 41 fugle på 2 lokaliteter. Der er ingen forårsfund. Majbølle Nor: , flest , , Bøtø Nor: Hvidrygget Ryle Calidris fuscicollis Bøtø Nor (KMO). Første fund for Lolland-Falster. Godkendt af SU Krumnæbbet Ryle Calidris ferruginea Der er ingen fund fra forårstrækket. Første fugl er AD Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner og sidste fugl sås samme sted med De bedste lokaliteter er: Majbølle Nor: , flest Kalløgrå: , flest Bøtø Nor: , flest AD Observationer: 26 Total: 283 Lokaliteter: 6 Observatører: Sortgrå Ryle Calidris maritima Rødbyhavn: , , Gedser Odde, Bøtø Strand Almindelig Ryle Calidris alpina

26 Fund af over 250 fugle: Hyllekrog, Vester Kippinge Mader, Majbølle Nor, S Sildestrup Strand Bøtø Nor. Udover ovennævnte trækfund er der ikke set træk af betydning Observationer: 61 Total: Lokaliteter: 14 Observatører: Kærløber Limicola falcinellus Kalløgrå: , Majbølle Nor: AD, Bøtø Nor: AD Brushane Philomachus pugnax Første fugl: Bøtø Nor. Sidste fugl: K Majbølle Nor. Brushanen yngler ikke i rapportområdet mere. Forårstrækket er hurtigt overstået og sidste fugl er: Bøtø Nor. Alle tre forårsfund er fra Bøtø Nor. Returtrækket starter med Majbølle Nor. Majbølle Nor er rapportområdet bedste lokalitet for brushane med 4 fund af mere end 100 rastende fugle. Bedste dag er Ingen andre lokaliteter har mere end 32 fugle. Der er ingen trækkende fugle set Observationer: 31 Total: 862 Lokaliteter: 6 Observatører: Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago De største fund er: Bøtø Nor og T Saksfjed Inddæmning. Der er et vinterfund: Hyllekrog. Der er ingen ynglefund!! Er arten ved at forsvinde fra Lolland-Falster.

27 Observationer: 21 Total: 122 Lokaliteter: 9 Observatører: Skovsneppe Scolopacus rusticola 9 fund af 16 fugle på 8 lokaliteter. Der er tre fund af mere end 1 fugl, hvoraf den største er: FVF-området på Saksfjed Inddæmning, hvilket er mange årstiden taget i betragtning Stor Kobbersneppe Limosa limosa Der er 13 fund af 34 fugle på 4 lokaliteter. Majbølle Nor: , , , , AD, , , Bøtø Nor: AD, , Nykøbing Falster Sukkerfabriks slambassiner: R HØ. Kalløgrå: Lille Kobbersneppe Limosa lapponica Første fugl: Vester Kippinge Mader. Sidste fugl: Guldborgsund udfor Klodskov Nor. Langt hovedparten af fuglene ses under forårstrækket ved Kalløgrå, her er bedste dag og også forårets sidste fugl og største observation. Returtrækket indledes med Kalløgrå. Eneste lokalitet med træk af betydning er: Sildestrup Strand: T, flest Observationer: 17 Total: 837 Lokaliteter: 6 Observatører: Lille Regnspove Numenius phaeopus Der er 2 forårsfund af i alt 3 fugle. De første på returtræk er S Sildestrup Strand. mens de sidste sås Bøtøskoven. Flest fugle sås ved Gedser Odde: T, flest

28 Observationer: 18 Total: 103 Lokaliteter: 9 Observatører: Stor Regnspove Numenius arquata Årets største fund er Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø. Arten yngler ikke på Lolland-Falster. Månedsfordeling af samtlige fund Observationer: 28 Total: 179 Lokaliteter: 12 Observatører: Sortklire Tringa eryphropus Første fugl: Bøtø Nor. Sidste fugl: Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner. De sidste på nordtrækket sås Tågense Enge, mens de første på vej mod syd er Majbølle Nor. Største fund er Majbølle Nor og Bøtø Nor Observationer: 29 Total: 106 Lokaliteter: 6 Observatører: Rødben Tringa totanus Årets største obs. var: og begge Vester Kippinge Mader. Der 5 fund af over 50 fugle. Fugle der er set i jan. mar. og okt. dec. er formodentlig islandske rødben (T. t. robusta). De danske ynglefugle ankommer normalt i mar./apr. og forsvinder i sep. Ynglefund (antal par): 4 par fundet. Lindholm 2, Storeager og Lilleager 2.

29 Observationer: 35 Total: 580 Lokaliteter: 11 Observatører: Islandsk Rødben Tringa totanus robusta Vester Kippinge Mader: , , , , alle rastende Damklire Tringa stagnatilis K Bøtø Nor (KMO HBC). Fuglen sås både før og efter denne dag, men disse er ikke forelagt SU. Blot det andet fund for Lolland-Falster, det første er også fra Bøtø Nor Der er også et fund fra Majbølle Nor som dog ikke er forelagt SU Hvidklire Tringa nebularia Første: Vester Kippinge Mader. Sidste: Klodskov Nor. Største: Kalløgrå. Lolland-Falsters bedste lok. for Hvidklire er Kalløgrå som havde 8 fund af i alt 480 fugle, flest , , , , Observationer: 44 Total: 667 Lokaliteter: 12 Observatører: Svaleklire Tringa ochropus Første: Fuglse. Største: Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner. Sidste: Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner. Der er yderligere en fund af mere end 10 fugle, Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner Observationer: 26 Total: 93 Lokaliteter: 9 Observatører: Tinksmed Tringa glareola

30 Første: Fladet Vildtreservat. Sidste: Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner. Der er 11 fund af mere end 25 fugle. De største er og , begge Bøtø Nor. De fleste fund er fra Majbølle Nor og Bøtø Nor Observationer: 34 Total: 682 Lokaliteter: 6 Observatører: Mudderklire Actitis hypoleucos Første: Kroghage. Største: Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner. Sidste: Elkenøre Strand. Udover ovennævnte er der yderligere et fund af mere end 20 fugle, Majbølle Nor Observationer: 30 Total: 154 Lokaliteter: 12 Observatører: Stenvender Arenaria interpres T Gedser Odde, S Sildestrup Strand og Elkenøre Strand Odinshane Phalaropus lobatus 8 fund på 2 lok. af min. 4 fugle. Majbølle Nor: AD i SDR, , 25.07, Bøtø Nor: Det ville være ønskeligt hvis observatørerne noterede alder, køn og dragt Thorshane Phalaropus fulicarius Bøtø Nor Almindelig Kjove Stercorarius parasiticus

31 Gedser Odde: T, T, AD T, T, T, K SV. Sildestrup Strand: S, S (LF og MF) Kjove sp. Stercorarius sp. Gedser Odde: , T, T S Bøtø Strand Dværgmåge Larus minutus Alle forårets fugle sås i Nakskov Inderfjord: , flest Gedser Odde: T, flest , , Hvis man tager de fugle der er set trækkende syd ved Marielyst/Bøtø Strand på dage uden dækning ved Gedser Odde og går ud fra at de også trækker forbi Gedser Odde har min fugle passeret Odden Observationer: 39 Total: Lokaliteter: 7 Observatører: Hættemåge Larus ridibundus Fund af over 500 fugle: Sildestrup Strand: , Ingen andre lokaliteter havde fund af over 500 fugle. Der er ikke registreret træk af betydning. Ynglefund (antal par): 65 par fundet. Maribosøerne 50, Lindholm Observationer: 13 Total: 2827 Lokaliteter: 10 Observatører: Sildemåge Larus fuscus Gedser Odde: AD + 1 1K SV, AD + 1 1K SV, JUV SV Elkenøre Strand Sølvmåge Larus argentatus

32 Største fund: Bøtø Nor. Ynglefund (antal par): par fundet. Storeager og Lilleager , Lindholm 44-50, St. Skåne Observationer: 4 Total: 106 Lokaliteter: 3 Observatører: Kaspisk Måge Larus cachinnans Rødbyhavn Steppemåge Larus cachinnans barabensis JUV og K begge Elkenøre Strand Svartbag Larus marinus 6 fund af 16 fugle. Største fund: Bøtø Nor. Ynglefund (antal par): 4 par fundet. Storeager og Lilleager 2, Lindholm 2, St. Skåne Ride Rissa tridactyla Gedser Odde: SV, S Elkenøre Strand. Med 8 fugle er 2000 et godt år for Ride på Lolland-Falster Rovterne Sterna caspia AD S Sildestrup Strand. Det var ikke meget Splitterne Sterna sandvicensis

33 Første: Bøtø Strand. Største: Sildestrup Strand. Sidste: Bøtø Strand. Sidste fugl er sen. Ynglefund: Arten som tidligere ynglede på Albuen er ikke fundet ynglende i år. Gedser Odde: T, flest SV Observationer: 35 Total: 688 Lokaliteter: 7 Observatører: Fjordterne Sterna hirundo Første: Maribo Søndersø og 1 Røgbølle Sø. Største: SV Gedser Odde. Sidste: SV Gedser Odde. Gedser Odde: T, flest SV. Ynglefund (antal par): 55 par fundet. Maribosøerne Observationer: 9 Total: 57 Lokaliteter: 5 Observatører: Fjordterne/Havterne Sterna hirundo/paradisaea Gedser Odde: T, flest SV, SV. Sildestrup Strand: T, flest T Observationer: 9 Total: 256 Lokaliteter: 2 Observatører: Havterne Sterna paradisaea

34 Første fugl var Nakskov Indrefjord. og allerede dagen efter sås 26 fugle her. Gedser Odde: T, flest SV. Ynglefund (antal par): 56 par fundet. Lindholm Observationer: 7 Total: 95 Lokaliteter: 4 Observatører: Dværgterne Sterna albifrons Første: Vester Kippinge Mader og 1 Kalløgrå. Sidste: Sildstrup Strand. Der er et fund som tyder på yngel AD + 1 1K Fladet Vildtreservat. De øvrige lokaliteter er: Sildestrup Strand: , flest AD + 1 1K alle S og 3 AD + 1 1K alle FU. Kalløgrå: , flest FU Albuen, Vester Kippinge Mader Observationer: 17 Total: 50 Lokaliteter: 6 Observatører: Sortterne Chlidonias niger Nakskov Indrefjord, Albuen, Majbølle Nor, N Sildestrup Strand Lomvie Uria aalge død VDR Stødby Strand. Med olieplet Alk Alca torda S Gedser Odde Lomvie/Alk Uria aalge/ Alca torda

35 Gedser Odde: , T Tejst Cepphus grylle Gedser Odde: , N Alkefugl sp. Alcinae Gedser Odde: SV, SV S Sildestrup Strand, S Bøtø Strand Huldue Columba oanas Næsby/Vindeholme: T, flest Gedser Odde: T, flest TF. Der er ingen tegn på yngel Observationer: 22 Total: 955 Lokaliteter: 6 Observatører: Ringdue Columba palumbus N Saksfjed Inddæmning er forårets største fund. Næsby/Vindeholme: T, flest Ynglefund (antal par): 2 par fundet. Lindholm Observationer: 16 Total: Lokaliteter: 9 Observatører: Tyrkerdue Streptopelia decaocta Tre fund, hvor kun dette nævnes: T Næsby Strand Gøg Cuculus canorus

36 Første: Kalløgrå. Sidste: Klodskov. 2 andre sene fund nævnes: og T, begge Gedser Odde. Efter ynglesæsonen forlader gøgen normalt hurtigt Danmark, derfor er fund i aug. - okt. ualmindelige Observationer: 12 Total: 17 Lokaliteter: 9 Observatører: Slørugle Tyto alba FU Havløkke. Fuglen så kl flyvende over vejrabat og brakmark Natugle Strix aluco 4 fund af 4 fugle på 4 lokaliteter. Ynglefund (antal par): 1 par fundet. Barup Sø Skovhornugle Asio otus Ønslev, Sildestrup Strand, Højmølle Kro Mosehornugle Asio flammeus Lidsø-Tjørnebjerg, og Kalløgrå, Saksfjed Inddæmning, S og Gedser Odde, Gedesby, Kroghage. Fuglene den kan være de samme Mursejler Apus apus Første: Nykøbing Falster. Sidste: S Sydfalster. Langt de fleste fugle har forladt Danmark med udgangen af august, men nogle år ses der enkelte mursejlere i oktober FU og 80 S Sildestrup Strand er årets største fund.

37 Observationer: 17 Total: 252 Lokaliteter: 6 Observatører: Isfugl Alcedo atthis Tingsted Å/Nykøbing Falster: , , , Nakskov Indrefjord: , Biæder Merops apiaster Rødbyhavn. Fuglene kan stamme fra kolonien på Røsnæs Vendehals Jynx torquilla Gedesbyskoven Grønspætte Picus viridis Denne er fugl er set af flere personer, men kun undertegnede har indsendt observationen F Bangsebro Skov (ROB). Optræder meget sjældent udenfor Jylland/Fyn og bør derfor beskrives og foreligges SU Lille Flagspætte Dendrocopus minor Røgbølle Sø: Barup Sø: set, drejer sig om mulig ynglefugl. Krenkerup Haveskov: og 22.04, har tidligere ynglet her Hedelærke Lullula arborea NNØ Sundby, Falster, Kroghage. Næsby Strand/Vindeholme: T, flest Gedser Odde: , T S Sydfalster kommune, Elkenøre Strand.

38 Observationer: 11 Total: 42 Lokaliteter: 6 Observatører: Sanglærke Alauda arvensis Rødby Fjord er største fund. Ynglefund (antal par): 2-3 par fundet. Lindholm Observationer: 10 Total: 217 Lokaliteter: 6 Observatører: Digesvale Ripara ripara Første: Maribo Søndersø og 100 Røgbølle Sø. Sidste: S Gedser Odde. Der er ikke set træk af betydning. Ynglefund (antal par): 50 par fundet: Bjørup Grusgrav Observationer: 12 Total: 584 Lokaliteter: 8 Observatører: Landsvale Hirundo rustica Første: Ønslev og 1 Bøtø Nor. Sidste: SV Elkenøre Strand. Fund i november er usædvanlige. Gedser Odde: T, flest Se også under svale sp Observationer: 22 Total: 3048 Lokaliteter: 9 Observatører: Bysvale Delichon urbica

39 Første: Maribo Søndersø og 1 Røgbølle Sø. Største: Bøtø Nor. Sidste: S Gedser Odde. Der er ikke set træk af betydning. Se også under svale sp Observationer: 9 Total: 260 Lokaliteter: 5 Observatører: Svale sp. Hirundinidae sp S Elkenøre Strand. Tallet er fremkommet ved 2 tællinger á 5 minutter på 86 og 133 fugle, giver ovenstående tal på 5 timer. Tallet er nok ikke det rigtige men giver en ide om en dag med mange trækkende svaler Skovpiber Anthus trivialis Første: N Bøtø. Sidste: T Gedser Odde. Gedser Odde: T, flest S Observationer: 11 Total: 725 Lokaliteter: 4 Observatører: Engpiber Anthus pratensis Gedser Odde: T, flest S. Ingen andre lokaliteter havde træk af betydning. Ynglefund (antal par): 3-5 par fundet. Lindholm 2-3, Kroghage Observationer: 22 Total: 860 Lokaliteter: 11 Observatører: Rødstrubet Piber Anthus cervinus

40 S Sundby, Lolland, T Gedser Odde Skærpiber Anthus petrosus 6 fund af 21 fugle. Forårets sidste: Rødbyhavn Havn. Efterårets første: Søndre Bådelag, Nykøbing. Største: Rødbyhavn Havn Bjergpiber Anthus spinoletta Rødbyhavn: , Hesnæs, Gedser Marina Gul Vipstjert Motacilla flava Første: N Sildestrup Strand. Sidste: T Gedser Odde. Gedser Odde: T, flest , Øvrige større fund: Klodskov Nor. Ynglefund (antal par): 1 par fundet. Birkemosen Observationer: 31 Total: 587 Lokaliteter: 9 Observatører: Gulhovedet Gul Vipstjert Motacilla flava flavissima Vantore. Formentligt det første fund af den britiske race af Gul Vipstjert på Lolland-Falster Bjergvipstjert Motacilla cinerea Kappel er eneste forårsfund. Der er ingen sommerfund T Gedser Odde er efterårets først.

41 Gedser Odde: T + 1 R, flest Vindeholme Skove: T, T. Øvrige obs.: SV Kroghage, Elkenøre Strand, T Hejrede Sø. Der er et vinterfund: Sønder Kohave, Nykøbing Hvid Vipstjert Motacilla alba Første: Bøtø Strand. Sidste: Klodskov Nor. Der er ingen vinterfund. Gedser Odde: T, flest Fund af over 50 fugle: Bøtø Strand. Ynglefund (antal par): 3 par fundet. Sygehuset, Nykøbing Falster 2, Storeager og Lilleager Observationer: 23 Total: 298 Lokaliteter: 10 Observatører: Sortrygget Hvid Vipstjert Motacilla alba yarrellii Maribosøerne Silkehale Bombycilla garrulus S Højet og Gedser er de eneste fra 1. halvår Frisenfelt er de første i 2. halvår, mens Gedser og Sønder Ørslev er de største Observationer: 14 Total: 662 Lokaliteter: 12 Observatører: Jernspurv Prunella modularis

42 7 fund af 9 fugle. Vinterfund (jan. - feb., dec.): Klodskov Nor, Resle Skov og Valnæs Skov Rødhals Erithacus rubecula Alle observationer er fra Gedser Odde. De største fund er og Månedsfordeling af samtlige fund: Observationer: 7 Total: 90 Lokaliteter: 1 Observatører: Nattergal Luscinia luscinia 9 fund af 12 fugle. Første: SY Borremosen, Listrup Lyng, Virket Lyng. Største: SY Barup Sø. Sidste: SY Frisenfelt og Kanalerne Husrødstjert Phoenicurus ochruros Første: Marielyst Strand. Sidste: Gedser Odde. Største: Gedser By. Der er ingen vinterfund Observationer: 15 Total: 30 Lokaliteter: 8 Observatører: Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 10 fund af 21 fugle. Første: Ønslev. Sidste: Gedser Odde. Største: Gedser Odde Bynkefugl Saxicola rubetra

43 Fire fund. Første: Majbølle Nor. Sidste: T Gedser Odde. Største: Gedser Odde Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata Saksfjed Inddæmning Stenpikker Oenanthe oeananthe 9 fund af 14 fugle. Første: Maribo Søndersø. Sidste: Gedser Odde. Største: S Gedser Odde Ringdrossel Turdus torquatus Kroghage Bøtø Nor, Østersøskolen, Gedser, Kroghage Solsort Turdus merula To fund, hvor det største er Gedser Odde Sjagger Turdus pilaris Gedser Odde: T, flest , Fund over 500 fugle: Kroghage, og Bøtø Nor. Ynglefund (antal par), 1 par fundet: Saksfjed Inddæmning 1. Der er 2 fund på datoer som kunne være ynglefugle: Fuglsang Gods og Hannenov Skov Observationer: 17 Total: Lokaliteter: 10 Observatører: Sangdrossel Turdus philomelos

44 Første: SY Sildestrup Strand. Sidste: Bøtø Nor. Største: Kroghage. Vinterfund (jan. - feb., dec.): Birkemose, Errindlev Observationer: 13 Total: 72 Lokaliteter: 7 Observatører: Sangdrossel/Vindrossel Turdus philomelos/ iliacus Gedser Odde: S, S. Tidspunktet taget i betragtning drejer det sig nok om Vindrossel eller Sjagger Vindrossel Turdus iliacus Forårets sidste: Søholt Storskov. Efterårets første: Marielyst. Årets største: Gedser. Månedsfordeling af samtlige fund: Observationer: 11 Total: 378 Lokaliteter: 8 Observatører: Misteldrossel Turdus viscivorus Første: Saksfjed Inddæmning. Sidste: Elkenøre Strand. Største: S Gedser Odde. Vinterfund (jan. - feb., dec.): Frisenfelt og Kanalerne. Gedser Odde: T, flest S. Vindeholme: T, flest T Observationer: 15 Total: 230 Lokaliteter: 6 Observatører: Drossel sp. Turdinae sp Østersøskolen, Gedser Græshoppesanger Locustella naevia

45 SY Havløkke, Elkenøre Strand, SY Næsby Strand, SY Korselitse Mellemskov og Bønnet Skov, SY Sildestrup Strand, SY Dannemare Enge Savisanger Locustella lusciniodes SY Maribo Søndersø ved Naturskolen Sivsanger Locustella lusciniodes SY Barup Sø, Høkke Sø, Næsby Strand, 01,06 1 SY Bøtø Nor. Ynglefund (antal par): 2 par fundet. Barup Sø Kærsanger Acrocephalus palustris 6 fund af 12 fugle. Første: SY Bøtø Nor. Sidste: SY Kalløgrå. Største: SY Kalløgrå Rørsanger Acrocephalus scirpaceus 5 fund af 19 fugle. Første: SY Bøtø Nor. Sidste: SY Kalløgrå. Største: SY Kroghage Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus Alle fund nævnes: Røgbølle Sø: SY, , SY, SY. Maribosøerne: Observationen fra er ikke nærmere stedfæstet, men kan være ved Røgbølle Sø Gulbug Hippolais icterina 4 fund af 9 fugle. Største fund var: SY Kroghage Gærdesanger Sylvia curruca

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2001 Udarbejdet af Rene Christensen 1 Indledning Dette er rapport nummer 15 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. For at få et fuldstændigt billede af fuglelivet på Lolland

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 25 1931 3-4 129 Pedersen, H. Stor Skallesluger, Mergus m. merganser L. 3-4 129 Petersen, E. Lille Skallesluger,

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Torben Sebro, tse.bro@hotmail.com Indledning: Turen var en familieferie med kombination af almindelige turistaktiviteter og fuglekiggeri i daglige, men

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Redaktion: Thomas Vikstrøm og Morten Nielsen

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Rapport til Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav af Rasmus Bisschop-Larsen Datablad: Titel: Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Forfatter Billeder Udarbejdet

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde

Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde nr. 15 Faglig rapport fra DMU nr. 280

Læs mere

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt - resultater fra Projekt Fuglenes Danmark 1993-1996 af

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt Bind 1-3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt, bind 1 af Torben Nielsen og Morten Nielsen

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 1 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 1 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

IRLAND 26. august - 2. september 2012.

IRLAND 26. august - 2. september 2012. IRLAND 26. august - 2. september 2012. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou og John Speich Forord Fra den 26/8-2/9 2012 afholdt DOF Travel sin fjerde tur til Kerry og Cork

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Tekst og fotos: Preben Berg I år blev forårssæsonen startet blødt op den 27/2, som er den hidtil tidligste opstartsdato. Det var dog først fra den 1/3 med plus

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Madeira 24. 31. august 2010

Madeira 24. 31. august 2010 Madeira 24. 31. august 2010 Erik Mølgaard DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening BirdLife - Denmark Forord Fra den 24. 31. august 2010 afholdt DOF Travel sin første tur til den portugisiske ferieø Madeira.

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2014 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos: Karin Gustausen (med mindre andet er nævnt under foto)

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring.

(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring. (Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) Fuglene ved de danske Fyr i 1939. S7de Aarsberetning om danske Fugle. Af R. Hørring. I 1939 indsendtes fra 29 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere