INNOVATIONDANMARK 7. Arkitekter sælger legepladser bedst. Åh sikken fest.. Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATIONDANMARK 7. Arkitekter sælger legepladser bedst. Åh sikken fest.. Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel."

Transkript

1 Der ligger milliarder af kroner og venter på de danske virksomheder. Værktøjet, som pengene kan høstes med, er højtuddannede medarbejdere. Se hvordan en række små og store virksomheder har givet omsætning og produktivitet et skub. INNOVATIONDANMARK 7 Arkitekter sælger legepladser bedst 4 Åh sikken fest.. 6 Skarp magister 8 12 Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel 8 Pølsefabrik får større udsyn 10 Friske øjne på produktet

2 2 FOTO: LENE ESTHAVE Smart at hyre kloge hoveder Fuldmægtig Jane Thomsen svarer på spørgsmål om indholdet på Redaktion: Kontorchef Thomas Alslev Christensen (ansv.). Fuldmægtig Jane Thomsen Freelancejournalisterne Morten Andersen, Marianne Bom og Rie Jerichow, City Pressekontor. Fotos - med mindre andet er angivet: Claus Bjørn Larsen Design: Rie Jerichow. Tryk: OTM Avistryk Herning-Ikast A/S April 2011 Oplag: ISBN: Milliarder at tjene på samarbejde om viden ANALYSE: Produktiviteten per medarbejder er i gennemsnit ni procent højere i virksomheder, der samarbejder med et universitet eller et GTS-institut. Effekten er endnu større, når virksomheden samtidig har højtuddannede ansatte. Formentlig er der op mod en snes ekstra milliarder kr. at hente årligt for danske virksomheder, hvis flere går ind i den type samspil. AF MORTEN ANDERSEN N Sammenhæng mellem vidensamspil og vækst i produktivitet per medarbejder Produktiviteten hos medarbejderne vokser markant hurtigere hos virksomheder, der samarbejder med et universitet eller et GTS-institut, sammenlignet med andre virksomheder. Forskellen er størst efter to-tre år og begynder derefter at klinge af. Kilde: DAMVAD ,6 milliarder kr. at hente Procentvis stigning i produktivitet per medarbejder Virksomheder i vidensamspil Virksomheder i kontrolgruppe År efter samspil Effekten holder i fem år

3 Vækst og høj uddannelse følges ad Virksomheder, der ansætter højtuddannede, har højere vækst i forhold til andre virksomheder. Effekten er så markant, at den slår igennem i det store nationalregnskab. Hver gang andelen af beskæftigede med lang videregående uddannelse stiger med ét procentpoint, vokser Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) også med ca. en procent. Kilde: Centre for Economic and Business Research (CEBR), Copenhagen Business School. 3 Se op fra den daglige kamp FAKTA OM RTI Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) rådgiver videnskabsministeren om teknologi- og innovationspolitik og administrerer en række initiativer til fremme af innovation og videnspredning på vegne af ministeren. I 2011 har RTI et budget på 1.090,7 millioner kr., som bruges til at fremme samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, f.eks. universiteter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS). Kontoret for innovationspolitik i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, fungerer som sekretariat for RTI. Selvom likviditeten er under pres i mange virksomheder, er det nødvendigt at ansætte flere højtuddannede for at overleve på langt sigt. Effekten er godt dokumenteret, og ordninger, der gør det nemt, er på plads. AF MORTEN ANDERSEN D Dokumenteret effekt Personlig kontakt åbner døren Rum til forbedring FOTO: JACOB NIELSEN

4 4 Højtuddannede hæver kollegernes produktivitet Ikke bare er den enkelte medarbejder med en videregående uddannelse selv mere produktiv han eller hun øger også sine kollegers produktivitet. En person med lang videregående uddannelse har i gennemsnit en produktivitet, der er mellem 1,2 og 1,6 gange højere end en medarbejder uden uddannelse. Når man indregner øgningen af kollegernes produktivitet, bidrager ansættelsen af en person med lang videregående uddannelse med, hvad der svarer til ca. to personer uden uddannelse. Kilde: DanmarksErhvervsforskningsAkademi. Orden i festivitassen Som videnpilot gør cand.mag. Winnie Lange Jensen tingene mere tjekkede hos Rodkjær, der er en af landets største fest- og eventarrangører. Det giver bedre nattesøvn hos direktøren. AF MORTEN ANDERSEN S Kunsten at slappe af

5 De mest innovative vokser mest Figuren viser den gennemsnitlige værditilvækst per medarbejder i tre typer af virksomheder. Med»FoU-aktiv«menes virksomheder, som forsker og udvikler, mens»innovation ej FoU«er virksomheder, der er innovative, men ikke forsker og udvikler. Kilde:»Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation«, Forsknings- og Innovationsstyrelsen FoU - Aktive Innovation ej FoU Ej Innovative Gennemsnitlig produktivitet per medarbejder Kroner Kursus skabte kontakten FAKTA OM RODKJÆR Rodkjær har syv medarbejdere og ligger i Solbjerg ved Århus. Virksomheden, som blev stiftet i 1999, er blandt landets største arrangører af store firmafester, men arrangerer også bryllupper og andre mindre fester og events. Desuden står Rodkjær for juleudsmykninger og andre større specialudsmykninger samt udlejning af kostumer og rekvisitter. Ny identitet Karrieren kører på grøn benzin Mai Østergaard Haven er med til at udvikle anlæg, der fremstiller det klimavenlige brændstof bioethanol. Dermed håber hun at bidrage til at stoppe den globale opvarmning. AF MARIANNE BOM D FOTO: DONG ENERGY FAKTA OM IBICON Inbicon A/S har 65 ansatte med base i Fredericia. Selskabet udvikler og sælger teknologi til produktion af anden generations bioethanol og er datterselskab i energikoncernen Dong Energy.

6 6 60 procent får ja til en ErhvervsPhD (RTI) bevilger årligt mellem 100 og 150 millioner kr. i offentlige tilskud til ansættelse af ErhvervsPhD-studerende i virksomhederne. 60 procent af ansøgningerne godkendes (gennemsnit over flere år). Siden ordningen blev indført i 1988, er der oprettet projekter fordelt på 534 virksomheder. Projekterne varer tre år. Gennemførelsesprocenten er meget høj færre end fem procent af projekterne bliver opgivet undervejs. Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Magister sprang over hækken FAKTA OM ELKÆR MASKINER Elkær Maskiner udvikler og producerer maskiner til vedligeholdelse af hegn, hække og grønne områder. Virksomheden, der ligger i Ørbæk på Fyn, har i alt fire ansatte, men bruger i vid udstrækning underleverandører til diverse komponenter. Hvad laver en cand.mag. i dansk på en lille maskinfabrik? Elkær Maskiner, som producerer maskiner til at vedligeholde hække, hegn og grønne områder, har haft stor forretningsmæssig succes med at ansætte en højtuddannet til at stå for virksomhedens kommunikation. AF RIE JERICHOW D Multitasking Forskelligheden giver pote

7 ErhvervsPhDvirksomheder tjener mere Figuren viser ÆNDRINGEN i bruttoindtjeningen (målt i kr ) for dels virksomheder med ErhvervsPhD-projekter, dels en sammenlignelig kontrolgruppe af virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter. Hvor kontrolgruppen ligger nogenlunde uændret i hele perioden, oplever ErhvervsPhD-virksomhederne stigende bruttoindtjening. År nul i figuren markerer starten på ErhvervsPhD-projektet. Kilde: CEBR. Forskelle i bruttoindtjeningen Virksomheder med ErhvervsPhD-projekter Virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter År før/ efter år Arkitekter får legefirma til at vokse Det lille firma Elverdal A/S ansatte en arkitekt som videnpilot og fandt ud af, at arkitekter får salget af legepladser til at stige. Derfor har firmaet i dag tre arkitekter på lønningslisten. AF MARIANNE BOM Seks skarpe til Karina Faber N FAKTA OM ELVERDAL Elverdal A/S designer og leverer legepladser og aktive uderum til bl.a. institutioner, skoler og andre offentlige områder. Materialer og produkter indkøbes over hele verden, og den del af virksomheden er en nyansat eksportingeniør netop gået i gang med at strømline. Firmaet har otte ansatte og base i Smørum. Fra videnpilot til fastansat

8 8 De fleste videnpiloter håndplukkes Det er virksomheden, der søger om tilskud til en højtuddannet medarbejder en videnpilot. Virksomheden kan godt vælge at søge tilskuddet og slå stillingen op uden at have en kvalificeret ansøger på forhånd. Det typiske billede er dog, at videnpiloten og virksomheden har fundet sammen, allerede inden ansøgningen bliver skrevet. Siden ordningen blev oprettet i 2005, er der givet 770 tilsagn om tilskud til virksomheder. Kilde: FI Kaspar er motoren i nyt forretningsområde Teknologi-virksomheden Noliac bruger sin ErhvervsPhD-studerende til at omsætte grundforskning til forretning. Målet er radikal innovation, der både omfatter ny teknologi og en ny forretningsmodel. AF MORTEN ANDERSEN FAKTA OM NOLIAC Noliac fremstiller piezo-elektriske komponenter. Det vil sige komponenter, der er i stand til at omsætte mekanisk tryk til elektrisk spænding. Virksomheden fremstiller keramisk piezo-materiale i ultratynde lag, som stakkes. Det åbner for flere anvendelser. For eksempel til overvågning af vibrationer i maskiner i industrien og til finstyring af robotter. Noliac har ca. 30 medarbejdere, hvoraf godt halvdelen er højtuddannede. Virksomheden ligger i Kvistgaard ved Espergærde i Nordsjælland. N Fra lighter til lagkager Brug for ny forretningsmodel

9 Ekstra vækst i videnpilot-virksomheder Data fra 60 virksomheder med videnpilot viser, at deres årlige bruttofortjeneste i gennemsnit er steget med ca. tre millioner kr. over tidsrummet fra året før ansættelsen til tre år efter. I en kontrolgruppe med 127 tilsvarende virksomheder uden videnpiloter var det tilsvarende tal 1,9 millioner kr. Altså ekstra vækst på 1,1 millioner kr. for hver af videnpilotvirksomhederne. Og dermed en samlet ekstra værdiskabelse i virksomhederne på ca. 66 millioner kr. Kilde: CEBR. Forskelle i bruttofortjenesten i virksomheder med og uden videnpilot Virksomheder med videnpilot Virksomheder uden videnpilot kroner År før/ efter år Vil øge omsætningen Videnpiloten har hjertet med Konsulentfirmaet Grobund hjælper virksomheder og organisationer med at øge medarbejdernes trivsel og effektivitet. Som videnpilot har psykolog Tue Isaksen stået for udvikling af rådgivningen om»ledelse med hjertet«. AF MORTEN ANDERSEN S Godt med analytisk tilgang Optrådte som klovn FOTO: GROBUND FAKTA OM GROBUND Grobund ApS rådgiver om udvikling og vækst hos enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. Virksomheden, der ligger i Hadsund, blev stiftet i 2005 af Jørgen Krogh Hessellund og Ejvind Larsen. Med ansættelsen af Tue Isaksen er medarbejdertallet nu oppe på syv.

10 10 Både små og store får effekt af samarbejde om viden Store virksomheder er generelt bedst gearet til at samarbejde med universiteter og GTS-institutter, men også små og mellemstore virksomheder har markante fordele af samarbejdet. Det viser en ny analyse fra DAMVAD. I store virksomheder med flere end 250 ansatte vokser produktiviteten per medarbejder med ca kr. det første år, mens det tilsvarende tal for små og mellemstore virksomheder er ca kr. Hvem sagde akademisk pølsesnak? Efter godt ti år med konstant vækst erkendte grundlæggerne af charcuteri-virksomheden Farre A/S, at der var brug for andre til at styre finans- og regnskabssiden og udvikle markederne. Virksomheden ansatte to akademikere og står nu stærkere rustet til fremtiden. Tilmed har cheferne weekend igen. AF RIE JERICHOW S Andre kompetencer er nødvendige Plads til akademikere FAKTA OM FARRE Virksomheden Farre A/S består af en slagterforretning og konventionel produktionsfabrik i landsbyen Farre, en økologisk produktionsfabrik i Billund og den kombinerede slagterforretning og restaurant Gourmandiet på Østerbro i København. I løbet af 2011 åbner virksomheden også et såkaldt»pølselaboratorium«i Torvehallerne. Farre A/S har i alt 60 ansatte.

11 ErhvervsPhDvirksomheder tager flere patenter Figuren viser ÆNDRINGEN i niveauet af patentering for dels virksomheder med ErhvervsPhDprojekter, dels en sammenlignelig kontrolgruppe af virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter. Hvor kontrolgruppen ligger nogenlunde uændret i hele perioden, vokser aktiviteten i ErhvervsPhD-virksomhederne efter, at projektet er indledt (markeret som år nul i figuren). Kilde: CEBR. Gennemsnitlige antal patentansøgninger i industrivirksomheder 0,20 0,15 0,10 Virksomheder med ErhvervsPhD-projekter Virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter 0,05 0,00-0,05-0,10 År før/ efter år Sortbroget forskning FAKTA OM VI- DENCENTRET FOR LANDBRUG Videncentret for Landbrug er en del af Dansk Landbrugsrådgivning, som er et partnerskab mellem 31 rådgivningscentre med i alt medarbejdere. Rådgivningscentrene er ejet af de landøkonomiske foreninger. Videncentret er en faglig dattervirksomhed i organisationen Landbrug & Fødevarer, som også er ejet af de landøkonomiske foreninger. Derudover er Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet tilknyttet ErhvervsPhDprojektet. Malene Vesterager Laursen er vokset op på en gård i Østjylland og har malket køer, siden hun var helt lille. De næste par år vender hun tilbage til stalden i forbindelse med et ErhvervsPhD-projekt, der stiler mod at optimere mælkeproduktionen for den enkelte landmand og forbedre køernes sundhed. AF RIE JERICHOW D Om ErhvervsPhD-projektet Formålet med Malene Vesterager Laursens forskning er at udvikle en ny strategi, der sikrer, at den enkelte ko får den optimale mængde kraftfoder, når den har kælvet, og mælkeproduktionen er gået i gang. Teorien er, at jo længere tid koen tygger drøv, desto mere kraftfoder kan den have brug for og omvendt. Rent praktisk forestiller hun sig, at der skal udvikles en simpel metode til at skrue op og ned for kraftfodermængden. Det kan for eksempel ske i malkerobotten, hvor koen bliver malket. Den tid, koen tygger drøv, kan måles via et bånd på koens hals. Ideen er, at man herefter automatisk kan»servere«kraftfoderet i forhold til drøvtygningstiden i individuelt tilpassede mængder. Hun håber, at det vil kunne forbedre køernes sundhed, at de vil producere mere mælk og endelig, at man kan udnytte foderet bedre. Fat i tømmen

12 12 Universiteter og GTSinstitutter booster virksomheders produktivitet Det har en klar positiv effekt på virksomhedernes produktivitet per medarbejder at gå ind i samarbejder med universiteter eller GTS-institutter. De to første år efter, at samarbejdet er indledt, er effekten særlig stor. Den positive effekt kan påvises til og med fem år efter, at samarbejdet er begyndt. Den mest langvarige stigning i produktiviteten per medarbejder opnås ved at samarbejde med et universitet, mens det til gengæld giver den største effekt på kort sigt at samarbejde med et GTS-institut. Kilde: DAMVAD. Trælast med egen forsker Kriser kommer, og kriser går. Det ved man, når man er mere end 100 år gammel som Juelsminde Trælasthandel A/S. Men rationel drift og pæne overskud kommer ikke af sig selv. Derfor er en ErhvervsPhD-studerende og en cand.scient.adm. nu med til at udvikle forretningen. AF MARIANNE BOM D Slut med»plejer«i den rigtige retning FAKTA OM JUELSMINDE TRÆLASTHANDEL Juelsminde Trælasthandel A/S blev stiftet i Det er en familieejet virksomhed med hovedkontor i Hedensted. I de seneste år er virksomheden vokset fra 25 til 120 medarbejdere fordelt på ni afdelinger i Jylland og på Fyn. Sørens tre gode grunde til at tage en ErhvervsPhD opnår læring og personlig udvikling giver erhvervserfaring skaber ny, anvendelig viden. Prebens tre gode grunde til at ansætte en ErhvervsPhD-studerende opnår et vedholdende, sejt udviklingstræk hen mod bedre bundlinje kommer i dybden med centrale problemstillinger relativt billig ordning virksomheden betaler halvdelen af lønnen.

13 Især højtuddannede bliver mere effektive af samarbejde Virksomheder har generel stor positiv effekt på deres produktivitet, når de samarbejder med universiteter eller GTS-institutter, men effekten bliver ekstra markant, når virksomheden selv har højtuddannede ansat. Hvor produktiviteten er kr. højere per medarbejder for alle forsknings- og udviklingsaktive virksomheder, er det tilsvarende tal ca kr. for virksomheder, som både samarbejder med universiteter eller GTS-institutter og selv har højtuddannede. Det giver også en ekstra effekt af samspillet, hvis virksomheden har egen forsknings- og udviklingsafdeling eller har eksport. Kilde: DAMVAD. Årlig produktivitetseffekt per medarbejder ved vidensamspil Vidensamspil kr. Vidensamspil og egen forsknings- og udviklingsafdeling kr. Vidensamspil og eksport kr. Vidensamspil og kr. højtuddannede ansat 13 Naturligt skridt ud i erhvervslivet Søren Graungaard Pedersen synes godt om at arbejde som ErhvervsPhD i en mindre virksomhed. Det giver ham mulighed for på én gang at udvikle sin viden og afprøve den i praksis. AF MARIANNE BOM S Sørens indsats i trælasten Som ErhvervsPhD-studerende analyserer Søren Graungaard Pedersen flowet af varer i trælasthandlen fra indkøb til salg. Han foreslår måder at strømline arbejdet på, så det foregår rationelt i alle afdelinger. F.eks. optimeres virksomhedens lagre, så de bliver mindst mulige, og så der bliver mindst mulig intern transport af varer mellem afdelingerne. Det er alt sammen penge værd.

14 14 Sidegevinst trods afslag på videnpilot For hovedparten af de virksomheder, der søger om at få en videnpilot, er det afgørende, om de kan få offentlig medfinansiering. Otte ud af 22 virksomheder, som af forskellige årsager har fået afslag på offentligt tilskud, valgte dog alligevel at ansætte en højtuddannet. For to af virksomhederne kom kontakten med den nye medarbejder i stand gennem arbejdet med ansøgningen. Kilde: CEBR. FAKTA OM LOKE DIAGNOSTICS Loke Diagnostics med syv medarbejdere er et anpartsselskab stiftet i 1997 af lægerne Svend Birkelund og Gunna Christiansen, der begge har en baggrund som forskere ved Aarhus Universitet, samt Arne Holm, der dengang var professor i kemi ved Københavns Universitet. Virksomhedens formål er at kommercialisere forskningsresultater fra universitetet. Først og fremmest udvikles og afprøves såkaldte antistoffer, som kan bruges til at stille diagnoser. Virksomhedens klart største produkt er værktøjer til at stille diagnosen Klamydia. Trines hjerne arbejder på at beskytte vores Forhåbentlig vil man en dag kunne fremstille en vaccine mod demens-sygdommen Alzheimers. En ung molekylærbiolog er med i de tidlige forberedelser. AF MORTEN ANDERSEN D God model for samarbejde Alzheimers I alt er der ca demente i Danmark, og hvert år opstår der nye tilfælde. Hovedparten af dem skyldes Alzheimers. På verdensplan har ca. 25 millioner mennesker sygdommen, som især er kendt for gradvist tab af hukommelse hos den ramte. I dag findes der hverken en behandling mod Alzheimers eller en vaccine, der kan forebygge sygdommen. Trives med klare mål

15 Forskerne fylder støt mere på arbejdsmarkedet En stadig større andel af virksomhedernes medarbejdere er forskere og teknikere. Figuren viser udviklingen i antallet af forskere i den private sektor fra 1998 til Der er ikke indsamlet tal fra Kilde: Danmarks Statistik. Forskere i den private sektor Det batter at ansætte højtuddannede Virksomheder klarer sig bedre, når de ansætter akademikere under ErhvervsPhD-ordningen og Videnpilot-ordningen. En del af forklaringen kan være, at virksomheder, som det går godt for i forvejen, er mest tilbøjelige til at bruge ordningerne. Gevinsten er imidlertid så markant, at de nyansatte højtuddannede med rette kan påberåbe sig en del af æren. I ErhvervsPhD matchmaking på LinkedIn ErhvervsPhD-projekter giver viden og vækst Et ErhvervsPhD-projekt er et treårigt, erhvervsrettet forskningsprojekt, hvor den ErhvervsPhD-studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. Virksomheden modtager et tilskud til lønnen på kroner om måneden, mens også universitetet modtager et tilskud. Sådan gør den højtuddannede Sådan gør virksomheden Videnpilot - en hurtig vej til højtuddannet arbejdskraft Virksomheder med mellem to og 100 ansatte kan få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder en videnpilot til at gennemføre et konkret udviklingsprojekt for virksomheden. Tilskuddet er på kr. om måneden i maksimalt et år. Virksomheden må i forvejen maksimalt have to højtuddannede ansat ud over en evt. højtuddannet ejer. Sådan gør den højtuddannede Sådan gør virksomheden For at modtage støtte til et ErhvervsPhD-projekt skal din virksomhed For at få en videnpilot skal din virksomhed

16 16 Hele dette indstik er en annonce fra Det kan den mindre virksomhed bruge en højtuddannet til Skaffe ny viden og udvikling, tegne, beregne, systematisere, dokumentere, certificere, kommunikere, reklamere, netværke, sparre, kritisere, delegere opgaver væk fra chefens skrivebord, sælge, importere, eksportere, produkt- og procesudvikle, tjene penge. Det kan den højtuddannede bruge en mindre virksomhed til Afprøve teori i praksis, udvikle sine personlige og kommunikative kompetencer, få fodfæste på arbejdsmarkedet, gøre karriere, opleve at gøre en afgørende forskel for chefer og kolleger, få lov til at bære et stort ansvar, få indflydelse på beslutninger, som ville være uden for rækkevidde i store firmaer. TEGNING: LARS REFN Fornuftsægteskab med forhindringer De mindre virksomheder har brug for nye kræfter til at løfte sig ud af krisen, og akademikerne har brug for job. Alligevel er det en udfordring at få de to parter til at finde sammen. AF MARIANNE BOM H Fordomme og manglende viden Gensidigt brug for hinanden

Kathrine er en skudsikker investering!

Kathrine er en skudsikker investering! MAGASIN TIL VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND OM ANSÆTTELSE AF VIDENMEDARBEJDERE Kathrine er en skudsikker investering! SIDE 4 SIDE 4 NORDIC SERVICE GROUP Peter var med til at få den største kunde i hus"

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Videnpiloter. - eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder

Videnpiloter. - eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder Videnpiloter - eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder Kolofon Indholdsfortegnelse > Videnpiloter eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder Udgivet af:

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM 25 Fortællinger Nye danske innovationer InnovationSTORM Nye danske innovationer Indholdsfortegnelse 25 innovationer 05 05 Ministeriet 25 innovationer for Forskning, 06 10 Innovation og Videregående 16

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere