INNOVATIONDANMARK 7. Arkitekter sælger legepladser bedst. Åh sikken fest.. Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATIONDANMARK 7. Arkitekter sælger legepladser bedst. Åh sikken fest.. Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel."

Transkript

1 Der ligger milliarder af kroner og venter på de danske virksomheder. Værktøjet, som pengene kan høstes med, er højtuddannede medarbejdere. Se hvordan en række små og store virksomheder har givet omsætning og produktivitet et skub. INNOVATIONDANMARK 7 Arkitekter sælger legepladser bedst 4 Åh sikken fest.. 6 Skarp magister 8 12 Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel 8 Pølsefabrik får større udsyn 10 Friske øjne på produktet

2 2 FOTO: LENE ESTHAVE Smart at hyre kloge hoveder Fuldmægtig Jane Thomsen svarer på spørgsmål om indholdet på Redaktion: Kontorchef Thomas Alslev Christensen (ansv.). Fuldmægtig Jane Thomsen Freelancejournalisterne Morten Andersen, Marianne Bom og Rie Jerichow, City Pressekontor. Fotos - med mindre andet er angivet: Claus Bjørn Larsen Design: Rie Jerichow. Tryk: OTM Avistryk Herning-Ikast A/S April 2011 Oplag: ISBN: Milliarder at tjene på samarbejde om viden ANALYSE: Produktiviteten per medarbejder er i gennemsnit ni procent højere i virksomheder, der samarbejder med et universitet eller et GTS-institut. Effekten er endnu større, når virksomheden samtidig har højtuddannede ansatte. Formentlig er der op mod en snes ekstra milliarder kr. at hente årligt for danske virksomheder, hvis flere går ind i den type samspil. AF MORTEN ANDERSEN N Sammenhæng mellem vidensamspil og vækst i produktivitet per medarbejder Produktiviteten hos medarbejderne vokser markant hurtigere hos virksomheder, der samarbejder med et universitet eller et GTS-institut, sammenlignet med andre virksomheder. Forskellen er størst efter to-tre år og begynder derefter at klinge af. Kilde: DAMVAD ,6 milliarder kr. at hente Procentvis stigning i produktivitet per medarbejder Virksomheder i vidensamspil Virksomheder i kontrolgruppe År efter samspil Effekten holder i fem år

3 Vækst og høj uddannelse følges ad Virksomheder, der ansætter højtuddannede, har højere vækst i forhold til andre virksomheder. Effekten er så markant, at den slår igennem i det store nationalregnskab. Hver gang andelen af beskæftigede med lang videregående uddannelse stiger med ét procentpoint, vokser Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) også med ca. en procent. Kilde: Centre for Economic and Business Research (CEBR), Copenhagen Business School. 3 Se op fra den daglige kamp FAKTA OM RTI Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) rådgiver videnskabsministeren om teknologi- og innovationspolitik og administrerer en række initiativer til fremme af innovation og videnspredning på vegne af ministeren. I 2011 har RTI et budget på 1.090,7 millioner kr., som bruges til at fremme samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, f.eks. universiteter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS). Kontoret for innovationspolitik i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, fungerer som sekretariat for RTI. Selvom likviditeten er under pres i mange virksomheder, er det nødvendigt at ansætte flere højtuddannede for at overleve på langt sigt. Effekten er godt dokumenteret, og ordninger, der gør det nemt, er på plads. AF MORTEN ANDERSEN D Dokumenteret effekt Personlig kontakt åbner døren Rum til forbedring FOTO: JACOB NIELSEN

4 4 Højtuddannede hæver kollegernes produktivitet Ikke bare er den enkelte medarbejder med en videregående uddannelse selv mere produktiv han eller hun øger også sine kollegers produktivitet. En person med lang videregående uddannelse har i gennemsnit en produktivitet, der er mellem 1,2 og 1,6 gange højere end en medarbejder uden uddannelse. Når man indregner øgningen af kollegernes produktivitet, bidrager ansættelsen af en person med lang videregående uddannelse med, hvad der svarer til ca. to personer uden uddannelse. Kilde: DanmarksErhvervsforskningsAkademi. Orden i festivitassen Som videnpilot gør cand.mag. Winnie Lange Jensen tingene mere tjekkede hos Rodkjær, der er en af landets største fest- og eventarrangører. Det giver bedre nattesøvn hos direktøren. AF MORTEN ANDERSEN S Kunsten at slappe af

5 De mest innovative vokser mest Figuren viser den gennemsnitlige værditilvækst per medarbejder i tre typer af virksomheder. Med»FoU-aktiv«menes virksomheder, som forsker og udvikler, mens»innovation ej FoU«er virksomheder, der er innovative, men ikke forsker og udvikler. Kilde:»Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation«, Forsknings- og Innovationsstyrelsen FoU - Aktive Innovation ej FoU Ej Innovative Gennemsnitlig produktivitet per medarbejder Kroner Kursus skabte kontakten FAKTA OM RODKJÆR Rodkjær har syv medarbejdere og ligger i Solbjerg ved Århus. Virksomheden, som blev stiftet i 1999, er blandt landets største arrangører af store firmafester, men arrangerer også bryllupper og andre mindre fester og events. Desuden står Rodkjær for juleudsmykninger og andre større specialudsmykninger samt udlejning af kostumer og rekvisitter. Ny identitet Karrieren kører på grøn benzin Mai Østergaard Haven er med til at udvikle anlæg, der fremstiller det klimavenlige brændstof bioethanol. Dermed håber hun at bidrage til at stoppe den globale opvarmning. AF MARIANNE BOM D FOTO: DONG ENERGY FAKTA OM IBICON Inbicon A/S har 65 ansatte med base i Fredericia. Selskabet udvikler og sælger teknologi til produktion af anden generations bioethanol og er datterselskab i energikoncernen Dong Energy.

6 6 60 procent får ja til en ErhvervsPhD (RTI) bevilger årligt mellem 100 og 150 millioner kr. i offentlige tilskud til ansættelse af ErhvervsPhD-studerende i virksomhederne. 60 procent af ansøgningerne godkendes (gennemsnit over flere år). Siden ordningen blev indført i 1988, er der oprettet projekter fordelt på 534 virksomheder. Projekterne varer tre år. Gennemførelsesprocenten er meget høj færre end fem procent af projekterne bliver opgivet undervejs. Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Magister sprang over hækken FAKTA OM ELKÆR MASKINER Elkær Maskiner udvikler og producerer maskiner til vedligeholdelse af hegn, hække og grønne områder. Virksomheden, der ligger i Ørbæk på Fyn, har i alt fire ansatte, men bruger i vid udstrækning underleverandører til diverse komponenter. Hvad laver en cand.mag. i dansk på en lille maskinfabrik? Elkær Maskiner, som producerer maskiner til at vedligeholde hække, hegn og grønne områder, har haft stor forretningsmæssig succes med at ansætte en højtuddannet til at stå for virksomhedens kommunikation. AF RIE JERICHOW D Multitasking Forskelligheden giver pote

7 ErhvervsPhDvirksomheder tjener mere Figuren viser ÆNDRINGEN i bruttoindtjeningen (målt i kr ) for dels virksomheder med ErhvervsPhD-projekter, dels en sammenlignelig kontrolgruppe af virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter. Hvor kontrolgruppen ligger nogenlunde uændret i hele perioden, oplever ErhvervsPhD-virksomhederne stigende bruttoindtjening. År nul i figuren markerer starten på ErhvervsPhD-projektet. Kilde: CEBR. Forskelle i bruttoindtjeningen Virksomheder med ErhvervsPhD-projekter Virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter År før/ efter år Arkitekter får legefirma til at vokse Det lille firma Elverdal A/S ansatte en arkitekt som videnpilot og fandt ud af, at arkitekter får salget af legepladser til at stige. Derfor har firmaet i dag tre arkitekter på lønningslisten. AF MARIANNE BOM Seks skarpe til Karina Faber N FAKTA OM ELVERDAL Elverdal A/S designer og leverer legepladser og aktive uderum til bl.a. institutioner, skoler og andre offentlige områder. Materialer og produkter indkøbes over hele verden, og den del af virksomheden er en nyansat eksportingeniør netop gået i gang med at strømline. Firmaet har otte ansatte og base i Smørum. Fra videnpilot til fastansat

8 8 De fleste videnpiloter håndplukkes Det er virksomheden, der søger om tilskud til en højtuddannet medarbejder en videnpilot. Virksomheden kan godt vælge at søge tilskuddet og slå stillingen op uden at have en kvalificeret ansøger på forhånd. Det typiske billede er dog, at videnpiloten og virksomheden har fundet sammen, allerede inden ansøgningen bliver skrevet. Siden ordningen blev oprettet i 2005, er der givet 770 tilsagn om tilskud til virksomheder. Kilde: FI Kaspar er motoren i nyt forretningsområde Teknologi-virksomheden Noliac bruger sin ErhvervsPhD-studerende til at omsætte grundforskning til forretning. Målet er radikal innovation, der både omfatter ny teknologi og en ny forretningsmodel. AF MORTEN ANDERSEN FAKTA OM NOLIAC Noliac fremstiller piezo-elektriske komponenter. Det vil sige komponenter, der er i stand til at omsætte mekanisk tryk til elektrisk spænding. Virksomheden fremstiller keramisk piezo-materiale i ultratynde lag, som stakkes. Det åbner for flere anvendelser. For eksempel til overvågning af vibrationer i maskiner i industrien og til finstyring af robotter. Noliac har ca. 30 medarbejdere, hvoraf godt halvdelen er højtuddannede. Virksomheden ligger i Kvistgaard ved Espergærde i Nordsjælland. N Fra lighter til lagkager Brug for ny forretningsmodel

9 Ekstra vækst i videnpilot-virksomheder Data fra 60 virksomheder med videnpilot viser, at deres årlige bruttofortjeneste i gennemsnit er steget med ca. tre millioner kr. over tidsrummet fra året før ansættelsen til tre år efter. I en kontrolgruppe med 127 tilsvarende virksomheder uden videnpiloter var det tilsvarende tal 1,9 millioner kr. Altså ekstra vækst på 1,1 millioner kr. for hver af videnpilotvirksomhederne. Og dermed en samlet ekstra værdiskabelse i virksomhederne på ca. 66 millioner kr. Kilde: CEBR. Forskelle i bruttofortjenesten i virksomheder med og uden videnpilot Virksomheder med videnpilot Virksomheder uden videnpilot kroner År før/ efter år Vil øge omsætningen Videnpiloten har hjertet med Konsulentfirmaet Grobund hjælper virksomheder og organisationer med at øge medarbejdernes trivsel og effektivitet. Som videnpilot har psykolog Tue Isaksen stået for udvikling af rådgivningen om»ledelse med hjertet«. AF MORTEN ANDERSEN S Godt med analytisk tilgang Optrådte som klovn FOTO: GROBUND FAKTA OM GROBUND Grobund ApS rådgiver om udvikling og vækst hos enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. Virksomheden, der ligger i Hadsund, blev stiftet i 2005 af Jørgen Krogh Hessellund og Ejvind Larsen. Med ansættelsen af Tue Isaksen er medarbejdertallet nu oppe på syv.

10 10 Både små og store får effekt af samarbejde om viden Store virksomheder er generelt bedst gearet til at samarbejde med universiteter og GTS-institutter, men også små og mellemstore virksomheder har markante fordele af samarbejdet. Det viser en ny analyse fra DAMVAD. I store virksomheder med flere end 250 ansatte vokser produktiviteten per medarbejder med ca kr. det første år, mens det tilsvarende tal for små og mellemstore virksomheder er ca kr. Hvem sagde akademisk pølsesnak? Efter godt ti år med konstant vækst erkendte grundlæggerne af charcuteri-virksomheden Farre A/S, at der var brug for andre til at styre finans- og regnskabssiden og udvikle markederne. Virksomheden ansatte to akademikere og står nu stærkere rustet til fremtiden. Tilmed har cheferne weekend igen. AF RIE JERICHOW S Andre kompetencer er nødvendige Plads til akademikere FAKTA OM FARRE Virksomheden Farre A/S består af en slagterforretning og konventionel produktionsfabrik i landsbyen Farre, en økologisk produktionsfabrik i Billund og den kombinerede slagterforretning og restaurant Gourmandiet på Østerbro i København. I løbet af 2011 åbner virksomheden også et såkaldt»pølselaboratorium«i Torvehallerne. Farre A/S har i alt 60 ansatte.

11 ErhvervsPhDvirksomheder tager flere patenter Figuren viser ÆNDRINGEN i niveauet af patentering for dels virksomheder med ErhvervsPhDprojekter, dels en sammenlignelig kontrolgruppe af virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter. Hvor kontrolgruppen ligger nogenlunde uændret i hele perioden, vokser aktiviteten i ErhvervsPhD-virksomhederne efter, at projektet er indledt (markeret som år nul i figuren). Kilde: CEBR. Gennemsnitlige antal patentansøgninger i industrivirksomheder 0,20 0,15 0,10 Virksomheder med ErhvervsPhD-projekter Virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter 0,05 0,00-0,05-0,10 År før/ efter år Sortbroget forskning FAKTA OM VI- DENCENTRET FOR LANDBRUG Videncentret for Landbrug er en del af Dansk Landbrugsrådgivning, som er et partnerskab mellem 31 rådgivningscentre med i alt medarbejdere. Rådgivningscentrene er ejet af de landøkonomiske foreninger. Videncentret er en faglig dattervirksomhed i organisationen Landbrug & Fødevarer, som også er ejet af de landøkonomiske foreninger. Derudover er Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet tilknyttet ErhvervsPhDprojektet. Malene Vesterager Laursen er vokset op på en gård i Østjylland og har malket køer, siden hun var helt lille. De næste par år vender hun tilbage til stalden i forbindelse med et ErhvervsPhD-projekt, der stiler mod at optimere mælkeproduktionen for den enkelte landmand og forbedre køernes sundhed. AF RIE JERICHOW D Om ErhvervsPhD-projektet Formålet med Malene Vesterager Laursens forskning er at udvikle en ny strategi, der sikrer, at den enkelte ko får den optimale mængde kraftfoder, når den har kælvet, og mælkeproduktionen er gået i gang. Teorien er, at jo længere tid koen tygger drøv, desto mere kraftfoder kan den have brug for og omvendt. Rent praktisk forestiller hun sig, at der skal udvikles en simpel metode til at skrue op og ned for kraftfodermængden. Det kan for eksempel ske i malkerobotten, hvor koen bliver malket. Den tid, koen tygger drøv, kan måles via et bånd på koens hals. Ideen er, at man herefter automatisk kan»servere«kraftfoderet i forhold til drøvtygningstiden i individuelt tilpassede mængder. Hun håber, at det vil kunne forbedre køernes sundhed, at de vil producere mere mælk og endelig, at man kan udnytte foderet bedre. Fat i tømmen

12 12 Universiteter og GTSinstitutter booster virksomheders produktivitet Det har en klar positiv effekt på virksomhedernes produktivitet per medarbejder at gå ind i samarbejder med universiteter eller GTS-institutter. De to første år efter, at samarbejdet er indledt, er effekten særlig stor. Den positive effekt kan påvises til og med fem år efter, at samarbejdet er begyndt. Den mest langvarige stigning i produktiviteten per medarbejder opnås ved at samarbejde med et universitet, mens det til gengæld giver den største effekt på kort sigt at samarbejde med et GTS-institut. Kilde: DAMVAD. Trælast med egen forsker Kriser kommer, og kriser går. Det ved man, når man er mere end 100 år gammel som Juelsminde Trælasthandel A/S. Men rationel drift og pæne overskud kommer ikke af sig selv. Derfor er en ErhvervsPhD-studerende og en cand.scient.adm. nu med til at udvikle forretningen. AF MARIANNE BOM D Slut med»plejer«i den rigtige retning FAKTA OM JUELSMINDE TRÆLASTHANDEL Juelsminde Trælasthandel A/S blev stiftet i Det er en familieejet virksomhed med hovedkontor i Hedensted. I de seneste år er virksomheden vokset fra 25 til 120 medarbejdere fordelt på ni afdelinger i Jylland og på Fyn. Sørens tre gode grunde til at tage en ErhvervsPhD opnår læring og personlig udvikling giver erhvervserfaring skaber ny, anvendelig viden. Prebens tre gode grunde til at ansætte en ErhvervsPhD-studerende opnår et vedholdende, sejt udviklingstræk hen mod bedre bundlinje kommer i dybden med centrale problemstillinger relativt billig ordning virksomheden betaler halvdelen af lønnen.

13 Især højtuddannede bliver mere effektive af samarbejde Virksomheder har generel stor positiv effekt på deres produktivitet, når de samarbejder med universiteter eller GTS-institutter, men effekten bliver ekstra markant, når virksomheden selv har højtuddannede ansat. Hvor produktiviteten er kr. højere per medarbejder for alle forsknings- og udviklingsaktive virksomheder, er det tilsvarende tal ca kr. for virksomheder, som både samarbejder med universiteter eller GTS-institutter og selv har højtuddannede. Det giver også en ekstra effekt af samspillet, hvis virksomheden har egen forsknings- og udviklingsafdeling eller har eksport. Kilde: DAMVAD. Årlig produktivitetseffekt per medarbejder ved vidensamspil Vidensamspil kr. Vidensamspil og egen forsknings- og udviklingsafdeling kr. Vidensamspil og eksport kr. Vidensamspil og kr. højtuddannede ansat 13 Naturligt skridt ud i erhvervslivet Søren Graungaard Pedersen synes godt om at arbejde som ErhvervsPhD i en mindre virksomhed. Det giver ham mulighed for på én gang at udvikle sin viden og afprøve den i praksis. AF MARIANNE BOM S Sørens indsats i trælasten Som ErhvervsPhD-studerende analyserer Søren Graungaard Pedersen flowet af varer i trælasthandlen fra indkøb til salg. Han foreslår måder at strømline arbejdet på, så det foregår rationelt i alle afdelinger. F.eks. optimeres virksomhedens lagre, så de bliver mindst mulige, og så der bliver mindst mulig intern transport af varer mellem afdelingerne. Det er alt sammen penge værd.

14 14 Sidegevinst trods afslag på videnpilot For hovedparten af de virksomheder, der søger om at få en videnpilot, er det afgørende, om de kan få offentlig medfinansiering. Otte ud af 22 virksomheder, som af forskellige årsager har fået afslag på offentligt tilskud, valgte dog alligevel at ansætte en højtuddannet. For to af virksomhederne kom kontakten med den nye medarbejder i stand gennem arbejdet med ansøgningen. Kilde: CEBR. FAKTA OM LOKE DIAGNOSTICS Loke Diagnostics med syv medarbejdere er et anpartsselskab stiftet i 1997 af lægerne Svend Birkelund og Gunna Christiansen, der begge har en baggrund som forskere ved Aarhus Universitet, samt Arne Holm, der dengang var professor i kemi ved Københavns Universitet. Virksomhedens formål er at kommercialisere forskningsresultater fra universitetet. Først og fremmest udvikles og afprøves såkaldte antistoffer, som kan bruges til at stille diagnoser. Virksomhedens klart største produkt er værktøjer til at stille diagnosen Klamydia. Trines hjerne arbejder på at beskytte vores Forhåbentlig vil man en dag kunne fremstille en vaccine mod demens-sygdommen Alzheimers. En ung molekylærbiolog er med i de tidlige forberedelser. AF MORTEN ANDERSEN D God model for samarbejde Alzheimers I alt er der ca demente i Danmark, og hvert år opstår der nye tilfælde. Hovedparten af dem skyldes Alzheimers. På verdensplan har ca. 25 millioner mennesker sygdommen, som især er kendt for gradvist tab af hukommelse hos den ramte. I dag findes der hverken en behandling mod Alzheimers eller en vaccine, der kan forebygge sygdommen. Trives med klare mål

15 Forskerne fylder støt mere på arbejdsmarkedet En stadig større andel af virksomhedernes medarbejdere er forskere og teknikere. Figuren viser udviklingen i antallet af forskere i den private sektor fra 1998 til Der er ikke indsamlet tal fra Kilde: Danmarks Statistik. Forskere i den private sektor Det batter at ansætte højtuddannede Virksomheder klarer sig bedre, når de ansætter akademikere under ErhvervsPhD-ordningen og Videnpilot-ordningen. En del af forklaringen kan være, at virksomheder, som det går godt for i forvejen, er mest tilbøjelige til at bruge ordningerne. Gevinsten er imidlertid så markant, at de nyansatte højtuddannede med rette kan påberåbe sig en del af æren. I ErhvervsPhD matchmaking på LinkedIn ErhvervsPhD-projekter giver viden og vækst Et ErhvervsPhD-projekt er et treårigt, erhvervsrettet forskningsprojekt, hvor den ErhvervsPhD-studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. Virksomheden modtager et tilskud til lønnen på kroner om måneden, mens også universitetet modtager et tilskud. Sådan gør den højtuddannede Sådan gør virksomheden Videnpilot - en hurtig vej til højtuddannet arbejdskraft Virksomheder med mellem to og 100 ansatte kan få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder en videnpilot til at gennemføre et konkret udviklingsprojekt for virksomheden. Tilskuddet er på kr. om måneden i maksimalt et år. Virksomheden må i forvejen maksimalt have to højtuddannede ansat ud over en evt. højtuddannet ejer. Sådan gør den højtuddannede Sådan gør virksomheden For at modtage støtte til et ErhvervsPhD-projekt skal din virksomhed For at få en videnpilot skal din virksomhed

16 16 Hele dette indstik er en annonce fra Det kan den mindre virksomhed bruge en højtuddannet til Skaffe ny viden og udvikling, tegne, beregne, systematisere, dokumentere, certificere, kommunikere, reklamere, netværke, sparre, kritisere, delegere opgaver væk fra chefens skrivebord, sælge, importere, eksportere, produkt- og procesudvikle, tjene penge. Det kan den højtuddannede bruge en mindre virksomhed til Afprøve teori i praksis, udvikle sine personlige og kommunikative kompetencer, få fodfæste på arbejdsmarkedet, gøre karriere, opleve at gøre en afgørende forskel for chefer og kolleger, få lov til at bære et stort ansvar, få indflydelse på beslutninger, som ville være uden for rækkevidde i store firmaer. TEGNING: LARS REFN Fornuftsægteskab med forhindringer De mindre virksomheder har brug for nye kræfter til at løfte sig ud af krisen, og akademikerne har brug for job. Alligevel er det en udfordring at få de to parter til at finde sammen. AF MARIANNE BOM H Fordomme og manglende viden Gensidigt brug for hinanden

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD Et erhvervsorienteret forskningsprojekt. Et samarbejde mellem en virksomhed eller offentlig institution, en ErhvervsPhD-studerende og et dansk eller

Læs mere

INNOVATIONDANMARK FORSIDE

INNOVATIONDANMARK FORSIDE INNOVATIONDANMARK FORSIDE Videnskabsministeriet og DRUID præsenterer VERDENS BEDSTE EFFEKTMÅLINGER AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPOLITIK?? 12. APRIL 2011 Program for resten af dagen 1. Regeringens politik

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Notat Modtager(e): Produktivitetskommissionen Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Baggrund De årlige danske udgifter til forskning og udvikling (FoU) er på ca. 50 milliarder kroner.

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Virksomheder holder fast i forskning og innovation

Virksomheder holder fast i forskning og innovation NNOVATION 3 ud af krisen INNOVATIONDANMARK E-MAGASIN NR. 1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Test: Har du fingeren på krisens puls? Tag stilling til

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Guide til eksportkautioner

Guide til eksportkautioner 01. Guide til eksportkautioner Hvad er Eksportkaution? Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for deres

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER De innovative SMV er ansætter over dobbelt så mange højtuddannede inden for alle fagområder De innovative SMV'er ansætter flere højtuddannede indenfor alle

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Ledelsesberetning 2009

Ledelsesberetning 2009 Ledelsesberetning 2009 Nr. 1 Arrangementer i 2009 Det har været et aktivt år med mange arrangementer hen over året med rigtig god tilslutning. ca. 7.000 deltagere i alt. Nr. 2 1 Planteavlsmøde Nr. 3 Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Forbered dig til fremtiden ansæt en akademiker

Forbered dig til fremtiden ansæt en akademiker Forbered dig til fremtiden ansæt en akademiker Akademikerkampagnen.dk eller kontakt os på 33 69 40 25 og hør mere om rekrutteringsog tilskudsmuligheder 1 2 Intro Det er dokumenteret, at højtuddannede skaber

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere