INNOVATIONDANMARK 7. Arkitekter sælger legepladser bedst. Åh sikken fest.. Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATIONDANMARK 7. Arkitekter sælger legepladser bedst. Åh sikken fest.. Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel."

Transkript

1 Der ligger milliarder af kroner og venter på de danske virksomheder. Værktøjet, som pengene kan høstes med, er højtuddannede medarbejdere. Se hvordan en række små og store virksomheder har givet omsætning og produktivitet et skub. INNOVATIONDANMARK 7 Arkitekter sælger legepladser bedst 4 Åh sikken fest.. 6 Skarp magister 8 12 Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel 8 Pølsefabrik får større udsyn 10 Friske øjne på produktet

2 2 FOTO: LENE ESTHAVE Smart at hyre kloge hoveder Fuldmægtig Jane Thomsen svarer på spørgsmål om indholdet på Redaktion: Kontorchef Thomas Alslev Christensen (ansv.). Fuldmægtig Jane Thomsen Freelancejournalisterne Morten Andersen, Marianne Bom og Rie Jerichow, City Pressekontor. Fotos - med mindre andet er angivet: Claus Bjørn Larsen Design: Rie Jerichow. Tryk: OTM Avistryk Herning-Ikast A/S April 2011 Oplag: ISBN: Milliarder at tjene på samarbejde om viden ANALYSE: Produktiviteten per medarbejder er i gennemsnit ni procent højere i virksomheder, der samarbejder med et universitet eller et GTS-institut. Effekten er endnu større, når virksomheden samtidig har højtuddannede ansatte. Formentlig er der op mod en snes ekstra milliarder kr. at hente årligt for danske virksomheder, hvis flere går ind i den type samspil. AF MORTEN ANDERSEN N Sammenhæng mellem vidensamspil og vækst i produktivitet per medarbejder Produktiviteten hos medarbejderne vokser markant hurtigere hos virksomheder, der samarbejder med et universitet eller et GTS-institut, sammenlignet med andre virksomheder. Forskellen er størst efter to-tre år og begynder derefter at klinge af. Kilde: DAMVAD ,6 milliarder kr. at hente Procentvis stigning i produktivitet per medarbejder Virksomheder i vidensamspil Virksomheder i kontrolgruppe År efter samspil Effekten holder i fem år

3 Vækst og høj uddannelse følges ad Virksomheder, der ansætter højtuddannede, har højere vækst i forhold til andre virksomheder. Effekten er så markant, at den slår igennem i det store nationalregnskab. Hver gang andelen af beskæftigede med lang videregående uddannelse stiger med ét procentpoint, vokser Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) også med ca. en procent. Kilde: Centre for Economic and Business Research (CEBR), Copenhagen Business School. 3 Se op fra den daglige kamp FAKTA OM RTI Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) rådgiver videnskabsministeren om teknologi- og innovationspolitik og administrerer en række initiativer til fremme af innovation og videnspredning på vegne af ministeren. I 2011 har RTI et budget på 1.090,7 millioner kr., som bruges til at fremme samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, f.eks. universiteter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS). Kontoret for innovationspolitik i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, fungerer som sekretariat for RTI. Selvom likviditeten er under pres i mange virksomheder, er det nødvendigt at ansætte flere højtuddannede for at overleve på langt sigt. Effekten er godt dokumenteret, og ordninger, der gør det nemt, er på plads. AF MORTEN ANDERSEN D Dokumenteret effekt Personlig kontakt åbner døren Rum til forbedring FOTO: JACOB NIELSEN

4 4 Højtuddannede hæver kollegernes produktivitet Ikke bare er den enkelte medarbejder med en videregående uddannelse selv mere produktiv han eller hun øger også sine kollegers produktivitet. En person med lang videregående uddannelse har i gennemsnit en produktivitet, der er mellem 1,2 og 1,6 gange højere end en medarbejder uden uddannelse. Når man indregner øgningen af kollegernes produktivitet, bidrager ansættelsen af en person med lang videregående uddannelse med, hvad der svarer til ca. to personer uden uddannelse. Kilde: DanmarksErhvervsforskningsAkademi. Orden i festivitassen Som videnpilot gør cand.mag. Winnie Lange Jensen tingene mere tjekkede hos Rodkjær, der er en af landets største fest- og eventarrangører. Det giver bedre nattesøvn hos direktøren. AF MORTEN ANDERSEN S Kunsten at slappe af

5 De mest innovative vokser mest Figuren viser den gennemsnitlige værditilvækst per medarbejder i tre typer af virksomheder. Med»FoU-aktiv«menes virksomheder, som forsker og udvikler, mens»innovation ej FoU«er virksomheder, der er innovative, men ikke forsker og udvikler. Kilde:»Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation«, Forsknings- og Innovationsstyrelsen FoU - Aktive Innovation ej FoU Ej Innovative Gennemsnitlig produktivitet per medarbejder Kroner Kursus skabte kontakten FAKTA OM RODKJÆR Rodkjær har syv medarbejdere og ligger i Solbjerg ved Århus. Virksomheden, som blev stiftet i 1999, er blandt landets største arrangører af store firmafester, men arrangerer også bryllupper og andre mindre fester og events. Desuden står Rodkjær for juleudsmykninger og andre større specialudsmykninger samt udlejning af kostumer og rekvisitter. Ny identitet Karrieren kører på grøn benzin Mai Østergaard Haven er med til at udvikle anlæg, der fremstiller det klimavenlige brændstof bioethanol. Dermed håber hun at bidrage til at stoppe den globale opvarmning. AF MARIANNE BOM D FOTO: DONG ENERGY FAKTA OM IBICON Inbicon A/S har 65 ansatte med base i Fredericia. Selskabet udvikler og sælger teknologi til produktion af anden generations bioethanol og er datterselskab i energikoncernen Dong Energy.

6 6 60 procent får ja til en ErhvervsPhD (RTI) bevilger årligt mellem 100 og 150 millioner kr. i offentlige tilskud til ansættelse af ErhvervsPhD-studerende i virksomhederne. 60 procent af ansøgningerne godkendes (gennemsnit over flere år). Siden ordningen blev indført i 1988, er der oprettet projekter fordelt på 534 virksomheder. Projekterne varer tre år. Gennemførelsesprocenten er meget høj færre end fem procent af projekterne bliver opgivet undervejs. Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Magister sprang over hækken FAKTA OM ELKÆR MASKINER Elkær Maskiner udvikler og producerer maskiner til vedligeholdelse af hegn, hække og grønne områder. Virksomheden, der ligger i Ørbæk på Fyn, har i alt fire ansatte, men bruger i vid udstrækning underleverandører til diverse komponenter. Hvad laver en cand.mag. i dansk på en lille maskinfabrik? Elkær Maskiner, som producerer maskiner til at vedligeholde hække, hegn og grønne områder, har haft stor forretningsmæssig succes med at ansætte en højtuddannet til at stå for virksomhedens kommunikation. AF RIE JERICHOW D Multitasking Forskelligheden giver pote

7 ErhvervsPhDvirksomheder tjener mere Figuren viser ÆNDRINGEN i bruttoindtjeningen (målt i kr ) for dels virksomheder med ErhvervsPhD-projekter, dels en sammenlignelig kontrolgruppe af virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter. Hvor kontrolgruppen ligger nogenlunde uændret i hele perioden, oplever ErhvervsPhD-virksomhederne stigende bruttoindtjening. År nul i figuren markerer starten på ErhvervsPhD-projektet. Kilde: CEBR. Forskelle i bruttoindtjeningen Virksomheder med ErhvervsPhD-projekter Virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter År før/ efter år Arkitekter får legefirma til at vokse Det lille firma Elverdal A/S ansatte en arkitekt som videnpilot og fandt ud af, at arkitekter får salget af legepladser til at stige. Derfor har firmaet i dag tre arkitekter på lønningslisten. AF MARIANNE BOM Seks skarpe til Karina Faber N FAKTA OM ELVERDAL Elverdal A/S designer og leverer legepladser og aktive uderum til bl.a. institutioner, skoler og andre offentlige områder. Materialer og produkter indkøbes over hele verden, og den del af virksomheden er en nyansat eksportingeniør netop gået i gang med at strømline. Firmaet har otte ansatte og base i Smørum. Fra videnpilot til fastansat

8 8 De fleste videnpiloter håndplukkes Det er virksomheden, der søger om tilskud til en højtuddannet medarbejder en videnpilot. Virksomheden kan godt vælge at søge tilskuddet og slå stillingen op uden at have en kvalificeret ansøger på forhånd. Det typiske billede er dog, at videnpiloten og virksomheden har fundet sammen, allerede inden ansøgningen bliver skrevet. Siden ordningen blev oprettet i 2005, er der givet 770 tilsagn om tilskud til virksomheder. Kilde: FI Kaspar er motoren i nyt forretningsområde Teknologi-virksomheden Noliac bruger sin ErhvervsPhD-studerende til at omsætte grundforskning til forretning. Målet er radikal innovation, der både omfatter ny teknologi og en ny forretningsmodel. AF MORTEN ANDERSEN FAKTA OM NOLIAC Noliac fremstiller piezo-elektriske komponenter. Det vil sige komponenter, der er i stand til at omsætte mekanisk tryk til elektrisk spænding. Virksomheden fremstiller keramisk piezo-materiale i ultratynde lag, som stakkes. Det åbner for flere anvendelser. For eksempel til overvågning af vibrationer i maskiner i industrien og til finstyring af robotter. Noliac har ca. 30 medarbejdere, hvoraf godt halvdelen er højtuddannede. Virksomheden ligger i Kvistgaard ved Espergærde i Nordsjælland. N Fra lighter til lagkager Brug for ny forretningsmodel

9 Ekstra vækst i videnpilot-virksomheder Data fra 60 virksomheder med videnpilot viser, at deres årlige bruttofortjeneste i gennemsnit er steget med ca. tre millioner kr. over tidsrummet fra året før ansættelsen til tre år efter. I en kontrolgruppe med 127 tilsvarende virksomheder uden videnpiloter var det tilsvarende tal 1,9 millioner kr. Altså ekstra vækst på 1,1 millioner kr. for hver af videnpilotvirksomhederne. Og dermed en samlet ekstra værdiskabelse i virksomhederne på ca. 66 millioner kr. Kilde: CEBR. Forskelle i bruttofortjenesten i virksomheder med og uden videnpilot Virksomheder med videnpilot Virksomheder uden videnpilot kroner År før/ efter år Vil øge omsætningen Videnpiloten har hjertet med Konsulentfirmaet Grobund hjælper virksomheder og organisationer med at øge medarbejdernes trivsel og effektivitet. Som videnpilot har psykolog Tue Isaksen stået for udvikling af rådgivningen om»ledelse med hjertet«. AF MORTEN ANDERSEN S Godt med analytisk tilgang Optrådte som klovn FOTO: GROBUND FAKTA OM GROBUND Grobund ApS rådgiver om udvikling og vækst hos enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. Virksomheden, der ligger i Hadsund, blev stiftet i 2005 af Jørgen Krogh Hessellund og Ejvind Larsen. Med ansættelsen af Tue Isaksen er medarbejdertallet nu oppe på syv.

10 10 Både små og store får effekt af samarbejde om viden Store virksomheder er generelt bedst gearet til at samarbejde med universiteter og GTS-institutter, men også små og mellemstore virksomheder har markante fordele af samarbejdet. Det viser en ny analyse fra DAMVAD. I store virksomheder med flere end 250 ansatte vokser produktiviteten per medarbejder med ca kr. det første år, mens det tilsvarende tal for små og mellemstore virksomheder er ca kr. Hvem sagde akademisk pølsesnak? Efter godt ti år med konstant vækst erkendte grundlæggerne af charcuteri-virksomheden Farre A/S, at der var brug for andre til at styre finans- og regnskabssiden og udvikle markederne. Virksomheden ansatte to akademikere og står nu stærkere rustet til fremtiden. Tilmed har cheferne weekend igen. AF RIE JERICHOW S Andre kompetencer er nødvendige Plads til akademikere FAKTA OM FARRE Virksomheden Farre A/S består af en slagterforretning og konventionel produktionsfabrik i landsbyen Farre, en økologisk produktionsfabrik i Billund og den kombinerede slagterforretning og restaurant Gourmandiet på Østerbro i København. I løbet af 2011 åbner virksomheden også et såkaldt»pølselaboratorium«i Torvehallerne. Farre A/S har i alt 60 ansatte.

11 ErhvervsPhDvirksomheder tager flere patenter Figuren viser ÆNDRINGEN i niveauet af patentering for dels virksomheder med ErhvervsPhDprojekter, dels en sammenlignelig kontrolgruppe af virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter. Hvor kontrolgruppen ligger nogenlunde uændret i hele perioden, vokser aktiviteten i ErhvervsPhD-virksomhederne efter, at projektet er indledt (markeret som år nul i figuren). Kilde: CEBR. Gennemsnitlige antal patentansøgninger i industrivirksomheder 0,20 0,15 0,10 Virksomheder med ErhvervsPhD-projekter Virksomheder uden ErhvervsPhD-projekter 0,05 0,00-0,05-0,10 År før/ efter år Sortbroget forskning FAKTA OM VI- DENCENTRET FOR LANDBRUG Videncentret for Landbrug er en del af Dansk Landbrugsrådgivning, som er et partnerskab mellem 31 rådgivningscentre med i alt medarbejdere. Rådgivningscentrene er ejet af de landøkonomiske foreninger. Videncentret er en faglig dattervirksomhed i organisationen Landbrug & Fødevarer, som også er ejet af de landøkonomiske foreninger. Derudover er Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet tilknyttet ErhvervsPhDprojektet. Malene Vesterager Laursen er vokset op på en gård i Østjylland og har malket køer, siden hun var helt lille. De næste par år vender hun tilbage til stalden i forbindelse med et ErhvervsPhD-projekt, der stiler mod at optimere mælkeproduktionen for den enkelte landmand og forbedre køernes sundhed. AF RIE JERICHOW D Om ErhvervsPhD-projektet Formålet med Malene Vesterager Laursens forskning er at udvikle en ny strategi, der sikrer, at den enkelte ko får den optimale mængde kraftfoder, når den har kælvet, og mælkeproduktionen er gået i gang. Teorien er, at jo længere tid koen tygger drøv, desto mere kraftfoder kan den have brug for og omvendt. Rent praktisk forestiller hun sig, at der skal udvikles en simpel metode til at skrue op og ned for kraftfodermængden. Det kan for eksempel ske i malkerobotten, hvor koen bliver malket. Den tid, koen tygger drøv, kan måles via et bånd på koens hals. Ideen er, at man herefter automatisk kan»servere«kraftfoderet i forhold til drøvtygningstiden i individuelt tilpassede mængder. Hun håber, at det vil kunne forbedre køernes sundhed, at de vil producere mere mælk og endelig, at man kan udnytte foderet bedre. Fat i tømmen

12 12 Universiteter og GTSinstitutter booster virksomheders produktivitet Det har en klar positiv effekt på virksomhedernes produktivitet per medarbejder at gå ind i samarbejder med universiteter eller GTS-institutter. De to første år efter, at samarbejdet er indledt, er effekten særlig stor. Den positive effekt kan påvises til og med fem år efter, at samarbejdet er begyndt. Den mest langvarige stigning i produktiviteten per medarbejder opnås ved at samarbejde med et universitet, mens det til gengæld giver den største effekt på kort sigt at samarbejde med et GTS-institut. Kilde: DAMVAD. Trælast med egen forsker Kriser kommer, og kriser går. Det ved man, når man er mere end 100 år gammel som Juelsminde Trælasthandel A/S. Men rationel drift og pæne overskud kommer ikke af sig selv. Derfor er en ErhvervsPhD-studerende og en cand.scient.adm. nu med til at udvikle forretningen. AF MARIANNE BOM D Slut med»plejer«i den rigtige retning FAKTA OM JUELSMINDE TRÆLASTHANDEL Juelsminde Trælasthandel A/S blev stiftet i Det er en familieejet virksomhed med hovedkontor i Hedensted. I de seneste år er virksomheden vokset fra 25 til 120 medarbejdere fordelt på ni afdelinger i Jylland og på Fyn. Sørens tre gode grunde til at tage en ErhvervsPhD opnår læring og personlig udvikling giver erhvervserfaring skaber ny, anvendelig viden. Prebens tre gode grunde til at ansætte en ErhvervsPhD-studerende opnår et vedholdende, sejt udviklingstræk hen mod bedre bundlinje kommer i dybden med centrale problemstillinger relativt billig ordning virksomheden betaler halvdelen af lønnen.

13 Især højtuddannede bliver mere effektive af samarbejde Virksomheder har generel stor positiv effekt på deres produktivitet, når de samarbejder med universiteter eller GTS-institutter, men effekten bliver ekstra markant, når virksomheden selv har højtuddannede ansat. Hvor produktiviteten er kr. højere per medarbejder for alle forsknings- og udviklingsaktive virksomheder, er det tilsvarende tal ca kr. for virksomheder, som både samarbejder med universiteter eller GTS-institutter og selv har højtuddannede. Det giver også en ekstra effekt af samspillet, hvis virksomheden har egen forsknings- og udviklingsafdeling eller har eksport. Kilde: DAMVAD. Årlig produktivitetseffekt per medarbejder ved vidensamspil Vidensamspil kr. Vidensamspil og egen forsknings- og udviklingsafdeling kr. Vidensamspil og eksport kr. Vidensamspil og kr. højtuddannede ansat 13 Naturligt skridt ud i erhvervslivet Søren Graungaard Pedersen synes godt om at arbejde som ErhvervsPhD i en mindre virksomhed. Det giver ham mulighed for på én gang at udvikle sin viden og afprøve den i praksis. AF MARIANNE BOM S Sørens indsats i trælasten Som ErhvervsPhD-studerende analyserer Søren Graungaard Pedersen flowet af varer i trælasthandlen fra indkøb til salg. Han foreslår måder at strømline arbejdet på, så det foregår rationelt i alle afdelinger. F.eks. optimeres virksomhedens lagre, så de bliver mindst mulige, og så der bliver mindst mulig intern transport af varer mellem afdelingerne. Det er alt sammen penge værd.

14 14 Sidegevinst trods afslag på videnpilot For hovedparten af de virksomheder, der søger om at få en videnpilot, er det afgørende, om de kan få offentlig medfinansiering. Otte ud af 22 virksomheder, som af forskellige årsager har fået afslag på offentligt tilskud, valgte dog alligevel at ansætte en højtuddannet. For to af virksomhederne kom kontakten med den nye medarbejder i stand gennem arbejdet med ansøgningen. Kilde: CEBR. FAKTA OM LOKE DIAGNOSTICS Loke Diagnostics med syv medarbejdere er et anpartsselskab stiftet i 1997 af lægerne Svend Birkelund og Gunna Christiansen, der begge har en baggrund som forskere ved Aarhus Universitet, samt Arne Holm, der dengang var professor i kemi ved Københavns Universitet. Virksomhedens formål er at kommercialisere forskningsresultater fra universitetet. Først og fremmest udvikles og afprøves såkaldte antistoffer, som kan bruges til at stille diagnoser. Virksomhedens klart største produkt er værktøjer til at stille diagnosen Klamydia. Trines hjerne arbejder på at beskytte vores Forhåbentlig vil man en dag kunne fremstille en vaccine mod demens-sygdommen Alzheimers. En ung molekylærbiolog er med i de tidlige forberedelser. AF MORTEN ANDERSEN D God model for samarbejde Alzheimers I alt er der ca demente i Danmark, og hvert år opstår der nye tilfælde. Hovedparten af dem skyldes Alzheimers. På verdensplan har ca. 25 millioner mennesker sygdommen, som især er kendt for gradvist tab af hukommelse hos den ramte. I dag findes der hverken en behandling mod Alzheimers eller en vaccine, der kan forebygge sygdommen. Trives med klare mål

15 Forskerne fylder støt mere på arbejdsmarkedet En stadig større andel af virksomhedernes medarbejdere er forskere og teknikere. Figuren viser udviklingen i antallet af forskere i den private sektor fra 1998 til Der er ikke indsamlet tal fra Kilde: Danmarks Statistik. Forskere i den private sektor Det batter at ansætte højtuddannede Virksomheder klarer sig bedre, når de ansætter akademikere under ErhvervsPhD-ordningen og Videnpilot-ordningen. En del af forklaringen kan være, at virksomheder, som det går godt for i forvejen, er mest tilbøjelige til at bruge ordningerne. Gevinsten er imidlertid så markant, at de nyansatte højtuddannede med rette kan påberåbe sig en del af æren. I ErhvervsPhD matchmaking på LinkedIn ErhvervsPhD-projekter giver viden og vækst Et ErhvervsPhD-projekt er et treårigt, erhvervsrettet forskningsprojekt, hvor den ErhvervsPhD-studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. Virksomheden modtager et tilskud til lønnen på kroner om måneden, mens også universitetet modtager et tilskud. Sådan gør den højtuddannede Sådan gør virksomheden Videnpilot - en hurtig vej til højtuddannet arbejdskraft Virksomheder med mellem to og 100 ansatte kan få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder en videnpilot til at gennemføre et konkret udviklingsprojekt for virksomheden. Tilskuddet er på kr. om måneden i maksimalt et år. Virksomheden må i forvejen maksimalt have to højtuddannede ansat ud over en evt. højtuddannet ejer. Sådan gør den højtuddannede Sådan gør virksomheden For at modtage støtte til et ErhvervsPhD-projekt skal din virksomhed For at få en videnpilot skal din virksomhed

16 16 Hele dette indstik er en annonce fra Det kan den mindre virksomhed bruge en højtuddannet til Skaffe ny viden og udvikling, tegne, beregne, systematisere, dokumentere, certificere, kommunikere, reklamere, netværke, sparre, kritisere, delegere opgaver væk fra chefens skrivebord, sælge, importere, eksportere, produkt- og procesudvikle, tjene penge. Det kan den højtuddannede bruge en mindre virksomhed til Afprøve teori i praksis, udvikle sine personlige og kommunikative kompetencer, få fodfæste på arbejdsmarkedet, gøre karriere, opleve at gøre en afgørende forskel for chefer og kolleger, få lov til at bære et stort ansvar, få indflydelse på beslutninger, som ville være uden for rækkevidde i store firmaer. TEGNING: LARS REFN Fornuftsægteskab med forhindringer De mindre virksomheder har brug for nye kræfter til at løfte sig ud af krisen, og akademikerne har brug for job. Alligevel er det en udfordring at få de to parter til at finde sammen. AF MARIANNE BOM H Fordomme og manglende viden Gensidigt brug for hinanden

INNOVATIONDANMARK. 4 Åh sikken fest.. Arkitekter sælger. legepladser. bedst. Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel

INNOVATIONDANMARK. 4 Åh sikken fest.. Arkitekter sælger. legepladser. bedst. Forsker trimmer Juelsminde Trælasthandel Annoncetillæg til Politiken og Morgenavisen Jyllands-Posten 28. april 2011 Der ligger milliarder af kroner og venter på de danske virksomheder. Værktøjet, som pengene kan høstes med, er højtuddannede medarbejdere.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter - nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder videnpiloter Prøv en videnpilot og få tilført nye løsninger og viden FAKTA Om videnpilotordningen 68 % af virksomhederne øger

Læs mere

Er der problemer med dansk konkurrencekraft?

Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Jan Rose Skaksen Centre for Economic and Business Research, CBS 8. September 2009 Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Det kommer an på, hvad man mener

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD Et erhvervsorienteret forskningsprojekt. Et samarbejde mellem en virksomhed eller offentlig institution, en ErhvervsPhD-studerende og et dansk eller

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1 Juni 213 Meget store forskelle i danske virksomheders evne til at skabe værdi Dette faktaark viser resultaterne fra en analyse, der er offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 213.Se www.djoef.dk/defacto.

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

INNOVATIONDANMARK FORSIDE

INNOVATIONDANMARK FORSIDE INNOVATIONDANMARK FORSIDE Videnskabsministeriet og DRUID præsenterer VERDENS BEDSTE EFFEKTMÅLINGER AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPOLITIK?? 12. APRIL 2011 Program for resten af dagen 1. Regeringens politik

Læs mere

Kontaktmæglerne. Jeg glæder mig til at hjælpe dig! Kontaktmæglerne hjælper dig videre

Kontaktmæglerne. Jeg glæder mig til at hjælpe dig! Kontaktmæglerne hjælper dig videre Kontaktmæglerne Kontaktmæglerne hjælper dig videre Det er dokumenteret, at højtuddannede skaber vækst i private virksomheder. Alligevel er der mange små og mellemstore virksomheder, der kun har få eller

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede. Virksomhedskonsulent Louise Heidemann

Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede. Virksomhedskonsulent Louise Heidemann Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede Virksomhedskonsulent Louise Heidemann KarriereCentret Formål i forhold til studerende Motivere studerende til at overveje job og karriere gerne

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen?

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen? Fyns udvikling - hvor skal vi hen? INTRODUKTION I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden, er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

POINT OF CARE / TEMADAG

POINT OF CARE / TEMADAG POINT OF CARE / TEMADAG Vejen til hurtigere, bedre og billigere resultater som gavner både borgere og samfund? Hvordan bringer vi løsningerne på markedet, og hvordan får vi dem i brug? Program 9.30 10.00

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Velkommen Tema: Hvordan bliver de danske universiteter blandt verdens bedste både indenfor forskning og de højere uddannelser? Program for dagen:

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Akademikeres værdi for samfundet

Akademikeres værdi for samfundet Den 14. april 2016 ks/bv/nh/ Akademikeres værdi for samfundet Produktivitet Figur 1 Uddannelse er en god forretning for den enkelte og samfundet Akademikere bidrager igennem hele deres liv med 14,5 mio.

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Store og små virksomheders innovation

Store og små virksomheders innovation Store og små virksomheders innovation Hellere lille og vågenv gen? Oplæg g til Teknologirådets workshop om Innovationsprocessens tandhjul 6. juni 2008 v/ Torben Vad, Partner i DAMVAD København Århus Temaerne

Læs mere

Mere uddannelse til ufaglærte kan give milliardgevinst - UgebrevetA4.dk

Mere uddannelse til ufaglærte kan give milliardgevinst - UgebrevetA4.dk VÆKSTMOTOR Mere uddannelse til ufaglærte kan give milliardgevinst Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 31. januar 2018 Hvis 10.000 ufaglærte får en uddannelse, vil det give et ekstra bidrag til samfundsøkonomien

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Dansk Erhverv IT-Branchen Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Videnudveksling 140 120 100 80 60 40 Spinout-virksomheder Licens, salgs- og optionsaftaler

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Notat Modtager(e): Produktivitetskommissionen Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Baggrund De årlige danske udgifter til forskning og udvikling (FoU) er på ca. 50 milliarder kroner.

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Hvad kan forskningen gøre for at sikre landbruget og fødevareerhvervet en bedre konkurrenceevne?

Hvad kan forskningen gøre for at sikre landbruget og fødevareerhvervet en bedre konkurrenceevne? Hvad kan forskningen gøre for at sikre landbruget og fødevareerhvervet en bedre konkurrenceevne? Prodekan for forskning ved KU-LIFE Erik Bisgaard Madsen LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet på KU 3.600

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked

Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked Oplæg på Region Sjællands afslutningskonference om Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Region Sjælland 11. oktober 2017 Jannik

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere