Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver"

Transkript

1 Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver Center Hovedopgaver Teknik- og Miljøcenter Naturbeskyttelse, pleje og -genopretning, vandløbsvedligeholdelse og -restaurering Jordhåndtering m.m., tilsyn og tilladelse til drikkevand m.v. Virksomhedsgodkendelser og tilsyn (herunder bl.a. landbrug og rottebekæmpelse), Spildevandsgodkendelser og tilsyn, Affaldsplanlægning og -håndtering Byggesagsbehandling, Udstykningssager, kondemnering, skimmelsvamp, nedlæggelse af boliger, BBR indberetning Landzoneadministration, Landdistriktspolitik, Kommuneplan, LAG (Lokale Aktionsgrupper), Planlægning af grønne områder Lokalplaner, Bevaringsværdige boliger, Skilte- og Facader, Byfornyelse, Stiplanlægning Vejmyndighed og planlægning på vejområdet herunder stadepladser, gravetilladelser, kollektiv trafik m.m. Administration af registrere (bl.a. ESR, BBR, netforvaltning ifm. ejendomshandler og vej-navngivning, ejendomsskatter) Center for Vej og Ejendom Bygningsdrift og daglig funktion (overfor brugere, bygning og omkringliggende arealer). Bygningsvedligehold (driftsplaner og bevarende vedligehold) og energioptimering på eksisterende bygninger Bygherrerådgivning ved nybyggeri og bygningsændringer Indkøb og kontrakthåndtering på alle områder, hvor enheden er enebruger af aftalen Køb/salg og forpagtning af ejendom til kommunale formål Risikostyring Legepladsinspektion Vedligeholdelse af veje, parker, stier og broer Anlæg af veje og stier Glatførebekæmpelse Køb og salg af fast ejendom Ledelsescenter Personale og lønadministration Ansættelser, fratrædelser og lønudbetaling, refusioner 1

2 Ledelsesinformation og lønforhandling Personalejuridiske opgaver, rådgivning i håndtering af personalesager Ledersparring, vejledning, coaching og lederudvikling Personalepolitikker og vejledninger Betjening af MED-organisationen Trivsel og APV (Arbejdspladsvurdering) Arbejdsmiljøarbejde og arbejdsulykker Kurser, teammøder, morgenmøder, HR-nyt Dagsordensproduktion Sekretærbetjening af borgmester og kommunaldirektør Juridisk rådgivning og sagsbehandling Posthåndtering, risikostyring og telefonomstilling Socialcenter Bosted, arbejdssted og aktivitetscenter Hjemmevejledning, pleje, behandling og rehabilitering i tæt samarbejde med tværgående kolleger STU, mm Uddannelse af studerende Levering af sundhedslovsydelser Tildeling af praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje, træning Klagesagsbehandling, tilsyn, magtafgørelse og værgemål Tildeling af hjælpemidler/kropsbårne hjælpemidler, boligændringer og visitation til plejeboliger Kvalitetsstandarder Den aktivitetsbestemte medfinansiering Hjerneskadeområdet Tilberedning af mad til plejeboligerne og mødeforplejning Betjening af handicapråd, brugerråd mv. Sundheds- og Omsorgscenter Hjem/bosted, arbejdssted og aktivitets-/daghjem Personlig pleje, sygepleje, behandling, aktivering, rehabilitering, træning og praktisk hjælp Uddannelse af elever og studerende på flere niveauer og på forskellige uddannelser Samarbejde med frivillige- ældresagen m.fl. Sundhedslovsydelser (sygepleje, der er lægeordineret og delegeret fra regionen og almen praksis til sygeplejerskerne akutstuerne) Uddannelse/sparringspartnere til tværfaglige kolleger - samarbejde med private leverandører Specialist sygepleje, Individuel behandling og 2

3 træning af borgere (serviceloven og sundhedsloven). Vurdering af træningsbehov i borgers eget hjem og træning af færdigheder i borgers eget hjem. Sundhed- og forebyggelse (den borgerrettede og den patientrettede), kronikerindsatsen, livstilssamtaler mv. Kommunalt lægelige udvalg (lovbestemt). Vederlagsfri fysioterapi Klagesagsbehandling Tværgående styring og indberetning af utilsigtede hændelser samt udarbejdelse af handlingstiltag i relation dertil Sundhedsberedskab Betjening af ældreråd, brugerråd mv. Arbejdsmarkedscenter Dialog med centrale organer under beskæftigelsesministeriet Eksternt samarbejde blandt andet med a-kasser Drift og sekretariatsbetjening af lovpligtigt beskæftigelsesråd samt Arbejdsmarkedsudvalg Opfølgning og tilpasning til ny lovgivning/lovændringer Styring af puljer og projekter Rådgivning og vejledning til kommunens borgere og virksomheder Beskæftigelsesrettet indsats for match 1 og 2 Samlet tværgående indsats for børn- og unge fra år. Kontaktforløb og planer ift. job-, uddannelse-, revalidering-, sygdom, m.v. samt tilbud til samtlige ydelsesmodtagere Helhedsorienteret rehabiliteringsindsats med koordination og tværgående tilbud for match 2 og 3 samt for borgere omfattet af førtidspensions- og fleksjobreformen Drift og deltagelse i rehabiliteringsteam med indstilling til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension Bevilling og udbetaling af ydelse, enkeltydelse og løntilskud Kontrolgruppen Afprøvning af arbejdsevne for sygemeldte Koordination af jobcentrets virksomhedsindsats Skolecenter Undervisning af børn fra 0. til 10. klasse. Administration og udvikling af skoleområdet, UPPR og Tandplejen Implementering af ny Børne- og Ungepolitik og kommunale målsætninger på skoleområdet 3

4 Understøtte arbejdet med inklusion og etablering af lærende fællesskaber Etablering af tværfaglige samarbejdsflader der kan skabe helhedssyn Udvikling af ledelsesgrupper for at skabe øget videndeling og sparring på tværs af enheder Implementering af ny folkeskolereform Børnecenter Pladsanvisning til dagsinstitutioner Administration og udvikling af dagtilbudsområdet, børne- og familierådgivningen og Sundhedstjenesten Implementering af ny Børne- og Ungepolitik Understøtte arbejdet med inklusion og etablering af lærende fællesskaber Etablering af tværfaglige samarbejdsflader der kan skabe helhedssyn Udvikling af ledelsesgrupper for at skabe øget videndeling og sparring på tværs af enheder Myndighedsopgaver ifht. Servicelovens kap. 9 og 11 for børn og unge med særlige behov op mellem 0 til 16 år. Center for Erhverv, Fritid og Kommunikation Erhvervsudvikling, erhvervsservice og sekretariatsbetjening af Ringsted Erhvervsforum Kommunikation - internt og eksternt Implementering af evt. fusion mellem borgerservice og bibliotek Turistbetjening Borgerinddragelse og frivillighed Sagsbehandling og udvikling af tilbud på kulturog fritidsområdet Betjening af foreninger, sekretariat for Folkeoplysningsråd og øvrige brugerråd Museum Vestsjælland/Ringsted Museum sparring og opfølgning i etableringsperiode Kontakt og sparring med fire amatørteaterforeninger Udvælgelse, implementering og supervision af projekter under den regionale kulturaftale, som omfatter 8 kommuner Folkesundhed Ressourcecenter Håndtering af budgetprocessen Budgetlægning og budgetudmøntning Controlling og budgetrapporter Regnskab Likviditets- og lånestyring Understøtte forvaltninger med løbende 4

5 økonomistyring Ledelsesinformation og økonomianalyser Afstemnings- og kontrolopgaver, momsafregning, refusioner Rådgivning og vejledning Indkøb Opkrævningen Support via Servicedesken Sikring af høj oppetid på netværk, fagsystemer og telefoni. Digitaliseringsstrategi Assistance til forvaltningernes digitaliseringsprojekter opfølgning på kommunens samlede projekt-portefølje indenfor digitaliseringsområdet. Bistand til forvaltningerne i overvejelser om anskaffelse af nye IT-systemer i forhold til kravspecifikation, udbud samt IT-sikkerhed Sikre at køb af varer og tjenesteydelser sker så effektivt og økonomisk fordelagtigt som muligt samtidig med, at de juridiske regler efterkommes. Bistå forvaltningerne med udbud samt hjælpe kommunens ansatte med at indkøbe på de indgåede aftaler ESDH Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering GIS Geografisk Informationssystem IT på social- og sundhedsområdet 5

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Opgaver på funktion 6.45.51 Capacent Indhold 0. Indledning 1 0.1 Baggrund 1 0.2 et 2 0.3 Metode 3 0.4 Overgangsopgaver i opgavekataloget 4

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Inspiration til effektiviseringer 2015

Inspiration til effektiviseringer 2015 Eli Nørgaard, Steffen Juul Krahn, Søren Hametner Pedersen, Mikkel Munk Quist Andersen, Katrine Nøhr, Jonatan Kjældgaard Kristensen og Julie Nolsøe Helles Inspiration til effektiviseringer 2015 Forslag

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer

Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer Datalandskab: Oversigt over nes IT-er Datalandskabet er en oversigt over kommunale er. De er, der er listet i datalandskabet, er primært er, hvor data fødes og ikke fx ESDH er og selvbetjeningser I forbindelse

Læs mere

Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration

Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration Praktikstederne i Roskilde Kommune - Oversigt for kommende elever i offentlig administration Indholdsfortegelse Organisationsdiagram... 2 Uddannelseskoordinator... 3 ½ års steder...4 BOMI Hjerneskadecenter...

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere