Handlingsplan baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018"

Transkript

1 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne ud af det (synlighed/branding) I et forprojekt at afdække interessen hos interessenterne for et iværksætter- og innovationscenter i Kommune i samarbejde med og lokalt erhvervsliv. Forundersøgelsen skal også afdække om de mere kreative iværksættere ønsker plads et sådant sted Virksomheder & Iværksættere Adgang til de studerende mhp projektopgaver Kandidatbase Imagebearbejdning Forretningsudvikling Adgang til viden og sparring Hjælp til prototyper På sigt, gerne øget omsætning Kobling mellem studerende og erhvervsliv i projekter mv. Matchmaking til erhvervslivet mhp konkrete jobs gøres til et endnu mere populært studiested Effekter Evaluering Tidsplan Ejer 4-6 er engageret i forarbejdet med at beskrive projektet Flere iværksættere nedsætter sig som erhvervsdrivende i og på sigt ansætter yderligere personale Synlig interesse hos ledelse, undervisere og de studerende om tilknytning til et innovationscenter En samlet evaluering af projektet mhp på Go/No-go Iværksæt tes medio Afsluttes ultimo & Direktion Øget erhvervsvenlighed Ses som innovativ Kan også øge egen innovation Være på forkant med udviklingen Bruge mulighederne og styrkerne i kommunen På baggrund af s deltagelse og faktuel viden om ønsker og behov, tages der stilling til et innovationscenter Medvirke til at øge SMV ernes innovationsevne Gennemføre 2 årlige vækst- og innovations arrangementer & 4 i. Baseres på s behov. Orienteres mod forskellige typer af SMV'ere Væksthuset Eksportrådet Evt. Connect Denmark Viser omverdenen, at de er aktive i en vækstdagsorden Nye forretningsmuligheder Større marked Opfølgning på der deltog, om de havde konkrete vækstplaner og om arr. har igangsat disse planer Virksomhederne skal have redskaber til at øge væksten Sparring mellem og relevante aktører Opsamle viden, der målretter fremtidige arrange menter Vi vil, herudover, bruge tid på at undersøge, hvilke vækstskabende råd og netværk vi kan etablere for vores. Herunder genoverveje Det Rådgivende Forretningsmuligheder, vækst og beskæftigelse Konkret viden fra om, hvorvidt vækstnetværkene virker 1

2 Erhvervspanel, se senere. Understøtte kompetenceudvikling af fremtidens medarbejdere Styrke børn og unges innovationskompetence gennem hele uddannelsesforløbet fra 0-25 år Uddannelsesforum Kompetenceudvikling af fremtidens medarbejdere De unges innovationskompetencer er udviklet Indleder en introduktion til erhvervslivet for de unge arrangementerne hos både elever, lærere og erhvervet C-SI Konkrete initiativer er: FIRST LEGO League Samarbejde med sigte på og sammenhæng progression i uddannelsessystemet. Synlighed overfor lærere i grundskolen 3000 besøgende på turneringsdag Større forståelse for muligheder og vilkår i det private erhvervsliv Projektet har mange mål skabe grobund for innovation, kreativitet, iværksætteri, teambuilding, digitale kompetencer og ikke mindst at få børn og unge til at se ny teknologi i sammenhæng med deres hverdag. Projektet evalueres hvert år af elever, lærere, projektledelse Virksomhedsadoptionsklasser Laboratoriet på Bibliotek Siemens og Grantofteskolen Arbejdernes Landsbank og Rugvænget Skole Topdanmark og Egebjergskolen Bibliotek En del af en virksomheds CSR strategi. Virksomheder får indsigt i en kommende generations værdier og kommer i dialog med tidens unge mennesker med deres idealer, deres arbejdsformer, deres forestilling om, og ikke mindst forestilling om deres egen fremtid. Adoptionsaftalen bidrager til øget kvalitet i undervisningen og i vejledningen af eleverne om uddannelse og erhverv. Adoptionsaftaler bidrager med engagement, så både børn, forældre, lærere og virksomhed oplever et udviklende samarbejde, hvor de fælles nøgleord er elevernes udvikling og indsigt i en virksomhed. Hver adoptionsaftale har indbygget årlige evalueringer. Bibliotek Østerhøjskolen videreudvikler sin profil på iværksætterundervisningen Østerhøjskolen Synlig, som en skole med fokus på iværksætteri Set med fx et 10-årigt perspektiv skal det give flere iværksættere Skal projektet omsættes til andre skoler? C-SI UDSYN & INTERNATIONALISE- RING At profilere Kommune i samarbejde med relevante aktører med henblik på at Tegne et klynge landkort mhp. synliggørelsen overfor udenlandske ud fra SPI brugerhåndbog Synliggørelse af kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner Redskab, der skaber overblik over klyngerne At kan få konkrete fakta om erhvervet i Ultimo 2

3 tiltrække og fastholde internationale investeringer og medarbejdere. Som en del af Talent Bridge strategien: Optimering af relevant information om det at være borger i mhp. forberedelse af expats Møder med expats Undersøge muligheden for at reservere boliger til expats Copenhagen Capacity (herefter CopCap) Internationale Expats Nationale og internationale organisationer Fastholdelse af medarbejdere og tiltrækning af nye At fremstå, som en kommune, der gør noget for expats, så de finder sig tilrette og på sigt ønsker at blive lidt længere eller komme tilbage igen Evalueres i kontekst af Talent Bridge Afhænger af CopCap. & At samarbejde med og for at knytte erhvervsliv og udenlandske studerende sammen Ydermere, på baggrund af Talent Bridge strategien, etableres der et projekt, hvor internationale studerende matches med i /Danmark. Copenhagen Capacity Fastholdelse af studerende, som ønsker at arbejde i Danmark At fremstå som en kommune, der kan få studerende til at blive, tiltrække nye og se dem vende tilbage på andre tidspunkter i deres karriere Evalueres i kontekst af Talent Bridge Afhænger af CopCap At styrke dialogen og samarbejdet med SMV erne og ne omkring internationalisering via EU-projekter Etablering af et aktivt samarbejde med det nye regionale EU-kontor EU-kontor SMV'ere Samarbejde med andre i EU Relevante programmer og projekter målrettet SMV erne er identificeret På baggrund af nye projekter udfærdiges nye samarbejder 3. kvartal VÆKST & BESKÆFTIGELSE At tiltrække, som kan øge den lokale beskæftigelse. I en tæt dialog med kommunens eksisterende arbejde med en relevant og effektiv beskæftigelsesindsats Understøtter s CSR strategi ved at få flere lokale ledige i beskæftigelse Invitere til konkrete udviklingsmøder mellem SMV'ere og ledige akademikere og evt. specialestuderende. Beskæftigelse Ledige Virksomhederne SMV'erne Djøf (en tæt samarbejdspartner), andre akademiske A-kasser Synlighed omkring at ledige fra kommer i beskæftigelse i Synlighed omkring ansættelse af medarbejdere fra SMV'erne får mulighed for at komme i kontakt med akademikere og få belyst en konkret problemstilling, der kan Flere ledige fra kommer i lokale jobs større SMV'er Øget vækst, innovation i og konsolidering af lokale SMV er. Virker kampagnerne som de skal Hvilke andre typer af arrangementer vil give mening at afholde 3 møder i efteråret & 3

4 Ledige Beskæftigelse bidrage til at skabe vækst i virksomheden. Aktiviteten kan desuden bidrage til at kvalificere de deltagende SMV ers overvejelser om at ansætte en akademiker. Aktiviteten kan tillige facilitere, at de evt. deler en akademiker, hvis det i første omgang er for meget med en fuldtidsansat. Flere ledige akademikere i arbejde lokalt Flere SMV'er efterspørger lignende aktiviteter Aktiviteten kan breddes ud til andre og ledige Afdække, om der er et grundlag for at arbejde med ejerskifte og generationsskifte i SMV'er SMV'erne Eksisterende ejerskifteorganisationer Synliggørelse af, at generationsog ejerskifter bør tages seriøst, så ikke blot lukker, men har en reel fremtid Flere fortsætter deres drift Fastholdelse af medarbejdere ordningen, hvis den igangsættes /15 At prioritere grøn vækst, cleantech og velfærdsteknologiske løsninger Med udgangspunkt i Gate 21 s projekt om Energirigtige boliger at sikre dette projekt implementeret og forankret solidt i s erhvervsliv. Der er et tæt samspil mellem boligejere, finansielle institutter, håndværkere og boligrådgivere Nykredit og andre finansielle institutter Håndværkere evt. Håndværksrådet Boligrådgivere Boligejere som en klimabevidst kommune Husejere kan, med gunstige investeringer, opnå økonomiske besparelser Flere lokale håndværkere får ordrer Finansieringen er lettere at få på plads til energirenovering Samlet og koordineret indsats Afdække interessen hos interessenterne for at afgøre om projektet skal igangsættes /15 C-MT Afdække interessen hos Klimanetværket for en mulig fortsættelse af netværket evt. i en anden form C-MT Nuværende medlemmer Kommunen skaber de bedst mulige rammer for et bæredygtigt erhvervsliv Virksomhedernes tilhørsforhold til styrkes Kommunen får øget kendskab til og dialog med erhvervslivet Et bæredygtigt erhvervsliv Fastholdelse af Forbedret erhvervsindsats med målrettede tiltag En evaluering af det nuværende netværk med henblik på en afdækning af medlemmernes interesse for netværkets fremtid 3. kvartal C-MT Del af klimaplan Inspiration til klima- og energitiltag Forretningsmuligheder medlemmerne imellem Kendskab til andre erhvervsnetværk Skabe tilbud tilpasset s behov Besparelser samt vækst og beskæftigelse for Virksomhedsoptimering Mobilitetsnetværket C-MT Kommunen skaber de bedst Målet er C-MT 4

5 En udvidelse af netværket, samt udvikling af en faciliteringsmodel Nuværende medlemmer mulige rammer for et bæredygtigt erhvervsliv Virksomhedernes tilhørsforhold til styrkes fra Lautrupområdet, der beskæftiger mindst 50 % af medarbejderne i området samt studerende på. netværk og netværkets resultater Del af klimaplan Kommunen får øget kendskab til og dialog med erhvervslivet følger op på den nye regionale velfærdsklynge mhp. tæt samarbejde fx fælles indkøbsaftaler mv. CopCap Kbh. Kommune Region Hovedstaden Billigere kommunale løsninger Der lægges en plan for, hvordan vi vil udnytte samarbejdet, hvis klyngen etableres Indkøb C-SS At fremme entreprenørskab og iværksætteri Konkret iværksættervejledning til potentielle iværksættere bosiddende i. Erhvervsservicen gennemføres i samarbejde med Iværksætterhuset. Viden om at starte egen virksomhed Min. 50 vejledninger pr. år Evaluere på om iværksætterne er klædt på til at starte egen virksomhed Primo hvert år Facilitering af et LinkedIn netværk for iværksættere og potentielle iværksættere. Kommunen formidler egne tilbud, samt andre relevante tilbud og viden. Alle nye iværksættere inviteres til at deltage. Iværksættere Potentielle iværksættere Sparring Netværk Forretningsmuligheder Viden Kommunen får direkte adgang til iværksættere Får bedre grundlag for at starte egen virksomhed Flere iværksætter Tiltrække iværksættere til Bidrage til skabelse af iværksætterkulturen 100 medlemmer i 3 fysiske møder i opstået på baggrund af LinkedIn dialogen I samarbejde med Væksthuset tilbydes konkrete vækstforløb overfor udvalgte. Det er også tilbud i form af sparring om vækst og deltagelse i Væksthusets konkrete projekter Væksthuset Iværksættere Kommunen opfylder sin kontrakt med Væksthuset, som har s vækst som mål Konkret vækst i 30, hvoraf 50 % går videre i evaluerede vækstforløb PARAT & SYNLIG At styrker sin markedsføring og evne til at tiltrække gennem bl.a. strategiske samarbejder Udvikle en branding- og kommunikationsstrategi for både bosætning og erhverv. Herunder målgruppesegmentering og synliggørelse af erhvervsklyngerne mhp. Relevante centre i Danske og udenlandske Studerende på højere Klar og tydelig kommunikation rettet mod omverdenen Positionering af de identificerede styrkepositioner har Skabe den historie, der adskiller fra de omkringliggende kommuner effekten af konkrete kampagner. Effektmålinger sættes op, så de passer til de enkelte kampagner S-UK 5

6 At gøre kommunen attraktiv for lokalisering af nye gennem gode rammevilkår og god service til nationale og internationale investeringer. Engelsk hjemmeside etableres fuldt ud Gentænkning af og nyrekruttering til Det rådgivende Erhvervspanel Regionens borgere Virksomhedsledere Kanal for erhvervsinteresser ind i kommunen Får en bredere kreds af sparringspartnere fra erhvervslivet til kvalificering af arbejdet Større viden om s vilkår og interesser Får større udbytte for alle parter panelet en gang årligt mhp. den fortsatte udvikling 2. kvartal Der etableres et projekt mhp. en forbedret myndigheds- og erhvervsservicekontakt mellem og kommune. Arbejdstitlen er En oplevet indgang for. Projektet får fokus på to hovedindgange til kommunen: 1. Den personlige 2. Den digitale Virksomhederne Evt. brancheorganisationer Skabe synlighed omkring kommunen som en konstruktiv og serviceminded samarbejdspartner Koordinering og forenkling af arbejdsgange Smidigt sagsbehandlings-forløb Kortere og mere direkte vej "ind i kommunen" Generelt oplever et øget serviceniveau Tættere dialog med Det står klart for, hvordan de kommer i kontakt med kommunen Øget tilfredshed med kommunens services Kulturforandring internt i kommunen vedr. løsningstilgangen Se punktet nedenfor vedr. 0- punktsmåling Direktion & Projektet koordineres på tværs af alle relevante forvaltningsområder for at sikre en ensartet service og kommunikation på alle niveauer Under "En indgangsprojektet" Der udvikles en model for, hvordan vi håndterer viden på tværs af organisationen. Fx kan et CRM system være løsningen. C-MT C-SI S-UK Virksomheder kommune fremstår koordineret Virksomhederne oplever, at de modtager relevante tilbud Bedre koordination Relevant kontakt med Smidig og relevant sagsbehandling Arbejde med en intern evalueringsmodel Kvantitativ evaluering på koordinering af indsatsen Tilfredshedsmåling Under "En indgangsprojektet" Koordinering af konkrete virksomhedsbesøg: Borgmester Borgmester og kom. dir. Beskæftigelse Virksomheder kommune fremstår som koordinerede Virksomhederne høres i den direkte kontakt Proaktiv kommune, der inddrager sit erhverv i udviklingen af erhvervsindsatsen Forum med fælles sprog 6

7 Udvalgsformand Koordinering af indsatserne mellem centrene Virksomhedernes nuværende kontakt til kommunen vurderes ud fra en 0-punktsmåling, som gennemføres hvert år mhp. dokumentation af effekterne af indsatsen 0-punktsmålingen integreres med dele af jobcenterets tilfredshedsmåling Virksomheder tager alvorligt og lytter til deres feedback Virksomhederne får en kanal ind i kommunen til at udtrykke behov og ønsker, ris og ros Viden til forbedring af services Årlige målinger Åbenhed ud mod erhvervet om målingen År 0: År 1:. Direktion & Der skal formuleres og visualiseres et nyt koncept for udviklingen af erhvervsområdet ved Kildedal St. I forbindelse med salg af erhvervsjord og byggeretter udarbejdes en markedsføringsstrategi og dertilhørende relevant materiale Relevante centre i Arkitekter/rådgivere Erhvervsmæglere Developere Nabokommuner Relevante grundejere og i området Vejdirektoratet og DSB Region Hovedstaden Relevante centre i Forsyning Erhvervsmæglere Kommunen får detaljeret grundlag for områdets lokalplanlægning og anlægsprojekter Markedet får ny viden om lokaliteten og dens potentiale Nye får en attraktiv beliggenhed med høj tilgængelighed fra motorvejsnet og S-bane Tiltrækning af nye Konceptet og visualiseringen bidrager til at sætte på landkortet og danner samtidig grundlag for markedsføring og salg af kommunale ejendomme Den tværkommunale byudviklingsplan realiseres, og de store trafikanlæg udnyttes efter hensigten Lokalplanlægning og reelle salgsforhandlinger kan starte i. Kommunens salgsmål kan opfyldes Andet halvår Første halvår S-PL Intensivere samarbejdet med relevante organisationer omkring: - Synliggørelsen af som en international erhvervskommune i udlandet - Implementering omkring en fokuseret vækstdagsorden i Hovedstadsregionen og på landsplan - Vedholdende lobbyarbejde, hvor den regionale og nationale erhvervspolitik formuleres og besluttes Politikere og embedsværk i BK Copenhagen Capacity Invest in Denmark Relevante brancheorganisationer, fx DI, Håndværksrådet Erhvervsmæglerne mv. KKR, Væksthuset, Region Hovedstaden, KL, Erhvervs- og vækstministeriet m.fl., Eksisterende større internationale Synlighed på internationale markeder Synlighed i det politiske billede Handling med rettidig omhu i forhold til at få BK "top of mind" i de rette organisationer Stærke regionale samarbejder Synlighed som ambassadører for som attraktivt erhvervsområde Dialog med de rette organisationer. Der skal fx afholdes 10 møder pr. år mhp. synliggørelsen af Måle på interessen omkring fra internationale og markeder Måle på omtalen af i medierne, nationalt og internationalt & direktion 7

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere