A - Stamdata faktuelle oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A - Stamdata faktuelle oplysninger"

Transkript

1 A - Stamdata faktuelle oplysninger A1. Oprettelsesdato [Skriv her ] A2. Borgerens cpr.nr., navn og adresse, evt. telefonnr. A3. Nærmeste pårørendes navn og adresse og telefonnr., cpr.nr. hvis ægtefælle A4. Type af værgemål Samværgemål ( 7) Almindeligt værgemål ( 5) Fratagelse af retlig handleevne ( 6) Evt. værges navn, adresse og telefonnummer: A5. Borgerens læges navn, adresse og telefonnr. A6. Familieforhold A7. Civilstand Enlig Gift Samlevende Separeret Institut for serviceudvikling a/s 1

2 Fraskilt Enke A8. Skolegang og uddannelse Specialskole 7 eller færre års skolegang 8-9 års skolegang års skolegang Student/HF/HHX/HTX Lærling/efg/HG-uddannelse Kort videregående, < 3 år Mellemlang videregående, 3-4 år Lang videregående, > 4 år A9. Nuværende boligsituation Lejebolig Ejerbolig Beskyttet bolig/plejebolig Hos familie/pårørende Kommunalt plejehjem 94 botilbud Bofællesskab/bofællesskabslignende m. fast normering/personale Bofællesskab/bofællesskabslignende m. individuel/tildelt hjælp Hjemløs Andet: A10. Bolig (Indretning, tilgængelighed, eksempelvis skal man gennem store rum, private værelser) A11. Nuværende forsørgelsesgrundlag Lønindtægt Dagpenge fra A-kasse Efterløn/overgangsydelse Sygedagpenge Revalideringsydelse Ledighedsydelse Institut for serviceudvikling a/s 2

3 Folkepension Førtidspension (efter ) Højeste førtidspension (før ) Mellemste førtidspension (før ) Alm. førtidspension (før ) Bistands-/plejetillæg. Kontanthjælp. Andet: Dato for eventuel ansøgning om førtidspension: A12. Nuværende beskæftigelse Ingen Selvstændig Medhjælpende ægtefælle Ufaglært arbejder Faglært arbejder Funktionær/tjenestemand Lærling/elev Studerende/skoleelev Hjemmegåede (husmoder) Job på særlige vilkår (fleks- og skåne job o.lign.) Andet: A13. Deltagere i udredningen (ud over borgeren og sagsbehandler) A14. Sagsbehandlers navn A15. Diagnose(r) Institut for serviceudvikling a/s 3

4 A16. Medicin A17. Hjælpemidler (både de, brugeren har og anvender og de, der er nødvendige til forflytninger) A18a. Domsforhold (er ansøgeren underlagt nogen form for dom?) Ja Nej A18b. Hvis ja, hvori består dommen? A18c. Bistandsværgens navn, adresse og telefonnr. A19. Sagsforløb/Livshistorie, inkl. tidl. foranstaltninger Institut for serviceudvikling a/s 4

5 A20. Samarbejdspartnere i sagen A21. Samarbejdspartneres observationer A22. Andre bemærkninger Institut for serviceudvikling a/s 5

6 B - Kroppen faktuelle beskrivelser B1. Fysiske forhold (eks. manglende lemmer, førlighed, handicaps, syn, hørelse, sanser) B2. Helbred i øvrigt (eks. rygproblemer, smerter) B3. Hukommelse (kort- og langtidshukommelse) B4. Søvn (Søvnrytme og søvnvaner, døgnrytme) B5. Psykiske forhold (udadreagerende adfærd, til skade for sig selv, kontaktform, adfærdsmæssige problemstillinger, stemningsleje, impulskontrol, psykisk ligevægt føle sig deprimeret eller føle angst og ængstelse) B6. Andre bemærkninger Institut for serviceudvikling a/s 6

7 C - Livsvaner faktuelle beskrivelser C1. Misbrugsproblemstillinger (Tobak, euforiserende stoffer, alkohol, medicin) C2. Mad og madvaner, herunder forståelse for ernæringens betydning. Vægt (Spiseforstyrrelser, diætoverholdelse, vægt, manglende spisevaner) C3. Seksualliv (Kærester, særlige behov, hvis borgeren vil tale om det) C4. Religion (religiøst ståsted og dets rolle og betydning, ritualer og vaner, hvis borgeren vil tale om det) Institut for serviceudvikling a/s 7

8 C5. Fysisk aktivitet og motionsvaner (også aktiviteter for at holde sig i gang, forståelsen heraf) C6. Hverdagens rytmer/ikke-programsatte aktiviteter. Hobbies og interesser (Hvad går dagen med, planlagte og ikke planlagte aktiviteter, herunder evnen til at engagere sig i aktiviteter) C7. Uddannelse og aktuelt job (Også flexjobs, værkstedsaktiviteter) C8. Andre bemærkninger Institut for serviceudvikling a/s 8

9 D - Adfærd - scores D1. Struktureringsevne (styr på egne data, overholde aftaler, komme af sted til aftaler, sammenhæng i hverdagen) D2. Orienteringsevne (orientering i tid og sted) D3. Opfattelse af egen situation/livsindstilling (opfattelse af egen situation, selvværd og selverkendelse, eventuelle psykopatiske træk, selvtillid, opfattelse af sig selv i forhold til andre. Generel tilgang til livet, optimisme/pessimisme) D4. Andre bemærkninger Institut for serviceudvikling a/s 9

10 E - Relationer - scores E1. Kontakt til familie, rolle i familien (Positiv eller negativ kontakt, rolle i familien, mønstre og eventuelle bindinger) E2. Kontakt til venner, rolle i venneflokken (Positiv eller negativ kontakt, mønstre, rolle i gruppen, interaktion) E3. Kontakt til professionelle (Interaktion med professionelle, eks sagsbehandler, værested, uddannelse, job) E4. Kontakt til ukendte (Interaktion med ukendte personer, eksempel tage kontakt til nye mennesker, ringe op) E5. Andre bemærkninger Institut for serviceudvikling a/s 10

11 F - Aktivitet og deltagelse scores F1. Personlig pleje (Hygiejne, af- og påklædning, soignering) F2. Måltider (Indtagelse af mad og drikke, tilberedning af måltider) F3. Indkøb (At handle og at få tingene hjem, udarbejde indkøbsliste) F4. Vedligehold af bolig (Rengøring, tøjvask, oprydning inde og ude) F5. Økonomi (Betale regninger, forstå penges betydning, holde hus med pengene) Institut for serviceudvikling a/s 11

12 F6. Mobilitet (Komme omkring i egen bolig, forflytte sig, eventuelt ved brug af hjælpemidler) F7. Befordring (Benytte sig af offentlige transportmidler, komme rundt på cykel, egen bil) F8. Kommunikativ forståelse (Omsætte budskaber, mundtlige og skriftlige, tegn, omsætte billeder og koncepter, interaktion med andre i boligen, håndtere krav fra vicevært) F9. Kommunikative færdigheder (Producere kommunikation (mundtligt, skriftligt, billeder, tegn) og håndtere eventuelle kommunikationshjælpemidler, telefon, sms osv.) F10. Omstillingsevne/arbejdskapacitet (Håndtere processer, have flere bolde i luften, Klare krav fra flere sider) F11. Andre bemærkninger Institut for serviceudvikling a/s 12

13 G Borgerens øvrige bemærkninger G1. Borgerens øvrige bemærkninger Institut for serviceudvikling a/s 13

14 H - Samtykke Dato Jeg er informeret om ovenstående oplysninger Jeg giver hermed samtykke på videregivelse af ovenstående oplysninger til: Sagsbehandlers navn Institut for serviceudvikling a/s 14

15 I Scoringer D Adfærd 1 Struktureringsevne 2 Orienteringsevne 3 Opfattelse af egen situation E Relationer 4 Kontakt til og rolle i familien 5 Kontakt til og rolle i venneflokken 6 Kontakt til professionelle 7 Kontakt til ukendte F Aktivitet og deltagelse 8 Personlig pleje 9 Måltider 10 Indkøb 11 Vedligehold af bolig 12 Økonomi 13 Mobilitet 14 Befordring 15 Kommunikativ forståelse 16 Kommunikative færdigheder 17 Omstillingsevne/arbejdskapacitet Institut for serviceudvikling a/s 15

16 J Opsamling Opsamling (fra samtlige datakilder, der lægges til grund) Konklusion/afgørelse Aftaler/handlinger Tildelt antal timer (konfrontationstimer) Institut for serviceudvikling a/s 16

17 Bestilling Borgerens formuleringer vedr. eget ønsket fremtid Retningsgivende mål (Kun ét retningsgivende mål for den samlede bevilling) Bestillingens omfang Institut for serviceudvikling a/s 17

18 Fokusområde 1 A1. Tema for fokusområdet A2. Mål for fokusområdet A3. Måltype Udredende Kompenserende Udviklende Fastholdende Lindrende Aflastende/Afløsende Helbredende/Genetablerende Overtagende A4. Succeskriterier A5. Tidsplan (som minimum start og sluttidspunkt for indsatsen) A6. Leverandør/ansvarlig A7. Vigtige oplysninger til leverandøren Institut for serviceudvikling a/s 18

19 Fokusområde 2 B1. Tema for fokusområdet B2. Mål for fokusområdet B3. Måltype Udredende Kompenserende Udviklende Fastholdende Lindrende Aflastende/Afløsende Helbredende/Genetablerende Overtagende B4. Succeskriterier B5. Tidsplan (som minimum start og sluttidspunkt for indsatsen) B6. Leverandør/ansvarlig B7. Vigtige oplysninger til leverandøren Institut for serviceudvikling a/s 19

20 Fokusområde 3 C1. Tema for fokusområdet C2. Mål for fokusområdet C3. Måltype Udredende Kompenserende Udviklende Fastholdende Lindrende Aflastende/Afløsende Helbredende/Genetablerende Overtagende C4. Succeskriterier C5. Tidsplan (som minimum start og sluttidspunkt for indsatsen) C6. Leverandør/ansvarlig C7. Vigtige oplysninger til leverandøren Institut for serviceudvikling a/s 20

21 Fokusområde 4 D1. Tema for fokusområdet D2. Mål for fokusområdet D3. Måltype Udredende Kompenserende Udviklende Fastholdende Lindrende Aflastende/Afløsende Helbredende/Genetablerende Overtagende D4. Succeskriterier D5. Tidsplan (som minimum start og sluttidspunkt for indsatsen) D6. Leverandør/ansvarlig D7. Vigtige oplysninger til leverandøren Institut for serviceudvikling a/s 21

22 Fokusområde 5 E1. Tema for fokusområdet E2. Mål for fokusområdet E3. Måltype Udredende Kompenserende Udviklende Fastholdende Lindrende Aflastende/Afløsende Helbredende/Genetablerende Overtagende E4. Succeskriterier E5. Tidsplan (som minimum start og sluttidspunkt for indsatsen) E6. Leverandør/ansvarlig E7. Vigtige oplysninger til leverandøren Institut for serviceudvikling a/s 22

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9d Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9 D VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE PÆDAGO- GISK PERSONALE I FRITIDSORDNINGER I din kommune

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children s System i arbejdet med udsatte børn og unge. Når de gennemfører en socialfaglig

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere