bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening"

Transkript

1 nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Indhold Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag 850 Ib Skoubo formand for SK ansvarshavende redaktør Tlf.: Jan Lyngsøe formand for FKKF redaktør Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Næste nummer Udkommer 28. august og er samtidig tilgængeligt på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 31. juli eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: 4 Leder SK 5 Leder FKKF 6-7 Konsekvenserved udlicitering 8 Nyt om navne 9 Indkaldelse til ordinær kongres Nyt fra Min A-kasse 12 Skat - fradrag og årsopgørelse Glødende farvel til januar Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og medlemmer af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: FKKF Husk at melde adresseændring til SK og FKKF ISSN trykt udgave ISSN online udgave

3 Kontingstigning på 20 kr. hos både SK og FKKF Bestyrelserne i SK og FKKF besluttede på årets sidste bestyrelsesmøde i december 2014 at sætte kontingentet til SK og FKKF op med 20 kr. - gældende fra 1. januar Dermed er det månedlige kontingent på 395 kr., hvilket fortsat er i den lave ende sammenlignet med kontingentet i andre faglige organisationer. Stigningen berører alene flyver- og marinekonstabler, der er aktive medlemmer. Satserne for elever og seniorer på hhv. 150 kr. og 200 kr. pr. måned fortsætter uændret. Kontingentet var på 460 kr. i 2009 For SK er kontingentsatserne senest sat op i 2011, hvor stigningen var på 5 kr. fra 370 kr. pr. måned til 375 kr. Før optagelsen i CO-Søfart var kontingentet i SK i 2009 på 460 kr. pr. måned. Satsen blev efter indtræden i CO-Søfart sat ned 1. januar 2010 til 370 kr. månedligt. Det månedlige kontingent til SK og FKKF er pr. 1. januar steget 20 kr./md. for aktive marine- og flyverkonstabler. Fradragsberettiget Kontingentet til SK og FKKF kan trækkes fra i skat, og med den nye finanslov for 2015 er fradraget sat op fra maksimum kr. i år til maksimum kr. næste år. For medlemmer af SK og FKKF betyder det, at det samlede kontingent for 2015 er fradragsberettiget. Betaler du til A-kasse og efterløn er disse beløb fuldt fradragsberettigede. Forskudsopgørelse I forskudsopgørelsen fra SKAT er det forhøjede fradrag på maksimum kr. for fagligt kontingent ikke implementeret, idet forskudsopgørelserne var kørt af SKAT, inden finansloven blev vedtaget. Du kan selv ændre din forskudsopgørelse, så den modsvarer det fradragsberettigede beløb ved at ændre i rubrik 50 på forskudsopgørelsen på SKATs hjemmeside. Ændrer du ikke forskudsopgørelsen, får du fradraget, når SKAT kører årsopgørelsen for 2015 efter årets afslutning. Ny overenskomst for statens ansatte To numre i år Bestyrelserne i SK og FKKF har besluttet at reducere antallet af udgivelser af Bladet! til 2 her i Næste nummer udkommer i slutningen af august og vil således rumme referat fra SK- og FKKF-kongresserne 4. juni. Bladet!s spalter er i øvrigt åbne også for debat-indlæg og navne nyheder. Se nærmere i kolofonen her på modsatte side om tidsfrister for fremsendelse af stof samt adresser. Efter redaktionens slutning - og umiddelbart før dette blad blev afleveret til trykkeriet - indgik Finansministeriet og de faglige organisationer i staten (CFU) aftale om løn- og ansættelsesvilkårene for statens ansatte. Den nye overenskomt er tre-årig og er gældende fra 1. april i år. Ifølge de foreløbige meldinger om overeenskomsten rummer den lønstigninger over tre år på 6,5 pct. - ved medregning af de aftalte lokallønsstigninger. Ud over lønstigningen omfatter overenskomsten også en ektra uges barsel til fædre samt øget indsats overfor dårligt, psykisk arbejdsmiljø i Staten. Sistenævnte udmøntes ved etablering af et såkalt rejsehold, der skal tage det dårlige, psykiske arbejdsmiljø under behandling. Detaljer om overenskomsten kan findes på OAOs hjemmeside på adressen: 3

4 Leder Kapaciteter er godt - fremmedgørelsen er skidt af Ib Skoubo, formand for SK Jeg håber, I er kommet godt ind i At vi skriver 2015 betyder også, at vi i SK har ordinær kongres i juni måned. Ud over de delegerede håber jeg, at en del af jer medlemmer også føler for at komme forbi Marinestuen på Holmen til kongressen og give jeres mening til kende, få en bid brød og genopfriske gamle bekendtskaber og gøre nye. Husk bare lige at tilmelde jer, så vi ikke løber tør for føde ;-) Kongressen er SK's øverste myndighed. Det er her linjerne stikkes ud for foreningens arbejde. Derfor er det både vigtigt og væsentligt at så mange som overhovedet muligt møder op. Kapaciteter Vi kan jo alle sammen godt lide at være en kapacitet. Men med indførelsen af begrebet i skibene har dette ord fået en helt anden betydning desværre. Det har medført en fremmedgørelse og desværre også en ansvarsfraskrivning. Man går ikke mere den ekstra meter for at tingene virker 100 pct. Det er en skam og medfører jo også, at I alle sammen står med følelsen af at få overdraget en plimsoller hver gang i påmønstrer. Når nu ledelsen har valgt at skjule mandskabsmanglen ved at omdøbe besætningerne til kapaciteter, så skylder vi hinanden og vores kollegaer at gøre vores bedste for, at de, der tager over efter os, også vil få en god oplevelse - ikke for ledelsens skyld, men allermest for hinanden. Mandskabsmangel Igen i 2014 har vi sagt farvel til mange gode kollegaer, som har fundet græsset grønnere på den anden side af hegnet. Og der vil helt sikkert komme flere efter dem. Vi kan jo så håbe på, at inertien i det offentlige system ikke er så stor, at det er officererne, der skal være trossehold som følge af mandskabsmangel. Man kunne måske tvivle på kvaliteten, når den bliver udført af en skrivebordspilot. I den alvorlige ende af skalaen er der tydelige tegn på overbelastning hos de tilbageværende kapaciteter. Mandskabsmanglen er et alvorligt problem med negative effekter på arbejdsmiljøet. Men skrivebordspiloterne opdager det måske først, når de personligt får opgaven som trossehold. Med saltvand i håret og is i skæget og må kong Neptun være jer nådig. På gensyn til kongressen. Ib Skoubo 4

5 Leder Information vil reducere blusset under rygtekedlerne FKKF af Jan Lyngsøe, formand for FKKF Forsvarsforligets omvæltninger begynder at falde på plads flere steder. Så langt så godt. Ordet omvæltninger er i mange tilfælde ret beskrivende for de forandringer, der er og har været i gang. Vi har som personel forståelse for, at der skal være styr på de store linjer først. Og vi er om nogen klar over, at der har været en hel del at få styr på. Men er vi nu ikke så langt, at Forsvarets ledelse også får styr på elementer, der sådan kort kan beskrives som de nære ting de elementer, som berører personellet direkte i det daglige. Hvor ska' vi hen du? Bunken af spørgsmål er mange og vi står hver eneste dag i situationer, hvor spørgsmålet Hvor skal vi hen du? sådan set ret godt beskriver usikkerheden. Usikkerheden gælder ikke nødvendigvis konsekvenser af Forsvarsforliget. Det er sådan set det, der er bekymrende. I turbulensen omkring de grundlæggende omvæltninger som følge af Forsvarsforliget, er et hav af andre ting trådt i baggrunden. Som nu for eksempel de nye FUT-krav. Kravene er der ingen tvivl om. Foldere og information er nået ud. Men hvad er konsekvenserne, hvis den enkelte for eksempel på grund af skader ikke kan leve op til kravene i en længere periode. Bliver man fyret? Bliver man omplaceret? Får man en frist til at bestå kravene? Eller noget helt fjerde? Et andet spørgsmål i den forbindelse gælder tillæg - de stillings-bestemte tillæg. Mister man dem? Fastholdelse af personel Det er positivt at Forsvaret efterspørger ideer til fastholdelse af personel. Efterlysningen er viderebragt til os på et chefmøde. Umiddelbart, da jeg hørte efterlysningen, var min første indskydelse: OK bare det ikke koster noget Andre har sarkastisk bemærket, at de slet ikke troede, Forsvaret var interesseret i at fastholde nogen som helst. Lad det nu ligge. Det er positivt, at der tænkes i fastholdelse. Og hvad skal der til? Svaret herfra er enkelt. Fastholdelse handler ikke om frugtkurve og udsigt til beskedne gratialer ved 25 års ansættelse. Efter de seneste par års omvæltninger er vi vist sådan helt tilbage ved basics. At behandle folk ordentligt er egentligt et godt udgangspunkt for fastholdelse. Og at lade personel beholde de tillæg, som de nu en gang har, uanset om de er stillingsbestemte eller til-forhandlede, kunne være et godt skridt i den rigtige retning. Et andet værdsat skridt kunne være at sørge for ordentlig information om diverse tiltag, så blusset under rygtekedlerne blev lidt mindre. Til sidst vil jeg minde om, at FKKF 4. juni har kongres. Mød op og giv din mening til kende. På gensyn. Jan Lyngsøe 5

6 Efter flere års spøgeri i kulissen er havmiljøberedskabet nu undervejs til konkurrenceudsættelse. Forskere har kigget på konskekvenserne af udlicitering - for de ansatte vel at mærke. Flest negative konsekvenser for ansatte ved udlicitering En gruppe af forskere fra Roskilde og Københavns Universitet samt KORA har først i januar offentliggjort rapporten Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver 2014, der er første led i det hidtil mest omfattende danske studie af effekterne ved udlicitering. OAO støtter sammen med en række andre faglige organisationer forskningsprojektet. af Amalie Ferdinand, konsulent OAO Rapporten præsenterer en systematisk gennemgang af de undersøgelser, der i perioden er blevet lavet om effekterne af udlicitering. Formålet er således at levere en forskningsoversigt, der skal tilvejebringe et opdateret overblik over den samlede viden på området som den ser ud i Negative konsekvenser Stærkest står konklusionen om, at der oftest er en negativ konsekvens for medarbejderne ved udlicitering i form af ringere løn, ansættelsesvilkår og dalende tilfredshed med arbejdet. Det er de udenlandske undersøgelser, der viser de mest negative konsekvenser for medarbejderne. I de danske studier er de negative konsekvenser mindre, selvom der også i dansk kontekst er overvægt af undersøgelser, som viser forringede medarbejderforhold. Ingen økonomisk gevinst I den politiske debat bliver der ofte peget på, at udlicitering kan medføre besparelser. Resultaterne af de gennemgåede undersøgelser viser, at den økonomiske effekt af udlicitering kan være negativ, have ingen økonomisk effekt eller være positiv. Spændet går lige fra besparelser til 40 procent til fordyrelser på 68 procent. Størstedelen af undersøgelserne peger dog på, at der ingen økonomisk effekt er ved udlicitering. Studiet viser, at det kun er et fåtal af undersøgelserne, der indregner transaktionsomkostningerne, samt sammenholder de økonomiske effekter med eventuelle ændringer i kvaliteten. Det er med til at vanskelliggøre en helhedsvurdering af udliciteringens effekter. Kvalitetseffekt? I forlængelse af det påpeger studiet, at den metodiske kvalitet af studierne af kvalitetseffekter i de fleste tilfælde er behæftet med betydelige mangler og svagheder. Billedet der tegner sig af de kvalitetsmæssige effekter er meget blandet. Fakta om forskningsprojektet: Studiet bygger på en screening af undersøgelser, som efter en sortering resulterede i 25 relevante og kvalitetsmæssige tilfredsstillende studier. Det forholdsvist beskedne antal studier betyder ifølge forfatterne, at evidensen på området er relativt begrænset, og at der er behov for yderligere dokumentation. 6

7 FAKTA Et uddrag af konsekvenserne ved udlicitering: Nedskæringer hos de private leverandører i forbindelse med udlicitering og deraf følgende løntilbageholdenhed hos de ansatte. Flere kortere ansættelsesperioder og højere personaleomsætning. Dårligere forhold ved ferie og sygdom. Mere skiftende arbejdstider og flere deltidsansatte. Øget arbejdstempo og højere produktivitetskrav, det følger ofte af nedskæringer. Flere studier peger på dårligere helbred og flere sygedage, men der er også et par studier, der peger i den modsatte retning. Lønnedgang da lønomkostninger er en konkurrencefaktor Større jobusikkerhed også i forbindelse med genudbud Medarbejdertilfredshed påvirkes negativt af udlicitering. Det vides dog ikke, om dette varer ved i det lange løb eller om det er en konsekvens af forandringerne. Der er et par studier der viser, at medarbejdertilfredsheden også kan stige ved udlicitering. Mere stress og udbrændthed. Bladet! februar årgang nummer 1 LEJ FERIEBOLIG I BLÅVAND ELLER PRAG SK medlemmer, der også har forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje sommerhus i Blåvand eller ferielejlighed i Prag. Sommerhus tæt på Blåvand Fyr og med 6 sovepladser. Pris pr. uge kr. Centralt placeret og stilfuld lejlighed med 6 sovepladser i Prag. Pris pr. uge kr. Forskerne er i gang med omfattende undersøgelser af effektmålinger af udlicitering i forhold til omkostningsniveau, kvalitet og medarbejderforhold på en række forskellige serviceområder. I alt vil forskningsprojektet løbende offentligøre 10 del-rapporter, der skal give viden og forklaringer på de generelle resultater, som findes ved effektmålingerne. Link til hele rapporten mm. på OAOs hjemmeside på: Ved booking skal SK bekræfte dit medlemsskab. For yderligere information og booking 7

8 Nyt om navne Runde dage april - august 2015 Hvor blev vinen af? Medlemmernes jubilæer som ansatte i Forsvaret har vi i SK og FKKF gennem årene markeret ved at sende en hilsen og en flaske vin til jubilaren. En erkendtlighed, som ifølge tilbagemeldingerne, har været både kærkomne og værdsatte. Da vi imidlertid ikke mere modtager oplysninger fra Forsvaret om jubilæer, kan vi af gode grunde heller ikke hverken bringe jubilæumsdatoerne her i Bladet! eller levere en hilsen i form af en flaske. Medmindre altså, at du selv gør opmærksom på jubilæet - og det gerne i god tid. Forsvaret stoppede de ellers faste informationer om jubilæer med henvisning til persondataloven. Vi benytter derfor lejligheden til at Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: gentage opfordringen om at informere Bladet!s redaktion om et evt. forestående jubilæum ved at ringe eller skrive. Ring eller skriv Vil du være sikker på at få din mærkedag nævnt i spalterne, så ring eller skriv til redaktionen - gerne i god tid. Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent i SK tlf / Runde dage i tidsrummet til næste blad Næste nr. af Bladet! udkommer 28. august og derfor omfatter oplysningerne om runde fødselsdage blandt SK- og FKKF-medlemmerne perioden til og med august Medlemmernes runde fødselsdage i janur-marts blev bragt i Bladet!, der udkom først i december. SK 30 år 28/7 Thomas Hjarsbæk Rasmussen 18/8 Martin Kristensen 27/8 Rasmus Foldager Houbøl 40 år 1/5 Jan Bjørbæk Villadsen 28/6 Christian Vandkrog 1/7 Rene Andersen 1/8 K. M. Mortensen 50 år 13/4 Claus Werner Petersen 7/6 Claus Christensen Thiel 21/8 Morten Røddik Hansen 60 år 3/5 Henning Jensen 7/5 Ole R. Jønsson 70 år 19/4 Vagn Munkholm Christensen FKKF 40 år 5/8 Jan Carstensen Foto Witold Kotlinski 8

9 AFHOLDES I MARINESTUEN PÅ HOLMEN - KØBENHAVN ORDINÆR KONGRES 2015 FKKF SK & FKKF afholder hver sin kongres / generalforsamling i umiddelbar forlængelse af hinanden. TORSDAG 4. JUNI kl Marinestuen Takkeladsvej 3 Holmen 1439 KØBENHAVN K Program - hovedpunkter Ankomst, registrering kaffe/the SK Kongres med valg til bestyrelsen FKKF Kongres med valg til bestyrelsen begge afvikles med hver sin dagsorden jf. vedtægterne Konstituerende bestyrelsesmøder Afslutning Kongressen består af de delegerede fra SK og FKKF, som er: bestyrelsen valgte TR / FTR valgte SIKREP kontaktpersoner Kun de delegerede har tale- og stemmeret. Alle medlemmer kan frit overvære kongressen - dog for egen regning. Tilmelding nødvendig: senest fredag 29. maj Kandidater til bestyrelserne efterlyses Medlemmer til to bestyrelser skal vælges. Der søges derfor kandidater til opstilling til valg i hhv. SKs og FKKFs bestyrelser. Søværnets Konstabelforening Vil du gerne stille op til valg i SK så kontakt SK-formand Ib Skoubo mail: eller tlf Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening Vil du gerne stille op til valg i FKKF så kontakt FKKF-formand Jan Lyngsøe mail: eller tlf Vedtægtsændringer forberedes De to foreningers bestyrelser arbejder pt. med forberedelse af forslag til vedtægtsændringer med det formål at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer. Endelig dagsorden og forslag til vedtægtsændringer tilsendes de delegerede og offentliggøres på SK / FKKFs hjemmeside senest to måned før kongressen. Dagsorden og forslag til vedtægtsændringer kan ses på senest 4. april SK & FKKF KONGRES

10 NYT FRA Er du studerende og under 30 år? - Nu kan du få automatisk forlængelse af din kontingentfritagelse Af Maria Hamilton, Min A-kasse Er du medlem af Min A-kasse og fritaget for kontingent, kan du nu slippe for selv at forny fritagelsen år efter år. Vi kan nemlig tilbyde dig automatisk forlængelse et år ad gangen og op til fem år. Det foregår sådan, at du får besked, når vi har forlænget dit gratis kontingent med et år. Du behøver ikke gøre andet end at tjekke, at du stadig opfylder betingelserne. Gør du ikke det, skal du give os skriftlig besked, så vi kan oprette en ny type kontingent til dig. Betingelserne for fritagelse For at du kan være gratis medlem af Min A-kasse, kræver det: At du studerer på en uddannelse, der giver ret til at blive optaget som nyuddannet i en a-kasse. At din samlede indtægt ikke overstiger det maksimale dagpengeniveau ( kr. årligt i 2014 inkl. f.eks. SU eller SVU). Indtægten tæller fra den dato, du har fået kontingentfritaget. Eksempel: Hvis du er fritaget fra den 1. april 2014, så tæller indtægten fra den 1. april 2014 og frem til den 31. marts At hvis du er elev, ikke har andre indtægter end din elevløn. At du ikke modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lign. At du er under 30 år. fortsætter næste side BLIV MEDLEM SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ELLER FLYVEVÅBNETS KONSTABEL OG KORPORALFORENING Mange veje til medlemskab Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemskab af SK/FKKF oplyst pr. md. kan trækkes fra i Skat Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr. Flyverkonstabelelev (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til flyverkonstabel 150 kr. Efter udnævnelse til marinekonstabel 395 kr. Efter udnævnelse til flyverkonstabel 395 kr. Seniorordning* 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening FKKF Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening 10

11 SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF fortsat fra forrige side Dimittendrettigheder vigtigt at vide Er du under uddannelse kan du blive fritaget for kontingent indtil, du har afsluttet den. For at opnå eller bevare retten til dagpenge skal du skriftligt bede om at gøre brug af dimittendrettighederne, inden 14 dage fra den dag, at du afslutter din uddannelse. Det kan du gøre ved at sende os blanketten, der hedder AK044. Send blanketten via selvbetjeningen minakasse.dk. Gør brug af dine rettigheder inden for fristen, også selvom du er i arbejde efter uddannelsen er afsluttet. Du kan ikke modtage ydelser fra a-kassen i den periode, hvor du er kontingentfritaget. CO-Søfart udvidet CO-Søfart, hvor SK er medlem, blev pr. 1. december udvidet med optagelsen af Serviceforbundet som associeret medlem. Dermed manifesterer CO-Søfart positionen som Danmarks største, maritime faglige organisation. Centralorganisationen omfatter dermed i alt fem foreninger / forbund som er: - Dansk Metals Maritime Afdeling - Søværnets Konstabelforening - FOA Søfart - Dansk El-Forbund - Serviceforbundet SK er repræsenteret i CO-Søfarts bestyrelse og har der foruden kontorfællesskab med centralorganisationen. HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. Tilmelding via SK / FKKF Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer 11

12 Ifølge de seneste informationer fra Skat, så vil årsopgørelsen for 2014 være klar i skattemappen 9. marts. Diverse fradrag og ændringer taster du herefter direkte ind, hvorefter Skat opdaterer årsopgørelsen. Skat Årsopgørelsen beregning af fradrag Som ansat i Forsvaret har du under nogle forudsætninger mulighed for skattemæssige fradrag. Generelt og principielt vejleder SK og FKKF ikke i skattemæssige spørgsmål, men angiver her i kort form nogle retningslinjer for fradrag for merudgifter under rejser, sejlads, skoleophold, øvelser mv. Sådan som SK og FKKF traditionelt har gjort. Dog skal det påpeges, at for at få fradrag for merudgifter er det et krav, at du på grund af afstanden mellem arbejde og bopæl og arbejdstidens længde, ikke er i stand til at overnatte på bopælen. Dette er et konkret skøn, der foretages i hvert enkelt tilfælde. Vil du være helt sikker på, hvordan reglerne forvaltes, bør du kontakte din skatteforvaltning og få deres fortolkning af reglerne. Dermed undgår du ubehagelige overraskelser. Rejser, sejlads mv. Skattelovene giver mulighed for, at arbejdsgiveren - her Forsvaret - skattefrit kan udbetale kr. 464,- pr. døgn til forplejning, når du som følge af arbejde på et midlertidigt arbejdssted må overnatte borte fra hjemmet. Da Forsvaret aldrig udbetaler kr. 464,- til forplejning, når konstabler overnatter uden for hjemmet, kan der i mange tilfælde foretages fradrag. Hvis du får fri kost under rejse, sejlads m.v. kan du ikke få fradrag. I nedenstående skema kan du se hvilke fradrag, der kan foretages i de forskellige situationer. Kurser, skoleophold mv. Hvis du har været under uddannelse, på kursus eller på skoleophold, kan du fradrage i skat, hvis du har modtaget mindre end kr. 464,- pr. døgn. Det er dog en forudsætning, at du har overnattet borte fra hjemmet og ikke har haft mulighed for at overnatte hjemme. Der kan dog ikke foretages fradrag under grund- eller videreuddannelse. Fradragsmulighederne under uddannelse, kurser og skoleophold fremgår også af skemaet. Dokumentation Du skal være klar til at kunne dokumentere dine fradrag, hvis SKAT udbeder sig dokumentation. Ved tjenesterejser, sejlads, skoleophold m.v. har tjenestestedet pligt til skriftligt at oplyse de perioder, hvor du har fået udbetalt ydelser til forplejning. Befordringsfradrag Har du krav på befordringsfradrag efter skattereglerne, skal du være opmærksom på at få feltet udfyldt på selvangivelsen. Skat kan på forhånd have udfyldt feltet - tjek i givet fald, at tallet er korrekt. Skats automatiske beregning kan være forkert. Er du i tvivl om reglerne for fradrag? - kontakt SKAT og undgå ubehagelige overraskelser Takster til beregning af fradrag på selvangivelse for 2014 alle beløb i kr. Der kan skattefrit udbetales Søværnet udbetaler Fradrag pr. dag Fradrag pr. time Tjenesterejse under 28 dage 464,00 398,00 66,00 2,75 Udstationering efter 28 dage 464,00 298,50 165,50 6,90 Sejlads når besætningsmedlemmer er på selvforplejning 464,00 146, ,00 202,00 14,50 Skoleophold hvor der ikke ydes T+D 464,00 146, ,00 202,00 14,50 Sejlads og øvelse, hvor der ydes fri kost 116,00 116,00 0,00 0,00 12

13 Tillidsmænd og kontaktpersoner Henvend dig til din lokale SK / FKKF repræsentant, hvis du får problemer SØVÆRNET 1. ESKADRE 1. ESK STAB THETIS Kim Jensen Mobil: VÆDDEREN HVIDBJØRNEN-B Jan Nolsøe Stenberg Mobil: ESKADRE FTM / ABSALON ESBERN SNARE Karl-Erik Andersen Mobil: SØLØVEN IVER HUITFELDT OPLOG KORSØR MOC S vacant OPLOG FREDERIKSHAVN FTM Ib Skoubo Tlf-tj.: COMCEN Ella M. B. Madsen Mobil.: FORSVARETS MATERIELTJENESTE FTM FKIT COM Kaj Friborg Mobil.: TULUGAQ vacant FTM André Borre Tlf-tj.: SLEIPNER KNUD RASMUSSEN METTE MILJØ Jens Peter Janum Tlf-tj.: GUNNAR THORSON vacant COMCEN Michael Moeskær Mobil: TKA Kørsels- og Transportelement Lærlingekontakt Thomas Andreasen FLYVEVÅBNET MARIE MILJØ Keld Kroman Tlf-tj.: GUNNAR SEIDENFADEN Michael Thun Madsen Mobil: DIANA vacant NAJADEN Jannik T. Larsen Tlf-tj.: SØOPMÅLINGEN Morten Wallin Jensen Mobil: MOC N John Søborg-Bech Tlf-tj: MUS HELLEBÆK Frank Madsen Mobil: MUS FØLLESBJERG Laust K. R. Jensen Tlf-tj.: MILITÆRPOLITIET KØBENHAVN SSK SØVÆRNETS SKOLER SMC FREDERIKSHAVN Heini René Jensen Tlf-tj.: SØVÆRNETS SPECIALSKOLE KØBENHAVN Olav Borre Tlf-tj.: CSW KARUP Jan Lyngsøe Mobil: KARUP Jonas H. Oldenburg HW-KARUP Henrik Vester Tlf WSKP SKRYDSTRUP Peter Vilsgård Rettelser til listen over kontaktpersoner bedes mailet til 13

14 VI HAR GJORT DET NEMT AT TEGNE EN HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LÆS MERE PÅ tjm-forsikring.dk/ hund LÆS MERE PÅ tjm-forsikring.dk/ kat Du kan selv sammensætte din hunde- eller katteforsikring. Så behøver det ikke at være prisen på dyrlægeregningen, der afgør, om din hund eller kat får den allerbedste behandling. Læs mere om forsikringerne på tjm-forsikring.dk eller ring og hør mere på Du kan også kontakte din forsikringstillidsmand. 14

15 FORSIKRINGER Forsikring der er omfattet af dit medlemskab af enten SK eller FKKF 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldssum på kr. ved medlemmets død og kr. ved ægtefælles død. 2. Fritidsulykkesforsikring på kr. med dækning for tandskader og brilleskader. OBS Forsikringsopgaven løses af AP Pension, som SK har indgået aftale med. Du er automatisk omfattet af forsikringen, når du er medlem af SK eller FKKF. Kontakt SK / FKKF på tlf for nærmere oplysning HELBREDSSIKRING ekstra tilkøb Kun 108,25 kr. pr. md. Søværnets Konstabelforening har indgået aftale med PFA om en sundhedsforsikring, som hedder en Helbredssikring, til en meget favorabel pris. Prisen for Helbredssikringen, inklusiv børnedækning er kun kr. årligt / 108,25 kr. pr. måned. Din ægtefælle eller samlever kan få helbredssikringen for kr. årligt. Tilmelding til PFA Helbredsikring kan udskrives fra SKs hjemmeside - menupunktet: Forsikringer Du finder det hele på Kontakt SK / FKKF på tlf for nærmere oplysning Helbredssikringen er kommet i stand via SK s medlemskab af CO-Søfart. CFU forsikringsaftale, som gælder alle ansatte i staten Aftale nr hos Forenede Gruppeliv 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldsdækning på kr. (Fra 1. april 2011) 2. Børnesum på kr. pr. barn under 21 år. (Fra 1. april 2011) 3. Forsikring som udbetales ved konstateret kritisk sygdom på kr. For statsansattes børn under 18 år er forsikringssummen kr. (Fra 1. april 2011) OBS: Der betales skat af præmien for denne forsikring over lønsedlen Som ansat i Forsvaret er du yderligere dækket af en række forsikringer under forskellige forhold, læs mere på FPTs hjemmeside og på HR-Portalen Øvrige forsikringer som gælder for ansatte med kapital- eller arbejdsmarkedspension Også for SKs og FKKFs medlemmer Gruppelivsaftale med en dødsfaldsdækning på kr. Der er yderligere tilknyttet en sum ved ægtefællens død før 60 år på Desuden er der tilknyttet en erhvervsudygtighedsdækning på pr. år. Ved medlemmets død kr. pr. år. til evt. børn. OBS: Der betales præmie og Arbejdsmarkedsbidrag for denne forsikring over lønsedlen. Yderligere oplysninger om forsikringsforhold kan indhentes ved foreningens kontor på telefon

16 Al henvendelse til: CO-Søfart, Mose Alle 13, 2610 Rødovre Søværnets Konstabelforening Flyvevåbnets Konstabel og Korporalforening Mose Alle 13, 2610 Rødovre Tlf.: Fax: SK bestyrelse Ib Skoubo, formand Michael Moeskær, næstformand Jens Peter Janum Malte D. Henningsen Kent Olsen Michael Madsen FKKF bestyrelse Jan Lyngsøe, formand Henrik Vester, næstformand Jonas H. Oldenburg Glødende farvel til januar Marinespecialist Michael Madsen er blevet sådan lidt "solnedgangs-ekspert". Vi har tidligere på bagsiden bragt et af hans billeder. Og 31. januar gjorde han det igen - begik et billede af januars sidste aften, som vi her på bagsideredaktionen ikke kunne stå for. Dagen før var han med 'Gunnar Seidenfaden' ankommet til Flådestation Korsør, hvor han blev om bord på vagt. Efter en våd og regnfuld januar kunne han slet ikke lade være, da en flot solnedgang rundede lørdagen og januar af. At opleve sol op- og nedgange er en af de skattefrie frynsegoder ved at have et arbejde til søs. hanh A-kasse - "Min A-kasse" (ex STA) Ramsingsvej 28 A, 1. sal, 2500 Valby Tlf.: Fax:

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3

Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3 nummer 1 februar 2014 Fagbladet CO-Søfart Nyvalg af tillidsrepræsentanter > 4-5 Leder: Slagside med fare for kæntring > 3 Drøm gået i opfyldelse: Befaren skibsassistent - efter 26 år > 12-14 Centralorganisationen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere