Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i

2 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47 stk. 2, én gang om året udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på, at styrke den virksomhedsrettede indsats. Til dette formål afsætter staten årligt en bevilling til fremme af særlige virksomhedsrettede initiativer. Rammer Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 48, kan bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd anvendes til: 1) Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud 2) Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet 3) Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i aktiviteter eller initiativer iværksat af det lokale beskæftigelsesråd 4) Evaluering og formidling som led i aktiviteter eller initiativer iværksat af det lokale beskæftigelsesråd Om anvendelsen af midlerne i den statslige bevilling gælder der at: a) LBR s virksomhedsrettede plan skal sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen (Arbejdsmarkedsudvalget) b) Hvis der er uenighed mellem LBR og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret om, hvorvidt anvendelsen af midlerne ligger inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen, kan midlerne ikke anvendes Ministerens udmeldte indsatsområder Beskæftigelsesministeren udmelder én gang årligt indsatsområder, som jobcentrene skal have særligt fokus på det kommende år. I den forbindelse er der udmeldt følgende mål for beskæftigelsesplan 2013 og 2014: 1) Flere unge skal have en uddannelse 2) Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension 3) Langtidsledigheden skal bekæmpes 4) En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Indsatsområder i LBR Koldings virksomhedsrettede plan for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune har valgt at fokusere på 7 indsatsområder der beskrives på de følgende sider. Da LBR ingen midler får i 2014, bliver udfordringen at fastholde strategierne, uden at kunne bidrage med midler til disse. 1

3 1. Øge uddannelsesniveauet At øge uddannelsesniveauet, så virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger. Uddannelsesplan i forhold til arbejdsgivernes behov Finde ud af hvilke kompetencer vi vil bruge penge på Uddannelsestrappe: Ufaglært til faglært, faglært til akademiniveau osv. Mere jobrotation Virksomhederne er med til at give input til uddannelsesbehovene (ekspertpaneler) Jobcentret får institutionsuafhængig vejledning Synliggøre hvilke jobmuligheder de forskellige uddannelser rummer Nyledige får en afklaring/realkompetenceafklaring, så de enten kan gøre deres uddannelse færdig og/eller bruge deres ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse og evt. få betalt supplerende uddannelse via en jobplan Fastholde de studerende i deres uddannelse Samarbejde med Haderslev og Vejen jobcentre om fælles afklaring a la Fremtidsværkstedet (måske med 9 måneders ledighed + efterværn) og mentorordning Markedsføring af trin 1 og trin 2 uddannelser i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Lærlingeforløb af 1 års varighed pr. virksomhed Praktik i udlandet og skolepraktik (EMMA-kriterier) Internationalisering og specialisering af uddannelser (dualt uddannelsessystem) Unge med en gymnasial uddannelse, der ikke er kommet i gang efter 2-3 år, skal sættes i gang, via f.eks. mentorer, (ny lov: uddannelsespålæg til alle unge under 30 år) Uddannelsesplanerne skal godkendes af jobcenter-medarbejdere, så det sikres, at det er relevant uddannelse, der tilbydes Job- og Uddannelseshuset skal bruge uddannelsesinstitutionernes vejledere mere Der er etableret afklaringsforløb, der også indeholder en screening. Deltagerne får desuden tilbudt en realkompetenceafklaring i forhold til ny uddannelse Jobcentret er i gang med et samarbejde med Hansenberg, IBC, LO og DA, hvor ét af målene er at fastholde studerende i deres uddannelse (X-house) Unge kontanthjælpsmodtagere (match 1) gives uddannelsespålæg ved 1. henvendelse på Jobcentret (Ungdommens Uddannelsesvejledning/Jobcentret) Virksomhederne er med til at give input til uddannelsesbehovene (ekspertpaneler) Synliggøre hvilke jobmuligheder de forskellige uddannelser rummer Fastholde de studerende i deres uddannelse Flere unge skal have en uddannelse 2

4 2. De unge At gøre de unge med en uddannelse arbejdsmarkedsparate samt at gøre de unge uden en uddannelse uddannelsesparate. Handlinger/aktiviteter Øge udbuddet af lære- og praktikpladser. Flere unge skal have en erhvervsuddannelse Synliggøre arbejdspladserne Unge uden erhvervserfaring skal klædes på til at kunne fungere på en arbejdsplads Mentorer/rollemodeller, så de unge kommer tættere på arbejdsmarkedet Socialisering/inklusion til arbejdsmarkedet/uddannelse Møde de unge i øjenhøjde i forhold til deres udfordringer og krav Virksomhedsnetværk/adoption af en virksomhed. Skabe forbindelse mellem en skoleklasse og en virksomhed, så virksomheden bliver mentor for skoleklassen Undersøge hvilke typer problemer, som sagsbehandlerne støder på ved borgere i matchgruppe 3 (evt. nyt projekt) Yde bedre hjælp til de unge handicappede (Skabe rummelighed) Finde ud af hvilke unge vi skal have fat i De unge kontanthjælpsmodtagere, der flagrer ud og ind af Job- og Uddannelseshuset skal vi have større fokus på Fokusere indsatsen på yngre ledige (nyuddannede og nyledige) Synliggøre kommende mangel på arbejdskraft Fokusere på jobformidling, jobrotation, geografisk mobilitet Udarbejde et motivationskoncept for unge, så de får valgt den rette uddannelse og gennemfører uddannelsen (efterværn) For at synliggøre arbejdspladserne, sendes de unge ud i virksomhedspraktik og løntilskud De svageste unge kontanthjælpsmodtagere tilbydes praktikker i virksomhedscentre, hvor der er tilknyttet mentorer Hyppigere samtaler til a-kasse dagpengemodtagere. Krav om jobsøgningsstrategi Nyledige kontanthjælpsmodtagere i straksaktivering indtil uddannelsesstart Jobcentret er i gang med et samarbejde med Hansenberg, IBC, LO og DA, hvor et af målene er at fastholde studerende i deres uddannelse (X-house) Komme med forslag til, hvordan vi hjælper de unge kontanthjælpsmodtagere, der flagrer ud og ind af Job- og Uddannelseshuset Øge udbuddet af lære- og praktikpladser Synliggøre kommende mangel på arbejdskraft Fokusere på jobformidling, jobrotation, geografisk mobilitet Flere unge skal have en uddannelse. 3

5 3. Udenlandsk arbejdskraft At afdække lokale barrierer, der gør at man ansætter udenlandsk arbejdskraft. Hver måned udsender Jobcentret en opgørelse over hvilke ledige, der er indenfor relevante brancher ud til virksomhederne. Således synliggør Jobcentret, hvilke ledige Jobcentret har, som kan erstatte den udenlandske arbejdskraft Få afdækket hvilke virksomheder i Kolding, der bruger udenlandsk arbejdskraft Undersøge om en udlænding er en bedre arbejdskraft og skaber mere produktivitet Er det Danmark eller EU, der er vores arbejdsmarked? Indhente stamdata, for at se om der er noget vi kan påvirke i forhold til udenlandsk arbejdskraft Jobcentret skal i dialog med arbejdsgiverne for at få viden om, hvad der skal til for at de ansætter ledige i stedet for udlændige Fokusere på jobformidling, jobrotation, geografisk mobilitet Synliggøre jobåbningerne Gennemføre projekt Kolding i arbejde Efteruddannelse af de ledige, så de kan tage konkurrencen op Udenlandsk arbejdskraft indgår ikke i den nuværende beskæftigelsesplan Jobcentret skal i dialog med arbejdsgiverne for at få viden om, hvad der skal til for at de ansætter ledige i stedet for udlændige (tænketanks emne) Fokusere på jobformidling, jobrotation, geografisk mobilitet Synliggøre jobåbningerne En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 4

6 4. De udfaldstruede At forhindre udfald af a-kasse dagpenge og hjælpe dem over i noget andet. Fortsætte samarbejdet med a-kasserne som i projekt Ansvar og handling Tidligere indsats, hvor der i højere grad stilles krav og forventninger til den lediges egen indsats Virksomhedskonsulenterne integreres i indsatsen Samarbejde med virksomhederne (partnerskabsaftaler og ekspertpaneler) Synliggøre jobåbningerne Bruge opkvalificeringsjobs Fokusere på jobformidling, jobrotation, geografisk mobilitet Gennemføre projekt Kolding i arbejde Udvide brugen af voksenlærlingeordningen Screening, så ledige med risiko for langtidsledighed findes og hjælpes ved hjælp af tidligere samtaler og hurtigere aktivering (tidlig indsats/sen indsats) Flere virksomhedsrettede tilbud i form af jobrotation, voksenlærlingeforløb og privat løntilskud Hyppigere samtaler (ca. hver 6. uge) Samarbejde med virksomhederne (partnerskabsaftaler, tænketanksmøder og ekspertpaneler) Synliggøre jobåbningerne Gennemføre projekt Kolding i arbejde Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 5

7 5. De etniske At øge praktikpladser til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som har sproglige barrierer. Socialisering/inklusion til arbejdsmarkedet/uddannelse. Møde dem i øjenhøjde i forhold til deres udfordringer og krav Virksomhedsrettet aktivering Erhvervsrettet sprogundervisning kombineret med virksomhedsrettede tilbud Uddannelse til de unge etniske Fokusere på ressourcer, udvikling og progression Inddrage og involvere virksomhederne bedre Brug af frivillighed og foreningsliv Fokusere på jobformidling, jobrotation, geografisk mobilitet Synliggøre jobåbningerne Gennemføre projekt Kolding i arbejde Udvide brugen af voksenlærlingeordningen Få afdækket hvem vi har af etnisk herkomst Forbedrede samtaler med de ledige og styrket aktivering Indførelse af resultatbaseret styring (måle- og samtaleværktøj) Virksomhedsrettet aktivering Hjemtagelse af danskundervisningen fra Dansk Flygtningehjælp for at få mulighed for at tilrettelægge en mere arbejdsmarkedsorienteret indsats Fokusere på jobformidling, jobrotation, geografisk mobilitet Gennemføre projekt Kolding i arbejde Få afdækket hvem vi har af etnisk herkomst 6

8 6. Det rummelige arbejdsmarked At skabe flere virksomhedspraktikker til de svageste ledige, indtil de kan arbejde i få timer. Lave en undersøgelse og spørge virksomhederne: Hvad skal der til for at tage de svageste ledige? Temamøder med virksomhederne udnytte Virksomhedsnetværket og kontakter til virksomheder fra tænketanksmøderne Fleksjob på nedsat tid, med dobbelt varighed Hurtig afklaring af sygemeldte og tidlig indsats af disse Synliggøre jobåbninger for fleksjobbere Gøre virksomhederne opmærksomme på fleksjob. Rummelighed kommer ikke af sig selv Frikøb til at opdyrke praktikpladser særlig fokus på små virksomheder Undersøge hvilke personer der gemmer sig her, hvor mange det drejer sig om og hvilke grupper? Fokus på socialøkonomiske virksomheder og samarbejdet med disse Virksomhedsrettet aktivering Projekt Revanche, hvor udsatte kontanthjælpsmodtagere udover behandling, også vil få hjælp via frivillige sociale mentorer Resultatbaseret styring (måle- og samtale værktøj), hvor fokus er på borgerens progression (for alle kontanthjælpsmodtagere) Synliggøre jobåbninger for fleksjobbere Gøre virksomhederne opmærksomme på fleksjob. Rummelighed kommer ikke af sig selv Undersøge hvilke personer der gemmer sig her, hvor mange det drejer sig om og hvilke grupper? Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet (førtidspension begrænses). 7

9 7. Iværksætteri At flere ledige starter egen virksomhed op. Nye job, den gode historie, fælles indsats. Med på informationsmøder Indgå en aftale med House of Innovation om, at de får henvist ledige, der ønsker at skabe deres eget job ved etablering af egen virksomhed Informationsmateriale skal være tilgængeligt på jobcenter, a-kasse, House of Innovation, Business Kolding mv. I et 6 ugers forløb i House of Innovation får de et individuelt tilrettelagt træningsforløb, hvor de får afklaret om deres forretningsplan er brugbar og efterfølgende tilbydes de et gratis mentorforløb. Henvendelse til unge og kortvarige ledige. Legalisere at pusle med iværksætteri, f.eks. indenfor første ½ års ledighed Kolding Kommune har søgt om lov til at yde en iværksætterydelse på kr. pr. måned i max. et år Iværksætteri indgår ikke i den nuværende beskæftigelsesplan Indgå en aftale med House of Innovation om, at de får henvist ledige, der ønsker at skabe deres eget job ved etablering af egen virksomhed I et 6 ugers forløb i House of Innovation får de et individuelt tilrettelagt træningsforløb, hvor de får afklaret om deres forretningsplan er brugbar og efterfølgende tilbydes de et gratis mentorforløb. 8

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere