BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN"

Transkript

1 BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN

2 I denne beretning kan du læse om de aktiviteter, som regionsbestyrelsen og vores to udvalg har gennemført. Vi er fået 181 flere medlemmer siden marts 2013 og frem til august En positiv udvikling, som vi er begejstret for og har arbejdet aktivt for. Regionsbestyrelsen deltager aktivt i flere forandringssager og gennemfører jobrotationsprojekt med succes både for ledige og beskæftigede. Vi sætter fokus på at være nærværende overfor medlemmerne og være i tæt dialog med jer om hverdagens mangfoldige opgaver, som alle løfter på kost-, ernærings- og sundhedsområdet. Regionsbestyrelsen holder seks-otte møder om året, hertil tre fællesmøder mellem vore udvalgsmedlemmer og regionsbestyrelsen. På kongressen i maj 2013 blev strategien for de kommende tre år vedtaget. Vi er nu midtvejs i kongresperioden, og du sidder med en kort status over vores arbejde i regionen. Region Hovedstaden var repræsenteret ved kongressen med regionsbestyrelsen, vores kongresdelegerede for lederne Asta Poulsen og to delegerede for tillidsrepræsentanter Karina Graff Rossen og Vibeke Jensen. Kongressen beslutter følgende temaer for den kommende 3-årige periode: Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet. Fremtidens løn: Højere arbejdsværdi og bedre arbejdsvilkår. Fremtidens profession: Mestre i mad & sundhed. Fremtidens arbejdsmarked: På forkant af udviklingen. Forudsætningen for succes: Forankring, sammenhæng og værdi. Regionsbestyrelsen og udvalgene i Region Hovedstaden arbejder målrettet herfra, idet vores udbud af aktiviteter skal ses ud fra de vedtagne temaer for perioden Elever og studerende Regionsbestyrelsen har afholdt to møder med vores repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne og på Metropol. Målet med møderne er at skabe en fælles indsigt, viden og erfaring til gavn for eleverne og de studerende på skolerne. Der er stigende interesse for uddannelserne, så vi har brug for praktikpladser. Vi opfordrer til, at alle overvejer muligheden for at have en eller flere elever, samt at tilbyde de studerende mulighed for praktik i studietiden. Vi deltager på erhvervsskolerne for grundforløbselever og fortæller om uddannelserne. Herudover er vi på skolebesøg i klasserne med ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever. Vi deltager på 1. og 3.skoleperiode. Besøgene på professionshøjskolerne varetages af ansatte centralt i Kost & Ernæringsforbundet. Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Regionbestyrelsen er i løbende dialog med de tillidsvalgte, primært om sammenlægninger, konkurrenceudsættelse og nye opgaver. Det er alt sammen for at sikre, at vore medlemmer er bedst muligt informeret og sikre at mad og sundhed kommer på dagsordenen i kommunerne og i regionen. I denne periode har det endnu engang været en udfordring at være tillidsvalgt. Det er HOT at tænke kost, ernæring og sundhed; specielt på en politisk dagsorden. For nogle tillidsvalgte har det været en stor udfordring og for andre knap så stor. Uanset hvor stor opgaven har været, er der ingen tvivl om, at uden de tillidsvalgtes indsats rundt om i kommunerne ville HOT været blevet til NOT. I oktober 2013 lød startskuddet til forberedelserne af overenskomstforhandlingerne frem mod OK15. Alle tillidsrepræsentanter blev indbudt til dialog om, hvor Side 2

3 fokus kunne og skulle være på forhandlingerne i OK15. Dette sker ud fra tidligere gode erfaringer, hvor tillidsrepræsentanter er med til at udstikke kursen for hovedbestyrelsen. Det er vigtigt, at medlemmernes interesse varetages i de kommende forhandlinger. Sundhedskartellet kaldte til samling i Fredericia i maj 2014, hvor alle kartellets tillidsrepræsentanter samledes for at give formændene i de 11 fagforeninger retning på OK15. I 2013 genoptog vi TRAM-konference. Første del af dagen blev en gennemgang af, hvordan en arbejdsplads analyseres. Vi havde revisionsfirmaet BDO til at komme og holde et oplæg om, hvordan de analyserer et køkken. Derefter indviede arbejdsmarkedskonsulent Morten Seerup deltagerne i, hvordan virkeligheden så ud i forandringsprocesser set med forbundets øjne. Eftermiddagen afsluttes med et festligt og eftertænksomt foredrag for alle medlemmer af tidligere jægersoldat Nikolai Molte-Leth. Tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljøudvalget har over det sidste år arbejdet med rekruttering af tillidsrepræsentanter på arbejdspladser. Vi har besøgt arbejdspladser, hvor vi drøfter tillidsrepræsentantens vigtige rolle. Dette har været og er en stor udfordring for udvalget. Der er langt til målet, før vi er tilfredse. Mestre i mad og sundhed Vi har et fag med en mangfoldighed af opgaver. Det har regionsbestyrelsen arbejdet på at synliggøre overfor samarbejdspartnere, politikere og embedsmænd. Sundhedsprofiler i Region Hovedstaden blev præsenteret i maj, og her er der synlighed for, hvilke vaner borgerne har, bl.a. omkring kostvaner, drikkevarer og bevægelse. Her er mange opgaver at løfte for den samlede sundhed. Det kan give nye jobmuligheder i f.eks. Forebyggelsescentret i kommunerne. Mad til ældre Over tid er der udarbejdet informationsmateriale om underernæring. Der er mange ældre i kommunerne, som ikke får nok at spise. Dette fokus arbejdes der fortsat med på arbejdspladserne. Der var i samarbejde med Arla en spændende debat omkring emnet på Folkemødet. Vi bruger en del tid på kommunale og regionale budgetter og udarbejder læserbreve om besparelser og køkkenlukninger. Mange medlemmer gør og har gjort en flot indsats for at synliggøre betydning af den rette mad og måltider. Der er afviklet en temaeftermiddag med fokus på underernæring, her deltog mange, som fik gode idéer med hjem til særlige retter og små serveringer til ældre med ringe appetit. Tak til de medlemmer, som havde tilberedt spændende smagsprøver til arrangementet. Mad til børn Heldigvis er der en del kommuner, som har mad til børn i daginstitutionerne. Der er fortsat institutioner, hvor der afvikles valg hvert eller hvert andet år, om ordningen skal fortsætte, stoppe eller etableres. Vi mener, at mad til børn og unge er et godt og forebyggende tiltag, som flere kommuner bør prioritere i fremtiden. Mange ansatte i daginstitutionerne sikrer den sunde mad til børnene og er med til at skabe rammer for sunde kostvaner fremadrettet i livet for børnene. Der har været arrangementer til ansatte på daginstitutionsområdet bl.a. omkring de reviderede nordiske næringsstofrekommandationer. I september 2014 blev der afviklet en fælles madvalgdag, her deltog mange af de ansatte på området. Regionsbestyrelsen ønsker flere tillidsrepræsentanter på området. Vi har fokus på en indsats med besøg i et antal kommuner for at få valgt flere tillidsrepræsentanter. Vi håber, at der er medlemmer, som vil løfte opgaven. Side 3 Side 3

4 Mad til patienter Maden på hospitalerne udvikler sig, og flere projekter er gennemført med fokus på at motivere patienterne til at spise mere, få den rette mad og antal måltider. Der er gennemført en analyse på alle regionens produktionskøkkener med fokus på, hvad det koster at producere en dagskost. I den forbindelse er der afviklet en del møder med lederne og tillidsrepræsentanterne for at koordinere indsatsen omkring analysen. Alle produktionskøkkener har haft besøg af regionsformanden, og på enkelte møder har en konsulent fra FTF-A også deltaget. Det er vores vurdering, at der har været tilfredshed omkring håndtering af analysen. Analysen blev præsenteret for alle medarbejderne på et fælles møde i august. Netværk Kost & Ernæringsforbundet er fortsat sponsor til Store smagedag. Temaet i 2014 var Kernegodt køkken. I forbindelse med afslutningen både i 2013 og 2014 var der konkurrence om bedste afvikling af Store Smagedag. Mange medlemmer bakker op omkring Store Smagedag, og flere medlemmer er også ambassadører for Store Smagedag. Kostfaglige aktiviteter Den 23. april 2013 fyldte Kost & Ernæringsforbundet 90 år. Det fejrede vi med to arrangementer; et på dagen i et forsamlingshus med ca. 120 deltagere med boller, lagkage og festtale. I oktober 2013 blev fødselsdagen markeret for medlemmer på Bornholm. Flot kagebord og god opbakning fra medlemmer. En hyggelig eftermiddag også med festtale og god stemning. Lige efter sommerferien 2013 tilbød vi motion til politikere og medlemmer: En cykeltur på Frederiksberg med fokus på vand og økologi. Cykelturen blev åbnet af borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune og sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, Københavns Kommune. På ruten besøgte vi et vandværk, hvor regionsrådsmedlem Lars Gårdhøj fortalte om vandressourcer og rent vand i hovedstaden. En god, informativ og spændende cykeltur. Vi har afholdt to bagekurser med underviser fra Mejnerts Mølle og besøg på møllen med en spændende historie om landbrug og økologiske råvarer. Vi har i perioden sat fokus på mad og børn og afholdt arrangement om, hvordan mad og måltider har indflydelse på børnenes udvikling og adfærd. I samarbejde med Nutricia har vi afviklet en tværfaglig temaeftermiddag om sygdommen KOL og ernæring og samarbejdet mellem hospital og primærsektor om patienternes ernæringsplaner. Efter et medlemsønske indbød vi i samarbejde med Region Sjælland til netværksmøde om kølet produktion. Formålet var at dele viden om forskellige produktionsformer, emballage og udvikling af retter. En god eftermiddag med en god debat og vidensdeling. Hertil arrangementer om de nye kostråd (NNR), småtspisende og fuldkorn. Til alle arrangementer har der været god dialog og mulighed for at dele erfaringer og viden. Jobrotationsprojekt I samarbejde med FTF-A, Jobcenter København, Region Hovedstadens Center for HR og Hotel og Restaurantskolen er vi i gang med et større jobrotationsprojekt på udvalgte produktionskøkkener. Efteruddannelsen foregår på Hotel og Restaurantskolen. Jobrotationsprojekt er et godt og billigt redskab, både for ledige og beskæftigede, til at få ny viden, efteruddannelse og erfaring. Side 4

5 Det er altid en udfordring, og det kræver en del ressourcer at få projektet i gang, men det er indsatsen værd. Alle har fået ny viden og erfaring, der ikke må gå til spilde. Der bliver opkvalificeret ca. 60 medarbejdere, ca. 20 ledige indgår i projektet. Messedeltagelse Vi deltager på Hørkram s messe i samarbejde med Region Sjælland. Vi sætter fokus på mestre i mad og sundhed og er i dialog med mange medlemmer, leverandører og faglige personer, som har interesse i vores fag. Vi har også været på Madens Skueplads og afholdt et arrangement om økologi. Næste gang, I møder os på en messe, bliver på Food Fair 2015 i Bella Centret, her sætter vi fokus på værtskab. I forbindelsen med messen i Herning, var der en del køkkener, som fik udleveret økologiske spisemærker, både i bronze, sølv eller guld. Samarbejde med andre organisationer FTF-A er vores A-kasse. Vi har et tæt samarbejde om aktiviteter for ledige med en kostfaglig uddannelse, skolebesøg og deltagelse på vore arbejdspladsbesøg. Fremadrettet skal samarbejdet styrkes omkring rekruttering og fastholdelse af kostfagligt uddannede. Sundhedskartellet i hovedstaden mødes jævnligt. Vibeke Westh fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden er formand. Arbejdet er i en god gænge, og samarbejdet er styrket. Udover at deltage i arbejdet i Sundhedskartellet i Hovedstaden deltager vi også i arbejdet i FTF Region Hovedstaden. Her er der primært fokus på beskæftigelse, sundhedsprofiler og udbudspolitik. Regionsformanden er også formand for FTF Region Hovedstaden, og har en FTFplads i det regionale MED-udvalg. Medlemmer i regionen Vi er medlemmer pr. 1. august 2014 fordelt på ca. 600 forskellige arbejdspladser, men vi vil gerne være flere. Heldigvis har vi fremgang, og vi har fået knap 200 flere medlemmer siden foråret Kig dig rundt på din arbejdsplads og se, om der en eller flere, som kunne være medlem. Så byd dem indenfor i fællesskabet. Målet for os er, at alle, som kan, skal være medlem både nu og i fremtiden. Vi har i 49 tillidsrepræsentanter, heraf har 38 af dem forhandlingskompetence - og 52 arbejdsmiljørepræsentanter. Alle repræsentanter yder hver dag en stor indsats på arbejdspladserne. Afslutning Regionsbestyrelsen ønsker med denne midtvejsstatus at give et indtryk af, hvad vi sammen med vore udvalg har givet af tilbud til jer medlemmer. Herudover har regionsbestyrelsen været i dialog med mange medlemmer og tillidsrepræsentanter i hverdagen. Det handler om konkrete spørgsmål om uddannelse, kostfaglige emner og udbud af kostfaglige opgaver. Tak for jeres opbakning til vore aktiviteter. Alice Linning, Regionsformand, Region Hovedstaden Side 5 Side 5

6 Regionsbestyrelsens sammensætning Formand Næstformand Øvrige medlemmer Alice Linning Marianne Jacobsen Winnie Andersen Bettina Bøgelund Hansen Studerende/Elevrepræsentant Birgitte Markussen Kostfagligt udvalg Formand Susanne Nørregaard Marianne Bredal Hanne Jensen Michelle Varney (indtrådt juni 2014) Tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljøudvalget Formand Bettina Bøgelund Hansen Vibeke Jensen Karina Graff Rossen Christina Ishøy FTF-A delegeret Karina Larsen Sandie Frederiksen Lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne og Metropol Hotel & Restaurantskolen Bettina Bøgelund Hansen Alice Linning Bornholms Erhvervsskole Hanne Wilhemsen Pia Danielle Rømer Erhvervsskolen Nordsjælland Marianne Bredal Michelle Varney Uddannelsesudvalget for PB i Ernæring og Sundhed Alice Linning Uddannelsesudvalget for Global Nutrition and Health Birgitte Markussen

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Netværkslokomotivets års- og ærespris

Netværkslokomotivets års- og ærespris Nyhedsbrev Juni 2010 nr. 26 Netværkslokomotivets års- og ærespris I år var der to priser, der skulle deles ud. Den ene pris gik til 3F - Vejle, fordi vi har et tæt og godt samarbejde med fagforeningen,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28 Nyhedsbrev December 2010 nr. 28 Stram op Foto: Netværkslokomotivet Selv om man har svært ved at læse og skrive, kan man godt få succes med et arbejde, der baserer sig på ord og tekst. Dét var skuespiller

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere