Særlige bestemmelser for Provinsbanerne 2012 Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og NKI Racing Arena (Aalborg).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige bestemmelser for Provinsbanerne 2012 Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og NKI Racing Arena (Aalborg)."

Transkript

1 Særlige bestemmelser for Provinsbanerne 2012 Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og NKI Racing Arena (Aalborg). Alle galopløb i provinsen afholdes i henhold til Dansk Væddeløbsreglement (i det følgende benævnt DVR) suppleret med følgende Særlige Bestemmelser. Hesteejerens konto under DTC debiteres for forfeits, rytterforsikring og baneafgift (+ moms). Ryttere kan udskrive regninger, der efterfølgende bogføres via ejerens/rytterens konto i DTC minus 6 % EDB afgift (+ moms) til udbetaling den 20. i den efterfølgende måned. Hesteejerens fakturaer skal være betalt den 20. i den efterfølgende måned. Anmeldelser og starterklæring gældende for alle 3 baner: Alle anmeldelser og starterklæringer skal ske skriftligt indenfor de i propositionerne angivne datoer og tidsrammer til: Provinsens Galopsekretariat v. Anna-Grete Jensen Telefon fax der har påtaget sig ansvaret for at offentliggøre propositioner, anmeldelser og startlister. Alle kan frit få rundsendt relevant materiale (ikke annoncer) via mail ved henvendelse til A.G.J. Anmeldelsesliste rundsendes på mail den eftermiddag, hvor der har været anmeldelsesfrist om formiddagen. Vægtliste rundsendes tilsvarende normalt 2 dage efter anmeldelsestidspunktet Eventuelle sletninger efter programmets trykning bedes meddelt den afviklende banes eget kontor. Royal Canin Arena (Fyn) / fax: Jydsk Væddeløbsbane(Aarhus): fax: NKI Racing Arena (Aalborg): fax: Hvis der på starterklæringstidspunktet er 10 heste på startlisten i Provinsen, er løbet lukket ellers står løbene åbne for yderligere starterklæringer indtil et på den foreløbige startliste nærmere angivet tidspunkt, indtil der er 12 starterklærede heste, Odense indtil 14 ditto. Rettidigt anmeldte heste har altid fortrinsret. Løb, der 1

2 har været lukket på starterklæringstidspunktet, kan genåbnes, hvis der inden trykketidspunktet udgår heste. Eventuelle efteranmeldte heste vil blive handicappet på lige fod med de rettidigt anmeldte heste, ligeså m.h.t. lodtrækning i løbet. I alle løb er der fast bundvægt på 52 kg, herefter kan evt. rytterlettelse benyttes. Ved startmelding skal hestens rytter, vægt, blinkers inkl. overvægt (max. 9 kg) eller rytterlettelse være anført. Ustartede heste skal rides af professionel rytter, evt. amatør med min. 5 sejre (også i kvalifikationsløb). På alle Provinsens baner kan træneren skriftligt ansøge om at få sin hest læsset sidst, men starteren beslutter suverænt i hvilken rækkefølge hestene skal læsses i tilfælde af, at der foreligger ansøgninger for flere hestes vedkommende. Ansøgningen kan i god tid forud for løbsdagen faxes/mailes til den afviklende bane Ansøgningen skal være indleveret i vægten senest en time før 1. galopløbs starttidspunkt.. Ansøgning om læsning sidst koster 150 kr. + moms, der debiteres ejerens konto. Ansøgningsskema kan findes på og Alle, der færdes ved startboksene i forbindelse med afvikling af galopløb, skal bære hjelm. Ordinære løb (løb med 2 forfeits) kan annulleres ved færre end 7 anmeldte/starterklærede heste. I løb med 3 eller flere forfeits forbeholder den afviklende banes ledelse efter anmeldelsesfristens udløb sig ret til at forlænge løbets anmeldelsesfrist, ændre løbets proposition eller annullere løbet, hvis det skønnes, at antallet af anmeldelser er utilfredsstillende. Der kan ikke efteranmeldes i løb med 3 eller flere forfeits, medmindre løbets proposition er formuleret således. Evt. udelukkelse i alle løb sker iflg. DVR 96 stk Ved tvangssletning i ordinære løb er hesten fortrinsvis startberettiget i den resterende del af sæsonen i ordinære løb på alle tre baner. Tvangsslettede heste betaler ikke forfeits. Alle startende hestes ejere opkræves rytterforsikring på 30 kr., ligesom der opkræves 115 kr. + moms for opstaldede heste, der ikke er tilknyttet en prof. træner med licens ved JVB. Særlig regel vedr. klasse 4 og 5 løb på JVB: Hvis præmiesummen er angivet som klasse 4, præmiesum / kr. (indskud 900 / kr.) vil den ved minimum 10 startende heste blive hævet til / kr. (indskud / kr.). Tilsvarende Klasse 5, præmiesum kr. vil ved minimum 10 startende blive hævet til kr. (indskud 700 kr.). Differencen i præmiesummen vil blive bogført som bonuspræmie. Hvis løbet går igennem med kun 7 starterklærede, vil præmiesummen i begge klasser tilsvarende blive reduceret med kr. (indskud uændret). Kvalifikationsløb: Afholdes på løbsdage efter behov. Der anmeldes til Galopsekretariatet som til ordinære løb. Der opkræves 200 kr. + moms pr. deltagende hest. Tidskrav: 2

3 Odense: Aarhus: Aalborg: distance 1250 meter - 88 sekunder - araberheste 82 sekunder distance 950 m 63 sekunder araberheste 71 sekunder distance 850 m 59 sekunder I Aalborg kan der undtagelsesvis afvikles prøveløb udenfor løbsdage. I sådanne tilfælde, skal der forud for dagen træffes aftale med formand for Aalborg Galopforening, Keld Chr. Karlsen, tlf Pris herfor vil blive oplyst ved tilmeldingen. Licenser: Banernes licensansvarlige afholder licensprøver i 2012 efter forudgående aftale. Aspiranterne skal selv bestille Dansk Væddeløbsreglement og banernes Særlige Bestemmelser fås på banernes kontorer, hvor tilmelding til prøve også kan finde sted. Aspiranterne skal være medlem af hjemmebanens galophesteejerforening. Ønsker du at søge amatørtrænerlicens i Aalborg, skal du kontakte Dansk Galop, Peter Knudsen tlf Vil du søge amatørrytterlicens i Aalborg, skal du kontakte formand for Aalborg Galopforening, Keld Chr. Karlsen, tlf Vægten: Vægten åbner 1 time før løbsdagens første galopløbs anførte starttidspunkt. Rytterne skal være til stede på banen senest 1 time før det første galopløb/resp. kvalifikationsløb, som de, ifølge det officielle program, skal deltage i. Alle ryttere skal forblive på banernes område mindst et kvarter efter tilbagevejningen er afsluttet. Hvis en rytter ønsker at forlade banen inden, skal der søges om særlig tilladelse hertil hos vægtforstanderen. Evt. omgåelse af ovennævnte bestemmelse medfører bødestraf. I forbindelse med udvejningen udleveres nummerdækkener, der kan være forsynet med reklame, disse skal returneres til vægten efter endt brug. Ændringer i forhold til de i Trav og Galops trykte oplysninger, tillades ikke. I tilfælde af force majeure og med dommer komiteens samtykke, kan der afviges fra denne regel. Alle startende heste opkræves rytterforsikring 30 kr. Almindelige regler: De af bestyrelsen, iflg. DVR, tilkomne beføjelser under løbene delegeres videre til banens voldgift / dommerkomite. Hesteejere, trænere og ryttere skal både i det daglige og på løbsdage rette sig efter bestyrelsens eller officials givne anvisninger, bestemmelser samt gældende ordensregler, ligesom enhver, der færdes på banens område, er forpligtet til at vise hensynsfuld og pæn optræden. Jydsk Væddeløbsbane 3

4 Træning: Banens faciliteter er forbeholdt trænere og hesteejere med tilknytning til JVB. Amatørtrænere og hesteejere, der ønsker at benytte banens træningsfaciliteter, skal være medlem af Jydsk Galophesteejerforening. Indmeldelse kan ske via JVB s kontor. Årligt kontingent 500 kr., 750 kr. for par. En gang årligt opkræver JVB 250 kr. hos professionelle trænere med staldplads i JVB s nærmeste område samt ditto amatørtrænere, der ønsker at benytte JVB s træningsfaciliteter. Ridning i skoven er tilladt ifølge gældende regler, som kan ses på banens hjemmeside Græsbanen er normalt åben for træning første hverdag efter en løbsdag. Det skal rides højre rundt. Der kan i særlige tilfælde ydes tilladelse til træning på græsbanen via baneforvalteren på andre tidspunkter. Evt. overtrædelse vil altid blive straffet med bøde. Fibersandbanen er i galopsæsonen åben for ridende ekvipager på følgende tidspunkter: Mandag til fredag: Kl. 7-11: reserveret ridende ekvipager Kl : reserveret kørende ekvipager Kl reserveret ridende ekvipager Kl. ca. 11 og 14: harves fiberbanen Lørdag: Kl. 7-13: reserveret ridende ekvipager kl. ca. 13: harves fiberbanen, og banerne ordnes ikke igen før mandag morgen. På løbsdage og i perioder med frost afviges fra ovennævnte. Er man i tvivl kan man altid ringe til banens kontor. Brugen af amatørstaldene på løbsdage. På løbsdagene henstilles til trænerne om ikke at benytte staldene, hvis de kommer på banen for at træne, idet boksene er blevet rengjorte til løbshestene. Såfremt hestene skal i boks henstilles på det kraftigste til, at boksene rengøres igen - ellers vil vi udstede bøder. På løbsdage med aftenløb er banen lukket efter kl , lørdage og søndage kl. 1l. På lørdage og søndage uden løb stopper træningen kl. 18,00. Der rides venstre rundt: mandag onsdag og fredag. Der rides højre rundt på ugens øvrige dage. Longering må kun finde sted på longeringsbanerne, som kan benyttes på samme tidspunkter som træningen på fibersandbanen. Den indhegnede longeringsbane må ikke benyttes som fold. Startende heste, der ikke trænes af de JVB ansatte trænere, opkræves baneafgift 120 kr. + moms. M.h.t. træningstider udenfor galopsæsonen henvises til JVB s hjemmeside ( 4

5 Paddock, præsentation, parade og tilbagecantring: I paddocken skal hestene trækkes højre rundt i nummerrækkefølge. Hestene skal være i paddocken senest 20 minutter før løbets officielle starttidspunkt. Ved evt. omstarter i travløbet før, ved 1. omstarts begyndelse. Ryttere skal være i paddocken senest 20 minutter før løbets officielle starttidspunkt, uanset evt. omstart i travløbet før. Der siddes op, når paddock chefen giver tegn hertil. Når der ringes 2. gang eller når paddock chefen giver tegn hertil, skridtes der fra paddocken og ned til græsbanen i omvendt nummerrækkefølge. Herefter skridtes til højre, indtil alle deltagende heste er på banen. Herefter vender nr. 1 efterfulgt af de øvrige i nummerrækkefølge og feltet cantrer forbi dommertårnet til startstedet. Hvis løbspropositionen kræver Parade forgår dette en anelse langsommere. Skal blinkers lægges på ved startstedet, skal en hest præsentere først, sidst eller lignende eller skal der søges om tilladelse til at trække hesten til startstedet, skal der foreligge en skriftlig ansøgning herom i vægten senest en time før første galopløbs start. Når beskeden 1 minut til præsentation har lydt til et galopløb eller et kvalifikationsløb, skal alle travheste være væk fra travbanen. Monteryttere må ikke varme op under afviklingen af galop- evt. kvalifikationsløb. Starten: Rytterne skal være indenfor en afstand af 20 meter fra startboksene, når kommandoen 3 minutter til start lyder. JVB stiller læssepersonale til rådighed, men det understreges, at det er trænerens ansvar at have det fornødne personale ved startboksen. Ved læsning er følgende midler tilladt: blændkappe, træktov, startboksdækken der må ikke benyttes: Bremse, pisk, herunder longepisk, slag og/eller spark samt liner. Der henvises i øvrigt til opslag i vægten vedr. starten. Løbene rides på græs. Efter målstregen skal der pulles op, allersenest ved 2000 m startstedet og der rides tilbage, helst på træningsbanen. Royal Canin Arena Træning: Al træning foregår i løbsretningen. Græsbanen er normalt lukket for træning, men kan benyttes efter forudgående aftale med den person, der er udpeget som ansvarlig af Fyens Galopklub. Ved benyttelse af græsbanen opkræves en afgift på 100 kr., for 2-årige heste, dog kun 50 kr. Benyttes græsbanen udenfor de tilladte tidspunkter eller uden indhentet tilladelse, medfører det bødestraf på mindst 500 kr. 1. gang, ved gentagelse mindst kr. Tilsidesættes reglerne gentagne gange, kan det medføre udelukkelse og inddragelse af licens. Alle startende hestes ejere opkræves rytterforsikring 40 kr. og opstaldningsafgift 150 kr. + moms. 5

6 Royal Canin Arena yder ikke assistance ved læsning i startboksen. Efter at have passeret målstregen skal alle heste pulles op og cantre tilbage mod løbsretningen. Afsadling efter løbet foregår i paddocken. NKI Racing Arena Aalborg Alle med galoplicens tilknyttet Aalborg Væddeløbsbane skal være medlem af Aalborg Galop-forening. Kontingent: enlige 300 kr., par 500 kr. En gang årligt bliver professionelle trænere og amatørtrænere med tilknytning til Aalborg Væddeløbsbane opkrævet 500 kr. for brug af banens træningsfaciliteter. Træning på græs foregår på tirsdage og søndage. På tirsdage må der dog kun træner mellem kl og igen efter kl. 19. Se de endelige datoer på og Er brugeren ikke medlem af Aalborg Galopforening, opkræves 200 kr. pr. græsgalop. Der skal forudgående anmeldes græsgalop på tirsdage, senest mandag kl. 15 og til søndage, senest fredag kl Tilmelding skal ske på følgende nummer: Træning uden tilladelse straffes med bøde, minimum kr., der tildeles hestens træner. Startende heste opkræves udover indskud: 30 kr. i rytterforsikring og 100 kr. i baneafgift + moms. AAV yder ikke assistance ved læsning i startboksen. Hestene skal være i paddocken senest 20 minutter før løbets officielle starttidspunkt. Ønskes en hest bragt senere til præsentation, skal henvendelse herom ske til paddock chefen, der herefter træffer sin beslutning og meddeler sin afgørelse til dommertårnet. Det samme gælder, hvis en hest skal trækkes til start. Tilladelse til manglende præsentation gives kun, hvis den pågældende hest tidligere har vist sig uegnet til at præsentere med de øvrige. Hestene præsenteres i nummerrækkefølge. Herefter vendes og til cantres til startstedet. Efter at have passeret målstregen i det pågældende løb fortsættes rundt i løbsretningen. Er hesten pullet up inden overkørslen, vendes rundt og der traves modsat løbsretningen tilbage til paddocken. Er hesten ikke pullet up inden overkørslen, fortsættes i løbsretningen. Senest ved 1800 meter startstedet skal hesten være pullet up og der fortsættes i trav i løbsretningen frem til paddocken. 6

7 Propositioner 2012 Royal Canin Arena (Odense) Alle anmeldelsesdatoer, starterklæringsfrister & vægtoffentliggørelser er kl på de nævnte datoer 1. løbsdag, fredag den 20. april (1 løb) Anmeldes: tirsdag den 10. april Starterklæres: torsdag den 12. april Løb 1) Stark Odense Tømmergårds Åbningsløb. Klasse 4 Distance 1650 meter Vægt: 3-årige minus 4, ældre plus 3 kg Ærespræmie til ejer og rytter 2. løbsdag, fredag den 18. maj (2 løb) Anmeldes: tirsdag den 8. maj Starterklæres: torsdag den 10. maj Løb 1) Karl K. Pedersens Mindeløb. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1650 meter Vægt: 3-årige minus 16, ældre minus 10 kg Ærespræmie til ejer og rytter Løb 2) Sanderum VVS Ærespræmie. Newcomerløb. Udskrevet Distance 1250 meter For 3-årige og ældre heste, der i ikke har vundet løb med en førstepræmie på kr. Tillæg: For hvert ved sejr og plads indtjente i kr. 1 kg ekstra, max. 6 kg. Lettelse: maidens 2 kg. Vægt: 3-årige 59, ældre 64 kg. Ustartede heste og heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. Ærespræmie til ejer og rytter. 7

8 3. løbsdag, fredag den 15. juni (3 løb) Anmeldes: mandag den 4. juni Starterklæres: torsdag den 7. juni Løb 1) H C Andersen Løb. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 2300 meter Vægt: 3-årige minus 17, ældre heste minus 10 kg Ærespræmie til ejer og rytter Løb 2) Ascot Handicap. Klasse 4 Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 5,5 kg, ældre lig generalhandicap Løb 3) Matador Newcomerløb. Udskrevet Distance 1650 meter For 3-årige og ældre heste, der i ikke har vundet løb med en førstepræmie på kr. Tillæg: For hvert ved sejr og plads i indtjente kr. 1 kg ekstra, max. 6 kg. Lettelse: maidens 2 kg. Vægt: 3-årige 58,5, ældre 64 kg. Ustartede heste og heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. 4. løbsdag, torsdag den 5. juli (2 løb) Anmeldes: tirsdag den 26. juni Starterklæres: torsdag den 28. juni Hendes Majestæt Dronning Ingrids Mindeløb. Klasse 4 Forbeholdt amatører og lærlinge Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 8,5, ældre minus 4 kg Vandrepokal og erindringsgave til vindende rytter 8

9 Lensbaron Berners Ærespræmie. Klasse 5 Forbeholdt amatører og lærlinge Distance 1650 meter Vægt: 3-årige plus 0,5, ældre plus 5 kg Vandrepokal og erindringsgave til vindende rytter 5. løbsdag, fredag den 27. juli (3 løb) Anmeldes: mandag den 16. juli (løb 1 + 3) Starterklæres: torsdag den 19. juli (alle løb) Løb 1) Odense Milen. Klasse 2 Præmiesum kr. Distance 1650 meter Vægt: 3-årige minus 18, ældre minus 14 kg Ærespræmie til ejer og rytter Løb 2) Provinsens 3-Årsserie 2. afdeling. Udskrevet Anmeldes: mandag den 2. april Sweepstakes 1650 gr Forventet præmiesum ca kr. Sweepstakes med tilskud på kr. ( %) For 3-årige heste. Vægt: 57 kg. Tillæg: Ved sejr og plads indtjente: kr. plus 5 kg kr. plus 3 kg kr. plus 1 kg. Lettelse: maidens 3 kg. Indskud: kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. 1. forfeit mandag den 2. april 500 kr mandag den 7. maj 800 kr mandag den 18. juni kr mandag den 2. juli kr torsdag den 19. juli kr. Løb 3) Højgaard Hestehospitals Ærespræmie. Klasse 4 Distance 1650 meter 9

10 Vægt: 3-årige minus 6, ældre minus 2 kg Ærespræmie til ejer og rytter 6. løbsdag, lørdag den 15. september (7 løb) Anmeldes: se under de enkelte løb Starterklæres: fredag den 7. september (alle løb) Løb 1) STARK FYENSLØB Klasse 2 (Odense) Anmeldes: mandag den 20. august Præmiesum kr. ( ) 2300 meter Vægt: 3-årige minus 26, ældre minus 22 kg. Vægtdato: 29. august kl. 12,00 Indskud: kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner, rytter og staldmand. Løbet rides af professionelle ryttere. Parade 1. forfeit 20. august 500 kr august september Løb 2) PRODUCE STAKES Anmeldes: mandag den 2. april Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % Distance 1250 gr Forventet præmiesum ca kr. For 2-årige skandinavisk-opdrættede afkom efter hopper, der er bedækket i Danmark i Vægt: 58 kg Tillæg: Heste, der har vundet løb på kr. plus 2 kg, på kr. eller mere end et løb på kr. plus 3 kg Indskud: kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. Ærespræmie til vindende opdrætter udsat af Dansk Galop. 1. forfeit mandag den 2. april 500 kr mandag den 7. maj mandag den 18. juni mandag den 2. juli fredag den 7. september Løb 3) Albani Store Sprint. Kl. 3 Anmeldes: mandag den 3. september 10

11 Præmiesum kr. Distance 1050 meter Vægte: 3-årige minus 11, ældre minus 10 kg Æresdækken samt ærespræmie til ejer og rytter Løb 4) Den Gamle Kro City Hotel Odenses Ærespræmie. Klasse 3 Anmeldes: mandag den 3. september Præmiesum kr. Distance 1650 meter Vægt: 3-årige minus 12,5, ældre minus 10 kg Ærespræmie til ejer og rytter Løb 5) KPMG s Ærespræmie. Handicap. Klasse 3 Anmeldes: mandag den 3. september Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 7,5, ældre minus 5 kg Ærespræmie til ejer og rytter Løb 6) Imerco Dalum s Ærespræmieløb. Klasse 4 Anmeldes: mandag den 3. september Præmiesum kr. Distance 2300 meter Vægt: 3-årige minus 4 kg, ældre lig generalhandicap Ærespræmie til ejer og rytter Løb 7) Fyens Stiftstidendes Ærespræmie. Handicap. Klasse 5 Anmeldes: mandag den 3. september Distance 1650 meter Vægt: 3-årige plus 2,5, ældre plus 5 kg Ærespræmie til ejer og rytter 11

12 Indskud og præmiefordeling 2012 Præmie Indskud Se prop Evt. sweepstakes t. nærmeste 100 kr. 50% 25% 12% 8% 5% 12

13 Propositioner Jydsk Væddeløbsbane 2012 Alle anmeldelsesdatoer, starterklæringsfrister & vægtoffentliggørelser er kl på de nævnte datoer 1. løbsdag, søndag den 22. april 2012 (2 løb) Anmeldes: tirsdag den 10. april kl Starterklæres: fredag den 13. april kl Løb 1) Dispol Snapper Åbningsløb. Klasse 4 Distance 2000 meter Vægt: 3-årige minus 7,5 kg, ældre lig generalhandicap. Løb 2) New Caladonia Newcomerløb. Udskrevet Præmiesum kr. Distance 2000 meter For 3-årige og ældre heste, der ikke i har vundet løb med en førstepræmie på kr. Tillæg: For hvert ved sejr og plads indtjente kr. i , 1 kg ekstra, max. 6 kg. Vægt: 3-årige 55, ældre 62,5 kg. Ustartede heste og heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. 2. løbsdag, fredag den 4. maj St. Bededag (3 løb) Anmeldes: mandag den 23. april kl Starterklæres: torsdag den 26. april kl Løb 1) Fixboard Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt 3-årige minus 16, ældre minus 10 kg Løb 2 Bonefish Handicap. Klasse 4 Distance 2000 meter Vægt: 3-årige minus 7 kg, ældre lig generalhandicap Løb 3) Cayenne Newcomerløb. Udskrevet kl. 5 13

14 Præmiesum kr. Distance 1550 meter For 3-årige og ældre heste, der ikke i har vundet løb med en førstepræmie på kr. Tillæg: For hvert ved sejr og plads indtjente kr. i , 1 kg ekstra, max. 6 kg. Vægt: 3-årige 55, ældre 61 kg. Ustartede heste og heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. 3. løbsdag, lørdag den 19. maj (6 løb) Anmeldes: mandag den 7. maj kl Starterklæres: fredag den 11. maj kl Løb 1) Stormagasin Sallings Pokalløb. (Udskrevet) Præmiesum kr. Distance 2000 meter. For 3-årige heste. Vægt: 57 kg. Tillæg: Ved sejr og plads indtjente: kr. plus 5 kg kr. plus 3 kg kr. plus1 kg Lettelse: Maidens 3 kg. Vandrepokal og ærespræmie Løb 2) Grand Cup. Klasse 2 Præmiesum kr. Distance 2100 meter. Vægt: 3-årige minus 22, ældre minus 15 kg Ærespræmie Løb 3) Curtail Handicap. Klasse 4 Distance 2000 meter Vægt: 3-årige minus 6,5 kg, ældre lig generalhandicap Løb 4) Fabinho Handicap. Klasse 4 Distance 1550 meter Vægt 3-årige minus 9,5, ældre minus 4 kg Løb 5) Cambuslang Newcomerløb. Udskrevet Præmiesum kr. 14

15 Distance 2000 meter For 3-årige og ældre heste, der ikke i har vundet løb med en førstepræmie på kr. Tillæg: For hvert ved sejr og plads indtjente kr. i , 1 kg ekstra, max. 6 kg. Vægt: 3-årige 56, ældre 62,5 kg. Ustartede heste og heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. Løb 6) Ladies Cup (1. afd.) Klasse 5 Sponsoreret af: VEIDELANDS Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt: 3-årige plus 0,5, ældre plus 6 kg Rides af kvindelige ryttere. Ærespræmie til vindende rytter. Ladies Cup består af 6 afdelinger, en på hver af galopdagene i perioden majoktober og der optjenes point efter samme system som i Stormagasin Sallings Rytterkonkurrence. Vinderen, nummer to og nummer tre vil modtage en særlig præmie på finaledagen. 4. løbsdag, lørdag den 2. juni (7 løb) Anmeldes: se under de enkelte løb Starterklæres: fredag den 25. maj kl TUBORG JYDSK DERBY 2012 Sweepst 2200 gr Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) % Bonus til de 3 bedst placerede danskopdrættede heste i mål, minimum kr For 3-årige heste. Vægt: 59 kg. Parade. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmier til ejer, træner og rytter. Opdrætterpræmie, hvis vindende hest er danskopdrættet. Indskud: kr. Er anmeldt. Starterklæres: fredag den 25. maj 2012 kl Rides: Lørdag den 2. juni PETIT PRIX 2012 Sweepst 1550 gr Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) % 15

16 For 3-årige heste anmeldt til Jydsk Derby Vægt: 59 kg. Efter 8. forfeit kan heste enten frit overflyttes til Petit Prix eller blive stående i Jydsk Derby, betale efterfølgende forfeits og frem til starterklæringstidspunktet overflyttes til Petit Prix. Parade. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmier til ejer, træner og rytter. Indskud: kr. Beslagsmed Rasmus Olsen præsenterer JYDSK DERBY CONSOLATION 2012 Sweepst 2000 gr Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) % For 3-årige heste anmeldt til Jydsk Derby Vægt: 59 kg. Efter 8. forfeit kan heste enten frit overflyttes til Jydsk Derby Consolation eller blive stående i Jydsk Derby, betale efterfølgende forfeits og frem til starterklæringstidspunktet overflyttes til Jydsk Derby Consolation. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmier til ejer, træner og rytter af sejrende hest. Indskud: kr. Præmiepuljefordeling Jydsk Derby, Petit Prix og Jydsk Derby Consolation er doteringsmæssigt en helhed. De indkomne forfeits deles efter 8. forfeit efter fradrag af det indkomne efteranmeldelsesgebyr i forholdet: 60 % til Jydsk Derby, 27 % til Petit Prix og 13 % til Jydsk Derby Consolation. Heste, for hvem der betales 8., 9., 10. forfeit, kan frem til starterklæringstidspunktet overflyttes til Petit Prix eller Jydsk Derby Consolation, men alle forfaldne forfeits forbliver i Jydsk Derby præmiepulje. Fællesregler for Jydsk Derby, Petit Prix og Jydsk Derby Consolation: Max. antal startende heste: 12. Evt. udskydning sker ifølge DVR 96, stykke 6. Rides på græs efter de på Jydsk Væddeløbsbanes til enhver tid gældende bestemmelser og med professionelle ryttere. 8. forfeit 9. januar kr. 9. forfeit 6. februar kr. 10. forfeit 5. marts kr. 11. forfeit 10. april kr. 12. forfeit 25. maj kr. Betingelser for efteranmeldelser til og med (6. forfeit): 300 % af allerede forfaldne forfeits samt alle følgende forfeits. Heste, der efteranmeldes til Jydsk Derby mellem 6. og 7. forfeit, opkræves et efteranmeldelsesgebyr på i alt kr. eller til Petit 16

17 Prix kr samt minimum 8. forfeit. Det er ikke muligt at efteranmelde til Jydsk Derby Consolation. Alle slettelser til løbsserien skal foretages skriftligt. Automatisk anmeldte danskfødte heste, for hvilke, der ikke er indbetalt 2. forfeit senest 31. juli 2011, vil blive tvangsslettede. Automatisk anmeldte danskfødte heste, for hvem 2. forfeit er indbetalt, er herefter omfattet af DVR 93 (gældende regler for anmeldelser). Indbetalt efteranmeldelsesgebyr indtil kr. for Jydsk Derby lægges til eksisterende bonuspulje til danskopdrættede heste i løbet. Gebyr udover det beløb lægges til præmiesummen. Evt. efteranmeldelsesgebyr til Petit Prix lægges i den samlede præmiesum. Løb 4) Tattersalls Ltd. præsenterer Jydsk Champion Stakes Klasse 2 Anmeldes: 14. maj kl Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum kr. ( ) %. Distance 2100 meter Vægt: Handicaptal: 3-årige minus 27,5, ældre minus 21 kg Vægtdato: 23. maj kl Ejerpræmie: Gavekort til en Tattersalls auktion på pund. Indskud kr. Æresdækken. Ærespræmier til ejer, træner og rytter. 1. forfeit mandag den 14. maj 500 kr mandag den 21. maj kr fredag den 25. maj kr. Meldes: mandag den 14. maj kl. 12 Starterklæres: fredag den 25. maj kl. 12 Rides: lørdag den 2. juni Løb 5) Jydsk Champion Sprint. Udskrevet Anmeldes: mandag den 21. maj Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 950 meter. For 3-årige og ældre heste. Vægt: 3-årige 56, ældre 59 kg Tillæg: Heste, der vundet sejrs el. pladspræmie på kr. 4 kg, på kr. 2 kg. Maidens 2 kg lettelse. Indskud: kr. ( ). Ærespræmie 17

18 Løb 6) Elkærs Stutteris Ærespræmie. Klasse 4 Anmeldes: mandag den 21. maj Præmiesum kr. Distance 2000 meter. Vægt: 3-årige minus 10, ældre minus 4 kg. Ærespræmie Løb 7) Ladies Cup (2. afd.) Klasse 5 Sponsoreret af: VEIDELANDS Anmeldes: mandag den 21. maj Præmiesum kr. Distance 2750 meter Vægt: 3-årige minus 2, ældre plus 6 kg Rides af kvindelige ryttere. Ærespræmie til vindende rytter. 5. løbsdag, lørdag den 30. juni (2 løb, der afvikles som 1. og 2. løb) Anmeldes: mandag den 18. juni kl Starterklæres: fredag den 22. juni kl Løb 1) Panama Jack Handicap. Klasse 4 Distance 1550 meter Vægt: 3-årige minus 8,5, ældre minus 4 kg Løb 2) Karakorun Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt: 3-årige plus 1,5, ældre plus 6 kg 18

19 6. løbsdag fredag den 6. juli (6 løb) Anmeldes: mandag den 25. juni kl Starterklæres: torsdag den 28. juni kl Løb 1) PROVINSENS 3-ÅRS SERIE 1. AFD. Anmeldes: mandag den 2. april kl Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum kr. ( ) %. Distance 1550 meter For 3-årige heste. Vægt: 57 kg. Tillæg: Ved sejr og plads indtjente: kr. plus 5 kg kr. plus 3 kg kr. plus 1 kg Lettelse: maidens 3 kg. Indskud: kr. Æresdækken. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. 1. forfeit mandag den 2. april 500 kr mandag den 7. maj 800 kr mandag den 29. maj kr mandag den 18. juni kr fredag den 29. juni kr. Løb 2) Ritmester Frigaards Mindeløb. Klasse 2 Anmeldes: mandag den 25. juni kl Præmiesum kr. Distance 2000 meter Vægt: 3-årige minus 19, ældre minus 14 kg Ærespræmie og vandrepokal Løb 3) Lastbustowoodstock Handicap. Klasse 3 Anmeldes: mandag den 25. juni kl Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt: 3-årige minus 12, ældre minus 8 kg Løb 4) Ladies Cup (3. afd.) Klasse 4 Sponsoreret af: VEIDELANDS Anmeldes: mandag den 25. juni kl Distance 1550 meter 19

20 Vægt: 3-årige minus 4 kg, ældre lig generalhandicap Rides af kvindelige ryttere. Ærespræmie til vindende rytter Løb 5) Maltho Handicap. Klasse 5 Anmeldes: mandag den 25. juni kl Præmiesum kr. Distance 2000 meter Vægt: 3-årige plus 1, ældre plus 6 kg Løb 6) Aladar Newcomerløb. Udskrevet Anmeldes: mandag den 25. juni kl Præmiesum kr. Distance 1550 meter For 3-årige og ældre heste, der ikke i har vundet løb med en førstepræmie på kr. Tillæg: For hvert ved sejr og plads indtjente kr. i , 1 kg, max. 6 kg. Vægt: 3-årige 56, ældre 60 kg. Ustartede heste og heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. 7. løbsdag, fredag den 3. august (6 løb) Anmeldes: mandag den 23. juli kl Starterklæres: torsdag den 26. juli kl Løb 2) Aarhus Store Handicap. Klasse 3 Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 2150 meter Vægte: 3-årige minus 14,5 ældre minus 10 kg Ærespræmie Indskud: 2000 kr. ( ) Løb 2) Jydsk 3-års Handicap. Klasse 3 Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 1550 meter Handicap for 3-årige heste. Vægte: 3-årige minus 10 kg Ærespræmie. Indskud: 2000 kr. ( ) 20

21 Løb 3) Silver Shine Handicap. Klasse 4 Distance 950 meter Vægt: 3-årige minus 3, ældre minus 1,5 kg Løb 4) Keep On Flying Newcomerløb. Udskrevet Præmiesum kr. Distance 2000 meter For 3-årige og ældre heste, der ikke i har vundet løb med en førstepræmie på kr. Tillæg: For hvert ved sejr og plads indtjente kr. i , 1 kg ekstra, max. 6 kg. Vægt: 3-årige 56, ældre 60 kg. Ustartede heste og heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. Løb 5) Ladies Cup (4. afd.) Klasse 5 Sponsoreret af: VEIDELANDS Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt: 3-årige plus 5, ældre plus 8 kg Rides af kvindelige ryttere. Ærespræmie til vindende rytter The Kicker 2-års maidenløb Præmiesum kr. Distance 1550 meter For 2-årige maidens. Vægt 59 kg Reserveløb, hvis 2-årsløbet skulle udgå: Dingle View Handicap. Klasse 4 Distance 1550 m Vægt: 3-årige minus 7, ældre minus 4 kg 21

22 8. løbsdag, fredag den 31. august (6 løb) Anmeldes: se under de enkelte løb Starterklæres: torsdag den 23. august kl Løb 1) Stutteriet Hjortebo præsenterer Valpréløb Hoppeløb. Udskrevet Anmeldes: mandag den 2. april kl Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 2000 meter For 3-årige og ældre hopper. Vægt: 3-årige 55, ældre 58,5 kg. Tillæg: Hopper, der har vundet sejrs- eller pladspræmie på kr. plus 4 kg, på kr. plus 2 kg. Maidens 2 kg lettelse Indskud: kr. Æresdækken. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. Stutteriet Hjortebo har udsat en fribedækning ved Academy Award til vindende hoppe. 1. forfeit mandag den 2. april 500 kr mandag den 21. maj kr mandag den 25. juni kr mandag den 23. juli kr torsdag den 23. august kr. Løb 2) 2-Åringernes Stayerprøve. (Udskrevet) Anmeldes: mandag den 2. april Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 1550 meter For 2-årige skandinaviskopdrættede heste. Vægt: 59 kg Indskud: kr. Æresdækken. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. 1. forfeit mandag den 2. april 400 kr mandag den 9. maj 500 kr mandag den 20. juni 800 kr mandag den 25. juli 800 kr torsdag den 23. august kr. Løb 3) PROVINSENS 3-ÅRS SERIE 4. Afd. Anmeldes: mandag den 2. april Sweepstakes plus kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 2000 meter For 3-årige heste. Vægt: 57 kg. Tillæg: Ved sejr og plads indtjente: 22

23 kr. plus 5 kg kr. plus 3 kg kr. plus 1 kg Lettelse: maidens 3 kg. Indskud: kr. Æresdækken. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. 1. forfeit mandag den 2. april 500 kr mandag den 7. maj 800 kr mandag den 18. juni kr mandag den 2. juli kr torsdag den 23. august kr. Løb 4) Reggae Dancer Handicap. Klasse 3 Anmeldes: mandag den 20. august Præmiesum kr. Distance 2150 meter Vægt: 3-årige minus10, ældre minus 6 kg Løb 5) Fabiola Handicap. Klasse 4 Anmeldes: mandag den 20. august Distance 1550 meter Vægt: 3-årige minus 2,5 kg, ældre lig generalhandicap Løb 6) Ladies Cup. 5. Afd. Klasse 5 Sponsoreret af : VEIDELANDS Anmeldes: mandag den 20. august Præmiesum kr. Distance 2000 meter Vægt: 3-årige plus 2,5, ældre plus 6 kg Rides af kvindelige ryttere. Ærespræmie til vindende rytter 23

24 9. løbsdag, fredag den 7. september (2 løb) Anmeldes: mandag den 27. august kl Starterklæres: torsdag den 30. august kl Løb 1) Cavewarrior Newcomerløb. Udskrevet Præmiesum kr. Distance 1550 meter For 3-årige og ældre heste, der ikke i har vundet løb med en førstepræmie på kr. Tillæg: For hvert ved sejr og plads indtjente kr. i , 1 kg, max. 6 kg. Vægt: 3-årige 58, ældre 60 kg. Ustartede heste og heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. Løb 2) Temple Queen Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 2000 meter Vægt: 3-årige plus 7, ældre plus 10 kg 10. løbsdag fredag den 21. september (3 løb) Anmeldes: mandag den 10. september Starterklæres: torsdag den 13. september kl Løb 1) Master Kid Handicap. Klasse 2 Præmiesum kr. Distance 2750 meter Vægt: 3-årige minus 18,5, ældre minus 14 kg Løb 2) Efterårsstayeren. Klasse 4 Distance 2150 meter Vægt: 3-årige minus 3,5 kg, ældre lig generalhandicap Løb 3) Efterårssprint. Klasse 4 Distance 1550 meter Vægt: 3-årige minus 2, ældre lig generalhandicap 24

25 11. løbsdag lørdag den 5. oktober (6 løb) Anmeldes: se under de enkelte løb Starterklæres: torsdag den 27. september kl Løb 1) DEN JYDSKE VINTERFAVORIT(Århus) Anmeldes: mandag den 14. maj Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 1550 gr For 2-årige heste. Åben afdeling. Vægt: 59 kg. Indskud: kr. Æresdækken. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. 1. forfeit mandag den 14. maj 500 kr mandag den 18. juni 800 kr mandag den 9. juli kr mandag den 13. august kr torsdag den 27. september kr. Løb 2) 3-årseliten. Klasse 2 Anmeldes: mandag den 17. september Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 2000 meter For 3-årige heste. Vægt: Generalhandicap minus 15 kg. Vægtdato: 25. september Ærespræmie Indskud: kr. 1. forfeit mandag den 17. september 400 kr mandag den 24. september 700 kr torsdag den 27. september 1400 kr. Løb 3) Beslagsmed Rasmus Olsen præsenterer Marselisborg Handicap. Klasse 2 Anmeldes: mandag den 17. september Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 2150 meter Vægt: 3-årige minus 17, ældre minus 14 kg. Vægtdato: 25. september Ærespræmie Indskud: kr. 25

26 1. forfeit mandag den 17. september 500 kr. 2. forfeit mandag den 24. september kr. 3. forfeit torsdag den 27. september kr. Løb 4) Moesgård Handicap. Kl. 4 Anmeldes: mandag den 17. september Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 2000 meter Vægt: 3-årige minus 2 kg, ældre lig generalhandicap. Vægtdato: 25. september Ærespræmie Indskud: kr. 1. forfeit mandag den 17. september 500 kr. 2. forfeit mandag den 24. september 750 kr. 3. forfeit torsdag den 27. september kr. Løb 5) Ladies Cup (6. afd.) Klasse 5 Sponsoreret af: VEIDELANDS Anmeldes: mandag den 24. september Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt: 3-årige plus 4,5, ældre plus 6 kg Rides af kvindelige ryttere. Ærespræmie til vindende rytter samt til 1., 2. og 3. rytter med flest point i serien. Løb 6. Hurricane Lines Newcomerløb. Udskrevet Anmeldes: mandag den 24. september Præmiesum kr. Distance 1550 meter For 3-årige og ældre heste, der ikke i har vundet løb med en førstepræmie på kr. Tillæg: For hvert ved sejr og plads indtjente kr. i , 1 kg, max. 6 kg. Vægt: 3-årige 58, ældre 59,5 kg. Ustartede heste og heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. 26

27 12. løbsdag, søndag den 14. oktober (3 løb, der afvikles i slutningen af programmet) Anmeldes: se under de enkelte løb Starterklæres: fredag den 5. oktober kl Løb 1) Dansk Mesterskab for 3-årige Udskrevet Anmeldes: mandag den 2. april Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 2000 meter Distance 2000 meter. For 3-årige danskopdrættede heste. Vægt: 59 kg. Parade. Rides af professionelle ryttere. Indskud: kr. Æresdækken. Ærespræmier til ejer, træner og rytter. 1. forfeit mandag den 2. april 500 kr. 2. forfeit mandag den 7. maj 800 kr. 3. forfeit mandag den 18. juni kr. 4. forfeit mandag den 24. august kr. 5. forfeit fredag den 5. oktober kr. Løb 2) Flyinception Handicap. Klasse 4 Anmeldes: mandag den 1. oktober Distance 1550 meter Vægt: 3-årige minus 5,5, ældre minus 4 kg Løb 3) Alnitak Finale Handicap. Klasse 4 Anmeldes: mandag den 1. oktober Distance 2000 meter Vægt: 3-årige minus 2 kg, ældre lig generalhandicap 27

28 Præmiefordeling 2012 Præmiesum Indskud ( ) ( ) (10052) ( ) ( ) (1639) ( ) ( ) Sweepstakes og øvrige præmiesummer, der evt. dukker op i løbet af sæsonen, vil blive fordelt efter følgende skala til nærmeste hundrede kroner, med mindre propositionen bestemmer anderledes. 55 % 22 % 11 % 7 % 5 % TUBORG JYDSK DERBY SERIE 2013 (Aarhus) TUBORG JYDSK DERBY 2013 Sweepst 2200 gr Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) % For 3-årige heste. Vægt: 59 kg. Parade. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmier til ejer, træner og rytter. Opdrætterpræmie, hvis vindende hest er danskopdrættet. Indskud: kr. (se nedenstående vedr. evt. efteranmeldelse) Anmeldes: (gælder for alle tre løb) maj 2012 (se nedenstående) Starterklæres: ULTIMO MAJ 2013 Rides: (alle tre løb) PRIMO JUNI

29 PETIT PRIX 2013 Sweepst 1550 gr Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) % For 3-årige heste anmeldt til Jydsk Derby Vægt: 59 kg. Efter 8. forfeit kan heste enten frit overflyttes til Petit Prix eller blive stående i Jydsk Derby, betale efterfølgende forfeits og frem til starterklæringstidspunktet overflyttes til Petit Prix. Parade. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmier til ejer, træner og rytter. Indskud: kr. (se nedenstående) Beslagsmed Rasmus Olsen præsenterer JYDSK DERBY CONSOLATION 2013 Sweepst 2000 gr Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) % For 3-årige heste anmeldt til Jydsk Derby Vægt: 59 kg. Efter 8. forfeit kan heste enten frit overflyttes til Jydsk Derby Consolation eller blive stående i Jydsk Derby, betale efterfølgende forfeits og frem til starterklæringstidspunktet overflyttes til Jydsk Derby Consolation. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmier til ejer, træner og rytter af sejrende hest. Indskud: kr. (se nedenstående) Præmiepuljefordeling Jydsk Derby, Petit Prix og Jydsk Derby Consolation er doteringsmæssigt en helhed. De indkomne forfeits deles efter 8. forfeit forholdet: 60 % til Jydsk Derby, 27 % til Petit Prix og 13 % til Jydsk Derby Consolation. Heste, for hvem der betales 9. og efterfølgende forfeits, kan frem til starterklæringstidspunktet overflyttes til Petit Prix eller Jydsk Derby Consolation, men alle forfaldne forfeits forbliver i Jydsk Derby præmiepulje. Fællesregler for Jydsk Derby, Petit Prix og Jydsk Derby Consolation: Max. antal startende heste: 12. Evt. udskydning sker ifølge DVR 96, stykke 6. Rides på græs efter de på Jydsk Væddeløbsbanes til enhver tid gældende bestemmelser og med professionelle ryttere. Alle heste født i 2010 kan skriftligt anmeldes frem til og senest 14. maj

30 Alle danskfødte heste årgang 2010 er automatisk tilmeldte pr. 14. maj Grundlaget for de automatisk anmeldte danskfødte heste er heste indregistreret via Dansk Galop i årbogen Alle udenlandsk opdrættede heste (inklusive svenske og norske) årgang 2010, der ønskes anmeldt til Jydsk Derby 2013, skal anmeldes skriftligt af træner, ejer eller opdrætter. 1. forfeit mandag den 14. maj 200 kr. (danskopdrættede gratis) 2. forfeit mandag den 4. juni 300 kr. 3. forfeit mandag den 9. juli 300 kr. 4. forfeit mandag den 6. august 500 kr. 5. forfeit mandag den 3. september 500 kr. 6. forfeit mandag den 8. oktober 600 kr. 7. forfeit mandag den 5. november 800 kr. 8. forfeit mandag den 10. december kr. 9. forfeit februar kr. 10. forfeit marts kr. 11. forfeit april kr. 12. forfeit ultimo maj kr. Der er mulighed for skriftlige anmeldelser til løbsserien til og med 14. maj 2012, efterfølgende er løbsserien lukket for yderligere tilmeldinger. Listen over samtlige anmeldte heste offentliggøres umiddelbart efter denne dato. Alle slettelser til løbsserien skal foretages skriftligt. Automatisk anmeldte danskfødte heste, for hvilke, der ikke er indbetalt 2. forfeit senest 31. juli 2012, vil blive tvangsslettede. Automatisk anmeldte danskfødte heste, for hvem 2. forfeit er indbetalt, er herefter omfattet af DVR 93 (gældende regler for anmeldelser). 30

31 Propositioner NKI Racing Arena (Aalborg) 2012 Alle anmeldelsesdatoer, starterklæringsfrister & vægtoffentliggørelser er kl på de nævnte datoer 1. løbsdag, mandag den 30. april (2 løb) Anmeldes: onsdag den 18. april Starterklæres: tirsdag den 24. april Løb 1) John Nielsens Fødselsdagsløb. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige minus 10,5, ældre minus 4 kg John Nielsen giver i anledning af sin nylige 70-åts fødselsdag ærespræmier til ejer, træner og rytter af sejrende hest samt æresdækken. Løb 2). Killeney Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 3, ældre plus 4 kg 2. løbsdag, mandag den 14. maj (2 løb) Anmeldes: onsdag den 2. maj Starterklæres: Tirsdag den 8. maj Løb 1) Fire and Stone Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 2000 meter Vægt: 3-årige minus 15, ældre minus 8 kg Løb 2) Hawkleaf Flier Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1500 meter. Vægt: 3-årige minus 6 kg, ældre lig generalhandicap 31

32 3. løbsdag, mandag den 28. maj (2 løb) Anmeldes: Onsdag den 16. maj Starterklæres: Tirsdag den 22. maj Løb 1) Baggins Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige minus15,5, ældre minus 10 kg Løb 2) Salute Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 4, ældre plus 2 kg 4. løbsdag, fredag den 22. juni (5 løb) Anmeldes: mandag den 11. juni Starterklæres: torsdag den14. juni Løb 1) Bistagno Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 2800 meter Vægt: 3-årige minus 13,5, ældre minus 6 kg Løb 2) Amber Lady Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige 12,5, ældre minus 8 kg Løb 3) So Surreal Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 5 kg, ældre lig generalhandicap Løb 4) Lastbustowoodstock Handicap. Klasse 4 32

33 Præmiesum kr. Distance 950 meter Vægt: 3-årige lig generalhandicap, ældre plus 2 kg Dette løb afvikles KUN ved min. 10 startererklærede heste Løb 5) Moonlight Gambler Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 2000 meter Vægt: 3-årige minus 1,5, ældre plus 4 kg 5. løbsdag, fredag den 20. juli (5 løb) Anmeldes: mandag den 9. juli Starterklæres: torsdag den 12. juli Løb 1) Caviar Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 2000 meter Vægt: 3-årige minus 14,5, ældre minus 10 kg Løb 2) Dispol Snapper Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige minus 13,5, ældre minus 10 kg Løb 3) Cut Father Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 4 kg, ældre lig generalhandicap Løb 4) On Offer Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige plus 2,5, ældre plus 6 kg 33

34 Løb 5) Fedtmule Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 2200 meter Vægt: 3-årige plus 1, ældre plus 6 kg 6. løbsdag, lørdag den 18. august (7 løb) Anmeldes: se under de enkelte løb Starterklæres: fredag den 10. august Løb 1) LIMFJORDS HANDICAP Klasse 2 Anmeldes: mandag den 30. juli Sweepst 1800 gr Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) % Vægt: Handicaptal: 3-årige minus 23, ældre minus 20 kg. Vægtdato: 8. august kl. 12,00 Indskud kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. 1. forfeit mandag den 30. juli 500 kr mandag den 6. august kr fredag den 10. august kr. Løb 1) PROVINSENS 3-ÅRS SERIE Afd. Anmeldes: mandag den 2. april Sweepstakes 1800 gr Forventet præmiesum ca kr. Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % For 3-årige heste. Vægt: 57 kg. Tillæg: Ved sejr og plads indtjente: kr. plus 5 kg kr. plus 3 kg kr. plus 1 kg Lettelse: maidens 3 kg. Indskud: kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. 1. forfeit mandag den 2. april 500 kr mandag den 7. maj 800 kr mandag den 18. juni kr. 34

35 4. - mandag den 2. juli kr fredag den 10. august kr. Løb 3) AALBORGS 2-ÅRS GRAND PRIX 2012 Anmeldes: mandag den 14. maj, dato ændret i forhold til storløbshæftet! Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % Distance 1500 gr Forventet præmiesum ca kr. For 2-årige heste. Åben afdeling. Vægt: 59 kg Indskud: kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. 1. forfeit mandag den 14. maj 500 kr mandag den 4. juni mandag den 25. juni mandag den 2. juli fredag den 10. august Løb 4) Cambuslang Handicap. Klasse 3 Anmeldes: mandag den 6. august Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum kr. Distance 2000 meter Vægt: 3-årige minus 9,5, ældre minus 6 kg. Ærespræmie til ejer, træner og rytter af sejrende hest Indskud: kr. ( ) Løb 5) El Salvadors Sommersprint. Handicap. Klasse 3 Anmeldes: mandag den 6. august Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige minus 10,5, ældre minus 8 kg. Ærespræmie til ejer, træner og rytter af sejrende hest Vandrepokal og ærespræmier udsat af Helle og Finn Andersen Indskud: kr. ( ) Løb 6) Stars Pride Handicap. Klasse 4 Anmeldes: mandag den 6. august 35

36 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 3 kg, ældre lig generalhandicap Løb 7) Crostini Handicap. Klasse 5 Anmeldes: mandag den 6. august Præmiesum kr. Distance 2200 meter Vægt: 3-årige plus 2 kg, ældre plus 6 kg 7. løbsdag, lørdag den 8. september (2 løb) Anmeldes: mandag den 27. august Starterklæres: fredag den 31. august Løb 1) Silver Blaze. Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 12,5, ældre minus 10 kg Ærespræmie til vindende rytter Løb 2) Professor Moriarty. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 2,5 kg, ældre lig generalhandicap Ærespræmie til vindende rytter 8. løbsdag, mandag den 24. september (2 løb) Anmeldes: onsdag den 12. september Starterklæres: tirsdag den 18. september Løb 1) Gilbertian Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige minus 8, ældre minus 6 kg 36

37 Løb 2) Sangreal Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige plus 2 kg, ældre plus 4 kg 9. løbsdag fredag den 12. oktober (2 løb) Anmeldes: mandag den 1. oktober Starterklæres: torsdag den 4. oktober Løb 1) Cinnamon s Pride Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 9,5, ældre minus 8 kg Løb 2) Bonefish Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 2200 meter Vægt: 3-årige plus 1, ældre plus 4 kg 10. løbsdag, mandag den 29. oktober (2 løb) Anmeldes: onsdag den 17. oktober Starterklæres: tirsdag den 23. oktober Aalborg Store Handicap. Klasse 3 Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum kr. Distance 2000 meter Vægt: 3-årige minus 16, ældre minus 14 kg Indskud: kr. ( ) Ærespræmie til ejer, træner og rytter af sejrende hest Crafty Cleaner Finalehandicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1500 meter 37

Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense)

Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense) Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense) Alle anmeldelsesdatoer, starterklæringsfrister & vægtoffentliggørelser er kl. 10 12 på de nævnte datoer Fredag den 29. april (1 løb) Anmeldes: fredag den 15.

Læs mere

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og Aalborg Væddeløbsbane (Aalborg) for sæsonen 2009.

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og Aalborg Væddeløbsbane (Aalborg) for sæsonen 2009. Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og Aalborg Væddeløbsbane (Aalborg) for sæsonen 2009. Alle galopløb i provinsen afholdes i henhold til Dansk

Læs mere

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane Propositioner - Fyens Væddeløbsbane (alle anmeldelses- og starterklæringstidspunkter er kl. 10.00-12.00) Fredag den 8. maj (2 løb) Anmeldes: mandag den 27. april - Starterklæres: onsdag den 29. april Løbene

Læs mere

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Fyens Væddeløbsbane (Odense), Jydsk Væddeløbsbane (Aarhus) og NKI Racing Arena (Aalborg) Alle galopløb i provinsen afholdes i henhold til Dansk Væddeløbsreglement

Læs mere

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Fyens Væddeløbsbane (Odense), Jydsk Væddeløbsbane (Aarhus) og Racing Arena (Aalborg)

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Fyens Væddeløbsbane (Odense), Jydsk Væddeløbsbane (Aarhus) og Racing Arena (Aalborg) Særlige bestemmelser for Provinsbanerne 2017 Fyens Væddeløbsbane (Odense), Jydsk Væddeløbsbane (Aarhus) og Racing Arena (Aalborg) Alle galopløb i provinsen afholdes i henhold til Dansk Væddeløbsreglement

Læs mere

Propositioner Fyens Væddeløbsbane

Propositioner Fyens Væddeløbsbane Propositioner 2016 - Fyens Væddeløbsbane (alle anmeldelses- og starterklæringstidspunkter er kl. 10.00-12.00) Lørdag den 7. maj (1 løb) Starttidspunkt for løbsdagens 1. løb: kl. 13.15 mandag den 25. april

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i september og oktober Startmeldingsdatoer til løb i september og oktober September: Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Aalborg kl. 15.15 Torsdag 5. Billund

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i Startmeldingsdatoer september og oktober til løb i september og oktober September: Mandag 1. Skive kl. 18.30 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Aalborg kl.

Læs mere

Propositioner Aalborg Væddeløbsbane 2011

Propositioner Aalborg Væddeløbsbane 2011 Propositioner Aalborg Væddeløbsbane 2011 1. løbsdag, mandag den 2. maj 2011 (2 løb) Anmeldes: onsdag den 20. april Starterklæres: tirsdag den 26. april Løb 1) Rosie Says No Åbningsløb. Klasse 3 Præmiesum

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Onsdag 1. Lunden kl. 15.15 Torsdag 2. Billund kl. 18.30 Lørdag 4. Bornholm kl. 13.00 Lørdag 4. Skive kl. 17.42

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner november/december Løbsdage i Startmeldingsdatoer til løb i november og december november og december November: Mandag 27. oktober: Lørdag 1. Lunden kl. 18.05 Tirsdag 28. oktober: Søndag 2.

Læs mere

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 3. Aalborg kl. 13.15 Onsdag 6. Lunden kl. 15.15 Søndag 10. Aarhus kl. 13.15 Mandag 11. Skive

Læs mere

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5 Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Travligaen

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Torsdag 1. Nykøbing kl. 18.30 Fredag 2. Odense kl. 17.45 Lørdag 3. Bornholm kl. 13.00 Søndag 4. Lunden kl. 13.15

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 4. Odense kl. 13.15 Onsdag 7. Lunden kl. 15.45 Søndag 11. Aalborg kl. 13.15 Mandag 12. Skive

Læs mere

PROPOSITIONER DANMARK 2016

PROPOSITIONER DANMARK 2016 PROPOSITIONER DANMARK 2016 KLAMPENBORG 1. dag Lørdag 23 april 2016 kl 12.30 Anmeldes Tirsdag 12 april 12.00 Vægter Torsdag 14 april 12.00 Startanm Mandag 18 april 09.30 1. HCP 1 60.000 kr 1200 gr. Aktuellt

Læs mere

Propositioner Danmark

Propositioner Danmark Propositioner Danmark Propositioner Klampenborg Propositioner Klampenborg 1. - 21. løbsdag 2014 1. løbsdag Lørdag 26. april kl 12.30 Meldes Tirsdag 15. april kl 12.00 ansættelse Onsdag 16. april kl 15.00

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Infobogen. Ponytrav og Ponymonté Skrevet og illustreret af Rie D. Design

Infobogen. Ponytrav og Ponymonté Skrevet og illustreret af Rie D. Design bogen Ponytrav og Ponymonté 2015 Skrevet og illustreret af Rie D. Design Grundlag For at finde ud af hvor ponyen skal starte beregner man et grundlag. Det udregnes ved at tage de gennemsnittet 2 hurtigste

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ.

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Fredag den 21. august Klasse 1: Showklasse ved dommer Peter Fischer Skriv hvilken klasse, du vil ride. Du rider programmet

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner juli/august Løbsdage i Juli og August Startmeldingsdatoer til løb i Juli og August Juli: Søndag 1. Aarhus kl. 13.15 Mandag 2. Skive kl. 18.15 Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Lunden

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

ALBANI CUP. Generelle spilleregler

ALBANI CUP. Generelle spilleregler Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 ALBANI CUP Knockoutturnering Spillere Vinder af kampen Scoretavler Præmier Dommere Generelle spilleregler Vigtige datoer

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

MULIGHEDERNES PLATFORM AKTIVITETER

MULIGHEDERNES PLATFORM AKTIVITETER MULIGHEDERNES PLATFORM AKTIVITETER UDDRAG AF AKTIVITETER PÅ JVB Prøv at køre tandemsulky Det er en aktivitet, der giver alle et kick. Du får følelsen af at være ægte travkusk, godt understøttet af en erfaren

Læs mere

Velkommen til Sportsdag

Velkommen til Sportsdag É R T N IS E GRAT Velkommen til Sportsdag Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 17 22 www.fvb-odense.dk Kl. 12.50 Prøveløb Kl. 13.00 1. løb Kl. 13.10 Ponyløb Kl. 13.25 2. løb Kl. 13.45 3.

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 ! Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 Klasser: Klasse1: HVR Speciel Grandprix u. galop-lc3 For lørdagsholdet 9-10, samt særligt inviterede. Klasse2: Valgfrit

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner juli/august Løbsdage i Juli og August Startmeldingsdatoer til løb i Juli og August Juli: Mandag 1. Aalborg kl. 18.15 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Lunden kl. 15.15 Torsdag 4. Billund

Læs mere

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg)

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg) Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Hest: - Spring 120,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 180) - Dressur 140,- pr. klasse (Efteranmeldelse

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF:

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement redigeret januar 2018. Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Hest: - Spring 130,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 190)

Læs mere

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev.

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Online tilmelding er åben på www.drmc.dk. Her kan tilmeldingslisten over allerede tilmeldte også vises. Tilmelding kan også ske ved mail til swiss@swiss.dk. Sidste

Læs mere

FÅ EN GRATIS PRØVETIME DET HANDLER OM OPLEVELSER

FÅ EN GRATIS PRØVETIME DET HANDLER OM OPLEVELSER BOWLINGTURNERINGER 2015 / 2016 alle kan deltage / X FÅ EN GRATIS PRØVETIME DET HANDLER OM OPLEVELSER City Bowling Rugårdsvej 46-5000 Odense C - Tlf. 65 91 01 22 Vi har online booking - læs mere på www.citybowling.dk

Læs mere

Velkommen til Sportsdag

Velkommen til Sportsdag GRATIS ENTRÉ Velkommen til Sportsdag Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 17 22 www.fvb-odense.dk DAGENS CIRKATIDER Kl. 12.30 - Løbsdagen starter Kl. 12.45 - Prøveløb Kl. 13.00-1. løb Kl.

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE DM REVANCE 2011 INDBYDELSE 7. - 9. oktober 2011 Arrangør: LUG KØBENHAVN Side 1/8 Indbydelse til DM Revancen 2011 d. 8. / 9. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 08.10.11. Åbent løb for, Cadett Mini,

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120).

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120). Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Heste kr. 120 pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240). Distriktsmesterskaber 240 pr. klasse

Læs mere

Folkerace Sportsligt Reglement 2015

Folkerace Sportsligt Reglement 2015 Folkerace Sportsligt Reglement 2015 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser / Point 1.6 Præmier 1.7 Klassesponsorer, Startnummer 1.8 Særlige

Læs mere

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7 Propositioner for Rideklubben Strøgården udv. klubstævne i dressur og spring for Pony og Hest den 26 og 27/5-2012, med 1 afd. af klubmesterskab for privatryttere om lørdagen. Lørdag d. 26/5 2012 Dressur

Læs mere

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 5 & 6 afdeling Arrangør: 14. 15. august 2010 Rødby Go-Kart Klub (RGKK) Gl. Badevej 9, 4970 Rødby Sekretariat: Britta Petersen, mail: rgkk@rgkk.dk. Tlf: 54 60 15 77.

Læs mere

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016 for JT All In Racing BMX Cup 2016 Dansk BMX National Cup 2016 Indholdsfortegnelse 1 Information omkring løbsserien... 3 1.1 Løbsansvarlige... 3 1.2 Baner og dato... 3 2 Regler, klasser, tilmelding og registrering...

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

DEC. Sportsligt reglement 2017

DEC. Sportsligt reglement 2017 DEC Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 23-01-2017 SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION Seriens navn er Danish Endurance Championship (DEC) og tilrettelægges af promotor

Læs mere

Nökkvi klubstævneregler

Nökkvi klubstævneregler Nökkvi klubstævneregler Følgende regler er gældende til alle Nökkvi klubstævner: udgivet 23. marts 2013 / senest opdateret 11. august 2015 Generelle betingelser: Du behøver ikke stamtavle på din hest,

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

5. 6. juli 2014 Sølystparken Silkeborg Langsø

5. 6. juli 2014 Sølystparken Silkeborg Langsø Invitation til 5. 6. juli 2014 Sølystparken Silkeborg Langsø Dansk Kano- og Kajakforbund og Silkeborg Kajakklub inviterer til nordiske mesterskaber i kano- og kajakmaraton den 5. - 6. juli 2014 på Silkeborg

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Team Friis - Tilbageblik på 2014

Team Friis - Tilbageblik på 2014 Team Friis - Tilbageblik på 2014 2014 blev et år hvor stalden kan se tilbage på sin første klassiske sejr, sin første V75 sejr og en storløbssejr i Harald Lunds Mindeløb. 2014 blev året hvor vi endelig

Læs mere

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

Årsberetning for 2009

Årsberetning for 2009 Årsberetning for 2009 Foreningen fejrede 150 års jubilæum i beretningsåret, hvilket blev markeret den 20. september på Klampenborg Galopbane med deltagelse af foreningens protektor Hendes Majestæt Dronningen

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014 2015 efter ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

FELDBORG BMX BYDER VELKOMMEN TIL

FELDBORG BMX BYDER VELKOMMEN TIL FELDBORG BMX BYDER VELKOMMEN TIL DM 17 18 september 2005 1 Praktiske oplysninger. Banens adresse: Tilmelding: Bredgade 82, Feldborg, 7540 Haderup. Sendes klubvis til: Birgit Rolfing Barslundvej 9 7500

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

WEBIKE CUP Tilmelding:

WEBIKE CUP Tilmelding: WEBIKE CUP 2012 Løbsafvikling for 2012: Løbsdato Arrangør Løbsform 24. april FSM Linieløb 22. maj SCC Linieløb 19. juni MIC Linieløb 7. august LPdC Linieløb 28. august CMO Linieløb Nærmere oplysninger

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016 1. Arrangementet afholdes i henhold til FIA s internationale bestemmelser og DASU s reglementer. Arrangementet afholdes under de for banen gældende miljøgodkendelse, SBF s udstedte banecertifikat, samt

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer Smørum, 2. oktober 2009 Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010 Aftaler gældende for enkeltmedlemmer 1. Fuldgyldige DGU medlemmer Alle fuldgyldige medlemmer betaler i 2 rater ved tilmelding

Læs mere

JYDSK GALOP DERBY. Dansk Hestevæddeløb. Sazerac. Goldstep. Sterling High. De kæmper om det Jydske Derby. Dansk Hestevæddeløb. Dansk Hestevæddeløb

JYDSK GALOP DERBY. Dansk Hestevæddeløb. Sazerac. Goldstep. Sterling High. De kæmper om det Jydske Derby. Dansk Hestevæddeløb. Dansk Hestevæddeløb deløb JYDSK GALOP DERBY Lørdag 7. juni 2014 Sazerac eløb Goldstep Sterling High De kæmper om det Jydske Derby Velkommen til det 91. Jydske Derby Direktørens forord I dag lægger Jydsk Væddeløbsbane græs

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Farum Cup tilbyder i 2015:

Farum Cup tilbyder i 2015: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. I år med 2 stævner i 1. Farum Cup 2015 for seniorer og juniorer og Farum Årgangscup 2015 for årgangssvømmere. Farum Cup tilbyder i 2015:

Læs mere

STALD KLAMPENBORG. Vedtægter og parthaveroverenskomst for foreningen Stald Klampenborg - Davicii

STALD KLAMPENBORG. Vedtægter og parthaveroverenskomst for foreningen Stald Klampenborg - Davicii Vedtægter og parthaveroverenskomst for foreningen Stald Klampenborg - Davicii Foreningens navn er Stald Klampenborg Foreningen er opdelt i 200 parter. Parthavere registreres i foreningens parthaverfortegnelse.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2016-2017 September 2016 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L)

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DEN 25. 28. JUNI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DJM-L: Damer årgang 1999, 2000 og 2001 Herrer årgang 1998, 1999 og 2000 Alle

Læs mere

Lørdag 5. sept. 2015 Kl. 10.45 med Kræmmermarked

Lørdag 5. sept. 2015 Kl. 10.45 med Kræmmermarked Gratis entré Velkommen til Sportsdag Lørdag 5. sept. 2015 Kl. 10.45 med Kræmmermarked Nordmarksvej 1, 7190 Billund - tlf. 75 33 13 11 www.billundtrav.dk Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kl. 11.20 Kl. 11.40 Kl. 12.00

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde september

DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde september Almindelige bestemmelser Sted Kontaktperson/(er) DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde 28.-30. september Voltigeklubben Thommysminde (VKT) C/O ThommysmindeHesteCenter Hvejselvej

Læs mere

18/11 20/ Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

18/11 20/ Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 18/11 20/11-2016 Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

den marts i Messecenter Herning

den marts i Messecenter Herning Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2011 den 10.-13. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for heste, der er kårede i Dansk Varmblod,

Læs mere