Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede"

Transkript

1 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter job. Den offentlige jobformidling er dog involveret omkring hver femte gang en ledig kommer i job. Omkring halvdelen af de nyansatte i perioden fra april 2012 til marts 2013 angiver, at deres nye job blev sikret via en jobannonce eller ved at gøre brug af deres netværk, jf. figur 1. Det gælder både de nyansatte, som kom fra et job, og personer, som enten var på dagpenge eller kontanthjælp (bruttoledige), før de fik deres nye job. Selv om netværket ikke benyttes lige så ofte blandt dem, som kom fra ledighed, er det ikke desto mindre mere end hver femte ledig, der finder sit job via bekendte.

2 Figur 1: Hvordan fandt du dit job? Hvordan fandt nyansatte deres job, 2. kvartal kvartal 2013, pct. 40 Job til job Ledig til job Annonce Bekendte/netværk Offentlig jobformidling (inkl. Jobnet)* Kontaktet af arbejdsgiver Uopfordret ansøgning Andre metoder/uoplyste * Grundet lav andel personer, som svarer Offentlig jobformidling er tallene behæftet med usikkerhed for personer, der går fra job til job. Opregnede tal. Nyansatte er her defineret, som personer, der er tiltrådt deres job inden for de seneste tre måneder. Andre metoder dækker bl.a. over vikarbureauer og praktikpladser. Se i øvrigt boks 1. Tabel B.1 i bilaget præsenterer sikkerhedsintervaller. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU) og Arbejdsmarkedsstyrelsens Dream-register Offentlig jobformidling ved 20 pct. Omkring 20 pct. af de ledige, der kom i job, svarer, at den offentlige jobformidling (kommune, a-kasse og Jobcenter) var aktivt involveret i processen. Til sammenligning var jobformidlingen involveret for omkring 2 pct. af de beskæftigede, der skiftede mellem to job. Tallene bygger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU). Når nyansatte i undersøgelsen bliver spurgt til om den offentlige jobformidlingen har været afgørende for det nye job, får de at vide, at også falder ind under offentlig jobformidling. Portalen tilbydes til alle jobsøgende og arbejdsgivere nyansatte hvert kvartal Ifølge undersøgelsen er der for hvert kvartal i gennemsnit nyansatte. Det svarer til, at der på årsbasis er nyansatte. Nyansatte er i denne sammenhæng personer, der angiver, at de er blevet ansat i deres nuværende job inden for de seneste tre måneder. Den offentlige jobformidling er tilsyneladende oftere involveret, når ledige får job i den offentlige sektor, end ledige, hvis næste job er i det private. Omkring 1/3 af de nyansatte fra ledighed, som bliver ansat i den offentlige sektor, angiver således den offentlige jobformidling som afgørende for deres job, mens det er 14 pct. blandt ledige ansat i det private, jf. tabel 1. Andelen, der fandt deres job via en jobannonce, er omtrent den samme i de to sektorer. Tabel 1 Privat og offentlig sektor Nyansatte ledige i 2. kvt kvt. 2013, årige, andel, pct.

3 Privat sektor Offentlig sektor Annonce 26* 29 Den offentlige jobformidling 14* 33* NB: *) Tallene er behæftet med usikkerhed. Opregnede tal. Nyansatte er her defineret, som personer, der er tiltrådt deres job inden for de seneste tre måneder. Se i øvrigt boks 1, Forskellen er dog statistik signifikant, jf. Tabel B.2, som præsenterer sikkerhedsintervaller. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register. Hvad blev der spurgt om? I AKU en er de nyansatte bl.a. blevet stillet spørgsmål om, hvordan de fandt stillingen og om Jobcenteret [var] aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver?. Personerne i undersøgelsen har alene mulighed for at pege på én kanal, som de efter egen vurdering anser for udslagsgivende i forhold til deres nye job. Det er naturligvis muligt, at flere af de anvendte metoder var betydningsfulde. Endvidere er det muligt at resultaterne er påvirket af, at personerne i undersøgelsen kan være tilbøjelig til at overvurdere betydningen af deres egen indsats. Det kan føre til en undervurdering af, hvor stor del af de nye jobs, der skal tilskrives den offentlige jobformidling. I modsatretning trækker dog, at figurerer som offentlig jobformidling. Hvem er de nyansatte? Ud af de nyansatte er det , som kom direkte fra et job uden at modtage offentlige overførsler. Omkring var ledige på dagpenge eller kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate) umiddelbart op til start i deres nye job, jf. tabel 2. Dertil kommer øvrige overførselsmodtagere uden sideløbende beskæftigelse. Mere end halvdelen af denne gruppe er studerende. Omkring 40 pct. af de beskæftigede, som modtager overførsler, er ligeledes studerende. Og i dette tilfælde uddannelsessøgende, der arbejder ved siden af studierne. Den resterende del af de nyansatte var tidligere selvforsørgende eller havde et lille beskæftigelsesomfang. Det kan være personer, der ikke modtager løn i en kortere periode mellem to job. Eller personer, der har opbrugt deres dagpengeret og ikke er berettiget til kontanthjælp på grund af formue eller ægtefælles indtægter, jf. tabel 2. Tabel 2. Fordeling af de nyansatte Nyansatte i 2. kvt kvt. 2013, årige, opregnede tal Antal Pct. Fuldt beskæftigede Fuldt bruttoledige Øvrige offentligt forsørgede (inkl. SU) Beskæftigede med overførsler (inkl. SU) Selvforsørgede I alt NB: Opregnede tal. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register.

4 Sådan har vi regnet Arbejdskraftundersøgelsen gennemføres hvert kvartal svarende til ca gennemførte interview pr. år med personer i alderen år. Alle interview foregår som telefoninterview. Tallene bliver opregnet med en såkaldt opregningsfaktor, der tilstræber, at tallene er repræsentative. Den kvartalsvise opregningsfaktor stammer fra Danmarks Statistik. Denne analyse medtager kun de personer, som er beskæftigede på interviewtidspunktet. I AKU en bliver disse personer spurgt i hvilken måned og hvilket år, de tiltrådte jobbet. Det giver ca respondenter svarende til personer i opregnede tal. Til at finde ud af, hvordan de beskæftigede i AKU fandt deres stilling, benyttes svarene på spørgsmål vedrørende rekrutteringsmetode. Her bliver personerne først spurgt om Jobcenteret [var] aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver?. Hvis svaret er nej, bliver personerne spurgt Hvordan fandt du stillingen?. Her må der kun sættes kryds ved én blandt 8 svarmuligheder, herunder om jobbet blev fundet via bekendte. Det er kun personer, der er begyndt i deres job inden for de seneste tre måneder, som indgår i analysen. Det er disse personer, der omtales som nyansatte i denne analyse. Da den samme person kan optræde flere gange, er der reelt tale om nyansættelser. Eurostat benytter en tilsvarende afgrænsning. I Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register findes de nyansattes status på arbejdsmarkedet omkring det tidspunkt, de tiltrådte stillingen. Fuldt bruttoledige er personer, der var ledige i mindst 3 af de 4 uger, som gik forud for jobbet, og Fuldt beskæftigede har været i job i mindst 3 ud af 4 uger inden uden at modtage offentlige overførsler. Beskæftigelsesoplysninger stammer fra eindkomstregistret. Bilag Tabel B.1 viser sikkerhedsintervaller for de nyansatte, som var henholdsvis fuldt beskæftigede eller ledige inden det nye job. Eksempelvis vil mellem 23 og 29 pct. af de nyansatte, som kom fra et job, med 95 pct. sikkerhed have fundet det via en jobannonce. Tabel B.1 Sikkerhedsintervaller Nyansatte i 2. kvt kvt. 2013, årige, opregnede tal Nyansatte fra beskæftigelse Nyansatte fra ledighed Gns. Nedre Øvre Gns. Nedre Øvre Annonce 26,1 23,4 28,7 25,4 20,5 30,3 Bekendte 32, ,7 22,6 17,9 27,3 Den offentlige jobformidling 2,4* 1,4* 3,3* 20,3 15,4 25,2 Blev kontaktet af arbejdsgiver 15,9 13,6 18,1 10,2 6,9 13,6 Uopfordret ansøgning 13,7 11,7 15,7 12,2 8,4 15,9 Andre metoder/uoplyste 9,1 7,4 10,9 9,2 5,8 12,6 * Tal med kursiv er usikre. 95 pct.-konfidensintervaller. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register. Tabel B.2 viser tilsvarende usikkerhedsintervaller opdelt på henholdsvis privat og offentlig sektor. Tabel B.2 Sikkerhedsintervaller Nyansatte i 2. kvt kvt. 2013, årige, opregnede tal Privat sektor Offentlig sektor Gns. Nedre Øvre Gns. Nedre Øvre Annonce 25,6* 18,9* 32,3* 28, ,9 Den offentlige jobformidling 14,2* 8,4* 19,9* 32,7* 21,5* 43,9* * Tal med kursiv er usikre. 95 pct.-konfidensintervaller. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register.

5 Agenda udgives af Dansk Arbejdsgiverforening / Vester Voldgade 113 / 1790 København V / T: / E:

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere