Synshandicap, nr. 2, juli 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synshandicap, nr. 2, juli 1999"

Transkript

1 Synshandicap, nr. 2, juli 1999 Indhold i dette nummer: Videndeling og kompetence Analyse af synsområdet Blændværk Positiv holdning til tilgængelighed i web-design Information om sygehusenes ventelister Sejlsport for blinde og svagsynede Nordisk priskonkurrence Temadag om CCTV'er til børn Ny håndbog for studerende og kandidater Statens Museum for Kunst Nyt hæfte om ledsageteknik Tidsskriftet Helse er nu på Internettet Teenagere med Marfan Syndrom Konferencer og kurser Tilgængelighed et naturligt kvalitetskrav Nye bøger i Videncentret Set og sakset Kolofon

2 Videndeling og kompetence " 9 ud af 10 problemer, som virksomheder i dag løber ind i, skyldes manglende information. Og det helt groteske er, at i langt de fleste tilfælde findes informationen allerede i firmaet. Men medarbejderne kan enten ikke finde den eller har ikke adgang til den." Afdelingschef Anders Skjønaa, Hans Tørsleff Management Systems i Microsoft News nr. 2, Der er i stigende grad fokus på det at have adgang til og styr på viden og information. Alle ønsker at få del i andres viden, hvor det er relevant. Men en afgørende forudsætning er ofte, at efterspørgeren selv bidrager og stiller sin egen viden til rådighed. Markedet for viden er i høj grad baseret på byttehandler. En anden forudsætning er, at man ved, hvor viden findes. Og som det formuleres i det indledende citat, er den ønskede viden ofte lige i nærheden. Inden for specialrådgivningen har der også altid været behov for en aktiv og levende udveksling af viden og erfaringer. Men behovet for videndeling er især blevet synligt i takt med decentraliseringen, hvor rådgivningen er blevet spredt ud på regionale forvaltninger, institutioner, centre og konsulenter. Det har skabt behovet for, at der formuleres et fælles udgangspunkt, samt ønsker om videnbaser, -banker og -centre. De danske videncentre på handicapområdet er eksempler på moderne konstruktioner, som skal medvirke til at fremme videndeling på de respektive handicapområder. En lang række forhold kan være barrierer for videndeling: geografiske afstande, personlige barrierer, manglende adgang til informationsteknologiske værktøjer, organisatorisk opbygning, dårlig ledelse m.m. Der er således rigeligt med forklaringer, når videndeling ikke finder sted eller går trægt. Temadag Disse emner sætter vi nu fokus på med en temadag om videndeling. Arrangementet finder sted i Idrætsparken, København, den 1. november 1999 fra kl. 10 til 16. Programmet er endnu ikke helt på plads, men interesserede kan henvende sig til Videncentret nu og vil så få tilsendt det færdige program, når det foreligger. En af oplægsholderne vil være Tor Gamstøbakk fra Norge, som præsenterer ERBA, en erfaringsdatabase baseret på opsøgende indsamling af erfaringer inden for specialpædagogikken, specielt syns- og høre-området. Basen er tilgængelig på Internet på adressen: Blandt de øvrige oplægsholdere er Carl J. Brandt, som er en af ophavsmændene bag Netdoktor (www.netdoktor.dk). Velkommen til en spændende konference som kan give inspiration til, hvad du kan gøre med egen specialviden for at dele den med andre og modtage specialviden fra andre. Måske løser du dit næste rådgivningsproblem blot ved at dele viden med kollegaen i kontoret ved siden af eller med en ukendt videnshaver i cyberspace. Læs mere på konferencens hjemmeside:

3 Analyse af synsområdet Udviklingscentret for amternes specialrådgivning på handicapområdet Udviklingscenter for Specialrådgivning (se omtale i Synshandicap nr. 1, 1998) udsendte i april rapporten "Amternes Specialrådgivning på Handicapområdet status, tendenser og anbefalinger". Rapporten er Udviklingscentrets første store livtag med specialrådgivningsområdet, og den søger at samle nogle af de store brikker i det til tider komplicerede puslespil af lands- og landsdelsdækkende institutioner, specialkonsulentordninger og videncentre. Til et komplet billede hører også de enkelte amters forskellige opbygning af den amtslige rådgivning og vejledning. På synsområdet er der fx tale om selvstændige institutioner (synscentraler, synsinstitutter, synsrådgivninger), integrerede kommunikationscentre (syns-, høre- og talerådgivning under et tag) eller synsrådgivning splittet op på forskellige forvaltninger. Disse komplicerede brikker er ikke belyst i rapporten, men vil givetvis senere blive tilføjet puslespillet. "Puslespil" er måske heller ikke det rette billede, da det skaber en forestilling om, at specialrådgivningen har et hovedmotiv, som de enkelte brikker kan passe ind i. Så enkel er virkeligheden ikke udvikling, ressourcer og politiske prioriteringer vil konstant kaste nye brikker ind i puslespillet, og forandringer vil overflødiggøre nogle af de gamle brikker. Amterne er forpligtiget til at yde specialiseret rådgivning til kommuner og borgere og til at indsamle, bearbejde og formid-le viden på handicapområdet. Disse forpligtigelser løses dels af de enkelte amter, dels af en række lands- og landsdelsdækkende amtstilbud som specialkonsulentordninger, institutioner og videncentre. Arbejdsgruppe For synsområdets vedkommende anbefaler rapporten, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal analysere området og komme med forslag til, hvorledes man fremover kan dimensionere og organisere de opgaver, der i dag løses af Instituttet for Blinde og Svagsynede, Refsnæsskolen og Specialkonsulentordningen for Blinde. I arbejdsgruppen sidder bl.a. repræsentanter for disse enheder og for Videncenter for Synshandicap. Gruppen skal også give et bud på, hvordan opgaverne med at indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden på området bedst kan løses fremover. Arbejdsgruppen mødes første gang i juli og aflægger endelig rapport i midten af år Rapporten kan bestilles på fon eller e-post Udviklingscenter for Specialrådgivning har hjemmeside på følgende adresse: Udviklingscentret udgiver et nyhedsbrev, der udkommer fire gange om året. Introduktionsnummeret udkom i maj og kan læses på centrets hjemmeside. Bendt Nygaard Jensen

4 Blændværk Blændværk af usete drømme er designer Lene Sørensens afgangsprojekt fra Danmarks Designskole, linien for kommunikation, maj Projektet er et ideoplæg til et udstillingskoncept, der arbejder med synssansen og dens fravær, og som sætter fokus på blinde og svagsynedes adgang til kulturoplevelser. Lene Sørensen fortæller, at hun i sit arbejde har taget udgangspunkt i blindes drømme, og at hun med udstillingen forsøger at tale til den enkeltes fantasi og mentale billedunivers. Lydsiden er komponeret og udført af musikeren Hardy Marco, som bl.a. har skrevet underlægningsmusik til en række tv- og filmproduktioner. Projektet har været udstillet i Øksnehallen, København, fra den 19. juni til den 11. juli sammen med årets øvrige afgangsprojekter fra Designskolen. Udstillingen kommer desuden muligvis på besøg hos Instituttet for Blinde og Svagsynede efter sommerferien.

5 Positiv holdning til tilgængelighed i web-design Af Helle Bjarnø I forrige nummer af Synshandicap, nr. 4, 1998, omtalte vi den undersøgelse af offentlige hjemmesider, som Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH) havde foretaget. CLH testede tilgængeligheden af 144 statslige, amtslige og kommunale hjemmesider; langt de fleste havde træk, som gjorde dem mere eller mindre umulige at anvende for bl.a. blinde, der benytter skærmlæseprogram og talesyntese. Det kan nytte! Vurderingen af den enkelte hjemmeside blev sendt til den person, der var ansvarlig for hjemmesiden, og den samlede undersøgelse fik en del omtale i medierne. Det har nu givet resultater. CLH har fået en del henvendelser fra offentlige myndigheder, som er blevet opmærksomme på problemet og nu vil tage fat på at forbedre tilgængeligheden. Andre har henvendt sig for at få hjælp til at rette op på konkrete problemer. Også Videncenter for Synshandicap har fået et stigende antal henvendelser om tilgængeligt web-design. Henvendelserne er dels kommet fra firmaer, der har til opgave at lave hjemmesiderne, dels fra personer ansat i stat og kommune, som enten selv skulle arbejde med hjemmesider, eller som skulle formulere kravene til de firmaer der skal udføre opgaven. Et gennemgående træk ved henvendelserne har været en positiv holdning til at inddrage handicaptilgængelighed i udarbejdelsen af hjemmesider. Rådgivningen har bestået i: Test af hjemmesider, forklaring af testresultaterne og vejledning i fejlretning. Vejledning til konsulent- og designfirmaer, der arbejder med hjemmesider for offentlige kunder. Generel rådgivning i forbindelse med ny kommunal hjemmeside. Test med skærmlæseprogrammet JAWS og oplysning om elementer, der forsvinder eller bliver uforståelige, når de læses med JAWS. Henvisning til hjemmesider, hvor man kan læse mere om handicaptilgængeligt hjemmesidedesign. Henvisning til steder, der kan give yderligere teknisk og blindespecifik information. Ny vejledning på vej En ny, dansksproget vejledning i hvordan man tilrettelægger sin hjemmeside, så den kan anvendes af de fleste, er nu på vej fra Statens Information. Denne vejledning vil dels formidle nogle af de overordnede principper for tilgængelig information, der gælder generelt, dels gennemgå og henvise til det internationale arbejde, der foregår, bla. i WAI, Web Accessibility Initiative. Man kan læse mere om WAI på adressen

6 Information om sygehusenes ventelister På Sundhedsministeriets hjemmeside kan man nu få en oversigt over aktiviteter og ventetider for i alt 23 almindelige operationer. Denne service blev oprettet i januar Oplysningerne kan anvendes, når man ønsker at gøre brug af det frie sygehusvalg. Oplysninger om antallet af operationer er ifølge sundhedsminister Carsten Koch tænkt som en indikator af, hvor stor rutine et sygehus har i at udføre en given operation. Ministeren understreger dog, at oplysningerne kun kan give et fingerpeg, idet en række andre faktorer også spiller ind på kvaliteten. På synsområdet opgøres antallet af grå stær-operationer i første halvdel af Her har Frederiksberg Hospital og Vejle Sygehus haft flest operationer, hhv og Ventetid oplyses i antal uger. Disse oplysninger er fremadrettede, dvs. at de er et skøn over, hvor lang ventetid, man p.t. forventer, at der er for hhv. forundersøgelse, behandling og ambulant behandling. Endelig gives der generelle oplysninger om, hvordan det frie sygehusvalg fungerer, og om amternes patientvejledning. Oplysningerne om ventetider m.m. findes på adressen

7 Sejlsport for blinde og svagsynede For godt et år siden stiftedes Sejlklubben for Blinde og Svagsynede, som p.t. har ca. fyrre medlemmer over hele landet. Klubben har hjemme i Svendborg, og den har allerede fået flotte resultater i flere danske kapsejladser. Projektsamarbejde Videncentret har bl.a. indirekte kontakt med klubben gennem et projektsamarbejde med Bent Størup og Annette Bøstrup, Fyns Amts Synsrådgivning og Poul Petersen, forstander for Vestfyens Efterskole, som bl.a. har sejlsport på programmet, og som i de seneste år har haft flere svagsynede elever. Formålet med projektet er er finde og afprøve udstyr og metoder, der kan anvendes af blinde eller svagsynede sejlsportsfolk. Desuden er det planen at lave et katalog over den indsamlede viden, herunder bl.a. også adresser på sejlklubber for synshandicappede andre steder i verden. Studerende fra USA I efteråret 98 blev Videncentret kontaktet af den amerikanske ingeniørhøjskole Worcester Polytechnic Institute, WPI, som efterlyste relevante projekter til en gruppe studerende, foreslog vi emnet sejlsport for blinde. Aftalen blev, at Videncentret fik tre studerende på besøg, som i syv uger indsamlede viden om produkter og teknikker, der kan anvendes af synshandicappede sejlsportsfolk. For produkternes vedkommende er det især produkter med tale eller med særligt tydeligt display eller storskrift, der er fokuseret på. WPI-gruppen fik hjælp fra Sejlklubben for Blinde og Svagsynede til at kortlægge nogle af problemområderne og var bl.a. med på et af klubbens weekendtogter. WPI-gruppens rapport er udleveret til bl.a. Sejlklubben og projektgruppen, som nu vil se nærmere på de produkter og teknikker, der nævnes som muligheder. De tre studerende fremlagde resultatet af deres arbejde den 11. maj. De høstede et A for projektet, den højeste karakter i det amerikanske system. Interesserede kan bestille projektkataloget fra Videncentret i sort tryk eller på diskette. Rapporten er ikke oversat og findes altså kun på engelsk. Litteratur: Jeffrey A. Brownson, Kevin Delaney og Brian A. Morgan: Wind for the sails. A catalog of technology and techniques for the visually impaired sailor, Worcester Polytechnic Institute, MA, USA, 1999 Kan bestilles hos Videncenter for Synshandicap i almindeligt tryk eller på diskette. Arthur O Neill: Facing the wind. A manual for teaching blind and visually impaired persons to sail, The Carroll Center for the Blind, MA, USA,1991 Kan lånes fra Videncentrets bibliotek Sailing blind. A manual for the instruction of sailing techniques for blind persons and instruc-tors, The New Zealand Council for Sailing for Vision Impaired Persons, Inc., årstal ikke angivet. Kan lånes fra Videncentrets bibliotek.

8 Nordisk priskonkurrence Nordisk Handicappolitisk Råd inviterer til konkurrence om tilgængelighedsprisen Konkurrencen er åben for alle videregående uddannelsesinstitutioner i Norden, både offentlige og private. Det kan være hele institutionen, der deltager, eller den enkelte afdeling/det enkelte fakultet. Præsentationen, som skal kunne rummes på fire A4-sider, skal være rådet i hænde senest den 31. august. På de fire sider skal man beskrive institutionens eller afdelingens arbejde med eller planer for at tilrettelægge uddannelsen på en måde, så den bliver tilgængelig også for handicappede studerende. I invitationen understreges det, at det ikke kun drejer sig om den fysiske tilgængelighed, men også om tilgængeligheden af information, muligheder for at få støtte og vejledning, tilgængelige undervisningsmaterialer osv. Juryen vil i første omgang belønne helhedsløsninger, men er også interesseret i kreative delforslag. Førsteprisen består ud over æren af en skulptur af kunstneren Britt Ingrid Persson. Der kan desuden uddeles fire andenpræmier. Prisbelønnede forslag vil blive medtaget i en eksempelsamling med gode løsninger, hvor hele Norden bliver repræsenteret. Yderligere oplysninger: Nordiska Handikappolitiska Rådet c/o NSH, Box 510, Vällingby, Sverige. Fon: , Fax , E-post: Hjemmeside:

9

10 Temadag om CCTV'er til børn Svagsynede børn i er i de seneste år i stigende grad blevet brugere af CCTV i skolen. CCTV introduceres allerede fra skolestart, og der er således gjort en del erfaringer med svagsynede børns anvendelse af CCTV i undervisningen. Synskonsulenternes Samråd og Videncenter for Synshandicap sætter nu på en temadag fokus på den viden og erfaring, som er skabt. På temadagen vil der være foredrag, produktpræsentationer og mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne. Tid, sted og pris: 29. oktober 1999 på Middelfart Kursuscenter. Prisen ligger ikke helt fast endnu, men vil blive ca. 650 kr. Målgruppe: Skolevejledere, undervisere, producenter, synskonsulenter og leverandører. Tilmelding og yderligere oplysninger: Kontakt Bendt Nygaard Jensen, Videncenter for Synshandicap (e-post:

11 Ny håndbog for studerende og kandidater "Håndbog for Handicappede Studerende og Kandidater" behandler en lang række praktiske spørgsmål, der er særligt relevante for handicappede studerende og arbejdssøgende. Bogen indeholder indlæg både fra fagfolk og fra handicappede studerende og kandidater, som videregiver nogle af deres egne erfaringer. I nogle kapitler behandles forholdene for handicappede generelt, mens der i andre stilles skarpt på forholdene for en enkelt gruppe af handicappede. Forholdene for synshandicappede studerende og kandidater dækkes af bidrag fra arbejdsmarkedskonsulent Jan Fristrup, Dansk Blindesamfund og stud.scient.pol. Claus Thøgersen, Århus Universitet. Bogen henvender sig til handicappede, der ønsker at påbegynde, er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse samt til personer, der arbejder inden for handicapområdet, eller som rådgiver inden for uddannelsessystemet. Håndbogens første del handler om studiemæssige forhold og beskriver bl.a. de forskellige forsørgelsesmuligheder, herunder SU, revalideringsydelse og førtidspension. Endvidere behandles emner som studievejledning, erhvervsarbejde, studieophold i udlandet m.m. Anden del omhandler arbejdsmæssige forhold; her behandles bl.a. emner som arbejde på ordinære vilkår kontra arbejde på særlige vilkår samt de forskellige støttemuligheder for handicappede i erhverv. Endvidere omtales medlemsskab af a-kasse og pensionskasse. Tredje del omhandler hjælpe-ordninger, hjælpemidler og transport for både studerende og kandidater. Desuden diskuteres psykologiske og sociale forhold ved studier og erhvervsarbejde. Fjerde og sidste afsnit er en samling nyttige adresser bl.a. til uddannelsessteder og handicaporganisationer. Håndbogen er i A5-format og i løsbladssystem; den vil blive ajourført og revideret med mellemrum. Bogen er redigeret af Gitte Lindeløv og Nina Salmi Sommer og udgives af HSK, Handicappede Studerende og Kandidater, med støtte fra Undervisningsministeriet, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Lademanns Fond. HSK blev stiftet i 1992 og havde i februar 1999 ca. 90 medlemmer. Foreningen har til formål at arbejde for en ligestilling af handicappede og ikke-handicappede i uddannelsessystemet. HSK yder bl.a. råd og vejledning til uddannelsessøgende og afholder kurser og temadage om fx jobsøgning, uddannelse og erhverv. Foreningen er baseret på frivilligt arbejde, og kurser m.m. finansieres fortrinsvist af fondsmidler. Bestilling Håndbogen kan bestilles på HSK's sekretariat mandag, onsdag og fredag kl , Fon: Bogen er gratis, man skal dog betale forsendelsesomkostningerne.

12 Statens Museum for Kunst bygges om Statens Museum for Kunst, som for nylig er udvidet og bygget om for adskillige millioner, skal nu bygges om igen. Det nye byggeprojekt skal sikre, at handicappede får rimelige adgangsforhold til og på museet. Blandt andet skal handicaptoiletterne bygges om, og liften fra forhallen til det nye område skal udvides. Siden åbningen er den nye tilbygning blevet kritiseret skarpt, fordi projektet ikke i tilstrækkelig grad havde inddraget hensyn til fx synshandicappede eller kørestolsbrugere. Nogle problemer er afhjulpet ved hjælp af mindre tilpasninger, for eksempel er der sat gelændere m.m. op for at mindske faldrisikoen på den nye marmortrappe. De resterende problemer kræver mere omfattende og bekostelige ændringer. (Kilde: Berlingske Tidende og DSI's Handiklip)

13 Nyt hæfte om ledsageteknik Når man som synshandicappet benytter en seende ledsager, er det praktisk, at begge parter kender og er enige om nogle grundlæggende teknikker til fx at færdes på trapper, mellem stolerækker i teatret, eller når man er på indkøb sammen. Disse teknikker kaldes under ét for ledsageteknik og er emnet for et nyt hæfte, der udgives af Instituttet for Blinde og Svagsynede i samarbejde med Videncenter for Synshandicap. Hæftet hedder Sådan følges I ad når den ene er synshandicappet og henvender sig især til den synshandicappede og hans eller hendes familie, venner og kolleger samt til de fagfolk, der gennem deres arbejde indimellem kommer i kontakt med synshandicappede. Hæftet sendes i disse dage ud til alle de amtslige synscentraler og kommunikationscentre. Hæftet indledes med en række almene råd til henholdsvis ledsageren og den synshandicappede. Formålet med disse råd er at lette kommunikationen mellem de to ved at fjerne noget af den usikkerhed, som måske især den seende kan føle. Hvordan tilbyder man sin hjælp? Er det pinligt, hvis man kommer til at sige ordet se? Et andet formål er at gøre den seende opmærksom på nogle praktiske hensyn, fx at man bør præsentere sig med navn, så den synshandicappede ikke skal gætte sig til, hvem han eller hun står over for. Efter disse indledende råd beskrives de grundlæggende ledsageteknikker hvordan man holder fast i hinanden, og hvordan man håndterer fx døre, trapper m.m. Som regel gives der først en kort sammenfatning af hovedprincippet i den beskrevne teknik, fx Det vigtigste er, at ledsageren går lidt foran den synshandicappede, så hun kan fungere som skjold. Herefter følger en mere detaljeret gennemgang af emnet.

14 Da langt de fleste synshandicappede er ældre mennesker, er der desuden flere steder givet anvisninger på, hvordan man som ledsager kan give ekstra støtte, hvis den synshandicappede er dårligt gående, svimmel eller lignende. Hæftets sidste del behandler nogle særlige situationer, fx at færdes udendørs eller på rulletrapper, at komme ind og ud af biler eller at købe ind sammen. Der er også et kort afsnit om, hvordan man anvender ledsageteknik, når den synshandicappede sidder i kørestol. Hæftet gennemgår ikke mobility, dvs. de teknikker, en synshandicappet kan benytte for at færdes selvstændigt. Dog gives der på hæftets sidste side en kort omtale af, hvad mobility er, og hvor man kan henvende sig for at få undervisning i mobility. dhs

15 Tidsskriftet Helse er nu på Internettet Tidsskriftet Helse Familiens Lægemagasin er nu tilgængeligt via Internettet. Online-udgaven er oprettet i et samarbejde med NetDoktor, som tilbyder sundhedsinformation via Internettet. Man kan læse udvalgte artikler fra bladet samt se den komplette indholdsfortegnelse for alle numre fra og med nr. 1, 1998 (ældre numre kan bestilles hos Helse pr. telefon eller via hjemmesiden). Helse er på adressen

16 Teenagere med Marfan Syndrom Teenagealderen er en spændende tid men kan også på mange områder være vanskelig. Hvis man som ung så oven i de almindelige teenageproblemer også har et handicap, kan man have mange spørgsmål at stille sig selv og omgivelserne. Derfor har Landsforeningen for Marfan Syndrom nu udgivet et hæfte om syndromet specielt til teenagere. Marfan Syndrom (MS) er en sjælden, arvelig sygdom, som kan ramme synet, hjertet og ryggen. I Danmark kendes ca. 300 med denne sygdom, man forventer, at der i alt er ca Det første kendetegn på Marfan Syndrom er højden; mange (men ikke alle) er meget høje. Problemer med synet skyldes bl.a., at øjets linser kan være løse, eller man kan være meget nærsynet. Hæftet informerer om sygdommens årsager, symptomer og behandling, om at leve med Marfan og om muligheder for hjælp, oplysninger, kontaktpersoner og specialrådgivning. Gennem en række personlige beretninger får man også et indblik i, hvordan andre unge har oplevet det at få diagnosen og hvordan de oplever sygdommen i deres hverdag. Afsnittet At leve med Marfan Syndrom giver bl.a. praktiske oplysninger om, hvilke sportsgrene der kan anbefales, og hvilke der ikke kan anbefales, fordi de er fysisk belastende. Landsforeningen for Marfan Syndrom blev oprettet i 1991 og har nu ca. 150 medlemmer. Foreningen afholder bl.a. ungdomskurser og kurser for pårørende. Foreningen har også en socialrådgiver ansat, som giver råd og vejledning om personlige, sociale og økonomiske spørgsmål. "Marfan Syndrom - specielt for teenagers", 17 sider, er gratis og kan bestilles hos Landsforeningen for Marfan Syndrom v/formand Bodil Davidsen, fon: , e-post: Foreningen har også en hjemmeside på adressen

17 Konferencer og kurser European Braille Production Conference, juli 1999, Birmingham, England Information: George Belle, Techno-Vision Systems Ltd., 76, Bunting Road Ind. Est., Northampton, NN2 6EE, England Fon: , e-post eller hjemmesiden home.swipnet.se/macula-lutea/brapro.htm Handicappet et liv uden ungdom? Arr.: DSI Ungdom, Socialministeriet og Formidlingscenter Øst 7., 8., 14. eller 27. september 1999, afholdes fire gange i hhv. Vejle, Ålborg, Ringsted og København. Information: Ulla Rødgaard Henningsen, Formidlingscenter Øst, Nørretorv 30, 2., 4100 Ringsted, fon: bild international conference 99 Frontiers in understanding learning disability september 1999, Church House, Westminster, UK Information: Liz Howell, BILD, Wolverhampton Road, Kidderminster, Worcester DY10 3PP, UK. Fon: , fax Temadag om døve elever med synsproblemer, 15. september Aalborgskolen Information: Kurt T. Christensen, Aalborgskolen Fon: , fax: HITmesse 99 - Hjælpemiddelinstituttets teknologimesse september 1999, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Information: Connie Zäll, HMI, Graham Bells Vej 1 A, 8200 Århus N, fon: , fax , e-post: Børn og CCTV er 29. oktober 1999, Middelfart Kursuscenter Information: Videncenter for Synshandicap (se artiklen "Temadag om CCTV'er til børn") Videndeling og kompetenceudvikling 1. november 1999, Parken, København Information: Videncenter for Synshandicap (se artiklen "Videndeling og kompetence") REHA International, Fagmesse med kompenserende teknologi og hjælpemidler november 1999, Düsseldorf, Tyskland Information: Hjemmesiden Getting in touch with literacy november 1999, San Francisco, USA Information: Stephen A. Goodman, California School for the Blind. Fon: , lokal 210 E-post: Special Education World Congress

18 2.-5. april 2000, Vancouver, British Columbia, Canada Information: Hjemmeside: ARVO - Association for Research in Vision & Ophthalmology 30. april - 5. maj 2000, Fort Lauderdale, USA Information: Hjemmeside: Videncentret har yderligere oplysninger om flere af arrangementerne, kontakt Dorte H. Silver. På hjemmesiden home.swipnet.se/macula-lutea findes der desuden en omfattende oversigt over begivenheder inden for specialrådgivningsområdet. Denne oversigt vedligeholdes af Harry Svensson, Tomteboda Resource Center i Solna, Sverige.

19 Tilgængelighed et naturligt kvalitetskrav Helle Bjarnø har interviewet Susanne Sachs og Bent-Erik Munch fra Dansk InternetSelskab (DIS), et privat konsulentfirma, som designer hjemmesider for både offentlige og private kunder. Firmaet har gjort handicaptilgængelighed til et grundlæggende internt kvalitetskrav. Mange offentlige myndigheder har kontaktet fx os for at få råd og vejledning om, hvordan de kan forbedre tilgængeligheden af deres hjemmeside. Hvad med jeres offentlige kunder har de udvist samme interesse? Ja, vi oplever både, at nye kunder, der skal have lavet et web-site, udtrykker ønske om, at der tages hensyn til tilgængeligheden, og at gamle kunder vender tilbage for at få ændret ting her og nu eller for at få øget tilgængeligheden i forbindelse med planlagt revision af deres website. Gør I noget for at gøre kunderne opmærksomme på emnet tilgængelighed? Vi har gjort en af vores medarbejdere ansvarlig for området, dvs. at han har afsat arbejdstid til at følge med i fx WAI-retningslinierne. Han har også lavet et sæt interne retningslinier "BOST" (Blinde- Og SvagsynsTilgængelig), som alle vores designere og programmører skal bruge. Dvs. at man skal huske ALTtags, TITLE-tags og så videre. Man skal også være opmærksom på brugen af diverse effekter og sikre, at der altid er en alternativ måde at få de informationer frem, der findes i disse. Endelig skal man checke, om det er muligt klikke sig gennem siden ved hjælp af TAB-tasten og prøve at se, hvordan siden præsenteres, når grafikken er slået fra. Vi har også valgt at gøre tilgængelighed til et af vores interne kvalitetskrav. De fleste af vores kunder kommer fra den offentlige sektor, og der er derfor som regel ikke de store problemer med at blive enige med kunden vedrørende tilgængelighed. Hvis kunden ønsker særlige effekter eller lignende, der strider mod tilgængeligheden, forsøger vi altid at foreslå et alternativ. Som udgangspunkt forsøger vi at påvirke kunderne, så det bliver muligt for alle at få adgang til informationen på web-sitet. Opfatter jeres designere og programmører disse krav som en indskrænkning i deres "kunstneriske frihed? Nej, man skal bare vænne sig til at tænke lidt anderledes. Efterhånden som teknikken udvikler sig, og flere og flere ting kan lade sig gøre ( fx at JAWS kan læse frames), bliver begrænsningerne for designerne mindre og mindre. Og så er det da en udfordring at lave noget, der både er flot og tilgængeligt! Hvordan påvirker det en opgave, hvis I skal tage handicaptilgængeligheden i betragtning? Bliver den dyrere for kunden? Eller sværere for jer? Det tager nok lidt længere tid og bliver derfor også dyrere i sidste ende, men vi har aldrig været ude for, at en kunde i forbindelse med et tilbud har bedt om prisen med og uden tilgængelighed. Det hænger måske også sammen med, at det er et af vores kvalitetskrav, så vi udarbejder ikke tilbud uden

20 handicaptilgængelighed. Hvordan opfatter I, at jeres branche reagerer på disse krav? Jeg tror, at andre firmaer, der arbejder meget for det offentlige, oplever det på samme måde, da det mere og mere bliver et krav, som kunderne skal imødekomme. Det kendes fx også allerede i forbindelse med reglerne om, at offentlige elektroniske dokumenter skal kunne downloades, så blinde kan læse dem. Mange taler om, at tilgængelighed bør inddrages i uddannelsen af webdesignere hvad mener I om denne løsning? Det er rigtigt. Vi skal simpelthen allesammen have det i baghovedet, når vi udvikler web-sites. Det bør være en naturlig del af det at designe til Internettet på linie med krav om overskuelighed og brugervenlighed i øvrigt. Men vi er da godt klar over, at dette ikke sker for alle, der laver web-produktioner, fra den ene dag til den anden. Netop derfor er det vigtigt, at kravet kommer fra kunderne. Besøg DIS på nettet DIS er p.t. ved at lave hjemmeside for bl.a. Center for Små Handicapgrupper. DIS egen hjemmeside kan besøges på adressen

Sådan følges I ad. når den ene er synshandicappet. Af Lisbeth Hallested, Instituttet for Blinde og Svagsynede

Sådan følges I ad. når den ene er synshandicappet. Af Lisbeth Hallested, Instituttet for Blinde og Svagsynede Sådan følges I ad når den ene er synshandicappet Af Lisbeth Hallested, Instituttet for Blinde og Svagsynede Udgivet af: Instituttet for Blinde og Svagsynede & Videncenter for Synshandicap Udgivet af: Instituttet

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap 1 Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy 1 Denne pjece er skrevet

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Af Gill Levy, RNIB Bearbejdet af øjenlæge Mette Warburg Videncenter for Synshandicap Vær opmærksom på synsproblemer

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Dansk Blindesamfund. Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND

Dansk Blindesamfund. Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND At få et alvorligt synstab eller at blive blind betyder store forandringer i det liv, man plejer at leve. I den situation

Læs mere

Sådan følges I ad. når den ene er blind eller svagsynet. Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede

Sådan følges I ad. når den ene er blind eller svagsynet. Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede Sådan følges I ad når den ene er blind eller svagsynet Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede Udgivet af: Instituttet for Blinde og Svagsynede Videncenter for Synshandicap Udgivet af:

Læs mere

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1 Artikel, klippet fra.. isaac..nyt nr. 1 2015 Brugersamling.. v/emmy Kjelmann Første brugersamling for ASK-brugere I dagene 6. - 8. november 2014 var 14 brugere af alternativt kommunikationsudstyr (ASK-brugere)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Sådan følges I ad når den ene er blind eller svagsynet

Sådan følges I ad når den ene er blind eller svagsynet Sådan følges I ad når den ene er blind eller svagsynet Sådan følges I ad når den ene er blind eller svagsynet Kolofon Titel: Sådan følges I ad når den ene er blind eller svagsynet Copyright 2012 Instituttet

Læs mere

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer Kurser der skaber muligheder Udvid dine kompetencer Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy 1 Denne pjece er lavet på baggund af RNIB's

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Internationalt udvalget har udarbejdet følgende forslag, som er opdelt under to overskrifter: DFL ud i verden og Verden ind i DFL DFL ud i verden At udvide

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats 1. marts 2012 Radikale Venstres Uffe Elbæk har haft et mål, lige siden han satte sig i kulturministerstolen i oktober 2011: at bidrage til, at kunsten og kulturen bliver sat afgørende på det samfundsmæssige

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse 1. Inden udgivelsen Møde den gode historie Projektgruppen og sekretariatet holder et møde (tidligt i projektet). På mødet drøftes det, hvordan projektet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Undersøgelse af blinde og svagsynede elevers resultater i afgangsprøver i folkeskolens 9. klasse i 2008

Undersøgelse af blinde og svagsynede elevers resultater i afgangsprøver i folkeskolens 9. klasse i 2008 Undersøgelse af blinde og svagsynede elevers resultater i afgangsprøver i folkeskolens 9. klasse i 2008 Baggrund Det er en almen opfattelse blandt synskonsulenter for skolebørn, at blinde og svagsynede

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Indhold: Tidsplan og deadlines 2010... 2 Priser 2010... 5 Markedsføring og presseomtale... 5 Førstehjælpstasker og Madskolebannere... 6 Madskolespil... 6 Sponsorater

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Handicappede og arbejdsmarkedet

Handicappede og arbejdsmarkedet Den 8. Nordiske Kongres for Synspædagoger: Handicappede og arbejdsmarkedet ved Finn Amby Email: finn.amby@gmail.com Mobil: (+45) 41 30 15 45 Oslo, 6. maj 2015 Kort præsentation Født 1959. Født svagsynet

Læs mere

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt Projekt Jobkompetence Trods Handicap Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune Resultater kort fortalt Hvorfor er emnet vigtigt? Århus Kommune vil gerne være en mangfoldig arbejdsplads.

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

Holdninger hvor står vi?

Holdninger hvor står vi? Holdninger hvor står vi? Sekretariatschef Andreas Jull Sørensen, Det Centrale Handicapråd BAGGRUND Enheden for Antidiskrimination og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om en holdningsundersøgelse.

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer NY I AFDELINGSBESTYRELSEN INDHOLD Kurset Ny i afdelingsbestyrelsen... 3 Temamøder.... 3 Formandsmøder.... 3 Konference for afdelingsbestyrelserne.... 4 Repræsentantskabsmødet.... 4 Årsgennemgangen....

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE Det er vigtigt at fokusere på, at borgernes individuelle mål og ønsker matches med medarbejdernes faglige indsigt og kendskab til borgerne. Teknologi efter borgerens

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere