Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse"

Transkript

1 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

2 Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år Færre medarbejdere på uddannelse. ARBEJDSSITUATION UNDER EFTERUDDANNELSE: side 4 De fleste arbejder imens. Flere mænd har fuldtid oveni. Fuldtid med mellemlang uddannelse. UDDANNELSE DOKUMENTERER VIDEN: side 5 Betydning for karrieren. Kurser varer mere end 3 dage. INITIATIV OG BETALING: side 5 Halvdelen tager selv initiativ. Virksomheder betaler uddannelse. Virksomheder betaler dagskurser. Sjælland punger mere ud. Så MANGE EFTERUDDANNES: side 7 Knap 2 ud af 3 efteruddanner sig. GRUNDE TIL UDDANNELSE: side 7 Behov for kompetenceudvikling. Flere mænd pålægges kurser HVORNÅR UDDANNELSE: side årige efteruddanner sig mere. SAMMENHÆNG MELLEM JOB OG UDDANNELSE: side 8 Job fremmer efteruddannelse. FORVENTNINGER TIL 2011: side 9 33 % ser mere uddannelse i 2011: side 9 Efteruddannelse øger forventninger: side 9 - Unge forventer mere uddannelse: side 9 FRAVALG AF UDDANNELSE: side 10 Hver 3. virksomhed bevilliger ikke. Mænd føler større tidspres. Hele DK uddanner sig af de samme grunde. BALANCE UNDER UDDANNELSE: side 11 Privatlivet lider under efteruddannelse. Nogenlunde livsbalance. VÆGTNING AF UDDANNELSE: side 11 Hver 7. er ikke opdateret fagligt. Efteruddannelse er meget vigtig. Kvinder vægter efteruddannelse. Medarbejdere prioriterer uddannelse. ANBEFALING AF UDDANNELSE: side 13 Efteruddannelse anbefales mege. Over halvdelen vil uddanne sig Undersøgelsens grundlag Undersøgelsen er distribueret til medlemmer i januar har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarandel på 35,1 %. 45,5 % af undersøgelsens respondenter er mænd, og 54,5 % er kvinder. Respondentgruppen i undersøgelsen er repræsentativ i forhold til medlemsammensætningen i CA- både i forhold til køns-, alders- samt regionsfordeling. Ansvarlig for undersøgelsen er analysemedarbejder Mads Laursen og kommunikationskonsulent Ole Strand 2/13

3 VALG AF EFTERUDDANNELSE 4 ud af 5 efteruddanner sig 78 % har taget efteruddannelse. Korte kurser er de mest anvendte (57 %). Kun 8,7 % har efteruddannet sig med en lang videregående udddannelse. I alt har 35 % taget minimum en kortere videregående uddannelse. HD er den populæreste uddannelse Næsten halvdelen (48 %) har taget HD. Hver 10. har læst en diplom- eller akademiuddannelse. 6 % har suppleret med MBA eller en anden master-uddannelse. De mest populære enkeltfag er grafik, DTP, webdesign, projektledelse og ledelse i praksis, coaching, diverse sprog samt jura. Uddannelse vigtigere for efteruddannede Efteruddannelse betyder væsentligt mindre for folk, der ikke har deltaget i efteruddannelse (kun 64 % kontra % hos efteruddannede). Typisk efteruddannelse efter 6 år Væsentligt flere helt nye på arbejdsmarkedet (62 %) har ikke fået efteruddannelse endnu. Det samme gælder for folk med 1-5 års erfaring (36 %). Mellem 83 og 95 % af de mere erfarne har efteruddannet sig. Generelt for alle typer af efteruddannelse gælder, at folk normalt har haft mindst 6 års erfaring, før de har efteruddannet sig. For mellemlange uddannelser gælder dog, at signifikant flere med over 10 års erfaring (22-31 % kontra 0,8-12 % for folk med 0-9 års erfaring) har fået den form for efteruddannelse. For kortere uddannelser er trenden, at andelen, som har fået den type efteruddannelse, stiger signifikant i takt med erfaring på arbejdsmarkedet. Har du deltaget i efteruddannelse, siden du startede på arbejdsmarkedet? Ja, en mellemlang videregående Ja, enkeltfag, åben uddannelse Har været på en lang Har været på en mellemlang Har været på en kortere Har været på enkeltfag, åben Har været på korte kurser af få Har ikke taget efteruddannelse 50% 60% Andele, der mener, at efteruddannelse er vigtig 50% 60% 70% 80% 90% Tid på arbejdsmarkedet x Har du deltaget i efteruddannelse, siden du startede på arbejdsmarkedet? Ja, korte kurser af få Ja, enkeltfag, åben Ja, en kortere Ja, en mellemlang Ja, en lang 0%10%20%30%40%50%60%70% 21 år eller længere år år 6-10 år 1-5 år Under 1 år 3/13

4 Færre medarbejdere på uddannelse I forhold til stillingsniveau er der signifikante forskelle. Flere i topledelse (14 %) end på medarbejderniveau (5,2 %) har taget lange videregående efteruddannelser. En større andel af medarbejdere (22 %) og på mellemledelse (17 %) end på topledelse (4,7 %) har samtidig slet ikke taget efteruddannelse. Mellem medarbejder- og mellemledelse er der ingen signifikante forskelle. Ja, en mellemlang Ja, enkeltfag, åben Ja, korte kurser af få Har du deltaget i efteruddannelse, siden du startede på arbejdsmarkedet? Ja, en lang Ja, en kortere Medarbejder Mellemledelse Topledelse ARBEJDSSITUATION UNDER EFTERUDDANNELSE De fleste arbejder imens Sideløbende med deres videregående efteruddannelse arbejder 3 ud af 4 (77 %) på fuldtid. 7,2 % har været studerende på fuldtid, og 3,2 % har efteruddannet sig, mens de har været ledige. Generelt bruger ledige mere tid på deres studier. Tidsforbruget ser sådan ud: Få dages kurser: I job: 24 timer - Ledig: 24 timer Enkeltfag: I job: 15 timer - Ledig: 26 timer Kortere uddannelse: I job: 19 timer - Ledig: 24 timer Mellemlang uddannelse: I job: 16 timer - Ledig: 22 timer Lang uddannelse: I job: 19 timer - Ledig: 31 timer Flere mænd har fuldtid oveni I forhold til arbejdssituationen under videregående efteruddannelse er der to signifikante kønsforskelle: En væsentligt større andel af mænd (82 %) har fuldtidsarbejde imens. Kun knap 73 % af kvinder arbejder fuldtid under deres efteruddannelsesforløb. Flere kvinder (12 %) end mænd (5,4 %) arbejder på deltid. 0% 20% 40% 60% 80% Arbejdssituation under videregående efteruddannelse Fuldtidsarbejde Deltidsarbejde Studerende (ikke til rådighed for Ledig (til rådighed for Selvstændig på deltid Selvstændig på fuldtid Anden arbejdssituation 50% 60% 70% 80% Arbejdssituation under videregående efteruddannelse - køn Fuldtidsarbejde Studerende (ikke til Selvstændig på deltid Anden arbejdssituation Kvinde Mand 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4/13

5 Fuldtid med mellemlang uddannelse Generelt har langt de fleste fuldtidsarbejde, mens de efteruddanner sig. 89 % af den gruppe, som læser mellemlange uddannelser, har sideløbende fuldtidsjobs. Denne andel er signifikant den største, som arbejder fuldtid. På de andre efteruddannelser varierer andelen, som studerer på fuldtid, mellem 8 og 13 %. På lange efteruddannelser har 19 % deltidsjobs, der er en væsentligt større andel end hos de øvrige (mellem 4 og 9 %). Færrest er fuldtidsstuderende (2 %), mens de tager mellemlange uddannelser. UDDANNELSE DOKUMENTERER VIDEN Betydning for karrieren Generelt er holdningen, at efteruddannelse styrker kompetencer. Folk opnår en mere attraktiv profil og får derved bedre jobmuligheder. De kan dokumentere deres viden, så de kan avancere i karrieren. Uddannelsen er et brugbart supplement til den praktiske erfaring. Derudover giver efteruddannelse et større fagligt netværk og motiverer det daglige arbejde. Kurser varer mere end 3 dage Langt de fleste (72 %) på efteruddannelse i 2010 har haft over 3 kursusdage, som i snit er 21,5 dage. De færreste (2,8 %) har kun haft en enkel efteruddannelsesdag. INITIATIV OG BETALING Halvdelen tager selv initiativ Blandt ansatte har 52 % selv taget initiativ til deres efteruddannelse. For knap 4 ud af 10 (38 %) har den ansatte sammen med sin chef aftalt efteruddannelse. Kun for 7,0 % gælder, at chefen alene har taget initiativ. Arbejdssituation under videregående efteruddannelse - type efteruddannelse Fuldtidsarbejde Deltidsarbejde Selvstændig på Selvstændig på deltid Ledig (til rådighed Studerende (ikke til Anden 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% Har taget en kortere videregående uddannelse Har taget en mellemlang videregående uddannelse Hvor mange kursus-/efteruddannelsesdage har du haft i 2010? 1 dag 2 dage 3 dage Flere end 3 dage 50% 60% 70% 80% Hvem har taget initiativ til efteruddannelsen? Den ansatte selv Den ansatte og chefen sammen Chefen Andre 50% 60% 5/13

6 Virksomheder betaler uddannelse I langt de fleste tilfælde (84 %) har virksomheder betalt for deres ansattes efteruddannelse. Kun hver 15. ansat betaler selv for sine kurser og efteruddannelse. 7,0 % har deltaget i gratis kurser. Hvem har betalt for din efteruddannelse/dine kurser? Virksomheden Den ansatte selv Delt mellem virksomheden og den ansatte Gratis kurser 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90% Virksomheder betaler dagskurser For dagskurser gælder, at virksomheden betaler i 4 ud af 5 tilfælde (79 %). Virksomheder betaler for signifikant flere kurser end alle andre typer af efteruddannelser. Kun hvert 2. enkeltfag betales af arbejdsgiveren. De ansatte er kun nødt til at punge ud til 6 % af de dagskurser, som de deltager i. De må selv betale for væsentligt flere af deres anden efteruddannelse. Mere end hver 3. enkeltfag (36 %) foregår på gratis kurser, som er væsentligt mere end for både dagskurser, kortere og mellemlange efteruddannelser. Trenden er, at ansatte kan deltage i dagskurser uden at skulle betale selv. Al anden efteruddannelse er der en vis sandsynlighed for, at virksomheden ikke betaler. Lang videregående Hvem har betalt for din efteruddannelse/dine kurser? Mellemlang Kortere Enkeltfag, åben Korte kurser af få 0%10%20%30%40%50%60%70%80% Virksomheden Den ansatte selv Hvem har betalt for din efteruddannelse/dine kurser? Delt mellem virksomheden og den ansatte Sjælland punger mere ud Den eneste væsentlige regionale forskel på, hvem der betaler, er, at flere i Jylland (89 %) end på Sjælland (80 %) får deres efteruddannelse og kurser betalt af deres arbejdsgiver. Virksomheden Den ansatte selv Delt mellem virksomheden og den Gratis kurser Sjælland + Hovedstaden Jylland + Fyn 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 6/13

7 SÅ MANGE EFTERUDDANNESE Knap 2 ud af 3 efteruddanner sig i 10 I 2010 har 63 % deltaget i efteruddannelse. I forhold til køn og regioner er der ingen signifikante forskelle i forhold til, om folk har taget efteruddannelse i Ja Har du taget efteruddannelse i 2010? 50% 60% 70% GRUNDE TIL UDDANNELSE Behov for kompetenceudvikling Flertallet (61 %) har efteruddannet sig, fordi de behøver flere kompetencer i deres job. For 13 % gælder, at chefen har stillet kravet. Mere end hver 3. (36 %) angiver andre årsager, som primært omfatter personlig udvikling, nye eller opkvalificering af kompetencer og for at opretholde opdateret viden. Andre årsager dækker også over interesse, inspiration, på grund af ledighed og for at øge sin egen værdi for jobmarkedet. Hvorfor har du taget efteruddannelse i 2010? Jeg føler, at jeg har brug for Jeg har brug for opkvalificering Jeg ønsker at skifte fagligt område Min chef kræver, at jeg Andre årsager -10% 50% 60% 70% Flere mænd pålægges kurser 6 ud af 10 føler, at de behøver flere kompetencer for at klare deres arbejdsopgaver. Det gælder for 2 ud af 3 mænd, som faktisk er signifikant flere end hos kvinder (57 %). Flere mænds (17 %) end kvinders (10 %) chef kræver, at de ansatte efteruddanner sig. Jeg føler, at jeg har brug Hvorfor har du taget efteruddannelse i 2010? Jeg har brug for Jeg ønsker at skifte fagligt Min chef kræver, at jeg Kvinde Mand Andre årsager 0% 10%20%30%40%50%60%70%80% 7/13

8 HVORNÅR EFTERUDDANNELSE årige efteruddanner sig mere Aldersmæssigt er der den forskel, at en væsentligt større andel af årige (43 %) end årige (34-35 %) har efteruddannet sig i Har du taget efteruddannelse i 2010? Ja % 60% 70% SAMMENHÆNG MELLEM JOB OG UDDANNELSE Job fremmer efteruddannelse Signifikant flere i job (39 %) end ledige (30 %) har taget efteruddannelse i Den forskel kan skyldes, at folk i job får betalt deres efteruddannelse af deres arbejdsgiver. Ledig Har du taget efteruddannelse i 2010? I job Ja 50% 60% 70% Under 1 år eller mere end 5 år i samme job giver ikke efteruddannelse En større andel af folk, som har været 3-4 år i deres nuværende job (46 %) har efteruddannet sig i 2010 end folk, der har været under 1 år (37 %) eller mere end 5 år i den samme stilling (32 %). Flere folk, som har været i deres job 1-2 år (41 %) end 5+ år, har også fået efteruddannelse i Har du taget efteruddannelse i 2010? Har været i nuværende job i 5 år eller længere Har været i nuværende job i 3-4 år Har været i nuværende job i 1-2 år Har været i nuværende job under 1 år 0% 10%20%30%40%50%60%70% Ja 8/13

9 FORVENTNINGER TIL % ser mere uddannelse i 2011 Flertallet; nemlig 1 ud af 3 regner med at blive efteruddannet mere i år. 29 % forventer efteruddannelse i samme omfang som i % tror på, at mængden skæres ned i år. Blandt gruppen, som har efteruddannet sig i 2010, forventer signifikant færre, at de får mere efteruddannelse i Kun 28 % forventer mere, hvorimod halvdelen (49 %) regner med mindre efteruddannelse i år. 57 % tror, at mængden vil være den samme i 2010 og Efteruddannelse øger forventninger Væsentligt flere i gruppen, som har efteruddannet sig i 2010, forventer at få en lønforhøjelse i år. Andelen er 43 % kontra 34 %, som ikke regner med mere i løn. Har du taget efteruddannelse i 2010? Forventer mere efteruddannelse Forventer samme mængde efteruddannelse Forventer mindre efteruddannelse Forventer ikke lønstigning i 2011 Forventer lønstigning i % 10%20%30%40%50%60%70%80% Har du taget efteruddannelse i 2010? Ja Ja 50% 60% 70% Unge forventer mere uddannelse Tendensen viser, at alderen indvirker på forventninger til mængden af efteruddannelse i år. Væsentligt flere af de unge mellem 18 og 39 år (35-36 %) end 40 år og opefter (26-29 %) regner med at få tilbudt mere efteruddannelse i løbet af I forhold til køn, region, stillingsniveau samt ledig kontra i job er der ingen signifikante forskelle omkring forventninger til efteruddannelse. Mere efteruddannelse Samme mængde efteruddannelse Mindre efteruddannelse Hvad er dine forventninger til efteruddannelse i 2011? Ved ikke 50+ år år år år FRAVALG AF UDDANNELSE 9/13

10 Hver 3. virksomhed bevilliger ikke Arbejdspres (30 %), manglende bevillinger (32 %) samt andre årsager (32 %) er de væsentligste grunde til, hvorfor folk ikke har efteruddannet sig sidste år. Andre årsager består primært af, at folk er dimittender, er nyansatte, mangler behov, mangler interesse eller på grund af jobskifte, ledighed, barsel eller, at der ikke findes relevant efteruddannelse. I kun 1 ud af 29 tilfælde står der en kollega i vejen for at få efteruddannelse. Mænd føler større tidspres Af forklaringer på, hvorfor folk ikke har efteruddannet sig i 2010, har signifikant flere mænd (36 %) end kvinder (25 %) følt et arbejdspres og derfor ikke afset tid til efteruddannelse. Derimod forklarer en større andel blandt kvinder (6,8 %) kontra mænd (0,8 %) den manglende efteruddannelse med, at de har haft orlov. Flere kvinder (36 %) fremhæver andre årsager. Kun 28 % blandt mænd giver sådanne forklaringer. Andre årsager dækker især over, at folk er nyuddannede eller er startet i nyt job, er ledige, ikke føler et behov, er nye på arbejdsmarkedet, er på barsel, mangler lysten eller på grund af besparelser hos arbejdsgiver. Hele DK uddanner sig af de samme grunde I forhold til hvorfor de ansatte har taget efteruddannelse, er der ingen regional forskel. På det omvendte spørgsmål adskiller de to regioner sig kun ved, at en større andel i Jylland (37 %) end på Sjælland (29 %) forklarer sig med andre årsager. Manglende bevillinger Arbejdspres Jeg er ikke blevet gjort bekendt Jeg har i stedet for deltaget i Hjemmeboende børn Orlov Andre kolleger står foran mig Andre årsager Manglende bevillinger Arbejdspres Jeg er ikke blevet gjort Jeg har i stedet for Hjemmeboende børn Orlov Andre kolleger står foran Andre årsager Arbejdspres Jeg har i stedet for Hvorfor har du ikke taget efteruddannelse i 2010? Hvorfor har du ikke taget efteruddannelse i 2010? Hvorfor har du ikke taget efteruddannelse i 2010? Orlov Kvinde Mand Sjælland + Hovedstaden Jylland + Fyn Andre årsager 10/13

11 BALANCE UNDER UDDANNELSE Privatlivet lider under efteruddannelse For hele 85 %, der har efteruddannet sig, går deres ubalance udover deres privatliv. 1 ud af 10 føler, at de lader ubalancen gå mest udover selve efteruddannelsen. Privatlivet Studielivet Hvad går/gik ubalancen væsentligst ud over? Arbejdslivet Andet Ved ikke 50% 60% 70% 80% 90% Nogenlunde livsbalance Gennemsnitligt vurderes balancen mellem arbejdsliv, studieliv og privatliv at være på 2,9. Mere end hver 3. (36 %) svarer 3. I forhold til forskellige typer af efteruddannelse er der kun en signifikant forskel, nemlig mellem kortere og mellemlange uddannelser; en større andel på mellemlange (42 %) end på kortere uddannelser (29 %) har følt en vis ubalance i studieperioden. Har der været balance mellem arbejdsliv, studieliv og privatliv under deltagelsen i den videregående efteruddannelse? 5 I meget høj grad 3 1 Slet ikke VÆGTNING AF UDDANNELSE Hver 7. er ikke opdateret fagligt Gennemsnittet for, om folk har fået tilstrækkelig efteruddannelse, er på 3,5 på 5-punktsskalaen. Næsten halvdelen (48 %) føler, at de i høj eller meget høj grad er fagligt up-to-date. 38 % er opdateret i nogen grad, mens 14 % kun i mindre grad eller slet ikke har fået tilstrækkelig efteruddannelse. Har du fået tilstrækkelig efteruddannelse til at være fagligt upto-date? 5 I meget høj grad Slet ikke 11/13

12 Efteruddannelse er meget vigtig Vigtigheden af efteruddannelse ligger gennemsnitligt på 4,1 på 5- punktsskalaen. 3 ud af 4 (74 %) svarer 4 eller 5 og synes, at efteruddannelse har stor betydning. 4 ud af 10 mener endda, at efteruddannelse er meget vigtig. Kun 5,1 % ser ingen eller kun lille vigtighed. Hvor vigtig er efteruddannelse for dig? 5 I meget høj grad Slet ikke Kvinder vægter efteruddannelse Væsentligt flere kvinder (78 %) end mænd (70 %) synes, at efteruddannelse er meget vigtig. En større andel af mænd (7,3 %) end kvinder (3,2 %) tillægger samtidig efteruddannelse ingen eller kun en lille betydning. Efteruddannelse er meget vigtigere for kvinder. Kvinde Mand Hvor vigtig er efteruddannelse for dig? Vigtig Ikke vigtig 50% 60% 70% 80% Medarbejdere prioriterer uddannelse Væsentligt flere medarbejdere (77 %) synes, at efteruddannelse er vigtig i forhold til folk på ledelsesniveau. Kun 71 % hos mellemledere mener, at efteruddannelse er vigtig. Andelen i topledelsen er kun 63 %. Hvor vigtig er efteruddannelse for dig? Topledelse Mellemledelse Medarbejder Vigtig Ikke vigtig 50% 60% 70% 80% 12/13

13 ANBEFALING AF UDDANNELSE Efteruddannelse anbefales meget I god tråd med den opfattede vigtighed anbefales efteruddannelse meget. Gennemsnittet er 4,3 på 5- punktsskalaen. Kun 3,2 % vil ikke eller kun i lille grad anbefale at efteruddanne sig. Over halvdelen (53 %) svarer 5: I meget høj grad. 5 I meget høj grad I hvilken grad vil du anbefale efteruddannelse til andre? Slet ikke 2 50% 60% Over halvdelen vil uddanne sig 35 % overvejer i meget høj grad at deltage i efteruddannelse i % overvejer derimod stort set ikke efteruddannelse. Gennemsnittet ligger på 3,6. 5 I meget høj grad I hvilken grad overvejer du at tage efteruddannelse i 2011? 1 Slet ikke /13

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om efteruddannelse, 213 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 91% (N=134)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 78 Mand 632 Svar i alt 134 8 Er du: 7 6 5 4 3 78 632 2 1 Kvinde Mand Hvor gammel

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport Iværksætterundersøgelse, studerende, 24 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: (N=447)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 3 Kvinde 344 Svar i alt 447 4 Er du: 35 3 25 2 5 344 5 3 Mand Kvinde Hvor gammel er

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport Tilbagevenden fra barsel Sammenfatningsrapport Har du afsluttet en barselsorlov inden for de seneste fem år? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 496 Nej 385 Svar i alt 881 6 Har du afsluttet

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 www.gl.org Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011 BORGER- PANEL 29. marts 2011 Overskud på den mentale konto De fleste borgere i Region Syddanmark har overskud på den mentale konto. De har gode sociale kontakter, selvtillid, bliver anerkendt og holdt

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

HR- Chefens svar. Job-guide

HR- Chefens svar. Job-guide HR- Chefens svar Job-guide Arbejdsliv Hvad kan man som ny medarbejder selv gøre for at få en god start i jeres virksomhed? At opbygge en succesfuld karriere hos Scandic Entreprise Aps forventer vi, at

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Balancen mellem familie- og arbejdsliv

Balancen mellem familie- og arbejdsliv Balancen mellem familie- og arbejdsliv 2 Undersøgelsen er gennemført af YouGov. Der er gennemført 1.014 CAWI-interviews med danskere i alderen 18 65 år, i perioden 19. 27. januar 2015. Sp. A er du fuldtids-

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen Hovedresultater 15 % arbejde bruges på møder CA s medlemmer bruger i gennemsnit 5,6 timer om ugen i møder. Dette svarer til 15 % af en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer. Hvert fjerde møde uden dagsorden

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder En tredje karriere Workshop for ledere - 26.nov. 2013 Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum At stoppe på jobbet en vigtig beslutning for mange! Hvordan er seniorpraksis en - på din arbejdsplads? Seniorsamtale

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 2 -Forhold mellem hjælp og familieliv - Forhold mellem hjælp og arbejdsliv September 2009 Baggrund, formål, metode

Læs mere