FORFATTEREN. Få flere foredrag Lyrik med lyd på Angst og kreativitet følges ad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORFATTEREN. Få flere foredrag Lyrik med lyd på Angst og kreativitet følges ad"

Transkript

1 FORFATTEREN Få flere foredrag Lyrik med lyd på Angst og kreativitet følges ad

2 leder siden sidst Bedre vilkår nu! Dansk Forfatterforening vil ikke længere acceptere forringelser af vores medlemmers levevilkår. Vi er en del af en bogbranche, som er domineret af magtfulde forlag og boghandlerkæder. Det er på høje tid, at forfattere, oversættere og illustratorer os der gør hele denne branche mulig får nogle vilkår, som svarer til vores betydning. Ikke mindst forfatternes bogindtægter er i frit fald. Vi tjener mindst af alle i det store bogcirkus, hvor typisk % af indtægterne går til alle mulige andre. Royalties, oplagstal og bogpriser er faldende, og det er samme er bibliotekernes bogindkøb og udlån. Nogle forlag har med et pennestrøg afskaffet forskuddet. Andre har ændret procedure, så royalties afregnes af nettoprisen (forlagets salgspris til boghandleren) i stedet for bruttoprisen (butiksprisen minus moms). Den manøvre skærer 50 % af forfatterens indtægt. Vores medlemmer bliver i stigende grad mødt med en fortrolighedsparagraf, hvis formål vel må være at forhindre offentlighed om de stadig ringere vilkår, som bestemt heller ikke tåler dagens lys. Det er fx også kritisabelt, at den typiske forlagskontrakt ikke blotlægger, hvad forlaget skal yde på områder som markedsføring, boghandleraktiviteter og udlandssalg til gengæld for råderetten over det manuskript, forfatteren har brugt år af sit liv på at frembringe. Mange forlags afregningsbetingelser er også dybt problematiske. Det er helt almindeligt og helt hen i vejret at royalties for bøger, som bliver solgt i januar det ene år, kommer til udbetaling 20 måneder senere i august det næste. Det kunne ingen andre faggrupper drømme om at acceptere, ligesom ingen andre end forfattere formentlig ville skrive under på at afgive alle rettigheder uden tidsbegrænsning til deres produkt og Foto: Jakob Nielsen Jakob Vedelsby, formand dermed stavnsbinde sig for evigt. Det er også mere end problematisk, at forlagene stadig oftere lader bøger afgå ved en ekstremt tidlig død. Nye udgivelser får lov til at sygne hen, hvis de ikke boomer straks. Man kan mistænke nogle forlag for på ganske kynisk vis og umiddelbart efter udgivelsen at vurdere salgspotentialet og hvis mavefornemmelsen siger nej, stoppe al aktivitet, hvorefter bogen går død og er makuleret inden for et års tid. Men forlaget har på det tidspunkt ikke sjældent sit på det tørre, fordi det bl.a. på bibliotekssalget har tjent udgifterne hjem. Forfatteren derimod sidder Ikke mindst forfatternes bogindtægter er i frit fald. Vi tjener mindst af alle i det store bogcirkus. tilbage med fletningerne eller skægget i postkassen og en besked fra redaktøren om at skrive lystigt videre. De fleste danske forlag opererer endvidere med en kontrakt, som i store træk ligner den standardkontrakt, der kom til verden i 1947, bortset fra at der er tilføjet tekster om bl.a. e-bøger og lydbøger og undertiden foretaget mindre individuelle tilretninger såsom at reducere royaltysatsen. Men bogbranchen har udviklet sig meget siden, og tiden er i allerhøjeste grad inde til at starte forfra. I Dansk Forfatterforening vil vi meget gerne i dialog med forlag, som ønsker at udvikle en ny og tidssvarende kontrakt, der på bl.a. de nævnte områder forbedrer vores medlemmers vilkår mærkbart indhold Angst og skabelse 4 En tegners arbejdsplads 6 Lyrik med lyd på 8 Få flere foredrag! 10 Dansk litteratur ud i verden 12 Et legat takker af 13 Ny dansk biennale 14 Kurser og legater 15 Kalender 17 Jo Hermanns reol 20 Forsiden er tegnet af Mette Marcussen, som fortrinsvis tegner til billedbøger. Næste bog i rækken er en billedbog med titlen Hr. Tryk På i samarbejde med forfatter Kåre Bluitgen. Den handler om et fingeraftryk, der brænder efter at blive berømt og få syv milliarder venner på nettet. 5præmiere- de bøger fra efteråret 2013 Statens Kunstfond har givet en særlig præmie på fem gange kr. til fem bogudgivelser, der har betydning for dansk litteratur i dag. Det er fem udgivelser, som efter udvalgets vurdering på hver sin måde har betydning for dansk litteratur, og som fortjener en særlig udmærkelse. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur har valgt at præmiere følgende værker: Hanne-Vibeke Holsts biografiske og selvbiografiske roman Knud, den store. Birgitte Krogsbølls digtsamling dyr med næb ordnet efter antal vinger. Ida Jessens novellesamling Postkort til Annie. Lars Frosts roman Kongskilde NS 5100 Komedier. Ellen Wulffs oversættelse af Tusind og én Nat. Kilde: Statens Kunstfond Ny formand for forfatterne Ved Dansk Forfatterforenings ordinære generelforsamling 26. april blev Jakob Vedelsby valgt som foreningens formand. Det foregik ved et fredsvalg, da der ikke var andre kandidater til posten. Efterfølgende er Morten Visby og Egon Clausen blev konstitueret som næstformænd, og Juliane Wammen overtager posten som kasserer. I sit valgoplæg sagde Jakob Vedelsby, at han vil arbejde for at styrke danske forfattere internationalt, gøre foreningen mere synlig i medielandskabet og arbejde for at fremme forfatternes finansieringsmuligheder, bl.a. ved at finde nye samarbejdspartnere. AB Livsvarige legater En forfatter og en tegner får hædersydelse fra Statens Kunstfond. Et vanvittig smukt og præcist sprog udløser hædersydelse til forfatter Morten Søndergaard, mens tegner Per Marquard Otzen får ydelsen for at løfte det kunstneriske niveau i dagens tegning, lyder det i motivationerne. Hædersydelser bliver som de hidtidige livsvarige ydelser givet til kunstnere, der har placeret sig afgørende som kunstnere. Tildelingen sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion. Kilde: Statens Kunstfond Søren Gyldendal Prisen til Lone Frank Forfatter og videnskabsjournalist Lone Frank fik 30. april 2014 Søren Gyldendal Prisen Lone Frank fik prisen for sin utrættelige søgen efter en sandhed om eksistensen, ( ) en søgen, hvori hun uforbeholdent og uden tøven inddrager såvel sin egen krop som sjæl, som der står i pressemeddelelsen fra Gyldendal. Lone Franks seneste værk hedder Mit smukke genom og er fra I bogen søger Lone Frank efter svaret på spørgsmålet hvem er jeg?. Er et menneskes skæbne forudbestemt af generne, eller har den frie vilje nogen betydning? Lone Frank er født i 1966, er uddannet biolog, har en ph.d. i neurobiologi og er videnskabsjournalist på Weekendavisen foruden at være debattør og foredragsholder. Søren Gyldendal Prisen er på kr. AB Flere litterære penge For anden gang i år sætter Statens Kunstfond flere penge af til litterære priser. Pengene er øremærkede til fem litterære priser fra og med uddelingerne i Kritikerprisen stiger fra kr. til kr. Georg Brandes-prisen stiger fra kr. til kr. Dansk Oversætterforbunds Ærespris stiger fra kr. til kr. Den Faglitterære Pris stiger fra kr. til kr. Holberg-Medaljen stiger fra kr. til kr. og følges stadig af en medalje i sølv. Den Danske Oversætterpris, som er udvalgets egen pris, sættes ned fra euro til kr., og denne nedsættelse får effekt ved uddelingen af prisen i Tidligere på året besluttede projektstøtteudvalget at redde Dansk Forfatterfatterforenings række af nødlidende litterære priser, som så blev sammenlagt til Aarestruplegatet. Udvalget giver kr. årligt til Dansk Forfatterforenings nu to priser Aarestrup-legatet og H.C. Andersen-legatet, således at priserne igen kan uddeles hvert andet år. AB Kilde: Statens Kunstfond Stort til lykke til Knud Sørensen Knud fik Ordkraft-prisen torsdag den 10. april på Nordkraft i Aalborg. Digteren fra Mors hædres for sit mangeårige forfatterskab og som lavmælt fortæller om hverdagslivet, som det leves i landets udkant. Ordkraft-prisen 2014 uddeltes 10. april under den store litteraturfestival Ordkraft på Kulturcenter Nordkraft i Aalborg. Ud over hæder og ære følger der kr. og et stykke keramik med Ordkraft-prisen. AB Kilde: Ord-kraft.dk 2 FORFATTEREN FORFATTEREN

3 artikel artikel Angst lle ved, hvordan angst opleves. Den kan ingen løbe fra. Den lyver tilmed ikke i modsætning til hvad vi kan gøre om andre ting, når vi taler eller skriver. Men skønt alle ved, hvordan angst opleves, ved vi ikke, hvad den er. Den kan ikke sættes på ord eller begreber. Eller når vi gør det, er den allerede noget andet. Selvom Søren Kierkegaard var et geni ud i angstens gebet, var han ikke helt opmærksom på dette, da han tilskrev den et begreb i sin berømte bog Begrebet Angest. Det udelukkede ham dog ikke fra på uovertruffen måde at indkredse angsten. Angst er en affekt, der måske har en oprindelse i sproget (i hvad nogen siger om os, hvordan vi opfatter os selv osv.), men som rammer os i kroppen. I angsten er vi skrøbelige og overgivet til en hjælpeløshed, som er uudholdelig. Ukonkret angst Selvom Kierkegaard langt hen ad vejen fremhæver, at angsten er uden objekt, taler han også om, at den får et objekt. Pointen er imidlertid, at angstens objekt ikke er så ligetil at lokalisere, som tilfældet er med frygten, hvor frygtens genstand kan udpeges. Jeg er bange for hunde, højder eller noget helt tredje. Til trods for at denne genstand ikke er helt præcis hvad er det fx, jeg frygter hos hunde? At de løber efter mig, bider mig, snerrer ad mig, savler eller? foreligger den som noget mere eller mindre konkret. Det er ikke tilfældet med angsten, men en særlig faktor er til stede i angsten: Der er en anden instans, der synes at tage over eller overtage styring med min krop. Den franske psykoanalytiker Jacques Lacan bruger begrebet den Anden til at betegne denne instans. Det kan være synet af vores altid ubehagelige chef, der kan aktivere forestillingen om en sådan Anden, der synes at ville have noget af os, som vi ikke helt ved, hvad er. I en mere konkret henseende kan det være havet, der stiger op over ørerne på os, mens vi er ved at drukne i et voldsomt uvejr uden nogen hjælp at se. For den paranoide person kan det være visheden om, at biler forfølger hende, og at nogle venter på hende, når hun går hjem, for at slå hende ihjel, selvom hun ikke ved hvorfor. Eller det kan være vores krop, der pludselig rammes af en uhelbredelig (fysisk) sygdom, der optræder som den Anden. Vi udgør i den forstand et objekt, der gribes af den Anden. Angsten er således ikke uden objekt, men den har ikke et konkret objekt, selvom vi oplever os som fanget af den. Kierkegaard, der er en af de få filosoffer, som har & skabelse Til hindring eller inspiration angstens rolle er dobbelt for mennesker, der skriver. Af René Rasmussen læseren af det, der gerne skal komme ned på papiret, antages at være en særlig dømmende Anden, der stiller ganske bestemte krav. beskæftiget sig med seksualiteten, peger også på dette, idet han understreger, at på seksualitetens højdepunkt kan ånden ikke følge med, der er ikke plads til den, og derfor optræder der angst. Seksualiteten er således også et sted, hvor angsten optræder. Angst og skriveproces Det samme gør sig gældende for skriveprocessen, hvor nogle kan opleve angst foran papiret, der venter på at blive skrevet på. Det hænger måske sammen med, at læseren af det, der gerne skal komme ned på papiret, antages at være en særlig dømmende Anden, der stiller ganske bestemte krav, som jeg ikke ved, om jeg kan opfylde, og som synes at ville underminere min eksistens, hvis jeg ikke kan. Et andet og måske endnu væsentligere aspekt knyttet til angsten er imidlertid, at den sprække i vores væren, som den åbner for, kan åbne for en særlig digterisk inspiration. At den personlige opløsning, der indtræder i den, kan være drivkraften for digterisk skabelse. At den digteriske skabelse består i at åbne for der, hvor digteren ikke længere er sig selv, men erfarer en depersonalisering, en disharmoni eller en splittelse foranlediget af forsøget på at gribe angsten. Uden for normerne At skrive digte, prosa eller drama består naturligvis ikke kun i et forsøg på at gribe angsten og den hermed forbundne umulighed af at gribe den eller alle de former, hvorunder den kan optræde i vores samtid (og de synes at blive forøget dag for dag i en stadig mere stressende verden). Men at skrive indbefatter forsøget på at gribe fat i det, der ikke er plads til i en samtid, hvor fejl og mangler er bandlyste. Det drejer sig om at gribe det, der ikke er perfekt, og udelukker enhver form for perfekt væren. Det består i at bringe sig i nærvær med det, der ikke længere er bestemt af givne normer, eller med det sted, hvor vi er ude af os selv og i hvert fald ude over den identitet, som givne normer definerer. Hvor sådanne normer til stadighed udelukker muligheden for at tænke os selv på andre måder, end disse normer dikterer, og dermed skaber en angst for at tænke, drejer det sig i litteraturen om at tænke angsten eller alt det negative, som sådanne normer udelukker. Tomrummet Den litterære skabelse er således ikke kun bestemt af en angst i forhold til mulige læsere (den Anden), men også af forsøget på at tænke angsten og erfaringen hermed at tænke affekten som noget, der undslipper sproget, hvilket er et paradoks, da den derfor også undslipper litteraturen. Der kan fx peges på Søren Ulrik Thomsens Rystet spejl, der udgør en lang sørgesang over alle dem, som jeget har mistet, men som det forsøger at genoplive i erindringen om det, der var engang. Men erindringer gør ikke de døde nærværende, og i rummet mellem erindringen (dens afmagt) og det tabte (de døde eller de, som ellers har forladt jeget) dukker der et tomrum op, som er overbefolket som et særligt helvede hvorfra de afdøde råber på jeget. Vi kan tilmed vende perspektivet om: Det er, fordi de afdøde eller de andre, der har forladt Thomsens jeg (eller et hvilket som helst litterært jeg), råber fra tomrummet, at der må siges noget. Det er, fordi sproget som sådan Søren Kierkegaard kendte og beskrev angsten måske bedre end nogen anden dansk forfatter. styrter ned i et gab, at litteraturen må sige noget. Tomrummet, der er fremkaldt af en særlig angstskabende Anden, er befolket med en energi og en uendelig bevægelighed, som vi i litteraturen forsøger at give navne (Gud, min afdøde elskede osv.). Forgæves, eftersom ingen navne slår til, men det er en af dens største drivkræfter. Det drejer sig om at vende angsten og lade dens særlige form være skabelsens dynamik. At vende den angst, som ellers gør os åndeløse, når fx havet bevæger sig op over vores ører, til skabelsens mobilitet. Det gør måske forfattere mere hudløse end andre, eftersom de ikke kun er konfronteret med en særlig Anden (læserne), der synes at ville sluge dem, men tillige går angsten i møde, mens andre forsøger at lægge den væk, fortrænge eller glemme den. At åbne sig i skriften At skrive er derfor at åbne sig for det, som vi ikke ved og aldrig kan lære at kende fuldt ud, men som vi uvidende er bestemt af, og som gør, at vi pludselig er ophavsmænd til noget, som vi ikke vidste, og som vi ikke ved, hvor kommer fra. Det er at åbne sig for en anden i mig, der tænker for mig og med mig, mens jeg fælder ord ned på papiret. Det betyder, når vi taler om digte, at der aldrig er en monolog i sådanne, men altid en dialog, eftersom denne anden taler i og med mig. For Simon Grotrian er denne anden ofte legemliggjort i Gud. Således i Citroner til Vorherre. Bønner : Led os mod din frelse med tåge, der brænder. Amen. Guds frelse giver sig til kende som en tåge, der brænder og som synes at tale til jeget. Angsten optræder i øvrigt i en række kropslige sammenhænge i en anden af hans bøger, Ofelialåger : Jeg ligger i bølgerne. Jeg består af 30 milliarder dråber blod. Og Hudflager lå som mørtel imellem etagerne Angsten har dog også en kilde i selv samme Gud: Vorherre er sort som en rejsende sky / når vi ser ham på himlen. Angsten kan hos Grotrian derfor ikke adskilles fra ideen om Guds rædselsvækkende virke: Nadveren er et elektrisk stød Eller: Vi løfter himlens søjleblod. Nu er det nok de færreste digtere, der oplever, at Gud taler i og med dem, eller at Gud er forbundet med gabet midt i sproget. Mange andre nøjes med på anden vis at åbne sig for det tomrum, der animerer litteraturens pennestrøg, som bringer forfatteren ud over sig selv og lader en anden tale i denne. For at tænke angsten og dens uudholdelighed. Og for at lade det overbefolkede gab træde ind i sproget. For en uddybelse af angsten hos Kierkegaard og Lacan kan der henvises til René Rasmussen: Angst hos Lacan og Kierkegaard og i kognitiv terapi (2012). En række af betragtningerne i denne tekst er i øvrigt inspireret af E. Grossman: L Angoisse de penser (2008). René Rasmussen er lic. phil. i litteraturvidenskab, lektor i dansk litteratur på Københavns Universitet og bl.a. forfatter til Psykoanalyse et videnskabsteoretisk perspektiv (2010) og Lettet (digte, 2009). 4 FORFATTEREN FORFATTEREN

4 interview interview En illustrators arbejdsplads: Alene hjemme Hvordan man indretter sin arbejdsplads, røber en del om den person, der bruger mange af tilværelsens vågne timer på pladsen. Her er det illustrator Susanna Hartmann, der viser sin tegnestue. Tekst og foto Tomas Björnsson Jeg har arbejdet alene hjemmefra, lige siden jeg som 20-årig blev selvstændig. Først på Vesterbro, så Østerbro og siden i Gentofte, hvor jeg stadig bor. Dog prøvede jeg tegnestuefællesskab af på Carlsberg og i Kronprinsessegade men opgav det igen, da vi for tre år siden valgte at opholde os noget af året i Berlin. I Berlin opdagede jeg, hvor lidt jeg egentlig savnede mængderne af nostalgiske minder fra tidligere opgaver og stablerne af håndbøger og udklip, så for nylig røg det hele i kælderen (otte fyldte reoler!). Jeg fik malet og investeret i nyt hæve-/sænkebord og nogle få, lette reoler. Derfor er der det strømlinede look, som rummet har i dag. Jeg har 20 m 2, udsigt til havens skiftende årstider og kun fem minutters rask gang ned til S-toget, hvis jeg skulle trænge til at komme til byen og se nogle mennesker... 6 FORFATTEREN FORFATTEREN

5 artikel artikel Pludselig kan du danse til lyrikken Vi sidder på høje stole ved vinduet i Studenterhuset i Odense og ser ud på blæsten, som rusker over Amfipladsen. Derude i bymidten kommer Spoken Word Festival til august til at snakke, rappe og digte sig ud over scenen. Her skal Betina Følleslev, festivalens projektleder, og den garvede Spoken Word-kunstner Claus Høxbroe mødes og tale om begivenheden. Inden Høxbroe ankommer, fortæller Betina Følleslev: Det er en festival, der hylder ordet, og derfor kommer Spolen Word både til at præsentere rap, poetry slam, digtoplæsning, forfatteroplæsninger og crossover-genrer, fortæller Betina Følleslev. Crossover går ud på at sætte forskellige kunstnere sammen, så de får lov til at supplere hinanden og i fællesskab skabe Spoken Word Festival gør skrift til sprog, sprog til musik og musik til farver og følelser, som vi både kan danse til og eftertænksomt fortabe os i. Af Sara Rossen ny kunst. Eksempelvis en poet sammen med en sangskriver. Det, der tegnede profilen fra sidste år, var en musikalsk linje, og det regner vi også med at skulle lave i år. Så der kommer crossover med et musikalsk aftryk igen i år, siger Betina Følleslev. Spoken Word Første festival blev afholdt i 2010 Siden 2013 afholdes festivalen sammen med H.C. Andersen Festival I august Se mere på: Skriften bliver sprog Ind ad døren træder Claus Høxbroe. Claus Høxbroe er beatpoet og har modtaget flere priser for sit forfatterskab. Han kommer med tog fra København. Beklager den lidt sene kunstnertid, siger Høxbroe og sætter sig i stolen, mens Betina Følleslev løber efter en cola til ham. Hvad synes I, det talte ord kan? Claus Høxbroe tager en tår af sin cola og gør sig det behageligt på den høje barstol. Han fortæller, at udfordringen starter med skriften, som han kalder råmaterialet. Det er dét, han først og fremmest skal dygtiggøre sig ved. Den verbale levering af skriften beskriver Høxbroe som håndværk nummer to. Der, hvor man tager en en-til-en kunst og gør den verbal og social, beretter Høxbroe om transformationen fra læseoplevelse til en social lytteoplevelse, vi kan have i fællesskab. Og det er det, jeg synes er spændende ved for eksempel Spoken Word Festivalen. At man fejrer det verbaliserede værk, altså oplæsningen skriften, der er blevet sprog i stedet for. Høxbroe fortæller, at verbaliseringen er noget, der skal læres, og forfatteren skal beherske håndværket, hvis det skal blive godt. En oplæsning kan risikere at ødelægge oplevelsen af bogen, hvis ikke forfatteren har gjort sig overvejelser om, hvordan værket skal formidles. En indgang til digte Det er i det mundtlige, at oplevelsen bliver levende, hvis det gøres godt. Pludselig kan vi nyde det sammen, ellers er det jo bare mig og min bog. Vi kan nyde det sammen, lidt ligesom at gå til koncert eller stand up, så kan vi pludselig fylde Studenterhuset eller hvad det nu er, ik? Det synes jeg er rigtig spændende, siger Claus Høxbroe. Betina Følleslev fortæller, at digte og sange også kan skabe genkendelige billeder og give læser såvel som lytter en følelse af at genkende sig selv i teksten. Det er hendes oplevelse, at mange møder digte med forventningen om, at lyrik er svær at forstå. Derfor har Spoken Word Festivalen en vigtig rolle at spille. Høxbroe fortæller, at festivalens brede spektrum af genrer og underkategorier giver alle en chance for at finde noget, de kan lide og forstå. Der er plads til, at folk, som ikke synes om digte, måske kan få vakt interessen gennem den musikalske servering af lyrikken. Høxbroe mener, at festivalen kan åbne lytternes øjne og ører for de mange former for Spoken Word-kunst. Lyrik og lyd Høxbroe fortæller, at der hvor lyrik og musik mødes, skabes der noget nyt. Ifølge ham skabes der: Et fællesskab, hvor to plus to ikke bare giver fire, men ti. To kunstgenrer, der påvirker og inspirerer hinanden, løfter hinanden til nye højder og skaber nye værker. I mit samarbejde med musikere er det lige så vigtigt at musikken fortæller historier, som at lyrikken gør det. Betina Følleslev Projektleder for Spoken Word Formand for Songwriters circle Lyrikken får en anden dimension, når det bliver til lydfiler, der også kan tages med hjem og fylde stuen. Pludselig får jeg lov at male med farver i nogens hjem, fortæller Høxbroe. Det er vigtigt for ham, at lyrikkens budskab afspejles i musikken, smelter sammen med den og skaber noget nyt. Betina Følleslev og Claus Høxbroe er enige om, at musikken på scenen sammen med lyrikken skaber en ny performance og bliver en del af den oplevelse, man er fælles om. Også i denne sammenhæng er leveringen vigtig, og det må helst ikke lyde for lærd og kedeligt. Så hægter man nogen af, tror jeg, siger Betina Følleslev og uddyber: Det bliver mere populært af, at det kommer op på en scene og ikke bare lyder, som om man læser langsomt op af en bog. Der kommer et ekstra socialt element ind, når der også kommer musik på. Fordi man lige pludselig kan danse og rokke med til det derhjemme. Her kan man så få lov at dykke ned i en fælles oplevelse, siger Høxbroe og fortsætter: Det er værket, der nu er i rummet, og det kan vi nyde sammen. Og det, synes jeg, er ret fedt. Betina Følleslev tilføjer, at den levende lyrik kan bryde barrierer ned hos dem, som har en holdning om, at digte er uinteressante, fordi de er svære at forstå. Høxbroe fortæller, at der i nogle lyrikkredse huserer en holdning om, at fokus skal være på digtet ved en oplæsning, og at værket udviskes, hvis forfatteren selv fylder i formidlingen. Og det synes jeg er noget vås, melder Høxbroe ud. Forfatteren må overveje med sig selv, om værkerne egner sig til at blive formidlet verbalt, og hvordan det i så fald skal gøres inden for de rammer, scenen skaber. Med et grin som en gadedreng og et skæg som en hjemløs fylder Claus Høxbroe i rummet, og håndværket sidder i fingrene på ham det viser sig helt bogstavligt, når han kører en hånd gennem skægget og viser ordene BEAT POET tatoveret på sine fingre. Hvis man for eksempel har skrevet noget om kærlighed, ville det være meget mærkeligt at være ligeglad på scenen, slår han fast. Det hele starter med skriften og eftertænksomheden, mener Høxbroe, og han fortæller, at hvis han ikke havde levet og åndet for sin digtning, ville han heller ikke have noget at gøre på en scene. Men skriften får en anden dimension og rolle at spille, når den tages med på scenen. Det at få lov til at slippe bogen og følge med i strømmen af ord og det, der skabes på scenen nu og her så bliver det sjovt. Bagefter kan jeg ikke huske, hvad jeg har sagt, fordi hovedet streamer, siger han med et smil på læben. Gospelstemning At optræde med skriften for et publikum har også en anden betydning, fortæller Høxbroe. Mennesket som individ er jo rimelig fornuftigt, men når man samler dem i store mængder, bliver det interessant at se, hvad man kan stille op med dem, og sådan har det jo altid været, så derfor er det fedt at se, hvad man kan drive vanviddet til, siger han grinende og fortæller om en oplevelse, han havde, da han på et tidspunkt optrådte med improvisationslyrik. Så fik jeg lavet sådan et celebration - digt om, at alle skal dø, siger han og forklarer, at det startede som et surt opstød med et glimt i øjet til folk, som kommer i vejen ved for eksempel at stille sig foran i køen i Netto eller trække ind foran én i bil på motorvejen. foto Mikal Schlosser foto Betina Fõlleslev Så blev det pludselig en hyldest: Husk på, at alle skal dø! Og folk sad og råbte med. Ja, vi skal dø, og så blev der sådan en opløftet og mærkelig gospelstemning. Det var fedt, fortæller han. Han tilføjer, at digte er forpligtet til at sige det, du ikke vil høre, modsat det at sælge en masse plader, som han mener, er popmusikkens opgave. Digte skaber en eftertænksomhed, mens de underholder. Ordet kan mere, end man tror. Det kan få folk til at tænke sig om siger Claus Høxbroe. Og tilføjer med et grin: Festivalen bliver Spoken Word for fuld smadder. Claus Høxbroe Beatpoet og aktiv inden for Spoken Word Har optrådt med oplæsning, impro-lyrik og i samarbejde med bands og musikere Har bl.a. udgivet digtsamlingerne Alt for meget af den gode (DarkLights, 2010) og Hvor kraverne vendes (Forlaget Printxpress, 2012) samt cd erne Nøgne som nyfødte (Exlibris, 2013) og Beat (Lindhardt & Ringhof, 2011). Sara Rossen er litteraturstuderende på SDU. 8 FORFATTEREN FORFATTEREN

6 artikel artikel Foredrag kommer ikke af sig selv Forfattere, der gør en indsats for at sælge deres foredrag, tjener flere penge sådan er det bare. Og alle kan lære at gøre reklame for sig selv. Af Jacob Wendt Jensen Medmindre du er Ib Michael eller Johannes Møllehave eller kendt fra tv, kommer forespørgsler om foredrag ikke af sig selv. Som forfatter må man kæmpe for opmærksomheden og en ølkasse at stå på, hvis man også har noget på hjerte, når det gælder foredrag. Line Kyed Knudsen har skrevet adskillige børnebøger og en roman, og hun har været fuldtidsforfatter de seneste tre år. Umiddelbart ville man jo tænke, at den korteste vej til at få et foredrag er at skrive nogle gode bøger, og så kommer det automatisk. Men ligesom mange andre forfattere ved Line af erfaring, at foredragene ikke kommer af sig selv. Sidste år fik hun lavet sig en hjemmeside. En overskuelig en af slagsen i programmet WordPress, som hun selv kan finde ud af at arbejde med. Fordelen ved den måde at lave en hjemmeside på er, at du kan finde en brugbar skabelon på nettet, siger Line, som lægger vægt på, at hendes hjemmeside er professionel. Hvis man ikke er lige så kendt et navn som Lene Kaaberbøl eller Kenneth Bøgh Andersen endnu, så er det vigtigt at have en professionel hjemmeside med nogle ordentlige pressefotos, og ikke bare billeder fra en fest, siger Line Kyed Knudsen. I 2013 steg hendes antal af foredrag som følge af hjemmesiden markant, og hun holdt 21 i løbet af året rundt omkring på skoler og biblioteker, og i år fortsætter hun den positive tendens. Kursus i at sælge sig selv Men Line giver også et kursus på sit forlag Lindhardt og Ringhof en del af æren for sin succes som foredragsholder. Forlaget afholder løbende gratis kurser for deres forfattere som en slags forfatter-fastholdelse, og Line har været på et endagskursus om at bygge sin egen hjemmeside, og et andet endagskursus om at bruge Facebook som markedsføring, begge med kursusleder Maiken Ingvordsen. Ud over et par dage på kursus til de indledende øvelser brugte jeg bagefter et par uger på at lave teksterne til hjemmesiden. Tiden er givet godt ud. Jeg kender en del kolleger, der bruger megen tid og energi på at ringe rundt til biblioteker og skoler, og som efterfølgende sender mails med tilbud om foredrag, men det tager tid og kan være besværligt. Og så skal man også være opsøgende, og det er jeg ikke. I stedet for har jeg valgt at... man kan godt glemme at holde foredrag med krimiforfattere uden for Top 5. Det gider folk ikke. Ove Rasmussen, bibliotekar på Aalborg Bibliotek bruge Facebook meget aktivt, siger Line Kyed Knudsen. Hun har blandt andet oplevet, at man for 300 kr. i markedsføringskroner kan lave et sponsoreret opslag på Facebook, der når ud til omkring danskere opslaget bliver altså set af langt flere end ens personlige Facebook-venner. Line Kyed Knudsen har endnu ikke lavet et opslag, der ikke har kastet et foredrag af sig. Og når man tænker på, at hun tager kr. for et foredrag, er markedsføringskronerne givet godt ud. Derudover anbefaler Line Kyed Knudsen at holde forfatternetværket ved lige, så der er mulighed for at dele gode tips og tricks med kollegerne. Det kan være om, hvor der er mulighed for at holde foredrag. Jeg synes, det hele er lidt af en jungle. Hun har endnu ikke prøvet at stå i en foredragsdatabase, men foretrækker at markedsføre sig selv. Erfaringerne siger da også, at et foredrag, hvor forfatteren skal betales med kr. plus transportomkostninger, sammenlagt kommer til at koste i omegnen af kr. via en foredragsformidler, og det kan og vil mindre foreninger og skoler sjældent give, også selvom der kan søges støtte til foredrag af forfattere gennem Kunststyrelsen. Skal passe ind i tema På Roskilde Bibliotek grundlagde man sidste år Team Oplevelse for at professionalisere håndteringen af bibliotekets 100 årlige foredrag og oplevelser. Lars Lunde Ljungberg er teamleder og står for strategien, når det gælder om at sortere i indkomne foredragstilbud. Vi har et oplevelsesmanifest, der siger, at de mennesker, der kommer til foredrag hos os, skal møde engagerede foredragsholdere med en viden, der overrasker, udfordrer og inviterer til at spørge efter mere. På den baggrund er der to måder at engagere foredragsholdere på. Der er dem, som vi selv finder, fordi de passer ind i et tema, som vi har valgt at sætte fokus på. Og så er der dem, som vi fisker op af den store bunke med forslag, som vi får i vores indbakke. De sidstnævnte er med til at give vores temaer bredde, højde og drøjde, siger Lars Lunde Ljungberg. Og man får mange gode forslag i Roskilde. Mellem 10 og 20 forslag om ugen. Blandt de forfattere som sender tilbud om foredrag til biblioteket er der også en del, som accepterer et nej. Nogle skriver igen eller kommer ind og besøger os, og det må de gerne. Vi er glade for initiativ, og så vurderer vi, om de kan passe ind i vores program i den kommende tid. Vi vil gerne slås for både det brede og det smalle, hvis forfatteren kan give publikum det, vi kalder en udvidet vidensdimension, siger Lars Lunde Ljungberg. Han bliver til stadighed overrasket over, hvad der trækker folk til, og hvad der ikke gør. For eksempel kom der uventet flere end 100 tilhørere til et faktuelt orienteret foredrag om Søren Kierkegaard med Mathilde Walther Clark. Samtaler og temaer Ove Rasmussen er bibliotekar på Aalborg Bibliotek og har også ansvar for festivalen Ordkraft, der næste gang kører for femte gang. Aktuelle forfattere fra bestsellerlisterne som Leif Davidsen og Ida Jessen løber bibliotekerne til dels efter, og det gør vi også her i Aalborg men kun tre eller fire gange om året. De sælger stadig godt, men hvor der før var mere end 100 til den slags foredrag er der færre i dag. I Hvad gør Line? Foto: Morten Holtum Vi kunne godt sælge 500 billetter til et foredrag med Bonderøven eller Chris McDonald, men gider vi det? Lenette Anstensrud, ansvarlig for arrangementerne på Esbjerg Hovedbibliotek den forbindelse er det værd at bemærke, at selvom vi læser mange krimier og de fleste gerne vil høre et foredrag med Jussi Adler-Olsen eller Elsebeth Egholm, så kan man godt glemme at holde foredrag med krimiforfattere uden for Top 5. Det gider folk ikke, siger Ove Rasmussen. Tendensen i øjeblikket er, at lånerne efterspørger, at man går i dybden med specifikke temaer, og der har været stor efterspørgsel på yngre forfattere som Josefine Klougart og Bjørn Rasmussen. For at få trafik på min hjemmeside linker jeg til den fra LinkedIn, Instagram og Facebook, hvor jeg bruger både min personlige Facebook-profil og min professionelle Facebook-side. Jeg tager billeder til Instagram og laver opslag på Facebook 4-7 gange om ugen. Jeg skriver om alt fra kontrakter til arbejdsprocesser, udgivelser og anmeldelser. Jeg blogger ikke, det ville tage for meget af min tid. Især Instagram er jeg glad for. Det er hurtigt, et billede kan sige mere end ord, og børn helt ned til 8-9 år har en profil der og kan følge mig. For et par år siden havde jeg omkring 500 besøgende på min hjemmeside pr. måned. Nu er det steget til ca besøgende pr. måned. Mht. SEO (Search Engine Optimization eller søgemaskineoptimering), så er de fleste af mine bogtitler taggede, så hvis folk søger, kommer min hjemmeside øverst. Jeg har lavet to betalte kampagner på Facebook og ét boostet opslag. Begge En anden tendens, der forstærkes af bogmesser som Ordkraft, er, at man oftere interviewer forfatterne foran et publikum frem for at lade dem holde foredrag. Det ser både publikum og forfatterne ud til at kunne lide. Vi er også begyndt at gå længere ind på faglitteraturens område under titlen Samtale med faglitterære forfattere. For eksempel havde vi Abelone Koppel ude og bredte foredraget om hendes roman ud til et tema om sorgbearbejdelse, hvor hun blev sat sammen med en præst i forhold til hendes historie om, hvordan hendes far blev slået brutalt ihjel. Pludselig havde vi det skønlitterære i en krydsning mellem det faglitterære. Det virkede forrygende, og vi vil nok tematisere langt mere i fremtiden. Vender bøtten i Esbjerg På Esbjerg Hovedbibliotek er man i øjeblikket ude i en omgang selvransagelse, kampagner betalte jeg 330 kr. for pr. gang. Kampagneopslagene nåede ud til henholdsvis og Facebook-brugere. Det første opslag handlede om min nye hjemmeside, og i det andet opslag tilbød jeg forfatterforedrag, hvis man som skole søgte puljen børn og unges møde med forfattere. Et par dage efter hver kampagne blev jeg kontaktet til foredrag. Indtil videre har jeg med en investering på 660 kr. tjent kr. på to foredrag. 10 FORFATTEREN FORFATTEREN

7 artikel fordi man har oplevet at måtte aflyse foredrag med selv ret store navne. Ud over at kendiseffekten stadig virker, er vi oppe imod nogle mekanismer, vi ikke altid kan gennemskue. Vi forsøgte os for eksempel med et foredrag med Marianne Gade, der er tidligere bibliotekar og nu forfatter. Selv om vi sendte brev ud til 114 tovholdere i vores læseklubber, der repræsenterer mere end 1000 mennesker, så kom der kun 20 til foredrag. En anden gang måtte vi aflyse et foredrag med Hassan Preisler,, siger Lenette Anstensrud, der er ansvarlig for arrangementerne på biblioteket. På den anden side var Esbjerg Hovedbibliotek heldig med et tidligt foredrag med Kim Leine, lige før hans karriere fik et løft med en stribe priser. Og et foredrag, hvor Suzanne Brøgger og Pablo Llambias var sat sammen, trak mere end 100 tilhørere. Vi kunne godt sælge 500 billetter til et foredrag med Bonderøven eller Chris McDonald, men gider vi det? Man kan jo blive nødt til at gå på kompromis, fordi vi ikke har verdens største markedsføringsbudgetter, men vi vil jo primært gerne sætte fokus på litteraturen, siger Lenette Anstensrud. Hun har også den ulempe, at de fleste forfattere kommer fra hovedstadsområdet, så transportudgifterne er ret høje, og så mærker Anstensrud, at honorarkravene er stigende. Vi arbejder med meget målrettet markedsføring og alliancer med andre kulturinstitutioner, så vi kan dele udgifterne. Jacob Wendt Jensen er forfatter til adskillige biografier om kulturpersoner og arbejder som filmanmelder på Berlingske Tidende. Dansk litteratur skal ud i verden Dansk Forfatterforenings nye formand Jakob Vedelsby har i medierne kritiseret forlag og litterære agenter for at være for dårlige til at sælge dansk litteratur internationalt. Her uddyber han kritikken og forklarer, hvad han som formand for Dansk Forfatterforening har tænkt sig at gøre ved problemet. Af Anna Bridgwater Hvad skal der til for at få flere danske forfattere ud i verden? Meget tyder på, at forfattere, som engagerer sig personligt, har større chance for at lykkes med at udkomme i udlandet. Det har med andre ord en betydning, at man vil det her og derfor lægger knofedt i projektet. Men enkeltforfatteres internationale succes på baggrund af eget hårdt arbejde skal ikke skygge for nødvendigheden af at stille krav om en øget indsats fra forlag og litterære agenter. For det er der behov for. Hvad skal de gøre anderledes? Der bliver skrevet enormt meget god dansk litteratur i alle genrer, men kun forsvindende lidt kommer ud over landets grænser. Det er stort set kun de bedst sælgende bestsellere, som får en reel chance. Som om det eneste argument for en bog er salgstal. Det er simpelthen for fantasiforladt, men det er også en hån mod de mange fremragende danske fagog skønlitterære forfattere, som kunne fejre internationale succeser, hvis de fik den salgsmæssige opbakning, som den kvalitetslitteratur, de frembringer, berettiger til. Forlag og agenter skal simpelthen blive langt bedre til at håndsælge dansk litteratur. Hvad vil du gøre for at fremme eksporten af dansk litteratur? Hovedbestyrelsen i Dansk Forfatteforening har netop givet grønt lys for, at vi gentænker vores internationale strategi. Jeg forestiller mig, at vi fremover fokuserer på ét sprogområde ad gangen. Vi skal tale med bl.a. forlag, litteraturmyndigheder og forfatterforeninger i området, med oversættere fra dansk til det aktuelle sprog, og forfattere, der allerede har udgivet dér, og vi skal inddrage danske litteraturpersoner, kulturinstitutter, relevante ministerier, forskere og undervisere i ind- og udland osv. og trække på deres erfaringer og kontakter. Alt sammen med det formål at kortlægge situationen for dansk litteratur inden for det pågældende område og afklare, hvilke konkrete initiativer vi som forening kan sætte i værk for at fremme eksportmulighederne. Det kunne fx være at iværksætte en festival for dansk litteratur for på den måde at skabe opmærksomhed og interesse. Samtidig skal vi kontinuerligt informere det politiske system, så man her bliver bevidst om de meget store potentialer af økonomisk og anden art, der ligger i en målrettet indsats for at fremme litteratureksporten. Udgifterne til oversættelse fra dansk til andre sprog er en af de store barrierer, og der er brug for at tilføre nye midler til oversættelsesområdet i Statens Kunstfond, så litteraturen kan manifestere sig globalt med samme gennemslagskraft som fx de danske tv-serier. Endelig skal vi i Dansk Forfatterforening fortsætte med at afholde kurser og inspirationsarrangementer, som kan forbedre medlemmernes internationale muligheder. Det næste af slagsen finder sted den 17. juni kl. 19 i Strandgade. Her deltager lederen af L&R s nye satsning i Tyskland og ejeren af forlaget Pine Publishing, som har sat sig for at kanalisere dansk litteratur til den engelsktalende verden. Gode eksempler til efterfølgelse på, at der heldigvis også sker nytænkning i forlagsbranchen. Arrangementet er et must for forfattere med internationale drømme.! Tilmelding til det omtalte arrangement om at udkomme i udlandet er nødvendig til Nena Wiinstedt på Der er et begrænset antal pladser. En kaptajn går fra borde Et af Danmarks mere spøjse legater ophører med at eksistere. Det havde en særlig fundats: Kaptajn H.C. Lundgreens Legat for danske forfattere og andre, der har øget interessen hos ungdommen for Sølivet. Af Nils Aage Jensen Nils Aage Jensen har været Dansk Forfatterforenings repræsentant i omtalte legats bestyrelse. Det begyndte i Kaptajn Hans Christian Lundgreen var kommet på den tanke, at den danske ungdom behøvede en vis opmuntring for at søge ind i det erhverv, som for ham var et af de vigtigste i arbejdet med at bygge Danmark op igen: Søfarten. Hvem der gav ham ideen til at rette opmærksomheden mod litteraturen er svært at sige, men der havde tidligere været en hel del forsøg på at styrke unge menneskers interesse for samfundsgavnlige tiltag via litteraturen også nogle temmelig komiske. Karen Blixens onkel, Aage Westenholz overtalte fx Walter Christmas (Peder Most-bøgerne) til at skrive en bog, der skulle opfordre spejderbevægelsen til at slutte sig sammen med hæren. Svend Spejder hed den, og man kan få kuldegysninger ved at læse den i dag. Noget andet var det med den udmærkede og velhavende kaptajn, som netop var gået i land efter mange år i handelsflåden og havde købt herregården Bramsløkke på Lolland. Han så knap så ideologisk på sagen. Formodentligt har hans tanker været hos alle de danske søfolk, som i krigens år sejlede på verdenshavene uden at kunne komme hjem til Danmark. Her måtte man sætte ind. Han henvendte sig til styrmandsforeningen, skibsførerforeningen og mirabile dictu: Dansk Forfatterforening. Sammen oprettede de Kaptajn Lundgreens legat, hvis vedtægter indtil nu har slået fast, at et vist beløb hvert år skulle gå til en forfatter, som havde skrevet en bog, der Flow på Hald Det er muligt at forbedre sin egen skriveproces, oplevede kursisterne på et kursus om netop det at skrive. Af Mai Misfeldt, kursussekretær i Dansk Forfatterforening Det kan være utroligt kreativt at få forstyrret sit vante forløb Der er totalt stille i det lyse, højloftede undervisningslokale på Hald Hovedgaard. Dvs. der er ingen, der taler, men helt stille er der nu ikke. 25 skriblende mennesker laver lyd, hvad enten deres fingre slår hårdt eller blødt på tastaturet, eller de lader pennen fylde det ene ark efter det andet. Det er ikke stilhed, man hører, det er lyden af koncentration. Den lyd var tilbagevendende på det kursus, Dansk Forfatterforening netop har afholdt på Hald Hovedgaard, hvor underviser Bo Skjoldborg åbnede flowskrivningens verden. Det gjorde han ved hele tiden at holde sine kursister til ilden med små oplæg og øvelser, som enten varmede skrivelysten op eller ændrede den skrivendes optik på sit eget materiale. Det kan være utroligt kreativt at få forstyrret sit vante forløb, f.eks. ved mening & debat kunne få ungdommen til at interessere sig for søen og for det maritime liv. Legatet blev uddelt første gang i 1942 og i tidens løb har mange af vore mere og mindre velkendte kolleger nydt godt af kaptajnens penge. Blandt de mere navnkundige kunne man nævne Peter Freuchen, Hans Hartvig Seedorff og Kelvin Lindemann. Men nu takker kaptajnen af. Bunden er nået, og legatet bliver uddelt for sidste gang i dette Herrens år Pib i bådsmandsfløjten: Kaptajnen går fra borde. at printe ud undervejs og klippe sit materiale op. Eller ved at skrive en af sine egne følelser frem i en tekst og bagefter prøve at skrive præcis den følelse, ikke hændelsen, men følelsen, ind i en fiktiv persona. Ligesom en lidt diffus karakter kan få nyt liv ved at man tænker over, hvilket dyr den mon ville være, hvis den var et dyr. Hvordan ville en skildpadde reagere, en krabbe, en ørn? Et genkommende element på kurset var korte indslag af nonstopskrivning. Fem minutter, hvor deltagerne bare skrev alt, der meldte sig. Det væsentlige var, at man skrev, og at man ikke stoppede op. I virkeligheden svarer det vel til, at man som en musiker stemmer sit instrument eller som en danser laver opvarmningsøvelser. Det virker. Bo Skjoldborg var kommet for at undervise og vise, at man kan tvinge sig selv ind i en form for flow, som giver noget tilbage. Og det gjorde han ved at være den første i undervisningslokalet morgen, middag og aften, og ved selv at være til stede Mai Misfeldt, kursussekretær i Dansk Forfatterforening 12 FORFATTEREN FORFATTEREN

8 interview 5skarpe til illustrator Martine Noring, formand for Dansk Forfatterforenings illustratorgruppe og initiativtager til Dansk Børneillustrations Biennale, som lanceres på BogForum Af Anna Bridgwater Martine Noring er illustrator og formand for illustratorerne i Dansk Forfatterforening. Hendes eget arbejde optræder i bøger og på udstillinger, og senest har hun samarbejdet med Bering House of Flowers. Foto: Mette Skjerning Hvordan opstod ideen til biennalen? En del af min motivation for at være formand for illustratorgruppen i Dansk Forfatterforening er at styrke illustrationsfaget som kunstnerisk genre. Det er arbejdet med at skabe synlighed om vores fag, som fik mig i gang med at definere og skabe Dansk Illustrationsbiennale. Konceptet bag biennalen bygger på en konkurrence lanceret i samarbejde med en humanitær organisation. I 2014 er vi stolte over at samarbejde med Mødrehjælpen. Hvordan er niveauet hos danske illustratorer? Der er mange rigtig gode illustratorer fra hele verden, men for mig er det centrale tilgangen til faget. Efter min mening mestrer mange illustratorer at visualisere virkeligheden på en skæv og forunderlig måde. Samtidigt har den danske illustrationstradition en fantastisk evne til at kommunikere livets mange facetter til børn. Hvad er målet? Målet er at skabe en tilbagevende kulturbegivenhed, som skaber synlighed, debat og anerkendelse omkring vores arbejde som illustratorer. Derfor er det også en glæde at Forum Copenhagen har doneret udstillingsplads til os på BogForum i 2016 og Samtidig håber vi, at udstillingen vil turnere i op til et år efter messen på landets biblioteker og kulturhuse, så vi kommer bredt ud i landet. Det sidstnævnte afhænger dog af fondsmidler. Bidrag til biennalen skal tage udgangspunkt i en af følgende to sætninger: Vold er ikke løsningen heller ikke derhjemme eller Alle børn har ret til en tryg og kærlig opvækst. Hvorfor de temaer? Et tema som vold i hjemmet, der skaber angstfyldte og utrygge liv for børn, er ofte tabubelagt og usynligt. Derfor er synlighed om Mødrehjælpens arbejde for at bekæmpe og hjælpe i de situationer vigtig specielt for børnene selv. Samtidig mener jeg, at vi i Danmark har en stærk tradition for at skabe illustrationer, der formidler alle sider af livet, lykkelige som ulykkelige den tradition vil vi gerne støtte op om. Hvor mange deltagere håber I på? Vi håber, at rigtig mange nye som veletablerede illustratorer vil tage sig tid til at støtte initiativet og sende bidrag ind. Jeg vil ikke sætte et tal på, men vi har 200 m2 til udstilling og illustrationsværksted for børn på BogForum, så vi har god plads at udfolde os på, og vi gør vores bedste for at lave en fantastisk Dansk Børneillustrations Biennale Dansk Børneillustrations Biennale er et samarbejde med Bibiana Danmark (en non-profit organisation, der arbejder for at undervise børn i kunst og kultur) og Dansk Forfatterforening. Deadline for konkurrencen i samarbejde med Mødrehjælpen er 17. juli kl. 24. Se mere på LEGATER Legater fra Statens Kunstfond Se mere på kunst.dk Løbende ansøgningsfrist: Pulje til støtte af fribyer Danske kommuner kan søge tilskud til litterære aktiviteter i forbindelse med fribyordningen. Litteratur- og personudvekslingspuljen Støtte til forfatteres rejse- og hoteludgifter Prøveoversættelser Tilskud til oversættelse af dansk litteratur i uddrag. Ansøgningsfrist 1. august: Mød forfatteren på universitetet Forfattercentrum Ansøgningsfrist 1. september: Rejselegater for skabende kunstnere Børn og unges møde med forfattere og illustratorer Tidsskriftstøtte Ansøgningsfrist 2. september: Huskunstnerordningen Honorarstøtte til besøg og ansættelse af professionelle kunstnere i skoler, daginstitutioner m.m. Ansøgningsfrist 15. september: Oversætterpuljen Tilskud til oversætterhonorar. De generelle midler Puljen kan først søges fra medio juni Ansøgningsfrist 17. september: Nordiske oversættelser Tilskud til oversætterhonorar. fra foreningen KURSER læs mere på danskforfatterforening.dk Ophavsret for forfattere For alle Undervisere: Professor i ophavsret Morten Rosenmeier, UBVA, og adjunkt Clement Petersen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 29. august, Godsbanen i Århus 24. oktober, Kurset afholdes i samarbejde mellem UBVA, Dansk Forfatterforening, Dansk Journalistforbund og Danske Skønlitterære Forfattere. Kurset er gratis Tilmelding og evt. venteliste (skriv dig endelig på) ved UBVA: Krop og sanselighed i børnelitteraturen Primært for BU og Ill Undervisere: Sexologiprofessor og forfatter Christian Graugaard samt lærer og forfatter Janne Hejgaard 23. august kl Kursus Kursusdagen drejer sig ikke om seksualundervisning og børns møde med den voksne seksualitet, men om at give et grundlag for at behandle den sanselige, kropslige og seksuelle dimension af børns liv på skrift. Hvor ligger fælderne og klicheerne, de blinde punkter? Hvordan skriver man ærligt og personligt om et emne, der falder mange vanskeligt, uden at blive pædagogiserende eller overtræde børnenes grænser? Tilmelding senest 25. juni til kursussekretæren: Seminar om oversættelse af samtidslyrik Primært for DOF og L Underviser: Cand.mag. i litteraturvidenskab, oversætter og redaktør, Henrik Majlund Toft 13. september kl Kursus Et seminar om at oversætte samtidslyrik. Henrik Majlund Toft vil bl.a. undervise ud fra sin erfaring med oversættelse af skrift-eksperimenterende lyrik. Kurset vil også introducere mere bredt til temaer i litteraturteorien fra 1960 og frem, med særligt fokus på amerikansk lyrik, men temaerne er nærmest universelle, da amerikansk lyrik med Language Poetry s opblomstring i 1970 erne, har haft stor indflydelse på ny lyrik. Selvom kurset altså tager udgangspunkt i amerikansk lyrik, så omfatter det generelt ny lyrik. Tilmelding senest 6. august til kursussekretæren: Ny nordisk litteratur et seminar For alle Undervisere: Athena Farrokhzad, Kamilla Löfström, Andrzej Tichý, Susanne Christensen september. Internat Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, Viborg Kursus Et Hald-kursus, der gennem foredrag og tekstlæsninger tager pulsen på samtidens nordiske litteratur. Hvad optager forfattere af skønlitteratur og poesi i Sverige, Norge og Danmark lige nu? Hvad tænker de om digtningen, om politik og samfund? Hvor ligger forskellene og lighederne? Tilmelding senest 25. juni 2014 til kursussekretæren: Ord på haven den zoologiske og den botaniske Primært for DOF Underviser: cand.scient. Hanne Strager, chef for udstillings og formidlingsafdelingen ved Statens Naturhistoriske Museum 24. september kl Kursus Et kursus om fagterminologien i naturens verden. Der er masser af zoologi og botanik i bøger, men hvad er den rigtige oversættelse, og hvilke faldgruber er der? På kurset kommer man også ind på systematik og arter, hvad dyr hedder, når de bliver til mad, latinske navne, og hvor man kan søge hjælp. Tilmelding senest 20. august til kursussekretæren: 14 FORFATTEREN FORFATTEREN

9 fra foreningen KURSER læs mere på danskforfatterforening.dk Letlæste fagbøger Primært for F Underviser: Kirsten Koch 4. oktober Kursus Kurset henvender sig til forfattere, der gerne vil skrive letlæst faglitteratur. Deltagerne får kort indblik i, hvad læsning er, og hvilke udfordringer en læser i vanskeligheder med læsning står overfor. På kurset gennemgås en række faktorer, det er vigtigt at være bevidst om, når man vil skrive en let tilgængelig fagtekst. I gennemgangen vil der primært være fokus på fagtekster til unge og voksne - herunder læsere med anden etnisk baggrund end dansk. Tilmelding senest 3.september til kursussekretæren: Karakterudvikling Primært for BU og Ill. Underviser: Jakob Ion Wille 1. november Kursus Hvordan skaber man en spændende karakter? En hel figur, der ikke er flad, men spændende, levende og fyldig? Hvad sker der hvis man giver sin karakter en tic, en rekvisit? Hvordan kan en forhistorie komme til udtryk, hvor meget skal man vise/ fortælle tydeligt, og hvor meget kan ligge helt underspillet og blot give karakteren troværdighed og fylde? Hvordan tvister man sin karakter? Hvordan kan man vise, at den udvikler sig i en bestemt retning. Hvad gør en hel karakter? Tilmelding senest 7. oktober til kursussekretæren: At fortælle et menneskeliv: Biografien som genre Primært for F Undervisere: journalist og forfatter Andreas Fugl Thøgersen og forsker, ph.d. Louise Zeuthen 22. november kl Kursus Er det overhovedet muligt at repræsentere virkeligheden og dermed også et andet menneske et liv? På dette kursus sætter vi spot på biografien gennem to helt forskellige vinkler på det at transformere et andet menneskes liv til skrift og historie. Det handler om betydningen af tillid og kemi. Om at lytte og det at formå at høre hovedpersonens stemme for sig. Om at glemme sig selv eller bruge sig selv. Og det handler om overvejelserne om, hvordan man beskriver et andet menneske, hvis identiteten ikke (længere) skal benævnes i ental som en indre personlighedskerne, som udfoldes over tid. Tilmelding senest 1.oktober til kursussekretæren: KALENDER Hvor intet andet er anført, er adressen, 1401 København K. Evt. aflysning eller ændring af et arrangement vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside. Juni 10. Kl. 20: DOF stambordsmøde. Sted: Café Zalt, Kompagnistræde 2, København K. 11. Kl. 15: Bestyrelsesmøde. 16. Kl. 16: Wilster- prisen uddeles ved reception. 17. Kl. 19: Medlemsarrangement. Eksport af dansk litteratur. 19. Kl. 16: DFFs hæderslegater uddeles ved reception. Modtagere offentliggøres på DFF s hjemmeside. 27. Kl. 20: Cocktailparty. For alle medlemmer. Sekretariatet holder lukket hele juli måned. Vi er tilbage 4. august. August 13. Kl. 12: Bestyrelsesmøde. 18. Kl. 15: Seniorgruppen. 23. Kl : KURSUS: Krop og sanselighed i børnelitteraturen. Primært for BU og ILL. 27. Kl : Kom og skriv. For alle. Tilmelding: 29. Kl. 9-16: KURSUS: Ophavsret. Godsbanen i Aarhus. fra foreningen September 2. Kl. 17: BU-fyraftensmøde om letlæsningsbøger. 3. Kl : Kom og skriv. For alle. Tilmelding: 5. Kl. 9-16: KURSUS. Primært for ILL. 10. Kl. 15: Seniorgruppen. Kl : Kom og skriv. For alle. Tilmelding: 13. Kl : Seminar om oversættelse af samtidslyrik. Primært for DOF og L. 17. Kl. 12: Bestyrelsesmøde. Kl. 19: Medlemsmøde om indie-litteratur. For alle. 20. Kl. 14: Kvindelige forfattere. 24. Kl : KURSUS: Ord på haven den zoologiske og botaniske. Primært for DOF 25. Kl. 19: S-fyraftensmøde om den kreative proces. 27. Kl. 18: BU-høstfest. Deadline 1. august I forbindelse med det årlige kulturmøde på Mors udskriver Limfjordsegnens Litteratur Samvirke en digtkonkurrence. Digtene skal være naturdigte, som både kan tage udgangspunkt i den egentlige natur og i kulturlandskabet. Digtene vil blive bedømt af en komité, hvortil Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, kulturmødets styregruppe og Dansk Forfatterforenings Lyrikergruppe hver udpeger et medlem. Alle kan deltage i konkurrencen. Digtkonkurrence Digtene indsendes under mærke senest 1.august 2014 til Limfjordsegnens Litteratur Samvirke v/ Pia Grandjean Odderskov, Østergårdsvej 3, 9670 Løgstør, ledsaget af en lukket konvolut med mærket påført og indeholdende navn og adresse på indsenderen. Hver deltager kan indsende op til to digte under hver sit mærke. Digtene må ikke tidligere have været offentliggjort. Tre digte vil blive præmieret med hver kr., og vinderdigtene bliver præsenteret i forbindelse med kulturmødet, der finder sted august. I præmiesummen er indbefattet vederlag for formodet offentliggørelse af digtene i dagspressen. Bjørn, oversætter og visesanandre arrangementer Blæst omkuld af ord Lørdag 14. juni kl Ørstedsparken, København Det blæser med ord i Ørstedsparken, når fyrre forfattere læser op af deres værker Program: 14.00: Velkomst på den store plæne ved søen. (Ved indgangen Linnésgade/Nørre Voldgade.) : Oplæsninger 16.30: Afslutning på plænen ved søen Cocktailparty Fredag 27. juni kl. 20 Find butterflyen eller cocktailkjolen frem og kom og ønsk dine kolleger god sommer over en kølig drink! Du melder dig til ved at sende en mail til senest 20. juni. Det koster 100 kr. at deltage, som betales i døren. Drinks og snacks er herefter gratis, men der serveres ikke mad. Vores nye formand, Jakob Vedelsby, kommer og holder skåltale for sommeren. Alle medlemmer, inkl. de associerede, er velkomne! Store Bogdag på Hald Lørdag 9. august kl Ravnsbjergvej 76, Viborg Deltag i den årlige bogdag på Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard. Se mere på Festivalweekend om drømme og visioner Vesterbro og Christianshavn august Skulpturværksted, fotoudstilling, udendørsjazz, indendørs aftenarrangement og udendørs litterær havefest med teater, musik & sang, oplæsning, samtaler, historier og rejsebeskrivelser. Mød bl.a. naturvejleder Lis Vallentin og billedkunstner Alice Maud Guldbrandsen, bassisten Stig Dalager med musikalske venner, projektleder Kerstin Anderson og danser Lars 16 FORFATTEREN FORFATTEREN

10 fra foreningen fra foreningen KALENDER andre arrangementer Outpost af Nina Tin Rasmussen ger Iben Hasselbalch, forfatterne, Rubén Palma (Chile), Taiba Sohaila (Afghanistan), Sam Nik (Iran), Camilla Stockmarr, Erik Møller Andersen, Pia Sigmund, skuespillerne Sue Hansen-Styles (England), Bozenna Partyka (Polen), Birgitte Prins, Hilal Lamaa (Libanon) og instruktøren Ditte Maria le-fevre, pædagogstuderende Martin Lykke Breving, korlederen Louise Adrian og Exit Hans fra Fangekoret, webdesigneren John Nielsen, fotograferne Kristian Sæderup og Alan Pary (Kurdistan). Programmet ligger på Dansk Forfatterforenings hjemmeside. Samarbejdspartnere: Dansk Forfatterforenings Internationale Udvalg, Danske Skønlitterære Forfattere, Dansk PEN, Apostelkirken og Vesterbro Naturværksted. Kontingent Det er tid til betaling af det årlige medlemskontingent til Dansk Forfatterforening. Opkrævningen formidles til medlemmerne gennem PBS/NETS, enten til betaling via Betalingsservice hvilket vi anbefaler, da det letter vores administration eller som indbetalingskort til betaling via netbank eller bank. Forfaldsdatoen er den 30. juni 2014, og kontingentet dækker kalenderåret fra 1. januar til 31. december Har du spørgsmål til dit kontingent, er du velkommen til at kontakte bogholderiet. DOF s stambordsmøder Anden tirsdag i hver måned kl. 20 Café Zalt, Kompagnistræde august 9. september 14. oktober 11. november 9. december Fyraftensmøde i Aarhus Mandag 1. september kl Café Hos Sofies forældre, Frederiksgade 74, Aarhus Foruden de faste programpunkter vil Martin Petersen fortælle om sine seneste udgivelser, og Gry Clasen vil fortælle om Grønland. Tilmelding til Allan Kolstrup på dk senest 29. august. På forhånd tak! BU-fyraftensmøde: Det tætte samarbejde om letlæsningsbøger Tirsdag 2. september kl. 17, København Forfatter Ellen Holmboe og illustrator Karla von Bengtson fortæller, hvordan de i tæt samarbejde skaber detektivserien om Filip M. Lund, som løser hverdagens mange små mysterier. Ellen og Karla viser, hvordan ord og illustrationer får lige meget at skulle have sagt både i tilblivelsesfasen og i de færdige bøger. Serien består foreløbig af en serie på 13 letlæsningsbøger, og der er seks nye på vej. For BU, ILL og andre interesserede. Faglitterært tirsdagsmøde med Rasmus Glenthøj og Egon Clausen Tirsdag 2. september kl Fagbogsgruppen indbyder til tirsdagsmøde i Strandgade med afsæt i 150-året for 1864 og temaet: historien og nutiden i lyset af forskning og essayistik. Der er oplæg af Rasmus Glenthøj, der er bogaktuel med 1864 sønner af de slagne, som har fået meget fine anmeldelser, og af Egon Clausen, der er bogaktuel med I grænselandet rejsebreve fra Sydslesvig. Alle er velkomne. Ginko i Emil Aarestrups hus Lørdag 20. september kl. 15 Haikugruppen afholder en ginko i Emil Aarestrups hus og hans vante omgivelser i Nysted og ved Aalholm Slot. Han skrev sine bedste og mest banebrydende digte i sine år som læge der. Hans ritorneller udfolder deres eget mikrounivers, hvor rimene med deres ofte overraskende drejninger fungerer næsten ligesom brydningerne, kireji, i haikudigte. Begge kaster nyt lys tilbage og frem i digtet og udvider øjebliksoplevelsen. Haikugruppen og -netværket inviterer derfor danske haikudigtere til at lade sig inspirere af Aarestrup på denne ginko. Tilmelding til Bjarne Kim Pedersen, ravnerockforlaget.dk inden 1. september. Faglitterært torsdagsmøde Torsdag 25. september Godsbanen i Aarhus Sæt kryds i kalenderen. Vi får programmet på plads i løbet af sommeren, og det slås bl.a. op på Godsbanens hjemmeside. NYE MEDLEMMER Find kontaktoplysninger på danskforfatterforening.dk Jonna Odgaard Associeret medlem 6950 Ringkøbing Jesper Rugård Jensen Associeret medlem 2500 Valby Pernille Andersen Associeret medlem 2100 København Ø Stine Sillesen Associeret medlem 2000 Frederiksberg Else Hammerich K 2900 Hellerup Konflikt og kontakt, Hovedland, 2012 Mona Ellinor Larsen L, Haiku 2920 Charlottenlund Bladene Drypper, Forlaget Ravnerock, 2007 Per Kristian Morsing L 5000 Odense C Udtryk af indtryk, Mellemgaard, 2013 Charlotte Langkilde F, S 2920 Charlottenlund Bedraget, Lindhardt & Ringhof, 2013 Bodil Weyde L 4673 Rødvig Stevns Ømhedens gangart, Attika, 2000 Claus Bratt Østergaard DOF 2100 København Ø Nationernes velstand: en undersøgelse af dens væsen og årsager, af Adam Smith, Information, 2013 Anne Brinch DOF 1652 København V Syersken fra Madrid af Maria Dueñas, Gyldendal, 2014 Marie Markvard Andersen BU 1973 Frederiksberg C Et ægte pirateventyr, Lindhardt og Ringhof, 2012 Hvad synes du om Forfatteren? Lad os høre din mening. Du kan få indflydelse på fremtidens medlemsblad Ulrik Ramsing F 8680 Ry Unplugged, Gyldendal Business, 2012 Annika Øyrabø BU, Ill København NV Lortehjorte historier for moderne møgunger, Jensen & Dalgaard, 2014 Cecilie Wallengren BU 1806 Frederiksberg C Så er vi to, Høst & Søn, 2014 Susanne Bang BU Mit kæledyr hvad skal jeg vælge, DR s Forlag, 2008 ved at udfylde spørgeskemaet i det seneste nyhedsbrev. FORFATTEREN Forfatteren ISSN Nr , 73. årgang Udgives af Dansk Forfatterforening Ansvarshavende: Jakob Vedelsby Redaktør: Anna Bridgwater tlf Redaktionsudvalg: Anna Bridgwater, Egon Clausen, Eva Gro Andersen (S) Tomas Lagermand Lundme (Ssuppleant), Susanne Bernstein (DOF), Lykke Strunk (F), Kaare Øster (F-suppleant), Niels Henningsen (BU), Tomas Björnsson (Ill.), Tove Krebs Lange (BU), Karin Feit Almberg (BU), René Rasmussen (L), Sara Strand (webredaktør). Grafisk design: salomet grafik/mette Salomonsen Forsideillustration: Mette Marcussen Tryk: PE-Offset Indsendte bidrag dækker ikke nødvendigvis redaktionens meninger. Eftertryk af artikler er tilladt med kildeangivelse. Eftertryk af illustrationer er ikke tilladt. Deadline til dette nummer var 21. maj. Udgivelsesdato 12. juni. Materiale til næste nummer, som udkommer 8. september 2014, skal være redaktionen i hænde senest 20. august Forfatteren udkommer otte gange om året. Abonnement tegnes gennem Dansk Forfatterforening, pris kr Deadlines Deadline 20. august, udgivelse 8. september Deadline 24. september, udgivelse 13. oktober Deadline 22. oktober, udgivelse 10. november Deadline 26. november, udgivelse 15. december Dansk Forfatterforening, stuen, 1401 København K Tlf.: Fax: Tlf. tid: man.-tors og Fredag lukket. Formand: Jakob Vedelsby Jurist: Anne Koldbæk Kontortid: tirs.-tors og Bogholderi: Knud Finnerup Medlemsadministration m.m.: Nena Wiinstedt, Maria Ranjani Hughes, Mie Angelo og Heidi Bodin Sekretariatsleder og webredaktør: Sara Strand: Kursussekretær: Mai Misfeldt Tlf. tid: tors og Bestyrelsen: Jakob Vedelsby (fmd.), Morten Visby (næstfmd.), Egon Clausen (næstfmd.), Juliane Wammen, kassererer, Frank Egholm Andersen, Pia Deleuran, Nanna Gyldenkærne, Jørgen Burchardt, Lotte Thrane Anne-Sophie Lunding-Sørensen og Inge-Helene Fly. Gruppernes styrelser: S-gruppen Anne-Sophie Lunding-Sørensen, formand, Lotte Petri, næstformand, Anne Hjælmsø, Birte Kont, Tomas Lagermand Lundme, Christine Tjalve, Eva Gro Andersen, suppleant, Johan Ottosen, kasserer og suppleant, Harald Havsteen-Mikkelsen, suppleant, Amdi Silvestri, suppleant. BU-gruppen (børne- og ungdomslitteratur) Nanna Gyldenkærne (fmd.) nanna. Karin Feit Almberg, Sally Altschuler, Anne Sofie Hammer, Tove Krebs Lange, Birde Poulsen, Michèle Simonsen, Camilla Wandahl. Suppleanter: Lise Bidstrup, Kåre Bluitgen. L-gruppen (lyrik) Inge-Helene Fly (fmd.), Cindy Lynn Brown (næstfmd.), Birgit Keller, Knud Steffen Nielsen, Ole Bundgaard, René Rasmussen, Trine Juul, Bue P. Peitersen og Joachim Lykke Andersen. F-gruppen (faglitteratur) Frank Egholm Andersen (fmd.) Birgit Knudsen (næstformand) tlf , Lise Bostrup, Pia Deleuran, Sigurd Kværndrup, Lykke Strunk, Kaare Øster, Tom Døllmer (1. suppleant), Jørn-Martin Steenhold (2. suppleant). DOF (Dansk oversætterforbund) Morten Visby (fmd.) hotmail.com, Kim Lembek (næstfmd.), Juliane Wammen, Sanne Bertram, Ulla Lauridsen, Susanne Bernstein, Rasmus Hastrup. Suppleanter: Birthe Lundsgaard og Marie Andersen. Illustratorgruppen (sektion i BU-gruppen): Formand: Martine Noring Kvindelige forfattere i DFF Birte Kont, tlf , Seniorgruppen i DFF Formand: Henning Kirk, tlf , Haikugruppen Hanne Hansen, tlf , 18 FORFATTEREN FORFATTEREN

11 bog poesibogen NN Foto: Thomas Thorendahl Jo Hermann gik i april af som formand for Dansk Forfatterforening, og derfor kan hun igen fordybe sig i sine egne litterære præferencer. Selv er hun romanforfatter, fagbogsforfatter og oversætter, og hendes læsevaner er tilsvarende brede. Hvilken bog er den sidste, du har købt? Jeg får mange bøger forærende og er altid bagud med at læse, men Kaspar Colling Nielsens Den Danske Borgerkrig købte jeg, da den udkom. Jeg synes, det er interessant, når romaner beskæftiger sig med, hvordan fremtiden skabes af nutiden. Det gælder i øvrigt også fagbøger. I øjeblikket læser jeg Lene Andersens Danmark 2030, som jeg har fået af min svigermor, der gerne vil diskutere den med mig. Senest har jeg købt bøger, der er finansieret via crowdfunding på booomerang.dk, for at støtte udgivelsen. Hvilken bog skiller du dig aldrig af med? Den svenske førsteudgave af Pär Lagerkvists Sibyllan fra 1956, som jeg fandt i Paludans antikvariat. Den optog mig som helt ung, og senere er jeg vendt tilbage til den, fordi Lagerkvist er eminent til at skrive korte tekster, der fanger en hel verden ind. Hvilken type bøger forstår du mindst? Krimier, der svælger i vold. Nogle af de nordiske krimiforfattere tyer nærmest til splatter eller lader fx to seriemordere krydse hinandens spor. Det er krimikitsch, og jeg forstår ikke, hvorfor forfatterne mener, at historien skal sovses ind i blod. Men måske har de bare en anden form for humor end min? Hvad er dit forhold til e-bøger? Hjemme læser jeg hellere på papir end skærm, men jeg havde fx en e-bog med til stranden sidste sommer. I øvrigt tror jeg, at e-bogen, som vi kender den nu, er et overgangsfænomen. Det er jo bare tekst i en digital beholder, og den beholder vil skifte karakter, i takt med at teknologien udvikler sig. Hvilken forfatter har inspireret dig mest? Italo Calvino måske fordi jeg ikke forstår, hvorfor hans bøger er så gode. De bygger hver især på en enkel idé, som ikke forandrer sig i løbet af bogen, men bare uddybes. Hvorfor bliver det ikke kedeligt? Der sker næsten ingenting, hele handlingen udfolder sig på det indre plan, men alligevel bliver jeg aldrig færdig med Calvino. Hvilken bog er den mest irriterende, du nogensinde har læst? Rodney Starks The Victory of Reason How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success. Jeg er grundlæggende uenig! Nå ja, og så manualen til mit drivhus. Godt nok mere et hæfte end en bog, men det var umuligt at bygge drivhuset, hvis man fulgte anvisningerne. To stykker faglitteratur, jeg har bandet over, omend af forskellige grunde.

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 HANDLINGSPLAN 2003 Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter samarbejder fagligt og ad-ministrativt for at opfylde de formål, der er nedskrevet

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself * Oplever du, at det nogen gange kan være svært at mærke, hvad du virkelig har lyst til? * Har du en velfungerende forretning, men

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

RHODOS PRESSEMEDDELELSE

RHODOS PRESSEMEDDELELSE PRESSEMEDDELELSE På en smuk 5.maj eftermiddag 2011 i Designmuseum Danmarks festsal modtog grafisk designer og forlægger Ruben Blædel den ene af Albertsen Fondens to nystiftede priser for fremragende formidling

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Dansk Forfatterforening August 2013 NYHEDSBREV. Søg kunstnerbolig på Hirsholmene ved Frederikshavn

Dansk Forfatterforening August 2013 NYHEDSBREV. Søg kunstnerbolig på Hirsholmene ved Frederikshavn NYHEDSBREV Ophold i Det Danske Institut i Rom Forskere, videnskabsfolk og kunstnere kan søge studieophold på Det Danske Institut i Rom i forårssemestret 2014 (1. februar - 13. juli 2014). Ansøgningsfristen

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

GULDFORFATTER.DK. Livet som forfatter og som forretning

GULDFORFATTER.DK. Livet som forfatter og som forretning GULDFORFATTER.DK Livet som forfatter og som forretning 1 Indhold Overblik... 4 Kapitel 1: Vores drømme... 6 Kapitel 2: Hvad vil du med din bog? Effektiv bogskrivning!... 8 Smart planlægning af dit skriveri...

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

bogstart børn elsker bøger! Indhold:

bogstart børn elsker bøger! Indhold: bogstart bogstart børn elsker bøger! Indhold: Sproget er nøglen til livets muligheder 2 Opfølgning på netværksmøderne 2 Udlån af bogstartspakker 3 Pressen skriver om Bogstart 3 Nyt fra forskningsverdenen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Indhold. Forord 11. Indledning 13. Kapitel 1: Hvorfor udgive en bog? 17. Kapitel 2: Den gode idé sådan puster du liv i den 29

Indhold. Forord 11. Indledning 13. Kapitel 1: Hvorfor udgive en bog? 17. Kapitel 2: Den gode idé sådan puster du liv i den 29 Indhold Forord 11 Indledning 13 Hvad gør en bog succesfuld? 15 Myter om at udgive bøger 15 Kapitel 1: Hvorfor udgive en bog? 17 11 gode grunde til at udgive en bog 19 Man de dårlige undskyldninger i jorden!

Læs mere

http://www.selvtillid.mind-set.dk/koeb-denher KØB DEN FULDE VERSION HER:

http://www.selvtillid.mind-set.dk/koeb-denher KØB DEN FULDE VERSION HER: Dette er en light-version af e-bogen Boost dit selvværd og din selvtillid. Indholdsfortegnelse og indhold er STÆRKT forkortet. KØB DEN FULDE VERSION HER: http://www.selvtillid.mind-set.dk/koeb-denher Dette

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere