Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads"

Transkript

1 Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi de såkaldte forhandlinger. Læs først denne artikel fra 13. maj 2011 om aftalen mellem Venstre, Konservative, de Radikale og Dansk Folkeparti, der forringer efterlønsordningen. Historisk efterlønsreform er på plads Regeringen, DF og R er blevet enige om aftalen, der forringer efterlønnen og henter milliarder til statskassen. AF Marie Hjortdal og Jesper Vangkilde Aftalen er i hus. De sidste knaster er væk, og parterne er blevet enige. Tilbagetrækningsreformen, der er blevet forhandlet i Finansministeriet gennem de seneste uger, er faldet på plads. Og den er historisk, fordi et flertal bestående af regeringspartierne Venstre og konservative, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre dermed bryder Velfærdsforliget fra 2006 og samtidig driver en alvorlig kile i oppositionen i Folketinget.»Vi har nu en aftale om en tilbagetrækningsreform. Og med den reform har vi taget et stort skridt til at sikre, at kassen stemmer, at vi har reddet velfærden, og at vi har en aftale, der har en rigtig social profil«, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), der samtidig takker Dansk Folkeparti og de radikale for det vanskelige arbejde med at nå en aftale. Aftalen består af tre hovedpunkter: Fremover bliver efterlønnen af tre års varighed, dvs. man kan fremover først gå på efterløn, når man er 62 år, hvor det i dag er muligt fra man er 60. Desuden fremrykkes velfærdsaftalen fra 2006 med fem år. Det betyder, at folkepensionsalderen i 2022 stiger til 67. Og så er der enighed om at indføre en førtidspensionsordning for nedslidte. Danskere, der hidtil har indbetalt til efterlønsordningen, kan få deres bidrag udbetalt skattefrit.

2 Langstrakt forhandlingsforløb Forud for aftalen er gået et forhandlingsforløb, der har været et af de mest højspændte i dansk politik i årevis. Allerede før påske indkaldte Claus Hjort Frederiksen (V) til de første møder om regeringens tilbagetrækningsreform, der skal sikre statskassen 18 milliarder kroner frem mod Siden er forhandlingerne blevet afbrudt, udskudt, aflyst og genoptaget. Og da det undervejs lykkedes Dansk Folkeparti sideløbende at få en aftale om øget grænsekontrol i hus, gav den radikale leder, Margrethe Vestager, hele forløbet tilnavnet»cirkus Kjærsgaard«. Ved præsentationen lægger Claus Hjort Frederiksen ikke skjul på, at der undervejs har været»nogle barske diskussioner mellem partierne«. LÆS OGSÅ Løber Kjærsgaard fra dette løfte? Bliver først virkelighed efter valget Selv om de fire partier nu er enige om reformen, kan den ikke træde i kraft endnu. Efterlønsordningen og pensionsalderen er bundet af et politisk forlig, der blev lavet i Velfærdsforliget. Det forlig stod også Socialdemokraterne bag, og på Christiansborg er det politisk skik, at indgåede forlig kun kan ændres, hvis alle parter er enige. Det er de ikke. Socialdemokraterne forlod i denne omgang forhandlingerne efter tre møder ved finansminister Claus Hjort Frederiksens forhandlingsbord, da partiet som udgangspunkt ikke vil hverken afskaffe eller forringe efterlønnen, som regeringen har lagt op til i sin 2020-plan. LÆS OGSÅKjærsgaard lover: DF løber ikke fra aftalen Derfor kan det nye forlig først vedtages og træde i kraft efter næste folketingsvalg, efter vælgerne har haft mulighed for at tage stilling til det. S og SF erklærede sig dog i aftes villige til at forhandle om en efterlønsreform, hvis den som ny regering efter næste valg skulle komme i mindretal. Det er altså ikke længere et såkaldt kabinetspørgsmål for Helle Thorning-Schmidt (S). Nu venter resten af 2020-planen Tilbagetrækningsreformen er den væsentligste del af regeringens 2020-plan, der skal sikre holdbarheden i dansk økonomi i de kommende år. Efter dagens reform, der tegner sig for 18 milliarder kroner i statskassen, er kommet i hus, mangler regeringen at finde 5 milliarder for at nå de i alt 23 milliarder kroner, som i alt skal spares for at lukke hullet i statskassen. Regeringen har foreslået at gennemføre en SU-reform, der skal give 1 milliard. Herudover skal førtidspension og fleksjob-ordningerne strammes. Det giver to milliarder. Og endelig forslår regeringen at spare 2 milliarder på effektiviseringer i forsvaret.

3 Ressource: Offentliggjort: May 13, :47 PM POLITIKEN.dk Eksempel på brug af Molins model Af Søren Gubi Axelsen, august En model er et forenklet billede af virkeligheden, som kan bruges til at få øje på centrale dele af noget, man gerne vil analysere her partiers politiske standpunkter eller beslutninger. Molins model findes i forskellige udgaver, her vil jeg tage afsæt i den udgave, som bruges i SamfNU. Typisk vil en eller to af faktorerne være dominerende for et partis standpunkt, mens de andre vil være mere i baggrunden eller måske endda være i modstrid med beslutningen. Som nævnt var forløbet om efterlønsforliget i maj 2011 både overraskende og dramatisk. Her vil jeg vise, hvordan man kan bruge Molins model til at analysere De Radikales beslutning om at gå med i forliget. De ydre faktorer bag forliget er den økonomiske krise, som er fulgt i kølvandet på finanskrisens hærgen i Krisen betyder kort sagt, at statskassen mangler penge hvilket i de kommende år forværres af, at store generationer går på pension (mere om de i modul 3 og 4). Der skal altså spares, men det var ikke ventet, at regeringen kunne finde et flertal om en umiddelbart upopulær beslutning så tæt på et valg, der kommer senest til november 2011 (en anden ydre omstændighed).

4 Dansk Folkeparti og de Radikale er især værdipolitisk hinandens modsætninger og samtidig støttepartier for hhv. regeringen og oppositionen anført af Socialdemokraterne og SF. Ideologisk har De Radikale en ret klar socialliberal profil. Omkring den økonomiske politik og fordelingspolitikken ønsker de en liberal politik med økonomiske reformer, forslag om skattelettelser og ikke mindst en afskaffelse af efterlønnen. Her har de faktisk ligget til højre for regeringen i flere år. Partiets kernevælgere bruger kun i ringe omfang efterlønsordningen og bakker generelt op om en afskaffelse. Med andre ord passer forliget om at forringe efterlønnen rigtigt godt ind i partiets interessefaktor. Hvis man ser på opinionsfaktoren, så er en efterlønsreform noget, som økonomer og samfundsdebattører løbende har snakket om de seneste år. Den økonomiske krise har kun øget den debat, men de politiske partier har med undtagelse af De Radikale og Ny Alliance har haft fredet efterlønnen siden forliget om en højere pensionsalder mellem alle de store partier i 2006 og reelt siden Nyrups berygtede forringelse af efterlønnen efter valget i 1998, efter at han i valgkampen havde lovet at bevare den. Belært af den lektie valgte Anders Fogh (taktisk) at droppe al snak om at afskaffe efterlønnen, da han kom til magten i Det tabu brød Lars Løkke med nytårstalen 2011, hvor han foreslog at afskaffe efterlønnen. Man kan næppe tale om, at det er en populær sag i befolkningen, selvom visse meningsmålinger i år efter nytårstalen har vist et flertal for at afskaffe efterlønnen her satsede Lars Løkke på, at han kunne vinde opinionen så at sige. Samlet må opinionsfaktoren siges at have spillet en mindre rolle i de radikales beslutning forliget red ikke ligefrem på en folkestemning. Som nævnt bakker De Radikales egne vælgere dog op om en afskaffelse af efterlønnen som sådan har der altså været overensstemmelse mellem interessefaktor (kernevælgere) og opinionsfaktor for De Radikale. Modsat har der været størst modstand mod efterlønnen blandet Dansk Folkepartis vælgere, der flittigst benytter sig af ordningen her har DF valgt at gå imod sin interessefaktor både i form af sin traditionelle politik på velfærdsområdet og sine egne kernevælgere. Det er ikke mindst i forhold til den parlamentariske faktor, at forliget om efterlønnen er interessant. Den parlamentariske faktor handler både om muligheden for at skaffe et flertal i folketinget og de alliancer mellem partierne, som er indgået forud for valgkampen, der kommer senere i år. Her havde De Radikale på forhånd erklæret sig som parlamentarisk støtteparti (måske regeringsparti) for S og SF, der har indledt et strategisk samarbejde om både skatte- og udlændingepolitik forud for valgkampen. Og S og SF forlod tidligt forhandlinger, fordi de ikke ville røre ved efterlønnen. Her forventede mange nok ikke mindst S og SF - at De Radikale ville støtte op om sine (ifølge meningsmålingerne formodentlig) kommende regeringspartnere ved også at forlade forhandlingerne. Men som bekendt valgte de at blive og til sidst indgå et forlig, der ikke afskaffede, men forringede efterlønnen markant, da fristelsen for at få gennemført en af partiets mærkesager var for stor. Rent taktisk er det også et sats af de radikale, da det kan give bagslag for oppositionen samlet set, at de radikale på den måde gennemfører vigtig økonomisk politik med regeringen uden om S og SF oppositionen risikerer med andre ord at tabe valget på De Radikales beslutning.

5 Personfaktoren er jeg generelt ikke meget for at gå ind i, da det efter min opfattelse hurtigt bliver til spekulationer. Det virker dog til, at forholdet mellem især Helle Thorning (S) og Margrethe Vestager (R) ikke er det bedste. Til gengæld kan man sige, at Lars Løkke sandsynligvis valgte at tage det betændte forslag om efterlønnen op for på længere sigt at øge sin egen troværdig ved at vise at han og regeringen tør tage upopulære politiske beslutninger for at sikre rigets økonomiske fremtid modsat Helle Thorning forstås. Hvis jeg skal konkludere på min analyse er det, at interessefaktoren har vejet tungest for De Radikale i beslutningen om at indgå et forlig med regeringen og DF om forringelse af efterlønsordningen. Fristelsen til at sige ja til en mærkesag for partiet, som partiets kernevælgere støttede op om, var så stor, at de radikale her ofrede det taktiske hensyn til sine sædvanlige politiske samarbejdspartnere S og SF og på den måde gik imod sin parlamentariske faktor. Det forholder sig i en vis grad omvendt med Dansk Folkeparti. De valgte at gå med i forliget på trods af, at det strider mod partiets interessefaktor (politik og kernevælgere) - sandsynligvis for at give regeringen en politisk sejr, der så forhåbentlig (for DF) kunne vende meningsmålingerne, så VKO samlet igen kunne få flertal samlet efter 2011-valget, selv om det sandsynligvis vil koste DF selv vælgere og mandater.

Side 1 af 4 Samfundsfag A Bastian Emil Jørgensen 3z, oktober 2013

Side 1 af 4 Samfundsfag A Bastian Emil Jørgensen 3z, oktober 2013 Side 1 af 4 Samfundsfag A Bastian Emil Jørgensen 3z, oktober 2013 5 elevtimer De Konservative 1. Sammenlign de forklaringer på De Konservatives krise, som kommer til udtryk i bilag B1, B2, B3 og B4. Besvarelsen

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden 15. May, 2012 Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden Der er ét altafgørende spørgsmål, NATO ikke tør stille sig selv: Har verden stadig brug for os? Hvis alliancen skal

Læs mere

POLITIK FOR BEGYNDERE

POLITIK FOR BEGYNDERE POLITIK FOR BEGYNDERE 20 lektioner Hvordan bliver man statsminister, hvad er en løsgænger, og hvem bestemmer i et parti? Jyllands-Posten gennemgår det politiske system for begyndere. Erfarne vælgere kan

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen Inden for en periode på mindre end fyrre år har man i Danmark gennemført to omfattende reformer af den

Læs mere

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast»vi vidste, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det«, siger KL s administrerende direktør

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

hvordan ønsker vi at indrette vores samfund? Tema om fattigdom side 15-26.

hvordan ønsker vi at indrette vores samfund? Tema om fattigdom side 15-26. VISION NR./ÅRG. 04/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring Antallet af fattige er boomet de sidste

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 august 2006 1 Oversigt over notatet Et stigende antal kommuner har det seneste år arbejdet med

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere