De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR)"

Transkript

1 De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR) Gyldig fra den 3. december (erstatter udgaven af 1. juli 2006) Udgaven af Side 1

2 0. Indledning Denne udgave af GCC-CIV/PRR er en oversættelse af den originale engelske udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske oversættelse og den engelske udgave, er den engelske udgave gældende. Den engelske udgave fremgår af CIT's hjemmeside og UIC/CIT/CER's hjemmeside Når der i den efterfølgende tekst refereres til de særlige befordringsbestemmelser, er det bestemmelser som enten afviger fra de generelle bestemmelser, eller indeholder en uddybende beskrivelse. I Danmark offentliggøres de særlige befordringsbestemmelser i DSB Tarif nr. 42, 43 og 49. Tarifferne, eller uddrag af tarifferne er tilgængelige på de salgssteder som udsteder internationale billetter 1. Bestemmelser for befordring (1.1) GCC-CIV/PRR (de generelle vilkår for personbefordring med jernbane) indeholder bestemmelserne for befordringskontrakten der indgås mellem passageren og transportøren. De generelle bestemmelser i GCC-CIV/PRR er gældende med mindre der foreskrives andet i det efterfølgende, eller i en tilhørende tarif. 2. Retsgrundlag (2) Befordring af passagerer med jernbane er underlagt: a. bestemmelserne for international befordring af passagerer med jernbane (CIV bilag A til COTIF) og/eller b. EU forordning nr. 137/2007 af , godkendt af det europæiske parlament og den europæiske kommission om jernbane passagerers rettigheder og pligter (PRR) og/eller c. National lovgivning, i det omfang de er relevante eller de indgår i en kontrakt. 3. Befordringskontrakten (3.1) Befordringskontrakten pålægger den eller de deltagende transportører at befordre passageren fra afrejsestationen til ankomststationen (3.2) Befordringskontrakten består af: a. GCC-CIV/PRR; b. Transportørens særlige befordringsbestemmelser c. Bestemmelserne som er angivet på billetten. I tilfælde af en konflikt mellem a) GCC-CIV/PRR og b) transportørens særlige befordringsbestemmelser, gælder bestemmelserne under pkt. b). I tilfælde af tvivl mellem bestemmelser i pkt. a) og b) gælder de bestemmelser som stiller kunden i den gunstigste situation. (3.3) Befordringskontrakter indgås i form af billetter, enten i form af traditionelle papir billetter, eller som e-billetter. Billetter tjener som bevis for indgåelse og indhold af kontrakten (prima facie). (3.4) Én billet repræsenterer én befordringskontrakt med mindre andet er angivet i det efterfølgende: Udgaven af Side 2

3 (3.5) Såfremt det tydeligt fremgår af de særlige befordringsbetingelser udgør flere traditionelle papirbilletter én befordringskontrakt hvis de er udstedt samtidig det samme sted og til den samme rejse hvis de: a. Er indsat i det samme omslag som er designet til billetter, eller billetkuverter, eller b. Er hæftet permanent sammen (eks. med en hæfteklamme), eller c. Referer til hinanden i form af en alfanumerisk identifikation, eller d. Kun er forsynet med én samlet billetpris, eller e. Referer til hinanden på en anden måde som er angivet i de særlige befordringsbestemmelser. Flere e-billetter udgør én befordringskontrakt såfremt de refererer til hinanden elektronisk. (3.6) Såfremt det tydeligt fremgår af de særlige befordringsbetingelser kan en traditionel papirbillet udgøre flere befordringskontrakter. (3.7) Transfer mellem jernbane stationer, eks. i det samme byområde med andre transportmidler end jernbane (bus, sporvogn, metro etc.), eller til fods, er ikke en del af befordringskontrakten, men sker i henhold til de betingelserne der gælder for det pågældende selskab. Bestemmelserne for hvornår der er tale om én eller flere befordringskontrakter, fremgår i Danmark af de særlige befordringsbetingelser for international trafik, som offentliggøres i form af "DSB Tarif nr. 42". Her fremgår det, at: For salg af billetterne udgør SCIC-NRT billetterne én kontrakt såfremt de udstedes på ét rejsedokument, eller på flere rejsedokumenter såfremt billetterne udstedes til én sammenhængende rejse. For salg af globalbilletter udgør SCIC-IRT billetterne altid én kontrakt pr. tog, uanset om billetterne indgår som en del af en længere rejse, eller dokumenterne er indsat i det samme billetomslag. 4. Billetter og reservationer (4.1) Generelt: (4.1.1) Transportørerne og deres organisationer fastsætter billetternes design, sprog og hvilke karakterer som må anvendes ved udstedelse og evt. udfyldelse. (4.1.2) E-billetter er underlagt særlige befordrings bestemmelser. Detaljerne i en e-billet kan erstattes af læsbare symboler. (4.1.3) Som en generel regel skal billetter normalt indeholde følgende oplysninger: hvilke transportører der deltager i befordringskontrakten, billetudstederen, rejseruten, billetprisen, gyldighedsperioden, befordringsbetingelserne, i de relevante tilfælde navnet på den rejsende, datoen for rejsen, tognummeret, og pladskategorien. Udstederen og transportøren er normalt identificeret via en numerisk kode. Listen er tilgængelig via internettet på og (4.1.4) De særlige befordringsbestemmelser angiver hvorvidt der er tale om tvungen eller frivillig pladsreservation. (4.1.5) De særlige befordringsbestemmelser angiver de særlige bestemmelser der er i forbindelse med rabatter (eks. børn, grupper etc.). Udgaven af Side 3

4 (4.2) Køb af billetter: (4.2.1) Billetter sælges enten direkte via transportørens salgssteder, eller indirekte gennem autoriserede salgssteder. I de tilfælde hvor transportøren ikke tager del i indgåelse af befordringskontrakten (eks. rejsebureauer) - udsteder billetten, agerer de som agent og hæfter på ingen måde for brud på befordringskontrakten. (4.2.2) Billetter som ikke indeholder navn på den rejsende kan overdrages til en anden, så længe rejsen ikke er påbegyndt. Billetter må ikke sælges af rejsende med henblik på fortjeneste. (4.2.3) Såfremt billetten kan købes i en anden valuta end den nationale valuta transportørens anvender, skal detaljerne om valutaen og vekselkursen offentliggøres i henhold til transportørens bestemmelser. (4.2.4) Bestemmelserne for refundering og ombytning af billetter, og de evt. hermed forbundne afgifter eller gebyrer, fastsættes af transportøren. Generelt betragtes en ombytning som en refundering hvor der udstedes en ny billet. Tilbagebetaling, ombytning eller refundering kan afvises i de tilfælde hvor billetterne er ulæselige eller beskadigede. Ved refunderinger anvendes samme betalingsmåde som ved betalingen, eller såfremt det er passende via en voucher. (4.2.5) Passagerer som misbruger e-billet systemet kan udelukkes fra at benytte e- billetter samt selvprint funktioner. (4.2.6) Mistede eller stjålne billetter kan ikke erstattes eller refunderes. 5. Passagerens pligter (5.1) Før rejsen: (5.1.1) Passageren er forpligtet til at betale for billetten og sikre at billetten er udstedt som ønsket, inden rejsen påbegyndes. (5.1.2) Med mindre det er angivet i de særlige befordringsbestemmelser, har passageren ikke krav på nogen reduktion i billetprisen når rejsen er købt. (5.1.3) Det fremgår af de særlige befordringsbestemmelser, såfremt passageren skal validere billetten inden rejsen påbegyndes. (5.1.4) Billetten er ugyldig, såfremt passageren har undladt at påføre evt. krævede oplysninger, passageren har undladt at validere billetten som krævet, billetten er ændret efter udstedelse, eller den er blevet forfalsket. I disse tilfælde foreskriver de særlige befordringsbestemmelser hvad der skal ske. (5.1.5) Såfremt de elektroniske data eller sikkerhedscertifikatet på en e-billet er ulæseligt henvises passageren til at løse ny billet. Passageren har mulighed for at sende disse e-billetter til udstederen med henblik på refundering. (5.1.6) De særlige befordringsbestemmelser foreskriver på hvilke betingelser børn kan rejse alene. (5.1.7) Handicappede personer og personer med nedsat mobilitet skal anmelde deres behov for assistance senest 48 timer før afrejse. Den handicappede er forpligtet til at overholde de instruktioner som gives af transportøren. Såfremt det er muligt accepterer nogle transportører kortere frist end de 48 timer før afrejse. Udgaven af Side 4

5 (5.2) Under rejsen: (5.2.1) Passageren skal være i besiddelse af en gyldig billet til hele rejsen. Ved en anmodning skal billetten forevises kontrolpersonalet. Togpersonalet kan opbevare billetten indtil passagerens ankomststation. Passagerer uden gyldig billet, kan blive pålagt at betale et tillæg udover billetprisen. Såfremt passageren ikke kan eller vil betale for rejsen, kan passageren udelukkes fra videre befordring. (5.2.2) Passagerer med særlige billetter (eks. billetter med navn, til reduceret pris, e- billetter, eller billetter betalt via særlige betalingsmåder), skal være i stand til at bevise deres identitet og berettigelse til nedsættelsen, i henhold til de særlige befordringsbestemmelser. (5.2.3) Jernbanepersonale har ret til at inddrage billetter til revisions formål. I disse tilfælde modtager passageren en erstatningsbillet, eller en kvittering. (5.2.4) Såfremt det fremgår af de særlige befordringsbestemmelser, kan der være tilfælde hvor passageren ikke må foretage rejseafbrydelse. (5.2.5) Billetten giver passageren ret til befordring på den klasse og på den plads der er angivet på billetten (hvis der er reserveret plads). I de tilfælde hvor der rejses på en lavere klasse eller pladstype fremgår vilkårene af de særlige befordringsbestemmelser. Reserverede pladser skal indtages senest 15 minutter efter afgang. I modsat fald mister passageren sin ret til pladsen. (5.2.6) Hver passager har kun ret til én plads. Pladser, der er reserveret til passagerer med reduceret mobilitet samt til familier med børn, skal frigives. (5.2.7) Passageren skal følge de retningslinjer der gives af jernbanepersonalet, stationspersonalet samt infrastrukturejerens personale. Specielt skal passageren være opmærksom på betingelserne for brug af lokaler og faciliteter samt evt. særlige bestemmelser for adgangsforholdene til togene. (5.2.8) Passageren skal være opmærksom på toldreglerne og evt. andre bestemmelser fra myndighederne. (5.2.9) Passagerer må ikke ryge i områder hvor rygning ikke er tilladt. Dette gælder også selvom andre passagerer samtykker. (5.2.10) Transportøren er berettiget til at opkræve en afgift i forbindelse med misbrug af alarm og nødudstyr, i henhold til national lov. (5.2.11) Passagerer som udgør en sikkerhedsrisiko i henhold til trafikafviklingen eller andre passagerer, eller forulemper andre passagerer på en upassende vis, kan udelukkes fra befordring, og vil ikke have krav på en refundering af deres billet. Udgaven af Side 5

6 6. Håndbagage (6.1) Passagerer kan medtage håndbagage. Håndbagagen skal være håndterbar, tilknyttet rejsens formål og kunne anbringes i togets dertil indrettede bagagepladser. Passagerer skal holde opsyn med deres bagage og forsyne den med udfyldte bagagemærker såfremt det kræves. Håndbagagen må ikke være til ulempe for andre passagerer, anden håndbagage, eller jernbane udstyr. De særlige befordringsbestemmelser kan fastsætte hvilke afgifter der kan opkræves i disse tilfælde. (6.2) Bestemmelserne for befordring af farlig gods i international trafik med jernbane (RID - appendiks C i COTIF) og de relevante publikationer fra CIT (www.citrail.org) gælder for befordring af farlig gods. Materiale og genstande som er pakket til detailhandlen og beregnet til personlig brug, brug i husholdningen, eller til fritid eller sportsaktiviteter er tilladt. (6.3) Det er ikke tilladt at medbringe ammunition eller våben i toget. De særlige befordringsbestemmelser kan foreskrive afvigelser fra dette forbud. (6.4) Fundne genstande skal straks meddeles eller afleveres til jernbane personalet. Transportøren kan undersøge, fjerne og destruere håndbagage fra toget, såfremt transportøren eller andre myndigheder skynder det er det korrekte for at sikre transporten eller passagererne. (6.5) For medtagelse af cykler gælder de særlige befordringsbestemmelser. 7. Dyr (7.1) Passagerer kan medbringe dyr i toget, i det omfang transportøren tillader dette. Såfremt transportøren tillader medtagning af dyr, sker det i henhold til de særlige befordringsbestemmelser. (7.2) I forhold til den gældende lovgivning, er der ingen restriktioner for blinde eller handicappedes hunde såfremt de tydelig kan identificeres som Servicehunde. 8. Rejsegods og køretøjer 9. Forsinkelse (8.1) Såfremt transportøren tilbyder befordring af rejsegods og køretøjer, gælder de særlige befordringsbestemmelser. (9.1) Tog aflysninger og forventede forsinkelser (9.1.1) Aflyses et tog, eller er det transportørens objektive erfaring, at passageren vil ankomme mere end 60 minutter forsinket til ankomststationen, som er angivet i befordringskontrakten kan passageren (i henhold til bestemmelserne i pkt ): a. Forlange at få refunderet den del af billetten som ikke er benyttet, og/eller den del af rejsen der ikke længere tjener noget formål sammen med den del af billetten som allerede er benyttet, tilbage til afrejsestationen. b. Fortsætte sin rejse, såfremt det er nødvendigt via en anden rute, med den første mulige forbindelse, dog senest indenfor 48 timer. (9.1.2) Er passagerens billet også gyldig til hjemrejsen, og benyttes hjemrejsen som planlagt, er det alene billetdelen for udrejsen der refunderes. (9.1.3) Det er kun muligt at returnere til afrejsestationen eller fortsætte rejsen ved at benytte de transportører som indgår i befordringskontrakten. Befordringen skal ske på vilkår som kan sammenlignes med den oprindelige forbindelse. Udgaven af Side 6

7 (9.2) Vedvarende forsinkelser (9.2.1) Såfremt passageren ikke benytter bestemmelserne under pkt a, og ankommer til deres destination med 60 minutters forsinkelse, eller mere, vil passageren modtage 25 % af billetprisen i kompensation i henhold til pkt For forsinkelser på 120 minutter, eller mere, vil passageren modtage 50 % af billetprisen i kompensation i henhold til pkt Under alle omstændigheder gælder bestemmelserne i pkt. 9.5 stadig. (9.2.2) Jernbanepersonale på det forsinkede tog vil kunne forsyne passageren med dokumentation på forsinkelsen. (9.2.3) Krav om kompensation skal fremsættes af passageren senest 2 måneder efter togrejsen, ved at fremlægge de originale billetter for udstederen, eller en af de transportører som deltager i befordringskontrakten. Har transportøren udleveret dokumentation for forsinkelsen skal dokumentationen vedlægges de originale billetter. (9.3) Fremgangsmåden for håndtering af refundering og kompensation (9.3.1) Grundlaget for beregning af kompensation er billetprisen for det forsinkede tog. Fremgår prisen ikke direkte af billetten, er beregningsgrundlaget den pris passageren skulle have betalt for benyttelse af det pågældende tog. For promotion billetter, aktionspriser særlige tilbud, billetter med integreret pladsbillet og andre typer af jernbane pass billetter, gælder de særlige befordringsbestemmelser. (9.3.2) Grundlaget for beregning af kompensation vil inkludere billetten og evt. supplerende ydelser (reservationer, tillæg etc.), dog er service gebyrer (eks. distributionsgebyrer, forsendelsesgebyrer og faktureringsgebyrer) ikke inkluderet. (9.3.3) Transportøren kan udbetale kompensationen i form af en voucher. Som grundregel er en voucher gyldig i ét år og kan kun indløses af den udstedende transportør til bestemte ydelser. Efter anmodning fra passageren kan kompensationen udbetales i kontanter efter de retningslinjer som fastsættes af transportøren, eks. via en bankoverførsel, kreditnota eller kontanter. (9.3.4) Behandlingen af refundering og kompensation sker indenfor en måned efter indleveringstidspunktet hos et af de af transportøren udpegede steder (jvf. pkt ). Normalt udbetales beløb under 4 ikke. Eventuelle transaktionsomkostninger afholdes af transportøren. (9.4) Rejsen kan ikke fortsættes samme dag I de tilfælde hvor passageren ikke er i stand til at fortsætte sin rejse i henhold til befordringskontrakten, den samme dag, grundet aflysninger, forsinkelser eller en mistet forbindelse, eller fortsættelsen af rejsen samme dag ikke kan ske på fornuftige vilkår, vil transportøren refundere de ekstra udgifter (undtagen i henhold til pkt ) der er med at underrette personer som venter på passageren, i et rimeligt omfang og: a. forsyne kunden med en rimelig indkvartering, inklusiv evt. transfer, eller b. refundere udgifterne for en rimelig indkvartering og de evt. udgifter til transfer. Transportøren kan tilbyde alternativ befordring (bus, metro, taxi etc.). Udgaven af Side 7

8 (9.5) Fritagelse for ansvar i forbindelse med forsinkelse (9.5.1) Transportøren er fritaget for ansvar (beskrevet i pkt. 9.2) såfremt forsinkelsen skyldes transportydelser, som: a. er foretaget helt udenfor et af EU medlemmernes område, Schweiz eller Norge, b. er foretaget delvist udenfor et af EU medlemmernes område, Schweiz eller Norge, såfremt forsinkelsen er sket udenfor disse landes område, c. er undtaget fra PRR, d. ikke er en del af befordringskontrakten (bus, sporvogn, metro etc. mellem jernbanestationer, eks i det samme område), e. er foretaget til søs, eller i national skibsfart. (9.5.2) Desuden er transportører fritaget for ansvar for forsinkelse (beskrevet i pkt. 9.2) samt rejsens afbrydelse ved rejser der ikke kan foretages samme dag (beskrevet i pkt 9.4), såfremt passageren er informeret om mulige forsinkelser inden køb af billetten, eller hvis de fortsætter deres rejse med en anden transportør eller via en anden rute og forsinkelsen er under 60 minutter ved ankomst til destinationen, eller hvis forsinkelsen skyldes: a. omstændigheder som ikke er tilknyttet den pågældende transportør, og konsekvenserne som den pågældende transportør ikke har kunnet undgå, selvom transportøren har truffet de fornødne forholdsregler, b. fejl begået af passageren, c. konsekvenserne af tredje parts handlinger, som transportøren ikke har kunnet undgå, selvom transportøren har truffet de fornødne forholdsregler, infrastrukturforvalteren - i tilfælde af at rejsen ikke kan fortsættes samme dag (beskrevet under pkt. 9.4) - andre jernbaneselskaber som anvender samme infrastrukturforvalter, betragtes ikke som tredje part, d. begrænsninger i transportmulighederne som følge af strejke, som passageren er blevet informeret om. 10. Assistance ved forsinkelse I tilfælde af en forsinkelse på 60 minutter eller mere, forsøger transportøren at hjælpe passageren så vidt det er muligt og hjælpen står i rimeligt forhold til assistancens omfang. Så vidt det er muligt, når der tages hensyn til ventetiden, inkluderer dette tilbud om forfriskninger og måltider i henhold til pkt. 9.4, og mulighed for overnatning og organisering af alternativ transport. Der vil blive taget særligt hensyn til passagerer med reduceret mobilitet. Udgaven af Side 8

9 11. Personskader (11.1) Transportørens ansvar ved passagerers død og tilskadekomst er fastsat i RIV retsforskrifterne, uden negativ indvirkning i henhold til national lov, der tilkender passageren yderligere erstatning for skader. Den nationale lovgivning er gældende for indlandsbefordring i ikke EU medlemsstater. For ansvar ved maritim transport, gælder den relevante maritime lovgivning, så vidt det ikke har en negativ indflydelse på bestemmelserne i CIV's artikel 31. (11.2) I henhold til Artikel 56 1 og artikel 26 5 i CIV er transportøren forpligtet til at foretage forskudsudbetalinger til de pårørende til dækning af akutte økonomiske behov i tilfælde af en passagers død eller tilskadekomst i en EU medlemsstat, såfremt transporten ikke er undtaget fra PRR. Der vil blive udbetalt EUR pr. passager i tilfælde af dødsfald. I tilfælde af tilskadekomst dækkes udgifterne i et rimeligt omfang med op til EUR på forskud pr. passager. (11.3) Forskudsbetalinger kan ikke betragtes som erkendelse af dækningsansvar, og vil blive modregnet en evt. senere kompensation. Der vil blive fremsat krav om tilbagebetaling af forskudsbetalingen såfremt tabet eller skaden er selvforskyldt, opstået på grund af passagerens skødesløshed, eller hvis passageren ikke er berettiget til erstatningen. (11.4) Såfremt transportøren ikke er erstatningsansvarlig vil transportøren, på passagerens anmodning, være behjælpelig i forbindelse med et sagsanlæg mod tredje part så længe det er foreneligt med transportørens interesser (fremsendelse af forespørgsler og dokumentation etc.). 12. Tab eller beskadigelse af ejendele 13. Krav og reklamation Transportørens ansvar for håndbagage og dyr i passagerers varetægt er fastsat i CIV retsforskrifterne, uden negativ indvirkning i henhold til national lov, der tilkender passageren yderligere erstatning for skader. Den nationale lovgivning er gældende for indlandsbefordring i ikke EU medlemsstater, EU medlemsstater, Schweiz og Norge, hvor beløbsgrænserne i artikel 34 i CIV ikke gælder i forbindelse med ansvar for hjælpemidler for handicappede og personer med reduceret mobilitet. (13.1) Krav ved person tilskadekomst (13.1.1) Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt af den berettigede, til den ansvarlige transportør i tilfælde af en passagers død eller tilskadekomst, senest 12 måneder efter kendskabet til tabet eller beskadigelsen. I det tilfælde at transporten ikke var udført af den transportør som modtager kravet, men af en anden transportør, kan kravet om erstatning fremsendes til denne anden transportør i stedet. (13.1.2) Såfremt befordringen er underlagt én befordringskontrakt og udført af flere transportører, kan kravet fremsættes til den første eller sidste transportør, eller den transportør som har sit primære salgssted eller kontor i den stat eller det land hvor kunden er bosiddende og som har indgået befordringskontrakten. Udgaven af Side 9

10 (13.2) Andre krav og reklamationer (13.2.1) Andre krav og reklamationer kan sendes til udstederen eller til en hvilken som helst transportør som deltager i befordringskontrakten. (13.2.2) Transportører som modtager kravet eller reklamationen vil besvare henvendelsen indenfor en tidsfrist på én måned efter modtagelsen. I de relevante tilfælde vil transportøren videresende krav og reklamationer til de ansvarlige transportører og underrette passageren. I disse tilfælde vil transportøren besvare henvendelsen indenfor en tidsfrist på tre måneder. (13.2.3) Informationer om specialafdelingerne for håndtering af krav og reklamationer, samt de sprog der anvendes, fremgår af og Informationerne kan også fremgå af hjemmesiden hos de selskaber som anvender GCC-CIV/PRR, og normalt også hos de pågældende selskaber i deres afdeling for kundehenvendelser. For billetter købt i Danmark sker sagsbehandlingen altid hos: DSB Kundecenter Kundeservice Udland Postboks København C 14. Uenigheder (14.1) Hvilke selskaber kan der rejses krav mod (14.1.1) Et krav om ansvar kan alene rejses mod den transportør der er involveret i transporten der har forårsaget passagerens dødsfald eller tilskadekomst. I det tilfælde at transporten ikke er udført af den oprindelige transportør, men af en anden transportør, kan kravet om erstatning fremsendes direkte til denne anden transportør i stedet. (14.1.2) Et krav om refundering af et beløb der er betalt for befordringskontrakten, kan fremsættes mod transportøren som har opkrævet beløbet, eller mod transportøren på hvis vegne beløbet blev opkrævet. (14.1.3) Et krav om refundering og kompensation ved forsinkelse eller andre krav i forbindelse med befordringskontrakten, kan kravet fremsættes til den første eller sidste transportør, eller den transportør som har forestået befordringen som har givet anledning til kravet. (14.1.4) Artikel 56 3 CIV gælder ved krav i forbindelse med rejsegods og autotransport. (14.1.5) Såfremt rette vedkommende har mulighed for at vælge mellem flere transportører når kravet skal fremsættes, ophører valgmuligheden når kravet fremsættes mod en af transportørerne. (14.2) Jurisdiktion Krav om erstatning i henhold til befordringskontrakten, kan alene frembringes ved domstolene eller andre nævn i medlemsstaterne som har tiltrådt den mellemstatlige aftale om transport med jernbane (OTIF), eller i EU i det område hvor den sagsøgte har sit hovedsæde, er bosiddende, eller har det kontor som har indgået befordringskontrakten. Kravet kan ikke fremsættes ved andre domstole eller nævn. (14.3) Gældende lov Hvis lovene i flere stater kan anvendes, gælder loven i den stat hvor rette vedkommende fremsætter kravet, inklusiv de betingelser hvor der er modstrid mellem lovene. Udgaven af Side 10

11 15. Appendiks 1 - Bekendtgørelse om befordring af farlige genstande Medtagning af farlig gods som håndbagage eller rejsegods, eller i, samt på køretøjer (autotog) Stoffer og genstande som er underlagt bestemmelserne for international befordring af farlige stoffer med jernbane (RID), inkluderet eksplosive antændelige stoffer og genstande, selvantændelige stoffer, giftige, smittefarlige, radioaktive samt ætsende stoffer, må ikke medbringes som håndbagage, eller rejsegods. Det er alene tilladt at medbringe de farlige genstande som overholder bestemmelserne for undtagelse i henhold til RID. Dette inkluderer specielt genstande til personlig brug, og mekanisk udstyr der indeholder farlige genstande, såfremt indretningen eller emballeringen sikrer mod lækage, eksempelvis tændstikker, lightere, aerosoler, elektronisk udstyr til optagelse og kopiering, mobiltelefoner og bærbare computere, gasser og benzin i beholdere til transport. Radioaktive stoffer: som er implanteret eller indarbejdet af diagnostiske eller terapeutiske grunde, i mennesker eller dyr, indeholdt i fødevarer efter salg til slutbrugeren, såfremt de er godkendt af de ansvarlige myndigheder, som forekommer i naturen og indeholder radioaktive nukleider i deres naturlige form, eller hvorfra de radioaktive nukleider er blevet udvundet, er tilladt Terapeutisk udstyr til rejsen, er tilladt. Enhver transportør har mulighed for at indføre yderligere restriktioner. Udgaven af Side 11

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser "Fra i dag har jernbanepassagerer i EU nye rettigheder" Kort gennemgang af EU's lovgivning

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

Fælles regler for Kontrakt om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV)

Fælles regler for Kontrakt om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV) DSB Fælles regler for Kontrakt om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV) (Bilag A til konvention om internationale jernbanebefordringer (COTIF). Udgaven af 09.06.1999) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly var forsinket, i alt 288 euro.

Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly var forsinket, i alt 288 euro. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0075 Klageren: Indklagede: XX 6950 Marstal DSB Fjern- og Regiontog Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0273 Klageren: XX på vegne YY 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0403 Klageren: Indklagede: XX 2300 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet.

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0039 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0071 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB S-tog A/S CVR nr.: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0095 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0321 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.09.2006 KOM(2006) 517 endelig 2004/0049 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0296 Klageren: Indklagede: XX 3050 Humlebæk DSB S-tog a/s Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner.

Læs mere

Befordringsbestemmelser DK

Befordringsbestemmelser DK Befordringsbestemmelser DK 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0130 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ankenævnets

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0164 Klageren: XX 4600 Køge Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Transport- og Turismeudvalget ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Transport- og Turismeudvalget ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Transport- og Turismeudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0049(COD) 3.11.2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om internationale jernbanepassagerers

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr.

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0210 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Sølvgade 40 1349 K. Klagen vedrører: 2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Sealed station.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Sealed station. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0208 Klageren: XX Kbh. V. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på i alt 200 kr. Glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på i alt 200 kr. Glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0410 Klageren: Indklagede: X på vegne af sønnen Y 2000 Frederiksberg DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0321 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: DSB S-tog CVR: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0106 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Læs mere

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0249 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget.

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner.

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0274 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0222 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0183 Klageren: XX 3720 Aakirkeby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0323 Klageren: XX 3400 Hillerød Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0256 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Glemt at stemple. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0171 Klageren: XX 1817 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Befordringsbestemmelser generelt

Befordringsbestemmelser generelt Befordringsbestemmelser generelt 1 Generelle bestemmelser herunder gyldighed og ansvar Ved køb af billet til rejse med rederiet gælder disse betingelser for passagerer, biler, lastbiler, rejsegods og fragt

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0108 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. Ankenævnets

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0087 Klageren: Indklagede: XX 2920 Charlottenlund DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0138 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet mobilbillet med forkert startzone. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet mobilbillet med forkert startzone. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0275 Klageren: XX 21840 Bumkelostrand - Sverige Indklagede: DSB Øresund CVR: 29 30 824 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen.

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0010 Klageren: XX 3550 Slangerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Kunne ikke købe 10-turs klippekort til destinationen.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Kunne ikke købe 10-turs klippekort til destinationen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0322 Klageren: Indklagede: XX 6740 Bramming DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet klageren tog kvittering fra automat i stedet for billet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet klageren tog kvittering fra automat i stedet for billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0272 Klageren: XX 8250 Egå Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0374 Klageren: XX 1970 Frb. C. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0114 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af klippekort. Ingrid Dissing (2stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af klippekort. Ingrid Dissing (2stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0106 Klageren: Indklagede: XX 2942 Skodsborg DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af

Læs mere

Klagen vedrører: Annullering af kontrolafgift på 750 kr. mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. ved efterfølgende forevisning af gyldigt periodekort.

Klagen vedrører: Annullering af kontrolafgift på 750 kr. mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. ved efterfølgende forevisning af gyldigt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0206 Klageren: Indklagede: XX 3000 Helsingør DSBFirst Klagen vedrører: Annullering af kontrolafgift på 750 kr. mod et ekspeditionsgebyr

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0153 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV. Metroselskabet A/S v/metro Service I/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klageren reklameret til

Læs mere

Cvr nummer:

Cvr nummer: AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0202 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0286 Klageren: XX 100 Torshavn, Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 8. oktober 2010 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 2008/0237(COD)

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0279 Klageren: XX 3770 Allinge Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0115 Klageren: XX 3730 Nexø Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12245904 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Ankenævnets Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Asta Ostrowski Torben Steenberg Bjarne Lindberg Bak Alice Stærdahl Andersen

Ankenævnets Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Asta Ostrowski Torben Steenberg Bjarne Lindberg Bak Alice Stærdahl Andersen AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0158 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Lokaltog A/S CVRnummer: 26 15 90 40 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0045 Klageren: XX 4030 Tune Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt 100 kr. i rykkergebyr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt 100 kr. i rykkergebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0154 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet. Fortolkning af rejseregler.

Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet. Fortolkning af rejseregler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0366 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0223 Klageren: XX 2960 Rungsted Kyst Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere