Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for FTU Holdturneringen 2014"

Transkript

1 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed for, at klubber kan gå sammen og stille et fælles hold. Stk. 2: Holdturneringen afvikles som en enkelt- eller dobbeltturnering, afhængig af tilmeldte hold pr række. Det tilstræbes, at alle hold, så vidt muligt får mindst 5 kampe. Turneringen udskrives hvert år i de rækker, som FTU finder formålstjenligt. Seniorerne spiller i følgende rækker: Dame og Herre Fynsserie, Herre serie 1 + Herre serie 2 Veteranerne spiller i følgende rækker: Veteran elite og serie 1 40+, veteran elite 50+. Vinderen af alle Eliterækker deltager i DM for veteranhold, hvis der deltager mindst 2 hold i rækken. Ved deltagelse i slutspil opkræves der et fastsat gebyr af FTU (beløbet kendes endnu ikke) Juniorerne spiller i følende rækker: Piger og drenge rækker i U18, U14, U14B, U12, U12B, U10 I U14B, U12B spilles der Play and Stay med grøn bold på alm. bane I U10 spilles der Play and Stay med orangebold på orange bane. Der spilles bedst af 3 sæt med tie break ved 6-6 i de to første sæt. Et evt. tredje sæt spilles som en match tie break til først 10. Alle sæt starter ved 2-2. En vunden kamp uden spil, indtastes med Motionister spiller i følgende rækker: Herre og damemotion, samt damemotionsdouble (doublekampe på tid a 1 time) I disse rækker kan kun deltage seniorer der ikke er opført på klubbernes rangliste. Stk. 3: Spillerunderne følger så vidt muligt DH holdturneringens runder og matchprogrammerne fastsættes af unionen. Dispensation fra det offentliggjorte program, samt flytning af kampe kan ikke ske uden samtykke fra den turneringsansvarlige. Stk. 4: Boldmærket bestemmes af unionen, og bolden for 2014 er: Head ATP eller Head Pro (frit valg). Hvis en klub IKKE spiller med de anførte bolde i en holdkamp idømmes klubben en bøde på 200 kr.

2 Stk. 5: Der betales indskud til unionen for hvert tilmeldt hold. Indskuddets størrelse fastsættes af unionen. Samtidig med, at klubberne tilmelder hold til turneringen, skal der opgives navn, telefonnummer og adresse på lederen af de enkelte hold. Stk. 6: Protester vedrørende en match skal fremsendes til den FTU holdturneringsansvarlige i en og skal, for at blive behandlet, være afsendt senest 3 dage efter matchens afholdelse, ligesom der skal være indbetalt et depositum på 500 kr. til unionens bankkonto, der fortabes hvis protesten ikke tages til følge. Stk.7: Den FTU turneringsansvarlige har ret til, efter godkendelse fra bestyrelsen i FTU, at dispensere fra reglementet. Dette kan kun ske i tilfælde, hvor en given klub på forhånd har ansøgt om dispensation. En sådan kan altså aldrig gives med tilbagevirkende kraft. Paragraf 2: Arrangørernes pligter er følgende: 1. sørge for hele turneringsarrangementet for vedkommende match (spillested, tidspunkt, bolde m.v.), hvorved iagttages, at singlerne spilles først. Såfremt begge holdkaptajner er enige herom, kan kampene afvikles i en anden rækkefølge end den foreskrevne 2. afholde alle med arrangementet forbundne omkostninger 3. indtaster resultatkort via Senest dagen efter matchens afholdelse. Stk. 2: Det tilrejsende hold betaler selv sine rejseudgifter. Stk. 3: Det tilrådes at den arrangerende klub som vært, sørger for fornødent forplejning efter eget valg, for den tilrejsende klub, i form af et beskedent traktement og sund mad. Stk. 4: Den tilrejsende klub skal kunne råde over baner i op til en ½ time før det fastsatte kamptidspunkt til træningsformål. Paragraf 3: En match i Dame Fynsserien seniorer omfatter: 2 damesingler og 1 damedouble En match i Herre Fynsserien og Herre serie 1 og 2 for seniorer omfatter: 4 herresingler og 2 herredoubler En match i Veteran Elite veteraner 40+, 50+, og 60+ omfatter 8 kampe: 1 dame single, 3 herresingler, 1 damedouble, 2 herredoubler, 1 mixed double Der opkræves et gebyr på 500 kr. pr. hold ved deltagelse i DM slutspil.

3 En match i serie 1 for veteraner 40+ omfatter 6 kampe: 1 damesingle, 3 herresingler, 1 herredouble, 1 mixed double Senior motion 2 mandshold: Herre og Damemotion: En match i Herre + Damemotion omfatter 3 kampe: 2 herresingler, 1 herredouble og 2 damesingler, 1damedouble, Dame motionsdouble: En match i damemotionsdouble omfatter 4 doubler, hver af 1 times varighed, der tælles partier fortløbende i hver kamp. Efter de 2 første doubler spilles de næste 2 doubler imod modstanderens andre double par. JUNIORRÆKKER: Piger U18-U14-U14B-U12-U10: En match for junior piger U18, U14, U14B, U12, og U10 omfatter 3 kampe: 2 damesingler og 1 damedouble Drenge U18-U14-U14B-U12-U12B-U10: En match for junior drenge U18, U14, U14B, U12, U12B og U10 omfatter 3 kampe: 2 herresingler og 1 herredouble I rækkerne U14B og U12Bspilles med grøn bold på alm. bane. I række U10 spilles med orangebolde på orangebane, som er en kortere og smallere bane med lavere net højde. Ved en spillerunde forstås en weekend (torsdag mandag,) hvori den programsatte dato indgår. Juniorspillere må dog gerne deltage på eget klubhold i FTU juniorholdturneringen og i samme spillerunde og samme aldersgruppe deltage på FTU fælles Team Fyn-hold i DTF juniorholdturneringen. PS! Piger/damer kan erstatte drenge/herrer i FTU holdturnering, men ikke omvendt. Stk. 2: Alle kampe afgøres bedst af 3 sæt. Der spilles tiebreak ved 6-6 i alle sæt.! HUSK et evt. 3 sæt i alle doubler spilles som match tiebreak til 10 point (med 2 overskydende) i alle rækker.

4 Stk. 3: En spiller kan i samme match spille 2 kampe, men kun en kamp af hver kategori, dog undtaget damemotions doublerækken, hvor der kun spilles doubler. Stk. 4: Hver klub som deltager i Fynsserier og Serie 1 for seniorer, samt alle Eliterækker for veteraner, udarbejder før forårs- og efterårsrunderne en rangliste for såvel damer som herrer. Ranglisterne skal indeholde navne (+ fødselsår på veteraner) på alle de spillere, som klubben ønsker at anvende i de rækker hvor der kræves rangliste. I spillerunderne skal holdene opstilles med spillerne i rækkefølge efter klubranglisten. Doublerne kan sammensættes frit. Dog skal den højest rangerede på klubranglisten, af de fire deltagende doublespillere, altid spille 1.herredouble. En spiller kan højest flyttes 2 pladser på en rangliste pr. sæson. Det præciseres hermed, at herrespillere placeret fra nr.1-3 på et hold med 3 singlekampe aldrig kan spille på andet end klubbens 1.hold. En juniorspiller kan først deltage på et seniorhold det år hvor spilleren fylder 13 år. Ranglisterne fremsendes til den turneringsansvarlige senest 1 uge før 1. spilledag i hver turneringshalvdel. Overholdes disse frister ikke, kan klubbens hold, til hvilke der kræves ranglister, ikke vinde en række og retten til oprykning.! HUSK hvis en dame ønsker at spille en herrekamp SKAL denne være indplaceret på herrernes rangliste. Ranglisterne indsættes på FTU hjemmeside. Det er holdkaptajnernes pligt at være orienteret om ranglisterne til alle matcher til kontrol af, at modstanderens opstilling er rigtig Stk. 5: Holdkort med holdopstillingerne (jvf. stk. 4 og 6) og de godkendte ranglister udveksles mellem de i hver match deltagende klubber 15 min. før matchens start. Stk. 6: Holdkort skal ligeledes indeholde navne på de spillere der ønskes anvendt som reserver, samt navne på de personer der ønskes anvendt som rådgivere. Klubberne er således frit stillet med hensyn til antallet af reserver/rådgivere de vil medtage, men ingen reserve/rådgiver kan anvendes, uden at være angivet ved navn på holdkortet. I tilfælde af, at en spiller under en match (ikke under påbegyndt kamp) får forfald på grund af tilskadekomst eller lignende, træder reserven ind efter følgende regler: I singlerækkerne som henholdsvis 4.(3/2/1) herresingle og 2.(1.) damesingle, medens de øvrige spillere i vedkommende kategori rykker en plads op, i doublekampene på den til skade kommendes plads i den oprindelige holdopstilling. Stk. 7: Rådgivning under en holdkamp må gives på alle baner. Rådgivning kan kun ske i pauser ved sideskift. Der må ikke rådgives under tiebreak. Rådgivning må kun

5 foretages af den samme person under en hel match. Er en rådgiver i en holdkamp selv spiller, og selv skal i kamp inden matchen, hvori han er rådgiver, er færdigspillet, må der i den match indsættes en ny rådgiver. Alle rådgivere skal være påført holdkort før holdkampstart, ellers kan de ikke anvendes. Ved overtrædelse af reglerne for rådgivning tildeles den rådgivne spiller en advarsel for coaching. Rådgivere, der på anden måde udviser ureglementeret opførsel, tildeles efter første forseelse en advarsel. Efter anden forseelse bortvises pågældende rådgiver fra matchen. Ved en sådan bortvisning kan der ikke indsættes en ny rådgiver. Paragraf 4: Der gives følgende point pr. match: Alle vundne kampe tælles som 1 point. Eks.: Vinder et hold 5-1 = 5 point til vinder og 1 point til taber. Stk. 2: Det hold, der ved turneringens afslutning har flest point, har vundet den pågældende række. Et hold der har vundet alle holdkampe i en turnering vil til enhver tid, uanset pointtal vinde rækken. Stk. 3: Har 2 eller flere klubber opnået samme antal point, afgøres rækkefølgen ved det samlede antal vundne holdkampe, subsidiært ved det samlede antal vundne kampe under turneringen, mere subsidiært forskellen mellem vundne og tabte sæt og mest subsidiært forskellen mellem vundne og tabte partier Stk. 4: Afgøres spørgsmålet ikke herved, spilles der omkamp efter turneringsudvalgets bestemmelse. Paragraf 5: I en lovlig gennemført match vindes et w. o. i en kamp med Er der spillet sæt eller partier, tælles disse med tillæg af de nødvendige partier til kortest mulig sejr til vinderen. Stk. 2: I tilfælde af, at et hold ikke gennemfører mindst 6(4) kampe med lovlige spillere i en match, betragtes holdet som udeblevet uden afbud, og modstanderen tildeles sejren med 8(6) vundne kampe I rækker med 3 kampe betragtes holdet som udeblevet hvis ikke alle 3 kampe spilles. Stk. 3: Hvis begge hold ikke kan stille spillere, skal kampen ind rapporteres med, ikke spillet = 0-0. Altså ikke til hjemmeholdet. Paragraf 6:

6 Såfremt en holdkamp ikke kan påbegyndes eller færdigspilles på matchdagen, skal der spilles den efterfølgende dag, medmindre der er opnået enighed mellem de to holdkaptajner om en ny dato. Udsættelse af en holdkamp skal omgående meddeles den FTU turneringsansvarlige, samt indeholde en ny dato for matchens afvikling, som skal være inden næste spillerunde. Skulle klubberne undtagelsesvis ikke kunne blive enige om en ny spilledato inden næste spillerunde, fastsættes spilledatoen af den turneringsansvarlige. Stk. 2: En match kan afvikles indendørs, såfremt begge holdkaptajner er enige herom. Stk. 3: Genoptages matchen en anden dag skal resultaterne fra de allerede afviklede kampe gælde, og de eventuelt påbegyndte kampe fortsættes med de samme spillere fra det punkt, hvor kampene blev afbrudt. I de kampe, der ikke er påbegyndt, har en klub i tilfælde af forfald lov til at benytte andre spillere end de til matchdagen opgivne. Dog ikke spillere der i henhold til klubranglisten er højere rangeret end de til matchdagen opgivne spillere. Stk. 4: Er et matchresultat ikke ind rapporteret senest 4 dage efter matchens afvikling, idømmes hjemmeholdet en bøde på 250 kr. Er der problemer med indrapporteringen skal resultatet sendes på , eller ringes til den turneringsansvarlige. Såfremt matchresultatet ikke er modtaget af den turneringsansvarlige inden 8 dage efter matchens afholdelse, registreres matchen som vundet af udeholdet med størst muligt resultat. Paragraf 7: Vinderen af Dame Fynsserien for seniorer rykker i 2014 op i 2. division, og vinderen af Herre Fynsserien spiller play off kampe imod JTU om oprykning til 2. division. Såfremt klubben i forvejen er repræsenteret i 2. division, går retten videre til den bedst placerede klub, der ikke har hold i denne. En evt. oprykning til 2. division for flere fynske hold afhænger af slutresultatet i DH turneringen. Den endelige op/nedrykning meddeles de involverede klubber hurtigst muligt efter afslutningen på DH turneringen. Vinderen af Eliterækken for veteraner 40+, 50+ og 60+, har retten til at deltage i DM medalje slutspillet.

7 Stk. 2: Det dårligst placerede hold i herre Fynsserien rykker ned i herre serie 1, og vinderen af herre serie 1 rykker op i herre Fynsserien. Ligeledes rykker det dårligst placeret hold i herre serie 1 ned i herre serie 2, og vinderen af herre serie 2 rykker op i herre serie 1. Det dårligst placerede hold i veteran Elite 40+ rykker ned i veteran 40+ serie 1, og vinderen af veteran 40+ serie 1 rykker op i veteran Elite 40+. Stk. 3: Såfremt, der ikke er en fynsk nedrykker fra herre 2.division spiller det dårligst placeret hold i herre Fynsserien, imod toeren i herre serie 1, en indbyrdes kamp om retten til oprykning til herre Fynsserien. Stk. 4: Hvis en klub reducerer antallet af tilmeldte hold i forhold til foregående sæson, besætter den turneringsansvarlige efter slutstillingen året før, de opståede ledige pladser med andre klubbers tilmeldte hold. Paragraf 8: Hvis et hold udebliver uden afbud fra en turneringskamp, idømmes klubben en bøde på 400 kr., hvoraf 200 kr. tilfalder det fremmødte hold. Det udeblevne hold vil ikke kunne kåres som vinder eller oprykker. Såfremt et hold melder afbud til en turneringskamp, idømmes holdet en bøde på 100 kr. Et afbud afgives til modstanderholdets leder senest 3 dage før kampen. Såfremt lederen ikke kan kontaktes telefonisk, må afbud pr. brev eller afsendes inden fristens udløb, således at brevet/ en er modstanderholdets leder i hænde senest 2 dage før kampen. Melder en klub afbud senere, idømmes holdet en bøde på 200 kr., som tilfalder den arrangerende klub. Ved afbud på spilledagen koster det 200 kr. til klubben der modtager afbuddet og 200 kr. til FTU. Regnskabet ordnes i FTU efter at meddelelse om udeblivelse/afbud er indsendt rettidig med bemærkning til Stk. 2: Hvis et hold udebliver fra en hjemmekamp, skal det tilrejsende holds transportudgifter desuden refunderes. Stk. 3: Anden gang et hold udebliver fra en turneringskamp (med eller uden afbud), udgår holdet med dets faste spillere af turneringen, og holdets resultater slettes af turneringsregnskabet. Desuden betaler klubben en bøde på 250 kr. for trækning af hold.

8 Et hold betragtes som udeblevet, når det ikke kan gennemføre det i paragraf 5, stk. 2 anførte antal kampe. Paragraf 9: En spiller må i samme spillerunde kun deltage på et hold i samme aldersgruppe. Ved en spillerunde forstås en weekend (torsdag mandag) hvori den programsatte dato indgår. En spiller kan maksimalt deltage i det antal spillerunder der er fastsat. Dog kommer eventuelt op/nedrykningskampe oveni. En spiller må fra en spillerunde til den næste spillerunde, han/hun deltager i, højst rykke et hold ned. En veteran- og juniorspiller kan frit rykkes fra et veteran-/juniorhold til et seniorhold eller omvendt, dog forudsat at spilleren placeres styrkemæssigt korrekt. Endvidere kan en spiller spille junior i en klub og senior/veteran i en anden klub. Veteran- og juniorspillere kan deltage både på et veteran- eller et juniorhold og et seniorhold i samme runde. Klubben har dog ikke krav på at få flyttet kampe på denne baggrund. Det understreges endvidere, at det er tænkt som en ekstra mulighed for at skaffe reserver. Det er således ikke tanken, at veteranerne eller juniorerne skal deltage fast på både et senior- og et veteran-/juniorhold. Dog skal denne junior/veteranspiller stå opført på klubbens seniorrangliste. En spiller må til sidste spillerunde og/eller til efterfølgende kvalifikationskampe ikke rykkes ned på et hold, der er lavere placeret end det hold, spilleren sidst har deltaget på. En spiller må i en sæson ikke deltage i flere holdkampe i DH og FH end antallet af spillerunder plus eventuelle kvalifikationskampe og lignende for det hold, spilleren hører til. Man kan ikke rykke ned fra et hold, der har færdigspillet sine kampe. Stk. 2: Hvis en klub har mere end 1 hold i Fynsserien for seniorer eller veteran Elite, låses de 3 bedst rangerede herrer og den bedst rangerede dame, således at de kun kan spille kampe for det bedste hold. Hvis en klub har mere end 1 hold i serie 1 for seniorer, låses de 2 bedst rangerede herrer, således at de kun kan spille kampe for bedste serie 1 hold. Stk. 3: En spiller, der har repræsenteret en klub under en anden union, kan ved flytning til Fyn efter ansøgning få FTU tilladelse til at repræsentere en fynsk klub i samme sæson.

9 Stk. 4: Ved spillerunde forstås en weekend (torsdag mandag,) hvori den programsatte dato indgår, hvor der er fastsat kampe i DH eller FH. I tilfælde af andet spilletidspunkt end det programmæssige er det stadig programmets spillerunde, der er afgørende. Paragraf 10: Hvis en spiller i samme spillerunde på grund af afbud på DH holdet, deltager på et hold i FH samt på hold i DH, kan spilleren ikke deltage på noget hold i den efterfølgende runde. Hvis spilleren deltager på 2 forskellige hold i FH i samme runde, vil der blive foretaget scratching i den senest spillede kamp. Hvis en spiller deltager på et hold hvor der kræves rangliste, uden at være opført på denne, tabes alle denne spillers samt underliggende kampe. Spillere kan altid tilføjes nederst på en klubs rangliste, samt i sommerpausen hvor klubben kan indsende en ny rangliste. Stk. 2: Når en spiller benyttes ulovligt, taber holdet de kampe, den ulovlige spiller har deltaget i, samt de underliggende kampe i samme kategori. Opstår der en problemstilling der ikke er dækket af reglementet anvendes DTF spilleregler/reglement. Og kan et konkret spørgsmål ikke afgøres af disse eller DTF s regler, kan den turneringsansvarlige afgøre spørgsmålet skønsmæssigt. FTU19. maj 2014

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2016

Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Junior Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. Jyllandsserien og regionsrækken. Der er selvstændige reglementer for Divisionsturneringen,

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5.

I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5. 1 I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5. KAMPFORMAT 5 6. POINTTILDELING OG PLACERINGSREGLER 6 II. HOLDKAMPSBETINGELSER

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber.

DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber. 1 2 I. TURNERINGEN DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber. DH turneringen afvikles som et udendørsmesterskab (maj til september) og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015

REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015 REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015 I. TURNERINGEN 2 1 LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 2 2 DELTAGELSE OG TILMELDING 2 3 TURNERINGSSTRUKTUR 2 4 KAMPPROGRAM

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2016-2017 (version 2016.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement Indledning Nærværende reglement beskriver retningslinjer for afvikling af Dra- processen fra gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver tilmelding, gennemførelse af kampe til afvikling af finaler

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG.

TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG. TURNRINGSRGLMNT FOR HOLTURNRING I AMINTON USKRVT AF GI VSTSJÆLLANs AMINTONUVALG. Indholdsfortegnelse. A: Gyldighedsområde. : Turneringsform og inddeling. : Spillere. : Kampenes afvikling. : Afgørelse af

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Turneringsplan 2013/14

Turneringsplan 2013/14 Turneringsplan 2013/14 Vi samarbejder med Turneringsvejledning Turneringen spilles som en dobbeltturnering for ungdomsholdene og seniorer / veteraner. Afviklingen skal afvikles på fast holdrunde dage for

Læs mere

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER 1 Det er det til enhver tid siddende Turneringsudvalg under FHF der udfærdiger de særlige bestemmelser. Hvor der i disse SÆRLIGE BESTEMMELSER skulle forekomme tvivl, træffer Bestyrelsen

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015

REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015 REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015 I. TURNERINGEN 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 2 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 2 3. TURNERINGSSTRUKTUR 2 4. KAMPPROGRAM OG STARTTIDSPUNKT 3 5. KAMPFORMAT

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober 2010 1 FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

Reglement LFBKr s Holdturnering

Reglement LFBKr s Holdturnering Reglement LFBKr s Holdturnering Holdturneringsreglement for LFBKr s holdturnering. Disse bestemmelser gælder for alle hold under LFBKr s turneringer. Hold, der deltager i SBKR s og DBF s turneringer, følger

Læs mere

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Regler for Danmarksturneringen for Hold 1) Krav til opstilling i kampe efter grundspillet Baggrund: Fra sidste turneringsmøde: "Hvordan man

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople.

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Vingsted 2. oktober 2013 Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Turneringsplanlæggernes brug af Badmintonpople: De menupunnkter som turnerringsplanlæggerne skal bruge

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april Brøndby den 19. april 2010 Kendelse Protest i matchen mellem Nordsjælland og Odense indgivet af Odense Badminton Klub. Ved skrivelse af 21. september 2009 har Odense Badminton Klub indgivet protest mod

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund Januar 2012 side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunion mesterskaber og stævnearrangementer 3. DBTU

Læs mere

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunions mesterskaber og stævnearrangementer 3.

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5. 5-1 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-1 5.2. Instruks for Dommere i Dansk Skak Unions Divisionsturnering... 5-8 5.3. Reglement for Dansk Skak Unions Pokalturnering... 5-9

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere