TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN"

Transkript

1 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2012

2 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville arbejde for en udvidelse af dette kendskab og denne interesse svarende til f. eks. gennemført 3årigt kursus på Teologi for Lægfolk. OVERBYGNINGEN afløser Hold X. Tidligere deltagere på Hold X er meget velkomne til at tilmelde sig OVERBYGNINGEN sammen med andre tidligere kursister. Undervisningens formål er at fordybe sig i en række af teologiens mange emner især via læreroplæg, samtale, holddrøftelser og forelæsninger. Undervisningen på de enkelte hold gennemføres i henhold til Lov om Folkeoplysning. Undervisningen foregår lørdag og søndag i forbindelse med TFLs konventer i efteråret 2012: august september oktober november december Man kan vælge at følge undervisningen på 3 forskellige måder: enten OVERBYGNING A, hold 56: Kun lørdag inkl. fællesforedrag eller OVERBYGNING B, hold 57: Kun søndag eller OVERBYGNING A + B, hold 58: Både lørdag og søndag inkl. fællesforedrag lørdag - alle dage på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, Højbjerg. (Ret til ændringer forbeholdes) Velkommen til kursusåret efteråret 2012 Peter Lodberg, universitetslektor, dr.theol., formand for Teologi for Lægfolk

3 Priser og betaling efteråret 2012 Økonomisk støtte Kursister, der er bosat i Aarhus Kommune, og som er gået på efterløn, oppebærer folkepension, overgangsydelse eller er over 60 år uden arbejdsindkomst, kan opnå nedslag i kursusafgiften, markeret med *, hvis dette anføres på tilmeldingsblanketten. Priser OVERBYGNING A, hold 56: Kun lørdag inkl. fællesforedrag Pris: Efterår 2012: Pr. hold kr. 260/*220 i alt 780/*660 OVERBYGNING B, hold 57: Kun søndag Pris: Efterår 2012: Pr. hold kr. 260/*220 i alt 780/*660 OVERBYGNING A + B, hold 58: Både lørdag og søndag inkl. fællesforedrag lørdag Pris: Efterår 2012: 2x780/2x660 i alt 1560/*1320 Betaling: Kun på reg.nr./konto nr. i Jyske Bank eller kontant på kursuskontoret ved ankomsten. Vi tager imod dankort; men jeg ser helst, at der indbetales via banken. Administration Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Formand: Dr. theol., Aarhus Universitet, Peter Lodberg, Spicavej 6, 8270 Højbjerg. Tlf.: Kursusleder: Cand.mag. Anita W. Petersen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Tlf.: dagligt mellem kl. 08:15 15:00. Bogholder: Controller, John Karup Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Tlf dagligt mellem kl. 08:15 15:00.

4 OVERBYGNING A: Lørdag, hold 56: Teologi og litteratur, Kl. 12:30 14:15 Vi læser for at vide, at vi ikke er alene (Replik fra filmen Shadowlands) Teologi og litteratur er to forskellige fag. Men de deler et stort fælles område: omgangen med eksistentielle, etiske og religiøse erfaringer og spørgsmål. Megen europæisk litteratur er vanskelig at forstå uden et kendskab til kristen tradition og omvendt synes kristendom i dag vanskelig at formidle uden samtale med kunsten og her særligt litteraturen. Vi vil læse moderne skønlitterære tekster fra det 20.århundrede, Torgny Lindgren, Marilynne Robinson og Bernhard Schlinck. og en enkelt fra det 19., Dostojevskij. Vi vil overveje spørgsmål om død, håb, kærlighed, lidelse, mening, skyld og tilgivelse i disse litterære tekster og strejfe spørgsmålet om fantasiens betydning for religion og tro. August. Torgny Lindgren: Døden i Prazalanz. I: Storordene. Fortællinger og legender. Overs. Karsten Sand Iversen. Schønberg 1987, s Teksten sendes i kopi til deltagerne September. Uddrag fra Fjodor Dostojevskij: Brødrene Karamasov i oversættelse ved Ejnar Thomassen. Stig Vendelkærs Forlag Sendes i kopi til deltagerne Oktober. Marilynne Robinson: Gilead. Oversættelse Ida Jessen. Gyldendal 2006 December. Bernhard Schlinck. Højtlæseren. Oversættelse Annelie Høier. Gyldendal 1997 Begge kan lånes på biblioteket. Sidstnævnte er kommet som billigbog.fo Underviser: sognepræst, ph.d. Sanne Thøisen

5 Dødehavsskrifterne og Det nye testamente, kl :30 Måske var et af det 20. århundredes mest betydningsfulde tekstfund opdagelsen af Dødehavsteksterne i 1947 i nogle klippehuler ved nordvestbredden af Det Døde Hav. Der er tale om tusindvis af fragmenter af over 200 skrifter. Blandt andet skrifter fra Det gamle Testamente som Esajasrullen, gammeltestamentlige apokryfer og pseudepigrafer samt hidtil ukendte skrifter som Habakkuk-kommentaren, Sekthåndbogen, Takkesalmerne og Krigsrullen. Hele denne litteraturmængde stammer fra et nærliggende klosteragtigt jødisk samfund i Qumran. Teksterne dateres alle til perioden omkring Jesus fødsel. Der vil blive givet en oversigt over Qumransamfundets bibliotek, historiske situation og selvopfattelse belyst ud fra udvalgte tekstafsnit, der alle foreligger i dansk oversættelse. Desuden Dødehavsskrifternes betydning for læsningen af Det Nye Testamente. Endelig vil gennemgangen anlægge et kritisk syn på de temmelig vidtløftige historiske hypoteser om Jesus baggrund i Qumran samt på diverse konspirationsteorier, der blev ført i marken af journalisterne Michael Baigent og Richard Leigh i begyndelsen af 1990 erne. Anbefalet litteratur: Aage Pilgaard, Dødehavsskrifterne og Det ny Testamente (Anis, 1997, 123 sider). Mogens Müller (udgiver), Dødehavsteksterne, essæerne og Det Nye Testamente. Qumranfundets betydning for forståelsen af den antikke jødedom og den ældste kristendom (Anis, 1994, 111 sider). Underviser: sognepræst, dr. theol. Anders E. Nielsen Hver lørdag er der fællesforedrag med aktuelle temaer, kl. 15:10 16:55: 25/8: Tro og etik levet religion blandt danske soldater i Afghanistan v./ cand. theol. og fhv. sergent i hæren Jacob Bech Joensen. 22/9: Indtryk fra TFLs ekskursion til Tyrkiet ved deltagerne. 27/10: Forfatteren Marilynne Robinsson og den nye ateisme v./ sognepræst, ph.d. Sanne Thøisen. 17/11: Kirkerummet som hjælpepræst v./ universitetslektor (em), dr. theol. Helge Kjær Nielsen. 8/12: Aktuelt emne v./ universitetslektor, dr. theol. Peter Lodberg.

6 OVERBYGNING B: Søndag, hold 57: Europas religiøse rødder, kl. 08:15 10:00 Hvordan blev kristendommen med sit jødiske udgangspunkt den dominerende religion i Europa? Over fem lørdage kommer vi til at følge kristendommens udbredelse igennem 1000 år med fokus på Europa. Undervejs vil vi se på kristendommens udbredelse i Romerriget, dens konfrontation med de romerske myndigheder, den konstantinske vending, kirkens rolle og fortsatte mission under og efter det vestlige romerriges undergang, udfordringen fra Islams opståen og arabernes ekspansion og kristendommens udbredelse i Norden. Vi vil således se: a) hvordan Europa blev kristent og kristendommen kulturelt og institutionelt afgørende for Europas videre udvikling; b) forudsætningerne for at Europa kom til (ikke mindst i europæeres selvopfattelse), at stå som dét kristne kontinent; dette i modsætning til kristendommens tidligste historie og helt aktuelle udvikling, hvor andre dele af Verden så og ser en mindst ligeså kraftig kristen ekspansion og påvirkning. Undervisere: lektor, ph.d. Jakob Engberg, Teologi, Aarhus Universitet, lektor, ph.d. Anders-Christian Jacobsen, Aarhus Universitet. Tekst, intertekst og kontekst Teologien i 1. tekstrække, kl. 10:10 11:55 Prædiketeksterne efter 1. tekstrække i folkekirken stammer fra 600-tallet og hører til det fællesteologiske arvegods. Teksterne er udvalgt til kirkeåret med en bestemt hensigt. Undervisningen har til hensigt at vise, hvordan tekst og placering i kirkeåret hænger sammen. Formålet er at læse teksterne på en ny måde og bruge konteksten som nøgle til at forstå teksternes indhold. Samtidig inddrages udvalgte prædikener til at belyse, hvordan prædikanter gennem tiden har tolket teksterne efter 1. tekstrække. En anden måde at arbejde eksegetisk med de bibelske tekster. Underviser: lektor, dr. theol. Peter Lodberg, Teologi, Aarhus Universitet

7 Mellemøstens kirker og teologi i lyset af det arabiske forår, kl. 12:45 14:30 Det arabiske forår har på ny sat fokus på de kristne kirkers situation i Syrien, Egypten og Israel/Palæstina. I dette undervisningsforløb vil vi med udgangspunkt i de aktuelle forhold i Israel/Palæstina gennemgå de mellemøstlige kirkers lange og meget brogede historie for at forstå deres situation i dag. Vi skal også drøfte de teologiske problemstillinger, der knytter sig til emner som: udvælgelse, land, religiøs og verdslig stat samt Guds eget folk. Der vil blive lejlighed til at læse tekster af toneangivende palæstinensiske teologer som Naim Ateek og Mitri Raheb. Underviserne er i gang med at skrive en guide bog for turister/pilgrimme med hovedvægt på kirkernes og teologiens betydning for at forstå situationen i Israel/Palæstina, og der vil blive lejlighed til at læse med og kommentere på det foreløbige manuskript. Undervisere: Tidl. vicerektor, dr. theol. Knud Jeppesen Sognepræst Knud Ove Mandrup Tidl. sognepræst Lars Mandrup Tidl. sognepræst Leif Vestergaard Universitetslektor, dr. theol. Peter Lodberg

8 TEOLOGI FOR LÆGFOLK efteråret 2012 Tilmeldingsblanket og betalingsbetingelser Navn: Stilling: Adresse: Postnr: By: Telefon: Bopælskommune: CPR nr.: Efterlønsmodtager Pensionist (Bosat i Århus kommune) Tilmelder sig herved kurset Teologi for Lægfolk OVERBYGNINGEN efteråret 2012 Hold nr.: August december: 5 x 6 timer pr. hold 56 eller 57 eller 10 x 6 timer pr. hold 58 Bemærkninger: Dato: Underskrift:

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011

det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011 det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011 28 Indhold 2 Åbent Universitet 4 Masteruddannelse 5 Praktisk information Oversigt over kurser i foråret

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Original: Zum Umgang mit Taufbegehren von Asylsuchenden. Udgivet af Kirchenamt der Evangelischen Kirche (EKD) www.ekd.de

Original: Zum Umgang mit Taufbegehren von Asylsuchenden. Udgivet af Kirchenamt der Evangelischen Kirche (EKD) www.ekd.de Original: Zum Umgang mit Taufbegehren von Asylsuchenden Udgivet af Kirchenamt der Evangelischen Kirche (EKD) www.ekd.de Og Verenigung Evangelisher Freikirchen (VEF) www.vef.de Hannover, november 2013 Oversat

Læs mere

TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?

TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid? SEPTEMBER 2012 DIAKONbladet 2349. ÅRGANG TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid? 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Aktiv Nyt. Kom og vær med... Program for seniorer i Århus. benyt de gode tilbud. Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37

Aktiv Nyt. Kom og vær med... Program for seniorer i Århus. benyt de gode tilbud. Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37 Aktiv Nyt Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37 Program for seniorer i Århus Kom og vær med... benyt de gode tilbud 2. halvår 2007 35. årgang Leder Nye tider nye skikke Som det ældste

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2012 Nr. 1 Hinsides magten, moralismen, egoismen Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Religion kan være et problem for staten fordi den også har

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2011/2012 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Dannelsens forbindelser

Dannelsens forbindelser Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Dannelsens forbindelser Filosofi, kunst, litteratur og musik 8. 14. november 2015 Et gedigent højskoleophold med særlig fokus på den folkelige- og traditionelle

Læs mere

RAPPORT TIL CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING. vedr. undervisningsforløb på Odense Seminarium. Syg i sjælen eller afmægtig i moderniteten.

RAPPORT TIL CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING. vedr. undervisningsforløb på Odense Seminarium. Syg i sjælen eller afmægtig i moderniteten. RAPPORT TIL CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING vedr. undervisningsforløb på Odense Seminarium Syg i sjælen eller afmægtig i moderniteten af Kirsten Holm INDHOLDSFORTEGNELSE Læreruddannelsens faglige indhold

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Med den nye regerings tiltræden skiftede Kirkeministeriet navn til Ministeriet

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Nyheder. Program for byens dag: Kl. 11.00 Velkomst og åbning af markedsboder ved menighedsrådsformand

Nyheder. Program for byens dag: Kl. 11.00 Velkomst og åbning af markedsboder ved menighedsrådsformand Nyheder Byens dag den 14. september kl. 11-15 på Torpen Kapel, Nederste Torpenvej Tanken med initiativet Byens dag er en hyggelig markedsdag under de grønne træer i alleen, hvor man køber og sælger, smager,

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere