Pigers og drenges brug af udstillingsrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pigers og drenges brug af udstillingsrum"

Transkript

1 Af Charite Bertelsen Pigers og drenges brug af udstillingsrum Pigers og drenges forestilling om forskelle på køn er større end realiteten: I dag er der ingen forskelsbehandling på drenge og piger Det er først, når man bliver voksen siger børnene i en brugerundersøgelse af udstillingen pigernes og drengenes historier på Barndommens Museum, en permanent udstilling på Kvindemuseet i Danmark. Fokus på køn, og især om og hvilke forskelle der er, er et ofte diskuteret emne i medierne, men i denne sammenhæng diskuteres ikke, om det er biologi eller kultur, der udgør årsagen til forskellen på køn. Det er udelukkende brugerundersøgelsens resultater og pigers og drenges brug af museets muligheder, der skildres. I løbet af september 2008 har Kvindemuseet i samarbejde med kidsxray, et analysebureau, der er specialiseret i undersøgelser med børn og unge, foretaget en brugerundersøgelse af udstillingsrummet i Barndommens Museum. Undersøgelsens fokus var pigers og drenges tilgang til, brug og oplevelse af udstillingen pigernes og drengenes historier, en udstilling, der formidler barndommens kulturhistorie i børnehøjde. Deltagere i undersøgelsen Observation: 77 børn, 41 piger og 36 drenge, heraf 3 skoleklasser (3., 4. og 5. klasse) Under observationerne desuden: 4 forældre, 5 lærere og en lillesøster på 5 år Gruppeinterviews med 49 af børnene heraf 23 piger og 26 drenge. 4 pigegrupper, 4 drengegrupper og 3 grupper med blandet køn 38

2 Barndommens museum Pigernes og drengenes historier er en permanent udstilling, hvor børn kan opleve og udforske barndom før i tiden ved at vælge et kort med en dreng eller en pige. Kortene udgør en slags skattejagt, hvor de skal finde ting, der har tilhørt barnet. Disse kort er, som udstillingen, opdelt i seks kategorier, der også har hver deres farve: familie, arbejde, krop, skole, leg og klæder. På hvert kort er en tekst og tilhørende farvede tal, som man skal finde i udstillingen. Desuden er der mulighed for at kravle på montrer og røre ved ting. I udstillingen er der forskellige rum: Et lysrum med store puder, hvor børnene selv kan styre det farvede lys via en touch screen. Skyen hvor der er en pude på gulvet og et værelse vendt på hovedet i loftet. En baggård med das som har et rigtigt toilet indbygget, så det kan bruges rigtigt. Et lytterum hvor man i høretelefoner kan høre voksne fortælle om deres barndom. Garderoberum et grønt med drengetøj og et lyserødt med pigetøj, hvor man også finder udklædningstøj. Labyrinten gang og forskudte nicher med montrer I stueetagen er et rum med computere med oplysninger om genstande og de personer, som udstillingen omhandler, suppleret med et undervisningssite om pigernes og drengenes historier. Forskel på køn? Børnene er helt klar over, at der var stor forskel på køn før i tiden. Men de mener ikke, at forskellen er særlig stor længere. Drenge og piger kan have det samme arbejde, og de får samme løn for samme arbejde. De pointerer dog, at der er flest drenge, der er bude, og flest piger, der er i butik. Den samme udvikling fortæller børnene om i forhold til, når de hjælper til derhjemme. Der er kun én undtagelse blandt de 77 børn i undersøgelsen, en pige på 10 år med indvandrerbaggrund. Hun skal lave meget derhjemme, det skal hendes brødre ikke. De andre børn med indvandrerbaggrund i undersøgelsen giver ikke udtryk for samme billede. Men som en af 39

3 indvandrerdrengene udtrykker det: Piger skal ikke lave mere end drenge, de gør det bare. Alle andre siger, at det er alder og ikke køn, der gør, at der er forskel på, hvad søskende skal hjælpe med hjemme. Og de hjælper ikke med ret meget. De rydder op på deres eget værelse og hjælper f.eks. med at dække og tage ud af bordet, lægger tøj sammen, og nogle laver også mad. Børnene mener ikke, at der findes drenge- og pigefarver, det var kun, da de var mindre (under 8 år). Men nogle har en historie, de finder ret interessant, om en dreng der har lyserød som yndlingsfarve. Dreng En dreng fra min søsters klasse elsker lyserødt! Drenge er stærkest piger er pænest Forestilling om det andet køn virker alligevel meget traditionsbundet, når børnene bliver spurgt om forskelle på køn i nutiden. Dette viser sig især, når de interviewes i blandede grupper, og især blandt de yngste af børnene. De siger, at der er stor forskel, men de har svært ved at begrunde det og kommer med stereotype udtalelser som: drenge er stærkest og piger er pænest. Om køn Piger sladrer, det gør drenge ikke Drenge er seje og gør masser af mærkelige ting, og pigerne sminker sig bare Drenge er større og stærkere og kraftigere bygget Drenge leder kun efter at vinde Piger tænker på roser og kærlighed, og drenge tænker på legetøj og slåskampe Der er forskel, mener alle børnene, men det er svært at forklare. De fastholder, at de to køn går en smule forskelligt klædt. Men de pointerer især, at der er forskel på, hvad de to køn interesserer sig for. Dette forklarer de f.eks. med, at drenge og piger læser forskellige blade og bruger forskellige slags hjemmesider på internettet. Drenge går ind på RuneScape, pigerne går på GoSupermodel. Piger går op i smykker, make-up, film og kærlighed, Barbie, Bratz, sladderblade, pigeblade og hesteblade. Og drenge går op i fodbold, Yu-gi-oh 40

4 kort, Spiderman og superhelte. Når børnene bliver spurgt, hvad de tror, deres eget køn og det andet køn ville kunne lokkes ind i museet med, svarer de ofte de samme ting for begge køn, om end i en lidt anden rækkefølge. Desuden sætter de forskellige ord på den samme ting, alt efter hvilket køn de taler om. F.eks. hyggerum til piger og afslapningsrum til drenge. Eller flotte ting til piger og spændende ting til drenge. Dette står indimellem i kontrast til, at flere drenge siger, at de selv synes, det er spændende med de mange flotte ting. Ofte ender børnene ud med at sige, at det jo er det samme, som de selv synes er sjovt. De opdager derved, at der måske alligevel ikke er så stor forskel på køn. Forestillinger om det bedste ved udstillingen / det der kan lokke eget og det andet køn ind Drenge: Computer Tøj Kravle rundt Røre ved ting Lysrummet Skattejagt Spændende ting Afslapningsrum Fede gamle ting Piger: Tøj Flotte ting Lysrummet Hyggerum Historier Computer Gå rundt og kigge Gamle ting Finde tingene 41

5 På andre museer bliver man helt træt i hagen Begge køn er enige om, at dette museum er virkelig godt i forhold til andre museer. Den væsentligste grund er, at man her kan gå rundt selv, og at man må røre ved tingene. At de ikke hele tiden skal passe på, om de overskrider regler, gør dem trygge. De kan derfor opleve udstillingen og forholde sig til indholdet på egne præmisser. Alle børnene synes, Barndommens Museum er et anderledes museum. Ikke så kedeligt, som museer med store glasmontrer og knapper, hvor man kan høre lyde. Og normalt skal man være stille og må ikke røre noget på museer. Dreng: På andre museer bliver man helt træt i hagen Fordi man hele tiden prøver ik gab, ik gab. Og man går og holder sin hage oppe for ikke at gabe Et museum er sjovt for børn af begge køn, hvis der sker noget, eller man kan gøre noget : Pige: Her er der et rum, man kan sidde og slappe af i, man kan prøve tøjet og gå på skattejagt. Dreng: På andre museer er der flere advarselsskilte, end der er informationer om, hvad det egentlig er. Pige: Godt rigtig rigtig godt det er et åbent museum, fordi man må røre ved tingene Jeg ser bedst ved at røre ved tingene, mærke ved tingene. Pige: Det er bare så spændende at gå rundt og se på tingene. Ting fra gamle dage er spændende. Og så kan man gå ned til computerne, hvis man har fået alt for meget larm i hovedet. Piger og drenge på opdagelse i historien Udstillingen er opbygget, så børnene bruger mange sanser og læringsstile, og de udfordres på flere planer samtidigt. Dette gør udstillingen interessant og motiverende for begge køn. Udstillingen giver piger en total oplevelse, og de mangler 42

6 ikke motivationsfaktorer til at få et nærmest optimalt udbytte. Mens drengene ville få samme totale udbytte med få ændringer/udvikling. Børnene, uanset køn, har ikke en enslydende holdning til, om det er vigtigt at gennemføre skattejagten / finde alle numrene. Denne skattejagt vækker snarere oplevelsesgenet end konkurrencegenet. Skattejagten giver børnene mere indlevelse i historien, de får en fortælling/historie, og de har opfattelsen af, at de ved mere om det enkelte barn, end der står på skattekortet, for de danner billeder og handling inde i hovedet. De vil dog gerne finde alle tallene, og de mener næsten alle, at det giver en mere total oplevelse, hvis man finder dem alle. Der er en svag tendens til, at flest piger mener, at oplevelsen er vigtig. Og en svag tendens til at det er drenge, der mener, at det er vigtigt at gennemføre selv. Mange af børnene har forslag til, hvordan det kunne blive mere attraktivt, og hvordan de kunne blive mere motiverede til at finde alle genstandene i udstillingen, som svarer til tallene på et kort. Forslagene bygger på en slags belønning eller tjek af, at man har fundet alle numre og de rigtige numre. Det kunne f.eks. være skattekortet som dele, der skal samles til sidst, eller en quiz så man kan tjekke, om det er de rigtige ting, man har fundet under skattejagten. Det bedste ved udstillingen for både drenge og piger ifølge dem selv Bevægelse kravle på ting Klædudtøjet Lysrummet Skattejagt Oplevelsen - historierne At gå på opdagelse i historien/de udstillede ting At gå på opdagelse i udstillingens rum Computerne nævnes også som noget, der kan motivere begge køn, men de brugte dem stort set ikke. De glemte det, fordi de var så optagede af selve udstillingen. 43

7 Børnene vil også gerne have mere klædudtøj og flere sko. Begge køn er ret vilde med at klæde sig ud i tøj fra gamle dage. Flere af børnene mener, at det ville gøre følelsen af fortiden mere konkret og dermed øge forståelse og indsigt, hvis der var klædudtøj og ting, der hørte til hvert kort, som man kan have på/med rundt, når man er på skattejagt. Der er også mange forslag om flere aktiviteter, mere bevægelse og underholdning. Forslagene går på både fysiske forhindringer, aktiviteter i lysrummet, film og flere emner så som mad og lege, de legede. Både piger og drenge vil klæde ud men drengene gør det først Både piger og drenge vil klæde ud, klatre, bruge computer, se spændende ting og høre historier. Men der er, som nævnt, nogle forskelle i drengenes og pigernes brug og tilgang til udstillingen. Der er en tydelig tendens til, at drengene er de første i lysrummet, de første der tager udklædningstøj på, de første der prøver skolepulten med grifler, hoppeboldene osv. Eneste undtagelse var en klasse med næsten udelukkende indvandrere. Her var pigerne først i lysrummet, dog kortere tid end de drenge i undersøgelsen, der ellers var først i lysrummet. Der er også en tydelig tendens til, at drengene helst ikke spørger om hjælp til skattejagten, det gjorde pigerne ofte. Når drengene spurgte om hjælp, og når de fik hjælp, så de ofte uengagerede ud, hvorimod pigerne var opmærksomme. Der er i undersøgelsen eksempler på drenge, der diskuterer længe, om de skal spørge om hjælp. Og nogle gange bliver de enige om, at de ikke vil have hjælp, selvom de ikke kan komme videre uden! Drengene siger selv, at det er fordi, det er vigtigt at kunne selv. Den sidste observerede tendens på forskelle mellem kønnene i denne undersøgelse er, at drenge under skattejagten meget oftere end piger bliver forstyrret og afledt af alle de spændende ting i udstillingen. Drenge kan bruge lang tid på at diskutere, om de skal spørge om hjælp: Skal vi have hjælp? spørger en dreng sin ven eller skal vi tage en ny?. Jeg vil gerne have hjælp skal vi spørge om hjælp? gentager den anden. 44

8 Det er overvejende sandsynligt, at der er en sammenhæng mellem de to første punkter, hvor drengene skiller sig ud. For det er ofte, når drengene ikke kan komme videre, og ikke er motiverede til at spørge om hjælp, at de tager klædudtøj på, sidder og grifler osv. Dette er ikke nødvendigvis problematisk, for både drenge og piger er optagede af udstillingen, og synes selv, at de har haft en meget god oplevelse. Men omvendt siger mange af børnene, at man via skattejagten kommer tættere på, at de kommer længere ind i historien om det enkelte barn. Og børn elsker gode historier, historier de kan forholde sig til, og som giver billeder i hovedet. En ændring/udvidelse af adgange til hjælp, så det ikke nødvendigvis er via en fysisk person, ville give drengene, og pigerne, flere muligheder for at få det totale udbytte af skattejagten. Der er sandsynligvis også en sammenhæng mellem drengenes selverkendte afledelighed, og at de er først i lysrummet osv. Dette virker ikke nødvendigvis forstyrrende for deres egen oplevelse, indlevelse og leg i udstillingen. Tværtimod giver det ofte andre billeder og historier i deres hoveder, end dem de får i den skattejagt, de er i gang med. Det kan dog virke irriterende for nogle piger, hvis de er i gruppe med disse drenge. Et større konkurrencemoment i skattejagten vil sandsynligvis gøre drengene mere fokuserede. Barndommens Museum eller tivoli? et svært valg! Barndommens Museum giver børn af begge køn muligheder for rigtig mange gode oplevelser. Men der er desværre mange, der ikke er klar over, at Barndommens Museum i Kvindemuseet eksisterer, og hvad det kan give af oplevelser. Børn vil gerne have kvalitetstid med deres familie, de siger det bare ikke særlig ofte, sandsynligvis kun hvis de bliver spurgt helt konkret og direkte. De spørger ikke til et museumsbesøg, for de er formodentlig ikke klar over, hvad det giver af samvær og oplevelser. Derimod spørger de til en tur i et sommerland/tivoli. De efterspørger ture, oplevelser m.m., der giver playground currency (noget, der giver status blandt børn), det gør en tur på Barndommens Museum ikke, ikke endnu i hvert fald, men det dækker nogle andre behov. Det, der giver playground currency blandt børn, er ikke nødvendigvis det, de personligt får mest ud af. Alle de 49 interviewede børn i undersøgelsen blev bedt om at give 45

9 Barndommens Museum point på en skala fra 0-5, hvor 5 er bedst (en tur i tivoli/et sommerland), og 0 er mindst (at sidde og kede sig/ikke have noget at lave). En fjerdedel af børnene giver top point, og samlet giver langt de fleste Barndommens Museum 3 point eller over. Hvis man udligner for fejlkilder, som at børn gerne vil hjælpe og give de svar, man efterspørger, og at de lige har været i Barndommens Museum og ikke i et sommerland, giver børnene stadig Barndommens Museum en meget flot plads på skalaen. Begrundelserne for de flotte karakterer giver også et tydeligere billede af, at børnene ikke overdriver specielt meget i deres bedømmelse. Det generelle svar på forskellene på et sommerland/tivoli og Barndommens Museum er: I sommerland/tivoli er der forlystelser, der giver kilderen i maven, og man skal være modig. Der er kun én type underholdning, man bliver ofte adskilt, og der kan være ventetid. I Barndommens Museum kan man være sammen, og sammen om alle oplevelserne, man danner historier og billeder i hovedet. Det er hyggeligere, og det er en differentieret oplevelse. Der er ingen spænding, ingen mulighed for kilderen i maven. Nogle af børnene siger, at de hellere vil på Barndommens Museum end i et sommerland/tivoli. Og flere siger, at det ville være et svært valg. Det svære valg: Det ville altså være et svært valg Jo, for her kan man nogle forskellige ting, og der (i et sommerland) kan man kun prøve rutsjebaner og gå rundt og hygge sig, og her kan man gå rundt og hygge sig og klæde sig ud og meget mere Det er svært at vælge, for i tivoli kan man prøve forlystelser, men her kan man gå rundt og hygge sig med sin familie. Her må man røre ved tingene, det er mere hyggeligt. Man får billeder inde i hovedet, og det går ikke så hurtigt - Hmmm, svært valg Jeg vil helst her ind jo, for her kan man gå rundt og kigge på tingene sammen. Man behøver ikke at dele sig op, og man kan gå rundt og kigge på tingene sammen. 46

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere