Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed... 8 Tegn på helbredelse spørgsmål til selvdiagnose De tolv foreslåede retningslinjer for kontakt med medier og brug af muligheder for reklame - til brug på alle niveauer af SLAA s fællesskab

2 FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION Anonyme sex og kærlighedsafhængige (SLAA) er et fællesskab baseret på AA s 12 trin og 12 traditioner. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at udleve et mønster af sex og kærlighedsafhængighed. For at gøre det nemmere for ikke-engelsktalende medlemmer at bringe budskabet videre, har vi skabt den flersprogede webside på F.W.S.'s hjemmeside. SLAA's 7 kernedokumenter er grundlaget for SLAA-programmet og giver den grundlæggende information til helbredelse fra sex og kærlighedsafhængighed og/eller til at starte et SLAA-møde på et hvilket som helst sprog. SLAA's 7 kernedokumenter i prioriteret orden til oversættelse og påbegyndelse af programmet til helbredelse er: 1. Tolv Trin 2. Tolv Traditioner 3. Formålsparagraf for SLAA Karakteristika ved Afhængighed af Sex og Kærlighed Spørgsmål til Selvdiagnose 6. Tegn på Helbredelse Foreslåede Retningslinjer for Kontakt med Medier Mere information på dansk er tilgængelig på SLAA. s Servicegruppes hjemmeside: Hvis du finder en fejl eller ønsker at forbedre oversættelsen, er du velkommen til at kontakte "the Conference Translation Committee (CTC)" på henholdsvis "the F.W.S. Office" på eller til at besøge org/ctc. The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc NE Loop 410, Ste (Phone)/ (Fax) San Antonio, TX

3 SLAA s Tolv Trin* 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for sex og kærlighedsafhængighed at vi ikke kunne klare vort liv. 2. Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage. 3. Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg sådan som vi opfattede Gud. 4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl. 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter. 7. Vi bad ydmygt Gud om at fjerne vore fejl. 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen når dette ville skade dem eller andre. 10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks. 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med en magt større end os selv, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Guds vilje med os og om styrken til at udføre den. 12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til sex og kærlighedsafhængige og øvede os i at anvende disse principper på alle områder af vores liv. 3

4 * De tolv trin er gengivet og tilpasset med tilladelse fra Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Tilladelse til at gengive og tilpasse de tolv trin betyder ikke, at AA er tilknyttet SLAA. AA er udelukkende et program til helbredelse for alkoholisme. Brug af de tolv trin i forbindelse med programmer og aktiviteter med AA som forbillede, men vedrørende andre problemer, indebærer ikke andet og mere. Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol at vi ikke kunne klare vort liv. 2. Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. 3. Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg Gud sådan som vi opfattede Ham. 4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl. 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter. 7. Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vore fejl. 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre. 10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks. 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans vilje med os og om styrken til at udføre den. 12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde. 4

5 SLAA s Tolv Traditioner ** 1. Vort fælles velfærd bør komme først. Personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i SLAA. 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet en kærlig Gud, sådan som denne magt kommer til udtryk i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke. 3. Den eneste betingelse for at blive medlem af SLAA er et ønske om at holde op med at udleve et mønster af sex og kærlighedsafhængighed. To eller flere personer der er samlet for at blive helbredt fra sex og kærlighedsafhængighed, kan kalde sig en SLAA-gruppe, forudsat at de som gruppe ikke har noget andet tilhørsforhold. 4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager, der angår andre grupper eller SLAA som helhed. 5. Hver gruppe har kun ét hovedformål at bringe budskabet videre til den sex og kærlighedsafhængige, som stadig lider. 6. En SLAA-gruppe eller SLAA som helhed bør aldrig støtte, finansiere eller låne SLAA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål. 7. Enhver SLAA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra. 8. SLAA bør altid forblive ikke-professionelt, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale. 9. SLAA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener. 10. SLAA tager ikke stilling til spørgsmål uden for fællesskabet; SLAA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter. 11. Vor udbredelse af kendskabet til SLAA er i højere grad baseret på tiltrækning, end hvervning og reklame. Når det gælder presse, radio, TV, film og andre offentlige medier, bør personlig anonymitet altid bevares. Vi er nødt til omhyggeligt at beskytte ethvert SLAA-medlems anonymitet. 12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer. 5

6 ** De tolv traditioner er gengivet og tilpasset med tilladelse fra Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Tilladelse til at gengive og tilpasse de tolv traditioner betyder ikke, at AA er tilknyttet SLAA. AA er udelukkende et program til helbredelse for alkoholisme. Brug af de tolv traditioner i forbindelse med programmer og aktiviteter med AA som forbillede, men vedrørende andre problemer, indebærer ikke andet og mere. Anonyme Alkoholikeres Tolv Traditioner 1. Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet en kærlig Gud, sådan som Han måtte udtrykke sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere; de bestemmer ikke. 3. Den eneste betingelse for at blive medlem af AA er et ønske om at holde op med at drikke. 4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper eller AA som helhed. 5. Hver gruppe har kun et hovedformål at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. 6. En AA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne AA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål. 7. Enhver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra. 8. Anonyme Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale. 9. AA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener. 10. Anonyme Alkoholikere tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet; AA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter. 11. Vor udbredelse af kendskabet til AA er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame; når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares. 12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer. 6

7 Formålsparagraf for SLAA Anonyme sex og kærlighedsafhængige er et fællesskab baseret på AA s 12 trin og 12 traditioner. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at udleve et mønster af sex og kærlighedsafhængighed. SLAA er kun støttet af frivillige bidrag fra medlemmerne, og SLAA er gratis for alle, som har behov. Vi bruger fem hovedressourcer for at modvirke de destruktive konsekvenser af sex og kærlighedsafhængighed: 1) Ædruelighed: Vores villighed til at stoppe med at udleve vores egen personlige bundlinje og afhængighedsadfærd på daglig basis. 2) Sponsorskab og møder: vores evne til at række ud til det støttende fællesskab i SLAA. 3) Trin: Vores praksis med tolvtrinsprogrammet for helbredelse, for at opnå seksuel og følelsesmæssig ædruelighed. 4) Service: Vi giver dét tilbage til SLAA fællesskabet, som vi så frit modtager. 5) Åndelighed: At vi udvikler et forhold til en magt større end os selv, som kan vejlede og støtte os i helbredelsen. Som fællesskab tager SLAA ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen uvedkommende sag. SLAA er ikke tilknyttet andre organisationer, bevægelser eller formål, hverken religiøse eller sekulære. Vi er forenet i et fælles fokus: Vi gør op med vores seksuelle og følelsesmæssige afhængighedsadfærd. Vi finder en fællesnævner i vores besættende og tvangsmæssige mønstre, som gør enhver personlig forskellighed i seksuel orientering eller køn irrelevant. Vi er nødt til omhyggeligt at beskytte ethvert SLAA-medlems anonymitet. Ydermere forsøger vi at undgå unødig opmærksomhed fra de offentlige medier på SLAA som helhed. 7

8 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed 1. Da vi har få sunde grænser, indgår vi i seksuelle og/eller følelsesmæssige forhold til mennesker uden at kende dem. 2. Da vi frygter forladthed og ensomhed, bliver vi i smertefulde, destruktive forhold, og vender tilbage til dem. Samtidig skjuler vi vores afhængighedsbehov for os selv og andre, og bliver stadig mere isolerede og fremmedgjorte fra vores venner og kære, os selv, og Gud. 3. Da vi frygter følelsesmæssige og/eller seksuelle afsavn, stræber vi tvangsmæssigt efter og indgår i det ene forhold efter det andet, og har nogle gange mere end én seksuel eller følelsesmæssig affære ad gangen. 4. Vi forveksler kærlighed med behov, fysisk og seksuel tiltrækning, medlidenhed og/eller behovet for at redde eller blive reddet. 5. Vi føler os tomme og ufuldstændige, når vi er alene. Selvom vi frygter intimitet og forpligtelse, leder vi konstant efter forhold og seksuelle kontakter. 6. Vi seksualiserer stress, skyld, ensomhed, vrede, skam, frygt og misundelse. Vi bruger sex eller følelsesmæssig afhængighed som erstatning for pleje, omsorg og støtte. 7. Vi bruger sex og følelsesmæssige forhold til at manipulere og kontrollere andre. 8. Vi bliver lammede eller alvorligt distraherede af romantiske eller seksuelle besættelser eller fantasier. 9. Vi undgår at tage ansvar for os selv ved at koble os på folk, der ikke er følelsesmæssigt til rådighed. 10. Vi forbliver slaver af følelsesmæssig afhængighed, romantisk intrige, eller tvangsmæssig seksuel aktivitet. 11. For at undgå at føle sårbarhed, kan vi trække os tilbage fra alle intime forhold og forveksler seksuel eller følelsesmæssig anoreksi med helbredelse. 12. Vi tillægger andre magiske egenskaber. Vi idealiserer og efterstræber dem, og giver dem siden skylden for ikke at have opfyldt vores fantasier og forventninger. 8

9 Tegn på helbredelse 1. Vi søger at udvikle et dagligt forhold til en Højere Magt, og ved, at vi ikke er alene i vores anstrengelser for at helbrede os selv for vores misbrug. 2. Vi er villige til at være sårbare, fordi vores evne til tillid er blevet genskabt af vores tro på en højere magt. 3. En dag ad gangen overgiver vi hele vores livsstrategi for, og besættelse af, stræben efter romantisk og seksuel intrige og følelsesmæssig afhængighed. 4. Vi lærer at undgå situationer, der kan indebære fysisk, moralsk, psykologisk eller åndelig risiko. 5. Vi lærer at elske og acceptere os selv, at tage ansvar for vores egne liv, og at tage vare på vores egne behov, før vi indgår i forhold til andre. 6. Vi bliver villige til at bede om hjælp og være sårbare, og lærer at have tillid til og acceptere andre. 7. Vi tillader os selv at arbejde os gennem smerten ved vort lave selvværd og vores frygt for ansvar og at blive forladt. Vi lærer at have det godt alene. 8. Vi begynder at acceptere vores ikke-perfekthed og fejl som del af det at være menneske, og helbreder vores skam og perfektionisme, mens vi arbejder på vores karakterdefekter. 9. Vi begynder at være ærlige i stedet for at udtrykke følelser selvdestruktivt. 10. Vi bliver ærlige i vores personlige udtryk, og udvikler ægte intimitet i vores forhold til os selv og andre. 11. Vi lærer at sætte pris på sex som et biprodukt ved det at dele forpligtelse, tillid og samarbejde i et partnerskab. 12. Vi får vor sunde fornuft tilbage, på daglig basis, ved at deltage i helbredelsesprocessen. 9

10 40 spørgsmål til selvdiagnose Uddrag c1985 SLAA Følgende spørgsmål er lavet til at identificere mulige tegn på sex og kærlighedsafhængighed. De er ikke ment som en måde at give en sikker diagnose, negative svar giver omvendt heller ingen sikkerhed for, at sygdommen ikke er til stede. Mange sex og kærlighedsafhængige har forskellige mønstre, hvilket kan resultere i meget forskellige måder at anskue og besvare disse spørgsmål. På trods heraf har det vist sig, at korte, direkte spørgsmål ofte har været et lige så godt redskab til selvdiagnosticering, som lange forklaringer på, hvad sex og kærlighedsafhængighed er. Vi forstår, at diagnosen af sex og kærligheds-afhængighed er en sag, som må være både meget seriøs og privat. Vi håber disse spørgsmål vil vise sig at være til hjælp. 1. Har du nogensinde prøvet at gøre dig til herre over, hvor meget sex du dyrker, eller hvor ofte du møder en person? 2. Oplever du dig selv ude af stand til at holde op med at møde en bestemt person, selvom du er klar over, at samværet med personen er skadeligt for dig? 3. Kan du mærke, at du ikke ønsker, at nogen får kendskab til dine seksuelle eller romantiske aktiviteter? Mærker du et behov for at skjule disse aktiviteter for andre - venner, familie, kolleger, rådgivere osv. 4. Bliver du høj af sex og/eller romantik? 5. Har du haft sex på upassende tidspunkter, på upassende steder og/eller med upassende personer? 6. Har du givet dig selv løfter eller lavet regler omkring dine seksuelle eller romantiske adfærd, som det har vist sig, at du ikke kunne holde? 7. Har du dyrket eller dyrker du sex med nogen, som du ikke har/havde lyst til at have sex med? 8. Tror du at sex og/eller et forhold vil gøre dit liv til at udholde? 9. Har du nogensinde følt, at du måtte have sex? 10. Tror du, at nogen kan fixe dig? 11. Har du en liste, nedskrevet eller i hovedet, med hvor mange, du har været sammen med? 10

11 12. Føler du dig desperat eller utilpas, når du er væk fra din kæreste eller sexpartner? 13. Har du ikke længere tal på, hvor mange du har dyrket sex med? 14. Føler du dig hjælpeløs over for dit behov for en elsker, et seksuelt fix eller en fremtidig partner? 15. Har du dyrket eller dyrker du sex uden at tage hensyn til konsekvenserne (fx truslen om at blive opdaget, risikoen for at få herpes, gonorré, AIDS osv.)? 16. Synes du, at du har et mønster med at gentage dårlige forhold? 17. Føler du, at din eneste (eller største) værdi i et forhold er din evne til optræde seksuelt, eller at give den anden et følelsesmæssigt fix? 18. Føler du dig som en livløs dukke, når ikke der er én i nærheden at flirte med? 19. Føler du dig berettiget til sex? 20. Befinder du dig i et forhold, du ikke kan forlade? 21. Har du nogensinde risikeret din økonomi eller dit personlige omdømme for at gå på jagt efter en sexpartner? 22. Tror du, at problemerne i dit kærlighedsliv skyldes, at du ikke får nok, eller den rigtige form for sex? Eller de skyldes, at du forbliver sammen med den forkerte person? 23. Har du nogen sinde oplevet et fast forhold truet eller ødelagt på grund af sidespring? 24. Føler du, at dit liv er meningsløst uden et kærlighedsforhold eller uden sex? Føler du, at du ville miste din identitet, hvis du ikke var en eller andens kæreste? 25. Har du oplevet dig selv flirte eller seksualisere med nogen uden egentlig at ville det? 26. Påvirker din seksuelle og/eller romantiske opførsel dit omdømme? 27. Har du sex eller forhold i et forsøg på at løse eller flygte fra livets problemer? 28. Føler du dig utilpas ved at onanere på grund af hvor hyppigt du gør det, de fantasier det fylder dig med, de redskaber du bruger og/eller de steder du gør det? 11

12 29. Giver du dig af med vindueskiggeri (eller anden beluring), ekshibitionisme, osv. på måder, som gør dig skamfuld og giver problemer? 30. Oplever du, at du kræver større og større variation og energi i dine seksuelle eller romantiske aktiviteter, for at opnå bare et acceptabelt niveau af fysisk og følelsesmæssig forløsning? 31. Har du brug for at dyrke sex eller blive forelsket for at føle dig som en rigtig mand eller en rigtig kvinde? 32. Føler du, at din seksuelle og romantiske adfærd er ligeså belønnende som at pisse i bukserne for at blive varm? Kører du træt? 33. Er du ude af stand til at koncentrere dig om andre områder af dit liv på grund af tanker og følelser om en anden person eller sex? 34. Oplever du dig selv i besættelse af en bestemt person eller seksuel handling, selvom disse tanker bringer dig smerte, mere trang eller ubehag? 35. Har du nogensinde ønsket at du kunne stoppe eller kontrollere dine seksuelle eller romantiske aktiviteter i en bestemt periode? Har du nogensinde ønsket, at du kunne være mindre følelsesmæssigt afhængig? 36. Oplever du at smerten i dit liv vokser, lige meget hvad du gør? Er du inderst inde bange for ikke at være god nok? 37. Føler du, at du mangler værdighed og en følelse af at være hel? 38. Føler du, at dit seksuelle og/eller romantiske liv påvirker dit åndelige liv på en negativ måde? 39. Føler du, at dit liv er umedgørligt på grund af dine overdrevne afhængighedsbehov? 40. Har du nogensinde fået den tanke, at der måske var mere du kunne gøre med dit liv, hvis du ikke var så styret af jagt efter sex og romantik? De tolv foreslåede retningslinjer for kontakt med medier og brug af muligheder for reklame - til brug på alle niveauer af SLAA s fællesskab 1. Vi forsøger at undgå unødig opmærksomhed fra de offentlige medier på SLAA som helhed. 2. SLAA tager ikke stilling til spørgsmål uden for fællesskabet. SLAA-navnet bør således aldrig inddrages i offentlige debatter. 12

13 3. Vor PR-politik er i højere grad baseret på tiltrækning end på hvervning og reklame (vi indbyder ikke til offentlig omtale). 4. Enhver ensidig handling på egen hånd, af et hvilken som helst SLAA-medlem, der bringer SLAA i offentlige medier på ligegyldigt hvilket plan, frarådes udtrykkeligt. 5. Beslutninger ved gruppesamvittighed må altid anvendes, når det drejer sig om det passende i at acceptere eller afvise et hvilket som helst medie eller muligheder for omtale, og, i tilfælde af accept, på måderne at reagere på, i disse retningslinjers ånd. 6. Alle tilbud til SLAA om medieomtale eller offentlighed forbundet med en deadline, der gør det nødvendigt at omgå eller smutte uden om beslutning ved passende gruppesamvittighed, bør afvises. 7. Forbindelser med det offentlige eller mediesituationer, som vi indgår i, må altid håndteres af mindst to ædru SLAA-medlemmer. Deltagende SLAAmedlemmer bør gøre det klart, at han/hun kun taler som enkeltperson og ikke for SLAA som helhed. 8. Ethvert SLAA-medlem i færd med at besvare en tilbudt omtale i medier/offentlighed bør anvende fornavn/pseudonym til dette formål. Visuel anonymitet anbefales stærkt i alle mediesituationer med TV, film eller video. Når det gælder presse, radio, TV, film og andre offentlige medier, bør personlig anonymitet altid bevares. 9. Vi undgår at deltage i offentlige rum, gruppediskussioner eller andre mediebegivenheder hvori der viser sig at være bare den mindste mulighed for, at SLAA kan blive trængt op i en krog af modsatte og kontroversielle synspunkter, eller af talsmænd, der repræsenterer andre interesser eller hensigter. 10. Det passende niveau for gruppesamvittighed, der rådspørges i sager vedrørende medier og offentlighed er dét niveau, der repræsenterer det geografiske område, hvor SLAA rammes eller påvirkes af den eventuelle medieomtale. Medie-/offentlig omtale der kunne berøre en større del af SLAA-fællesskabet, bør henvises til gruppesamvittigheden på et højere plan. Ethvert niveau af gruppesamvittighed kan, hvis det vælger det, danne et udvalg med henblik på gruppesamvittighed på kontakt med medier og offentligheden. Udvalget er direkte ansvarlig overfor gruppesamvittigheden i gruppen, der vælger det, og tjener som beslutningstagende organ hvad angår tilbud om mediedækning eller offentlig omtale, på det respektive SLAA serviceplan. 13

14 11. Enhver lejlighed til medie-/presseomtale af aspekter med indbygget mulighed for at berøre SLAA som helhed, bør prøves ved gruppesamvittighed i den beslutningsdygtige samling for hele fællesskabet, det vil sige the Board of Trustees. 12. Det foreslås, at beslutninger om medier/offentlig omtale ved gruppesamvittighed på et hvilket som helst plan indledes med et minuts stilhed, for at åbne en kanal gennem hvilken en vejledende Guds tilstedeværelse bag SLAA kan komme til udtryk, som hjælp til at sikre, at gruppesamvittighedens beslutninger virkeligt afspejler denne magts plan for SLAA. 14

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin Fra Dr. Bobs hjemmegruppe, AA gruppe nr. 1, Akron Ohio, 1940 Dette er en af fem foldere som på foranledning af dr. Bob blev skrevet og udgivet af the King School

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

HASH AFHÆNGIGHED Brugere, pårørende og behandlingsmuligheder

HASH AFHÆNGIGHED Brugere, pårørende og behandlingsmuligheder HASH AFHÆNGIGHED Brugere, pårørende og behandlingsmuligheder HASH Brugere, pårørende og behandlingsmuligheder Copyright DCAA DCAA 2009 v/ Dennis Vejlgaard Narkotikakonsulent Revideret 2012 Udgivet/revideret

Læs mere

5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet

5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet FJERDE TRIN: Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet Bogen Anonyme Alkoholikere er

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne Forord Duncan Heaster Det er på tide at vi konfronterer alkohol i vores samfund. Omkring 14 millioner amerikanere har alkoholproblemer (1); 43% af alle

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere