Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed... 8 Tegn på helbredelse spørgsmål til selvdiagnose De tolv foreslåede retningslinjer for kontakt med medier og brug af muligheder for reklame - til brug på alle niveauer af SLAA s fællesskab

2 FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION Anonyme sex og kærlighedsafhængige (SLAA) er et fællesskab baseret på AA s 12 trin og 12 traditioner. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at udleve et mønster af sex og kærlighedsafhængighed. For at gøre det nemmere for ikke-engelsktalende medlemmer at bringe budskabet videre, har vi skabt den flersprogede webside på F.W.S.'s hjemmeside. SLAA's 7 kernedokumenter er grundlaget for SLAA-programmet og giver den grundlæggende information til helbredelse fra sex og kærlighedsafhængighed og/eller til at starte et SLAA-møde på et hvilket som helst sprog. SLAA's 7 kernedokumenter i prioriteret orden til oversættelse og påbegyndelse af programmet til helbredelse er: 1. Tolv Trin 2. Tolv Traditioner 3. Formålsparagraf for SLAA Karakteristika ved Afhængighed af Sex og Kærlighed Spørgsmål til Selvdiagnose 6. Tegn på Helbredelse Foreslåede Retningslinjer for Kontakt med Medier Mere information på dansk er tilgængelig på SLAA. s Servicegruppes hjemmeside: Hvis du finder en fejl eller ønsker at forbedre oversættelsen, er du velkommen til at kontakte "the Conference Translation Committee (CTC)" på henholdsvis "the F.W.S. Office" på eller til at besøge org/ctc. The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc NE Loop 410, Ste (Phone)/ (Fax) San Antonio, TX

3 SLAA s Tolv Trin* 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for sex og kærlighedsafhængighed at vi ikke kunne klare vort liv. 2. Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage. 3. Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg sådan som vi opfattede Gud. 4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl. 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter. 7. Vi bad ydmygt Gud om at fjerne vore fejl. 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen når dette ville skade dem eller andre. 10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks. 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med en magt større end os selv, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Guds vilje med os og om styrken til at udføre den. 12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til sex og kærlighedsafhængige og øvede os i at anvende disse principper på alle områder af vores liv. 3

4 * De tolv trin er gengivet og tilpasset med tilladelse fra Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Tilladelse til at gengive og tilpasse de tolv trin betyder ikke, at AA er tilknyttet SLAA. AA er udelukkende et program til helbredelse for alkoholisme. Brug af de tolv trin i forbindelse med programmer og aktiviteter med AA som forbillede, men vedrørende andre problemer, indebærer ikke andet og mere. Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol at vi ikke kunne klare vort liv. 2. Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. 3. Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg Gud sådan som vi opfattede Ham. 4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl. 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter. 7. Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vore fejl. 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre. 10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks. 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans vilje med os og om styrken til at udføre den. 12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde. 4

5 SLAA s Tolv Traditioner ** 1. Vort fælles velfærd bør komme først. Personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i SLAA. 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet en kærlig Gud, sådan som denne magt kommer til udtryk i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke. 3. Den eneste betingelse for at blive medlem af SLAA er et ønske om at holde op med at udleve et mønster af sex og kærlighedsafhængighed. To eller flere personer der er samlet for at blive helbredt fra sex og kærlighedsafhængighed, kan kalde sig en SLAA-gruppe, forudsat at de som gruppe ikke har noget andet tilhørsforhold. 4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager, der angår andre grupper eller SLAA som helhed. 5. Hver gruppe har kun ét hovedformål at bringe budskabet videre til den sex og kærlighedsafhængige, som stadig lider. 6. En SLAA-gruppe eller SLAA som helhed bør aldrig støtte, finansiere eller låne SLAA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål. 7. Enhver SLAA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra. 8. SLAA bør altid forblive ikke-professionelt, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale. 9. SLAA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener. 10. SLAA tager ikke stilling til spørgsmål uden for fællesskabet; SLAA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter. 11. Vor udbredelse af kendskabet til SLAA er i højere grad baseret på tiltrækning, end hvervning og reklame. Når det gælder presse, radio, TV, film og andre offentlige medier, bør personlig anonymitet altid bevares. Vi er nødt til omhyggeligt at beskytte ethvert SLAA-medlems anonymitet. 12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer. 5

6 ** De tolv traditioner er gengivet og tilpasset med tilladelse fra Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Tilladelse til at gengive og tilpasse de tolv traditioner betyder ikke, at AA er tilknyttet SLAA. AA er udelukkende et program til helbredelse for alkoholisme. Brug af de tolv traditioner i forbindelse med programmer og aktiviteter med AA som forbillede, men vedrørende andre problemer, indebærer ikke andet og mere. Anonyme Alkoholikeres Tolv Traditioner 1. Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet en kærlig Gud, sådan som Han måtte udtrykke sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere; de bestemmer ikke. 3. Den eneste betingelse for at blive medlem af AA er et ønske om at holde op med at drikke. 4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper eller AA som helhed. 5. Hver gruppe har kun et hovedformål at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. 6. En AA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne AA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål. 7. Enhver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra. 8. Anonyme Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale. 9. AA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener. 10. Anonyme Alkoholikere tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet; AA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter. 11. Vor udbredelse af kendskabet til AA er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame; når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares. 12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer. 6

7 Formålsparagraf for SLAA Anonyme sex og kærlighedsafhængige er et fællesskab baseret på AA s 12 trin og 12 traditioner. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at udleve et mønster af sex og kærlighedsafhængighed. SLAA er kun støttet af frivillige bidrag fra medlemmerne, og SLAA er gratis for alle, som har behov. Vi bruger fem hovedressourcer for at modvirke de destruktive konsekvenser af sex og kærlighedsafhængighed: 1) Ædruelighed: Vores villighed til at stoppe med at udleve vores egen personlige bundlinje og afhængighedsadfærd på daglig basis. 2) Sponsorskab og møder: vores evne til at række ud til det støttende fællesskab i SLAA. 3) Trin: Vores praksis med tolvtrinsprogrammet for helbredelse, for at opnå seksuel og følelsesmæssig ædruelighed. 4) Service: Vi giver dét tilbage til SLAA fællesskabet, som vi så frit modtager. 5) Åndelighed: At vi udvikler et forhold til en magt større end os selv, som kan vejlede og støtte os i helbredelsen. Som fællesskab tager SLAA ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen uvedkommende sag. SLAA er ikke tilknyttet andre organisationer, bevægelser eller formål, hverken religiøse eller sekulære. Vi er forenet i et fælles fokus: Vi gør op med vores seksuelle og følelsesmæssige afhængighedsadfærd. Vi finder en fællesnævner i vores besættende og tvangsmæssige mønstre, som gør enhver personlig forskellighed i seksuel orientering eller køn irrelevant. Vi er nødt til omhyggeligt at beskytte ethvert SLAA-medlems anonymitet. Ydermere forsøger vi at undgå unødig opmærksomhed fra de offentlige medier på SLAA som helhed. 7

8 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed 1. Da vi har få sunde grænser, indgår vi i seksuelle og/eller følelsesmæssige forhold til mennesker uden at kende dem. 2. Da vi frygter forladthed og ensomhed, bliver vi i smertefulde, destruktive forhold, og vender tilbage til dem. Samtidig skjuler vi vores afhængighedsbehov for os selv og andre, og bliver stadig mere isolerede og fremmedgjorte fra vores venner og kære, os selv, og Gud. 3. Da vi frygter følelsesmæssige og/eller seksuelle afsavn, stræber vi tvangsmæssigt efter og indgår i det ene forhold efter det andet, og har nogle gange mere end én seksuel eller følelsesmæssig affære ad gangen. 4. Vi forveksler kærlighed med behov, fysisk og seksuel tiltrækning, medlidenhed og/eller behovet for at redde eller blive reddet. 5. Vi føler os tomme og ufuldstændige, når vi er alene. Selvom vi frygter intimitet og forpligtelse, leder vi konstant efter forhold og seksuelle kontakter. 6. Vi seksualiserer stress, skyld, ensomhed, vrede, skam, frygt og misundelse. Vi bruger sex eller følelsesmæssig afhængighed som erstatning for pleje, omsorg og støtte. 7. Vi bruger sex og følelsesmæssige forhold til at manipulere og kontrollere andre. 8. Vi bliver lammede eller alvorligt distraherede af romantiske eller seksuelle besættelser eller fantasier. 9. Vi undgår at tage ansvar for os selv ved at koble os på folk, der ikke er følelsesmæssigt til rådighed. 10. Vi forbliver slaver af følelsesmæssig afhængighed, romantisk intrige, eller tvangsmæssig seksuel aktivitet. 11. For at undgå at føle sårbarhed, kan vi trække os tilbage fra alle intime forhold og forveksler seksuel eller følelsesmæssig anoreksi med helbredelse. 12. Vi tillægger andre magiske egenskaber. Vi idealiserer og efterstræber dem, og giver dem siden skylden for ikke at have opfyldt vores fantasier og forventninger. 8

9 Tegn på helbredelse 1. Vi søger at udvikle et dagligt forhold til en Højere Magt, og ved, at vi ikke er alene i vores anstrengelser for at helbrede os selv for vores misbrug. 2. Vi er villige til at være sårbare, fordi vores evne til tillid er blevet genskabt af vores tro på en højere magt. 3. En dag ad gangen overgiver vi hele vores livsstrategi for, og besættelse af, stræben efter romantisk og seksuel intrige og følelsesmæssig afhængighed. 4. Vi lærer at undgå situationer, der kan indebære fysisk, moralsk, psykologisk eller åndelig risiko. 5. Vi lærer at elske og acceptere os selv, at tage ansvar for vores egne liv, og at tage vare på vores egne behov, før vi indgår i forhold til andre. 6. Vi bliver villige til at bede om hjælp og være sårbare, og lærer at have tillid til og acceptere andre. 7. Vi tillader os selv at arbejde os gennem smerten ved vort lave selvværd og vores frygt for ansvar og at blive forladt. Vi lærer at have det godt alene. 8. Vi begynder at acceptere vores ikke-perfekthed og fejl som del af det at være menneske, og helbreder vores skam og perfektionisme, mens vi arbejder på vores karakterdefekter. 9. Vi begynder at være ærlige i stedet for at udtrykke følelser selvdestruktivt. 10. Vi bliver ærlige i vores personlige udtryk, og udvikler ægte intimitet i vores forhold til os selv og andre. 11. Vi lærer at sætte pris på sex som et biprodukt ved det at dele forpligtelse, tillid og samarbejde i et partnerskab. 12. Vi får vor sunde fornuft tilbage, på daglig basis, ved at deltage i helbredelsesprocessen. 9

10 40 spørgsmål til selvdiagnose Uddrag c1985 SLAA Følgende spørgsmål er lavet til at identificere mulige tegn på sex og kærlighedsafhængighed. De er ikke ment som en måde at give en sikker diagnose, negative svar giver omvendt heller ingen sikkerhed for, at sygdommen ikke er til stede. Mange sex og kærlighedsafhængige har forskellige mønstre, hvilket kan resultere i meget forskellige måder at anskue og besvare disse spørgsmål. På trods heraf har det vist sig, at korte, direkte spørgsmål ofte har været et lige så godt redskab til selvdiagnosticering, som lange forklaringer på, hvad sex og kærlighedsafhængighed er. Vi forstår, at diagnosen af sex og kærligheds-afhængighed er en sag, som må være både meget seriøs og privat. Vi håber disse spørgsmål vil vise sig at være til hjælp. 1. Har du nogensinde prøvet at gøre dig til herre over, hvor meget sex du dyrker, eller hvor ofte du møder en person? 2. Oplever du dig selv ude af stand til at holde op med at møde en bestemt person, selvom du er klar over, at samværet med personen er skadeligt for dig? 3. Kan du mærke, at du ikke ønsker, at nogen får kendskab til dine seksuelle eller romantiske aktiviteter? Mærker du et behov for at skjule disse aktiviteter for andre - venner, familie, kolleger, rådgivere osv. 4. Bliver du høj af sex og/eller romantik? 5. Har du haft sex på upassende tidspunkter, på upassende steder og/eller med upassende personer? 6. Har du givet dig selv løfter eller lavet regler omkring dine seksuelle eller romantiske adfærd, som det har vist sig, at du ikke kunne holde? 7. Har du dyrket eller dyrker du sex med nogen, som du ikke har/havde lyst til at have sex med? 8. Tror du at sex og/eller et forhold vil gøre dit liv til at udholde? 9. Har du nogensinde følt, at du måtte have sex? 10. Tror du, at nogen kan fixe dig? 11. Har du en liste, nedskrevet eller i hovedet, med hvor mange, du har været sammen med? 10

11 12. Føler du dig desperat eller utilpas, når du er væk fra din kæreste eller sexpartner? 13. Har du ikke længere tal på, hvor mange du har dyrket sex med? 14. Føler du dig hjælpeløs over for dit behov for en elsker, et seksuelt fix eller en fremtidig partner? 15. Har du dyrket eller dyrker du sex uden at tage hensyn til konsekvenserne (fx truslen om at blive opdaget, risikoen for at få herpes, gonorré, AIDS osv.)? 16. Synes du, at du har et mønster med at gentage dårlige forhold? 17. Føler du, at din eneste (eller største) værdi i et forhold er din evne til optræde seksuelt, eller at give den anden et følelsesmæssigt fix? 18. Føler du dig som en livløs dukke, når ikke der er én i nærheden at flirte med? 19. Føler du dig berettiget til sex? 20. Befinder du dig i et forhold, du ikke kan forlade? 21. Har du nogensinde risikeret din økonomi eller dit personlige omdømme for at gå på jagt efter en sexpartner? 22. Tror du, at problemerne i dit kærlighedsliv skyldes, at du ikke får nok, eller den rigtige form for sex? Eller de skyldes, at du forbliver sammen med den forkerte person? 23. Har du nogen sinde oplevet et fast forhold truet eller ødelagt på grund af sidespring? 24. Føler du, at dit liv er meningsløst uden et kærlighedsforhold eller uden sex? Føler du, at du ville miste din identitet, hvis du ikke var en eller andens kæreste? 25. Har du oplevet dig selv flirte eller seksualisere med nogen uden egentlig at ville det? 26. Påvirker din seksuelle og/eller romantiske opførsel dit omdømme? 27. Har du sex eller forhold i et forsøg på at løse eller flygte fra livets problemer? 28. Føler du dig utilpas ved at onanere på grund af hvor hyppigt du gør det, de fantasier det fylder dig med, de redskaber du bruger og/eller de steder du gør det? 11

12 29. Giver du dig af med vindueskiggeri (eller anden beluring), ekshibitionisme, osv. på måder, som gør dig skamfuld og giver problemer? 30. Oplever du, at du kræver større og større variation og energi i dine seksuelle eller romantiske aktiviteter, for at opnå bare et acceptabelt niveau af fysisk og følelsesmæssig forløsning? 31. Har du brug for at dyrke sex eller blive forelsket for at føle dig som en rigtig mand eller en rigtig kvinde? 32. Føler du, at din seksuelle og romantiske adfærd er ligeså belønnende som at pisse i bukserne for at blive varm? Kører du træt? 33. Er du ude af stand til at koncentrere dig om andre områder af dit liv på grund af tanker og følelser om en anden person eller sex? 34. Oplever du dig selv i besættelse af en bestemt person eller seksuel handling, selvom disse tanker bringer dig smerte, mere trang eller ubehag? 35. Har du nogensinde ønsket at du kunne stoppe eller kontrollere dine seksuelle eller romantiske aktiviteter i en bestemt periode? Har du nogensinde ønsket, at du kunne være mindre følelsesmæssigt afhængig? 36. Oplever du at smerten i dit liv vokser, lige meget hvad du gør? Er du inderst inde bange for ikke at være god nok? 37. Føler du, at du mangler værdighed og en følelse af at være hel? 38. Føler du, at dit seksuelle og/eller romantiske liv påvirker dit åndelige liv på en negativ måde? 39. Føler du, at dit liv er umedgørligt på grund af dine overdrevne afhængighedsbehov? 40. Har du nogensinde fået den tanke, at der måske var mere du kunne gøre med dit liv, hvis du ikke var så styret af jagt efter sex og romantik? De tolv foreslåede retningslinjer for kontakt med medier og brug af muligheder for reklame - til brug på alle niveauer af SLAA s fællesskab 1. Vi forsøger at undgå unødig opmærksomhed fra de offentlige medier på SLAA som helhed. 2. SLAA tager ikke stilling til spørgsmål uden for fællesskabet. SLAA-navnet bør således aldrig inddrages i offentlige debatter. 12

13 3. Vor PR-politik er i højere grad baseret på tiltrækning end på hvervning og reklame (vi indbyder ikke til offentlig omtale). 4. Enhver ensidig handling på egen hånd, af et hvilken som helst SLAA-medlem, der bringer SLAA i offentlige medier på ligegyldigt hvilket plan, frarådes udtrykkeligt. 5. Beslutninger ved gruppesamvittighed må altid anvendes, når det drejer sig om det passende i at acceptere eller afvise et hvilket som helst medie eller muligheder for omtale, og, i tilfælde af accept, på måderne at reagere på, i disse retningslinjers ånd. 6. Alle tilbud til SLAA om medieomtale eller offentlighed forbundet med en deadline, der gør det nødvendigt at omgå eller smutte uden om beslutning ved passende gruppesamvittighed, bør afvises. 7. Forbindelser med det offentlige eller mediesituationer, som vi indgår i, må altid håndteres af mindst to ædru SLAA-medlemmer. Deltagende SLAAmedlemmer bør gøre det klart, at han/hun kun taler som enkeltperson og ikke for SLAA som helhed. 8. Ethvert SLAA-medlem i færd med at besvare en tilbudt omtale i medier/offentlighed bør anvende fornavn/pseudonym til dette formål. Visuel anonymitet anbefales stærkt i alle mediesituationer med TV, film eller video. Når det gælder presse, radio, TV, film og andre offentlige medier, bør personlig anonymitet altid bevares. 9. Vi undgår at deltage i offentlige rum, gruppediskussioner eller andre mediebegivenheder hvori der viser sig at være bare den mindste mulighed for, at SLAA kan blive trængt op i en krog af modsatte og kontroversielle synspunkter, eller af talsmænd, der repræsenterer andre interesser eller hensigter. 10. Det passende niveau for gruppesamvittighed, der rådspørges i sager vedrørende medier og offentlighed er dét niveau, der repræsenterer det geografiske område, hvor SLAA rammes eller påvirkes af den eventuelle medieomtale. Medie-/offentlig omtale der kunne berøre en større del af SLAA-fællesskabet, bør henvises til gruppesamvittigheden på et højere plan. Ethvert niveau af gruppesamvittighed kan, hvis det vælger det, danne et udvalg med henblik på gruppesamvittighed på kontakt med medier og offentligheden. Udvalget er direkte ansvarlig overfor gruppesamvittigheden i gruppen, der vælger det, og tjener som beslutningstagende organ hvad angår tilbud om mediedækning eller offentlig omtale, på det respektive SLAA serviceplan. 13

14 11. Enhver lejlighed til medie-/presseomtale af aspekter med indbygget mulighed for at berøre SLAA som helhed, bør prøves ved gruppesamvittighed i den beslutningsdygtige samling for hele fællesskabet, det vil sige the Board of Trustees. 12. Det foreslås, at beslutninger om medier/offentlig omtale ved gruppesamvittighed på et hvilket som helst plan indledes med et minuts stilhed, for at åbne en kanal gennem hvilken en vejledende Guds tilstedeværelse bag SLAA kan komme til udtryk, som hjælp til at sikre, at gruppesamvittighedens beslutninger virkeligt afspejler denne magts plan for SLAA. 14

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 A A Enhed Service 12 Traditioner 1950 12 Koncepter 1962 Helbredelse 12 Trin 1939 Ovenstående er vor arv. De er hver for sig og tilsammen vor historie. Tre Arvestykker,

Læs mere

Vort eneste mål er at holde os ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed

Vort eneste mål er at holde os ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed Kontrolliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine. (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

fra AA Grapevine. (oversættelse ukendt)

fra AA Grapevine. (oversættelse ukendt) ANONYME ALKOHOLIKERE" er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde helbredet efter misbrug af

Læs mere

Problem 1. Problem 1. Problem 1. Løsning 2. Løsning 2. Løsning 2. Aktion Nonaktion Interaktion

Problem 1. Problem 1. Problem 1. Løsning 2. Løsning 2. Løsning 2. Aktion Nonaktion Interaktion Trin Traditioner Koncepter Problem 1. Problem 1. Problem 1. Løsning 2. Løsning 2. Løsning 2. Aktion 3. 11. onaktion 3. 11. Interaktion 3. 11. Resultat 12. Resultat 12. Resultat 12. P R O B L E M 1. trin

Læs mere

Velkommen til RCA, Nykommerpar! RECOVERING COUPLES ANONYMOUS

Velkommen til RCA, Nykommerpar! RECOVERING COUPLES ANONYMOUS Velkommen til RCA, Nykommerpar! RECOVERING COUPLES ANONYMOUS Hensigten med denne folder er at udbrede information om 12-Trinsfællesskabet Recovering Couples Anonymous (RCA). Dens formål er at vejlede nykommerpar

Læs mere

DE TOLV TRADITIONER I ANONONYME ALKOHOLIKERE

DE TOLV TRADITIONER I ANONONYME ALKOHOLIKERE (Side 493 til 495) Med udgivelsen af Store Bog i April 1939, der blev fulgt af Jack Alexanders artikel i Saturday Evening Post i marts 1941, som gav Anonyme Alkoholikere en yderst entusiastisk opbakning,

Læs mere

Håndbog for Region Midtjylland

Håndbog for Region Midtjylland Marts 2005 rev. 01/06 Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 1 Anonyme Alkoholikeres formål Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Hæfter på dansk. At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Alkoholisme en karrusel ved navn benægtelse

Hæfter på dansk. At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Alkoholisme en karrusel ved navn benægtelse Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Smågruppe workshop om traditionerne

Smågruppe workshop om traditionerne Smågruppe workshop om traditionerne Traditionsbog-projekt - indsamling af bidrag fra mindre grupper Traditionsbog-projektet blev godkendt på Verdens Service Konferencen i 2012 som et tocyklus-projekt kørende

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af den ransagelses og genoprettelsestrinene og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Nikotin Anonyme Slogans

Nikotin Anonyme Slogans Denne litteratur er den udtrykte udtalelse oversætter af nikotin Anonymous World Services godkendt litteratur og er ikke i øjeblikket konference godkendt. Oversætteren medlem af nikotin Anonymous. Vi støtter

Læs mere

Konvent i Århus. 21 23 august på Sct Anne gade skole, 8000 Århus C. Program: fredag kl 18.30 Lørdag kl 09.30 Søndag kl. 09.00

Konvent i Århus. 21 23 august på Sct Anne gade skole, 8000 Århus C. Program: fredag kl 18.30 Lørdag kl 09.30 Søndag kl. 09.00 2009 Ta d me hjem August is Grgatdet AA Konvent i Århus 21 23 august på Sct Anne gade skole, 8000 Århus C Program: fredag kl 18.30 Lørdag kl 09.30 Søndag kl. 09.00 Vi glæder os til at se jer, alle er velkommen.

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON 1 Kriterier for deltagelse i RPC 1. Problem relateret til misbrug af AoS 2. Stabil og fri af abstinenssymptomer 3. Genkender AoS

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Retningslinjer for Servicegruppen for Sex and Love Addicts Anonymous i Danmark.

Retningslinjer for Servicegruppen for Sex and Love Addicts Anonymous i Danmark. Retningslinjer for Servicegruppen for Sex and Love Addicts Anonymous i Danmark. Endnu ikke godkendt Den endelige beslutning og vedtagelse af disse retningslinjer bliver på Servicegruppemødet d. 7/10. Ønsker

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Stigmatisering. v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter

Stigmatisering. v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter Stigmatisering v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter 1 En hurtig flyvetur henover begrebet stigmatisering - Definition af Stigmatisering - Konsekvenser på individniveau og samfundsniveau

Læs mere

Her er nogle udtræk (noter der ikke er kursiv er forfatterens egne oversættelser, på steder hvor oversættelsen er meningsforstyrrende):

Her er nogle udtræk (noter der ikke er kursiv er forfatterens egne oversættelser, på steder hvor oversættelsen er meningsforstyrrende): Er det forslag? Igennem mange år har jeg hørt, at der ikke findes nogen Du skal og det er kun forslag i AA. Som med mange halve sandheder, er det sådan, at hører du dem tilstrækkelig mange gange, begynder

Læs mere

Opstart af ACA gruppe

Opstart af ACA gruppe Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Opstart af ACA gruppe ACA Danmark 30.04.2017 www.aca-danmark.dk Kære ACA ere! Dette hæfte er lavet for at gøre det enkelt og overskueligt at

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

De 12 koncepter for Verdensservice

De 12 koncepter for Verdensservice De 12 koncepter for Verdensservice Hvordan Bill W. forklarede de åndelige principper, som A.A. s struktur gennemgik, og hvordan delene virker sammen. Dette er en pjece om de 12 koncepter, det er IKKE selve

Læs mere

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Opstart af gruppe Mødeforløb

Læs mere

3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv

3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv 3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv og få mere nærhed og nydelse Af sexolog Susan Ahrensbach www.susana.dk 1. Mere øjenkontåkt Intimitet er lig intensitet Når intimiteten er høj føles samværet

Læs mere

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt.

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. 11 koncept NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. NA medlemmer i hele verden skænker penge til at opfylde vort fællesskabs hoved formål. Det er forpligtende

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

[ Af unge. til ADDICTS. unge

[ Af unge. til ADDICTS. unge [ Af unge ] ADDICTS til unge ADDICTS [ lev] skulle bruge stoffer. Vores venner og familie vil ikke altid kunne forstå vores grunde til at forblive clean, især i situationer hvor det er almindeligt at drikke

Læs mere

Prædiken ved aftengudstjeneste i Visby Kirke 9. jan. 2014

Prædiken ved aftengudstjeneste i Visby Kirke 9. jan. 2014 Prædiken ved aftengudstjeneste i Visby Kirke 9. jan. 2014 Hebræerbrevet 10,24-25: Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vores egen forsamling,

Læs mere

Er der en alkoholiker i dit liv? Der findes en mulighed og et håb Kontakt Anonyme Alkoholikere

Er der en alkoholiker i dit liv? Der findes en mulighed og et håb Kontakt Anonyme Alkoholikere Er der en alkoholiker i dit liv? Der findes en mulighed og et håb Kontakt Anonyme Alkoholikere ER DER EN ALKOHOLIKER I DIT LIV? AA S BUDSKAB OM HÅB Hvis et menneske, du holder af, har et alkoholproblem,

Læs mere

SÅDAN VIRKER DET. (Side 75 til 86)

SÅDAN VIRKER DET. (Side 75 til 86) (Side 75 til 86) Når vi kommer til 5. kapitel Sådan virker det, har vi fået en klar forståelse af, hvad problemet alkoholisme er, og hvad løsningen er - nemlig Gud sådan som vi opfatter Ham. Alt, hvad

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

HVERDAGENS DILEMMAER CASEØVELSE OM SEKSUALITET OG INTIMITET

HVERDAGENS DILEMMAER CASEØVELSE OM SEKSUALITET OG INTIMITET HVERDAGENS DILEMMAER CASEØVELSE OM SEKSUALITET OG INTIMITET 1 kollega oplever under en samtale på et sundhedscenter med en borger, som har fået diabetes, at vedkommende bruger et seksualiseret sprog. Kollegaen

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28.

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 1 Det hænder, præsten synes, at teksterne til en søndag er så svære at komme ind i, så menigheden burde have udleveret et åndeligt brækjern. Ordene er vanskelige

Læs mere

Al-Anon-vejledninger

Al-Anon-vejledninger At foretage en gruppeselvransagelse (G-8a) Al-Anon-vejledninger En gruppeselvransagelse fra tid til anden styrker gruppen og medvirker til at holde den sund. Medlemmer kan bruge selvransagelsen som et

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

Student Protection Policy I Undervisning af studenter og værtsfamilier - Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark.

Student Protection Policy I Undervisning af studenter og værtsfamilier - Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark. ROTARY INTERNATIONAL Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Student Protection Policy I Undervisning af studenter og værtsfamilier - Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark. Indhold Student Protection

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Revideret 2013

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 30. august 2015 kl. 10.00. Salmer: 298/434/208/164//365/439/192/613 Åbningshilsen Den sidste søndag i august, sensommerens næstsidste dag, første søndag

Læs mere

5. Kapitel Sådan virker det Læs dette kapitel fra side 75 til og med første afsnit på side 77

5. Kapitel Sådan virker det Læs dette kapitel fra side 75 til og med første afsnit på side 77 TREDJE TRIN: Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede Ham. 5. Kapitel Sådan virker det Læs dette kapitel fra side 75 til og med første afsnit på side 77 Sjældent

Læs mere

DET VIRKER HVORDAN OG HVORFOR

DET VIRKER HVORDAN OG HVORFOR DET VIRKER HVORDAN OG HVORFOR TRIN 1-6 OG TRADITION 1-6 Denne udgave af de første seks trin og traditioner fra Det Virker: Hvordan og Hvorfor er en kladde. NA Danmarks oversættelsesudvalg har arbejdet

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve..

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Hvilke særheder har du? Jeg er alene fordi... Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Manden er jægeren... eller? Hvordan/hvornår afviser du en date og hvordan føles det? Hvor mange må man date

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10 Foldere på dansk Al-Anon - er det noget for dig? Tyve personlige spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du har brug for Al-Anon. For eksempel: er du såret eller bekymret over en andens drikkeri?

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde

Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde Kuno Sørensen & Gitte Jakobsen Århus kommune 8. juni 2016 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til.

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Kriser i ægteskabet Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Konflikter Naturlig konsekvens af et ægteskab Vi valgte nemlig vores modsætning Naturlig konsekvens af

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

ÉN SPONSORS FORSLAG TIL AT ARBEJDE MED PROGRAMMET I

ÉN SPONSORS FORSLAG TIL AT ARBEJDE MED PROGRAMMET I 13. udgave 27. april 2017 ÉN SPONSORS FORSLAG TIL AT ARBEJDE MED PROGRAMMET I ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS 2 ÉN SPONSORS FORSLAG TIL AT ARBEJDE MED PROGRAMMET I ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS Trettende udgave

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

Det var første gang Jesus gik over menneskers grænse.

Det var første gang Jesus gik over menneskers grænse. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 22. JANUAR 2017 3. SEH VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 5. Mos. 10,17-21; Rom. 12,16b-21; Matth. 8,1-13 Salmer: 739,52,365,582,400 Herre Jesus, kom at røre mig ved din den

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

Nyt Syvende og Tiende Trin uploaded juni 2017 ÉN SPONSORS FORSLAG TIL AT ABEJDE MED PROGRAMMET I CHRISTS ANONYMOUS

Nyt Syvende og Tiende Trin uploaded juni 2017 ÉN SPONSORS FORSLAG TIL AT ABEJDE MED PROGRAMMET I CHRISTS ANONYMOUS Nyt Syvende og Tiende Trin uploaded juni 2017 ÉN SPONSORS FORSLAG TIL AT ABEJDE MED PROGRAMMET I CHRISTS ANONYMOUS 2 ÉN SPONSORS FORSLAG TIL AT ARBEJDE MED PROGRAMMET I CHRISTS ANONYMOUS Tolvte udgave

Læs mere

Interview med en person, der hører stemmer

Interview med en person, der hører stemmer Interview med en person, der hører stemmer Af Sandra Escher og professor Marius Romme Anvendes sammen med Making Sense of Voices. En vejledning til psykiatrisk personale, som arbejder med personer, der

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere