SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning Problemformulering Fremgangsmåde 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2"

Transkript

1 SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1. Introduktion Indledning Problemformulering Fremgangsmåde 2 2 Oversættelser vi elsker at hade De professionelle tekstere Ud med sproget (konsekvens af sprogsjusk) Kritik og opsummering af kritik De adspurgtes kritikpunkter 8 3 Tekstningens teori Definition Specifikt for tekstning Begrænsende faktorer Sladreeffekten Vellykket tekstning Genre Oversættelsesstrategier Ækvivalens Definition af oversættelsesstrategier 16 4 Spin City Facts Analyse af Spin City Strategier Spin City under luppen 25 5 Konklusion Litteratur Redegørelse for materialesøgningsprocessen 30 Cathrine Park og Kristian Fischer - side 1 af 39

2 1. Introduktion 1.1. Indledning Der er sket meget siden den første danske oversættelse af Biblen i det 16. århundrede. I dag er oversættelse brugt i et langt større omfang og er efterhånden blevet en aktivitet, vi ikke kan komme udenom. Når vi læser manualen til den nye Nokia mobiltelefon, når vi går i teateret for at nyde den nye opsætning af Lès Miserables, når vi læser ugebladene, eller når vi blot hygger os med vennerne over en kop te med det afsnit af Glamour tonende frem på skærmen, er vi afhængige af oversættelser af informationer, der oprindeligt er formuleret på et fremmed sprog. Der findes nu mere end ti kanaler 1, der tilbyder danske undertekster af programmer med primær engelskamerikansk oprindelse, og sammenholder vi det med den tid, den gennemsnitlige danske seer bruger foran fjernsynet (næsten tre timer om dagen), 2 er undertekster langt de mest læste oversættelser i Danmark. De er samtidig også de mest diskuterede oversættelser. Det skyldes hovedsageligt, at de bliver præsenteret simultant med det originale sprog og er derfor ekstra udsat for den opmærksomme seer. Derfor er det ikke overraskende, at visse seere reagerer på fejl i underteksterne, og på Internettet er der ligefrem blevet dedikeret hjemmesider til de såkaldte bøffer. 3 Selvom mange af disse bøffer fagligt set er nogle store fejl, er de dog altid ufrivillige humoristiske indslag. Nedenstående tabel viser tre eksempler på bøffer fundet på Internettet: I'm screwed He caught her redhanded Role model Jeg har en skrue løs Han fangede hende med røde hænder Rollemodel Bøffer. Tabel 1. 1 DR1, DR2, TV2, TV3, 3+, TvDanmark1, TvDanmark2, Kanal København, BBC, BIO+, Animal Planet, Discovery, National Geographic Channel, TV timer 40 minutter om dagen i 1999, ifølge medieforsker på DRTV Flemming Hedegaard-Larsen. Gottlieb udregnede den samlede tekstlæsning til 31,01 minutter ud af 2 timer 32 minutter. (Gottlieb:1997,151) Cathrine Park og Kristian Fischer - side 2 af 39

3 Men de sidste måneders intense debat i medierne (Internettet og Berlingske Tidende), 4 med FBO i spidsen, har vendt den afslappede stemning overfor fejl i underteksterne til en mere aggressiv af slagsen. Kritikken har været rettet mod de kommercielle kanaler og især TvDanmark, der efter oprettelsen af TvDanmark 2 i februar 2000 har fordoblet antallet af sine engelske/amerikanske programmer undertekstet til dansk Problemformulering Dette projekt vil fastslå igennem en analyse af seks tilfældigt valgte afsnit af Spin City fra TvDanmark, hvorvidt kritikpunkterne fremsat i medierne af FBO med flere og i de af projektgruppen uddelte og på Internettet udlagte spørgeskemaer, har faglig dybde og relevans i forhold til Spin City. Det er projektgruppens hypotese, at kritikken har teoretisk faglig dybde, men at debatten ikke har formået at belyse problemet tilstrækkeligt bredt og i rette kontekst. Dermed risikerer kritikken at miste relevans, bliver uinteressant for interessenter (seere, tekstere, tekstningsfirmaerne og TvDanmark) og svær at reagere på for TvDanmark og deres tekstningsfirma Broadcast Text. Projektgruppen vil placere kritikken i rette kontekst for at sikre relevansen og gøre den konstruktiv og operationel for TvDanmark. Desuden vil projektgruppen stille sig betænkelig overfor kritikkens generelle natur, idet den rettes mod TvDanmark som helhed, og placerer oversætterne på kanalen som lige dårligt kvalificerede. Analysen af Spin City vil vise, hvorvidt den mest sete komedieserie på TvDanmark 6 har undertekster, der kan betegnes som værende af ringe kvalitet. 1.3 Fremgangsmåde (Afsnit 2. Oversættelser vi elsker at hade) Først diskuteres de generelle kritikpunkter fra FBO, tekstningsfirmaet Titlevision med Niels Søndergaard i aktørstolen, den intense debat i Berlingske Tidende vedrørende det engelske sprogs indflydelse på dansk og endelig fra spørgeskemaerne. (Afsnit 3. Tekstningens teori) TvDanmarks gennemsnitlige daglige sendeflade er 37 timer 2 minutter, hvoraf 27 timer 18 minutter (74%) består af engelske/amerikanske programmer. Se bilag 1. 6 Ifølge Ole Werner fra TvDanmark er Spin City og Frasier de mest sete komedieserier på TvDanmark med gennemsnitlig hhv og seere. Se bilag 2. (tabel 1.). Cathrine Park og Kristian Fischer - side 3 af 39

4 Dernæst præsenteres en gennemgang af teorien bag undertekstning, som vil danne basis for vores analyse af Spin City. (Afsnit 4. Spin City) Analysen vil fokusere på de tolv oversættelsesstrategier, hvor teksterens forskellige løsningsmodeller diskuteres. Og Spin City vurderes dels udfra tekstningsteorien samt udfra de generelle kritikpunkter fremsat i afsnit 2. (Afsnit 5. Konklusion) I projektets konklusion fastsætter projektgruppen, hvorvidt Spin City er vellykket og overvejer fremtidige retningslinjer for TvDanmark/Broadcast Text. 2. Oversættelser vi elsker at hade 2.1. De professionelle teksteres kritikpunkter At tekste er et utaknemmeligt job. Det er sjældent pragtredningerne, teksterne bliver husket for, snarere de fejl de laver. Vi lægger som regel først mærke til underteksterne, når der er tydelige bommerter i form af oversættelsesfejl, stavefejl eller manglende oversættelse. Det kan den rutinerede tekster Lasse Schmidt tale med om: "Jeg oversatte eksempelvis Apollo 13. Den var fyldt med rumfartsudtryk og hamrende svær, så jeg mistede overblikket og kom til at skrive minutter et sted hvor der skulle stå timer. Jeg ved godt, hvad forskellen på minutter og timer er. Men det er det eneste, jeg hører for!" (Press:1999). Niels Søndergaard, direktør for Titlevision og tekster med over 500 film bag sig, har også været turen igennem og har, efter 17 års arbejde, indset, at "den gode oversættelse er den, man ikke lægger mærke til." (Press:1999). Trods den altid store gruppe af folk, der med glubsk appetit afventer ethvert fejltrin begået af teksteren, er der ifølge FBO omkring 180 beskæftigede i branchen, og tallet er stigende. Grundet de mange kanaler, der efterhånden tilbyder danske undertekster, kommer der flere tekstere for hver dag - men mange af dem har ingen relevant uddannelse indenfor oversættelse. Og det er et problem, mener formanden for FBO, Kristine C. Baloti: Cathrine Park og Kristian Fischer - side 4 af 39

5 "I dag kan man få tekstningsprogrammer for en tiendedel af prisen. Som en uheldig følge heraf kan enhver slå sig ned som tekster." (Baloti:2000a) "Vi [FBO] forestiller os en form for prøve/eksamen ved en højere læreanstalt, som giver den kvalificerede arbejdskraft ret til at kalde sig 'autoriseret billedmedieoversætter'." (Baloti:2000b). Da forskellige tekstningsfirmaer vælger tekstere udfra forskellige kriterier, og der mangler en egentlig uddannelse indenfor denne branche, 7 kan det være svært at forvente en ensrettet tekstningsstandard, og disse nye tekstere, der kommer ind i branchen uden de store pris- og uddannelsesmæssige omkostninger er, ifølge Baloti, ikke kvalificerede til at tekste: "Ikke nok med, at disse oversættere [ukvalificerede oversættere, der leverer et billigt og fejlbehæftet produkt] ikke kan engelsk, de kan heller ikke dansk. De har et dårligt ordforråd og får ikke nuancerne med i oversættelsen." (Eising:2000). Thomas Harder, formand for Litteraturrådet, deler den samme mening og udtaler i forbindelse med spørgsmålet om forbedring af kvaliteten, at "det kræver, at tv-stationerne er villige til at betale for at lade deres oversættelser udføre af veluddannede professionelle, og ikke - som det synes at være tilfældet på flere af de kommercielle kanaler - af mere eller mindre uuddannede amatører." (Harder:2000). Harder pointerer, at de dårlige tekstere og undertekster findes på de kommercielle kanaler, og placerer altså DR og TV2 på den grønne gren. (Harder betegner ikke TV2 for en kommerciel kanal). Ifølge Baloti har kvalitetstjekket på de andre kanaler fået kniven, og hun indkredser dermed sin kritik omkring enkelte kanaler og deres undertekster. Men hvor Baloti trods alt opretholder en vis faglig neutralitet overfor sine kollegaer på de kommercielle kanaler, er Niels Søndergaard ikke så diskret i sin kritik. Han udpeger TvDanmark som syndebuk for underteksternes kvalitetsmæssige nedgang og begrunder sit valg således: "At angribe TvDanmarks tekstningspolitik offentligt er noget, jeg længe har overvejet, fordi det er tvingende nødvendigt, at 'nogen' gør det. Der har naturligvis været skriverier mange steder om den ringe kvalitet, og folk i al almindelighed snakker da hele tiden om det." (Søndergaard:1999a). Det er hans opfattelse, at en drastisk nedskæring i lønnen hos TvDanmarks tekstere 8, da kanalen valgte at bruge tekstningsfirmaet Broadcast Text i januar 1999, sorterede de kvalificerede tekstere fra, og resultatet deraf kan ses ved en tydelig kvalitetsforringelse på kanalen. (Søndergaard:1999b). 7 Et forsøg på en målrettet uddannelse er blevet etableret af Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi under Københavns Universitet, den etårige uddannelse i billedmedieoversættelse. Og ifølge Thomas Harder, formand for Litteraturrådet, vil Litteraturrådet senere på året udbyde et (pilot)kursus i billedmedieoversættelse. (Harder:2000). 8 Søndergaard nævner en nedgang på 50%. Cathrine Park og Kristian Fischer - side 5 af 39

6 På Niels Søndergaards efterhånden travle hjemmeside har han iværksat en Internetbrugerundersøgelse, som den 11. maj viste, at ud af 1208 mennesker mente 34 procent, at TvDanmarks undertekster ikke var særlig gode, og 43 procent fandt dem totalt uacceptable. (Titlevision:2000a). Undersøgelsen viser, at undertekstning er et emne, folk interesserer sig for, men hvorvidt undersøgelsen er et sandt udtryk, for hvad de danske seere mener, er mindre sikkert. Den megen negative kritik af underteksterne er bestemt medvirkende til at give folk en mere negativ indstilling til kvaliteten, end den ellers ville være. 'Bøfsiden', specielt lavet til TvDanmarks fejl, er ligeledes med til at forhøje utilfredsheden blandt seerne -seere, som ikke har haft en holdning til det før. Og man kan ikke undgå at blive en smule påvirket af Niels Søndergaards introduktion til siden: "Da vi ikke ønsker er ['at'] hænge nogen enkeltpersoner ud, er kilderne ikke angivet (med undtagelse af TvDanmark, som p.t. er så langt ude i hampen, at de har fået særstatus med egen side)." 9 (Titlevision:2000b). Hvad ville resultatet af undersøgelsen mon være, hvis det eksempelvis var TV3, der havde egen 'bøfside' og blev sat i bås på samme måde? Sagt med andre ord, den aktuelle debat, samt diverse input fra tekstere om kvaliteten på TvDanmark, har påvirket stemningen i den negative retning. Niels Søndergaard er ikke den eneste, der har taget bladet fra munden og så eftertrykkeligt kritiseret sine egne kollegaer. Hans gode ven og kollega, Lasse Schmidt, har også taget del i debatten og udtaler i denne elegante vending, at "kvaliteten på TvDanmark er simpelthen for ringe. Hvis teksterne ikke har tid til at lave et ordentligt stykke arbejde, fordi lønnen er for lav, må de sgu da lade være med at arbejde for det skodfirma [Broadcast Text]. Har I ingen faglig stolthed?" (Schmidt:1999). Selvom der mangler saglighed i hans argument, er det et standpunkt mange professionelle tekstere har. Tekster Mette Curdt udtrykker sin harme over undertekstningens standard på denne måde: "Igennem de sidste ti år er priserne kun gået ned, og det bliver sværere og sværere at holde skansen, når tv-stationerne [TvDanmark, TV3, TV3+ og Discovery] bombarderes med fristende tilbud om tekstning til den halve pris fra nye firmaer, for hvem kvalitet er en by i Rusland og en tekster kan hentes ved det nærmeste busstoppested. Vedkommende behøver såmænd ikke engang at have været au pair i USA." (Curdt:1999) Ud med sproget (konsekvens af sprogsjusk) 9 Se bilag 3. Cathrine Park og Kristian Fischer - side 6 af 39

7 Det er ikke de flygtige bøffer, Baloti kritiserer, men snarere: Fejloversættelser (hørefejl, manglende research, dårlige sprogkundskaber). Direkte oversættelser (anglicismer 10 /svecismer 11 ), som ikke er et udtryk for nogen decideret sproglig udvikling, men dels økonomiske sparehensyn, dels manglende kvalitetskrav. Fejlbefængt stavning/kommatering/grammatik, som har meget store konsekvenser for de unge. (Baloti:2000c). Det er alt sammen ting, der forstyrrer underteksten og det danske sprog. I Berlingske Tidendes debat, Ud med sproget, er det netop mediernes indflydelse på det danske sprog, der tages op til diskussion. En gennemsnitsdansker, også en dansk folkeskoleelev, ser to timer og 36 minutters TV dagligt, hvoraf en stor del er med danske undertekster. Mon ikke dette bidrager kraftigt til elevernes læsetræning? (Armstrong:2000). Ifølge Charlotte Armstrong (FBO) bliver undertekster stadig ringere, og hun understreger, at dette især er et problem for de unge i skolealderen, da teksternes sprogsjusk smitter af på dem. Eleverne er først ved at tilegne sig sprogkundskaber, 12 og i modsætning til den voksne seer er de nok ikke i lige så høj grad i stand til at vurdere om dét, de læser, er dårligt dansk. At sprogsjusk smitter og hurtigt breder sig kan resultere i at udtryk, man tidligere antog som ukorrekt dansk, efterhånden kan vinde indpas og etablere sig i det danske sprog. Et eksempel på dette finder vi netop i ordet rollemodel, direkte oversat fra engelsk role model, som blev præsenteret som en bøf i introduktionen. 13 Rollemodel er således ikke et ord, man på nuværende tidspunkt kan slå op i en ordbog, men da det snart er så almindelig anvendt, (vi så det sidst brugt af journalisten Cecilie Frøkjær i TV2 s Go morgen Danmark og i Søndagsavisen) 14, kan man nok sætte spørgsmålstegn ved, om rollemodel er en egentlig bøf og i stedet se det som et tegn på det danske sprogs udvikling. Som ovenstående eksempel indikerer, er det ikke blot undertekster, der har indflydelse på vores sprog. Journalister og andre professionelle sprogbrugere (fx politikere), der optræder i medierne, har ligeledes stor indflydelse. I sit læserbrev pointerer Leif Nyholm, at dette er et problem, da dét dansk, der bliver praktiseret i medierne, generelt er elendigt, og medierne derfor 10 Direkte overførte vendinger fra det oversatte sprog, fx anglicismerne, hvor 'go for it' bliver til 'gå for det' og svecismerne hvor 'breakfast' bliver til 'frokost' (frukost). 11 Svecismerne kan bl.a. skyldes den såkaldte 'skabelontekstning', når et tekstningsfirma tager fx en svensk oversættelse og dækker den med dansk. 12 Danskkundskaber samt fremmedsprogskundskaber. 13 Role model, når der er tale om en person, er på dansk et forbillede. 14 Se bilag 4. Cathrine Park og Kristian Fischer - side 7 af 39

8 burde gå forrest, når det gælder danskundervisning af deres journalister. Dog ser han den virkelige trussel mod det danske sprog som kommende fra alle de engelske/amerikanske ord og vendinger, der har sneget sig ind i sproget. (Nyholm:2000). I sammenhæng med denne engelske indflydelse, udtaler Baloti sin bekymring over de mange direkte oversættelser, der er stadigt stigende. Hun kommer med eksempler som go for it der bliver til gå for det og she s got a point til hun har et punkt. (Baloti:2000b). Eksempler, hun mener, er nogle af kendetegnene for en discounttekstning. Som i tilfældet med rollemodel kunne man forestille sig, at disse anglicismer med tiden bliver accepteret. 15 Der er altså tale om en naturlig udvikling af sproget, som selv ikke formanden for FBO kan stoppe. Udviklingen sker nemlig ikke kun via medierne, men også via folks indbyrdes påvirkning af hinandens sprog. Før tv og dårlige tekster udviklede sproget sig også, og en udvikling betyder ikke nødvendigvis det danske sprogs forfald Kritik og opsummering af kritikken Da kritikken af TvDanmark og kanalens tekstningskvalitet kommer fra mange sider og i vidt forskellige former, er det nødvendigt at placere kritikken i rette kontekst, for at sikre relevansen og gøre den konstruktiv og operationel for TvDanmark og interessant for interessenterne. Kritikken bliver delt op i de følgende punkter: personlige samfundsmæssige konkrete og operationelle De personlige kritikpunkter mod TvDanmark fra Titlevisions direktør Niels Søndergaard og Lasse Schmidt kan, om ikke andet, bruges til at illustrere den hadske stemning, der findes imellem nogle tekstere og TvDanmark/Broadcast Text. Kritikken er ukonstruktiv og mangler relevans, og er medvirkende til at øge distancen mellem Broadcast Text og kritikere. Det er svært for TvDanmark af medvirke i debatten, når kritikken ligger på dette niveau. I sin kritik bevæger Søndergaard sig dog også ind på den samfundsmæssige del af kritikken, idet han siger, at det er 'tvingende nødvendigt at kritisere' TvDanmark og kanalens lave undertekstningskvalitet. Projektgruppen stiller sig kritisk overfor denne påstand. Hvorfor er det tvingende nødvendigt? Er det TvDanmarks opgave at varetage det danske sprog? Det er i FBO's interesse, at det danske sprog varetages (de har professionens standard højt på agendaen). Ifølge 15 Gå for det/den bliver allerede nu brugt visse steder i København. Det ses typisk i U.S. popkulturen, hvor skateboard/hip hop miljøet ser det som en leg/hobby af oversætte amerikanske udtryk til dansk, fx I m hanging out bliver til jeg hænger ud og a drive-by-shooting bliver til en kør-forbi-skydning. Cathrine Park og Kristian Fischer - side 8 af 39

9 Søndergaard et al er de lave lønninger hos TvDanmark en væsentlig faktor i den ringe tekstningskvalitet. 16 En lav løn resulterer i et hurtigt og dermed sjusket tekstningsarbejde, da teksternes månedsløn skal opretholdes. Men TvDanmark er en kommerciel kanal, hvis formål bl.a. er at tjene penge, og derfor er økonomien en væsentlig faktor i overvejelserne om undertekstningerne, der udgør 74% af den samlede sendeflade. TvDanmark er selvfølgelig ikke interesseret i at miste kunder/seere pga. kvaliteten i underteksterne, men vil heller ikke bruge større midler end økonomisk nødvendigt. Kanalens mål er at levere ret kvalitet til ret pris i ret tid. TvDanmark er populær blandt de unge på trods af tekstningskvalitet hvem er deres kunder/seere og hvad er deres opfattelse af kvalitet? det er det, der er afgørende for TvDanmark. "Vi er til for at underholde i allerbredeste forstand. og den idealitet, jeg finder her, består i, at vi kan komme med nogle tilbud, som de andre ikke kommer med For vi laver det seeren gerne vil have, og hvis de ikke vil have det, tager vi det af. Hos os er seerne dommere." Paul Gazan, programdirektør på TvDanmark. (Kvist:2000). Et andet samfundsmæssigt kritikpunkt, der bliver opstillet, er spørgsmålet om en autorisation/certificering af tekstere. En certificering af tekstere ville sikre en ensrettet standard og formodentlig også en overenskomst for tekstere. Men betyder det, at alle 'autoriserede' tekstere kan finde ud af at tekste, og hvad med de tekstere, der har været i branchen de sidste mange år, skal de også til en eksamen? Projektgruppen er enig i, at en uddannelse ville være en god måde at skille eventuelle ukvalificerede kandidater fra, men det virker urealistisk at tro, at alle de kommercielle kanaler og tekstningsfirmaer er villige til at betale den højere løn, som en uddannelse vil resultere i. Ydermere kan man forvente, at der altid vil være konkurrence på markedet og tekstningsfirmaer, der i kampen om at få kunder (tv-stationer), underbyder andre tekstningsfirmaer ved at have uuddannede tekstere. Man kunne dog forestille sig, at det ville være i alle tekstningsfirmaers interesse at få en ensretning indenfor det enkelte firma, og her ville kurser fx være en mulighed. Så 16 Mellem kr. 2,- og kr. 6,- pr. tekst afhængig af om det er en første oversættelse eller en anden oversættelse, dvs. en skabelonoversættelse (en tekst er defineret som enten en enkeltlinje eller en dobbeltlinje). I værste fald for at opnå en timeløn på kr kræver det en effektivitet på 90 tekster i timen! Her skal dog nævnes, at teksterne ikke selv sætter underteksterne på skærmen (cue'er), og derved sparer tid. Se endvidere bilag 5 for teksterens fremgangsmåde. Cathrine Park og Kristian Fischer - side 9 af 39

10 længe en egentlig uddannelse ikke er realiseret, og der ikke eksisterer en fælles ansættelsespolitik, mener projektgruppen dog, at nedenstående krav til teksteren i hvert fald er at forvente: at teksteren kender den verden, hvori sproget tales, at teksteren oversætter til sit modersmål, og endelig at teksteren har indgående kendskab til nuancer i det sprog, der bliver oversat fra, men også behersker sit eget sprog ned til mindste detalje. Typisk for kritikken fra Baloti et al er dens generelle natur. Det bliver fremstillet som om, TvDanmark ingen gode tekstere har overhovedet, og at alle programmer sendt på kanalen er dårligt undertekstet. Projektgruppen kan blot undres over, at ingen fra TvDanmark eller Broadcast Text har taget del i den saglige del af debatten. Kun én (anonym) tekster har reageret. Teksteren var blevet hængt ud på Titlevisions debatforum pga. en bøf, der siden viste sig at være korrekt 17. Her er Niels Søndergaards undskyldning: "Jeg er ked af, at jeg har hængt dig ud uden grund Jeg håber, du forstår, at jeg ikke er ude efter enkeltpersoner, men at branchen ikke kan være tjent med den måde, TvDanmark producerer tekster på Og jeg håber, at min og andres indsats i sidste ende vil resultere i bedre løn, uddannelse og arbejdsforhold for dig og dine kollegaer, så I kan få tid og råd til at lave lige så gode tekster som dem, der arbejder for andre kanaler." (Søndergaard:1999c). Hvorvidt denne holdning blandt de professionelle tekstere afspejler en ægte interesse for deres fag og det fremtidige danske sprog, eller om det er et udtryk for frygt for, at de ender uden job eller med lavere lønninger, hvis 'discountteksterne' tager over, skal ikke diskuteres her. Projektgruppen vil dog fokusere på de konkrete konstruktive kritikpunkter, der er kommet frem i debatten og opstillet i nedenstående tabel. Det sproglige aspekt Det uopmærksomme aspekt forkert kommatering stavefejl forkert grammatik trykfejl direkte oversættelser dårlig linjeopdeling fejloversættelser upræcis indkodning Konstruktive kritikpunkter. Tabel De adspurgtes kritikpunkter Cathrine Park og Kristian Fischer - side 10 af 39

11 Hvor de professionelle tekstere ikke er det mindste i tvivl om kvaliteten af underteksterne på især TvDanmark, er det straks sværere at vide, hvad holdningen er hos danske seere. Til det formål udformede projektgruppen et spørgeskema indeholdende seks spørgsmål, 18 som blev uddelt til 100 tv-seere. Der fokuseres på seere mellem udfra den betragtning, at det er TvDanmarks primære målgruppe, 19 og dermed dem, der ser TvDanmarks mange engelsksprogede programmer. Der blev uddelt 38 skemaer til 2.års engelskstuderende ved København Universitet, 32 til studerende ved andre institutter og endelig 30 til reklamefolk ved Kunde & Co. Fælles for de adspurgte er, at de alle er i færd med eller har afsluttet en videregående uddannelse, og projektgruppen er således klar over, at en stor del af TvDanmarks seere ikke kommer med i undersøgelsen. Projektgruppens hypotese er dog, at de højere uddannede er de mest kritiske seere, hvorfor de er blevet valgt til at besvare spørgeskemaerne. Spørgeskemaet blev endvidere lagt ud på Internettet, 20 hvor der blev etableret links fra Titlevisions 'bøfside' og FBO's hjemmeside og 81 seere deltog (i det følgende refereret til som Internetbesvarere). Det vigtigste mål med spørgeskemaet var at finde ud af, hvad disse seere opfatter som godt og dårligt i en undertekst, og hvilken kanal, de synes, er den dårligste rent undertekstningsmæssigt. Projektgruppen fortolker de adspurgtes forslag til gode og dårlige undertekster, og besvarelsen af Top Fem, 21 som kritikpunkter. Ganske som forventet viste spørgeskemaerne, at hovedparten af de adspurgte læser underteksterne enten som hjælp eller støtte, hvilket viser, at underteksterne har indflydelse på seere. Derimod har kun 90 (60%) givet deres bud på en Top Fem, hvilket muligvis indikerer, at mange ikke er opmærksomme på nogen forskel i kvaliteten på kanalerne. Men de der har besvaret denne del af spørgeskemaet har med en 79 procent majoritet placeret TvDanmark som den dårligste kanal. På dette punkt er de altså enige med de professionelle. Men hvorvidt det -som før nævnt- er pga. den megen negative omtale TvDanmark har i øjeblikket, eller om det er fordi, de virkelig ser en markant forskel på TvDanmark og de andre kanaler, kan spørgeskemaet desværre ikke vise. Det er dog værd at notere, at de engelskstuderende og Internetbesvarerne står for 88% af besvarelserne af Top Fem, hvilket siger noget om, at de er mere opmærksomme på forskelle på kanalers kvalitet end de to andre grupper. 17 Fra Cosbys Otium: They ll never believe I was a Pips. Pips er Gladys Knights backing group (Gladys Knight and the Pips) og oversætteren valgte at oversætte det til juhu-pige, da han ikke regnede med, at seerne kendte the Pips. 18 Se bilag 6 for uddelte spørgeskema og bilag 7 for udlagte spørgeskema. Se endvidere bilag 8 for kritik af og overvejelser om spørgeskema, og endelig bilag 9 for spørgeskemadata. 19 TvDanmark2 s primære målgruppe er seere i alderen 19-40, mens TvDanmark1 s er i alderen (Disse tal har vi fået i en samtale med Ole Werner fra TvDanmark) De adspurgte skulle svare på, hvorvidt de finder forskelle på kvaliteten af de danske tv-kanalers undertekstning, og i så fald placere dem i en Top Fem med den bedste kanal øverst. Cathrine Park og Kristian Fischer - side 11 af 39

12 I udfyldelsen af tilfredshedstabellen 22 afviger de engelskstuderende og Internetbesvarerne endnu engang fra de to andre grupper ved, at de er mere negativt indstillede overfor kvaliteten af danske undertekster. Se figur 1. Tilfredhedstabellen fordelt på de adspurgte besvarelserne i % Eng.stud. Stud. Kunde & Co. Internet figur 1 En samlet oversigt viser, at hovedparten af de adspurgte mener, at de danske undertekster er 'lige på vippen', men hældningen af figuren er dog signifikant imod det utilfredse. Se figur 2. besvarelse i procent Tilfredshedstabellen samlet samlet figur 2 Hvor der er tydelige forskelle i det ovenstående på engelskstuderende og de to andre grupper, er der i kritikpunkterne mange ligheder. Se nedenstående tabel. (Kritikpunkterne er placeret i 'rangorden' efter hyppigheden, tallene i parentes viser hyppigheden i procent, dvs. ud af 181 adspurgte mente eksempelvis 27,2 %, at pointen skal reddes). Se evt. bilag Se venligst spørgeskema. Cathrine Park og Kristian Fischer - side 12 af 39

13 De adspurgte vil ikke have: Men de vil have idiomatisk ukorrekthed pointen reddes (27,2%) (23,8%) stavefejl (22,5%) rytme og god kodning (21,2%) sjusk (17,9%) at stemningen og sprogtone fanges (20,5%) alt oversat (16,6%) sproglig kompetence (16,6%) navne oversat (12,6%) alt oversat (15,9%) De adspurgtes kritikpunkter. Tabel 3. Udover at der er en bred enighed blandt de 100 adspurgte og 81 internetbesvarere på spørgsmålet om, hvad der skal til (og hvad der ikke skal til) i undertekster, før de får kvalitetsstemplet, er der mange af de samme kritikpunkter, vi så hos de professionelle tekstere. Der er sågar flere (11), der - ligesom Niels Søndergaard- kommenterede, at en god undertekst er en, man ikke lægger mærke til. Ønsket om at pointen reddes, at der er en jævn rytme, hvor kodningen følger billedklippene, at stemningen og sprogtonen fanges, er nogle af de punkter, der går igen mange steder hos både de professionelle tekstere og de adspurgte. Derimod må direkte oversatte idiomer, stavefejl og sjusk ikke forekomme i en undertekst. I 181 besvarelser kan det dog ikke undgås, at der er uenigheder. Det kan fx ses på spørgsmålet om eksponeringstid; nogen vil have mere oversat og dermed have teksterne på skærmen i kortere tid, mens andre vil have mindre oversat og dermed have teksterne på skærmen i længere tid. Det viser med al tydelighed, at der er forskel i de adspurgtes læse- og forståelseshastighed; jo mere bekendt man er med sproget, der tales, jo mindre tid bruger man på at læse og forstå den oversatte tekst. Ydermere ses eksempler på, at nogle ønsker kreativitet, mens andre ikke vil have 'smarte forsøg på jokes'. Det viser, at det er nødvendigt at ramme målgruppen, både hvad angår eksponeringstid, sprogbrug (gammelt vs. nyt) og stemning (fx kreativitet vs. simple oversættelse), i hvert fald hvis kanalen skal fremstå som en kvalitetsbevidst station. Tages der højde for forskellen i besvarelserne, i en ellers forventet homogen gruppe adspurgte, er det let at formode, at resultaterne ikke ville have været de samme, hvis vi havde spurgt en gruppe hjemmegående forældre, som nyder at se Glamour. De er måske tilfredse, bare der står noget? En god undertekstning er en kombination af mange faktorer, 23 men ukritisk kan man sige, at det vigtigste er, at seere får en positiv oplevelse ud af det. Har et program en kernegruppe af seere - Cathrine Park og Kristian Fischer - side 13 af 39

For fa'n! Anita Sharma. Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Århus Universitet Institut for Sprog og Erhvervskommunikation

For fa'n! Anita Sharma. Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Århus Universitet Institut for Sprog og Erhvervskommunikation For fa'n! En komparativ analyse af de danske og spanske undertekster i filmen Gran Torino med fokus på fansubbing og tekstningen af bandeord og skældsord Anita Sharma Kandidatafhandling, Cand.ling.merc.

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler Jobsøgning gjort let - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi af Michael Heckenthaler Indholdsfortegnelse Jobsøgning gjort let 1 Indledning 3 Hvad vil du 4 Stillingsopslaget 5 Ring til virksomheden

Læs mere

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33 INDLEDNING...7 Indledning...8 Problemstilling...9 Afgrænsning...9 METODE...11 Opbygning af projektet...12 Projektets videnskabsteoretiske ramme...13 Hvilken status har den videnskab, vi bedriver?...14

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC.

4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC. Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål 4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC. Vejleder: Thomas Søbirk Petersen. Gruppe 12 juni 2010. Anias Held-Hansen Jakob Malchow-Møller

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere