Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 40 December 2011"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se program nedenfor og husk tilmelding. Vi håber at rigtig mange medlemmer og associerede medlemmer møder op ved en lejlighed. Det første hold af Farm Production Managers har afsluttet kurset og givet rigtig gode evalueringer. Det 3. hold sættes i gang den 24. januar, men der er stadig enkelte ledige pladser. Læs også mere om dette nedenfor. Alle medlemmer ønskes en god jul og et godt nytår Vi ses den 26. januar. Erik Jantzen Formand Det nye sekretariat i Danish Farmers Abroad. Som meddelt i udsendelse den 30. november fra formanden for Danish Farmers Abroad, Erik Jantzen har undertegnede overtaget arbejdet med foreningens sekretariatsfunktioner med virkning fra 1. december Det er et arbejde jeg glæder mig meget til, idet jeg ser en masse dynamik i de aktiviteter foreningens medlemmer udfører i en lang række lande. Jeg glæder mig til at formidle informationer til denne kreds og modtager meget gerne input til dette fra jer alle. Jeg står til rådighed for enhver forespørgsel fra medlemskredsen og vil gerne medvirke til at koble enkelte personer eller grupper sammen med henblik på, at der kan udveksles erfaringer eller etableres lande-og ERFA grupper. Så jeg ser frem til, hen ad vejen, at få kontakt med jer alle. Ring eller send en mail, hvis I har ideer eller opgaver I mener Danish Farmers Abroad bør tage sig af. Sekretariatet vil være åbent round the clock. Sekretariatet ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Med venlig hilsen Johs. V. Hansen

2 Særlige informationer Generalforsamling og konference i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 26. januar kl. 10:00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup tlf (Bemærk flyttet i forhold til tidligere annonceret) Dagsorden til generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Budget for det kommende år til godkendelse 5. Fastlæggelse af kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - På valg er: - Erik Jantzen - Jens Ulrik Tarpgaard - Laurids Søndergaard (modtager ikke genvalg) - Knut Langeteig (modtager ikke genvalg) 7. Valg af revisor 8. Forslag fra medlemmerne 9. Eventuelt Der henvises i øvrigt til indkaldelse udsendt til medlemmerne den 28. november. Konference - Program: Efter generalforsamlingen afholdes en konference med følgende program: Kl. ca. 11:15: Farm Production Manager uddannelsen - Evaluering af forløbet af hold Opstart af hold 3 den - v. Lars V. Drescher / Henrik Detlefsen Kl. 11:45: Kl. 12:15: Kl. 13:00: Erfaringer med økonomisk benchmarking på tværs af landegrænser. v. Johs. V. Hansen Frokost Verdensbankens proces ved investering i landbrug v. Jytte Rosenmaj og Michael Henriksen, Idavang A/S Kl. 14:00: Smithfields strategi i Rumænien, Europa og Worldwide v. Bogdan Mihail, GM, Smithfield Rumænien Kl. 15:15 Kaffepause Kl. 15:30 Muligheder og udfordringer for udlændinge ved etablering af landbrug i Kina. v. direktør Peter Rasmussen, Asia Base A/S Kl. 16:45 Afslutning: v. Erik Jantzen 2

3 Pris for deltagelse i generalforsamling og / eller konference: - Generalforsamling inklusiv kaffe og rundstykker: gratis for alle - Konference inklusiv frokost og eftermiddagskaffe 950 kr. (Faktura udsendes elektronisk) Tilmelding til såvel generalforsamling som konference til Tove Andersen eller tlf gerne inden den 13. januar Indledere til konferencen: Jytte Rosenmaj og Michael Henriksen er henholdsvis CEO og CFO i IDAVANG A/S, der siden 1998 har haft svineproduktion i Litauen og siden 2007 også i Rusland. Produktionen består i dag samlet af årssøer og ha agerjord. Idavang A/S ejes af. Claus Baltsersen, Carsten L. Thomsen samt Jytte Rosenmaj og Ole Bjerremand Bogdan Mihail, General Manager i Smithfield, Rumænien, der har ca årssøer og eget slagteri. Selskabet producerer næsten 50 pct. af den kommercielle svineproduktion i Rumænien. Globalt har Smithfield mere end 1 million søer samt omfattende slagteridrift og forædling. Peter Rasmussen, Asia Base A/S er uddannet elektroingeniør. Blev i 1988 ansat i et større multinationalt selskab som salgs- og marketing direktør i Kina. Stiftede i 1994 sit eget firma, Asia Base A/S, og har siden rådgivet hundredvis af udenlandske virksomheder med markedsundersøgelser og strategier med henblik på etablering i Kina. Er involveret i og aktionær i dansk ejet svinefarm, Scandinavian Farms i Danyu, som er under opbygning.. Farm Production Manager, FPM nyt hold starter januar 2012 Vi har nu deltagere nok til at starte det tredje FPM hold op der er dog fortsat enkelte ledige pladser på holdet. Aktuelt er der 15 tilmeldte, som indleder det 1,5 år lange forløb med en studietur til Danmark i perioden januar Holdet har deltagere fra Slovakiet, Rumænien og Ukraine. Det er tilfredsstillende, at vi både har tilmeldte fra virksomheder, som har haft deltagere på tidligere hold men så også deltagere fra nye virksomheder. Det vidner om, at de gode evalueringer, som vi registrerede, også ser ud til at give et positivt udtryk i praksis siger Henrik Detlefsen, FPM koordinator på Jordbrugets Uddannelsescenter. Det kommende hold består af managers fra svineproduktion, fodermølle og planteproduktion. Trods ihærdige anstrengelser er det ikke lykkedes at få samlet deltagere nok til et spor med kvægbrugsmanagers. Engelskniveauet er barrieren ifølge de kontaktede kvægbrugsledere. Derfor vil vi i løbet af foråret henvende os til kvægbrugslederne igen, for at høre om det vil være interessant med et tilbud om målrettet ugekursus i engelsk som en opstart lige forud for et FPM-forløb. Kontakt gerne Johs. V. Hansen med spørgsmål om FPM eller for yderligere referencer. 3

4 Priser på landbrugsprodukter i udvalgte lande. Nedenstående priser på landbrugsprodukter er indsamlet fra forskellige kilder og må derfor tages med de variationer dette kan give. Priserne er indsamlet i uge 49/ Der er tale om salgspriser på svinekød og mælk men købspriser på korn. Priser på landbrugs produkter Svin Hvede Byg Majs Land DKK/kg slagtet DKK/ton DKK/ton DKK/ton Rusland 19, Kina 18, Ukraine 14, Slovakiet 12, Litauen 12,32 Polen 12, UK 11, Rumænien 11, Danmark 11, Tyskland 11,54 Spanien 11,01 USA 10,01 Canada 8, Brazilien 8,05 Priser på landbrugs produkter Mælk Land Kr. pr 100 kg Finland 348 Ukraine 306 Italien 301 Holland 291 Slovakiet 271 Rusland 265 Tyskland 260 Danmark 260 Frankrig 256 Rumænien 250 UK 249 USA 242 Estland 238 New Zealand 215 4

5 Tilbud om russisk tolkning og oversættelse. Danish Farmers Abroad kan nu tilbyde russisk tolkning og oversættelse, idet vi har indgået en aftale med Marina Aaberg vedrørende dette. Marina er født i og opvokset i Georgien -- en tidligere sovjetisk republik. Hun er oprindeligt uddannet tandlæge i Volgograd, Rusland og har arbejdet som tandlæge der fra 1990 til I 1999 flyttede hun til Danmark og arbejdede som tandlæge fra Hun fik imidlertid problemer med nakken og har derfor suppleret sin tandlæge uddannelse med en uddannelse som autoriseret tolk i russisk. Hun har tolket inden for landbrugssektoren ved flere lejligheder.. Marina er også parat til at rejse til alle de lande, hvor der måttet være brug for russisk tolkning, da hun har et indgående kendskab til landenes kultur og arbejdsgange. Marina bor i nærheden af Ulfborg i Vestjylland og er dansk gift. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til DFAs sekretariat v. Johs. V. Hansen. Artikel om et nyt medlem af Danish Farmers Abroad Eventyr på pampassen. Med en uddannelse som cand. mag.art i litteratur fra Københavns Universitet suppleret med en Master i international politik i Bruxelles, lå det ikke umiddelbart i kortene, at Henrik Hansen fra Nykøbing Sjælland skulle blive medejer af og direktør for et større landbrug i Argentina. Men under sit ophold i Bruxelles, hvor han var praktikant hos Europakommissionen, mødte han i 2003 svensk-argentinske Helen Pargman, hvilket vendte op og ned på Henriks planer. Helen skulle overtage et stort landbrug i Argentina og Henrik blev inviteret med til landet for at se det. I dag er Helen og Henrik gift, har fået tvillinger, bor i Buenos Aires og Henrik er direktør for Maria Elena S.A. Han har suppleret sin uddannelse med en Agrobusiness uddannelse i Argentina. Selve landbruget er i dag vokset fra to til fire gårde. Både landbrugsarealet og kvægbestanden er siden fordoblet. Hovedgården, El Leon de San Marcos, ligger ca. 500 km vest for Buenos Aires og består samlet af ha agerjord. Hertil kommer ha i provinsen San Luis og ha lejet areal fordelt på yderligere to gårde. Ca. halvdelen af agerjorden dyrkes med afgrøder som soyabønner, solsikker, hvede, byg samt majs. Derudover dyrkes pisingallomajs til popcorn. Halvdelen af virksomhedens arealer anvendes til kødkvægsproduktion såvel avl som opfedning. Besætningen består her af ca hoveder, og produktionen herfra afsættes til såvel det argentinske marked som til eksport.. Ser store muligheder i Argentina. Argentina er med sine 2,8 millioner kvadratkilometer Sydamerikas næststørste land. Udstrækningen fra nord til syd er på km og fra øst til vest på det bredeste sted km. Landet har ikke mindre end km grænse til Bolivia, Brasilien. Chile, Paraguay og Uruguay 5

6 Argentina er Verdens 6. største fødevare producent og eksporterer soyaskrå, korn og oksekød til hele kloden. For 10 år siden gennemgik landet en meget stor finansiel krise. Den er dog nu afløst af en vis optimisme, og Henrik Hansen ser gode muligheder for at udvikle sin landbrugsproduktion. Overvejelserne går blandt andet på etablering af en svineproduktion, men gerne sammen med en eller flere samarbejdspartnere, som har erfaring i såvel produktion som afsætning. Foto: Henrik Hansen besigtiger sin kvægbesætning sammen med tvillingerne. Vil gerne netværke med kolleger i Danish Farmers Abroad. Henrik Hansen har meldt sig ind i foreningen med henblik på at møde kolleger, der arbejder under lignende forhold som han og som har en interesse i faglig sparring, erfaringsudveksling m.v. Henrik vil derfor gerne være med til at etablere en ERFA gruppe sammen med andre danskere med landbrug i udlandet --- f.eks. bestående af medlemmer, som har landbrugsproduktion i Sydamerika. Nyhedsklip Global: Verdens kornproduktion: Verdens hvede produktion forventes i at slå ny rekord med 689,0 million tons, hvilket er 37,4 million tons mere end 2010/11 og 3,5 million tons højere end det tidligere rekordår Verdens samlede forbrug af hvede i 2011/12 forventes at stige med 3,4 million tons. Også majs produktionen forventes at slå ny rekord med 867,5 million tons. Feedinfo News Service 6

7 USA: Eksplosiv prisstigning på agerjord i USA. 72 acre solgt på auktion i Iowa til USD pr acre svarende til kr. pr hektar. Den generelle prisstigning har det seneste år være 25 pct. i Midtvesten Kommercielle amerikanske landbrug fik i øvrigt en stigning i indtjeningen på 17 pct De amerikanske landbrugs gældsprocent faldet fra 11,3 til 10,4 pct. i 2011 Reuter.com Argentina: Argentina lukker døren for udenlands ejerskab af landbrugsjord. Dette er besluttet af det argentinske parlament blot to måneder efter, at der blev vedtaget en ambitiøs moderniserings strategi om at øge det opdyrkede areal fra 34 til 42 millioner hektar.. Finansiel Times EU: Medlemslandene er blevet enige om en udsættelse af EU's udfasningsperiode for spor af genmodificerede raps produkter. Tyske Bayer Crop Science får yderligere fem år efter 2012 til at sikre, at spor fra de tre forældede GM raps sorter fjernes fra fødekæden i EU. Agra Europe Tyskland: Den tyske mælkeproduktion bliver i 2011 signifikant højere end i I henhold til en annalyse af ZMP vil produktionen stige med 2,4 pct. til 22,58 millioner tons. Agra Europe Polen: Efterspørgsel efter mere økologi. I takt med at den polske befolkning opnår større købekraft, vokser ingeressen for økologiske varer. De fleste af 500 specialbutikker ligger i de større byer. Den største kæde melder om en stigning i salget på 52 pct. i 2011 sammenlignet med Produktionsarealet er blevet kraftigt udvidet. Siden 2003 er det økologiske areal i Polen 9-doblet til ha fordelt på ejendomme. Der sker en konsolidering af landbrugene i Polen, hvor de økologiske bedrifter har en gennemsnitlig størrelse på 25 ha mod landsgennemsnittet på 7 ha. Ambwarszava.um.dk Estland: Makroøkonomi november 2011 Bruttonational produktet, BNP faldt ifølge Estonian Statistics i 3. kvartal 2011 fra 8,4 pct. i 2. kvartal til 7,9 pct. Væksten er først og fremmest drevet af en stor eksport, idet ikke mindre end 70 pct. af de producerede varer er eksporteret. Inflationen har været faldende de seneste måneder til 4,4 pct. i oktober. Arbejdsløsheden er i 3. kvartal faldet fra 13,3 pct. i 2. kvartal til 10,9 pct. Det skal sammenlignes med et imponerende fald på 6 pct. på årsbasis. Tradecouincil.baltics.um.dk 7

8 Letland: Makroøkonomi november 2011 I 3. kvartal er BNP steget en smule til 5,6 pct. i forhold til 2. kvartal. Eksporten er bevaret som værende stærk på trods af den Verdens økonomiske situation. Inflationen er faldet fra 4,5 pct. i september til 4,2 pct. i oktober. Arbejdsløsheden faldt i 3. kvartal til 14,4 pct. fra 16,2 pct. i 2. kvartal. Tradecouincil.baltics.um.dk Lithauen: Makroøkonomi november 2011 BNP blev i 3. kvartal 6,6 pct., hvilket er 0,1 pct. op i forhold til 2. kvartal. Væksten skyldes en stærk eksport, som i de første 8 måneder er steget med ikke mindre end 36 pct. i forhold til sidste år. Inflationen er den laveste i de baltiske lande og var i oktober 4,2 pct., hvilket er et fald på 0,3 pct. i forhold til måneden før. Arbejdsløsheden er faldet til 14,8 pct., hvilket er et fald fra 17,2 pct. i første kvartal og 15,6 pct. i andet kvartall. Tradecouincil.baltics.um.dk Rumænien: Landbrugsarealet som er ejet af udenlandske investorer steg, ifølge landbrugsminister Valariu Tabara, i 2011 med 12 pct. til i alt hektar, hvilket udgør 7,5 pct. af det samlede landbrugsareal. Af dette areal ejer italienere 24%, tyskere 15%, arabere 10%, ungarer 8%, spanier 6%, østriger 6% og danskere 4,5%. Ukraine: Vest- og Centralukraine er nu renset for giftstoffet Mélange. Danmarks ambassadør i Ukraine var til stede onsdag den 16. november i Bila Tserkva for at markere, at det OECD støttede projekt om fjernelse af det giftige raketbrændstof, mélange fra Ukraine, er kommet et stort skridt nærmere målet, idet den sidste ladning brændstof på 452 tons forlod området til sikker opbevaring og uskadeliggørelse i Rusland. Handel med agerjord er forbudt i Ukraine. Der har været planer om at ophæve forbuddet, men det ukrainske Parlamentet drøfter nu en fastholdelse af dette forbud frem til Blomberg.net Afrikansk svinepest: Ukraine og EU har indgået aftale om fælles foranstaltninger for at undgå spredning af Afrikansk Svinepest. Pig Progres Rusland: Afrikansk svinepest I løbet af de sidste tre uger er der rapporteret om 3 nye udbrud af Afrikansk Svinepest i Volgograd, Tver og Saratov regionerne Pig Progress 8

9 Den russiske svinebestand er øget med 0,4 pct.medens den samlede svineproduktion i landet er øget med ikke mindre end 5 pct. i de første tre kvartaler af 2011 i forhold til sidste år. Pig Progress Kina: Julet eksportfremstød for danske fødevarer En række danske fødevarevirksomheder fremviste den 8. december deres produkter til et stort julearrangement i Danish Showroom i Shanghai. Den forestående højtid var en fin mulighed til at vise, hvad det danske julekøkken kan byde på. Der er gode muligheder for endnu større vækst i samhandelen med Kina i de kommende år vurderer Danmarks ambassadør i Kina, Friis Arne Pedersen Ambbeijing.um.dk Kina vil i 2012 importere 1 million tons svinekød, som tilfældet også har været i Pig Progress Det engelsk avlsselskab Topigs har importeret 1003 avlssvin til Kina fra selskabets kernebesætning i Canada. Pig Progress Afrika: Der er et enormt uindfriet potentiale for virksomheder i Afrika mener udviklingsminister Christian Friis Bach (R). Han vil gerne lokke flere private danske initiativer til den afrikanske landbrugssektor. Ydmyghed over for den lokale kultur nødvendig siger adm. Direktør Jens Jørgen Kollerup, Fan Milk Danske Fan Milk har over 50 års erfaring med at drive virksomhed i Vestafrika. Firmaet startede i 1960 i Ghana og opererer i dag i syv lande, hvor ca gadesælgere sælger is, frossen yoghurt, kakaomælk og juicedrikke fra deres budcykler. Det gav i 2010 en omsætning på 772 mio. kroner. Foodculture.dk 9

10 De blåklædte Fan Milk-sælgere er et hverdagssyn i Vestafrika. (Foto: Fan Milk) Kina og Indien investerer massivt i afrikansk landbrugsjord for på sigt her at kunne råde bod på mangelen af fødevarer hos disse to voksende økonomier. Foodculture.dk Nye Medlemmer Nye medlemmer: Idavang A/S Tofthøjvej Gadbjerg 10

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche 1. årgang. nr. 1. Lørdag 26. februar 2011 www.horsens-erhverv.dk ErhvervH rsens Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens Northern Greens indtager Europa - I starten handlede det om mange

Læs mere

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004 EKSPORT FOKUS NR. 09 2004 Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina Danske firmaers langsigtede strategier i Kina er blevet afløst af reel indtjening, viser en undersøgelse foretaget af Den

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Svineproducent etablerer nu sit eget grovvarefirma. Nyheder på Transport 2011. Læs også: Ny chef for kvægrådgivning...

Svineproducent etablerer nu sit eget grovvarefirma. Nyheder på Transport 2011. Læs også: Ny chef for kvægrådgivning... Grovvare-nyt Nr. 14 * 17. årgang 6. april 2011 Læs også: Ny chef for kvægrådgivning... Ny koncern-direktør for forsyning og handel i Yara... 2 2 Spar 10 procent af brændstoffet til lastbiler. Shell FuelSave

Læs mere

Vækst. over 40 %, og et niveau svarende til de største byer i Danmark.

Vækst. over 40 %, og et niveau svarende til de største byer i Danmark. Vækst Middelfart synes at være ramt af varig vækst. År 2006 satte rekord med antal solgte kvadratmeter erhvervsjord og i januar offentliggjorde Revisionsfirmaet Ernest & Young en analyse, der kårede Middelfart

Læs mere

ØKOLOGI&ERHVERV. 160 virksomheder skal chekkes KONTROL: Fødevareregionener forbereder den hidtil største økologiske kontrolaktion

ØKOLOGI&ERHVERV. 160 virksomheder skal chekkes KONTROL: Fødevareregionener forbereder den hidtil største økologiske kontrolaktion ØKOLOGI&ERHVERV 4 27. AUGUST 2010 NR. 461 30. ÅRGANG Kvaliteten regner væk Vinterrugen her var moden og høstklar, da den langvarige regnperiode satte ind i begyndelsen af august. Siden har det stort set

Læs mere

Store virksomheder har klaret sig dårligt i Kina det sidste år

Store virksomheder har klaret sig dårligt i Kina det sidste år Kina UGEBREVET Business Kina #02 Store virksomheder har klaret sig dårligt i Kina det sidste år Trods høj kinesisk vækst har flere store danske virksomheder klaret sig dårligt med den produktion, de har

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UALA LUMPUR MEXICO AUCKLAND OSLO ZÜRICH ISLAMABAD WARZAWA VERDEN VENTER side 30-42

eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UALA LUMPUR MEXICO AUCKLAND OSLO ZÜRICH ISLAMABAD WARZAWA VERDEN VENTER side 30-42 eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Nyt jobcenter på den danske ambassade i New Delhi, Indien, skal hjælpe danske virksomheder med rekruttering af indisk arbejdskraft. Tema om rekruttering

Læs mere

eksportfokus AFRIKANSK LØVEVÆKST 0611 december NAIROBI LONDON ATLANTA OSLO TORONTO SHANGHAI RIGA MOSKVA

eksportfokus AFRIKANSK LØVEVÆKST 0611 december NAIROBI LONDON ATLANTA OSLO TORONTO SHANGHAI RIGA MOSKVA eksportfokus 0611 december AFRIKANSK LØVEVÆKST Det afrikanske kontinent er et epicenter for vækst. Inden for det seneste årti har seks ud af verdens ti hurtigst voksende økonomier været afrikanske, og

Læs mere

Danske Ejerledere. Connie Hedegaard: Europa skal satse mere på alternativ energi. Magasinet for

Danske Ejerledere. Connie Hedegaard: Europa skal satse mere på alternativ energi. Magasinet for Magasinet for Danske Ejerledere ErhvervsCentrum August / September 2014 Basel III Nye regler for bankerne påvirker udlånsmuligheder Side 4 Lendino Danmarks nye markedsplads for lån til virksomheder Side

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 1 Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 INDLEDNING Jeg skal aflægge beretning for regnskabsåret 2007/08 i DLF AmbA og dermed

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde Kina UGEBREVET Business Kina #03 Mink og Mærsk redder eksporten til Kina Mink- og pelseksport sikrer dansk fremgang i Kina, og en meget høj eksport af tjenesteydelser skyldes primært Mærsk. Ellers er der

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

NYT OM MILJØ & UDVIKLING

NYT OM MILJØ & UDVIKLING 92 GRUPPENS NYHEDSBREV NYT OM MILJØ & UDVIKLING April 2009 Nr. 59 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for

Læs mere