Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1"

Transkript

1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 1

2 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 2

3 Indhold Mandag... 4 Tirsdag... 7 Onsdag...11 Torsdag Fredag Lørdag Søndag Redigeret i Købehavn 14/ Kommentarer til oversættelsen kan sendes til Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 3

4 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN ANDEN DAG I UGEN (MANDAG) 1. Gud ønskede at befri Adam, som var nedbøjet og tynget af sorg. Han ville, i Sin store nåde og barmhjertighed, bringe ham tilbage til hans oprindelige tilstand. 2. I kødet blev Han til af en jomfru, uden sæd fra nogen mand. Han kom, Han frelste os. Gud afsagde dom over Eva, som blev vildledt af slangen: Jeg vil mangfoldiggøre din smerte og møje. Alligevel bøjede Han Sit hjerte i kærlighed til mennesket og satte det fri. Han har åbenbaret Sig for os. 3. Jesus Kristus, Ordet, blev inkarneret og tog bolig iblandt os, og vi så Hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Det behagede Ham, at vise barmhjertighed. Han har åbenbaret Sig for os. 4. Profeten Esajas så i et profetisk syn mysteriet om Immanuel. Derfor råbte han og sagde: Et barn er født os, en søn er givet os. Han har åbenbaret Sig for os. 5. Fryd jer og glæd jer, I menneskenes børn, for således elskede Gud hele verden, at Han gav Sin enbårne Søn, for at alle som tror på Ham skal have evigt liv. Den Allerhøjeste har rakt Sin arm ud imod os. Han har åbenbaret Sig for os. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 4

5 6. Han, som var og igen skal blive, Han, som kom og som igen skal komme, er Jesus Kristus, Ordet, som blev inkarneret uden forandring. Han blev fuldkommen menneske, uden deling eller adskillelse, i alt sit værk den Enbårne, ét Legeme, ét Væsen og én Guddommelighed Gud Ordet. Han har åbenbaret Sig for os. 7. Glæd dig, Betlehem, profeternes by, for i dig fødtes Kristus, den anden Adam. Han skal bringe den første Adam fra jorden til Paradis og udslette dødens dom. O Adam, støv er du, og til støvet skal du atter vende tilbage. Men hvor synden blev større, der blev nåden end mere overstrømmende rig (Rom 5:20). 8. Lad alle menneskers sjæle frydes og glæde sig sammen med englene. Lad dem prise Kristus, den Gode, og råbe og sige: Ære være Gud i det højeste, og på jorden fred, og i mennesker Hans velbehag! (Luk. 2:14). Han afskaffede det, der var før og omstyrtede Fjendens planer. Han sønderrev skyldbrevet mod Adam og Eva og satte dem fri. Han, som blev født for os i Davids by, vor Befrier, Jesus Kristus, har gjort dette. Han har åbenbaret Sig for os. 9. Dit Lys oplyser i sandhed hvert menneske, som kommer til verden. Du kom til verden på grund af Din kærlighed til menneskene, ja, Du kom til verden på grund af Din kærlighed til menneskene. Og hele skabningen jublede ved Dit komme, fordi Du frelste Adam fra hans vildfarelse og befriede Eva fra dødens veer og gav os profetisk ånd. *På fastedage skal der læses: I kød blev Kristus til af en jomfru. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 5

6 Han fastede 40 dage og 40 nætter, for at befri os. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 6

7 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN TREDJE DAG I UGEN (TIRSDAG) 1. Vor herligheds krone, vor frelses begyndelse, vor helliggørelses grundvold, er du, Jomfru Maria, thi du bragte os Gud, Ordet, som blev inkarneret af hensyn til vor frelse. Han var fuldkommen Gud og blev fuldkommen menneske og fødtes af en jomfru. Hans tilblivelse er et kraftfuldt under, som ikke kan beskrives. Det behagede Faderen og Helligånden, at Han, af Sin egen frie vilje, trådte frem og udfriede os. 2. Højt agtet er din uskyld, Maria, du rene jomfru. Du modtog nåde, Gud var med dig. Du er den stige Jakob så, hvorpå englene steg op og ned mellem himlen og jorden. 3. Du er den busk Moses så, som var omgivet af flammer, uden at dens træ dog fortæredes af ilden. Det var Guds søn, der hvilede i dit skød, uden at dit kød af den grund fortæredes af den guddommelige ild. 4. Du er den mark, hvori intet frø blev sået, og alligevel voksede livets frugt frem deraf. Du er det skatkammer, Josef købte, og han fandt en perle derinde, en dyrebar ædelsten. Det var vor Frelser Jesus Kristus. Du bar Ham i dit skød, og du bragte Ham til denne verden. 5. Fryd dig, Gudbærer, du englenes glæde. Fryd dig, for du er den kvinde, profeterne talte om. Fryd dig, for Gud fandt behag i dig, og Han var med dig. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 7

8 Fryd dig, for du hørte englens stemme, du er hele verdens glæde. Fryd dig, du som bar hele verdens Skaber. 6. Glæd dig, for det er passende, at du fik navnet Gudbærer. Fryd dig, for du gav liv til Ham, som gav liv til hele skabningen. Glæd dig, hellige kvinde, moder til alle levende væsener. Vi opløfter vore øjne til dig og bønfalder dig, om at gå i forbøn for os. 7. Jomfru, Helgen, Bærer af Gud. Siden du fødte Kongen, har et storslået mysterium hvilet over dig for vor frelses skyld. Vi vil ikke tale herom, for vi er ude af stand til at udgrunde sagen til fulde, således som dens storhed ville kræve. I stedet vil vi beskrive Den Gode ved at pege på dette store unders skønne åbenbarelse. 8. Han er Faderens levende Ord, som steg ned på Sinai Bjerg og gav Loven til Moses, mens bjergets top var dækket af tåge, røg og mørke, af storm og frygtindgydende trompetstød. Han formanede de, som stod der i frygt. 9. I Sin kærlighed til menneskene steg Han ydmygt ned til dig, du fornuftens bjerg. Uden forandring inkarneredes Han af dig, og ved visdommens Ånd tog Han et fuldkomment legeme, udstyret med fornuft og blev menneske ligesom os. I Sin rige nåde og barmhjertighed, tog Gud bolig hos hende og blev fuldkommen menneske, således, at Han kunne frelse Adam og tilgive ham hans synd og tildele ham hvile i himlen og bringe ham tilbage til hans tidligere tilstand. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 8

9 10. Det er umuligt for noget menneske, at beskrive Jomfruens storhed. For Gud udvalgte hende og tog bolig hos hende. Han, som dvælede i det utilnærmelige Lys, lå ni måneder i hendes skød. Han, som er usynlig, Han, som er ubegribelig, fødtes af jomfruen Maria. 11. Dette er den sten profeten Daniel så, som blev revet løs fra et højt bjerg, dog ikke ved menneskehænder, Ordet, som udgik fra Faderen. Han kom og blev inkarneret af jomfruen, uden sæd fra nogen mand. Han frelste os. 12. Du er det rene kar, som rummer vore hellige fædres sande tro. Rene Gudbærer, du beseglede jomfru, du fødte os Faderens Ord, Jesus Kristus. Han kom og frelste os. 13. Du er moder til det ærværdige Lys, O Gudbærer. Du bar det usynlige Ord, og da du havde født Ham, var du stadig jomfru. Med lovprisning og velsignelse skal du højloves af mennesker. 14. Hvilken tunge kan udsige det, som bør erklæres om dig, O rene Jomfru, moder til Lyset, Faderens Ord? Du var den kongetrone, som keruberne bar. Vi velsigner dig, velsignede kvinde, og vi ihukommer dig fra slægt til slægt, smukke due, vor Herre Jesu Kristi moder. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 9

10 15. Glæd dig Maria, moder og jomfru, for Han, som er i din favn, prises af englene. Keruberne kaster sig ned i tilbedelse og ærefrygt for Ham, og seraferne breder deres vinger ud og siger ophørligt om Ham: Dette er Ærens Konge. I sin store barmhjertighed kom han og tilgav verdens synd. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 10

11 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN FJERDE DAG I UGEN (ONSDAG) 1. Hele himlens hær siger: Velsignet er du, den anden himmel på jorden, solopgangens port, Jomfru Maria, du er den hellige Brudgoms rene brudekammer. Faderen så ned fra himlen og fandt ingen som dig. Han sendte sin eneste Ene, og Han blev inkarneret af dig. Alle slægter skal velsigne dig, for du alene er vor Frue, Gudbæreren. 2. Store og underfulde ting har profeterne sagt om dig, de kaldte dig Guds Stad, for du er de lykkeliges bolig. Til dit lys skal folkene vandre og konger til dit strålende skær (Esajas bog 60:3). Alle kommende slægter skal velsigne dig, Maria, og tilbede Ham, som blev født af dig, og de skal højlove Ham. 3. Du er i sandhed den sky, som har givet os den regn, som er tegnet på den Enbårne. Faderen grundfæstede dig, Helligånden tog bolig i dig, og den Højestes kraft overskyggede dig, Maria, og du fødte virkelig Ordet, Guds Søn, som er for evigt. Han kom og udfriede os fra synd. Stor var den ære, som blev vist dig, Gabriel, bebudelsens engel med det glade ansigt. Du proklamerede Herrens fødsel for os, Han, som er kommet til os, og du bebudede ham for Maria, den uberørte jomfru, og sagde til hende: Glæd dig, du, som er fuld af nåde, Herren er med dig. 4. Du fandt nåde, Helligånden kom over dig, og den Højestes kraft overskyggede dig, Maria, for du bar i sandhed den hellige Frelser frem for hele verden. Han kom og frelste os. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 11

12 5. På den dag priste vor tunge Marias værk. Vi priser Maria, Gudbæreren, fordi hun fødte vor Herre og Frelser Jesus Kristus i Davids by. Lad alle folkeslag velsigne Maria, for hun er både moder og jomfru. Glæd dig, rene jomfru, du, som er uden fejl. Du modtog Faderens Ord, som inkarneredes af dig. Glæd dig, du uplettede kar, du fuldkomne og lydefrie kvinde. Glæd dig, du fornuftens have, Kristi bolig, Han, som blev den anden Adam, efter den første Adam, som var et menneske. Glæd dig, du kvinde, som bar den Enbårne, Han, som udgik fra Faderen uden forandring. Glæd dig, du rene brudekammer, smykket med alle lovprisningers skønhed. Han kom og opslugtes ikke af Guds ild. Glæd dig, moder og mø, jomfru, den anden himmel, thi Han, som nu bæres højt af serafer og keruber, Ham bar du i dit eget legeme. Derfor fryder vi os og synger sammen med de hellige engle i glæde: Ære være Gud i højeste, og på jorden fred, og i mennesker Hans velbehag. For Han, som fortjener ære og pris i al evighed, har fundet behag i dig. Amen. 6. Maria er mere ærværdig end alle helgener, for hun blev fundet værdig til at modtage Faderens Ord. Han, som indgyder englene frygt, Han, som prises af himlens vogtere, bar Maria i sit skød. Hun er større end keruber og højere agtet end serafer, for hun er arken for den Ene af den Hellige Treenighed. Hun er Jerusalem, profeternes by, hjemsted for de helliges glæde. Et stort Lys er blevet tændt for de, som sad i dødens mørke og skygge. Gud, som dvælede i sin hellighed, blev inkarneret af en jomfru for vor frelses skyld. Kom og se dette vidunder og syng Herrens sang, for et mysterium er blevet åbenbaret for os. Han, som blev menneske, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 12

13 har taget del i vor natur. Han, som var uden begyndelse, tog sig en begyndelse, og Han, som var uden jordiske dage, tilregnede Sig Selv et liv på jorden. Han, som ikke kunne kendes, lod sig åbenbare, og den usynlige har vist sig, den levende Guds Søn blev virkelig menneske, Jesus Kristus, den samme i går, i dag og til evig tid, af én natur, Ham tilbeder og priser vi. 7. Profeten Ezekiel vidnede angående hende og sagde: Jeg ser en forseglet dør i øst, en port forseglet med et stort og underfuldt segl, og ingen andre end den mægtige Gud er gået ind. Han gik ind og Han gik ud. 8. Denne dør er Jomfruen, som bragte os Frelseren. Hun fødte Ham og forblev dog jomfru. Velsignet er dit livs frugt, O Gudbærer, du kom og forløste os fra vor nådesløse Fjendes hånd. Velsignet og uden fejl er du, som fandt nåde hos ærens Konge, i sandhed Gud. Ære og majestæt tilhører dig. Faderens Ord kom og blev inkarneret af dig, og Han vandrede med os, for Han er barmhjertig og elsker menneskene. Han frelste vore sjæle ved Sit hellige komme. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 13

14 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN FEMTE DAG I UGEN (TORSDAG) 1. Den busk, Moses så brænde i ørkenen, hvis træ ikke opslugtes af ilden, er et billede på Maria, den rene jomfru. Faderens Ord blev inkarneret af hende, og Guds ild fortærede hende ikke. Da hun havde født Ham, var hun stadig jomfru, og Hans guddommelighed var uforandret. Vor Gud, som i sandhed er Gud, er blevet menneske; Han kom og udfriede os. Vi ophøjer dig, vor Frue, Gudbæreren, må din barmhjertighed være med os alle. 2. Jomfruen Maria, Gudfødersken, er blevet alles stolthed, for gennem hende har vi udslettet den gamle forbandelse, som hvilede over os, ved den ondskab, som kvinden begik, da hun spiste af æblet. Ved Eva lukkedes Paradisets dør for os, og ved Maria åbnedes den atter. Det er blevet os givet, at spise af livets træ, det er Kristi Legeme og dyrebare Blod. Ved Sin kærlighed til os, kom Han og frelste os. Hvilken tanke, hvilken tunge og hvilket øre kan begribe dette mysterium, som kun kan siges, at være underfuldt: Gud elsker menneskene? En er Han alene, Faderens Ord, som var til i Sin rene guddommelighed, før verdens skabelse, Én, født af Faderen. Den enbårne Søn kom og blev inkarneret af den hellige kvinde, moderen, den bestandige jomfru, Gudbæreren. Rigt er dybet af Guds visdom! Det skød, som skulle føde børn i sorg og smerte, er blevet livets kildevæld og har, uden sæd fra nogen mand, født Ham, som har fjernet vor forbandelse. Derfor priser vi Ham og siger: Ære være Dig, Du gode menneskeven, vore sjæles Frelser. Vi ophøjer dig, Maria. 3. Underfuld og mægtig er jomfruens kraft; hun frembragte Gud uden sæd! Englen, som åbenbarede sig for Josef, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 14

15 vidnede herom og sagde: Det barn, som skal fødes, vil blive undfanget ved Helligånden. Det var Guds Ord, som blev inkarneret uden forandring, født for anden gang af Jomfru Maria. Og Gabriel glædede sig og sagde til hende: Du skal føde en Søn, og du skal kalde Ham Immanuel, det betyder Gud med os. Han skal kaldes Jesus, for Han skal frelse Sit folk fra dets synder (Matt.20:24). Og må Han ligeledes frelse os ved Sin magt og tilgive os vore synder, for vi har i sandhed erfaret, at Han er den Gud, som blev menneske. Priset være Han for evigt og altid. Underfuld er Guds fødsel af Maria, den hellige jomfru! Hun fuldendte Faderens Ord; sæd gik ikke forud Hans fødsel, og hendes uskyld gik ikke tabt derved. Ordet udgik sandelig fra Faderen og fødtes af jomfruen uden lidelse. De vise mænd tilbad Ham og bragte Ham røgelse, fordi Han var Gud, guld, fordi Han var Konge, og myrra til Hans død, som skulle give liv til mennesker. For vor skyld påtog Han Sig døden af Sin egen frie vilje. For Han er god og elsker menneskene. Vi ophøjer dig, Maria. 4. Hvor underfuldt! Han tog et ribben fra Adams side og formede af det en kvinde, og hele menneskeslægten blev givet til Gud, Faderens Ord, Han, som kaldes Immanuel, og som blev inkarneret af den hellige jomfru. Derfor bønfalder vi hende til alle tider, og beder hende om, at stride med sin elskede Søn for vore synders tilgivelse. Hun handlede vel overfor alle de hellige og ypperstepræsterne, for hun bragte dem det, som de så længe havde ventet. Til profeterne bragte hun Ham, som de havde profeteret om. Til apostlene gav hun Ham, i Hvis Navn de skulle prædike helt til verdens ende. Og fra hende udgik Han, som alle martyrer og troende skulle kæmpe for, Jesus Kristus. Hans rige og nådefulde visdom kan ikke fattes. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 15

16 Vi vil søge Hans store barmhjertighed, for Han kom og befriede os. Vi vil ophøje dig, Maria. 5. Gud tilsvor David et troværdigt, usvigeligt løfte, og Han fortryder det ikke: Af dit livs frugt vil jeg sætte konger på din trone (2. Sam.7:12). Og da den retfærdige mand hørte, at Kristus skulle fødes af hans slægt, ønskede han at finde Gud Faderens Ord et hvilested. Og han udførte det med stor møje og råbte i Helligånden og sagde: Se, i Efrata hørte vi om det, Jakobs Guds dvælested, som er Betlehem, stedet, hvor Immanuel har valgt at blive født i kødet for vor frelses skyld (se Sl. 132:6). 6. Også en anden af profeterne har sagt det: Og du, Betlehem, i landet Efrata, du er lille blandt Judas tusinder. Fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel (Mika 5:1). Hvor underfuldt er profeternes ord angående Kristus, de talte i en og samme ånd, til Ham være æren, sammen med Hans gode Fader og Helligånden, fra nu af og til evig tid. Vi vil ophøje dig, Maria. 7. Engang, mens David regerede over Israel, bekrigedes han af onde mænd, og han længtes efter at drikke af cisternen ved Betlehems port. Straks drog hans hærledere op og brød gennem fjendens lejr, og de bragte ham det vand, som han ønskede at drikke. Men da den retfærdige mand så, at de frivilligt havde sat deres liv på spil af denne grund, udgød han vandet for Herren og drak det ikke. Og det blev regnet ham til retfærdighed til evig tid. I sandhed har martyrerne på lignende vis afvist begæret efter denne verden og udgydt deres blod for Gud og har udholdt den bitre død for himlens riges skyld. Bær over med os, Gud, i overensstemmelse med din barmhjertighed. Vi vil ophøje dig, Maria. 8. En af den hellige Treenighed så vor fornedrelse, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 16

17 bøjede himlenes himle og steg ned og dvælede i jomfruens skød og blev et menneske ligesom os, dog uden synd. Han fødtes i Betlehem, som profeterne havde forudsagt, Han udfriede og frelste os og gjorde os til Sit Eget folk fra nu af og til evig tid. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 17

18 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL SABBATHSAFTEN (FREDAG) 1. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, O Jomfru Maria, rene Gudbærer. Fra dig stod retfærdighedens sol op over os, og Han har draget os nær til Sig og taget os under Sin vinge, for Han har skabt os. Du og ingen anden, Gudbærer, er Lysets moder. Med ære og lovprisning vil vi ophøje dig. 2. Velsignet er du! Du er større end himlen og mere ærværdig end jorden, hævet over enhver tankes forestilling; hvem er i stand til at tale om din storhed? Der er ingen, som kan sammenlignes med dig, Jomfru Maria. Englene højlover dig og seraferne priser dig, for Han, som dvælede på serafer og keruber, kom og tog bolig i dit skød. Han, som elsker menneskene, er kommet os nær. Døden, som tilhørte os, har Han fjernet fra os, og i stedet givet os det liv, som var Hans. Ham tilhører ære og pris. Til dig, Maria. 3. Velsignet er du, Maria, og velsignet er dit livs frugt, Gudbærer, alle jomfruers stolthed; Han, som var til før verdens begyndelse, kom og blev inkarneret af dig. Han, som er fra evighed af, frembragtes af dit moderskød, Han påtog Sig vort kød og gav os Sin Hellige Ånd, og i sin endeløse godhed gjorde Han os lige med Sig. Du er større end mange kvinder, som har modtaget ære og anerkendelse, Maria, Gudbæreren, du åndelige by, hvor Gud den Højeste tog bolig. Han, som sidder mellem keruber og serafer, har du båret i dine hænder. Og Han, som i sin uendelige godhed giver alle levende væsener deres føde, Han tog dit bryst og drak mælk deraf Han, som er vores Gud og Frelser, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 18

19 Han skal vogte os for evigt. Lad os tilbede og prise Ham, for Han har skabt os. Til dig, Maria. 4. Jomfru Maria er skrinet med den uvurderlige Salve, Kildevældet, hvorfra livets vand strømmer. Frugten af hendes liv har frelst hele verden og ophævet den forbandelse, som lå på os og givet os fred. Ved Sit Kors og ved Sin Opstandelse, har Han ført mennesket tilbage til Edens Have. Til dig, Maria. 5. Maria, den rene jomfru, Bæreren af Gud, beder uophørligt med barmhjertighed for menneskenes børn. Bed for os til din Søn, Kristus, at Han må være os nådig og tilgive os vore synder. Til dig, Maria. 6. Jomfruen, Maria, råbte i helligdommen og sagde: Gud ved, at jeg ikke ville kendes ved andet end lyden af englens stemme, som på ærefuld måde bragte mig det glade budskab og sagde til mig, Fred være med dig, hellige jomfru, du skal bære Ham, som ikke kan bæres, og rumme Ham, som ikke kan rummes, og som ingen steder kan rummes. Din pris skal være for evigt, du ærværdige, som er fuld af nåde, for du blev Faderens Ords hvilested. Du er det telt, under hvis dug de troende samles for at lære at tilbede den livgivende Treenighed. 7. Du bar den søjle af ild, som Moses så, det er Guds Søn, som kom og dvælede i dit skød. Du er den ark, som rummede himlens og jordens Skaber. Du bar Ham i dit skød i ni måneder. Du blev betroet Ham, som ikke kan rummes hverken i himlen eller på jorden Du var den stige, ad hvilken mennesket steg op til himlen. Dit Lys er større end solens lys. Du er den østlige horisont, hvorpå den funklende stjerne ses, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 19

20 som de hellige beskuede med fryd og glæde. Guds forbandelse af Eva lød: Du skal føde dine børn med smerte og kval, men du hørte en stemme der sagde: Glæd dig, du som er fuld af nåde, for du har født os Faderens Ord, Kongen, hele verdens Skaber. Han kom og frelste os, for Han er god og elsker menneskene. Derfor velsigner vi dig sammen med englen Gabriel og siger: Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt; Glæd dig, du som er fuld af nåde, Herren er med dig!. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 20

21 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN SJETTE DAG I UGEN (LØRDAG) 1. Ren og strålende, hellig og prisværdig er du i alle ting, du som holdt Herren i dine hænder. Hele skabningen jublede med hende, råbte og sagde: Glæd dig, du som er fuld af nåde, glæd dig, for du har fundet nåde; glæd dig. for Gud er med dig. 2. Vi velsigner din storhed, O frygtindgydende Jomfru, englen Gabriel bringer dig vor glæde, for dit livs frugt er blevet til frelse for os, og har bragt os nær til Gud, Jesu Kristi Fader. Glæd dig. 3. Uden besmittelse af nogen art, tog Helligånden Sin bolig i dig, og den Allerhøjestes kraft overskyggede dig. Maria, du bragte os i sandhed Ordet, Faderens Søn, som er fra evighed af. Han kom og frelste os fra synd. Glæd dig. 4. Du er det unge skud af Davids rod. Vor Frelser Jesus Kristus, det enbårne Ord, som var af Faderen, født i kødet af dig, Maria, var skjult for verdens øjne, og i det skjulte fødtes Han af dig og tog skikkelse af en slave. Glæd dig. 5. Du er den anden himmel på jorden, rene Gudbærer. Fra dig er retfærdighedens sol stået op over os, og du fødte Ham i overensstemmelse med profeternes udsagn, uden sæd eller besmittelse. Glæd dig. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 21

22 6. Du er Tabernaklet, det Allerhelligste, som indeholdt Arken, der var dækket med guld på alle sider, og derinde var pagtens bord og guldgryden med den skjulte manna, det er Guds Søn. Han kom og hvilede hos Maria, den uberørte jomfru. Han blev inkarneret af hende, og hun fødte verden ærens Konge. Han kom og udfriede os. Paradiset skal fryde sig, for Lammet er blevet udstyret med fornuft. Faderens Søn, som dvælede i evigheden, er kommet og har befriet os fra synd. Glæd dig. 7. Du kaldes Moder til Kristus, Kongen. Ved et underfuldt mysterium, var du stadig ren og jomfruelig, da du havde født Ham. Du fødte Immanuel, og derfor bevaredes du uberørt. Glæd dig. 8. Du er den stige Jakob så, Guds Søn, for du har båret Ham, som ingen kan røre i dit forseglede skød. Du er blevet vor forbeder hos Jesus Kristus, som blev inkarneret af dig for vor frelses skyld. Glæd dig. 9. Se, Herren er gået frem fra dig, vor velsignede Frue, du uberørte brudekammer, for at frelse den verden, som Han skabte i sin uendelige nåde og barmhjertighed. Vi ærer Ham, og vi priser Ham, for Han er den godgørende, den som elsker menneskene. Glæd dig. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 22

23 10. Glæd dig, du som er fuld af nåde. Uberørte Jomfru, ubesmittede kar, verdens ære, lyset som aldrig slukkes, skrinet der ikke vælter. Troens scepter, de helliges aldrig vigende støtte. Bed for os til din godgørende Søn, vor Frelser, at Han må vise os nåde og barmhjertighed og tilgive os vore synder i Sin miskundhed for evigt og altid. Amen. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 23

24 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN FØRSTE DAG I UGEN (SØNDAG) 1. Du fik navnet: Højtelskede kvinde, du velsignede blandt kvinder. Man kaldte dig: Helligste af hellige, det andet kammer, og derinde var pagtens bord, og på det var de ti bud, skrevet af Guds finger. Han gjorde dette kendt for os, først og fremmest ved Yawtâ ( i.e. Iota), som er det første bogstav i navnet på vor Frelser Jesus Kristus, som inkarneredes af dig uden forandring, og blev den nye pagts mellemmand, og ved udgydelsen af Sit hellige Blod, rensede Han de troende og hele folket. Derfor højlover vi dig, vor Frue, du evigt rene Gudbærer. Vi bønfalder dig og opløfter vore øjne til dig, at vi må finde nåde og barmhjertighed hos Ham som elsker menneskene. 2. Du er Tabernaklet, som var dækket med guld på alle sider, og som var gjort af det træ der aldrig rådner, og som bebudede Guds Ord for os, Han som blev menneske uden adskillelse eller forandring, den rene og ubesmittede Guddom, lige med Faderen. Til dig, rene kvinde, kundgjorde Gabriel Ham uden sæd, og ved sin mægtige visdom blev Han lige med os: Han, den uplettede, som inkarneredes af dig, delte Sin Guddommelighed med os. 3. Din Helligdom, omgivet af keruberne, som er formet i Guds lighed, - Ordet, som inkarneredes af dig, rene kvinde, uden forandring, er blevet Tilgiveren af vore synder og Udsletteren af vore overtrædelser. Og derfor siger vi: 4. Du er den hellige gryde af guld, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 24

25 hvori mannaen er skjult, brødet der kom ned fra himlen og gav liv til hele verden. Og derfor siger vi: 5. Du er den gyldne lysestage, som bærer det strålende Lys til alle tider, det Lys, som er verdens Lys, i sandhed Gud af Gud, Han som inkarneredes af dig uden forandring. Ved Sit komme kastede Han Lys over os, som sad i dødens mørke og skygge, og ved Sin hellige visdoms mysterium satte Han vore fødder på fredens sti. Og derfor siger vi: Du er det gyldne røgelseskar, for du bar den velsignede ilds kul, som Han tog fra helligdommen Han, som tilgav synd og udslettede ondskab, Han, som er Guds Ord og som inkarneredes af dig, Han opsendte røgelse og dyrebare gaver til sin Fader. Og derfor siger vi: 7. Du er frydens og glædens have, tilplantet med Libanons træer, beredt for de hellige før verdens skabelse. På en mægtig vogn, bevogtet af serafer og keruber, der så ud som flammende ild, besøgte en engel fra himlen hende og sagde til hende i helligdommen: Velsignet er du blandt kvinder. Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig, for Han som dvæler over keruberne skal blive Lys for hele verden. Du er den velduftende blomst, som springer af Jesses rod. 8. Du er Arons stav der ikke plantes i jorden Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 25

26 og ikke vandes, men alligevel bryder i blomst. På samme måde fødte du Kristus vor Gud, i sandhed uden sæd, Bærer af Kristus. Han kom og udfriede os. Og derfor siger vi: 9. Det er endda mere passende for dig end for alle de hellige at gå i forbøn for os, du som er fuld af nåde. Du er større end ypperstepræsterne og mere ærværdig end profeterne. I majestæt overgår du keruber og serafer. I sandhed er du vor slægts stolthed og hende, som vi bør bønfalde for vore sjæles liv. Bed for os til vor Herre og Frelser Jesus Kristus, at Han må styrke os i den rette tro på Sig: at Han nådigt vil skænke os Sin barmhjertighed og i Sin rige nåde tilgive os vore synder, fra nu af og til evig tid. Amen. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 26

27 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 27

28 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 28

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010 Til vandring Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. (Irsk-keltisk tradition)

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2)

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2) GUD SKABER VERDEN (Første Mosebog 1-2) begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. I Først var der var ikke noget på jorden, for den var ikke færdig endnu. Guds ånd bevægede sig hen over det mørke, dybe vand.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Katekismus Indholdsfortegnelse Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Første afsnit Guds inspirerede Ord: den eneste rettesnor for kristen tro og pligt 2-4 A.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00 Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere