Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1"

Transkript

1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 1

2 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 2

3 Indhold Mandag... 4 Tirsdag... 7 Onsdag...11 Torsdag Fredag Lørdag Søndag Redigeret i Købehavn 14/ Kommentarer til oversættelsen kan sendes til Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 3

4 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN ANDEN DAG I UGEN (MANDAG) 1. Gud ønskede at befri Adam, som var nedbøjet og tynget af sorg. Han ville, i Sin store nåde og barmhjertighed, bringe ham tilbage til hans oprindelige tilstand. 2. I kødet blev Han til af en jomfru, uden sæd fra nogen mand. Han kom, Han frelste os. Gud afsagde dom over Eva, som blev vildledt af slangen: Jeg vil mangfoldiggøre din smerte og møje. Alligevel bøjede Han Sit hjerte i kærlighed til mennesket og satte det fri. Han har åbenbaret Sig for os. 3. Jesus Kristus, Ordet, blev inkarneret og tog bolig iblandt os, og vi så Hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Det behagede Ham, at vise barmhjertighed. Han har åbenbaret Sig for os. 4. Profeten Esajas så i et profetisk syn mysteriet om Immanuel. Derfor råbte han og sagde: Et barn er født os, en søn er givet os. Han har åbenbaret Sig for os. 5. Fryd jer og glæd jer, I menneskenes børn, for således elskede Gud hele verden, at Han gav Sin enbårne Søn, for at alle som tror på Ham skal have evigt liv. Den Allerhøjeste har rakt Sin arm ud imod os. Han har åbenbaret Sig for os. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 4

5 6. Han, som var og igen skal blive, Han, som kom og som igen skal komme, er Jesus Kristus, Ordet, som blev inkarneret uden forandring. Han blev fuldkommen menneske, uden deling eller adskillelse, i alt sit værk den Enbårne, ét Legeme, ét Væsen og én Guddommelighed Gud Ordet. Han har åbenbaret Sig for os. 7. Glæd dig, Betlehem, profeternes by, for i dig fødtes Kristus, den anden Adam. Han skal bringe den første Adam fra jorden til Paradis og udslette dødens dom. O Adam, støv er du, og til støvet skal du atter vende tilbage. Men hvor synden blev større, der blev nåden end mere overstrømmende rig (Rom 5:20). 8. Lad alle menneskers sjæle frydes og glæde sig sammen med englene. Lad dem prise Kristus, den Gode, og råbe og sige: Ære være Gud i det højeste, og på jorden fred, og i mennesker Hans velbehag! (Luk. 2:14). Han afskaffede det, der var før og omstyrtede Fjendens planer. Han sønderrev skyldbrevet mod Adam og Eva og satte dem fri. Han, som blev født for os i Davids by, vor Befrier, Jesus Kristus, har gjort dette. Han har åbenbaret Sig for os. 9. Dit Lys oplyser i sandhed hvert menneske, som kommer til verden. Du kom til verden på grund af Din kærlighed til menneskene, ja, Du kom til verden på grund af Din kærlighed til menneskene. Og hele skabningen jublede ved Dit komme, fordi Du frelste Adam fra hans vildfarelse og befriede Eva fra dødens veer og gav os profetisk ånd. *På fastedage skal der læses: I kød blev Kristus til af en jomfru. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 5

6 Han fastede 40 dage og 40 nætter, for at befri os. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 6

7 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN TREDJE DAG I UGEN (TIRSDAG) 1. Vor herligheds krone, vor frelses begyndelse, vor helliggørelses grundvold, er du, Jomfru Maria, thi du bragte os Gud, Ordet, som blev inkarneret af hensyn til vor frelse. Han var fuldkommen Gud og blev fuldkommen menneske og fødtes af en jomfru. Hans tilblivelse er et kraftfuldt under, som ikke kan beskrives. Det behagede Faderen og Helligånden, at Han, af Sin egen frie vilje, trådte frem og udfriede os. 2. Højt agtet er din uskyld, Maria, du rene jomfru. Du modtog nåde, Gud var med dig. Du er den stige Jakob så, hvorpå englene steg op og ned mellem himlen og jorden. 3. Du er den busk Moses så, som var omgivet af flammer, uden at dens træ dog fortæredes af ilden. Det var Guds søn, der hvilede i dit skød, uden at dit kød af den grund fortæredes af den guddommelige ild. 4. Du er den mark, hvori intet frø blev sået, og alligevel voksede livets frugt frem deraf. Du er det skatkammer, Josef købte, og han fandt en perle derinde, en dyrebar ædelsten. Det var vor Frelser Jesus Kristus. Du bar Ham i dit skød, og du bragte Ham til denne verden. 5. Fryd dig, Gudbærer, du englenes glæde. Fryd dig, for du er den kvinde, profeterne talte om. Fryd dig, for Gud fandt behag i dig, og Han var med dig. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 7

8 Fryd dig, for du hørte englens stemme, du er hele verdens glæde. Fryd dig, du som bar hele verdens Skaber. 6. Glæd dig, for det er passende, at du fik navnet Gudbærer. Fryd dig, for du gav liv til Ham, som gav liv til hele skabningen. Glæd dig, hellige kvinde, moder til alle levende væsener. Vi opløfter vore øjne til dig og bønfalder dig, om at gå i forbøn for os. 7. Jomfru, Helgen, Bærer af Gud. Siden du fødte Kongen, har et storslået mysterium hvilet over dig for vor frelses skyld. Vi vil ikke tale herom, for vi er ude af stand til at udgrunde sagen til fulde, således som dens storhed ville kræve. I stedet vil vi beskrive Den Gode ved at pege på dette store unders skønne åbenbarelse. 8. Han er Faderens levende Ord, som steg ned på Sinai Bjerg og gav Loven til Moses, mens bjergets top var dækket af tåge, røg og mørke, af storm og frygtindgydende trompetstød. Han formanede de, som stod der i frygt. 9. I Sin kærlighed til menneskene steg Han ydmygt ned til dig, du fornuftens bjerg. Uden forandring inkarneredes Han af dig, og ved visdommens Ånd tog Han et fuldkomment legeme, udstyret med fornuft og blev menneske ligesom os. I Sin rige nåde og barmhjertighed, tog Gud bolig hos hende og blev fuldkommen menneske, således, at Han kunne frelse Adam og tilgive ham hans synd og tildele ham hvile i himlen og bringe ham tilbage til hans tidligere tilstand. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 8

9 10. Det er umuligt for noget menneske, at beskrive Jomfruens storhed. For Gud udvalgte hende og tog bolig hos hende. Han, som dvælede i det utilnærmelige Lys, lå ni måneder i hendes skød. Han, som er usynlig, Han, som er ubegribelig, fødtes af jomfruen Maria. 11. Dette er den sten profeten Daniel så, som blev revet løs fra et højt bjerg, dog ikke ved menneskehænder, Ordet, som udgik fra Faderen. Han kom og blev inkarneret af jomfruen, uden sæd fra nogen mand. Han frelste os. 12. Du er det rene kar, som rummer vore hellige fædres sande tro. Rene Gudbærer, du beseglede jomfru, du fødte os Faderens Ord, Jesus Kristus. Han kom og frelste os. 13. Du er moder til det ærværdige Lys, O Gudbærer. Du bar det usynlige Ord, og da du havde født Ham, var du stadig jomfru. Med lovprisning og velsignelse skal du højloves af mennesker. 14. Hvilken tunge kan udsige det, som bør erklæres om dig, O rene Jomfru, moder til Lyset, Faderens Ord? Du var den kongetrone, som keruberne bar. Vi velsigner dig, velsignede kvinde, og vi ihukommer dig fra slægt til slægt, smukke due, vor Herre Jesu Kristi moder. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 9

10 15. Glæd dig Maria, moder og jomfru, for Han, som er i din favn, prises af englene. Keruberne kaster sig ned i tilbedelse og ærefrygt for Ham, og seraferne breder deres vinger ud og siger ophørligt om Ham: Dette er Ærens Konge. I sin store barmhjertighed kom han og tilgav verdens synd. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 10

11 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN FJERDE DAG I UGEN (ONSDAG) 1. Hele himlens hær siger: Velsignet er du, den anden himmel på jorden, solopgangens port, Jomfru Maria, du er den hellige Brudgoms rene brudekammer. Faderen så ned fra himlen og fandt ingen som dig. Han sendte sin eneste Ene, og Han blev inkarneret af dig. Alle slægter skal velsigne dig, for du alene er vor Frue, Gudbæreren. 2. Store og underfulde ting har profeterne sagt om dig, de kaldte dig Guds Stad, for du er de lykkeliges bolig. Til dit lys skal folkene vandre og konger til dit strålende skær (Esajas bog 60:3). Alle kommende slægter skal velsigne dig, Maria, og tilbede Ham, som blev født af dig, og de skal højlove Ham. 3. Du er i sandhed den sky, som har givet os den regn, som er tegnet på den Enbårne. Faderen grundfæstede dig, Helligånden tog bolig i dig, og den Højestes kraft overskyggede dig, Maria, og du fødte virkelig Ordet, Guds Søn, som er for evigt. Han kom og udfriede os fra synd. Stor var den ære, som blev vist dig, Gabriel, bebudelsens engel med det glade ansigt. Du proklamerede Herrens fødsel for os, Han, som er kommet til os, og du bebudede ham for Maria, den uberørte jomfru, og sagde til hende: Glæd dig, du, som er fuld af nåde, Herren er med dig. 4. Du fandt nåde, Helligånden kom over dig, og den Højestes kraft overskyggede dig, Maria, for du bar i sandhed den hellige Frelser frem for hele verden. Han kom og frelste os. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 11

12 5. På den dag priste vor tunge Marias værk. Vi priser Maria, Gudbæreren, fordi hun fødte vor Herre og Frelser Jesus Kristus i Davids by. Lad alle folkeslag velsigne Maria, for hun er både moder og jomfru. Glæd dig, rene jomfru, du, som er uden fejl. Du modtog Faderens Ord, som inkarneredes af dig. Glæd dig, du uplettede kar, du fuldkomne og lydefrie kvinde. Glæd dig, du fornuftens have, Kristi bolig, Han, som blev den anden Adam, efter den første Adam, som var et menneske. Glæd dig, du kvinde, som bar den Enbårne, Han, som udgik fra Faderen uden forandring. Glæd dig, du rene brudekammer, smykket med alle lovprisningers skønhed. Han kom og opslugtes ikke af Guds ild. Glæd dig, moder og mø, jomfru, den anden himmel, thi Han, som nu bæres højt af serafer og keruber, Ham bar du i dit eget legeme. Derfor fryder vi os og synger sammen med de hellige engle i glæde: Ære være Gud i højeste, og på jorden fred, og i mennesker Hans velbehag. For Han, som fortjener ære og pris i al evighed, har fundet behag i dig. Amen. 6. Maria er mere ærværdig end alle helgener, for hun blev fundet værdig til at modtage Faderens Ord. Han, som indgyder englene frygt, Han, som prises af himlens vogtere, bar Maria i sit skød. Hun er større end keruber og højere agtet end serafer, for hun er arken for den Ene af den Hellige Treenighed. Hun er Jerusalem, profeternes by, hjemsted for de helliges glæde. Et stort Lys er blevet tændt for de, som sad i dødens mørke og skygge. Gud, som dvælede i sin hellighed, blev inkarneret af en jomfru for vor frelses skyld. Kom og se dette vidunder og syng Herrens sang, for et mysterium er blevet åbenbaret for os. Han, som blev menneske, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 12

13 har taget del i vor natur. Han, som var uden begyndelse, tog sig en begyndelse, og Han, som var uden jordiske dage, tilregnede Sig Selv et liv på jorden. Han, som ikke kunne kendes, lod sig åbenbare, og den usynlige har vist sig, den levende Guds Søn blev virkelig menneske, Jesus Kristus, den samme i går, i dag og til evig tid, af én natur, Ham tilbeder og priser vi. 7. Profeten Ezekiel vidnede angående hende og sagde: Jeg ser en forseglet dør i øst, en port forseglet med et stort og underfuldt segl, og ingen andre end den mægtige Gud er gået ind. Han gik ind og Han gik ud. 8. Denne dør er Jomfruen, som bragte os Frelseren. Hun fødte Ham og forblev dog jomfru. Velsignet er dit livs frugt, O Gudbærer, du kom og forløste os fra vor nådesløse Fjendes hånd. Velsignet og uden fejl er du, som fandt nåde hos ærens Konge, i sandhed Gud. Ære og majestæt tilhører dig. Faderens Ord kom og blev inkarneret af dig, og Han vandrede med os, for Han er barmhjertig og elsker menneskene. Han frelste vore sjæle ved Sit hellige komme. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 13

14 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN FEMTE DAG I UGEN (TORSDAG) 1. Den busk, Moses så brænde i ørkenen, hvis træ ikke opslugtes af ilden, er et billede på Maria, den rene jomfru. Faderens Ord blev inkarneret af hende, og Guds ild fortærede hende ikke. Da hun havde født Ham, var hun stadig jomfru, og Hans guddommelighed var uforandret. Vor Gud, som i sandhed er Gud, er blevet menneske; Han kom og udfriede os. Vi ophøjer dig, vor Frue, Gudbæreren, må din barmhjertighed være med os alle. 2. Jomfruen Maria, Gudfødersken, er blevet alles stolthed, for gennem hende har vi udslettet den gamle forbandelse, som hvilede over os, ved den ondskab, som kvinden begik, da hun spiste af æblet. Ved Eva lukkedes Paradisets dør for os, og ved Maria åbnedes den atter. Det er blevet os givet, at spise af livets træ, det er Kristi Legeme og dyrebare Blod. Ved Sin kærlighed til os, kom Han og frelste os. Hvilken tanke, hvilken tunge og hvilket øre kan begribe dette mysterium, som kun kan siges, at være underfuldt: Gud elsker menneskene? En er Han alene, Faderens Ord, som var til i Sin rene guddommelighed, før verdens skabelse, Én, født af Faderen. Den enbårne Søn kom og blev inkarneret af den hellige kvinde, moderen, den bestandige jomfru, Gudbæreren. Rigt er dybet af Guds visdom! Det skød, som skulle føde børn i sorg og smerte, er blevet livets kildevæld og har, uden sæd fra nogen mand, født Ham, som har fjernet vor forbandelse. Derfor priser vi Ham og siger: Ære være Dig, Du gode menneskeven, vore sjæles Frelser. Vi ophøjer dig, Maria. 3. Underfuld og mægtig er jomfruens kraft; hun frembragte Gud uden sæd! Englen, som åbenbarede sig for Josef, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 14

15 vidnede herom og sagde: Det barn, som skal fødes, vil blive undfanget ved Helligånden. Det var Guds Ord, som blev inkarneret uden forandring, født for anden gang af Jomfru Maria. Og Gabriel glædede sig og sagde til hende: Du skal føde en Søn, og du skal kalde Ham Immanuel, det betyder Gud med os. Han skal kaldes Jesus, for Han skal frelse Sit folk fra dets synder (Matt.20:24). Og må Han ligeledes frelse os ved Sin magt og tilgive os vore synder, for vi har i sandhed erfaret, at Han er den Gud, som blev menneske. Priset være Han for evigt og altid. Underfuld er Guds fødsel af Maria, den hellige jomfru! Hun fuldendte Faderens Ord; sæd gik ikke forud Hans fødsel, og hendes uskyld gik ikke tabt derved. Ordet udgik sandelig fra Faderen og fødtes af jomfruen uden lidelse. De vise mænd tilbad Ham og bragte Ham røgelse, fordi Han var Gud, guld, fordi Han var Konge, og myrra til Hans død, som skulle give liv til mennesker. For vor skyld påtog Han Sig døden af Sin egen frie vilje. For Han er god og elsker menneskene. Vi ophøjer dig, Maria. 4. Hvor underfuldt! Han tog et ribben fra Adams side og formede af det en kvinde, og hele menneskeslægten blev givet til Gud, Faderens Ord, Han, som kaldes Immanuel, og som blev inkarneret af den hellige jomfru. Derfor bønfalder vi hende til alle tider, og beder hende om, at stride med sin elskede Søn for vore synders tilgivelse. Hun handlede vel overfor alle de hellige og ypperstepræsterne, for hun bragte dem det, som de så længe havde ventet. Til profeterne bragte hun Ham, som de havde profeteret om. Til apostlene gav hun Ham, i Hvis Navn de skulle prædike helt til verdens ende. Og fra hende udgik Han, som alle martyrer og troende skulle kæmpe for, Jesus Kristus. Hans rige og nådefulde visdom kan ikke fattes. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 15

16 Vi vil søge Hans store barmhjertighed, for Han kom og befriede os. Vi vil ophøje dig, Maria. 5. Gud tilsvor David et troværdigt, usvigeligt løfte, og Han fortryder det ikke: Af dit livs frugt vil jeg sætte konger på din trone (2. Sam.7:12). Og da den retfærdige mand hørte, at Kristus skulle fødes af hans slægt, ønskede han at finde Gud Faderens Ord et hvilested. Og han udførte det med stor møje og råbte i Helligånden og sagde: Se, i Efrata hørte vi om det, Jakobs Guds dvælested, som er Betlehem, stedet, hvor Immanuel har valgt at blive født i kødet for vor frelses skyld (se Sl. 132:6). 6. Også en anden af profeterne har sagt det: Og du, Betlehem, i landet Efrata, du er lille blandt Judas tusinder. Fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel (Mika 5:1). Hvor underfuldt er profeternes ord angående Kristus, de talte i en og samme ånd, til Ham være æren, sammen med Hans gode Fader og Helligånden, fra nu af og til evig tid. Vi vil ophøje dig, Maria. 7. Engang, mens David regerede over Israel, bekrigedes han af onde mænd, og han længtes efter at drikke af cisternen ved Betlehems port. Straks drog hans hærledere op og brød gennem fjendens lejr, og de bragte ham det vand, som han ønskede at drikke. Men da den retfærdige mand så, at de frivilligt havde sat deres liv på spil af denne grund, udgød han vandet for Herren og drak det ikke. Og det blev regnet ham til retfærdighed til evig tid. I sandhed har martyrerne på lignende vis afvist begæret efter denne verden og udgydt deres blod for Gud og har udholdt den bitre død for himlens riges skyld. Bær over med os, Gud, i overensstemmelse med din barmhjertighed. Vi vil ophøje dig, Maria. 8. En af den hellige Treenighed så vor fornedrelse, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 16

17 bøjede himlenes himle og steg ned og dvælede i jomfruens skød og blev et menneske ligesom os, dog uden synd. Han fødtes i Betlehem, som profeterne havde forudsagt, Han udfriede og frelste os og gjorde os til Sit Eget folk fra nu af og til evig tid. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 17

18 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL SABBATHSAFTEN (FREDAG) 1. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, O Jomfru Maria, rene Gudbærer. Fra dig stod retfærdighedens sol op over os, og Han har draget os nær til Sig og taget os under Sin vinge, for Han har skabt os. Du og ingen anden, Gudbærer, er Lysets moder. Med ære og lovprisning vil vi ophøje dig. 2. Velsignet er du! Du er større end himlen og mere ærværdig end jorden, hævet over enhver tankes forestilling; hvem er i stand til at tale om din storhed? Der er ingen, som kan sammenlignes med dig, Jomfru Maria. Englene højlover dig og seraferne priser dig, for Han, som dvælede på serafer og keruber, kom og tog bolig i dit skød. Han, som elsker menneskene, er kommet os nær. Døden, som tilhørte os, har Han fjernet fra os, og i stedet givet os det liv, som var Hans. Ham tilhører ære og pris. Til dig, Maria. 3. Velsignet er du, Maria, og velsignet er dit livs frugt, Gudbærer, alle jomfruers stolthed; Han, som var til før verdens begyndelse, kom og blev inkarneret af dig. Han, som er fra evighed af, frembragtes af dit moderskød, Han påtog Sig vort kød og gav os Sin Hellige Ånd, og i sin endeløse godhed gjorde Han os lige med Sig. Du er større end mange kvinder, som har modtaget ære og anerkendelse, Maria, Gudbæreren, du åndelige by, hvor Gud den Højeste tog bolig. Han, som sidder mellem keruber og serafer, har du båret i dine hænder. Og Han, som i sin uendelige godhed giver alle levende væsener deres føde, Han tog dit bryst og drak mælk deraf Han, som er vores Gud og Frelser, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 18

19 Han skal vogte os for evigt. Lad os tilbede og prise Ham, for Han har skabt os. Til dig, Maria. 4. Jomfru Maria er skrinet med den uvurderlige Salve, Kildevældet, hvorfra livets vand strømmer. Frugten af hendes liv har frelst hele verden og ophævet den forbandelse, som lå på os og givet os fred. Ved Sit Kors og ved Sin Opstandelse, har Han ført mennesket tilbage til Edens Have. Til dig, Maria. 5. Maria, den rene jomfru, Bæreren af Gud, beder uophørligt med barmhjertighed for menneskenes børn. Bed for os til din Søn, Kristus, at Han må være os nådig og tilgive os vore synder. Til dig, Maria. 6. Jomfruen, Maria, råbte i helligdommen og sagde: Gud ved, at jeg ikke ville kendes ved andet end lyden af englens stemme, som på ærefuld måde bragte mig det glade budskab og sagde til mig, Fred være med dig, hellige jomfru, du skal bære Ham, som ikke kan bæres, og rumme Ham, som ikke kan rummes, og som ingen steder kan rummes. Din pris skal være for evigt, du ærværdige, som er fuld af nåde, for du blev Faderens Ords hvilested. Du er det telt, under hvis dug de troende samles for at lære at tilbede den livgivende Treenighed. 7. Du bar den søjle af ild, som Moses så, det er Guds Søn, som kom og dvælede i dit skød. Du er den ark, som rummede himlens og jordens Skaber. Du bar Ham i dit skød i ni måneder. Du blev betroet Ham, som ikke kan rummes hverken i himlen eller på jorden Du var den stige, ad hvilken mennesket steg op til himlen. Dit Lys er større end solens lys. Du er den østlige horisont, hvorpå den funklende stjerne ses, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 19

20 som de hellige beskuede med fryd og glæde. Guds forbandelse af Eva lød: Du skal føde dine børn med smerte og kval, men du hørte en stemme der sagde: Glæd dig, du som er fuld af nåde, for du har født os Faderens Ord, Kongen, hele verdens Skaber. Han kom og frelste os, for Han er god og elsker menneskene. Derfor velsigner vi dig sammen med englen Gabriel og siger: Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt; Glæd dig, du som er fuld af nåde, Herren er med dig!. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 20

21 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN SJETTE DAG I UGEN (LØRDAG) 1. Ren og strålende, hellig og prisværdig er du i alle ting, du som holdt Herren i dine hænder. Hele skabningen jublede med hende, råbte og sagde: Glæd dig, du som er fuld af nåde, glæd dig, for du har fundet nåde; glæd dig. for Gud er med dig. 2. Vi velsigner din storhed, O frygtindgydende Jomfru, englen Gabriel bringer dig vor glæde, for dit livs frugt er blevet til frelse for os, og har bragt os nær til Gud, Jesu Kristi Fader. Glæd dig. 3. Uden besmittelse af nogen art, tog Helligånden Sin bolig i dig, og den Allerhøjestes kraft overskyggede dig. Maria, du bragte os i sandhed Ordet, Faderens Søn, som er fra evighed af. Han kom og frelste os fra synd. Glæd dig. 4. Du er det unge skud af Davids rod. Vor Frelser Jesus Kristus, det enbårne Ord, som var af Faderen, født i kødet af dig, Maria, var skjult for verdens øjne, og i det skjulte fødtes Han af dig og tog skikkelse af en slave. Glæd dig. 5. Du er den anden himmel på jorden, rene Gudbærer. Fra dig er retfærdighedens sol stået op over os, og du fødte Ham i overensstemmelse med profeternes udsagn, uden sæd eller besmittelse. Glæd dig. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 21

22 6. Du er Tabernaklet, det Allerhelligste, som indeholdt Arken, der var dækket med guld på alle sider, og derinde var pagtens bord og guldgryden med den skjulte manna, det er Guds Søn. Han kom og hvilede hos Maria, den uberørte jomfru. Han blev inkarneret af hende, og hun fødte verden ærens Konge. Han kom og udfriede os. Paradiset skal fryde sig, for Lammet er blevet udstyret med fornuft. Faderens Søn, som dvælede i evigheden, er kommet og har befriet os fra synd. Glæd dig. 7. Du kaldes Moder til Kristus, Kongen. Ved et underfuldt mysterium, var du stadig ren og jomfruelig, da du havde født Ham. Du fødte Immanuel, og derfor bevaredes du uberørt. Glæd dig. 8. Du er den stige Jakob så, Guds Søn, for du har båret Ham, som ingen kan røre i dit forseglede skød. Du er blevet vor forbeder hos Jesus Kristus, som blev inkarneret af dig for vor frelses skyld. Glæd dig. 9. Se, Herren er gået frem fra dig, vor velsignede Frue, du uberørte brudekammer, for at frelse den verden, som Han skabte i sin uendelige nåde og barmhjertighed. Vi ærer Ham, og vi priser Ham, for Han er den godgørende, den som elsker menneskene. Glæd dig. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 22

23 10. Glæd dig, du som er fuld af nåde. Uberørte Jomfru, ubesmittede kar, verdens ære, lyset som aldrig slukkes, skrinet der ikke vælter. Troens scepter, de helliges aldrig vigende støtte. Bed for os til din godgørende Søn, vor Frelser, at Han må vise os nåde og barmhjertighed og tilgive os vore synder i Sin miskundhed for evigt og altid. Amen. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 23

24 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN FØRSTE DAG I UGEN (SØNDAG) 1. Du fik navnet: Højtelskede kvinde, du velsignede blandt kvinder. Man kaldte dig: Helligste af hellige, det andet kammer, og derinde var pagtens bord, og på det var de ti bud, skrevet af Guds finger. Han gjorde dette kendt for os, først og fremmest ved Yawtâ ( i.e. Iota), som er det første bogstav i navnet på vor Frelser Jesus Kristus, som inkarneredes af dig uden forandring, og blev den nye pagts mellemmand, og ved udgydelsen af Sit hellige Blod, rensede Han de troende og hele folket. Derfor højlover vi dig, vor Frue, du evigt rene Gudbærer. Vi bønfalder dig og opløfter vore øjne til dig, at vi må finde nåde og barmhjertighed hos Ham som elsker menneskene. 2. Du er Tabernaklet, som var dækket med guld på alle sider, og som var gjort af det træ der aldrig rådner, og som bebudede Guds Ord for os, Han som blev menneske uden adskillelse eller forandring, den rene og ubesmittede Guddom, lige med Faderen. Til dig, rene kvinde, kundgjorde Gabriel Ham uden sæd, og ved sin mægtige visdom blev Han lige med os: Han, den uplettede, som inkarneredes af dig, delte Sin Guddommelighed med os. 3. Din Helligdom, omgivet af keruberne, som er formet i Guds lighed, - Ordet, som inkarneredes af dig, rene kvinde, uden forandring, er blevet Tilgiveren af vore synder og Udsletteren af vore overtrædelser. Og derfor siger vi: 4. Du er den hellige gryde af guld, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 24

25 hvori mannaen er skjult, brødet der kom ned fra himlen og gav liv til hele verden. Og derfor siger vi: 5. Du er den gyldne lysestage, som bærer det strålende Lys til alle tider, det Lys, som er verdens Lys, i sandhed Gud af Gud, Han som inkarneredes af dig uden forandring. Ved Sit komme kastede Han Lys over os, som sad i dødens mørke og skygge, og ved Sin hellige visdoms mysterium satte Han vore fødder på fredens sti. Og derfor siger vi: Du er det gyldne røgelseskar, for du bar den velsignede ilds kul, som Han tog fra helligdommen Han, som tilgav synd og udslettede ondskab, Han, som er Guds Ord og som inkarneredes af dig, Han opsendte røgelse og dyrebare gaver til sin Fader. Og derfor siger vi: 7. Du er frydens og glædens have, tilplantet med Libanons træer, beredt for de hellige før verdens skabelse. På en mægtig vogn, bevogtet af serafer og keruber, der så ud som flammende ild, besøgte en engel fra himlen hende og sagde til hende i helligdommen: Velsignet er du blandt kvinder. Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig, for Han som dvæler over keruberne skal blive Lys for hele verden. Du er den velduftende blomst, som springer af Jesses rod. 8. Du er Arons stav der ikke plantes i jorden Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 25

26 og ikke vandes, men alligevel bryder i blomst. På samme måde fødte du Kristus vor Gud, i sandhed uden sæd, Bærer af Kristus. Han kom og udfriede os. Og derfor siger vi: 9. Det er endda mere passende for dig end for alle de hellige at gå i forbøn for os, du som er fuld af nåde. Du er større end ypperstepræsterne og mere ærværdig end profeterne. I majestæt overgår du keruber og serafer. I sandhed er du vor slægts stolthed og hende, som vi bør bønfalde for vore sjæles liv. Bed for os til vor Herre og Frelser Jesus Kristus, at Han må styrke os i den rette tro på Sig: at Han nådigt vil skænke os Sin barmhjertighed og i Sin rige nåde tilgive os vore synder, fra nu af og til evig tid. Amen. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 26

27 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 27

28 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 28

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Skriftlæsning Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Præsten fortsætter: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa,

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Tirsdag den 1. september 2015 Anders Eskedal Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op. Dagens bibelord:

Tirsdag den 1. september 2015 Anders Eskedal Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op. Dagens bibelord: Tirsdag den 1. september 2015 Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op To citater fra Klagesangene 3: Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen (3,22-23a) Herren

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Bøn til den korsfæstede Frelser

Bøn til den korsfæstede Frelser Gud Søn Kors, Skt. Elisabeth kirke Holbæk Bøn til den korsfæstede Frelser Se, o gode og mildeste Jesus! For dit åsyn kaster jeg mig på knæ og bønfalder og besværger dig med min sjæls hele inderlighed,

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011 Emne: jul; lyset, der kommer til verden Tekst: Joh 1,1-18 Varighed: 30 minutter Indledning: For nyligt havde jeg en snak med min søn, Levi. Han kom ud til mig på

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 28. september 2008 19.s.e. Trinitatis Johs. 1, 35-51 Salmer: 402 299 449 331 596 729 1 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Du må ikke gøre dig

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber

Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber Påskemåltid Skærtorsdag aften Liturgi til brug i discipelfællesskaber INTRODUKTION Her følger liturgien som Keld Dahlmann har bearbejdet efter forlæg fra Ole Andersen. Til måltidet skal bruges rødvin,

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Guide til til Højmessen

Guide til til Højmessen Guide til til Højmessen Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.

Læs mere

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag.

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Skriv eller eller ud for det vers, du ønsker. Skriv dit navn her: GAMLE TESTAMENTE 1. 1. Mos 1, 1 I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. 2. 1. Mos 1, 27

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Guds kærlighed og vrede Salmer: 748, 335; 426, 334 752, 7, 335; 174, 334 Evangelium: Luk. 19,41-48 Det er med gråd i stemmen at Jesus fælder dom over

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Oversat efter Romanos le Mélode, Hymnes II, Sources Chrétiennes 110, #11, s. 88-111.

Oversat efter Romanos le Mélode, Hymnes II, Sources Chrétiennes 110, #11, s. 88-111. Kontakion om Kristi fødsel Jul i Helvede Oversat efter Romanos le Mélode, Hymnes II, Sources Chrétiennes 110, #11, s. 88-111. Pr Han, som før morgengry blev født uden en moder af en Fader, er i dag på

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

#16 Himmelen. 1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus, som vores frelser? Joh 1, Hvad betyder det at være et Guds barn?

#16 Himmelen. 1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus, som vores frelser? Joh 1, Hvad betyder det at være et Guds barn? #16 Himmelen Gud har lovet i sit ord, at himlen er helt virkelig. Han længes efter, at vi skal være sammen med ham for altid på dette fantastiske sted. Mange mennesker har forkerte forestillinger om himlen.

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID. Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid.

SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID. Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid. SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid. 1 Velkommen Velkommen til påskemåltid! Måltidet, vi skal fejre, er blevet fejret af jøderne i 3000 år,og for 2000

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Hele bedehæftet i PDF- format

Hele bedehæftet i PDF- format Hele bedehæftet i PDF- format Beskærmelses-bønner hvis du oplever uforklarlige fænomener i dit hjem? 1. Indledning 2. Ritual for renselse og velsignelse af en bolig eller et hjemsøgt sted 3. Morgen- og

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Bøn før prædiken: Du griber os i mørket og blidt mod lyset vender. For selv om vi er adskilt, er vi i dine hænder. Og du var selv i mørket den

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere