Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1"

Transkript

1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 1

2 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 2

3 Indhold Mandag... 4 Tirsdag... 7 Onsdag...11 Torsdag Fredag Lørdag Søndag Redigeret i Købehavn 14/ Kommentarer til oversættelsen kan sendes til Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 3

4 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN ANDEN DAG I UGEN (MANDAG) 1. Gud ønskede at befri Adam, som var nedbøjet og tynget af sorg. Han ville, i Sin store nåde og barmhjertighed, bringe ham tilbage til hans oprindelige tilstand. 2. I kødet blev Han til af en jomfru, uden sæd fra nogen mand. Han kom, Han frelste os. Gud afsagde dom over Eva, som blev vildledt af slangen: Jeg vil mangfoldiggøre din smerte og møje. Alligevel bøjede Han Sit hjerte i kærlighed til mennesket og satte det fri. Han har åbenbaret Sig for os. 3. Jesus Kristus, Ordet, blev inkarneret og tog bolig iblandt os, og vi så Hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Det behagede Ham, at vise barmhjertighed. Han har åbenbaret Sig for os. 4. Profeten Esajas så i et profetisk syn mysteriet om Immanuel. Derfor råbte han og sagde: Et barn er født os, en søn er givet os. Han har åbenbaret Sig for os. 5. Fryd jer og glæd jer, I menneskenes børn, for således elskede Gud hele verden, at Han gav Sin enbårne Søn, for at alle som tror på Ham skal have evigt liv. Den Allerhøjeste har rakt Sin arm ud imod os. Han har åbenbaret Sig for os. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 4

5 6. Han, som var og igen skal blive, Han, som kom og som igen skal komme, er Jesus Kristus, Ordet, som blev inkarneret uden forandring. Han blev fuldkommen menneske, uden deling eller adskillelse, i alt sit værk den Enbårne, ét Legeme, ét Væsen og én Guddommelighed Gud Ordet. Han har åbenbaret Sig for os. 7. Glæd dig, Betlehem, profeternes by, for i dig fødtes Kristus, den anden Adam. Han skal bringe den første Adam fra jorden til Paradis og udslette dødens dom. O Adam, støv er du, og til støvet skal du atter vende tilbage. Men hvor synden blev større, der blev nåden end mere overstrømmende rig (Rom 5:20). 8. Lad alle menneskers sjæle frydes og glæde sig sammen med englene. Lad dem prise Kristus, den Gode, og råbe og sige: Ære være Gud i det højeste, og på jorden fred, og i mennesker Hans velbehag! (Luk. 2:14). Han afskaffede det, der var før og omstyrtede Fjendens planer. Han sønderrev skyldbrevet mod Adam og Eva og satte dem fri. Han, som blev født for os i Davids by, vor Befrier, Jesus Kristus, har gjort dette. Han har åbenbaret Sig for os. 9. Dit Lys oplyser i sandhed hvert menneske, som kommer til verden. Du kom til verden på grund af Din kærlighed til menneskene, ja, Du kom til verden på grund af Din kærlighed til menneskene. Og hele skabningen jublede ved Dit komme, fordi Du frelste Adam fra hans vildfarelse og befriede Eva fra dødens veer og gav os profetisk ånd. *På fastedage skal der læses: I kød blev Kristus til af en jomfru. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 5

6 Han fastede 40 dage og 40 nætter, for at befri os. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 6

7 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN TREDJE DAG I UGEN (TIRSDAG) 1. Vor herligheds krone, vor frelses begyndelse, vor helliggørelses grundvold, er du, Jomfru Maria, thi du bragte os Gud, Ordet, som blev inkarneret af hensyn til vor frelse. Han var fuldkommen Gud og blev fuldkommen menneske og fødtes af en jomfru. Hans tilblivelse er et kraftfuldt under, som ikke kan beskrives. Det behagede Faderen og Helligånden, at Han, af Sin egen frie vilje, trådte frem og udfriede os. 2. Højt agtet er din uskyld, Maria, du rene jomfru. Du modtog nåde, Gud var med dig. Du er den stige Jakob så, hvorpå englene steg op og ned mellem himlen og jorden. 3. Du er den busk Moses så, som var omgivet af flammer, uden at dens træ dog fortæredes af ilden. Det var Guds søn, der hvilede i dit skød, uden at dit kød af den grund fortæredes af den guddommelige ild. 4. Du er den mark, hvori intet frø blev sået, og alligevel voksede livets frugt frem deraf. Du er det skatkammer, Josef købte, og han fandt en perle derinde, en dyrebar ædelsten. Det var vor Frelser Jesus Kristus. Du bar Ham i dit skød, og du bragte Ham til denne verden. 5. Fryd dig, Gudbærer, du englenes glæde. Fryd dig, for du er den kvinde, profeterne talte om. Fryd dig, for Gud fandt behag i dig, og Han var med dig. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 7

8 Fryd dig, for du hørte englens stemme, du er hele verdens glæde. Fryd dig, du som bar hele verdens Skaber. 6. Glæd dig, for det er passende, at du fik navnet Gudbærer. Fryd dig, for du gav liv til Ham, som gav liv til hele skabningen. Glæd dig, hellige kvinde, moder til alle levende væsener. Vi opløfter vore øjne til dig og bønfalder dig, om at gå i forbøn for os. 7. Jomfru, Helgen, Bærer af Gud. Siden du fødte Kongen, har et storslået mysterium hvilet over dig for vor frelses skyld. Vi vil ikke tale herom, for vi er ude af stand til at udgrunde sagen til fulde, således som dens storhed ville kræve. I stedet vil vi beskrive Den Gode ved at pege på dette store unders skønne åbenbarelse. 8. Han er Faderens levende Ord, som steg ned på Sinai Bjerg og gav Loven til Moses, mens bjergets top var dækket af tåge, røg og mørke, af storm og frygtindgydende trompetstød. Han formanede de, som stod der i frygt. 9. I Sin kærlighed til menneskene steg Han ydmygt ned til dig, du fornuftens bjerg. Uden forandring inkarneredes Han af dig, og ved visdommens Ånd tog Han et fuldkomment legeme, udstyret med fornuft og blev menneske ligesom os. I Sin rige nåde og barmhjertighed, tog Gud bolig hos hende og blev fuldkommen menneske, således, at Han kunne frelse Adam og tilgive ham hans synd og tildele ham hvile i himlen og bringe ham tilbage til hans tidligere tilstand. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 8

9 10. Det er umuligt for noget menneske, at beskrive Jomfruens storhed. For Gud udvalgte hende og tog bolig hos hende. Han, som dvælede i det utilnærmelige Lys, lå ni måneder i hendes skød. Han, som er usynlig, Han, som er ubegribelig, fødtes af jomfruen Maria. 11. Dette er den sten profeten Daniel så, som blev revet løs fra et højt bjerg, dog ikke ved menneskehænder, Ordet, som udgik fra Faderen. Han kom og blev inkarneret af jomfruen, uden sæd fra nogen mand. Han frelste os. 12. Du er det rene kar, som rummer vore hellige fædres sande tro. Rene Gudbærer, du beseglede jomfru, du fødte os Faderens Ord, Jesus Kristus. Han kom og frelste os. 13. Du er moder til det ærværdige Lys, O Gudbærer. Du bar det usynlige Ord, og da du havde født Ham, var du stadig jomfru. Med lovprisning og velsignelse skal du højloves af mennesker. 14. Hvilken tunge kan udsige det, som bør erklæres om dig, O rene Jomfru, moder til Lyset, Faderens Ord? Du var den kongetrone, som keruberne bar. Vi velsigner dig, velsignede kvinde, og vi ihukommer dig fra slægt til slægt, smukke due, vor Herre Jesu Kristi moder. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 9

10 15. Glæd dig Maria, moder og jomfru, for Han, som er i din favn, prises af englene. Keruberne kaster sig ned i tilbedelse og ærefrygt for Ham, og seraferne breder deres vinger ud og siger ophørligt om Ham: Dette er Ærens Konge. I sin store barmhjertighed kom han og tilgav verdens synd. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 10

11 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN FJERDE DAG I UGEN (ONSDAG) 1. Hele himlens hær siger: Velsignet er du, den anden himmel på jorden, solopgangens port, Jomfru Maria, du er den hellige Brudgoms rene brudekammer. Faderen så ned fra himlen og fandt ingen som dig. Han sendte sin eneste Ene, og Han blev inkarneret af dig. Alle slægter skal velsigne dig, for du alene er vor Frue, Gudbæreren. 2. Store og underfulde ting har profeterne sagt om dig, de kaldte dig Guds Stad, for du er de lykkeliges bolig. Til dit lys skal folkene vandre og konger til dit strålende skær (Esajas bog 60:3). Alle kommende slægter skal velsigne dig, Maria, og tilbede Ham, som blev født af dig, og de skal højlove Ham. 3. Du er i sandhed den sky, som har givet os den regn, som er tegnet på den Enbårne. Faderen grundfæstede dig, Helligånden tog bolig i dig, og den Højestes kraft overskyggede dig, Maria, og du fødte virkelig Ordet, Guds Søn, som er for evigt. Han kom og udfriede os fra synd. Stor var den ære, som blev vist dig, Gabriel, bebudelsens engel med det glade ansigt. Du proklamerede Herrens fødsel for os, Han, som er kommet til os, og du bebudede ham for Maria, den uberørte jomfru, og sagde til hende: Glæd dig, du, som er fuld af nåde, Herren er med dig. 4. Du fandt nåde, Helligånden kom over dig, og den Højestes kraft overskyggede dig, Maria, for du bar i sandhed den hellige Frelser frem for hele verden. Han kom og frelste os. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 11

12 5. På den dag priste vor tunge Marias værk. Vi priser Maria, Gudbæreren, fordi hun fødte vor Herre og Frelser Jesus Kristus i Davids by. Lad alle folkeslag velsigne Maria, for hun er både moder og jomfru. Glæd dig, rene jomfru, du, som er uden fejl. Du modtog Faderens Ord, som inkarneredes af dig. Glæd dig, du uplettede kar, du fuldkomne og lydefrie kvinde. Glæd dig, du fornuftens have, Kristi bolig, Han, som blev den anden Adam, efter den første Adam, som var et menneske. Glæd dig, du kvinde, som bar den Enbårne, Han, som udgik fra Faderen uden forandring. Glæd dig, du rene brudekammer, smykket med alle lovprisningers skønhed. Han kom og opslugtes ikke af Guds ild. Glæd dig, moder og mø, jomfru, den anden himmel, thi Han, som nu bæres højt af serafer og keruber, Ham bar du i dit eget legeme. Derfor fryder vi os og synger sammen med de hellige engle i glæde: Ære være Gud i højeste, og på jorden fred, og i mennesker Hans velbehag. For Han, som fortjener ære og pris i al evighed, har fundet behag i dig. Amen. 6. Maria er mere ærværdig end alle helgener, for hun blev fundet værdig til at modtage Faderens Ord. Han, som indgyder englene frygt, Han, som prises af himlens vogtere, bar Maria i sit skød. Hun er større end keruber og højere agtet end serafer, for hun er arken for den Ene af den Hellige Treenighed. Hun er Jerusalem, profeternes by, hjemsted for de helliges glæde. Et stort Lys er blevet tændt for de, som sad i dødens mørke og skygge. Gud, som dvælede i sin hellighed, blev inkarneret af en jomfru for vor frelses skyld. Kom og se dette vidunder og syng Herrens sang, for et mysterium er blevet åbenbaret for os. Han, som blev menneske, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 12

13 har taget del i vor natur. Han, som var uden begyndelse, tog sig en begyndelse, og Han, som var uden jordiske dage, tilregnede Sig Selv et liv på jorden. Han, som ikke kunne kendes, lod sig åbenbare, og den usynlige har vist sig, den levende Guds Søn blev virkelig menneske, Jesus Kristus, den samme i går, i dag og til evig tid, af én natur, Ham tilbeder og priser vi. 7. Profeten Ezekiel vidnede angående hende og sagde: Jeg ser en forseglet dør i øst, en port forseglet med et stort og underfuldt segl, og ingen andre end den mægtige Gud er gået ind. Han gik ind og Han gik ud. 8. Denne dør er Jomfruen, som bragte os Frelseren. Hun fødte Ham og forblev dog jomfru. Velsignet er dit livs frugt, O Gudbærer, du kom og forløste os fra vor nådesløse Fjendes hånd. Velsignet og uden fejl er du, som fandt nåde hos ærens Konge, i sandhed Gud. Ære og majestæt tilhører dig. Faderens Ord kom og blev inkarneret af dig, og Han vandrede med os, for Han er barmhjertig og elsker menneskene. Han frelste vore sjæle ved Sit hellige komme. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 13

14 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN FEMTE DAG I UGEN (TORSDAG) 1. Den busk, Moses så brænde i ørkenen, hvis træ ikke opslugtes af ilden, er et billede på Maria, den rene jomfru. Faderens Ord blev inkarneret af hende, og Guds ild fortærede hende ikke. Da hun havde født Ham, var hun stadig jomfru, og Hans guddommelighed var uforandret. Vor Gud, som i sandhed er Gud, er blevet menneske; Han kom og udfriede os. Vi ophøjer dig, vor Frue, Gudbæreren, må din barmhjertighed være med os alle. 2. Jomfruen Maria, Gudfødersken, er blevet alles stolthed, for gennem hende har vi udslettet den gamle forbandelse, som hvilede over os, ved den ondskab, som kvinden begik, da hun spiste af æblet. Ved Eva lukkedes Paradisets dør for os, og ved Maria åbnedes den atter. Det er blevet os givet, at spise af livets træ, det er Kristi Legeme og dyrebare Blod. Ved Sin kærlighed til os, kom Han og frelste os. Hvilken tanke, hvilken tunge og hvilket øre kan begribe dette mysterium, som kun kan siges, at være underfuldt: Gud elsker menneskene? En er Han alene, Faderens Ord, som var til i Sin rene guddommelighed, før verdens skabelse, Én, født af Faderen. Den enbårne Søn kom og blev inkarneret af den hellige kvinde, moderen, den bestandige jomfru, Gudbæreren. Rigt er dybet af Guds visdom! Det skød, som skulle føde børn i sorg og smerte, er blevet livets kildevæld og har, uden sæd fra nogen mand, født Ham, som har fjernet vor forbandelse. Derfor priser vi Ham og siger: Ære være Dig, Du gode menneskeven, vore sjæles Frelser. Vi ophøjer dig, Maria. 3. Underfuld og mægtig er jomfruens kraft; hun frembragte Gud uden sæd! Englen, som åbenbarede sig for Josef, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 14

15 vidnede herom og sagde: Det barn, som skal fødes, vil blive undfanget ved Helligånden. Det var Guds Ord, som blev inkarneret uden forandring, født for anden gang af Jomfru Maria. Og Gabriel glædede sig og sagde til hende: Du skal føde en Søn, og du skal kalde Ham Immanuel, det betyder Gud med os. Han skal kaldes Jesus, for Han skal frelse Sit folk fra dets synder (Matt.20:24). Og må Han ligeledes frelse os ved Sin magt og tilgive os vore synder, for vi har i sandhed erfaret, at Han er den Gud, som blev menneske. Priset være Han for evigt og altid. Underfuld er Guds fødsel af Maria, den hellige jomfru! Hun fuldendte Faderens Ord; sæd gik ikke forud Hans fødsel, og hendes uskyld gik ikke tabt derved. Ordet udgik sandelig fra Faderen og fødtes af jomfruen uden lidelse. De vise mænd tilbad Ham og bragte Ham røgelse, fordi Han var Gud, guld, fordi Han var Konge, og myrra til Hans død, som skulle give liv til mennesker. For vor skyld påtog Han Sig døden af Sin egen frie vilje. For Han er god og elsker menneskene. Vi ophøjer dig, Maria. 4. Hvor underfuldt! Han tog et ribben fra Adams side og formede af det en kvinde, og hele menneskeslægten blev givet til Gud, Faderens Ord, Han, som kaldes Immanuel, og som blev inkarneret af den hellige jomfru. Derfor bønfalder vi hende til alle tider, og beder hende om, at stride med sin elskede Søn for vore synders tilgivelse. Hun handlede vel overfor alle de hellige og ypperstepræsterne, for hun bragte dem det, som de så længe havde ventet. Til profeterne bragte hun Ham, som de havde profeteret om. Til apostlene gav hun Ham, i Hvis Navn de skulle prædike helt til verdens ende. Og fra hende udgik Han, som alle martyrer og troende skulle kæmpe for, Jesus Kristus. Hans rige og nådefulde visdom kan ikke fattes. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 15

16 Vi vil søge Hans store barmhjertighed, for Han kom og befriede os. Vi vil ophøje dig, Maria. 5. Gud tilsvor David et troværdigt, usvigeligt løfte, og Han fortryder det ikke: Af dit livs frugt vil jeg sætte konger på din trone (2. Sam.7:12). Og da den retfærdige mand hørte, at Kristus skulle fødes af hans slægt, ønskede han at finde Gud Faderens Ord et hvilested. Og han udførte det med stor møje og råbte i Helligånden og sagde: Se, i Efrata hørte vi om det, Jakobs Guds dvælested, som er Betlehem, stedet, hvor Immanuel har valgt at blive født i kødet for vor frelses skyld (se Sl. 132:6). 6. Også en anden af profeterne har sagt det: Og du, Betlehem, i landet Efrata, du er lille blandt Judas tusinder. Fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel (Mika 5:1). Hvor underfuldt er profeternes ord angående Kristus, de talte i en og samme ånd, til Ham være æren, sammen med Hans gode Fader og Helligånden, fra nu af og til evig tid. Vi vil ophøje dig, Maria. 7. Engang, mens David regerede over Israel, bekrigedes han af onde mænd, og han længtes efter at drikke af cisternen ved Betlehems port. Straks drog hans hærledere op og brød gennem fjendens lejr, og de bragte ham det vand, som han ønskede at drikke. Men da den retfærdige mand så, at de frivilligt havde sat deres liv på spil af denne grund, udgød han vandet for Herren og drak det ikke. Og det blev regnet ham til retfærdighed til evig tid. I sandhed har martyrerne på lignende vis afvist begæret efter denne verden og udgydt deres blod for Gud og har udholdt den bitre død for himlens riges skyld. Bær over med os, Gud, i overensstemmelse med din barmhjertighed. Vi vil ophøje dig, Maria. 8. En af den hellige Treenighed så vor fornedrelse, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 16

17 bøjede himlenes himle og steg ned og dvælede i jomfruens skød og blev et menneske ligesom os, dog uden synd. Han fødtes i Betlehem, som profeterne havde forudsagt, Han udfriede og frelste os og gjorde os til Sit Eget folk fra nu af og til evig tid. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 17

18 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL SABBATHSAFTEN (FREDAG) 1. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, O Jomfru Maria, rene Gudbærer. Fra dig stod retfærdighedens sol op over os, og Han har draget os nær til Sig og taget os under Sin vinge, for Han har skabt os. Du og ingen anden, Gudbærer, er Lysets moder. Med ære og lovprisning vil vi ophøje dig. 2. Velsignet er du! Du er større end himlen og mere ærværdig end jorden, hævet over enhver tankes forestilling; hvem er i stand til at tale om din storhed? Der er ingen, som kan sammenlignes med dig, Jomfru Maria. Englene højlover dig og seraferne priser dig, for Han, som dvælede på serafer og keruber, kom og tog bolig i dit skød. Han, som elsker menneskene, er kommet os nær. Døden, som tilhørte os, har Han fjernet fra os, og i stedet givet os det liv, som var Hans. Ham tilhører ære og pris. Til dig, Maria. 3. Velsignet er du, Maria, og velsignet er dit livs frugt, Gudbærer, alle jomfruers stolthed; Han, som var til før verdens begyndelse, kom og blev inkarneret af dig. Han, som er fra evighed af, frembragtes af dit moderskød, Han påtog Sig vort kød og gav os Sin Hellige Ånd, og i sin endeløse godhed gjorde Han os lige med Sig. Du er større end mange kvinder, som har modtaget ære og anerkendelse, Maria, Gudbæreren, du åndelige by, hvor Gud den Højeste tog bolig. Han, som sidder mellem keruber og serafer, har du båret i dine hænder. Og Han, som i sin uendelige godhed giver alle levende væsener deres føde, Han tog dit bryst og drak mælk deraf Han, som er vores Gud og Frelser, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 18

19 Han skal vogte os for evigt. Lad os tilbede og prise Ham, for Han har skabt os. Til dig, Maria. 4. Jomfru Maria er skrinet med den uvurderlige Salve, Kildevældet, hvorfra livets vand strømmer. Frugten af hendes liv har frelst hele verden og ophævet den forbandelse, som lå på os og givet os fred. Ved Sit Kors og ved Sin Opstandelse, har Han ført mennesket tilbage til Edens Have. Til dig, Maria. 5. Maria, den rene jomfru, Bæreren af Gud, beder uophørligt med barmhjertighed for menneskenes børn. Bed for os til din Søn, Kristus, at Han må være os nådig og tilgive os vore synder. Til dig, Maria. 6. Jomfruen, Maria, råbte i helligdommen og sagde: Gud ved, at jeg ikke ville kendes ved andet end lyden af englens stemme, som på ærefuld måde bragte mig det glade budskab og sagde til mig, Fred være med dig, hellige jomfru, du skal bære Ham, som ikke kan bæres, og rumme Ham, som ikke kan rummes, og som ingen steder kan rummes. Din pris skal være for evigt, du ærværdige, som er fuld af nåde, for du blev Faderens Ords hvilested. Du er det telt, under hvis dug de troende samles for at lære at tilbede den livgivende Treenighed. 7. Du bar den søjle af ild, som Moses så, det er Guds Søn, som kom og dvælede i dit skød. Du er den ark, som rummede himlens og jordens Skaber. Du bar Ham i dit skød i ni måneder. Du blev betroet Ham, som ikke kan rummes hverken i himlen eller på jorden Du var den stige, ad hvilken mennesket steg op til himlen. Dit Lys er større end solens lys. Du er den østlige horisont, hvorpå den funklende stjerne ses, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 19

20 som de hellige beskuede med fryd og glæde. Guds forbandelse af Eva lød: Du skal føde dine børn med smerte og kval, men du hørte en stemme der sagde: Glæd dig, du som er fuld af nåde, for du har født os Faderens Ord, Kongen, hele verdens Skaber. Han kom og frelste os, for Han er god og elsker menneskene. Derfor velsigner vi dig sammen med englen Gabriel og siger: Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt; Glæd dig, du som er fuld af nåde, Herren er med dig!. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 20

21 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN SJETTE DAG I UGEN (LØRDAG) 1. Ren og strålende, hellig og prisværdig er du i alle ting, du som holdt Herren i dine hænder. Hele skabningen jublede med hende, råbte og sagde: Glæd dig, du som er fuld af nåde, glæd dig, for du har fundet nåde; glæd dig. for Gud er med dig. 2. Vi velsigner din storhed, O frygtindgydende Jomfru, englen Gabriel bringer dig vor glæde, for dit livs frugt er blevet til frelse for os, og har bragt os nær til Gud, Jesu Kristi Fader. Glæd dig. 3. Uden besmittelse af nogen art, tog Helligånden Sin bolig i dig, og den Allerhøjestes kraft overskyggede dig. Maria, du bragte os i sandhed Ordet, Faderens Søn, som er fra evighed af. Han kom og frelste os fra synd. Glæd dig. 4. Du er det unge skud af Davids rod. Vor Frelser Jesus Kristus, det enbårne Ord, som var af Faderen, født i kødet af dig, Maria, var skjult for verdens øjne, og i det skjulte fødtes Han af dig og tog skikkelse af en slave. Glæd dig. 5. Du er den anden himmel på jorden, rene Gudbærer. Fra dig er retfærdighedens sol stået op over os, og du fødte Ham i overensstemmelse med profeternes udsagn, uden sæd eller besmittelse. Glæd dig. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 21

22 6. Du er Tabernaklet, det Allerhelligste, som indeholdt Arken, der var dækket med guld på alle sider, og derinde var pagtens bord og guldgryden med den skjulte manna, det er Guds Søn. Han kom og hvilede hos Maria, den uberørte jomfru. Han blev inkarneret af hende, og hun fødte verden ærens Konge. Han kom og udfriede os. Paradiset skal fryde sig, for Lammet er blevet udstyret med fornuft. Faderens Søn, som dvælede i evigheden, er kommet og har befriet os fra synd. Glæd dig. 7. Du kaldes Moder til Kristus, Kongen. Ved et underfuldt mysterium, var du stadig ren og jomfruelig, da du havde født Ham. Du fødte Immanuel, og derfor bevaredes du uberørt. Glæd dig. 8. Du er den stige Jakob så, Guds Søn, for du har båret Ham, som ingen kan røre i dit forseglede skød. Du er blevet vor forbeder hos Jesus Kristus, som blev inkarneret af dig for vor frelses skyld. Glæd dig. 9. Se, Herren er gået frem fra dig, vor velsignede Frue, du uberørte brudekammer, for at frelse den verden, som Han skabte i sin uendelige nåde og barmhjertighed. Vi ærer Ham, og vi priser Ham, for Han er den godgørende, den som elsker menneskene. Glæd dig. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 22

23 10. Glæd dig, du som er fuld af nåde. Uberørte Jomfru, ubesmittede kar, verdens ære, lyset som aldrig slukkes, skrinet der ikke vælter. Troens scepter, de helliges aldrig vigende støtte. Bed for os til din godgørende Søn, vor Frelser, at Han må vise os nåde og barmhjertighed og tilgive os vore synder i Sin miskundhed for evigt og altid. Amen. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 23

24 EN LOVPRISNINGSHYMNE TIL DEN FØRSTE DAG I UGEN (SØNDAG) 1. Du fik navnet: Højtelskede kvinde, du velsignede blandt kvinder. Man kaldte dig: Helligste af hellige, det andet kammer, og derinde var pagtens bord, og på det var de ti bud, skrevet af Guds finger. Han gjorde dette kendt for os, først og fremmest ved Yawtâ ( i.e. Iota), som er det første bogstav i navnet på vor Frelser Jesus Kristus, som inkarneredes af dig uden forandring, og blev den nye pagts mellemmand, og ved udgydelsen af Sit hellige Blod, rensede Han de troende og hele folket. Derfor højlover vi dig, vor Frue, du evigt rene Gudbærer. Vi bønfalder dig og opløfter vore øjne til dig, at vi må finde nåde og barmhjertighed hos Ham som elsker menneskene. 2. Du er Tabernaklet, som var dækket med guld på alle sider, og som var gjort af det træ der aldrig rådner, og som bebudede Guds Ord for os, Han som blev menneske uden adskillelse eller forandring, den rene og ubesmittede Guddom, lige med Faderen. Til dig, rene kvinde, kundgjorde Gabriel Ham uden sæd, og ved sin mægtige visdom blev Han lige med os: Han, den uplettede, som inkarneredes af dig, delte Sin Guddommelighed med os. 3. Din Helligdom, omgivet af keruberne, som er formet i Guds lighed, - Ordet, som inkarneredes af dig, rene kvinde, uden forandring, er blevet Tilgiveren af vore synder og Udsletteren af vore overtrædelser. Og derfor siger vi: 4. Du er den hellige gryde af guld, Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 24

25 hvori mannaen er skjult, brødet der kom ned fra himlen og gav liv til hele verden. Og derfor siger vi: 5. Du er den gyldne lysestage, som bærer det strålende Lys til alle tider, det Lys, som er verdens Lys, i sandhed Gud af Gud, Han som inkarneredes af dig uden forandring. Ved Sit komme kastede Han Lys over os, som sad i dødens mørke og skygge, og ved Sin hellige visdoms mysterium satte Han vore fødder på fredens sti. Og derfor siger vi: Du er det gyldne røgelseskar, for du bar den velsignede ilds kul, som Han tog fra helligdommen Han, som tilgav synd og udslettede ondskab, Han, som er Guds Ord og som inkarneredes af dig, Han opsendte røgelse og dyrebare gaver til sin Fader. Og derfor siger vi: 7. Du er frydens og glædens have, tilplantet med Libanons træer, beredt for de hellige før verdens skabelse. På en mægtig vogn, bevogtet af serafer og keruber, der så ud som flammende ild, besøgte en engel fra himlen hende og sagde til hende i helligdommen: Velsignet er du blandt kvinder. Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig, for Han som dvæler over keruberne skal blive Lys for hele verden. Du er den velduftende blomst, som springer af Jesses rod. 8. Du er Arons stav der ikke plantes i jorden Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 25

26 og ikke vandes, men alligevel bryder i blomst. På samme måde fødte du Kristus vor Gud, i sandhed uden sæd, Bærer af Kristus. Han kom og udfriede os. Og derfor siger vi: 9. Det er endda mere passende for dig end for alle de hellige at gå i forbøn for os, du som er fuld af nåde. Du er større end ypperstepræsterne og mere ærværdig end profeterne. I majestæt overgår du keruber og serafer. I sandhed er du vor slægts stolthed og hende, som vi bør bønfalde for vore sjæles liv. Bed for os til vor Herre og Frelser Jesus Kristus, at Han må styrke os i den rette tro på Sig: at Han nådigt vil skænke os Sin barmhjertighed og i Sin rige nåde tilgive os vore synder, fra nu af og til evig tid. Amen. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 26

27 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 27

28 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. 28

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Profeter og konger Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

I den Store Læges fodspor

I den Store Læges fodspor I den Store Læges fodspor Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af VANDRER MOD LYSET! VANDRER MOD LYSET! Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden 127. Salme, 1. V.: Dersom Herren ikke bygger Huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpaa;... Udgivet

Læs mere

THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH

THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH APRIL Det nye Testamente: Indhold: Matthæus-Evangeliet Markus-Evangeliet Lukas-Evangeliet Johannes-Evangeliet Apostelenes Gerninger Paulus s Brev til Romerne Paulus

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Værket består af nyoversatte dele og uddrag fra allerede oversatte bøger hovedsaligt "Vejledning for menigheden bd1".

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred.

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred. GLADE JUL Glade jul, dejlige jul! Engle dale ned i skjul; hid de flyve med paradisgrønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå. Julefryd, evige fryd, hellig Det er sang med himmelsk

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

B I B E L E N S. K r o n o l o g i. Et Tidsstudie over 6000 År. Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene. og Segl for Bogen til Endens Tid!

B I B E L E N S. K r o n o l o g i. Et Tidsstudie over 6000 År. Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene. og Segl for Bogen til Endens Tid! B I B E L E N S K r o n o l o g i Et Tidsstudie over 6000 År Men du, Daniel, sæt Lukke for Ordene og Segl for Bogen til Endens Tid! Daniels Bog 12,4. Fortolket af Börje Flemming Boysen Senior 2012 THE

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 6

Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere