JÁKUP REINERT HANSEN. Luthersalmer på Færøerne - et forskningsemne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JÁKUP REINERT HANSEN. Luthersalmer på Færøerne - et forskningsemne?"

Transkript

1 Indlæg til konferencen på Skálholt, Island okt. 2003: Lutherpsalmer i de nordiske folks liv. JÁKUP REINERT HANSEN Luthersalmer på Færøerne - et forskningsemne? 1. Da jeg første gang hørte, at Nordhymns næste forskningsprojekt skulle handle om Luthers salmer, var min umiddelbare reaktion, at der næppe ville kunne bidrages med særlig meget fra færøsk side. De Luthersalmer, der er oversat til færøsk, er alle kommet til i løbet af det 20. århundrede, og det er forholdsvis enkelt at opstille en oversigt over, hvordan han er repræsenteret i folkekirkens officielle salmebøger på Færøerne. Luther Sálmabók Føroya Fólks 1960 Sálmabók Føroya Kirkju 1990 Dansk/Norsk Aus tiefer Not schrei ich zu dir 223. Úr neyðardýpi, Guð til tín, J. Dahl 265. Úr neyðardýpi, Guð til tín, J. Dahl 1924 Af dybsens nød, o Gud, til dig Christ lag in Todesbanden 208. Í deyðans bondum Jesus lá, T. Beder I dødens bånd vor frelser lå Ein feste Burg ist unser Gott 13. Vár Guð er føst og haldgóð borg, J. Dahl 255. Vár Guð er føst og haldgóð borg, J. Dahl Vor Gud han er så fast en borg

2 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort 198. O, Guð, hav okkum við títt orð, (tilskrevet Kingo) Chr. Matras 335. O, Guð, hav okkum við títt orð, Chr. Matras Behold os, Herre! ved dit ord Gelobet seist du, Jesus Christ 66. Lov tær, Jesus, vár sangur ber, J. Dahl 109. Lov tær, Jesus, vár sangur ber, J. Dahl Lovet være du, Jesus Krist In dulci jubilo 126. Eg syngi jólalag, E. í Garði 1959 Eg synger jolekvad Nun bitten wir den heiligen Geist 149. Vit halgan anda biðja nú, J. Dahl 231. Vit halgan anda biðja nú, J. Dahl 1927 Nu bede vi den Helligånd Nun freut euch, lieben Christen gmein 280. Nú frøi seg hvor kristin sál, O. Rasmussen 1975 Nu fryde sig hver kristen mand Nun komm den Heiden Heiland 129. Heimsins frelsari er her, E. í Garði Folkefrelsar, til oss kom

3 Vom Himmel hoch, da komm ich her 55. Av himni hátt ein eingil ber, J. Dahl 101. Av himni hátt ein eingil ber, J. Dahl 1925 Fra Himlen højt kom budskab her Vom Himmel kam der Engel Schar 57. Av himni kom ein einglaherur, J. Dahl 102. Av himni kom ein einglaherur, J. Dahl 1931 Fra Himlen kom en engel klar Wir glauben all an einen Gott 1. Vit trúgva allir á ein Guð, J. Dahl 15. Vit trúgva allir á ein Guð, J. Dahl 1924 Vi tro, vi alle tro på Gud Wär Gott nicht mis uns diese Zeit 28. Var Guð ei við okkum hesa tíð, (tilskrevet Grundtvig) J. Dahl Var Gud ikke med os denne tid 2. Heller ikke historisk set mente jeg, at der var meget at sige. Det danske sprog har lige siden reformationen været kirkesprog på Færøerne, så Luthers salmer er blevet kendt og sunget på samme måde som i Danmark og Norge. Ove Paulsens oversigtsartikel Martin Luther i dansk salmetradition burde således være dækkende også for færøske forhold til og med Salmebog for Kirke og Hjem. De tekster og forordninger, der gives med de danske salmebøger og liturgiske håndbøger, har også været gældende på Færøerne, der ganske enkelt var et provsti, først under Bergens, og fra ca 1620 under Sjællands biskop. Dog var der et enkelt dokument, som burde nævnes især for Færøernes vedkommende. Det kongelige Reskript om messefaldsgudstjeneste af 10. maj 1765 fastsætter et forenklet gudstjenesteritual, der skulle iagttages, når præsten ikke var til stede, og menigheden derfor måtte holde gudstjeneste selv med oplæsning af en postil. Ritualet knytter sig til tre bøger: Chr. IV s bibel, Brochmands huspostil og Kingos salmebog. Der synges følgende salmer: Aleeneste Gud i Himmerig som Gloria, Nu bede vi den Helligånd som Sekvens, Vi troe alle sammen som Credo, dagens sædvanlige vers før evangelium og Brochmands forklaring og endelig den dagen tilhørende salme efter prædiken. Der, hvor man har fulgt reskriptets forordning, har man altså i færøske kirker sunget to Luthersalmer også de søn- og helligdage,

4 da præsten ikke var til stede. 3. Men hvad så med de færøske salmemelodier? Det er almindelig kendt, at færøsk salmesang udmærker sig med nogle gamle salmemelodier, der p.g.a. deres tilknytning til teksterne i Kingos salmebog ofte ligefrem betegnes som Kingosang. De første melodier af denne type, der blev optegnet, harmoniseret og udgivet til brug som moderne salmesang, skyldes lærer og organist Jógvan Waagstein. 1. udgave af hans Gomul føroysk sálmaløg udkom i 1931 med 15 melodier. Efter at kirkefolket havde taget disse melodier til sig, og de var kommet i brug under den færøske gudstjeneste både hjemme og ude, kom Waagsteins samling i 1947 i 2. udgave, nu forøget til 30 melodier. I 1. udgave fandtes melodier til 3 Luther-salmer, Av himni kom ein einglaherur, Úr neyðardýpi Guð til tín og Var Guð ei við okkum hesa tíð (den sidste fejlagtigt tillagt Grundtvig, der havde oversat Luthers tekst til dansk). 2. udgave præsenterede endnu en Luthersalme (skønt tillagt Kingo), nemlig O Guð, hav okkum við títt orð. For at det færøske folk skulle kunne bruge disse melodier i en ny tid, var det Waagstein om at gøre, at de nu blev forsynet med færøsk tekst. Derfor gik han i første omgang til sin svoger, provst J. Dahl, der oversatte alle de 15 salmer i 1. udgave. Dahl var død før 2. udgave udkom, og har kun oversat 4 af denne omgangs salmer. Resten er lagt i hænderne på andre salmekyndige, og således kommer Chr. Matras til at oversætte samlingens 4. og sidste Luthersalme. Waagsteins arbejde for at bevare de ganle melodier blev herved direkte årsag til, at minst 4 Luthersalmer blev oversat. De 2 første og den sidste findes endnu i den færøske salmebog og anvendes efter sin hensigt - om end ikke altid til de gamle melodier. De melodier, Waagstein fik udgivet, var dog kun en begrænset del af det materiale, han optog på fonograf De originale valser opbevares på universitetet i Tórshavn, og det fremgår af den oversigt, jeg derfra har fået til rådighed, at også flere andre Luthersalmer har været sunget på Færøerne til gamle melodier: O, store Gud, vi love dig, Fra Himmelen højt komme vi nu her, Kom Gud Skaber og Helligånd og Kristus kom selv til Jordans Flod. Denne opdagelse får mig til her at nævne den mulighed at inddrage en musikkyndig i projektet, hvad Færøerne angår. Marianne Clausen, der netop har udgivet en efter sin hensigt fuldstændig optegnelse af alle gamle folkelige melodier, har bebudet, at hun nu vil arbejde på en lignende samling af færøske salmemelodier. Hun burde - ved siden af det rent musikalske aspekt - have gode forudsætninger for at afdække Luthersalmernes anvendelse og popularitet ved hjælp af de gamle salmemelodier og således tilføje undersøgelsen en historisk dimension, som den ellers kun vanskeligt kan få. 4. Naturligvis vil man kunne søge efter Luthers vej ind i færøsk salmesang ved at se, i hvilket omfang han er repræsenteret i andre sangbøger, der er blevet brugt i kirker og missionshuse, før den autoriserede salmebog blev til. Da den færøske menighed i København i 1916 udgav et lille hefte med de salmer, man havde sunget ved færøske gudstjenester i , var Luther repræsenteret med tre salmer. 25/ havde man sunget Lovaður veri tú, Jesus Krist i en oversættelse af cand. theol. Absalon Joensen, påskedag den 23/ Í deyðabandi drottur lá oversat af menighedens præst, Gudmund Bruun, og Trinitatis søndag den 18/ Vár Guð er borgin dýr og dygg, ligeledes ved A. Joensen. Her var således tre Luthersalmer, der alle tre i dag findes i den færøske salmebog, men i en anden oversættelse. Den færøske kristelige ungdomsforening i København havde 4 Luthersalmer i sin sangbog 2. udg Lovaður veri tú og Í deyðabandi i samme oversættelse, Vár Guð er føst og haldgoð borg i J. Dahls oversættelse og Úr sorgardýpi hátt til tín (Aus tiefer Not) ikke i Dahls senere kendte oversættelse, men ved Símun av Skarði. I Gudmund Bruuns samlede salmeudgivelse Vallaraljóð fra 1939 forekommer Luther ligeledes 4 gange: Credo - Vær lítum oss á einans Guð, Í deyðans bandi, Veni sancte spiritus - Kom andin halgi, harri, Guð! og Nunc dimittis - Við friði fari eg og fragd. Påskesalmen har vi

5 mødt før, mens de tre andre er nye, og Nicaenum-salmen kommer til at tabe i konkurrence med J. Dahls oversættelse. Vi har her set en klart markeret interesse for at oversætte Luther til færøsk, en interesse, hvis resultater i de fleste tilfælde ikke holder mål med de oversættelser, der samtidig fra anden side - nemlig hjemme på Færøerne - bliver skabt. Som et kuriosum vil vi nævne, at den færøske Indremissions sangbog fra 1975 har 9 Luthersalmer, dels dem, der står i salmebogen fra 1960, og dels dem, der kommer ind som nye i salmebogen fra Men da Indremissionen i 1996 udgiver en ny sangbog, Missiónssangbókin, sammen med den lille søsterorganisation Kirkjuligt Missiónsfelag, der arbejder tæt sammen med Luthersk Missionsforening i Danmark, reduceres antallet af Luthersalmer til 5 - Vár Guð er føst og Vit halgan anda biðja nú samt 3 julesalmer. 5. Synger man Luther uden for Folkekirken på Færøerne? Det troede jeg ikke; men da jeg satte mig for at undersøge sagen, blev min tvivl til skamme. Luther er ganske vist ikke repræsenteret i den katolske kirkes lille Hin føroyska messan. Katólsk bøna- og sálmabók fra 1959; men den venlige nonne, jeg fik i telefonen, kunne oplyse mig om, at man i dag anvender folkekirkens salmebog - og derved også dens Luthersalmer. Adventisterne synger Luther. Deres Sálmabók fra 1963 fører 3 Dahl-oversættelser: Vit trúgva allir á ein Guð, Vár Guð er føst og haldgóð borg og Úr neyðardýpi Guð, til tín. Plymouthbrødrene med deres Songbók Guðs fólks synger Luthers Ein feste Burg - godt nok i Victor Danielsens oversættelse Sterk borg er Guð í lív og deyð (nr. 569 i den afdeling af bogen, der bærer Nåden som overskrift). Også Pinsemenigheden Filadelfia i Tórshavn medtager denne salme som den eneste af Luther i deres sangbog Sigurstónar fra 1976 som nr. 379 under afsnittet Troens vished. Ein feste Burg, som hidtil er fundet i tre forskellige færøske oversættelser, bliver da den Luthersalme, som dækker bredest, fra Folkekirkens salmebog og vækkelsesbevægelsernes sangbøger til Katolikker, Adventister, Plymouthbrødre og Pinsevenner. At det i folks bevidsthed skulle være en særligt luthersk salme, er der altså ikke noget, der tyder på. Tværtimod tror jeg, det vil blive svært at finde nogen anden salme, som så mange vil kunne enes om som Sampsalm på Færøerne. Vi er jo normalt ikke særlig økumenisk orienterede. 6. Det færøske kirkesprogs fader, provst Jacob Dahl, er manden bag hele 8 af salmebøgernes 13 Luthersalmer. 3 af disse oversættelser er sandsynligvis blevet til på foranledning af organist Jógvan Waagstein og hans melodisamling. Yderligere to af Dahls oversættelser kan forklares ved deres sammenhæng med en ganske bestemt prædiken. Dahl udgav to hele årgange prædikener, og de to pågældende prædikener kan dels findes i postillen Í lýsing, men blev også udgivet i hefteform. Salmen Vit halgan anda biðja nú, refererer Dahl til to gange. I hans prædiken ved reformationsjubilæet den 31. okt findes følgende henvisning: Det var en mærkedag i kirkehistorien den 20. s. e. trin 1525, da de i kirken i Wittenberg holdt gudstjeneste ved at synge salmerne Nu bede vi den Helligaand og Vi tro, vi alle tro paa Gud på modersmålet, og Luther holdt prædiken på modersmålet. Dahl oversætter denne prædiken til færøsk og sætter den på tryk i Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne, som han redigerer. P.g.a. åbenhjertige synspunkter, tilkendegivet i den præsiken, om modersmålets ret i kirken på Færøerne, gør amtmanden Svenning Rytter sit yderste for at forhindre, at Dahl i 1918 skal blive udnævnt til øernes provst. Om salmerne er det vigtigt at notere sig, at de begge omtales på dansk, selv i den oversatte prædiken - de findes ikke i anden form bliver et gennembrudsår for den færøske gudstjeneste, og 1. pinsedag gennemføres en fuldstændig færøsk gudstjeneste (incl. salmer, tekster, liturgi og prædiken). I pinseprædikenen Heilagi andin, der udgives kort efter, gentager Dahl sit udsagn om reformationsgudstjenesten i Wittenberg, men henviser nu

6 alene til Nu bede vi den Helligånd - og dennegang på færøsk. Salmebogen daterer Dahls oversættelse til 1927, og det er derfor nærliggende at tænke, at salmen er oversat til brug ved denne gudstjeneste. Ved at synge netop denne salme på sit eget modersmål er menigheden under Dahls prædikestol blevet bekræftet i, at den gudstjeneste, de nu overværede, for færøsk kirkeliv havde lige så stor betydning som Luthers gudstjeneste i Bag dette skjuler sig den nationalromantiske opfattelse, at man først ved modersmålets indførelse i kirken kunne hævde, at reformationen var blevet fuldbyrdet blandt færinger. Også Luthersalmen Lov tær Jesus, vár drottur ber optræder i en særlig rolle i en bestemt Dahl-prædiken. Prædikenen holdes på færøsk til aftensang juledag og udgives sammen med en nytårsprædiken kort efter. Lov tær Jesus blev sunget som 2. salme ved denne julegudstjeneste og var den ene af de to salmer, der blev aftrykt sammen med prædikenerne. Dens funktion i prædikenen er dog lidt besynderlig. Dahl havde for vane at benytte sig af salmer eller åndelige sange, når han i en prædiken skulle behandle et emne, som han personligt havde svært ved at håndtere. Han kunne f. eks. med fordel lade en vækkelsessang være skelet og disposition for en vækkelsesprædiken. I juleprædikenen er det kristologien, Dahl kæmper med. Hvem er han, spørger han om Jesus, og søger i indledningen til prædikenen at give svar med to tekster. Dels citerer han Es 9, 5: For et barn er født os, en søn er givet os... og man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Og dels hentyder han til 5 af salmens 6 vers. Salmen er en bekendelsessalme med en stærk inkarnationskristologi, og Dahl opnår ved denne begyndelse at give sin prædiken et skær af ortodoksi. Om det er bevidst eller ubevidst, får stå hen. Ved prædikenens afslutning må man efter at have betragtet dens korpus undrende erkende, at den kristologiske titel, der passer bedst efter Dahls begreber, er den første af dem alle, nemlig at Jesus var et barn. Et antiklimaks, der bekræfter en mistanke om, at Dahl har været mere påvirket af liberalteologien i dens ritschl ianske udgave, end nogen har lagt mærke til. Som disse to eksempler viser, kunne det være nyttigt at sammenligne Dahls salmeoversættelser med Luthers originaler (og Dahls danske forlæg) for at undersøge, om teologien er den samme, eller Luthers oprindelige mening afbøjes af en senere teologisk opfattelse. 7. Til sidst har jeg lyst til at vende tilbage til Luthersalmerne og musikken. Den 2. og 3. maj 1971 stod jeg i korridoren foran aulaen i Tórshavns kommuneskole og solgte biletter til Kristeligt Sangkors forårskoncert. Jeg havde fået besked på at lukke min tysklærer Tummas Napoleon Djurhuus ind gratis, for han havde oversat en af de tekster, som koret skulle synge. Efter koncerten fortalte jeg min far, der sang med, at jeg under fremførelsen af Djurhuus Nú strýkur vár um heimlandsvøll ikke kun havde lyttet, men også betragtet min lærer, som jeg syntes, sad mærkeligt urolig på sin stol. Min far svarede kort: Han sad og græd. Sangen er siden trykt i Heimamissiónssangbókin, 3. udg. 1975, med de oplysninger, at den oprindelig er af Martin Luther og netop oversat til færøsk i Korets daværende dirigent, Eilif Samuelsen, oplyser, at man sang den til melodi af Melchior Wulpius. Men hvilken Luthertekst har vi her med at gøre? Forår og fuglesang - det kunne tyde på digtet Frau Musica. Sammenligner man de to tekster, er man i første omgang tilbøjelig til at hefte sig ved forskellene:

7 Die beste Zeit im Jahr ist mein, da singen alle Vögelein; Himmel und Erden ist der Voll, viel gut Gesang da lautet Wohl. Voran die liebe Nachtigall macht alles frölich überall mit ihren lieblichen Gesang, des muss sie haben immer Dank. Viel mehr der liebe Herre Gott, der sie also geschaffen hat, zu sein die rechte Sängerin, der Musiken ein Meisterin. Dem singt und springt sie Tag und Nacht, seines Lob sie nichts müde macht; den ehrt und lobt auch mein Gesang und sagt ihm ein ewigen Dank. Nú strýkur vár um heimlandsvøll við lýkkutámi millum fjøll; nú fánar fonn, og grasið grør, nú vaknar aftur heimlandsjørð. Hoyr vestanlot og veingjasús og vakurt flytifuglabrús, nú tjaldur, lógv við lát og gleim úr suðurlondum venda heim. Og vársins fuglaparadís við frøi syngur Harrans prís og lovar lívsins Guði hátt, hvørs skaparverk er ævigt gott. Eg við vil syngja gleðisong, sum fuglur yvir vársins ong, og takka Guði manga ferð, mær loyvi gav at liva her. Til de iøjnefaldende forskelle hører, at Djurhuus anvender sit første vers til at skildre det færøske forår, hjemlandets jord, og at det i v. 2 ikke som hos Luther er nattergalen, der synger. Foråret præges i Norden af de mange trækfugle, der vender hjem (tjaldur, lógv), og deres vingesus og sang. Men selv om oversættelsen er ret fri, er der indholdsmæssigt så stor overensstemmelse, at Luthers digt må være kilden til Djurhuus sang. Som fuglen glad synger Herrens pris, vil også digteren lovsynge sin Gud og skaber. Djurhuus har dog sat sit personlige fingeraftryk på den færøske version. Trækfuglene symboliserer i hans univers digterens frihed, længsler og kald, der her når til fuld udfoldelse. Et efterårsdigt om trækfuglene, der påny drager sydover, mens de tamme fugle må blive tilbage, udtrykker den længsel, der aldrig blev til virkelighed. Stærkt personligt er det ligeledes, når Djurhuus i de sidste linjer udformer sin tak, så den bliver en mangfoldig tak for selve livet. Han døde den 1. august Da Indremission skulle udgive sin sangbog i 1975, henvendte missionær Johs. Mortensen sig til læreren og komponisten Knút Olsen, for at høre, om han havde noder til sangen. Knút Olsen kendte digtet fra et nodehefte under titlen Die beste Zeit im Jahr ist mein, men havde ment, at Wulpius melodi var for tung til de lette ord, og havde derfor allerede en stump melodi til de to sidste linjer i hovedet. Mens hans kone lavede kaffe til Mortensen, kom de to første linjer på plads, og der er ikke blevet rørt ved melodien siden! Af og til hører man, at de spørgsmål, Martin Luther stillede, og de svar, han fandt, ikke længere er aktuelle. Mennesker lever i dag under helt andre forhold. Nú strýkur vár tyder dog på, at Martin Luther i sine sange har givet udtryk for det kristne menneskes dybeste eksistensielle forhold på en måde, der endnu føles inspirerende og sand.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Det frivillige offer

Det frivillige offer Det frivillige offer Afsnit af professor Ole Hallesbys bog: DEN SKJULTE SKAT Tale holdt i Danmark januar 1936. Afskrevet på nutidsdansk af Verner Kristensen. Det, jeg her skal behandle, er et så prosaisk

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Udgivet Kirkens af Kirkelig Ja og Nej Samling om Bibel og Bekendelse

Udgivet Kirkens af Kirkelig Ja og Nej Samling om Bibel og Bekendelse K S BB NR. 2 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 Kirkelig Kirkelig Information www.ksbb.dk INDHOLD: ET ÅR EFTER GROSBØLL 1 GROSBØLL ET ÅR EFTER 2 FRISINDET KIRKEMINISTER 6 TO BREVE 7 PAVESTATEN 10 KIRKELIG

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Guds frie nåde, troens frie gensvar Gregersen, Niels Henrik

Guds frie nåde, troens frie gensvar Gregersen, Niels Henrik university of copenhagen Guds frie nåde, troens frie gensvar Gregersen, Niels Henrik Published in: Grundtvig-studier 2004 Publication date: 2004 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere